Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med opgaven er at træne elevernes skriftlige kompetencer samt at introducere dem til formalia i en opgave på gymnasialt niveau. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Indholdsfortegnelse o Indledning o Behandling af problem Eksempler o Konklusion Opgavens dokumentation o Litteraturhenvisning/fodnoter o Citater o Litteraturliste Før du afleverer Plagiat/snyd Omfang Opgaven skal fylde 4-5 sider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag). En side defineres som 2400 anslag (hvilket betyder tegn + mellemrum) Bedømmelse Faglærerne bedømmer opgavebesvarelsen ud fra en faglig helhedsvurdering. Der gives én karakter (12-skala), som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i fagene. HUSK! Citater eller referencer uden kilde-/notehenvisning betragtes som afskrift og dermed snyd! I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på: Dispositionen og sammenhængen i opgaven ( Den røde tråd fra opgaveformulering til konklusion) Kvaliteten af redegørelse, analyse og vurdering. Et frugtbart samspil mellem de to fag. Formidling, og i denne forbindelse naturligvis også formuleringsevne og korrekthed. Beherskelsen af dokumentationsteknik (noter og citater). Litteraturlistens korrekthed og overskuelighed.

2 Opgavens Indhold Titelblad / forside Til opgaven skal du lave et titelblad eller en forside, som indeholder opgavens fulde titel, dit og skolens navn, klasse, samt dato for aflevering. Indholdsfortegnelse I indholdsfortegnelsen skal alle kapitel- og afsnitsoverskrifter anføres. Meningen er, at man skal kunne overskue dispositionen i opgaven og nemt kunne finde frem til bestemte afsnit. Husk også at skrive sidetal inde i opgaven. NB! I Microsoft Word har du mulighed for at indsætte automatisk indholdsfortegnelse. Se instruktion for mac her Og for PC her her Her er et eksempel på, hvordan det kan gøres:

3 Indledning I indledningen introducerer du dit emne og din opgaveformulering. Lad være med at bruge en side på at forklare, hvorfor du har valgt emnet, men gør i stedet rede for, hvordan du agter at løse den stillede opgave. Skriv i sammenhængende tekst, ikke i punktform. Igennem tiderne har vi haft mange syn på hvordan universet ser ud. I dag ved vi at universet er heliocentrisk (at det er jorden der kredser om solen), men det har taget lang tid at nå hertil. I den her opgave vil jeg gøre rede for de verdensbilleder der har været i gennem tiderne siden antikken. Hvilken indflydelse de har på vores tid og hvilken indflydelse de gjorde på samtiden dengang. Hvordan man i renæssancen gjorde op med den hellige katolske kirke og det religiøse syn på verdenen. Og jeg vil fortælle om de vigtige observationer og teorier de gamle fysikere og astronomer udledte, som var banebrydende for vor tids syn på universet. Behandling af problem Det er denne del af opgaven, der skal vise, at du kan arbejde fagligt med dit emne og materiale. Du skal vise, at du kan lave en selvstændig behandling af dit emne, dvs. at du kan omskrive det materiale, du har læst i dine bøger og evt. finde yderligere relevant materiale og arbejde fagligt med det. Det er vigtigt, at du formulerer dig med dine egne ord. Du må ikke bare finde afsnit på nettet og så copy-paste sammen til en opgave så er det ikke dit materiale. Din behandling bør deles op i afsnit og det letter læsningen og overblikket, hvis der er overskrifter. Eksempler: Eksemplerne her er hentet fra en opgave om Johannes Kepler (Redegørende) Johannes Kepler Johannes Kepler var Tycho Brahes elev. Han formulerede det fjerde verdensbillede. Kepler mente nemlig, at der måtte være en nemmere måde at forklare universet på. Selvom han var Brahes elev, mente han alligevel, at Kopernikus havde ret i, at Solen var det rigtige centrum. Så Kepler placerede altså Solen i centrum, og i stedet for alle cirklerne og epicyklerne sagde han, at planeternes baner havde form som ellipser. Det var meget enklere og nemmere, men det brød også forestillingen om de perfekte cirkler. 1 (Analyserende) Johannes Kepler: Universets Hemmelighed Universets Hemmelighed er en tekst skrevet af Johannes Kepler, hvor han har regnet med, at modtagerene ville være andre naturvidenskabsmænd som ham. 1 Elvekjær, Finn & Benoni, Torben (2005) Verdensbilleder, FysikCbogen, s Kepler, Johannes, Universets Hemmelighed, 1596

4 Menneskene kan foragte denne stræben så meget og så dybt de vil, de kan selv søge deres lykke i rigdomme og kostbarheder for astronomen er det tilstrækkeligt at vide, at hans arbejde skattes af de få indsigtsfulde, at han skriver for de vise og ikke for de mange. 2 Her får vi bekræftet, at Kepler ikke taler til hvilken som helst, men derimod til de andre kloge som ham. Han sammenligner et almindeligt menneske med en astronom. Han siger, at et menneske kan blive lykkeligt ved at være velhavende, men det gælder altså ikke for Kepler. Han ved, at hans lykke ligger i, at andre videnskabsmænd læser hans skrifter og forstår hans ting. Det er det, der betyder noget for ham. (Analyserende) Keplers 3 love 1. lov En planets kredsløb omkring Solen er en ellipse med Solen i det ene brændpunkt. Et lukket kredsløb vil altid have form som en ellipse. I ellipsen vil Solen altid være i det ene brændpunkt, og i det andet er der ingenting. 3 Konklusion Når du når til konklusionen, skal de spørgsmål, du blev bedt om at undersøge, være besvaret. Du skal have fundet en løsning på din opgaveformulering. Konklusionen skal være fagligt baseret. Den skal altså, med udgangspunkt i opgaveformuleringen, kort og klart fortælle læseren, hvad du er nået frem til som svar på de spørgsmål, du stillede. Du skal IKKE bruge afsnittet til at underholde læseren med, hvad du selv har fået ud af opgaven, eller hvad du egentlig mener om noget. Du skal heller ikke takke din mor for betænksom støtte og trøst. Eksempel For at opsummere har verdensbillederne ændret sig drastisk henover den naturvidenskabelige revolution. Den gængse opfattelse er gået fra det geocentriske hvor Jorden er centrum i universet til det heliocentriske verdensbillede hvor Solen er det centrum de øvrige planeter, inklusiv Jorden, Cirkulerer omkring. I takt med den nye videnskab har gjort deres opdagelser er kirkens magt over det almindelige menneske blevet svagere, da viden i renæssancen blev frigivet og gjort til en vigtig del af den almene dannelse. Den katolske kirke kæmpede dog imod, og det gik så vidt, at Galilei måtte afsone en livslang husarrest for at have ytret sin støtte til det Koperniske verdensbillede. De opdagelser der blev gjort inden for naturvidenskaben i renæssancen er grundlaget for den fysik vi kender i dag, og beviser med al ønskelig tydelighed, at viden er vejen til udvikling. 3 besøgt d. 23/04/2013

5 Opgavens dokumentation Litteraturhenvisning/fodnoter Det er meget vigtigt, at din opgave er dokumenteret det er det, der gør det til en faglig opgave og ikke bare noget, du mener. Du låner/overtager store dele af din viden fra andre det er derfor nødvendigt at henvise til steder i litteraturen, hvor du har lånt. Hver gang, du låner centrale oplysninger, en anden forfatters konklusioner eller vigtige taloplysninger, skal du henvise til det nøjagtige sted, du har lånt det, så din læser kan finde det. Fodnoten sættes til slut i det afsnit, hvor indholdet er hentet fra en given bog. Lad være med at lave for lange passager uden noter. Der skal sættes noter til alt undtagen generel viden (og en god tommefingerregel er at spørge hjemme/på kollegiet om nogen ved, hvad det betyder hvis der er, så er det generel viden og behøver ikke note). År 1543: Nikolaus Kopernikus verdensbillede Selvom folk før ham havde arbejdet med idéen om et heliocentrisk verdensbillede, så var det polske Nicolaus Kopernikus der for alvor formulerede det. Her var tanken netop at solen var universets centrum, med Jorden og de øvrige planeter kredsende omkring 4. Det gav nu svaret på hvorfor Mars tilsyneladende bevæger sig baglæns, da det kunne forklares ved, at Jorden overhaler Mars indenom i sin bane. Dog holdt han fast ved nogle af de tidligere konstateringer, nemlig at planeterne bevæger sig i perfekte cirkelbaner og med en konstant hastighed. Af samme grund var også han nødt til at indføre epicykler for at få modellen til at stemme overens med observationerne 5. Figur 1. Det heliocentriske verdensbillede 4 Elvekjær, Finn & Benoni, Torben FysikCbogen, s Elvekjær, Finn & Benoni, Torben FysikCbogen, s

6 Citater Når du bruger citater, er det vigtigt, at du citerer 100 % korrekt. Citater skal ALTID have en fodnote umiddelbart efter citatets afslutning og det er en rigtig god ide at sætte citater i kursiv det letter læsningen. Afsenderen er altså Galileo og modtageren er Johannes Kepler. De var begge inspireret af Kopernikus og derfor handler brevet om at filosofferne ved Galileo s universitet ikke vil undersøge planterne eller Månen. Der står: Hvad siger du til de ledende filosoffer her ved universitetet, der, træge som slanger, der har spist sig mæt, hverken har villet se på planeterne eller på Månen eller på kikkerten, skønt jeg for min part tusinde gange ihærdigt har opfordret dem til dertil 6 Galileo er altså uforstående overfor, at de ledende filosoffer stadig tror på det ptolemæiske verdensbillede, og ikke vil åbne øjnene for et muligvis nyt verdensbillede. Illustrationer Illustrationer skal have en funktion i opgaven, dvs. du skal anvende dem og kommentere dem ellers er de uinteressante i din opgave. Der skal også litteraturhenvisning til alle illustrationer. Illustrationsliste Figur 1. Det heliocentriske verdensbillede - 6 Danielsen, Kim Bech & Sanne Stemann Knudsen. Renæssancen Da mennesket kom i centrum. 1. Udgave. Systime Side 192

7 Litteraturliste ALT det materiale, du benytter, skal skrives i alfabetisk rækkefølge i litteraturlisten med angivelse af forfatter, fuld titel, evt. udgave, udgivelsessted og årstal samt præcis adresse og dato for besøg, hvis du bruger kilder fra Internettet. Når du bruger materiale fra nettet, skal du indledningsvis angive, hvad siden handler om, enten ved at skrive sidens titel eller emne og meget gerne angive afsenderen på siden. Litteraturliste Astronomiens 3 første stjerner. (2012). Illustreret Historie(6). Bay, N. D. (2008). Den naturvidenskabelige revolution Systime. Danielsen, K., & Knudsen, S. (2005). Renæssancen, da mennesket kom i centrum. Systime. Skovmand, S. (2007). Politikens Verdenshistorie. JP/Politikens Forlagshus. Materiale fra internettet angives sådan: Den Store Danske: Johanne Kepler. Udgivet af Olaf Pedersen. Johannes_Kepler - Besøgt d (Internet) Short life history: Johannes Kepler. Udgivet af Hans-Josef Küpper. Sidst opdateret: Besøgt d (Internet) Rundetaarn.dk: Tychos verdenssystem. Udgivet af Jesper Vang Hansen. - Besøgt d (Internet) Renæssancen. Udgivet af Trond Berg Eriksen. - Besøgt d (Internet) Før du afleverer Det er vigtigt, at man får læst korrekturer på opgaver, inden man afleverer. Det bør gøres af flere omgange. Du bør læse opgaven igennem selv med kritiske øjne, og du kan få en til at læse opgaven igennem og rette stave- og tegnsætningsfejl og sproglige uklarheder. Når opgaven er printet ud, skal du se den igennem igen. Ser den ud som på skærmen? Er der sidetal på? Er billeder og eventuelle formler, som de skal være?

8 Plagiat/snyd Fodnoter er en vigtig del af ikke at plagiere skrive af /snyde men hvordan sikrer man sig mod det? Når du læser og tager noter så husk citationstegn omkring alle de citater, som du kopierer direkte over i dine noter, og som du måske vil bruge senere. Og husk at notere, hvilken side det stod på. Ellers er det svært at finde bagefter, når du skal lave henvisningen. Når du skriver, er det bedst at skubbe dine bøger og papirer væk. Ellers smitter sproget i kilden let f, så det bliver en blanding af dit eget og noget mere eller mindre lånt og det er altid noget rod. Husk, at det ikke kun er formuleringerne, du ikke må plagiere. Det gælder også struktur, argumenter, illustrationer og data. 7 7 formidlingogmetode.files.wordpress.com/2011/11/apa-modellen.ppt

Formalia historieopgave på HF

Formalia historieopgave på HF Formalia historieopgave på HF På SG skal alle HF-kursister skrive en større, skriftlig opgave i historie i slutningen af 1. hf. Formålet med opgaven er at træne kursisternes skriftlige kompetencer samt

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF I 3.g skriver alle gymnasieelever studieretningsprojekt. Som navnet antyder, skal studieretningsfagene indgå. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside

Læs mere

Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF I 2. HF skriver alle kursister Større Skriftlig Opgave. Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere