Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup"

Transkript

1 Beretning 2012

2 Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup Beretning12 2

3 Indhold 2012 udvikling og udfordring Et lidt stille år boligpolitisk...5 Strategi 2015 nu halvvejs...7 Repræsentantskabsmøde med kampvalg...7. Nye bestyrelsesudvalg...8. Nye initiativer fører strategiarbejdet videre...8 Fokus på det lokale beboerdemokrati Formandsmøder og -mail Danmarks første digitale afdelingsmøde Øget interesse for at oprette hjemmesider Juletræ satte Egedalsvænge på dagsordenen Fokus på service speedet op Aftaler om serviceniveau Fokus på service blandt medarbejderne Lokalinspektører bliver til driftschefer...13 Samarbejde med Boligkontoret Danmark Havneholmen IT-afdelingerne lægges sammen Politik for indkøb Gældsrådgivning og inkasso Faglig sparring om boligsociale helhedsplaner...15 Årets træk på fondene Dispositionsfonden Trækningsret...17 Nybyggeri Teglværkshaven Toftegård Tag Dortheavej Lampestedet Taastrup Torv Sundholm Syd Andre byggemuligheder Ny afdeling i Ballerup Udlejningssituationen Ny udlejningsaftale med Herlev Kommune Tab på ledige boliger Tab ved fraflytning Stadig en del udsættelser...21 Større projekter i 3B B vil være papirløse Screening af alle boligafdelinger Bygningseftersyn Renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden Beboerne vælger selv i Egedalsvænge Gennemgribende renovering i Hjortegården Også Folehaven skal i gang Mange nye projekter på vej Boligsociale helhedsplaner Klima- og miljøområdet Klimatilpasning i Kokkedal Solceller ikke så enkle endda Energimærkning Tilskud fra energibesparelser...29 Fokusområder i Fortsat fokus på service Digitalisering Effektivisering...31 Økonomisk beretning...32 Forsiden: Børn på legeplads i Folehaven, Valby Fotos: Peter Dahlerup, Jesper Blæsild og 3B s fotoarkiv Beretning 3B 2012 / Maj 2013 / Layout Mette Nielsen / Tryk Rosendahls / Oplag stk. Beretning12 3

4 2012 udvikling og udfordring Cykeltur i Folehaven Foto: Peter Dahlerup 2012 er året, hvor Danmark overtager formandskabet i Rådet for EU. Avisen Urban lukker. Krydstogtskibet Costa Concordia havarerer ud for den italienske ø Giglio. Dronning Margrethe den 2. har 40 års jubilæum. Det er 100 år siden, Titanic sank. Danmarks herrer vinder EM i håndbold. Mærsk Mc-Kinney Møller dør i en alder af 98 år. Mads Mikkelsen vinder prisen for bedste mandlige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes. Kinas præsident Hu Jintao er det første kinesiske overhoved, der er på officielt statsbesøg i Danmark. Nasas robot Curiosity lander på Mars. Pia Kjærsgård og Villy Søvndahl træder tilbage som formænd. Den nye lukkelov træder i kraft. Obama genvælges som USA's præsident. Orkanen Sandy koster over 200 mennesker livet. Landsbyggefonden får lov til at bruge 4,1 mia. kr. ekstra, og den samlede investeringsramme til renoveringsprojekter er dermed på 6,8 mia. kr. i december er afslutningen på Mayaernes kalender, men jorden går nu ikke under af den grund. Beretning12 4

5 Ejendomsfunktionær på Amager Et lidt stille år boligpolitisk År 2012 vil ikke blive husket for de store nyheder på det boligpolitiske område, men der blev alligevel taget beslutninger, der vil gøre en forskel for en del almene beboere og dermed også de, der bor i 3B. Flere penge til renovering Der var i 2012 bred politisk enighed om, at køen for at få renoveret almene boliger skulle gøres kortere. Det var baggrunden for, at regeringen i maj måned indgik aftale med Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at forhøje renoveringsrammen i 2012 med 4,1 mia. kroner. Det betød en ramme på i alt 6,8 mia. kroner. I aftalen indgik også, at partierne fremover vil følge, hvor mange ansøgninger og tilsagn Landsbyggefonden giver, så der ikke igen opstår lang kø. Udsættelser trods alt faldet Fattigdomsydelserne blev godt nok afskaffet, men antallet af fattige i de udsatte almene boligafdelinger er mere end fordoblet de sidste 10 år. En undersøgelse fra Arbejderbevælgelsens Erhvervsråd viser således, at op imod hver fjerde husstand i de udsatte boligområder nu lever i fattigdom. Men for første gang siden 2002 faldt antallet af beboere, der måtte forlade deres bolig, fordi de ikke kunne betale huslejen. Faldet er stort, nemlig op til 20 %. Og som noget nyt fik kommunerne med finanslovsaftalen i november måned mulighed for at hjælpe med huslejen, ligesom de almene boligorganisationer blev pålagt at give kommunerne besked, så snart en lejer ikke betalte huslejen. Det blev også besluttet fra 2013 at afskaffe løbedagene, så huslejen skal betales den første dag i den nye måned. Beretning12 5

6 Ledelsesgrundlaget 3B er en brugerstyret organisation, og beboerdemokratiet er omdrejningspunktet i boligafdelingerne og i administrationen. Foreningens primære fokus er at være lydhøre over for beboernes ønsker og krav, og 3B stræber efter at have de bedste boliger, yde den bedste service og have en effektiv organisation. Ambitionen er at være en attraktiv samarbejdspartner, der driver en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed som samtidig er en attraktiv arbejdsplads. I 3B har vi hjertet med. Det betyder, at vi vælger miljørigtige løsninger, og at alt arbejde frivilligt som lønnet er baseret på, at vi er Demokratiske Nærværende Fremsynede Ansvarlige Socialt engagerede Miljøbevidste Også miljø og social indsats med i finanslovsaftalen På miljøområdet blev der i finanslovsaftalen afsat 20 mio. kroner til en særlig energisparepulje, målrettet den almene sektor. Pengene kan søges til at udarbejde energihandleplaner og til forsøgsprojekter med nye måder at opnå energiforbedringer på, men hvordan det rent konkret skal foregå, vides endnu ikke. Endelig blev partierne enige om, at der skulle afsættes 30 mio. kroner til udsatte boligområder i Her er partnerskaber om socialt ansvarlig renovering med fx etablering af lære- og praktikpladser på tale. Udbetaling Danmark og boligstøtten Fremover skal Udbetaling Danmark kunne beregne boligstøtten ud fra de data, Landsbyggefonden har i sit register. Derfor har alle boligorganisationer haft travlt med at sikre, at de kan indberette data til Landsbyggefonden og at data er valide. Det gælder også 3B! Toftegård Tagboliger Foto: Jesper Blæsild Grundkapital på 10 % de næste 4 år Med kommuneaftalen for 2013 blev kommunernes bidrag til nybyggeriet af almene boliger nedsat til 10 % med virkning allerede fra 1. juli 2012, i hvert fald de næste 4 år. På den måde forhindres udsvingene i kommunernes tilsagn til nybyggeri, der har været stort, når grundkapitalen har været 7 % - og meget lille eller ikke-eksisterende, når den var 14 %. Beretning12 6

7 Udsnit fra 3B s strategifolder»strategi 2015«nu halvvejs 2012 bød på videreførelse af den strategi, 3B vedtog i september 2010 for perioden frem til Den vigtigste ambition er at yde beboerne den bedste service, tilbyde de bedste boliger og at administrere så effektivt som muligt. For at nå målene, blev der sat en række initiativer i gang, som afsluttes løbende frem til Initiativerne spænder vidt, lige fra afvikling af uafsluttede bygge- og renoveringssager over oprettelse af indkøbsafdeling, vækstmuligheder, arkivudfordring, model for fremtidssikring og til nyt hovedkontor og samarbejde med Boligkontoret Danmark. Men vigtigst er nok styrkelse af beboerdemokratiet, gennemførelse af brugerundersøgelser og implementering af»ny«servicekultur. Men der bliver også løbende sat nye initiativer i gang. I beretningen her vil du kunne læse om nogle af alle de mange resultater, der er opnået inden for de forskellige initiativers rammer. Repræsentantskabsmøde med kampvalg Der var lagt op til et brag af et repræsentantskabsmøde den 31. maj 2012 med kampvalg på både formandsposten og næstformandsposten. Også pladserne som menige medlemmer af organisationsbestyrelsen var der rift om. Resultatet var, at Steffen Morild afløste Villy Sørensen som formand for 3B, mens Anders Brøgger blev ny næstformand i stedet for Steffen Morild. Nye medlemmer af bestyrelsen blev Daniel Majgren fra Hjortegården og Flemming Løvenhardt fra Remisevænget Nord. På mødet blev 3B s vedtægter revideret på især to områder. For det første er der fremover kun et repræsentantskabsmøde nemlig valgmødet i maj. For det andet vælges formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer blandt boligforeningens boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere. I de tidligere vedtægter var det kun repræsentantskabsmedlemmer, der kunne stille op, og det var ikke i overensstemmelse med normalvedtægterne. Beretning12 7

8 Nye bestyrelsesudvalg Som optakt til repræsentantskabsmødet inviterede organisationsbestyrelsen medlemmerne af afdelingsbestyrelserne til fem lokale områdemøder. På dagsordenen var Strategi 2015, fremtidig dialog og lokalt samarbejde. Der var bred tilslutning til, at afdelingerne gerne ville have en tættere dialog med organisationsbestyrelsen og at de gerne ville mødes på tværs af afdelingerne for at se på området som helhed og overveje muligheden for fx samdrift. Som resultat af områdemøderne konstituerede den nye organisationsbestyrelse sig efter repræsentantskabsmøde med tre deciderede netværksudvalg, der skal skabe kontakter og hjælpe netværk i gang i lokalområderne. De tre udvalg er Boligsocialt udvalg, Klima- og miljøudvalg samt Demokrati- og kommunikationsudvalg. De faste udvalg forretningsudvalget, byggeudvalget og forvaltningsudvalget fortsatte, men forvaltningsudvalget blev dog helt i tråd med Strategi 2015 omdøbt til Drifts- og serviceudvalget. Nye initiativer fører strategiarbejdet videre På et bestyrelsesseminar i september vedtog organisationsbestyrelsen 5 nye initiativer, som supplement til de 13, der allerede var sat i gang. 1. Videreanalysere og optimere synsforretning samt digitalt flyttesyn Projektet skal sikre en mere ensartet gennemførelse af flyttesyn og minimere fejl i forbindelse med synene. Men målet er også at erstatte en stor del af papirgangen med elektronisk overførsel samt at arkivere dokumenterne elektronisk, så de er let tilgængelige. Afdelinger, som efterfølgende ønsker det, vil også Hans Peter Nielsen (formand), kunne sende håndværksarbejderne i udbud, hvilket forventes at Lars Emanuel, Jimmi Fjord og Dorte Skovgård kunne give besparelser på op til % til glæde for både afdelingen og fraflytter. Desuden skal projektet understøtte en helhedstankegang, hvor fællesskab og resultatopfølgning hænger sammen på tværs af organisationen. 3. Opmåling Projektets formål er at kvalitetssikre stamdata på 3B s bygninger. Målet er blandt andet at kunne udbyde vedligeholdelsesopgaver på et mere præcist grundlag og i større mængder med henblik på at opnå besparelser. Men der er også andre perspektiver i projektet. Det kan fx være at lette og opgradere bygningseftersyn og langtidsplaner, at levere data til et digitalt fraflytningssystem samt at give mulighed for 3D-modeller af alle lejligheder på 3b.dk, så man bedre kan forstå den bolig, man søger og måske endda prøvemøblere den digitalt. 4. Indførelse af journaliseringssystem i administrationssystemet Unik Et journaliseringssystem i Unik skal fremover understøtte medarbejdernes opgaver i primært kundeafdelingen, driften og økonomiafdelingen. Det nye system vil sikre, at arbejdsgangene bliver digitale. 5. Boligsociale koncepter Projektet skal dels udvikle en værktøjskasse med boligsociale værktøjer og dels synliggøre denne inden for organisationen. Oversigt over 3B s bestyrelsesudvalg Formand Steffen Morild, næstformand Anders Brøgger, Iris Gausbo Monia Stoltz og Jan Kjello (delt formandskab), Daniel Majgren, Henrik Borre 2. Kompetenceudvikling af kundevendte funktioner Projektet støtter en læringskultur i 3B, hvor stærke medarbejdere udvikles løbende og deler viden og erfaringer med hinanden som en naturlig del af hverdagen. En kultur, hvor opgaverne naturligt forankres hos medarbejderne, og hvor kvaliteten af opgaverne er i top. Bilal Turan og Flemming Løvenhardt Susan Sagnsby og Ellen Vedelsby Jens Wenzel og Flemming Løvenhardt Beretning12 8

9 Leg på legepladsen i Blækhuset, Vanløse Foto: Peter Dahlerup Beretning12 9

10 Fællesspisning i Blækhuset, Vanløse Foto: Peter Dahlerup Fokus på det lokale beboerdemokrati Formandsmøder og mail Alle formænd bliver nu inviteret til formandsmøde mindst to gange årligt, hvor de kan tage et medlem af deres afdelingsbestyrelse med. Møderne er velbesøgte, debatlysten er stor - og der har været mange forskellige, vigtige temaer på dagsordenen: Fordeling af afdelinger mellem lokalinspektører, antal årlige møder med lokalinspektørerne, lokale udfordringer, solceller og meget andet. Som noget nyt modtager alle formænd for afdelingsbestyrelserne desuden regelmæssigt en mail fra formanden Steffen Morild med nyt, som de så kan bringe med videre til deres afdelingsbestyrelser. Deltagelse i afdelingsmøderne Et velfungerende beboerdemokrati afspejles også i, hvor mange der deltager på afdelingsmøderne. I 2010 fastsatte organisationsbestyrelsen med»strategi 2015«følgende mål for deltagelse i afdelingsmøder: A) Afdelinger med <100 lejemål Min. 25 % af lejemålene er repræsenteret ved møde B) Afdelinger med lejemål Yderligere 10 % af lejemål over 100 er repræsenteret ved møde C) Afdelinger med >500 lejemål Yderligere 5 % af lejemål over 500 er repræsenteret ved møde Der er en klar tendens til, at mindre afdelinger har højere fremmøde relativt set, men af de 63 afdelinger, der er data på, har 31 i 2012 indfriet målet om deltagelse, mens 32 ikke har. I 2011 var der til sammenligning 27 afdelinger, der indfriede målet. Samlet set møder 15,14 % af lejemålene op på afdelingsmøderne. Beretning12 10

11 Organisationsbestyrelsen har i øvrigt vedtaget en standardforretningsorden for afdelingsmødet, som afdelingsbestyrelsen kan lade indgå i det materiale, der udleveres til alle beboere forud for mødet. På mødet tager beboerne så stilling til, om forretningsordenen skal gælde. Danmarks første digitale afdelingsmøde Det allerførste digitale afdelingsmøde er blevet holdt i en af 3B s afdelinger, nemlig i Brohuset i Ørestaden. Forud for afdelingsmødet kunne beboerne fremsætte og debattere forslag på nettet, ligesom der har været en digital opslagstavle. Det har været et stort arbejde at skaffe mailadresser, sætte hjemmesiden op samt vedligeholde den. Men resultatet har også været, at flere end normalt har været interesseret i at give deres mening til kende og at flere end normalt deltog i afstemningen. Til gengæld deltog færre i selve afdelingsmødet, måske fordi der netop ikke skulle stemmes. Organisationsbestyrelsen har fulgt forsøget tæt og har drøftet det på flere møder. Der er en del bekymring for, hvad man mister, når man ikke mødes face-to-face, ligesom der er bekymring for de ressourcer, afdelingsbestyrelsen har været nødt til at lægge i projektet. Organisationsbestyrelsen ønsker at fastholde det obligatoriske afdelingsmøde, men har også den holdning, at der fortsat skal eksperimenteres med at digitalisere beboerdemokratiet. Forsøget krævede dispensation fra ministeriet, er nu evalueret og ministeriet vil blive ansøgt om at få lov til fortsat at holde digitale afdelingsmøder både i Brohuset og i andre af 3B s afdelinger. Øget interesse for at oprette hjemmesider I 2011 fik alle 3B s afdelingsbestyrelser mulighed for at holde deres beboere lokalt opdateret på egen hjemmeside gennem 3B s system. Siden starten har repræsentanter fra 26 afdelinger været på kursus i at lave deres egen hjemmeside, og interessen er støt stigende. Nogle har valgt at nøjes med at tage introduktionskurset, mens andre vælger også at komme på en fortsætterworkshop. Når afdelingen er klar til at vise deres hjemmeside frem, bliver den offentliggjort på 3b.dk. Det»berømte«juletræ i Egedalsvænge Juletræ satte Egedalsvænge på verdenskortet Året bød også på en sand mediestorm, da afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge i Kokkedal besluttede ikke at købe juletræ og holde juletræstænding. Den beslutning resulterede i massiv omtale i medierne, og på en ganske almindelig hverdag i november måned 2012 gav ordene»3b«og»egedalsvænge«sammen med ordet»juletræ«ikke færre end hit på Google på alle mulige forskellige sprog verden over. Mediestormen startede med, at Frederiksborg Amtsavis bragte»nyheden«. Det gav lynhurtigt massiv omtale i både trykte og digitale medier og senere på landsdækkende tv og på udenlandske tv-kanaler. De sociale medier gav ekstra liv til omtalen, og en række velmenende mennesker tilbød både juletræer og penge til fest. Med til historien hører nemlig, at afdelingen kort tid inden med stor succes havde holdt Eid-fest. Det bliver i medierne til, at man gerne vil holde fest for muslimer, men ikke for kristne. Efterfølgende blev der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i Egedalsvænge, hvor man valgte ny formand, og hvor 21 stillede op til de resterende 8 bestyrelsesposter. Det gav genvalg til næsten hele den gamle afdelingsbestyrelse. På mødet blev der lyttet til, at beboerne i Egedalsvænge gerne ville have juletræ igen og op kom juletræet! Stof til eftertanke Sagen har ikke bare givet medieomtale. Den har også givet stof til eftertanke. Det er fx vigtigt, at man som medlem af en afdelingsbestyrelse gør sig klart, at man er forpligtet til at arbejde for alle beboere: Unge som ældre, børnefamilier som enlige, muslimer som kristne. Det er også vigtigt, at man bruger beboernes penge med omtanke og at man på det årlige afdelingsmøde som minimum orienterer beboerne om, hvad afdelingsbestyrelsen har brugt penge til. Beretning12 11

12 Ejendomsfunktionær i Urbanplanen Fokus på service speedet op Et af de emner, der fyldte meget på både områdemøder, formandsmøder og på repræsentantskabsmødet var de lokale udfordringer. Derfor blev servicedelen af Strategi 2015»speedet«ekstra op, og medarbejderne har arbejdet med servicebegrebet - både på medarbejderdage og i det daglige. samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret var meget godt eller godt. 85 % vurderede samarbejdet med lokalinspektøren som meget godt eller godt. Det var et utroligt flot resultat, men der var også plads til forbedringer. Efterfølgende blev der derfor Organisationsbestyrelsen valgte 85 % vurderede samarbejdet med sat fokus på særligt tre punkter, også at få gennemført en hurtig nemlig planlægning og afstemning lokalinspektøren som meget godt spørgeskemaanalyse for at få noget af forventninger, systematisk opfølgning samt synlighed og løbende eller godt. konkret fra afdelingsbestyrelserne at arbejde videre med. Resultaterne af undersøgelsen viste, hvad der har betydning for afdelingsbestyrelserne og dermed, hvad der skal fokuseres på nu og i fremtiden for at blive bedst til service. Skemaet blev sendt ud til 64 afdelingsbestyrelser, og svarprocenten blev 64. Hele 88 % af afdelingerne vurderede, at kommunikation. Som konsekvens af afdelingsbestyrelsernes ønske om flere møder og mere synlighed bliver der pr. 1. april 2013 ansat en ekstra lokalinspektør. Det gav samtidig anledning til at se på, hvordan afdelingerne er fordelt mellem lokalinspektørerne, og her er der efter en god proces med oplæg fra medarbejderne, behandling Beretning12 12

13 Medarbejderdag med fokus på service i organisationsbestyrelsen og på formandsmøder en mindre justering på vej, som også træder i kraft pr. 1. april Aftaler om serviceniveau I løbet af året har driften arbejdet med at kortlægge og tidssætte alle de serviceopgaver, ejendomsfunktionærerne udfører i løbet af et år i den enkelte afdeling. Det blev omsat til i alt 71 serviceaftaler og tidsregistreringer med hver deres individuelle præg, og den 6. december 2012 blev de sidste serviceaftaler afleveret til afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelserne kan nu, ud over at se hvilke serviceopgaver der udføres, også se hvor mange ejendomsfunktionærtimer, afdelingen årligt har til rådighed til at udføre de forskellige serviceopgaver. Målet er, at serviceaftalerne bliver et levende dialogværktøj mellem afdelingsbestyrelsen og driften. Konkret starter det på den årlige markvandring, hvor eventuelle ændringer eller nye ønsker til afdelingens renholdelses- og serviceniveau drøftes og kan indgå i det kommende års budget, som afdelingsbestyrelsen fremlægger på afdelingsmødet. De fleste afdelinger har deres»egne«medarbejdere, men mange har et fælles ejendomskontor, hvor man deles om en varmemester. Flere af de mindre afdelinger deles også om ejendomsfunktionærer. Men i løbet af 2013 vil muligheden for endnu mere samarbejde på tværs af afdelingerne blive undersøgt, og der vil blive gennemført pilotprojekter der, hvor afdelingsbestyrelserne ønsker et tættere driftssamarbejde. Formålet er blandt andet, at man kan dele maskiner og få en mere sikker leverance. Fokus på service blandt medarbejderne Medarbejderne i 3B holdt i 2012 to fælles dage med fokus på service, men også i dagligdagen er der blevet sat ekstra fokus på begrebet service over for ansøgere, beboere, afdelingsbestyrelser og kollegaer. Et af de synlige resultater på medarbejdernes arbejde er et oplæg til en egentlig servicepolitik, som organisationsbestyrelsen skal tage stilling til i det nye år. Servicepolitikken vil blive suppleret med konkrete målsætnings- og handlingsplaner, der skal sikre, at vi bliver bedst til service. Lokalinspektører bliver til driftschefer Lokalinspektørerne bliver til driftschefer for at vise, at man er»chef«for en gruppe medarbejdere, der udfører en lang række serviceopgaver og at man har ansvaret for opgaverne i et driftsområde. Antallet af driftschefer bliver udvidet fra 14 til 15, afdelingerne bliver fordelt anderledes mellem driftscheferne og der bliver indført en makkerordning. Alt sammen for at sikre en god service i en god kvalitet til både beboere og afdelingsbestyrelser. Beretning12 13

14 Beretning B og Boligkontoret Danmarks administrationer samlet Foto: Peter Elmholt

15 Samarbejde med Boligkontoret Danmark Havneholmen 2012 blev året, hvor 3B i samarbejde med Boligkontoret Danmark tog den endelige beslutning om, hvor det nye fælles hovedkontor skal ligge. I slutningen af februar lå det fast, at det bliver på Havneholmen bag ved Fisketorvet i København i en miljø- og energirigtig bygning, der lever op til strategimålene. Alle medarbejdere fra begge boligorganisationer blev inviteret til første spadestik i maj måned. I slutningen af året tog udgravningen til nederste etage for alvor fart, og allerede i starten af 2013 vil selve byggeriet hurtigt skyde i vejret. Der er indflytning i første kvartal IT-afdelingerne lægges sammen Flytningen til Havneholmen giver mulighed for at udnytte hinandens ressourcer og dermed spare beboernes penge. Der vil således være fælles reception, kantine og mødefaciliteter. Et af de naturlige områder at arbejde tæt sammen på er IT. Derfor har 3B og Boligkontoret Danmark besluttet at lægge de to IT-afdelinger sammen, så der i det nye hovedkontor bliver et fælles serverrum og en samlet IT-afdeling. Politik for indkøb I tråd med målet i Strategi 2015 om at være en effektiv organisation blev der i 2012 fokuseret på blandt andet indkøb. Organisationsbestyrelsen har derfor vedtaget en indkøbspolitik. I politikken opereres med både forpligtende og med frivillige aftaler. I politikken er der givet mulighed for, at afdelinger efter ansøgning og med organisationsbestyrelsens godkendelse kan vælge ikke at tilslutte sig en forpligtende aftale. På samme vis kan afdelingen forlade en forpligtende aftale i forbindelse med indgåelse og fornyelse af aftaler. 3B har mange boligafdelinger, og hver enkelt har individuelle aftaler med forskellige leverandører. For at effektivisere indkøbsprocessen er der ansat en indkøber, som bruger 1/3 af sin tid i 3B 2/3 af tiden i Boligkontoret Danmark. Og der er store besparelser at hente. Det har fx været tilfældet på renholdelsesopgaver, på trykopgaver, på vejsalt - og på mange andre områder. Det øgede fokus på indkøb har i 2012 også medført attraktive tilbud til glæde for både nuværende og kommende beboere ikke kun indirekte, men også i form af attraktive rabataftaler på køkkener, hårde hvidevarer og lignende direkte til glæde for beboerne. Gældsrådgivning og inkasso Boligkontoret Danmark var allerede i gang med et spændende projekt»stop udsættelser«, som 3B gerne ville være en del af. I november 2012 fik 3B og Boligkontoret Danmark så godkendt en fælles ansøgning, som betyder, at arbejdet fremover kan være fælles. Formålet er i samarbejde at minimere udsættelser i boligerne ved at hjælpe beboerne i forbindelse med deres økonomi. Projektet indebærer, at de beboere i Folehaven og Egedalsvænge, der har modtaget en opsigelsesskrivelse, kontaktes telefonisk af en gældsrådgiver, som tilbyder økonomisk rådgivning. Det er frivilligt for beboeren at benytte sig af tilbuddet, men takker denne ja, så holder de et individuelt rådgivningsmøde, tilpasset den enkelte beboers behov og udfordringer. Det kan fx være hjælp til budgetlægning, kontakt til pengeinstitut eller kommune, eller hjælp til at klage over afgørelser i forbindelse med afslag på hjælpeydelser. Som en service til nye beboere, der flytter ind i afdelingerne, bliver de ringet op af gældsrådgiveren med et tilbud om økonomisk rådgivning. Med dette tiltag bestræber 3B og Boligkontoret Danmark sig på at hjælpe beboere og dermed minimere antallet af udsættelser. Faglig sparring om boligsociale helhedsplaner I 2012 indledte 3B et samarbejde med Boligkontoret Danmark om faglig sparring i de boligsociale helhedsplaner. 3B s erfaringsudvekslingsnetværk blev udvidet, og 3B s boligsociale medarbejdere fik 9 nye kolleger i oktober måned. Det er 3B s boligsociale konsulenter, der bistår Boligkontoret Danmarks projektledere og bidrager til den faglige udvikling. At gruppen er blevet større giver mulighed for at holde hele dages udvekslingsmøder med oplægsholdere udefra. Målet er, at de boligsociale medarbejdere i projekterne bruger hinanden på tværs af boligområder og at erfaringerne på den måde bliver fælles. Beretning12 15

16 Disponeret dispositionsfond Organisationsbestyrelsen har bevilget følgende i 2012 Afdeling Projekt Disponeret Boligforeningen 3B Byggeprojekt Boligforeningen 3B Klimasikring af bygninger Boligforeningen 3B Østerhøj Nord, mulig nybygsag Egeløvparken Egen trækningsret, tilsagn reduceret Hjortegården Helhedsplan, kapitaltilførsel Danalund Udarbejdelse af helhedsplan Remisevænget Syd Handleplan, Volumenstudie solvangscenter Jægerbo Benyttelse af loftsrum/skimmelsvamp Solsikken Benyttelse af loftsrum/skimmelsvamp Valmuen Benyttelse af loftsrum/skimmelsvamp Valby Forarbejde og skitseprojekt til fælleshus Egedalsvænge Driftsstøtte Hvad er dispositionsfonden Når lånet i den oprindelige finansiering af en boligafdeling er betalt tilbage, fortsætter afdelingen med at betale ydelsesbeløbet, men nu går 2/3 til Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden) og 1/3 går til boligorganisationens dispositionsfond. Afdelingerne kan søge midler fra dispositionsfonden til at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning, typisk som ydelsesstøtte og tilskud. Dispositionsfonden medvirker også til at sikre, at boligorganisationerne fortsat består, samt at nye afdelinger kan etableres. Derudover medvirker dispositionsfonden til at dække ekstraordinære tab. Beretning12 16

17 Disponeret trækningsret Organisationsbestyrelsen har bevilget følgende i 2012 Afdeling Projekt Disponeret Hjortegården Helhedsplan Danalund Kloakrenovering Folehaven Køkken og bad, etape Bærhaven Altanrenovering Søbyvej Kloakrenovering Remisevænget Vest Kloak og fremtidssikring Hørgården 1 Renovering af indgangspartier Hørgården 2 Renovering af indgangspartier Hvad er trækningsret Via huslejen betaler beboerne i almene boliger et bidrag til Landsbyggefonden, hvor hver boligorganisation har egen konto med egen trækningsret. Herfra kan organisationen trække midler til delvis finansiering af arbejder i afdelingerne. Tilskud kan ifølge reglerne kun ydes til egentlige forbedringer af afdelingerne og kan højst udgøre 2/3 af de godkendte rimelige udgifter. Moderniserings- og forbedringsarbejder er fx forbedring af toilet- og badeforhold, forbedring af køkkener, etablering af altaner, miljø- og energiforbedrende foranstaltninger, opgradering af el-installationer, styrkelse af det sociale miljø og lejlighedssammenlægninger. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at tilskud ydes med 1/3 af de samlede udgifter, dog maksimalt kr. pr. lejemål pr. sag. Ved større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder er det kun afdelinger med særlige økonomiske problemer, der kan opnå tilskud. Det vurderes efter huslejeniveau og udvikling, afdelingens udgiftsniveau, herunder henlæggelsesniveau, og muligheden for anden støtte, som kræver en medvirken fra boligorganisationen. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at tilskud ydes med op til halvdelen af de samlede udgifter, dog maksimalt kr. pr. lejemål pr. sag. Beretning12 17

18 Teglværkshaven april 2013 Foto: Jesper Blæsild Nybyggeri Indvielse af Toftegård Tagboliger Foto: Jesper Blæsild Et af de initiativer, der blev sat i gang med Strategi 2015 var at undersøge muligheden for at vokse på forskellige måder. Med flere boliger får 3B også større økonomisk grundlag for at tilbyde service inden for nogle af de områder, der i dag ikke er mulighed for. Det kunne fx være konfliktmægling, gældsrådgivning etc. Målet var nye boliger i perioden frem til Målet var ambitiøst og måske også for ambitiøst. Konklusionen er i hvert fald foreløbig, at 3B frem til 2015 vil vokse gennem de muligheder for nybyggeri, der viser sig og at synergieffekten af det tætte samarbejde med Boligkontoret Danmark skal udnyttes til at øge servicen til 3B s beboere. Teglværkshaven taget i brug nøgleudlevering og indflytning 3B s anden AlmenBolig+-afdeling, Teglværkshaven i Herlev, stod klar til indflytning fredag den 31. august 2012, hvor en masse glade beboere fik udleveret nøgler til deres nye bolig. Hele weekenden stod i indflytningens tegn, og de første trailere med flyttekasser, gipsplader og køkkenelementer trillede allerede ind på parkeringspladsen fredag formiddag. Ud af de 60 boliger var hele 52 af dem lejet ud den 1. september, fire ud af de sidste otte var beboet den 1. oktober 2012, og tre blev lejet ud den 15. oktober Den allersidste bolig var lejet ud den 1. november Resten af 2012 er for beboerne gået med at sætte skillevægge op, plante buske og blomster, lære hinanden at kende og at nedsætte sig med afdelingsbestyrelse og forskellige udvalg. I det hele taget er det en afdeling med et fantastisk engagement, og som fuldt ud har taget AlmenBolig+konceptet til sig. De har fx indført en regel om, at alle husstande skal være repræsenteret i mindst et udvalg om det så er vintervedligehold-, teknik- eller festudvalget er ikke afgørende. Det vigtige er, at alle deltager i den fælles opgave om at køre afdelingen i det daglige og det må siges at lykkes. Toftegård Tag i Herlev På toppen af Toftegård på 3. sal - opføres tidssvarende og energirigtige tagboliger i et plan. I alt er 21 tagboliger på vej på mellem 94 og 129 m2. Alle har kviste, store terrasser med Beretning12 18

19 Dortheavej Foto: Jesper Blæsild Om AlmenBolig+ flotte oliebehandlede træbrædder og masser af fantastisk lysindfald. Boligerne indeholder desuden flotte, fritstående køkkener og er udstyret med ventilation med varmegenvinding. Toftegård tagboliger ligger centralt i Herlev i gåafstand fra Herlev Station samt tæt på fx rådhus, skole, bibliotek, biograf og butikscenter. Der er indflytning i foråret Dortheavej på vej Endnu en 3B AlmenBolig+-afdeling er på vej. 51 nye familieboliger bliver indflytningsklar i oktober 2013 i København NV med 4 forskellige boligstørrelser på mellem 85 og 125 m2. Byggeriet er lavenergiklasse 1, som betyder, at varmeforbruget bliver lavere end i en almindelig gennemsnitsbolig. I alt 5 blokke bliver opført 1 blok, hvor alle boliger er i 2 etager med have, og 4 blokke i 3 etager, hvor boligerne enten har have eller altan. KAB har udviklet AlmenBolig+ som et forsøgskoncept med almene familieboliger til en rimelig husleje. De er beregnet til familier, der kan og vil yde en indsats selv. Det gælder blandt andet indretning af boligen, daglig renholdelse og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, fx at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne, ligesom beslag på vinduer og døre smøres og tagrender renses af beboerne selv. I konceptet ligger også, at kommunikationen foregår elektronisk via internettet. Boligerne er på mellem 80 og 125 m 2, og uanset boligens størrelse er grundindretningen den samme. Store boliger kan dog godt være i tre etager. Boligerne består af en storrumsenhed med et fuldt færdigt badeværelse og et lille basiskøkken. Alle installationer er placeret i ydervæggene og baderumskernens vægge, så beboeren kan indrette sin bolig uden at skulle arbejde med hverken el eller vvs. Beboeren kan anvende råderetsreglerne, når der bruges penge på indretningen til fx at sætte skillevægge op. Beretning12 19

20 Tegning af det fremtidige Taastrup Torv Lampestedet en del af den nye bydel i hjertet af Herlev 100 splinternye, moderne 3B-lejeboliger i varierende størrelser og arkitektur er på vej i Herlevs nye bydel, Glødelampen. Boligerne får en fantastisk beliggenhed kun 5 minutters gang til Herlev Bymidte med masser af gode indkøbs- og shoppingmuligheder og et levende byliv. Glødelampen består af bebyggelser på mellem 2 og 7 etager, og med størrelser på mellem 65 m2 og 120 m2 opfylder de nye boliger ethvert behov. Samtidig er det nemt og hurtigt at komme til Københavns centrum både med offentlig transport og i bil. Hele Glødelampegrunden kommer til at rumme i alt 320 nye boliger, fordi 3B i samarbejde med Herlev almennyttige Boligselskab v/dab og Herlev Boligselskab v/kab bygger på grunden. Der var rejsegilde på 3B s afdeling Lampestedet en solrig oktoberdag, og 3B s 100 boliger forventes klar i efteråret Ny afdeling på vej i Ballerup (20 boliger) I Ballerup ved Østerhøj opfører 3B 20 boliger, hvoraf 18 boliger er i 3 etager, mens 2 boliger er i 2 etager. Boligerne er fordelt på 2 bygninger, og byggeriet opføres som lavenergiklasse Byggeriet forventes at starte efteråret 2014, og der er forventet indflytning året efter. Glødelampen i Herlev april 2013 Foto: Jesper Blæsild Taastrup Torv i Høje-Taastrup I centrum af Taastrup, lige over for den splinternye busterminal, med S-toget fem minutters gang væk og med utallige indkøbsmuligheder lige nedenunder, opfører 3B 21 moderne og lækre familieboliger. Boligerne opføres efter lavenergiklasse 2015, hvilket betyder et lavt varmeforbrug på trods af boligernes betydelige størrelse på 95 m2. Der er parkeringsmuligheder lige uden for døren oven på det nye indkøbscenter, og på resten af taget bliver der bygget skønne fælles udearealer for beboerne. Boligerne forventes at stå klar til indflytning i januar Sundholm Syd på Amager I 2012 har 3B forberedt opstarten på en ny AlmenBolig+-afdeling på Amager, nemlig Sundholm Syd, der ifølge planen skal bygges fra sommeren Alle boligerne er lavenergiklasse 2015, og det betyder, at varmeforbruget vil være lavere end i en almindelig bolig. Mellem blokkene ligger»pixihaverne«som er til de beboere, der gerne vil have en lille privat have. Beretning12 20

21 Udlejningssituationen Ny udlejningsaftale i Herlev Kommune I 2012 indgik 3B udlejningsaftale med Herlev Kommune om alle 3B s afdelinger i Herlev. Med udlejningsaftale sker udlejningen af 3B s boliger efter følgende princip: 25 % af de ledige boliger anvises af kommunen 50 % af de ledige boliger lejes ud til 3B s venteliste, hvor 50 % går til oprykningsventelisten 50 % går til den eksterne venteliste 25 % af de ledige boliger lejes ud efter de fleksible kriterier om beskæftigelse i minimum 25 timer ugentligt. Det kan variere fra afdeling til afdeling, hvordan fordelingen af ledige boliger efter kriterierne foregår. Hvis en beboer i 3B på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold flytter fra en familiebolig i en af 3B s afdelinger i Herlev, har beboeren fortrinsret til ledige boliger i Herlev i op til et år efter bruddet. Det gælder dog kun, hvis børnene er under 18 år og bor hos den af forældrene, som bliver boende i den fælles 3B-bolig. Tab på ledige boliger 18 afdelinger har haft tomgangstab i 2012, og det svarer til ca. 63 lejemål med tomgang i en eller flere måneder. I gennemsnit stod et lejemål i 2012 tomt efter fraflytning i ca. 43 dage, og det samlede lejetab var på ca. 1 mio. kr. Tab ved fraflytninger Organisationsbestyrelsen har vedtaget en politik for regulering af indskud. Målet er at sikre, at der er tilstrækkelig sikkerhed for betaling af fraflytters andel af udgifterne til istandsættelse af boligen. Politikken indebærer, at indskuddene reguleres årligt (gældende for nye lejeaftaler), så det fremover udgør det maksimale beløb. Reguleringen sker under hensyntagen til udlejningssituationen i de pågældende afdelinger. Stadig en del udsættelser Der er også i 3B stadig en del udsættelser, men ligesom på landsplan er tallet faldet i 2012 i forhold til I 2012 drejede det sig om, at 72 blev sat ud af deres hjem, fordi de ikke kunne betale deres husleje. Det tilsvarende tal var i Håbet er, at de mange politiske tiltag og ikke mindst det fælles projekt om gældsrådgivning med Boligkontoret Danmark vil nedsætte tallet yderligere i Det er hårdt for både familien og for samfundsøkonomien, når familier sættes ud af deres hjem. Beretning12 21

22 Større projekter i 3B 3B vil være papirløse Screening af boligafdelinger I administrationen arbejdes ihærdigt på at beskrive både forretningsgange og arbejdsgange og gøre dem elektronisk tilgænge- er fortsat i Strategi 2015-arbejdet med at fremtidssikre 3Bs boligafdelinger lige på det interne net - In3B, som i øvrigt blev relanceret i I alt 29 afdelinger, udvalgt på baggrund af alder og en bygningsfysisk vurdering af afdelingen, er blevet screenet for at vur- Samtidig er strategien generelt at udnytte de digitale muligheder, hvor det giver mening. dere, om der enten er potentiale for at udarbejde en helhedsplan for afdelingen, eller om der bør sættes ind på anden måde. I 2012 er der således indført et rekvisitionssystem i driften. Det har ikke været uden problemer og udfordringer, men målet Hertil kommer de 13 afdelinger, som på det tidspunkt allerede var omfattet af eller i gang med en helhedsplan. De reste- er at minimere fejlmulighederne, sikre overholdelse af betalingsfrister og gøre arkiveringen»automatisk«. rende afdelinger er blevet vurderet i så god stand, at de ikke 3B er traditionelt en papirtung organisation. I kælderen i skulle screenes i De fleste af dem er opført efter 1990, Kronprinsessegade står række efter eller de har været gennem en større række af mapper, fyldt med diverse renovering inden for de sidste 10 år. papirer, der strækker sig fra gamle Samtidig er der på baggrund af nyt I løbet af 2013 skal alt relevant husordener til beboersager, byggesager plus alt det løse. I det daglige til et nyt koncept for helhedsplaner for regulativ fra 2011 udarbejdet et udkast scannes og lagres digitalt. tager det tid at arkivere og at finde at øge kvaliteten af de foreløbige helhedsplaner, der sendes til Landsbyg- papirerne frem igen. Siden foråret 2012 har en gruppe gefonden. Samtidig er målet at gøre medarbejdere derfor arbejdet frem mod en digitalisering. En de foreløbige helhedsplaner mere detaljerede, så der skal ske proces, der skal være klaret, inden administrationen flyttes til færre justeringer fra de foreløbige til de endelige helhedsplaner. Havneholmen, hvor der ikke er gjort plads til papirarkiver. I løbet af 2013 skal alt relevant scannes og lægges digitalt. Bygningseftersyn Det, der ikke umiddelbart skal bruges igen, men bare gemmes, Kommunerne sætter i højere grad fokus på boligafdelingernes lægges på fjernlager og kan skaffes frem i løbet af 24 timer. henlæggelser til periodisk drift og vedligeholdelse, og på det Samtidig arbejdes på, at alle arbejdsgange, der i dag genererer papir, digitaliseres. af almene boliger, i kapitel 14 om henlæggelser og vedligehol- lovgivningsmæssige område er der i Bekendtgørelsen om drift Alt i alt vil det være med til at skabe endnu bedre og hurtigere delse, beskrevet, at der skal foretages en årlig gennemgang kontakt til og mellem beboere, boligsøgende, beboerdemokrater, samarbejdspartnere og medarbejdere. Og det er nødven- afrapportering. af ejendommens vedligeholdelsestilstand med en tilhørende digt, hvis vi ønsker at tilbyde mulighed for selvbetjening for beboerne på nettet. gennemfører 3B 5-årige bygningseftersyn og årlige bygnings- Som støtte til styring og synliggørelse af vedligeholdelsen gennemgange. Beretning12 22 Glødelampen i Herlev april 2013 Foto: Jesper Blæsild

23 Egedalsvænge i Kokkedal april 2013 Foto: Jesper Blæsild Overordnet er målet for vedligeholdelse af 3B s afdelinger at bevare værdien og opretholde en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig samt miljø- og energimæssig kvalitet. En årlig bygningsgennemgang omfatter en visuel registrering af de væsentligste bygningsdeles tilstand og en rapport. Rapporten indeholder en kort beskrivelse af afdelingen, bygningseftersynet, særlige bemærkninger til problematiske bygningsdele samt et bygningsdelskort for hver bygningsdel. Sidst i rapporten vises et langtidsbudget med en tidshorisont på 10 år, mens likviditetsbudgettet baserer sig på beregninger, der er foretaget på grundlag af de økonomiposter, der indgår i langtidsbudgettet på 20 års sigt. Renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden (LBF) Beboerne vælger selv i Egedalsvænge Egedalsvænge er en bebyggelse fra 1970 erne og afdelingen trænger ganske enkelt til en make-over. Fremtidssikringen af Egedalsvænge, der blev vedtaget af beboerne tilbage i 2010, er nu for alvor blevet en realitet. I 2012 har alle beboerne fx været inviteret til informationsmøder, hvor de nu meget konkrete planer for fremtidssikringen er blevet fremlagt. Den inkluderer nye tage og facader, renovering af opgangene samt en række miljøvenlige tiltag som solceller og genbrug af regnvand. Renoveringen i Egedalsvænge er helt speciel, fordi beboerne i høj grad bestemmer, hvordan det endelige resultat kommer til at se ud. De skal opgangsvist beslutte, hvilke farver de vil Organisationsbestyrelsen har bevilget driftsstøtte til Egedalsvænge på 10,5 mio. kr. årligt fra 2015, som aftrappes efter 4 år. Forudsætningen var, at afdelingen fortsat fik den lejeforhøjelse på 20 kr. pr. m 2, som tidligere var godkendt på et afdelingsmøde. have i opgangene, samt hvilke forhaver de ønsker lige uden for deres egen opgang. Men derudover får de også lov til selv at bestemme, hvilke vinduer og karnapper de vil have i deres egne boliger, når facaderne skal renoveres. De får ni forskellige valgmuligheder, som hver især har mindre eller større betydning for deres individuelle husleje, og når facaderne er færdige, har hver enkelt bolig sit helt eget udtryk. De mange forskellige valg vil skabe et helt andet udtryk i gårdmiljøet, som ender med at blive meget varieret og interessant at bevæge sig rundt i. I slutningen af 2012 valgte beboerne i de første fire opgange deres opgangsfarver og forhaver, og i 2013 begynder byggeriet for alvor at gå i gang. Gennemgribende renovering i Hjortegården Hjortegårdens vision er, at den ønsker at forbedre boligstandarden og gøre afdelingen til et mere attraktivt og trygt sted at bo samt skabe rammerne for trivsel og fællesskab blandt beboerne. I forlængelse af fremtidssikringsplanen har 3B haft en løbende dialog med Landsbyggefonden om omfanget af og mulighederne for støtte til henholdsvis renoverings-, genopretnings-, forbedrings- og miljøarbejder. På baggrund af dialogen er omfanget af arbejderne indtil videre indkredset til at omfatte renovering af tage på etagehuse Beretning12 23

24 og rækkehuse samt ekstra isolering på lofterne, efterisolering af gavle og ny gavlbeklædning på etagehuse, renovering af altaner i etagehuse, renovering af parterreetage i etagehuse, renovering af friarealer til etagehuse og renovering af indgangsdøre i opgange til etagehuse og hoveddøre i rækkehuse. Derudover omfatter arbejderne nye badeværelser i etagehuse og renovering af badeværelser i rækkehuse, forbedring af ventilation i rækkehuse inkl. varmegenvinding og rensning af ventilationskanaler i etagehuse, etablering af varme og vandmålere samt udskiftning af termostatventiler, udskiftning af brugsvandsledninger og faldstammer i etagehusene og ombygning og udvidelse af ejendomskontoret. I det hele taget bliver det et meget stort og spændende projekt. Organisationsbestyrelsen har godkendt, at - afdelingen holdes fri for at indbetale udarmortiserede lån til dispositionsfonden - der bevilges trækningsret på knap 6 mio. kr. - der bevilges kr. af dispositionsfonden Også Folehaven skal i gang Folehaven har i 2012 fået udarbejdet en foreløbig fysisk helhedsplan, som vil blive sendt til Landsbyggefonden for prækvalificering primo Projektet udsprang af en undersøgelse af mulighederne for efterisolering af bebyggelsens gavle. Da det viste sig, at projektet blev meget omfangsrigt, valgte afdelingsbestyrelsen at få udarbejdet en fysisk helhedsplan for samtidig at fremtidssikre afdelingen. Den foreløbige fysiske helhedsplan indeholder forskellige forbedrings- og opretningsarbejder, herunder udskiftning af tagene, renovering af facader, renovering af kældervinduer, bearbejdning af friarealer og en renovering af køkkener og badeværelser i de boliger, hvor det endnu ikke er sket. Derudover inkluderer helhedsplanen etablering af tilgængelige boliger, så de bliver egnede til ældre og gangbesværede samt en sammenlægning af et antal små 1-rums boliger til større familieboliger. Det er glædeligt, at så mange afdelinger arbejder på at sikre, at boligerne også for kommende beboere er attraktive at flytte ind i. Men i løbet af året har der også været afdelinger, der ikke godkendte forslagene på deres afdelingsmøde. Her er læren blandt andet, at der skal arbejdes meget mere med information og dialog, hvis projekterne skal gennemføres. Australiensvej - På Australiensvej var der udarbejdet en stor plan med lejlighedssammenlægninger, inddragelse af bagtrappe m.m. Desværre ønskede beboerne ikke på den måde at fremtidssikre afdelingen, så der arbejdes nu videre med både ideer og finansiering. Stubmøllevej - Fremtidssikring af afdelingen har været på afdelingsmøde og blev stemt ned. Fremtidssikringen indeholder lejlighedssammenlægninger i tagetagen og nye bad og toiletter i alle boliger. Derudover er renovering af de grønne områder inkluderet. Der arbejdes nu videre med både ideer og finansiering. Vestergården 2 - På alle rækkehusene og villaerne laves en tagrenovering med støtte fra Landsbyggefonden, og det indledende arbejde er allerede gået i gang. I 2013 starter et pilotprojekt med en udvalgt blok på 6 rækkehuse og 1 villa, hvorefter hovedprojektet starter på de resterende rækkehuse og villaer. Det varer frem til Projektet indeholder desuden ekstra isolering af tagkonstruktionen, udskiftning af tagvinduer samt etablering af solcelleanlæg på fælles bygninger. Herlevgårdsvej - Fremtidssikring af afdelingen inkluderer blok 1, hvor der planlægges sammenlægning af lejligheder samt nye bad og toiletter. Derudover inkluderer fremtidssikringen nye bad og toiletter i den anden blok samt renovering af de grønne områder. Danalund - Afdelingen er ved at udføre en renovering af kloakker og separerer samtidig spildevand og regnvand for at fremtidssikre kloaksystemet. Derudover skifter de jordledningerne til fjernvarmerør og varmt brugsvand. Afdelingen er desuden ved at starte en beboerproces omkring udarbejdelse af en fysisk helhedsplan op. Mange nye projekter på vej Der er rigtig mange renoveringsprojekter på vej i 3B, som får støtte fra Landsbyggefonden. Nogle af dem er meget store, nogle knapt så store. Nogle skal have nyt tag og benytter så lejligheden til en generel fysisk opretning. Andre skal blot have renoveret deres kloaksystem. Toftegård - På tredje sal af den eksisterende bebyggelse bygges tidssvarende og energirigtige tagboliger i et plan. I alt bygger 3B 21 boliger på mellem 94 og 129 m2, der alle får kviste, store terrasser med oliebehandlede træbrædder og masser af fantastisk lysindfald. Boligerne får fritstående køkkener og udstyres med ventilation med varmegenvinding. Beretning12 24

25 Tøsehygge i Folehaven Foto: Peter Dahlerup Beretning12 25

26 Beretning12 26 Hygge i Egedalsvænge i Kokkedal på besøg i prøvebolig til åbent-hus arrangement Foto: Jesper Blæsild

27 Boligsociale helhedsplaner i 3B Også i 3B mærker vi de stigende boligsociale udfordringer, og der er boligsociale helhedsplaner i en del afdelinger. Men også her er der nogle, der aldrig blev til noget. Det gælder fx Hjortegården. Området oplever en stigende utryghed; der er tiltagende hærværk, og der er efter 3B s og kommunens opfattelse brug for støtte til at vende den negative udvikling. 3B og Herlev Kommune sendte derfor en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden om en boligsocial helhedsplan. Desværre afviste Landsbyggefonden ansøgningen og anbefalede i stedet 3B at koble det boligsociale arbejde på den fysiske helhedsplan, der skal gennemføres i afdelingen. Høje Gladsaxe I slutningen af 2012 deltog 3B s konsulenter i arbejdet med at udarbejde Høje Gladsaxes boligsociale helhedsplan, fordi administrationen af denne plan fra 1. januar 2013 overgår til 3B. Der ligger en del udfordringer i Høje Gladsaxe, som er i en turbulent periode med bandekrig, men det er også et spændende projekt med mange muligheder. Vigerslevsamarbejdet 3B s boligsociale indsats i Folehaven kørte hele 2012 ud og gav anledning til et godt samarbejde med de lokale aktører, der har den fælles interesse at fremme børn og unges trivsel i bydelen. Der blev i 2012 søgt midler hos Landsbyggefonden til en ny indsats fra 2013 til 2016, som vil omfatte Folehaven, Valbyejendommene samt PAB s Hornemanns Vænge. Målet er at fortsætte det gode børne- og ungearbejde i bydelen og at udbygge nye netværk og social sammenhæng omkring Valbyejendommene. Vanløse Den»lille«boligsociale indsats i Vanløse har skabt gode resultater. Det er især synligt på børne- og ungeområdet, hvor aktiviteterne har medført en bedre trivsel for målgruppen og en højere tryghed blandt beboerne. Afdelingsbestyrelserne i Lønstrupgård og Hvidbjergvej vil gerne forlænge den boligsociale indsats. Partnerskabet i Urbanplanen 3B s boligsociale projekt på Amager fortsætter udviklingen af meningsfulde aktiviteter for de beboere, der har særlige behov. Projektet har i 2012 været med til at stifte en kvindeforening med 300 medlemmer, der snart kan forankres og blive økonomisk selvstændig. I sommeren 2012 har Urbanplanen produceret egen honning i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed ByBi og sat gang i et Urban farming projekt. Et evalueringsprojekt med rådgiverne fra Social Respons har vist kvaliteten af Urbanplanens sundhedsindsats takket være deres nærhedsprincip med beboerne. Men området har stadig store udfordringer med børn og unge, ikke mindst unge over 18 år. Kokkedal på vej Den boligsociale indsats Kokkedal på Vej er et partnerskab mellem Boligforeningen 3B, Boligkontoret Danmark og Fredensborg Kommune. I 2012 fik indsatsen godkendt en bevilling fra Landsbyggefonden til 4 år mere i Kokkedal og er således i gang med at implementere en ny helhedsplan for området. Et af flere nye tiltag i den nye helhedsplan er et meget mere nært samarbejde mellem boligselskaber, Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi, der blandt andet handler om at komme tættere ind på livet af de mest udsatte familier. Tiltaget har flere platforme. En af dem er Bydelsmødre, som handler om at uddanne lokale mødre til at hjælpe og guide udsatte familier i deres egne netværk. Bydelsmødrene arbejder frivilligt, og første hold består af 10 super engagerede mødre med både dansk og ikke dansk oprindelse, som i foråret 2013 får overrakt deres uddannelsesbevis. En anden platform er to opsøgende socialrådgivere fra kommunen, som skal arbejde med nogle få meget udsatte familier og her guide hele familien hele vejen rundt med en bred projektgruppe bag sig. Flere udsatte familier indeholder så komplekse problemstillinger, at de med tiden har givet op blandt andet fordi systemet er for stort og uoverskueligt. De 2 opsøgende socialrådgivere rækker hånden ud med et tilbud om en helhedsorienteret og håndholdt indsats. En tredje platform, som har et kriminalpræventivt sigte, kaldes ROKOK. Her mødes politi, kommunal myndighed, lokalinspektørerne og boligsocialt sekretariat jævnligt med henblik på at handle aktivt og hurtigt på hændelser i og omkring boligområdet. En fjerde platform er et tilbud om lektiehjælp og fritidsvejledning, som udføres i samarbejde med den lokale skole, SFO og biblioteket. Tilbuddet er helt uafhængigt af de etablerede grupperinger og foreninger i boligområdet, og så er det 100 % frivilligt drevet af pensionerede lærere. Men problemstillingerne med udsatte familier»angribes«fra flere kanter og med flere samarbejdsparter og omfatter blandt andet modersmålsundervisning, diverse fritidsaktiviteter og andre dialogskabende aktiviteter. Boligsociale helhedsplaner administreret af andre 3B er også med i to boligsociale helhedsplaner, som administreres af andre boligorganisationer, nemlig i Sydhavnen og i Fuglekvarteret. Beretning12 27

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Samdrift i Urbanplanen

Samdrift i Urbanplanen Samdrift i Urbanplanen Morten Boje Administrerende direktør Boligforeningen 3B Samdrift i Urbanplanen Samdrift i 3B Urbanplanen Processen mod fremdrift Organisering af samdriften Gevinster Refleksioner

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015 Morten Boye, direktør Solvejg von Barm, kundechef Thomas Lund, områdechef Iris Gausbo, næstformand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Boligforeningen 3B Ulla Palm Larsen Kim Pasternak Center for

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Rikke Linnemann (ref.) Gæster:

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør

Pas på huslejen gennem mere effektiv drift. Margrete Pump, kundedirektør . Pas på huslejen gennem mere effektiv drift Margrete Pump, kundedirektør Program - med cirka tidspunkter 17.00 Velkommen og lidt om det videre program v/kundechef Marie-Louise Bruun 17.10 Hvorfor har

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

I FREMTIDENS DRIFT I ÅBENT HUS I NOV I

I FREMTIDENS DRIFT I ÅBENT HUS I NOV I I SIDE 1 I I SIDE 2 I Proces implementering 1. januar 2018 Dato Hvem Bemærkninger 10. oktober Forretningsudvalget Accept af ny organisering af driften 4.-23. oktober Driftschefer MUS 24. oktober Driftschefer

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-1030 Sundholm Syd Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10 #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere