kmastra brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kmastra brugervejledning"

Transkript

1 Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?... 4 Planlægning af måling... 4 Sommertid... 4 Overførsel af data fra tælleapparat til PC... 4 Tømning af tælleapparater med HyperTerminal... 4 Indsend måling til kmastra... 5 Skærmdiagram... 6 Hvad ser jeg på forsiden af kmastra?... 7 Hvordan udskriver jeg en måling?... 7 Rapport-bestillings-skærmen... 8 Køretøjsarter... 8 Hvordan sletter jeg (dele af) måling?... 9 Uret gik forkert i tælleapparatet hvordan retter jeg målingen?... 9 Hvordan tilrettes de administrative oplysninger for en måling?... 9 Hvordan sletter jeg et trafiksnit? Apparatet var programmeret med en forkert Sted-id, hvad gør jeg? Hvordan sammenlægger jeg HiStar målinger? Hvad er et kombisnit og hvordan oprettes det? Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer? Hvordan finder jeg en Målingsliste? Hvordan finder jeg en Sted-Id eller Vejliste? Opregning til nøgletal Hvordan udpeger/tilretter jeg trafiktyper? Nøgletalsdatabasen Udtræk til Vejman Hvordan ændrer jeg min mailadresse? Hvordan ændrer jeg min personlige forside? Oprettelse/nedlæggelse af kmastra brugere Support kontaktoplysninger Side 1 af 16

2 Intro til kmastra kmastra betyder let og hurtig efterbehandling af kommunernes trafiktællinger og hastighedsmålinger. kmastra ligger på Internettet og vedligeholdes af Vejdirektoratet. Man kører altså altid på den nyeste version af programmet og der skal hverken afsættes ressourcer til installation eller opdatering af software. Har man adgang til internettet, har man adgang til kmastra. kmastra kan benyttes uanset om man befinder sig på kontoret, til møde eller måske har valgt at arbejde hjemme. Princippet er, at trafikregistreringerne mailes til kmastra, hvor de automatisk efterbehandles og samles i en database. Derefter kvitterer kmastra med en svarmail indeholdende link til timetrafik, grafisk resultatoversigt samt en række nøgletal for stedet. Efterfølgende kan man, på kmastras hjemmeside udtrække diverse rapporter med trafiktal og nøgletal som f.eks. ÅDT, JDT og Æ10. Rapportbestillingen er fleksibel, f.eks. kan data bestilles på grundlag af et vejnavn. Man kan vælge at danne udtræk som Excel-filer, hvis data skal viderebearbejdes, og er man Vejmanbruger, får man mulighed for automatisk opdatering af Vejmans Trafikregister med tal fra kmastra. Principperne for beregning af nøgletallene er de samme som anvendes af amterne og Vejdirektoratet. Dette giver direkte sammenlignelige resultater vejforvaltningerne imellem, og har muliggjort etableringen af Nøgletalsdatabasen, der indeholder nøgletal fra samtlige Mastra-brugere, og som man automatisk får adgang til, når man har købt kmastra. kmastra er uafhængig af apparatleverandører og kan efterbehandle målinger foretaget med alle udbredte apparattyper samt fra visse typer af signalanlæg. Foretages der flere målinger i løbet af et år på samme sted, beregner kmastra nøgletal på baggrund af alle årets målinger. Derved opnås mere nøjagtige resultater. Når en kommune har købt adgang til kmastra, kan et ubegrænset antal medarbejdere fra kommunen benytte systemet. Vi anbefaler, at kun en enkelt eller to medarbejdere har ansvaret for at rette f. eks. i de administrative registre, men der er mulighed for at oprette se-adgang til mange medarbejdere. Ønsker du, at der skal oprettes flere kmastrabrugere i din forvaltning, eller har du omvendt et ønske om at få slettet en kmastrabruger, kan du rette henvendelse til Lene Ridal, Krav til PC en kmastra er et Internetbaseret system. Programmerne ligger på en maskine i Vejdirektoratet, som har kontakt til Internettet. kmastra skal altså ikke installeres på de PC'ere der skal køre systemet. PC'erne skal blot have adgang til Internettet. kmastra forudsætter i visse tilfælde, at andre programmer ligger installeret på PC'en. Disse programmer omtales i følgende afsnit. Browser Postsystem Acrobat Reader Terminalprogram Browser Når du skal anvende systemet, sker dette via en browser. En browser er et program, der kan vise sider fra Internettet, og dette program skal være installeret på PC'en, der skal anvende kmastra. Side 2 af 16

3 Der findes forskellige typer browsere, men de mest benyttede er Microsoft Internet Explorer og Netscape. kmastra er testet med disse 2 typer browsere. For at få det bedste resultat, skal browserne være version 4 eller højere. Du kan downloade nyeste version af Netscapes browser på adressen Du kan downloade nyeste version af Microsoft Internet Explorer på adressen Du bør forhøre dig hos jeres IT-afdeling, inden du begynder at opdatere software på din PC. Postsystem I kmastra systemet anvendes mail til at aflevere trafikmålinger. Før du kan maile data, skal du registrere din mailadresse i kmastra. Dette sker under menupunktet Profil på forsiden. Når din mailadresse er registreret, vil kmastra acceptere rådatafiler afsendt fra din mailadresse. Der findes flere forskellige postsystemer, hvorfra du kan sende og modtage elektronisk post. De mest anvendte er Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express og Lotus Notes. kmastra er pt. testet med Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express samt forskellige typer Webmail. Der vil sandsynligvis ikke være problemer med at anvende andre postsystemer. Acrobat Reader Når kmastra danner udskrifter, genereres udskrifterne i et format kaldet PDF (Portable Document Format). Formatet anvendes af mange forskellige programmer, ikke kun af kmastra. Filer/dokumenter/udskrifter i PDF-format kan vises og udskrives fra PC'en, hvis blot den har en såkaldt "reader" installeret. Denne reader er gratis og kan hentes på følgende adresse Du bør forhøre dig hos jeres IT-afdeling, inden du begynder at opdatere software på din PC. Når du har installeret programmet, vil din computer være i stand til at læse og håndtere alle PDF-dokumenter. Hvis du er i tvivl om din PC kan læse PDF-filer, kan du prøve at klikke på følgende PDF-fil testpdf.pdf. Hvis du bliver spurgt, skal du vælge at åbne filen. Hvis din PC har Arcobat Reader installeret, vil du blive præsenteret for indholdet af filen testpdf.pdf som er en resultatudskrift fra kmastra. Terminalprogram Når et tælleapparat har foretaget en eller flere målinger, skal data fra tælleapparatet overføres til en fil på PC'en. Denne overførsel af data kræver et program på PC'en. Hvilket program du anvender er i princippet ligegyldigt, blot data gemmes i en tekstfil (ascii-fil) i et format der er kendt af kmastra. Et sådan program følger med nogle apparater, men der findes også generelle programmer. Når man anskaffer Windows (95/98/NT/Xp) følger et program med, som hedder HyperTerminal. Programmet er ikke altid installeret som standard. Hvis programmet er installeret, vil det typisk kunne startes ved i Windows at vælge Start, Programmer, Tilbehør og herefter HyperTerminal. Hvis det ikke er installeret som en del af din Windows, kan det installeres ved at vælge: Start, Indstillinger, Kontrolpanel, Tilføj/fjern programmer, Windows installation. Her vil HyperTerminal kunne vælges under "Kommunikation". Når installationen igangsættes, kan det være du får behov for Windows-CD'en. Du bør forhøre dig hos jeres IT-afdeling, inden du begynder at opdatere software på din PC. Senere i vejledningen kan du læse om Tømning af tælleapparater med Hyper Terminal. Side 3 af 16

4 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle? KMastra kan behandle tælledata fra alle udbredte tælleapparater, f.eks. Archer, Marksman, HiStar, ShuhCo og SuperCount. KMastra kan behandle rene antalstællinger samt hastighedsog længdemålinger. Planlægning af måling Inden en trafikmåling foretages, bør du kontrollere, at du anvender et apparat og en konfiguration, som understøttes af kmastra. Skal du foretage en hastigheds- eller længdeklassifikation, skal du ligeledes kontrollere, at du anvender en hastigheds/længde værdier der understøttes af kmastra ellers kan målingen ikke efterbehandles. Læs mere her. Sommertid Hvis man måler med apparater af typen Marksman 660, 410, 400 samt SuperCount skal man anvende apparatets korrektion af sommertid. Det betyder at de rådatafiler, der sendes til kmastra er korrigeret for sommertid. Når kmastra modtager data målt med disse apparater, foretager kmastra ingen korrektion. Apparater af ældre dato f.eks. Marksman 8200 kan ikke selv korrigere for sommertid. Når kmastra modtager data fra disse apparater, foretager kmastra derfor korrektionen for sommertid. Overførsel af data fra tælleapparat til PC Når målingen er foretaget, skal data overføres fra tælleapparatet til en rådatafil på PC'en. Denne overførsel kan foretages med forskellige typer programmer. Der følger et program med Windows, HyperTerminal, som kan anvendes. I næste afsnit kan du finde mere hjælp vedrørende dette. Tømning af tælleapparater med HyperTerminal Når et tælleapparat har foretaget en eller flere målinger, skal data fra tælleapparatet overføres til en fil på PC'en. Denne overførsel af data kræver et program på PC'en. Hvilket program du anvender er i princippet ligegyldigt, blot data gemmes i en tekstfil (ascii-fil) i et format der er kendt af kmastra. Et sådan program følger med nogle apparater, men der findes også generelle programmer. Når man anskaffer Windows (95/98/NT) medfølger et program med der hedder HyperTerminal, som vi anbefaler at du bruger. Inden du kan overføre data fra tælleapparater til PC'en, skal apparatet være tilsluttet PC'en med et tilhørende kabel. Husk aldrig at sætte ting til din PC, når den er tændt. Når du starter HyperTerminal, vil programmet bede dig angive navnet på en ny forbindelse. Her kan skrives hvilket apparat du vil tømme f.eks.: Golden River Retriver. Nu skal du angive hvilken port/hvilket stik på PC'en du har forbundet apparatet til. Typisk vil PC'en have 2 porte (COM1 og COM2). Hvis PC'en har flere porte, vil nummeret normalt stå udfor stikket på PC'ens bagside Nu skal du angive portindstillinger, dvs. parametre der har betydning for hvordan PC'en og tælleapparatet snakker sammen. Disse kommunikationsparametre kan læses i manualen til tælleapparatet. For Golden River Retriver f.eks.: Bit pr. sekund: 9600 Side 4 af 16

5 Databit: 7 Paritet: Lige Stopbit: 1 Flowkontrol: Ingen Alle ovenstående indstillinger kan gemmes til næste gang et tilsvarende apparat skal tømmes. Vælg "Gem som" i menuen "Filer" og gem filen som f.eks. c:\goldenri.ht. Næste gang du skal tømme en Golden River Retriver, klikker du blot på denne fil, og HyperTerminal programmet starter med de gemte indstillinger. Nu er vi klar til den egentlige overførsel af data. I menuen vælges "Overfør", "Hent tekst", angiv navnet på den fil, som kommer til at indeholde data fra apparatet. Nu kan overførslen startes på apparatet, og du vil på skærmen kunne se data blive overført fra apparatet til filen. Når der ikke overføres flere data, kan du stoppe overførslen. I menuen vælges "Overfør", "Hent tekst", "Stop". Nu har du en rådatafil på din PC, som du kan maile til kmastra. Indsend måling til kmastra Før du kan maile data til kmastra, skal du registrere din mailadresse. Dette sker under menupunktet Profil på forsiden. Når din mailadresse er registreret, vil kmastra acceptere rådatafiler, afsendt fra din mailadresse. Når trafikmålinger er overført fra tælleapparatet til rådatafiler på PC'en, skal rådatafilerne mailes til kmastra på adressen De målinger, der ønskes indlæst, skal vedlægges mailen som vedhæftede filer. Bruger du f.eks. Microsoft Outlook, trykker du på "klips-knappen", og udpeger de ønskede filer og trykker på Send. Bemærk at evt. beskeder skrevet i mailen ikke læses, da behandlingen af indkomne mails sker automatisk. Efter nogle minutter vil du modtage svarmail fra kmastra. De indmailede målinger behandles i den rækkefølge som de modtages. Ventetiden er altså afhængig af hvor mange andre, der netop på dette tidspunkt har indmailet målinger. Der kommer én svarmail pr. fil, du vedlagde mail'en. Afsender du en mail med 3 vedhæftede filer, vil du altså modtage 3 svarmails fra kmastra. Svarmailen indeholder links, som leder dig direkte til forsiden af kmastra, til Rapportsiden eller til Ret adminstrative data siden. Hvis Sted-Id en i en indsendt rådatafil ikke kan genfindes i kmastra, bliver de nødvendige oplysninger automatisk oprettet i kmastra's registre. Der oprettes et målested, som får Sted-id svarende til den i målingen anvendte Sted-id. Da en måling skal knyttes til en vej og en lokalitet, oprettes der også en midlertidig vej og lokalitet, hvortil målingen knyttes. Der er intet i vejen for at anvende den netop indlæste måling, selvom Sted-Id og vej/lokalitet er autooprettet. Registrene bør dog tilrettes snarest, så målingen ligger på den rigtige vej, trafiksnit får de rigtige retninger mv. Dette kan gøres ved at klikke på svarmailens link til kmastra, eller ved at kalde systemet på adressen: Der vil være tilfælde, hvor en indsendt måling ikke kan behandles i kmastra. Sker dette, vil du modtage en svarmail, som fortæller hvorfor målingen ikke kunne behandles. Der er følgende fejlmuligheder: Den indsendte måling er en klassifikation med anvendte tærskelværdier, som ikke understøttes af kmastra. Du kan læse, hvilke målingstyper, du bør benytte i afsnittet Planlægning af måling. Der ligger allerede data for samme periode på pågældende vej / lokalitet. Målingen er foretaget med et apparat / en konfiguration, som ikke understøttes af kmastra. Filen indeholder ingen målinger. Side 5 af 16

6 Skærmdiagram kmastra består af relativt få skærmbilleder. I forsøg på at give et overblik over disse, vises her et diagram over alle de skærmbilleder / funktioner der findes i kmastra. Profil Hjælp Egne Nøgletal Nøgletalsdatabase Vejmanudtræk Slet data Flyt i tid Forside Fremsøg trafikmålinger Lister Rapport Søg/sorter adm. lister Vælg/udskriv målinger Ret adm. oplys. Opret trafiksnit Slet trafiksnit Bemærkning Tilret trafiksnit Kombisnit Trafiktyper Udpeg trafiksnit Opret Ret Side 6 af 16

7 Hvad ser jeg på forsiden af kmastra? Forsiden af kmastra giver dig mange muligheder: Til venstre i øverste grønne felt står navnet kmastra. Egentlig er det et link til forsiden. Det er jo ikke så aktuelt lige på forsiden, men det er godt at huske, når du er i kmastras andre skærmbilleder. I højre side har du mulighed for at vælge Logout, Skift adgangskode, Profil og Hjælp. Klikker du på Profil, får du bl.a. mulighed for at fastlægge kriterierne for din personlige forside, dvs. de kriterier, kmastra automatisk benytter, når du starter systemet. Du kan også tilføje flere mailadresser, hvis du f. eks. ønsker at kunne maile til kmastra fra din hjemmepc. I den grå linje finder du Indsend målinger, Egne Nøgletal, Administrative lister, Vejman udtræk og Den fælles Nøgletalsdatabase. Resten af forsiden bruges til at finde de trafikmålinger, du vil arbejde videre med. I den øverste del kan du afgrænse hvilke og hvor mange målinger, du ønsker fremsøgt, mens den nederste del indeholder de fremsøgte målinger. Hvis du ikke angiver nogle afgrænsning, men blot klikker på Søg-knappen, får du en oversigt over alle dine målinger. Du kan afgrænse en eller flere oplysninger. I feltet Vis Antal målinger, kan du skrive hvor mange målinger, du ønsker fremsøgt. Udfylder du f.eks. Sted-id med og år med 2004 får du vist alle målinger foretaget med Sted-Id i år Hvis du markerer Mangler register tilpasning, vises kun målinger, der ikke har fået tilrettet de administrative oplysninger efter indlæsningen. I praksis er det målinger, der har teksten Autooprettet i enten apparatplaceringen, vejnavnet eller i lokaliteten. Hvis du markerer Mangler trafiktype fastlæggelse, vises kun målinger, der ligger på lokaliteter, hvor trafiktypen ikke er fastlagt. I praksis er det målinger, der ligger på lokaliteter, hvor den automatiske trafiktypebestemmelse er aktiv eller lokaliteter hvor der ikke er en trafiktype. Når der indlæses trafikmålinger på en ny lokalitet, kan kmastra automatisk udpege en trafiktype, hvis vejforvaltningen har ønsket det. Vi anbefaler at man efterfølgende går ind og fastlægger trafiktypen og slår den automatiske trafiktypebestemmelse fra. Læs evt. mere om dette i afsnittene Opregning til nøgletal og Hvordan udpeger/tilretter jeg trafiktyper? Når du har fremsøgt de(n) ønskede måling(er), kan du vælge at udskrive rapporter for målingen, slette data for målingen, flytte målingen i tid eller rette i de administrative data (herunder rette i trafiktyper). Husk at du under menupunktet Profil kan fastsætte dine personlige søgekriterier for startsiden, så kmastras startside bliver nøjagtig, som du ønsker. Hvordan udskriver jeg en måling? Der er 2 muligheder: Forsidens liste med de udsøgte trafikmålinger har ud for hver måling et printer-ikon. Hvis du klikker på dette, kommer du til rapport-bestillings-skærmen. Du kan også vælge at udskrive rapporter for flere målinger på én gang. Ud for hver måling er der en gul mappe. Hvis du klikker på denne, vises hvilke trafiksnit målingen indeholder. Her kan du markere de trafiksnit, du ønsker rapporter for. Du kan åbne flere mapper, og markere trafik- Side 7 af 16

8 snit for flere målinger. Når trafiksnittene er markeret, klikker du på knappen Rapport for valgte trafiksnit, som ligger i bunden af skærmen. Så kommer du til rapport-bestillings-skærmen. Rapport-bestillings-skærmen I øverste del af skærmen vises de trafiksnit, der er valgt til udskrift af rapporter. Hvis du alligevel ikke ønsker rapporter for alle de viste trafiksnit, kan du fjerne markeringen ud for trafiksnittene. Husk at ændre køretøjsarten, hvis du ønsker det. Motorkøretøjer står altid forvalgt, da det er den mest brugte. Nedenunder vises en liste over de rapporttyper, der findes i kmastra. Marker de rapporter, du ønsker. Hvis du er i tvivl om, hvad de enkelte rapporter indeholder, kan du klikke på eksempelikonet, så vises et eksempel på den pågældende rapporttype. Efterhånden som du vælger rapporter, vises til højre en liste, som viser hvilke trafiksnit og rapporttyper, du har valgt. Fjerner du markeringen igen, bliver listen opdateret. Når du klikker på printer-ikonet bliver rapporten vist på skærmen, og herfra kan rapporten evt. udskrives til printer. Køretøjsarter Hvis du i en måling har længdeklassificeret eller køretøjskalssificeret, så vil registreringer for de enkelte længdegrupper/køretøjsklasser ende som trafiktal for forskellige køretøjsarter i kmastra. Trafiktal målt i længdegruppen cm vil f.eks. kunne findes i kmastra under køretøjsarten: Person- og varebiler Hvis der på udskrifter er begrænset plads, vil køretøjsarten typisk blive skrevet på kort form, f.eks Nedenfor finder du en liste over køretøjsarter i kmastra: A Person- og varebiler evt. med 1-2 akslet trailer A Lastbiler med 2 aksler A Lastbiler med 3 aksler A Lastbiler med 4 aksler A Lastvognstog. 2-akslet forvogn m. 1-3 akslet anhænger A Lastvognstog. 3-akslet forvogn m. 2-3 akslet anhænger A Sættevognstog. 2-akslet forvogn m. 1-akslet trailer A Sættevognstog. 2-akslet forvogn m. 2-akslet trailer A Sættevognstog. 2-akslet forvogn m. 3-akslet trailer A Sættevognstog. 3-akslet forvogn m. 1-2-akslet trailer A Sættevognstog. 3-akslet forvogn m. 3-akslet trailer A Busser. 2-3 aksler A Andre køretøjer med 7 eller flere aksler samt øvrige BUS Busser C/K Cykler og knallerter CYKLER Cykler KNALLERT Knallerter LBIL ANH Lastbil med påhængsvogn LBIL SÆT Lastbil med sættevogn MCYKEL Motorcykler MOTORKTJ Motorkøretøjer o Køretøjer > 1250 cm Side 8 af 16

9 o. 580 Vare- og lastbiler > 6 ton PBIL Personbiler og varebiler, 0-2 t SOLO>3½T Sololastbiler med totalvægt over 3,5 ton ØVRIGE Øvrige Person- og varebiler Person- og varebiler T Personbiler og varebiler, 0-2 t 2-3,5 T Vare- og lastbiler, 2-3,5 t Person- og varebiler Køretøjer cm Hvordan sletter jeg (dele af) måling? Søg målingen frem på forsiden. Ud for målingen er et slet-ikon. Når du klikker på ikonet, fremkommer et lille vindue med oplysninger om snittene og med felter, som er udfyldt med målingens start- og sluttid. Du kan vælge at slette hele målingen, men du kan også ændre start- og sluttid, og derved vælge kun at slette en del af målingen. Den til- og fratid, du indtaster, er den periode, du får slettet ved at klikke på Slet-knappen. Bemærk at perioden slettes for alle trafiksnit i målingen. Ønsker du kun at slette data for et enkelt trafiksnit, skal du ikke bruge slet-ikonet ud for målingen. I stedet skal du klikke på målingens gule mappe, så målingens trafiksnit vises. Ud for hvert trafiksnit (på nær kombisnit) findes også et slet-ikon. Dette benyttes, når man kun ønsker at slette data for et enkelt trafiksnit. Når data slettes for et enkelt trafiksnit, slettes data automatisk samtidigt for de kombisnit, det slettede snit indgår i. Uret gik forkert i tælleapparatet hvordan retter jeg målingen? I kmastra kan du flytte en indlæst måling i tid. Det kan være nødvendigt, hvis tælleapparatets ur har stået forkert. Eller hvis du f.eks. har glemt at stille uret i tælleapparatet efter skift til/fra sommertid. Start med at søge målingen frem på forsiden. Ud for målingen er et flyt-ikon. Når du klikker på dette, fremkommer et lille vindue med oplysninger om snittene og et felt, hvor målingens aktuelle starttid er udfyldt. Her overskriver du med målingens nye starttid og klikker på Flyt-knappen. Det tager lidt tid for kmastra at flytte hele filen i tid, så du må have lidt tålmodighed, til du får besked på, at flytningen er foretaget. Hvordan tilrettes de administrative oplysninger for en måling? Når du indsender en måling, som er målt med en ukendt Sted-Id, vil kmastra oprette de nødvendige administrative oplysninger automatisk. kmastra kan ikke vide på hvilken vej og lokalitet målingen er foretaget. Derfor oprettes oplysninger, som efterfølgende skal tilrettes. I praksis bliver der oprettet en vej med vejnavnet Autooprettet, en lokalitet der beskrives Autooprettet osv. Hvis kmastra autoopretter oplysninger for en måling, vil det fremgå af svar-mailen. Mailen vil indeholde et link til kmastra-skærmen, hvor de administrative oplysninger skal tilrettes. Man kan Side 9 af 16

10 også komme til skærmen, ved at klikke på Ret administrative oplysninger-ikonet, ud for en måling på forsiden. Ret administrative oplysninger skærmen indeholder en linie for hvert trafiksnit, som målingen indeholder. Er der målt i 2 kanaler, vil der typisk være 3 linjer, nemlig en linje for den ene kanal, en linje for den anden kanal, og en linie for total-trafiksnittet (kombisnit). Linierne indeholder en lang række felter. Disse skal rettes til med de rigtige oplysninger, og derefter skal du trykke på knappen gem. Nu vil kmastra fortælle hvilke konsekvenser tilretningen har (f.eks. at der oprettes en ny vej osv.), og du kan vælge om ændringerne skal gennemføres eller fortrydes. Hvis du klikker på overskrifterne, vil du få en lille beskrivelse til kolonnerne. OBS! Du skal være opmærksom på, at rettelser i et trafiksnit kan få konsekvenser for andre trafiksnit. Oplysninger i kolonnerne Apparatplacering, Vejnavn og Lokalitet er beskrivende felter, som er bundet op på hard-core oplysninger. Hvis du ændrer i disse beskrivelser, sker ændringen samtidig på alle de snit, som har samme hard-core oplysninger. Apparatplacering er forbundet med Sted-Id. Ændrer du i Appaplaceringsbeskrivelsen i et snit, slår ændringen altså igennem på alle de snit, som har samme Sted-ID Vejnavn er forbundet med Vejidentifikation (vejbst., vejnr., og vejdel). Ændrer du i vejnavnet i et snit, slår ændringen altså igennem på alle de snit, som har samme vejidentifikation. Lokalitet er forbundet med kilometreringen (Km og M). Ændrer du i lokaliteten i et snit, slår ændringen altså igennem på alle de snit, som har samme kilometrering. Eksempel på en typisk arbejdsgang, når en måling er foretaget på et nyt målested: Der er indlæse en måling i 2 kanaler på et nyt målested, og nu skal registrene tilrettes. Ret administrative oplysninger skærmen indeholder 3 linjer. Start med den første linje. Typisk skal Sted-Id ikke ændres. Apparatplacering ændres til en sigende beskrivelse af tælleapparatets placering fx Sdr. Boulevard mellem Skolevej og Bagergade. Km, Meter og Lokalitet tilrettes med oplysninger om det sted på vejen (typisk mellem 2 sideveje), hvor målingen er foretaget. Hvis du trykker på pil-knappen, får du en liste over de veje og lokaliteter, der allerede er oprettet i kmastra. Fra denne liste kan du vælge den aktuelle vej/lokalitet eller omvendt sikre dig, at du ikke lægger din nye måling oven i en tidligere måling Ofte er oplysninger om Sted-Id, apparatplacering, vej og lokalitet ens for alle trafiksnit i en måling. For at man ikke skal indtaste disse oplysninger igen for alle trafiksnit, findes der en kopier-knap. Klikker man på kopierknappen, kopieres værdierne for Sted-Id, apparatplacering, vej og lokalitet fra ovenstående linje. Trafiksnit tilrettes med en sigende beskrivelse af trafiksnittet/trafikstrømmen f.eks. Mod Engvej eller Begge retninger. Side 10 af 16

11 K.art (Køretøjsart) skal typisk kun rettes, når der er målt cykel/knallerttrafik. M står for motorkøretøjer (kørebane), mens C står for cykel/knallerter (cykelsti). Retning skal rettes til + hvis trafikken kører med kilometreringsretningen, - hvis trafikken kører mod kilometreringsretningen. T hvis trafiksnittet indeholder totaltrafikken på vejen. Spor skal kun være udfyldt hvis man måler i mere end 1 spor pr. retning. Måler man f.eks. i 4 kanaler på en 4-sporet vej, skal sporfeltet anvendes. Spor. 0 = fælles midterspor, 1-99 = spornummer startende fra hver side af vejmidten. Kanalnummer skal normalt ikke rettes. Når data indlægges, bliver data fra angivne kanalnummer i tælleapparatet placeret under dette trafiksnit Hast (skiltet hastighed) udfyldes evt. med den skiltede hastighed i den pågældende stationering. Alt. Sted-id anvendes sjældent læs evt. afsnittet Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer Alt. kanalnummer anvendes sjældent læs evt. afsnittet Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer Endelig kan man knytte en bemærkning til målingen. Dette sker i feltet Bemærkning til måling i bunden af skærmen. Hvordan sletter jeg et trafiksnit? Søg målingen frem på forsiden. Klik på ret-ikonet, så du kan se de enkelte snit i målingen. Vælg det ønskede snit og klik på slet-ikonet. Apparatet var programmeret med en forkert Stedid, hvad gør jeg? Søg målingen frem. Klik på Ret administrative oplysninger-ikonet. Overskriv den forkerte Sted- Id og klik på GEM-knappen. Husk at overskrive den forkerte Sted-ID på alle de berørte snit. Hvordan sammenlægger jeg HiStar målinger? Hvis du ønsker at danne et snit med summen af HiStar-målinger, skal du oprette et kombisnit. Læs videre i afsnittet Hvad er et kombisnit og hvordan oprettes det? Hvad er et kombisnit og hvordan oprettes det? Et kombisnit er et sumsnit og er typisk oprettet af 2 almindelige snit i kmastra. Når du udtrækker trafiktal for kombisnit, beregnes summen af de tilhørende trafiksnit. Et kombisnit kræver, at der er data i de snit, kombisnittet danner sum af. Hvis der mangler data i det ene snit i en periode, mangler der automatisk også data i kombisnittet i samme periode. Når der indlæses en måling i kmastra fra et målested med data i 2 kanaler, opretter kmastra automatisk et kombisnit med summen af begge kanaler. Typisk er en måling med data i 2 kanaler nemlig målt på en 2-sporet vej, med 1 spor i hver retning. kmastra danner derfor automatisk et kombisnit, hvor data fra de 2 kanaler lægges sammen og således udgør den samlede trafik på vejen (T-snittet). Kombisnit kan også anvendes til at danne summen af forskellige målinger. Side 11 af 16

12 Har du f.eks. med HiStar apparater målt trafikken i hver sin retning på en vej, vil dette resultere i 2 målinger med hver sin sted-id. Hvis du ønsker at udtrække summen af 2 HiStar målinger skal du gøre følgende: De administrative oplysninger for de 2 målinger skal tilrettes, så de ligger på samme vejnummer og i samme lokalitet (kilometer/meter). Når dette er sket, vil skærmen Ret administrative oplysninger se ud som på nedenstående billede. Bemærk at trafiksnit fra begge målinger vises i samme skærm, selv om de har forskellige stedid er. Dette sker fordi de ligger på samme vej og lokalitet (kilometer/meter). Idet der ikke er oprettet et kombisnit på aktuelle vejnummer, lokalitet, så viser Mastra et link til Opret kombisnit for ovenstående 2 trafiksnit. Klikker man på linket oprettes automatisk et kombisnit, og man kan nu udtrække resultatet af den samlede trafik på vejen. Man kan også oprette eller tilrette kombisnit manuelt. Det gøres således: Søg målingen frem og klik på Ret administrative oplysninger. Stil curseren i den tomme linie og klik på kopier-ikonet. Nu kan du tilrette de kopierede felter og indtaste oplysninger i de tomme felter. Derefter skal du klikke på GEM-knappen. Nu er teksten kombi fremkommet i feltet Kombisnit. Dette skal du trykke på, så der fremkommer en søgeskærm, hvor du skal fremsøge de trafiksnit, dit kombisnit skal indeholde. Når du har fundet snittene, skal du trykke på knappen Tilføj valgte trafiksnit til kombisnittet og du vil få vist en liste over de valgte trafiksnit. Skulle du fortryde dit valg enten nu eller senere kan du markere snittene og klikke på knappen Fjern valgte trafiksnit fra kombisnittet. Hvordan bruges Alternativ Sted-ID og Alternativt Kanalnummer? Nogle tælleapparater, f.eks. HISTAR, kan kun registrere trafik i en enkelt kanal, mens andre apparater kan registrere i flere kanaler. Hvis man f.eks. først har indsendt en fil i kmastra, som har talt i 2 kanaler, har kmastra oprettet 3 snit på den pågældende lokalitet, nemlig et snit for hver kanal samt et kombisnit for den samlede trafik. Ønsker man efterfølgende at måle samme lokalitet med apparater, som kun kan registrere i en enkelt kanal, kan dette lade sig gøre ved benyttelse af Alternativ Sted-Id og evt. Alternativ K(anal). Når kmastra modtager en fil leder den først efter filens Sted-Id blandt de almindelige Sted-Id er. Finder den ingen genkendelige Sted- Id her, går den videre til at undersøge, om Sted-Id en kan genfindes blandt de alternative Sted- Id er. Det vil sige, at man skal sørge for at benytte nye Sted-Id er, når man tæller med de nye apparater, og indtaste de nye Sted-Id er på de snit, hvor man ønsker data lagt ned. Samtidig skal man huske at indtaste det eventuelle nye kanalnummer i Alternativ Kanal. Har man første gang indsendt filer fra apparater, som kun kan registrere i en enkelt kanal, kan dette selvfølgelig også håndteres via Alternativ Sted-ID og Alternativ K(anal). Side 12 af 16

13 Hvordan finder jeg en Målingsliste? Vil du have en liste over alle dine målinger, udelader du blot at udfylde begrænsningsfelterne på kmastras forside. Samtidig skal du vælge at få vist minimum det antal målinger, du har indsendt til kmastra, f.eks Når listen er fremkommet kan du udskrive den (vha browserens print knap). Hvordan finder jeg en Sted-Id eller Vejliste? Vælg Lister i den øverste grå linie kmastras forside. I Administrative oplysninger-skærmen kan du afgrænse din søgning på samme måde, som du gør på kmastras forside. Samtidig kan du vælge at få sorteret resultatet enten efter Sted-Id, vejidentifikation (vejnummer, vejdel, kilometer og meter) eller Vejnavn. Når listen er fremkommet kan du udskrive den. Opregning til nøgletal En af kmastras stærke sider er opregningen til nøgletal. For at få beregnet pålidelige nøgletal benytter kmastra en lang række opregningsfaktorer, som bl.a. tager hensyn til hvilke uger, målingen er foretaget. Der findes både en række standardfaktorer for beregning af biltrafik og en række standradfaktorer for beregning af cykel/knallerttrafik. For at benytte de bedste faktorer på en lokalitet, er det derfor vigtigt, at den rigtige trafiktype vælges. Bestemmelsen af trafiktyper i kmastra kan ske automatisk, men vi anbefaler, at du selv definerer den. Er trafiktyper et ukendt begreb for dig, bør du vide følgende: At definere trafiktypen et givet sted er en måde at beskrive, hvordan trafikkens udvikling hen over året er. For hver køretøjsart findes der et sæt trafiktyper. For motorkøretøjer, MOTORKTJ, er der følgende: BO-ARB BY REGIONAL FJERN MOD FERIE UDPR FERIE Bolig-arbejdssted-trafik Bytrafik Regionaltrafik Fjerntrafik Moderat ferietrafik Udpræget ferietrafik SOMMERLAND Sommerlandstrafik Du kan se på nedenstående kurver, hvordan variationen over året fordeler sig på de forskellige trafiktyper. Side 13 af 16

14 Trafiktypen registreres pr. køretøjsart, der er målt. Har du en lokalitet hvor der er længdeklassificeret i 3 grupper (f.eks. 0, 580, 1800), vil der ligger trafiktyper for 3 køretøjsarter (f.eks. "0-580", "o. 580" og "MOTORKTJ"). Grunden til at trafiktypen registreres pr. køretøjsart, er at trafiktypen ikke nødvendigvis er den samme for alle køretøjsarter. En trafiktype har en periode, hvori den er aktiv. Hvis trafiktypen på en vej ændres med tiden, kan dette altså håndteres. Dog kan trafiktypen kun ændres for et kalenderår ad gangen. Tidsrummet registreres vha. 2 datoer, altid 1.1 og Når en måling indlæses i kmastra, og der ikke er fastlagt nogen trafiktype, vil kmastra forsøge at bestemme trafiktypen ud fra data i målingen, hvis din forvaltning har valgt at få autobestemt trafiktyperne. Når kmastra bestemmer en trafiktype, sættes tidsrummet, hvori den er aktiv, til målingens indeværende år. Næste gang der indlæses en måling på samme sted, vil trafiktypen blive genbestemt ud fra det nye samlede datagrundlag. Hvis du ikke ønsker at trafiktypen skal genbestemmes, f.eks. hvis du har været inde og fastlægge trafiktypen manuelt, kan den automatiske trafiktypebestemmelse slås fra på pågældende lokalitet. Der arbejdes på at forbedre trafiktypebestemmelsen, men det er vanskeligt at bestemme en trafiktype præcist, når der kun er målt i kortere tidsrum. Vi anbefaler at trafiktyperne fastlægges manuelt. Når du fastlægger trafiktyper manuelt, så giv dem en god lang levetid. Vi foreslår f.eks Giver du en trafiktype en "stram" aktiv periode på f.eks , skal du ind og gøre noget aktivt, når vi kommer til år Gør du intet, vil Mastra selv bestemme en trafiktype for perioden 2005 og frem. Hvordan udpeger/tilretter jeg trafiktyper? I kmastra kan den enkelte vejforvaltning vælge mellem som udgangspunkt at benytte automatisk trafiktypeberegning eller manuel udpegning af trafiktype. Har du behov for at udpege eller tilrette en trafiktype sker dette i Trafiktypeskærmen. Søg målingen frem på forsiden og klik på ikonet Ret administrative oplysninger. Du får nu en oversigt over de trafiksnit, der er knyttet til målingen. Klik på Se/ret trafiktyper for den vej/lokalitet, du ønsker at udpege eller tilrette, så kommer du til Trafiktypeskærmen. Side 14 af 16

15 I Trafiktypeskærmen kan du vælge mellem at oprette en ny trafiktype, se (og rette) trafiktyper for alle køretøjsarter, eller rette trafiktypen for motorkøretøjer. I skærmen får du umiddelbart vist alle de trafiktyper, der findes på den valgte lokalitet i det valgte år. Skal du oprette en ny trafiktype klikker du på ikonet, og der fremkommer et pop-op billede. Du skal udfylde alle felter og udpege trafiktypen for køretøjsarten motorkøretøjer og slutte med at klikke på Gem-knappen. Husk, det anbefales at vælge en slutperiode godt ude i fremtiden, f.eks, 2050, hvis du vælger, at kmastra ikke skal autobestemme trafiktypen. Når trafiktypen for motorkøretøjer er udpeget, udpeger kmastra automatisk trafiktypen for eventuelle andre køretøjsarter på lokaliteten. Du kan selvfølgelig vælge at rette disse trafiktyper, hvis du er klogere end kmastra. Dette gøres via Vis trafiktype for alle køretøjsarter. Hvis du klikker på Vis trafiktype for alle køretøjsarter, får du vist alle køretøjsarter med tilknyttede trafiktyper og perioder. Du kan nu vælge de køretøjsarter, du ønsker at ændre trafiktype på, tilrette felterne og gemme. Husk, det anbefales at vælge en slutperiode godt ude i fremtiden, f.eks, 2050, hvis du vælger, at kmastra ikke skal autobestemme trafiktypen. Klikker du på Ret-ikonet i listen over trafiktyper og tidsintervaller, kan du rette trafiktypen for køretøjsarten motorkøretøjer og slutte med at klikke på Gem-knappen. Husk, det anbefales at vælge en slutperiode godt ude i fremtiden, f.eks, 2050, hvis du vælger, at kmastra ikke skal autobestemme trafiktypen. Når trafiktypen for motorkøretøjer er udpeget, udpeger kmastra automatisk trafiktypen for eventuelle andre køretøjsarter på lokaliteten. Du kan selvfølgelig vælge at rette disse trafiktyper, hvis du er klogere end kmastra. Dette gøres via Vis trafiktype for alle køretøjsarter. Nøgletalsdatabasen Den fælles standard for opregning til nøgletal har gjort det muligt at Mastra-brugere umiddelbart kan have glæde af hinandens trafikregistreringer. Derfor er Nøgletalsdatabasen blevet udviklet. Hver uge opdateres Nøgletalsdatabasen automatisk med alle Mastrabrugernes nøgletal. Man har dog mulighed for at fravælge at deltage i samarbejdet, ligesom man kan fravælge at få overført nøgletal for enkelte af sine målinger. Du kan kalde Den fælles Nøgletalsdatabase via kmastras forside. Du bør læse forsiden grundigt, inden du benytter databasen. Nederst på forsiden kan du via links bl.a. se, hvornår databasen senest er opdateret med data fra din kommune eller du kan fravælge nøgletal fra dine målinger. Udtræk til Vejman En række kommuner har købt Vejman, som er Vejdirektoratets system til styring af drift og vedligeholdelse af vejnettet. For at kunne foretage en opdatering af Vejmans trafikregister med tal fra kmastra, skal der bestilles et Vejman udtræk. På kmastras forside kilkker du på Vejman udtræk, og der fremkommer så en skærm, hvor du skal angive det ønskede årstal og tjekke mailadressen, inden du klikker på ok-knappen. Når udtrækket er dannet, modtager du det via mail. Hvordan ændrer jeg min mailadresse? I det grønne felt øverst i kmastras forside finder du adgang til din Profil, hvor du kan skifte eller tilføje mailadresser. Side 15 af 16

16 Hvordan ændrer jeg min personlige forside? I det grønne felt øverst i kmastras forside finder du adgang til din profil, hvor du vælge dine personlige søgekriterier til kmastra-forsiden. Oprettelse/nedlæggelse af kmastra brugere Når en kommune har købt adgang til kmastra, kan et ubegrænset antal medarbejdere fra kommunen benytte systemet. Vi anbefaler, at kun en enkelt eller to medarbejdere har ansvaret for at rette f. eks. i de administrative registre, men der er mulighed for at oprette se-adgang til mange medarbejdere. Ønsker du, at der skal oprettes flere kmastrabrugere i din forvaltning, eller har du omvendt et ønske om at få slettet en kmastrabruger, kan du rette henvendelse til Lene Ridal, Support kontaktoplysninger Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Lene Ridal, tlf , mail: hvis du har spørgsmål til brugen af kmastra. Lene hjælper også gerne med trafikfaglige spørgsmål. Er dit problem af mere teknisk karakter, er der flere tilbud: VIS brugersupporten er åben alle arbejdsdage og (fredag kun til kl ). Hvis VIS brugersupporten ikke kan hjælpe, vil henvendelsen blive videregivet til Mastraudviklerne. Mastraudviklerne kan også kontaktes direkte i Vejdirektoratet via mail og via telefon, men der er desværre ingen garanti for, at telefonen bliver taget. Hvis Mastraudviklerne ikke kan træffes i Vejdirektoratet, kan de sandsynligvis nås via mobiltelefoner. Kontakt: Trafikafdelingen, Lene Ridal VIS brugersupport Mastraudvikler Jan Bo Jensen (mobil ) Mastraudvikler Jakob Elbek (mobil ) Side 16 af 16

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere