Indholdsfortegnelse. Specialebeskrivelse. Projekttitel. Projekttype. Specialets URL adresse : Deltagere. Ansvarligt Studienævn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Specialebeskrivelse. Projekttitel. Projekttype. Specialets URL adresse : www.it-c.dk/~nf/ Deltagere. Ansvarligt Studienævn"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Specialebeskrivelse Projekttitel Specialebeskrivelse... 2 Offline XML Datavarehus Projektgrundlag... 5 Forhistorisk logbog... 8 Logbog for specialeperioden...17 Projekttype Speciale for kandidatuddannelsen på Internet teknologi linien ITU 2002 Specialets URL adresse : Deltagere Nicolas Fontan INT-F2000 8/ Nikolai Steenstrup INT -F2000 8/ Ansvarligt Studienævn (Enhver studieaktivitet hører ifølge Studieordningen for kandidatuddannelsen i informationsteknologi 11, stk.4, under ét og kun ét studienævn) Vejledere Hovedvejleder Thomas Hildebrandt Vejleder Oracle Jan Cordtz Fordeling af Vejleder timer Der er afsat 1 time/uge til vejledermøder med hovedvejlederen, herefter anvendes vejledertimer med hovedvejleder, efter behov. Med hensyn til vejledning fra Oracle, vil den forholdsvis være koncentreret i den halvdel af specialeperioden omfattende ca. 20 arbejdsdage hos Oracle med vejledning efter behov. I den sidste halvdel af specialet anvendes XML - vejleder i det omfang det vil være praktisk muligt. 1 2

2 Projektets mål og indhold Målet med dette speciale er at studere metoder til at overføre data fra et datawarehouse til en begrænset klient, som kun kan få en del af informationerne, således at klienten ikke nødvendigvis behøver at være koblet op til databaseserveren hele tiden, men i de fleste tilfælde kan få sine svar fra den lokale begrænsede database. Specielt ønsk er vi at undersøge hvorvidt XML er velegnet til at overføre data fra datawarehouse, samt til at søge og lagre data i klienten (database funktioner). Specialet vil udover behandlingen af ovenstående problemstillingen indeholde en introduktion til data warehouse teori samt en teoretisk beskrivelse af forløbet fra datagenerering over datawarehouse til den begrænsede database knyttet til en konkret prototype af systemet. Projektperiode Specialestart : mandag den 4. februar 2002 Afslutning : torsdag den 1. august 2002 Afleverings omfang Materialet skal afleveres i 6 eksemplarer indeholdende rapport (max. 90 sider), evt. demonstration, på cd eller på papir. Bedømmelse af specialet Hvilken eksamensform skal bruges. Censur? Karakter (13-skalaen el ler Bestået/Ikke Bestået, se Studieordningen for kandidatuddannelsen ved IT -højskolen 24, stk. 9. Metode Målet med dette speciale skal opnås gennem følgende metoder: Litteraturstudie Undervisning i datawarehouse teori hos Oracle Enkelte forelæsninger i XML Konstruktion af prototype og test af protokol for dataoverførsel og formater for datarepræsentation Fagområder Der arbejdes primært indenfor to fagområder Datawarehouse og xml-database, den forventede nye viden vil opstå i konfrontationen mellem disse to områder. Virksomhedskontakt Specialet er et virksomheds projekt, således forstået at specialet tager udgangspunkt i en konkret virksomheds problemstilling. Virksomhedsdata Specialet skrives for virksomheden Oracle. Kontaktpersonen er Jan Cordtz med adressen : Virksomhedens rolle Virksomheden har først og fremmest til opgave at støtte med software, litteratur, undervisning samt vejledning i henhold til det omfang, der er beskrevet i afsnittet om virksomhedens rolle, specialet inden for Oracle database og datawarehouse teori. Beskrivelse af projektforløbet 1. del - Fra data til datavarehus (periode februar - marts 2002) Herunder beskrivelse af database kontra datavarehus teori Forløb : 1) Oprettelse og konvertering af database 2) Design af datawarehouse løsningen 2. del - Fra datavarehus til XML- repræsentation (periode april - maj 2002) Herunder diskussion af data overførsels omfang, datahierarkier, og datasikkerhed Forløb : 3) Primær klient forespørgsel til datavarehus 4) Passende datamængde fra datavarehus til klient (XML-format) 3. del - XML lagring og søgning (periode juni - juli 2002) Herunder behandling, beskrivelse af XML teknologier til udtræk fra XMLdatabase, samt præsentation af udtræk i form af f.eks. HTML. Forløb : 5) Opbygning af XML struktur/database 6) Behandling af Klient forespørgsel (præsentation i HTML) Dato : Hver deltagers underskrift Virksomhedskontakt Hovedvejleders underskrifter Nicolas Fontan, Jan Cordtz Thomas Hildebrandt Nikolai Steenstrup 3 4

3 Projektgrundlag Speciale-grundlag for Specialet (Internet -teknologi linien IT Højskolen) gældende for Speciale-gruppen (Datawarehousing og off-line XML-Database ) Speciale-grundlag beskrives udfra følgende punkter ; titel, perioden, gruppen, vejledere, udgangspunkt, arbejdsdage, møder, logbogen, rapportskrivning og hjemmearbejde. Projekttitel : Datawarehousing og off-line XML-Database Projektperiode : Fra fredag den 1. februar 2002 til mandag den 1. august Arbejdsdage : Følgende faste arbejdsdage i specialeperioden er aftalt, i forventning om at får mest muligt ud af arbejdsdagene Mandage : Tirsdage/Torsdage : Fredage : Derudover arbejdes der individuelt (hjemmearbejde) efter aftale mellem arbejdsdagene, og afholdes yderligere gruppemøder efter behov. Logbogen : Logbogen skal indeholde en procesbeskrivelse af specialeforløbet, logbogen føres sideløbende med Specialet. Det aftales fra gang til gang hvem der skriver logbog for projektdagen, logbogen som nyeste ajourførte version vil altid være tilgængelig på BSCW i mappen Logbogen. Projektgruppe : Nicolas Emmanuel Fontan Nikolai Steenstrup Vejledere : Hovedvejleder: Virksomhedskontakt: Thomas Hildebrandt Jan Cordtz (Oracle) Rapport skrivning : Rapportskrivning skal ligeledes foregå sideløbende med Speciale arbejdet og så vidt muligt i renskrevet tilstand. Renskrivning og eventuelle mangler udføres mellem gruppearbejdsdagene af de gruppemedlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Rapporten opdeles efter dispositionen i delafsnit med hver sit filnavn, disse filer skal administreres i BSCW, hvor de vil være at finde i mappen Speciale Rapport med versions numre, således at den pågældende udgave altid er opdateret. Til slut samles og redigeres rapporten. Desuden udarbejdes et gennemgående layout. Udgangspunkt : Med udgangspunkt i problemformuleringen fra Oracle samt IT-Højkolens retningslinier for Specialeskrivning, arbejdes der i projektgruppen efter følgende forhold : Møder : Der afholdes gruppemøder i starten af hver arbejdsdag fra kl :30, hvor der gøres status. Der afholdes hvis muligt vejledermøder hver mandag fra Derudover afholdes der møder efter behov. Dokumenthåndtering : - Struktur / disposition => 10 % - Første udkast (gennemgås fælles) => 60 % - Færdigt udkast (sendes til vejlederen) => 75 % - Rettet udkast (sproglig gennemgang) => 90 % - Endelig udgave. => 100 % Hjemmearbejde : Udført arbejde (rapport eller logbog), dokumentation, mødedatoer samt nyttige URL er skal lægges på BSCW, således at det er tilgængelig for alle. Spontane opdagelser af almen vigtighed skal sendes i form af til den anden. 5 6

4 Hardwarekonfiguration : Oracle Server (IP: ) : Hardware Athlon XP med 512 MB RAM, 80 GB harddisk Programmer Funktion Windows 2000 Professiona l SP2 Styresystem Word 2000 Speciale skrivning MS Visio 4.0 Redigering af illustrationer til rapporten Adobe Photoshop 5.0 Redigering af billeder til rapporten Excel 2000 Opretning af Forhandler fil Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Generering af testdata Access 2000 Oprettelse af datakilde MS SQL Server 7.0 / ODBC Import og Eksport af kildedata Oracle 9i Enterprise Edition datakilde og data warehouse Oracle Warehouse Builder Opbygning af data warehouse Oracle Discoverer 4.0 Analyse af data warehouse JCreator Pro 2.0 Java Editor Java-J2E / JDBC Overførsel/transformation af DW til XML server XML Spy 4.3 XML editor MS Explorer 6 Browser som understøtter XML Ultra Edit 32 Diverse kode editor MS IIS 5.1 Web browser til ASP scripts, XML og BSCW på port 81 Apache Web browser til Oracle Dokumentationen på port 80 BSCW Fil server med versionsstyring 2 stk. klienter bærbare PC : Indledning Forhistorisk logbog Denne del af specialelo gbogen beskriver arbejdsforløbet frem til speciale start den 1. februar Logbogen omhandler den periode hvor forhistorien, som findes i projektintroduktionen, blev udarbejdet. Det er med andre ord en kort beskrivelse af de hændelser som førte frem til det endelige specialeprojekt. Torsdag d. 27. september Udvalg af virksomheder (hos Nikolai). Gennemgang af bogen Karriere Vejviseren IT Udvalg af de meste relevante virksomheder Vi ringede til Martin Jensen (Oracle) for at få en kontaktperson. Afsendelse af til Oracle Onsdag d. 3. oktober Telefonisk kontakt til virksomhederne (Nikolai) Nikolai ringede til halvdelen af virksomhederne for at få fat på kontaktpersoner. Udarbejdelse af liste over adresser/virksomheder/kontaktperson. Hardware Programmer Windows 2000 Professional SP2 Word 2000 Excel 2000 Access 2000 Oracle Discoverer 4.0 JCreator Pro 2.0 Java-J2E / JDBC XML Spy 4.3 MS Explorer 6 Ultra Edit 32 MS IIS 5.1 Pentium II, 400 Mhz, 256 MB RAM, 6.5 GB harddisk Funktion Styresystem Speciale skrivning Opretning af Forhandler fil Oprettelse af datakilde Analyse af data warehouse Java Editor Overførsel/transformation af DW til XML server XML editor Browser som understøtter XML Diverse kode editor Web browser til ASP scripts, XML Torsdag d. 4. oktober Afsendelse af s (ITU). Efter manglende respons fra Oracle, afsendes følgende s til 7 af de udvalgte virksomheder. Kære virksomhed, Vi er to studerende fra IT-højskolen i København, som skal lave speciale, startende fra 1.februar til juli Vi har tidligere skrevet projekt om databasestruktur og sammenligning af server-side script sprog (PHP/ASP). Vi har tænkt os at arbejde med sammenligning af web -baseret database løsninger: - en ren relationel databaseløsning - en kombination af relationel database og XML - en ren XML baseret løsning 7 8

5 I forbindelse med denne sammenligning, kunne vi godt tænke os at inddrage brugen af datawarehouse. Med hensyn til emneområde, finder vi det vigtigt at samarbejde med en virksomhed om en konkret problemstilling. Vi håber at jeres virksomhed kan tilbyde et projektemne som kan understøtte de overstående områder. Med venlig hilsen Nikolai Steenstrup og Nicolas Fontan Tirsdag d. 9. oktober Telefonisk kontakt til virksomhederne (Nikolai) Nikolai ringede til den anden halvdel af virksomhederne for at få fat på kontaktpersoner. Udarbejdelse af liste over adresser/virksomheder/kontaktperson. Torsdag d. 11. oktober Møde med ARF (ARF) Virksomheds møde i Amt Råds Foreningen. Udlevering af materialer omkring EPJ elektroniske patient journaler. ARF Projektbeskrivelse Projektet går ud på at hjælpe med at harmonisere de mange kliniske databaser der findes på landsplan i Danmark, samt at tage dataene fra EPJ (Elektronisk Patient Journal) i betragtning i et fælles system/arkitektur. Det nye system kan være en kombination af relationelle databaser og XML. Der må gerne tænkes på konverteringen af en nuværende klinisk database til det nye system som en model til konverteringen af de øvrige kliniske databaser. Der udgives en rapport i løbet af november, som er resultatet at en undersøgelse, som vil give et udgangspunkt i attributterne som skal være fælles for de forskellige klin iske databaser i det nye system. Denne rapport bliver udgangspunktet for projektet Afsendelse af s samt korrespondance (ITU). Afsendelse af s til de sidste 7 virksomheder. Aftale møde med Navision Torsdag d. 25. oktober Møde med Navision (hos Navision) Virksomheds møde hos Navision. Navision Projektbeskrivelse Det vi ønsker, at I kigger på, er en integrering mellem Axapta 3.0 og OLAP delen i Oracle 9i. Dette indebærer generering af kuber i Oracle 9i inde fra Axapta. Dette gøres ved brug af en passende teknologi, det kunne være COM, Corba, Java, eller... Selve Axapta delen bygger på det framework, som findes eller kommer til at findes i Axapta 3.0 til generering af kuber i Microsoft Analysis Services. Torsdag d. 1. november Møde med PKA (hos PKA) virksomheds møde i PKA. PKA Projektbeskrivelse Projektets indhold Der skal etableres dele af et Help Desk system til understøttelse af brugerservicefunktionerne i PKA. Det samlede system skal have følgende hovedfunktionaliteter: Incident registrering Trace funktion Faciliteter til registrering af Incidenter som f.eks.: Fejlmelding af udstyr og software Bestilling af flytning af udstyr Bestilling af installation af software Bestilling af hjælp til problemløsning Incidenter skal kunne registreres af alle i PKA. Incidenter skal kunne prioriteres. Det skal være muligt at følge status og udvikling af en Incident for såvel de medarbejdere som sidder i brugerservicefunktionen samt for den medarbejder som har initieret den aktuelle Incident. Eskaleringsfunktion Systemet skal indeholde funktioner til eskalering af Incidenter, der ikke bliver håndteret tilstrækkeligt hurtigt. Ledelsesinformation Systemet skal kunne levere statistisk information omkring arten af Incidenter, håndteringshastigheder m.v., f.eks. ved hjælp af en egentlig datawarehouse løsning. 9 10

6 Projektets form Projektets tænkes gennemført som et egentligt udviklingsprojekt, hvor der udarbejdes en kravspecifikation. Metoden til dette kan vælges frit med udgangspunkt i den objektorienterede tankegang. Teknologiplatform Valg af teknologiplatform kan ske indenfor de rammer, som PKA anvender i dag: Oracle Database og Applikations Server SQL og PL/SQL Microsoft SQL Server Java Microsoft.NET (C#, Visual Basic, C++, Interdev) JSP/ASP Swing XML Qualiware Alternative teknologier kan eventuelt afprøves parallelt med henblik på en vurdering af deres egnethed. Torsdag d. 8. november Møde med Rambøll (hos Rambøll) virksomheds møde i Rambøll. Rambøll Projektbeskrivelse Rambøll Informatik A/S vil gerne have videreudviklet et system til styring af Change Management. Vi har i vores afdeling både udviklingsprojekter og vedligeholdelse af kørende applikationer, og i en anden afdeling har vi driftsafvikling (Facility Management). Change Management indebærer for os styring af de ændringer, som skal lægges på det kørende system. Vi anvender et egetudviklet sagsstyringssystem til at holde styr på de enkelte sager, som kunden ønsker at vi håndterer, og vi anvender fortrinsvis VSS (Visual Source Safe) til styring af kildetekstversioner. Styringen af overdragelsen af nye versioner fra udvikling/supportgrupperne til drift er i dag delvis manuelt baseret, og det er bl.a. her, der er behov for at forbedre arbejdsprocesserne. Vi har ikke klare forestillinger om, hvad forbedringerne skal omfatte, men lad mig først lige beskrive et typisk sagsforløb Kunden anmoder om en ændring (typisk e ) 2. Der oprettes en ny sag, emai len pastes ind i et beskrivelsesfelt. En teamleder sættes ansvarlig for at estimere opgaven. Der sendes en kvittering ( ) til kunden med oplysning om sagsnummer 3. Teamlederen estimerer sagsomfanget, der sendes (tilbud) til kunden og sagsstatus sæ ttes til Awaiting accept og kunden sættes ansvarlig 4. Kunden afviser eller godkender tilbudet ( ) 5. Teamlederen uddelegerer en godkendt opgave til en medarbejder 6. Medarbejderen rapporterer ugentligt om fremdrift og restestimat 7. Medarbejderen checker relevante kildetekster ud 8. Medarbejderen gennemfører konstruktion og funktionstest 9. Medarbejderen checker de nye versioner af ændrede kildetekster ind 10. Medarbejderen dokumenterer de ændrede kildetekster og versioner i sagen 11. Medarbejderen ændrer sagsstatus til Patch og Patchmaker sættes ansvarlig Patchmakeren holder løbende øje med, hvor mange sager der har fået status Patch. Når et passende antal sager er klar, sker der følgende. 12. Der udfyldes en Change Form, hvor alle medtagne sager listes og en række informat ioner til driftsafdelingen gives 13. En oversigt over de nævnte kildetekster og versioner i alle sagerne udarbejdes 14. Et Install-script udarbejdes 15. En oversigt over kørende versioner af de nævnte kildetekster udarbejdes 16. Et Regret-script udarbejdes 17. Scripts og kildetekstversioner pakkes sammen i en patch 18. Patchen prøveinstalleres i et testmiljø 19. Status på sagerne sættes til Internal test og ansvar for sagerne gives til en eller flere kvalitetssikrere/testere 20. Når en sag er testet og godkendt sættes status til Delivery med Patchmakeren som ansvarlig 21. Patchmakeren holder øje med at alle sager i patchen får status Delivery 22. Scripts og kildetekstversioner pakkes sammen og leveres sammen med Change Form til driftsafdelingen 23. Status på sagerne i patchen sættes til External test I driftsafdelingen sker der nu følgende. 24. Change Form og scripts granskes indgående og verificeres 25. Patchen installeres på et præproduktionsmiljø 26. Kunden informeres (emal) om patchen og anmodes om at verificere ændringerne 27. Kunden gennemfører verifik ationstesten 28. Kunden melder tilbage ( ) om resultatet af verifikationstesten 29. Kunden giver godkendelse til at køre patchen på produktionsmiljøet 30. Patchen installeres på produktionsmiljøet 12

7 31. Kunden informeres igen ( ) om patchen og anmodes om at verificere ændringerne på produktionsmiljøet 32. Kunden gennemfører verifikationstesten 33. Kunden melder tilbage ( ) om resultatet af verifikationstesten på produktionsmiljøet Det ovenfor beskrevne forløb overvåges af udvikling/support, idet driftsafdelingen ikke anvender eller ajourfører sagsstyringssystemet, og når verifikationstesten er positivt gennemført, ændrer udvikling/support status på patchens sager til Approved. Vi vil gerne have udvikling/support og drift til at bruge det samme sagsstyringssystem, og i så høj grad som muligt automatisere sagsstyringen. Et element kunne være notifikation dvs en til den (nye) ansvarlige når en sag skifter status eller ansvarlig. Det indebærer, at der til hver sag skal være en distributionsliste ( adresser). Et andet element kunne være automatisk registrering af s i de sager de vedrører. Et tredje element kunne være en ny sagsstruktur, hvor en sag (= en patch) kan bestå af et antal delsager (= de nuværende enkeltsager), og hvor oversagen kan styres mht status og ansvarlig. Der skal så være nye skærmbilleder, som begge afdelinger bruger til styring/registrering af patchens forløb. Et fjerde element kunne være automatisk generering af install scripts. Der skulle i så fald indføres kildetekstlister (de nye versioner) til hver sag. Et femte element kunne være nye oversigtsbilleder, som viser status og ansvar for alle oversager. Og der er givetvis mange andre forbedringsmuligheder. Vores udviklings-, test- og driftsmiljøer er SUN maskiner og Oracle databaser. Der er anvendt PL/SQL og dynamisk PL/SQL og HTML. Desuden er nogle moduler kodet i Java. Vores sagsstyringssystem består af en Oracle database med en Java Client/server overbygning (som vi pt. ikke bruger) samt en tilsvarende PL/SQL-HTML overbygning (som er den vi pt. bruger). Vi er ikke værktøjsfikserede det er for os forretningsprocessen der er det vigtigste. Onsdag d. 14. november Møde med Oracle (hos Oracle) virksomheds møde i Oracle med Jan Cordtz. Oracle Projektbeskrivelse DataWarehousing og off-line adgang via "XML-Database" I forbindelse med et ønske om at kunne stille DataWarehouse information tilrådighed på f.eks. mobile klienter og dermed have adgang til information uden direkte at være i forbindelse me d DataWarehouset, ønskes det vurderet samt beskrevet om et sådan scenario kan opfyldes ved brug af XML. I denne sammenhæng er det interssant at få vurderet hvorledes man kan håndtere sikkerhed i en sådan løsning. Desuden er det også væsentligt at få bygget en løsning der tilgodeser et passende informations behov uden at man skal overføre de oftest millioner af rækker fra et DataWarehouse, da dette må anses for værende praktisk umuligt. Teoretiske elementer der indgår i denne opgave - DataWarehouse teknologi, XML, kommunikation samt Sikkerhed Praktiske elementer - Oracle9i DW teknologi baseret på SQL og PL/SQL samt XML. Ønsket resultat - En XML baseret "database" løsning, som håndtere ovenstående problemstilling. Torsdag d. 15. november Møde med Motorola (hos Motorola) Virksomheds møde i Motorola. Motorola Projektbeskrivelse Log håndterings system Udarbejdelse af log overvågnings system, i forbindelse med fejlfinding i 4 store netværks servere. Systemet skal kunne hjælpe teknikerne med at optimerer fejlfindingsprocessen, således at alle log filer scannes og kun de fejlbehæftede og de mulige fejlbehæftede sendes videre til teknikerne. Systemet kan eventuelt udarbejdes med en salgs kunstig intelligens, således at det på en måde lære at læse logfilerne selv

8 Torsdag d. 22. november Møde med Fritz Henglein og Thomas Hildebrandt (ITU) Møder i forbindelse med valg af hovedvejleder. Endelig udvælgelse af virksomhed/speciale emne. kommentarer angående de 6 Projektbeskrivelse fra Fritz Henglein (25. november 2001) Kære Nikolai og Nicolas jeg har kigget paa de projektforslag for specialer I har liciteret hos en raekke danske firmaer. Hermed mine kommentarer, vurdering og anbefalinger: P1: Tynd X ML-baseret klient til central datawarehouse system (Oracle) P2: Styring af change management (Ramboell Informatik) P3: Network Management Diagnostics Tool (Motorola) P4: Harmonisering af kliniske databaser (Amter?) P5: Integration af Axapta 3.0 og OLAP i O racle 9i (Navision) P6: Help Desk System (PKA = Pensionskassernes Administration?) P1: Projektet synes at give grundlag for selvstaendig undersoegelse. Maalsaetningen for projektet er baade principiel (teoretisk) og praktisk (praktisk). Nogle fundamentale emner er: inkrementel memoization/precomputation af queries, hierarkisk struktur; replikation af data; teknologisk basis og evaluering af XML teknologier i denne sammenhaeng. Virker som en god ramme for et udfordrende specialeprojekt. P2: Meget omhyggeligt beskrevet scenario, som skulle godt give uden at tage forskud paa loesningen, hverken paa principiel eller teknologisk plan. P3: Lidt uklar hvad der skal manages, dvs. hvilke oplysninger der skal indsamles, hvad det er man indsamler data fra og hvad disse skal bruges til. Virker umiddelbart lidt raadet paa mig. P4: Ikke meget, der er konkret. Kan pege imod, at man er alene stillet med opgaven -- og ikke engang ved, hvad der er oensket -- men kan ogsaa pege paa, at man har store muligheder for a t tage "fat" paa et stort og samfundsmaessig vigtigt emne. I den forstand risikabel, kraever noejere afklaring af praktiske forhold (har man adgang til folk som ved, hvad de grundlaeggende problemer er, og til folk, som kan fortaelle en, hvad forventningerne til harmoniseringen er). P5: Godt projekt for et sommerjob. P6: Et godt 4 -ugers projekt for OOP eller DS-studerende paa konstruktionssiden. Maaske 12-ugers projekt pga. af arbejdsomfanget. Virker paa mig, som om samme goer sig gaeldende (4-ugers projekt) paa kravspecifikationssiden. Med kun adgang til problemformuleringerne (altsaa med hverken yderlige oplysninger eller adgang til relevante personer hos de relevante firmaer) virker P1 som det mest lovende som specialeprojekt at de 6. Jeg vil g entage, at I har gjort et rigtigt godt stykke arbejde ifm. opdyrkning af relevante virksomhedskontakter i denne forbindelse! Der er andre emner i relation til XML og databaser, som jeg mener ville vaere spaendende som specialeemner; f.eks. undersoegelse og aktuelle og planlagte systemer til lagring af XML-dokumenter: RDBMS med XML-frontends, egentlige XML databaser (XML-dokumentbaser med query front ends), XML metadata (f.eks. "Semantic web") vs. RDBMS metadata; benchmarks -- anvendelser af XML-baserede applikationer og sammenligning af, hvordan det gaar, hvis man bruger forskellige lagersystemer for XML-dokumenter. Man kunne bruge de mere "datatunge" af de givne projekter some 'case'; f.eks. patientjournaler (P4) eller cachede datawarehouse data, som man saa bruger for at evaluere i praksis, hvordan man kan lagre dem bedst muligt i forskellige systemer. Med venlig hilsen, Fritz Torsdag d. 20. december Møde med Oracle (hos Oracle) møde omkring de praktiske forhold omkring specialet med Jan Cordtz. Onsdag d. 30. januar Formøde (hos Nicolas). Administrativ arbejde: vejleder ansøgningen udfyldes. Gennemgang af vores edb system: Nicolas forklarer installationen af IIS web og FTP servere, samt BSCW server. Oracle 9i installation på vores server: Installationen skal gennemføres 3 gange før vi finder løsningen til hvordan det kan lykkes. Efter ca. 2 timer lykkes det. Skrivning af arbejdsgrundlaget for Specialet. Planlægning. Der besluttes at vi skal planlægge arbejdet over de 6 måneder på en grafisk måde, samt en detaljeret planlægning for hver måned, løbende. Vi regner med at få 1 time vejledning om ugen, i gennemsnit. Status : Installation af systemerne udført på serveren. Hjemmearbejde til 4/ : Nikolai : Skriver Speciale forhistorie. Planlægning. / 3 timer Nicolas : Forklaring af server installations proces. Speciale Portal. Logbog Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse

9 Indledning Logbog for specialeperioden Logbogen beskriver arbejdsforløbet i specialeperioden og indeholder en ugentlig statusopgørelse, korte referater af projektmøde, gruppemøder, vejledermøde og undervisning. Derudover redegøres for arbejdsgangen, gruppearbejde samt individuelt og fælles hjemmearbejde. Sidst i logbogen findes en oversigt over det samlede tidsforbrug på hjemmearbejde, vejledermøder og specialet som helhed. 1. Speciale uge Mandag d. 4. februar Første arbejdsdag (ITU). Færdiggørelse af vejlederansøgning samt aflevering af denne. Opnåelse af rettigheder til programinstallation samt installation af Oracle. Udarbejdelse af logbogs struktur og forhistorisk logbog. Arbejde med Oracle 9i i forbindelse med valg og behandling af testdata for Specialet. Udarbejdelse af specialebeskrivelse for specialet. Planlægning på baggrund af specialebeskrivelse udarbejdes en overordnet plan for hele forløbet. Dernæst udarbejdes en plan for den første delperiode (1/6 svarende til 4 uger) Fra data til datavarehus Status : Arbejdsgrundlag 100 % Forhistorisk dokument 100 % Server opsætning 90 % Forhistorisk log 50 % Speciale plan (planlægning) Opsætnings struktur 15 % Speciale beskrivelse 10 % Hjemmearbejde til 8/ : Nikolai : Færdiggørelse af Specialebeskrivelsen. Forhistorisk logbog Nicolas : Færdiggørelse af Planlægnings struktur / 4 timer Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse til kap 5/ kap 7. Onsdag d. 6. februar Gruppearbejde (ITU). Gennemgang af planlægningen. Rettelser af strukturen Sende udkast af specialebeskrivelse til vejlederne per . Hjemmearbejde til 7/ : Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse. Test af Oracle, læsning af Online instruktionsbog for EnterpriseManager. Prøv at lave overførsler fra Access til Oracle. Oprette database, undersøg testdatabase. Torsdag d. 7. februar Gruppearbejde (ITU). Opstart med Oracle database. Gennemgang af Enterprise Management Console. Vedtagelse af generel tabelstruktur uden specifikke emner. Oprettelse af et Schema (under database) og oprettelse af nogle generelle tabeller. Test af indsættelse i Oracle. Hjemmearbejde til 8/ : Nikolai : Installation af microsoft.net. Fiktiv datamodel Nicolas : Eksport fra Access til Oracle. Prøver at sætte Oracle database server registreret online. Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse kap 6/7. Fredag d. 8. februar Planlægningsmøde (ITU). Ny database model vedtaget, som udgangspunkt for specialet. Det lykkes at få adgang til Oracle server på speciale-itu.net fra Enterprise Manager Console fra ITU Gruppearbejde. Oracle Management Server problem. Vi skriver til Jan. Generering af fiktive data i VB til Access

10 Vejleder møde med Thomas. Omformulering af problemstillingen. Status : Forhistorisk log 100 % Server opsætning 100 % Speciale plan (planlægning) Opsætnings struktur 100 % Speciale beskrivelse 95 % Hjemmearbejde til 11/ : Nikolai : Kig på tilfældige datoer generering (VB-program) / 4 timer Strukturere kapitel 1 i afsnit Nicolas : Rettelser af speciale beskrivelsen. Kig på OracleManagement Server problem Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse kap 8 2. Speciale uge Status 11/ : Speciale beskrivelse 95 % Kapitel 1 15 % Struktur 90 % Indledning 95 % Afsnit % Afsnit % Bilag VB-Genererings program (Del af produktionen) 80 % Afsnit % Mandag d.11. februar Gruppemøde (ITU). Gennemgang af hjemmearbejde (Visual Basic Fiktiva program) Planlægning af dagen Gruppemøde (ITU). Færdig udgave af specialebeskrivelsen. Skal godkendes af Thomas. Planlægn ing af første del af februar (kapitel 1) Skriv ark med spørgsmål til Jan om OMS m.m. Tilpasning af Visual Basic Fiktiva program til en passende størrelse (forhandler, salg, kunder, produkter antal). Find ud om der skal bruges SQL server eller om Access klarer mange data. Dato format. Installation af SQL server på ITUs maskine. Hjemmearbejde til 12/ : Nikolai : Skrive på udkast til indledning 1. kapitel Nicolas : Kig på eksport muligheder fra Access/MS SQL Server Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse. Tirsdag d. 12. februar Gruppemøde (hos Nikolai). Installation af MS SQL server + RAM + VisualStudio.net Hjemmearbejde til 14/ : Nikolai : Rette VB-program og oprettelse af stor Acces database Nicolas : Kommunikation mellem Oracle Databaser på nettet Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse

11 Torsdag d. 12. februar Speciale skrivnings kursus (IT-C). Færdig udgave af specialebeskrivelsen. Skal godkendes af Thomas. Installation af MS SQL server Vejleder møde med Thomas (IT -C). Endelige rettelser til speciale beskrivelsen med Thomas Gruppearbejde (IT -C). Indskrivning og afsendelse af den færdige specialebeskrivelsen til Jan Cordtz. Hjemmearbejde til 19/ : Nikolai : Færdigt udkast til afsnit og afsnit Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse til kap Speciale uge Status 19/ : Speciale beskrivelse 100 % Kapitel 1 15 % Struktur 90 % Indledning 95 % Afsnit % Afsnit % Bilag VB-Genererings program (Del af produktionen) 85 % Afsnit % Tirsdag d.19. februar Gruppemøde (hos Oracle). Gennemgang af teorien Gennemgang af rettigheder/brugere for Oracle Adgang til andre databaser Frokost Gennemgang af Oracle Warehouse Builder Onsdag d. 20. februar Gruppemøde (ITU). Opdatering af planlægningen/logbogen Tilføjelser i arbejdsgrundlag (Dokumenthåndtering) Installation af OWB Gennemgå procesforløb for Kapitel 1 Aftale hjemmearbejde Skriv til Jan -> projektbeskrivelse Hjemmearbejde til 21/ : Nikolai : Rette VB-program og oprettelse af stor Acces database Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse. Torsdag d. 21. februar Gruppearbejde (IT-C). Vi prøver alt muligt for at få Oracle til at læse data fra Access databasen, således at Fiktiva.mdb er en virtuel Oracle database. Dette skal bruges til at bygge et datavarehus med Warehouse Builder. Det lykkes ikke at tilgå Access fra Oracle. Vi skriver til forums og til Oracle for at finde en løsning

12 Derefter, prøver vi at anvende Oracle Warehouse Builder (OWB). Hjemmearbejde til 22/ : Nikolai : Ændringer i VB programmet til den nye struktur Nicolas : Kig på Access2000-Oracle tilsutninger. Løse problem med kommunikationen mellem maskinerne over nettet Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Fredag d. 22. februar På grund af snestorm, hver for sig. Nikolai laver VB programmet igen efter at arbejdet fra i går gik tabt da computeren gik ned. Nicolas installerer Oracle Warehouse Builder på serveren og gennemgår Oracle dokumentationen, samt øvelserne. Hjemmearbejde til 25/ : Nikolai : Skriv delafsnit 1.2 Nicolas : Skriv delafsnit 1.3 i rapport 4. Speciale uge Status pr. 25/ : Kapitel 1 30 % Struktur 100 % Indledning 100 % Afsnit % Afsnit % Afsnit % Afsnit % Bilag VB-Genererings program (Del af produktionen) 98 % Afsnit % Mandag d. 25. februar Gruppemøde (ITU). Opdatering af logbogen Gennemgang af VB programmet Installation af Oracle Warehouse Builder Eksporter databaser fra Access til Oracle igennem MS SQL Server Huligennem + oprettelse af kildedata i Warehouse Builder Hjemmearbejde til 27/ : Fælles: Læs Oracle dokum entation om Oracle Warehouse Builder Nikolai : Færdiggøre VB programmet Nicolas : Rettelser i logbogen udvidelse af afsnit 1.3 i rapporten Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Tirsdag d. 26. februar Gruppemøde (Nikolai). Geninstallation af Nikolai s computer. Onsdag d. 27. februar Gruppemøde (Nikolai). Fortsættelse med Oracle Warehouse Builder. Oprettelse af DW. Anvendelse af flade filer som kilde. Eksport af den ny database model til MSSQL Server + forsøg til Oracle Oprydning af ITU computer til at få tilstrækkelig disk plads

13 Hjemmearbejde til 28/ : Nicolas: Beskrivelse af praktisk forløb for eksport af DW. Fælles: Eksport test fra MSSQL Server til Oracle med stor mængde data. Torsdag d. 28. februar Gruppemøde (ITU). Planlægning af specialets første del om datawarehouse Vi finder ud, at der mangler en bruttorpris attribut, til at bygge dimensionerne: ændring i database strukturen og VB programmet, generering af nye databaser og eksport af databaserne til MSSQL og Oracle. Oprettelse af nogle dimensioner Hjemmearbejde til 1/ : Fælles: Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Fredag d. 1. marts Gruppemøde (ITU). Vi fortsætter med at bygge de sidste dimensioner/hierarkier, samt fortsætter med at eksportere de nye databaser fra MSSQL til Oracle. Oprettelse af facts tabellen. Aftale med Jan Cordtz om at vi fortsætter implementeringen af DW hos Oracle næste uge, for at udnytte tiden optimalt. Forsøg at installere Oracle på bærbaren. Ændringer i Speciale beskrivelsen: præcisere hvor meget Oracle kan bidrage i vejledning. Hjemmearbejde til 4/ : Nikolai : Nicolas : Fælles: Generering af vores arbejde omkring DW på hjemme PC + eksport af DW indstillinger, som kan importeres på bærbaren. / 3 timer Installation af Oracle, Builder, eksport af databaserne og import af DW indstillinger på bærbaren /10timer Afsnit om DW forudsætninger (1.2.1) + ELT proces (1.2.2) Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder 5. Speciale uge Status pr 04/ : Kapitel 1 80 % Afsnit 1.3 Datastruktur 75 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 50 % Bilag VB-Genererings program (Produktionsdelen) 100 % Kapitel 2 40 % Indledning 0 % Afsnit 2.1 Tilpasning af Kildedata 20 % Afsnit 2.2 Opbygning af Data warehouse 10 % Afsnit 2.3 Transformation fra kilde til warehouse 0 % Afsnit 2.4 Data warehouse test 0 % Bilag OWB proces filen (Produktionsdelen) 20 % Mandag d. 4.marts Gennemgang af OWB II (Oracle). Gennemgang af mapping for kunder og forhandlere Gennemgang af mapping for ordre, ordreliste og produkter Hjemmearbejde til 06/ : Nikolai: Arbejde videre med OWB Nicolas: Arbejde videre med OWB Fælles: Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Onsdag d. 6. marts Gruppearbejde (ITU). Fortsættelse med OWB. Oprettelse af mapping for kunder, opfølgning på arbejdet hos Oracle fra mandag. Hjemmearbejde til 07/ : Nikolai: Arbejde videre med OWB Nicolas: Arbejde videre med OWB / 1 tim Fælles: Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder 25 26

14 Torsdag d. 7. marts Gruppearbejde (ITU). Fortsættelse med OWB. Oprettelse af mapping for alle dimensioner og salgs tabellen. Fejlen fra onsdag fundet og løst alle data fra kilderne er nu overført til data warehouset. Aftale med Jan om fredag eftermiddag i næste uge ang. Test og udbygning af vores data warehouse Hjemmearbejde til 08/ : Nikolai: Skrive logbogen for denne uge Nicolas: Beskrivelse af OWB processen Fælles: Læs Oracle guiden om datavarehus igen Fredag d. 8. marts Gruppemøde (ITU). Endelig aflevering af speciale beskrivelse. Evaluering af den første måneds tid med gennemgang af logbogen Planlægning af næste uges arbejde. Kikke på fejl i fakta tabellen vedrørende kostpris, salgspris og overskud Arbejde videre med DW omkring forespørgsler Vejledermøde med Thomas Hildebrandt Hjemmearbejde til 12/ : Nikolai : Skrive kapitel 1 færdig / 3 timer Indledning og Afsnit 2.2 Opbygning af Data warehouse Nicolas : Afsnit 2.1 Tilpasning af Kildedata Fælles: Læs Oracle guiden om data warehouse igen 6. Speciale uge Status pr 12/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 50 % Indledning 80 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 10 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 40 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 0 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 30 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 0 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 30 % Tirsdag d. 12.marts Gruppearbejde (ITU). Præsentation af hjemmearbejdet Der genereres nye mapping for at få rigtige beregninger i Facts tabellen Salg. Arbejde med Materialized Views.: Kombination af dimensioner og Facts tabellen tages som udgangspunkt for at lave forespørgslen til at oprette MV. Oprettelse af 2 test MV: o 1 som omsætningen for alle forhandlere, hvert år o 1 som viser finansielle informationer for Forhandler 1, hvert år Hjemmearbejde til 14/ : Nicolas: Logbog, opdatering af planlægning lav flere MV, så vi beholder de bedste. Søg litteratur på nettet om DW 27 28

15 Torsdag d. 14.marts Gruppearbejde (hos Nikolai). Vi arbejder med Oracle på Nicolas server, som bliver den officielle Oracle version. Vi arbejder videre med materialized views og laver alle dem vi mener er relevant. Oprettelse af Cube. Vi får problemer med OLAP Services, som ikke kan startes. Der bliver besluttet, at Kapitel 1 og 2 bliver afleveret til Thomas før Påske ferie. Hjemmearbejde til 18/ : Nikolai : Skriver på afsnit indledning, 2.1, 2.3 Nicolas : Skriver på afsnit 2.2, 2.4 Prøv Reconcile (opdatering med nye data i kildedata) Opdele bilag om OWB i de forskellige dele i Kapitel 2. Prøve at løse problemet med Oracle OLAP services. Oracle Litteratur om OLAP Services Guide. Find litteratur på nettet om OLAP 7. Speciale uge Status 18/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 60 % Indledning 90 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 25 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 50 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af datavarehus 10 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til datavarehus 50 % Afsnit 2.5 Anvendelse og t est af datavarehus 0 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 40 % Mandag d. 18. marts Gruppearbejde (ITU). Planlægning af denne uge beslutning om at stoppe arbejdet på skolen Møde i speciale rummet 3.12 om støj Arbejde med strukturen i kapitel 2 Data warehouse Hjemmearbejde til 19/ : Nicolas : Klargøre den bærbare til Oracle Forberedelse til morgendagens møde i Oracle Tirsdag d. 19. marts Undervisning (Oracle). Jan gennemgik området omkring OLAP og sikkerhed samt cube teori Frokost Installering af Descovery på den bærbare samt intoduktion af anvendelsen af produktet Hjemmearbejde til 21/ : Nikolai : Arbejde videre med teksten til Kap. 2 afsnit 2.1 og 2.3 Nicolas : Arbejde videre med teksten til Kap. 2 afsnit 2.2 og

16 Torsdag d. 21. marts Gruppearbejde (hos Nikolai). Vi arbejdede med Oracle Discovery i forbin delse med afsnit 2.5 test af vores datavarehus Planlægning af strukturen for afsnit 2.5 og hvem som skulle stå for hvad. Udskydelse af delaflevering af kap Diskussion af resten af specialet struktur af XML-store (offline datamart). Hjemmearbejde til efter påskeferien : Nikola i: Færdiggøre indledning og afsnit 2.1, 2.3 / 3 timer Begynde på afsnit 2.5 om OLAP og datamining Nicolas : Begynde på afsnit 2.5 om performence Beskrive anvendelsen af Descovery Arbejde videre med Descovery for test af datavarehus. Læse om emner relateret til det videre speciale forløb f.eks XML. Tænke over flere forskellige måder at teste vores datavarehus Finde litteratur om hvorledes man får XML ud af vores dat datavarehus. Læse de 2 første kapitler igennem og lave rettelser og forbedringer 8. Speciale uge Status 02/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 70 % Indledning 100 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 80 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 80 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 70 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 70 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 20 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 60 % Tirsdag d. 2. april Gruppearbejde (hos NIkolai). Planlægn ing af opstart på 2 del af specialet (XML-delen) Statusopgørelse Arbejde med eksempler i XML-bogen med egne produkter kap 3. XML til HTML ved hjælp af css dokument XML øer i HTML dokumenter Hjemmearbejde til 03/ : Fælles: Forberedelse til morgendagens seminar i Oracle Torsdag d. 4. april Seminar (Oracle). Seminar om etablering af IT-sikkerhed i virksomheder. Frokost Hjemmearbejde til 05/ : Læse kap. 4 i XML bogen 31 32

17 Fredag d. 5. april Gruppearbejde (hos NIkolai). Arbejde med eksempler i XML-bogen med egne produkter kap 4. transformationer XML dokument over speciale strukturen XML til HTML ved hjælp af xsl dokument XML til i HTML med serverskript asp dokumenter XML til XML (tilføjelse af nye elementer) Hjemmearbejde til 08/ : Nikolai : Lave logbogen Færdiggøre afsnit 2.3 Skrive på afsnit og Nicolas : Skrive på afsnit om test af Fiktiva DW Afslutte kap 4 i XML-bogen inkl. eksemplerne / 3 timer Læse kap 5 samt udføre øvelser i XML -bogen Læse om emner relateret til det videre speciale forløb f.eks XML Finde litteratur om hvorledes man får XML ud af vores datavarehus 9. Speciale uge Status 08/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 70 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 80 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 80 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 70 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 80 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 30 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 60 % Kapitel 3 XML - teknologier 5 % Gennemgang af XML- bogen 50 % Mandag d. 8. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen Statusopgørelse Afslutte eks. fra XML-bogen kap. 4 Nicolas gennemgår dem. Arbejde med eksempler i XML-bogen med egne produkter kap 5. Aftale vejledermøde med Thomas (fredag formiddag). Gennemgang af kap. 1 med rettelse og se på figurer. Hjemmearbejde til 09/ : Nikolai : Udfører rettelser til kapitel 1 Nicolas : Illustrationer til kap. 1 Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Arbejde videre med 5. kapitel i XML-bogen Læse kap. 7 i XML-bogen Tirsdag d. 9. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Arbejde med kap. 6 XML-bogen Gennemgang af indledning + afsnit Hjemmearbejde til 11/ : 33 34

18 Nikolai : Udfører rettelser til kapitel 2 afsnit 1 Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Arbejde videre med 6. kapitel i XML-bogen Læse kap. 7 i XML-bogen Torsdag d. 11. april Gruppearbejde (hos NIkolai). Anvendelse af teknikker fra litteraturen til egne forespørgsler (fakta og dimensions tabeller) Gennemgang af afsnit. 2.2 afsluttet. Hjemmearbejde til 12/ : Nikolai : Færdiggøre og gennemgå afsnit 2.3 Nicolas : Skrive på afsnit om test af Fiktiva DW Afslutte kap 5 i XML-bogen, inkl. eksemplerne / 3 timer Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Arbejde videre med 6. kapitel i XML-bogen Læse kap. 7 i XML-bogen Fredag d. 12. april Gruppearbejde (ITU). Vejledermøde med Thomas aflevering af kapitel (inkl. Afsnit 2.5) Start på gennemgang af afsnit 2.4. Aftale møde med XML-ekspert fra Oracle i uge 16 (Skrive til Jan) 10. Speciale uge Status 15/ : Kapitel 1 Test data 100 % Afsnit 1.3 Datastruktur 100 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 100 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 80 % Indledning 100 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 100 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 100 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 100 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 85 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 30 % Illustrationer til kap % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdele) 60 % Kapitel 3 XML DW Server 10 % Gennemgang af XML- bogen 100 % Opbygning af test dimensioner i XML 75 % Struktur på resten af specialet 10 % Mandag d. 15. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen Statusopgørelse Aftale møde med Michael tirsdag 23/4 efter XML forelæsning Gennemgang af resten af afsnit 2.4. Arbejde videre med Fiktiva_XML_DATA WAREHOUSE test Hjemmearbejde til 18/ : Nikolai : Skrive på afsnit og / 3 timer Nicolas : Skrive på afsnit Hjemmearbejde til 15/ : Nikolai : Lave logbogen Oprette de resterende dimensioner i XML samt skemaer Nicolas : Geninstallere server /10timer Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Fælles: Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Læse kap. 7 i XML-bogen 35 36

19 Torsdag d. 18. april Gruppearbejde (hos Oracle). Møde med Dennis Kroer omkring eksport af data warehouse til XML. o Forklaring af nye muligheder i Oracle sammenlignet med o Demonstration af Servlet og XSQL o Diskussion om søge muligheder i XML Hjemmearbejde til 19/ : Nikolai : Skrive på afsnit og Nicolas : Færdiggør installationen af Oracle 11. Speciale uge Status 22/ : Kapitel 2 Data warehouse 85 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 100 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 40 % Illustrationer til kap % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdele 60 % Kapitel 3 XML DW Server 15 % Opbygning af test dimensioner i XML 85 % Struktur på resten af specialet 20 % Overføre DW til strukturerede XML-filer (via java program) 0 % Læse Michaels noter om XML online Mandag d. 22. april Fredag d. 19. april Gruppearbejde (hos Nicolas). Forsøg på at starte Oracle Discoverer uden succes Forsøg på at prøve XSQL og Servlet uden succes Vi skriver til Martin og Dennis fra Oracle for at få hjælp Diskussion om hvordan vi går videre med XML: strategi for søgning i XML Hjemmearbejde til 22/ : Nikolai : Nicolas : Skriv VB program til at generere XML / nye data i Oracle for at teste opdatering af data Geninstallation af Oracle på en ny måde så det løser kommunikations problemerne mellem de Oracle datavarehus og Discoverer Læs litteratur om OLAP/ROLAP fra nettet. Kig på eksempler omkring XML i Oracle litteratur /10timer Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen Diskussion om forløbet med hensyn til XML og DW funktion o Optimering med hensyn til filstørrelse: opdeling af filer efter måneden o Omstrukturering af dokumenter: integrere Facts tabellen i Tids dimensionen o Dokument håndtering i et hoved XML dokument (database) o Summering af resultatet direkte i XML strukturen: f.eks. ProduktGruppe1, KundeGruppe2 og Januar2000 o Alle former for beregninger medfører informationstab. Afinstallation af Oracle, som ikke fungerer korrekt mere. Generering af en XML fil fra en Forhandler database kilde i Access, vha. VB. Start på tilslutning til Oracle fra Java. Først med SQL server. Hjemmearbejde til 23/ : Nikolai : Opret tilslutning til SQL Server fra Java. Nicolas : Geninstallation af server med Windows 2000, for at undgå fejl med Windows XP. /10timer Læs Kapitel 15 - Distributed Computing fra Bruce Eckel

20 Tirsdag d. 23. april Gruppearbejde (ITU). Forbindelse etableres til Oracle fra Java, lokalt ved brug af JDBC -ODBC bro. Forsøg på at gør det distribueret, uden succes. Star på XML parseren i Java. Hjemmearbejde til 19/ : Nikolai: Geninstallation af Oracle på serveren Finde en løsning på kommunikations problemet med JDBC Nicolas: Færdiggør installationen af Oracle Læs litteratur om JDBC fra Sun og fra Bruce Eckel Find yderligere litteratur om emnet. Torsdag d. 25. april Gruppearbejde (hos Nicolas). Forbindelse etableres til Oracle fra Java, også distribueret. SQL forespørgsel problem løses med Oracle. Vi finder ud af problemet kommer fra dato formattet. Oprettelse af XML parseren i Java. Udtræk af forespørgsler, generering af filer. Test af den første XML genereret fil. Den er alt for stor (omkring 16 MB) og tager for lang tid at indlæse, for at kunne foretage forespørgsler. Der bliver besluttet om en ny arkitektur, hvor man gemmer summeringer i stedet for de oprindelige data. Hjemmearbejde til 29/ : Nikolai: Genopbygning af data warehouse med OWB Arbejder videre med Java parseren Nicolas: Færdiggør afsnit 2.5 i rapporten / 6 timer Færdiggør indstillingerne på den bærbare PC Kommunikation mellem Discoverer og Oracle Logbog 12. Speciale uge Status 29/ : Kapitel 2 Data warehouse 95 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 80 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdele 75 % Kapitel 3 XML DW Server 25 % Opbygning af test dimensioner i XML 100 % Struktur på resten af specialet 35 % Overføre DW til strukturerede XML-filer (via java program) 25 % Mandag d. 29. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen. Gennemgang af afsnit redigering Installation af UltraEdit og JCreator Pro. Diskussion af struktur af kap 3 samt planlægning. Hjemmearbejde til 30/ : Nikolai : Arbejde videre med Java parser til XML. Start på ugens logbog, samt status for de sidste uger Struktur på kapitel 3 Nicolas : Se på klientsiden af applikationen (Brugergrænsefladen). Læs Speciale om OLAP som XML repræsentation. Tirsdag d. 30. april Gruppearbejde (hos Nicolas). Nikolai forklarer i detaljer den nye Java fil, som anvender en 3 dimensional array for at generere XML filerne ud fra data warehouset. Nicolas viser den første brugergrænseflade, lavet ud fra XML datakilden og en XSL stylesheet. Rettelse af det sidste afsnit i 2.5 : Test Afsendelse af den redigeret Kapitel 2 til Thomas med henblik til møde på fredag. Hjemmearbejde til 2/ : Nicolas : Start på at få GUI til at udføre en forespørgsel med XML og XSL 39 40

Landinspektøruddannelsen

Landinspektøruddannelsen Landinspektøruddannelsen INSTITUT 20, INSTITUT FOR SAMFUNDSUDVIKLING OG PLANLÆGNING FAGLIG OG PROFESSIONEL UDVIKLING (PROFESSIONAL DEVELOPMENT), 9. SEMESTER SPATIAL INFORMATION MANAGEMENT TITEL: TEMA:

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665 Konfigurationsrobot Studerende: DTU Vejleder: Ekkart Kindler Virksomhedsvejleder: Bent Okholm Studienummer: s072665 Eksamensprojekt: Konfigurationsrobot Afsluttende Eksamensnummer: IMM-B.Eng-2010-106 Diplomingeniør

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Vejle Eksamensprojekt Efterår 2009 Kontaktlærer Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: : Indholdsfortegnelse Projektetablering... 5 Problemformulering...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

VIRTUALISERING AF SOFTWARE TIL DTU Microsoft Application Virtualization en mulig løsning?

VIRTUALISERING AF SOFTWARE TIL DTU Microsoft Application Virtualization en mulig løsning? VIRTUALISERING AF SOFTWARE TIL DTU Microsoft Application Virtualization en mulig løsning? IMM-B.Eng-2009-13 Skrevet af Christian Emil Bech S052836 Afleveret 15-6-09 kl. 13.00 Underskrift: 1 Indledning

Læs mere

Department of computer science

Department of computer science Department of computer science Titel: Wap.studenternet.auc.dk Tema: Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere Projektperiode: 3/2 30/5 2003 Semester: Informatik 2. Semester Projektgruppe:

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral 2 Indhold 0. Rammerne for samarbejdet... 3 1. Programredaktionen i SFC... 6 2. Arbejdsfunktioner der skal understøttes i Programredaktionen...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

IT-Diplom afgangsrapport

IT-Diplom afgangsrapport IT-Diplom afgangsrapport Synkronisering og vedligehold af brugerstyring Replikering fra AD til ADAM EVA Lasse Frederiksen Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2008-34 Technical University of Denmark Informatics

Læs mere