Det danske sprogs udfordringer. Det danske sprogs udfordringer. Det danske sprogs udfordringer. Det danske sprogs udfordringer. Amor Dei.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske sprogs udfordringer. Det danske sprogs udfordringer. Det danske sprogs udfordringer. Det danske sprogs udfordringer. Amor Dei."

Transkript

1 Hans Basbøll DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB: FORSKNINGENS DØGN 2010 Hans Basbøll Center for Børnesprog Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet - To betydninger Amor Dei Subjektiv eller objektiv genitiv? Amor Dei (1) Guds kærlighed (2) Kærlighed til Gud = Gudskærlighed(?) (tryk!)

2 age (1) det danske sprog frembyder (for nogle) (2) det danske sprog står over for (1) Er det danske sprog svært? (2) Har det danske sprog det svært? no. of items Vocabulary comprehension score 200 by age and study (median values) Danish 180 Swedish American English 160 Dutch 140 French (European) Spanish (Mexican) 120 Galician Croatian 100 Basque 80 British English Scandinavian past tense study Correct pt 50 forms % år 6 år 8 år Danish Icelandic Norwegian 0 0;8 0;9 0;10 0;11 1;0 1;1 1;2 1;3 Bybee & Slobin 1982, Ragnarsdóttir, Simonsen & Plunkett, 1999; Ragnarsdóttir, Simonsen & Bleses, 1998 (BEMÆRK: Islandsk er GUL i diagrammet!)! Det sproglige perspektiv Svækkelse af finale konsonanter! (lukkelyde, /v/ og /r/ vokalagtige)! Gata Koka [gα:ta,ku:ka] Gade Koge [gæ:d: khåw:] - Antal stavelser?! - Hvor er stavelsesgrænserne?! Dansk lyd! Det sproglige perspektiv Reduktion af svage vokaler! (det svage e, schwa, kan falde bort eller opsluges af en klangfyldig nabolyd)! Gata Koka [gα:ta,ku:ka] Gade Koge [gæ:d: khåw:] - Antal stavelser?! - Hvor er stavelsesgrænserne?! Dansk lyd!

3 Danske svækkelser Danske svækkelser Final konsonantsvækkelse (gade, koge) Svækkelse af svage vokaler (gade, koge) Findes ikke sammen i fx svensk, norsk, tysk, fransk osv. Er en særlig farlig cocktail for den der skal knække den danske kode Var, far, fare(r), farere Koge over Luge udenfor Hårdere at årelade (Rischel 2003) Lod, lodde, loddet loddede Badede Hvor begynder endelsen? Den danske lydstruktur En hypotese Svækkelsen af finale konsonanter og reduktionerne af svage vokaler (schwa) stiller danske børn over for EN SÆRLIG STOR UDFORDRING når de skal fange lydstrukturen, specielt når de skal SEGMENTERE lydkæden, altså KNÆKKE DEN LYDLIGE KODE Håller språket ihop Norden? Unge nordboeres forståelse af de nordiske sprog (Delsing & Åkesson 2005) Ca gymnasieelever (inkl. 25% immigranter) I alderen år fra forskellige egne I Norden Ca. 170 forældre til eleverne Data Forståelse af talt sprog (videosekvenser, radionyheder); Forståelse af skrevet sprog Data om attituder og vaner Lethedsindex: lande/områder Tabell 5:13 (attituder til sprogene) OMRÅDE Dansk Svensk Norsk DK - 43,4 53,9 SE 33,5-58,4 NO 35,5 77,4 - FS 27,2-61,0 FF 13,5 49,5 18, Inter-scandinavian understanding (radio news)*! Danish Swedish Norwegian Denmark Norway Sweden Finland (S) Finland (F) *graph based on numbers from Delsing & Åkesson 2005!

4 Håller språket ihop Norden? Konklusionen har ekskurs om dansk Dansk sprog bedømmes som sværest Dansk sprog får den ubestridte bundplacering i den nordiske skønhedskonkurrence Finhedsindex: lande/områder Tabell 5:11 (attituder til sprog, fint:grimt ) OMRÅDE Dansk Svensk Norsk DK - 46,0 50,5 SE 27,8-53,1 NO 28,9 66,6 - FS 45,2-59,9 FF 37,7 50,0 47,8 Det danske sprog som en ÆSTETISK udfordring Er det noget nyt? Hvad kan det hænge sammen med? Sproget er meget grimt, ikke ulig irsk ved sin pibende, jamrende tone. Kongen, hele adelen og mange borgere taler tysk indbyrdes og fransk med udlændinge. Jeg har hørt adskillige høje embedsmænd prale med, at de ikke kunne dansk. Særdeles mange enstavelsesord genfindes i engelsk og stammer uden tvivl fra den tid, danskerne herskede i vort land Forfatteren er Robert Molesworth: En beskrivelse af Danmark, Denne tidligere diplomat havde et negativt syn på Danmark i al almindelighed, og det gælder også sproget. " Myn Herre, endog jeg med inghen tunge talede, lygesom boeen [ ] hwarfor forbarme teg omsyder offvermeg ; och bef ael at gyffuc meg nogeth [ ] Soa shal tue loeffve lenge och lyksaligth. - [Rabelais, fransk, 1500-tal]

5 Je croy, dist Eustenes que les Gothz parloient ainsi. Et, si Dieu vouloit, ainsi parlerions nous du cul. Jeg tror, sagde E., at goterne [men sproget er altså dansk!] talte sådan. Og, hvis Gud ville, således ville vi tale ud af røven. Svensk syn på dansk fra 1500t Hemming Gadh: vehemens oratio contra Danos, 1510 Cited in Olaus Magnus 1554 (he died 1544 in Rome, left Sweden in 1526) Svensk syn på dansk fra 1500t Svensk syn på dansk fra 1500t Der till medh: så wærdas de icke heller att talla som annat folck, utan tryckia ordhen fram lika som the willia hosta, och synas endeles medh flitt forwendhe ordhen i strupan, for æn de komma fram Also this: nor do they stoop ( worthy themselves ) to speak like other people, but press the words forward as if they will cough, and appear partly to deliberately turn the words around in the throat, before they come forward sammaledes wanskapa the munnen, då the talla, wridhan och wrengan, så att the draga then offwra leppen till then wenstra sidon och den nedra till then högra sidon, menandes dett wara sig en besynnerlighe prydning och wellståndh. (Söderberg (1908) Det Hemming Gadh tillskrifna talet mot danskarna in Historiska Studier tillägnade Professor Harald Hjärne på hans sextioårsdag den 2 maj 1908 af lärjungar, pp [boldfacing mine]. partly they misshape the mouth when they speak, twist it and sneer it, so that they pull the upper lip to the left side and the lower to the right side, thinking this to be a particular ornament and wellstanding. [My translation] Svensk syn på dansk fra 1500t The Latin text reads: Nec ut cæteri homines loqui dignantur, immò more tussientium, aut verba in medio gutture formantium, ita de indust<r>ia proloquuntur, ut superius labium in sinistrum, inferiusque in dextrum latus distorquentes, ex singulari oris deformitate, singularem gloriam sese assequi posse existiment. (J. Magnus (1554), Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus [published by O. Magnus], 2nd edn. [published by Schürer] (1617), p. 875 [boldfacing mine]). Mine yndlingskomponister Teleman?n Hän?del Moza?rt Beetho?ven Schu?bert Bra?hms? betegner STØD, ellers ortografi

6 Mine yndlingskomponister Schuman?n Hay?dn Schönber?g Ber?g Stødets produktivitet 1 Den traditionelle latinudtale (ortografi +?) in?sula, insularum amare, aman?t Græsk(e lån): an?tropos, androgy?n Wag?ner Sibe?lius Låneord: an?tabus, museum, kapita?l? betegner STØD, ellers ortografi Stød på sidste og tredjesidste stavelse (om muligt), ikke på næstsidste stavelse Stødets produktivitet 2 Émile Zola sola For få Zola er sola+:?er Bill Clinton klentån For mange eller for få Clinton er? klentån?er Sadam Hussein Sadam?er Husseiner (understregning er hovedtrykstavelse) Stødet fonetisk Fysiologisk: en slags knirkestemme i sidste del af en stødstavelse Stemmelæbernes svingninger bliver uregelmæssige i anden del af stødstavelsen Men stor fonetisk variation! Vigtigste nyere referencer: fonetisk: Fischer-Jørgensen 1987/89, Grønnum & Basbøll 2007 fonologisk og morfologisk: Basbøll 2005, 2008 (ældre: Hansen (1943)) Jens P. Høysgaard ( ) Født i Aarhus (den østjyske dominans!) 3. pedel ved Universitetet Siden klokker og overgraver ved Trinitatis 1747: Accentuered og Raisonnered Grammatica, Som viser Det Danske Sprog i sin naturlige Skikkelse (også 1743) næsten som et meget lidet hik [om stødet] Min stødteori Berømte sprogforskere der har skrevet om stødet: Karl Verner, Holger Pedersen, Otto Jespersen, Louis Hjelmslev Man har altid stillet det forkerte spørgsmål: hvor er der stød? Stød kun i tunge stavelser (med lang klangfylde og tryk) TUNGE stavelser har vægt 2, lette 1 (sml. oldnord., svensk; latin, italiensk)

7 Min stødteori HVILKE TUNGE STAVELSER HAR IKKE STØD? er det rigtige spørgsmål Tunge stavelser har stød med mindre: Leksikalsk ikke-stød (ven, balkon) Morfologisk ikke-stød (lande, spiste) HJEMLIGT stødsystem (fx latin, græsk, tysk): morfologisk ikke-stød FREMMED stødsystem (fx engelsk, fransk): leksikalsk ikke-stød generelt HAVDE det danske sprog en fremtid i? Forskel mellem nationalstat og sprog MEN sammenhæng siden romantikken HAVDE det danske sprog en fremtid i 1400tallet? Nedertysk taltes i byerne (af mange håndværkere, handelsmænd osv.) Et VÆLD af låneord: begynde, arbejde, blive, ansigt, bange, straks, sådan Afledning: bi-, for-, -agtig, -bar, -eri, -hed Svar: JA!!! HAVDE det danske sprog en fremtid midt i 1600tallet? i 1814? i 1864? HAVDE det danske sprog HAFT en fremtid i 1945 HVIS vi var blevet befriet af USSR? Svaret er i alle tilfælde: JA!!! I DAG: EU, dansk officielt sprog MEN Især efter 2. verdenskrig: ENGELSK Er engelsk en trussel? Låneord: nej (jf. home banking > netbank) Domæne(tab): MÅSKE Research, entertainment, business Vi må følge en både-og-strategi Udfordringer (ikke bare for dansk): Skriftlighed kontra mundtlighed Nye blandingsformer ( , sms.) Såkaldt tosprogethed Internationalisering/globalisering

8 Dansk sprog har en fremtid, ellers er det vores egen skyld! TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! OG PAS NU GODT PÅ DET DANSKE SPROG! OG PÅ ANDRE SPROG I TALER! Questions How good are the Scandinavians in understanding each others language? How good are the immigrants? How good are Nordic people from outside Scandinavian? Are Scandinavians becoming better as they get older? Are the Scandinavian youth better now than 30 years ago? How important is contact with the other languages? How good are the Nordic people in understanding English? Some conclusions Norwegians perfom best on the combined score Danes understand Swedish a bit better than Swedes understands Danish (written language helps Danes) Danes are better in reading the other languages than in spoken language understanding The Swedes/Finnish read and understand spoken Norwegian at the same rate, but are much better in reading Danish than understanding spoken Danish. The same is true for the Norwegians Talad danska har fjärmet sig från skriften och från svenskt och norskt talspråk, och det försvårer förståelsen mera för tal än för skrift hwarfor forbarme teg omsyder offvermeg ; och bef ael at gyffuc meg nogeth ; aff huylket jeg kand styre myne groeendes maghe, lygeruss son mand Cerbero en soppe forsetthr. Soa shal tue loeffve lenge och lyksaligth. -[Rabelais, fransk, 1500-tal] The Danish results The Danes, and in particular the people in Copenhagen Show less interest in the survey (?) Relation to the attitudes of the Danes Fewer Danes want to move abroad (also to English speaking countries) Danes spend less time watching Norwegian/ Swedish TV and reading Norwegian/Swedish papers than vice versa De danske resultater The Danes, and in particular the people in Copenhagen Show less interest in the survey (?) Relation to the attitudes of the Danes Fewer Danes want to move abroad (also to English speaking countries) Danes spend less time watching Norwegian/ Swedish TV and reading Norwegian/Swedish papers than vice versa

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Int: Det sådan et slags interview som ikke bliver sådan at jeg sidder og stiller spørgsmål og spørgsmål [M: Mhm, mhm] og spørgsmål, men det er mere sådan

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Zijn jullie nog kærester? (Er I stadig kærester?)

Zijn jullie nog kærester? (Er I stadig kærester?) 1/97 Zijn jullie nog kærester? (Er I stadig kærester?) - en undersøgelse af sprogbrugen hos en nederlandsk familie bosat i Danmark Dieuwke G. van Mulligen Juni 2007 Bachelorprojekt i Lingvistik, 2000-ordningen

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

At Lundbeck our common language is English

At Lundbeck our common language is English At Lundbeck our common language is English en kvalitativ, empirisk analyse af engelsk koncernsprog og sprogpolitik Kandidatafhandling af Sara Pedersen Cand.ling.merc. (Translatør & Tolk i Engelsk) November

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

Oversættelse af ordspil

Oversættelse af ordspil Oversættelse af ordspil - En analyse af oversættelsesstrategier i forbindelse med ordspil i Alice i Undreland Maria Boel Olsen Cand.ling.merc i engelsk (Translatør og Tolk) Vejleder: Rita Lenstrup Institut

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004 BØRNS SPROGTILEGNELSE: HVOR SKAL VI VÆRE OM 10 ÅR? - en forskers perspektiv Dorthe Bleses, Center for Sprogtilegnelse, Syddansk Universitet Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar,

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

Fonetisk reduktion i dansk

Fonetisk reduktion i dansk copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fonetisk reduktion i dansk Fonetisk reduktion i dansk Ruben Schachtenhaufen ISSN 0906-6934 Print ISBN:

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng 1 Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng Jacob Thøgersen Dansk Sprognævn 1. Indledning Jeg er blevet bedt om at skrive om forholdet mellem interviewer

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser Ragnhild Söderbergh Lunds Universitet (emeritus) E-mail: ragnhild.soderbergh@tele2.se Abstrakt Formålet med dette

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår?

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår? Nyt fra Sprognævnet 1999/1 marts Indhold Artikler År 2000-problemer Komma i engelsk og dansk Berigtigelse År 2000-problemer Af Henrik Galberg Jacobsen Stadig flere af de spørgsmål som Sprognævnet får,

Læs mere

Bilagsrapport. Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet, september 2014

Bilagsrapport. Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet, september 2014 Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet, september 2014 Bilagsrapport Bilag 1a Bilag 1b Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Eksempel på interviewguide

Læs mere

Engelsk i dansk. Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen. Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter

Engelsk i dansk. Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen. Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter Engelsk i dansk Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter Dato: 20. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Indledning...5

Læs mere

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47

Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 LO: Det er så en 3.G klasse dem vi tager udgangspunkt i. Synes du de går

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads BLANDINAVISK Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads Sprogpsykologi Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Bettina Bjørn og Cathrine Stenrøs

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog?

Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog? Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog? Hvor godt forstår den unge generation af danskere og svenskere hinanden? Ikke særlig godt, ifølge en undersøgelse foretaget i Malmø og København i efteråret

Læs mere