Indholdsfortegnelse. Specialebeskrivelse. Projekttitel. Projekttype. Specialets URL adresse : Deltagere. Ansvarligt Studienævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Specialebeskrivelse. Projekttitel. Projekttype. Specialets URL adresse : www.it-c.dk/~nf/ Deltagere. Ansvarligt Studienævn"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Specialebeskrivelse Projekttitel Specialebeskrivelse... 2 Offline XML Datavarehus Projektgrundlag... 5 Forhistorisk logbog... 8 Logbog for specialeperioden...17 Projekttype Speciale for kandidatuddannelsen på Internet teknologi linien ITU 2002 Specialets URL adresse : Deltagere Nicolas Fontan INT-F2000 8/ Nikolai Steenstrup INT -F2000 8/ Ansvarligt Studienævn (Enhver studieaktivitet hører ifølge Studieordningen for kandidatuddannelsen i informationsteknologi 11, stk.4, under ét og kun ét studienævn) Vejledere Hovedvejleder Thomas Hildebrandt Vejleder Oracle Jan Cordtz Fordeling af Vejleder timer Der er afsat 1 time/uge til vejledermøder med hovedvejlederen, herefter anvendes vejledertimer med hovedvejleder, efter behov. Med hensyn til vejledning fra Oracle, vil den forholdsvis være koncentreret i den halvdel af specialeperioden omfattende ca. 20 arbejdsdage hos Oracle med vejledning efter behov. I den sidste halvdel af specialet anvendes XML - vejleder i det omfang det vil være praktisk muligt. 1 2

2 Projektets mål og indhold Målet med dette speciale er at studere metoder til at overføre data fra et datawarehouse til en begrænset klient, som kun kan få en del af informationerne, således at klienten ikke nødvendigvis behøver at være koblet op til databaseserveren hele tiden, men i de fleste tilfælde kan få sine svar fra den lokale begrænsede database. Specielt ønsk er vi at undersøge hvorvidt XML er velegnet til at overføre data fra datawarehouse, samt til at søge og lagre data i klienten (database funktioner). Specialet vil udover behandlingen af ovenstående problemstillingen indeholde en introduktion til data warehouse teori samt en teoretisk beskrivelse af forløbet fra datagenerering over datawarehouse til den begrænsede database knyttet til en konkret prototype af systemet. Projektperiode Specialestart : mandag den 4. februar 2002 Afslutning : torsdag den 1. august 2002 Afleverings omfang Materialet skal afleveres i 6 eksemplarer indeholdende rapport (max. 90 sider), evt. demonstration, på cd eller på papir. Bedømmelse af specialet Hvilken eksamensform skal bruges. Censur? Karakter (13-skalaen el ler Bestået/Ikke Bestået, se Studieordningen for kandidatuddannelsen ved IT -højskolen 24, stk. 9. Metode Målet med dette speciale skal opnås gennem følgende metoder: Litteraturstudie Undervisning i datawarehouse teori hos Oracle Enkelte forelæsninger i XML Konstruktion af prototype og test af protokol for dataoverførsel og formater for datarepræsentation Fagområder Der arbejdes primært indenfor to fagområder Datawarehouse og xml-database, den forventede nye viden vil opstå i konfrontationen mellem disse to områder. Virksomhedskontakt Specialet er et virksomheds projekt, således forstået at specialet tager udgangspunkt i en konkret virksomheds problemstilling. Virksomhedsdata Specialet skrives for virksomheden Oracle. Kontaktpersonen er Jan Cordtz med adressen : Virksomhedens rolle Virksomheden har først og fremmest til opgave at støtte med software, litteratur, undervisning samt vejledning i henhold til det omfang, der er beskrevet i afsnittet om virksomhedens rolle, specialet inden for Oracle database og datawarehouse teori. Beskrivelse af projektforløbet 1. del - Fra data til datavarehus (periode februar - marts 2002) Herunder beskrivelse af database kontra datavarehus teori Forløb : 1) Oprettelse og konvertering af database 2) Design af datawarehouse løsningen 2. del - Fra datavarehus til XML- repræsentation (periode april - maj 2002) Herunder diskussion af data overførsels omfang, datahierarkier, og datasikkerhed Forløb : 3) Primær klient forespørgsel til datavarehus 4) Passende datamængde fra datavarehus til klient (XML-format) 3. del - XML lagring og søgning (periode juni - juli 2002) Herunder behandling, beskrivelse af XML teknologier til udtræk fra XMLdatabase, samt præsentation af udtræk i form af f.eks. HTML. Forløb : 5) Opbygning af XML struktur/database 6) Behandling af Klient forespørgsel (præsentation i HTML) Dato : Hver deltagers underskrift Virksomhedskontakt Hovedvejleders underskrifter Nicolas Fontan, Jan Cordtz Thomas Hildebrandt Nikolai Steenstrup 3 4

3 Projektgrundlag Speciale-grundlag for Specialet (Internet -teknologi linien IT Højskolen) gældende for Speciale-gruppen (Datawarehousing og off-line XML-Database ) Speciale-grundlag beskrives udfra følgende punkter ; titel, perioden, gruppen, vejledere, udgangspunkt, arbejdsdage, møder, logbogen, rapportskrivning og hjemmearbejde. Projekttitel : Datawarehousing og off-line XML-Database Projektperiode : Fra fredag den 1. februar 2002 til mandag den 1. august Arbejdsdage : Følgende faste arbejdsdage i specialeperioden er aftalt, i forventning om at får mest muligt ud af arbejdsdagene Mandage : Tirsdage/Torsdage : Fredage : Derudover arbejdes der individuelt (hjemmearbejde) efter aftale mellem arbejdsdagene, og afholdes yderligere gruppemøder efter behov. Logbogen : Logbogen skal indeholde en procesbeskrivelse af specialeforløbet, logbogen føres sideløbende med Specialet. Det aftales fra gang til gang hvem der skriver logbog for projektdagen, logbogen som nyeste ajourførte version vil altid være tilgængelig på BSCW i mappen Logbogen. Projektgruppe : Nicolas Emmanuel Fontan Nikolai Steenstrup Vejledere : Hovedvejleder: Virksomhedskontakt: Thomas Hildebrandt Jan Cordtz (Oracle) Rapport skrivning : Rapportskrivning skal ligeledes foregå sideløbende med Speciale arbejdet og så vidt muligt i renskrevet tilstand. Renskrivning og eventuelle mangler udføres mellem gruppearbejdsdagene af de gruppemedlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Rapporten opdeles efter dispositionen i delafsnit med hver sit filnavn, disse filer skal administreres i BSCW, hvor de vil være at finde i mappen Speciale Rapport med versions numre, således at den pågældende udgave altid er opdateret. Til slut samles og redigeres rapporten. Desuden udarbejdes et gennemgående layout. Udgangspunkt : Med udgangspunkt i problemformuleringen fra Oracle samt IT-Højkolens retningslinier for Specialeskrivning, arbejdes der i projektgruppen efter følgende forhold : Møder : Der afholdes gruppemøder i starten af hver arbejdsdag fra kl :30, hvor der gøres status. Der afholdes hvis muligt vejledermøder hver mandag fra Derudover afholdes der møder efter behov. Dokumenthåndtering : - Struktur / disposition => 10 % - Første udkast (gennemgås fælles) => 60 % - Færdigt udkast (sendes til vejlederen) => 75 % - Rettet udkast (sproglig gennemgang) => 90 % - Endelig udgave. => 100 % Hjemmearbejde : Udført arbejde (rapport eller logbog), dokumentation, mødedatoer samt nyttige URL er skal lægges på BSCW, således at det er tilgængelig for alle. Spontane opdagelser af almen vigtighed skal sendes i form af til den anden. 5 6

4 Hardwarekonfiguration : Oracle Server (IP: ) : Hardware Athlon XP med 512 MB RAM, 80 GB harddisk Programmer Funktion Windows 2000 Professiona l SP2 Styresystem Word 2000 Speciale skrivning MS Visio 4.0 Redigering af illustrationer til rapporten Adobe Photoshop 5.0 Redigering af billeder til rapporten Excel 2000 Opretning af Forhandler fil Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Generering af testdata Access 2000 Oprettelse af datakilde MS SQL Server 7.0 / ODBC Import og Eksport af kildedata Oracle 9i Enterprise Edition datakilde og data warehouse Oracle Warehouse Builder Opbygning af data warehouse Oracle Discoverer 4.0 Analyse af data warehouse JCreator Pro 2.0 Java Editor Java-J2E / JDBC Overførsel/transformation af DW til XML server XML Spy 4.3 XML editor MS Explorer 6 Browser som understøtter XML Ultra Edit 32 Diverse kode editor MS IIS 5.1 Web browser til ASP scripts, XML og BSCW på port 81 Apache Web browser til Oracle Dokumentationen på port 80 BSCW Fil server med versionsstyring 2 stk. klienter bærbare PC : Indledning Forhistorisk logbog Denne del af specialelo gbogen beskriver arbejdsforløbet frem til speciale start den 1. februar Logbogen omhandler den periode hvor forhistorien, som findes i projektintroduktionen, blev udarbejdet. Det er med andre ord en kort beskrivelse af de hændelser som førte frem til det endelige specialeprojekt. Torsdag d. 27. september Udvalg af virksomheder (hos Nikolai). Gennemgang af bogen Karriere Vejviseren IT Udvalg af de meste relevante virksomheder Vi ringede til Martin Jensen (Oracle) for at få en kontaktperson. Afsendelse af til Oracle Onsdag d. 3. oktober Telefonisk kontakt til virksomhederne (Nikolai) Nikolai ringede til halvdelen af virksomhederne for at få fat på kontaktpersoner. Udarbejdelse af liste over adresser/virksomheder/kontaktperson. Hardware Programmer Windows 2000 Professional SP2 Word 2000 Excel 2000 Access 2000 Oracle Discoverer 4.0 JCreator Pro 2.0 Java-J2E / JDBC XML Spy 4.3 MS Explorer 6 Ultra Edit 32 MS IIS 5.1 Pentium II, 400 Mhz, 256 MB RAM, 6.5 GB harddisk Funktion Styresystem Speciale skrivning Opretning af Forhandler fil Oprettelse af datakilde Analyse af data warehouse Java Editor Overførsel/transformation af DW til XML server XML editor Browser som understøtter XML Diverse kode editor Web browser til ASP scripts, XML Torsdag d. 4. oktober Afsendelse af s (ITU). Efter manglende respons fra Oracle, afsendes følgende s til 7 af de udvalgte virksomheder. Kære virksomhed, Vi er to studerende fra IT-højskolen i København, som skal lave speciale, startende fra 1.februar til juli Vi har tidligere skrevet projekt om databasestruktur og sammenligning af server-side script sprog (PHP/ASP). Vi har tænkt os at arbejde med sammenligning af web -baseret database løsninger: - en ren relationel databaseløsning - en kombination af relationel database og XML - en ren XML baseret løsning 7 8

5 I forbindelse med denne sammenligning, kunne vi godt tænke os at inddrage brugen af datawarehouse. Med hensyn til emneområde, finder vi det vigtigt at samarbejde med en virksomhed om en konkret problemstilling. Vi håber at jeres virksomhed kan tilbyde et projektemne som kan understøtte de overstående områder. Med venlig hilsen Nikolai Steenstrup og Nicolas Fontan Tirsdag d. 9. oktober Telefonisk kontakt til virksomhederne (Nikolai) Nikolai ringede til den anden halvdel af virksomhederne for at få fat på kontaktpersoner. Udarbejdelse af liste over adresser/virksomheder/kontaktperson. Torsdag d. 11. oktober Møde med ARF (ARF) Virksomheds møde i Amt Råds Foreningen. Udlevering af materialer omkring EPJ elektroniske patient journaler. ARF Projektbeskrivelse Projektet går ud på at hjælpe med at harmonisere de mange kliniske databaser der findes på landsplan i Danmark, samt at tage dataene fra EPJ (Elektronisk Patient Journal) i betragtning i et fælles system/arkitektur. Det nye system kan være en kombination af relationelle databaser og XML. Der må gerne tænkes på konverteringen af en nuværende klinisk database til det nye system som en model til konverteringen af de øvrige kliniske databaser. Der udgives en rapport i løbet af november, som er resultatet at en undersøgelse, som vil give et udgangspunkt i attributterne som skal være fælles for de forskellige klin iske databaser i det nye system. Denne rapport bliver udgangspunktet for projektet Afsendelse af s samt korrespondance (ITU). Afsendelse af s til de sidste 7 virksomheder. Aftale møde med Navision Torsdag d. 25. oktober Møde med Navision (hos Navision) Virksomheds møde hos Navision. Navision Projektbeskrivelse Det vi ønsker, at I kigger på, er en integrering mellem Axapta 3.0 og OLAP delen i Oracle 9i. Dette indebærer generering af kuber i Oracle 9i inde fra Axapta. Dette gøres ved brug af en passende teknologi, det kunne være COM, Corba, Java, eller... Selve Axapta delen bygger på det framework, som findes eller kommer til at findes i Axapta 3.0 til generering af kuber i Microsoft Analysis Services. Torsdag d. 1. november Møde med PKA (hos PKA) virksomheds møde i PKA. PKA Projektbeskrivelse Projektets indhold Der skal etableres dele af et Help Desk system til understøttelse af brugerservicefunktionerne i PKA. Det samlede system skal have følgende hovedfunktionaliteter: Incident registrering Trace funktion Faciliteter til registrering af Incidenter som f.eks.: Fejlmelding af udstyr og software Bestilling af flytning af udstyr Bestilling af installation af software Bestilling af hjælp til problemløsning Incidenter skal kunne registreres af alle i PKA. Incidenter skal kunne prioriteres. Det skal være muligt at følge status og udvikling af en Incident for såvel de medarbejdere som sidder i brugerservicefunktionen samt for den medarbejder som har initieret den aktuelle Incident. Eskaleringsfunktion Systemet skal indeholde funktioner til eskalering af Incidenter, der ikke bliver håndteret tilstrækkeligt hurtigt. Ledelsesinformation Systemet skal kunne levere statistisk information omkring arten af Incidenter, håndteringshastigheder m.v., f.eks. ved hjælp af en egentlig datawarehouse løsning. 9 10

6 Projektets form Projektets tænkes gennemført som et egentligt udviklingsprojekt, hvor der udarbejdes en kravspecifikation. Metoden til dette kan vælges frit med udgangspunkt i den objektorienterede tankegang. Teknologiplatform Valg af teknologiplatform kan ske indenfor de rammer, som PKA anvender i dag: Oracle Database og Applikations Server SQL og PL/SQL Microsoft SQL Server Java Microsoft.NET (C#, Visual Basic, C++, Interdev) JSP/ASP Swing XML Qualiware Alternative teknologier kan eventuelt afprøves parallelt med henblik på en vurdering af deres egnethed. Torsdag d. 8. november Møde med Rambøll (hos Rambøll) virksomheds møde i Rambøll. Rambøll Projektbeskrivelse Rambøll Informatik A/S vil gerne have videreudviklet et system til styring af Change Management. Vi har i vores afdeling både udviklingsprojekter og vedligeholdelse af kørende applikationer, og i en anden afdeling har vi driftsafvikling (Facility Management). Change Management indebærer for os styring af de ændringer, som skal lægges på det kørende system. Vi anvender et egetudviklet sagsstyringssystem til at holde styr på de enkelte sager, som kunden ønsker at vi håndterer, og vi anvender fortrinsvis VSS (Visual Source Safe) til styring af kildetekstversioner. Styringen af overdragelsen af nye versioner fra udvikling/supportgrupperne til drift er i dag delvis manuelt baseret, og det er bl.a. her, der er behov for at forbedre arbejdsprocesserne. Vi har ikke klare forestillinger om, hvad forbedringerne skal omfatte, men lad mig først lige beskrive et typisk sagsforløb Kunden anmoder om en ændring (typisk e ) 2. Der oprettes en ny sag, emai len pastes ind i et beskrivelsesfelt. En teamleder sættes ansvarlig for at estimere opgaven. Der sendes en kvittering ( ) til kunden med oplysning om sagsnummer 3. Teamlederen estimerer sagsomfanget, der sendes (tilbud) til kunden og sagsstatus sæ ttes til Awaiting accept og kunden sættes ansvarlig 4. Kunden afviser eller godkender tilbudet ( ) 5. Teamlederen uddelegerer en godkendt opgave til en medarbejder 6. Medarbejderen rapporterer ugentligt om fremdrift og restestimat 7. Medarbejderen checker relevante kildetekster ud 8. Medarbejderen gennemfører konstruktion og funktionstest 9. Medarbejderen checker de nye versioner af ændrede kildetekster ind 10. Medarbejderen dokumenterer de ændrede kildetekster og versioner i sagen 11. Medarbejderen ændrer sagsstatus til Patch og Patchmaker sættes ansvarlig Patchmakeren holder løbende øje med, hvor mange sager der har fået status Patch. Når et passende antal sager er klar, sker der følgende. 12. Der udfyldes en Change Form, hvor alle medtagne sager listes og en række informat ioner til driftsafdelingen gives 13. En oversigt over de nævnte kildetekster og versioner i alle sagerne udarbejdes 14. Et Install-script udarbejdes 15. En oversigt over kørende versioner af de nævnte kildetekster udarbejdes 16. Et Regret-script udarbejdes 17. Scripts og kildetekstversioner pakkes sammen i en patch 18. Patchen prøveinstalleres i et testmiljø 19. Status på sagerne sættes til Internal test og ansvar for sagerne gives til en eller flere kvalitetssikrere/testere 20. Når en sag er testet og godkendt sættes status til Delivery med Patchmakeren som ansvarlig 21. Patchmakeren holder øje med at alle sager i patchen får status Delivery 22. Scripts og kildetekstversioner pakkes sammen og leveres sammen med Change Form til driftsafdelingen 23. Status på sagerne i patchen sættes til External test I driftsafdelingen sker der nu følgende. 24. Change Form og scripts granskes indgående og verificeres 25. Patchen installeres på et præproduktionsmiljø 26. Kunden informeres (emal) om patchen og anmodes om at verificere ændringerne 27. Kunden gennemfører verifik ationstesten 28. Kunden melder tilbage ( ) om resultatet af verifikationstesten 29. Kunden giver godkendelse til at køre patchen på produktionsmiljøet 30. Patchen installeres på produktionsmiljøet 12

7 31. Kunden informeres igen ( ) om patchen og anmodes om at verificere ændringerne på produktionsmiljøet 32. Kunden gennemfører verifikationstesten 33. Kunden melder tilbage ( ) om resultatet af verifikationstesten på produktionsmiljøet Det ovenfor beskrevne forløb overvåges af udvikling/support, idet driftsafdelingen ikke anvender eller ajourfører sagsstyringssystemet, og når verifikationstesten er positivt gennemført, ændrer udvikling/support status på patchens sager til Approved. Vi vil gerne have udvikling/support og drift til at bruge det samme sagsstyringssystem, og i så høj grad som muligt automatisere sagsstyringen. Et element kunne være notifikation dvs en til den (nye) ansvarlige når en sag skifter status eller ansvarlig. Det indebærer, at der til hver sag skal være en distributionsliste ( adresser). Et andet element kunne være automatisk registrering af s i de sager de vedrører. Et tredje element kunne være en ny sagsstruktur, hvor en sag (= en patch) kan bestå af et antal delsager (= de nuværende enkeltsager), og hvor oversagen kan styres mht status og ansvarlig. Der skal så være nye skærmbilleder, som begge afdelinger bruger til styring/registrering af patchens forløb. Et fjerde element kunne være automatisk generering af install scripts. Der skulle i så fald indføres kildetekstlister (de nye versioner) til hver sag. Et femte element kunne være nye oversigtsbilleder, som viser status og ansvar for alle oversager. Og der er givetvis mange andre forbedringsmuligheder. Vores udviklings-, test- og driftsmiljøer er SUN maskiner og Oracle databaser. Der er anvendt PL/SQL og dynamisk PL/SQL og HTML. Desuden er nogle moduler kodet i Java. Vores sagsstyringssystem består af en Oracle database med en Java Client/server overbygning (som vi pt. ikke bruger) samt en tilsvarende PL/SQL-HTML overbygning (som er den vi pt. bruger). Vi er ikke værktøjsfikserede det er for os forretningsprocessen der er det vigtigste. Onsdag d. 14. november Møde med Oracle (hos Oracle) virksomheds møde i Oracle med Jan Cordtz. Oracle Projektbeskrivelse DataWarehousing og off-line adgang via "XML-Database" I forbindelse med et ønske om at kunne stille DataWarehouse information tilrådighed på f.eks. mobile klienter og dermed have adgang til information uden direkte at være i forbindelse me d DataWarehouset, ønskes det vurderet samt beskrevet om et sådan scenario kan opfyldes ved brug af XML. I denne sammenhæng er det interssant at få vurderet hvorledes man kan håndtere sikkerhed i en sådan løsning. Desuden er det også væsentligt at få bygget en løsning der tilgodeser et passende informations behov uden at man skal overføre de oftest millioner af rækker fra et DataWarehouse, da dette må anses for værende praktisk umuligt. Teoretiske elementer der indgår i denne opgave - DataWarehouse teknologi, XML, kommunikation samt Sikkerhed Praktiske elementer - Oracle9i DW teknologi baseret på SQL og PL/SQL samt XML. Ønsket resultat - En XML baseret "database" løsning, som håndtere ovenstående problemstilling. Torsdag d. 15. november Møde med Motorola (hos Motorola) Virksomheds møde i Motorola. Motorola Projektbeskrivelse Log håndterings system Udarbejdelse af log overvågnings system, i forbindelse med fejlfinding i 4 store netværks servere. Systemet skal kunne hjælpe teknikerne med at optimerer fejlfindingsprocessen, således at alle log filer scannes og kun de fejlbehæftede og de mulige fejlbehæftede sendes videre til teknikerne. Systemet kan eventuelt udarbejdes med en salgs kunstig intelligens, således at det på en måde lære at læse logfilerne selv

8 Torsdag d. 22. november Møde med Fritz Henglein og Thomas Hildebrandt (ITU) Møder i forbindelse med valg af hovedvejleder. Endelig udvælgelse af virksomhed/speciale emne. kommentarer angående de 6 Projektbeskrivelse fra Fritz Henglein (25. november 2001) Kære Nikolai og Nicolas jeg har kigget paa de projektforslag for specialer I har liciteret hos en raekke danske firmaer. Hermed mine kommentarer, vurdering og anbefalinger: P1: Tynd X ML-baseret klient til central datawarehouse system (Oracle) P2: Styring af change management (Ramboell Informatik) P3: Network Management Diagnostics Tool (Motorola) P4: Harmonisering af kliniske databaser (Amter?) P5: Integration af Axapta 3.0 og OLAP i O racle 9i (Navision) P6: Help Desk System (PKA = Pensionskassernes Administration?) P1: Projektet synes at give grundlag for selvstaendig undersoegelse. Maalsaetningen for projektet er baade principiel (teoretisk) og praktisk (praktisk). Nogle fundamentale emner er: inkrementel memoization/precomputation af queries, hierarkisk struktur; replikation af data; teknologisk basis og evaluering af XML teknologier i denne sammenhaeng. Virker som en god ramme for et udfordrende specialeprojekt. P2: Meget omhyggeligt beskrevet scenario, som skulle godt give uden at tage forskud paa loesningen, hverken paa principiel eller teknologisk plan. P3: Lidt uklar hvad der skal manages, dvs. hvilke oplysninger der skal indsamles, hvad det er man indsamler data fra og hvad disse skal bruges til. Virker umiddelbart lidt raadet paa mig. P4: Ikke meget, der er konkret. Kan pege imod, at man er alene stillet med opgaven -- og ikke engang ved, hvad der er oensket -- men kan ogsaa pege paa, at man har store muligheder for a t tage "fat" paa et stort og samfundsmaessig vigtigt emne. I den forstand risikabel, kraever noejere afklaring af praktiske forhold (har man adgang til folk som ved, hvad de grundlaeggende problemer er, og til folk, som kan fortaelle en, hvad forventningerne til harmoniseringen er). P5: Godt projekt for et sommerjob. P6: Et godt 4 -ugers projekt for OOP eller DS-studerende paa konstruktionssiden. Maaske 12-ugers projekt pga. af arbejdsomfanget. Virker paa mig, som om samme goer sig gaeldende (4-ugers projekt) paa kravspecifikationssiden. Med kun adgang til problemformuleringerne (altsaa med hverken yderlige oplysninger eller adgang til relevante personer hos de relevante firmaer) virker P1 som det mest lovende som specialeprojekt at de 6. Jeg vil g entage, at I har gjort et rigtigt godt stykke arbejde ifm. opdyrkning af relevante virksomhedskontakter i denne forbindelse! Der er andre emner i relation til XML og databaser, som jeg mener ville vaere spaendende som specialeemner; f.eks. undersoegelse og aktuelle og planlagte systemer til lagring af XML-dokumenter: RDBMS med XML-frontends, egentlige XML databaser (XML-dokumentbaser med query front ends), XML metadata (f.eks. "Semantic web") vs. RDBMS metadata; benchmarks -- anvendelser af XML-baserede applikationer og sammenligning af, hvordan det gaar, hvis man bruger forskellige lagersystemer for XML-dokumenter. Man kunne bruge de mere "datatunge" af de givne projekter some 'case'; f.eks. patientjournaler (P4) eller cachede datawarehouse data, som man saa bruger for at evaluere i praksis, hvordan man kan lagre dem bedst muligt i forskellige systemer. Med venlig hilsen, Fritz Torsdag d. 20. december Møde med Oracle (hos Oracle) møde omkring de praktiske forhold omkring specialet med Jan Cordtz. Onsdag d. 30. januar Formøde (hos Nicolas). Administrativ arbejde: vejleder ansøgningen udfyldes. Gennemgang af vores edb system: Nicolas forklarer installationen af IIS web og FTP servere, samt BSCW server. Oracle 9i installation på vores server: Installationen skal gennemføres 3 gange før vi finder løsningen til hvordan det kan lykkes. Efter ca. 2 timer lykkes det. Skrivning af arbejdsgrundlaget for Specialet. Planlægning. Der besluttes at vi skal planlægge arbejdet over de 6 måneder på en grafisk måde, samt en detaljeret planlægning for hver måned, løbende. Vi regner med at få 1 time vejledning om ugen, i gennemsnit. Status : Installation af systemerne udført på serveren. Hjemmearbejde til 4/ : Nikolai : Skriver Speciale forhistorie. Planlægning. / 3 timer Nicolas : Forklaring af server installations proces. Speciale Portal. Logbog Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse

9 Indledning Logbog for specialeperioden Logbogen beskriver arbejdsforløbet i specialeperioden og indeholder en ugentlig statusopgørelse, korte referater af projektmøde, gruppemøder, vejledermøde og undervisning. Derudover redegøres for arbejdsgangen, gruppearbejde samt individuelt og fælles hjemmearbejde. Sidst i logbogen findes en oversigt over det samlede tidsforbrug på hjemmearbejde, vejledermøder og specialet som helhed. 1. Speciale uge Mandag d. 4. februar Første arbejdsdag (ITU). Færdiggørelse af vejlederansøgning samt aflevering af denne. Opnåelse af rettigheder til programinstallation samt installation af Oracle. Udarbejdelse af logbogs struktur og forhistorisk logbog. Arbejde med Oracle 9i i forbindelse med valg og behandling af testdata for Specialet. Udarbejdelse af specialebeskrivelse for specialet. Planlægning på baggrund af specialebeskrivelse udarbejdes en overordnet plan for hele forløbet. Dernæst udarbejdes en plan for den første delperiode (1/6 svarende til 4 uger) Fra data til datavarehus Status : Arbejdsgrundlag 100 % Forhistorisk dokument 100 % Server opsætning 90 % Forhistorisk log 50 % Speciale plan (planlægning) Opsætnings struktur 15 % Speciale beskrivelse 10 % Hjemmearbejde til 8/ : Nikolai : Færdiggørelse af Specialebeskrivelsen. Forhistorisk logbog Nicolas : Færdiggørelse af Planlægnings struktur / 4 timer Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse til kap 5/ kap 7. Onsdag d. 6. februar Gruppearbejde (ITU). Gennemgang af planlægningen. Rettelser af strukturen Sende udkast af specialebeskrivelse til vejlederne per . Hjemmearbejde til 7/ : Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse. Test af Oracle, læsning af Online instruktionsbog for EnterpriseManager. Prøv at lave overførsler fra Access til Oracle. Oprette database, undersøg testdatabase. Torsdag d. 7. februar Gruppearbejde (ITU). Opstart med Oracle database. Gennemgang af Enterprise Management Console. Vedtagelse af generel tabelstruktur uden specifikke emner. Oprettelse af et Schema (under database) og oprettelse af nogle generelle tabeller. Test af indsættelse i Oracle. Hjemmearbejde til 8/ : Nikolai : Installation af microsoft.net. Fiktiv datamodel Nicolas : Eksport fra Access til Oracle. Prøver at sætte Oracle database server registreret online. Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse kap 6/7. Fredag d. 8. februar Planlægningsmøde (ITU). Ny database model vedtaget, som udgangspunkt for specialet. Det lykkes at få adgang til Oracle server på speciale-itu.net fra Enterprise Manager Console fra ITU Gruppearbejde. Oracle Management Server problem. Vi skriver til Jan. Generering af fiktive data i VB til Access

10 Vejleder møde med Thomas. Omformulering af problemstillingen. Status : Forhistorisk log 100 % Server opsætning 100 % Speciale plan (planlægning) Opsætnings struktur 100 % Speciale beskrivelse 95 % Hjemmearbejde til 11/ : Nikolai : Kig på tilfældige datoer generering (VB-program) / 4 timer Strukturere kapitel 1 i afsnit Nicolas : Rettelser af speciale beskrivelsen. Kig på OracleManagement Server problem Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse kap 8 2. Speciale uge Status 11/ : Speciale beskrivelse 95 % Kapitel 1 15 % Struktur 90 % Indledning 95 % Afsnit % Afsnit % Bilag VB-Genererings program (Del af produktionen) 80 % Afsnit % Mandag d.11. februar Gruppemøde (ITU). Gennemgang af hjemmearbejde (Visual Basic Fiktiva program) Planlægning af dagen Gruppemøde (ITU). Færdig udgave af specialebeskrivelsen. Skal godkendes af Thomas. Planlægn ing af første del af februar (kapitel 1) Skriv ark med spørgsmål til Jan om OMS m.m. Tilpasning af Visual Basic Fiktiva program til en passende størrelse (forhandler, salg, kunder, produkter antal). Find ud om der skal bruges SQL server eller om Access klarer mange data. Dato format. Installation af SQL server på ITUs maskine. Hjemmearbejde til 12/ : Nikolai : Skrive på udkast til indledning 1. kapitel Nicolas : Kig på eksport muligheder fra Access/MS SQL Server Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse. Tirsdag d. 12. februar Gruppemøde (hos Nikolai). Installation af MS SQL server + RAM + VisualStudio.net Hjemmearbejde til 14/ : Nikolai : Rette VB-program og oprettelse af stor Acces database Nicolas : Kommunikation mellem Oracle Databaser på nettet Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse

11 Torsdag d. 12. februar Speciale skrivnings kursus (IT-C). Færdig udgave af specialebeskrivelsen. Skal godkendes af Thomas. Installation af MS SQL server Vejleder møde med Thomas (IT -C). Endelige rettelser til speciale beskrivelsen med Thomas Gruppearbejde (IT -C). Indskrivning og afsendelse af den færdige specialebeskrivelsen til Jan Cordtz. Hjemmearbejde til 19/ : Nikolai : Færdigt udkast til afsnit og afsnit Fælles: Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse til kap Speciale uge Status 19/ : Speciale beskrivelse 100 % Kapitel 1 15 % Struktur 90 % Indledning 95 % Afsnit % Afsnit % Bilag VB-Genererings program (Del af produktionen) 85 % Afsnit % Tirsdag d.19. februar Gruppemøde (hos Oracle). Gennemgang af teorien Gennemgang af rettigheder/brugere for Oracle Adgang til andre databaser Frokost Gennemgang af Oracle Warehouse Builder Onsdag d. 20. februar Gruppemøde (ITU). Opdatering af planlægningen/logbogen Tilføjelser i arbejdsgrundlag (Dokumenthåndtering) Installation af OWB Gennemgå procesforløb for Kapitel 1 Aftale hjemmearbejde Skriv til Jan -> projektbeskrivelse Hjemmearbejde til 21/ : Nikolai : Rette VB-program og oprettelse af stor Acces database Læs dokumentation om Oracle 9i Datawarehouse. Torsdag d. 21. februar Gruppearbejde (IT-C). Vi prøver alt muligt for at få Oracle til at læse data fra Access databasen, således at Fiktiva.mdb er en virtuel Oracle database. Dette skal bruges til at bygge et datavarehus med Warehouse Builder. Det lykkes ikke at tilgå Access fra Oracle. Vi skriver til forums og til Oracle for at finde en løsning

12 Derefter, prøver vi at anvende Oracle Warehouse Builder (OWB). Hjemmearbejde til 22/ : Nikolai : Ændringer i VB programmet til den nye struktur Nicolas : Kig på Access2000-Oracle tilsutninger. Løse problem med kommunikationen mellem maskinerne over nettet Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Fredag d. 22. februar På grund af snestorm, hver for sig. Nikolai laver VB programmet igen efter at arbejdet fra i går gik tabt da computeren gik ned. Nicolas installerer Oracle Warehouse Builder på serveren og gennemgår Oracle dokumentationen, samt øvelserne. Hjemmearbejde til 25/ : Nikolai : Skriv delafsnit 1.2 Nicolas : Skriv delafsnit 1.3 i rapport 4. Speciale uge Status pr. 25/ : Kapitel 1 30 % Struktur 100 % Indledning 100 % Afsnit % Afsnit % Afsnit % Afsnit % Bilag VB-Genererings program (Del af produktionen) 98 % Afsnit % Mandag d. 25. februar Gruppemøde (ITU). Opdatering af logbogen Gennemgang af VB programmet Installation af Oracle Warehouse Builder Eksporter databaser fra Access til Oracle igennem MS SQL Server Huligennem + oprettelse af kildedata i Warehouse Builder Hjemmearbejde til 27/ : Fælles: Læs Oracle dokum entation om Oracle Warehouse Builder Nikolai : Færdiggøre VB programmet Nicolas : Rettelser i logbogen udvidelse af afsnit 1.3 i rapporten Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Tirsdag d. 26. februar Gruppemøde (Nikolai). Geninstallation af Nikolai s computer. Onsdag d. 27. februar Gruppemøde (Nikolai). Fortsættelse med Oracle Warehouse Builder. Oprettelse af DW. Anvendelse af flade filer som kilde. Eksport af den ny database model til MSSQL Server + forsøg til Oracle Oprydning af ITU computer til at få tilstrækkelig disk plads

13 Hjemmearbejde til 28/ : Nicolas: Beskrivelse af praktisk forløb for eksport af DW. Fælles: Eksport test fra MSSQL Server til Oracle med stor mængde data. Torsdag d. 28. februar Gruppemøde (ITU). Planlægning af specialets første del om datawarehouse Vi finder ud, at der mangler en bruttorpris attribut, til at bygge dimensionerne: ændring i database strukturen og VB programmet, generering af nye databaser og eksport af databaserne til MSSQL og Oracle. Oprettelse af nogle dimensioner Hjemmearbejde til 1/ : Fælles: Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Fredag d. 1. marts Gruppemøde (ITU). Vi fortsætter med at bygge de sidste dimensioner/hierarkier, samt fortsætter med at eksportere de nye databaser fra MSSQL til Oracle. Oprettelse af facts tabellen. Aftale med Jan Cordtz om at vi fortsætter implementeringen af DW hos Oracle næste uge, for at udnytte tiden optimalt. Forsøg at installere Oracle på bærbaren. Ændringer i Speciale beskrivelsen: præcisere hvor meget Oracle kan bidrage i vejledning. Hjemmearbejde til 4/ : Nikolai : Nicolas : Fælles: Generering af vores arbejde omkring DW på hjemme PC + eksport af DW indstillinger, som kan importeres på bærbaren. / 3 timer Installation af Oracle, Builder, eksport af databaserne og import af DW indstillinger på bærbaren /10timer Afsnit om DW forudsætninger (1.2.1) + ELT proces (1.2.2) Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder 5. Speciale uge Status pr 04/ : Kapitel 1 80 % Afsnit 1.3 Datastruktur 75 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 50 % Bilag VB-Genererings program (Produktionsdelen) 100 % Kapitel 2 40 % Indledning 0 % Afsnit 2.1 Tilpasning af Kildedata 20 % Afsnit 2.2 Opbygning af Data warehouse 10 % Afsnit 2.3 Transformation fra kilde til warehouse 0 % Afsnit 2.4 Data warehouse test 0 % Bilag OWB proces filen (Produktionsdelen) 20 % Mandag d. 4.marts Gennemgang af OWB II (Oracle). Gennemgang af mapping for kunder og forhandlere Gennemgang af mapping for ordre, ordreliste og produkter Hjemmearbejde til 06/ : Nikolai: Arbejde videre med OWB Nicolas: Arbejde videre med OWB Fælles: Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder Onsdag d. 6. marts Gruppearbejde (ITU). Fortsættelse med OWB. Oprettelse af mapping for kunder, opfølgning på arbejdet hos Oracle fra mandag. Hjemmearbejde til 07/ : Nikolai: Arbejde videre med OWB Nicolas: Arbejde videre med OWB / 1 tim Fælles: Læs Oracle dokumentation om Oracle Warehouse Builder 25 26

14 Torsdag d. 7. marts Gruppearbejde (ITU). Fortsættelse med OWB. Oprettelse af mapping for alle dimensioner og salgs tabellen. Fejlen fra onsdag fundet og løst alle data fra kilderne er nu overført til data warehouset. Aftale med Jan om fredag eftermiddag i næste uge ang. Test og udbygning af vores data warehouse Hjemmearbejde til 08/ : Nikolai: Skrive logbogen for denne uge Nicolas: Beskrivelse af OWB processen Fælles: Læs Oracle guiden om datavarehus igen Fredag d. 8. marts Gruppemøde (ITU). Endelig aflevering af speciale beskrivelse. Evaluering af den første måneds tid med gennemgang af logbogen Planlægning af næste uges arbejde. Kikke på fejl i fakta tabellen vedrørende kostpris, salgspris og overskud Arbejde videre med DW omkring forespørgsler Vejledermøde med Thomas Hildebrandt Hjemmearbejde til 12/ : Nikolai : Skrive kapitel 1 færdig / 3 timer Indledning og Afsnit 2.2 Opbygning af Data warehouse Nicolas : Afsnit 2.1 Tilpasning af Kildedata Fælles: Læs Oracle guiden om data warehouse igen 6. Speciale uge Status pr 12/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 50 % Indledning 80 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 10 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 40 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 0 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 30 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 0 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 30 % Tirsdag d. 12.marts Gruppearbejde (ITU). Præsentation af hjemmearbejdet Der genereres nye mapping for at få rigtige beregninger i Facts tabellen Salg. Arbejde med Materialized Views.: Kombination af dimensioner og Facts tabellen tages som udgangspunkt for at lave forespørgslen til at oprette MV. Oprettelse af 2 test MV: o 1 som omsætningen for alle forhandlere, hvert år o 1 som viser finansielle informationer for Forhandler 1, hvert år Hjemmearbejde til 14/ : Nicolas: Logbog, opdatering af planlægning lav flere MV, så vi beholder de bedste. Søg litteratur på nettet om DW 27 28

15 Torsdag d. 14.marts Gruppearbejde (hos Nikolai). Vi arbejder med Oracle på Nicolas server, som bliver den officielle Oracle version. Vi arbejder videre med materialized views og laver alle dem vi mener er relevant. Oprettelse af Cube. Vi får problemer med OLAP Services, som ikke kan startes. Der bliver besluttet, at Kapitel 1 og 2 bliver afleveret til Thomas før Påske ferie. Hjemmearbejde til 18/ : Nikolai : Skriver på afsnit indledning, 2.1, 2.3 Nicolas : Skriver på afsnit 2.2, 2.4 Prøv Reconcile (opdatering med nye data i kildedata) Opdele bilag om OWB i de forskellige dele i Kapitel 2. Prøve at løse problemet med Oracle OLAP services. Oracle Litteratur om OLAP Services Guide. Find litteratur på nettet om OLAP 7. Speciale uge Status 18/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 60 % Indledning 90 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 25 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 50 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af datavarehus 10 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til datavarehus 50 % Afsnit 2.5 Anvendelse og t est af datavarehus 0 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 40 % Mandag d. 18. marts Gruppearbejde (ITU). Planlægning af denne uge beslutning om at stoppe arbejdet på skolen Møde i speciale rummet 3.12 om støj Arbejde med strukturen i kapitel 2 Data warehouse Hjemmearbejde til 19/ : Nicolas : Klargøre den bærbare til Oracle Forberedelse til morgendagens møde i Oracle Tirsdag d. 19. marts Undervisning (Oracle). Jan gennemgik området omkring OLAP og sikkerhed samt cube teori Frokost Installering af Descovery på den bærbare samt intoduktion af anvendelsen af produktet Hjemmearbejde til 21/ : Nikolai : Arbejde videre med teksten til Kap. 2 afsnit 2.1 og 2.3 Nicolas : Arbejde videre med teksten til Kap. 2 afsnit 2.2 og

16 Torsdag d. 21. marts Gruppearbejde (hos Nikolai). Vi arbejdede med Oracle Discovery i forbin delse med afsnit 2.5 test af vores datavarehus Planlægning af strukturen for afsnit 2.5 og hvem som skulle stå for hvad. Udskydelse af delaflevering af kap Diskussion af resten af specialet struktur af XML-store (offline datamart). Hjemmearbejde til efter påskeferien : Nikola i: Færdiggøre indledning og afsnit 2.1, 2.3 / 3 timer Begynde på afsnit 2.5 om OLAP og datamining Nicolas : Begynde på afsnit 2.5 om performence Beskrive anvendelsen af Descovery Arbejde videre med Descovery for test af datavarehus. Læse om emner relateret til det videre speciale forløb f.eks XML. Tænke over flere forskellige måder at teste vores datavarehus Finde litteratur om hvorledes man får XML ud af vores dat datavarehus. Læse de 2 første kapitler igennem og lave rettelser og forbedringer 8. Speciale uge Status 02/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 70 % Indledning 100 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 80 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 80 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 70 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 70 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 20 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 60 % Tirsdag d. 2. april Gruppearbejde (hos NIkolai). Planlægn ing af opstart på 2 del af specialet (XML-delen) Statusopgørelse Arbejde med eksempler i XML-bogen med egne produkter kap 3. XML til HTML ved hjælp af css dokument XML øer i HTML dokumenter Hjemmearbejde til 03/ : Fælles: Forberedelse til morgendagens seminar i Oracle Torsdag d. 4. april Seminar (Oracle). Seminar om etablering af IT-sikkerhed i virksomheder. Frokost Hjemmearbejde til 05/ : Læse kap. 4 i XML bogen 31 32

17 Fredag d. 5. april Gruppearbejde (hos NIkolai). Arbejde med eksempler i XML-bogen med egne produkter kap 4. transformationer XML dokument over speciale strukturen XML til HTML ved hjælp af xsl dokument XML til i HTML med serverskript asp dokumenter XML til XML (tilføjelse af nye elementer) Hjemmearbejde til 08/ : Nikolai : Lave logbogen Færdiggøre afsnit 2.3 Skrive på afsnit og Nicolas : Skrive på afsnit om test af Fiktiva DW Afslutte kap 4 i XML-bogen inkl. eksemplerne / 3 timer Læse kap 5 samt udføre øvelser i XML -bogen Læse om emner relateret til det videre speciale forløb f.eks XML Finde litteratur om hvorledes man får XML ud af vores datavarehus 9. Speciale uge Status 08/ : Kapitel 1 Test data 95 % Afsnit 1.3 Datastruktur 95 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 95 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 70 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 80 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 80 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 70 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 80 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 30 % Illustrationer til kap. 2 0 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdelen) 60 % Kapitel 3 XML - teknologier 5 % Gennemgang af XML- bogen 50 % Mandag d. 8. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen Statusopgørelse Afslutte eks. fra XML-bogen kap. 4 Nicolas gennemgår dem. Arbejde med eksempler i XML-bogen med egne produkter kap 5. Aftale vejledermøde med Thomas (fredag formiddag). Gennemgang af kap. 1 med rettelse og se på figurer. Hjemmearbejde til 09/ : Nikolai : Udfører rettelser til kapitel 1 Nicolas : Illustrationer til kap. 1 Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Arbejde videre med 5. kapitel i XML-bogen Læse kap. 7 i XML-bogen Tirsdag d. 9. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Arbejde med kap. 6 XML-bogen Gennemgang af indledning + afsnit Hjemmearbejde til 11/ : 33 34

18 Nikolai : Udfører rettelser til kapitel 2 afsnit 1 Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Arbejde videre med 6. kapitel i XML-bogen Læse kap. 7 i XML-bogen Torsdag d. 11. april Gruppearbejde (hos NIkolai). Anvendelse af teknikker fra litteraturen til egne forespørgsler (fakta og dimensions tabeller) Gennemgang af afsnit. 2.2 afsluttet. Hjemmearbejde til 12/ : Nikolai : Færdiggøre og gennemgå afsnit 2.3 Nicolas : Skrive på afsnit om test af Fiktiva DW Afslutte kap 5 i XML-bogen, inkl. eksemplerne / 3 timer Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Arbejde videre med 6. kapitel i XML-bogen Læse kap. 7 i XML-bogen Fredag d. 12. april Gruppearbejde (ITU). Vejledermøde med Thomas aflevering af kapitel (inkl. Afsnit 2.5) Start på gennemgang af afsnit 2.4. Aftale møde med XML-ekspert fra Oracle i uge 16 (Skrive til Jan) 10. Speciale uge Status 15/ : Kapitel 1 Test data 100 % Afsnit 1.3 Datastruktur 100 % Afsnit 1.4 Generering af testdata 100 % Illustrationer til kap % Kapitel 2 Data warehouse 80 % Indledning 100 % Afsnit 2.1 Introduktion til data warehouse 100 % Afsnit 2.2 Kontakt til kildedata 100 % Afsnit 2.3 Design og opbygning af data warehouse 100 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 85 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 30 % Illustrationer til kap % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdele) 60 % Kapitel 3 XML DW Server 10 % Gennemgang af XML- bogen 100 % Opbygning af test dimensioner i XML 75 % Struktur på resten af specialet 10 % Mandag d. 15. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen Statusopgørelse Aftale møde med Michael tirsdag 23/4 efter XML forelæsning Gennemgang af resten af afsnit 2.4. Arbejde videre med Fiktiva_XML_DATA WAREHOUSE test Hjemmearbejde til 18/ : Nikolai : Skrive på afsnit og / 3 timer Nicolas : Skrive på afsnit Hjemmearbejde til 15/ : Nikolai : Lave logbogen Oprette de resterende dimensioner i XML samt skemaer Nicolas : Geninstallere server /10timer Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Fælles: Læse Michaels noter om XML online Læse Database systemer kap. 29 Læse kap. 7 i XML-bogen 35 36

