Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet."

Transkript

1 En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år (John Møller, Historiske oplysninger om Slaugs Herred, 1914) (JM). Billund har hørt under Engelsholm siden omkring år 1470-erne, hvor der findes en retsag mellem Engelsholms ejer og en anden adelsmand om ejerforholdet til en gård i Billund. At Billund så er kommet under Engelsholm, kan være sket gennem handel eller skifte mellem kronen og adelen.(oluf Nielsen, Historiske efterretninger om Slaugs Herred, 1981) (ON 1). Ejeren af Engelsholm i midten af 1500 tallet er Erik Lange den ældre, som er gift med Anna Gjordsdatter fra Solvig i Sønderjylland. Erik Lange dør i 1572, hvorefter Anna Gjordsdatter gifter sig med adelsmanden Albert Galskyt fra Sønderskov. Ved Erik Langes død overtager sønnen Erik Lange den yngre formentlig Engelsholm. Denne Erik Lange kommer meget hos Tyge Brahe på Ven der er en broder til hans senere svoger Knud Brahe, og bliver derfor påvirket af dennes interesse for bl.a. at lave guld. Hos Tygo Brahe møder han også sin senere kone Margrete Brahe, som også var meget interesseret i guldmageri. Det kommer til at koste Erik Lange mange penge, og først må han sælge sin mødrende gård Solvig til kongen for Rdlr., det er i I stedet får han Bygholm til forlening af kronen. I 1584 får han også Slavs herred i len og to år senere kaldsret til Nørup kirke. I 1587 får han en dom der viser, at han endnu har Engelsholm, men så dør kongen, Frederik den anden, og herefter kniber det med lykken. Han må overlade Engelsholm til sin søster Magrethe Lange og dennes mand Knud Brahe, som driver den videre, og underholder af og til svigermoderen. I 1591 for Erik Lange dom for at have udnyttet bønderne i Slaus herred i forbindelse med bygningen af en gård til moderen, den går blev bygget i Billund. Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

2 Men tilbage til Anna Gjordsdatter. I 1574 gives der brev til Hans Sørensen i Billund angående syn på fru Anna Erik Langes (Anna Gjords) gård i Urup. (Viborg landstings breve). I brevet er der ikke nogen forklaring på begrundelsen for dette syn, men det er formentlig i forbindelse med skifte af fæstebonde. Om det er Hans Sørensen der skulle overtage gården i fæste, eller en af familien, har jeg ikke kunnet finde ud af, men det er tydeligt, at denne Hans Sørensen har haft forbindelse med sagen, siden han blander sig i dette syn. Han protesterer på Slaugs herredsting mod resultatet af det foretagne syn og kræver 8 vidner på, at gården ikke er i den stand, der er foregivet. Helt givet er det, at der på den tid har ligget mindst en gård der, og at den har haft en eller anden tilknytning til Engelsholm. Det syn, der skulle foretages på gården i Urup, kan også være i forbindelse med hendes andet ægteskab med Albert Galskyt.Hvis det er forklaringen kan Hans Sørensens familie have været fæstere på gården. En anden mulighed er, at han har været herredsfogeg ved Slaus herredsting, og derfor har ført sagen for den daværende fæstebonde. Men allerede i 1590 byggede hun en gård, formentlig i Billund, ved sin søn, Erik Lange den yngres hjælp. Det er i den forbindelse han pådrager sig en dom, for at have udnyttet bønderne i herredet, så der rækker kilderne til. Hvorfor hun byggede gården her, skrives der ikke noget om. Hun havde en mængde gods rundt omkring, som hun kunne opholde sig på, da der var gårde både fra hendes første og sidste ægteskab. Envidere levede hendes sidste mand endnu, da gården her i Billund blev bygget. Hun kan have været en stridbar dame, hvilket kan uddrages af alle de retsager hun er indblandet i. Under min søgning i diverse jordebøger, traf jeg på navnet Billund i en anden sammenhæng. Billundgård og Billund boel, der ligger i Ringgive sogn, Nørvang herred,( Jordebøger fra div. Gårde, Landsark. Viborg). Og

3 tanken, kunne det være den gård hun havde bygget, var nærliggende, men det må afvises, da det var bønderne i Slaugs herred, der blev påbudt at hjælpe. Erik Lange var på dette tidspunkt kongelig leensmand i Bygholm leen, hvorunder Slaugs herres hørte indtil 31. august (JM) Om Fru Anna er flyttet til Billund straks gården er bygget, eller først efter Albert Galskyts død, vides ikke. I kongelig tingsvidne fra 26. juli 1595 nævnes hun i forbinfdelse med en sag, hvor Vorbasse-præsten Søfren Grumssen af kongen får stadfæstet domme af 4. april 1594 og 4. april 1595, hvor han af Ribe Kapittel er fradømt kjole og embede. (Secher, Kgl. Rettertings domme B I, side ). Denne præst har også været præsst i Grene sogn, som dengang hørte under Vorbasse. Har Anna Gjordasatter boet i Billund, har han været hendes præst. En anden nærliggende tanke er, at hun har ejet kirken og derfor hat haft patronatsret til den. Om hun har anklaget præsten, eller har vidnet mod ham er det ikke muligt at tolke ud af disse sagsagter, da hun kun omtales i en enkelt sætning: megit mindre den forne beskeden, som fru Anna Giords hafver skrifteligen gjort med hannom. (Secher). Begrundelsen for præstens dom er, at han var meget stridbar, bankede sin kone, havde strid med nabopræsten og belå kvindfolk. Han har altså ikke hørt til den bedste omgang, og ved ikke været velset som sjælesørger for sognet, selvom det var et fattigt og tyndt befolket sogn. Har hun boet her, eller har hun ejet kirken? Hun har formentlig haft et vist opsyn med den, og derfor skrevet til ham og foreholdt ham ting, hun ikke har kunnet acceptere. Har hun boet her, vil det betyde, at hun har boet her før 4. april 1594, hvor den første dom afsiges. Har hun ejet kirken, er det ikke givet, at hun har boet her, men f. eks. på Engelsholm eller en af hendes andre gårde. Den 11. juni 1596 skrives hun til Byllund (Secher, side 77) i forbindelse med salg af noget af A. Galskyts gods. På det tidspunkt er det altså sikkert, at hun har boet her.

4 I en pakke med forskellige dokumenter og breve fra Engelsholm, som findes på Landsarkivet i Viborg er et af de ældste et år af Knud Brahes kalender, hvor han fører optegnelser over sine breve og aftaler og foretninger med forskellige. Kalænderen dækker hele 1900, og giver mange fine oplysninger. Den 20. januar låner han Margrethes mor, Anna Gjordsdatter, 100 daler, bag samme dato er noteret, at pengene er betalt tilbage. I en efterskrift til januar måned skriver han om dem der holder heste for ham. Det drejer sig om familiemedlemmer og personer omkring Engelsholm, her nævnes hun ved navn blandt dem: som holder heste for mig. (K. Brahes skrivekalender, side 214). Knud Brahe var en meget interesseret hesteopdrætter. Den 10. marts er der igen en historie om Anna Gjorsdatter i kalenderen. Her skriver Knud Brahe at han har modtager 50 daler til hende fra Otto Skeel, som hun mente han skyldte hende. Det må læses som det er Knud Brahe der skylder hende pengene, og så har han åbenbart været ude at låne hos denne Otto Skeel, som er søn af søsteren Margrete. Han bliver senere rigsråd. Knud Brahe skriver også, at hun skal five ham kvitering for pengene da det ser ud til at være et afdrag på de 100 daler han skylder hende. Han tilføjer at hun fik fra Sikleborg mange penge, men det er igen overstreget. Om det her været gods hun har solgt efter Gjord Galts død vides ikke, men det kan være sansynligt, da han havde meget gods spredt omkring i landet. I efterskriften fra marts, opremser han, det han skal yde Anna Gjords årligt, så det kan se ud som om, det er en form for aftægt. Samtidig nævner han et setdnavn, der kan henføres til et sted i Skanderborg amt, og det ser ud til at være et af stederne der var en del af Galtslægtens gods. Hvor gården har ligget bestemt, er det ikke muligt at fastlægge, men at hun har boet her i en 5-7 år, er nok rigtigt. Var det aftægt, så blev hun dog ikke boende resten af sin tid her, for i maj 1604 skrives hun til Byggeberg, som ligger i Hjels sogn. (Secher, side 557).

5 En farverig dame, med tilknytning til Billund by s historie.

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Kristen Knudsen s gods i Thy

Kristen Knudsen s gods i Thy Kristen Knudsen s gods i Thy Af Erling Boddum, Randers Kristen Knudsen, ham med: KRISTEN KNUDSENS GODS I THY, hvem var han. Ja, bare jeg vidste det lidt bedre, end det er tilfældet i dag efter mange års

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

En stridbar storbonde

En stridbar storbonde EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 24-32 En stridbar storbonde Af ANNA LOUISE ALSTRØM Er man interesseret i egnshistorie, bliver man som regel også

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fanøs historiker N.M. Kromann Fanøs frihedsbrev

Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fanøs historiker N.M. Kromann Fanøs frihedsbrev Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fremlagt og belyst gennem samtidige originaldokumenter Af bibliotekar Per Hofman Hansen Fanøs såkaldte frihedsbrev

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

Rigsråd Niels Clementsen

Rigsråd Niels Clementsen 2006 09/06/11 11:59 Side 109 Rigsråd Niels Clementsen kongens forlængede arm af Claus C. Madsen I artiklen fortælles om en kongelig skriver, som i slutningen af 1400-tallet og i begyndelsen af 1500-tallet

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Ved den årlige familiesammenkomst i 1921 afholdt Peter Lund Koefoed (A07B02) følgende tale. LAUEGÅRDSFAMILIEN

Ved den årlige familiesammenkomst i 1921 afholdt Peter Lund Koefoed (A07B02) følgende tale. LAUEGÅRDSFAMILIEN Ved den årlige familiesammenkomst i 1921 afholdt Peter Lund Koefoed (A07B02) følgende tale. LAUEGÅRDSFAMILIEN Foredrag af gårdejer P. L. Koefoed ved familiefesten i Almindingen 1921. Man har opfordret

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard. Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om

Læs mere