Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning."

Transkript

1 Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning

2 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her

3 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til aftagning af fronten (release panel) 2 Tast, til tænd/sluk og lydfrakobling (Mute) af apparatet 3 Volumenkontrol 4 Kassetteskakt 5 Piletastblok 6 Kort tryk: SRC-tast, lydkildevalg mellem kassette, radio, Multi CD eller Compact Drive MP3 (hvis tilsluttet) hhv. AUX Langdruck: Kassetteudtagning 7 Kort tryk: MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne Langt tryk: Start af Scan-funktionen 8 X-BASS-tast, aktiverer X-BASS funktionen 9 AUDIO-tast, til indstilling af klang (bas og diskant) og lydstyrkefordeling (balance og fader). : Tasteblok 1-6 ; Kort tryk: TRAF-tast (traffic), tænder/slukker for trafikradioen. Langt tryk: RDS-tast, tænder/ slukker for RDS komfortfunktionen (Radio Data System) < Kort tryk: BND-tast (bånd), valg af kilde (radiodrift), valg af FMhukommelsesniveauerne og bølgelængdeområderne MB og LB Langt tryk: TS, starter Travelstore funktionen DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 179

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør Trafiksikkerhed Montering Tilbehør Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Fjernelse af betjeningsdel Påsætning af betjeningsdel Tænd/sluk Lydstyrkeregulering Indstilling af startlydstyrke Lynhurtig lydfrakobling (Mute) Indstilling af Mute-lydstyrke Lydfrakobling i løbet af telefondrift. 185 Indstilling af signaltonen (BEEP) Radiodrift Tænd radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Gemme stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen Skanning af stationer (SCAN) Indstilling af skanningstid Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagning Trafikradio Kassettedrift Afspilning af kassetter Kassetteudløser Ændre afspilningsretning Springe musiktitler over (S-CPS) Hurtig båndspoling Radiomonitor tænd/sluk Gentage musiktitel Skanning af alle kassettens musiktitler (SCAN) Afbryde afspilningen (pause) Springe tomme pladser over (Blankskip) Valg af båndtype Dolby B støjbegrænsning Multi CD-drift Start af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknummer Hurtigvalg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 196 Skift af displayvisning CLOCK - klokkeslæt Klang og lydstyrkefordeling. 198 Indstilling af bas Indstilling af diskant Indstilling af lydstyrkefordeling venstre/højre (balance) Indstilling af lydstyrkefordeling foran/bagved (fader) X-BASS Indstilling af niveaumåler Eksterne lydkilder Tekniske data Monteringsvejledning

6 HENVISNINGER OG TILBEHØR Henvisninger og tilbehør Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig megen glæde af dit nye apparat. Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning. For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Garantibetingelserne kan du hente under eller bestille direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Med fjernbetjeningen RC 08, RC 10 eller RC 10H (fås som specialtilbehør) kan du betjene de fleste af bilradioens basisfunktioner sikkert og bekvemt. Fjernbetjeningen kan ikke benyttes til at tænde/slukke for radioen. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 181

7 HENVISNINGER OG TILBEHØR Multi CD Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 02, CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09. Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ) kan Multi CD-apparaterne CDC A 05 og CDC A 071 tilsluttes ekstra. CD-boksen CDC A 08 følger med ved levering af Minnesota DJ32. Compact Drive MP3 For at kunne have tilgang til MP3-musiknumre, kan du alternativt til Multi CDapparatet tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3- musiknumrene først med en computer på Microdrive -harddisken af Compact Drive MP3 og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-musiknumre. Compact Drive MP3 betjenes som et Multi CDapparat. De fleste Multi CD-funktioner kan også anvendes med Compact Drive MP3. 182

8 TYVERISIKRING Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Release-Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar betjeningsdelen ikke i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering. Lad betjeningsdelen ikke falde ned. Betjeningsdelen må aldrig udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Undgå direkte berøring af kontakterne med huden. Kontakterne rengøres om nødvendigt med en fnugfri klud, der er fugtet med alkohol. Fjernelse af betjeningsdel 1 Tryk på tasten 1. Betjeningsdelens lås åbnes. Træk betjeningsdelen først lige og derefter mod venstre ud af apparatet. Efter løsning af betjeningsdelen fra apparatet, kobles det fra. Alle aktuelle indstillinger gemmes. En isat kassette bliver i apparatet. Påsætning af betjeningsdel Skub betjeningsdelen fra venstre mod højre ind i apparatets føring. Tryk betjeningsdelens venstre side ind i apparatet, indtil den kommer i indgreb. Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på. Hvis apparatet har været tændt, da betjeningsdelen blev fjernet, starter det automatisk igen efter påsætningen med den sidste indstilling (radio, kassette, Multi CD hhv. Compact Drive MP 3 eller AUX). DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 183

9 TÆND/SLUK Tænd/sluk For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder. Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er tilsluttet korrekt til bilens tænding og ikke er blevet frakoblet med tasten 2, kan det tændes og slukkes via tændingen. Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding: Tryk hertil på tasten 2. Tænd via kassetteisætning Når ingen kassette er i drevet ved frakoblet apparat, skub kassetten med den åbne side mod højre uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. Apparatet tændes. Kassetten afspilles. Efter en spilletid på en time afbrydes bilradioen automatisk ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet. Tænd/sluk med den aftagelige betjeningsdel Tag betjeningsdelen af. Apparatet kobles fra. Sæt betjeningsdelen på igen. Apparatet tændes. Den sidste indstilling (radio, kassette, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 eller AUX) aktiveres. Tænd/sluk med tasten 2 Tryk på tasten 2 for at tænde. Tryk længere end to sekunder på tasten 2 for at slukke. Apparatet kobles fra. 184

10 Lydstyrkeregulering Systemets lydstyrke kan reguleres i skridt fra 0 (off) til 66 (maks.). For at skrue op for lyden drej volumenknappen 3 mod højre. For at skrue ned for lyden drej volumenknappen 3 mod venstre. Indstilling af startlydstyrke Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "ON VOLUME" vises på displayet. Indstil startlydstyrken med - tasterne 5. For en bedre orientering forandres lydstyrken hørbart på tilsvarende vis i løbet af indstillingen. Når du indstiller "LAST VOL", aktiveres lydstyrken igen, som var aktiv før frakoblingen. For at beskytte hørelsen, vil startlydstyrken ved indstilling af "LAST VOL" være begrænset til værdien "38". Hvis lydstyrken var højere, da der blev slukket for radioen, og du har valgt "LAST VOL", vil værdien "38" gælde, når der tændes for radioen igen. LYDSTYRKEREGULERING tryk to gange på tasten MENU 7. Lynhurtig lydfrakobling (Mute) Systemets lydstyrke kan dæmpes lynhurtigt (Mute) til en værdi, som du selv indstiller. Tryk kort på tasten 2. "MUTE" vises på displayet. Indstilling af Mute-lydstyrke Lydfrakoblingens lydstyrke (Mute Level) kan indstilles. Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "MUTE LVL" vises på displayet. Indstil Mute Level med -tasterne 5. tryk to gange på tasten MENU 7. Lydfrakobling i løbet af telefondrift Hvis apparatet er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når "røret løftes". Hertil skal mobiltelefonen være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Lydfrakoblingen foretages til den indstillede Mute-lydstyrke. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 185

11 LYDSTYRKEREGULERING Indstilling af signaltonen (BEEP) Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEPlyd). BEEP-lydens lydstyrke kan indstilles. Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "BEEP OFF" hhv. "BEEP ON" vises på displayet. "BEEP OFF" betyder, at signaltonen ikke er aktiveret. "BEEP ON" betyder, at den er aktiveret. Vælg med -tasterne 5. tryk på tasten MENU 7. Radiodrift RADIODRIFT Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der ved siden af programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Tænd radiodrift Hvis driftsarterne kassette, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 eller AUX er indstillet, tryk på tasten BND TS <. "RADIO" vises på displayet. eller tryk så mange gange på tasten SRC 6, indtil "RADIO" vises på displayet. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF. Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station. REG. Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet programindhold. 186

12 REG skal aktiveres/inaktiveres særskilt i menuen. Tænd/sluk REG Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "REG" vises på displayet. Bag "REG" vises "OFF" eller "ON". Tryk på tasten eller 5 for at tænde eller slukke for REG. tryk på tasten MENU 7. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk længere end to sekunder på tasten TRAF RDS ;. RDS-komfortfunktionerne er aktive, når "RDS" lyser på displayet. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB. For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hver et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer. For at skifte mellem hukommelsesniveauerne hhv. bølgeområderne, tryk kort på tasten BND TS <. Indstilling af stationer RADIODRIFT Der findes flere muligheder for at indstille stationer. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller 5. Den næste station, der kan modtages, indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Tryk på tasten eller 5. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte "stationskæde". Tryk på tasten eller 5 for at skifte til stationskædens næste program. For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil Scan- eller Travelstore-funktionen. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 187

13 RADIODRIFT Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed. Tryk på tasten MENU 7. Tryk så mange på tasten eller 5, indtil "SENS HI" hhv. "SENS LO" vises på displayet. På displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS HI6" betyder den højeste følsomhed. "SENS LO1" den laveste. Når "SENS LO" vælges, lyser "lo" på displayet. Indstil den ønskede følsomhed med -tasterne 5. tryk på tasten MENU 7. Gemme stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2 eller FMT eller en af bølgeområderne MB eller LB. Indstil den ønskede station. Tryk længere end 2 sekunder på stationstasten 1-6 :, hvor stationen skal gemmes. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Hold BND TS-tasten < trykket ind i over 2 sek. Lagringen starter. På displayet vises "T- STORE". Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af radiostationer fra hukommelsen Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet. Tryk på stationstasten 1-6 : for den ønskede station. Skanning af stationer (SCAN) Du kan kort skanne alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start SCAN Hold MENU-tasten 7 trykket ind i over 2 sek. Skanningen starter. "SCAN" vises et øjeblik på displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn hhv. frekvensen blinkende. 188

14 RADIODRIFT Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk kort på MENU-tasten 7. Skanningen afbrydes og den til sidst skannede station sendes. Indstilling af skanningstid Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "SCANTIME" vises på displayet. Indstil den ønskede skanningstid med -tasterne 5. tryk to gange på tasten MENU 7. Den indstillede scan-tid gælder også for scan-funktionen i kassette- og CD-boks-drift. Programtype (PTY) Ved siden af stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan modtages og vises af denne bilradio. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. PTY-EON Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype. Hvis der ikke findes en station med den valgte programart, høres en BEEP-lyd og på displayet vises "NO PTY" et øjeblik. Den sidste modtagne station indstilles igen. Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra kassette- eller Multi CDdrift hhv. Compact Drive MP3 til stationen med den ønskede programtype. Tænd/sluk PTY Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "PTY ON" (tændt) hhv. "PTY OFF" (slukket) vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at vælge indstillingen. tryk på tasten MENU 7. Når PTY aktiveres, vises programtypen et øjeblik på displayet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 189

15 RADIODRIFT Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller 5. Den aktuelle programtype vises på displayet. Når du vil vælge en anden programtype, kan du skifte til en anden programtype ved at trykke på eller -tasten 5, så længe billedet vises. Eller Tryk på en af tasterne 1-6 : for at vælge programtypen, der er lagret på den pågældende tast. Den valgte programtype vises et øjeblik. Tryk på tasten eller 5 for at starte søgningen. Den næste station med den valgte programtype indstilles. Lagring af programart på stationstaster Vælg en programtype med eller -tasten 5. Tryk længere end 2 sekunder på den ønskede stationstast 1-6 :. Programtypen er lagret på den valgte tast 1-6 :. Valg af PTY-sprog Sproget, på hvilket programtypen vises, kan indstilles. Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "PTY LANG" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for vælge mellem sprogene tysk, engelsk og fransk. Når det ønskede sprog vises på displayet, tryk på tasten MENU 7. Optimering af radiomodtagning Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagningen ved dårlig radiomodtagning (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne og dermed også støjniveauet automatisk. Tænd/sluk HICUT Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "HICUT" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at indstille HICUT. "HICUT 0" betyder ingen, "HICUT 1" betyder automatisk dæmpning af diskant og støjniveau. tryk på tasten MENU

16 Trafikradio Dette apparat har en RDS-EON-modtager. EON betyder Enhanced Other Network. I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden. Efter trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det før hørte program. Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på tasten TRAF RDS ;. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser på displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation under lytning til en kassette, CD hhv. et musiknummer fra Compact Drive MP3 eller AUX-lydkilden og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny station med trafikradio. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. TRAFIKRADIO Indstilling af lydstyrke på trafikmeldinger Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "TA VOLUME" vises på displayet. Indstil den ønskede lydstyrke med -tasterne 5. tryk to gange på tasten MENU 7. Lydstyrken kan også indstilles i løbet af en trafikmelding med volumenkontrollen 3 for varigheden af trafikmeldingen. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 191

17 KASSETTEDRIFT Kassettedrift Afspilning af kassetter Hvis der ikke allerede er blevet lagt en kassette i, anbringes denne i kassetteholderen. Den åbne side skal pege mod højre. Kassetteafspilningen begynder med den side, der vender opad. Hvis der allerede er blevet lagt en kassette i, trykkes på tasten SRC 6, til "CASSETTE" vises på displayet. Kassetten afspilles i den aktuelle afspilningsretning. Kassetteudløser Hold SRC-tasten 6 trykket ind i over 2 sek. Kassetten køres ud. Tag kassetten ud af holderen. Ændre afspilningsretning Der kan skiftes mellem de to afspilningsretninger SIDE A og SIDE B ved at trykke på tast 2 :. For enden af båndet skiftes der automatisk til anden afspilningsretning (Autoreverse). Springe musiktitler over (S-CPS) Den næste titel eller senere titler vælges ved at trykke på -tasten 5 en eller flere gange. På displayet vises "CPS FF" og det antal titler, der skal springes over. Båndet spoles nu frem til næste eller de efterfølgende titler. Hvis du ønsker at lytte til en af de forudgående titler, trykkes på -tasten 5 en eller flere gange. På displayet vises "CPS FR" og det antal titler, der skal springes over. Båndet spoles nu tilbage til starten af den aktuelle titel eller til de forudgående titler. Afbryde S-CPS Titelsøgningen afbrydes ved at trykke på eller 5. Hurtig båndspoling Hurtig fremspoling Tryk på -tasten 5. På displayet kommer der til at stå "FOR- WARD". Hurtig tilbagespoling Tryk på -tasten 5. På displayet kommer der til at stå "RE- WIND". 192

18 Afslutte båndspoling Tryk på en af tasterne 5 eller 5. Afspilningen fortsættes. Du kan lytte til den aktuelle radiostation samtidigt med hurtig båndspoling. I den forbindelse skal funktionen "Radiomonitor" dog være aktiveret. Radiomonitor tænd/sluk Der kan tændes eller slukkes for radiomonitoren, mens kassetten afspilles. Tryk på MENU-tasten 7. Tryk på eller 5, til der kommer til at stå "RM ON" (tændt) eller "RM OFF" (slukket) på displayet. Tryk på eller 5 for at tænde eller slukke for radiomonitoren. Efter indstillingen trykkes på MENU-tasten 7. Gentage musiktitel Tryk på 4-tasten (RPT) :. Den aktuelle musiktitel gentages. På displayet lyser RPT. Når båndet spoles tilbage for enden af titlen, vil der på displayet stå "RPT TRCK". Gentagelse af musiktitlen afsluttes ved at trykke på 4-tasten (RPT) :. Afspilningen fortsætter på normal vis, og RPT forsvinder fra displayet. KASSETTEDRIFT Skanning af alle kassettens musiktitler (SCAN) Hold MENU-tasten 7 trykket ind i over 2 sek. På displayet vises "CAS SCAN". Alle musiktitler på kassetten skannes nu i kronologisk rækkefølge. Scan-funktionen afbrydes ved at trykke på MENU-tasten 7. Afspilningen af den aktuelle titel fortsættes. Scan-tiden kan indstilles individuelt. Læs afsnittet "Indstilling af scan-tid" i kapitlet "Radiodrift". For at kunne benytte S-CPS, RPTog SCAN-funktionen, skal der være en pause på mindst 3 sek. mellem de enkelte numre på kassetten. Afbryde afspilningen (pause) Kassetteafspilningen afbrydes ved at trykke på 3-tasten ( ) :. Afspilningen afbrydes, og på displayet kommer der til at stå "PAUSE". Tryk på 3-tasten ( ) : igen for at afslutte pausen. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 193

19 KASSETTEDRIFT Springe tomme pladser over (Blankskip) Man kan få radioen til automatisk at springe tomme pladser, der er over 10 sek. Lange, over. I den forbindelse skal Blankskip funktionen aktiveres. Man kan tænde/slukke for Blankskip funktionen samtidigt med at kassetten afspilles. Blankskip tænd/sluk Tryk på MENU-tasten 7. Tryk på eller 5, til der kommer til at stå "BLK SKIP" på displayet. Tryk på eller -tasten 5 for at tænde/slukke for Blankskip funktionen. Når du er færdig med indstillingen trykkes på MENU-tasten 7. Valg af båndtype Hvis du afspiller en kassette af båndtypen "metal" eller "CrO 2 ", skal du vælge "MTL ON". Valg af båndtypen sker ved at trykke på 1-tasten (MTL) :. På displayet vises kort "MTL ON" eller "MTL OFF". Dolby* B støjbegrænsning Hvis du afspiller en kassette, der er blevet optaget med Dolby B, skal du aktivere Dolby funktionen. Tryk på 6-tasten ( ) :. Når Dolby funktionen er blevet aktiveret, lyser på displayet. * Støjbegrænsningssystemet er fremstillet på licens af Dolby Laboratories. Ordet Dolby og det dobbelte D-symbol er Dolby Laboratories varemærke. 194

20 Multi CD-drift Informationer om omgang med CD er, ilægning af CD er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet. Start af Multi CD-drift Tryk så mange på SRC 6, indtil "CHANGER" vises på displayet. Afspilningen starter med den første CD, som Multi CD en registrerer. Valg af CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten 5. Valg af musiknummer For at skifte opad eller nedad til et andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten 5. Hurtigvalg af musiknummer For et hurtigvalg af musiknummer tilbage hhv. fremad, tryk så længe på en af eller - tasterne 5, indtil hurtigvalg af musiknummer tilbage eller fremad starter. MULTI CD-DRIFT Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk så længe på en af -tasterne 5, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) For at gentage det aktuelle musiknummer, tryk kort på tasten 4 (RPT) :. På displayet vises "RPT TRCK" et øjeblik, RPT lyser på displayet. For at gentage den aktuelle CD, tryk igen på tasten 4 (RPT) :. På displayet vises "RPT DISC" et øjeblik, RPT lyser på displayet. Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk på tasten 4 (RPT) :, indtil "RPT OFF" vises på displayet og RPT slettes. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk kort på tasten 5 (MIX) :. På displayet vises "MIX-CD" et øjeblik, MIX lyser på displayet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 195

21 MULTI CD-DRIFT For at spille musiknumrene på alle ilagte CD er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på tasten 5 (MIX) :. På displayet vises "MIX ALL" et øjeblik, MIX lyser på displayet. Ved CDC A 02, CDC A 08 og IDC A 09 vælges alle CD er i Multi CDapparatet tilfældigt. Ved alle andre Multi CD-apparater spilles først alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge, og derefter afspilles den næste CD i Multi CD-apparatet. Afbrydelse af MIX Tryk på tasten 5 (MIX) :, indtil "MIX OFF" vises et øjeblik på displayet og MIX slettes. Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) For at skanne alle musiknumre et øjeblik på alle ilagte CD er i opadstigende rækkefølge, tryk længere end to sekunder på tasten MENU 7. På displayet vises "SCAN". Afbrydelse af SCAN For at afbryde skanningen, tryk kort på tasten MENU 7. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Radiodrift". Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 ( ) :. På displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 ( ) : under pausen. Afspilningen fortsættes. Skift af displayvisning For at skifte mellem visning af musiknummer og CD-nummer eller visning af musiknummer og spilletid, tryk på tasten MENU 7. Tryk så mange på tasten eller 5, indtil "CDC DISP" vises på displayet. Tryk på tasten 5. Den aktuelle indstilling vises. "TIME" for spilletiden og "CD NO" for visning af CDnummeret. Vælg den ønskede indstilling med tasten 5. Tryk to gange på tasten MENU

22 CLOCK - klokkeslæt Kort visning af klokkeslæt For at se på klokkeslættet, tryk på tasten AUDIO klokkeslættet vises. Indstilling af klokkeslæt 9, indtil Manuel indstilling af klokkeslæt For at indstille klokkeslættet, tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "CLOCKSET" vises på displayet. Tryk på tasten 5. Klokkeslættet vises på displayet. Minutterne blinker og kan indstilles. Indstil minutterne med / -tasterne 5. Når minutterne er indstillet, tryk på tasten 5. Timerne blinker. Indstil timerne med / -tasterne 5. tryk to gange på tasten MENU 7. Valg af 12- eller 24-timers mode Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "24 H MODE" hhv. "12 H MODE" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at skifte moden. CLOCK - KLOKKESLÆT tryk på tasten MENU 7. Permanent visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio og indkoblet tænding For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra og tændingen er indkoblet, tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "CLOCK OFF" hhv. "CLOCK ON" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at skifte visningen mellem ON eller OFF. tryk på tasten MENU 7. Kort visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra, tryk på tasten AUDIO 9. Klokkeslættet vises i 8 sekunder på displayet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 197

23 KLANG OG LYDSTYRKEFORDELING Klang og lydstyrkefordeling For hver lydkilde (radio, kassette, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 og AUX) kan indstillingerne af klang foretages separat. Indstilling af bas For at indstille bastonerne, tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at indstille bastonerne. tryk på tasten AUDIO 9. Indstilling af diskant For at indstille diskant, tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. Tryk så mange på tasten 5, indtil "TREB" vises på displayet. Tryk på eller 5 for at indstille diskanttonerne. tryk på tasten AUDIO 9. Indstilling af lydstyrkefordeling venstre/højre (balance) For at indstille lydstyrkefordelingen venstre/højre (balance), tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. Tryk så mange på tasten 5, indtil "BAL" vises på displayet. Tryk på eller 5 for at indstille lydstyrkefordelingen højre/venstre. tryk på tasten AUDIO 9. Indstilling af lydstyrkefordeling foran/bagved (fader) For at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved (fader), tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. 5, indtil "FADER" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at indstille lydstyrkefordelingen foran/ bagved. tryk på tasten AUDIO

24 X-BASS X-BASS X-BASS betyder forøgelse af bastonerne ved lav lydstyrke. Indstillingerne for X-BASS kan foretages separat for hver lydkilde radio, kassette, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 og AUX. Indstilling af X-BASS-forøgelse X-BASS-forøgelsen kan indstilles i trin fra 1 til 3. "XBASS OFF" betyder, at X-BASSfunktionen er deaktiveret, "XBASS 3" betyder maksimal forøgelse. Tryk på tasten X-BASS 8. eller hhv. eller 5, indtil den ønskede indstilling vises på displayet. Når X-BASS-forøgelsen indstilles på værdierne 1, 2 eller 3, lyser X-BASSsymbolet på displayet. tryk på tasten X-BASS 8. NIVEAUMÅLER Indstilling af niveaumåler Under indstillingen viser niveaumåleren på displayet kortvarigt symbolsk lydstyrken og indstillingerne af klangreguleringen. Når ingen indstillinger foretages, kan niveaumåleren vise bilradioens udgangsniveau ("PEAK ON"). Niveaumåleren kan også deaktiveres ("PEAK OFF"). Tænd/sluk niveaumåler Tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "PEAK LVL" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at vælge mellem "PEAK ON" til visning af niveauet og "PEAK OFF" (slukket). tryk to gange på tasten MENU 7. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 199

25 EKSTERNE LYDKILDER Eksterne lydkilder I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydkilde via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CD-, MiniDisc- eller MP3-afspillere. I menuen skal AUX-indgangen indkobles. For at tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et adapterkabel. Dette kabel (Blaupunkt-nr.: ) kan købes i en autoriseret Blaupunkt-specialforretning. Tænd/sluk AUX-indgang Tryk på tasten MENU 7. På displayet vises "MENU". eller 5, indtil "AUX OFF" hhv. "AUX ON" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5 for at tænde eller slukke for AUX. tryk på tasten MENU 7. Når AUX-indgangen er indkoblet, kan den vælges med SRC-tasten 6. Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: Tuner Bølgeområder: VHF (FM): MB: LB: TEKNISKE DATA 4 x 22 watt sinus i h.t. DIN ved 14,4 V 4 x 45 watt maks. power 87,5-108 MHz khz khz FM - Frekvensrespons: Hz Kassette Frekvensrespons: Hz Indgangsfølsomhed AUX-indgang: 2 V / 6 kω Pre-amp Out 4 kanaler: 3 V Ret til ændringer forbeholdes! 200

26 Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre Country: Phone: Fax: WWW: Germany (D) Austria (A) Belgium (B) Denmark (DK) Finland (FIN) France (F) Great Britain (GB) Greece (GR) Ireland (IRL) Italy (I) Luxembourg (L) Netherland (NL) Norway (N) Portugal (P) Spain (E) Sweden (S) Switzerland (CH) Czech. Rep. (CZ) Hungary (H) Poland (PL) Turkey (TR) USA (USA) Brasil (Mercosur) (BR) Malaysia (Asia Pacific) (MAL) Blaupunkt GmbH 03/02 CM/PSS

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

IVSC-3302 7 607 003 552

IVSC-3302 7 607 003 552 In Car Video IVSC-3302 7 607 003 552 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 54 Monterings- og sikkerhedshenvisninger... 54 Tilbehør...

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Travel Entertainment Video unit TEV-501

Travel Entertainment Video unit TEV-501 VIDEO Travel Entertainment Video unit TEV-501 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna här Por

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

IVMR

IVMR In Car Video IVMR-1542 7 607 004 510 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com APPARATOVERSIGT 1 2 3 4 1 >? 5 = @ 6 < : 8 ; 9 7 A 106 APPARATOVERSIGT Loftskærm 1 Basisenhedens lamper

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

IVTV-01. In Car Video

IVTV-01. In Car Video In Car Video IVTV-01 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Notice d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks-

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

IVMR IVMR

IVMR IVMR In Car Video IVMR-9002 7 607 003 586 IVMR-1042 7 607 003 587 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com APPARATOVERSIGT 1 2 3 4 1 >? 5 @ = 6 < : 8 ; 9 7 A 114 APPARATOVERSIGT Loftskærm

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

TravelPilot DX-R52 / DX-R5

TravelPilot DX-R52 / DX-R5 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R52 / DX-R5 Monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Monteringsvejledning Sikkerhedshenvisninger Under monteringen og tilslutningen skal følgende sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

IVMR-7002 7 607 004 511

IVMR-7002 7 607 004 511 In Car Video IVMR-7002 7 607 004 511 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com APPARATOVERSIGT 1 2 3 4 1 >? 5 = @ 6 < : 8 ; 9 7 A 106 APPARATOVERSIGT Loftskærm 1 Basisenhedens lamper

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3-Player / DSP VDP 01-MP3 Betjeningsvejledning CODE CARD D Bitte die Code Card herausnehmen und sicher, keinesfalls im Fahrzeug, aufbewahren. GB Please take out the Code Card and keep it in a safe place

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsvejledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot E1/E2 Monteringsvejledning www.blaupunkt.com Montagevejledning Sikkerhedsforskrifter Under monteringen og tilslutningen skal nedenstående sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere