Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3"

Transkript

1 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler 4,5 Oprettelse ,00 Abonnement pr. måned 560,00 Ekstra kanal pr. md. 7,0 Ændringer i antallet af kanaler 400,00 ISDN0 4,5 Oprettelse ,00 Abonnement pr. måned.840,00 Installation Nettermineringsstik Fastnet/ISDN 60,00 Multistik 40,00 Ekstra stik 60,00 Teknikerbesøg 96,00 Automatisk forvalg 05 Forbrug 7 Opkald til fastnet pr. minut 8 0,0 Opkald til Telenor mobil pr. minut,00 Opkald til anden mobil pr. minut,00 Opkaldsafgift 0,0 Findes der ikke telefonstik på adressen, skal det installeres af en tekniker. ISDN skal installeres af en tekniker. I ISDN er inkluderet gratis abonnement på Terminalskift, Terminaladresse, Nummerskjul og stk. Ekstranummer samt Telenor Internet. Derudover er der i ISDN-erhverv inkluderet gratis abonnement på Nummervisning og -timers service. 4 FlexISDN og ISDN0 skal installeres af en tekniker. 5 I FlexISDN og ISDN0 abonnementet er inkluderet Nummervisning og Døgnservice. 6 Ved overførsel af eksisterende abonnement fra anden operatør skal der ikke betales oprettelse for det abonnement, der købes. 7 Telenor Fastnet er minuttakseret. Opkald til Specialtakserede numre samt data/faxopkald er sekundtakseret. De anførte priser for opkald til nationale fastnet-numre gælder ikke for opkald til særtjenester og specialnumre. Prislister for opkald til særtjenester, specialnumre og internationale numre kan rekvireres hos Telenor eller ses på 8 Takst 0,096 kr.

2 Tillægsabonnementer og Tryk Selv Services Oprettelsespris Abonnementspris pr. md. Tre på linien 5 0,00,80 Fast modtager 5 0,00,80 Banke på/parkering 5 0,00,80 Forstyr Ikke 4 0,00,80 Kortnummervalg 4 0,00,80 Vis Nummer 4 0,00,80 Vis Nummer Plus,6 0,00 6,00 Nummerskjul 5 0,00 0,00 Viderestilling Fast nummer,4 0,00,80 Viderestilling Selvvalgt nummer Alle opkald,6 0,00,80 Ved manglende svar,6 0,00,80 Ved optaget,6 0,00,80 Viderestilling Fjernbetjent,6 0,00,80 Ekstra nummer 0,00 6,40 Nummerbestemt Ringning 4 0,00,80 Ændring af nummer på Nummerbestemt Ringning 0,00 Flytning af Nummerbestemt Ringning 0,00 Sammenmærkning Pr. kaldenummer 400,00 4,00 Pr. ledsagernummer 0,00 4,00 Direkte gennemstilling Af 0 numre 400,00 40,00 Af 00 numre 400,00,80 Af.000 numre.000,00.666,40 På følgende Tryk Selv Services gives rabat i forhold til antallet af services. Tre på Linien Fast modtager Banke på/parkering Forstyr Ikke Kortnummervalg Viderestilling Fast nummer Viderestilling Selvvalgt nummer Viderestilling Fjernbetjent Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms Nummervisning Plus består af Nummervisning og Banke på/parkering. Minutforbruget ved brug af denne service takseres efter gældende minutpriser. Det første Ekstranummer er gratis. Ekstranummeret kan kun benyttes til ISDN. Det er muligt at lave op til 7 Ekstranumre pr. ISDN. 4 Kan kun benyttes sammen med Telenor Fastnet. 5 Kan benyttes til Telenor Fastnet og ISDN. Er den tilkoblet hovednummeret på en ISDN, vil det være gratis også at koble den til på Ekstranummeret.

3 Serviceaftaler Standard Serviceaftale Abonnement pr. måned 0,00 Standardservice er inkluderet i alle abonnementer. Fejlmeldinger modtages i tidsrummet mandag til fredag kl Fejlretning påbegyndes senest arbejdstimer efter fejlmeldingen er modtaget. -timers service Abonnement pr. måned 0,40 Fejlmeldinger modtages i tidsrummet mandag til fredag kl Fejlretning påbegyndes senest arbejdstimer efter fejlmeldingen er modtaget. -timers service kræver en aftaleperiode på minimum måneder. Døgnservice Abonnement pr. måned 60,00 Fejlmeldinger modtages døgnet rundt alle ugens dage. Fejlretning påbegyndes senest klokketimer efter fejlmeldingen er modtaget. Døgnservice kræver en aftaleperiode på minimum måneder. Straksservice Fejlretning påbegyndes: - inden for normaltid.00,00 - uden for normaltid.600,00 Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms -timers service er inkluderet i ISDN Erhverv. Døgnservice er inkluderet i FlexISDN og ISDN0. Fejlmeldinger kan ske hele døgnet alle ugens dage, og fejlretning vil være påbegyndt senest timer efter, at fejlmeldingen er modtaget. Prisen omfatter tilkaldelse af tekniker til adressen, men ikke selve reparationen (timepris for tekniker og materialeforbrug). 9

4 Øvrige priser Generelt Opkaldsspecifikation pr. stk. efter bestilling,00 Ændring af telefonnummer 80,00 Flytning Fastnetabonnement/ISDN 80,00 FlexISDN eller ISDN0 5.00,00 Henvisning til nyt telefonnummer De første måneder 0,00 Konvertering Til Fastnet/ISDN 60,00 Til FlexISDN/ISDN ,00 For sen betaling. rykker 80,00 Efterfølgende rykkere 80,00 Inkasso 80,00 Genåbning efter manglende betaling Efter blokering af telefon 9,00 Efter nedlukning, genåbning inden 0 dage 80,00 Efter Hotline 80,00 Teknikerbesøg Startgebyr installation 4 96,00 Startgebyr fejlretning 4 00,00 Startgebyr regningsarbejde 4 96,00 Tekniker pr. 5 minutter, dog minimum 0 minutter 4 80,00 Forgæves besøg 96,00 Fortrydelse ifm. opsigelse Inden 0 dage efter opsigelsen, samme adresse 60,00 Inden 0 dage efter opsigelsen, anden adresse 80,00 Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms Hertil skal lægges den i henhold til Renteloven til enhver tid fastsatte morarente. 0 dage efter nedlukning koster genåbning det samme nyoprettelse. Prisen for teknikerbesøg er ikke ifm. oprettelse, men ved øvrige besøg. 4 Prisen gælder for teknikerbesøg i tidsrummet mandag til fredag kl samt lørdag kl

5 Vilkår Generelt En aftale om Telenor Fastnet omfatter tilslutning til Telenors faste telenet via en aftale om Forvalgskode 05 (manuel indtastning) Automatisk Forvalg (Fast Operatørforvalg) Fastnetabonnement med adgang til grundlæggende telefonitjenester og dertil hørende serviceydelser i Danmark. Der kan endvidere abonneres på særlige serviceydelser. Overførsel af fastnet abonnement Kunden kan overføre sit fastnet abonnement fra en anden operatør til Telenor. Kunden har råderet over telefonnummeret. Ved overførsel fra en anden operatør sker opsigelsen hos denne automatisk, når kunden overføres til Telenor. Kunden skal dog være opmærksom på, at der kan være en bindingsperiode hos den tidligere operatør. Hvis der måtte være en bindingsperiode, kan dette medføre, at kunden opkræves abonnementsafgift både fra den tidligere operatør og fra Telenor, dækkende samme periode. Tilslutning Hvis kunden ikke i forvejen er tilsluttet et offentlige telenet, udpeger kunden en installationsadresse, hvor Telenor foranlediger, at der etableres et såkaldt nettermineringspunkt. Hvis der i forvejen er etableret et nettermineringspunkt på adressen anvendes dette. Telenor fastsætter den nærmere placering af nettermineringspunktet, dog sådan at placeringen i videst muligt omfang sker efter kundens ønske. Hvis kunden ønsker en placering af nettermineringspunktet eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssig (f.eks. skjult fremføring, placering af nettermineringspunktet i vådrum o.lign.), udføres dette efter regning. Hvis kunden på et senere tidspunkt ønsker nettermineringspunktets placering og ledningsføring ændret, udføres dette efter regning. Efter aftale med Telenor sørger kunden for, at der er uhindret adgang for Telenor eller en af Telenor udpeget tredjemand til at etablere nettermineringspunktet og ledningsføring. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Telenor berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden sørger efter aftale med Telenor for eventuel forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og drift af denne. Eventuelle udgifter hertil påhviler kunden. 4 Installationer Kunden kan ikke ved salg, udlejning, pantsætning og lignende disponere over fysiske installationer. Kunden må ikke foretage indgreb i disse. 5 Kundens udstyr Ansvaret for kundens udstyr herunder bl.a. PABX og interne net påhviler kunden. Telenor har ansvaret for kundens abonnement og trafik indtil nettermineringspunktet eller NTboksen. Kunden skal sikre, at forbindelsen til Telenors faste netværk benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i telenettet. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere mængden af indgående og udgående trafik eller abonnere på yderligere forbindelser til Telenors telenet. Udstyr, der tilsluttes Telenors telenet, skal være godkendt i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om teleterminaludstyr, for tiden bekendtgørelse nr. af 4. marts 00 om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske

6 Vilkår - fortsat forhold, samt eventuelle særlige anvisninger fra Telenor. Hvis udstyr eller telenet til eget brug (interne net), der tilsluttes Telenors telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 6 Opsigelse Abonnementer er som minimum bundet i 6 måneder, hvorefter de kan opsiges med 0 dages varsel. Er abonnementet del af en aftale er det aftalebinding og opsigelsesfrist der er gældende for abonnemen tet. Automatisk forvalg 05 har ingen binding. 7 Særlige vilkår for Automatisk forvalg 05 Automatisk forvalg etableres på eksisterende fastnetlinier og installationer og udføres enten via fast operatørforvalg 05 eller via omprogramme ring af kundens omstillingsanlæg. Kunden selv eller kundens underleverandør foretager selv eventuel omprogrammering på eget ansvar. Kunden afholder selv udgifterne til omprogramme ring og hæfter selv for den trafik der routes via TDC. Bemærk at opkald til 90xxxxx - 905xxxxx ikke skal routes til Telenor. Da opkald til alarmcentralen beholdes i TDCs net skal undlades ved programmeringen. Telenor A/S Skelagervej Aalborg CVR 9469 Telefon: Fax: telenor.dk/kontakt Web:

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd

DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT. Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd Version 13 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd og Telefoni,

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Det med småt VERSION 07

Det med småt VERSION 07 Det med småt VERSION 07 Indhold Prisliste mobil......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil.............................. 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER Generelle betingelser for levering og drift af coop mobils tjenester September 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Det med småt. Privatvilkår

Det med småt. Privatvilkår Det med småt Privatvilkår 2 I Priserne er gældende fra 25.09.2013 indhold Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester 9

Læs mere