VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING"

Transkript

1 VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING DANSK LYT A DA

2 . Indhold JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE... 2 Bemærkning til brugerne... 6 Systemkrav... 8 Programinstallation (Windows ) Tilslutninger (Windows ) Visning af indholdet af et indspilningsmedie (Windows ) Kopiering af filer til PC (Windows ) Afspilning af filer på PC'en (Windows ) Udtagning af USB-kablet (Windows ) Brugsanvisning/hjælp/readme-fil (Windows )...18 Sikkerhedskopiering af videofiler (Windows )...19 Afspilning af kopierede videosekvenser (Windows ) Nem oprettelse af DVD'er (Windows ) Oprettelse af en DVD med titler (Windows )...23 Programinstallation (Macintosh) Tilslutninger (Macintosh) Visning af indholdet af et indspilningsmedie (Macintosh) Kopiering af filer til PC (Macintosh) Udtagning af USB-kablet (Macintosh) Hjælp/Readme (Macintosh) File Combination (Macintosh) Fil-trimming (Macintosh) JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT, INDEN DE INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREPROGRAMMET DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DERES PC. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) giver Dem licens til at bruge programmet, såfremt De accepterer nedenstående. Hvis De ikke accepterer aftalens betingelser, må De ikke installere eller bruge Programmet. HVIS DE INSTALLERER ELLER BRUGER PROGRAMMET, ACCEPTERER DE IMIDLERTID ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. 1 COPYRIGHT; EJERSKAB De anerkender, at alle copyrights og andre intellektuelle rettigheder til Programmet tilhører JVC og JVCs underleverandører, og at disse rettigheder forbliver hos JVC og JVCs underleverandører. Programmet er beskyttet af lov om copyright i Japan og andre lande samt af de relevante internationale traktater. 2 HVAD LICENSEN INDEBÆRER (1) Under betingelserne i denne Aftale tildeler JVC Dem en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet. De må installere og bruge Programmet på en harddisk eller andre lagerenheder på Deres PC. (2) De må oprette en (1) kopi af Programmet udelukkende som personlig sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål. 2

3 3 PROGRAMMETS RESTRIKTIONER (1) De må ikke foretage omvendt programmering eller dekompilere, disassemblere, ændre eller modificere Programmet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til relevant lovgivning. (2) De må ikke kopiere eller bruge Programmet, helt eller delvis, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. (3) De har ikke ret til at udstede licens til at bruge Programmet, og De må ikke udleje, lease eller overføre Programmet til nogen tredjemand eller på anden måde lade tredjemand bruge Programmet. 4 BEGRÆNSET GARANTI JVC garanterer, at alle medier, hvori Programmet er indeholdt, er fri for enhver fejl i materialer og udførelse i tredive (30) dage fra den dag, hvor De har købt nogen af vores produkter, som følger med Programmet. JVCs eneste ansvar og Deres eneste fejlretningsmulighed i forbindelse med Programmet er udskiftning af sådanne defekte medier. BORTSET FRA DE HERI UDTRYKKELIGE GARANTIER OG I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOVE TILLADER DET, FRASIGER JVC OG JVCs LEVERANDØRER SIG AL ANDEN FORM FOR GARANTIANSVAR, BÅDE UDTRYKKELIGT OG UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR, AT PROGRAMMET ER KURANT ELLER EGNET TIL SÆRLIGE FORMÅL, FOR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIALE. SKULLE DER OPSTÅ PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AF PROGRAMMET, SKAL DE UDREDE ALLE SÅDANNE PROBLEMER FOR EGEN REGNING. 5 BEGRÆNSET ANSVAR I DEN UDSTRÆKNING, DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVE, KAN JVC OG JVCs LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, HVERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, SOM SKADESERSTATNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, UANSET OM JVC ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE VIL BESKYTTE OG HOLDE JVC SKADESFRI FOR ALLE TAB, ERSTATNINGSANSVAR ELLER OMKOSTNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED KRAV FRA TREDJEMAND I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PROGRAMMET. 6 GYLDIGHEDSPERIODE Denne Aftale træder i kraft på den dato, hvor De installerer og bruger Programmet på Deres computer, og den vil være gældende, indtil den ophæves i henhold til nedenstående betingelser. Hvis De overtræder nogen bestemmelse i denne Aftale, kan JVC opsige Aftalen uden forudgående varsel til Dem. I så fald kan JVC rejse erstatningskrav mod Dem for skader, der skyldes Deres overtrædelse. Hvis denne Aftale opsiges, skal De øjeblikkeligt destruere det Program, der er gemt på Deres computer (herunder slette det fra hukommelsen på Deres PC), og ophøre med at bruge Programmet. 3 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

4 7 EKSPORTRESTRIKTIONER De accepterer, at De ikke vil forsende, overføre eller eksportere Programmet eller de underliggende informationer og teknologier til noget land, som er omfattet af eksportrestriktioner i Japan og andre relevante lande. 8 BRUGERE I USAs REGERING Hvis De arbejder for regeringen i USA ( Regeringen ), anerkender De JVCs garanti for, at Programmet er et Commercial Item, sådan som dette er defineret i Federal Acquisition Regulation (FAR) part (g) vedrørende ikke-offentliggjort Commercial Computer Software, sådan som disse begreber er anvendt i FAR part , og at det kun er givet i licens til Dem med de samme rettigheder, som JVC tildeler alle kommercielle slutbrugere i henhold til betingelserne i denne Aftale. 9 GENERELT (1) Ingen modificering, redigering, tilføjelse, udeladelse eller anden ændring af denne Aftale skal være gyldig, medmindre den er udformet og underskrevet af en autoriseret repræsentant for JVC. (2) Hvis nogen del af denne Aftale erklæres ugyldig ifølge eller i konflikt med nogen lov, som er gældende for denne Aftale, skal de øvrige betingelser forblive fuldt gældende. (3) Aftalen fortolkes i henhold til lovene i Japan. Retten i Tokyo er værneting for alle stridigheder, som måtte opstå i forbindelse med overholdelse og fortolkning af denne Aftale. Victor Company of Japan, Limited BEMÆRK: Hvis De har købt Programmet i Tyskland, erstattes afsnit 4 (Begrænset garanti) og 5 (Begrænset ansvar) ovenfor med de tilsvarende afsnit i den tyske version af Aftalen. 4

5 FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modificeringer, som ikke er godkendt af JVC, kan medføre bortfald af brugerens ret til at betjene udstyret. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfladen (modsat den trykte overflade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM'en bliver snavset, skal den forsigtigt tørres af med en blød klud udad fra midterhullet. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM'en og røre ved dens spejloverflade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på 5

6 Brug af dette program er kun tilladt i henhold til betingelserne i programlicensen. JVC Bemærkning til brugerne Hvis De kontakter nærmeste JVC-kontor eller -forhandler i Deres land angående programmet (vi henviser til JVC Worldwide Service Network på bedes De udfylde nedenstående og have de relevante oplysninger klar. Produktnavn Model Problem Fejlmeddelelse PC Producent Model Desktop-computer Bærbar computer CPU Operativsystem Hukommelse MB Ledig plads på harddisken MB Bemærk, at der kan gå et stykke tid, inden De får svar på Deres spørgsmål, afhængigt af hvad der spørges om. JVC kan ikke besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af Deres PC eller spørgsmål om specifikationer eller ydeevne for operativsystemet, andre programmer eller drivere. CyberLink Oplysninger om CyberLink s tekniske support finder De i Readme -filen til de enkelte programmer eller på følgende liste. Oplysninger om Readme -filen finder De under Brugsanvisning/hjælp/ readme-fil (Windows ) ( s. 18). Område Sted Telefonnr. Faxnummer Europa 1 Tyskland (aixtema) Europa 2 Europa uden for Tyskland USA/Canada USA Websted support.gocyberlink.com support.gocyberlink.com support.gocyberlink.com Sprog Tysk / Fransk / Engelsk Engelsk Engelsk Asien og Stillehavsområdet 1 Asien og Stillehavsområdet 2 Asien og Stillehavsområdet 3 Sydkorea Taiwan Australien & New Zealand (Manacom) support.cyberlink.com.tw support.gocyberlink.com support.gocyberlink.com Koreansk Mandarin / Engelsk Engelsk 6

7 PIXELA I tilfælde af tekniske spørgsmål skal De kontakte PIXELA's center til brugersupport i Deres område. Område Sted Telefonnr. Nordamerika Los Angeles Europa Storbritannien Asien Filippinerne Tjek PIXELA-websitet for at få de seneste oplysninger og materiale til download. 7

8 Systemkrav Windows 8 Digital Photo Navigator Ved tilslutning af kameraet til en pc og brug af Digital Photo Navigator skal følgende krav være overholdt. Operativsystem CPU RAM Ledig plads på harddisken Stik Skærm Diverse : Windows 2000 Professional SP4 [2000] (præinstalleret), Windows XP Home Edition [XP] (præinstalleret), eller Windows XP Professional [XP] (præinstalleret) : Intel Pentium III, mindst 700 MHz : Mindst 128 MB : Mindst 10 MB til installation, mindst 500 MB anbefales : USB 2.0-stik : Skal kunne vise mindst 800 x 600 punkter med 16-bit farve : Internet Explorer 5.5 eller nyere 8

9 8 CyberLink DVD Solution Følgende krav skal være opfyldt, for at De kan bruge CyberLink DVD Solution. Operativsystem CPU RAM Ledig plads på harddisken Stik Skærm Diverse Understøttede medier : Windows 2000 Professional SP4 [2000] (præinstalleret), Windows XP Home Edition [XP] (præinstalleret), eller Windows XP Professional [XP] (præinstalleret) : Intel Pentium III, mindst 700 MHz (Intel Pentium 4, mindst 2 GHz anbefales) : Mindst 128 MB (mindst 256 MB anbefales) : Mindst 350 MB til installation Til oprettelse af DVD-video anbefales mindst 10 GB Til oprettelse af VCD anbefales mindst 1 GB : USB 2.0-stik : Skal kunne vise mindst 1024 x 600 punkter : Internet Explorer 5.5 eller nyere DirectX 9.0 eller nyere DirectX er nødvendig, for at CyberLink DVD Solution kan fungere korrekt, og det installeres automatisk ved installationen af CyberLink DVD Solution. : DVD-video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DVD-VR: DVD-RW, DVD-RAM DVD+VR: DVD+RW Video-cd: CD-R/RW Oplysninger om kompatible DVD/CD-brændere finder De på CyberLink's websted: products/powerproducer/2_gold/comp_dvd_drives.jsp 9 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

10 Macintosh 8 Capty MPEG Edit EX Følgende krav skal være opfyldt, for at De kan bruge Capty MPEG Edit EX. Hardware : imac G4, imac G5, ibook G4, Power Mac G5, PowerBook G4, emac, Mac Mini Operativsystem : Mac OS X (v10.2.8, v to v10.3.9) CPU : Mindst PowerPC G4/800 MHz eller mere RAM : Mindst 128 MB (mindst 256 MB anbefales) Ledig plads på harddisken : Mindst 30 MB til installation Stik : Skal som standard være forsynet med USB 2.0-stik Skærm : Skal kunne vise mindst 1024 x 768 punkter i fuld farve Diverse : QuickTime 6.5 eller nyere Ovenstående oplysninger om systemkrav er ikke en garanti for, at de medfølgende programmer fungerer på alle PC'er, der overholder kravene. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre produkt- eller firmanavne i denne brugsvejledning er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Hvis Deres pc ikke overholder systemkravene angivet her, kan De indlæse filerne fra hukommelseskortet og over på PC'ens harddisk ved at bruge USB-læseren/writer'en CU-VUSD70, PC-kortadapteren CU-VPSD60 eller adapteren til almindelige disketter CU-VFSD50, som fås som tilbehør. (Læs mere under JVC Accessories, som De finder på vores website: english/accessory/) 10

11 Programinstallation (Windows ) Benyt nedenstående fremgangsmåde for at installere programmerne. Fra skærmen [SETUP] i trin 2 kan De installere følgende drivere eller programmer. Før De går i gang med at installere, skal De lukke alle andre åbne programmer ned. (Kontroller, at der ikke vises andre programikoner på proceslinjen.) Digital Photo Navigator 1.5 Dette program bruges til at organisere stillbilleder og konvertere dem til forskellige formater. CyberLink DVD Solution PowerProducer 2 Gold NE PowerProducer 2 Gold NE er et program til oprettelse af filmdiske, der ikke kun indeholder video, men også diasshow. Programmet benytter et enkelt guideformat til at oprette diske i mange forskellige formater. De kan også redigere importeret video. De kan importere video fra kameraet, redigere den og derefter oprette et diasshow ud fra stillbilleder. De kan oprette en tilpasset menu til videoen eller diasshowet og skrive indholdet til en DVD eller et andet medie. PowerDirector Express NE PowerDirector Express NE er et program, der gør det let at redigere MPEG-, AVI- og andre videofiler, stillbilleder og andet indhold til oprettelse af en film. Programmets grænseflade gør det muligt at redigere i tidslinje- eller historietilstand, det opretholder en suveræn billedkvalitet, bruger SVRT til højhastighedsgengivelse og indeholder et væld af andre avancerede funktioner til videoredigering. PowerDVD 5 NE PowerDVD 5 NE er et program til afspilning af DVD-Video og videofiler. 1 Læg den medfølgende CD-ROM i PC'en. Skærmen [SETUP] vises efter et øjeblik. De kan installere det ønskede program fra skærmen [SETUP]. Hvis skærmen [SETUP] ikke vises, skal De dobbeltklikke på CD-ROM-ikonet i vinduet [Denne Computer]. 2 Klik på [Install] til højre for det ønskede program, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Installationen af det valgte program starter. Fremgangsmåden afhænger af programmet. Denne fremgangsmåde er et eksempel på CyberLink DVD Solution. 3 Klik på [Install] til højre for [CyberLink DVD Solution] på skærmen [SETUP]. Skærmen [Choose Setup Language] vises. 4 Vælg det ønskede sprog, og klik på [OK]. Skærmen [CyberLink DVD Solution Setup] i trin 5 vises. Hvis skærmen [Information] til Windows Messenger vises, skal De gå til side FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

12 5 Klik på [Next]. 8 Klik på knappen [Next]. Skærmen [License Agreement] vises. 6 Klik på knappen [Yes]. Skærmen [Setup Type] vises. 9 Vælg de programmer, De vil installere, og klik derefter på [Next]. Skærmen [Customer Information] vises. 7 Bekræft oplysningerne, og klik på [Next]. Det er muligt at ændre oplysningerne. Skærmen [Setup Status] vises. Vent et øjeblik, indtil installationen er fuldført, og skærmen [Setup Complete] vises. 10 Klik på [Finish], og genstart PC'en. Installer alle de ønskede programmer på samme måde. For at få vist skærmen [SETUP] skal De dobbeltklikke på CD-ROM-ikonet i vinduet [Denne Computer]. Skærmen [Choose Destination Location] vises. 12

13 BEMÆRKNINGER: Hvis PowerDirector/PowerProducer/PowerDVD allerede er installeret på PC'en, skal de afinstalleres, før De installerer den medfølgende software. Videofiler, der er indspillet med dette kamera, kan kun håndteres af den medfølgende software. Installer og brug den medfølgende software (PowerDirector Express NE, PowerProducer 2 Gold NE, PowerDVD 5 NE). Hvis De udfører installation af et program, der allerede er installeret, starter afinstallationen. I så fald skal De udføre installationen igen, når afinstallationen er fuldført. Windows Messenger skal være lukket under installationen af CyberLink DVD Solution. Hvis den kører under installationen, vises skærmen [Information]. Tilslutninger (Windows ) Tilslutning af USB-kablet Tilslut USB-kablet for at kopiere stillbilleder og videofiler fra et indspilningsmedie til PC'en. Kamera PC Til USB-bøsning USB-kabel Sådan lukkes Windows Messenger: 1) Tryk på [Ctrl + Alt], og tryk på tasten [Delete], så [Jobliste] vises. 2) Klik på fanen [Processer]. 3) Vælg [msmsgs.exe]. 4) Klik på knappen [Afslut proces]. Til USB-bøsning 1 Af sikkerhedshensyn skal De sørge for, at der er slukket for alt udstyr, før der foretages tilslutninger. 2 Slut kameraet til PC'en ved hjælp af USBkablet. BEMÆRKNINGER: Det anbefales at anvende lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet. Når USB-kablet er tilsluttet, kan det medføre fejl på PC'en, hvis De tænder eller slukker for kameraet. Tilslut kameraet direkte til PC'en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. 13

14 Visning af indholdet af et indspilningsmedie (Windows ) 1 Hvis De ønsker at se indholdet i SDhukommelseskortet, skal De sikre Dem, at kortet er indstillet i kameraet. 2 Sæt kameraets afbryder til afspilningstilstand, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. Kameraet tændes. 3 Slut kameraet til PC'en ved hjælp af et USB-kabel. ( s. 13) [USB MASSSTORAGE] vises på kameraets LCD-monitor. 4 Ved brug af Windows XP: Vinduet [Ikkepermanent disk] vises efter et øjeblik på PC'ens skærm. Vælg [Åbn mapper for at få vist filerne i Windows Stifinder], og klik på knappen [OK]. BEMÆRK: Hvis vinduet [Ikkepermanent disk] ikke vises, skal De kontrollere forbindelsen ( s. 13) eller udføre trin 1 og 2. Ved brug af Windows 2000: 1 Dobbeltklik på ikonet [Denne Computer] på skrivebordet. Ikonet [Ikkepermanent disk], der repræsenterer indspilningsmediet i kameraet, vises i vinduet [Denne Computer]. Hvis SD-kortet er i kameraet, vises to [Ikke-permanent disk]-ikoner. Kontroller indholdet af hvert indspilningsmedie. 2 Dobbeltklik på ikonet [Ikke-permanent disk]. 5 Mapperne på indspilningsmediet vises. Forskellige filtyper gemmes i forskellige mapper. Videofiler Stillbilleder DPOFindstillingsdata 14