19 Torsdag d. 18. april Gruppearbejde (hos Oracle). Møde med Dennis Kroer omkring eksport af data warehouse til XML. o Forklaring af nye muligheder i Oracle sammenlignet med o Demonstration af Servlet og XSQL o Diskussion om søge muligheder i XML Hjemmearbejde til 19/ : Nikolai : Skrive på afsnit og Nicolas : Færdiggør installationen af Oracle 11. Speciale uge Status 22/ : Kapitel 2 Data warehouse 85 % Afsnit 2.4 Transformation fra kilder til data warehouse 100 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 40 % Illustrationer til kap % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdele 60 % Kapitel 3 XML DW Server 15 % Opbygning af test dimensioner i XML 85 % Struktur på resten af specialet 20 % Overføre DW til strukturerede XML-filer (via java program) 0 % Læse Michaels noter om XML online Mandag d. 22. april Fredag d. 19. april Gruppearbejde (hos Nicolas). Forsøg på at starte Oracle Discoverer uden succes Forsøg på at prøve XSQL og Servlet uden succes Vi skriver til Martin og Dennis fra Oracle for at få hjælp Diskussion om hvordan vi går videre med XML: strategi for søgning i XML Hjemmearbejde til 22/ : Nikolai : Nicolas : Skriv VB program til at generere XML / nye data i Oracle for at teste opdatering af data Geninstallation af Oracle på en ny måde så det løser kommunikations problemerne mellem de Oracle datavarehus og Discoverer Læs litteratur om OLAP/ROLAP fra nettet. Kig på eksempler omkring XML i Oracle litteratur /10timer Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen Diskussion om forløbet med hensyn til XML og DW funktion o Optimering med hensyn til filstørrelse: opdeling af filer efter måneden o Omstrukturering af dokumenter: integrere Facts tabellen i Tids dimensionen o Dokument håndtering i et hoved XML dokument (database) o Summering af resultatet direkte i XML strukturen: f.eks. ProduktGruppe1, KundeGruppe2 og Januar2000 o Alle former for beregninger medfører informationstab. Afinstallation af Oracle, som ikke fungerer korrekt mere. Generering af en XML fil fra en Forhandler database kilde i Access, vha. VB. Start på tilslutning til Oracle fra Java. Først med SQL server. Hjemmearbejde til 23/ : Nikolai : Opret tilslutning til SQL Server fra Java. Nicolas : Geninstallation af server med Windows 2000, for at undgå fejl med Windows XP. /10timer Læs Kapitel 15 - Distributed Computing fra Bruce Eckel

20 Tirsdag d. 23. april Gruppearbejde (ITU). Forbindelse etableres til Oracle fra Java, lokalt ved brug af JDBC -ODBC bro. Forsøg på at gør det distribueret, uden succes. Star på XML parseren i Java. Hjemmearbejde til 19/ : Nikolai: Geninstallation af Oracle på serveren Finde en løsning på kommunikations problemet med JDBC Nicolas: Færdiggør installationen af Oracle Læs litteratur om JDBC fra Sun og fra Bruce Eckel Find yderligere litteratur om emnet. Torsdag d. 25. april Gruppearbejde (hos Nicolas). Forbindelse etableres til Oracle fra Java, også distribueret. SQL forespørgsel problem løses med Oracle. Vi finder ud af problemet kommer fra dato formattet. Oprettelse af XML parseren i Java. Udtræk af forespørgsler, generering af filer. Test af den første XML genereret fil. Den er alt for stor (omkring 16 MB) og tager for lang tid at indlæse, for at kunne foretage forespørgsler. Der bliver besluttet om en ny arkitektur, hvor man gemmer summeringer i stedet for de oprindelige data. Hjemmearbejde til 29/ : Nikolai: Genopbygning af data warehouse med OWB Arbejder videre med Java parseren Nicolas: Færdiggør afsnit 2.5 i rapporten / 6 timer Færdiggør indstillingerne på den bærbare PC Kommunikation mellem Discoverer og Oracle Logbog 12. Speciale uge Status 29/ : Kapitel 2 Data warehouse 95 % Afsnit 2.5 Anvendelse og test af data warehouse 80 % Bilag OWB proces filen samt SQL-kilder (Produktionsdele 75 % Kapitel 3 XML DW Server 25 % Opbygning af test dimensioner i XML 100 % Struktur på resten af specialet 35 % Overføre DW til strukturerede XML-filer (via java program) 25 % Mandag d. 29. april Gruppearbejde (hos Nikolai). Planlægning af ugen. Gennemgang af afsnit redigering Installation af UltraEdit og JCreator Pro. Diskussion af struktur af kap 3 samt planlægning. Hjemmearbejde til 30/ : Nikolai : Arbejde videre med Java parser til XML. Start på ugens logbog, samt status for de sidste uger Struktur på kapitel 3 Nicolas : Se på klientsiden af applikationen (Brugergrænsefladen). Læs Speciale om OLAP som XML repræsentation. Tirsdag d. 30. april Gruppearbejde (hos Nicolas). Nikolai forklarer i detaljer den nye Java fil, som anvender en 3 dimensional array for at generere XML filerne ud fra data warehouset. Nicolas viser den første brugergrænseflade, lavet ud fra XML datakilden og en XSL stylesheet. Rettelse af det sidste afsnit i 2.5 : Test Afsendelse af den redigeret Kapitel 2 til Thomas med henblik til møde på fredag. Hjemmearbejde til 2/ : Nicolas : Start på at få GUI til at udføre en forespørgsel med XML og XSL 39 40

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering?

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? START Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? Er det ultravigtigt at beskytte dine data? Har du brug for at

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Copyright 2010 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2010 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Version: 1.7 Status: Endelig Godkender:. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, oversættelse eller kopiering af dette dokument

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE.

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE. Når man nu har en frisk ny Windows installation, så gælder det om at tilpasse den så den er brugbar men også at få de hjælpe of vedligeholdes programmer som gør maskinen kan sikres mod diverse malware

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0

Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software SPACE ProAccess 3.0 SALTO tilbyder partneren dette dokument, der tjener som tjekliste for en korrekt forberedelse af SALTO softwaren og kravene

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02 Installationsvejledning Version: 2.0 2015-02-02 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR EUNOMIA?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Projektaktiviteter på E-business

Projektaktiviteter på E-business Projektaktiviteter på E-business 4-, 12- og 16-ugersprojekter EBUSS Kandidatuddannelsen i E-business 1. RAMMER...2 2. PROJEKTET...3 3. VALG AF VEJLEDER...3 4. GRUPPEDANNELSE...4 5. TVÆRFAGLIGE PROJEKTER...4

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Office Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.3 Revideret august 2015 Side 0 af 12 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

AgroSync installations vejledning

AgroSync installations vejledning AgroSync installations vejledning Installation af AgroSync...2 Fejl under opstart af AgroSync...6 Installation af.net Framework 1.1...7 Installation af Sentinel Driver...9 System krav...13 MSI filer...13

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

MAINTENANCE. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 9

MAINTENANCE. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 9 MAINTENANCE Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Opdatering...4 3 Database...5 3.1 Tilpasse databasen...5 3.2

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende)

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) August 2002 Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) Denne projektvejledning omfatter: 1. Projekttyper 2. Antal deltagere i projektgruppe 3. Hvad skal

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Agenda MOTIVATION Hvorfor mobility og ERP? TEKNIK Sikkerhed Infrastruktur LØSNINGER Standard løsninger fra

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere