EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer"

Transkript

1 EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise steg omsætningen med 6,5% som følge af en positiv valutakursindvirkning og en voksende kundebase. Opgjort i lokal valuta steg Sunrises omsætning med 2.2%. Forbedret omsætningstrend i den nordiske forretning i alle kvartaler i 2009, fortsatte i både 1. og 2. kvartal Den positive vækst blev opnået trods prispres fra konkurrenter og ugunstige effekter fra regulering. Den nordiske forretnings EBITDA steg med 3,2%, og EBITDA-marginen blev forbedret fra 39,2% i 1. halvår 2009 til 40,2% i 1. halvår Sunrises EBITDA steg i 1. halvår 2010 med 20,0%. Opgjort i lokal valuta steg Sunrises EBITDA med 14,9%. Sunrises EBITDA-margin blev forbedret fra 24,7% i 1. halvår 2009 til 27,9% i 1. halvår Vækst i antallet af kunder sammenlignet med 1. halvår 2009 drevet af tv og mobiltjenester. TDC fastholdt eller styrkede sin ledende position inden for alle markedssegmenterne i Danmark. Forventningerne til 2010 bekræftet. Stærk generering af frit cash flow fra driften i den nordiske forretning udvandet af ugunstig udvikling i driftskapitalen i Sunrise. Resultatopgørelse for TDC Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,2 Bruttoavance ,5 EBITDA ,4 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,9 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (30,4) Nøgletal EBITDA-margin % 36,7 35,3 - Anlægsinvesteringer (2.109) (2.372) 11,1 Anlægsinvesteringer /omsætning % 11,6 13,3 - EBITDA - anlægsinvesteringer ,0 Frit cash flow fra driften (18,9) Frit cash flow (31,4) Cash conversion % 46,5 61,1 - Rentebærende gæld, netto (32.792) (30.439) (7,7) Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,4 2,4 - EBITDA/renter x 8,3 9,1 - For yderligere data, se TDC Fact Sheet Q på TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 39

2 Udtalelser fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør TDC leverede tilfredsstillende resultater i 1. halvår Omsætningen og EBITDA steg i både den nordiske forretning og Sunrise trods begrænset organisk markedsvækst og yderligere skærpet konkurrence på priserne i løbet af året. TDC s kundebase fortsætter også med at vokse på årsbasis drevet af tv og mobiltjenester. Efter afbrydelsen af processen med at sammenslutte Orange og Sunrise, har Sunrise bebudet en række tiltag som led i en overordnet plan, der skal fastholde den stærke fremgang, der er opnået i de senere år. I juni blev det offentliggjort, at Oliver Steil er ny administrerende direktør i Sunrise, og kort efter offentliggjorde selskabet, at det havde indgået en aftale med Apple om at markedsføre iphone samt en mobilsamarbejdsaftale med 20 Minuten, der er det førende medievaremærke i Schweiz. Vi forventer at investere CHF 1 mia. i vores schweiziske infrastruktur og distributionsnet i de næste fem år for yderligere at styrke vores position som den førende integrerede udfordrer på det schweiziske telemarked. Vi har i 1. halvår 2010 vist, at vi kan tilvejebringe rentabel vækst i Sverige, Norge og Finland med en omsætningsvækst på 4,0% og EBITDA-vækst på 6,8% på like-for-like basis. Vi er særligt glade for at konstatere, at vores svenske forretning har haft en EBITDA-vækst på 46,5% udregnet i lokal valuta, samt at vores hostingforretning fortsat er i bedring efter indvirkningen af recessionen. Med udgangspunkt i en meget konkurrencedygtig og fuldt integreret fiberinfrastruktur har TDC med succes gjort indhug i IP-IPN-markedet og markedet for den offentlige sektor i Sverige, Finland og Norge. I den danske mobilforretning har vi konstateret stigende fremdrift mod smartphones og dataforbrug. På årsbasis voksede intægterne fra mobildata med 32% som følge af øget brug af mobilbredbånd og smartphones. Bestræbelserne på at minimere tabet af kobberlinjer i den danske forretning lønner sig. I 2. kvartal faldt tabet af kobberlinjer til , hvilket er det laveste kvartalsvise tal i mere end to år. Det kan primært tilskrives lavere kundeafgang for PSTN-forretningen. Dette skyldes en omfattende fornyelse af vores PSTN-produktportefølje og takster, som er blevet godt modtaget af forbrugerne. Som markedsførende inden for betalings-tv i Danmark fortsætter vi med at satse på innovative produkter, gode indholdsløsninger og stærke brands. Tilsammen havde YouSee og TDC TV ca. 54,4% af det danske marked for betalings-tv ultimo 1. halvår 2010 mod 53,6% ultimo 1. halvår Vi vil fortsat investere i tv-produkter, der opfylder kundernes krav om øget fleksibilitet mht. hvor og hvornår, de kan se programmerne. TDC s gennemgående bestræbelser med programmet 'TAK på at styrke kundernes oplevelse opnåede fortsat forbedrede vurderinger af kundetilfredsheden i 1. halvår Udviklingen kan bl.a. henføres til væsentligt reducerede fejlprocenter for IP-produkter. TAK-programmet omfatter grundlæggende ændringer i vore kerneprocesser, systemer og kultur, men vi er tilskyndet af de resultater, der hidtil er opnået, og vil fortsætte ufortrødent med at presse på for at opnå stadig bedre kundeoplevelser. I lyset af skarp priskonkurrence på alle markeder har TDC leveret en solid præstation i 1. halvår 2010, og vi kan derfor fastholde vores forventninger til året. Side 2 af 39

3 Gennemgang af de operationelle og finansielle forhold i 1. halvår 2010 Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% til DKK m sammenlignet med 1. halvår Korrigeret for valutakursudsving, erhvervelser og frasalg 1 samt prisreduktion for mobilterminering og international roaming 2, steg omsætningen med 0,5%. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,6% til DKK m i 1. halvår Det skyldtes flere positive indtægtskilder: Valutakursindvirkninger (positivt vækstbidrag på DKK 141m) samt erhvervelser og frasalg (positivt vækstbidrag på DKK 154m). Korrigeret herfor samt for påvirkningen fra regulering faldt omsætningen med 0,4%. Omsætning fra mobiltjenester steg som følge af flere mobilkunder inden for både telefoni og mobilbredbånd. Mange flere tv-kunder kombineret med højere ARPU bidrog til øget omsætning. 1 Erhvervelser og frasalg fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Erhvervelser: Fullrate, A+, DONG Energy's fibernet, M1 og Unotel. Frasalg: Satellitforretningen. I den resterende del af regnskabsmeddelelsen betyder 'korrigeret for erhvervelser og frasalg af virksomheder fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg. 2 Faldet i mobiltermineringspriser og international roaming priser har relativt lille indvirkning på bruttoavancen pga. den afsmittende effekt på transmissionsomkostninger, med undtagelse af inbound roaming, hvor fald i omsætningen har fuld indvirkning på bruttoavancen. Udviklingen blev delvist opvejet af: Fald i priserne på international roaming pr. 1. juli 2009 pga. EU-regulering 3. Der er implementeret yderligere reducering af priserne for international roaming i 3. kvartal TDC s mobiltermineringspris faldt fra DKK 0,62 til DKK 0,54 pr. 1. maj 2009, og yderligere til DKK 0,44 pr. 1. maj 2010 pga. national regulering. Det lavere antal PSTN/ISDN-kunder ved udgangen af perioden fik omsætningen fra traditionel fastnettelefoni til at falde trods den reducerede kundeafgang, men blev delvist afbødet af en betydelig stigning i antallet af VoIPkunder. Faldende omsætning fra internet- og nettjenester i Danmark delvist pga. færre kunder inden for medarbejderbredbånd grundet den nye multimedieskat samt lavere ARPU i Privat som følge af den intensiverede konkurrence på pris og kombinationsrabatter. Mindre salg af datakommunikation, mobilterminaler og dataprodukter (CPE). 3 Detail- og engrospriserne på taletelefoni faldt med 20-30%. Ny regulering af priserne på SMS- og datakommunikation medførte et prisfald på 60-80%. Udviklingen i den nordiske forretnings omsætning, 1. halvår halvår Den nordiske forretnings omsætning Erhvervelser/frasalg 154 Valutakurs udsving MTR Roaming Fastnettelefoni i DK (organisk) M obiltelefoni i DK (organisk) Tv (organisk) Internet- og nettjenester i DK (organisk) Terminalsalg, installationer mv. TDC Nordic eksl. valutakursudsving Anden omsætning Den nordiske forretnings omsætning Side 3 af 39

4 Udviklingen i Sunrise omsætning, 1. halvår halvår Sunrise omsætning Valutakurs udsving 211 MTR 31 Fastnettelefoni (organisk) 41 M obiltelefoni (organisk) 109 Internet (organisk) 16 Sunrise omsætning I Schweiz steg omsætningen med 6,5% til DKK 5.140m og med 2,2% korrigeret for valutakursindvirkninger. Den øgede omsætning var primært drevet af mobiltjenester pga. flere postpaid-kunder, hvilket kun delvist blev opvejet af faldende mobiltermineringspriser. Øget trafik inden for fastnettelefoni til engroskunder bidrog ligeledes til omsætningsvækst. Se figuren, der viser udviklingen i Sunrises omsætning. Antallet af kunder vokser Ultimo 1. halvår 2010 havde TDC Koncernen 11,6m kunder, hvilket er en stigning på 2,1% sammenlignet med 1. halvår I Danmark er kundebasen steget med eller 2,2% til i alt 8,5 mio. siden 1. halvår 2009, hvilket kan henføres til: En betydelig stigning inden for abonnementer på mobiltelefoni til såvel private som erhvervskunder samt telemetri og mobilbredbånd. TDC s erhvervelse af M1 og Unotel havde ingen indvirkning på TDC s samlede kundebase, da deres kunder blev medtaget i engroskundebasen i 1. halvår Tv-kundebasen steg med 7,4% som følge af succesen med HomeTrio og fortsat vækst i YouSee. Trods migreringen fra traditionel fastnettelefoni (PSTN/ISDN) har der været et begrænset fald i antallet af fastnettelefonikunder til 8,2%, hvilket kan tilskrives et reduceret fald i antallet af PSTN-kunder samt en betydelig stigning i antallet af VoIP-kunder, hvilket skyldtes det vellykkede salg af multiplay-kombinationsprodukter. Kundebase ( ultimo året) Ænd ring i % Danske kunder, detail- og engrossalg: Fastnetkunder (tale) (8,2) PSTN/ISDN (15,6) - Detailsalg (15,5) - Engrossalg (16,0) VoIP ,4 Mobilkunder ,3 - Detailsalg (tale) ,5 Prepaid kort (7,2) Abonnementer ,1 - Engrossalg (tale) (34,6) - Telemetri ,9 Mobilbredbånd ,8 Internetkunder, fastnet ,5 - Bredbånd, detailsalg ,8 - Bredbånd, engrossalg ,7 - Ikke bredbånd (17,9) Andre netværks- og dataforbindelser (0,7) - Detailsalg ,5 - Engrossalg (2,9) TV-kunder ,4 - YouSee Plus ,6 - TDC TV ,7 Danske kunder i alt ,2 Dual play kombinationsløsninger ,0 Triple play kombinationsløsninger ,9 Udenlandske kunder: Fastnetkunder (8,1) - Øvrige nordiske lande ,0 - Sunrise (10,4) Mobilkunder ,9 - Øvrige nordiske lande ,3 - Sunrise ,6 Internetkunder, fastnet ,6 - Øvrige nordiske lande TDC Song Nordic ,0 Udenlandske kunder, i alt ,9 TDC kunder i alt ,1 Heraf Nordiske forretning ,6 1 Sammenligningstallene for antallet af mobilbredbåndskunder er blevet korrigeret. Se TDC Fact Sheet Q22010 for korrigerede kundetal for 3K K Side 4 af 39

5 I 1. halvår 2010 faldt TDC s kundebase i Danmark med eller 1,2% sammenlignet med ultimo 2009, hvilket primært kan henføres til færre PSTN/ISDN-kunder og færre mobiltaletidskort. Antallet af taletidskunder steg betydeligt ved udgangen af 2009 pga. julekampagner. Tab af kobberlinjer i Danmark TDC s udenlandske kundebase omfatter kunder i TDC Nordic og Sunrise Sunrises kundebase steg med eller 0,7% til i alt 2,857m sammenlignet med 1. halvår Udviklingen kan henføres til vækst i antallet af mobilkunder og internetkunder på hhv. 4,6% og 2,0%. Antallet af fastnetkunder faldt med 10,4%. Sunrises kundebase steg med sammenlignet med ultimo K 08 1K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 2K 10 I TDC Nordic steg antallet af kunder med 22,2% eller sammenlignet med 1. halvår 2009 pga. vækst i såvel fastnet- som mobilkundebasen. TDC Nordics kundebase steg med sammenlignet med ultimo RGU/linje i Danmark Det laveste tab af kobberlinjer i Danmark i to år Tabet af kobberlinjer i Danmark i 2. kvartal 2010 udgjorde kun , hvilket er det laveste kvartalsvise tab i to år, hvilket skyldes en vellykket reduktion i afgangen af PSTNkunder og et fortsat stigende antal multiplay-kunder. Det lave tab i 3. kvartal 2009 skyldtes intensiverede kampagner for multiplay-produkterne. Tabet af kobberlinjer toppede i 1. kvartal 2009, men er siden reduceret til et niveau på omkring pga. initiativer til at fastholde PSTN-kunder samt TDC s lancering af multiplay-produkter. Virkningen af disse produkter fremgår også tydeligt af stigningen i RGU er pr. linje i den samme periode. 1,20 1,42 1,41 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36 4K 08 1K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 2K 10 Side 5 af 39

6 Konsolidering af TDC s position som markedsleder i Danmark Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med DKK 39m til DKK 9.738m, hovedsageligt pga.: Markedsandele i Danmark, 1. halvår halvår % Nedgang i bruttoavance fra internet- og nettjenester samt traditionel fastnettelefoni pga. faldende omsætning. Faldet blev delvist opvejet af: 75% Forbedringer inden for indenlandske mobiltjenester og tv-produkter som følge af flere kunder. 50% Sunrises bruttoavance steg med 7,8% til DKK 3.253m som følge af et højere bidrag fra mobilabonnementer og xdsl samt en gunstig valutakursudvikling. 25% 0% PSTN/ ISDN VoIP Fast net Mobilbredbåntelefoni, Mobil- Betalingstv bredbånd tale 2K K 2010 TDC har siden 1. halvår 2009 konsolideret sin position som markedsleder ved at øge eller fastholde sine markedsandele på alle de væsentligste forretningsområder i Danmark. Stærk EBITDA vækst TDC Koncernens EBITDA voksede med DKK 402m eller 6,4% til DKK 6.695m sammenlignet med 1. halvår EBITDA-marginen udgjorde 36,7%, hvilket var en stigning på 1,4 procentpoint. Korrigeret for valutakursindvirkninger, erhvervelser og frasalg, salg af aktiver 4 samt prisreduktion for international roaming steg EBITDA med 5,3%. 4 I denne regnskabsmeddelelse betyder salg af aktiver salg af materielle aktiver samt salg af immaterielle aktiver. De voksende markedsandele kan hovedsageligt henføres til succesen med TDC s multiplay-tilbud og organisk vækst i mobiltjenestesegmentet. Forbedret bruttoavance TDC s bruttoavance steg med DKK 195m eller 1,5% sammenlignet med 1. halvår Udviklingen i den nordiske forretning EBITDA fra H H Den nordiske forretning EBITDA 2009 Roaming, bruttoavance Tv i DK, bruttoavance 138 M obiltjenester i DK, bruttoavance Internet- og nettjenester i DK, bruttoavance Fastnettelefoni i DK, bruttoavance 121 TDC Nordic, bruttoavance inkl. valutakursudsving Anden bruttoavance 6 88 Andre eksterne omkostninger 77 Løn Andre indtægter Den nordiske forretning EBITDA Side 6 af 39

7 I den nordiske forretning voksede EBITDA med 3,2% til DKK 5.262m. Udover forbedringerne i bruttoavancen kan udviklingen henføres til: Yderligere effektivitetsforbedringer med indvirkning på andre eksterne omkostninger. F.eks. fortsat pladsoptimering, der siden begyndelsen af 2009 har resulteret i nedlukning af tre store faciliteter i Københavnsområdet og flytning til TDC's hovedkontor. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 1.350m i 1. halvår 2010, hvilket er et fald på DKK 589m sammenlignet med 1. halvår Udviklingen skyldes primært en ugunstig indvirkning fra valutakursreguleringer, hvilket dog blev delvist opvejet af forbedret EBITDA. Faldende personaleomkostninger som følge af medarbejderreduktioner. Se endvidere afsnittet om medarbejdere nedenfor. Eksklusive valutakursindvirkninger, erhvervelser og frasalg, salg af aktiver samt prisreduktion for international roaming steg EBITDA med 3,6%. I den nordiske forretning steg EBITDA-marginen til 40,2% i 1. halvår 2010 sammenlignet med 39,2% i 1. halvår Sunrises EBITDA voksede med 20,0% til DKK 1.433m pga. bruttoavancevækst, primært pga. flere mobilabonnementskunder, kombineret med salg af aktiver. EBITDA-marginen steg med 3,2 procentpoint til 27,9% sammenlignet med 1. halvår Eksklusive indvirkningerne fra valutakursudsving og frasalg voksede Sunrises EBITDA med 12,4%. Medarbejdere Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde i alt ultimo 1. halvår 2010, hvilket var 777 eller 5,9% færre end ultimo 1. halvår Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 1. halvår 2009 til ultimo 1. halvår 2010 svarende til et fald på 5,5% hovedsageligt relateret til fratrædelsesordninger (856), hvilket blev delvist opvejet af flere medarbejdere fra erhvervelser (165). Faldet i antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i 1. halvår 2010 udgjorde 446, hvoraf 363 var i den danske arbejdsstyrke. Periodens resultat I 1. halvår 2010 faldt periodens resultat til DKK 921m fra DKK 1.185m i 1. halvår Udviklingen kan hovedsageligt henføres til den negative indvirkning fra valutakursreguleringer. Dette blev dog delvist opvejet af forbedret EBITDA og forbedrede resultater fra ophørte aktiviteter, der afspejler frasalget af Invitel. Side 7 af 39

8 Udviklingen i Sunrise EBITDA fra H H Sunrise EBITDA Valutakurs udsving Fastnettelefoni, bruttoavance 54 0 M obiltjenester, bruttoavance 81 Internet- og nettjenester, bruttoavance 21 Andre eksterne omkostninger 31 Løn 2 Andre indtægter (organisk) 20 Andre indtægter (engangsindtægt) 30 Sunrise EBITDA Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 30,7% til DKK 3.369m og var primært drevet af en ugunstig udvikling i driftskapitalen. Det frie cash flow fra driften faldt med 18,9% til DKK 3.116m, ligeledes pga. ugunstige driftskapitalbevægelser i Sunrise. I den nordiske forretning steg det frie cash flow fra driften med 6,9%. Cash conversion steg med 1,9 procentpoint til 54,1%. Færre investeringer i materielle aktiver og højere EBITDA var de væsentligste årsager til stigningen i frit cash flow fra driften. Udviklingen blev delvist opvejet af driftskapitalen pga. regeringens kreditpakke 5, der havde en meget gunstig indvirkning på ændringen i driftskapitalen i 1. halvår 2009, men kun begrænset indvirkning i 1. halvår I Sunrise faldt det frie cash flow fra driften med 77,3% til DKK 267m. Det frie cash flow udviklede sig tilsvarende. Cash conversion faldt til 18,6% drevet af en ugunstig udvikling i driftskapitalen, hvilket hovedsageligt skyldtes lavere forbrug. Den negative nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter faldt med 25,9%. Forbedringen kan primært henføres til færre investeringer i dattervirksomheder og i materielle aktiver. En større positiv pengestrøm fra salg af materielle aktiver i Sunrise bidrog yderligere til den gunstige udvikling. 5 Regeringens kreditpakke vedrører udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og mons med en måned. Ordningen blev gradvist udfaset fra august til december 2009, hvor den helt skulle ophøre for udskudt betaling af moms. Betalingsfristen for A-skat vil dog fortsat blive udskudt med ca. 12 dage i 2010 med gradvis udfasning fra november til december Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen Den negative nettopengestrøm fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter faldt med DKK 4.973m. Udvik- Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter Nordiske forretning (10,2) Sunrise (68,4) Fortsættende aktiviteter (30,7) Ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter (32,7) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Nordiske forretning (2.003) (2.486) 19,4 Sunrise (260) (567) 54,1 Fortsættende aktiviteter (2.263) (3.053) 25,9 Ophørte aktiviteter (17) (266) 93,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.280) (3.319) 31,3 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Nordiske forretning (894) (5.488) 83,7 Sunrise (547) (926) 40,9 Fortsættende aktiviteter (1.441) (6.414) 77,5 Ophørte aktiviteter - (100) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.441) (6.514) 77,9 Pengestrømme i alt Nordiske forretning (67) (4.821) 98,6 Sunrise (268) Fortsættende aktiviteter (335) (4.608) 92,7 Ophørte aktiviteter (17) (216) 92,1 Pengestrømme i alt (352) (4.824) 92,7 Frit cash flow fra driften Nordiske forretning ,9 Sunrise (77,3) Frit cash flow fra driften (18,9) Frit cash flow Nordiske forretning ,9 Sunrise (86,9) Frit cash flow (31,4) Cash conversion (%) Nordiske forretning 54,1 52,3 1,9 Sunrise 18,6 98,7 (80,1) Cash conversion 46,5 61,1 (14,5) 1 Frit cash flow fra driften henviser til summen af EBITDA, korrigering for poster uden indflydelse på cash flow, pensionsbidrag, betalinger vedrørende hensættelser, ændringer i driftskapitalen samt pengestrømme vedrørende anlægsinvesteringer. 2 Frit cash flow henviser til summen af frit cash flow fra driften, rentebetalinger (netto) samt betalt selskabsskat. Side 8 af 39

9 lingen skyldes hovedsageligt lavere indfrielse af gæld og udbyttebetalinger. Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer udgjorde i alt DKK 2.109m, hvilket er et fald på DKK 263m sammenlignet med 1. halvår TDC forventer en vækst i omsætningen på 1-3% sammenlignet med TDC forventer en vækst i EBITDA på 3-4% sammenlignet med Anlægsinvesteringerne i den nordiske forretning faldt som følge af færre investeringer i it og netinfrastruktur, sidstnævnte hovedsageligt pga. udskydelse grundet ugunstige vejrforhold primo Anlægsinvesteringerne i Sunrise faldt primært pga. færre investeringer i it og netinfrastruktur i henhold til den afviste fusion med Orange. Udviklingen blev delvist modvirket af øgede omkostninger til indretning af lejede lokaler i forbindelse med flytning af kontorer samt valutakursudsving. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i TDC Koncernen faldt til 11,6% i 1. halvår 2010 fra 13,3% i 1. halvår Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i den nordiske forretning faldt fra 15,0% til 13,0%, og forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i Sunrise faldt fra 8,6% til 7,9%. Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittet om risikofaktorer og i Safe harbor-erklæringen. TDC bekræfter sine forventninger til 2010 som anført i Anlægsinvesteringer TDC Koncernen Ændring i % 2K K 2009 Ændring i % Nordiske forretning inkl. YouSee , ,6 Nordiske forretning ekskl. YouSee¹ , ,6 Heraf TDC Nordic (13,5) ,6 YouSee (8,5) (17,9) Sunrise , ,7 Anlægsinvesteringer , ,1 1 Da al indenlandsk infrastruktur (excl. YouSee) er placeret i Operations & Wholesale, kan indenlandsk capex ikke allokeres mellem de indenlandske forretningsenheder i den nordiske forretning, eksklusive YouSee. Årsrapporten 2009 samt Delårsrapporten for 1. kvartal og mener, at være på rette kurs til at nå sine mål. Forventningerne til 2010 for TDC Koncernen er følgende: Side 9 af 39

10 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed TDC Koncernen Ændring i % Omsætning ,2 Nordiske forretning ,6 Privat (2,6) TDC Erhverv (5,2) TDC Nordic ,3 Operations & Wholesale (4,0) YouSee ,9 Andre aktiviteter (690) (671) (2,8) Sunrise ,5 Andre aktiviteter (2) (4) 50,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.245) (5.043) (4,0) Nordiske forretning (3.360) (3.241) (3,7) Bruttoavance ,5 Nordiske forretning (0,4) Andre eksterne omkostninger (3.728) (3.778) 1,3 Nordiske forretning (2.330) (2.407) 3,2 Personaleomkostninger (2.697) (2.843) 5,1 Nordiske forretning (2.225) (2.389) 6,9 Andre indtægter og omkostninger ,3 Nordiske forretning (33,6) EBITDA ,4 Nordiske forretning ,2 Privat ,3 TDC Erhverv (1,7) TDC Nordic ,1 Operations & Wholesale (26,4) YouSee ,0 Andre aktiviteter 12 (148) 108,1 Sunrise ,0 Andre aktiviteter - (1) - Side 10 af 39

11 TDC øgede eller fastholdt sine markedsandele i alle privatmarkedssegmenter sammenlignet med 1. halvår 2009 Privat Privat udbyder en bred vifte af brands og tjenester inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni, internet og tv til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Privat henvender sig til massemarkedet med TDC-brandet og til no frills-markedet gennem de førende no frills-udbydere Telmore, Fullrate og M1. Som led i fortsatte bestræbelser på at forny sine produktudbud har TDC Privat i 2. kvartal 2010 iværksat en omfattende gennemgang af sin PSTN-produktportefølje og takster. Kunderne har taget godt imod vores ændringer, hvilket bidrog til, at 2. kvartal 2010 blev kvartalet med den laveste afgang af fastnetkunder i mere end to år. Det lykkedes Privat at udvide sin kundebase med 4,0% sammenlignet med 1. halvår Der var kundetilgang inden for tv, mobilbredbånd og mobiltelefoni. Pga. vækst i antallet af VoIP-kunder og initiativer til at fastholde PSTN-kunder kunne Privat begrænse faldet i antallet af fastnetkunder til 7,9%. Det stigende antal kunder er et resultat af succesen med multiplay-produkterne lanceret i 1. kvartal 2009, erhvervelsen af M1 i januar 2010 samt fortsat organisk kundevækst for mobiltelefoni og mobilbredbånd. Det øgede antal kunder medførte fastholdte eller stigende markedsandele inden for alle produktområder til privatkunder sammenlignet med 1. halvår Især TDC s markedsandel for triple play-produkter til privatkunder steg fra 48% til 62% i perioden. Markedsandelen for VoIP til privatkunder steg fra 49% til 56%, markedsandelen for mobiltaletelefoni til privatkunder steg fra 37% til 39%, og markedsandelen for mobilbredbånd steg fra 22% til 29%. Omsætningen faldt med DKK 126m eller 2,6% i 1. halvår Korrigeret for erhvervelserne af M1 og Fullrate samt reducerede priser for mobilterminering og international roaming faldt Privats omsætning med 3,2%. Det organiske fald i omsætningen fra fastnettelefoni var et resultat af færre PSTN-kunder. Endvidere faldt omsætningen fra internet- og nettjenester pga. lavere ARPU, samt mindre salg af CPE og mobilterminaler. Den faldende omsætning blev delvist modsvaret af flere VoIP-kunder og stigende forbrug af mobiltjenester, hvor både mobilbredbånd og mobiltrafik udviste stigninger, primært pga. flere kunder. Omsætningen fra TDC TV steg pga. den store stigning i kundebasen og øget ARPU for tv-produkter. Bruttoavancen faldt med DKK 29m eller 0,9% fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 som følge af lavere omsætning. Udviklingen blev dog modvirket af faldende transmissionsomkostninger primært pga. mindre fastnetaktivitet og lavere mobiltermineringspriser. Udvalgte hovedtal Privat Ænd ring i % Omsætning (2,6) Fastnettelefoni (11,7) Mobiltjenester ,7 Internet og netværk (4,7) Terminaler, installationer mv (30,8) Servicetelefontjenester (25,2) TV Øvrige (19,0) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.458) (1.555) 6,2 Bruttoavance (0,9) Andre eksterne omkostninger (874) (952) 8,2 Personaleomkostninger (413) (448) 7,8 Andre indtægter og omkostninger 2 3 (33,3) EBITDA ,3 EBITDA-margin (%) 42,3 39,5 - Udvalgte operationelle data Privat Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (7,9) Mobilkunder (tale) ,9 Prepaid kort (7,2) Abonnementer(inkl. Telmore) ,3 Mobilbredbåndskunder ,6 Internetkunder ,4 TDC Tv kunder ,9 Samlet kundebase ,0 Dual-play kombinationsløsninger ,0 Triple-play kombinationsløsninger ,9 ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN (0,5) Mobil (tale), samlet (8,6) Prepaid kort (34,4) Abonnementer (inkl. Telmore) (6,8) IP ,6 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (8,7) EBITDA steg med DKK 83m eller 4,3% sammenlignet med 1. halvår 2009, hvilket kan henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og lavere personaleomkostninger. Korrigeret for erhvervelserne af Fullrate og M1 faldt Privats EBITDA med 0,2%. Faldet i andre eksterne omkostninger skyldes primært færre omkostninger til akkvisition af kunder, it, fakturering og konsulentomkostninger. Udviklingen blev delvist modsvaret af øgede markedsføringsomkostninger. Personaleomkostningerne faldt pga. en reduktion på 6% i det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 11 af 39

12 Trods hård konkurrence har TDC Erhverv formået at øge sin EBITDA-margin fra 46,0% til næsten 48,0% TDC Erhverv TDC Erhverv udbyder en lang række kommunikationsløsninger til erhvervskunder i Danmark primært i form af internet- og nettjenester, fastnettelefoni, mobiltjenester samt terminaler, installationer mv. TDC Erhverv udbyder endvidere systemintegrationstjenester via dattervirksomheden NetDesign, der tilbyder skræddersyede løsninger inden for it, data, videokonference- og telefon-systemer til erhvervskunder. TDC Erhvervs kundebase steg med 3,5% sammenlignet med 1. halvår Antallet af mobilbredbåndskunder steg fra ultimo 1. halvår 2009 til ultimo 1. halvår 2010, og antallet af mobilkunder steg fra til i samme periode. TDC konsoliderede sig som markedsledende i alle væsentlige erhvervssegmenter. Som et væsentligt resultat fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 har TDC øget sin markedsandel for VoIP på erhvervsmarkedet fra 24% til 37% og sin markedsandel for mobiltelefoni fra 55% til 57% 6. Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 211m eller 5,2% fra 1. halvår Korrigeret for erhvervelser, frasalg og reducerede priser for mobilterminering og international roaming faldt omsætningen med 4,4%, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i bredbånd til erhvervsmarkedet og medarbejderbredbånd som følge af skarp konkurrence, hvilket har resulteret i stigende konkurrence på priser. Den faldende omsætning fra medarbejderbredbånd kan også henføres til den danske multimedieskat 7, hvilket resulterede i en større kundeaf gang i 1. halvår Omsætningen fra internet- og nettjenester faldt i alt med DKK 125 mio. Indtægter fra fastnettelefoni faldt med DKK 91m til DKK 931m, idet antallet af PSTN-kunder fortsatte med at falde. Udviklingen blev kun delvist opvejet af kraftig vækst i antallet af VoIP-kunder. Omsætningen fra mobiltjenester steg hovedsageligt pga. flere mobilbredbåndskunder. Bruttoavancen faldt med DKK 78m eller 2,9% sammenlignet med 1. halvår 2009, hvilket kan henføres 6 Markedsandelene omfatter erhvervskunder i andre TDC forretningsenheder inklusive SoHo-kunder. 7 Multimedieskatten, som trådte i kraft 1. januar 2010, betyder at medarbejdere, som har virksomhedsbetalt bredbånd eller telefon, vil blive beskattet af DKK om året. Som følge af den nye lovgivning har en række kunder valgt at opsige deres medarbejderbredbånd. Udvalgte hovedtal TDC Erhverv Ænd ring i % Omsætning (5,2) Fastnettelefoni (8,9) Mobiltjenester ,1 Internet og netværk (9,7) Terminaler, installationer mv (1,0) Øvrige¹ (4,5) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.187) (1.320) 10,1 Bruttoavance (2,9) Andre eksterne omkostninger (373) (406) 8,1 Personaleomkostninger (439) (453) 3,1 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (1,7) EBITDA-margin (%) 47,7 46,0-1 Omfatter servicetelefontjenester mv. Udvalgte operationelle data TDC Erhverv Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (8,5) Mobilkunder ,6 Mobil (tale) ,1 - Telemetri ,9 Mobilbredbåndskunder ,7 Internetkunder (10,3) Andre netværks- og dataforbindelser ,5 Samlet kundebase ,5 ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN Mobil (tale) (2,8) Bredbånd (1,4) Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (2,6) til lavere omsætning. Udviklingen blev dog delvist modvirket af et faldt på 10,1% i transmissionsomkostninger og vareforbrug primært vedrørende et fald i omkostningerne for terminering og samtrafik. EBITDA faldt med DKK 31m eller 1,7% fra 1. halvår 2009, hvilket kan henføres til et fald i bruttoavancen, som blev delvist modvirket af besparelser på andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Sidstnævnte skyldtes gennemsnitlig 4% færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i 1. halvår 2010 sammenlignet med 1. halvår TDC Erhverv formåede således at øge EBITDA-marginen væsentligt fra 46,0% i 1. halvår 2009 til 47,7% i 1. halvår Side 12 af 39

13 TDC Nordic stor EBITDA-vækst og øget EBITDA-margin gennem effektivitetsgevinster TDC Nordic TDC Nordic udbyder fastnettelefoni og internet- og nettjenester samt mobiltelefoni til erhvervskunder i Sverige, Norge og Finland. TDC Nordic udbyder desuden it-drift og hosting gennem TDC Hosting til kunder i Danmark, Sverige og Finland. TDC Nordic leverer ydelser via en avanceret og løbende opdateret netinfrastruktur, herunder det fiberbaserede transportnet, PSTN/ISDN og IP/Ethernet. TDC Nordic opererer som tjenesteudbyder via MVNO-aftaler med lokale operatører. Siden 1. halvår 2009 har TDC Nordic fået eller 81,3% flere mobilkunder, og antallet af fastnetkunder er steget med eller 22,0%. Det samlede antal kunder steg med eller 22,2% til Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 215m eller 12,3% til DKK 1.966m i 1. halvår Stigningen kan primært henføres til en gunstig valutakursindvirkning. Korrigeret for valutakursindvirkningen steg omsætningen med 4,0%, hvilket primært kan henføres til organisk vækst inden for mobiltjenester. Integratorforretningen har vist en stigende tendens i 1. halvår 2010 efter indvirkningen af den økonomiske afmatning siden udgangen af 2008 med faldende omsætning i alle kvartaler i Bruttoavancen steg med DKK 7m eller 0,9% til DKK 828m i 1. halvår 2010, idet transmissionsomkostninger og vareforbrug steg med DKK 208m eller 22,4% sammenlignet med 1. halvår Stigningen i transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldes outsourcing, der har flyttet omkostninger fra personaleomkostninger til transmissionsomkostninger og vareforbrug, samt den ændrede produktsammensætning. Udvalgte hovedtal TDC Nordic Ænd ring i % Omsætning ,3 TDC Sverige ,8 TDC Norge ,7 TDC Finland ,9 TDC Hosting ,2 Øvrige, inkl. elimineringer (66) (49) (34,7) Fastnettelefoni ,3 Mobiltjenester ,0 Internet og netværk ,5 Terminaler, installationer mv ,7 Øvrige¹ ,3 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.138) (930) (22,4) Bruttoavance ,9 Andre eksterne omkostninger (148) (161) 8,1 Personaleomkostninger (428) (447) 4,3 Andre indtægter og omkostninger 1 5 (80,0) EBITDA ,1 EBITDA-margin (%) 12,9 12,5-1 Omfatter servicetelefontjenester mv. Udvalgte operationelle data TDC Nordic Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder ,0 Mobilkunder ,3 Internetkunder Samlet kundebase ,2 ARPU (DKK/måned) Mobil (tale) ,2 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (12,7) EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 35m eller 16,1% til DKK 253m i 1. halvår Korrigeret for valutakursindvirkningen steg EBITDA med 6,8%. Den øvrige fremgang i EBITDA skyldtes primært besparelser på andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. De reducerede andre eksterne omkostninger kan henføres til effektivitetsgevinster i alle de nordiske dattervirksomheder. De færre personaleomkostninger kan henføres til gennemsnitligt 11% færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere primært i TDC Sverige, drevet af fratrædelser og outsourcing. Side 13 af 39

14 Operations & Wholesale fokuserer på bedre kundeservice og driftseffektivitet Operations & Wholesale Operations & Wholesale udbyder en bred vifte af engrosprodukter inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni, nettjenester og internet til engroskunder i Danmark. Operations & Wholesale vedligeholder TDC s danske mobilnet og fastnet, herunder teknikere samt fællesfunktioner såsom facility management og styring af bilparken, it- og indkøb. Operations & Wholesales kundebase faldt med 12,5% sammenlignet med 1. halvår 2009, hvilket hovedsageligt kan henføres til et fald i antallet af udbydere af mobiltjenester. Faldet skyldes TDC s erhvervelser af M1, da disse kunder efterfølgende blev overført til Privats kundebase. Reducerede fejlprocenter, færre fejlretninger on-site og mere effektive installationer har resulteret i omkostningseffektivitet, som endvidere har medført yderligere besparelser på andre eksterne omkostninger vedrørende primært facility management, it og personalerelaterede omkostninger. Omsætningen faldt med DKK 52m eller 4,0% hovedsageligt som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni, fortsat regulering af international roaming og TDC s erhvervelse af Fullrate og M1 8. Erhvervelsen af Dong Energy s fibernet bidrog positivt til væksten. Korrigeret for erhvervelser og frasalg samt reducerede priser for mobilterminering og international roaming steg omsætningen med DKK 100m eller 8,7%. Bruttoavancen faldt med DKK 46m eller 4,5% pga. regulering af engrospriserne for international roaming og TDC s erhvervelse af Fullrate og M1. EBITDA faldt med DKK 184m eller 26,4% primært pga. erhvervelser og frasalg. Korrigeret for erhvervelser og frasalg samt reducerede priser for international roaming faldt EBITDA med DKK 29m eller 5,4%. Fokuseringen på omkostningseffektivitet medførte et fald på DKK 67m eller 5,7% i andre eksterne omkostninger, og fokuseringen på mere effektive installationer, dvs. reducerede fejlprocenter og færre fejlretninger on-site, resulterede i besparelser på lønomkostninger og færre 8 Erhvervelserne medførte et fald i omsætningen i Operations & Wholesale, da disse selskaber var engroskunder før erhvervelsen. M1 og Fullrate indgår nu i Privats regnskaber. Udvalgte hovedtal Operations & Wholesale Ænd ring i % Omsætning (4,0) Wholesale (3,9) Øvrige (4,5) Fastnettelefoni (15,2) Mobiltjenester (9,7) Internet og netværk (4,2) Øvrige ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (269) (275) 2,2 Bruttoavance (4,5) Andre eksterne omkostninger (1.103) (1.170) 5,7 Personaleomkostninger (704) (727) 3,2 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (13,1) Andre indtægter og omkostninger (55,4) EBITDA (26,4) EBITDA-margin (%) 41,0 53,5 - Udvalgte operationelle data Operations & Wholesale Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (14,8) Mobilkunder (tale) (34,6) Mobilbredbåndskunder ,0 Internetkunder ,7 Andre netværks- og dataforbindelser (2,9) TDC Tv kunder Samlet kundebase (12,5) ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN Mobil (tale), tjenesteudbydere ,8 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (5,7) fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Reduktionen af lønomkostninger og antal medarbejdere blev delvist modvirket af erhvervelsen af Dong Energy's fibernet. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere blev reduceret med gennemsnitligt 4% fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010, og personaleomkostningerne faldt med DKK 23m eller 3,2% pga. lavere aktivering af lønomkostninger. Side 14 af 39

15 YouSee fortsætter sine gode resultater med tocifrede vækstrater for både omsætning og EBITDA YouSee YouSee udbyder analogt og digitalt tv til 1,4m husstande samt fastnettelefoni og mobilbredbånd samt mobiltelefoni til individuelle og organiserede kunder (bolig- og antenneforeninger). YouSee opererer ved hjælp af et fuldt digitaliseret hybridnet, der omfatter optiske fibre og koaksialkabler, og som er næsten fuldt opgraderet med DOCSIS 3.0. YouSee har siden 1. halvår 2009 erhvervet nye tv-kunder, hvilket konsoliderer TDC s position som den foretrukne betalings-tv-leverandør i Danmark med en markedsandel på 54% 9. Antallet af kunder inden for det digitale tillægsprodukt (YouSee Plus) steg med YouSee havde også kundefremgang i andre kundesegmenter. Siden 1. halvår 2009 har YouSee fået nye bredbåndskunder (en stigning på 5,7%) og nye fastnetkunder (en stigning på 13,4%). Det samlede antal kunder steg med eller 4,4% til Omsætningen steg med imponerende DKK 273m eller 15,9% til DKK 1,993m i 1. halvår Alle produktområder udviste høje vækstrater. Omsætning fra tv steg pga. flere kunder og et højere ARPU som følge af et større antal YouSee Plus-kunder. Stigningen i omsætning fra bredbånd kan primært henføres til erhvervelsen af A+ samt et højere ARPU. Korrigeret for erhvervelsen af A+ og Nordit steg omsætningen med DKK 190m eller 10,5%. Bruttoavancen steg med DKK 156m eller 15,6% sammenlignet med 1. halvår Stigningen i transmissionsomkostninger og vareforbrug på DKK 117m eller 16,3% kan henføres til øgede programomkostninger pga. flere kunder og højere omkostninger pr. kunde som følge af større udbud af kanaler i programpakkerne. Udvalgte hovedtal YouSee Ænd ring i % Omsætning ,9 YouSee Clear ,0 YouSee Plus ,4 Internettjenester ,1 Fastnettelefoni ,5 Øvrige¹ ,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (835) (718) (16,3) Bruttoavance ,6 Andre eksterne omkostninger (238) (205) (16,1) Personaleomkostninger (273) (248) (10,1) Andre indtægter og omkostninger ,0 EBITDA ,0 EBITDA-margin (%) 32,6 32,0-1 Omfatter installationsafgifter og TDC TV. Udvalgte operationelle data YouSee Ænd ring i % Kundebase (1.000) TDC Tv-kunder ,2 heraf YouSee Plus ,6 Internetkunder ,7 Fastnetkunder ,4 Mobilbredbåndskunder Samlet kundebase ,4 ARPU (DKK/måned) Internet, fastnet ,2 Tv i alt ,1 YouSee Clear ,8 Ekstra ARPU, YouSee Plus ,4 ARPU i alt ,3 Andre KPI'er Homes passed (1.000) ,9 Penetration (%) RGU per kunde (#) 1,54 1,50 - Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (0,6) 1 Digitalt tillægsprodukt. EBITDA i YouSee steg med DKK 99m eller 18,0% til DKK 649m i 1. halvår Bruttoavancestigningen blev delvist opvejet af øgede andre eksterne omkostninger og lønomkostninger primært pga. erhvervelsen af A+. Korrigeret for erhvervelser steg YouSees EBITDA med 16,1% eller DKK 90m. 9 Inklusive Privats tv-kunder. Side 15 af 39

16 Stærk fremgang i Sunrise med stigende omsætning og EBITDA Sunrise Sunrise er den næststørste integrerede teleudbyder i Schweiz. Sunrise har egen mobilinfrastruktur og en fastnetinfrastruktur baseret på rå kobber i dele af Schweiz og opererer som tjenesteudbyder i de områder, der endnu ikke er dækket af Sunrises fastnetinfrastruktur. Sunrise opnåede solid vækst inden for selskabets kerneområder i form af mobiltelefoni og internet (flere bredbåndskunder delvist opvejet af færre dial upkunder), der voksede med henholdsvis 4,6% og 2,0% sammenlignet med 1. halvår Stigningen blev delvis opvejet af et fald i antallet af fastnetkunder, hvilket resulterede i en stigning på 0,7% i Sunrises samlede kundebase. Omsætningen steg med DKK 315m eller 6,5% sammenlignet med 1. halvår Korrigeret for valutakursudsving og reducerede mobiltermineringspriser steg omsætningen med DKK 134m eller 2,7%. Væksten i omsætningen skyldes hovedsageligt mobiltjenester, hvilket kan henføres til flere postpaidkunder samt fastnettelefoni som følge af stigende omsætning i engrossalg. Udviklingen blev delvist opvejet af færre PSTN-kunder med et lidt højere ARPU. Korrigeret for valutakursudsving var der et lille fald i omsætningen fra internettjenester som følge af færre dial up-kunder og lavere omsætning fra andre internettjenester. xdslindtjeningen forblev stabil, hvilket kan henføres til en større kundebase modsvaret af et lavere ARPU. Bruttoavancen steg med DKK 234m eller 7,8%. Korrigeret for valutakursudsving steg bruttoavancen med DKK 102m eller 3,2%. Den højere bruttoavance skyldes hovedsageligt flere mobilkunder med abonnement samt færre xdsl-omkostninger pga. migrering af kunder til Sunrises egen infrastruktur baseret på rå kobber og dermed lavere omkostninger. Udvalgte hovedtal Sunrise markedsføringsomkostninger og besparelser på outsourcing. Lønomkostninger forblev stabile pga. et uændret antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Ænd ring i % Omsætning ,5 Fastnettelefoni ,5 Mobiltjenester ,4 Internettjenester ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.887) (1.806) (4,5) Bruttoavance ,8 Andre eksterne omkostninger (1.399) (1.370) (2,1) Personaleomkostninger (472) (455) (3,7) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,0 EBITDA-margin (%) 27,9 24,7 - Udvalgte operationelle data Sunrise Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (10,4) Mobilkunder ,6 Internetkunder ,0 Samlet kundebase ,7 ARPU (CHF/måned) Fastnettelefoni 43,6 39,6 10,1 Mobil (tale) 46,1 46,3 (0,4) Bredbånd 37,5 39,8 (5,8) Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (0,5) EBITDA voksede med DKK 239m eller 20,0%. Væksten i EBITDA kan henføres til gunstige valutakursudsving og engangsposter vedrørende fortjeneste fra salg af aktiver. Korrigeret for ovennævnte steg EBITDA med DKK 155m eller 12,4%. Organisk vækst i EBITDA skyldes primært en højere bruttoavance. Stigningen i andre eksterne omkostninger og lønomkostninger kan fuldt ud henføres til valutakursudsvingene. Opgjort i lokal valuta faldt andre eksterne omkostninger med 1,8% primært pga. færre Side 16 af 39

17 Væsentlige koncernbegivenheder Generalforsamling 2010 TDC s ordinære generalforsamling 2010 blev afholdt den 4. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann, Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe. Endvidere valgtes to nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer: Søren Thorup Sørensen, der er cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School og statsautoriseret revisor. Endvidere har han gennemført et Advanced Management Programme ved Harvard Business School. Søren Thorup Sørensen er adm. direktør i KIRKBI. Lars Rasmussen, der er BSc fra Aalborg Universitet og har en EMBA fra SIMI og er bestyrelsesmedlem i Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S. Lars Rasmussen er adm. direktør i Coloplast A/S. I henhold til forslag fra Bestyrelsen blev selskabets vedtægter ændret. Ændringerne omfattede en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra tre til otte til tre til ti, og antallet af direktionsmedlemmer blev ændret fra to til syv til to til otte. Endvidere blev det vedtaget at ændre aktiestørrelsen fra DKK 5 til DKK 1 med virkning fra den 10. maj Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Med virkning fra den 1. april 2010 kan begge selskaber iht. 'Non-Equity Partner Market Agreement bedre betjene deres respektive kunder i Norden og internationalt. Sunrise Communications S.A. Den 3. juni 2010 udsendte TDC en pressemeddelelse om, at France Telecom og TDC havde afsluttet deres analyse af de videre muligheder efter de schweiziske konkurrencemyndigheders forbud mod fusionen af Orange Communications S.A. ( Orange ) og Sunrise Communications S.A. ( Sunrise ) den 22. april Som resultat heraf besluttede man at opsige aftalen om den foreslåede fusion. Den appel, der var indgivet til myndighederne, ville ligeledes blive trukket tilbage. Det er vores konklusion, at mulighederne for at få lov til at gennemføre fusionen ikke er til stede, og derfor ønsker vi ikke længere at forfølge dette spor. Vi vil i stedet koncentrere os fuldt ud om den fortsatte udvikling af Sunrise, forklarede TDC s koncernchef og adm. direktør Henrik Poulsen. Sunrise har leveret stærke resultater gennem de seneste kvartaler og har en solid position på det schweiziske marked med et godt momentum og stigende markedsandele. Denne position vil vi nu udbygge gennem investeringer og et målrettet markedsfokus, der skal sikre attraktive produkter og tjenester til alle vores schweiziske kunder, sagde Henrik Poulsen. Efterfølgende ændring af bestyrelsen Den 25. juni 2010 meddelte TDC A/S, at Oliver Haarmann havde informeret bestyrelsen om, at han ønskede at fratræde som medlem af bestyrelsen. Oliver Haarmann, som er Managing Director i Kohlberg Kravis Roberts & Co., har været bestyrelsesmedlem siden februar Henrik Kraft, der har været suppleant for Oliver Haarmann siden marts 2008, indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. Henrik Kraft er Director i Kohlberg Kravis Roberts & Co. Partnerskab med Vodafone Den 30. marts 2010 udvidede TDC det strategiske nordiske partnerskab med Vodafone til også at omfatte Sverige og Norge udover den eksisterende aftale omfattende Danmark. Den 17. juni 2010 meddelte TDC A/S, at Sunrise havde udpeget Oliver Steil som ny adm. direktør for selskabet med virkning fra den 17. juni Oliver Steil er 38 år og har en uddannelse som elektroingeniør. Oliver Steil er tidligere chief commercial officer og adm. direktør i debitel AG ( ). Efter han forlod debitel har han været partner i telekommunikationsafdelingen hos McKinsey & Co. Han arbejdede også for McKinsey & Co i perioden (som partner fra 2004), inden han tiltrådte hos debitel. Den hidtidige adm. direktør i Sunrise Communications S.A., Christoph Brand, er fratrådt for i stedet at tiltræde som adm. direktør og medejer af den schweiziske it-virksomhed Adcubum AG. Side 17 af 39

18 Standard & Poor's opgraderer TDC's kreditvurdering Den 14. juni 2010 opgraderede Standard & Poor s kreditvurderingen af TDC til BB med positivt outlook fra BBmed positivt outlook. Desuden er kreditvurderingen af TDC s sikrede lånefacilitet opgraderet til BBB- fra BB+, og TDC s EMTN-obligationer er opgraderet til BB fra BB-. Samtidig har Standard & Poor s opgraderet TDC s umiddelbare ejer, Angel Lux Common S.A. s højrenteobligationer til BB fra BB-. Side 18 af 39

19 Risikofaktorer TDC s årsrapport af 9. februar 2010 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der væsentligt kan forringe TDC s forretning, finansielle stilling, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Ultimo 1. halvår 2010 forventer TDC kun betydelige ændringer i risici vedrørende mobiltermineringspriser i Schweiz. Som følge af formelle anmodninger vedrørende nedsættelse af priserne for terminering af mobilopkald på det Schweiziske marked er Sunrise er for tiden involveret i forhandlinger desangående. Hvis forhandlingerne ikke resulterer i en aftale, er det sandsynligt, at sagen bliver indgivet til de schweiziske myndigheder, som kan afsige kendelser, der kræver, at de schweiziske mobiloperatører nedsætter priserne for terminering af mobilopkald. Dermed er der en risiko for, at priserne for terminering af mobilopkald bliver nedsat enten som følge af forhandlinger eller som følge af en kendelse fra myndighederne. I begge tilfælde kan nedsættelsen af prisen for terminering af mobilopkald have tilbagevirkende kraft fra datoen for anmodningen. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på selskabets indtjening og overskudsgrader. Side 19 af 39

20 Udsagn om fremtiden Visse afsnit i denne regnskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, der er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udtrykte forventninger omfatter, men er ikke begrænset til: udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster udsagn om vore planer eller målsætninger for den fremtidige drift, herunder vedrørende vore produkter eller tjenester beslutninger truffet af IT- og Telestyrelsen udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt rentestigninger, som påvirker TDC s rentebærende gæld med variabel rente indskrænkninger i TDC s råderum med hensyn til at planlægge efter, samt reagere på, ændringer i TDC s forretning, brancheforhold eller konkurrencemæssige situation som følge af kontraktlige forpligtelser i henhold til TDC s finansieringspakke udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet udsagn om den fremtidige økonomiske præstation udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. Ord som tror, forudser, forventer, har til hensigt, sigter mod, planlægger og lignende udtryk er anvendt med henblik på at identificere udsagn om fremtiden, men er ikke udtømmende med hensyn til at identificere sådanne udsagn. Disse udsagn er baseret på planer, skøn og forventninger, og man kan derfor ikke fuldt ud henholde sig til dem. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige væsentligt fra de planer, målsætninger, forventninger, estimater og hensigter, som TDC eller andre på TDC's vegne har udtrykt i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: ændringer i dansk, schweizisk og EU-lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skattelovgivningen introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner udviklingen på markedet for multimedieydelser mulighederne for at opnå licenser investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn ud fra på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører Side 20 af 39

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked

Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Stabil omsætning, meget solid indtjening, og fremragende pengestrømme i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% i 2010 sammenlignet med 2009. EBITDA steg 2,2% i 2010 sammenlignet med 2009. Stærk generering

Læs mere

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne

TDC bekræfter forventningerne til 2012 ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne TDC bekræfter forventningerne til ud fra resultaterne fra 3.kvartal, der er i overensstemmelse med forventningerne ÅTD omsætning på niveau med og ÅTD bruttoavancen faldt 3,2%; år-til-år vækstrater i 3.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012

TDC bekræfter forventningerne til 2012 TDC bekræfter forventningerne til 2012 Omsætningen i 1. kvartal steg 0,5%, og EBITDA bpi (before pension income/før pensionsindtægter) faldt 1,2% i overensstemmelse med vores egne forecast. Korrigeret

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. februar 2010 Meddelelse 04/2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling

Læs mere

Solide resultater i udfordrende markeder

Solide resultater i udfordrende markeder Solide resultater i udfordrende markeder Økonomi Drift Forventningerne til 2013 blev realiseret for EBITDA, anlægsinvesteringer og udbytte pr. aktie, mens omsætningen levede op til de ændrede forventninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2008 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 TDC Koncernen 8 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende:

Jeg vil senere fremlægge koncernens finansielle resultater, men jeg vil gerne her fremhæve følgende: TDC A/S ordinære generalforsamling 2012 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning Ser man tilbage på 2011, så har TDC skulle bevæge sig i et terræn, der har været yderst

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere