kmastra brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kmastra brugervejledning"

Transkript

1 Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?... 4 Planlægning af måling... 4 Sommertid... 4 Overførsel af data fra tælleapparat til PC... 4 Tømning af tælleapparater med HyperTerminal... 4 Indsend måling til kmastra... 5 Skærmdiagram... 6 Hvad ser jeg på forsiden af kmastra?... 7 Hvordan udskriver jeg en måling?... 7 Rapport-bestillings-skærmen... 8 Køretøjsarter... 8 Hvordan sletter jeg (dele af) måling?... 9 Uret gik forkert i tælleapparatet hvordan retter jeg målingen?... 9 Hvordan tilrettes de administrative oplysninger for en måling?... 9 Hvordan sletter jeg et trafiksnit? Apparatet var programmeret med en forkert Sted-id, hvad gør jeg? Hvordan sammenlægger jeg HiStar målinger? Hvad er et kombisnit og hvordan oprettes det? Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer? Hvordan finder jeg en Målingsliste? Hvordan finder jeg en Sted-Id eller Vejliste? Opregning til nøgletal Hvordan udpeger/tilretter jeg trafiktyper? Nøgletalsdatabasen Udtræk til Vejman Hvordan ændrer jeg min mailadresse? Hvordan ændrer jeg min personlige forside? Oprettelse/nedlæggelse af kmastra brugere Support kontaktoplysninger Side 1 af 16

2 Intro til kmastra kmastra betyder let og hurtig efterbehandling af kommunernes trafiktællinger og hastighedsmålinger. kmastra ligger på Internettet og vedligeholdes af Vejdirektoratet. Man kører altså altid på den nyeste version af programmet og der skal hverken afsættes ressourcer til installation eller opdatering af software. Har man adgang til internettet, har man adgang til kmastra. kmastra kan benyttes uanset om man befinder sig på kontoret, til møde eller måske har valgt at arbejde hjemme. Princippet er, at trafikregistreringerne mailes til kmastra, hvor de automatisk efterbehandles og samles i en database. Derefter kvitterer kmastra med en svarmail indeholdende link til timetrafik, grafisk resultatoversigt samt en række nøgletal for stedet. Efterfølgende kan man, på kmastras hjemmeside udtrække diverse rapporter med trafiktal og nøgletal som f.eks. ÅDT, JDT og Æ10. Rapportbestillingen er fleksibel, f.eks. kan data bestilles på grundlag af et vejnavn. Man kan vælge at danne udtræk som Excel-filer, hvis data skal viderebearbejdes, og er man Vejmanbruger, får man mulighed for automatisk opdatering af Vejmans Trafikregister med tal fra kmastra. Principperne for beregning af nøgletallene er de samme som anvendes af amterne og Vejdirektoratet. Dette giver direkte sammenlignelige resultater vejforvaltningerne imellem, og har muliggjort etableringen af Nøgletalsdatabasen, der indeholder nøgletal fra samtlige Mastra-brugere, og som man automatisk får adgang til, når man har købt kmastra. kmastra er uafhængig af apparatleverandører og kan efterbehandle målinger foretaget med alle udbredte apparattyper samt fra visse typer af signalanlæg. Foretages der flere målinger i løbet af et år på samme sted, beregner kmastra nøgletal på baggrund af alle årets målinger. Derved opnås mere nøjagtige resultater. Når en kommune har købt adgang til kmastra, kan et ubegrænset antal medarbejdere fra kommunen benytte systemet. Vi anbefaler, at kun en enkelt eller to medarbejdere har ansvaret for at rette f. eks. i de administrative registre, men der er mulighed for at oprette se-adgang til mange medarbejdere. Ønsker du, at der skal oprettes flere kmastrabrugere i din forvaltning, eller har du omvendt et ønske om at få slettet en kmastrabruger, kan du rette henvendelse til Lene Ridal, Krav til PC en kmastra er et Internetbaseret system. Programmerne ligger på en maskine i Vejdirektoratet, som har kontakt til Internettet. kmastra skal altså ikke installeres på de PC'ere der skal køre systemet. PC'erne skal blot have adgang til Internettet. kmastra forudsætter i visse tilfælde, at andre programmer ligger installeret på PC'en. Disse programmer omtales i følgende afsnit. Browser Postsystem Acrobat Reader Terminalprogram Browser Når du skal anvende systemet, sker dette via en browser. En browser er et program, der kan vise sider fra Internettet, og dette program skal være installeret på PC'en, der skal anvende kmastra. Side 2 af 16

3 Der findes forskellige typer browsere, men de mest benyttede er Microsoft Internet Explorer og Netscape. kmastra er testet med disse 2 typer browsere. For at få det bedste resultat, skal browserne være version 4 eller højere. Du kan downloade nyeste version af Netscapes browser på adressen Du kan downloade nyeste version af Microsoft Internet Explorer på adressen Du bør forhøre dig hos jeres IT-afdeling, inden du begynder at opdatere software på din PC. Postsystem I kmastra systemet anvendes mail til at aflevere trafikmålinger. Før du kan maile data, skal du registrere din mailadresse i kmastra. Dette sker under menupunktet Profil på forsiden. Når din mailadresse er registreret, vil kmastra acceptere rådatafiler afsendt fra din mailadresse. Der findes flere forskellige postsystemer, hvorfra du kan sende og modtage elektronisk post. De mest anvendte er Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express og Lotus Notes. kmastra er pt. testet med Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express samt forskellige typer Webmail. Der vil sandsynligvis ikke være problemer med at anvende andre postsystemer. Acrobat Reader Når kmastra danner udskrifter, genereres udskrifterne i et format kaldet PDF (Portable Document Format). Formatet anvendes af mange forskellige programmer, ikke kun af kmastra. Filer/dokumenter/udskrifter i PDF-format kan vises og udskrives fra PC'en, hvis blot den har en såkaldt "reader" installeret. Denne reader er gratis og kan hentes på følgende adresse Du bør forhøre dig hos jeres IT-afdeling, inden du begynder at opdatere software på din PC. Når du har installeret programmet, vil din computer være i stand til at læse og håndtere alle PDF-dokumenter. Hvis du er i tvivl om din PC kan læse PDF-filer, kan du prøve at klikke på følgende PDF-fil testpdf.pdf. Hvis du bliver spurgt, skal du vælge at åbne filen. Hvis din PC har Arcobat Reader installeret, vil du blive præsenteret for indholdet af filen testpdf.pdf som er en resultatudskrift fra kmastra. Terminalprogram Når et tælleapparat har foretaget en eller flere målinger, skal data fra tælleapparatet overføres til en fil på PC'en. Denne overførsel af data kræver et program på PC'en. Hvilket program du anvender er i princippet ligegyldigt, blot data gemmes i en tekstfil (ascii-fil) i et format der er kendt af kmastra. Et sådan program følger med nogle apparater, men der findes også generelle programmer. Når man anskaffer Windows (95/98/NT/Xp) følger et program med, som hedder HyperTerminal. Programmet er ikke altid installeret som standard. Hvis programmet er installeret, vil det typisk kunne startes ved i Windows at vælge Start, Programmer, Tilbehør og herefter HyperTerminal. Hvis det ikke er installeret som en del af din Windows, kan det installeres ved at vælge: Start, Indstillinger, Kontrolpanel, Tilføj/fjern programmer, Windows installation. Her vil HyperTerminal kunne vælges under "Kommunikation". Når installationen igangsættes, kan det være du får behov for Windows-CD'en. Du bør forhøre dig hos jeres IT-afdeling, inden du begynder at opdatere software på din PC. Senere i vejledningen kan du læse om Tømning af tælleapparater med Hyper Terminal. Side 3 af 16

4 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle? KMastra kan behandle tælledata fra alle udbredte tælleapparater, f.eks. Archer, Marksman, HiStar, ShuhCo og SuperCount. KMastra kan behandle rene antalstællinger samt hastighedsog længdemålinger. Planlægning af måling Inden en trafikmåling foretages, bør du kontrollere, at du anvender et apparat og en konfiguration, som understøttes af kmastra. Skal du foretage en hastigheds- eller længdeklassifikation, skal du ligeledes kontrollere, at du anvender en hastigheds/længde værdier der understøttes af kmastra ellers kan målingen ikke efterbehandles. Læs mere her. Sommertid Hvis man måler med apparater af typen Marksman 660, 410, 400 samt SuperCount skal man anvende apparatets korrektion af sommertid. Det betyder at de rådatafiler, der sendes til kmastra er korrigeret for sommertid. Når kmastra modtager data målt med disse apparater, foretager kmastra ingen korrektion. Apparater af ældre dato f.eks. Marksman 8200 kan ikke selv korrigere for sommertid. Når kmastra modtager data fra disse apparater, foretager kmastra derfor korrektionen for sommertid. Overførsel af data fra tælleapparat til PC Når målingen er foretaget, skal data overføres fra tælleapparatet til en rådatafil på PC'en. Denne overførsel kan foretages med forskellige typer programmer. Der følger et program med Windows, HyperTerminal, som kan anvendes. I næste afsnit kan du finde mere hjælp vedrørende dette. Tømning af tælleapparater med HyperTerminal Når et tælleapparat har foretaget en eller flere målinger, skal data fra tælleapparatet overføres til en fil på PC'en. Denne overførsel af data kræver et program på PC'en. Hvilket program du anvender er i princippet ligegyldigt, blot data gemmes i en tekstfil (ascii-fil) i et format der er kendt af kmastra. Et sådan program følger med nogle apparater, men der findes også generelle programmer. Når man anskaffer Windows (95/98/NT) medfølger et program med der hedder HyperTerminal, som vi anbefaler at du bruger. Inden du kan overføre data fra tælleapparater til PC'en, skal apparatet være tilsluttet PC'en med et tilhørende kabel. Husk aldrig at sætte ting til din PC, når den er tændt. Når du starter HyperTerminal, vil programmet bede dig angive navnet på en ny forbindelse. Her kan skrives hvilket apparat du vil tømme f.eks.: Golden River Retriver. Nu skal du angive hvilken port/hvilket stik på PC'en du har forbundet apparatet til. Typisk vil PC'en have 2 porte (COM1 og COM2). Hvis PC'en har flere porte, vil nummeret normalt stå udfor stikket på PC'ens bagside Nu skal du angive portindstillinger, dvs. parametre der har betydning for hvordan PC'en og tælleapparatet snakker sammen. Disse kommunikationsparametre kan læses i manualen til tælleapparatet. For Golden River Retriver f.eks.: Bit pr. sekund: 9600 Side 4 af 16

5 Databit: 7 Paritet: Lige Stopbit: 1 Flowkontrol: Ingen Alle ovenstående indstillinger kan gemmes til næste gang et tilsvarende apparat skal tømmes. Vælg "Gem som" i menuen "Filer" og gem filen som f.eks. c:\goldenri.ht. Næste gang du skal tømme en Golden River Retriver, klikker du blot på denne fil, og HyperTerminal programmet starter med de gemte indstillinger. Nu er vi klar til den egentlige overførsel af data. I menuen vælges "Overfør", "Hent tekst", angiv navnet på den fil, som kommer til at indeholde data fra apparatet. Nu kan overførslen startes på apparatet, og du vil på skærmen kunne se data blive overført fra apparatet til filen. Når der ikke overføres flere data, kan du stoppe overførslen. I menuen vælges "Overfør", "Hent tekst", "Stop". Nu har du en rådatafil på din PC, som du kan maile til kmastra. Indsend måling til kmastra Før du kan maile data til kmastra, skal du registrere din mailadresse. Dette sker under menupunktet Profil på forsiden. Når din mailadresse er registreret, vil kmastra acceptere rådatafiler, afsendt fra din mailadresse. Når trafikmålinger er overført fra tælleapparatet til rådatafiler på PC'en, skal rådatafilerne mailes til kmastra på adressen De målinger, der ønskes indlæst, skal vedlægges mailen som vedhæftede filer. Bruger du f.eks. Microsoft Outlook, trykker du på "klips-knappen", og udpeger de ønskede filer og trykker på Send. Bemærk at evt. beskeder skrevet i mailen ikke læses, da behandlingen af indkomne mails sker automatisk. Efter nogle minutter vil du modtage svarmail fra kmastra. De indmailede målinger behandles i den rækkefølge som de modtages. Ventetiden er altså afhængig af hvor mange andre, der netop på dette tidspunkt har indmailet målinger. Der kommer én svarmail pr. fil, du vedlagde mail'en. Afsender du en mail med 3 vedhæftede filer, vil du altså modtage 3 svarmails fra kmastra. Svarmailen indeholder links, som leder dig direkte til forsiden af kmastra, til Rapportsiden eller til Ret adminstrative data siden. Hvis Sted-Id en i en indsendt rådatafil ikke kan genfindes i kmastra, bliver de nødvendige oplysninger automatisk oprettet i kmastra's registre. Der oprettes et målested, som får Sted-id svarende til den i målingen anvendte Sted-id. Da en måling skal knyttes til en vej og en lokalitet, oprettes der også en midlertidig vej og lokalitet, hvortil målingen knyttes. Der er intet i vejen for at anvende den netop indlæste måling, selvom Sted-Id og vej/lokalitet er autooprettet. Registrene bør dog tilrettes snarest, så målingen ligger på den rigtige vej, trafiksnit får de rigtige retninger mv. Dette kan gøres ved at klikke på svarmailens link til kmastra, eller ved at kalde systemet på adressen: Der vil være tilfælde, hvor en indsendt måling ikke kan behandles i kmastra. Sker dette, vil du modtage en svarmail, som fortæller hvorfor målingen ikke kunne behandles. Der er følgende fejlmuligheder: Den indsendte måling er en klassifikation med anvendte tærskelværdier, som ikke understøttes af kmastra. Du kan læse, hvilke målingstyper, du bør benytte i afsnittet Planlægning af måling. Der ligger allerede data for samme periode på pågældende vej / lokalitet. Målingen er foretaget med et apparat / en konfiguration, som ikke understøttes af kmastra. Filen indeholder ingen målinger. Side 5 af 16

6 Skærmdiagram kmastra består af relativt få skærmbilleder. I forsøg på at give et overblik over disse, vises her et diagram over alle de skærmbilleder / funktioner der findes i kmastra. Profil Hjælp Egne Nøgletal Nøgletalsdatabase Vejmanudtræk Slet data Flyt i tid Forside Fremsøg trafikmålinger Lister Rapport Søg/sorter adm. lister Vælg/udskriv målinger Ret adm. oplys. Opret trafiksnit Slet trafiksnit Bemærkning Tilret trafiksnit Kombisnit Trafiktyper Udpeg trafiksnit Opret Ret Side 6 af 16

7 Hvad ser jeg på forsiden af kmastra? Forsiden af kmastra giver dig mange muligheder: Til venstre i øverste grønne felt står navnet kmastra. Egentlig er det et link til forsiden. Det er jo ikke så aktuelt lige på forsiden, men det er godt at huske, når du er i kmastras andre skærmbilleder. I højre side har du mulighed for at vælge Logout, Skift adgangskode, Profil og Hjælp. Klikker du på Profil, får du bl.a. mulighed for at fastlægge kriterierne for din personlige forside, dvs. de kriterier, kmastra automatisk benytter, når du starter systemet. Du kan også tilføje flere mailadresser, hvis du f. eks. ønsker at kunne maile til kmastra fra din hjemmepc. I den grå linje finder du Indsend målinger, Egne Nøgletal, Administrative lister, Vejman udtræk og Den fælles Nøgletalsdatabase. Resten af forsiden bruges til at finde de trafikmålinger, du vil arbejde videre med. I den øverste del kan du afgrænse hvilke og hvor mange målinger, du ønsker fremsøgt, mens den nederste del indeholder de fremsøgte målinger. Hvis du ikke angiver nogle afgrænsning, men blot klikker på Søg-knappen, får du en oversigt over alle dine målinger. Du kan afgrænse en eller flere oplysninger. I feltet Vis Antal målinger, kan du skrive hvor mange målinger, du ønsker fremsøgt. Udfylder du f.eks. Sted-id med og år med 2004 får du vist alle målinger foretaget med Sted-Id i år Hvis du markerer Mangler register tilpasning, vises kun målinger, der ikke har fået tilrettet de administrative oplysninger efter indlæsningen. I praksis er det målinger, der har teksten Autooprettet i enten apparatplaceringen, vejnavnet eller i lokaliteten. Hvis du markerer Mangler trafiktype fastlæggelse, vises kun målinger, der ligger på lokaliteter, hvor trafiktypen ikke er fastlagt. I praksis er det målinger, der ligger på lokaliteter, hvor den automatiske trafiktypebestemmelse er aktiv eller lokaliteter hvor der ikke er en trafiktype. Når der indlæses trafikmålinger på en ny lokalitet, kan kmastra automatisk udpege en trafiktype, hvis vejforvaltningen har ønsket det. Vi anbefaler at man efterfølgende går ind og fastlægger trafiktypen og slår den automatiske trafiktypebestemmelse fra. Læs evt. mere om dette i afsnittene Opregning til nøgletal og Hvordan udpeger/tilretter jeg trafiktyper? Når du har fremsøgt de(n) ønskede måling(er), kan du vælge at udskrive rapporter for målingen, slette data for målingen, flytte målingen i tid eller rette i de administrative data (herunder rette i trafiktyper). Husk at du under menupunktet Profil kan fastsætte dine personlige søgekriterier for startsiden, så kmastras startside bliver nøjagtig, som du ønsker. Hvordan udskriver jeg en måling? Der er 2 muligheder: Forsidens liste med de udsøgte trafikmålinger har ud for hver måling et printer-ikon. Hvis du klikker på dette, kommer du til rapport-bestillings-skærmen. Du kan også vælge at udskrive rapporter for flere målinger på én gang. Ud for hver måling er der en gul mappe. Hvis du klikker på denne, vises hvilke trafiksnit målingen indeholder. Her kan du markere de trafiksnit, du ønsker rapporter for. Du kan åbne flere mapper, og markere trafik- Side 7 af 16

8 snit for flere målinger. Når trafiksnittene er markeret, klikker du på knappen Rapport for valgte trafiksnit, som ligger i bunden af skærmen. Så kommer du til rapport-bestillings-skærmen. Rapport-bestillings-skærmen I øverste del af skærmen vises de trafiksnit, der er valgt til udskrift af rapporter. Hvis du alligevel ikke ønsker rapporter for alle de viste trafiksnit, kan du fjerne markeringen ud for trafiksnittene. Husk at ændre køretøjsarten, hvis du ønsker det. Motorkøretøjer står altid forvalgt, da det er den mest brugte. Nedenunder vises en liste over de rapporttyper, der findes i kmastra. Marker de rapporter, du ønsker. Hvis du er i tvivl om, hvad de enkelte rapporter indeholder, kan du klikke på eksempelikonet, så vises et eksempel på den pågældende rapporttype. Efterhånden som du vælger rapporter, vises til højre en liste, som viser hvilke trafiksnit og rapporttyper, du har valgt. Fjerner du markeringen igen, bliver listen opdateret. Når du klikker på printer-ikonet bliver rapporten vist på skærmen, og herfra kan rapporten evt. udskrives til printer. Køretøjsarter Hvis du i en måling har længdeklassificeret eller køretøjskalssificeret, så vil registreringer for de enkelte længdegrupper/køretøjsklasser ende som trafiktal for forskellige køretøjsarter i kmastra. Trafiktal målt i længdegruppen cm vil f.eks. kunne findes i kmastra under køretøjsarten: Person- og varebiler Hvis der på udskrifter er begrænset plads, vil køretøjsarten typisk blive skrevet på kort form, f.eks Nedenfor finder du en liste over køretøjsarter i kmastra: A Person- og varebiler evt. med 1-2 akslet trailer A Lastbiler med 2 aksler A Lastbiler med 3 aksler A Lastbiler med 4 aksler A Lastvognstog. 2-akslet forvogn m. 1-3 akslet anhænger A Lastvognstog. 3-akslet forvogn m. 2-3 akslet anhænger A Sættevognstog. 2-akslet forvogn m. 1-akslet trailer A Sættevognstog. 2-akslet forvogn m. 2-akslet trailer A Sættevognstog. 2-akslet forvogn m. 3-akslet trailer A Sættevognstog. 3-akslet forvogn m. 1-2-akslet trailer A Sættevognstog. 3-akslet forvogn m. 3-akslet trailer A Busser. 2-3 aksler A Andre køretøjer med 7 eller flere aksler samt øvrige BUS Busser C/K Cykler og knallerter CYKLER Cykler KNALLERT Knallerter LBIL ANH Lastbil med påhængsvogn LBIL SÆT Lastbil med sættevogn MCYKEL Motorcykler MOTORKTJ Motorkøretøjer o Køretøjer > 1250 cm Side 8 af 16

9 o. 580 Vare- og lastbiler > 6 ton PBIL Personbiler og varebiler, 0-2 t SOLO>3½T Sololastbiler med totalvægt over 3,5 ton ØVRIGE Øvrige Person- og varebiler Person- og varebiler T Personbiler og varebiler, 0-2 t 2-3,5 T Vare- og lastbiler, 2-3,5 t Person- og varebiler Køretøjer cm Hvordan sletter jeg (dele af) måling? Søg målingen frem på forsiden. Ud for målingen er et slet-ikon. Når du klikker på ikonet, fremkommer et lille vindue med oplysninger om snittene og med felter, som er udfyldt med målingens start- og sluttid. Du kan vælge at slette hele målingen, men du kan også ændre start- og sluttid, og derved vælge kun at slette en del af målingen. Den til- og fratid, du indtaster, er den periode, du får slettet ved at klikke på Slet-knappen. Bemærk at perioden slettes for alle trafiksnit i målingen. Ønsker du kun at slette data for et enkelt trafiksnit, skal du ikke bruge slet-ikonet ud for målingen. I stedet skal du klikke på målingens gule mappe, så målingens trafiksnit vises. Ud for hvert trafiksnit (på nær kombisnit) findes også et slet-ikon. Dette benyttes, når man kun ønsker at slette data for et enkelt trafiksnit. Når data slettes for et enkelt trafiksnit, slettes data automatisk samtidigt for de kombisnit, det slettede snit indgår i. Uret gik forkert i tælleapparatet hvordan retter jeg målingen? I kmastra kan du flytte en indlæst måling i tid. Det kan være nødvendigt, hvis tælleapparatets ur har stået forkert. Eller hvis du f.eks. har glemt at stille uret i tælleapparatet efter skift til/fra sommertid. Start med at søge målingen frem på forsiden. Ud for målingen er et flyt-ikon. Når du klikker på dette, fremkommer et lille vindue med oplysninger om snittene og et felt, hvor målingens aktuelle starttid er udfyldt. Her overskriver du med målingens nye starttid og klikker på Flyt-knappen. Det tager lidt tid for kmastra at flytte hele filen i tid, så du må have lidt tålmodighed, til du får besked på, at flytningen er foretaget. Hvordan tilrettes de administrative oplysninger for en måling? Når du indsender en måling, som er målt med en ukendt Sted-Id, vil kmastra oprette de nødvendige administrative oplysninger automatisk. kmastra kan ikke vide på hvilken vej og lokalitet målingen er foretaget. Derfor oprettes oplysninger, som efterfølgende skal tilrettes. I praksis bliver der oprettet en vej med vejnavnet Autooprettet, en lokalitet der beskrives Autooprettet osv. Hvis kmastra autoopretter oplysninger for en måling, vil det fremgå af svar-mailen. Mailen vil indeholde et link til kmastra-skærmen, hvor de administrative oplysninger skal tilrettes. Man kan Side 9 af 16

10 også komme til skærmen, ved at klikke på Ret administrative oplysninger-ikonet, ud for en måling på forsiden. Ret administrative oplysninger skærmen indeholder en linie for hvert trafiksnit, som målingen indeholder. Er der målt i 2 kanaler, vil der typisk være 3 linjer, nemlig en linje for den ene kanal, en linje for den anden kanal, og en linie for total-trafiksnittet (kombisnit). Linierne indeholder en lang række felter. Disse skal rettes til med de rigtige oplysninger, og derefter skal du trykke på knappen gem. Nu vil kmastra fortælle hvilke konsekvenser tilretningen har (f.eks. at der oprettes en ny vej osv.), og du kan vælge om ændringerne skal gennemføres eller fortrydes. Hvis du klikker på overskrifterne, vil du få en lille beskrivelse til kolonnerne. OBS! Du skal være opmærksom på, at rettelser i et trafiksnit kan få konsekvenser for andre trafiksnit. Oplysninger i kolonnerne Apparatplacering, Vejnavn og Lokalitet er beskrivende felter, som er bundet op på hard-core oplysninger. Hvis du ændrer i disse beskrivelser, sker ændringen samtidig på alle de snit, som har samme hard-core oplysninger. Apparatplacering er forbundet med Sted-Id. Ændrer du i Appaplaceringsbeskrivelsen i et snit, slår ændringen altså igennem på alle de snit, som har samme Sted-ID Vejnavn er forbundet med Vejidentifikation (vejbst., vejnr., og vejdel). Ændrer du i vejnavnet i et snit, slår ændringen altså igennem på alle de snit, som har samme vejidentifikation. Lokalitet er forbundet med kilometreringen (Km og M). Ændrer du i lokaliteten i et snit, slår ændringen altså igennem på alle de snit, som har samme kilometrering. Eksempel på en typisk arbejdsgang, når en måling er foretaget på et nyt målested: Der er indlæse en måling i 2 kanaler på et nyt målested, og nu skal registrene tilrettes. Ret administrative oplysninger skærmen indeholder 3 linjer. Start med den første linje. Typisk skal Sted-Id ikke ændres. Apparatplacering ændres til en sigende beskrivelse af tælleapparatets placering fx Sdr. Boulevard mellem Skolevej og Bagergade. Km, Meter og Lokalitet tilrettes med oplysninger om det sted på vejen (typisk mellem 2 sideveje), hvor målingen er foretaget. Hvis du trykker på pil-knappen, får du en liste over de veje og lokaliteter, der allerede er oprettet i kmastra. Fra denne liste kan du vælge den aktuelle vej/lokalitet eller omvendt sikre dig, at du ikke lægger din nye måling oven i en tidligere måling Ofte er oplysninger om Sted-Id, apparatplacering, vej og lokalitet ens for alle trafiksnit i en måling. For at man ikke skal indtaste disse oplysninger igen for alle trafiksnit, findes der en kopier-knap. Klikker man på kopierknappen, kopieres værdierne for Sted-Id, apparatplacering, vej og lokalitet fra ovenstående linje. Trafiksnit tilrettes med en sigende beskrivelse af trafiksnittet/trafikstrømmen f.eks. Mod Engvej eller Begge retninger. Side 10 af 16

11 K.art (Køretøjsart) skal typisk kun rettes, når der er målt cykel/knallerttrafik. M står for motorkøretøjer (kørebane), mens C står for cykel/knallerter (cykelsti). Retning skal rettes til + hvis trafikken kører med kilometreringsretningen, - hvis trafikken kører mod kilometreringsretningen. T hvis trafiksnittet indeholder totaltrafikken på vejen. Spor skal kun være udfyldt hvis man måler i mere end 1 spor pr. retning. Måler man f.eks. i 4 kanaler på en 4-sporet vej, skal sporfeltet anvendes. Spor. 0 = fælles midterspor, 1-99 = spornummer startende fra hver side af vejmidten. Kanalnummer skal normalt ikke rettes. Når data indlægges, bliver data fra angivne kanalnummer i tælleapparatet placeret under dette trafiksnit Hast (skiltet hastighed) udfyldes evt. med den skiltede hastighed i den pågældende stationering. Alt. Sted-id anvendes sjældent læs evt. afsnittet Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer Alt. kanalnummer anvendes sjældent læs evt. afsnittet Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer Endelig kan man knytte en bemærkning til målingen. Dette sker i feltet Bemærkning til måling i bunden af skærmen. Hvordan sletter jeg et trafiksnit? Søg målingen frem på forsiden. Klik på ret-ikonet, så du kan se de enkelte snit i målingen. Vælg det ønskede snit og klik på slet-ikonet. Apparatet var programmeret med en forkert Stedid, hvad gør jeg? Søg målingen frem. Klik på Ret administrative oplysninger-ikonet. Overskriv den forkerte Sted- Id og klik på GEM-knappen. Husk at overskrive den forkerte Sted-ID på alle de berørte snit. Hvordan sammenlægger jeg HiStar målinger? Hvis du ønsker at danne et snit med summen af HiStar-målinger, skal du oprette et kombisnit. Læs videre i afsnittet Hvad er et kombisnit og hvordan oprettes det? Hvad er et kombisnit og hvordan oprettes det? Et kombisnit er et sumsnit og er typisk oprettet af 2 almindelige snit i kmastra. Når du udtrækker trafiktal for kombisnit, beregnes summen af de tilhørende trafiksnit. Et kombisnit kræver, at der er data i de snit, kombisnittet danner sum af. Hvis der mangler data i det ene snit i en periode, mangler der automatisk også data i kombisnittet i samme periode. Når der indlæses en måling i kmastra fra et målested med data i 2 kanaler, opretter kmastra automatisk et kombisnit med summen af begge kanaler. Typisk er en måling med data i 2 kanaler nemlig målt på en 2-sporet vej, med 1 spor i hver retning. kmastra danner derfor automatisk et kombisnit, hvor data fra de 2 kanaler lægges sammen og således udgør den samlede trafik på vejen (T-snittet). Kombisnit kan også anvendes til at danne summen af forskellige målinger. Side 11 af 16

12 Har du f.eks. med HiStar apparater målt trafikken i hver sin retning på en vej, vil dette resultere i 2 målinger med hver sin sted-id. Hvis du ønsker at udtrække summen af 2 HiStar målinger skal du gøre følgende: De administrative oplysninger for de 2 målinger skal tilrettes, så de ligger på samme vejnummer og i samme lokalitet (kilometer/meter). Når dette er sket, vil skærmen Ret administrative oplysninger se ud som på nedenstående billede. Bemærk at trafiksnit fra begge målinger vises i samme skærm, selv om de har forskellige stedid er. Dette sker fordi de ligger på samme vej og lokalitet (kilometer/meter). Idet der ikke er oprettet et kombisnit på aktuelle vejnummer, lokalitet, så viser Mastra et link til Opret kombisnit for ovenstående 2 trafiksnit. Klikker man på linket oprettes automatisk et kombisnit, og man kan nu udtrække resultatet af den samlede trafik på vejen. Man kan også oprette eller tilrette kombisnit manuelt. Det gøres således: Søg målingen frem og klik på Ret administrative oplysninger. Stil curseren i den tomme linie og klik på kopier-ikonet. Nu kan du tilrette de kopierede felter og indtaste oplysninger i de tomme felter. Derefter skal du klikke på GEM-knappen. Nu er teksten kombi fremkommet i feltet Kombisnit. Dette skal du trykke på, så der fremkommer en søgeskærm, hvor du skal fremsøge de trafiksnit, dit kombisnit skal indeholde. Når du har fundet snittene, skal du trykke på knappen Tilføj valgte trafiksnit til kombisnittet og du vil få vist en liste over de valgte trafiksnit. Skulle du fortryde dit valg enten nu eller senere kan du markere snittene og klikke på knappen Fjern valgte trafiksnit fra kombisnittet. Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer? Nogle tælleapparater, f.eks. HISTAR, kan kun registrere trafik i en enkelt kanal, mens andre apparater kan registrere i flere kanaler. Hvis man f.eks. først har indsendt en fil i kmastra, som har talt i 2 kanaler, har kmastra oprettet 3 snit på den pågældende lokalitet, nemlig et snit for hver kanal samt et kombisnit for den samlede trafik. Ønsker man efterfølgende at måle samme lokalitet med apparater, som kun kan registrere i en enkelt kanal, kan dette lade sig gøre ved benyttelse af Alternativ Sted-Id og evt. Alternativ K(anal). Når kmastra modtager en fil leder den først efter filens Sted-Id blandt de almindelige Sted-Id er. Finder den ingen genkendelige Sted- Id her, går den videre til at undersøge, om Sted-Id en kan genfindes blandt de alternative Sted- Id er. Det vil sige, at man skal sørge for at benytte nye Sted-Id er, når man tæller med de nye apparater, og indtaste de nye Sted-Id er på de snit, hvor man ønsker data lagt ned. Samtidig skal man huske at indtaste det eventuelle nye kanalnummer i Alternativ Kanal. Har man første gang indsendt filer fra apparater, som kun kan registrere i en enkelt kanal, kan dette selvfølgelig også håndteres via Alternativ Sted-ID og Alternativ K(anal). Side 12 af 16

13 Hvordan finder jeg en Målingsliste? Vil du have en liste over alle dine målinger, udelader du blot at udfylde begrænsningsfelterne på kmastras forside. Samtidig skal du vælge at få vist minimum det antal målinger, du har indsendt til kmastra, f.eks Når listen er fremkommet kan du udskrive den (vha browserens print knap). Hvordan finder jeg en Sted-Id eller Vejliste? Vælg Lister i den øverste grå linie kmastras forside. I Administrative oplysninger-skærmen kan du afgrænse din søgning på samme måde, som du gør på kmastras forside. Samtidig kan du vælge at få sorteret resultatet enten efter Sted-Id, vejidentifikation (vejnummer, vejdel, kilometer og meter) eller Vejnavn. Når listen er fremkommet kan du udskrive den. Opregning til nøgletal En af kmastras stærke sider er opregningen til nøgletal. For at få beregnet pålidelige nøgletal benytter kmastra en lang række opregningsfaktorer, som bl.a. tager hensyn til hvilke uger, målingen er foretaget. Der findes både en række standardfaktorer for beregning af biltrafik og en række standradfaktorer for beregning af cykel/knallerttrafik. For at benytte de bedste faktorer på en lokalitet, er det derfor vigtigt, at den rigtige trafiktype vælges. Bestemmelsen af trafiktyper i kmastra kan ske automatisk, men vi anbefaler, at du selv definerer den. Er trafiktyper et ukendt begreb for dig, bør du vide følgende: At definere trafiktypen et givet sted er en måde at beskrive, hvordan trafikkens udvikling hen over året er. For hver køretøjsart findes der et sæt trafiktyper. For motorkøretøjer, MOTORKTJ, er der følgende: BO-ARB BY REGIONAL FJERN MOD FERIE UDPR FERIE Bolig-arbejdssted-trafik Bytrafik Regionaltrafik Fjerntrafik Moderat ferietrafik Udpræget ferietrafik SOMMERLAND Sommerlandstrafik Du kan se på nedenstående kurver, hvordan variationen over året fordeler sig på de forskellige trafiktyper. Side 13 af 16

14 Trafiktypen registreres pr. køretøjsart, der er målt. Har du en lokalitet hvor der er længdeklassificeret i 3 grupper (f.eks. 0, 580, 1800), vil der ligger trafiktyper for 3 køretøjsarter (f.eks. "0-580", "o. 580" og "MOTORKTJ"). Grunden til at trafiktypen registreres pr. køretøjsart, er at trafiktypen ikke nødvendigvis er den samme for alle køretøjsarter. En trafiktype har en periode, hvori den er aktiv. Hvis trafiktypen på en vej ændres med tiden, kan dette altså håndteres. Dog kan trafiktypen kun ændres for et kalenderår ad gangen. Tidsrummet registreres vha. 2 datoer, altid 1.1 og Når en måling indlæses i kmastra, og der ikke er fastlagt nogen trafiktype, vil kmastra forsøge at bestemme trafiktypen ud fra data i målingen, hvis din forvaltning har valgt at få autobestemt trafiktyperne. Når kmastra bestemmer en trafiktype, sættes tidsrummet, hvori den er aktiv, til målingens indeværende år. Næste gang der indlæses en måling på samme sted, vil trafiktypen blive genbestemt ud fra det nye samlede datagrundlag. Hvis du ikke ønsker at trafiktypen skal genbestemmes, f.eks. hvis du har været inde og fastlægge trafiktypen manuelt, kan den automatiske trafiktypebestemmelse slås fra på pågældende lokalitet. Der arbejdes på at forbedre trafiktypebestemmelsen, men det er vanskeligt at bestemme en trafiktype præcist, når der kun er målt i kortere tidsrum. Vi anbefaler at trafiktyperne fastlægges manuelt. Når du fastlægger trafiktyper manuelt, så giv dem en god lang levetid. Vi foreslår f.eks Giver du en trafiktype en "stram" aktiv periode på f.eks , skal du ind og gøre noget aktivt, når vi kommer til år Gør du intet, vil Mastra selv bestemme en trafiktype for perioden 2005 og frem. Hvordan udpeger/tilretter jeg trafiktyper? I kmastra kan den enkelte vejforvaltning vælge mellem som udgangspunkt at benytte automatisk trafiktypeberegning eller manuel udpegning af trafiktype. Har du behov for at udpege eller tilrette en trafiktype sker dette i Trafiktypeskærmen. Søg målingen frem på forsiden og klik på ikonet Ret administrative oplysninger. Du får nu en oversigt over de trafiksnit, der er knyttet til målingen. Klik på Se/ret trafiktyper for den vej/lokalitet, du ønsker at udpege eller tilrette, så kommer du til Trafiktypeskærmen. Side 14 af 16

15 I Trafiktypeskærmen kan du vælge mellem at oprette en ny trafiktype, se (og rette) trafiktyper for alle køretøjsarter, eller rette trafiktypen for motorkøretøjer. I skærmen får du umiddelbart vist alle de trafiktyper, der findes på den valgte lokalitet i det valgte år. Skal du oprette en ny trafiktype klikker du på ikonet, og der fremkommer et pop-op billede. Du skal udfylde alle felter og udpege trafiktypen for køretøjsarten motorkøretøjer og slutte med at klikke på Gem-knappen. Husk, det anbefales at vælge en slutperiode godt ude i fremtiden, f.eks, 2050, hvis du vælger, at kmastra ikke skal autobestemme trafiktypen. Når trafiktypen for motorkøretøjer er udpeget, udpeger kmastra automatisk trafiktypen for eventuelle andre køretøjsarter på lokaliteten. Du kan selvfølgelig vælge at rette disse trafiktyper, hvis du er klogere end kmastra. Dette gøres via Vis trafiktype for alle køretøjsarter. Hvis du klikker på Vis trafiktype for alle køretøjsarter, får du vist alle køretøjsarter med tilknyttede trafiktyper og perioder. Du kan nu vælge de køretøjsarter, du ønsker at ændre trafiktype på, tilrette felterne og gemme. Husk, det anbefales at vælge en slutperiode godt ude i fremtiden, f.eks, 2050, hvis du vælger, at kmastra ikke skal autobestemme trafiktypen. Klikker du på Ret-ikonet i listen over trafiktyper og tidsintervaller, kan du rette trafiktypen for køretøjsarten motorkøretøjer og slutte med at klikke på Gem-knappen. Husk, det anbefales at vælge en slutperiode godt ude i fremtiden, f.eks, 2050, hvis du vælger, at kmastra ikke skal autobestemme trafiktypen. Når trafiktypen for motorkøretøjer er udpeget, udpeger kmastra automatisk trafiktypen for eventuelle andre køretøjsarter på lokaliteten. Du kan selvfølgelig vælge at rette disse trafiktyper, hvis du er klogere end kmastra. Dette gøres via Vis trafiktype for alle køretøjsarter. Nøgletalsdatabasen Den fælles standard for opregning til nøgletal har gjort det muligt at Mastra-brugere umiddelbart kan have glæde af hinandens trafikregistreringer. Derfor er Nøgletalsdatabasen blevet udviklet. Hver uge opdateres Nøgletalsdatabasen automatisk med alle Mastrabrugernes nøgletal. Man har dog mulighed for at fravælge at deltage i samarbejdet, ligesom man kan fravælge at få overført nøgletal for enkelte af sine målinger. Du kan kalde Den fælles Nøgletalsdatabase via kmastras forside. Du bør læse forsiden grundigt, inden du benytter databasen. Nederst på forsiden kan du via links bl.a. se, hvornår databasen senest er opdateret med data fra din kommune eller du kan fravælge nøgletal fra dine målinger. Udtræk til Vejman En række kommuner har købt Vejman, som er Vejdirektoratets system til styring af drift og vedligeholdelse af vejnettet. For at kunne foretage en opdatering af Vejmans trafikregister med tal fra kmastra, skal der bestilles et Vejman udtræk. På kmastras forside kilkker du på Vejman udtræk, og der fremkommer så en skærm, hvor du skal angive det ønskede årstal og tjekke mailadressen, inden du klikker på ok-knappen. Når udtrækket er dannet, modtager du det via mail. Hvordan ændrer jeg min mailadresse? I det grønne felt øverst i kmastras forside finder du adgang til din Profil, hvor du kan skifte eller tilføje mailadresser. Side 15 af 16

16 Hvordan ændrer jeg min personlige forside? I det grønne felt øverst i kmastras forside finder du adgang til din profil, hvor du vælge dine personlige søgekriterier til kmastra-forsiden. Oprettelse/nedlæggelse af kmastra brugere Når en kommune har købt adgang til kmastra, kan et ubegrænset antal medarbejdere fra kommunen benytte systemet. Vi anbefaler, at kun en enkelt eller to medarbejdere har ansvaret for at rette f. eks. i de administrative registre, men der er mulighed for at oprette se-adgang til mange medarbejdere. Ønsker du, at der skal oprettes flere kmastrabrugere i din forvaltning, eller har du omvendt et ønske om at få slettet en kmastrabruger, kan du rette henvendelse til Lene Ridal, Support kontaktoplysninger Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Lene Ridal, tlf , mail: hvis du har spørgsmål til brugen af kmastra. Lene hjælper også gerne med trafikfaglige spørgsmål. Er dit problem af mere teknisk karakter, er der flere tilbud: VIS brugersupporten er åben alle arbejdsdage og (fredag kun til kl ). Hvis VIS brugersupporten ikke kan hjælpe, vil henvendelsen blive videregivet til Mastraudviklerne. Mastraudviklerne kan også kontaktes direkte i Vejdirektoratet via mail og via telefon, men der er desværre ingen garanti for, at telefonen bliver taget. Hvis Mastraudviklerne ikke kan træffes i Vejdirektoratet, kan de sandsynligvis nås via mobiltelefoner. Kontakt: Trafikafdelingen, Lene Ridal VIS brugersupport Mastraudvikler Jan Bo Jensen (mobil ) Mastraudvikler Jakob Elbek (mobil ) Side 16 af 16

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion 1.Trafiksnit Her udvælges hvilke snit, som udtrækket skal omfatte.

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 3 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?... 4 Planlægning

Læs mere

Ret konfiguration via kort

Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort anvendes når man i Unikort skal tilrette oplysningerne om tællestedet. Det kan enten være efter at man har sendt en fil med et nyt sted-id ind til

Læs mere

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Vejdirektoratet, kommunerne og private firmater foretager årligt et stort antal trafikregistreringer

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ret konfiguration via kort

Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort I denne kort-applikation kan man angive koordinater til et målested uden koordinater, og samtidig har man mulighed for at rette konfigurations-oplysningerne vedrørende målestedet

Læs mere

Indlæsning af data. Den typiske advarsel er

Indlæsning af data. Den typiske advarsel er Indlæsning af data Hvis man tidligere har arbejdet i det gamle imastra, skal man overføres til det nye imastra før man kan benytte Indlæg data -skærmbilledet. Det kan man selv gøre indefra System/Profil.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning Opregning Generelt om opregning Det er dyrt og besværligt at foretage trafikmålinger - det gælder derfor om at udnytte de foretagne målinger bedst muligt. Ofte måles kun et par uger på et år et givet sted,

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt UniKort er det centrale kortmodul i Mastra. Unikort startes via Kort-menuen i Mastra. Kortvinduet er opdelt i en række områder: Oversigtsnavigering: Man kan angive en

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen.

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Generelt Opregningsprocessen Talt Trafik DT Time-niveau Døgn-niveau UHDT UDT Uge-niveau HMDT MDT Måneds-niveau HDT ÅDT JDT Års-niveau En generel beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt Mastra UniKort er et forsøg på at samle alle Mastra s kortbaserede funktioner i et kort. Den generelle navigering i kortet (zoom, panorering, scroll) er beskrevet i Navigering

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Bestil fast fondsudtræk

Bestil fast fondsudtræk Bestil fast fondsudtræk Emne Bestilling af fondsudtræk er pr. 26.04.2015 integreret i Jyske Netbank Erhverv. Vejledning Registrering af faste indstillinger Inden du bestiller det første faste fondsudtræk,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere