Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup"

Transkript

1 Beretning 2012

2 Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup Beretning12 2

3 Indhold 2012 udvikling og udfordring Et lidt stille år boligpolitisk...5 Strategi 2015 nu halvvejs...7 Repræsentantskabsmøde med kampvalg...7. Nye bestyrelsesudvalg...8. Nye initiativer fører strategiarbejdet videre...8 Fokus på det lokale beboerdemokrati Formandsmøder og -mail Danmarks første digitale afdelingsmøde Øget interesse for at oprette hjemmesider Juletræ satte Egedalsvænge på dagsordenen Fokus på service speedet op Aftaler om serviceniveau Fokus på service blandt medarbejderne Lokalinspektører bliver til driftschefer...13 Samarbejde med Boligkontoret Danmark Havneholmen IT-afdelingerne lægges sammen Politik for indkøb Gældsrådgivning og inkasso Faglig sparring om boligsociale helhedsplaner...15 Årets træk på fondene Dispositionsfonden Trækningsret...17 Nybyggeri Teglværkshaven Toftegård Tag Dortheavej Lampestedet Taastrup Torv Sundholm Syd Andre byggemuligheder Ny afdeling i Ballerup Udlejningssituationen Ny udlejningsaftale med Herlev Kommune Tab på ledige boliger Tab ved fraflytning Stadig en del udsættelser...21 Større projekter i 3B B vil være papirløse Screening af alle boligafdelinger Bygningseftersyn Renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden Beboerne vælger selv i Egedalsvænge Gennemgribende renovering i Hjortegården Også Folehaven skal i gang Mange nye projekter på vej Boligsociale helhedsplaner Klima- og miljøområdet Klimatilpasning i Kokkedal Solceller ikke så enkle endda Energimærkning Tilskud fra energibesparelser...29 Fokusområder i Fortsat fokus på service Digitalisering Effektivisering...31 Økonomisk beretning...32 Forsiden: Børn på legeplads i Folehaven, Valby Fotos: Peter Dahlerup, Jesper Blæsild og 3B s fotoarkiv Beretning 3B 2012 / Maj 2013 / Layout Mette Nielsen / Tryk Rosendahls / Oplag stk. Beretning12 3

4 2012 udvikling og udfordring Cykeltur i Folehaven Foto: Peter Dahlerup 2012 er året, hvor Danmark overtager formandskabet i Rådet for EU. Avisen Urban lukker. Krydstogtskibet Costa Concordia havarerer ud for den italienske ø Giglio. Dronning Margrethe den 2. har 40 års jubilæum. Det er 100 år siden, Titanic sank. Danmarks herrer vinder EM i håndbold. Mærsk Mc-Kinney Møller dør i en alder af 98 år. Mads Mikkelsen vinder prisen for bedste mandlige skuespiller ved filmfestivalen i Cannes. Kinas præsident Hu Jintao er det første kinesiske overhoved, der er på officielt statsbesøg i Danmark. Nasas robot Curiosity lander på Mars. Pia Kjærsgård og Villy Søvndahl træder tilbage som formænd. Den nye lukkelov træder i kraft. Obama genvælges som USA's præsident. Orkanen Sandy koster over 200 mennesker livet. Landsbyggefonden får lov til at bruge 4,1 mia. kr. ekstra, og den samlede investeringsramme til renoveringsprojekter er dermed på 6,8 mia. kr. i december er afslutningen på Mayaernes kalender, men jorden går nu ikke under af den grund. Beretning12 4

5 Ejendomsfunktionær på Amager Et lidt stille år boligpolitisk År 2012 vil ikke blive husket for de store nyheder på det boligpolitiske område, men der blev alligevel taget beslutninger, der vil gøre en forskel for en del almene beboere og dermed også de, der bor i 3B. Flere penge til renovering Der var i 2012 bred politisk enighed om, at køen for at få renoveret almene boliger skulle gøres kortere. Det var baggrunden for, at regeringen i maj måned indgik aftale med Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at forhøje renoveringsrammen i 2012 med 4,1 mia. kroner. Det betød en ramme på i alt 6,8 mia. kroner. I aftalen indgik også, at partierne fremover vil følge, hvor mange ansøgninger og tilsagn Landsbyggefonden giver, så der ikke igen opstår lang kø. Udsættelser trods alt faldet Fattigdomsydelserne blev godt nok afskaffet, men antallet af fattige i de udsatte almene boligafdelinger er mere end fordoblet de sidste 10 år. En undersøgelse fra Arbejderbevælgelsens Erhvervsråd viser således, at op imod hver fjerde husstand i de udsatte boligområder nu lever i fattigdom. Men for første gang siden 2002 faldt antallet af beboere, der måtte forlade deres bolig, fordi de ikke kunne betale huslejen. Faldet er stort, nemlig op til 20 %. Og som noget nyt fik kommunerne med finanslovsaftalen i november måned mulighed for at hjælpe med huslejen, ligesom de almene boligorganisationer blev pålagt at give kommunerne besked, så snart en lejer ikke betalte huslejen. Det blev også besluttet fra 2013 at afskaffe løbedagene, så huslejen skal betales den første dag i den nye måned. Beretning12 5

6 Ledelsesgrundlaget 3B er en brugerstyret organisation, og beboerdemokratiet er omdrejningspunktet i boligafdelingerne og i administrationen. Foreningens primære fokus er at være lydhøre over for beboernes ønsker og krav, og 3B stræber efter at have de bedste boliger, yde den bedste service og have en effektiv organisation. Ambitionen er at være en attraktiv samarbejdspartner, der driver en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed som samtidig er en attraktiv arbejdsplads. I 3B har vi hjertet med. Det betyder, at vi vælger miljørigtige løsninger, og at alt arbejde frivilligt som lønnet er baseret på, at vi er Demokratiske Nærværende Fremsynede Ansvarlige Socialt engagerede Miljøbevidste Også miljø og social indsats med i finanslovsaftalen På miljøområdet blev der i finanslovsaftalen afsat 20 mio. kroner til en særlig energisparepulje, målrettet den almene sektor. Pengene kan søges til at udarbejde energihandleplaner og til forsøgsprojekter med nye måder at opnå energiforbedringer på, men hvordan det rent konkret skal foregå, vides endnu ikke. Endelig blev partierne enige om, at der skulle afsættes 30 mio. kroner til udsatte boligområder i Her er partnerskaber om socialt ansvarlig renovering med fx etablering af lære- og praktikpladser på tale. Udbetaling Danmark og boligstøtten Fremover skal Udbetaling Danmark kunne beregne boligstøtten ud fra de data, Landsbyggefonden har i sit register. Derfor har alle boligorganisationer haft travlt med at sikre, at de kan indberette data til Landsbyggefonden og at data er valide. Det gælder også 3B! Toftegård Tagboliger Foto: Jesper Blæsild Grundkapital på 10 % de næste 4 år Med kommuneaftalen for 2013 blev kommunernes bidrag til nybyggeriet af almene boliger nedsat til 10 % med virkning allerede fra 1. juli 2012, i hvert fald de næste 4 år. På den måde forhindres udsvingene i kommunernes tilsagn til nybyggeri, der har været stort, når grundkapitalen har været 7 % - og meget lille eller ikke-eksisterende, når den var 14 %. Beretning12 6

7 Udsnit fra 3B s strategifolder»strategi 2015«nu halvvejs 2012 bød på videreførelse af den strategi, 3B vedtog i september 2010 for perioden frem til Den vigtigste ambition er at yde beboerne den bedste service, tilbyde de bedste boliger og at administrere så effektivt som muligt. For at nå målene, blev der sat en række initiativer i gang, som afsluttes løbende frem til Initiativerne spænder vidt, lige fra afvikling af uafsluttede bygge- og renoveringssager over oprettelse af indkøbsafdeling, vækstmuligheder, arkivudfordring, model for fremtidssikring og til nyt hovedkontor og samarbejde med Boligkontoret Danmark. Men vigtigst er nok styrkelse af beboerdemokratiet, gennemførelse af brugerundersøgelser og implementering af»ny«servicekultur. Men der bliver også løbende sat nye initiativer i gang. I beretningen her vil du kunne læse om nogle af alle de mange resultater, der er opnået inden for de forskellige initiativers rammer. Repræsentantskabsmøde med kampvalg Der var lagt op til et brag af et repræsentantskabsmøde den 31. maj 2012 med kampvalg på både formandsposten og næstformandsposten. Også pladserne som menige medlemmer af organisationsbestyrelsen var der rift om. Resultatet var, at Steffen Morild afløste Villy Sørensen som formand for 3B, mens Anders Brøgger blev ny næstformand i stedet for Steffen Morild. Nye medlemmer af bestyrelsen blev Daniel Majgren fra Hjortegården og Flemming Løvenhardt fra Remisevænget Nord. På mødet blev 3B s vedtægter revideret på især to områder. For det første er der fremover kun et repræsentantskabsmøde nemlig valgmødet i maj. For det andet vælges formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer blandt boligforeningens boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere. I de tidligere vedtægter var det kun repræsentantskabsmedlemmer, der kunne stille op, og det var ikke i overensstemmelse med normalvedtægterne. Beretning12 7

8 Nye bestyrelsesudvalg Som optakt til repræsentantskabsmødet inviterede organisationsbestyrelsen medlemmerne af afdelingsbestyrelserne til fem lokale områdemøder. På dagsordenen var Strategi 2015, fremtidig dialog og lokalt samarbejde. Der var bred tilslutning til, at afdelingerne gerne ville have en tættere dialog med organisationsbestyrelsen og at de gerne ville mødes på tværs af afdelingerne for at se på området som helhed og overveje muligheden for fx samdrift. Som resultat af områdemøderne konstituerede den nye organisationsbestyrelse sig efter repræsentantskabsmøde med tre deciderede netværksudvalg, der skal skabe kontakter og hjælpe netværk i gang i lokalområderne. De tre udvalg er Boligsocialt udvalg, Klima- og miljøudvalg samt Demokrati- og kommunikationsudvalg. De faste udvalg forretningsudvalget, byggeudvalget og forvaltningsudvalget fortsatte, men forvaltningsudvalget blev dog helt i tråd med Strategi 2015 omdøbt til Drifts- og serviceudvalget. Nye initiativer fører strategiarbejdet videre På et bestyrelsesseminar i september vedtog organisationsbestyrelsen 5 nye initiativer, som supplement til de 13, der allerede var sat i gang. 1. Videreanalysere og optimere synsforretning samt digitalt flyttesyn Projektet skal sikre en mere ensartet gennemførelse af flyttesyn og minimere fejl i forbindelse med synene. Men målet er også at erstatte en stor del af papirgangen med elektronisk overførsel samt at arkivere dokumenterne elektronisk, så de er let tilgængelige. Afdelinger, som efterfølgende ønsker det, vil også Hans Peter Nielsen (formand), kunne sende håndværksarbejderne i udbud, hvilket forventes at Lars Emanuel, Jimmi Fjord og Dorte Skovgård kunne give besparelser på op til % til glæde for både afdelingen og fraflytter. Desuden skal projektet understøtte en helhedstankegang, hvor fællesskab og resultatopfølgning hænger sammen på tværs af organisationen. 3. Opmåling Projektets formål er at kvalitetssikre stamdata på 3B s bygninger. Målet er blandt andet at kunne udbyde vedligeholdelsesopgaver på et mere præcist grundlag og i større mængder med henblik på at opnå besparelser. Men der er også andre perspektiver i projektet. Det kan fx være at lette og opgradere bygningseftersyn og langtidsplaner, at levere data til et digitalt fraflytningssystem samt at give mulighed for 3D-modeller af alle lejligheder på 3b.dk, så man bedre kan forstå den bolig, man søger og måske endda prøvemøblere den digitalt. 4. Indførelse af journaliseringssystem i administrationssystemet Unik Et journaliseringssystem i Unik skal fremover understøtte medarbejdernes opgaver i primært kundeafdelingen, driften og økonomiafdelingen. Det nye system vil sikre, at arbejdsgangene bliver digitale. 5. Boligsociale koncepter Projektet skal dels udvikle en værktøjskasse med boligsociale værktøjer og dels synliggøre denne inden for organisationen. Oversigt over 3B s bestyrelsesudvalg Formand Steffen Morild, næstformand Anders Brøgger, Iris Gausbo Monia Stoltz og Jan Kjello (delt formandskab), Daniel Majgren, Henrik Borre 2. Kompetenceudvikling af kundevendte funktioner Projektet støtter en læringskultur i 3B, hvor stærke medarbejdere udvikles løbende og deler viden og erfaringer med hinanden som en naturlig del af hverdagen. En kultur, hvor opgaverne naturligt forankres hos medarbejderne, og hvor kvaliteten af opgaverne er i top. Bilal Turan og Flemming Løvenhardt Susan Sagnsby og Ellen Vedelsby Jens Wenzel og Flemming Løvenhardt Beretning12 8

9 Leg på legepladsen i Blækhuset, Vanløse Foto: Peter Dahlerup Beretning12 9

10 Fællesspisning i Blækhuset, Vanløse Foto: Peter Dahlerup Fokus på det lokale beboerdemokrati Formandsmøder og mail Alle formænd bliver nu inviteret til formandsmøde mindst to gange årligt, hvor de kan tage et medlem af deres afdelingsbestyrelse med. Møderne er velbesøgte, debatlysten er stor - og der har været mange forskellige, vigtige temaer på dagsordenen: Fordeling af afdelinger mellem lokalinspektører, antal årlige møder med lokalinspektørerne, lokale udfordringer, solceller og meget andet. Som noget nyt modtager alle formænd for afdelingsbestyrelserne desuden regelmæssigt en mail fra formanden Steffen Morild med nyt, som de så kan bringe med videre til deres afdelingsbestyrelser. Deltagelse i afdelingsmøderne Et velfungerende beboerdemokrati afspejles også i, hvor mange der deltager på afdelingsmøderne. I 2010 fastsatte organisationsbestyrelsen med»strategi 2015«følgende mål for deltagelse i afdelingsmøder: A) Afdelinger med <100 lejemål Min. 25 % af lejemålene er repræsenteret ved møde B) Afdelinger med lejemål Yderligere 10 % af lejemål over 100 er repræsenteret ved møde C) Afdelinger med >500 lejemål Yderligere 5 % af lejemål over 500 er repræsenteret ved møde Der er en klar tendens til, at mindre afdelinger har højere fremmøde relativt set, men af de 63 afdelinger, der er data på, har 31 i 2012 indfriet målet om deltagelse, mens 32 ikke har. I 2011 var der til sammenligning 27 afdelinger, der indfriede målet. Samlet set møder 15,14 % af lejemålene op på afdelingsmøderne. Beretning12 10

11 Organisationsbestyrelsen har i øvrigt vedtaget en standardforretningsorden for afdelingsmødet, som afdelingsbestyrelsen kan lade indgå i det materiale, der udleveres til alle beboere forud for mødet. På mødet tager beboerne så stilling til, om forretningsordenen skal gælde. Danmarks første digitale afdelingsmøde Det allerførste digitale afdelingsmøde er blevet holdt i en af 3B s afdelinger, nemlig i Brohuset i Ørestaden. Forud for afdelingsmødet kunne beboerne fremsætte og debattere forslag på nettet, ligesom der har været en digital opslagstavle. Det har været et stort arbejde at skaffe mailadresser, sætte hjemmesiden op samt vedligeholde den. Men resultatet har også været, at flere end normalt har været interesseret i at give deres mening til kende og at flere end normalt deltog i afstemningen. Til gengæld deltog færre i selve afdelingsmødet, måske fordi der netop ikke skulle stemmes. Organisationsbestyrelsen har fulgt forsøget tæt og har drøftet det på flere møder. Der er en del bekymring for, hvad man mister, når man ikke mødes face-to-face, ligesom der er bekymring for de ressourcer, afdelingsbestyrelsen har været nødt til at lægge i projektet. Organisationsbestyrelsen ønsker at fastholde det obligatoriske afdelingsmøde, men har også den holdning, at der fortsat skal eksperimenteres med at digitalisere beboerdemokratiet. Forsøget krævede dispensation fra ministeriet, er nu evalueret og ministeriet vil blive ansøgt om at få lov til fortsat at holde digitale afdelingsmøder både i Brohuset og i andre af 3B s afdelinger. Øget interesse for at oprette hjemmesider I 2011 fik alle 3B s afdelingsbestyrelser mulighed for at holde deres beboere lokalt opdateret på egen hjemmeside gennem 3B s system. Siden starten har repræsentanter fra 26 afdelinger været på kursus i at lave deres egen hjemmeside, og interessen er støt stigende. Nogle har valgt at nøjes med at tage introduktionskurset, mens andre vælger også at komme på en fortsætterworkshop. Når afdelingen er klar til at vise deres hjemmeside frem, bliver den offentliggjort på 3b.dk. Det»berømte«juletræ i Egedalsvænge Juletræ satte Egedalsvænge på verdenskortet Året bød også på en sand mediestorm, da afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge i Kokkedal besluttede ikke at købe juletræ og holde juletræstænding. Den beslutning resulterede i massiv omtale i medierne, og på en ganske almindelig hverdag i november måned 2012 gav ordene»3b«og»egedalsvænge«sammen med ordet»juletræ«ikke færre end hit på Google på alle mulige forskellige sprog verden over. Mediestormen startede med, at Frederiksborg Amtsavis bragte»nyheden«. Det gav lynhurtigt massiv omtale i både trykte og digitale medier og senere på landsdækkende tv og på udenlandske tv-kanaler. De sociale medier gav ekstra liv til omtalen, og en række velmenende mennesker tilbød både juletræer og penge til fest. Med til historien hører nemlig, at afdelingen kort tid inden med stor succes havde holdt Eid-fest. Det bliver i medierne til, at man gerne vil holde fest for muslimer, men ikke for kristne. Efterfølgende blev der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i Egedalsvænge, hvor man valgte ny formand, og hvor 21 stillede op til de resterende 8 bestyrelsesposter. Det gav genvalg til næsten hele den gamle afdelingsbestyrelse. På mødet blev der lyttet til, at beboerne i Egedalsvænge gerne ville have juletræ igen og op kom juletræet! Stof til eftertanke Sagen har ikke bare givet medieomtale. Den har også givet stof til eftertanke. Det er fx vigtigt, at man som medlem af en afdelingsbestyrelse gør sig klart, at man er forpligtet til at arbejde for alle beboere: Unge som ældre, børnefamilier som enlige, muslimer som kristne. Det er også vigtigt, at man bruger beboernes penge med omtanke og at man på det årlige afdelingsmøde som minimum orienterer beboerne om, hvad afdelingsbestyrelsen har brugt penge til. Beretning12 11

12 Ejendomsfunktionær i Urbanplanen Fokus på service speedet op Et af de emner, der fyldte meget på både områdemøder, formandsmøder og på repræsentantskabsmødet var de lokale udfordringer. Derfor blev servicedelen af Strategi 2015»speedet«ekstra op, og medarbejderne har arbejdet med servicebegrebet - både på medarbejderdage og i det daglige. samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret var meget godt eller godt. 85 % vurderede samarbejdet med lokalinspektøren som meget godt eller godt. Det var et utroligt flot resultat, men der var også plads til forbedringer. Efterfølgende blev der derfor Organisationsbestyrelsen valgte 85 % vurderede samarbejdet med sat fokus på særligt tre punkter, også at få gennemført en hurtig nemlig planlægning og afstemning lokalinspektøren som meget godt spørgeskemaanalyse for at få noget af forventninger, systematisk opfølgning samt synlighed og løbende eller godt. konkret fra afdelingsbestyrelserne at arbejde videre med. Resultaterne af undersøgelsen viste, hvad der har betydning for afdelingsbestyrelserne og dermed, hvad der skal fokuseres på nu og i fremtiden for at blive bedst til service. Skemaet blev sendt ud til 64 afdelingsbestyrelser, og svarprocenten blev 64. Hele 88 % af afdelingerne vurderede, at kommunikation. Som konsekvens af afdelingsbestyrelsernes ønske om flere møder og mere synlighed bliver der pr. 1. april 2013 ansat en ekstra lokalinspektør. Det gav samtidig anledning til at se på, hvordan afdelingerne er fordelt mellem lokalinspektørerne, og her er der efter en god proces med oplæg fra medarbejderne, behandling Beretning12 12

13 Medarbejderdag med fokus på service i organisationsbestyrelsen og på formandsmøder en mindre justering på vej, som også træder i kraft pr. 1. april Aftaler om serviceniveau I løbet af året har driften arbejdet med at kortlægge og tidssætte alle de serviceopgaver, ejendomsfunktionærerne udfører i løbet af et år i den enkelte afdeling. Det blev omsat til i alt 71 serviceaftaler og tidsregistreringer med hver deres individuelle præg, og den 6. december 2012 blev de sidste serviceaftaler afleveret til afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelserne kan nu, ud over at se hvilke serviceopgaver der udføres, også se hvor mange ejendomsfunktionærtimer, afdelingen årligt har til rådighed til at udføre de forskellige serviceopgaver. Målet er, at serviceaftalerne bliver et levende dialogværktøj mellem afdelingsbestyrelsen og driften. Konkret starter det på den årlige markvandring, hvor eventuelle ændringer eller nye ønsker til afdelingens renholdelses- og serviceniveau drøftes og kan indgå i det kommende års budget, som afdelingsbestyrelsen fremlægger på afdelingsmødet. De fleste afdelinger har deres»egne«medarbejdere, men mange har et fælles ejendomskontor, hvor man deles om en varmemester. Flere af de mindre afdelinger deles også om ejendomsfunktionærer. Men i løbet af 2013 vil muligheden for endnu mere samarbejde på tværs af afdelingerne blive undersøgt, og der vil blive gennemført pilotprojekter der, hvor afdelingsbestyrelserne ønsker et tættere driftssamarbejde. Formålet er blandt andet, at man kan dele maskiner og få en mere sikker leverance. Fokus på service blandt medarbejderne Medarbejderne i 3B holdt i 2012 to fælles dage med fokus på service, men også i dagligdagen er der blevet sat ekstra fokus på begrebet service over for ansøgere, beboere, afdelingsbestyrelser og kollegaer. Et af de synlige resultater på medarbejdernes arbejde er et oplæg til en egentlig servicepolitik, som organisationsbestyrelsen skal tage stilling til i det nye år. Servicepolitikken vil blive suppleret med konkrete målsætnings- og handlingsplaner, der skal sikre, at vi bliver bedst til service. Lokalinspektører bliver til driftschefer Lokalinspektørerne bliver til driftschefer for at vise, at man er»chef«for en gruppe medarbejdere, der udfører en lang række serviceopgaver og at man har ansvaret for opgaverne i et driftsområde. Antallet af driftschefer bliver udvidet fra 14 til 15, afdelingerne bliver fordelt anderledes mellem driftscheferne og der bliver indført en makkerordning. Alt sammen for at sikre en god service i en god kvalitet til både beboere og afdelingsbestyrelser. Beretning12 13

14 Beretning B og Boligkontoret Danmarks administrationer samlet Foto: Peter Elmholt

15 Samarbejde med Boligkontoret Danmark Havneholmen 2012 blev året, hvor 3B i samarbejde med Boligkontoret Danmark tog den endelige beslutning om, hvor det nye fælles hovedkontor skal ligge. I slutningen af februar lå det fast, at det bliver på Havneholmen bag ved Fisketorvet i København i en miljø- og energirigtig bygning, der lever op til strategimålene. Alle medarbejdere fra begge boligorganisationer blev inviteret til første spadestik i maj måned. I slutningen af året tog udgravningen til nederste etage for alvor fart, og allerede i starten af 2013 vil selve byggeriet hurtigt skyde i vejret. Der er indflytning i første kvartal IT-afdelingerne lægges sammen Flytningen til Havneholmen giver mulighed for at udnytte hinandens ressourcer og dermed spare beboernes penge. Der vil således være fælles reception, kantine og mødefaciliteter. Et af de naturlige områder at arbejde tæt sammen på er IT. Derfor har 3B og Boligkontoret Danmark besluttet at lægge de to IT-afdelinger sammen, så der i det nye hovedkontor bliver et fælles serverrum og en samlet IT-afdeling. Politik for indkøb I tråd med målet i Strategi 2015 om at være en effektiv organisation blev der i 2012 fokuseret på blandt andet indkøb. Organisationsbestyrelsen har derfor vedtaget en indkøbspolitik. I politikken opereres med både forpligtende og med frivillige aftaler. I politikken er der givet mulighed for, at afdelinger efter ansøgning og med organisationsbestyrelsens godkendelse kan vælge ikke at tilslutte sig en forpligtende aftale. På samme vis kan afdelingen forlade en forpligtende aftale i forbindelse med indgåelse og fornyelse af aftaler. 3B har mange boligafdelinger, og hver enkelt har individuelle aftaler med forskellige leverandører. For at effektivisere indkøbsprocessen er der ansat en indkøber, som bruger 1/3 af sin tid i 3B 2/3 af tiden i Boligkontoret Danmark. Og der er store besparelser at hente. Det har fx været tilfældet på renholdelsesopgaver, på trykopgaver, på vejsalt - og på mange andre områder. Det øgede fokus på indkøb har i 2012 også medført attraktive tilbud til glæde for både nuværende og kommende beboere ikke kun indirekte, men også i form af attraktive rabataftaler på køkkener, hårde hvidevarer og lignende direkte til glæde for beboerne. Gældsrådgivning og inkasso Boligkontoret Danmark var allerede i gang med et spændende projekt»stop udsættelser«, som 3B gerne ville være en del af. I november 2012 fik 3B og Boligkontoret Danmark så godkendt en fælles ansøgning, som betyder, at arbejdet fremover kan være fælles. Formålet er i samarbejde at minimere udsættelser i boligerne ved at hjælpe beboerne i forbindelse med deres økonomi. Projektet indebærer, at de beboere i Folehaven og Egedalsvænge, der har modtaget en opsigelsesskrivelse, kontaktes telefonisk af en gældsrådgiver, som tilbyder økonomisk rådgivning. Det er frivilligt for beboeren at benytte sig af tilbuddet, men takker denne ja, så holder de et individuelt rådgivningsmøde, tilpasset den enkelte beboers behov og udfordringer. Det kan fx være hjælp til budgetlægning, kontakt til pengeinstitut eller kommune, eller hjælp til at klage over afgørelser i forbindelse med afslag på hjælpeydelser. Som en service til nye beboere, der flytter ind i afdelingerne, bliver de ringet op af gældsrådgiveren med et tilbud om økonomisk rådgivning. Med dette tiltag bestræber 3B og Boligkontoret Danmark sig på at hjælpe beboere og dermed minimere antallet af udsættelser. Faglig sparring om boligsociale helhedsplaner I 2012 indledte 3B et samarbejde med Boligkontoret Danmark om faglig sparring i de boligsociale helhedsplaner. 3B s erfaringsudvekslingsnetværk blev udvidet, og 3B s boligsociale medarbejdere fik 9 nye kolleger i oktober måned. Det er 3B s boligsociale konsulenter, der bistår Boligkontoret Danmarks projektledere og bidrager til den faglige udvikling. At gruppen er blevet større giver mulighed for at holde hele dages udvekslingsmøder med oplægsholdere udefra. Målet er, at de boligsociale medarbejdere i projekterne bruger hinanden på tværs af boligområder og at erfaringerne på den måde bliver fælles. Beretning12 15

16 Disponeret dispositionsfond Organisationsbestyrelsen har bevilget følgende i 2012 Afdeling Projekt Disponeret Boligforeningen 3B Byggeprojekt Boligforeningen 3B Klimasikring af bygninger Boligforeningen 3B Østerhøj Nord, mulig nybygsag Egeløvparken Egen trækningsret, tilsagn reduceret Hjortegården Helhedsplan, kapitaltilførsel Danalund Udarbejdelse af helhedsplan Remisevænget Syd Handleplan, Volumenstudie solvangscenter Jægerbo Benyttelse af loftsrum/skimmelsvamp Solsikken Benyttelse af loftsrum/skimmelsvamp Valmuen Benyttelse af loftsrum/skimmelsvamp Valby Forarbejde og skitseprojekt til fælleshus Egedalsvænge Driftsstøtte Hvad er dispositionsfonden Når lånet i den oprindelige finansiering af en boligafdeling er betalt tilbage, fortsætter afdelingen med at betale ydelsesbeløbet, men nu går 2/3 til Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden) og 1/3 går til boligorganisationens dispositionsfond. Afdelingerne kan søge midler fra dispositionsfonden til at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning, typisk som ydelsesstøtte og tilskud. Dispositionsfonden medvirker også til at sikre, at boligorganisationerne fortsat består, samt at nye afdelinger kan etableres. Derudover medvirker dispositionsfonden til at dække ekstraordinære tab. Beretning12 16

17 Disponeret trækningsret Organisationsbestyrelsen har bevilget følgende i 2012 Afdeling Projekt Disponeret Hjortegården Helhedsplan Danalund Kloakrenovering Folehaven Køkken og bad, etape Bærhaven Altanrenovering Søbyvej Kloakrenovering Remisevænget Vest Kloak og fremtidssikring Hørgården 1 Renovering af indgangspartier Hørgården 2 Renovering af indgangspartier Hvad er trækningsret Via huslejen betaler beboerne i almene boliger et bidrag til Landsbyggefonden, hvor hver boligorganisation har egen konto med egen trækningsret. Herfra kan organisationen trække midler til delvis finansiering af arbejder i afdelingerne. Tilskud kan ifølge reglerne kun ydes til egentlige forbedringer af afdelingerne og kan højst udgøre 2/3 af de godkendte rimelige udgifter. Moderniserings- og forbedringsarbejder er fx forbedring af toilet- og badeforhold, forbedring af køkkener, etablering af altaner, miljø- og energiforbedrende foranstaltninger, opgradering af el-installationer, styrkelse af det sociale miljø og lejlighedssammenlægninger. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at tilskud ydes med 1/3 af de samlede udgifter, dog maksimalt kr. pr. lejemål pr. sag. Ved større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder er det kun afdelinger med særlige økonomiske problemer, der kan opnå tilskud. Det vurderes efter huslejeniveau og udvikling, afdelingens udgiftsniveau, herunder henlæggelsesniveau, og muligheden for anden støtte, som kræver en medvirken fra boligorganisationen. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at tilskud ydes med op til halvdelen af de samlede udgifter, dog maksimalt kr. pr. lejemål pr. sag. Beretning12 17

18 Teglværkshaven april 2013 Foto: Jesper Blæsild Nybyggeri Indvielse af Toftegård Tagboliger Foto: Jesper Blæsild Et af de initiativer, der blev sat i gang med Strategi 2015 var at undersøge muligheden for at vokse på forskellige måder. Med flere boliger får 3B også større økonomisk grundlag for at tilbyde service inden for nogle af de områder, der i dag ikke er mulighed for. Det kunne fx være konfliktmægling, gældsrådgivning etc. Målet var nye boliger i perioden frem til Målet var ambitiøst og måske også for ambitiøst. Konklusionen er i hvert fald foreløbig, at 3B frem til 2015 vil vokse gennem de muligheder for nybyggeri, der viser sig og at synergieffekten af det tætte samarbejde med Boligkontoret Danmark skal udnyttes til at øge servicen til 3B s beboere. Teglværkshaven taget i brug nøgleudlevering og indflytning 3B s anden AlmenBolig+-afdeling, Teglværkshaven i Herlev, stod klar til indflytning fredag den 31. august 2012, hvor en masse glade beboere fik udleveret nøgler til deres nye bolig. Hele weekenden stod i indflytningens tegn, og de første trailere med flyttekasser, gipsplader og køkkenelementer trillede allerede ind på parkeringspladsen fredag formiddag. Ud af de 60 boliger var hele 52 af dem lejet ud den 1. september, fire ud af de sidste otte var beboet den 1. oktober 2012, og tre blev lejet ud den 15. oktober Den allersidste bolig var lejet ud den 1. november Resten af 2012 er for beboerne gået med at sætte skillevægge op, plante buske og blomster, lære hinanden at kende og at nedsætte sig med afdelingsbestyrelse og forskellige udvalg. I det hele taget er det en afdeling med et fantastisk engagement, og som fuldt ud har taget AlmenBolig+konceptet til sig. De har fx indført en regel om, at alle husstande skal være repræsenteret i mindst et udvalg om det så er vintervedligehold-, teknik- eller festudvalget er ikke afgørende. Det vigtige er, at alle deltager i den fælles opgave om at køre afdelingen i det daglige og det må siges at lykkes. Toftegård Tag i Herlev På toppen af Toftegård på 3. sal - opføres tidssvarende og energirigtige tagboliger i et plan. I alt er 21 tagboliger på vej på mellem 94 og 129 m2. Alle har kviste, store terrasser med Beretning12 18

19 Dortheavej Foto: Jesper Blæsild Om AlmenBolig+ flotte oliebehandlede træbrædder og masser af fantastisk lysindfald. Boligerne indeholder desuden flotte, fritstående køkkener og er udstyret med ventilation med varmegenvinding. Toftegård tagboliger ligger centralt i Herlev i gåafstand fra Herlev Station samt tæt på fx rådhus, skole, bibliotek, biograf og butikscenter. Der er indflytning i foråret Dortheavej på vej Endnu en 3B AlmenBolig+-afdeling er på vej. 51 nye familieboliger bliver indflytningsklar i oktober 2013 i København NV med 4 forskellige boligstørrelser på mellem 85 og 125 m2. Byggeriet er lavenergiklasse 1, som betyder, at varmeforbruget bliver lavere end i en almindelig gennemsnitsbolig. I alt 5 blokke bliver opført 1 blok, hvor alle boliger er i 2 etager med have, og 4 blokke i 3 etager, hvor boligerne enten har have eller altan. KAB har udviklet AlmenBolig+ som et forsøgskoncept med almene familieboliger til en rimelig husleje. De er beregnet til familier, der kan og vil yde en indsats selv. Det gælder blandt andet indretning af boligen, daglig renholdelse og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, fx at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne, ligesom beslag på vinduer og døre smøres og tagrender renses af beboerne selv. I konceptet ligger også, at kommunikationen foregår elektronisk via internettet. Boligerne er på mellem 80 og 125 m 2, og uanset boligens størrelse er grundindretningen den samme. Store boliger kan dog godt være i tre etager. Boligerne består af en storrumsenhed med et fuldt færdigt badeværelse og et lille basiskøkken. Alle installationer er placeret i ydervæggene og baderumskernens vægge, så beboeren kan indrette sin bolig uden at skulle arbejde med hverken el eller vvs. Beboeren kan anvende råderetsreglerne, når der bruges penge på indretningen til fx at sætte skillevægge op. Beretning12 19

20 Tegning af det fremtidige Taastrup Torv Lampestedet en del af den nye bydel i hjertet af Herlev 100 splinternye, moderne 3B-lejeboliger i varierende størrelser og arkitektur er på vej i Herlevs nye bydel, Glødelampen. Boligerne får en fantastisk beliggenhed kun 5 minutters gang til Herlev Bymidte med masser af gode indkøbs- og shoppingmuligheder og et levende byliv. Glødelampen består af bebyggelser på mellem 2 og 7 etager, og med størrelser på mellem 65 m2 og 120 m2 opfylder de nye boliger ethvert behov. Samtidig er det nemt og hurtigt at komme til Københavns centrum både med offentlig transport og i bil. Hele Glødelampegrunden kommer til at rumme i alt 320 nye boliger, fordi 3B i samarbejde med Herlev almennyttige Boligselskab v/dab og Herlev Boligselskab v/kab bygger på grunden. Der var rejsegilde på 3B s afdeling Lampestedet en solrig oktoberdag, og 3B s 100 boliger forventes klar i efteråret Ny afdeling på vej i Ballerup (20 boliger) I Ballerup ved Østerhøj opfører 3B 20 boliger, hvoraf 18 boliger er i 3 etager, mens 2 boliger er i 2 etager. Boligerne er fordelt på 2 bygninger, og byggeriet opføres som lavenergiklasse Byggeriet forventes at starte efteråret 2014, og der er forventet indflytning året efter. Glødelampen i Herlev april 2013 Foto: Jesper Blæsild Taastrup Torv i Høje-Taastrup I centrum af Taastrup, lige over for den splinternye busterminal, med S-toget fem minutters gang væk og med utallige indkøbsmuligheder lige nedenunder, opfører 3B 21 moderne og lækre familieboliger. Boligerne opføres efter lavenergiklasse 2015, hvilket betyder et lavt varmeforbrug på trods af boligernes betydelige størrelse på 95 m2. Der er parkeringsmuligheder lige uden for døren oven på det nye indkøbscenter, og på resten af taget bliver der bygget skønne fælles udearealer for beboerne. Boligerne forventes at stå klar til indflytning i januar Sundholm Syd på Amager I 2012 har 3B forberedt opstarten på en ny AlmenBolig+-afdeling på Amager, nemlig Sundholm Syd, der ifølge planen skal bygges fra sommeren Alle boligerne er lavenergiklasse 2015, og det betyder, at varmeforbruget vil være lavere end i en almindelig bolig. Mellem blokkene ligger»pixihaverne«som er til de beboere, der gerne vil have en lille privat have. Beretning12 20

21 Udlejningssituationen Ny udlejningsaftale i Herlev Kommune I 2012 indgik 3B udlejningsaftale med Herlev Kommune om alle 3B s afdelinger i Herlev. Med udlejningsaftale sker udlejningen af 3B s boliger efter følgende princip: 25 % af de ledige boliger anvises af kommunen 50 % af de ledige boliger lejes ud til 3B s venteliste, hvor 50 % går til oprykningsventelisten 50 % går til den eksterne venteliste 25 % af de ledige boliger lejes ud efter de fleksible kriterier om beskæftigelse i minimum 25 timer ugentligt. Det kan variere fra afdeling til afdeling, hvordan fordelingen af ledige boliger efter kriterierne foregår. Hvis en beboer i 3B på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold flytter fra en familiebolig i en af 3B s afdelinger i Herlev, har beboeren fortrinsret til ledige boliger i Herlev i op til et år efter bruddet. Det gælder dog kun, hvis børnene er under 18 år og bor hos den af forældrene, som bliver boende i den fælles 3B-bolig. Tab på ledige boliger 18 afdelinger har haft tomgangstab i 2012, og det svarer til ca. 63 lejemål med tomgang i en eller flere måneder. I gennemsnit stod et lejemål i 2012 tomt efter fraflytning i ca. 43 dage, og det samlede lejetab var på ca. 1 mio. kr. Tab ved fraflytninger Organisationsbestyrelsen har vedtaget en politik for regulering af indskud. Målet er at sikre, at der er tilstrækkelig sikkerhed for betaling af fraflytters andel af udgifterne til istandsættelse af boligen. Politikken indebærer, at indskuddene reguleres årligt (gældende for nye lejeaftaler), så det fremover udgør det maksimale beløb. Reguleringen sker under hensyntagen til udlejningssituationen i de pågældende afdelinger. Stadig en del udsættelser Der er også i 3B stadig en del udsættelser, men ligesom på landsplan er tallet faldet i 2012 i forhold til I 2012 drejede det sig om, at 72 blev sat ud af deres hjem, fordi de ikke kunne betale deres husleje. Det tilsvarende tal var i Håbet er, at de mange politiske tiltag og ikke mindst det fælles projekt om gældsrådgivning med Boligkontoret Danmark vil nedsætte tallet yderligere i Det er hårdt for både familien og for samfundsøkonomien, når familier sættes ud af deres hjem. Beretning12 21

22 Større projekter i 3B 3B vil være papirløse Screening af boligafdelinger I administrationen arbejdes ihærdigt på at beskrive både forretningsgange og arbejdsgange og gøre dem elektronisk tilgænge- er fortsat i Strategi 2015-arbejdet med at fremtidssikre 3Bs boligafdelinger lige på det interne net - In3B, som i øvrigt blev relanceret i I alt 29 afdelinger, udvalgt på baggrund af alder og en bygningsfysisk vurdering af afdelingen, er blevet screenet for at vur- Samtidig er strategien generelt at udnytte de digitale muligheder, hvor det giver mening. dere, om der enten er potentiale for at udarbejde en helhedsplan for afdelingen, eller om der bør sættes ind på anden måde. I 2012 er der således indført et rekvisitionssystem i driften. Det har ikke været uden problemer og udfordringer, men målet Hertil kommer de 13 afdelinger, som på det tidspunkt allerede var omfattet af eller i gang med en helhedsplan. De reste- er at minimere fejlmulighederne, sikre overholdelse af betalingsfrister og gøre arkiveringen»automatisk«. rende afdelinger er blevet vurderet i så god stand, at de ikke 3B er traditionelt en papirtung organisation. I kælderen i skulle screenes i De fleste af dem er opført efter 1990, Kronprinsessegade står række efter eller de har været gennem en større række af mapper, fyldt med diverse renovering inden for de sidste 10 år. papirer, der strækker sig fra gamle Samtidig er der på baggrund af nyt I løbet af 2013 skal alt relevant husordener til beboersager, byggesager plus alt det løse. I det daglige til et nyt koncept for helhedsplaner for regulativ fra 2011 udarbejdet et udkast scannes og lagres digitalt. tager det tid at arkivere og at finde at øge kvaliteten af de foreløbige helhedsplaner, der sendes til Landsbyg- papirerne frem igen. Siden foråret 2012 har en gruppe gefonden. Samtidig er målet at gøre medarbejdere derfor arbejdet frem mod en digitalisering. En de foreløbige helhedsplaner mere detaljerede, så der skal ske proces, der skal være klaret, inden administrationen flyttes til færre justeringer fra de foreløbige til de endelige helhedsplaner. Havneholmen, hvor der ikke er gjort plads til papirarkiver. I løbet af 2013 skal alt relevant scannes og lægges digitalt. Bygningseftersyn Det, der ikke umiddelbart skal bruges igen, men bare gemmes, Kommunerne sætter i højere grad fokus på boligafdelingernes lægges på fjernlager og kan skaffes frem i løbet af 24 timer. henlæggelser til periodisk drift og vedligeholdelse, og på det Samtidig arbejdes på, at alle arbejdsgange, der i dag genererer papir, digitaliseres. af almene boliger, i kapitel 14 om henlæggelser og vedligehol- lovgivningsmæssige område er der i Bekendtgørelsen om drift Alt i alt vil det være med til at skabe endnu bedre og hurtigere delse, beskrevet, at der skal foretages en årlig gennemgang kontakt til og mellem beboere, boligsøgende, beboerdemokrater, samarbejdspartnere og medarbejdere. Og det er nødven- afrapportering. af ejendommens vedligeholdelsestilstand med en tilhørende digt, hvis vi ønsker at tilbyde mulighed for selvbetjening for beboerne på nettet. gennemfører 3B 5-årige bygningseftersyn og årlige bygnings- Som støtte til styring og synliggørelse af vedligeholdelsen gennemgange. Beretning12 22 Glødelampen i Herlev april 2013 Foto: Jesper Blæsild

23 Egedalsvænge i Kokkedal april 2013 Foto: Jesper Blæsild Overordnet er målet for vedligeholdelse af 3B s afdelinger at bevare værdien og opretholde en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig samt miljø- og energimæssig kvalitet. En årlig bygningsgennemgang omfatter en visuel registrering af de væsentligste bygningsdeles tilstand og en rapport. Rapporten indeholder en kort beskrivelse af afdelingen, bygningseftersynet, særlige bemærkninger til problematiske bygningsdele samt et bygningsdelskort for hver bygningsdel. Sidst i rapporten vises et langtidsbudget med en tidshorisont på 10 år, mens likviditetsbudgettet baserer sig på beregninger, der er foretaget på grundlag af de økonomiposter, der indgår i langtidsbudgettet på 20 års sigt. Renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden (LBF) Beboerne vælger selv i Egedalsvænge Egedalsvænge er en bebyggelse fra 1970 erne og afdelingen trænger ganske enkelt til en make-over. Fremtidssikringen af Egedalsvænge, der blev vedtaget af beboerne tilbage i 2010, er nu for alvor blevet en realitet. I 2012 har alle beboerne fx været inviteret til informationsmøder, hvor de nu meget konkrete planer for fremtidssikringen er blevet fremlagt. Den inkluderer nye tage og facader, renovering af opgangene samt en række miljøvenlige tiltag som solceller og genbrug af regnvand. Renoveringen i Egedalsvænge er helt speciel, fordi beboerne i høj grad bestemmer, hvordan det endelige resultat kommer til at se ud. De skal opgangsvist beslutte, hvilke farver de vil Organisationsbestyrelsen har bevilget driftsstøtte til Egedalsvænge på 10,5 mio. kr. årligt fra 2015, som aftrappes efter 4 år. Forudsætningen var, at afdelingen fortsat fik den lejeforhøjelse på 20 kr. pr. m 2, som tidligere var godkendt på et afdelingsmøde. have i opgangene, samt hvilke forhaver de ønsker lige uden for deres egen opgang. Men derudover får de også lov til selv at bestemme, hvilke vinduer og karnapper de vil have i deres egne boliger, når facaderne skal renoveres. De får ni forskellige valgmuligheder, som hver især har mindre eller større betydning for deres individuelle husleje, og når facaderne er færdige, har hver enkelt bolig sit helt eget udtryk. De mange forskellige valg vil skabe et helt andet udtryk i gårdmiljøet, som ender med at blive meget varieret og interessant at bevæge sig rundt i. I slutningen af 2012 valgte beboerne i de første fire opgange deres opgangsfarver og forhaver, og i 2013 begynder byggeriet for alvor at gå i gang. Gennemgribende renovering i Hjortegården Hjortegårdens vision er, at den ønsker at forbedre boligstandarden og gøre afdelingen til et mere attraktivt og trygt sted at bo samt skabe rammerne for trivsel og fællesskab blandt beboerne. I forlængelse af fremtidssikringsplanen har 3B haft en løbende dialog med Landsbyggefonden om omfanget af og mulighederne for støtte til henholdsvis renoverings-, genopretnings-, forbedrings- og miljøarbejder. På baggrund af dialogen er omfanget af arbejderne indtil videre indkredset til at omfatte renovering af tage på etagehuse Beretning12 23

24 og rækkehuse samt ekstra isolering på lofterne, efterisolering af gavle og ny gavlbeklædning på etagehuse, renovering af altaner i etagehuse, renovering af parterreetage i etagehuse, renovering af friarealer til etagehuse og renovering af indgangsdøre i opgange til etagehuse og hoveddøre i rækkehuse. Derudover omfatter arbejderne nye badeværelser i etagehuse og renovering af badeværelser i rækkehuse, forbedring af ventilation i rækkehuse inkl. varmegenvinding og rensning af ventilationskanaler i etagehuse, etablering af varme og vandmålere samt udskiftning af termostatventiler, udskiftning af brugsvandsledninger og faldstammer i etagehusene og ombygning og udvidelse af ejendomskontoret. I det hele taget bliver det et meget stort og spændende projekt. Organisationsbestyrelsen har godkendt, at - afdelingen holdes fri for at indbetale udarmortiserede lån til dispositionsfonden - der bevilges trækningsret på knap 6 mio. kr. - der bevilges kr. af dispositionsfonden Også Folehaven skal i gang Folehaven har i 2012 fået udarbejdet en foreløbig fysisk helhedsplan, som vil blive sendt til Landsbyggefonden for prækvalificering primo Projektet udsprang af en undersøgelse af mulighederne for efterisolering af bebyggelsens gavle. Da det viste sig, at projektet blev meget omfangsrigt, valgte afdelingsbestyrelsen at få udarbejdet en fysisk helhedsplan for samtidig at fremtidssikre afdelingen. Den foreløbige fysiske helhedsplan indeholder forskellige forbedrings- og opretningsarbejder, herunder udskiftning af tagene, renovering af facader, renovering af kældervinduer, bearbejdning af friarealer og en renovering af køkkener og badeværelser i de boliger, hvor det endnu ikke er sket. Derudover inkluderer helhedsplanen etablering af tilgængelige boliger, så de bliver egnede til ældre og gangbesværede samt en sammenlægning af et antal små 1-rums boliger til større familieboliger. Det er glædeligt, at så mange afdelinger arbejder på at sikre, at boligerne også for kommende beboere er attraktive at flytte ind i. Men i løbet af året har der også været afdelinger, der ikke godkendte forslagene på deres afdelingsmøde. Her er læren blandt andet, at der skal arbejdes meget mere med information og dialog, hvis projekterne skal gennemføres. Australiensvej - På Australiensvej var der udarbejdet en stor plan med lejlighedssammenlægninger, inddragelse af bagtrappe m.m. Desværre ønskede beboerne ikke på den måde at fremtidssikre afdelingen, så der arbejdes nu videre med både ideer og finansiering. Stubmøllevej - Fremtidssikring af afdelingen har været på afdelingsmøde og blev stemt ned. Fremtidssikringen indeholder lejlighedssammenlægninger i tagetagen og nye bad og toiletter i alle boliger. Derudover er renovering af de grønne områder inkluderet. Der arbejdes nu videre med både ideer og finansiering. Vestergården 2 - På alle rækkehusene og villaerne laves en tagrenovering med støtte fra Landsbyggefonden, og det indledende arbejde er allerede gået i gang. I 2013 starter et pilotprojekt med en udvalgt blok på 6 rækkehuse og 1 villa, hvorefter hovedprojektet starter på de resterende rækkehuse og villaer. Det varer frem til Projektet indeholder desuden ekstra isolering af tagkonstruktionen, udskiftning af tagvinduer samt etablering af solcelleanlæg på fælles bygninger. Herlevgårdsvej - Fremtidssikring af afdelingen inkluderer blok 1, hvor der planlægges sammenlægning af lejligheder samt nye bad og toiletter. Derudover inkluderer fremtidssikringen nye bad og toiletter i den anden blok samt renovering af de grønne områder. Danalund - Afdelingen er ved at udføre en renovering af kloakker og separerer samtidig spildevand og regnvand for at fremtidssikre kloaksystemet. Derudover skifter de jordledningerne til fjernvarmerør og varmt brugsvand. Afdelingen er desuden ved at starte en beboerproces omkring udarbejdelse af en fysisk helhedsplan op. Mange nye projekter på vej Der er rigtig mange renoveringsprojekter på vej i 3B, som får støtte fra Landsbyggefonden. Nogle af dem er meget store, nogle knapt så store. Nogle skal have nyt tag og benytter så lejligheden til en generel fysisk opretning. Andre skal blot have renoveret deres kloaksystem. Toftegård - På tredje sal af den eksisterende bebyggelse bygges tidssvarende og energirigtige tagboliger i et plan. I alt bygger 3B 21 boliger på mellem 94 og 129 m2, der alle får kviste, store terrasser med oliebehandlede træbrædder og masser af fantastisk lysindfald. Boligerne får fritstående køkkener og udstyres med ventilation med varmegenvinding. Beretning12 24

25 Tøsehygge i Folehaven Foto: Peter Dahlerup Beretning12 25

26 Beretning12 26 Hygge i Egedalsvænge i Kokkedal på besøg i prøvebolig til åbent-hus arrangement Foto: Jesper Blæsild

27 Boligsociale helhedsplaner i 3B Også i 3B mærker vi de stigende boligsociale udfordringer, og der er boligsociale helhedsplaner i en del afdelinger. Men også her er der nogle, der aldrig blev til noget. Det gælder fx Hjortegården. Området oplever en stigende utryghed; der er tiltagende hærværk, og der er efter 3B s og kommunens opfattelse brug for støtte til at vende den negative udvikling. 3B og Herlev Kommune sendte derfor en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden om en boligsocial helhedsplan. Desværre afviste Landsbyggefonden ansøgningen og anbefalede i stedet 3B at koble det boligsociale arbejde på den fysiske helhedsplan, der skal gennemføres i afdelingen. Høje Gladsaxe I slutningen af 2012 deltog 3B s konsulenter i arbejdet med at udarbejde Høje Gladsaxes boligsociale helhedsplan, fordi administrationen af denne plan fra 1. januar 2013 overgår til 3B. Der ligger en del udfordringer i Høje Gladsaxe, som er i en turbulent periode med bandekrig, men det er også et spændende projekt med mange muligheder. Vigerslevsamarbejdet 3B s boligsociale indsats i Folehaven kørte hele 2012 ud og gav anledning til et godt samarbejde med de lokale aktører, der har den fælles interesse at fremme børn og unges trivsel i bydelen. Der blev i 2012 søgt midler hos Landsbyggefonden til en ny indsats fra 2013 til 2016, som vil omfatte Folehaven, Valbyejendommene samt PAB s Hornemanns Vænge. Målet er at fortsætte det gode børne- og ungearbejde i bydelen og at udbygge nye netværk og social sammenhæng omkring Valbyejendommene. Vanløse Den»lille«boligsociale indsats i Vanløse har skabt gode resultater. Det er især synligt på børne- og ungeområdet, hvor aktiviteterne har medført en bedre trivsel for målgruppen og en højere tryghed blandt beboerne. Afdelingsbestyrelserne i Lønstrupgård og Hvidbjergvej vil gerne forlænge den boligsociale indsats. Partnerskabet i Urbanplanen 3B s boligsociale projekt på Amager fortsætter udviklingen af meningsfulde aktiviteter for de beboere, der har særlige behov. Projektet har i 2012 været med til at stifte en kvindeforening med 300 medlemmer, der snart kan forankres og blive økonomisk selvstændig. I sommeren 2012 har Urbanplanen produceret egen honning i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed ByBi og sat gang i et Urban farming projekt. Et evalueringsprojekt med rådgiverne fra Social Respons har vist kvaliteten af Urbanplanens sundhedsindsats takket være deres nærhedsprincip med beboerne. Men området har stadig store udfordringer med børn og unge, ikke mindst unge over 18 år. Kokkedal på vej Den boligsociale indsats Kokkedal på Vej er et partnerskab mellem Boligforeningen 3B, Boligkontoret Danmark og Fredensborg Kommune. I 2012 fik indsatsen godkendt en bevilling fra Landsbyggefonden til 4 år mere i Kokkedal og er således i gang med at implementere en ny helhedsplan for området. Et af flere nye tiltag i den nye helhedsplan er et meget mere nært samarbejde mellem boligselskaber, Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi, der blandt andet handler om at komme tættere ind på livet af de mest udsatte familier. Tiltaget har flere platforme. En af dem er Bydelsmødre, som handler om at uddanne lokale mødre til at hjælpe og guide udsatte familier i deres egne netværk. Bydelsmødrene arbejder frivilligt, og første hold består af 10 super engagerede mødre med både dansk og ikke dansk oprindelse, som i foråret 2013 får overrakt deres uddannelsesbevis. En anden platform er to opsøgende socialrådgivere fra kommunen, som skal arbejde med nogle få meget udsatte familier og her guide hele familien hele vejen rundt med en bred projektgruppe bag sig. Flere udsatte familier indeholder så komplekse problemstillinger, at de med tiden har givet op blandt andet fordi systemet er for stort og uoverskueligt. De 2 opsøgende socialrådgivere rækker hånden ud med et tilbud om en helhedsorienteret og håndholdt indsats. En tredje platform, som har et kriminalpræventivt sigte, kaldes ROKOK. Her mødes politi, kommunal myndighed, lokalinspektørerne og boligsocialt sekretariat jævnligt med henblik på at handle aktivt og hurtigt på hændelser i og omkring boligområdet. En fjerde platform er et tilbud om lektiehjælp og fritidsvejledning, som udføres i samarbejde med den lokale skole, SFO og biblioteket. Tilbuddet er helt uafhængigt af de etablerede grupperinger og foreninger i boligområdet, og så er det 100 % frivilligt drevet af pensionerede lærere. Men problemstillingerne med udsatte familier»angribes«fra flere kanter og med flere samarbejdsparter og omfatter blandt andet modersmålsundervisning, diverse fritidsaktiviteter og andre dialogskabende aktiviteter. Boligsociale helhedsplaner administreret af andre 3B er også med i to boligsociale helhedsplaner, som administreres af andre boligorganisationer, nemlig i Sydhavnen og i Fuglekvarteret. Beretning12 27

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2013-2014 Boligkontoret Århus INDHOLD Året der gik... 5 Målene... 6 Beboerne... 8 Nye hjemmesider... 9 Visuel kommunikation... 10 Kvarteret...11 Beboermappen er blevet lettere...12 Orden på

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN?

HVEM RÅDER OVER RÅDE- RETTEN? MAJ 2001 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

ABG har visioner, værdier og en mission

ABG har visioner, værdier og en mission Marts 2014 28. ÅRGANG ABG har visioner, værdier og en mission Få en SMS om din bolig Fældede træer blev til legeplads Sådan betaler du husleje fra 1. maj 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet CSR Rapport 2013 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej 33 2000

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere