Samrådsspørgsmål. Akt 186

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samrådsspørgsmål. Akt 186"

Transkript

1 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning Finansudvalget bad i forbindelse med tiltrædelsen af Akt. 151 den 1. juni 2006 om kvartalsvist at få fremsendt statusrapporter, hvori der redegøres for udviklingen og implementeringen af Fase 2 projektet med henblik på fremover at sikre en hensigtsmæssig økonomisk styring af projektet. Den seneste kvartalsrapport er oversendt den 17. juni Som jeg har antydet i kvartalsrapporterne om systemmoderniseringen har SKAT måttet konsolidere tidsplanerne og det samlede budget for systemmoderniseringens såkaldte fase 2, der omfatter Digitalt Motor Register (DMR) og Én skattekonto(ekko) (fase 2.1) samt Ét fælles Inddrivelsessystem (EFI) (fase 2.2). Det sker blandt andet fordi der er opstået forsinkelser i fase 1. Baggrunden for aktstykket er ønsket om at dække de meromkostninger, som er opstået i kølvandet på forsinkelserne i udviklingen i systemmoderniseringen. Jeg vil gerne understrege, at endemålet med systemmoderniseringen fortsat er det samme, nemlig at sikre SKATs kunder brugervenlige og serviceorienterede it-løsninger. Det er tidspunktet for realiseringen af målene, vi desværre har måttet justere. Når effekterne af replanlægningen, herunder primært den udskudte idriftsættelse af de nye systemer, er så omfattende som tilfældet er, skyldes det helt grundlæggende, at der er tale om nogle meget stærke business cases. At konsekvenserne er betydelige, er med andre ord udtryk for, at det er meget sunde projekter, der beklageligvis forsinkes. Effekten er ikke ændret effektiviseringsmålsætningerne er intakte. Men forsinkelsen betyder også en forsinkelse af de driftsmæssige besparelser. Det der koster

2 er, at holde de gamle systemer kørende i en længere periode, end oprindeligt forudsat. Vi har altså på finansloven indbudgetteret en besparelse, som nu først bliver realiseret senere. Det er vigtigt at pointere, at det ikke er selve projektudgifterne, der er løbet løbsk. Forsinkelserne af systemmoderniseringens Fase 2 Når projekterne i Fase 2 er blevet forsinkede fra 14 måneder og op til 24 måneder, skyldes det en række omstændigheder, som er indtruffet løbende. Omstændighederne skyldes flere forhold: Det har vist sig, at designet af systemerne i både systemmoderniseringens Fase 1 og Fase 2.1 har været væsentligt mere kompliceret end leverandørerne havde forventet, da de skrev under på kontrakten. Derfor har det taget længere tid at få færdiggjort designet af systemerne, som danner udgangspunkt for udvikling af systemerne. Det har naturligvis en konsekvens for tidsplanerne, som dermed bliver forlænget. En væsentlig del af denne forsinkelse må tilskrives leverandørernes estimering af tidsog ressourcebehov, som ikke har matchet de udfordringer, der lå i opgaven. I systemmoderniseringen er der afhængigheder mellem faserne. Således skal Fase 1 levere den infrastruktur, som Fase 2 projekterne skal anvende. Når den infrastruktur bliver forsinket, har det den konsekvens, at udviklingen af Fase 2 tilsvarende bliver forsinket. Desuden er der mindre forsinkelser, som skal tilskrives, at SKAT har måttet bede om ændringer i systemerne, enten som følge af ændret lovgivning, teknologiske begrænsninger eller fordi SKAT har ønsket ændringer, der skaber mere effektive løsninger på sigt. Projektudgifter De øgede projektudgifter fordeler sig med 76 mio. kroner på Fase 2.1 og 65 mio. kroner på Fase 2.2. For Fase 2.1 skyldes forøgelsen primært tre omstændigheder:

3 Den ene følger af de forsinkelser fra fase 1 leverandøren, som gjorde at SKAT ikke var i stand til at levere udviklingsmiljøer til fase 2.1 leverandøren, IBM, til tiden. Der blev derfor indgået en aftale med IBM i december 2007 om en ny tidsplan, hvorefter SKAT skal betale IBM 20 mio. kroner for forlængelse af projektperioden. SKAT har endvidere ønsket forbedringer af funktionaliteten for at vi kan skabe mere effektive løsninger på sigt. Samlet har dette kostet ca. 14 mio. kroner. Den forlængede projektperiode og kompleksiteten af systemerne for Fase 2.1 har medført et behov for eksterne konsulenter og en forøgelse af det samlede årsværksforbrug i projekterne, på samlet set 36 mio. kroner. Derudover har det forlængede forløb medført at SKAT har mistet en rabat på 1,5 mio. kroner på leverancer fra IBM på grund af rabatstrukturen, og det har været nødvendigt at betale 4 mio. kroner for en nødvendig opgradering af det eksisterende motorregister (CRM 3). Fase 2.2 har indtil nærværende aktstykke kun indgået som et estimat, fordi der ikke forelå et konkret tilbud fra en leverandør, som kunne udgøre grundlaget for et mere præcist budget. Når projektudgiften er øget med 65 mio. kroner skyldes det en forøget udgift på 32 mio. kroner til udvikling af yderligere funktionalitet, som til gengæld medfører en yderligere årlig effektivisering svarende til 60 årsværk. Med den yderligere funktionalitet køber SKATs sig også til en fleksibel og fremtidssikret løsning. SKAT bliver uafhængig af støtte fra leverandøren, når EFI-løsningen f.eks. skal tilrettes pga. ændringer i strategi, organisering og/eller lovgivning. SKATs medarbejdere kan foretage ændringerne selv. Det betyder lavere vedligeholdelsesomkostninger. Endvidere betyder den yderligere funktionalitet flere automatiserede sagsgange, hvilket medfører en bedre udnyttelse af de indsatsværktøjer,

4 der ikke anvendes tilstrækkeligt i dag. Herudover bliver SKAT betydeligt bedre til at kunne måle effekten af de enkelte indsatser. SKAT har herudover besluttet at foretage en række tilpasninger af eksisterende inddrivelsessystemer for at opnå såkaldte Quick Wins, som gør varetagelsen af inddrivelsesopgaven mere effektiv for inddrivelsesmedarbejderne, indtil det endelige inddrivelsessystem er idriftsat. Tilpasningerne koster 17 mio. kroner. Slutteligt medfører den forlængede projektperiode på EFI inddragelse af eksterne konsulenter i tilsvarende længere tid samt en forøgelse af det samlede årsværksforbrug i projektet. De samlede omkostninger hertil udgør 16 mio. kroner. Forlænget drift af gamle systemer Da idriftsættelsesdatoerne for systemerne i Fase 2 er udskudt, er det nødvendigt at forlænge driften af de nuværende systemer tilsvarende. Det indebærer, at kontrakterne med de respektive driftsleverandører skal forlænges. Samlet medfører det en merudgift på 148 mio. kroner. I dette beløb er der medregnet, at SKAT har opnået en ekstraordinær rabat på de årlige driftsomkostninger af de berørte systemer på ca. 20 mio. kroner. Årsværksbesparelser for SKAT I den samlede business case for Fase 2 indgår der en estimeret årsværksbesparelse. I takt med at idriftsættelsesdatoerne udskydes, vil mulighederne for at høste denne estimerede årsværksbesparelse tilsvarende udskydes. Samlet set forventes Fase 2 stadig at opnå økonomisk balance tre år efter fuld idriftsættelse. Ses alene på EFIs business case fremgår det, at EFI er betalt hjem allerede året efter idriftsættelse. Det hænger sammen med, at EFI medfører en høj automatisering og dermed årsværksbesparelser, ligesom driftsudgifterne bliver betragteligt lavere end med de nuværende fem inddrivelsessystemer. En del af automatiseringen følger af den yderligere funktionalitet, SKAT har valgt at købe.

5 Konsekvenser De øgede udgifter til Fase 2 er i sig selv en konsekvens af forsinkelserne af hhv. Fase 1 og Fase 2.1, samt øgede udgifter på EFI. Derudover er en af hensigterne med systemmoderniseringens Fase 2, at indføre administrative lettelser for både borgere og virksomheder og SKATs medarbejdere. Med de udskudte idriftsættelsesdatoer rykkes de administrative lettelser som nævnt indledningsvis tilsvarende. For SKAT betyder det, at et stadigt mindre antal medarbejdere skal løse en konstant opgavemængde uden den forventede systemunderstøttelse, indtil Fase 2 er fuldt idriftsat. SKAT søger dog at minimere dette ved at implementere de såkaldte quick wins på de eksisterende systemer på inddrivelsesområdet. Afslutningsvis vil jeg gerne gentage, at den samlede fase 2 har en meget god business case, men at udskydelsen af idriftsættelsestidspunkterne betyder, at også effektviseringsgevinsterne udskydes.

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold

ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold ITB-arbejdsgruppe vedrørende statslige IT-nyudviklingsprojekter. Indhold 1. Udgangspunktet for IT-Brancheforeningens nedsættelse af arbejdsgruppen...4 1.1 Aktuelle IT-projekter...4 1.2 Bonneruprapporten...4

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4

1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Estimerede økonomiske konsekvenser på baggrund af de gennemførte analyser 4 2. Sammenfatning af resultaterne af analysen af de danske domstole 6 2.1. Deloittes

Læs mere

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com UDKAST EFFEKTIVISERING AF DSB UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET 16. august 2011 www.quartzco.com DENMARK SWEDEN NORWAY Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Inkognitogata 35 2200 Copenhagen

Læs mere