15 Mappestruktur på indspilningsmediet Videofiler: Gemmes i mappen [PRGxxx] (hvor xxx er et tal) i mappen [SD_VIDEO]. Stillbilledfiler: Gemmes i mappen [xxxjvcso] (hvor xxx er et tal) i mappen [DCIM]. Indspilningsmedie [DCIM] [SD_VIDEO] [EXTMOV] [100JVCSO] [101JVCSO] [102JVCSO] [MGR_INFO] [PRG001] [PRG001.PGI] [MOV001.MOD] [MOV001.MOI] [PRG002] [PRG003] MOD_001. MOD MOD_002. MOD MOD_003. MOD [DCIM]: Indeholder mapper med stillbilleder (JPEG) (filtypenavn.jpg ) [SD_VIDEO]: Indeholder mapper med videofiler (MPEG2) (filtypenavn.mod ) [EXTMOV]: Indeholder videofiler (MPEG2), som ikke er indspillet eller gemt korrekt (filtypenavn.mod ). [MISC]: Indeholder mapper med DPOFindstillingsdata A Mappe til stillbilledfiler B Administrationsoplysninger for hele mediet C Administrationsoplysninger D Videofil E Administrationsoplysninger til videofilen F Videofil, som giver fejl pga. uheld * Administrationsoplysninger: Oplysninger om f.eks. dato og klokkeslæt for indspilningen, som indspilles med videofilen. BEMÆRKNINGER: Alle andre mapper eller filer end dem, der beskrives ovenfor, er også indspillet på indspilningsmediet. Hvis De gemmer de forkerte typer filer på et indspilningsmedie eller sletter filer eller mapper fra et indspilningsmedie, kan det medføre problemer med betjeningen af kameraet. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et indspilningsmedie, skal filen slettes på kameraet. Undlad desuden at slette, flytte eller omdøbe mapper og filer på mediet fra PC'en. Tag aldrig USB-kablet ud, mens ACCESS-lampen på kameraet lyser eller blinker. Hvis De bruger et helt nyt SD-kort, skal det først formateres på kameraet. De kan muligvis ikke kopiere filer fra SD-kortet til PC'en, før De har gjort dette. Filtypenavnet vises muligvis ikke, afhængigt af [FOLDER]-indstillingen i Windows. Sådan afspilles videofiler fra mappen [EXTMOV] på kameraet Gå til indeksvisningen for videofiler, og tryk på optagestart/stop-knappen for at få vist "MPG" på skærmen. Følg derefter den normale fremgangsmåde for afspilning. Afspilningsfunktionerne er imidlertid ikke tilgængelige. 15

16 Kopiering af filer til PC (Windows ) Stillbilleder og videofiler, der er gemt på et indspilningsmedie, kan kopieres til en PC og afspilles på PC'en. 1 Udfør fremgangsmåden under Visning af indholdet af et indspilningsmedie (Windows ) ( s. 14). Mapperne på indspilningsmediet vises. 2 Opret en ny mappe, skriv mappenavnet, og dobbeltklik på den. Opret for eksempel en ny mappe i mappen [Billeder]. BEMÆRKNINGER: Tag aldrig USB-kablet ud, mens ACCESS-lampen på kameraet lyser eller blinker. Filoverførslen tager lang tid på PC'er. Det er nødvendigt at bruge en PC, som understøtter USB Vælg den mappe, der skal kopieres, og træk og slip mappen til destinationsmappen. Sådan kopieres stillbilleder: Kopier mappen i mappen [DCIM]. Sådan kopieres videofiler: Kopier mappen i mappen [SD_VIDEO]. ACCESS-lampen på kameraet lyser eller blinker, og mappen kopieres fra indspilningsmediet til pc'en. 16

17 Afspilning af filer på PC'en (Windows ) Stillbilleder Benyt et program, der kan håndtere JPEGfilformatet. Dobbeltklik på stillbilledfilen (filtypenavn.jpg ) for at få vist et stillbillede. Videofiler Brug PowerDVD 5 NE. De kan installere programmet fra den medfølgende CD-ROM. Yderligere oplysninger om PowerDVD 5 NE finder De i Afspilning af kopierede videosekvenser (Windows ). ( s. 20) BEMÆRK: Hvis De vil afspille en fil på indspilningsmediet på Deres PC, skal De kopiere filen til PC'en og derefter afspille den. Hvis videofilen afspilles direkte fra indspilningsmediet (dvs. kameraet er sluttet til PC'en via USB), afspilles filen muligvis ikke korrekt pga. utilstrækkelig behandlingshastighed eller andre problemer. Udtagning af USB-kablet (Windows ) Før De isætter eller udtager indspilningsmedier eller slukker for PC'en, skal USB-kablet først tages ud, og der skal slukkes for kameraet. 1 Sørg for, at ACCESS-lampen på kameraet ikke lyser eller blinker. Hvis ACCESS-lampen lyser eller blinker, skal De vente til den slukker, før De fortsætter. 2 Dobbeltklik på ikonet [Hardwaren kan nu fjernes] eller [Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud] på proceslinjen. Dialogboksen [Hardwaren kan nu fjernes] eller [Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden ud] vises. Windows XP: Hvis den ikke vises, skal De vente et øjeblik og derefter fortsætte med trin 5. 3 Vælg [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk], og klik derefter på [Stop]. 17 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

18 4 Klik på knappen [OK]. Windows 2000: Hvis der vises en meddelelse om, at det er sikkert at fjerne enheden, skal De klikke på [OK] og derefter klikke på [Luk]. * Modelnavnet afhænger af det tilsluttede kamera. Brugsanvisning/hjælp/readme-fil (Windows ) Denne brugsvejledning omhandler kun programinstallation og PC-tilslutning. Yderligere oplysninger om de enkelte programmer finder De i programmets brugsanvisning/hjælp/readme-fil. 8 CyberLink DVD Solution Denne fremgangsmåde er et eksempel på CyberLink PowerDirector Express NE. 1 Klik på [Start], gå til [Alle programmer] eller [Programmer] [CyberLink PowerDirector Express], og klik derefter på brugsanvisningen/hjælpen/readme-filen efter eget valg. 5 Tag USB-kablet ud. 6 Indstil afbryderknappen på kameraet til OFF. Kameraet slukkes. INFORMATION Programmerne i CyberLink DVD Solution er versioner med begrænset funktionalitet. Brugervejledningen og Hjælp-filerne er skrevet til den kommercielle version, der forhandles i butikker. Oplysninger om forskelle i forhold til den kommercielle version finder De i Readmefilen eller på følgende websted: www2.cli.co.jp/products/ne/ for det pågældende program. 18

19 8 Digital Photo Navigator Brugsanvisningen til Digital Photo Navigator findes på CD-ROM'en i PDF-format. Højreklik på CD-ROM-ikonet i [Denne Computer], og klik derefter på [Åpn]. Dobbeltklik på mappen [Docs], og dobbeltklik derefter på mappen [PhotoNavi]. Åbn filen "Start.pdf", og klik på knappen for det ønskede sprog. Bemærk, at Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at De kan læse PDF-filer. Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted: Sikkerhedskopiering af videofiler (Windows ) 1 Indstil kameraet til afspilningstilstanden. 2 Slut kameraet til PC'en ved hjælp af USBkablet. 3 Meddelelsen [USB MASSSTORAGE] vises på LCD-skærmen. Ved brug af Windows XP: Vælg [Åbn mapper for at få vist filerne i Windows Stifinder] i [Ikke-permanent disk]-skærmen på PC'en. Ved brug af Windows Me/ 2000: Vælg [Ikkepermanent disk] i [Denne Computer]- skærmen. 4 Opret en ny mappe med et navn, De har valgt, på skrivebordet. 19 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

20 5 Kopier hele [SD_VIDEO]-mappen. Når mapper med filer, som er sikkerhedskopieret til PC'en, skal tilbage til kameraet, skal De sikre Dem, at [SD_VIDEO]-mappen først er slettet på kameraets harddisk, før [SD_VIDEO] på PC'en kopieres. Afspilning af kopierede videosekvenser (Windows ) Oprettelse af afspilningslister med flere filer og videovisning 1 Klik nederst til højre på funktionspanelet for at oprette en afspilningsliste med flere filer. Stillbilleder Videofiler DPOFindstillingsdata [EXTMOV]-mappen kan indeholde kasserede scener eller videosekvenser, som administrationsmappen af en eller anden grund har beskadet. I dette tilfælde skal De sørge for også at kopiere hele mappen. 2 Klik på knappen [File Mode]. Videofilerne kan vælges i mapperne. Videovisning af en enkelt fil Træk og slip en MOD file over genvejsikonet til PowerDVD, PowerDVD 5 NE-skærmen eller funktionspanelet. 20

21 Nem oprettelse af DVD'er (Windows ) (Eksempel på overgang) 1 Start PowerDirector Express NE, og klik på [Load a media folder], og vælg derefter den mappe, som du har kopieret til PC'en for at registrere den i biblioteket. 3 Vælg [Produce a Disc], og klik derefter på knappen [Next]. 2 Træk og slip videoerne fra biblioteket til tidslinjen/historieoversigten i afspilningsrækkefølgen. Rediger om nødvendigt overgangen eller titlen på tidslinjen/historieoversigten. Klik på knappen [Produce], når redigeringen er fuldført. Video i henholdsvis 4:3- og 16:9-formatet kan ikke redigeres sammen. Hvis et stillbillede indsættes i en videosekvens i 16:9-formatet, skal billedet først presses sammen vha. Digital Photo Navigator. 21 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

22 4 Vælg [DVD Format], og klik på knappen [Next]. Hvis videoen er [ULTRA FINE], [FINE] eller [NORMAL], skal De vælge [High Quality NTSC (or PAL) DVD]. Hvis videoen er [ECONOMY], skal De vælge [Long Play NTSC (or PAL) DVD]. Der udføres ikke kodning på video, som ikke er redigeret, og der udføres hurtig behandling ved den oprindelige billedkvalitet. Marker afkrydsningsfeltet [Use SVRT to save rendering time]. Der udføres den minimale nødvendige kodning, og der udføres hurtig behandling, alt imens den oprindelige billedkvalitet bevares. Marker afkrydsningsfeltet [After production, make disc in PowerProducer]. Hvis billedet er i 16:9-formatet, skal De markere indstillingen [Export 16:9 movie]. 5 Opret filen ved at klikke på [Start]. PowerProducer 2 Gold NE starter automatisk, når oprettelsen af videofilen er fuldført. 6 Læg en tom DVD-disk i DVD-drevet. Når De viser DVD'er, som fås i almindelig handel, anbefales det at brænde til DVD-R. 7 Klik på knappen []] på skærmen [Import/ Capture Content] i PowerProducer 2 Gold NE. Kontroller, at De ikke overskrider DVD'ens indspilningskapacitet. 22

23 8 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet [Include Menu] på skærmen [Preview], og klik derefter på knappen []]. Oprettelse af en DVD med titler (Windows ) 1 Slut kameraet til PC'en ved hjælp af USBkablet, eller tag SD-hukommelseskortet ud af kameraet, og slut det til PC'en ved hjælp af kortlæseren. Kopier mappen med video fra (f.eks. PRG001 ) fra indspilningsmediet til PC'en. Mappen SD_VIDEO 9 Marker afkrydsningsfeltet [Burn to disc] på skærmen [Final Output], og klik derefter på [ ] for at oprette DVD-videoen. Kontroller, at De ikke overskrider DVD'ens indspilningskapacitet. Mappen PRG001 For yderligere oplysninger om oprettelse af DVD'er henvises til brugsvejledningen til PowerDirector og PowerProducer, som er installeret på PC'en. ( s. 18) 2 Start PowerDirector Express NE, og klik på [Load a media folder], og vælg derefter den mappe, der blev kopieret til PC'en i trin 1 for at registrere den til biblioteket. 23 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

24 3 Træk og slip videoerne fra biblioteket til tidslinjen/historieoversigten i afspilningsrækkefølgen. Rediger om nødvendigt overgangen eller titlen på tidslinjen/historieoversigten. Klik på [Produce], når redigeringen er fuldført. Video i henholdsvis 4:3- og 16:9-formatet kan ikke redigeres sammen. Hvis et stillbillede indsættes i en videosekvens i 16:9-formatet, skal billedet først presses sammen vha. Digital Photo Navigator. 4 Vælg [Create a File (Everio Series)], og klik derefter på [Next]. (Eksempel på overgang) 5 Vælg den samme tilstand som indspilningstilstanden af de data, som skal redigeres, og klik derefter på [Next]. Hvis De bruger en videofil, som har 16:9- formatet, skal De markere indstillingen [Export 16:9 movie] (marker indstillingen [ULTRA], hvis indspilningstilstanden er ukendt.) Bemærk, at det ikke er muligt at foretage en markering af DVD+VR. Marker afkrydsningsfeltet [Use SVRT to save rendering time]. Der udføres den minimale nødvendige kodning, og der udføres hurtig behandling, idet den oprindelige billedkvalitet bevares. Marker afkrydsningsfeltet [After production, make disc in PowerProducer]. Hvis billedet er i 16:9-formatet, skal De markere indstillingen [Export 16:9 movie]. BEMÆRK: Kontroller, at De ikke overskrider DVD'ens indspilningskapacitet. 24

25 6 Klik på knappen [Start]. Derefter går konverteringen af den redigerede fil i gang. Filen gemmes på det sted, som er vist på lagringsstedet. Før De opretter diasshow eller titler på en DVD, som indeholder video i 16:9- formatet, skal stillbillederne først gennemgå en proces, hvor de presses sammen. 11Klik på knappen [Open media files]. Nu åbnes den fil, som blev gemt tidligere. Organiser filerne i den rækkefølge, som de skal afspilles i, ved at markere dem vha. preview-funktionen eller på anden vis. 12Marker afkrydsningsfeltet [Include Menu]. 7 Klik på knappen [Home]. 8 Læg en tom DVD-disk i DVD-drevet. 9 Start PowerProducer. 10 Vælg [DVD]. Yderligere oplysninger om kvaliteten af videoen finder De i tabellen herunder. PowerDirector Express NE ULTRA FINE FINE NORMAL ECONOMY PowerProducer 2 Gold NE HQ XP SP EP Menuskærmbillederne, menutitlerne og baggrundsmusikken (BGM) kan blive ændret. Brug de øvrige funktioner til at foretage ændringer efter behov, og klik derefter på []]. 13Marker afkrydsningsfeltet [Burn to Disc], og klik derefter på knappen [ ] for at oprette DVD-videoen. 25

26 Programinstallation (Macintosh) Benyt nedenstående fremgangsmåde for at installere programmerne. Før De går i gang med at installere, skal De lukke alle andre åbne programmer, som er i gang. Capty MPEG Edit EX Dette program bruges til at redigere videofiler (MPEG-2-format) og gøre dem tilgængelige til QuickTime og en række andre formater. 1 Læg den medfølgende CD-ROM i PC'en. Dobbeltklik på CD-ROM-ikonet. 2 Dobbeltklik på [Capty MPEG Edit EX for Everio]-mappen på CD-ROM'en. 3 Dobbeltklik på [Capty MPEG Edit EX.pkg]- ikonet. 5 Klik på [Continue] på introduktionsskærmbilledet. Read Me -skærmen vises. 6 Læs omhyggeligt de oplysninger, som angivet som vigtige, og klik på [Continue]. Skærmen License vises. 7 Læs omhyggeligt Software License Agreement, og klik på [Continue]. 4 Klik på [Continue], når De bliver bedt om at fortsætte med installationen af softwaren. Skærmen Introduction vises. 26

27 8 Klik på [Agree], hvis du accepterer licensaftalen. Skærmen Select a Destination vises. 11Indtast Macintosh-administratorens navn og adgangskode i henholdsvis [Name] og [Password], og klik på [OK]. Skærmen Finish Up vises. 9 Vælg destinationsdrevet, og klik på [Continue]. Skærmen Installation Type vises. Hvis De ikke er ejeren, vil denne skærm ikke blive vist. 12Klik på [Close], når du har bekræftet den meddelelse, som angiver, at installationen er gennemført. 10Klik på [Upgrade], hvis du er i gang med en grundlæggende installation af softwaren. Skærmen Authenticate vises. 13Klik på [Close], når installationen er afsluttet, og skub CD-ROM'en ud. 27

28 Tilslutninger (Macintosh) Tilslut USB-kablet for at kopiere stillbilleder og videofiler fra et indspilningsmedie til PC'en. Kamera Til USB-bøsning USB-kabel Til USB-bøsning PC 1 Af sikkerhedshensyn skal De sørge for, at der er slukket for alt udstyr, før der foretages tilslutninger. 2 Slut kameraet til PC'en ved hjælp af USBkablet. BEMÆRKNINGER: Det anbefales at anvende lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet. Når USB-kablet er tilsluttet, kan det medføre fejl på PC'en, hvis De tænder eller slukker for kameraet. Tilslut kameraet direkte til PC'en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. Visning af indholdet af et indspilningsmedie (Macintosh) 1 Hvis De ønsker at se indholdet af SDhukommelseskortet, skal De sikre Dem, at kortet er indstillet i kameraet. 2 Sæt kameraets afbryder til afspilningstilstand, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 3 Slut kameraet til PC'en ved hjælp af et USB-kabel. ( s. 28) [USB MASSSTORAGE] vises på kameraets LCD-monitor. Indspilningsmediets ikon vises på skrivebordet. Navnet på indspilningsikonet er Untitled, Unlabeled eller No name. Vi anbefaler, at De navngiver ikonet, så De kan skelne det fra andre flytbare diske eller mapper. Hvis SD-kortet er i kameraet, vises to No name -ikoner. Kontroller indholdet af hvert indspilningsmedie. 28

29 4 Dobbeltklik på ikonet til hukommelseskortet på skrivebordet. Mapperne på indspilningsmediet vises. Stillbilleder Videofiler DPOF-indstillingsdata Forskellige filtyper gemmes i forskellige mapper. [DCIM]: Indeholder mapper med stillbilleder (filtypenavn.jpg ) [SD_VIDEO]: Indeholder mapper med videofiler (MPEG2) (filtypenavn.mod ) [EXTMOV]: Indeholder videofiler (MPEG2), som giver fejl pga. uheld (filtypenavn.mod ) [MISC]: Indeholder mapper med DPOFindstillingsdata BEMÆRKNINGER: Alle andre mapper eller filer end dem, der beskrives ovenfor, er også indspillet på indspilningsmediet. Hvis De gemmer de forkerte typer filer på et indspilningsmedie eller sletter filer eller mapper fra et indspilningsmedie, kan det medføre problemer med betjeningen af kameraet. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et indspilningsmedie, skal filen slettes på kameraet. Undlad desuden at slette, flytte eller omdøbe mapper og filer på mediet fra PC'en. Tag aldrig USB-kablet ud, mens ACCESS-lampen på kameraet lyser eller blinker. Hvis De bruger et helt nyt SD-kort, skal det først formateres på kameraet. De kan muligvis ikke kopiere filer fra SD-kortet til PC'en, før De har gjort dette. Hvis videofilen ikke er indspillet eller gemt korrekt, flyttes filen til mappen [EXTMOV] med filtypenavnet.mod. 29

30 Kopiering af filer til PC (Macintosh) Stillbilleder og videofiler, der er gemt på et indspilningsmedie, kan kopieres til en PC og afspilles på PC'en. 1 Dobbeltklik på ikonet til indspilningsmediet på skrivebordet. Mapperne på indspilningsmediet vises. 2 Opret en ny mappe, skriv mappenavnet, og dobbeltklik på den. 3 Vælg den mappe, der skal kopieres, og træk og slip mappen til destinationsmappen. Udtagning af USB-kablet (Macintosh) Før De isætter eller udtager indspilningsmedier eller slukker for PC'en, skal USB-kablet først tages ud, og der skal slukkes for kameraet. 1 Træk ikonet til indspilningsmediet på skrivebordet over på [Trash] ikonet, og slip det. Hvis der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal De klikke på [OK]. 2 Sørg for, at ACCESS-lampen på kameraet ikke lyser eller blinker. Hvis ACCESS-lampen lyser eller blinker, skal De vente til den slukker, før De fortsætter. 3 Tag USB-kablet ud. 4 Indstil afbryderknappen på kameraet til OFF. Kameraet slukkes. Sådan kopieres stillbilleder: Kopier mappen i mappen [DCIM]. Sådan kopieres videofiler: Kopier mappen i mapperne [SD_VIDEO] og [EXTMOV]. ACCESS-lampen på kameraet lyser eller blinker, og mappen kopieres fra indspilningsmediet til pc'en. BEMÆRK: Tag aldrig USB-kablet ud, mens ACCESS-lampen på kameraet lyser eller blinker. 30

31 Hjælp/Readme (Macintosh) Denne brugsvejledning omhandler kun programinstallation og PC-tilslutning. Yderligere oplysninger om programmerne finder De i de tilhørende hjælpefiler/readme. 8 Capty MPEG Edit EX 1 Åbn mappen [Capty MPEG Edit EX for Everio] i mappen [Applications]. 2 Dobbeltklik på [Capty MPEG Edit EX for Everio]-ikonet. * De kan trække og slippe de valgte videofiler på ikonet. File Combination (Macintosh) Trin 1 Start Capty MPEG Edit EX. 1 Dobbeltklik på ikonet [Macintosh HD]. 2 Åbn mappen [Applications]. 3 Åbn mappen [Capty MPEG Edit EX for Everio]. Hjælp Vælg [Capty MPEG Edit EX Help] i hjælpmenuen. Her beskrives brugen. ReadMe Filen befinder sig i mappen [ReadMe]. Oplysninger i forbindelse med Support og begrænsninger er nævnt. 4 Dobbeltklik på [Capty MPEG Edit EX for Everio]-ikonet for at starte Capty MPEG Edit EX. INFORMATION Få URL'en til Everio ved at gå til PIXELAwebsitet: index.html 31 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

32 Trin 2 For at kombinere to filer skal de først sammenkædes i File Combination Mode (filkombinationstilstanden). Hvis filerne ikke vil lade sig sammenkæde, skal De fortsætte til trin 6. Sådan skifter De til File Combination Mode (filkombinationstilstand) i menuen Capty MPEG Edit EX: 1 Klik på knappen [View]. 2 Klik på [Combine Files]. * Når De skifter fra Trimming Mode (beskæringstilstand) til File Combination Mode (filkombinationstilstand), vil de data, som redigeres, gå tabt. Sørg om nødvendigt for at gemme på forhånd. Trin 3 Åbn filen 1 Klik på [File] i menulinjen Capty MPEG Edit EX. 2 Klik på [Add File]. 4 Klik på [Open] for at importere filen. 5 Filerne er placeret i afspilningsrækkefølgen i vinduet File Combination Mode (filkombinationstilstand). 6 Når filerne er placeret, som de skal, skal De trykke på [Create] for at oprette filen. Hvis De klikker på [Add] og vælger hver enkelt fil individuelt, vil filerne blive placeret i denne rækkefølge. Brug standardlydindstillingen til [Dolby Digital] og bithastigheden. Tilpas bithastigheden i forhold til videokvaliteten. 3 Vælg den mappe, som blev kopieret, og vælg derefter videofilen (med filtypenavnet MOD). For at vælge flere filer på én gang skal De klikke for at markere filerne, samtidig med at De holder kommandotasten [ ] inde. Quality ULTRA FINE FINE NORMAL ECONOMY Bithastighed 384Kbps 384Kbps 256Kbps 128Kbps 32

33 Trin 4 Vælg filformatet. Normalt skal De vælge MPEG (systemstreaming)-formatet. Se i hjælpen om andre filformater. 1 Vælg filformatet, og klik på [Execute]. Fil-trimming (Macintosh) Gå til trin 9, hvis De ikke redigerer videofiler. Trin 5 Skift til Trimming Mode (beskæringstilstand). 1 Klik på [View] i menulinjen Capty MPEG Edit EX. 2 Klik på [Trimming]. 2 Indtast navnet, som filen skal gemmes under, med [Save As]. 3 Vælg, hvor filen skal gemmes, under Where. 4 Klik på [Save] for at gemme filen. * Når De skifter fra File Combination Mode (filkombinationstilstand) til Trimming Mode (beskæringstilstand), vil de data, som redigeres, gå tabt. Trin 6 Åbn filen. 1 Klik på [File] i menulinjen Capty MPEG Edit EX. 2 Klik på knappen [Load File]. Skærmbilledet [Select File] vises. For at redigere den sammensatte fil skal De genåbne filen, som blev gemt i [Trimming Mode] og derefter udføre redigeringsændringerne. 3 Vælg videofilen (filtypenavnet er enten MOD eller MPG), og klik på [Open] for at importere filen. Det er ikke muligt at vælge flere videofiler på samme tid. For at kombinere flere videofiler skal De starte proceduren fra trin FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

34 Trin 7 Redigering 1 Det punkt, som er valgt først i trimmingområdet, vises i GOP-listen eller billedlisten. For at redigere billeder skal De markere afkrydsningsfeltet for at vise billedet i billedlisten. Bemærk, at rullefunktion bliver langsommere. 2 Træk og slip IN point'et i trimming-området (det først valgte point ) fra det viste miniaturebillede til IN Point-previewfeltet. 3 Træk og slip OUT point'et (det sidst valgte point ) i trimming-området fra det viste miniaturebillede til OUT Point-previewfeltet. 4 Når markeringerne er foretaget i området, skal De klikke på [Set]. Gentag om nødvendigt betjeningsoperationerne for at indstille trimming-området. 5 Når redigeringen er gennemført, skal De klikke på [Create]. Trin 8 Gem 1 Vælg behandlingsmetoden til trimmingområdet. Delete trimming range Slet trimming-området, og opret en ny fil. Combine range and create Sammensætter de forskellige trimming-områder, som blev indstillet i` trimming-listen, der er valgt i øjeblikket. Der oprettes en enkelt fil. Create individual ranges Der oprettes en fil til hvert af de øjeblikket valgte områder. 2 Vælg filformatet. Når De opretter en DVD-video vha. PIXELA s CaptyDVD/VCD Ver. 2, skal De sikre Dem, at De vælger MPEG (system-streaming)-formatet. 3 Klik på [Execute] for at oprette filen. Indstil Scroll Distance (rullestand) ved at klikke på pilene på skærmen, samtidig med at De holder Skift-tasten nede. Få yderligere oplysninger om betjeningerne på skærmen under Help. 4 Navngiv filen, og klik på [Save]. 34

35 Trin 9 Brænding af DVD'er Det anbefales at bruge PIXELA s CaptyDVD/ VCD Ver. 2 til at oprette DVD'er. Fra CaptyDVD/VCD Ver. 2, Billedet vil ikke være forringet, selvom det er blevet redigeret. Video i widescreen-format understøttes. Videofiler på Everio-harddisken kan bruges uden konvertering. Få yderligere oplysninger på PIXELA-websitet: BEMÆRKNINGER: MPEG-filer, som er redigeret med [Create a File (Everio Series)]-kommandoen via Windowsudgaven af CyberLink s PowerDirector Express NE (i normal tilstand og økonomitilstand), kan ikke redigeres. Når der vælges flere filer samtidigt i File Combination mode (filkombinationstilstanden), vil de ikke altid være placeret i den rækkefølge, de blev indspillet i, eller efter filnavn. For at placere dem i rækkefølge skal De importere filerne en ad gangen. 35

36 DA VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING 2005 Victor Company of Japan, Limited M5E3 Trykt i Japan 0605FOH-AL-VP

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning

TravelMate 2410 Series. Brugervejledning TravelMate 2410 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 2410 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

Logitech Gaming Software Hjælp

Logitech Gaming Software Hjælp Logitech Gaming Software Hjælp Aktiviteter... Vil du vide mere? Opret en ny profil Kom godt i gang Knyt kommandoer til G-taster/knapper Selvstudier om profiler Indspil en makro med flere taster Problemløsning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

My Book. World Edition Brugervejledning. Netværkslagringssystemer med Enkelt- og Dobbeltdrev

My Book. World Edition Brugervejledning. Netværkslagringssystemer med Enkelt- og Dobbeltdrev My Book World Edition Brugervejledning Netværkslagringssystemer med Enkelt- og Dobbeltdrev Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet. 2. Kobl

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N73-1

Yderligere programmer. Nokia N73-1 Yderligere programmer Nokia N73-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere.

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

WD ShareSpace Lagersystem til netværk Brugervejledning

WD ShareSpace Lagersystem til netværk Brugervejledning WD ShareSpace Lagersystem til netværk Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet. 2. Tag produktet ud af stikkontakten før det

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brugervejledning TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 2400/3210/3220 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Juli 2005 Der kan

Læs mere

My Book. World Edition Brugsanvisning. Enkelt- og Dobbeltdrev Netværkslagringssystemer

My Book. World Edition Brugsanvisning. Enkelt- og Dobbeltdrev Netværkslagringssystemer My Book World Edition Brugsanvisning Enkelt- og Dobbeltdrev Netværkslagringssystemer Vigtigt Sikkerhedsinstruktioner 1. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet. 2. Kobl dette

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen

Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Canon CanoScan 9000F Vejledning på skærmen Side 1 af 345 sider MC-4673-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Sådan hentes den nyeste ScanGear (scannerdriver) Brug af dine

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery. Brugervejledning

Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery. Brugervejledning Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery Brugervejledning Transportabel USB 2.0-harddisk på 80 GB med Rescue and Recovery Brugervejledning Bemærk: Før du bruger oplysninger i denne

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere