REFERAT AF KB S GENERALFORSAMLING GENNEMFØRT TIRSDAG kl DEN 31. MARTS 2009 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KB S GENERALFORSAMLING GENNEMFØRT TIRSDAG kl. 19.00 DEN 31. MARTS 2009 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET"

Transkript

1 REFERAT AF KB S GENERALFORSAMLING GENNEMFØRT TIRSDAG kl DEN 31. MARTS 2009 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Godkendelse af det reviderede regnskab. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg af næstformand og kasserer, jf. 6.stk Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer, jf. 6 og Valg af revisorer. 7. Eventuelt. INDLEDNING Formand Niels-Chr. Holmstrøm indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og foreslog advokat Mads Gierding som dirigent. Mads Gierding blev valgt med applaus. Dirigenten påbegyndte sit hverv med at bekendtgøre at generalforsamlingen jf. lovene skulle afholdes i marts måned, hvilket var opfyldt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, herunder med rettidig indrykning i eksterne samt egne medier: Bekendtgørelse var indrykket i Berlingske Tidende. Meddelelse om generalforsamlingen har været bragt i klubbens medlemsblad (KB eren) og på KB s hjemmeside. Dagsorden har været bekendtgjort ved opslag på begge KB s anlæg. Den specificerede dagsorden samt årsregnskabet var henlagt til eftersyn for medlemmerne på KB s kontor fra den 25. marts Dirigenten nævnte muligheden for indlæg fra salen. Derefter gav dirigenten ordet til formanden for afgivelse af bestyrelsens beretning.

2 1. BESTYRELSENS BERETNING for 2008 Kære KBere Traditionen tro vil jeg gerne indlede min beretning med at mindes de KB ere, som vi har mistet i det forgangne år. Poul Refstrup Kay Bagge - Petersen Ove Linde Poul Christensen Bent Fogelstrøm Bodil Dylov Kenn Lennart Olaf Bertelsen Kaj Byel Mogens Steen Og her den 14.marts i år Anders Hansen Tillad mig specielt at udtrykke den dybeste medfølelse med vor juniorspiller Anders Hansen s familie, som er blevet så hårdt ramt af den tragiske hændelse, der skete i en kamp for KB. Det er heldigvis sjældent, at vi i KB oplever så dramatiske hændelser med så tragisk en udgang for et ungt menneske, som havde hele livet foran sig. I forbindelse med dødsfaldet, der også blev mindet af FC Københavns Superligahold, er der i samråd med familien oprettet en mindefond, hvortil bidrag kan indbetales indtil 1.april. Fondens midler vil indgå i vort mindelegat og legatportioner vil blive uddelt hvert år på KBs fødselsdag. Jeg vil godt bede forsamlingen rejse sig for at ære de afdøde medlemmer. Tak skal I have. Jeg nævnte i sidste årsberetning, at vi havde et travlt år foran os. Det kom til at passe. I Bestyrelsen har vi fulgt op på vore strategier og sammen med de sportslige afdelinger har vi iværksat de deraf følgende handleplaner med respekt for nøgleordene i KBs værdigrundlag: Vore stolte traditioner og enestående historie er forankring for vore ambitioner og visioner for fremtiden båret af vore mange medlemmers engagement, ansvarlighed og begejstring. Resultaterne er synlige. Vort medlemstal er fortsat i stigning. Såvel tennis som fodbold har reduceret ventelisterne og ved ændret tilrettelæggelse af aktiviteterne og udnyttelse af anlæggenes muligheder skabt øget aktivitetsomfang. Det samlede medlemstal i KB passerede i foråret 2008 et antal på 4382, hvilket er det højeste antal medlemmer i KB s historie. Især antallet af børn og unge steg, hvilket jo er særdeles glædeligt. Jeg har hørt, at der er en formand i en af vore naboklubber, der knap tror på tallene, og ja, det er utrolig flotte tal, så lad mig her redegøre detaljeret for medlemstallet: Tallet fordeler sig på sportsgrene således: 2

3 Tennis i alt 2319, heraf børn og ungdom 549 Fodbold 1211, heraf børn og ungdom 975 Passive i alt 818 Resten er registreret som Cricketmedlemmer. Udviklingen i antallet af medlemmer er meget tilfredsstillende. Vi har overrealiset budgettet for kontingent indtægter - vel et bevis på, at vor gamle klub med sine mange og mangeartede - aktiviteter fortsat er et attraktivt tilbud for mange mennesker. Vi har i 2008 gennemgået vore politikker om alkohol, rygning og pædofili områder med stor politisk bevågenhed, og hvor der som følge heraf er kommet nye regler og love. Reglerne for adfærd er blevet gennemgået overfor såvel medlemmer som personale og frivillige ledere. Der er nu eksempelvis rygeforbud i alle lokaler, ligesom kodeks for adfærd og regler for indtagelse af alkohol såvel i arbejdstiden som i forbindelse med træning og kampe - er blevet indskærpet overfor personale, trænere og ledere. KB ønsker at bakke op om de politikker, som må gælde for en moderne idrætsvirksomhed. For så vidt angår den sportslige udvikling, aktiviteter og resultater i klubben vil jeg for mere detaljeret gennemgang henvise til klubbens medlemsblad samt ikke mindst til vor hjemmeside, som er en løbende nyhedskanal, hvor medlemmerne kan følge såvel de sportslige aktiviteter og resultater i årets løb som få informationer om stort og småt i klubbens liv. Må jeg i den sammenhæng takke bladudvalget og ikke mindst Chefredaktør Jørgen Willum Sorte Larsen for en meget stor indsats. Vi har et klubblad, som vi i KB kan være meget stolte af. Men nogle overskrifter skal da nævnes her: I det forløbne år skrev tennisafdelingen atter historie. Aldrig har en klub taget så mange mesterskaber som det var tilfældet i Klubbens juniorer vandt 3 ud af 4 mulige guldmedaljer ved hold-dm! Ved de individuelle mesterskaber var KB mere beskeden, med 8 guldmedaljer og masser af sølv- og bronzemedaljer. Mogens Pagh pokalen befinder sig snart i klubbens eje igen. Ved de individuelle mesterskaber på senior-siden vandt KB 9 ud af 10 mulige guldmedaljer, en helt utrolig dominans! Karina Ildor Jacobsgaard vandt 4 af 5 mulige seniortitler, og fik sølv i den sidste, da hun i single udendørs tabte til klubkammeraten Hanne Skak Jensen, og Martin Pedersen vandt sin første senior singletitel. Den prestigefyldte titel - DM for hold, kom ligeledes i hus med klare sejre til KB over Lyngby. Der er grund til at ønske tennisafdelingen et stort tillykke med disse præstationer. Fortsat bare i år i samme spor! Nævnes bør også, at KB i 2008 fik tilgang af Danmarks største sportsnavn, Caroline Wozniacki, som netop valgte KB for at kunne fortsætte sin positive tennisudvikling. Der har været stor aktivitet både blandt ungdom og seniorer. Med henvisning til stigningerne i vort medlemstal som tidligere nævnt og med ovenstående resultater lagt til - og med den samtidige konstatering af, at Dansk Tennis Forbund i øvrigt i hele sit virke ikke just imponerer så kan jeg ikke undlade at spørge om, hvor tennissporten i Danmark ville være, hvis KB ikke eksisterede. Svaret synes indlysende: Ikke ret mange steder, nærmest usynlig og formodentlig en hensygnende sport. Måske bør vi i KB komme forbundet til undsætning, hvis de ellers vil lytte lidt til nogen, der har forstand på at drive en tennisklub. Fodboldafdelingen kan ikke prale af medaljehøsten i Nationalt blev det til en skuffende bronzemedalje til FC København, som til gengæld internationalt klarede sig fornemt i UEFA Cup-ens 3

4 gruppespil med en 3.plads og dermed kvalifikation til forårets 16-delsfinale og en betydelig forbedring af den internationale ranking. 2.Div.holdet havde ligeledes en svingende sæson midt i rækken og såvel U19 som U17 var langt fra en topplacering i DM. Eneste trøst resultatmæssigt er, at OldBoys vandt DM og skal jeg ikke lige nævne, at Super Veteran og ikke mindst Grand Old Masters vandt KBUs turnering! Nå, det er der jo mildest talt ikke megen fremtid i! Fodboldafdelingen har derfor gennem længere tid drøftet fremtiden for ungdomseliten. De sportslige og økonomiske udfordringer er vokset eksponentielt i takt med udviklingen i SASligaen, og der er behov for en helt anderledes tilgang til uddannelsen af de talenter, som satser på en karriere som professionel fodboldspiller. Samtidig har DBU indført skærpede licensregler som betingelse for deltagelse i ungdomsturneringerne. I samarbejde med FC København har KB derfor etableret et nyt talentudviklingsprojekt, som i tidens ånd er navngivet School of Excellence. Målsætningen er ganske enkelt igen at være førende på talentudvikling i fodbold, sådan som KB har været det i generationer. Dels i medlemsbladet, dels på hjemmesiden er projektet nærmere beskrevet, så jeg skal her ikke gå i detaljer, men i lyset af især det Berlingske hus forkærlighed for kritiske artikler om FCK bare kort fastslå: Naturligvis overholder projektet alle regler og love. Naturligvis er projektet både moralsk og etisk af højeste standard. Naturligvis er projektet afstemt og forhandlet i alle detaljer med DBU. Men som de siger på journalisthøjskolen: For megen research ødelægger en saftig historie. Salig kammerherre Berling må vende sig i sin grav. Hvad skal man bruge avisen til, når den er utroværdig. Når der er gratisaviser, kan den undværes selv på bunden af et papegøjebur. Aldrig har der været flere fodboldspillere i KB. Igennem et målrettet arbejde er det lykkedes at nedbringe ventelisterne, og vi har derfor set en stor vækst i tilgangen af nye børn og unge. KB er målt på antal medlemmer nu Danmarks 5.største klub (og det uden pigefodbold).i 2008 havde KB tilmeldt 125 hold og i ungdomsafdelingen var der beskæftiget 220 frivillige ledere og trænere. Og fodboldafdelingen siger, at de bliver flere i 2009! Efter en resultatmæssig mindre tilfredsstillende sæson sidste år for cricket afdelingen, har seniorerne nu rettet sig op og er tilbage i eliteserien med 1.holdet. Vort 2. hold lykkedes det ligeledes om end af omveje at rykke op. Mange af cricketafdelingens målsætninger for 2008 blev således indfriet. Tillykke til cricket og fortsat held med det store stykke arbejde, der gøres for at få fat i og fastholde flere medlemmer til sporten. Det er svære odds i en tid, hvor tålmodighed og klassiske sportsbegreber ikke synes at være de dyder, der først og fremmest tænder ungdommen. KB s skolefritidsordning, Multiidræt trives og er fortsat et attraktivt tilbud til børnefamilierne på Frederiksberg. Der er fyldt op med de maksimale 40 børn i institutionen, og der er fortsat masser af børn på venteliste. KB-Hallen har i det forløbne år atter haft en god belægningsprocent med mange arrangementer. Hvis man kigger i vort regnskab kan man imidlertid også se, at omkostningerne er steget, hvilket bl.a. også skyldes, at vi igen i år har investeret i hallens vedligeholdelse. Jeg er dog fortsat overbevist om, at uagtet hvilke halplaner der blive realiseret i det storkøbenhavnske område, så er vor hal unik og fortsat meget konkurrencedygtig i markedet. Imidlertid skal vi være opmærksomme på, når vi udsættes for unfair konkurrence. Jeg tænker her på diverse spillesteders og hallers højlydte ønsker til såvel lands- som lokalpolitikere om at få både etablerings- og driftstilskud. Vi vil ikke tøve med at inddrage konkurrencemyndighederne, hvis vi 4

5 oplever, at KB-hallen bliver snydt ved, at reglerne om fri konkurrence på markedsvilkår overtrædes. Jeg har tidligere konstateret, at en af forudsætningerne for, at KB fortsat kan fastholde og tiltrække nye medlemmer, er, at vore anlæg løbende vedligeholdes og udvikles. Anlæggene skal fremstå attraktive nu og i fremtiden. Det var også et af de markante ønsker i vor medlemsundersøgelse. Vi har i 2008 taget hul på den største anlægsmæssige investering i KB siden opførelsen af ny tennishal. Det første spadestik til tilbygningen på tennishallen blev taget i foråret og stod færdigt i november helt efter byggeplanen. Et er at holde en tidsplan et andet er at holde et byggebudget. Når vi kigger tilbage på projektet og de ekstra tiltag, der omfattede renovering af selve hallen, herunder ny klimaskærm og nyt forplads areal med pergola kan jeg med tilfredshed konstatere, at alt er gået godt ikke mindst er budgettet holdt indenfor de aftalte ca. 13 mill. kr. Åbningen blev fejret på bedste vis, og tennisafdelingen tog straks de udvidede rammer i brug. På fodboldsiden på Peter Bangs Vej nærmer vi os det færdige resultat af opgraderingen af den gamle grusbane til en helårs græsmasterbane med både undervarme og lys. Bane 3 har med haft en lidt svær fødsel, idet det engelske firma der har stået for opgaven undervejs er løbet ind i en række vanskeligheder, ikke mindst med at få dræn mv. til at fungere optimalt. Problemet er nu klarlagt og udbedret, og banen har trods manglerne været brugt til både træning og træningskampe i februar. Der mangler nu den endelige græsbelægning, og baneanlægget forventes helt færdigt til sommer. Her skal især rettes en tak til vore venner i Erhvervsklubben København, der som bekendt har bevilget en donation på ikke mindre end 7 mill. kr til opgradering af anlægget. Ikke mindst denne håndsrækning har muliggjort, at vi nu i næste fase kan sætte fuld gang i ombygning af den gamle bygningsmasse med fokus på placering af vort driftspersonel i ordnede forhold og ikke mindst en renovering af eksisterende forhold for optimal udnyttelse af faciliteterne i øvrigt. Det er så fodbold- og cricketafdelingernes og multiidræts tur til at få opdateret faciliteterne, hvilket ikke mindst betyder en stor kapacitetsforøgelse i form at flere omklædningsrum til at rumme de mange nye spillere og ungdomstrænere. Men det er ligeledes nødvendigt at kigge på vore to ældre tennisbaner, hvor gulvet efter mange års brug er ved at være kaput. Også her må vi forvente en større millionudgift. Dertil kommer, at såvel tennis som fodbold efterspørger baner og faciliteter, som kan anvendes i vinterhalvåret, hvor kapaciteten på vore anlæg ikke er så stor. Har vi så pengene til alt dette byggeri? Som jeg nævnte sidste år, har vi sparet op til disse investeringer gennem de seneste par år. I tillæg lykkedes det os i rette tid at få optaget et langfristet lån til afløsning af en del gamle lån, der enten var forfaldet eller passende kunne omlægges. Når jeg siger i rette tid, ja så var det altså kun få måneder før finanskrisen sætte ind og låste al kreditgivning. Endelig og ikke mindst har vi fået mulighed for at få ekstraordinære tilskud fra nogle af vore venligtsindede fonde. Jeg har netop nævnt KB-vennerne og gør det gerne igen! Hertil kommer en særlig uddeling fra Fodboldfonden (det er den der er skabt af vores aktier i Parken S&E) samt finansiel støtte fra F.C.København. Med andre ord. Vi har skaffet pengene, og vi har også sat penge af til forøgede aktiviteter. Som man vil se af bestyrelsens oplæg til kontingentsatser for 2010, som forelægges senere, er der ingen planer om ekstraordinære kontinentstigninger som følge af vore byggeplaner, men kun almindelig indeksregulering i underkanten af stigningen i prisindekset. 5

6 Som jeg nævnte sidste år i min beretning, fik vi fra kommunen en henvendelse om muligheden for at bygge en facilitet til squash i Pile Alle. Projektet er sat i bero, da Frederiksberg Kommune har måttet trække sin bevilling tilbage, men med de mange bygge- og renoveringsopgaver her på Peter Bangsvej, er vi også rigeligt beskæftiget i det kommende år. Imidlertid kigger vi fortsat på mulighederne i Pile Alle, som også trænger til at blive kigget grundigt efter. Det gælder såvel lokaler, omklædningsrum som udendørs områder. Bestyrelsen har ønske om at fortsætte drøftelserne med kommunen om anlæggets fremtid, herunder opdatering af aftalerne om anvendelse af anlægget, som er underlagt meget komplicerede lokalplaner. Frederiksberg Kommune har fået ny Borgmester: Jørgen Glenthøj vi ønsker tillykke med den krævende post og siger tak til Mads Lebech for konstruktivt og loyalt samarbejde. I KB s bestyrelse er vi meget glade for det direkte samarbejde med kommunes repræsentanter i bestyrelsen Lise Hækkerup og Morten Jung. Morten Jung er i forbindelse med omrokeringerne i det lokalpolitiske liv nu blevet udnævnt til formand for Idræts- og Fritidsudvalget stort tillykke med forfremmelsen. Det er jo en kendsgerning, at vi er afhængige af kommunale tilskud og et konstruktivt samarbejde med kommunen på alle fronter. Omvendt er jeg sikker på, at kommunen er ikke bare afhængige af, men stolte af det idrætsarbejde, der udføres på KB. Mesterskabsfesten på rådhuset ville blive noget af en fuser uden KBs deltagelse. Jeg er ikke i tvivl om, at der fortsat er bred politisk opbakning om idrætspolitikken på Frederiksberg, og jeg har en forventning til, at det også fortsætter med en ny borgmester ved roret. KB gør det imidlertid ikke alene sammen med Frederiksberg Kommune. Uden målrettet støtte fra Erhvervsklubben København (KB-Vennerne), nævnt igen, men ikke for ofte, Støtteforeningen, Målaktionærerne og venligtsindede fonde samt en række sponsorer og samarbejdspartnere kunne vi ikke fastholde det nuværende høje sportslige og anlægsmæssige niveau samt sikre en tilfredsstillende udvikling i vore aktivitetstilbud. Det er imidlertid først og sidst vore egne evner til at fastholde og tiltrække nye medlemmer og til at engagere forældre og frivillige ledere og trænere, der er grundlaget for udvikling af vor gamle, men særdeles levende klub. I 2008 fik vi ny direktør, Stig Bergdahl. Stig har hurtigt sat sit personlige præg på dagligdagen, og vist sine spidskompetencer indenfor projektstyring, hvilket har været til stor gavn for KB i et år, hvor årets mange projekter med renovering og tilbygning har været på dagsordenen. Vi har nået vore målsætninger og holdt vore budgetter for disse aktiviteter. Altså har vi fået en direktør, der både kan holde næsen i sporet og fast i økonomien det tegner godt for de kommende udviklingsplaner Dette bringer mig frem til at tage et kig på år Det bliver atter et hektisk år for klubben det være sig for bestyrelsen, frivillige ledere, ansatte m.fl., hvor byggearbejder i den gamle bygningsmasse vil præge billedet i Der vil altid være lidt gener under byggearbejderne, men jeg håber medlemmerne i en periode kan leve med ulemperne. Det er igen store tal, der er i spil, - igen mill kr, så stram økonomisk styring er nødvendig. Vi skal samtidig fortsat føre vore sportslige målsætninger ud i livet og justere vore handleplaner herefter. Det er afgørende, at processen gennemføres så både det fælles gods i KB, vore traditioner og de sportslige afdelingers egne forhold og behov bliver tilgodeset og afstemt med hinanden. Vi skal med andre ord sikre den fornødne sammenhæng mellem udvikling og drift. 6

7 Ingen skal tro, at kravene til os bliver mindre fremover. Det gælder både fra vore medlemmer, forældre og fra myndighederne. Vi skal derfor styrke og udvikle evnen til at løse vore opgaver i overensstemmelse med fremtidens krav og forventninger. Senere på dagsordenen foreslår bestyrelsen genvalg af vor næstformand og vore afdelingsformænd, som i året løb har udført et kæmpe arbejde. Det er en gave for KB at have sådanne bestyrelsesmedlemmer, der år ud og år ind gider gøre en indsats for, at vi alle kan være nydende medlemmer til daglig. Jeg benytter lejligheden her til at takke hele bestyrelsen for et stort og godt arbejde årets løb. Jeg vil også gerne takke vort trofaste personale - på kontoret med Stig i spidsen, på anlæggene og i de sportslige afdelinger - for indsatsen i det forløbne år. Ligeledes en tak til vore mange ledere og trænere for en stor og frivillig indsats, der har været afgørende for, at vi i KB kan se tilbage på endnu et godt år. Niels-Chr. Holmstrøm Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 2. GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Dirigenten gav ordet til Jim Bergholdt med henblik på en gennemgang af Årsrapport Jim Bergholdt indledte med at nævne, at årsrapporten er opstillet jf. tidligere år, hvilket gør en direkte sammenligning er mulig. Nøgletallene i regnskabet blev herefter gennemgået, herunder en gennemgang af resultatopgørelsen opdelt i de fire hovedområder: De sportslige aktiviteter. Driften af KB-hallen. Driften af KB s anlæg. Finansielle poster. Året 2008 udviser et resultat på kr., som overføres til egenkapitalen. Herefter gennemgik Jim Bergholdt balancen. Præsentationen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer fra salen og dermed godkendte generalforsamlingen Årsrapport Herefter orienterede Stig Bergdahl om kontingentsatserne som ser ud således: Veteraner: 1.780, , , ,- Seniorer: 2.240, , , ,- Ungsenior: 1.780, , , ,- Ungdom: 1.350, , , ,- Børn: 1.120, , , ,- Kontingentet opkræves med 50 % pr. 1. januar og pr. 1. juli Passive: 300,- 300,- 300,- 300,- Kontingentet opkræves 1. januar 7

8 3. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Dirigenten meddelte, at der var fremlagt forslag fra bestyrelsen og gav herefter ordet til Jørgen Holmen for en samlet gennemgang af bestyrelsens forslag: Forslag til ændringer til Klubbens love: 3. stk. 3 I det omfang klubbens førstehold i en idrætsgren helt eller delvist drives på professional basis, kan bestyrelsen lade såvel det idrætsmæssige som det administrative og økonomiske ansvar for førsteholdet med tilknyttede aktiviteter overgå til et eller flere selskaber, med hvilke der oprettes en samarbejdsaftale. I det omfang enkelte af klubbens hold i en idrætsgren helt eller delvist drives på professionel basis, kan bestyrelsen lade såvel det idrætsmæssige som det administrative og økonomiske ansvar for holdene med tilknyttede aktiviteter overgå til et eller flere selskaber, med hvilke der oprettes en samarbejdsaftale. 6. stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig i sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. 6. stk. 5 Bestyrelsen vælger af sin midte et forretningsudvalg, der træffer alle bestemmelser vedrørende klubbens daglige drift. Kassereren er født formand for forretningsudvalget. Bestemmelser af større betydning forelægges, med forretningsudvalgets indstilling, til godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen kan af sin midte vælge et forretningsudvalg, der støtter den ansatte administration i alle anliggender vedrørende klubbens daglige drift. Bestyrelsen fastlægger forretningsorden for udvalget. Bestemmelser af større betydning forelægges, med forretningsudvalgets indstilling, til godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen kan på lignende vilkår nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle, konkrete opgaver. 7. stk. 2 Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan meddele direktionen specificeret prokura. 9. stk. 5 Stemmeret kan ikke udføres ved fuldmagt eller pr. brev. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt eller pr. brev. 12 stk. 1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Berlingske Ti- 8

9 dende, ved opslag på klubbens anlæg, samt i klubbens eventuelle medlemsblad. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, ved opslag på klubbens anlæg, samt i klubbens eventuelle medlemsblad. Generalforsamlingen godkendte fremlagte forslag. Dirigenten gjorde opmærksom på, at ændringsforslagene ifølge KBs love skal vedtages med 3/4 flertal og hvis 10% af klubbens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, skal der - ifald 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringsforslagene - indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages endeligt såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for. Denne ekstraordinære generalforsamling indkaldes til gennemførelse torsdag d. 16.april 2009 kl.19 på KB Peter Bangs Vej. 4. VALG AF NÆSTFORMAND / KASSERER JF. 6, stk.1. På valg: Næstformand Jørgen Holmen og kasserer Jim Bergholdt for 2 år. De er begge villige til genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg. Generalforsamlingen godkendte dette. 5. AFDELINGSINDSTILLEDE BESTYRELSESMEDLEMMER, JF. 6 OG 8 På valg er de enkelte formænd for tennis fodbold cricket. John Kristensen (formand tennis) og Keld Jørgensen (formand fodbold) samt John Møller (formand Cricket) De er alle 3 villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg for 2 år. Generalforsamlingen godkendte dette. 6. VALG AF REVISORER I.h.t. lovenes 14, afsnit 3 afgår de blandt klubbens medlemmer valgte revisorer. Gert Petersen og Søren Clausen er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. I.h.t. lovenes 14, afsnit 4 afgår: Revisionsfirmaet RSMplus. Revisionsfirmaet er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Generalforsamlingen godkendte dette. 7. EVENTUELT Niels-Chr. Holmstrøm fik ordet, og takkede dirigenten for et veludført hverv og afsluttede generalforsamlingen med at udbringe et KB længe leve. Referent: Stig Bergdahl Direktør Godkendt den 2009: Mads Gierding Dirigent 9

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere