Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 15. december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 15. december 2016"

Transkript

1 Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 15. december 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S tilbyder overfor primært forbrugere. Rentesatser og priser kan ændres af Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Områder Banks fordelskoncept Indlån Udlån Kort Skift gratis For nye kunder overføres og etableres engagement fra andet pengeinstitut uden etableringsomkostninger til banken. 15. december 2016 Bank A/S 9600 Aars CVR december

2 * Banks fordelskoncept Kunder omfattet af Banks fordelskoncept får ekstraordinært gode rentesatser på ind- og udlån og opnår samtidig en række fordele og besparelser: - konto / konto Ung med mulighed for Visa/Dankort, og MasterCard Debit Standard inkl. eget kortdesign uden årligt kortgebyr, MasterCard Standard (uden forsikring) uden årligt kortgebyr, rabat på årlig kortgebyr på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, Netbank privat uden årlig afgift, valutaveksling uden valutagebyr, ret til egen rådgiver samt fritagelse for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. Banks fordelskoncept kræver ikke aktiv tilmelding privatkunder over 18 år, der opfylder de nedenfor beskrevne betingelser, er automatisk en del af fordelskonceptet. - Kunder omfattet af Banks fordelskoncept er privatkunder på 28 år og derover, der i banken har oprettet både Nem-konto, NetBank og e-boks, og samtidig har et forretningsomfang med banken på mindst kr. - Forretningsomfanget er defineret som en sum af kundens samlede indlån, restgæld på udlån træk på kreditter, depotværdi samt restgæld på lån i Totalkredit og DLR-kredit. Forretningsomfanget beregnes hvert kvartals ultimo. Er omfanget over kr. pr. den 1. i blot én af de tre forudgående måneder, er betingelsen af forretningsomfanget opfyldt. ** Aktionærer i Bank A/S (mindst 50 stk. aktier aktuel kursværdi ca kr. (pr. 15. december 2016), der opfylder betingelserne i Banks fordelskoncept, har samtidig ekstraordinære gode vilkår for opsparing. tilbydes også en rabat på op til kr. på stiftelsesprovision ved optagelse af lån og kreditter i banken. Desuden tilbydes oprettelse og forlængelse af konto (med kredit) uden gebyr for dokumentudfærdigelse og forlængelse - jf. bankens generelle prisinformation og satser på ind- og udlån. Hvis den beregnede stiftelsesprovision udgør til og med kr., udgør rabatten samme beløb: Hvis stiftelsesprovisionen udgør over kr., udgør rabatten kr. *** For unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er Banks fordelskoncept alene betinget af, at kunden har Nemkonto, NetBank og e-boks. Unge mellem 18 og 27 år (inkl.) er ligeledes fritaget for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation. Aktionærstatus Ung betinger køb af mindst 10 aktier i Bank A/S aktuel kursværdi ca kr. (pr. 15. december 2016). Hvis kunden ikke længere er omfattet af Banks fordelskoncept, ophører de særlige fordele og besparelser, herunder at konto, konto Ung, Opsparing og Ung Opsparing ændres til Privatopsparing. Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se mere på december

3 Indlån Alm. Indlån konto - saldo på - under kr kr kr kr. Nominel årlig rente (effektiv rente) i pct. 0,05 Særlige vilkår konto tilbydes kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept *. kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto og opsparing. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). For Aktionærer ** beregnes renten af hele saldoen (rentetrappe). konto Ung 0,75 konto Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept ***. opsparing saldo på - under kr kr kr kr. 0,05 kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto Ung og opsparing Ung. opsparing tilbydes kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept *. kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto og opsparing. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). For Aktionærer ** beregnes renten af hele saldoen (rentetrappe). opsparing Ung 0,75 opsparing Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept ***. Privatkonto/Privatopsparing saldo på - under kr kr. og derover Budget/Budgetsystemkonto saldo på - under kr kr. og derover kan maksimalt indsættes kr. samlet pr. kunde på konto Ung og opsparing Ung. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). Budgetsystemkonto (banken foretager budgetrevision): Halvårligt gebyr 400 kr. Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). 15. december

4 Snabelkonto 0,30 For børn under 12 år (inkl.) Ungkonto 0,30 For unge ml. 13 og 17 år (inkl.). tilbydes MasterCard Young uden årlig kortafgift. Millionærkonto Månedlig gevinstchance for hver 100 kr.' indestående. Udtrækningerne sker d. 9. bankdag i hver måned. 1. kvartal 2017 præmie og puljefordeling Udtræksdato 12. januar februar 2017 Forventet 13. marts 2017 Forventet Præmiestørrelse Antal Præmiepulje Antal Præmiepulje Antal Præmiepulje kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Præmier i alt kr kr kr. Præmiepulje omregnet til forventet gennemsnitslig rente Nominel årlig kontorente (variabel rente) Trækningsinterval Særlige vilkår 0,020 % p.a. 0,020 % p.a. 0,020 % p.a. % p.a. % p.a. % p.a. Trækning foretages én gang pr. måned. Samtlige gevinster offentliggøres på trækningslister, som er tilgængelige på hjemmesiden umiddelbart efter udtrækningsdatoen Kontohaveren tildeles 1 lod pr. trækning for hver 100 kr., der står på kontoen. kan vindes én præmie pr. lod pr. kunde. Tildeling af lodder til ordinære trækninger sker på grundlag af kontoens indestående på sidste bankdag i måneden. Lodtrækningen forgår den 9. bankdag i måneden. Alle vindere får direkte besked pr. brev. Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten på 15 pct. af gevinster over 200 kr. Gevinstbeløb er fritaget for indkomstskat. Kontoen har 3 måneders opsigelse. Indskud kan dog hæves med kortere varsel mod betaling af dekort, for tiden 0,5 % af det hævede beløb. Gevinster kan frit hæves i udbetalingsmåneden. Overførsel til en Millionærkonto i et andet pengeinstitut, som deltager i ordningen, kan foretages uden dekort/opsigelse, men kan dog ikke ske fra den 25. i måneden og frem til den 11. bankdag i den følgende måned. Læs mere på december

5 Særlig indlån og pension Børneopsparing saldo på - under kr kr. og derover Ratepension saldo på - under kr kr kr. og derover Aldersopsparing saldo på - Under kr kr kr. og derover *) **) ***) Se side 2 0,50 1,00 0,05 0,05 Renten beregnes af saldoen i spændet (knækrente). Renten beregnes af hele saldoen (rentetrappe). Renten beregnes af hele saldoen (rentetrappe). Renten på indlån, herunder et evt. indestående på en kredit, er variabel, beregnes dagligt og tilskrives årligt bagud pr med rentekonventionen faktiske dage/faktiske dage medmindre andet er angivet under det enkelte produkt. Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning, fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt Beregning og tilskrivning af renter, der begge kan ses på Alm. indlån (netto) over ca kr. ( EUR) er ikke dækket af Garantiformuen. Særlig indlån (f.eks. Børneopsparing) er dækket ubegrænset, men kun med det beløb, der står på kontoen pr. 31. maj Det gælder ikke pensionskonti (f.eks. Ratepension og Aldersopsparing), der er dækket ubegrænset. Se mere på opkræves løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 45 kr. for privatkunder over 28 år (inkl.), der ikke er omfattet af Fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde og alene på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Privatkonto, Privatopsparing eller Budgetkonto. 15. december

6 Udlån A) konto (med kredit) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse Pålydende rente i pct. Debitor rente (effektiv rente) i pct. 8,45 8,72 Fordelskoncept * 9,1 9,4 10,0 ÅOP i pct. (før skat) Aktionær 8,7 8,7 8,7 Andre kunder Særlig vilkår konto tilbydes kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * Kreditten kan maksimalt udgøre kr. (hovedstol). A) konto Ung (med kredit) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse 8,45 8,72 9,1 9,4 10,0 8,7 8,7 8,7 Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept *** Kreditten kan, sammen med evt. lån Ung, maksimalt udgøre kr. (hovedstol). A) Privatkonto (med kredit) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse 4,95-10,95 5,04-11,41 6,1-12,7 7,1-14,0 9,1-16,4 5,6-12,1 6,2-12,9 7,4-14,3 6,1-13,1 7,1-14,7 9,1-17,9 B) Billån 80 % 3,60-7,95 Billån 100 % 3,95-7,95 3,65-8,19 4,01-8,19 5,4-10,1 5,2-9,9 5,4-10,1 Billån 80 % er til køb af bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome. Forudsætter udbetalingspct. på 20 %. Løbetid: op til 8 år fra etablering. 5,7-10,1 5,6-9,9 5,7-10,1 Billån 100 % er til køb af bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome. er ikke krav om udbetaling. Løbetid: op til 8 år fra etablering. 15. december

7 Billån 2016/2017 Helkunde betyder, at kundens bankforretninger, herunder Nemkonto, er samlet i banken. C1) Boliglån 0-50 % (GUL *) C2) Boliglån 0-80 % (GUL *) C3) Boliglån % (GUL *) Prioritetslån 0-40 % ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. 2,99 3,02 4,4-5,2 4,3-5,1 4,4-5,2 Billån 2016/2017 er til køb af bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome. Forudsætter helkunde i banken. er ikke krav om udbetaling. Løbetid: op til 8 år fra etablering. Lånet kan optages til og med 30. juni ,45-5,75 3,75-7,95 3,95-8,95 2,06-3,56 3,49-5,88 3,80-8,19 4,01-9,25 2,08-3,61 4,1-6,5 4,0-6,4 4,1-6,5 Boliglån 0-50 % tilbydes op til 50 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 4,4-8,9 4,3-8,8 4,4-8,9 Boliglån 0-80 % tilbydes op til 80 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 4,6-10,0 4,5-9,9 4,6-10,0 Boliglån % tilbydes op til ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 2,6-4,1 2,6-4,1 2,6-4,1 Prioritetslån 0-40 % med direkte pant tilbydes i op til 40 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. På den tilknyttede indlånskonto tilbydes en indlånsrente, der svarer til udlånsrenten. Eventuelt overskydende beløb forrentes ikke. 15. december

8 Prioritetslån 0-60 % ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. Prioritetslån 0-80 % ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. 2,06-3,56 2,81-3,56 2,08-3,61 2,84-3,61 2,6-4,1 2,6-4,1 2,6-4,1 Prioritetslån 0-60 % med direkte pant tilbydes i op til 60 % af ejendommens værdi (bankens vurdering). Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. På den tilknyttede indlånskonto tilbydes en indlåns-rente, der svarer til udlånsrenten. Eventuelt overskydende beløb forrentes ikke. 3,3-4,1 3,3-4,1 3,3-4,1 Prioritetslån 0-80 % med direkte pant tilbydes i op til 80 % af ejendommens værdi (bankens vurdering) for parcelhus, ejerlejlighed og nedlagte landbrug u/10 ha. Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. TopPrioritet ** (GUL *) Lånet respekterer kun lån optaget i Totalkredit. Uden afdragsfrihed: 1,65 1,66 1,7-2,1 1,7-2,1 1,7-2,1 På den tilknyttede indlånskonto tilbydes en indlåns-rente, der svarer til udlånsrenten. Eventuelt overskydende beløb forrentes ikke. TopPrioritet med direkte pant tilbydes imellem 60-80% af ejendommens værdi (bankens vurdering), dog 40-60% ved fritidshuse. Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering 15. december

9 Med op til 10 års afdragsfrihed: 2,15 2,17 2,2-2,7 2,2-2,7 2,2-2,7 1. prioritet ** (GUL *) 1,75-1,95 1,76-1,96 2,2-2,4 2,2-2,4 2,2-2,4 1. prioritet med direkte 1. prioritets pant tilbydes i op til 60 % af ejendommens værdi (bankens vurdering) for parcelhus, ejerlejlighed og nedlagte landbrug u/10 ha. Løbetid: fra 10 år og op til 30 år fra etablering med 10 års indledende afdragsfrihed. Andelsboliglån (GUL *) lån Ung 3,00-6,50 3,03-6,66 På den tilknyttede indlånskonto tilbydes en indlåns-rente, der svarer til udlånsrenten. Eventuelt overskydende beløb forrentes ikke. 3,6-7,3 3,5-7,3 3,6-7,3 Andelsboliglån tilbydes op til 100 % af andelsbevisets værdi (aktuel handelsværdi). Løbetid: op til 30 år fra etablering. 8,45 8,72 9,3 8,7 lån Ung tilbydes kunder ml år (inkl.) der er omfattet af Banks fordelskoncept *** Lånet kan, sammen med evt. konto Ung med kredit, maksimalt udgøre kr. (hovedstol). Løbetid: op til 5 år fra etablering. 15. december

10 D) Privatlån 4,95-12,95 *) **) ***) Se side 2 5,04-13,59 7,3-16,2 6,4-15,1 7,3-16,2 Rentesatsen fastsættes individuelt ud fra kundens indtægts- og formueforhold, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, og under hensyn til det totale kundeforhold. * At risikoklassificeringen er Gul betyder, at det pågældende lån er et udlån, der kan etableres på over kr. med krav fra bankens side om pant i fast ejendom eller andel i en andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i h.t. bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene risikoklassificeres som Gule, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid. Renten på udlån og kreditter er variabel, beregnes dagligt af restgælden og tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske dage/faktiske dage - medmindre andet er angivet under det enkelte produkt. ** Renten er variabel og fastsættes den sidste bankdag i marts, juni, september og december for det kommende kvartal på baggrund af referencerenten CITA (3-måneder) og et individuelt rentetillæg. Den pålydende rente udgør altid mindst 1,0 % p.a. Den aktuelle CITA referencerente kan ses på hjemmesiden Banken beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere. Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning, fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt Beregning og tilskrivning af renter, der begge kan ses på Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kalenderår, at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske dage/faktiske dage. Er der tale om lån, betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned. I beregningen af ÅOP-sats for kreditter er indregnet løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 45 kr. i den højeste ÅOP-sats for Andre kunder (privatkunder over 28 år (inkl.) der ikke er omfattet af Banks fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Privatkonto med kredit. I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken, afgifter til det offentlige for udstedelse af ejerpantebrev samt ved billån også gebyr til forsikringsselskab, hvis størrelse fastsættes individuelt af det enkelte forsikringsselskab. 15. december

11 henvises samtidigt til bankens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af bankens serviceydelser, herudover henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser. Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der forekomme yderligere omkostninger, f.eks. det offentliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest og gebyr for adkomsterklæring til andelsboligforening. Når lån og kreditter optages i banken, vil kreditoplysningerne, herunder beregningen af kreditomkostningerne ske på baggrund af det korrekte optagelses-, rentetilskrivnings-, og tilbagebetalingstidspunkt. Det betyder, at der kan være en mindre afvigelse i den på renteskiltet angivne procentsats for årlige omkostninger i procent (ÅOP) og den procentsats, som fremgår af et lånedokument. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) kan anslås forud for etablering og fremgår af lånedokumentet. 15. december

12 Lånetype Hovedstol i kr. Samlet Fordelskoncept Aktionær kreditbeløb i kr. * /Andre kunder Etableringsomkostninger til banken Løbe tid i år Afdragsform Sikkerhedsstillelse A)konto (med kredit) Fordelskoncept: kr. * Aktionær: kr. ** Dokumentudfærdigelse: 625 kr. (kr. 0 for Aktionær) ** 5 Stående lån Ingen A)konto Ung (med kredit) Fordelskoncept: kr. * Ung Aktionær: kr. ** Dokumentudfærdigelse: 625 kr. (kr. 0 for Aktionær) *** 5 Stående lån Ingen A) Privatkonto (med kredit) Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af kreditrammen (rabat op til kr. til Aktionær) 5 Stående lån Ingen 15. december

13 B) Billån 80 % Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstol (rabat op til kr. til Aktionær) Billån 100 % Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstol (rabat op til kr. til Aktionær) 7 Annuitetslån 7 Annuitetslån nyt ejerpantebrev (BIL) på hovedstolen og med en udbetaling på 20 pct. nyt ejerpantebrev (BIL) på hovedstolen. Billån 2016 C1) Boliglån 0-50 % Stiftelsesprovision: 5 % af hovedstol (rabat op til kr. til Aktionær) Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % 8 Annuitetslån 20 Annuitetslån Laveste hovedstol forudsætter kreditvurdering, som ikke kræver sikkerhedsstillelse. Højeste hovedstol forudsætter et nyt ejerpantebr ev (BIL) på hovedstolen. nyt ejerpantebrev 15. december

14 C2) Boliglån 0-80 % C3) Boliglån % af hovedstolen (rabat op til kr. til Aktionær) Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen (rabat op til kr. til Aktionær) Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen (rabat op til kr. til Aktionær) 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån på hovedstolen. nyt ejerpantebrev på hovedstolen. nyt ejerpantebrev på hovedstolen. Prioritetslån 0-40 % Prioritetslån 0-60 % Dokumentudfærdigelse: kr Dokumentudfærdigelse: kr. 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån nyt direkte pantebrev på hovedstolen. nyt direkte pantebrev på hovedstolen. 15. december

15 Prioritetslån 0-80 % TopPrioritet 1. prioritet Dokumentudfærdigelse: kr Dokumentudfærdigelse: kr Dokumentudfærdigelse: kr. 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån 20 Annuitetslån nyt direkte pantebrev på hovedstolen. nyt direkte pantebrev på hovedstolen. nyt direkte pantebrev på hovedstolen. Andelsbolig lån Dokumentudfærdigelse: kr. Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen (rabat op til kr. til Aktionær) 20 Annuitetslån nyt ejerpantebrev (ANDEL) på hovedstolen. lån Ung Fordelskoncept: kr. * Ung Aktionær: kr. ** Dokumentudfærdigelse: 625 kr. (kr. 0 for Aktionær) *** 5 Annuitetslån Ingen 15. december

16 D) Privatlån Dokumentudfærdigelse: kr. 5 Annuitetslån Ingen *) **) ***) Se side 2 Stiftelsesprovision: 2 % af hovedstolen (rabat op til kr. til Aktionær) Ovenstående skema opregner de forudsætninger, der skal lægges til grund ved beregningen af ÅOP. Ved samlet kreditbeløb forstås det beløb, der netto udbetales i henhold til en kreditaftale. Det vil for alle udlånsformer sige hovedstolen eller kreditrammen fratrukket eventuelle stiftelsesomkostninger. For en kassekredit vil det samlede kreditbeløb være identisk med det disponible beløb på oprettelsesdagen. ) Banken tilbyder dokumentudfærdigelse til 0 kr. samt at betale afgifter til det offentlige for tinglysning af pantebrev, såfremt TopPrioritet anvendes til indfrielse af realkreditlån uden provenu. Tilbuddet gælder indtil december

17 Kort MasterCard Standard uden forsikring 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse Pålydende rente i pct. Debitorrente (effektiv rente) i pct. ÅOP i pct. (før skat) Andre kunder Fordelskoncept * / Aktionær 0,0 0,0 0,0 0,5-1,1 1,0-2,2 2,0-4,5 Etableringsomkostninger til banken Årlig kortafgift (forudbetalt): 150 kr. (0 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) MasterCard Guld 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse MasterCard Platinum (eks. 1) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse MasterCard Platinum (eks. 2) 100% udnyttelse 50% udnyttelse 25% udnyttelse *) **) ***) se side 2 1,0 2,0 4,1 1,0 2,0 4,1 0,4 0,8 1,6 1,8-2,2 3,7-4,5 7,7-9,3 1,4-1,6 2,9-3,2 5,9-6,7 0,6-0,6 1,1-1,3 2,3-2,6 Årlig kortafgift (forudbetalt): 895 kr. (rabat på 400 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) Årlig kortafgift (forudbetalt): kr. (rabat på 400 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) Årlig kortafgift (forudbetalt): kr. (rabat på 400 kr. for kunder, der er omfattet af Banks fordelskoncept * og Aktionær ) 15. december

18 Rentesatserne er variable. Regler for validering, rente- beregning og tilskrivning, fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt Beregning og tilskrivning af renter, der begge kan ses på Banken beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere. Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): Den årlige kortafgift debiteres først kreditten, efter kreditten er bevilget. Kreditten er gældende indtil videre og løbetiden er således udtryk for et beregningseksempel. I beregningen af ÅOP-sats optages den 1. i et kalenderår, og saldoen indfries på faktureringsdatoen, hvorved saldoen er rentefri. Fakturering af træk sker efter dage afhængig af datoen for, hvornår kortet er brugt. I beregningen af ÅOP er indregnet løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 45 kr. i den højeste ÅOP-sats for Andre kunder (privatkunder over 28 år (inkl.) der ikke er omfattet af Banks fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. MasterCard Standard uden forsikring, MasterCard Guld eller MasterCard Platinum. Lånetype MasterCard Standard uden forsikring Kreditramme i kr. Samlet kreditbeløb i kr. Løbetid i år Afdragsform Stående lån Ingen MasterCard Guld Stående lån Ingen MasterCard Platinum (eks. 1) MasterCard Platinum (eks. 2) *) Se side Stående lån Ingen Stående lån Ingen Sikkerhedsstillelse 15. december

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 30. juni 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017

Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 2. oktober 2017 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 7. april 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. september 2017. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 28-01-2016 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

PENSAM BANK PRISLISTE PR

PENSAM BANK PRISLISTE PR SIDE 11 UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG kreditbeløb i kr. ÅOP c5 Andelsboliglån Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev Lånets størrelse 261.898 kr. 0-80% af ejendommens værdi 250.000 kr

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr.

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rente af den del af indestående der overstiger

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Renteoversigt Danmark

Renteoversigt Danmark Renteoversigt Danmark Gældende fra 15. december 2016 BankNordik P/F Amagerbrogade 25 2300 København S Danmark CVR.nr. 32 04 96 64 Indledning Om oversigt Renteoversigten indeholder BankNordiks gældende

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Renteoversigt Grønland Gældende fra 15. december 2016

Renteoversigt Grønland Gældende fra 15. december 2016 Renteoversigt Grønland Gældende fra 15. december 2016 BankNordik P/F Qullilerfik 2 - Postboks 569 3900 Nuuk Danmark CVR.nr. 32 04 96 64 / GER.nr. 32 46 16 62 Indledning Om oversigt Renteoversigten indeholder

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat Udlån, Privatkunder: Satser pr. 3.7.214 "Swedbank tilbyder kun lån med variabel rente" Standard lånetyper Pålydende Rente i (%) Nominel årlig rente (effektiv) i (%) Stiftelsesomkostninger Årlige omkostninger

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Rentetavle. Grønland. Grønland. Gældende fra 10. september BankNordik P/F. Qullilerfik 2 - Postboks Nuuk

Rentetavle. Grønland. Grønland. Gældende fra 10. september BankNordik P/F. Qullilerfik 2 - Postboks Nuuk Rentetavle Grønland Gældende fra 10. september 2016 BankNordik P/F Qullilerfik 2 - Postboks 569 3900 Nuuk Grønland CVR.nr. 32 04 96 64 / GER.nr. 32 46 16 62 Indledning Om tavlen Rentetavlen indeholder

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Rentetavle Grønland Gældende fra 15. december 2016

Rentetavle Grønland Gældende fra 15. december 2016 Rentetavle Grønland Gældende fra 15. december 2016 BankNordik P/F Qullilerfik 2 - Postboks 569 3900 Nuuk Danmark CVR.nr. 32 04 96 64 / GER.nr. 32 46 16 62 Indledning Om tavlen Rentetavlen indeholder BankNordiks

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Rentesatser indlån. Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt).

Rentesatser indlån. Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Rentesatser indlån Gældende fra 15. april 2015. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Variabel Årligt pr. 31.12 Anfordring - privat Flexkonto Kan

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Renteoversigt pr. 4. november 2011

Renteoversigt pr. 4. november 2011 Renteoversigt pr. 4. november 2011 Renteoversigt pr. 4. november 2011. Indlån Variabel rente i % p.a. Note Daglig økonomi: Garantplus Indestående 0-50.000 0,375 A+B Indestående 50.001-100.000 0,75 A+B

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 %

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 % Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Udlån Alle rentesatser er variable. Alle udlån bevilges på baggrund af almindelig kreditvurdering. Lånetyperne og beregningseksemplerne er baseret på Finanstilsynets prisoplysningsbekendtgørelse

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

2. februar 2015 PRISINFORMATION

2. februar 2015 PRISINFORMATION 2. februar 2015 PRISINFORMATION Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter:

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Vendsyssel konto Lønkonto og NemKonto Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Garantbeviser for min. 5.000 kr.* pr. kontohaver Totalkredit eller DLR Kredit lån Gratis Dankort Bil- eller boliglån

Læs mere

Debitorrente 4) ÅOP 5) før skat. 6,1% 27) 259.959 kr. 4,84% (Restgæld over 1.000.000 kr.) 4,25% 26) 4,32%

Debitorrente 4) ÅOP 5) før skat. 6,1% 27) 259.959 kr. 4,84% (Restgæld over 1.000.000 kr.) 4,25% 26) 4,32% SIDE 10 UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG kreditbeløb i kr. ÅOP c5 Andelsboliglån Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev Lånets størrelse 25 0-80% af ejendommens værdi 250.000 kr 20 år (Restgæld

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter BEK nr 990 af 03/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser og satser pr Sidst redigeret

Basisbanks prisliste. Priser og satser pr Sidst redigeret Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Lønkonto og budgetkonto... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 Omregningskurser kortbetalinger i udlandet... 7 Forbrugsgrænser kort... 8 Overtræk... 9 Udenlandske

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011 Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Indlån Ifølge Andelskassen J.A.K. s vedtægter kan du være andelshaver ved indlån men det er ikke noget krav. Det koster 1.000 kr. at erhverve et andelsbevis. Beløbet er

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

Variabel Årligt pr. 31.12

Variabel Årligt pr. 31.12 Rentesatser indlån Gældende fra 31.oktober 2014. Generelt Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). Variabel Årligt pr. 31.12 Kontoform/produkt Rentesats Bemærkninger

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG

UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG SIDE 10 UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG kreditbeløb i kr. ÅOP c5 Andelsboliglån Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev Lånets størrelse 259.959 kr. 0-80% af ejendommens værdi 250.000 kr

Læs mere

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM OBS! EKSTRA STÆRKE FORDELE TIL ELEVER OG UNGE Elev eller ung? FÅ FOA-RABAT PÅ FORSIKRING OG BANK Er du elev eller under 31 år? Og medlem af FOA? Så kan du spare

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel. Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Rådgivning, som alle kan forstå

Giv din økonomi den afgørende fordel. Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Rådgivning, som alle kan forstå Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Rådgivning, som alle kan forstå Fremtid Daglig økonomi Mere end bare et fordelsprogram Forsikringer

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Indhold 1. Rentesatser indlån... 3 1.1. Indlån Privat... 3 1.2. Indlån Erhverv... 5 2. Rentesatser udlån Privat... 5 2.1. Udlån Privat... 5 2.2. Kreditter Privat...

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 0,925 % pr. md. / 11,1% pr. år. Debitorrenten (effektiv rente). 11,68

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,15% pr. md. / 13,80% pr. år Debitorrenten (effektiv rente). Kreditaftalens

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

Beregningen af ÅOP til tabel I, samt er eksempel på beregning ved metode 2, der er anvendt i tabel VIII, dog ikke med disse tal.

Beregningen af ÅOP til tabel I, samt er eksempel på beregning ved metode 2, der er anvendt i tabel VIII, dog ikke med disse tal. Bilag A Beregningen af ÅOP til tabel I, samt er eksempel på beregning ved metode 2, der er anvendt i tabel VIII, dog ikke med disse tal. Kreditoplysninger Kreditramme (hovedstol) 5000,00 Intern rente =

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM SPAR PENGE SOM FOA-MEDLEM VÆRSGO: FOA-RABAT PÅ FORSIKRING OG BANK Er du med i FOA, kan du spare penge på dine lån og forsikringer. Du får nemlig FOA-rabat i

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

0 % af det samlede kreditbeløb. 100 kr.

0 % af det samlede kreditbeløb. 100 kr. Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Vilkår Pålydende rente 0 % pr. md./pr. år. Debitorrenten (effektiv rente) 0 % Mindst 2.000 kr. Maksimalt 75.000 kr.

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,65% pr. md./19,8% pr. år. Debitorrenten (effektiv rente).. Mindst 2.160 kr.

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser. 1. Rente- og prisoversigt. Hvad koster det at låne (beregningseksempler)? Satser pr. 1.

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser. 1. Rente- og prisoversigt. Hvad koster det at låne (beregningseksempler)? Satser pr. 1. Basisbank A/S Forretningsbestemmelser R 1. Rente- og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Vilkår Pålydende rente. Renten er fast i kreditaftalens løbetid. 0 % pr. md./0 % pr. år. Debitorrenten (effektiv

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Renteoversigt. Rentesatser

Renteoversigt. Rentesatser Renteoversigt Rentesatser på ind- og udlån pr. 1. september 2015 Udlånsrenter Privatkunder Kreditter 1) 2) 5) Pålydende årlig rente Debitorrente (effektiv rente) Udnyttelse Årlige omkostninger i procent

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. Nyt fordelsprogram. Bliv Nordik360 kunde i dag. www.banknordik.dk/nordik360 Jan Ulsø Madsen,

Læs mere