Projektgrundlag for et erfaringsdannende eksperiment med Lotus QuickPlace hos Unibank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektgrundlag for et erfaringsdannende eksperiment med Lotus QuickPlace hos Unibank"

Transkript

1 Projektgrundlag for et erfaringsdannende eksperiment med Lotus QuickPlace hos Unibank Dette papir er et UDKAST til diskussion mellem DIWA forskerne og Unibank Forandringssupport m.fl. Udkastet er en revidering af et tidligere udkast (version 1.0) efter aftale med Dorte Larsen og Kirsten Andersson d. 22. november Udkastet er formuleret af DIWA forskerne som et projektgrundlag og vi håber det kan give jer et fornuftigt indblik i vores ideer og tanker om vores videre samarbejde. Vi kalder dette dokument for et udkast til et projektgrundlag vel vidende, at det eksperiment som beskrives kan organiseres på anden vis end som et projekt hos Unibank. DIWA-programmet: Design and use of Interactive Web Applications Distribution: DIWA-forskningsprogrammet internt og Unibank, Forandringssupport Version: 1.1 Udkast, JS Dato: 1. december 2000

2 Indhold 1. Udgangspunkt Baggrund Opgaven og formål Tekniske rammer Organisering Projektets organisering Ressourcer Interessenter Kritiske succesfaktorer Metode Overordnet fremgangsmåde Plan Teknikker og beskrivelsesværktøjer Fortrolighed Godkendelse... 9 Appendiks A: DIWA - Et forskningsprojekt hos Unibank Appendiks B: Lotus QuickPlace PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

3 Formålet med dette projektgrundlag er at skitsere ambitionsniveau, organisatoriske og tekniske rammer m.m. for et erfaringsdannende eksperiment udført hos Unibank i samarbejde med forskere fra DIWA forskningsprogrammet. 1. Udgangspunkt 1.1 Baggrund Unibanks Forandringssupport har siden foråret 2000 haft et samarbejde med DIWA forskningsprogrammet. DIWA forskere har bl.a. fulgt udviklingen i Forandringssupport, udstillingsvinduet samt i projektet InternetBank. DIWA forskerne har også undersøgt Unibanks anvendelse af intranettet hvilket resulterede i rapporten Intranettet hos Unibank A/S fra juni 2000 (omtalt i Unibanks personaleblad under overskriften Intranettet under lup ). De foreløbige konklusioner fra begge undersøgelser peger på, at Unibank kan drage nytte af teknologier der kan understøtte koordinering, samarbejde og vidensdeling (Knowledge Management) mellem forskellige grupper af medarbejdere. Samarbejdsunderstøttende teknologier kaldes i den internationale forskningsverden for CSCW-teknologier (Computer Supported Cooperative Work). På sigt kan det tænkes, at udstillingsvinduet kan give adgang til sådanne CSCW-teknologier. I øjeblikket henviser udstillingsvinduet bl.a. til de faglige netværk. Der er også i Kommunikation planer om at afprøve sådanne produkter. DIWA forskerne er interesserede i at undersøge web-baserede applikationer, som kan anvendes i forbindelse med distribuerede og netværksbaserede organisationsformer. Det forskningsmæssige mål er bl.a. at undersøge hvordan ledelse, udvikling og brug af interaktive web applikationer på virksomhedens intranet kan forbedre kommunikation, samarbejde og koordinering internt i Unibank og mellem Unibank og andre partnere i Nordea koncernen. Vi har derfor tilbudt at skitsere et muligt eksperiment med en CSCW-teknologi i form af Lotus QuickPlace. Vi tilbyder at deltage i etableringen af eksperimentet, følge den efterfølgende anvendelse af QuickPlace samt bidrage til en afsluttende evaluering. 1.2 Opgaven og formål Et erfaringsdannende eksperiment kan anskues som et projekt hvor udvalgte medarbejdere fra Unibank gennem en aftalt periode anvender QuickPlace til bestemte arbejdsopgaver. Eksperimentet afsluttes med en evaluering og vi tilbyder at forfatte en rapport som dokumenterer forløbet og de opnåede erfaringer. Erfaringerne fra eksperimentet kan efterfølgende lægges til grund for en mere udbredt implementering og anvendelse af QuickPlace. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

4 For Unibank er formålet med eksperimentet at vurdere QuickPlace s anvendelighed med hensyn til: At kunne styrke koordinering, samarbejde og vidensdeling i Unibanks faglige netværk gennem anvendelse af QuickPlace. På sigt at kunne indgå i Forandringssupports udstillingsvindue til metodestøtte og anden support. At kunne indgå som en central teknologi til understøttelse af faglige netværk i Danmark og på sigt ved etablering af faglige netværk på koncernniveau. At udvikle erfaringer og retningslinier til en bred implementering af QuickPlace i Unibank og på koncernniveau. For DIWA er formålet: At danne erfaringer med udvikling og tilpasning af QuickPlace ( design ). At observere anvendelse af QuickPlace ( use ). Vi foreslår at vi, i samarbejde med Forandringssupport og et fagligt netværk, gennemfører en analyse af netværkets nuværende praksis med henblik på at afklare potentialer for brug af QuickPlace. Hvis resultatet af denne analyse er tilfredsstillende foreslår vi, at der herefter gennemføres et mindre eksperiment, over en relativt kort tidsperiode (fx 4 måneder), og helst hvor der er mulighed for at inddrage medarbejdere uden for Danmark. De optimale betingelser for brug af QuickPlace er blandt en gruppe geografisk adskilte medarbejdere, der har behov for at samarbejde og koordinere arbejdsopgaver samtidig med, at det er besværligt eller umuligt at mødes jævnligt (distribueret og netværksbaseret organisationsform). Eksperimentet kan fx udføres hos Notes-netværket eller Forandringskonsulentnetværket. 1.3 Tekniske rammer Som CSCW-teknologi i eksperimentet foreslår vi Lotus QuickPlace idet vi forventer, at Unibank på sigt vil satse på denne teknologi: Bl.a. planlægger Kommunikation at bruge denne teknologi som platform for tværnordiske projekter. Ud over QuickPlace kan eksperimentet fx også inddrage Lotus SameTime. Anvendelsen af QuickPlace er et forslag og det er i princippet ikke afgørende, hvilken CSCW-teknologi som afprøves i eksperimentet. Den såkaldte BSCWserver (http://bscw.gmd.de) er fx en anden mulig platform for eksperimentet. Vi forventer, at Unibank selv vil stille QuickPlace til rådighed for eksperimentet. Hvis det ønskes kan vi stille QuickPlace (eller BSCW-serveren) til rådighed for Unibank, via en server på Roskilde Universitetscenter. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

5 2. Organisering 2.1 Projektets organisering Projektet foreslås organiseret i 2 dele: Del 1: Analyse af nuværende praksis: DIWA forskerne udfører en kort analyse af netværkets nuværende virkemåde og praksis mhp. at identificere de mål, problemer, behov, arbejdsgange, kommunikationssituationer m.v., hvor brug af QuickPlace kan være relevant. Resultatet er en prioriteret liste af de områder, hvor QuickPlace kan afprøves. Del 2: Selve eksperimentet: Resultatet af analysen er grundlag for en beslutning om at gennemføre eksperimentet. Kun hvis resultatet af analysen er tilfredsstillende for både DIWA forskerne og Unibank går vi videre. Selve eksperimentet inkluderer, igangsættelse, gennemførelse og evaluering og afslutning. Eksperimentets organisering skal afklares med Unibank. Det er fx uklart, om eksperimentet skal organiseres som et projekt inden for Unibanks projektmodel. DIWA forskerne har en analyserende, superviserende og konsulterende rolle i begge dele af projektet. Unibank leder projektet. Samarbejdet kan inkludere: At DIWA forskerne i samarbejde med Unibanks medarbejdere analyserer netværkets nuværende praksis mhp. at identificere problemer, behov og andre udfordringer, som QuickPlace potentielt kan afhjælpe. At DIWA forskerne introducerer til mulige anvendelser med QuickPlace og løbende superviserer Unibanks medarbejdere i forbindelse med eksperimentet. At DIWA forskerne løbende observerer anvendelsen af QuickPlace under eksperimentet. At DIWA forskerne i samarbejde med Unibanks medarbejdere foretager en systematisk evaluering og erfaringsopsamling. 2.2 Ressourcer DIWA forskerne kan tilsammen afsætte ressourcer i et omfang svarende til ca. 25 timer/uge frem til sommer Dette inkluderer tid til møder, supervision, interviews, efterbearbejdning af interviews, observation, analyse af resultater, rapportskrivning m.m. Nedenfor gives et bud på Unibanks ressourceomfang for projektets del 1 og del 2 beskrevet ovenfor (jvf. også afsnit 3.1). Del 1: Analyse af nuværende praksis: 1-2 møder hvor opgaven aftales (projektetablering) med Forandringssupport, netværksdriver samt evt. deltagere fra netværket. DIWA forskerne gennemfører analysen og præsenterer resultatet. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

6 Fra Unibank kræves som minimum, at et udvalg af netværkets deltagere får tid til at lade sig interviewe. Et interview tager typisk 1-2 timer. Analysen kan fx inkludere 6 interview. Derudover kan DIWA forskerne evt. tilbyde et halv- eller heldags-seminar for netværket fx i form af et fremtidsværksted, hvor deltagerne brainstormer over problemer i netværkets nuværende kommunikation og mulige ideer til forbedringer. Endelig skal deltagere fra Forandringssupport og netværket tage stilling til analysens resultat og sammen med DIWA forskerne beslutte om del 2 skal gennemføres. Del 2: Selve eksperimentet: De ressourcer der skal afsættes til eksperimentet afhænger af eksperimentets mål og hvor ambitiøst det planlægges, bl.a.: Hvor mange medarbejdere skal involveres, Typer og omfang af opgaver/kommunikation, der skal inddrages, Hvilke dele af QuickPlace s funktionalitet, der skal anvendes, Under alle omstændigheder forventer vi at Unibank stiller med en ansvarlig for eksperimentet, en ansvarlig for QuickPlace ( superbruger ) samt ikke mindst et engageret fagligt netværk. Den ansvarlige for eksperimentet og QuickPlace kan fx være netværksdriveren. Eksempel på ressourcerne til selve eksperimentet Igangsætning af eksperimentet (del 2.1): 1-2 møder hvor opgaven aftales (projektetablering) med Forandringssupport, netværksdriver samt evt. deltagere fra netværket hvor anvendelsen af QuickPlace etableres. 1 workshop på 1/2 dag for alle netværkets deltagere. Opbygning af et QuickPlace af den ansvarlige for QuickPlace, 1 dag. Instruktion i anvendelsen af QuickPlace til netværkets deltagere: 1/2 2 timer afhængig af forhåndskendskab. Gennemførelse af eksperimentet (del 2.2): Netværkets deltagere anvender QuickPlace 1-3 timer om ugen. Den ansvarlige for QuickPlace afsætter 1/2 1 dag om ugen til: Løbende udvikling af QuickPlace. Opsøgende og superviserende funktion (fx kontakt til 2-4 netværksdeltagere pr. uge). Løsning af tekniske problemer. DIWA forskerne udfører interview, tænke-højt forsøg og observationer: 5 stk. i første periode af eksperimentet og 5 stk. i sidste periode, i alt 10 aktiviteter hvor en netværksdeltager skal afsætte 1-2 timer. Evaluering og afslutning af eksperimentet (del 2.3): Seminar for Forandringssupport og netværket på 2 timer, hvor DIWA forskerne præsenterer resultaterne af eksperimentet på baggrund af en rapport. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

7 2.3 Interessenter Interessenterne skal afklares med Unibank. Mulige potentielle interessenter: Forandringssupport Det udvalgte netværk Teknisk support til QuickPlace De andre netværk og netværkernes ledelse (driverne) Kommunikation DIWA forskningsprogrammet 2.4 Kritiske succesfaktorer Der kan på forhånd identificeres følgende 10 kritiske faktorer, som er betingelser for, at projektet kan gennemføres med succes: 1. At projektet prioriteres og igangsættes inden for længe. 2. At der kan opstilles mål for eksperimentet som effektivt kan evalueres. 3. At der findes et interesseret og engageret fagligt netværk hvor deltagerne ikke sidder i samme bygning og i øvrigt har svært ved at mødes jævnligt (distribueret og netværksbaseret organisationsform). 4. At anvendelsen af QuickPlace er relateret til erkendte problemer og behov som det faglige netværk er engageret i at løse. 5. At potentialet for brug af QuickPlace er åbenlys, dvs. at evt. alternativer - typisk brug af med attachments - er klart problematiske. 6. At netværkets medlemmer er indforstået med eksperimentet og har tid til at deltage. 7. At de tekniske rammer er til stede (QuickPlace er blevet oprettet mv.). 8. At netværkets medlemmer bliver instrueret i brugen af QuickPlace. 9. At der allokeres en ansvarlig for eksperimentet. 10. At der allokeres en ansvarlig ( superbruger ) for QuickPlace. 3. Metode 3.1 Overordnet fremgangsmåde Projektet kan overordnet anskues som bestående af 5 opgaver: 1. Projektetablering (del 1 og del 2): Rammerne, ambitionsniveau, organisering og plan for projektet aftales og resultatet dokumenteres i et projektgrundlag inkl. en plan. Projektetablering bør udføres både mht. projektets del 1 (analyse af nuværende praksis) samt del 2 (selve eksperimentet). Dette papir kan fungere som et første udkast til projektgrundlaget for del Analyse af nuværende praksis (del 1): DIWA forskerne udfører en kort analyse af netværkets nuværende virkemåde og praksis mhp. at identificere de mål, problemer, behov, arbejdsgange, kommunikationssituationer m.v., hvor brug af QuickPlace kan være relevant. Resultatet er en prioriteret liste af de områder, hvor QuickPlace kan afprøves. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

8 3. Igangsætning af eksperiment (del 2.1): Dette kan fx foregå ved afholdelse af en workshop for alle involverede medarbejdere, hvor det afklares og aftales hvordan QuickPlace skal tages i brug og anvendes af netværkets deltagere. Udgangspunktet for workshoppen kan være den prioriterede liste nævnt ovenfor. Resultatet er opbygningen af en 1. version af et kørende QuickPlace, hvor netværkets deltagere har aftalt anvendelse, roller, ansvarsområde m.m. 4. Gennemførelse af eksperimentet (del 2.2): Netværket anvender QuickPlace som aftalt. DIWA forskerne observerer løbende forløbet. Der kan være behov for en opfølgning til workshoppen nævnt ovenfor, fx i form af løbende supervision i brugen af QuickPlace og til en løbende vurdering og regulering af udformningen af QuickPlace, netværkets aftaler omkring anvendelsen m.m. 5. Evaluering og afslutning af eksperimentet (del 2.3): Eksperimentet afsluttes. DIWA forskerne opsamler, dokumenterer og præsenterer erfaringerne fra eksperimentet ved en evaluering sammen med Unibanks medarbejdere. Unibank tager stilling til eksperimentets videre opfølgning. Resultatet er en rapportering af hele forløbet. 3.2 Plan En plan for hele forløbet skal udarbejdes. Udgangspunktet er i de 5 opgaver beskrevet ovenfor. En tidsplan kunne skitseres således: 22. nov. 1. jan. Del 1: Projektetablering 1. jan. 15. feb. Del 1: Analyse af nuværende praksis 15. feb. 1. mar. Del 2: Projektetablering 1. mar 15. mar. Del 2.1: Igangsætning af eksperiment 15. mar. 15. jun. Del 2.2: Gennemførelse af eksperiment 15. jun. 1. jul. Del 2.3: Evaluering og afslutning af eksperiment 3.3 Teknikker og beskrivelsesværktøjer De teknikker og beskrivelsesværktøjer, som DIWA forskerne benytter er: Interview. Interviews vil som regel blive optaget på bånd. Diagnostisk kortlægning af analyserede problemer og behov. Dokumentanalyse: Læsning og analyse af centrale dokumenter, herunder data registreret i QuickPlace. Logning af aktiviteter foretaget i QuickPlace. Tænke-højt forsøg af anvendelsessituationer med QuickPlace. Tænke-højt forsøg optages som regel på video. Observation: For bl.a. at forstå de konkrete samarbejdsformer og organisering af arbejde kan vi også ønske at deltage som observatører ved bl.a. møder. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

9 3.4 Fortrolighed De data DIWA forskerne indsamler hos Unibank vil blive behandlet fortroligt efter følgende principper: Alle dokumenter, som DIWA forskerne får adgang til, vil blive behandlet fortroligt. Videooptagelser og båndoptagelser bliver betragtet som fortrolige og anvendes kun af DIWA forskerne. Erfaringerne fra eksperimentet vil blive diskuteret internt blandt forskerne i DIWA programmet. Ekstern publicering af erfaringer og andre resultater fra Unibank vil kun foregå i anonymiseret form i form af videnskabelige artikler. Yderligere aftaler om fortrolighed kan aftales særskilt med de udvalgte forandringsprojekter. 4. Godkendelse Dette projektgrundlag er accepteret og godkendt d. <dato> Deltagere fra DIWA Jesper Simonsen Kristian Billeskov Bøving Jens Kaaber Pors Lone Hoffmann Petersen Deltagere fra Unibank Toben Eschricht Jan Wilmann Kirsten Andersson <netværksdriver> PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

10 Appendiks A: DIWA - Et forskningsprojekt hos Unibank DIWA står for Design and use of Interactive Web Applications og er et 4-årigt forskningsprogram støttet af Forskningsrådene. Web teknologien forventes at medføre store forandringer i virksomheden i kraft af mere dynamiske, fleksible og vidensbaserede organisationsformer også refereret til som knowledge management. DIWA programmet vil udforske disse nye organisationsformer og fokusere på, hvordan ledelse, udvikling og brug af interaktive Web applikationer på virksomhedens intranet kan forbedre kommunikation, samarbejde og koordinering. DIWA har 4 formål: At udforske hvordan udvikling og brug af Web applikationer er forskellig fra traditionel informations teknologi. At analysere de implikationer som udvikling og brug af Web applikationer medfører i forhold til arbejdsdeling, færdigheder og kompetencer. At identificere tekniske og organisatoriske nøglefaktorer, som afhjælper eller forhindrer en succesfuld implementering af Web applikationer. At udvikle og evaluere begrebsapparater, metoder og værktøjer som kan understøtte såvel udvikling af Web applikationer som etablering af distribuerede og netværksbaserede organisationsformer. Deltagerne i DIWA programmet er en tværfaglig gruppe af 18 forskere og Ph.D.- studerende fra Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og IT-højskolen. DIWA foregår i samarbejde med Unibank A/S, Novo Nordisk, Net Bureauet Araneum A/S, NET-Medier A/S, og Framfab A/S. Yderligere information om DIWA kan ses på PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

11 Appendiks B: Lotus QuickPlace QuickPlace er en application til understøttelse af samarbejde i et team eller en gruppe. Denne type applikationer kaldes typisk Virtual Offices. Af lignende produkter på markedet findes bl.a. HotOffice, Intranets.com, Huddle247.com, Projectplace, JoyDesk, TeamNow etc. De nævnte konkurrenter kører hos en ASP (Application service Provider) og lejes. Quickplace kan både lejes via en ASP og købes og køres in-house. Mere info: Demo: KEY FEATURES AND BENEFITS Instant Collaboration. Create a team workspace on the Web in seconds. No training or technical assistance is required-productivity is immediate. Seamless Microsoft Office 2000 Integration. Author and publish content using Microsoft Office 2000 applications. Import Office templates for use as customized QuickPlace forms. Built-in Task Management. Assign action items and deadlines. Map your progress in a Gantt chart view summary. Automatic notification keeps everyone aware of to-dos and milestone status. On-line Awareness and Chat. Brainstorm new ideas or review content with on-line members. Ultra Customizable. Add folders and forms, update the look and feel, create Themes that mirror existing intranet or corporate Web sites; create solution modules that address specific business needs. FEATURES OVERVIEW QuickPlace offers the best in team collaboration features. Rich text and content. Create rich text documents right from your browser. Share files in popular formats with drag-and-drop ease: HTML import, GIF and JPEG, animated GIF, with attachments and more. Content management. Collaborate efficiently with support for document revision history, check-in/check-out and document sharing among multiple editors. Find information fast. All QuickPlace content is full-text indexed for easy retrieval. A choice of folder styles lets you organize content intuitively. "News Daily/Weekly" provides an integrated interface into all new content and actions. QuickPlace gives you more convenient ways to work. Off-line access. Keep a copy of QuickPlace on your PC so you can work in it even when disconnected from the network. Sync data when you reconnect. integration. Send directly to a QuickPlace. Let QuickPlace notify team members automatically about important events, new postings and tasks due. PG_QuickPlace_eksp_v1.1.doc UDKAST, JS, 1. december

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Projektgrundlag for en. i Statens Filmcentrals Distribution og Informationsafdeling

FORUNDERSØGELSE. Projektgrundlag for en. i Statens Filmcentrals Distribution og Informationsafdeling Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE i Statens Filmcentrals Distribution og Informationsafdeling Teknologiudvalget, SFC - MUST-projektet, RUC 27/11/04 Side 2 Indhold Side 1: Indledning... 3 2: Udgangspunkt

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE. i Statens Filmcentral. Styregruppen, SFC - MUST-projektet, RUC 11/11/91

Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE. i Statens Filmcentral. Styregruppen, SFC - MUST-projektet, RUC 11/11/91 Projektgrundlag for en FORUNDERSØGELSE i Statens Filmcentral Styregruppen, SFC - MUST-projektet, RUC 11/11/91 11/11/91 Side: 2 Indhold Side 1: Indledning... 3 2: Udgangspunkt for forundersøgelsen... 3

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

UMS Velkomst Byder nye brugere velkommen til skolen

UMS Velkomst Byder nye brugere velkommen til skolen Forord UMS Velkomst modulet giver mulighed for at give de kommende studerende et godt førstehåndsindtryk ved skolestart - den indledende kontakt til de studerende er umådelig vigtig. Velkomst modulet består

Læs mere

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010 Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Jesper Osgaard Microsoft josgaard@microsoft.com Introduktion Hostede IT-løsninger til

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

The SourceOne Family Today and Tomorrow. Michael Søriis Business Development Manager, EMC FUJITSU

The SourceOne Family Today and Tomorrow. Michael Søriis Business Development Manager, EMC FUJITSU The SourceOne Family Today and Tomorrow Michael Søriis Business Development Manager, EMC FUJITSU The Calculus of Information Growth Increasing Adoption More Users Increasing Data Active Inactive Higher

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Netværksværktøj til BUPL s medlemmer Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Om mig Udvikler: Notes / Domino / Sametime / Java / DB2 / WebSphere / web / plug-ins Design Partner for

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k

Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant w w w. e n z y m. d k Jan Kjær (j.kjaer@enzym.dk) Sitecore Intranet Project Consultant Feb 2008 w w w. e n z y m. d k Page 1 Page 2 Page 3 Agenda Filosofien bag Sitecore Intranet Portal Et intranet er mere end et website på

Læs mere

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Globeteam A/S Windows Server 2012 Et hurtigt overblik over nyhederne og hvad betyder det for din virksomhed SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Lars Lohmann, Globeteam Principal, Infrastruktur,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com TELEFON MAIL WEB 52 30 20 55 info@sputnik5.com www.sputnik5.com Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool Modtager Ansvarlig Fornavn: Efternavn: Stilling: Virksomhed: Kontakt info: Martin Schorling Overgård

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view

Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Microsoft Dynamics CRM 2011 (CRM2011) From a Technical point of view Table of Contents Intro Ramón Soto Mathiesen CRM2011 Architectural Overview From a development point of view SharePoint 2010 integration

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier

Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier Udnyt dine medarbejdernes brug af kommunikationsteknologier Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Informationsmedarbejderens

Læs mere

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015

Cisco Cloud Networking. Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Cloud Networking Cisco Meraki - En ny måde at lave netværk på Morten Rundager Solutions Specialist Cisco Danmark 29/10 2015 Cisco Meraki MR Wireless LAN Cisco Meraki MX Security Appliances Cisco

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

UNDERVISNINGSKURSUSKATALOG

UNDERVISNINGSKURSUSKATALOG UNDERVISNINGSKURSUSKATALOG qlikview.com Om dette katalog Dette katalog giver dig alle de nødvendige oplysninger om QlikViews portefølje af tilbud inden for uddannelsesservice. Dette katalog er opdelt i

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger TRENDS PÅ MARKEDET LOKALT ALENE GLOBALT SAMMEN STØRRELSE FART LOKALT bliver GLOBALT ALENE bliver til SAMMEN Fra STØRRELSE

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Microsoft Office 2007 Inspirationsseminar

Microsoft Office 2007 Inspirationsseminar Microsoft Office 2007 Inspirationsseminar Forretningskritisk kommunikation på projekter Karsten Bosteen, EPMpartner Carsten Nilsson, Projectum Check af deltagernes forudsætninger (skjult slide) Microsoft

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer

Effektdrevet it-udvikling Status og erfaringer Præsentation af kapitel til bogen Sundhedssektorens digitalisering: ledelse og effektmåling. Bogen er en antologi med bidrag fra forskere fra faggruppen 'Ledelse og effektmåling' under sundhedsitnet (www.sundhedsit.net).

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C It has to be an experimental culture. There has to be an enthusiasm for new ideas. You have to have a culture that s willing to explore new ideas, test them and then get rid of them if they re not good

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Mindmap mindviewer kursus

Mindmap mindviewer kursus Mindmap mindviewer kursus I. Mindmap i hånden... 4 A. Mål : lære teknikken i hånden... 4 B. "mig" på papir... 4 C. Notere fra Foredrag "JCI"... 4 II. Overfør "mig" til PC... 4 A. Introduktion til Softwaren...

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Mogens F. Mikkelsen

Mogens F. Mikkelsen Læringsbehov afhænger af kompleksitet Forberedte spørgsmål fra deltagerne?! 5% tog sig tid til at sætte mål for udbyttet af dette seminar. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor kun 5%? - og hvad gjorde de 95%

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden:

Aarhus tekniske Skole. Dagsorden: Dagsorden: 1. Præsentation 2. SE spiller en vigtig rolle i vores q-arbejde 3. Valg af model - EFSE 4. SE-processen på AtS 1. runde 5. SE-processen på AtS 2. runde 6. Kommende udfordringer med SE og arbejdet

Læs mere