INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 228 Del M... 230"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 23

2 L A A /2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; Gødning; Ildslukningsmidler; Præparater til hærdning og lodning; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Garvestoffer; Bindemidler til industrielle formål. 2 - Maling, fernis, lak; Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; Farvestoffer; Bejdsemidler; Naturlig harpiks i rå tilstand; Bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer af metal; Transportable bygninger af metal;metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål); Dørmøbler;Enkelte, mindre produkter af metal; Metalrør; Pengeskabe; Andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); Malm; Vinkelplader;Rødbrun; Uforarbejdet og delvist forarbejdet stål; Aluminiumoxyd [lerjord]; Byggeanlæg af metal; Byggematerialer af metal;rammer af metal (byggevirksomhed);sømprodukter; Vandledninger af metal; Stilladser af metal; Tin;Råjern eller halvforarbejdet jern;råjern eller halvforarbejdet støbejern; Støbeforme/forme/ metal; Nikkel; Beklædningsmateriale af metal til bygningsbrug; Bly, rå eller halvforarbejdet; Gelændere; Pæle af metal; Beholdere af metal til opbevaring af syrer; Rørledningssystemer af metal; Zink;Udstyr til rør, nemlig, bælge, kompensatorer og kompensatorer til varme. 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner; Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); Koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); Mekaniske landbrugsredskaber (andre end hånddrevne); Rugemaskiner;Maskiner og dele heraf til byggeindustrien, metalforarbejdning, den kemiske industri, den farmaceutiske industri, til fødevareproduktion, til produktion af bygningskeramik, glas- og keramikindustrien. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, transformering, akkumulering, regulering eller styring af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater;Maskiner og kontorudstyr, nemlig computere, faxmaskiner, telefonapparater, printere, fremvisere, skærme, scannere, kopimaskiner, udstyr med flere funktioner, apparater til gennemførelse af videokonferencer, anordninger til læsning af elektroniske publikationer Sanitetsporcelæn og sanitetskeramik Ædle metaller og legeringer heraf; Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Simili; Ædelstene; Ure og kronometriske instrumenter Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer; Blade; Blade; Aviser;Kort; Trykte formularer; Småskrifter; Bøger; Manualer; Periodiske publikationer; Kalendere; Almanakker; Noteringsblokke; Skriveplader med papirklemme; Trykte publikationer; Sangbøger; Registre til kartoteker; Vejvisere; Tegneseriehæfter; Undervisningsmateriale; Undervisningsmaterialer; Landkort; Ordbøger; Encyklopædier; Atlasser; Noder; Kataloger; Pjecer; Fotografier; Kunsttryk; Grafiske reproduktioner; Tegninger; Tryksager; Grafiske aftryk; Grafiske fremstillinger; Ridsestifter; Vejledninger; Skærme; Adresseringsmaskiner; Plakater; Plakater; Albummer; Blokke; Skriveblokke; Tegneblokke; Ringbind til løsblade; Dokumentomslag; Kontorartikler;Apparater til indbinding, lamineringsapparater til dokumenter. 212/3 2

3 Del A.1. CTM Gummi; Polyurethanskum;Gummi forbundet med harpiks;mikrocelleskum; Materiale til støjdæmpning;paneler til akustiske barrierer;akustisk isolation til bygninger;fiberglasstoffer til brug som isoleringsmateriale; Skumisolering til anvendelse inden for bygge- og anlægsområdet;skumbelægninger (til isolation af bygningsarbejde);akustiske fliser; Isoleringsklinkeri;Akustiske paneler til bygningsbrug;isolerende belægninger til industrimaskiner;polyuretanfilm til anvendelse som isolering til byggevirksomhed;belægninger af polyurethanskum til bygningsisolering;gummipakninger til lydisolering;akustisk isolerende materialer af komposit til biler og maskiner;isolerede ledninger;belægningsmaterialer og isolerende materialer; Isoleringsmåtter Bygninger, ikke af metal; Ikke-metalliske byggematerialer;ikke-metallisk armatur til bygningsbrug; Byggematerialer (ikke af metal); Bygningselementer af beton;elementer til betonkonstruktioner;forarbejdet og halvforarbejdet brugstræ;ikke-metalliske stel og tagbelægninger; Skillevægge, ikke af metal; Støbekasser til beton, ikke af metal;ikkemetalliske belægninger til murede og ikke-murede vægge; Bygningspaneler, ikke af metal; Glas til bygningsbrug; Keramisk materiale og keramik til bygningsbrug;beton- og gipsvarer; Asfalt; Tjære og bitumen; Ikke-metalliske rørledninger til ventilations- og klimaanlæg; Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; Gulvfliser af gummi. 2 - Møbler, spejle, billedrammer; Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; Kork Ikke-forarbejdet eller halvforarbejdet glas; Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) Spil og legetøj; Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); Julepynt Kød, fisk, fjerkræ og vildt; Kødekstrakter; Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geléer, syltetøj, kompotter; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; Mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); Levende dyr; Friske frugter og grøntsager; Frø og såsæd, naturlige planter og blomster; Næringsmidler til dyr; Malt Øl; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til drikkevarer Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Demonstration af varer;engros-, detail-, internetsalg af levnedsmidler, landbrugsvarer, alkohol, ikke-alkoholholdige varer, tobaksvarer, varer af tekstil, plastic, porcelæn, keramik, glas, metal og gummi, møbler, kemiske, farmaceutiske og veterinærmedicinske varer, tekstil, varer til børn, varer til autobranchen, turisme, sport, telekommunikation, informationsteknologi, byggeri, industri, opvarmning, belysning, afkøling, VVS-arbejde og dekoration, skriveredskaber, papirvarer, juvelervarer, urmagervarer, sprængstoffer, fyrværkeri, kirurgiske, medicinske, stomatologiske og ortopædiske artikler, varer til industrielt design, jagt, lystfiskeri, dyr og havebrug, beklædning, skindvarer, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske artikler, genstande til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, varer til ledning, transformering, akkumulering, kontrol og styring af elektricitet, legetøj, musikinstrumenter, kunstgenstande, maskiner og drejebænke, manuelt og elektrisk værktøj, udstyr til indspilning, transmission eller gengivelse af lyd eller billeder, databærere, plader (cd'er) med optagelser, mekanismer til salgsapparater, der aktiveres ved møntindkast eller ved betaling;kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere, brandslukningsudstyr, husholdningsudstyr, elektronik, biler, motorcykler, køretøjer, både, flyvende køretøjer, dele og tilbehør til disse artikler;gruppering for tredjemand med tilbud om forskellige tjenester vedrørende turisme, byggeri, udgivelse af tidsskrifter, annoncer og reklamer, marketing, fast ejendom, underholdning, forskning og udvikling, hvormed køberne har mulighed for betragte og vælge dem på komfortabel vis;markedsføring; Meningsmålinger; Virksomhedsundersøgelser; Reklamevirksomhed; Reklamebureauvirksomhed; Afholdelse af sammensatte reklamekampagner;informations- og rådgivningsvirksomhed forbundet med erhvervsvirksomhed; Oprettelse og forvaltning af loyalitetsplaner, planer med incitamenter for kunderne og planer for salgsfremstød; Onlineinformationer om marketing, loyalitetsprogrammer, bonusprogrammer; Administration af informationssamlinger, foldere; Rådgivning om organisering og forvaltning, med eller uden brug af elektroniske databaser; Rådgivning vedrørende forretningsdrift og ledelse;informationer om erhvervsvirksomhed, skatter;organisering af kommercielle eller reklamemæssige: udstillinger, børser og messer; Organisering af spil, konkurrencer og lotterier samt reklamemæssige underholdningsarrangementer med anvendelse af reklamer i pressen, radioen, på tv og internettet samt med anvendelse af elektroniske, magnetiske og optiske informationsmedier; Telefonopkaldscentre; Administration af en webforretning; Elektronisk databehandling; Databehandling;Indhentning og undersøgelse af informationer og data fra et globalt computernetværk Indsamling af bidrag til velgørenhed; Finansiel sponsering; Finansiering af leasing Bygge- og anlægsarbejder; Bygningskonstruktion; Bygning af ejendomme; Tilsyn med bygningskonstruktion;håndtering af byggerier;installation og reparation af bygninger;renoveringsvirksomhed og renovation af bygninger; Vedligeholdelse af fast ejendom; Byggemodning; Nedrivning af bygninger; Rengøring af bygninger (udvendigt og indvendigt); Rengøring af bygningsværker; Opsætning af stilladser;tætning (byggevirksomhed); Bygningsisolering; Koordinering af etablering af netinstallationer og andre systemer til lagring og fordeling af energi (særlig strøm og gas), energikilder, varme, vand og spildevand, vandforsyningsanlæg (inklusive anlæg til bortledning af spildevand); Murerarbejde; Cementarbejde; Stenmurværk; Blikkenslagerarbejde; Indretningsarbejde;Ledelse af bygningsarbejde, byggerådgivning; Information vedrørende byggeri;installation og reparation af sanitære anordninger og installationer, sanitært keramik, sanitært tilbehør, møbler til sanitære formål;reparation af artikler til personlig brug og husholdningsbrug;vedligeholdelse, reparationsvirksomhed og udlejning af maskiner til industrielle formål, maskiner og forarbejdningsmaskiner, byggeudstyr Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Arrangering af rejser; Varelevering;Levering af varer fra e- indkøb, varer bestilt via korrespondance; Rejsearrangørvirksomhed; Indpakning af varer;befordring af rejsende, passagertransport;turistkontorer; Dragerarbejde; Fragtmæglervirksomhed, transportmæglervirksomhed;udlejning af turistbusser, køretøjer, både, skibe; Udbringning af aviser; Lagring af elektronisk lagrede data eller dokumenter; Piloting. 4 - Brænding af pottemagervarer; Produktion af kraft og elektricitet; Genbrugsvirksomhed; Genbrug af kemikalier; Genbrug af affald; Destruktion af affald; Spildevandsrensning; Luftrensning og regenerering af luft; Sortering af affald og genbrugsmaterialer (omdannelse); Behandling af affald; Gas- og olieforarbejdning; Dekontaminering af farlige stoffer;vandbehandling (rensning af vand); Genvinding af råstoffer;rekultivering af affald;forarbejdning af olie og naturgas; Raffinering; Sortering af affald og genbrugsmaterialer 212/3 3

4 CTM Del A (omdannelse); Afbrænding af affald og rester; Trykkerivirksomhed; Bogbind;Udførelse af fotografisk, redaktionel opsætning, publikationer; Trykkerivirksomhed Elektronisk desktoppublishing;udgivelse, redigering og distribution af bøger, tekster, aviser, tidsskrifter og elektroniske medier samt betjening af elektroniske onlineudgivelser;levering af elektroniske onlinepublikationer; Onlinepublikation af elektroniske bøger og tidsskrifter;elektronisk publicering, herunder offentliggørelse af tekster for tredjemand i cd- og dvd-format, online Arkitektvirksomhed og indretningsarkitektvirksomhed; Arkitektrådgivning; Byggeinspektion; Rådgivning vedrørende byggevirksomhed og ledelse af byggeri inden for belysning af byggeri med dagslys og kunstigt lys; Ledelse af tekniske projekter;overordnet byggeledelse og ibrugtagning af industrianlæg; Professionel teknisk rådgivning vedrørende byggematerialer, byggeteknologi og teknologi i forbindelse med fremstilling af byggematerialer;konsulentbistand i forbindelse med førnævnte områder, konstruktionsplanlægning, bygningsingeniørvirksomhed, standarder på byggeområdet, bygningsforvaltningssystemer, informationsteknologi til bygninger, sundhed og sikkerhed i bygninger, bygningsmiljø, kvalitet af bygninger, energioptimering i bygninger; Videnskabelig og teknisk forskning;design, udvikling og installering af computer-, telekommunikations-, teleinformationsudstyr, apparater, systemer og software; Tekniske projektundersøgelser;forskning og udvikling inden for naturvidenskab, de tekniske videnskaber samt bygningsområdet;etablering af platforme på internettet; Drift af et websted;drift af servere og internetportaler;internetsøgemaskiner;udarbejdelse af computerdatabaser;alle foranstående tjenesteydelser er også formidlet online;administration af databaser, herunder overvågning, harmonisering og kontrol af datasamlinger til mass ;tjenesteydelser vedrørende oprettelse og vedligeholdelse af internetsider, der præsenterer regninger for tredjemand;drift af internetcafeer Tilvejebringelse af mad og drikke; Midlertidig indkvartering Have- og landskabsplanlægning; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /2/211 Artistic Toolbox BG - Словно-фигуративната марка се състои от надписа "Artistic Toolbox", представен с малките букви от азбуката(с изключение на първите букви в двете думи т.е. A и T) с прав и удебелен шрифт в черен цвят, както и от разположен непосредствено над тях фигуративен елемент под формата на кутия със страни в жълт цвят и ръбове в черен, чиято горна част е отворена и е в светлокафяв цвят, а долната част - в бананов цвят, като нейният завършек напомня молив с връх в черен цвят. ES - Marca denominativa y gráfica formada por las palabras "Artistic Toolbox" presentadas en letras minúsculas del alfabeto (excepto la primera letra de ambas palabras, es decir A y T), realizadas en una fuente simple y en negrita de color negro, que se encuentran directamente encima del elemento gráfico en forma de caja con paredes amarillas y bordes negros, cuya parte superior está abierta y es de color marrón claro, mientras que la parte de abajo es de color salmón y recuerda una punta afilada de un lápiz negro. CS - Slovně obrazová ochranná známka se skládá z nápisu Artistic Toolbox" vytvořeného malými písmeny abecedy (s výjimkou prvních písmen v obou slovech, tedy A a T) prostým a tučným písmem v černé barvě a bezprostředně nad ním umístěného obrazového prvku v podobě krabičky se žlutými stranami a černými okraji, jejíž horní strana je otevřená a má světle hnědou barvu, a spodní část má barvu lososovou a připomíná konec naostřené tužky s černým hrotem. DA - Ord- og figurmørket består af benævnelsen "Artistic Toolbox" udført med små bogstaver (med undtagelse af de første bogstaver i begge udtryk, altså A og T) med en lige og fed sort skrift, der findes desuden et figurelement lige over benævnelsen, figurelementet udgøres af en kasse med gule sider og sorte kanter, den øvre del af kassen er åben og lysebrun, den nedre del er laksefarvet og minder om en spids farveblyant med sort stift. - Die Wort-Bildmarke besteht aus dem Schriftzug "Artistic Toolbox", der in Kleinbuchstaben (mit Ausnahme der beiden ersten Buchstaben, das heißt A und T) in gerader Fettschrift in der Farbe Schwarz dargestellt ist, sowie dem direkt darüber befindlichen Bildelement in Form einer gelben Schachtel mit schwarzen Kanten, deren oberer Teil geöffnet und hellbraun ist und deren unterer lachsfarbener Teil an das angespitzte Ende eines Stifts mit schwarzer Spitze erinnert. ET - Sõna-kujutismärk koosneb tekstist Artistic Toolbox", mis on esitatud väiketähtedega (v.a mõlema sõna esitähed A ja T) lihtsas poolpaksus mustas kirjas, ning otse selle kohal paiknevast kujutiselemendist, milleks on kollaste külgede ja mustade äärtega karp, mille ülemine osa on avatud ja helepruun, alumine osa aga lõheroosa ning meenutab teritatud pliiatsi musta südamikuga otsa. EL - Το λεκτικό-εικαστικό σήμα αποτελείται από την επιγραφή "Artistic Toolbox", που αναπαρίσταται με πεζά γράμματα (εκτός από το πρώτο γράμμα και στις δύο λέξεις, δηλαδή A και T), με ίσια και έντονη γραμματοσειρά σε μαύρο χρώμα καθώς και από τοποθετημένο ακριβώς πίσω από αυτή εικαστικό στοιχείο σε σχήμα κουτιού με κίτρινες πλευρές και μαύρες ακμές, του οποίου το άνω μέρος είναι ανοιχτό και έχει ανοιχτό καφέ χρώμα, ενώ το κάτω μέρος σε σομόν χρώμα θυμίζει μύτη ξυσμένης ξυλομπογιάς με μαύρη αιχμή. EN - The figurative word mark consists of the words "Artistic Toolbox" written in lower-case letters (except the first letters of the words, that is to say A and T) in a simple and bold black font and, located directly above the words, a figurative element in the form of a box with gold sides and black edges whose top is open and is in light brown, the lower part being salmon pink and resembling the tip of a sharpened pencil with a black lead. FR - La marque verbale et figurative est composée des mots "Artistic Toolbox" en lettres minuscules (à l'exception des premières lettres de chaque mot, c'est-à-dire A et T), en gras et de couleur noire, ainsi que d'un élément graphique se trouvant juste au-dessus, qui a la forme d'une boîte aux faces jaunes et aux arêtes noires, dont la partie supérieure, marron clair, est ouverte, tandis que la partie 4 212/3

5 Del A.1. CTM inférieure, de couleur saumon, rappelle la pointe noire taillée d'un crayon. IT - Marchio verbale-grafico composto dalla scritta Artistic Toolbox" in lettere minuscole (ad eccezione delle prime lettere in entrambe le parole, ossia A e T) con un font semplice in grassetto, in colore nero, e dall'elemento grafico posto immediatamente al di sopra della scritta, sotto forma di scatola con lati gialli e bordi neri, la cui parte superiore è aperta ed ha colore marrone chiaro e la parte inferiore in colore rosa salmone ricorda l'estremità di una matita temperata con mina nera. LV - Vārdiski-grafisko zīmi veido uzraksts Artistic Toolbox", tas veidots no mazajiem alfabēta burtiem (izņemot pirmos burtus abos vārdos, proti, A un T) vienkāršā treknā melnas krāsas šriftā, kā arī grafiska elementa, kas atrodas tieši virs tā un kas attēlo kārbu ar dzelteniem sāniem un melnām malām, tās augšējā daļa ir atvērta un ir gaiši brūnā krāsā, bet apakšējā daļa ir lašu krāsā un atgādina uzasināta krītiņa galu ar melnu serdīti. LT - Žodinį vaizdinį ženklą sudaro užrašas Artistic Toolbox", užrašytas mažosiomis abėcėles raidėmis (išskyrus pirmąsias abiejų žodžių raides, t.y. A ir T) tiesiu ir pastorintu juodos spalvos šriftu, ir tiesiai virš jų įkomponuotas vaizdinis elementas dėžė geltonomis sienelėmis ir juodais kraštais, kurios viršutinė dalis atidaryta ir šviesiai rudos spalvos, o apatinė dalis lašišos spalvos ir primena padrožto pieštuko galą su juoda šerdimi. HU - A szavas-grafikus védjegy az Artistic Toolbox" feliratból, mely az ábécé kicsi, egyszerű és vastagított, fekete színű betűivel íródott (kivéve mindkét szó első betűjét, azaz az A és a T betűt), illetve a közvetlenül felette található grafikus elemből áll, melyet egy sárga oldalú és fekete szélű doboz alkot, melynek felső, világosbarna színű része nyitott, alsó, lazac színű része pedig egy kihegyezett ceruza fekete színű hegyére hasonlít. MT - It-trejdmark verbali u grafika hija magħmula milliskrizzjoni "Artistic Toolbox" ippreżentata b'ittri mhux kapital (bl-eċċezzjoni tal-ewwel ittri fiż-żewġ kelmiet li huma A u T) b'tipa sempliċi u grassa ta' kulur iswed u qiegħda direttament fuq l-element grafiku ta' kaxxa bi ġnub sofor u truf suwed li l-parti ta' fuq tagħha hija miftuħa u ta' kulur kannella ċar, u l-parti t'isfel hija ta' kulur is-salamun u tixbah it-tarf ta' lapes ittemprat b'faħma sewda. NL - Woordbeeldmerk bestaande uit het opschrift "Artistic Toolbox", uitgevoerd in kleine letters (met uitzondering van de beginletters van beide woorden, namelijk de A en de T), in een eenvoudig, zwart, vet lettertype, en het direct hierboven geplaatste beeldelement in de vorm van een doosje met gele zijden en zwarte randen, waarvan de bovenkant openstaat en lichtbruin gekleurd is en het onderste zalmkleurige gedeelte doet denken aan een geslepen potlood met een zwarte stift. PL - Znak słowno-graficzny składa się z napisu Artistic Toolbox" przedstawionego małymi literami alfabetu (za wyjątkiem pierwszych liter w obydwu wyrazach tj. A i T) prostą i pogrubioną czcionką w kolorze czarnym oraz znajdującego się bezpośrednio nad nim elementu graficznego w postaci pudełka o żółtych bokach i czarnych krawędziach, którego górna część jest otwarta i ma kolor jasnobrązowy, a dolna część w kolorze łososiowym przypomina końcówkę zatemperowanej kredki z czarnym rysikiem. PT - Marca denominativa e figurativa constituída pela inscrição "Artistic Toolbox" representada em caracteres minúsculos (à excepção das letras iniciais de ambas as palavras - A e T) direitos e em negrito, de cor preta, e pelo elemento figurativo apresentado imediatamente acima, o qual consiste numa caixa com lados amarelos e contornos pretos, cuja parte superior está aberta e é de cor castanha-clara e a parte inferior é cor de salmão e evoca a ponta de um lápis afiado com bico preto. RO - Marcă combinată compusă din elementul verbal "Artistic Toolbox" realizat cu litere minuscule (cu excepţia primelor litere ale ambelor cuvinte, A şi T), cu fonturi îngroşate, de culoare neagră şi din elementul figurativ care se află chiar deasupra elementului verbal, având forma unei cutii cu laturile galbene şi cu marginile negre, a cărei parte superioară este deschisă şi are culoarea maro deschis, iar partea inferioară, realizată cu culoarea somon, ce se aseamănă cu un creion cu vârful negru. SK - Slovno-obrazová ochranná známka sa skladá z nápisu Artistic Toolbox" vyhotoveného malými písmenami abecedy (s výnimkou prvých písmen v obidvoch výrazoch, t.j. A a T), obyčajným a tučným písmom čiernej farby a z obrazového prvku nachádzajúceho sa bezprostredne nad ním vo forme škatuľky so žltými stenami a čiernymi hranami, ktorej horná časť je otvorená a je svetlohnedej farby, a dolná časť lososovej farby pripomína hrot orezanej pastelky s čiernym hrotom. SL - Besedilno-grafični znak je sestavljen iz napisa "Artistic Toolbox" iz malih črk (razen prvih črk v obeh besedah, tj. A in T) v navadni in odebeljeni pisavi v črni barvi in iz neposredno nad njim ležečega grafičnega znaka v obliki škatle z rumenimi ploskvami in črnimi robovi, katerega gornji del je odprt in je v svetlo rjavi barvi, spodnji del v barvi lososa pa ima podobo konice ošiljenega svinčnika s črnim pisalom. FI - Sana- ja kuvamerkki koostuu tekstistä "Artistic Toolbox", joka on kirjoitettu pienin kirjaimin (lukuun ottamatta kummankin sanan ensimmäistä kirjainta eli kirjaimia A ja T) yksinkertaisella lihavoidulla kirjaintyypillä mustalla värillä sekä välittömästi tekstin yläpuolella sijaitsevasta graafisesta elementistä, joka on laatikon muotoinen ja jossa on keltaiset sivut ja mustat reunat, laatikon yläosa on auki ja se on vaaleanruskea, alaosa puolestaan on lohenpunainen ja muistuttaa teroitettua mustateräistä kynää. SV - Figurmärket består av texten "Artistic Toolbox" som är skriven med små bokstäver (utom de första två bokstäverna i orden, dvs. A och T) och med rak och fet stil i svart färg samt en figurelement som ligger direkt ovanför texten i form av en låda med gula sidor och svarta kantlinjer, vars botten är öppen och ljusbrun och lådans nedre del är laxrosa och påminner om änden på en nyvässad penna med en svart spets. BG - Жълт, черен, бананов, светлокафяв ES - Amarillo, negro, salmón, marrón claro CS - Žlutá, černá, lososová, světle hnědá DA - Gul, sort, laksefarvet, lysebrun - Gelb, schwarz, lachsfarben, hellbraun ET - Kollane, must, lõheroosa, helepruun EL - Κίτρινο, μαύρο, σομόν, ανοιχτό καφέ EN - Gold, black, salmon pink, light brown FR - Jaune, noir, saumon, marron clair IT - Giallo, nero, salmone, marrone chiaro LV - Dzeltena, melna, lašu krāsa, gaiši brūna LT - Geltona, juoda, lašišos, šviesiai ruda HU - Sárga, fekete, lazac színű, világosbarna MT - Isfar, iswed, kulur is-salamun, kannella ċar NL - Geel, zwart, zalmkleurig, lichtbruin PL - żółty, czarny, łososiowy, jasnobrązowy PT - Amarelo, preto, salmão, castanho-claro RO - Galben, negru, somon, maro deschis SK - Žltá, čierna, lososová, svetlohnedá SL - Rumena, črna, barva lososa, svetlo rjava FI - Keltainen, musta, lohenpunainen, vaaleanruskea SV - Gul, svart, laxrosa, ljusbrunt Progmedia Piotr Michał Partyka Ul. Św. Wincentego 4/ Warszawa PL Kluczewska-Strojny, Joanna Krępowieckiego 1/ Warszawa PL PL EN 212/3 5

6 CTM Del A Salgsfremmende foranstaltninger, annonce- og reklamevirksomhed: i pressen, radioen, fjernsynet, via korrespondance, internettet;annonce- og reklamevirksomhed via computernetværk, kompilering af information i en computerdatabase, computerstøttet arkivstyring, systematisering af data i computerdatabaser, annonce- og reklamevirksomhed: organisering og afholdelse af reklamekampagner, udlejning og salg af tid og sted til reklameformål i massemedierne Satellitforbindelser over internettet; Elektronisk post;post via computeren; Kommunikation via computerterminaler;transmission af lyd eller billede;internetportaler, inklusive telekommunikationsvirksomhed via internetportaler, såsom: transmission via internettet af tekst-, billed- og lydinformationer om aktuelle begivenheder, underholdning og sport;betjening af diskussionsfora på internettet; Tjenesteydelser inden for telekommunikationsvirksomhed;informationsbureauer: indsamling og spredning af beskeder;distribution af tv-programmer, reportager, dokumentar- og spillefilm, underholdnings- og sportsshows samt udsendelser med interaktiv deltagelse af publikum;udsending af: tvog radiosignaler, håndtering af lyd- og billedtransmission, håndtering af digital transmission, organisering af systemer til transmission af lyd, billeder og digitale signaler, spredning af programmer og informationer via et computernetværk - internettet;kommunikation via satellittransmission, jordbaserede og fiberoptiske kabler;personlige telekommunikationstjenester - adgang til oplysninger og individuelle tjenester fastsat for hver enkelt abonnent med mulighed for at sende oplysninger fra abonnenten til operatøren med henblik på valg af tjenesteydelser, deltagelse i spil, konkurrencer, afstemninger og foretagelse af køb med samtidig overførsel af oplysninger fra og til kunden;televirksomhed beregnet til foretagelse af detailsalg af varer gennem direkte kommunikation med kunden;tv-transmission, inklusive mulighed for valg af mange programmer og et intelligent automatisk valg af programmer, der skal optages;emission og transmission af interaktivt tv, interaktiv underholdning og konkurrencer;onlinelevering af nyheder fra computerdatabaser; Adgang til websider ved hjælp af tv-transmission via interaktive tv-portaler; Oplysnings-, rådgivnings-, informationsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser; Tilvejebringelse af internetadgang;adgang til MP3-websteder på internettet;adgang til de musik-, filmressourcer og billedsamlinger på internettet;udlejning af apparater til modtagelse og udsendelse af tv- og radiosignaler, apparater til kodning og afkodning af digitale og analoge signaler;sikring af adgang til LAN-netværk - transmission af data fra og til lokale netværk samt adgang til internettet via disse netværk;informationsagenturer (nyheder);internetoverførsel af: tidsskrifter, aviser, informationsblade, vejledninger (telekommunikationsvirksomhed) Oprettelse og vedligeholdelse af websteder for andre; Design og udvikling af computer hardware og computer software;design af internetværktøjer til understøtning af salg af kreative ydelser;oprettelse af computerprogrammer;support og vedligeholdelse af internetsider for tredjemand;design og opretholdelse af internetportaler for tredjemand; Grafisk designervirksomhed;forskning forbundet med kosmetik;boligtekstiler, rådgivning vedrørende design af beklædning, design af emballage, industriel design, stilisering, afprøvning af materialer;udlejning af steder til internetsider /6/211 smartmed Wich, Andreas Teutoburger Str Köln EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Parfumeriartikler Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /6/211 "Weniger MÜSSEN müssen" Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz Berlin EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler. 5 - Sanitære præparater til medicinske formål; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler Øl; Mineralske og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke /6/211 LIBERTY LONDON Liberty Retail Limited 179 Great Portland Street London W1W 5LS BOULT WA TENNANT Verulam Gardens 7 Gray's Inn Road London WC1X 8BT EN FR 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater, rengøring, polering og fjernelse af pletter; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler; Desodoriseringsmidler til personlig brug (parfumeri); Parfumerede poser; Pletfjernemidler; Imprægnerede renserondeller; Servietter; Ansigtsomslag; Ikke-medicinske toiletpræparater; Lavendelposer; Brusegeléer; Badesalt; Kropslotioner; Parfumerede kropslotioner; Shampoo; Hårshampo; Parfumeret hårshampoo; Præparater til hår, negle og skønhedspleje; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer. 4 - Olier og fedtstoffer til industrielle formål; Smøremidler; Midler til absorbering, fugtning, og binding af støv; Brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; Lys og væger til belysning; Duftlys; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer. 8 - Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); Knivsmedevarer, gafler og skeer; Hug- og stikvåben; Barbermaskiner; Spisebestik til bordbrug; Knivsmedevarer af ædle me /3

7 Del A.1. CTM taller; Sakse; Papirhandlervarer, sakse; Skræddersakse; Små sakse; Frisørsakse; Tekstilsakse; Dele; Dele og tilbehør vedrørende alle ovenstående varer. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Møntautomater og - apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Compactdiske; Telekommunikationsapparater; Mobiltelefoner; Telefoner; Musemåtter; Tilbehør til mobiltelefoner; Tasker til mobiltelefoner; Briller, kontaktlinser; Solbriller; Brilleetuier; Solbrilleetuier; Tilpassede etuier til solbriller og briller; Regnemaskiner; Målebånd; Etuier og overtrækslommer til laptopcomputere og tabletcomputere; Stativer til laptop- og tabletcomputere; Dele, udstyr og tilbehør til førnævnte varer Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; Smykkeskrin; Ure og kronometriske instrumenter; Ure; Armbåndsure; Modeure; Ure med stofremme; Læderremme til ure; Bijouteri; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer; Trykte publikationer; Plakater; Indpakningspapir; Skrivematerialer og -redskaber; Blæksugere; Skriveunderlag; Blækhuse; Brevhylder; Skriveplader med papirklemme; Hyldepapir til kommoder; Skriveetuier; Penneholdere og penalhuse; Skrivebordsartikler af papir; Bordservietter af papir; Papirdækkeservietter; Checkhæfteetuier; Etuier til pas; Konvolutter; Skrivepapir; Postkort; Lykønskningskort; Julekort; Stikordskort; Kalendere; Notesbøger; Skrivebordsunderlag; Telefonbøger; Bøger; Adressebøger; Fotoalbummer; Aftalekalendere; Opskriftbøger; Lommekalendere og dagbøger; Øvehæfter; Skitsebøger; Brevpressere; Papirlommetørklæder; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer; Håndtasker, rygsække, punge; Beklædningsgenstande til dyr; Holdere (i form af tegnebøger) til kreditkort, checkhæfter, pas, notesblokke, kalendere og til nøgler; Tegnebøger; Toilettasker; Kosmetiktasker; Omslag til dagbøger; Tasker og kufferter; Vadsække; Dele, udstyr og tilbehør til førnævnte varer. 2 - Møbler, spejle, billedrammer; Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; Metalliske og ikke-metalliske møbler; Havemøbler; Hovedpuder og puder; Statuer (indeholdt i denne klasse); Skråpuder; Bløde møbelstoffer indeholdt i denne klasse; Rammer (dog ikke stativer) til fotografier; Billedrammer; Spejle; Papirkurve (ikke af metal); Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; Kamme og svampe; Børster; Børstenbindermateriale; Redskaber til rengøringsformål; Ståluld; Glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); Tandbørster; Tilbehør til badeværelser; Toilettasker; Toilettasker (specielt indrettede); Toiletposer; Tinvarer; Kopper; Krus af porcelæn, fajancevarer og keramik; Porcelænsvarer; Porcelæn til dekorationsformål; Fade og skåle af porcelæn, fajancevarer og keramik; Tekander; Hakkebrætter til husholdnings- og køkkenbrug; Salt- og peberbøsser; Salt- og peberbøsser; Statuer (indeholdt i denne klasse); Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Garn og tråd til tekstilfabrikation; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); Senge- og bordtæpper; Tekstilmetervarer; Silkemetervarer; Husholdningslinned; Håndklæder; Tekstilstoffer til fremstilling af beklædningsgenstande; Dyner; Vattæpper, quiltede tæpper; Tæpper; Pudevår; Lagener; Dynebetræk; Quiltede sengetæpper og Sengetæpper; Bløde boligtekstiler; Vægdraperier og tekstilvarer; Gardiner af tekstil eller plastik; Pudebetræk; Møbelbetræk; Rejsetæpper; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Herre-, dame- og børnebeklædning; Børnetøj; Babyundertøj; Skjorter; Skjorter med tryk; Skjorter med blomstertryk; Undertøj og lingeri; Nattøj; Slips, halstørklæder; Halstørklæder; Formede dele indeholdt i klasse 25, som udgør beklædningsgenstande; Toppe; Tank tops; T-shirts; Kjoler; Aftenkjoler; Sommerkjoler; Cocktailkjoler; Bælter; Bukser; Shorts; Badetøj; Strikvarer; Jumpere; Cardigantrøjer; Frakker og jakker; Hatte; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; Knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle; Kunstige blomster; Skrædderartikler; Emblemer (ikke af ædle metaller); Nålepuder; Tehætter, -varmere; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; Tapet; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Spil og legetøj; Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); Julepynt; Blødt legetøj; Brætspil; Dukker; Dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Organisering, styring og overvågning af motivations- og loyalitetsordninger; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet; Produktion af fjernsyns- og radioreklamer; Regnskabsførelse; Auktionsholdervirksomhed; Handelsmesser; Opinionsundersøgelser; Databehandling; Fremskaffelse af information vedrørende forretningsvirksomhed; Public relations og Markedsanalysevirksomhed; Demonstration af varer; Distribution af vareprøver; Reproduktion af dokumenter (fotokopiering eller mikrofilm); Dekoration af butiksvinduer; Vinduesdekoratørvirksomhed; Radio- og fjernsynsreklamer;detailvirksomhed i forbindelse med salg af blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, desodoriseringsmidler til personlig brug, parfumerede poser, præparater til fjernelse af pletter, rondeller til rensning, servietter, vaskeklude, ansigtsomslag, ikke-medicinske toiletpræparater, lavendelposer, brusegeléer, badesalt, kropslotioner, parfumere kropslotioner, shampoo, hårshampoo, parfumeret hårshampoo, præparater til hår, negle og skønhedspleje, olier og fedtstoffer til industriel brug, indfedtningsmidler, midler til absorbering af støv, fugtning og bindemidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til lys, duftlys, håndværktøj og -redskaber (hånddrevne), knivsmedevarer, hugge- og stikvåben, elektriske og ikke-elektriske barbermaskiner, spisebestik, knivsmedevarer af ædle metaller, sakse, papirhandlervarer, sakse, sysakse, neglesakse, frisørsakse, tekstilsakse, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema- 212/3 7

8 CTM Del A.1. tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd eller billeder, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsapparater og computere, ildslukningsapparater, cd'er, telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, telefonapparater, musemåtter, tilbehør til mobiltelefoner, tasker til mobiltelefoner, kontaktlinser, briller, solbriller, brilleetuier, etuier til solbriller, tilpassede etuier til solbriller og briller, regnemaskiner, målebånd, etuier og overtrækslommer til laptopcomputere og tabletcomputere, stativer til laptop- og tabletcomputere, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller overtrukket hermed, juvelerarbejder, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, ure, armbåndsure, modeure, ure med stofremme, urremme af læder, similismykker, papir, pap og varer fremstillet af disse materialer, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirhandlervarer eller husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorredskaber (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmaterialer til emballeringsbrug, tryktyper, klichéer, trykte publikationer, plakater, indpakningspapir, skrivematerialer og -instrumenter, trækpapir, skriveunderlag, blækhuse, brevhylder, clipboards, hyldepapir, pennalhuse, penne og penalhuse, skrivebordsartikler af papir, papirservietter til bordbrug, papirdækkeservietter, checkhæfteetuier, etuier til pas, kuverter, skrivepapir, postkort, lykønskningskort, julekort, stikordskort, kalendere, notesbøger, skrivebordsunderlag, telefonbøger, bøger, adressebøger, fotoalbummer, aftalebøger, opskriftbøger, dagbøger, øvebøger, skitsebøger, brevpressere, læder og læderimitationer og varer fremstillet af disse materialer, skind, huder, lufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, seletøj og saddelmagervarer, håndtasker, rygsække, punge, tøj til dyr, kreditkortholdere (i form af tegnebøger), checkhæfter, pas, notesblokke, dagbøger og nøgler, tegnebøger, toilettasker, vaskeposer, toiletposer, kosmetiktasker, smykkeskrin, omslag til dagbøger, tasker og kufferter, vadsække, møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, metalliske og ikke-metalliske møbler, havemøbler, hovedpuder og puder, skulpturer, skråmadrasser, smykkeskrin, bløde møbelstoffer, rammer til fotografier (dog ikke stativer), billedrammer, spejle, papirkurve (ikke af metal), husholdnings- eller køkkenredskaber og beholdere, kamme og svampe, børster (dog ikke pensler), børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, tandbørster, tilbehør til badeværelser, vaskeposer, tilpasset toiletnecessaire, toiletposer, tinvarer, kopper, kopper af porcelæn, fajancevarer og keramik, porcelæn, dekorative porcelænsgenstande, tallerkener og skåle af porcelæn, fajancevarer og keramik, tekander, hakkebrætter til husholdnings- og køkkenbrug, salt- og peberbøsser, peber- og saltkværne, garn og tråd til tekstilfabrikation, vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper, metervarer, silkemetervarer, husholdningslinned, håndklæder, tekstilstoffer til fremstilling af beklædningsgenstande, dundyner, quiltede tæpper, tæpper, pudevår, lagener, dynebetræk, kviltede sengetæpper og sengetæpper, bløde boligtekstiler, vægbeklædningsmateriale og tekstiler, gardiner af tekstilmateriale eller plastic, pudebetræk, møbelbetræk, rejsetæpper, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, børnetøj, babytøj, kortærmede skjorter, skjorter med tryk, skjorter med blomstertryk, lingeri og undertøj, nattøj, slips og halstørklæder, silketørklæder, formede dele indeholdt i 27 klasse 25, som udgør beklædningsgenstande, toppe, slipovere, kortærmede skjorter, kjoler, aftenkjoler, sommerkjoler, cocktailkjoler, bælter, benklæder, shorts, badetøj, strikkede beklædningsgenstande, jumpere, cardigans, frakker og jakker, hatte, blonder og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, kroge og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster, skrædderartikler, emblemer til påklædning (dog ikke emblemer af ædelt metal), nålepuder, tehætter, gulvtæpper, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale (ikke af tekstiler), tapet, spil og legesager, gymnastik- og sportsartikler, julepynt, krammedyr, brætspil, dukker samt dele og tilbehør til alle ovennævnte varer; Information, rådgivning og bistand og vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser /6/211 HILCO Hilco Trading, LLC 5 Revere Drive Suite 26 Northbrook, Illinois 662 US MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 35 - Rådgivning vedrørende opkøb og fusioner; Analyse og vurdering af virksomheder; Konsulentbistand vedrørende virksomhedsovertagelse og fusioner; Konsulentbistand i form af vurdering af forretninger; Vurdering i forretningsanliggender; Forretningsvurderinger og vurdering i forretningsanliggender; Information og vurdering vedrørende forretningsvirksomhed; Forretningsundersøgelser, vurderinger, ekspertvurderinger, -oplysninger og -undersøgelser; Rådgivning vedrørende virksomhedsfusioner, nemlig bistand ved forretningsledelse, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, PR-virksomhed vedrørende virksomhedsfusioner;information om virksomhedsledelse i forbindelse med konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for strategisk planlægning samt fusioner og overtagelser;arrangering og ledelse af auktionssalg inden for industrimaskiner, industrielt udstyr, industrivarelagre, industrielle møbler, industrielle fastgørelseselementer og andre industriaktiver;omstrukturering og konsulentvirksomhed inden for detailhandel, nemlig udbydelse af rådgivning om alternative virksomhedsstrukturer, forretningsrådgivning, bistand vedrørende strategier inden for immaterielle ejendomsrettigheder, forretningsbistand og -konsulentbistand ydet til administratorer inden for omstrukturering, forvaltning af samt information om og bistand vedrørende ordninger i forbindelse med lukning af butikker, udvikling af strategier til reduktion af forretningsomkostninger og forvaltning af ordninger til omkostningsreduktion, information og rådgivning vedrørende salgsprocesser i forbindelse med aktiver, forretningsrådgivning vedrørende strategier i forbindelse med lukning af forretninger, indkøb af forbedrede produkter, forretningsrådgivning vedrørende ejendomsstrategier, udbydelse af menneskelige ressourcer i forbindelse med ordninger inden for lukning af butikker, logistikvirksomhed vedrørende ordninger inden for lukning af butikker, ledelse og drift af detailforretninger for andre samt markedsføring og annonce- og reklamevirksomhed vedrørende ordninger inden for lukning af butikker;foreløbig ledelse inden for detailhandel;udlicitering inden for detailhandel;inddrivelse af faste aktiver, 8 212/3

9 Del A.1. CTM Nemlig,Forvaltning af industriaktiver, Nemlig, Auktionssalg,Afvikling og markedsføring på ny af tredjemands industriaktiver;beskyttelse af aktiver, Nemlig,Risikovurdering og Tjenesteydelser vedrørende virksomhedsledelse,reduktion af tab samt hindring af tab vedrørende lagerstyring inden for detailhandel under butikslukning og lagerfordeling;konsulentvirksomhed vedrørende forretningsvirksomhed og ledelse møntet på detailbranchen;rådgivning og information vedrørende forretningsvirksomhed vedrørende lånevirksomhed Bedømmelse og værdiansættelse vedrørende fast ejendom; Vurdering af fast ejendom;forretningsmæssig mæglervirksomhed og tilhørende rådgivning vedrørende forretningssalg, fusioner, Erhvervelse og Forretningsvurderinger; Konsulentbistand i forbindelse med vurdering af varer; Finansiel rådgivning og bistand vedrørende fusioner og overtagelser; Vurdering af fast ejendom; Vurdering af fast ejendom; Forvaltning af privat kapital; Investeringer i private kapitalfonde;finansiel virksomhed, nemlig erhvervsmæssig udlån, udlån med sikkerhed i aktiver, udlån vedrørende gæld bestående af kortfristede, højtforrentede selskabsobligationslån/ansvarlig indskudskapital, investering i aktier, investeringsbankvirksomhed, privat placering af aktiver og gældsinvesteringer, finansiering af leasing, factoring, forvaltning af investeringer og finansiel vurdering samt rådgivning vedrørende statusopgørelser; Afvikling af erhvervsvirksomhed;afvikling af virksomheder inden for industrimaskiner, industrielt udstyr, industrivarelagre, industrielle møbler, industrielle fastgørelseselementer og andre industriaktiver;afvikling af virksomheder inden for engroslagre med forbrugsvarer; Finansielle investeringer vedrørende fast ejendom; Finansiel vurdering løsøre og fast ejendom; Udlejning af fast ejendom; Erhvervelse af fast ejendom; Vurdering af fast ejendom; Deling af friværdi i fast ejendom, nemlig administration og organisering i forbindelse med fælles besiddelse af fast ejendom; Investering i fast ejendom; Forvaltning af fast ejendom; Erhvervelse af fast ejendom for andre; Syndikering inden for fast ejendom; Vurderings- og takseringsvirksomhed;fordeling af ejendom, Nemlig, Bedømmelse og værdiansættelse vedrørende fast ejendom,vurdering af lejeforhold, arrangering af lejeforhold, genforhandling af lejeforhold, ophør af lejeforhold, Ejendomsmæglervirksomhed, Rådgivning vedrørende fast ejendom,repositionering af fast ejendom, udbydelse af en database med oplysninger over fast ejendom;ophør af lejeforhold;genforhandling af lejeforhold;salg og salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing til sælger, nemlig salg og salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing til sælger vedrørende fast ejendom, nemlig erhvervelse af fast ejendom fra tredjemand og salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing til tredjemand samt facilitering af salg af fast ejendom fra tredjemand til en investor samt salg i forbindelse med aftale om tilbageleasing fra investor til tredjemand;rådgivning vedrørende gæld i fast ejendom; Aktiver og Ejendomsadministration, konsulent-, rådgivnings- og informationsvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser, herunder stillet til rådighed via telefon eller online fra en computerdatabase, og via nationale eller internationale telekommunikationsnetværk eller internettet;lånevurdering;lånestrategier;omstrukturering og rådgivning vedrørende detailhandel, nemlig fremskaffelse af arbejdskapital til understøtning af omstruktureringsordninger, aktieanalyse, finansiel kontrol og analyse i forbindelse med ordninger inden for butikslukning, ejendomsforvaltning vedrørende ordninger inden for butikslukning;retablering af faste aktiver, nemlig omsætning af andres møbler, fast inventar og industriudstyr til penge gennem auktioner, afvikling og markedsføring på ny Bistand ved retstvister. US - 6/1/ /7/211 MEXICHEM Mexichem, S.A.B. de C.V. Rio San Javier No. 1 Colonia Viveros del Rio Tlalnepantla C.P. MX POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; Gødning; Ildslukningsmidler; Præparater til hærdning og lodning; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Garvestoffer; Bindemidler til industrielle formål. 2 - Maling; Fernisser; Lakker; Blæk; Belægninger; Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; Farvestoffer; Bejdsemidler; Naturlig harpiks i rå tilstand; Bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler. 4 - Olier og fedtstoffer til industrielle formål; Smøremidler; Midler til absorbering, fugtning og binding af støv; Brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; Lys og væger til belysning. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater og stoffer; Kemikalier og Kemikalier og tilsætningsstoffer, præparater og stoffer til brug i lægemidler; Sanitære præparater til medicinske formål; Plastre; Forbindsstoffer; Præparater og stoffer til bekæmpelse af skadedyr; Svampedræbende midler; Ukrudtsdræbende midler;insekticider, dog ikke farmaceutiske præparater til erstatning for D-vitaminer samt til kalkmangel og behandling af knogleskørhed;dog ikke næringsstoffer. 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer af metal; Transportable bygninger af metal; Materialer af metal til jernbanespor; Kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); Klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; Metalrør; Pengeskabe; Andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); Malm. 7 - Maskiner til fremstilling af kemiske og petrokemiske produkter samt olieprodukter; Værktøjsmaskiner; Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land). 9 - Videnskabelige, laboratorieapparater og -instrumenter, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af data, lyd eller billeder; Magnetiske databærere; Lydplader; Databehandlingsapparater og -instrumenter; Computerhardware og -software;elektroniske og elektriske apparater og instrumenter til fremstilling af kemiske og petrokemiske produkter samt olieprodukter (ikke indeholdt i andre klasser). 1 - Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. 212/3 9

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 INDHOLD Del A... 2 Del B... 29 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 L A A.1. 8791329 14/12/29 Crunch Mix Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG Zollerstr. 7 8685 Aretsried, Fischach SPITZ LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 INDHOLD Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304 INDHOLD Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 34 L A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 173 Del C... 188 Del D... 210 Del E... 262 Del M... 270

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 173 Del C... 188 Del D... 210 Del E... 262 Del M... 270 INDHOLD Del A... 2 Del B... 173 Del C... 188 Del D... Del E... 262 Del M... L A A.1. 546 531 15622 19/12/211 2.1.21 3.5.1 Frederick Warne & Co. Limited 8 Strand London WC2R RL KILBURN & STRO LLP 2 Red

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 81 Del D... 244 Del M... 246 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 INDHOLD Del A... 2 Del B... 1 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 L A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233 INDHOLD Del A... 2 Del B... 162 Del C... 23 Del D... 231 Del M... 233 L A A.1. 9847815 15/3/211 RUMA Marker-System 2.5.7 Wetzke, Monika Arndtstr. 38 5996 Köln Büscher, Marcus Worringer Str. 25 5668 Köln

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 50 Del D... 70 Del M... 72

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 50 Del D... 70 Del M... 72 INDHOLD Del A... 2 Del B... 35 Del C... 5 Del D... 7 Del M... 72 L A A.1. 22 22 8456584 29/7/29 POWER OF PROMOTION Janitschek, Gerd Ingo Mosergasse 9/16 19 Wien AT Rest, Margot Astrid Biberstr. 22 11 Wien

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148 INDHOLD Del A... 2 Del B... 63 Del C... 8 Del D... 13 Del M... 148 DEL A A.1. 546 571 1243351 6/9/211 CLOUDSTORE HammerKit Oy Porkkalankatu 7 A 3 18 Helsinki FI LEXIA ATTORNEYS LTD Kalevankatu 2, 5th floor

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 L A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75 Bonn EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 28 Del C... 67 Del D... 96 Del E... 98 Del M... 102

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 28 Del C... 67 Del D... 96 Del E... 98 Del M... 102 INDHOLD Del A... 2 Del B... 28 Del C... 67 Del D... 96 Del E... 98 Del M... 102 DEL A A.1. 220 541 521 731 270 011542461 04/02/2013 Getsolution 1 Getsolution di Paola Generali via Ippolito Rosellini 12

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 168 Del C... 28 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A KEMP

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1163 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 158 Del D... 177 Del M... 184

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 158 Del D... 177 Del M... 184 INDHOLD Del A... 2 Del B... 142 Del C... 158 Del D... 177 Del M... 184 L A A.1. 22 27 22 98814 1/3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg 138 383 Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU GEVERS

Læs mere