ISBN brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISBN brugervejledning"

Transkript

1 ISBN brugervejledning det internationale standardbognummersystem 2. udgave, 1. oplag 2012 Forkortet og bearbejdet oversættelse af: ISBN users manual. International edition (6. edition). London : International ISBN Agency, af Dansk ISBN-Kontor Dansk BiblioteksCenter 2012 ISBN

2 Indhold Forord 1. Fordelene ved ISBN 2. Funktion og omfang af ISBN 3. Strukturen i ISBN 3.1 Præfiks 3.2 Landenummer 3.3 Forlagsnummer 3.4 Titelnummer 3.5 Kontrolciffer 4. Anvendelse af ISBN 4.1 Generelt 4.2 Ændringer i udgivelser 4.3 Faksimile genoptryk 4.4 Udgivelser i forskellige udformninger 4.5 Løsbladsudgivelser 4.6 Flerbindsudgivelser 4.7 Bagkatalog 4.8 Udgivelser i samarbejde 4.9 Publikationer solgt eller distribueret af agenter 4.10 Opkøb af et andet forlag 4.11 Opkøb af fuldt lager og udgivelsesrettigheder 4.12 Forlag med mere end et trykkested 4.13 SBN kan aldrig genbruges 5. ISBN for elektroniske udgivelser og software til uddannelse/instruktion 5.1 ISBN for elektroniske publikationer 5.2 ISBN for software produkter 5.3 Principperne for tildeling af ISBN til elektroniske publikationer og software 6. ISBN for print-on-demand publikationer 7. Placering og præsentation af ISBN på publikationen 7.1 Generelt 7.2 ISBN som stregkode 7.3 Femcifret tillægskode Definitioner 2

3 Forord Forord I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Kontoret, der har fungeret siden 1970, har til opgave at sørge for at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre. Denne brugervejledning er en forkortet udgave af den engelsksprogede brugermanual tilpasset danske forhold. Den afløser ISBN-vejledning : regler for tildeling af internationalt standardbognummer udgave. - Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, Den største ændring i forhold til den tidligere udgave er overgangen til 13-cifrede ISBN. Pr trådte en ny ISBN-standard i kraft, der betyder at forlag og udgivere skal sikre at alle bøger efter denne dato bliver udstyret med 13-cifrede ISBN. Det er muligt at læse mere om baggrunden for ISBN på det internationale ISBN-kontors hjemmeside En * ved et ord betyder, at ordet er med i afsnittet Definitioner 3

4 1. Fordelene ved ISBN ISBN er en unik international identifikator for monografiske publikationer; tildelingen af et nummer erstatter håndteringen af lange bibliografiske beskrivelser. ISBN gør det muligt at etablere og opdatere bibliografiske databaser og forlagskataloger. Bestilling og distribution af bøger udføres hovedsageligt via ISBN: det er en hurtig og effektiv metode. ISBN er maskinlæsbar i form af en trettencifret EAN.UCC stregkode. Det er hurtigt, og man undgår fejltagelser. ISBN er nødvendig for brugen af elektroniske salgssystemer hos boghandlerne. Administration af rettigheder foretages hovedsageligt på basis af ISBN. Opsamling af salgsdata kan foretages via ISBN. Det giver mulighed for at overvåge hvor succesfulde forskellige materialeformer og udgaver er. Man kan ligeledes foretage sammenligninger mellem forskellige emneområder eller forlag. Udlånsrettigheder er i visse lande opbygget omkring ISBN. Det gør forfattere og illustratorer i stand til at modtage betaling proportionalt med antallet af gange deres bog er blevet udlånt. 4

5 2. Funktion og omfang af ISBN Anerkendt i mere end 160 lande over hele verden, er det Internationale Standarbognummer en kort og entydig identifikator der kan gøres maskinlæsbar. ISBN er en unik identifikator for en specifik monografisk publikation og bør derfor være knyttet til den fra et tidligt tidspunkt i produktionen. Som et væsentligt instrument for produktionsprocessen, distributionen, salgsanalysen og bibliografiske datalagringssystemer indenfor bogbranchen er ISBN også af ekstrem vigtighed for bibliotekernes informationshåndtering. Men i de tilfælde hvor der findes et andet specifikt nummereringssystem til et produkt (som fx kontinuerlige ressourcer* og integrerende ressourcer* som skal tildeles et ISSN, eller noder som skal tildeles et ISMN), så skal dette system bruges. Hvor det er relevant, skal disse identifikatorer benyttes sammen med ISBN fx i forbindelse med årbøger. ISBN tildeles monografiske publikationer og en række lignende produkter der er offentligt tilgængelige, ligegyldigt om de er gratis eller koster penge. Enkeltafsnit (så som kapitler) i monografiske udgivelser samt enkeltnumre eller artikler i kontinuerlige ressourcer* som er tilgængelige separat, kan også benytte ISBN som identifikator. Med hensyn til de forskellige medier der er tilgængelige, er det ligegyldigt i hvilken fysisk form indholdet er dokumenteret og distribueret; hvert enkelt produkt skal dog være separat identificeret. Nogle eksempler på monografiske udgivelser som skal have ISBN Trykte bøger og pjecer Braille udgivelser Udgivelser som udgiveren ikke regner med at opdatere jævnligt eller fortsætte på ubestemt tid Uddannelsesfilm/instruktionsfilm, videoer og transparenter Lydbøger på kassette, cd, dvd eller på internettet Elektroniske udgivelser af tekst enten i fysisk form (såsom maskinlæsbare bånd, disketter eller cd-rom) eller på internettet. Digitale kopier af trykte monografiske publikationer Mikroform publikationer Uddannelses- eller instruktionssoftware Publikationer i blandede medier (hvor hovedindholdet er tekstbaseret) 5

6 Nogle eksempler på materialer som ikke skal have ISBN Kontinuerlige ressourcer* (1) Abstrakte entiteter (2) som fx tekstlige værker og andre abstrakte værker af intellektuel eller kunstnerisk art Reklamer og lignende Noder Kunsttryk og mapper uden forside og tekst Personlige dokumenter (som fx et elektronisk curriculum vitae eller en personlig profil) Lykønskningskort Musikoptagelser Software der har ethvert andet formål end uddannelse eller instruktion Elektroniske bulletin boards s og anden elektronisk korrespondance Spil Plancher med mindre de er teksttunge og har et pædagogisk/undervisningsmæssigt sigte Løse kort Kalendere Udfyldningsbøger (skrivehæfter, malebøger, regnskabshæfter, opgavesæt i læse blade) Foreløbige udgaver af bøger (korrektur tryk) For yderligere information, inklusiv afklaring omkring hvorvidt en specifik publikation skal tildeles ISBN, kontakt venligst Dansk ISBN-Kontor. (1) En udgivelse der er udgivet over en tid og som ikke stiler mod en afslutning. Disse publikationer udgives ofte i successive eller integrerende enkeltnumre der generelt har numeriske eller kronologiske betegnelser. Typiske eksempler på dette er serielle udgivelser som fx aviser, tidsskrifter, dagblade, magasiner, såvel som integrerende ressourcer* som fx opdaterende løsblads-udgivelser og opdaterende websider. (2) Fx er romanen Den gamle mand og havet i alle dens forskellige udgivelses-former kvalificeret til hver sit ISBN, hvorimod romanen i sig selv, som et abstrakt kunstnerisk værk, ikke skal tildeles et ISBN. 6

7 3. Strukturen i ISBN Fra den 1. januar 2007 skal nationale ISBN agenturer kun tildele trettencifrede ISBN bestående af de følgende elementer: Præfiks Landenummer Forlagsnummer Titelnummer Kontrolciffer Når ISBN trykkes, skal bogstaverne ISBN altid stå foran nummeret. Bemærk: I lande hvor det latinske alfabet ikke bruges, må en forkortelse i det lokale alfabets bogstaver benyttes ud over de latinske bogstaver ISBN. Et ISBN er opdelt i fem separate elementer, tre af dem af variabel længde; det første og det sidste element er af fast længde. De enkelte elementer skal være klart adskilt af bindestreger når ISBN præsenteres i et format læseligt af mennesker: ISBN Bemærk: Brugen af bindestreger har ingen leksikal betydning, det er alene af hensyn til læsbarheden. 3.1 Præfiks Det første element i et ISBN er et trecifret tal der er blevet stillet til rådighed af EAN International. De præfikser der allerede er blevet stillet til rådighed af EAN International er 978 og 979, men det er muligt at der vil blive stillet yderligere præfikser til rådighed i fremtiden for at sikre ISBN systemets fortsatte kapacitet. EKSEMPEL: Landenummer Det andet element af ISBN koden identificerer det specifikke land, geografiske region eller sprogområde der er en del af ISBN systemet. Visse medlemmer af ISBN systemet er en del af en fælles sproggruppe (fx landenummer 3 = tysk sproggruppe); andre af regionale grupper (fx landenummer 982 = det sydlige Stillehav). Længden af dette element kan variere, men kan maksimalt bestå af fem cifre. Landenumre tildeles af Det Internationale ISBN Agentur. EKSEMPEL:

8 3.3 Forlagsnummer Det tredje element af et ISBN identificerer en specifik forlægger eller imprint* indenfor et specifikt landenummer. Længden af dette element varierer i direkte relation til den specifikke forlæggers forventede output og kan indeholde op til syv cifre, i Danmark op til 6 cifre. Forlæggere med det størst forventede antal udgivelser bliver tildelt de korteste forlagsnumre og omvendt. Potentielle forlag sender en ansøgning til Dansk ISBN-Kontor, som har ansvar for ISBNsystemet i Danmark og får derfor tildelt unikke forlagsnumre. Så snart de har brugt de numre der er knyttet til deres forlagsnummer, kan de få endnu et forlagsnummer og dermed få adgang til yderligere ISBN. EKSEMPEL: Titelnummer Det fjerde element i et ISBN identificerer en specifik udgave af en specifik forlæggers publikation. Længden af dette element varierer i direkte relation til den specifikke forlæggers forventede antal udgivelser og kan indeholde op til seks cifre, i Danmark op til 5 cifre. Forlæggere med det størst forventede antal udgivelser bliver tildelt de længste titelnumre og omvendt. For at sikre at den korrekte længde af et ISBN overholdes bliver ikke-eksisterende cifre repræsenteret af foranstillede nuller. EKSEMPEL:

9 3.5 Kontrolciffer Det femte element i et ISBN er kontrolcifret. Dette beregnes via en modulus 10 algoritme. Kontrolcifferet i et ISBN er baseret på et system, der kaldes modulus 10. Det udregnes på basis af de øvrige cifre i nummeret ved at hvert af de første 12 cifre i ISBN ganges skiftesvis med 1 og 3. Summen der fremkommer efter udregningen divideres med 10 resttallet fratrækkes 10 og resultatet er lig med kontrolcifferet. Hvis der ingen resttal er efter at summen er divideret med 10 er kontrolcifferet 0. Eksempel: Præfiks Landenummer Forlagsnummer Bognummer Kontrolciffer Sum ISBN ? Vægte Produkt / 10 = 11 rest = 1 Checkciffer = 1 ISBN lig med Summen af de vægtede tal fra de første 12 cifre plus checkcifret skal være deleligt med 10 uden rest for at være et fejlfrit ISBN. 9

10 4. Anvendelse af ISBN 4.1 Generelt Et separat ISBN skal tildeles hver enkelt monografisk publikation eller udgave af en monografisk publikation udgivet af en forlægger. Et særskilt ISBN skal tildeles hver enkelt sprog-udgave af en monografisk publikation. I de tilfælde hvor en publikation er offentligt tilgængelig både individuelt og som del af en serie, skal den betragtes som to separate udgivelser, og begge skal dermed tildeles et ISBN. 4.2 Ændringer i udgivelser Et nyt ISBN skal tildeles såfremt der er blevet foretaget betydningsfulde ændringer i en hvilken som helst del af publikationen. Et separat ISBN skal tildeles hvis der er blevet ændret i titlen. Ændringer i forsidedesignet, farvevalget eller prisen på en monografisk publikation kræver ikke tildeling af et separat ISBN. Mindre ændringer i en udgave (fx rettelsen af stave- eller trykfejl) kræver heller ikke at der tildeles et nyt ISBN. 4.3 Faksimile genoptryk Et separat ISBN skal tildeles et faksimile genoptryk såfremt dette udsendes af et nyt forlag eller genudgives under et andet imprint*. Et separat ISBN skal også tildeles hvis den samme publikation udsendes under et nyt imprint* af den samme forlægger. 4.4 Udgivelser i forskellige udformninger Forskellige udformninger af en publikation (fx hardback, paperback, Braille, lydbog eller elektronisk online publikation) kræver særskilte ISBN. Såfremt elektroniske publikationer er tilgængelige i forskellige formater (fx lit, pdf, eller html) skal hvert enkelt format have et særskilt ISBN. 4.5 Løsbladsudgivelser Løsbladsudgivelser der stiler mod en afslutning, skal have ISBN. Hverken en løsbladsudgivelse der opdateres kontinuerligt (en integrerende ressource) eller de enkelte opdaterede sektioner skal have ISBN. 10

11 4.6 Flerbindsudgivelser Publikationer kan omfatte mere end et bind, og i disse tilfælde skal det samlede værk tildeles et ISBN. Såfremt enkelte bind sælges separat skal hvert enkelt bind også tildeles et separat ISBN. Titelbladets bagside (eller et tilsvarende sted i en ikke-trykt version) skal klart fremvise ISBN for værket som helhed såvel som for det enkelte bind. Selv om publikationen kun er tilgængelig som et samlet værk, anbefales det dog at man også tildeler hvert enkelt bind et ISBN. Dette letter fx leveringen i det tilfælde at ikke alle bind trykkes eller distribueres samtidig samt ved erstatning af skadede enkeltbind. 4.7 Bagkatalog En udgiver skal nummerere alle værker i et bagkatalog og gengive deres ISBN i ethvert katalog forlaget trykker, ligegyldigt om det er i trykt eller elektronisk form. ISBN skal også fremgå af første genoptryk eller genudgivelse af en publikation fra bagkataloget. 4.8 Udgivelser i samarbejde En publikation udsendt som et samarbejde mellem to eller flere forlag tildeles sædvanligvis et ISBN af det forlag der er ansvarlig for distributionen. Det er dog tilladt at de andre deltagere også tildeler publikationen deres egne ISBN og gengiver disse. I disse tilfælde må kun et ISBN optræde som stregkode på publikationen i forbindelse med copyright oplysninger. 4.9 Publikationer solgt eller distribueret af agenter a. Som det fremgår af ISBN standarden, får en specifik udgave udgivet af en specifik forlægger kun et ISBN. Dette ISBN skal bibeholdes ligegyldigt hvor, eller af hvem, publikationen distribueres og sælges. b. Publikationer der importeres af en distributør eller agent med eneret, og hvortil der er blevet tilføjet et nyt titelblad med den nye distributørs navn i stedet for den oprindelige udgivers titelblad, skal tildeles et nyt ISBN af distributøren eller agenten. Den oprindelige forlæggers ISBN skal også oplyses Opkøb af et andet forlag Et forlag der opkøber et andet forlag, kan fortsætte med at bruge de oprindeligt tildelte ISBN. 11

12 4.11 Opkøb af fuldt lager og udgivelsesrettigheder Et forlag der opkøber det fulde lager og rettighederne til en given publikation kan fortsætte med at bruge det oprindeligt tildelte ISBN indtil det nye forlag genoptrykker eller genudgiver publikationen under forlagets eget forlagsnummer Forlag med mere end et trykkested a. Et forlag der opererer med flere trykkesteder der er nævnt samlet skal kun tildele publikationen et ISBN. b. Et forlag der opererer med flere separate underafdelinger forskellige steder kan få tildelt et forlagsnummer for hver afdeling. Dog må en given publikation kun tildeles ISBN af den afdeling der er ansvarlig for udgivelsen ISBN kan aldrig genbruges Så snart et ISBN er blevet tildelt til en monografisk publikation, kan dette ISBN aldrig bruges til at identificere en anden monografisk publikation, selv hvis det oprindelige ISBN er blevet fejlagtigt tildelt. Et forlag der opdager at de fejlagtigt har tildelt et ISBN, skal slette dette ISBN fra deres liste over tilgængelige numre. Forlaget skal desuden rapportere det fejlagtige ISBN til Dansk ISBN-Kontor. 12

13 5. ISBN for elektroniske udgivelser og software til uddannelse/instruktion 5.1 ISBN for elektroniske publikationer Dersom en publikation er tilgængelig elektronisk (fx som e-bog, e-pub, cd-rom, eller tilgængelig via internettet), skal den have ISBN såfremt den indeholder tekst, er offentligt tilgængelig, og der ikke er nogen intention om at publikationen skal være en kontinuerlig ressource. Disse publikationer må inkludere billeder og lyd, men links (i.e. hypertekst) anses kun dækket af det samme ISBN hvis det linkede materiale faktisk er en del af selve publikationen. Følgende former for elektroniske publikationer skal ikke tildeles et ISBN: Publikationer der ofte opdateres og hvor brugeren kan få adgang til disse opdateringer mere eller mindre med det samme (fx online databaser) Websider Reklamemateriale og PR Bulletin boards s og anden elektronisk korrespondance Søgemaskiner Spil Personlige dokumenter (så som et elektronisk curriculum vitae eller en personlig profil) Kalendere/dagbøger 5.2 ISBN for software-produkter Et ISBN kan benyttes til at identificere et specifikt software-produkt som har til formål at oplyse eller uddanne, som fx et computerbaseret træningsmodul, såfremt det ikke kan tilpasses eller kræver yderligere data for at kunne fungere. Alle andre typer software (fx computerspil) skal ikke tildeles et ISBN. 5.3 Principperne for tildeling af ISBN til elektroniske publikationer og software Når en publikations forskellige produktionsformer bruger forskellige styresystemer og/eller kommandosprog, skal hver version/format tildeles et separat ISBN. Hverken styresystemer eller aflæsningsanordninger skal dog tildeles et ISBN. Såfremt elektroniske publikationer er tilgængelige i forskellige formater (fx lit, pdf, eller html) skal hvert enkelt format have et særskilt ISBN. Når en publikation opdateres, revideres eller ændres væsentligt, skal publikationen betegnes som ny udgave, og tildeles et nyt ISBN. 13

14 En relancering af et eksisterende produkt eller publikation ( på trods af en evt. ny indpakning), kræver ikke at der tildeles et nyt ISBN hvis der ikke er nogen nævneværdig forskel imellem det nye og det gamle produkt. Det eksisterende ISBN skal fortsat bruges. Et enkelt ISBN kan dække to eller flere genstande i en pakning der indeholder software og tilhørende bruger- og tekniske manualer såfremt manualerne er nødvendige for brugen af softwaren og kun er nyttige i forbindelse med denne. Såfremt pakningen indeholder to eller flere genstande der vil være separat tilgængelige og kan bruges uafhængigt, skal både pakningen som helhed og de enkelte komponenter have hver deres ISBN. Et ISBN skal tildeles et software produkt uanset dets fysiske form (fx software der skal downloades). Ud over at identificere selve produktet identificerer ISBN også udgiveren; ISBN bør ikke benyttes til at identificere distributøren eller sælgeren. 14

15 6. ISBN for print-on-demand publikationer En print-on-demand publikation trykkes og indbindes direkte på en kundes ordre. Disse ordrer er oftest på enkelteksemplarer af bøger hvor et større oplag ikke ville være økonomisk holdbart. Print-on-demand bør ikke forveksles med short-run trykning, hvor man producerer et yderst begrænset antal af publikationen for at have den på lager når der kommer en kundeordre. Ved short-run trykning opbevarer man et vist antal af publikationen på sit lager, hvorimod der ikke er noget lager ved print-on-demand. Hvis on-demand versionen af publikationen er i en anden form end den oprindelige publikation (fx når en hardback forvandler sig til en paperback i skiftet til on-demand) skal der tildeles et nyt ISBN, ligesom ved enhver anden ændring af produktets form. Mindre ændringer i størrelsen for at tilpasse publikationen til de tekniske begrænsninger af ondemand trykkerier kræver ikke et nyt ISBN. En publikation skal have et separat ISBN når den reproduceres on-demand af en forlægger der har købt print-on-demand rettighederne fra en anden forlægger. Dersom en publikation trykkes on-demand af en anden organisation end forlæggeren på vegne af denne forlægger (dvs. ingen rettigheder har skiftet hænder), og on-demand udgaven er i en anden form end originalen, da skal den have et separat ISBN. En on-demand version af en publikation der modificeres på baggrund af kundens ønsker, ikke forlæggerens, og som kun er tilgængelig i meget begrænset omfang, skal ikke tildeles et nyt ISBN. 15

16 7. Placering og præsentation af ISBN på publikationen 7.1 Generelt ISBN skal optræde på selve produktet. Hvad angår trykte publikationer skal ISBN optræde på: Bagsiden af titelbladet (copyright siden) Nederst på titelbladet hvis der ikke er plads på bagsiden Den nederste del af bagsiden af omslaget Nederst på bagsiden af smudsomslaget eller enhver anden type af beskyttende æske eller indpakning Hvad angår elektroniske publikationer (fx cd-rom, online publikationer) skal ISBN vises på: Titelskærmbilledet, for det meste det skærmbillede man ser når man åbner indholdet, og/eller på det skærmbillede der viser copyright informationen. Hvad angår instruktions- eller undervisningsfilm, videoer og transparenter skal ISBN vises under: Forteksterne Hvis publikationen er udgivet som et fysisk objekt (fx en cd, kassette eller diskette), skal ISBN vises på alle etiketter der indgår i publikationen. Hvis det er muligt at vise ISBN på objektet eller dets etiketter, skal ISBN vises nederst på bagsiden af en permanent emballage (fx boksen, hylstret, rammen). En elektronisk publikations forskellige formater skal alle have tildelt deres eget ISBN hvis de er separat tilgængelige. Hvis publikationen findes i to forskellige formater der altid sælges samlet kræves kun et enkelt ISBN. Såfremt formaterne er tilgængelige separat skal ISBN for alle versionerne vises efter hinanden, og formatet skal stå i parantes efter det tilsvarende ISBN. Eksempler: ISBN (hardback) ISBN (paperback) ISBN (PDF) ISBN (HTML) ISBN (Word) ISBN skal også vises på alt medfølgende materiale udsendt i forbindelse med publikationen. ISBN bør altid trykkes i så store typer at den er klart læselig (dvs. 9 punkt eller større). 16

17 7.2 ISBN som stregkode Den hastige og verdensomspændende udbredelse af stregkode-scanning har bragt fokus på aftalen mellem EAN International (EAN), Uniform Code Council (UCC) og Det Internationale ISBN og ISMN Agentur som gør det muligt at kode et ISBN i en EAN-13 stregkode. Dette gør ISBN til en international identifikator på linje med det verdensomspændende stregkodesystem. At repræsentere et ISBN i EAN-13 stregkode skal gøres i overensstemmelse med ISO/IEC (stregkode symboliseringsspecifikation EAN/UPC), som foreskriver at brugen af EAN-13 symboler følger retningslinjer specificeret af EAN og UCC. En EAN stregkode består af 13 cifre. Et eksempel på et ISBN kodet i EAN-13 stregkode vises nedenfor: ISBN Når ISBN bruges i en stregkode, skal det vises i en form der er læselig for mennesker, lige over EAN-13 stregkoden, lige efter bogstaverne ISBN. Eksempel på visningen af et ISBN kodet i EAN-13 stregkode: Yderligere information om introduktionen og brugen af EAN-13 stregkoden kan hentes hos GS1 Denmark Vesterbrogade København V Tlf Telefax URL Den anbefalede placering af en EAN-13 stregkode på en publikation er i den nederste højre fjerdedel af bagsiden, tæt på ryggen. 17

18 7.3 Femcifret tillægskode I USA og Canada føjes der i bogbranchen en femcifret tillægskode til EAN-13 stregkoden for at vise prisen. For yderligere information om stregkoder i USA og Canada henvises der til Book Industry Study Groups webside: Den femcifrede tillægskode bør ikke benyttes til prisinformation i andre lande, selvom den dog gerne må benyttes med 9 som præfiks til brug for forlæggerens egen interne registrering (fx til at håndtere returvarer). Disse tillægskoder starter altid med 9 indenfor intervallet

19 Definitioner Produktform: En udgivelses størrelse, indbinding, medium og/eller filformat Kontinuerlige ressourcer (engelsk: continuing resources): Udgivelser der er udgivet over tid og som ikke stiler mod en afslutning. Disse publikationer udgives ofte i successive eller integrerende enkeltnumre der generelt har numeriske eller kronologiske betegnelser. Typiske eksempler på dette er serielle udgivelser som f.eks. aviser, tidsskrifter, dagblade, magasiner, såvel som integrerende ressourer som f.eks. opdaterende løsbladsudgivelser og opdaterende websider. Integrerende ressourcer (engelsk: integrating resources): Publikation som ændres ved opdateringer som integreres i helheden. Kan enten stile eller ikke stile mod en afslutning. Kan være i en hvilken som helst produktform*. Kan f.eks. være løsbladsudgivelser og opdaterende websider. Imprint: Forlagsnavn/varemærke 19

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

Workshop 3. Koder og skjulte udregninger. Poul Græsbøll & Trine Nyvang

Workshop 3. Koder og skjulte udregninger. Poul Græsbøll & Trine Nyvang Workshop 3 Koder og skjulte udregninger Poul Græsbøll & Trine Nyvang PROGRAM - en kort præsentation af indholdet i årets bog - en teoretisk og historisk indføring i koders brug - en præsentation af et

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Andre e-handelsmodeller og anvendelser

Andre e-handelsmodeller og anvendelser Andre e-handelsmodeller og anvendelser Tidligere kapitlers koncepter holder stadig vand, hvor kapitler 10 og 11 fokuserer på specifikke anvendelser. Kap. 9 er udeladt. Udgangspunktet for anvendelsen af

Læs mere

Teknisk vejledning 1. juni 2011

Teknisk vejledning 1. juni 2011 Teknisk vejledning 1. juni 2011 Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Forord Denne tekniske vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at påføre

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

*Navn på bogen* (arbejdstitel)

*Navn på bogen* (arbejdstitel) Forfatteraftale Projekt 420 Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af *Navn på bogen*

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota #Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 TM INTRODUKTIONSKORT TIL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kan du få adgang til din post og kalender med en hvilken som helst HTML 3-kompatibel

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale 14.08.2001/revideret 7.10.2004) GENERELT Hvor intet andet skriftligt er aftalt nedenfor mellem parterne, gælder Copydan

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren)

O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E. Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) Lindhardt og Ringhof Forlag A/S Vognmagergade 11 1148 Copenhagen K Denmark Tel +45 36 15 66 00 O V E R S Æ T T E L S E S A F T A L E Mellem XXXXXXXXXXXXXX (herefter kaldt oversætteren) www.lindhardtogringhof.dk

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Regnehæfte Elektronik www.if.dk Regnehæfte Elektronik Forord Redaktør Hagen Jørgensen År 2004 Best. nr. Erhvervsskolernes Forlag Munkehatten 28

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation

DS-HÅNDBOG 111.1:20 09. Jern og stål. og dokumentation DS-HÅNDBOG 111.1:20 09 4. UDGAVE Jern og stål Del 1 Te r m i n o l o g i, b e t e g n e l s e r og dokumentation DS-håndbog 111.1 Jern og stål Del 1 Terminologi, betegnelser og dokumentation Jern og stål

Læs mere

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning 02092015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV

GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV Gmail lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2011 Copyright 2011 Libris Media A/S Forfatter: Kim Krarup Andersen Redaktion: Astrid Lindeloff Omslag:

Læs mere

Stregkodereferencevejledning

Stregkodereferencevejledning Stregkodereferencevejledning Version 0 DAN 1 Introduktion 1 Oversigt 1 1 Denne referencevejledning indeholder information om stregkodeudskrivning ved hjælp af kontrolkommandoer, der sendes direkte til

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere