INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 228 Del M... 230"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 23

2 L A A /2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; Gødning; Ildslukningsmidler; Præparater til hærdning og lodning; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Garvestoffer; Bindemidler til industrielle formål. 2 - Maling, fernis, lak; Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; Farvestoffer; Bejdsemidler; Naturlig harpiks i rå tilstand; Bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer af metal; Transportable bygninger af metal;metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål); Dørmøbler;Enkelte, mindre produkter af metal; Metalrør; Pengeskabe; Andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); Malm; Vinkelplader;Rødbrun; Uforarbejdet og delvist forarbejdet stål; Aluminiumoxyd [lerjord]; Byggeanlæg af metal; Byggematerialer af metal;rammer af metal (byggevirksomhed);sømprodukter; Vandledninger af metal; Stilladser af metal; Tin;Råjern eller halvforarbejdet jern;råjern eller halvforarbejdet støbejern; Støbeforme/forme/ metal; Nikkel; Beklædningsmateriale af metal til bygningsbrug; Bly, rå eller halvforarbejdet; Gelændere; Pæle af metal; Beholdere af metal til opbevaring af syrer; Rørledningssystemer af metal; Zink;Udstyr til rør, nemlig, bælge, kompensatorer og kompensatorer til varme. 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner; Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); Koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); Mekaniske landbrugsredskaber (andre end hånddrevne); Rugemaskiner;Maskiner og dele heraf til byggeindustrien, metalforarbejdning, den kemiske industri, den farmaceutiske industri, til fødevareproduktion, til produktion af bygningskeramik, glas- og keramikindustrien. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, transformering, akkumulering, regulering eller styring af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater;Maskiner og kontorudstyr, nemlig computere, faxmaskiner, telefonapparater, printere, fremvisere, skærme, scannere, kopimaskiner, udstyr med flere funktioner, apparater til gennemførelse af videokonferencer, anordninger til læsning af elektroniske publikationer Sanitetsporcelæn og sanitetskeramik Ædle metaller og legeringer heraf; Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Simili; Ædelstene; Ure og kronometriske instrumenter Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer; Blade; Blade; Aviser;Kort; Trykte formularer; Småskrifter; Bøger; Manualer; Periodiske publikationer; Kalendere; Almanakker; Noteringsblokke; Skriveplader med papirklemme; Trykte publikationer; Sangbøger; Registre til kartoteker; Vejvisere; Tegneseriehæfter; Undervisningsmateriale; Undervisningsmaterialer; Landkort; Ordbøger; Encyklopædier; Atlasser; Noder; Kataloger; Pjecer; Fotografier; Kunsttryk; Grafiske reproduktioner; Tegninger; Tryksager; Grafiske aftryk; Grafiske fremstillinger; Ridsestifter; Vejledninger; Skærme; Adresseringsmaskiner; Plakater; Plakater; Albummer; Blokke; Skriveblokke; Tegneblokke; Ringbind til løsblade; Dokumentomslag; Kontorartikler;Apparater til indbinding, lamineringsapparater til dokumenter. 212/3 2

3 Del A.1. CTM Gummi; Polyurethanskum;Gummi forbundet med harpiks;mikrocelleskum; Materiale til støjdæmpning;paneler til akustiske barrierer;akustisk isolation til bygninger;fiberglasstoffer til brug som isoleringsmateriale; Skumisolering til anvendelse inden for bygge- og anlægsområdet;skumbelægninger (til isolation af bygningsarbejde);akustiske fliser; Isoleringsklinkeri;Akustiske paneler til bygningsbrug;isolerende belægninger til industrimaskiner;polyuretanfilm til anvendelse som isolering til byggevirksomhed;belægninger af polyurethanskum til bygningsisolering;gummipakninger til lydisolering;akustisk isolerende materialer af komposit til biler og maskiner;isolerede ledninger;belægningsmaterialer og isolerende materialer; Isoleringsmåtter Bygninger, ikke af metal; Ikke-metalliske byggematerialer;ikke-metallisk armatur til bygningsbrug; Byggematerialer (ikke af metal); Bygningselementer af beton;elementer til betonkonstruktioner;forarbejdet og halvforarbejdet brugstræ;ikke-metalliske stel og tagbelægninger; Skillevægge, ikke af metal; Støbekasser til beton, ikke af metal;ikkemetalliske belægninger til murede og ikke-murede vægge; Bygningspaneler, ikke af metal; Glas til bygningsbrug; Keramisk materiale og keramik til bygningsbrug;beton- og gipsvarer; Asfalt; Tjære og bitumen; Ikke-metalliske rørledninger til ventilations- og klimaanlæg; Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; Gulvfliser af gummi. 2 - Møbler, spejle, billedrammer; Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; Kork Ikke-forarbejdet eller halvforarbejdet glas; Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) Spil og legetøj; Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); Julepynt Kød, fisk, fjerkræ og vildt; Kødekstrakter; Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geléer, syltetøj, kompotter; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); Levende dyr; Friske frugter og grøntsager; Frø og såsæd, naturlige planter og blomster; Næringsmidler til dyr; Malt Øl; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til drikkevarer Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Demonstration af varer;engros-, detail-, internetsalg af levnedsmidler, landbrugsvarer, alkohol, ikke-alkoholholdige varer, tobaksvarer, varer af tekstil, plastic, porcelæn, keramik, glas, metal og gummi, møbler, kemiske, farmaceutiske og veterinærmedicinske varer, tekstil, varer til børn, varer til autobranchen, turisme, sport, telekommunikation, informationsteknologi, byggeri, industri, opvarmning, belysning, afkøling, VVS-arbejde og dekoration, skriveredskaber, papirvarer, juvelervarer, urmagervarer, sprængstoffer, fyrværkeri, kirurgiske, medicinske, stomatologiske og ortopædiske artikler, varer til industrielt design, jagt, lystfiskeri, dyr og havebrug, beklædning, skindvarer, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske artikler, genstande til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, varer til ledning, transformering, akkumulering, kontrol og styring af elektricitet, legetøj, musikinstrumenter, kunstgenstande, maskiner og drejebænke, manuelt og elektrisk værktøj, udstyr til indspilning, transmission eller gengivelse af lyd eller billeder, databærere, plader (cd'er) med optagelser, mekanismer til salgsapparater, der aktiveres ved møntindkast eller ved betaling;kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere, brandslukningsudstyr, husholdningsudstyr, elektronik, biler, motorcykler, køretøjer, både, flyvende køretøjer, dele og tilbehør til disse artikler;gruppering for tredjemand med tilbud om forskellige tjenester vedrørende turisme, byggeri, udgivelse af tidsskrifter, annoncer og reklamer, marketing, fast ejendom, underholdning, forskning og udvikling, hvormed køberne har mulighed for betragte og vælge dem på komfortabel vis;markedsføring; Meningsmålinger; Virksomhedsundersøgelser; Reklamevirksomhed; Reklamebureauvirksomhed; Afholdelse af sammensatte reklamekampagner;informations- og rådgivningsvirksomhed forbundet med erhvervsvirksomhed; Oprettelse og forvaltning af loyalitetsplaner, planer med incitamenter for kunderne og planer for salgsfremstød; Onlineinformationer om marketing, loyalitetsprogrammer, bonusprogrammer; Administration af informationssamlinger, foldere; Rådgivning om organisering og forvaltning, med eller uden brug af elektroniske databaser; Rådgivning vedrørende forretningsdrift og ledelse;informationer om erhvervsvirksomhed, skatter;organisering af kommercielle eller reklamemæssige: udstillinger, børser og messer; Organisering af spil, konkurrencer og lotterier samt reklamemæssige underholdningsarrangementer med anvendelse af reklamer i pressen, radioen, på tv og internettet samt med anvendelse af elektroniske, magnetiske og optiske informationsmedier; Telefonopkaldscentre; Administration af en webforretning; Elektronisk databehandling; Databehandling;Indhentning og undersøgelse af informationer og data fra et globalt computernetværk Indsamling af bidrag til velgørenhed; Finansiel sponsering; Finansiering af leasing Bygge- og anlægsarbejder; Bygningskonstruktion; Bygning af ejendomme; Tilsyn med bygningskonstruktion;håndtering af byggerier;installation og reparation af bygninger;renoveringsvirksomhed og renovation af bygninger; Vedligeholdelse af fast ejendom; Byggemodning; Nedrivning af bygninger; Rengøring af bygninger (udvendigt og indvendigt); Rengøring af bygningsværker; Opsætning af stilladser;tætning (byggevirksomhed); Bygningsisolering; Koordinering af etablering af netinstallationer og andre systemer til lagring og fordeling af energi (særlig strøm og gas), energikilder, varme, vand og spildevand, vandforsyningsanlæg (inklusive anlæg til bortledning af spildevand); Murerarbejde; Cementarbejde; Stenmurværk; Blikkenslagerarbejde; Indretningsarbejde;Ledelse af bygningsarbejde, byggerådgivning; Information vedrørende byggeri;installation og reparation af sanitære anordninger og installationer, sanitært keramik, sanitært tilbehør, møbler til sanitære formål;reparation af artikler til personlig brug og husholdningsbrug;vedligeholdelse, reparationsvirksomhed og udlejning af maskiner til industrielle formål, maskiner og forarbejdningsmaskiner, byggeudstyr Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Arrangering af rejser; Varelevering;Levering af varer fra e- indkøb, varer bestilt via korrespondance; Rejsearrangørvirksomhed; Indpakning af varer;befordring af rejsende, passagertransport;turistkontorer; Dragerarbejde; Fragtmæglervirksomhed, transportmæglervirksomhed;udlejning af turistbusser, køretøjer, både, skibe; Udbringning af aviser; Lagring af elektronisk lagrede data eller dokumenter; Piloting. 4 - Brænding af pottemagervarer; Produktion af kraft og elektricitet; Genbrugsvirksomhed; Genbrug af kemikalier; Genbrug af affald; Destruktion af affald; Spildevandsrensning; Luftrensning og regenerering af luft; Sortering af affald og genbrugsmaterialer (omdannelse); Behandling af affald; Gas- og olieforarbejdning; Dekontaminering af farlige stoffer;vandbehandling (rensning af vand); Genvinding af råstoffer;rekultivering af affald;forarbejdning af olie og naturgas; Raffinering; Sortering af affald og genbrugsmaterialer 212/3 3

4 CTM Del A (omdannelse); Afbrænding af affald og rester; Trykkerivirksomhed; Bogbind;Udførelse af fotografisk, redaktionel opsætning, publikationer; Trykkerivirksomhed Elektronisk desktoppublishing;udgivelse, redigering og distribution af bøger, tekster, aviser, tidsskrifter og elektroniske medier samt betjening af elektroniske onlineudgivelser;levering af elektroniske onlinepublikationer; Onlinepublikation af elektroniske bøger og tidsskrifter;elektronisk publicering, herunder offentliggørelse af tekster for tredjemand i cd- og dvd-format, online Arkitektvirksomhed og indretningsarkitektvirksomhed; Arkitektrådgivning; Byggeinspektion; Rådgivning vedrørende byggevirksomhed og ledelse af byggeri inden for belysning af byggeri med dagslys og kunstigt lys; Ledelse af tekniske projekter;overordnet byggeledelse og ibrugtagning af industrianlæg; Professionel teknisk rådgivning vedrørende byggematerialer, byggeteknologi og teknologi i forbindelse med fremstilling af byggematerialer;konsulentbistand i forbindelse med førnævnte områder, konstruktionsplanlægning, bygningsingeniørvirksomhed, standarder på byggeområdet, bygningsforvaltningssystemer, informationsteknologi til bygninger, sundhed og sikkerhed i bygninger, bygningsmiljø, kvalitet af bygninger, energioptimering i bygninger; Videnskabelig og teknisk forskning;design, udvikling og installering af computer-, telekommunikations-, teleinformationsudstyr, apparater, systemer og software; Tekniske projektundersøgelser;forskning og udvikling inden for naturvidenskab, de tekniske videnskaber samt bygningsområdet;etablering af platforme på internettet; Drift af et websted;drift af servere og internetportaler;internetsøgemaskiner;udarbejdelse af computerdatabaser;alle foranstående tjenesteydelser er også formidlet online;administration af databaser, herunder overvågning, harmonisering og kontrol af datasamlinger til mass ;tjenesteydelser vedrørende oprettelse og vedligeholdelse af internetsider, der præsenterer regninger for tredjemand;drift af internetcafeer Tilvejebringelse af mad og drikke; Midlertidig indkvartering Have- og landskabsplanlægning; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /2/211 Artistic Toolbox BG - Словно-фигуративната марка се състои от надписа "Artistic Toolbox", представен с малките букви от азбуката(с изключение на първите букви в двете думи т.е. A и T) с прав и удебелен шрифт в черен цвят, както и от разположен непосредствено над тях фигуративен елемент под формата на кутия със страни в жълт цвят и ръбове в черен, чиято горна част е отворена и е в светлокафяв цвят, а долната част - в бананов цвят, като нейният завършек напомня молив с връх в черен цвят. ES - Marca denominativa y gráfica formada por las palabras "Artistic Toolbox" presentadas en letras minúsculas del alfabeto (excepto la primera letra de ambas palabras, es decir A y T), realizadas en una fuente simple y en negrita de color negro, que se encuentran directamente encima del elemento gráfico en forma de caja con paredes amarillas y bordes negros, cuya parte superior está abierta y es de color marrón claro, mientras que la parte de abajo es de color salmón y recuerda una punta afilada de un lápiz negro. CS - Slovně obrazová ochranná známka se skládá z nápisu Artistic Toolbox" vytvořeného malými písmeny abecedy (s výjimkou prvních písmen v obou slovech, tedy A a T) prostým a tučným písmem v černé barvě a bezprostředně nad ním umístěného obrazového prvku v podobě krabičky se žlutými stranami a černými okraji, jejíž horní strana je otevřená a má světle hnědou barvu, a spodní část má barvu lososovou a připomíná konec naostřené tužky s černým hrotem. DA - Ord- og figurmørket består af benævnelsen "Artistic Toolbox" udført med små bogstaver (med undtagelse af de første bogstaver i begge udtryk, altså A og T) med en lige og fed sort skrift, der findes desuden et figurelement lige over benævnelsen, figurelementet udgøres af en kasse med gule sider og sorte kanter, den øvre del af kassen er åben og lysebrun, den nedre del er laksefarvet og minder om en spids farveblyant med sort stift. - Die Wort-Bildmarke besteht aus dem Schriftzug "Artistic Toolbox", der in Kleinbuchstaben (mit Ausnahme der beiden ersten Buchstaben, das heißt A und T) in gerader Fettschrift in der Farbe Schwarz dargestellt ist, sowie dem direkt darüber befindlichen Bildelement in Form einer gelben Schachtel mit schwarzen Kanten, deren oberer Teil geöffnet und hellbraun ist und deren unterer lachsfarbener Teil an das angespitzte Ende eines Stifts mit schwarzer Spitze erinnert. ET - Sõna-kujutismärk koosneb tekstist Artistic Toolbox", mis on esitatud väiketähtedega (v.a mõlema sõna esitähed A ja T) lihtsas poolpaksus mustas kirjas, ning otse selle kohal paiknevast kujutiselemendist, milleks on kollaste külgede ja mustade äärtega karp, mille ülemine osa on avatud ja helepruun, alumine osa aga lõheroosa ning meenutab teritatud pliiatsi musta südamikuga otsa. EL - Το λεκτικό-εικαστικό σήμα αποτελείται από την επιγραφή "Artistic Toolbox", που αναπαρίσταται με πεζά γράμματα (εκτός από το πρώτο γράμμα και στις δύο λέξεις, δηλαδή A και T), με ίσια και έντονη γραμματοσειρά σε μαύρο χρώμα καθώς και από τοποθετημένο ακριβώς πίσω από αυτή εικαστικό στοιχείο σε σχήμα κουτιού με κίτρινες πλευρές και μαύρες ακμές, του οποίου το άνω μέρος είναι ανοιχτό και έχει ανοιχτό καφέ χρώμα, ενώ το κάτω μέρος σε σομόν χρώμα θυμίζει μύτη ξυσμένης ξυλομπογιάς με μαύρη αιχμή. EN - The figurative word mark consists of the words "Artistic Toolbox" written in lower-case letters (except the first letters of the words, that is to say A and T) in a simple and bold black font and, located directly above the words, a figurative element in the form of a box with gold sides and black edges whose top is open and is in light brown, the lower part being salmon pink and resembling the tip of a sharpened pencil with a black lead. FR - La marque verbale et figurative est composée des mots "Artistic Toolbox" en lettres minuscules (à l'exception des premières lettres de chaque mot, c'est-à-dire A et T), en gras et de couleur noire, ainsi que d'un élément graphique se trouvant juste au-dessus, qui a la forme d'une boîte aux faces jaunes et aux arêtes noires, dont la partie supérieure, marron clair, est ouverte, tandis que la partie 4 212/3

5 Del A.1. CTM inférieure, de couleur saumon, rappelle la pointe noire taillée d'un crayon. IT - Marchio verbale-grafico composto dalla scritta Artistic Toolbox" in lettere minuscole (ad eccezione delle prime lettere in entrambe le parole, ossia A e T) con un font semplice in grassetto, in colore nero, e dall'elemento grafico posto immediatamente al di sopra della scritta, sotto forma di scatola con lati gialli e bordi neri, la cui parte superiore è aperta ed ha colore marrone chiaro e la parte inferiore in colore rosa salmone ricorda l'estremità di una matita temperata con mina nera. LV - Vārdiski-grafisko zīmi veido uzraksts Artistic Toolbox", tas veidots no mazajiem alfabēta burtiem (izņemot pirmos burtus abos vārdos, proti, A un T) vienkāršā treknā melnas krāsas šriftā, kā arī grafiska elementa, kas atrodas tieši virs tā un kas attēlo kārbu ar dzelteniem sāniem un melnām malām, tās augšējā daļa ir atvērta un ir gaiši brūnā krāsā, bet apakšējā daļa ir lašu krāsā un atgādina uzasināta krītiņa galu ar melnu serdīti. LT - Žodinį vaizdinį ženklą sudaro užrašas Artistic Toolbox", užrašytas mažosiomis abėcėles raidėmis (išskyrus pirmąsias abiejų žodžių raides, t.y. A ir T) tiesiu ir pastorintu juodos spalvos šriftu, ir tiesiai virš jų įkomponuotas vaizdinis elementas dėžė geltonomis sienelėmis ir juodais kraštais, kurios viršutinė dalis atidaryta ir šviesiai rudos spalvos, o apatinė dalis lašišos spalvos ir primena padrožto pieštuko galą su juoda šerdimi. HU - A szavas-grafikus védjegy az Artistic Toolbox" feliratból, mely az ábécé kicsi, egyszerű és vastagított, fekete színű betűivel íródott (kivéve mindkét szó első betűjét, azaz az A és a T betűt), illetve a közvetlenül felette található grafikus elemből áll, melyet egy sárga oldalú és fekete szélű doboz alkot, melynek felső, világosbarna színű része nyitott, alsó, lazac színű része pedig egy kihegyezett ceruza fekete színű hegyére hasonlít. MT - It-trejdmark verbali u grafika hija magħmula milliskrizzjoni "Artistic Toolbox" ippreżentata b'ittri mhux kapital (bl-eċċezzjoni tal-ewwel ittri fiż-żewġ kelmiet li huma A u T) b'tipa sempliċi u grassa ta' kulur iswed u qiegħda direttament fuq l-element grafiku ta' kaxxa bi ġnub sofor u truf suwed li l-parti ta' fuq tagħha hija miftuħa u ta' kulur kannella ċar, u l-parti t'isfel hija ta' kulur is-salamun u tixbah it-tarf ta' lapes ittemprat b'faħma sewda. NL - Woordbeeldmerk bestaande uit het opschrift "Artistic Toolbox", uitgevoerd in kleine letters (met uitzondering van de beginletters van beide woorden, namelijk de A en de T), in een eenvoudig, zwart, vet lettertype, en het direct hierboven geplaatste beeldelement in de vorm van een doosje met gele zijden en zwarte randen, waarvan de bovenkant openstaat en lichtbruin gekleurd is en het onderste zalmkleurige gedeelte doet denken aan een geslepen potlood met een zwarte stift. PL - Znak słowno-graficzny składa się z napisu Artistic Toolbox" przedstawionego małymi literami alfabetu (za wyjątkiem pierwszych liter w obydwu wyrazach tj. A i T) prostą i pogrubioną czcionką w kolorze czarnym oraz znajdującego się bezpośrednio nad nim elementu graficznego w postaci pudełka o żółtych bokach i czarnych krawędziach, którego górna część jest otwarta i ma kolor jasnobrązowy, a dolna część w kolorze łososiowym przypomina końcówkę zatemperowanej kredki z czarnym rysikiem. PT - Marca denominativa e figurativa constituída pela inscrição "Artistic Toolbox" representada em caracteres minúsculos (à excepção das letras iniciais de ambas as palavras - A e T) direitos e em negrito, de cor preta, e pelo elemento figurativo apresentado imediatamente acima, o qual consiste numa caixa com lados amarelos e contornos pretos, cuja parte superior está aberta e é de cor castanha-clara e a parte inferior é cor de salmão e evoca a ponta de um lápis afiado com bico preto. RO - Marcă combinată compusă din elementul verbal "Artistic Toolbox" realizat cu litere minuscule (cu excepţia primelor litere ale ambelor cuvinte, A şi T), cu fonturi îngroşate, de culoare neagră şi din elementul figurativ care se află chiar deasupra elementului verbal, având forma unei cutii cu laturile galbene şi cu marginile negre, a cărei parte superioară este deschisă şi are culoarea maro deschis, iar partea inferioară, realizată cu culoarea somon, ce se aseamănă cu un creion cu vârful negru. SK - Slovno-obrazová ochranná známka sa skladá z nápisu Artistic Toolbox" vyhotoveného malými písmenami abecedy (s výnimkou prvých písmen v obidvoch výrazoch, t.j. A a T), obyčajným a tučným písmom čiernej farby a z obrazového prvku nachádzajúceho sa bezprostredne nad ním vo forme škatuľky so žltými stenami a čiernymi hranami, ktorej horná časť je otvorená a je svetlohnedej farby, a dolná časť lososovej farby pripomína hrot orezanej pastelky s čiernym hrotom. SL - Besedilno-grafični znak je sestavljen iz napisa "Artistic Toolbox" iz malih črk (razen prvih črk v obeh besedah, tj. A in T) v navadni in odebeljeni pisavi v črni barvi in iz neposredno nad njim ležečega grafičnega znaka v obliki škatle z rumenimi ploskvami in črnimi robovi, katerega gornji del je odprt in je v svetlo rjavi barvi, spodnji del v barvi lososa pa ima podobo konice ošiljenega svinčnika s črnim pisalom. FI - Sana- ja kuvamerkki koostuu tekstistä "Artistic Toolbox", joka on kirjoitettu pienin kirjaimin (lukuun ottamatta kummankin sanan ensimmäistä kirjainta eli kirjaimia A ja T) yksinkertaisella lihavoidulla kirjaintyypillä mustalla värillä sekä välittömästi tekstin yläpuolella sijaitsevasta graafisesta elementistä, joka on laatikon muotoinen ja jossa on keltaiset sivut ja mustat reunat, laatikon yläosa on auki ja se on vaaleanruskea, alaosa puolestaan on lohenpunainen ja muistuttaa teroitettua mustateräistä kynää. SV - Figurmärket består av texten "Artistic Toolbox" som är skriven med små bokstäver (utom de första två bokstäverna i orden, dvs. A och T) och med rak och fet stil i svart färg samt en figurelement som ligger direkt ovanför texten i form av en låda med gula sidor och svarta kantlinjer, vars botten är öppen och ljusbrun och lådans nedre del är laxrosa och påminner om änden på en nyvässad penna med en svart spets. BG - Жълт, черен, бананов, светлокафяв ES - Amarillo, negro, salmón, marrón claro CS - Žlutá, černá, lososová, světle hnědá DA - Gul, sort, laksefarvet, lysebrun - Gelb, schwarz, lachsfarben, hellbraun ET - Kollane, must, lõheroosa, helepruun EL - Κίτρινο, μαύρο, σομόν, ανοιχτό καφέ EN - Gold, black, salmon pink, light brown FR - Jaune, noir, saumon, marron clair IT - Giallo, nero, salmone, marrone chiaro LV - Dzeltena, melna, lašu krāsa, gaiši brūna LT - Geltona, juoda, lašišos, šviesiai ruda HU - Sárga, fekete, lazac színű, világosbarna MT - Isfar, iswed, kulur is-salamun, kannella ċar NL - Geel, zwart, zalmkleurig, lichtbruin PL - żółty, czarny, łososiowy, jasnobrązowy PT - Amarelo, preto, salmão, castanho-claro RO - Galben, negru, somon, maro deschis SK - Žltá, čierna, lososová, svetlohnedá SL - Rumena, črna, barva lososa, svetlo rjava FI - Keltainen, musta, lohenpunainen, vaaleanruskea SV - Gul, svart, laxrosa, ljusbrunt Progmedia Piotr Michał Partyka Ul. Św. Wincentego 4/ Warszawa PL Kluczewska-Strojny, Joanna Krępowieckiego 1/ Warszawa PL PL EN 212/3 5

6 CTM Del A Salgsfremmende foranstaltninger, annonce- og reklamevirksomhed: i pressen, radioen, fjernsynet, via korrespondance, internettet;annonce- og reklamevirksomhed via computernetværk, kompilering af information i en computerdatabase, computerstøttet arkivstyring, systematisering af data i computerdatabaser, annonce- og reklamevirksomhed: organisering og afholdelse af reklamekampagner, udlejning og salg af tid og sted til reklameformål i massemedierne Satellitforbindelser over internettet; Elektronisk post;post via computeren; Kommunikation via computerterminaler;transmission af lyd eller billede;internetportaler, inklusive telekommunikationsvirksomhed via internetportaler, såsom: transmission via internettet af tekst-, billed- og lydinformationer om aktuelle begivenheder, underholdning og sport;betjening af diskussionsfora på internettet; Tjenesteydelser inden for telekommunikationsvirksomhed;informationsbureauer: indsamling og spredning af beskeder;distribution af tv-programmer, reportager, dokumentar- og spillefilm, underholdnings- og sportsshows samt udsendelser med interaktiv deltagelse af publikum;udsending af: tvog radiosignaler, håndtering af lyd- og billedtransmission, håndtering af digital transmission, organisering af systemer til transmission af lyd, billeder og digitale signaler, spredning af programmer og informationer via et computernetværk - internettet;kommunikation via satellittransmission, jordbaserede og fiberoptiske kabler;personlige telekommunikationstjenester - adgang til oplysninger og individuelle tjenester fastsat for hver enkelt abonnent med mulighed for at sende oplysninger fra abonnenten til operatøren med henblik på valg af tjenesteydelser, deltagelse i spil, konkurrencer, afstemninger og foretagelse af køb med samtidig overførsel af oplysninger fra og til kunden;televirksomhed beregnet til foretagelse af detailsalg af varer gennem direkte kommunikation med kunden;tv-transmission, inklusive mulighed for valg af mange programmer og et intelligent automatisk valg af programmer, der skal optages;emission og transmission af interaktivt tv, interaktiv underholdning og konkurrencer;onlinelevering af nyheder fra computerdatabaser; Adgang til websider ved hjælp af tv-transmission via interaktive tv-portaler; Oplysnings-, rådgivnings-, informationsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser; Tilvejebringelse af internetadgang;adgang til MP3-websteder på internettet;adgang til de musik-, filmressourcer og billedsamlinger på internettet;udlejning af apparater til modtagelse og udsendelse af tv- og radiosignaler, apparater til kodning og afkodning af digitale og analoge signaler;sikring af adgang til LAN-netværk - transmission af data fra og til lokale netværk samt adgang til internettet via disse netværk;informationsagenturer (nyheder);internetoverførsel af: tidsskrifter, aviser, informationsblade, vejledninger (telekommunikationsvirksomhed) Oprettelse og vedligeholdelse af websteder for andre; Design og udvikling af computer hardware og computer software;design af internetværktøjer til understøtning af salg af kreative ydelser;oprettelse af computerprogrammer;support og vedligeholdelse af internetsider for tredjemand;design og opretholdelse af internetportaler for tredjemand; Grafisk designervirksomhed;forskning forbundet med kosmetik;boligtekstiler, rådgivning vedrørende design af beklædning, design af emballage, industriel design, stilisering, afprøvning af materialer;udlejning af steder til internetsider /6/211 smartmed Wich, Andreas Teutoburger Str Köln EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Parfumeriartikler Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /6/211 "Weniger MÜSSEN müssen" Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz Berlin EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler. 5 - Sanitære præparater til medicinske formål; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler Øl; Mineralske og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke /6/211 LIBERTY LONDON Liberty Retail Limited 179 Great Portland Street London W1W 5LS BOULT WA TENNANT Verulam Gardens 7 Gray's Inn Road London WC1X 8BT EN FR 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater, rengøring, polering og fjernelse af pletter; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler; Desodoriseringsmidler til personlig brug (parfumeri); Parfumerede poser; Pletfjernemidler; Imprægnerede renserondeller; Servietter; Ansigtsomslag; Ikke-medicinske toiletpræparater; Lavendelposer; Brusegeléer; Badesalt; Kropslotioner; Parfumerede kropslotioner; Shampoo; Hårshampo; Parfumeret hårshampoo; Præparater til hår, negle og skønhedspleje; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer. 4 - Olier og fedtstoffer til industrielle formål; Smøremidler; Midler til absorbering, fugtning, og binding af støv; Brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; Lys og væger til belysning; Duftlys; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer. 8 - Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); Knivsmedevarer, gafler og skeer; Hug- og stikvåben; Barbermaskiner; Spisebestik til bordbrug; Knivsmedevarer af ædle me /3

7 Del A.1. CTM taller; Sakse; Papirhandlervarer, sakse; Skræddersakse; Små sakse; Frisørsakse; Tekstilsakse; Dele; Dele og tilbehør vedrørende alle ovenstående varer. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Møntautomater og - apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Compactdiske; Telekommunikationsapparater; Mobiltelefoner; Telefoner; Musemåtter; Tilbehør til mobiltelefoner; Tasker til mobiltelefoner; Briller, kontaktlinser; Solbriller; Brilleetuier; Solbrilleetuier; Tilpassede etuier til solbriller og briller; Regnemaskiner; Målebånd; Etuier og overtrækslommer til laptopcomputere og tabletcomputere; Stativer til laptop- og tabletcomputere; Dele, udstyr og tilbehør til førnævnte varer Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; Smykkeskrin; Ure og kronometriske instrumenter; Ure; Armbåndsure; Modeure; Ure med stofremme; Læderremme til ure; Bijouteri; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer; Trykte publikationer; Plakater; Indpakningspapir; Skrivematerialer og -redskaber; Blæksugere; Skriveunderlag; Blækhuse; Brevhylder; Skriveplader med papirklemme; Hyldepapir til kommoder; Skriveetuier; Penneholdere og penalhuse; Skrivebordsartikler af papir; Bordservietter af papir; Papirdækkeservietter; Checkhæfteetuier; Etuier til pas; Konvolutter; Skrivepapir; Postkort; Lykønskningskort; Julekort; Stikordskort; Kalendere; Notesbøger; Skrivebordsunderlag; Telefonbøger; Bøger; Adressebøger; Fotoalbummer; Aftalekalendere; Opskriftbøger; Lommekalendere og dagbøger; Øvehæfter; Skitsebøger; Brevpressere; Papirlommetørklæder; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer; Håndtasker, rygsække, punge; Beklædningsgenstande til dyr; Holdere (i form af tegnebøger) til kreditkort, checkhæfter, pas, notesblokke, kalendere og til nøgler; Tegnebøger; Toilettasker; Kosmetiktasker; Omslag til dagbøger; Tasker og kufferter; Vadsække; Dele, udstyr og tilbehør til førnævnte varer. 2 - Møbler, spejle, billedrammer; Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; Metalliske og ikke-metalliske møbler; Havemøbler; Hovedpuder og puder; Statuer (indeholdt i denne klasse); Skråpuder; Bløde møbelstoffer indeholdt i denne klasse; Rammer (dog ikke stativer) til fotografier; Billedrammer; Spejle; Papirkurve (ikke af metal); Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; Kamme og svampe; Børster; Børstenbindermateriale; Redskaber til rengøringsformål; Ståluld; Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); Tandbørster; Tilbehør til badeværelser; Toilettasker; Toilettasker (specielt indrettede); Toiletposer; Tinvarer; Kopper; Krus af porcelæn, fajancevarer og keramik; Porcelænsvarer; Porcelæn til dekorationsformål; Fade og skåle af porcelæn, fajancevarer og keramik; Tekander; Hakkebrætter til husholdnings- og køkkenbrug; Salt- og peberbøsser; Salt- og peberbøsser; Statuer (indeholdt i denne klasse); Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Garn og tråd til tekstilfabrikation; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); Senge- og bordtæpper; Tekstilmetervarer; Silkemetervarer; Husholdningslinned; Håndklæder; Tekstilstoffer til fremstilling af beklædningsgenstande; Dyner; Vattæpper, quiltede tæpper; Tæpper; Pudevår; Lagener; Dynebetræk; Quiltede sengetæpper og Sengetæpper; Bløde boligtekstiler; Vægdraperier og tekstilvarer; Gardiner af tekstil eller plastik; Pudebetræk; Møbelbetræk; Rejsetæpper; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Herre-, dame- og børnebeklædning; Børnetøj; Babyundertøj; Skjorter; Skjorter med tryk; Skjorter med blomstertryk; Undertøj og lingeri; Nattøj; Slips, halstørklæder; Halstørklæder; Formede dele indeholdt i klasse 25, som udgør beklædningsgenstande; Toppe; Tank tops; T-shirts; Kjoler; Aftenkjoler; Sommerkjoler; Cocktailkjoler; Bælter; Bukser; Shorts; Badetøj; Strikvarer; Jumpere; Cardigantrøjer; Frakker og jakker; Hatte; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; Knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle; Kunstige blomster; Skrædderartikler; Emblemer (ikke af ædle metaller); Nålepuder; Tehætter, -varmere; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; Tapet; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Spil og legetøj; Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); Julepynt; Blødt legetøj; Brætspil; Dukker; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Organisering, styring og overvågning af motivations- og loyalitetsordninger; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet; Produktion af fjernsyns- og radioreklamer; Regnskabsførelse; Auktionsholdervirksomhed; Handelsmesser; Opinionsundersøgelser; Databehandling; Fremskaffelse af information vedrørende forretningsvirksomhed; Public relations og Markedsanalysevirksomhed; Demonstration af varer; Distribution af vareprøver; Reproduktion af dokumenter (fotokopiering eller mikrofilm); Dekoration af butiksvinduer; Vinduesdekoratørvirksomhed; Radio- og fjernsynsreklamer;detailvirksomhed i forbindelse med salg af blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, desodoriseringsmidler til personlig brug, parfumerede poser, præparater til fjernelse af pletter, rondeller til rensning, servietter, vaskeklude, ansigtsomslag, ikke-medicinske toiletpræparater, lavendelposer, brusegeléer, badesalt, kropslotioner, parfumere kropslotioner, shampoo, hårshampoo, parfumeret hårshampoo, præparater til hår, negle og skønhedspleje, olier og fedtstoffer til industriel brug, indfedtningsmidler, midler til absorbering af støv, fugtning og bindemidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til lys, duftlys, håndværktøj og -redskaber (hånddrevne), knivsmedevarer, hugge- og stikvåben, elektriske og ikke-elektriske barbermaskiner, spisebestik, knivsmedevarer af ædle metaller, sakse, papirhandlervarer, sakse, sysakse, neglesakse, frisørsakse, tekstilsakse, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- 212/3 7

8 CTM Del A.1. tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd eller billeder, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsapparater og computere, ildslukningsapparater, cd'er, telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, telefonapparater, musemåtter, tilbehør til mobiltelefoner, tasker til mobiltelefoner, kontaktlinser, briller, solbriller, brilleetuier, etuier til solbriller, tilpassede etuier til solbriller og briller, regnemaskiner, målebånd, etuier og overtrækslommer til laptopcomputere og tabletcomputere, stativer til laptop- og tabletcomputere, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller overtrukket hermed, juvelerarbejder, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, ure, armbåndsure, modeure, ure med stofremme, urremme af læder, similismykker, papir, pap og varer fremstillet af disse materialer, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirhandlervarer eller husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorredskaber (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmaterialer til emballeringsbrug, tryktyper, klichéer, trykte publikationer, plakater, indpakningspapir, skrivematerialer og -instrumenter, trækpapir, skriveunderlag, blækhuse, brevhylder, clipboards, hyldepapir, pennalhuse, penne og penalhuse, skrivebordsartikler af papir, papirservietter til bordbrug, papirdækkeservietter, checkhæfteetuier, etuier til pas, kuverter, skrivepapir, postkort, lykønskningskort, julekort, stikordskort, kalendere, notesbøger, skrivebordsunderlag, telefonbøger, bøger, adressebøger, fotoalbummer, aftalebøger, opskriftbøger, dagbøger, øvebøger, skitsebøger, brevpressere, læder og læderimitationer og varer fremstillet af disse materialer, skind, huder, lufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, seletøj og saddelmagervarer, håndtasker, rygsække, punge, tøj til dyr, kreditkortholdere (i form af tegnebøger), checkhæfter, pas, notesblokke, dagbøger og nøgler, tegnebøger, toilettasker, vaskeposer, toiletposer, kosmetiktasker, smykkeskrin, omslag til dagbøger, tasker og kufferter, vadsække, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, metalliske og ikke-metalliske møbler, havemøbler, hovedpuder og puder, skulpturer, skråmadrasser, smykkeskrin, bløde møbelstoffer, rammer til fotografier (dog ikke stativer), billedrammer, spejle, papirkurve (ikke af metal), husholdnings- eller køkkenredskaber og beholdere, kamme og svampe, børster (dog ikke pensler), børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, tandbørster, tilbehør til badeværelser, vaskeposer, tilpasset toiletnecessaire, toiletposer, tinvarer, kopper, kopper af porcelæn, fajancevarer og keramik, porcelæn, dekorative porcelænsgenstande, tallerkener og skåle af porcelæn, fajancevarer og keramik, tekander, hakkebrætter til husholdnings- og køkkenbrug, salt- og peberbøsser, peber- og saltkværne, garn og tråd til tekstilfabrikation, vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper, metervarer, silkemetervarer, husholdningslinned, håndklæder, tekstilstoffer til fremstilling af beklædningsgenstande, dundyner, quiltede tæpper, tæpper, pudevår, lagener, dynebetræk, kviltede sengetæpper og sengetæpper, bløde boligtekstiler, vægbeklædningsmateriale og tekstiler, gardiner af tekstilmateriale eller plastic, pudebetræk, møbelbetræk, rejsetæpper, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, børnetøj, babytøj, kortærmede skjorter, skjorter med tryk, skjorter med blomstertryk, lingeri og undertøj, nattøj, slips og halstørklæder, silketørklæder, formede dele indeholdt i 27 klasse 25, som udgør beklædningsgenstande, toppe, slipovere, kortærmede skjorter, kjoler, aftenkjoler, sommerkjoler, cocktailkjoler, bælter, benklæder, shorts, badetøj, strikkede beklædningsgenstande, jumpere, cardigans, frakker og jakker, hatte, blonder og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, kroge og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster, skrædderartikler, emblemer til påklædning (dog ikke emblemer af ædelt metal), nålepuder, tehætter, gulvtæpper, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale (ikke af tekstiler), tapet, spil og legesager, gymnastik- og sportsartikler, julepynt, krammedyr, brætspil, dukker samt dele og tilbehør til alle ovennævnte varer; Information, rådgivning og bistand og vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser /6/211 HILCO Hilco Trading, LLC 5 Revere Drive Suite 26 Northbrook, Illinois 662 US MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 35 - Rådgivning vedrørende opkøb og fusioner; Analyse og vurdering af virksomheder; Konsulentbistand vedrørende virksomhedsovertagelse og fusioner; Konsulentbistand i form af vurdering af forretninger; Vurdering i forretningsanliggender; Forretningsvurderinger og vurdering i forretningsanliggender; Information og vurdering vedrørende forretningsvirksomhed; Forretningsundersøgelser, vurderinger, ekspertvurderinger, -oplysninger og -undersøgelser; Rådgivning vedrørende virksomhedsfusioner, nemlig bistand ved forretningsledelse, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, PR-virksomhed vedrørende virksomhedsfusioner;information om virksomhedsledelse i forbindelse med konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for strategisk planlægning samt fusioner og overtagelser;arrangering og ledelse af auktionssalg inden for industrimaskiner, industrielt udstyr, industrivarelagre, industrielle møbler, industrielle fastgørelseselementer og andre industriaktiver;omstrukturering og konsulentvirksomhed inden for detailhandel, nemlig udbydelse af rådgivning om alternative virksomhedsstrukturer, forretningsrådgivning, bistand vedrørende strategier inden for immaterielle ejendomsrettigheder, forretningsbistand og -konsulentbistand ydet til administratorer inden for omstrukturering, forvaltning af samt information om og bistand vedrørende ordninger i forbindelse med lukning af butikker, udvikling af strategier til reduktion af forretningsomkostninger og forvaltning af ordninger til omkostningsreduktion, information og rådgivning vedrørende salgsprocesser i forbindelse med aktiver, forretningsrådgivning vedrørende strategier i forbindelse med lukning af forretninger, indkøb af forbedrede produkter, forretningsrådgivning vedrørende ejendomsstrategier, udbydelse af menneskelige ressourcer i forbindelse med ordninger inden for lukning af butikker, logistikvirksomhed vedrørende ordninger inden for lukning af butikker, ledelse og drift af detailforretninger for andre samt markedsføring og annonce- og reklamevirksomhed vedrørende ordninger inden for lukning af butikker;foreløbig ledelse inden for detailhandel;udlicitering inden for detailhandel;inddrivelse af faste aktiver, 8 212/3

9 Del A.1. CTM Nemlig,Forvaltning af industriaktiver, Nemlig, Auktionssalg,Afvikling og markedsføring på ny af tredjemands industriaktiver;beskyttelse af aktiver, Nemlig,Risikovurdering og Tjenesteydelser vedrørende virksomhedsledelse,reduktion af tab samt hindring af tab vedrørende lagerstyring inden for detailhandel under butikslukning og lagerfordeling;konsulentvirksomhed vedrørende forretningsvirksomhed og ledelse møntet på detailbranchen;rådgivning og information vedrørende forretningsvirksomhed vedrørende lånevirksomhed Bedømmelse og værdiansættelse vedrørende fast ejendom; Vurdering af fast ejendom;forretningsmæssig mæglervirksomhed og tilhørende rådgivning vedrørende forretningssalg, fusioner, Erhvervelse og Forretningsvurderinger; Konsulentbistand i forbindelse med vurdering af varer; Finansiel rådgivning og bistand vedrørende fusioner og overtagelser; Vurdering af fast ejendom; Vurdering af fast ejendom; Forvaltning af privat kapital; Investeringer i private kapitalfonde;finansiel virksomhed, nemlig erhvervsmæssig udlån, udlån med sikkerhed i aktiver, udlån vedrørende gæld bestående af kortfristede, højtforrentede selskabsobligationslån/ansvarlig indskudskapital, investering i aktier, investeringsbankvirksomhed, privat placering af aktiver og gældsinvesteringer, finansiering af leasing, factoring, forvaltning af investeringer og finansiel vurdering samt rådgivning vedrørende statusopgørelser; Afvikling af erhvervsvirksomhed;afvikling af virksomheder inden for industrimaskiner, industrielt udstyr, industrivarelagre, industrielle møbler, industrielle fastgørelseselementer og andre industriaktiver;afvikling af virksomheder inden for engroslagre med forbrugsvarer; Finansielle investeringer vedrørende fast ejendom; Finansiel vurdering løsøre og fast ejendom; Udlejning af fast ejendom; Erhvervelse af fast ejendom; Vurdering af fast ejendom; Deling af friværdi i fast ejendom, nemlig administration og organisering i forbindelse med fælles besiddelse af fast ejendom; Investering i fast ejendom; Forvaltning af fast ejendom; Erhvervelse af fast ejendom for andre; Syndikering inden for fast ejendom; Vurderings- og takseringsvirksomhed;fordeling af ejendom, Nemlig, Bedømmelse og værdiansættelse vedrørende fast ejendom,vurdering af lejeforhold, arrangering af lejeforhold, genforhandling af lejeforhold, ophør af lejeforhold, Ejendomsmæglervirksomhed, Rådgivning vedrørende fast ejendom,repositionering af fast ejendom, udbydelse af en database med oplysninger over fast ejendom;ophør af lejeforhold;genforhandling af lejeforhold;salg og salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing til sælger, nemlig salg og salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing til sælger vedrørende fast ejendom, nemlig erhvervelse af fast ejendom fra tredjemand og salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing til tredjemand samt facilitering af salg af fast ejendom fra tredjemand til en investor samt salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing fra investor til tredjemand;rådgivning vedrørende gæld i fast ejendom; Aktiver og Ejendomsadministration, konsulent-, rådgivnings- og informationsvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser, herunder stillet til rådighed via telefon eller online fra en computerdatabase, og via nationale eller internationale telekommunikationsnetværk eller internettet;lånevurdering;lånestrategier;omstrukturering og rådgivning vedrørende detailhandel, nemlig fremskaffelse af arbejdskapital til understøtning af omstruktureringsordninger, aktieanalyse, finansiel kontrol og analyse i forbindelse med ordninger inden for butikslukning, ejendomsforvaltning vedrørende ordninger inden for butikslukning;retablering af faste aktiver, nemlig omsætning af andres møbler, fast inventar og industriudstyr til penge gennem auktioner, afvikling og markedsføring på ny Bistand ved retstvister. US - 6/1/ /7/211 MEXICHEM Mexichem, S.A.B. de C.V. Rio San Javier No. 1 Colonia Viveros del Rio Tlalnepantla C.P. MX POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; Gødning; Ildslukningsmidler; Præparater til hærdning og lodning; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Garvestoffer; Bindemidler til industrielle formål. 2 - Maling; Fernisser; Lakker; Blæk; Belægninger; Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; Farvestoffer; Bejdsemidler; Naturlig harpiks i rå tilstand; Bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler. 4 - Olier og fedtstoffer til industrielle formål; Smøremidler; Midler til absorbering, fugtning og binding af støv; Brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; Lys og væger til belysning. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og stoffer; Kemikalier og Kemikalier og tilsætningsstoffer, præparater og stoffer til brug i lægemidler; Sanitære præparater til medicinske formål; Plastre; Forbindsstoffer; Præparater og stoffer til bekæmpelse af skadedyr; Svampedræbende midler; Ukrudtsdræbende midler;insekticider, dog ikke farmaceutiske præparater til erstatning for D-vitaminer samt til kalkmangel og behandling af knogleskørhed;dog ikke næringsstoffer. 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer af metal; Transportable bygninger af metal; Materialer af metal til jernbanespor; Kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); Klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; Metalrør; Pengeskabe; Andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); Malm. 7 - Maskiner til fremstilling af kemiske og petrokemiske produkter samt olieprodukter; Værktøjsmaskiner; Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land). 9 - Videnskabelige, laboratorieapparater og -instrumenter, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af data, lyd eller billeder; Magnetiske databærere; Lydplader; Databehandlingsapparater og -instrumenter; Computerhardware og -software;elektroniske og elektriske apparater og instrumenter til fremstilling af kemiske og petrokemiske produkter samt olieprodukter (ikke indeholdt i andre klasser). 1 - Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. 212/3 9

10 CTM Del A Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; Plastic i halvforarbejdet tilstand; Film; Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; Plast og Halvforarbejdet, syntetisk harpiks; Plastic i ekstruderet form til fabrikation eller emballeringsbrug; Plasticmateriale i form af ark, stænger, film eller rør;plasticfibre (ikke til anvendelse i tekstiler); Plasticsammensætninger (i halvforarbejdet tilstand);sammensætninger med kunstig harpiks (i halvforarbejdet tilstand),komponenter og enheder i støbt form til brug inden for fremstilling; Fleksible slanger, ikke af metal Byggematerialer (ikke af metal); Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; Asfalt, beg, tjære og bitumen; Transportable bygninger (ikke af metal); Monumenter, ikke af metal Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Organisering og Inklusive ledelse og opfølgning af kundeloyalitetsordninger; Reklame for tredjemands vare og tjenesteydelser; Udlejning af reklameplads; Indsamling og behandling af data; Datakompilering for andre;styring af konti;professionel forretningsrådgivning vedrørende franchising Finansiel virksomhed, finansiering; Valutarisk virksomhed Byggevirksomhed; Reparationsvirksomhed; Installationsvirksomhed. 4 - Raffinering; Forarbejdning og behandling af materialer og genstande;elektricitet, Brændstoffer og Elproduktion;Genbrug Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse-, design- og forskningsvirksomhed; Design og udvikling af computer hardware og computer software; Tjenesteydelser vedrørende ingeniørvirksomhed; Landmålingsvirksomhed; Undersøgelser; Geologiske undersøgelser; Geologisk virksomhed; Miljøforskning og Rådgivningsvirksomhed;Assistance og bistand i form af teknisk rådgivning og teknisk assistance til licensindehavere og franchisetagere; Udfærdigelse af tekniske tegninger, teknisk dokumentation og rapporter Lægevirksomhed; Medicinsk forskning; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed Udnyttelse af intellektuel ejendomsret; Licensgivning vedrørende teknologi; Professionel juridisk rådgivning vedrørende franchising /9/211 STILGÖTTER Mayr, Albert Schwanthalerstraße Frankfurt Ahlborn, Silke Sandweg Frankfurt EN Møbler; Billedrammer, spejle;artikler fremstillet af møbelsnedkere, især stativer og holdere til manchetknapper og solbriller, hylder af træ; Statuer af træ; Kunstværker af træ, voks, gips eller plastic Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver;detailhandel med møbler, billedrammer, spejle, artikler fremstillet af møbelsnedkere og kunstgenstande af træ, gips, voks og plastic;reklame på internettet i forbindelse med trævarer, artikler fremstillet af møbelsnedkere og kunstgenstande af træ, voks, gips og plastic 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, især forarbejdning af træ;forarbejdning og behandling af materialer og genstande udført af en snedker, især tilpasning og tilskæring af træ for andre på bestilling /8/211 WILKO EVERYDAY VALUE Wilkinson Hardware Stores Limited JK House Roebuck Way Manton Wood Workshop, Nottinghamshire S8 3YY POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 2 - Maling; Fernisser; Træbejdsemidler; Lakker; Konserveringsmidler; Træimprægneringsmidler. 3 - Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; Blegemidler; Flydende opvaskemidler, Skyllemidler; Malingfjernere, Midler til rensning af pensler og malerruller;vaskemidler til ruder på motorkøretøjer; Toiletsager; Sæbe, Præparater til bad og brusebad, Hud- og hårplejeprodukter, Præparater til sætning af hår, Hårlak, Shampoer, Barberpræparater, Deodoranter, Svedhæmmende præparater, Tandpasta, Mundvand, Manicurepræparater til neglene, Ikke-medicinske præparater til spædbørnspleje, Solbrunende præparater, Præparater til brug efter solbadning, Vat og vatrondeller til kosmetisk brug; Kosmetik. 4 - Lys; Olier; Smøremidler; Brændstoffer. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; Diætetiske stoffer; Næringsmidler til spædbørn; Vitaminer; Hostemiksturer og -bolsjer; Plastre, Forbindsstoffer, Bandager, Klæbebånd til medicinske formål; Menstruationsbind, Hygiejnebind, Inkontinensbind, Desinfektionsmidler; Steriliserende opløsninger; Præparater til udryddelse og bekæmpelse af skadedyr, fungicider, ukrudtsdræbende midler, pesticider. 6 - Folier af metal til indpakning, Metalfolie til anvendelse i forbindelse med madlavning; Hængelåse, Klinker, Bolte, Inventar til døre og vinduer, Postkasser, Postkasseafdækninger, Værktøjskasser; Skruer; Søm; Varer fremstillet af metal til kantning af tæpper; Hyldeknægte, dørkroge, hjørneforstærkere, fastgørelsesanordninger til bølget materiale, dørtræk, dørhåndtag, hasper, kramper (ikke papirhandlervarer), hængsler, kuglegreb, navneskilte, møtrikker, gevindbolte, pladebeslag til reparation, vinduesruller, skruekroge og -øskner, stifter; Spændeskiver og Rawlplugs; Sikringsbolte til døre og låger; Stormkroge og fastgørelsesanordninger hertil; Dørkæder og kæder til lysekroner; Sikkerhedskæder; Låse til vinduer og døre, Kroge, Nåle, Skruer og Fjedre; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer. 7 - Elektrisk drevet værktøj; Maskiner og pumper, alle til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed og i forbindelse med byggeri, dekoration, vvs, strømforsyning, træarbejde, metalarbejde, keramik og vedligeholdelse af køretøjer; Elektriske rengøringsmaskiner; Vaske- og slibemaskiner; Bor; Sprøjtepistoler til maling; Vaskeanlæg til befordringsmidler; Græsslåmaskiner; Trimmere; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer /3

11 Del A.1. CTM Håndværktøj; Haveredskaber; Sprayanordninger; Murbor; Slibeskiver; Knivsmedevarer, gafler og skeer; Barbermaskiner; Redskaber til manicure; Knivsmedevarer af plastik. 9 - Elektriske stik og stikdåser; Elektriske afbrydere; Lysdæmperkontakter; Elektriske sikringer; Batterier, ikke til anvendelse i forbindelse med mobiltelefoner; Vinkelplader. 1 - Flasker til spædbørn og småbørn; Sutter; Bideringe Apparater til belysning og opvarmning; Lyspærer; Elektriske lysarmaturer; Apparater til opvarmning af sutteflasker Fyrværkerigenstande Juvelerarbejder, smykker; Smykker og juvelerarbejder; Simili; Bijouteri; Modesmykker; Similismykker; Juvelerarbejder fremstillet af uædle metaller); Juvelerarbejder fremstillet af uædle metaller; Armbånd; Armringe Folie til indpakning af næringsmidler, Plasticfolie til emballeringsbrug; Køkkenruller, Papirslommetørklæder, Toiletpapir, Toiletpapir; Indsatser til affaldsbeholdere; Papirvarer, Notesbøger, Adressebøger; Klæbemidler til husholdningsbrug; Skrive- og tegneredskaber;pensler, malerruller og bakker; Billeder; Planteetiketter; Bleer; Bletasker Bagageartikler, tasker, mapper; Paraplyer. 2 - Møbler; Tapetseringsborde; Trappetrin; Gardinstænger, Baner og Gelændere og Støtter; Gardinkroge, Gardinringe; Låse, Bolte, Tilbehør til døre og vinduer, Postkasser, Postkasseafdækninger, Værktøjskasser, Rawlplugs, Fastgørelsesstik, Artikler til kantning af tæpper; Alle er ikke af metal; Spejle; Billedrammer og fotorammer; Beholdere til planter; Værktøjskasser af metal Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, Køkkenredskaber; Glasvarer; Lertøj; Kopper fremstillet af papir eller plastic; Beholdere til fødevarer; Redskaber til rengøringsformål, Klude, Skulderpuder, Svampe; Gummihandsker til husholdningsbrug; Tandbørsteholdere; Børster, Hårbørster, Kamme og etuier hertil; Vandkander, Hånddrevne sprøjter; Potter til planter; Engangsservice, fremstillet af plastic; Tandtråd Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); Polstringsmaterialer (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); Ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation Tekstilmetervarer; Viskestykker; Viskestykker; Bordtæpper; Servietter; Dækkeservietter; Sengetæpper; Sengelinned, tæpper; Tæpper; Møbeltæpper; Sengetæpper; Pudebetræk; Pudebetræk; Vattæpper, quiltede tæpper; Dyner; Quiltede sengetæpper; Dynebetræk; Lagener; Sengekapper; Møbelbetræk; Gardiner; Gardinbånd; Stores (undergardiner); Bruserforhæng; Badelinned; Håndklæder; Badehåndklæder; Strandhåndklæder; Badelagener Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Bleer fremstillet af tekstilmateriale Knapper, hægter, maller, knappenåle, synåle, kniplinger, bånd og possementmagervarer; Kunstige blomster Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmateriale som ikke er tekstilvarer Legetøj; Spil; Legetøj; Dukker; Udklædningstøj; Rangler; Julepynt; Legetøj til dyr Kød, fisk, fjerkræ og vildt; Kødekstrakter; Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geleer, syltetøj; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer; Chips; Næringsmidler i form af snackvarer, inklusive snackvarer fremstillet af frugter, grøntsager og/eller nødder; Tilberedte salater, inklusive frugtsalater, kartoffelsalater og grønsagssalater. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; Søde sager, Konfekturevarer, Levering af chokolade, Biskuitter; Spiseis; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis; Snackvarer, inklusive snackvarer fremstillet af kornprodukter, snackvarer i form af riskager, snackvarer med sesam, snackvarer af knækbrød; Sandwicher; Indpakning; Sandwichfyld; Brødstænger; Engelske julebuddinger; Tærter med hakket kød; Frugtsaucer Havebrugsprodukter; Plantefrø; Naturlige planter; Foderstoffer, særlig til fisk, Spiselige tyggegenstande til dyr, Dyrekiks Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke Sammensætning, til fordel for andre, af en række varer, nemlig produkter til reparation i hjemmet, gør-det-selv produkter, varer til dekorering af hjemmet, nemlig maling, bindemidler og fyldstoffer, børster og ruller, fliser, værktøjer og befæstelsesanordninger, varer til reparation af bygninger og vedligeholdelse af bygninger indvendigt, produkter til vedligeholdelse og rengøring af biler, tilbehør til biler, bindemidler, gavntræ, havebrugsprodukter, haveprodukter, drivhuse, tilslagsmaterialer, sten og grus til haver og landskabsarkitektur, haveskure, varer til havebrug, transportable bygninger, bygningsforsyninger, tagdækningsmateriale, possementmagervarer, knapper, kroge, eyes, knappenåle, synåle, blonder, bånd, possementmagervarer, købmandsvarer, husholdningsartikler, rengøring og præparater til polering, kosmetiske præparater, toiletpræparater, hårplejeprodukter og tilbehør, solplejepræparater, plejemidler til kæledyr, foder til kæledyr og udstyr til kæledyr, computere og tilbehør hertil, dataprogrammer, spillekonsoller, printere, lamineringsmaskiner, papirhandlervarer, bøger, tidsskrifter, fagtidsskrifter, trykte publikationer, køkkenudstyr, køkkenmaskiner, tilbehør til badeværelser og tilbehør, elektriske husholdningsapparater, elektronik til hjemmet, cd'er, dvd'er, belysningsartikler, havebelysning, udstyr til anvendelse i hjemmet, næringsmidler, konfekturevarer, beklædningsgenstande, fodbeklædning, hovedbeklædning, tilbehør til hjemmet, møbler, fritidsmøbler, havegriller, bagage, tasker, rejsetasker, kufferter, paraplyer, punge, tegnebøger, telte, soveposer, ting til picnic, legetøj, spil, legesager, klapvogne, tilbehør og dele til klapvogne, høje stole, tilbehør og dele til høje stole, bæreseler til spædbørn, trapper, låger til beskyttelse af børn, skifteunderlag, babyalarmer, seletøj til børn, steriliseringsapparater og brystpumper, sutteflasker, sutter, bideringe, cykler og cykeltilbehør, computerspil, soppebassiner, legehuse, julepynt, festtilbehør, årstidsbestemt pynt, fyrværkerigenstande, gulvbelægning og tilbehør, lægemidler, juvelerarbejder, armbåndsure, kronometriske instrumenter og ure, armbånd og armringe, således at kunderne let kan se og købe førnævnte varer fra en isenkram eller forretning, via postordre eller et websted på internettet, som specialiserer i sådanne produkter, eller med brug af telekommunikation /8/211 WILKINSON Wilkinson Hardware Stores Limited JK House Roebuck Way Manton Wood Workshop, Nottinghamshire S8 3YY POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 212/3 11

12 CTM Del A Maling; Fernisser; Træbejdsemidler; Lakker; Konserveringsmidler; Træimprægneringsmidler. 3 - Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; Blegemidler; Flydende opvaskemidler, Skyllemidler; Malingfjernere, Midler til rensning af pensler og malerruller; Rengøringsmidler til skærme og Shampoo til automobiler; Toiletsager; Sæbe, Præparater til bad og brusebad, Hudog hårplejeprodukter, Præparater til sætning af hår, Hårlak, Shampoer, Barberpræparater, Deodoranter, Svedhæmmende præparater, Tandpasta, Mundvand, Manicurepræparater til neglene, Ikke-medicinske præparater til spædbørnspleje, Solbrunende præparater, Præparater til brug efter solbadning, Vat og vatrondeller til kosmetisk brug; Kosmetik. 4 - Lys; Olier; Smøremidler; Brændstoffer. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; Diætetiske stoffer; Næringsmidler til spædbørn; Vitaminer; Hostemiksturer og -bolsjer; Plastre, Forbindsstoffer, Bandager, Klæbebånd til medicinske formål; Menstruationsbind, Hygiejnebind, Inkontinensbind, Desinfektionsmidler; Steriliserende opløsninger; Præparater til udryddelse og bekæmpelse af skadedyr, fungicider, ukrudtsdræbende midler, pesticider. 6 - Folier af metal til indpakning, Metalfolie til anvendelse i forbindelse med madlavning; Hængelåse, Klinker, Bolte, Inventar til døre og vinduer, Postkasser, Postkasseafdækninger, Værktøjskasser; Skruer; Søm; Varer fremstillet af metal til kantning af tæpper; Hyldeknægte, dørkroge, hjørneforstærkere, fastgørelsesanordninger til bølget materiale, dørtræk, dørhåndtag, hasper, kramper (ikke papirhandlervarer), hængsler, kuglegreb, navneskilte, møtrikker, gevindbolte, pladebeslag til reparation, vinduesruller, skruekroge og -øskner, stifter; Spændeskiver og Rawlplugs; Sikringsbolte til døre og låger; Stormkroge og fastgørelsesanordninger hertil; Dørkæder og kæder til lysekroner; Sikkerhedskæder; Låse til vinduer og døre, Kroge, Nåle, Skruer og Fjedre; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer. 7 - Elektrisk drevet værktøj; Maskiner og pumper, alle til anvendelse i landbrugs- og havebrugsøjemed og i forbindelse med byggeri, dekoration, vvs, strømforsyning, træarbejde, metalarbejde, keramik og vedligeholdelse af køretøjer; Elektriske rengøringsmaskiner; Vaske- og slibemaskiner; Bor; Sprøjtepistoler til maling; Vaskeanlæg til befordringsmidler; Græsslåmaskiner; Trimmere; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer. 8 - Håndværktøj; Haveredskaber; Sprayanordninger; Murbor; Slibeskiver; Knivsmedevarer, gafler og skeer; Redskaber til manicure; Knivsmedevarer af plastik. 9 - Elektriske stik og stikdåser; Elektriske afbrydere; Lysdæmperkontakter; Elektriske sikringer; Batterier, ikke til anvendelse i forbindelse med mobiltelefoner; Vinkelplader. 1 - Flasker til spædbørn og småbørn; Sutter; Bideringe Apparater til belysning og opvarmning; Lyspærer; Elektriske lysarmaturer; Apparater til opvarmning af sutteflasker Fyrværkerigenstande Juvelerarbejder, smykker; Smykker og juvelerarbejder; Simili; Bijouteri; Modesmykker; Similismykker; Juvelerarbejder fremstillet af uædle metaller); Juvelerarbejder fremstillet af uædle metaller; Armbånd; Armringe Folie til indpakning af næringsmidler, Plasticfolie til emballeringsbrug; Køkkenruller, Papirslommetørklæder, Toiletpapir, Toiletpapir; Indsatser til affaldsbeholdere; Papirvarer, Notesbøger, Adressebøger; Klæbemidler til husholdningsbrug; Skrive- og tegneredskaber; Ruller, børster, Malingsbakker; Billeder; Planteetiketter; Bleer; Bletasker Bagageartikler, tasker, mapper; Paraplyer. 2 - Møbler; Tapetseringsborde; Trappetrin; Gardinstænger, Baner og Gelændere og Støtter; Gardinkroge, Gardinringe; Låse, Bolte, Tilbehør til døre og vinduer, Postkasser, Postkasseafdækninger, Værktøjskasser, Rawlplugs, Fastgørelsesstik, Artikler til kantning af tæpper; Alle er ikke af metal; Spejle; Billedrammer og fotorammer; Beholdere til planter; Værktøjskasser af metal Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, Køkkenredskaber; Glasvarer; Lertøj; Kopper fremstillet af papir eller plastic; Beholdere til fødevarer; Redskaber til rengøringsformål, Klude, Skulderpuder, Svampe; Gummihandsker til husholdningsbrug; Tandbørsteholdere; Børster, Hårbørster, Kamme og etuier hertil; Vandkander, Hånddrevne sprøjter; Potter til planter; Engangsservice, fremstillet af plastic; Tandtråd Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); Polstringsmaterialer (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); Ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation Tekstilmetervarer; Viskestykker; Viskestykker; Bordtæpper; Servietter; Dækkeservietter; Sengetæpper; Sengelinned, tæpper; Tæpper; Møbeltæpper; Sengetæpper; Pudebetræk; Pudebetræk; Vattæpper, quiltede tæpper; Dyner; Quiltede sengetæpper; Dynebetræk; Lagener; Sengekapper; Møbelbetræk; Gardiner; Gardinbånd; Stores (undergardiner); Bruserforhæng; Badelinned; Håndklæder; Badehåndklæder; Strandhåndklæder; Badelagener Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Bleer fremstillet af tekstilmateriale Knapper, hægter, maller, knappenåle, synåle, kniplinger, bånd og possementmagervarer; Kunstige blomster Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmateriale som ikke er tekstilvarer Legetøj; Spil; Legetøj; Dukker; Udklædningstøj; Rangler; Julepynt; Legetøj til dyr Kød, fisk, fjerkræ og vildt; Kødekstrakter; Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geleer, syltetøj; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer; Chips; Næringsmidler i form af snackvarer, inklusive snackvarer fremstillet af frugter, grøntsager og/eller nødder; Tilberedte salater, inklusive frugtsalater, kartoffelsalater og grønsagssalater. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; Søde sager, Konfekturevarer, Levering af chokolade, Biskuitter; Spiseis; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis; Snackvarer, inklusive snackvarer fremstillet af kornprodukter, snackvarer i form af riskager, snackvarer med sesam, snackvarer af knækbrød; Sandwicher; Indpakning; Sandwichfyld; Brødstænger; Engelske julebuddinger; Tærter med hakket kød; Frugtsaucer Havebrugsprodukter; Plantefrø; Naturlige planter; Foderstoffer, særlig til fisk, Spiselige tyggegenstande til dyr, Dyrekiks Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke Sammensætning, til fordel for andre, af en række varer, nemlig, produkter til indretning af hjemmet, gør-det-selv produkter, varer til dekorering af hjemmet, nemlig maling, bindemidler og fyldstoffer, børster og ruller, fliser, værktøjer og befæstelsesanordninger, varer til reparation af bygninger og vedligeholdelse af bygninger indvendigt, vedligeholdelse af biler og rengøringsmidler, tilbehør til biler, bindemidler, gavntræ, havebrugsprodukter, haveprodukter, drivhuse, tilslagsmaterialer, sten og grus til haver og landskabsarkitektur, haveskure, varer til havebrug, transportable bygninger, bygningsforsyninger, tagdækningsmateriale, possementmagervarer, knapper, kroge, eyes, knappenåle, synåle, blonder, bånd, possementmagervarer, købmandsvarer, husholdningsartikler, rengøring og præparater til polering, kosmetiske præparater, toiletpræparater, hårplejeprodukter og tilbehør (dog ikke barbergrej og barberblade), solplejepræparater, plejemidler til kæledyr, foder til kæledyr /3

13 Del A.1. CTM og udstyr til kæledyr, computere og tilbehør hertil, dataprogrammer, spillekonsoller, printere, lamineringsmaskiner, papirhandlervarer, bøger, tidsskrifter, fagtidsskrifter, trykte publikationer, køkkenudstyr, køkkenmaskiner, tilbehør til badeværelser og tilbehør, elektriske husholdningsapparater, elektronik til hjemmet, cd'er, dvd'er, belysningsartikler, havebelysning, udstyr til anvendelse i hjemmet, næringsmidler, konfekturevarer, beklædningsgenstande, fodbeklædning, hovedbeklædning, tilbehør til hjemmet, møbler, fritidsmøbler, havegriller, bagage, tasker, rejsetasker, kufferter, paraplyer, punge, tegnebøger, telte, soveposer, ting til picnic, legetøj, spil, legesager, klapvogne, tilbehør og dele til klapvogne, høje stole, tilbehør og dele til høje stole, bæreseler til spædbørn og transportanlæg, trapper, låger til beskyttelse af børn, skifteunderlag, babyalarmer, seletøj til børn, steriliseringsapparater og brystpumper, sutteflasker, sutter, bideringe, cykler og cykeltilbehør, computerspil, soppebassiner, legehuse, julepynt, festtilbehør, årstidsbestemt pynt, fyrværkerigenstande, gulvbelægning og tilbehør, lægemidler, juvelerarbejder, armbåndsure, kronometriske instrumenter og ure, armbånd og armringe, således at kunderne let kan se og købe førnævnte varer fra en isenkramforretning eller forretning, via postordre eller et websted på internettet, som specialiserer i sådanne produkter, eller med brug af telekommunikation /8/211 FRIO TELSTAR, S.A. Avda. Font i Sagué 55, Parc Cientific i Tecnológic Orbital Terrassa (Barcelona) ES CLARKE, MOT Y CIA., S.L. Rambla Méndez Núñez, 12, 6 A 32 Alicante ES EN ES 35 - Detail- og engrossalg vedrørende medicinske apparater og instrumenter til lagring og opbevering af lægemidler, veterinærmedicin og farmaceutiske præparater, lavtemperatursfrysere og -køleskabe til medicinske, industrielle, veterinærmedicinske og videnskabelige formål, annonce- og reklamevirksomhed /8/211 Enlaml Dongtang Industrial Area, Xiashan, Chaonan District, Shantou City Guang Dong Province CN Padullés Capdevila, Martín Calle Enric Granados, 21, Pral. 4ª 87 Barcelona ES EN ES 1 - Hypogastriske bælter; Underlivsbælter; Mavebind; Korsetter (mavebind); Spændetrøjer; Ortopædiske artikler; Korsetter til medicinske formål; Apparater til skønhedsmassage; Mavepuder; Sutteflasker Beklædning; Undertøj; Brystholdere; Strømpevarer, trikotagevarer; Pyjamasser; Bleer af tekstilmateriale; T- shirts; Badetøj; Badekåber; Babytøj; Brudekjoler; Bælter (beklædningsgenstande); Underbukser; Kasketter; Slips; Hagesmække, ikke af papir; Sportunderstrøjer; Sko; Blebukser Salgsfremmende foranstaltninger (for andre); Importeksportagenturer; Udendørs avertering; Reklameomdeling; Offentliggørelse af reklametekster; Dekoration af butiksvinduer; Distribution af vareprøver; Opsætning af reklamer; Organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål;organisering af udstillinger til detailvirksomhed, ledelse af franchisevirksomhed; Arbejdsformidlingskontorer; Revision /1/211 MOTIONQUEST currex GmbH Dorotheenstr Hamburg EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Møntautomater og - apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software Guangdong Yingnaier Apparel Company Limited /8/211 Q 212/3 13

14 CTM Del A BG - Оранжев. ES - Naranja. CS - Oranžová. DA - Orange - Orange. ET - Oranž. EL - Πορτοκαλί. EN - Orange. FR - Orange. IT - Arancione. LV - Oranžs. LT - Oranžinė. HU - Narancssárga. MT - Oranġjo. NL - Oranje. PL - Pomarańczowy. PT - Laranja RO - Portocaliu. SK - Oranžová. SL - Oranžna. FI - Oranssi. SV - Orange BM TRADA Group Limited Chiltern House Stocking Lane Hughenden Valley High Wycombe, Buckinghamshire HP14 4ND IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN FR 41 - Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med effektstyring af varer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med effektstyring; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kontrol; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med intern kontrol; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kvalitetskontrol og kvalitetssikring; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med energistyring; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med energistyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kontrol af energistyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med intern kontrol af energistyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med miljøspørgsmål; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med miljøstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kontrol af miljøstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med intern kontrol af miljøstyringssystemer; Undervisningstjenesteydelser i forbindelse med sundhed og sikkerhed; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med sundhedsog sikkerhedsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kontrol af sundheds- og sikkerhedsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med intern kontrol af sundheds- og sikkerhedsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kvalitetsstyring; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kvalitetsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kontrol af kvalitetsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med intern kontrol af kvalitetsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med sikkerhedsstyring; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med sikkerhedsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kontrol af sikkerhedsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med intern kontrol af sikkerhedsstyringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med styringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med integrerede styringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med kontrol af styringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med intern kontrol af styringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med integrerede kontroller af flere styringssystemer; Formidling af uddannelsesvirksomhed i forbindelse med planlægning, ledelse og afholdelse af kontroller; Informations-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software; Kvalitetskontrol; Energieftersyn; Revision af producenters evne inden for kvalitetkontrol; Kontrol af virksomheder for at sikre overensstemmelse med kravene til certificeringsprogrammer; Kontrol af virksomheder for at sikre overensstemmelse med kravene til certificeringsprogrammer vedrørende sundhed og sikkerhed; Kontrol af sundheds- og sikkerhedsprocedurer; Kontrol og overvågning af byggefirmaer for at sikre overholdelse af standarder vedrørende tekniske kompetencer, registrering af handler, den finansielle stilling, forsikringsvirksomhed, sundhedsog sikkerhedspraksis, kundesupport; Kontrol og overvågning af virksomheder vedrørende design, installation, ibrugtagning og vedligeholdelse af opvarmnings-, ventilations-, luftkonditionerings- og køleprodukter og -udstyr for kontrol af tekniske kompetencer og salgsevner; Kontrol af byggefirmaer for at sikre overholdelse af notifikationskrav og tekniske krav vedrørende opvarmnings-, ventilations-, luftkonditionerings-, vvs-, energieffektive og køleapparater; Testning af konformitet; Udvikling af afprøvningsmetoder; Bedømmelse og testning af materialer; Test af nye produkter; Produktafprøvning; Tests vedrørende kvalitetskontrol; Gennemførelse af kvalitetsundersøgelser; Sikkerhedsafprøvning af produkter; Videnskabelig afprøvning; Tjenesteydelser vedrørende udvikling af testmetoder; Teknisk afprøvning; Sikkerhedsafprøvning af produkter; Mekanisk afprøvning af vinduer og døre; Mekanisk afprøvning af byggematerialer; Udfærdigelse af tekniske rapporter; Udarbejdelse af tekniske rapporter vedrørende varer; Udarbejdelse af tekniske rapporter vedrørende personale; Formidling af ekspertrapporter; Professionel rådgivning vedrørende effektiv energiudnyttelse i bygninger; Registrering af data vedrørende energiforbrug i bygninger; Undersøgelser vedrørende websider; Afprøvning af komponenter; Afprøvning af kompatibilitet; Formidling af produktevalueringsrapporter; Afprøvning af systemer til private og erhvervsmæssige varmesystemer; Afprøvning af ventilationssystemer; Afprøvning af luftkonditioneringssystemer; Afprøvning af kølesystemer; Afprøvning af vvs-systemer; Afprøvning af personer for at sikre overensstemmelse med de tekniske krav; Formidling af information og rådgivning inden for virksomheders samfundsansvar; Formidling af forretningsog virksomhedsrådgivning vedrørende virksomheders sociale ansvar; Kvalitetssikring og kvalitetskontrol; Kvalitetskontrol og kvalitetssikring vedrørende produkter, personale, systemer og processer; Evaluering af præstationer i forhold til foruddefinerede standarder eller målsætninger; Evalue /3

15 Del A.1. CTM ring af effektivitet i forhold til referencepunkter; Formidling af ekspertvurderinger; Forskning inden for sundhed og sikkerhed; Forskning inden for produktafprøvning; Forskning inden for personaletests; Forskning inden for byggevirksomhed; Forskning vedrørende bygge- og konstruktionsmaterialer; Miljøforskning; Informations-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte Juridisk bistand; Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; Certificeringsvirksomhed; Certificering af varer og tjenesteydelser; Certificering i forbindelse med ledelsesprocesser; Certificering af kvalitet og produkter; Certificering i forbindelse med sundhed og sikkerhedsoverensstemmelse; Certificering i forbindelse med sundheds- og sikkerhedstyringssystemer; Certificering i forbindelse med fødevaresikkerhed; Certificering i forbindelse med fødevaresikkerhedsstyringssystemer; Certificering i forbindelse med styring af informationssikkerhed; Certificering i forbindelse med effektstyring af varer; Certificering i forbindelse med effektstyring; Certificering i forbindelse med effektstyringssystemer; Certificering i forbindelse med effektstyring af savværkstømmer og relaterede produkter; Certificering i forbindelse med træemballager; Certificering i forbindelse med emballager af træ; Certificering i forbindelse med genbrug af træ; Certificering i forbindelse med fugtmålere; Certificering i forbindelse med styringssystemer; Certificering i forbindelse med kvalitetsstyringssystemer; Certificering i forbindelse med miljøstyringssystemer; Certificering i forbindelse med informationssikkerhedsstyringssystemer; Certificering i forbindelse med softwareudvikling, forsyning og vedligeholdelse; Certificering i forbindelse med vejsikkerhed; Certificering i forbindelse med energiklassificering af vinduer; Certificering i forbindelse med byggesystemer; Certificering i forbindelse med maleprocesser; Certificering i forbindelse med leverandører af malesystemer; Certificering i forbindelse med metaller samt andre metalprodukter og byggematerialer, byggevarer, stålkonstruktionsarbejder, armeringsjern, metalvæv og koblingssystemer, metaldøre og blændedøre, jernarbejder til døre og vinduer, træ, gavntræ, træprodukter, teknisk forarbejdede træprodukter, bygningstræ af kompositmaterialer, underliggere, i-jern, tømmer, apparater til savværk, isoleringsprodukter til bygningsbrug, bjælkesko, klemmer til hovedbindt, fastgøringselementer til plader, lukninger, fastgøringselementer i form af dyvler, indspændingsbånd, vinkelplader, befæstelsesanordninger og forgreningsled, arkitektoniske isenkramvarer, vindues- og dørlister, dørlukkere, anordninger til ophængning, hængsler, sømplader, konsoller, metalpaneler, beklædningsmateriale af metal, byggematerialer, ikke af metal, beton og cementholdige produkter og materialer, cement, cementmaterialer, fyldstoffer, blandingsmidler, kalkkvælstof (gødning), puds, gipsplader, kalk, mørtel, færdigblandet beton, blokke, rørledninger, overliggere, lerprodukter til bygningsformål, tegl, rørledninger, fliser, betonblandemaskiner, keramik- og glasprodukter til bygningsbrug, planglas, flade glasenheder, hærdet glas, hærdet glas, lamineret glas, tyverihindrende lamineret glas, glas til vejtransport, kuglebestandigt glas, eksplosionssikkert glas, isolerende glaspartier, termoruder, byggeprodukter af plastic og polymermaterialer, PVC-U vinduer, PVC-U døre, udestuer og indfatninger, rørledninger af plastic, afløbsrender og tilbehør, plasticfilm og polymermaterialer, åndbare membraner, asfaltholdige og bituminøse produkter, asfalt- og bitumøse blandinger, bitumen, materialer til afmærkning af vejbaner, natursten- og skifterprodukter, murværk af natursten, skifer, gavntræ og tømmer, krydsfiner, masonitplader, fiberplader, spånplader, blindtræ, bygningstømmer, plademateriale og panelprodukter, fleksible ark til vandtætning, rammer og paneler af bygningstræ, træskeletter solgt som samlesæt, bygningstømmerentreprenører, møbellister af træ, træpaneler, træbjælker eller bjælker af kompositmaterialer og gulvbelægningssystemer, laminerede træprodukter, profillister, trappeelementer og balustrader, balustrader af træ, snedkervirksomhed, gulvbelægning, gulvbelægning af træ, løftede gulve og dæk, overspær, tagprodukter, vinduer, sikkerhedsvinduer, fremhævede sikkerhedsvinduer, vinduer at bygningstømmer, vinduer af aluminium, stålvinduer, vinduer af kompositmaterialerm, maskiner til opsætning af vinduer, maskiner til opsætning af døre, udestuer, døre, branddøre, branddøre af bygningstømmer, branddøre af stål, branddøre af kompositmaterialer, sikkerhedsdøre, fremhævede sikkerhedsdøre, dørelementer, hængslede døre, drejelige dørelementer, dørrammer, undertag, dørindfatninger, indvendige vægge og vægmaterialer, stilladsbrædder, paller, bræddebeklædning, paneler, bjælker, ruder af hærdet glas, kiler, vinduesrammer af bygningstømmer, nagler, palmeolie, maling samt dele og tilbehør til alle ovennævnte varer; Certificering i forbindelse med personale; Certificering i forbindelse med montering af vinduer; Certificering i forbindelse med montering af udskiftningsvinduer; Certificering i forbindelse med montering af udskiftningsvinduer i boliger; Certificering i forbindelse med montering af udskiftningsdøre; Certificering i forbindelse med montering af udskiftningsdøre i boliger; Certificering i forbindelse med visuelle styrkeprocesser for bygningstømmer; Certificering i forbindelse med maskiner til styrkeprocesser for bygningstømmer; Certificering af personale i forbindelse med montering af vinduer, montering af dørelementer, montering af døre, montering af branddøre, visuelle styrkeprocesser for bygningstømmer, maskiner til styrkeprocesser for bygningstømmer; Certificering i forbindelse med kompetencen af klassificering af bygningstømmer, monteringsanordninger til døre, branddøre og vinduer; Konsulent- og rådgivningsvirksomhed, alt i forbindelse med certificering; Information vedrørende certificering af varer og tjenesteydelser; Formidling af information vedrørende certificering af produkter og personale; Informations-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte /9/211 MOMENTS COPERNICUS EOOD Trakia Sofia BG Auer, Erich Anton Baumgartner Str. 43/1 123 Wien AT EN 12 - Køretøjer samt dele og tilbehør hertil. - 1/3/ /9/211 RENT2SEE BG - Думите "RENT2SEE", елемент "2" в синьо на частично сив фон. 212/3 15

16 CTM Del A.1. ES - La frase "RENT2SEE", el elemento "2" de color azul ante un fondo en parte blanco y en parte gris claro. CS - Text "RENT2SEE", prvek "2" v modré před částečně světle šedým pozadím. DA - Teksten "RENT2SEE", elementet "2" i blåt på delvist lysegrå baggrund. - Wortlaut "RENT2SEE", Element "2" in blau vor teilweisse hellgrauem Hintergrund. ET - Tekst "RENT2SEE", sinist värvi element "2" osaliselt helehallil taustal. EL - Κείμενο "RENT2SEE", στοιχείο "2" σε μπλε χρώμα, εν μέρει επάνω από ανοιχτό γκρι φόντο. EN - The word "RENT2SEE", element "2" in blue set on a partially light grey background. FR - Texte "RENT2SEE", élément "2" en bleu sur fond en partie blanc et gris clair. IT - Scritta "RENT2SEE", con il numero "2" di colore blu su uno sfondo parzialmente grigio chiaro. LV - Uzraksts "RENT2SEE", sastāvdaļa "2" zilā krāsā uz daļēji gaiši pelēka fona. LT - Užrašas "RENT2SEE", elementas "2" mėlynos spalvos iš dalies šviesiai pilkame fone. HU - A "RENT2SEE" szó, a "2" alkotóelem kék színű, részben világosszürke háttérrel. MT - It-test "RENT2SEE", l-unità "2" ta' kulur blu quddiem sfond parzjalment griż ċar. NL - De tekst "RENT2SEE", het element "2" in blauw tegen een deels lichtgrijze achtergrond. PL - Słowo "RENT2SEE", element "2" w kolorze niebieskim na częściowo jasnoszarym tle. PT - Inscrição "RENT2SEE", elemento "2" a azul, sobre fundo parcialmente cinzento-claro. RO - Cuvântul "RENT2SEE", elementul "2" cu albastru pe fundal parţial gri deschis. SK - Znenie slova "RENT2SEE", prvok "2" modrou na čiastočne svetlosivom pozadí. SL - Besedilo "RENT2SEE", element "2" v modri barvi pred deloma svetlo sivim ozadjem. FI - Merkissä on teksti "RENT2SEE", sininen elementti "2" osittain vaaleanharmaata taustaa vasten. SV - Ordalydelse "RENT2SEE", element "2" i blått mot en delvis ljusgrå bakgrund. 27 AT EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed, Bistand ved forretningsledelse, Markedsføring, Pr-virksomhed, PR-virksomhed,Formidlinger af forretninger på internettet; Sammensætning af data i computerdatabaser;salg af interaktive film og videoer, internetfilm;sammensætning af data i computerdatabaser Telekommunikationsvirksomhed;Udbydelse, udlejning og salg af internettjenester, nemlig tilrådighedsstillelse og tilvejebringelse af adgang til internettet;drift af et netværk til internettjenester (tjenesteydelser fra en internetudbyder) Filmproduktion, videoproduktion, fremstilling, udlejning af interaktive film og videoer, internetfilm, udbydelse og salg af samtlige førnævnte tjenesteydelser via internettet; Udlejning af lydoptagelser, Biograffilm og Videoer,Digitale tjenesteydelser vedrørende billeder og film;digital billedog Filmredigering Oprettelse, Design, Ajourføring og udlejning af computersoftware; Programmørvirksomhed; Computerprogrammering, Udlejning af programmer til databehandling,forsknings- og Udviklingsvirksomhed vedrørende nye produkter, Udlejning af webservere,udbydelse og Herunder alle ovennævnte tjenesteydelser leveret via internettet Mæglervirksomhed, markedsføring og Forvaltning af ophavsret,filmrettigheder /9/211 GROUPE SALES 591 BG - Черен, светлосив, син. ES - Negro, gris claro, azul. CS - Černá, světle šedá, modrá. DA - Sort, lysegrå, blå. - Schwarz, hellgrau, blau. ET - Must, helehall, sinine. EL - Μαύρο, ανοικτό γκρίζο, μπλε. EN - Black, light grey, blue. FR - Noir, gris clair, bleu. IT - Nero, grigio chiaro, blu. LV - Melns, gaiši pelēks, zils. LT - Juoda, šviesiai pilka, mėlyna. HU - Fekete, világosszürke, kék. MT - Iswed, griż ċar, blu. NL - Zwart, lichtgrijs, blauw. PL - Czarny, jasnoszary, niebieski. PT - Preto, cinzento claro, azul. RO - Negru, gri deschis, albastru. SK - Čierna, svetlosivá, modrá. SL - Črna, svetlo siva, modra. FI - Musta, vaaleanharmaa, sininen. SV - Svart, ljusgrått, blått Schwab, Alexander Staufenstrasse 27 Oberndorf AT PATENTANWALT MIKSOVSKY KG Garnisongasse Wien TEQPORT Services GmbH Heilmannstraße München TAYLOR WESSING Isartorplatz München EN 7 - Elektromekaniske apparater til fremstilling af føde- og drikkevarer,især køkkenmaskiner med flere funktioner, Brødskæremaskiner; Elektriske dåseåbnere; Elektriske knuse- og formalingsmaskiner til husholdningsbrug; Kødhakkemaskiner; Frugtpressere, elektriske, til husholdningsbrug; Opvaskemaskiner; Køkkenmaskiner, elektriske; Støvsugere; Vaskemaskiner. 8 - Hårfjerningsapparater, elektriske og ikke-elektriske; Håndredskaber til hårkrølning (ikke-elektriske); Hårfjerningsapparater, elektriske og ikke-elektriske; Elektriske og ikkeelektriske hårklippere; Klinger til håndværktøj; Barbermaskiner, elektriske og ikke-elektriske; Knivsmedevarer. 9 - Batterier;Elektriske og elektroniske kommunikationsapparater og informationsbærere;videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske ap /3

17 Del A.1. CTM parater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, især navigationsapparater; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede;især cd/dvdafspillere, projektører, fjernsynsapparater, fremvisere, videokameraer, digitale kameraer, MP3/MP4-afspillere, radioapparater (inklusive hovedtelefoner), dockingstationer med højttalere (til ipads med videre), mobiltelefoner, smartphones; Alle former for databærere, Særlig harddisks, Sikre digitale kort; Databehandlingsudstyr og computere,især tablet-pc'er; Dele, bestanddele, tilbehør og komponenter til alle ovennævnte varer, indeholdt i klasse Belysningsapparater, Især lamper, Lommelygter,Energisparepærer;Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling og tørring samt sanitetsinstallationer, især damprensere til husholdningsbrug, kontaktgriller, multigriller; Maskiner til brødfremstilling Engros- og detailhandel samt postordrehandel, også via internettet, med elektromekaniske apparater til tilberedning af næringsmidler og drikke, især køkkenmaskiner med flere funktioner, brødskæremaskiner, elektriske dåseåbnere, elektriske findelingsapparater til husholdningsbrug, kødhakkemaskiner, elektriske frugtpressere til husholdningsbrug, opvaskemaskiner, elektriske køkkenmaskiner, støvsugere, vaskemaskiner, elektriske og ikke-elektriske hårfjerningsapparater, hånddrevne ikke-elektriske redskaber til hårpleje, elektriske og ikke-elektriske maskiner til hårklipning, knive (håndværktøj), elektriske eller ikke-elektriske barbermaskiner, knivsmedevarer, batterier, elektriske og elektroniske apparater, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, især navigationsapparater, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, især cd/dvd-afspillere, projektører, fjernsynsapparater, fremvisere, videokameraer, digitale kameraer, MP3/MP4-afspillere, radioapparater (inklusive hovedtelefoner), dockingstationer med højttalere (til ipads med videre), mobiltelefoner, smartphones, databærere af enhver art, især harddiske, SD-kort, databehandlingsudstyr, især tablet-pc'er, dele, komponenter og tilbehør til alle førnævnte varer, apparater til belysning, især lamper, lommelygter, energisparepærer, apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling og tørring samt sanitetsinstallationer, især damprensere til husholdningsbrug, kontaktgriller, multi-griller, maskiner til brødfremstilling; Indkøbsvirksomhed for tredjemand [indkøb af varer og tjenesteydelser for andre virksomheder]; Formidling af handelsaftaler for tredjemand, også i forbindelse med elektronisk handel; Modtagelse af bestillinger,leveringsservice og fakturaafvikling for tredjemand, Også inden for elektronisk handel; Formidling af kontrakter om køb og salg af varer eller tjenesteydelser for tredjemand; Formidling af handels- og erhvervskontakter;virksomheds- og markedsundersøgelser, erhvervelse af nye kunder og kundepleje gennem reklameomdeling (mailing); Planlægning af reklametiltag; Præsentation af varer i kommunikationsmedier i forbindelse med detailhandel; Salgsfremmende foranstaltninger; Annoncering og markedsføring; Organisering og ledelse af messer og udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; Administration af datastyrede arkiver; Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed samt organisatorisk rådgivning Afvikling af valutaforretninger,især kreditkort, kort med forudbetalte værdier; Elektronisk kapitaloverføring; Udstedelse af værdikuponer,gavekort, kort med forudbetalte værdier;finansiel virksomhed, især formidling af konti til brug ved betaling med mobile terminaler eller internettet;finansielle transaktioner via elektroniske kommunikationsnet Udbydelse af adgang til informationer på internettet; Udbydelse af adgang til platforme på internettet; Udbydelse af adgang til onlinemarkedspladser for sælgere og købere af varer og tjenesteydelser Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer /9/211 DAB bank BG - Зелен, бял и черен ES - Negro, blanco, verde CS - Černá, bílá, zelená DA - Sort, hvid, grøn - schwarz, weiß, grün ET - Must, valge, roheline EL - Μαύρο, λευκό, πράσινο EN - Black, white, green FR - Noir, blanc, vert IT - Nero, bianco, verde LV - Melns, balts, zaļš LT - Juoda, balta, žalia HU - Fekete, fehér, zöld MT - Iswed, abjad, aħdar NL - Zwart, wit, groen PL - Czarny, biały, zielony PT - Preto, branco e verde RO - Negru, alb, verde SK - Čierna, biela, zelená SL - Črna, bela, zelena FI - Musta, valkoinen, vihreä SV - Svart, vitt, grönt DAB bank AG Landsberger Str München BEITEN BURKHARDT Ganghoferstr München EN 9 - Kreditkort;Kodede identifikations-, service- og/eller kundekort; Kort med integrerede kredsløb; Magnetkort; Chipkort; Usb-stik og andre databærere;kortlæserapparater og elektroniske apparater til gennemførelse af kontantløse betalings- og afregningstransaktioner samt dele heraf, Dele hertil indeholdt i klasse 9; Computersoftware (registreret); Elektroniske spil; Spilleprogrammer til computere og mobile terminaler; Elektroniske publikationer (der kan downloades); Databehandlingsprogrammer Tryksager; Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Trykte publikationer, pjecer, brochure,tidskrifter, aviser og blade, tryksager vedrørende bankvirksomhed; Kreditkort, debetkort (ikke kodede). 212/3 17

18 CTM Del A Annonce- og reklamevirksomhed, Bistand ved forretningsledelse, Bistand ved forretningsadministration,virksomhedsrådgivning i økonomisk henseende;onlinevirksomhed, nemlig indsamling af data, nyheder, informationer, tekster og billeder, pleje, systematisering og sammensætning af data, nyheder, informationer, tekster og billeder i computerdatabaser; Annoncering og markedsføring,særlig med brug af kundetilknytnings- og bonusordninger og Udstedelse af kundekort til identifikation ved indkøb; Økonomiske prognoser og analyser;organisering og arrangering af udstillinger og messer med kommercielle, industrielle og reklamemæssige formål, også på internettet; Udvikling,Koordinering og styring af kundetilknytnings- og bonusordninger med henblik på marketing; Prisoverrækkelser med reklamemæssige formål; Udgivelse af tryksager (også i elektronisk form) i reklameøjemed;onlinetjenesteydelser, nemlig elektronisk lagring af data, meddelelser, informationer, tekster og billeder Forsikringsvirksomhed; Finansiel virksomhed; Valutarisk virksomhed; Ejendomsmæglervirksomhed; Online bankvirksomhed;bonusordninger inden for kundetilknytning gennem udstedelse (for andre) af værdikuponer, rabatmærker, kundekort med betalingsfunktion Telekommunikationsvirksomhed; Tilrådighedsstillelse af interaktive fora og/eller Portaler på internettet;onlinetjenesteydelser, nemlig elektronisk transmission af data, meddelelser, informationer, tekster og billeder; Udbydelse af adgang til informationer på internettet; Udlejning og formidling af adgangstid til databaser, Særlig onlinedatabaser; Udbydelse af adgang til databaser, Særlig onlinedatabaser;udsendelse af fjernsyns- og radioudsendelser Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed;Tv- og radiounderholdning, sammensætning af radio- og tv-programmer; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Organisering og arrangering af kongresser og symposier; Offentliggørelse og udgivelse af tryksager, dog ikke reklametekster, Også i elektronisk form, Også på internettet; Underholdningsvirksomhed tilvejebragt via fjernsyn, radio og internettet; Produktion af film-, fjernsyns-, lyd- og videooptagelser;organisering og arrangering af kongresser med kommercielle, industrielle og reklamemæssige formål også på internettet Computerprogrammering; Fremstilling og opdatering af databehandlingsprogrammer og databasesoftware; Udbydelse af en platform på internettet. 27 LV - Melns, balts LT - Juoda, balta HU - Fekete, fehér MT - Iswed, abjad NL - Zwart, wit PL - Czarny, biały PT - Negro e branco RO - Negru, alb SK - Čierna, biela SL - Črna, bela FI - Musta, valkoinen SV - Svart, vitt Maier, Dieter Schillerstrasse Denkendorf HANNEMANN, ECKL & MOERSCH Erbprinzenstr Karlsruhe EN 38 - Telekommunikationsvirksomhed Transportvirksomhed, især transport af levnedsmidler, mad og drikke fra et sted til et andet, køletransport, især transport af nedkølede levnedsmidler, mad og drikke fra et sted til et andet, transport under opvarmning, især transport af levnedsmidler, mad og drikke, som skal holdes varme, fra et sted til et andet, transport af mobile køkkener, grillanlæg, madopvarmningsanlæg; Pakning af varer,, Især næringsmidler,retter og Drikkevarer; Opbevaring af varer, Især næringsmidler,retter og Drikkevarer Underholdningsvirksomhed, især levering af festservice, formidling af underholdningskunstnere, organisering og gennemførelse af kunstnerisk optræden som underholdning, især til fester, bryllupper, fødselsdage, førstekommunionsog konfirmationsfester samt events med sportsligt, kulturelt og underholdende indhold;organisatorisk planlægning og Afholdelse af fester,bryllupper, fødselsdage, førstekommunions- og konfirmationsfester samt events med sportsligt, kulturelt og underholdende indhold Tilvejebringelse af mad og drikke,især tilberedning af mad og drikke til indtagelse /1/212 KÜCHENZAUBER BG - Черен, бял ES - Negro, blanco CS - Černá, bílá DA - Sort, hvid - Schwarz, Weiss ET - Must, valge EL - Μαύρο, λευκό EN - Black, white FR - Noir, blanc IT - Nero, bianco /9/211 PURESHOWBIZ PureShowbiz.com Limited Courtney House Blackberry Lane Lingfield, Surrey RH7 6NG Kaur Bhamra, Kelly-Ann Bank House, The Street Little Chart, Kent TN27 QA EN IT 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Lagring af elektroniske data; Organisering, styring og overvågning af motivationsog loyalitetsordninger; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet; Produktion af fjernsyns- og radioreklamer; Opinionsundersøgelser; Databehandling; Fremskaffelse af information vedrørende forretningsvirksomhed; Indsamling af informationer i computerdatabaser; Annonce- og reklamevirksomhed online på datanet; Sammensætning af regi /3

19 Del A.1. CTM stre til udgivelse på globale computernetværk eller på internettet Telekommunikationsvirksomhed; Træfpunkter; Portalvirksomhed; Elektronisk post; Brugeradgang til Internettet; Radio- og tv-udsendelse; Udbydelse af adgang til databaser; Formidling af onlineforummer /9/211 SOLARMONDI Centrosolar AG Stresemannstr Hamburg BEITEN BURKHARDT Ganghoferstr München EN 9 - Solenergimoduler, solceller og solfangere;rammer til solcelleanlæg; Elektroniske kabler, ledninger og forbindelsesarmaturer;tilslutnings- og samledåser; Vekselrettere;Elektriske og elektroniske komponenter i form af dele til fotovoltaiske anlæg, solvarmeanlæg og/eller solcelleanlæg;solcelleanlæg og/eller fotovoltaiske anlæg samt dele hertil, Dele hertil indeholdt i klasse Solcellepaneler (opvarmning); Solfangerinstallationssystemer (varmesystemer); Solvarmefangere;Solvarmeanlæg samt dele hertil /9/211 PlateTracker ITARUS LIMITED Itarus House Tenter Road Moulton Park, Northampton NN3 6PZ GALLAFENTS LLP 27 Britton Street London EC1M 5UD EN FR 9 - Computersoftware til anvendelse ved datamanipulation og lagring;computersoftware til overvågning og styring af trykning og prepress-tjenester. 4 - Rådgivningsvirksomhed i forbindelse med trykning og prepress-aktiviteter Analyser om trykning og prepress-aktiviteter /11/211 Utopia Kingdoms Jolt Online Gaming Limited 6-7 SAINT STEPHEN'S GREEN DUBLIN 2 IE 27 LEMAN SOLCITORS 8-34 Percy Place Dublin 4 IE EN FR 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Møntautomater og - apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Computerhardware, - firmware og -software; Perifert udstyr til computere; Hardware, software og firmware til computerspil; Periferienheder til computerspil; Computerspil til at spille via internettet, world wide web, trådløse netværk og via andre kommunikationsnetværk; Computerspil til at spille via websteder til sociale netværk; Computerspil til afspilning på håndholdte, mobile, trådløse og andre kommunikationsenheder; Spil og computerspil, der kan downloades og streames; Onlinespil og Onlinecomputerspil; Video- og tv-spil og software til video og tv-spil; Computerhardware, -firmware og - software til at downloade, uploade, afspille, poste, vise, displaye, tagge, blogge, dele eller på anden vis udbyde elektroniske medier eller informationer inden for spil, spillevirksomhed, virtuelle fællesskaber, virtual reality, underholdning og emner af almen interesse;softwareapplikationer (apps), spilapplikationer, Inklusive apps til installation på telefoner, Mobiltelefoner og Datakommunikation og Trådløse kommunikationsanordninger; Digitale optagelser; Film; Animationer; Tegnefilm; Lydindhold og -optagelser, visuelt og audiovisuelt indhold og optagelser; Lydindhold og -optagelser, visuelt og audiovisuelt indhold og optagelser tilvejebragt ved downloading og/eller streaming fra computere og kommunikationsnetværk, inklusive internettet og world wide web; Apparater, som giver adgang til udsendelsesprogrammer eller transmitterede programmer; Hardware, firmware og software til computerspil og computerunderholdning; Tv- og computer- og spillehalsspil; Elektriske ikkemøntopererede apparater; Elektroniske forlystelsesapparater, nemlig apparater tilpasset anvendelse sammen med tv-modtagere; Apparater og instrumenter til undervisning; Dele, fittings, og tilbehør til alle ovennævnte varer; Inklusive (men ikke begrænset til) alle førnævnte varer udbudt online og/eller via internettet, world wide web og/eller via kommunikationsnetværk, telefonnetværk, mobiltelefonnetværk og/eller trådløse kommunikationsnetværk Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Underholdningsvirksomhed; Organisering, ledelse og arrangering af spil og konkurrencer; Udbydelse og udgivelse af onlinespil, Computerspil og Spilapplikationer; Spil, Computerspil og spil leveret via en internetportal;udbydelse af sociale spil via internettet; Formidling og udgivelse af websteder med spil, computerspil, videospil, information, konkurrencer, lyd-, billed-, AV- og multimedieindhold, musik, film, videoer, tv-programmer, animationer og multimediematerialer; Udbydelse og udgivelse af computerspil til at spille via internettet, world wide web og andre kommunikationsnetværk; Udbydelse og udgivelse af computerspil til at spille via sociale netværkswebsteder; Udbydelse og udgivelse af computerspil til at spille via håndholdt, mobilt, trådløst og andet kommunikationsudstyr; Udbydelse og udgivelse af spil og computerspil, som kan downloades; Udbydelse af onlinespil og onlinecomputerspil; Udbydelse og udgivelse af video- og fjernsynsspil og software til video og tv-spil; Udbydelse og udgivelse af applikationer (apps) til spil og spillevirksomhed; Ledelse og organisering af konkurrencer; Forlagsvirksomhed; Optagelse; Produktion af film og optagelser; Eksaminering og tildeling af kvalifika- 212/3 19

20 CTM Del A tionsbeviser og priser; Organisering og ledelse af fester, festivaler og underholdningsarrangementer; Musikalsk underholdning, radio-, teater- og fjernsynsunderholdning; Forestillinger;Arrangering, Information,Rådgivning og bistand i forbindelse med ovennævnte; Inklusive, men ikke begrænset til, alle førnævnte tjenester tilvejebragt via internettet, World Wide Web og/eller via kommunikationsnetværk Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software; Udbydelse af firmware og software til at downloade, uploade, afspille, poste, vise, displaye, tagge, blogge, dele eller på anden vis udbyde elektroniske medier eller informationer inden for spil, spillevirksomhed, virtuelle fællesskaber, virtual reality, underholdning og emner af almen interesse /1/212 LE LAMINEX SISTEMAS CARPINTERIA EN ALUMINIO BG - Син, бял и черен ES - Azul,blanco Y negro CS - Modrá, bílá a černá DA - Blå, hvid og sort - Blau, weiß und schwarz ET - Sinine, valge ja must EL - Μπλε, λευκό και μαύρο EN - Blue, white and black FR - Bleu, blanc et noir IT - Blu, bianco e nero LV - Zils, balts un melns LT - Mėlyna, balta ir juoda HU - Kék, fehér és fekete MT - Blu, abjad u iswed NL - Blauw, wit en zwart PL - Niebieski, biały i czarny PT - Azul, branco e preto RO - Albastru, alb şi negru SK - Modrá, biela a čierna SL - Modra, bela in črna FI - Sininen, valkoinen ja musta SV - Blått, vitt och svart LAMINEX GRANADA S.A. Ctra. de la Torrecilla, s/n 182 Maracena (Granada) ES López-Leis González, Manuel María de Molina, 56-4º, Madrid ES ES EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf, Metal til bygninger af metal, Klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; Profillister af metal Konstruktion og installation af profiler af metal Distribution af metalsnedkerarbejde af enhver art og metalprofiler /1/211 PURE BY NATURE Purac Biochem B.V. Arkelsedijk AC Gorinchem NL NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL NL EN 1 - Kemiske præparater til industrielle formål, kemiske præparater til anvendelse i nærings- og polymerindustrier, kosmetiske, farmaceutiske, medicinske, kemiske og tekniske industrier, kemiske additiver til anvendelse ved fremstilling af næringsmidler;kemiske præparater og halvfabrikata til konservering af næringsmidler;naturlige konserveringsmidler, inklusive (blandinger af) organiske syrer og salte hertil, herunder mælkesyre, laktater, natriumlaktat, kaliumlaktat, bufferet mælkesyre, propionsyre, propionater, eddikesyre og acetater;naturlige konserveringsmidler, herunder kaliumcinnamat, polylysin og laurinsyre-arginat;naturlige konserveringsmidler, herunder gær, inklusive forædlet sukker, forædlede mejeriprodukter, forædlede frugter, forædlede grøntsager og korn;alle førnævnte naturlige konserveringsmidler især til brug ved konservering af næringsmidler. 5 - Kosttilskud, herunder (blandinger af) organiske syrer og salte hertil, herunder mælkesyre, laktater, natriumlaktat, kaliumlaktat, calciumlaktat, magnesiumlaktat, zinklaktat, bufferet mælkesyre, glukonsyre, kaliumglukonat, magnesiumglukonat, calciumglukonat, ferroglukonat, zinkglukonat, propionsyre, propionater, eddikesyre, acetater, æblesyre og malater;kosttilskud, inklusive calciumsalte, herunder calciumkarbonat;kosttilskud, inklusive estere af organiske estere, herunder calciumstearoyl-lactylat, natriumstearoyllactylat, polylysin og laurinsyre-arginat;kosttilskud, herunder kaliumcinnamat og gær, inklusive forædlet sukker, forædlede mejeriprodukter, forædlede frugter, forædlede grøntsager og korn. 9 - Databehandlingsapparater; Computere og perifert udstyr til computere;computersoftware, blandt andet med beregningsmodeller; Billed- og lydbærere og andre databærere i elektronisk, magnetisk, optisk eller anden form (ikke indeholdt i andre klasser);elektroniske publikationer registreret på bærere;elektroniske publikationer, der kan downloades, som blandt andet kan hentes ad elektronisk vej og via telekommunikationsmidler såsom internet, fjernsynsnet, (mobile) telefonnet, kabel-, satellit- og æternetverk samt andre lignende netværk. 3 - Naturlige additiver og aromatiske præparater til næringsmidler, herunder (blandinger af) organiske syrer og salte hertil, herunder mælkesyre, laktater, natriumlaktat, kaliumlaktat, calciumlaktat, magnesiumlaktat, zinklaktat, bufferet mælkesyre, glukonsyre, kaliumglukonat, magnesiumglukonat, calciumglukonat, ferroglukonat, zinkglukonat, propionsyre, propionater, eddikesyre, acetater, æblesyre og malater;naturlige additiver, inklusive calciumsalte, herunder calciumkarbonat;naturlige additiver, inklusive estere af organiske estere, herunder calciumstearoyl-lactylat, natriumstearoyl-lactylat, polylysin og laurinsyre-arginat;aromatiske præparater til næringsmidler, inklusive estere af organiske estere, herunder ethyllaktat;naturlige additiver og aromatiske præparater til næringsmidler, herunder kaliumcinnamat og gær, inklusive forædlet sukker, forædlede meje /3

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 125. årgang. 2004-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1853 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere