EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer"

Transkript

1 EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise steg omsætningen med 6,5% som følge af en positiv valutakursindvirkning og en voksende kundebase. Opgjort i lokal valuta steg Sunrises omsætning med 2.2%. Forbedret omsætningstrend i den nordiske forretning i alle kvartaler i 2009, fortsatte i både 1. og 2. kvartal Den positive vækst blev opnået trods prispres fra konkurrenter og ugunstige effekter fra regulering. Den nordiske forretnings EBITDA steg med 3,2%, og EBITDA-marginen blev forbedret fra 39,2% i 1. halvår 2009 til 40,2% i 1. halvår Sunrises EBITDA steg i 1. halvår 2010 med 20,0%. Opgjort i lokal valuta steg Sunrises EBITDA med 14,9%. Sunrises EBITDA-margin blev forbedret fra 24,7% i 1. halvår 2009 til 27,9% i 1. halvår Vækst i antallet af kunder sammenlignet med 1. halvår 2009 drevet af tv og mobiltjenester. TDC fastholdt eller styrkede sin ledende position inden for alle markedssegmenterne i Danmark. Forventningerne til 2010 bekræftet. Stærk generering af frit cash flow fra driften i den nordiske forretning udvandet af ugunstig udvikling i driftskapitalen i Sunrise. Resultatopgørelse for TDC Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,2 Bruttoavance ,5 EBITDA ,4 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,9 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (30,4) Nøgletal EBITDA-margin % 36,7 35,3 - Anlægsinvesteringer (2.109) (2.372) 11,1 Anlægsinvesteringer /omsætning % 11,6 13,3 - EBITDA - anlægsinvesteringer ,0 Frit cash flow fra driften (18,9) Frit cash flow (31,4) Cash conversion % 46,5 61,1 - Rentebærende gæld, netto (32.792) (30.439) (7,7) Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,4 2,4 - EBITDA/renter x 8,3 9,1 - For yderligere data, se TDC Fact Sheet Q på TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 39

2 Udtalelser fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør TDC leverede tilfredsstillende resultater i 1. halvår Omsætningen og EBITDA steg i både den nordiske forretning og Sunrise trods begrænset organisk markedsvækst og yderligere skærpet konkurrence på priserne i løbet af året. TDC s kundebase fortsætter også med at vokse på årsbasis drevet af tv og mobiltjenester. Efter afbrydelsen af processen med at sammenslutte Orange og Sunrise, har Sunrise bebudet en række tiltag som led i en overordnet plan, der skal fastholde den stærke fremgang, der er opnået i de senere år. I juni blev det offentliggjort, at Oliver Steil er ny administrerende direktør i Sunrise, og kort efter offentliggjorde selskabet, at det havde indgået en aftale med Apple om at markedsføre iphone samt en mobilsamarbejdsaftale med 20 Minuten, der er det førende medievaremærke i Schweiz. Vi forventer at investere CHF 1 mia. i vores schweiziske infrastruktur og distributionsnet i de næste fem år for yderligere at styrke vores position som den førende integrerede udfordrer på det schweiziske telemarked. Vi har i 1. halvår 2010 vist, at vi kan tilvejebringe rentabel vækst i Sverige, Norge og Finland med en omsætningsvækst på 4,0% og EBITDA-vækst på 6,8% på like-for-like basis. Vi er særligt glade for at konstatere, at vores svenske forretning har haft en EBITDA-vækst på 46,5% udregnet i lokal valuta, samt at vores hostingforretning fortsat er i bedring efter indvirkningen af recessionen. Med udgangspunkt i en meget konkurrencedygtig og fuldt integreret fiberinfrastruktur har TDC med succes gjort indhug i IP-IPN-markedet og markedet for den offentlige sektor i Sverige, Finland og Norge. I den danske mobilforretning har vi konstateret stigende fremdrift mod smartphones og dataforbrug. På årsbasis voksede intægterne fra mobildata med 32% som følge af øget brug af mobilbredbånd og smartphones. Bestræbelserne på at minimere tabet af kobberlinjer i den danske forretning lønner sig. I 2. kvartal faldt tabet af kobberlinjer til , hvilket er det laveste kvartalsvise tal i mere end to år. Det kan primært tilskrives lavere kundeafgang for PSTN-forretningen. Dette skyldes en omfattende fornyelse af vores PSTN-produktportefølje og takster, som er blevet godt modtaget af forbrugerne. Som markedsførende inden for betalings-tv i Danmark fortsætter vi med at satse på innovative produkter, gode indholdsløsninger og stærke brands. Tilsammen havde YouSee og TDC TV ca. 54,4% af det danske marked for betalings-tv ultimo 1. halvår 2010 mod 53,6% ultimo 1. halvår Vi vil fortsat investere i tv-produkter, der opfylder kundernes krav om øget fleksibilitet mht. hvor og hvornår, de kan se programmerne. TDC s gennemgående bestræbelser med programmet 'TAK på at styrke kundernes oplevelse opnåede fortsat forbedrede vurderinger af kundetilfredsheden i 1. halvår Udviklingen kan bl.a. henføres til væsentligt reducerede fejlprocenter for IP-produkter. TAK-programmet omfatter grundlæggende ændringer i vore kerneprocesser, systemer og kultur, men vi er tilskyndet af de resultater, der hidtil er opnået, og vil fortsætte ufortrødent med at presse på for at opnå stadig bedre kundeoplevelser. I lyset af skarp priskonkurrence på alle markeder har TDC leveret en solid præstation i 1. halvår 2010, og vi kan derfor fastholde vores forventninger til året. Side 2 af 39

3 Gennemgang af de operationelle og finansielle forhold i 1. halvår 2010 Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% til DKK m sammenlignet med 1. halvår Korrigeret for valutakursudsving, erhvervelser og frasalg 1 samt prisreduktion for mobilterminering og international roaming 2, steg omsætningen med 0,5%. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,6% til DKK m i 1. halvår Det skyldtes flere positive indtægtskilder: Valutakursindvirkninger (positivt vækstbidrag på DKK 141m) samt erhvervelser og frasalg (positivt vækstbidrag på DKK 154m). Korrigeret herfor samt for påvirkningen fra regulering faldt omsætningen med 0,4%. Omsætning fra mobiltjenester steg som følge af flere mobilkunder inden for både telefoni og mobilbredbånd. Mange flere tv-kunder kombineret med højere ARPU bidrog til øget omsætning. 1 Erhvervelser og frasalg fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Erhvervelser: Fullrate, A+, DONG Energy's fibernet, M1 og Unotel. Frasalg: Satellitforretningen. I den resterende del af regnskabsmeddelelsen betyder 'korrigeret for erhvervelser og frasalg af virksomheder fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg. 2 Faldet i mobiltermineringspriser og international roaming priser har relativt lille indvirkning på bruttoavancen pga. den afsmittende effekt på transmissionsomkostninger, med undtagelse af inbound roaming, hvor fald i omsætningen har fuld indvirkning på bruttoavancen. Udviklingen blev delvist opvejet af: Fald i priserne på international roaming pr. 1. juli 2009 pga. EU-regulering 3. Der er implementeret yderligere reducering af priserne for international roaming i 3. kvartal TDC s mobiltermineringspris faldt fra DKK 0,62 til DKK 0,54 pr. 1. maj 2009, og yderligere til DKK 0,44 pr. 1. maj 2010 pga. national regulering. Det lavere antal PSTN/ISDN-kunder ved udgangen af perioden fik omsætningen fra traditionel fastnettelefoni til at falde trods den reducerede kundeafgang, men blev delvist afbødet af en betydelig stigning i antallet af VoIPkunder. Faldende omsætning fra internet- og nettjenester i Danmark delvist pga. færre kunder inden for medarbejderbredbånd grundet den nye multimedieskat samt lavere ARPU i Privat som følge af den intensiverede konkurrence på pris og kombinationsrabatter. Mindre salg af datakommunikation, mobilterminaler og dataprodukter (CPE). 3 Detail- og engrospriserne på taletelefoni faldt med 20-30%. Ny regulering af priserne på SMS- og datakommunikation medførte et prisfald på 60-80%. Udviklingen i den nordiske forretnings omsætning, 1. halvår halvår Den nordiske forretnings omsætning Erhvervelser/frasalg 154 Valutakurs udsving MTR Roaming Fastnettelefoni i DK (organisk) M obiltelefoni i DK (organisk) Tv (organisk) Internet- og nettjenester i DK (organisk) Terminalsalg, installationer mv. TDC Nordic eksl. valutakursudsving Anden omsætning Den nordiske forretnings omsætning Side 3 af 39

4 Udviklingen i Sunrise omsætning, 1. halvår halvår Sunrise omsætning Valutakurs udsving 211 MTR 31 Fastnettelefoni (organisk) 41 M obiltelefoni (organisk) 109 Internet (organisk) 16 Sunrise omsætning I Schweiz steg omsætningen med 6,5% til DKK 5.140m og med 2,2% korrigeret for valutakursindvirkninger. Den øgede omsætning var primært drevet af mobiltjenester pga. flere postpaid-kunder, hvilket kun delvist blev opvejet af faldende mobiltermineringspriser. Øget trafik inden for fastnettelefoni til engroskunder bidrog ligeledes til omsætningsvækst. Se figuren, der viser udviklingen i Sunrises omsætning. Antallet af kunder vokser Ultimo 1. halvår 2010 havde TDC Koncernen 11,6m kunder, hvilket er en stigning på 2,1% sammenlignet med 1. halvår I Danmark er kundebasen steget med eller 2,2% til i alt 8,5 mio. siden 1. halvår 2009, hvilket kan henføres til: En betydelig stigning inden for abonnementer på mobiltelefoni til såvel private som erhvervskunder samt telemetri og mobilbredbånd. TDC s erhvervelse af M1 og Unotel havde ingen indvirkning på TDC s samlede kundebase, da deres kunder blev medtaget i engroskundebasen i 1. halvår Tv-kundebasen steg med 7,4% som følge af succesen med HomeTrio og fortsat vækst i YouSee. Trods migreringen fra traditionel fastnettelefoni (PSTN/ISDN) har der været et begrænset fald i antallet af fastnettelefonikunder til 8,2%, hvilket kan tilskrives et reduceret fald i antallet af PSTN-kunder samt en betydelig stigning i antallet af VoIP-kunder, hvilket skyldtes det vellykkede salg af multiplay-kombinationsprodukter. Kundebase ( ultimo året) Ænd ring i % Danske kunder, detail- og engrossalg: Fastnetkunder (tale) (8,2) PSTN/ISDN (15,6) - Detailsalg (15,5) - Engrossalg (16,0) VoIP ,4 Mobilkunder ,3 - Detailsalg (tale) ,5 Prepaid kort (7,2) Abonnementer ,1 - Engrossalg (tale) (34,6) - Telemetri ,9 Mobilbredbånd ,8 Internetkunder, fastnet ,5 - Bredbånd, detailsalg ,8 - Bredbånd, engrossalg ,7 - Ikke bredbånd (17,9) Andre netværks- og dataforbindelser (0,7) - Detailsalg ,5 - Engrossalg (2,9) TV-kunder ,4 - YouSee Plus ,6 - TDC TV ,7 Danske kunder i alt ,2 Dual play kombinationsløsninger ,0 Triple play kombinationsløsninger ,9 Udenlandske kunder: Fastnetkunder (8,1) - Øvrige nordiske lande ,0 - Sunrise (10,4) Mobilkunder ,9 - Øvrige nordiske lande ,3 - Sunrise ,6 Internetkunder, fastnet ,6 - Øvrige nordiske lande TDC Song Nordic ,0 Udenlandske kunder, i alt ,9 TDC kunder i alt ,1 Heraf Nordiske forretning ,6 1 Sammenligningstallene for antallet af mobilbredbåndskunder er blevet korrigeret. Se TDC Fact Sheet Q22010 for korrigerede kundetal for 3K K Side 4 af 39

5 I 1. halvår 2010 faldt TDC s kundebase i Danmark med eller 1,2% sammenlignet med ultimo 2009, hvilket primært kan henføres til færre PSTN/ISDN-kunder og færre mobiltaletidskort. Antallet af taletidskunder steg betydeligt ved udgangen af 2009 pga. julekampagner. Tab af kobberlinjer i Danmark TDC s udenlandske kundebase omfatter kunder i TDC Nordic og Sunrise Sunrises kundebase steg med eller 0,7% til i alt 2,857m sammenlignet med 1. halvår Udviklingen kan henføres til vækst i antallet af mobilkunder og internetkunder på hhv. 4,6% og 2,0%. Antallet af fastnetkunder faldt med 10,4%. Sunrises kundebase steg med sammenlignet med ultimo K 08 1K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 2K 10 I TDC Nordic steg antallet af kunder med 22,2% eller sammenlignet med 1. halvår 2009 pga. vækst i såvel fastnet- som mobilkundebasen. TDC Nordics kundebase steg med sammenlignet med ultimo RGU/linje i Danmark Det laveste tab af kobberlinjer i Danmark i to år Tabet af kobberlinjer i Danmark i 2. kvartal 2010 udgjorde kun , hvilket er det laveste kvartalsvise tab i to år, hvilket skyldes en vellykket reduktion i afgangen af PSTNkunder og et fortsat stigende antal multiplay-kunder. Det lave tab i 3. kvartal 2009 skyldtes intensiverede kampagner for multiplay-produkterne. Tabet af kobberlinjer toppede i 1. kvartal 2009, men er siden reduceret til et niveau på omkring pga. initiativer til at fastholde PSTN-kunder samt TDC s lancering af multiplay-produkter. Virkningen af disse produkter fremgår også tydeligt af stigningen i RGU er pr. linje i den samme periode. 1,20 1,42 1,41 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36 4K 08 1K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 2K 10 Side 5 af 39

6 Konsolidering af TDC s position som markedsleder i Danmark Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med DKK 39m til DKK 9.738m, hovedsageligt pga.: Markedsandele i Danmark, 1. halvår halvår % Nedgang i bruttoavance fra internet- og nettjenester samt traditionel fastnettelefoni pga. faldende omsætning. Faldet blev delvist opvejet af: 75% Forbedringer inden for indenlandske mobiltjenester og tv-produkter som følge af flere kunder. 50% Sunrises bruttoavance steg med 7,8% til DKK 3.253m som følge af et højere bidrag fra mobilabonnementer og xdsl samt en gunstig valutakursudvikling. 25% 0% PSTN/ ISDN VoIP Fast net Mobilbredbåntelefoni, Mobil- Betalingstv bredbånd tale 2K K 2010 TDC har siden 1. halvår 2009 konsolideret sin position som markedsleder ved at øge eller fastholde sine markedsandele på alle de væsentligste forretningsområder i Danmark. Stærk EBITDA vækst TDC Koncernens EBITDA voksede med DKK 402m eller 6,4% til DKK 6.695m sammenlignet med 1. halvår EBITDA-marginen udgjorde 36,7%, hvilket var en stigning på 1,4 procentpoint. Korrigeret for valutakursindvirkninger, erhvervelser og frasalg, salg af aktiver 4 samt prisreduktion for international roaming steg EBITDA med 5,3%. 4 I denne regnskabsmeddelelse betyder salg af aktiver salg af materielle aktiver samt salg af immaterielle aktiver. De voksende markedsandele kan hovedsageligt henføres til succesen med TDC s multiplay-tilbud og organisk vækst i mobiltjenestesegmentet. Forbedret bruttoavance TDC s bruttoavance steg med DKK 195m eller 1,5% sammenlignet med 1. halvår Udviklingen i den nordiske forretning EBITDA fra H H Den nordiske forretning EBITDA 2009 Roaming, bruttoavance Tv i DK, bruttoavance 138 M obiltjenester i DK, bruttoavance Internet- og nettjenester i DK, bruttoavance Fastnettelefoni i DK, bruttoavance 121 TDC Nordic, bruttoavance inkl. valutakursudsving Anden bruttoavance 6 88 Andre eksterne omkostninger 77 Løn Andre indtægter Den nordiske forretning EBITDA Side 6 af 39

7 I den nordiske forretning voksede EBITDA med 3,2% til DKK 5.262m. Udover forbedringerne i bruttoavancen kan udviklingen henføres til: Yderligere effektivitetsforbedringer med indvirkning på andre eksterne omkostninger. F.eks. fortsat pladsoptimering, der siden begyndelsen af 2009 har resulteret i nedlukning af tre store faciliteter i Københavnsområdet og flytning til TDC's hovedkontor. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 1.350m i 1. halvår 2010, hvilket er et fald på DKK 589m sammenlignet med 1. halvår Udviklingen skyldes primært en ugunstig indvirkning fra valutakursreguleringer, hvilket dog blev delvist opvejet af forbedret EBITDA. Faldende personaleomkostninger som følge af medarbejderreduktioner. Se endvidere afsnittet om medarbejdere nedenfor. Eksklusive valutakursindvirkninger, erhvervelser og frasalg, salg af aktiver samt prisreduktion for international roaming steg EBITDA med 3,6%. I den nordiske forretning steg EBITDA-marginen til 40,2% i 1. halvår 2010 sammenlignet med 39,2% i 1. halvår Sunrises EBITDA voksede med 20,0% til DKK 1.433m pga. bruttoavancevækst, primært pga. flere mobilabonnementskunder, kombineret med salg af aktiver. EBITDA-marginen steg med 3,2 procentpoint til 27,9% sammenlignet med 1. halvår Eksklusive indvirkningerne fra valutakursudsving og frasalg voksede Sunrises EBITDA med 12,4%. Medarbejdere Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde i alt ultimo 1. halvår 2010, hvilket var 777 eller 5,9% færre end ultimo 1. halvår Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 1. halvår 2009 til ultimo 1. halvår 2010 svarende til et fald på 5,5% hovedsageligt relateret til fratrædelsesordninger (856), hvilket blev delvist opvejet af flere medarbejdere fra erhvervelser (165). Faldet i antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i 1. halvår 2010 udgjorde 446, hvoraf 363 var i den danske arbejdsstyrke. Periodens resultat I 1. halvår 2010 faldt periodens resultat til DKK 921m fra DKK 1.185m i 1. halvår Udviklingen kan hovedsageligt henføres til den negative indvirkning fra valutakursreguleringer. Dette blev dog delvist opvejet af forbedret EBITDA og forbedrede resultater fra ophørte aktiviteter, der afspejler frasalget af Invitel. Side 7 af 39

8 Udviklingen i Sunrise EBITDA fra H H Sunrise EBITDA Valutakurs udsving Fastnettelefoni, bruttoavance 54 0 M obiltjenester, bruttoavance 81 Internet- og nettjenester, bruttoavance 21 Andre eksterne omkostninger 31 Løn 2 Andre indtægter (organisk) 20 Andre indtægter (engangsindtægt) 30 Sunrise EBITDA Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 30,7% til DKK 3.369m og var primært drevet af en ugunstig udvikling i driftskapitalen. Det frie cash flow fra driften faldt med 18,9% til DKK 3.116m, ligeledes pga. ugunstige driftskapitalbevægelser i Sunrise. I den nordiske forretning steg det frie cash flow fra driften med 6,9%. Cash conversion steg med 1,9 procentpoint til 54,1%. Færre investeringer i materielle aktiver og højere EBITDA var de væsentligste årsager til stigningen i frit cash flow fra driften. Udviklingen blev delvist opvejet af driftskapitalen pga. regeringens kreditpakke 5, der havde en meget gunstig indvirkning på ændringen i driftskapitalen i 1. halvår 2009, men kun begrænset indvirkning i 1. halvår I Sunrise faldt det frie cash flow fra driften med 77,3% til DKK 267m. Det frie cash flow udviklede sig tilsvarende. Cash conversion faldt til 18,6% drevet af en ugunstig udvikling i driftskapitalen, hvilket hovedsageligt skyldtes lavere forbrug. Den negative nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter faldt med 25,9%. Forbedringen kan primært henføres til færre investeringer i dattervirksomheder og i materielle aktiver. En større positiv pengestrøm fra salg af materielle aktiver i Sunrise bidrog yderligere til den gunstige udvikling. 5 Regeringens kreditpakke vedrører udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og mons med en måned. Ordningen blev gradvist udfaset fra august til december 2009, hvor den helt skulle ophøre for udskudt betaling af moms. Betalingsfristen for A-skat vil dog fortsat blive udskudt med ca. 12 dage i 2010 med gradvis udfasning fra november til december Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen Den negative nettopengestrøm fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter faldt med DKK 4.973m. Udvik- Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter Nordiske forretning (10,2) Sunrise (68,4) Fortsættende aktiviteter (30,7) Ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter (32,7) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Nordiske forretning (2.003) (2.486) 19,4 Sunrise (260) (567) 54,1 Fortsættende aktiviteter (2.263) (3.053) 25,9 Ophørte aktiviteter (17) (266) 93,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.280) (3.319) 31,3 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Nordiske forretning (894) (5.488) 83,7 Sunrise (547) (926) 40,9 Fortsættende aktiviteter (1.441) (6.414) 77,5 Ophørte aktiviteter - (100) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.441) (6.514) 77,9 Pengestrømme i alt Nordiske forretning (67) (4.821) 98,6 Sunrise (268) Fortsættende aktiviteter (335) (4.608) 92,7 Ophørte aktiviteter (17) (216) 92,1 Pengestrømme i alt (352) (4.824) 92,7 Frit cash flow fra driften Nordiske forretning ,9 Sunrise (77,3) Frit cash flow fra driften (18,9) Frit cash flow Nordiske forretning ,9 Sunrise (86,9) Frit cash flow (31,4) Cash conversion (%) Nordiske forretning 54,1 52,3 1,9 Sunrise 18,6 98,7 (80,1) Cash conversion 46,5 61,1 (14,5) 1 Frit cash flow fra driften henviser til summen af EBITDA, korrigering for poster uden indflydelse på cash flow, pensionsbidrag, betalinger vedrørende hensættelser, ændringer i driftskapitalen samt pengestrømme vedrørende anlægsinvesteringer. 2 Frit cash flow henviser til summen af frit cash flow fra driften, rentebetalinger (netto) samt betalt selskabsskat. Side 8 af 39

9 lingen skyldes hovedsageligt lavere indfrielse af gæld og udbyttebetalinger. Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer udgjorde i alt DKK 2.109m, hvilket er et fald på DKK 263m sammenlignet med 1. halvår TDC forventer en vækst i omsætningen på 1-3% sammenlignet med TDC forventer en vækst i EBITDA på 3-4% sammenlignet med Anlægsinvesteringerne i den nordiske forretning faldt som følge af færre investeringer i it og netinfrastruktur, sidstnævnte hovedsageligt pga. udskydelse grundet ugunstige vejrforhold primo Anlægsinvesteringerne i Sunrise faldt primært pga. færre investeringer i it og netinfrastruktur i henhold til den afviste fusion med Orange. Udviklingen blev delvist modvirket af øgede omkostninger til indretning af lejede lokaler i forbindelse med flytning af kontorer samt valutakursudsving. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i TDC Koncernen faldt til 11,6% i 1. halvår 2010 fra 13,3% i 1. halvår Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i den nordiske forretning faldt fra 15,0% til 13,0%, og forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i Sunrise faldt fra 8,6% til 7,9%. Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittet om risikofaktorer og i Safe harbor-erklæringen. TDC bekræfter sine forventninger til 2010 som anført i Anlægsinvesteringer TDC Koncernen Ændring i % 2K K 2009 Ændring i % Nordiske forretning inkl. YouSee , ,6 Nordiske forretning ekskl. YouSee¹ , ,6 Heraf TDC Nordic (13,5) ,6 YouSee (8,5) (17,9) Sunrise , ,7 Anlægsinvesteringer , ,1 1 Da al indenlandsk infrastruktur (excl. YouSee) er placeret i Operations & Wholesale, kan indenlandsk capex ikke allokeres mellem de indenlandske forretningsenheder i den nordiske forretning, eksklusive YouSee. Årsrapporten 2009 samt Delårsrapporten for 1. kvartal og mener, at være på rette kurs til at nå sine mål. Forventningerne til 2010 for TDC Koncernen er følgende: Side 9 af 39

10 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed TDC Koncernen Ændring i % Omsætning ,2 Nordiske forretning ,6 Privat (2,6) TDC Erhverv (5,2) TDC Nordic ,3 Operations & Wholesale (4,0) YouSee ,9 Andre aktiviteter (690) (671) (2,8) Sunrise ,5 Andre aktiviteter (2) (4) 50,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.245) (5.043) (4,0) Nordiske forretning (3.360) (3.241) (3,7) Bruttoavance ,5 Nordiske forretning (0,4) Andre eksterne omkostninger (3.728) (3.778) 1,3 Nordiske forretning (2.330) (2.407) 3,2 Personaleomkostninger (2.697) (2.843) 5,1 Nordiske forretning (2.225) (2.389) 6,9 Andre indtægter og omkostninger ,3 Nordiske forretning (33,6) EBITDA ,4 Nordiske forretning ,2 Privat ,3 TDC Erhverv (1,7) TDC Nordic ,1 Operations & Wholesale (26,4) YouSee ,0 Andre aktiviteter 12 (148) 108,1 Sunrise ,0 Andre aktiviteter - (1) - Side 10 af 39

11 TDC øgede eller fastholdt sine markedsandele i alle privatmarkedssegmenter sammenlignet med 1. halvår 2009 Privat Privat udbyder en bred vifte af brands og tjenester inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni, internet og tv til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Privat henvender sig til massemarkedet med TDC-brandet og til no frills-markedet gennem de førende no frills-udbydere Telmore, Fullrate og M1. Som led i fortsatte bestræbelser på at forny sine produktudbud har TDC Privat i 2. kvartal 2010 iværksat en omfattende gennemgang af sin PSTN-produktportefølje og takster. Kunderne har taget godt imod vores ændringer, hvilket bidrog til, at 2. kvartal 2010 blev kvartalet med den laveste afgang af fastnetkunder i mere end to år. Det lykkedes Privat at udvide sin kundebase med 4,0% sammenlignet med 1. halvår Der var kundetilgang inden for tv, mobilbredbånd og mobiltelefoni. Pga. vækst i antallet af VoIP-kunder og initiativer til at fastholde PSTN-kunder kunne Privat begrænse faldet i antallet af fastnetkunder til 7,9%. Det stigende antal kunder er et resultat af succesen med multiplay-produkterne lanceret i 1. kvartal 2009, erhvervelsen af M1 i januar 2010 samt fortsat organisk kundevækst for mobiltelefoni og mobilbredbånd. Det øgede antal kunder medførte fastholdte eller stigende markedsandele inden for alle produktområder til privatkunder sammenlignet med 1. halvår Især TDC s markedsandel for triple play-produkter til privatkunder steg fra 48% til 62% i perioden. Markedsandelen for VoIP til privatkunder steg fra 49% til 56%, markedsandelen for mobiltaletelefoni til privatkunder steg fra 37% til 39%, og markedsandelen for mobilbredbånd steg fra 22% til 29%. Omsætningen faldt med DKK 126m eller 2,6% i 1. halvår Korrigeret for erhvervelserne af M1 og Fullrate samt reducerede priser for mobilterminering og international roaming faldt Privats omsætning med 3,2%. Det organiske fald i omsætningen fra fastnettelefoni var et resultat af færre PSTN-kunder. Endvidere faldt omsætningen fra internet- og nettjenester pga. lavere ARPU, samt mindre salg af CPE og mobilterminaler. Den faldende omsætning blev delvist modsvaret af flere VoIP-kunder og stigende forbrug af mobiltjenester, hvor både mobilbredbånd og mobiltrafik udviste stigninger, primært pga. flere kunder. Omsætningen fra TDC TV steg pga. den store stigning i kundebasen og øget ARPU for tv-produkter. Bruttoavancen faldt med DKK 29m eller 0,9% fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 som følge af lavere omsætning. Udviklingen blev dog modvirket af faldende transmissionsomkostninger primært pga. mindre fastnetaktivitet og lavere mobiltermineringspriser. Udvalgte hovedtal Privat Ænd ring i % Omsætning (2,6) Fastnettelefoni (11,7) Mobiltjenester ,7 Internet og netværk (4,7) Terminaler, installationer mv (30,8) Servicetelefontjenester (25,2) TV Øvrige (19,0) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.458) (1.555) 6,2 Bruttoavance (0,9) Andre eksterne omkostninger (874) (952) 8,2 Personaleomkostninger (413) (448) 7,8 Andre indtægter og omkostninger 2 3 (33,3) EBITDA ,3 EBITDA-margin (%) 42,3 39,5 - Udvalgte operationelle data Privat Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (7,9) Mobilkunder (tale) ,9 Prepaid kort (7,2) Abonnementer(inkl. Telmore) ,3 Mobilbredbåndskunder ,6 Internetkunder ,4 TDC Tv kunder ,9 Samlet kundebase ,0 Dual-play kombinationsløsninger ,0 Triple-play kombinationsløsninger ,9 ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN (0,5) Mobil (tale), samlet (8,6) Prepaid kort (34,4) Abonnementer (inkl. Telmore) (6,8) IP ,6 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (8,7) EBITDA steg med DKK 83m eller 4,3% sammenlignet med 1. halvår 2009, hvilket kan henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og lavere personaleomkostninger. Korrigeret for erhvervelserne af Fullrate og M1 faldt Privats EBITDA med 0,2%. Faldet i andre eksterne omkostninger skyldes primært færre omkostninger til akkvisition af kunder, it, fakturering og konsulentomkostninger. Udviklingen blev delvist modsvaret af øgede markedsføringsomkostninger. Personaleomkostningerne faldt pga. en reduktion på 6% i det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 11 af 39

12 Trods hård konkurrence har TDC Erhverv formået at øge sin EBITDA-margin fra 46,0% til næsten 48,0% TDC Erhverv TDC Erhverv udbyder en lang række kommunikationsløsninger til erhvervskunder i Danmark primært i form af internet- og nettjenester, fastnettelefoni, mobiltjenester samt terminaler, installationer mv. TDC Erhverv udbyder endvidere systemintegrationstjenester via dattervirksomheden NetDesign, der tilbyder skræddersyede løsninger inden for it, data, videokonference- og telefon-systemer til erhvervskunder. TDC Erhvervs kundebase steg med 3,5% sammenlignet med 1. halvår Antallet af mobilbredbåndskunder steg fra ultimo 1. halvår 2009 til ultimo 1. halvår 2010, og antallet af mobilkunder steg fra til i samme periode. TDC konsoliderede sig som markedsledende i alle væsentlige erhvervssegmenter. Som et væsentligt resultat fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010 har TDC øget sin markedsandel for VoIP på erhvervsmarkedet fra 24% til 37% og sin markedsandel for mobiltelefoni fra 55% til 57% 6. Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 211m eller 5,2% fra 1. halvår Korrigeret for erhvervelser, frasalg og reducerede priser for mobilterminering og international roaming faldt omsætningen med 4,4%, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i bredbånd til erhvervsmarkedet og medarbejderbredbånd som følge af skarp konkurrence, hvilket har resulteret i stigende konkurrence på priser. Den faldende omsætning fra medarbejderbredbånd kan også henføres til den danske multimedieskat 7, hvilket resulterede i en større kundeaf gang i 1. halvår Omsætningen fra internet- og nettjenester faldt i alt med DKK 125 mio. Indtægter fra fastnettelefoni faldt med DKK 91m til DKK 931m, idet antallet af PSTN-kunder fortsatte med at falde. Udviklingen blev kun delvist opvejet af kraftig vækst i antallet af VoIP-kunder. Omsætningen fra mobiltjenester steg hovedsageligt pga. flere mobilbredbåndskunder. Bruttoavancen faldt med DKK 78m eller 2,9% sammenlignet med 1. halvår 2009, hvilket kan henføres 6 Markedsandelene omfatter erhvervskunder i andre TDC forretningsenheder inklusive SoHo-kunder. 7 Multimedieskatten, som trådte i kraft 1. januar 2010, betyder at medarbejdere, som har virksomhedsbetalt bredbånd eller telefon, vil blive beskattet af DKK om året. Som følge af den nye lovgivning har en række kunder valgt at opsige deres medarbejderbredbånd. Udvalgte hovedtal TDC Erhverv Ænd ring i % Omsætning (5,2) Fastnettelefoni (8,9) Mobiltjenester ,1 Internet og netværk (9,7) Terminaler, installationer mv (1,0) Øvrige¹ (4,5) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.187) (1.320) 10,1 Bruttoavance (2,9) Andre eksterne omkostninger (373) (406) 8,1 Personaleomkostninger (439) (453) 3,1 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (1,7) EBITDA-margin (%) 47,7 46,0-1 Omfatter servicetelefontjenester mv. Udvalgte operationelle data TDC Erhverv Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (8,5) Mobilkunder ,6 Mobil (tale) ,1 - Telemetri ,9 Mobilbredbåndskunder ,7 Internetkunder (10,3) Andre netværks- og dataforbindelser ,5 Samlet kundebase ,5 ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN Mobil (tale) (2,8) Bredbånd (1,4) Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (2,6) til lavere omsætning. Udviklingen blev dog delvist modvirket af et faldt på 10,1% i transmissionsomkostninger og vareforbrug primært vedrørende et fald i omkostningerne for terminering og samtrafik. EBITDA faldt med DKK 31m eller 1,7% fra 1. halvår 2009, hvilket kan henføres til et fald i bruttoavancen, som blev delvist modvirket af besparelser på andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Sidstnævnte skyldtes gennemsnitlig 4% færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i 1. halvår 2010 sammenlignet med 1. halvår TDC Erhverv formåede således at øge EBITDA-marginen væsentligt fra 46,0% i 1. halvår 2009 til 47,7% i 1. halvår Side 12 af 39

13 TDC Nordic stor EBITDA-vækst og øget EBITDA-margin gennem effektivitetsgevinster TDC Nordic TDC Nordic udbyder fastnettelefoni og internet- og nettjenester samt mobiltelefoni til erhvervskunder i Sverige, Norge og Finland. TDC Nordic udbyder desuden it-drift og hosting gennem TDC Hosting til kunder i Danmark, Sverige og Finland. TDC Nordic leverer ydelser via en avanceret og løbende opdateret netinfrastruktur, herunder det fiberbaserede transportnet, PSTN/ISDN og IP/Ethernet. TDC Nordic opererer som tjenesteudbyder via MVNO-aftaler med lokale operatører. Siden 1. halvår 2009 har TDC Nordic fået eller 81,3% flere mobilkunder, og antallet af fastnetkunder er steget med eller 22,0%. Det samlede antal kunder steg med eller 22,2% til Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 215m eller 12,3% til DKK 1.966m i 1. halvår Stigningen kan primært henføres til en gunstig valutakursindvirkning. Korrigeret for valutakursindvirkningen steg omsætningen med 4,0%, hvilket primært kan henføres til organisk vækst inden for mobiltjenester. Integratorforretningen har vist en stigende tendens i 1. halvår 2010 efter indvirkningen af den økonomiske afmatning siden udgangen af 2008 med faldende omsætning i alle kvartaler i Bruttoavancen steg med DKK 7m eller 0,9% til DKK 828m i 1. halvår 2010, idet transmissionsomkostninger og vareforbrug steg med DKK 208m eller 22,4% sammenlignet med 1. halvår Stigningen i transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldes outsourcing, der har flyttet omkostninger fra personaleomkostninger til transmissionsomkostninger og vareforbrug, samt den ændrede produktsammensætning. Udvalgte hovedtal TDC Nordic Ænd ring i % Omsætning ,3 TDC Sverige ,8 TDC Norge ,7 TDC Finland ,9 TDC Hosting ,2 Øvrige, inkl. elimineringer (66) (49) (34,7) Fastnettelefoni ,3 Mobiltjenester ,0 Internet og netværk ,5 Terminaler, installationer mv ,7 Øvrige¹ ,3 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.138) (930) (22,4) Bruttoavance ,9 Andre eksterne omkostninger (148) (161) 8,1 Personaleomkostninger (428) (447) 4,3 Andre indtægter og omkostninger 1 5 (80,0) EBITDA ,1 EBITDA-margin (%) 12,9 12,5-1 Omfatter servicetelefontjenester mv. Udvalgte operationelle data TDC Nordic Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder ,0 Mobilkunder ,3 Internetkunder Samlet kundebase ,2 ARPU (DKK/måned) Mobil (tale) ,2 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (12,7) EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 35m eller 16,1% til DKK 253m i 1. halvår Korrigeret for valutakursindvirkningen steg EBITDA med 6,8%. Den øvrige fremgang i EBITDA skyldtes primært besparelser på andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. De reducerede andre eksterne omkostninger kan henføres til effektivitetsgevinster i alle de nordiske dattervirksomheder. De færre personaleomkostninger kan henføres til gennemsnitligt 11% færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere primært i TDC Sverige, drevet af fratrædelser og outsourcing. Side 13 af 39

14 Operations & Wholesale fokuserer på bedre kundeservice og driftseffektivitet Operations & Wholesale Operations & Wholesale udbyder en bred vifte af engrosprodukter inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni, nettjenester og internet til engroskunder i Danmark. Operations & Wholesale vedligeholder TDC s danske mobilnet og fastnet, herunder teknikere samt fællesfunktioner såsom facility management og styring af bilparken, it- og indkøb. Operations & Wholesales kundebase faldt med 12,5% sammenlignet med 1. halvår 2009, hvilket hovedsageligt kan henføres til et fald i antallet af udbydere af mobiltjenester. Faldet skyldes TDC s erhvervelser af M1, da disse kunder efterfølgende blev overført til Privats kundebase. Reducerede fejlprocenter, færre fejlretninger on-site og mere effektive installationer har resulteret i omkostningseffektivitet, som endvidere har medført yderligere besparelser på andre eksterne omkostninger vedrørende primært facility management, it og personalerelaterede omkostninger. Omsætningen faldt med DKK 52m eller 4,0% hovedsageligt som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni, fortsat regulering af international roaming og TDC s erhvervelse af Fullrate og M1 8. Erhvervelsen af Dong Energy s fibernet bidrog positivt til væksten. Korrigeret for erhvervelser og frasalg samt reducerede priser for mobilterminering og international roaming steg omsætningen med DKK 100m eller 8,7%. Bruttoavancen faldt med DKK 46m eller 4,5% pga. regulering af engrospriserne for international roaming og TDC s erhvervelse af Fullrate og M1. EBITDA faldt med DKK 184m eller 26,4% primært pga. erhvervelser og frasalg. Korrigeret for erhvervelser og frasalg samt reducerede priser for international roaming faldt EBITDA med DKK 29m eller 5,4%. Fokuseringen på omkostningseffektivitet medførte et fald på DKK 67m eller 5,7% i andre eksterne omkostninger, og fokuseringen på mere effektive installationer, dvs. reducerede fejlprocenter og færre fejlretninger on-site, resulterede i besparelser på lønomkostninger og færre 8 Erhvervelserne medførte et fald i omsætningen i Operations & Wholesale, da disse selskaber var engroskunder før erhvervelsen. M1 og Fullrate indgår nu i Privats regnskaber. Udvalgte hovedtal Operations & Wholesale Ænd ring i % Omsætning (4,0) Wholesale (3,9) Øvrige (4,5) Fastnettelefoni (15,2) Mobiltjenester (9,7) Internet og netværk (4,2) Øvrige ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (269) (275) 2,2 Bruttoavance (4,5) Andre eksterne omkostninger (1.103) (1.170) 5,7 Personaleomkostninger (704) (727) 3,2 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (13,1) Andre indtægter og omkostninger (55,4) EBITDA (26,4) EBITDA-margin (%) 41,0 53,5 - Udvalgte operationelle data Operations & Wholesale Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (14,8) Mobilkunder (tale) (34,6) Mobilbredbåndskunder ,0 Internetkunder ,7 Andre netværks- og dataforbindelser (2,9) TDC Tv kunder Samlet kundebase (12,5) ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN Mobil (tale), tjenesteudbydere ,8 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (5,7) fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Reduktionen af lønomkostninger og antal medarbejdere blev delvist modvirket af erhvervelsen af Dong Energy's fibernet. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere blev reduceret med gennemsnitligt 4% fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2010, og personaleomkostningerne faldt med DKK 23m eller 3,2% pga. lavere aktivering af lønomkostninger. Side 14 af 39

15 YouSee fortsætter sine gode resultater med tocifrede vækstrater for både omsætning og EBITDA YouSee YouSee udbyder analogt og digitalt tv til 1,4m husstande samt fastnettelefoni og mobilbredbånd samt mobiltelefoni til individuelle og organiserede kunder (bolig- og antenneforeninger). YouSee opererer ved hjælp af et fuldt digitaliseret hybridnet, der omfatter optiske fibre og koaksialkabler, og som er næsten fuldt opgraderet med DOCSIS 3.0. YouSee har siden 1. halvår 2009 erhvervet nye tv-kunder, hvilket konsoliderer TDC s position som den foretrukne betalings-tv-leverandør i Danmark med en markedsandel på 54% 9. Antallet af kunder inden for det digitale tillægsprodukt (YouSee Plus) steg med YouSee havde også kundefremgang i andre kundesegmenter. Siden 1. halvår 2009 har YouSee fået nye bredbåndskunder (en stigning på 5,7%) og nye fastnetkunder (en stigning på 13,4%). Det samlede antal kunder steg med eller 4,4% til Omsætningen steg med imponerende DKK 273m eller 15,9% til DKK 1,993m i 1. halvår Alle produktområder udviste høje vækstrater. Omsætning fra tv steg pga. flere kunder og et højere ARPU som følge af et større antal YouSee Plus-kunder. Stigningen i omsætning fra bredbånd kan primært henføres til erhvervelsen af A+ samt et højere ARPU. Korrigeret for erhvervelsen af A+ og Nordit steg omsætningen med DKK 190m eller 10,5%. Bruttoavancen steg med DKK 156m eller 15,6% sammenlignet med 1. halvår Stigningen i transmissionsomkostninger og vareforbrug på DKK 117m eller 16,3% kan henføres til øgede programomkostninger pga. flere kunder og højere omkostninger pr. kunde som følge af større udbud af kanaler i programpakkerne. Udvalgte hovedtal YouSee Ænd ring i % Omsætning ,9 YouSee Clear ,0 YouSee Plus ,4 Internettjenester ,1 Fastnettelefoni ,5 Øvrige¹ ,5 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (835) (718) (16,3) Bruttoavance ,6 Andre eksterne omkostninger (238) (205) (16,1) Personaleomkostninger (273) (248) (10,1) Andre indtægter og omkostninger ,0 EBITDA ,0 EBITDA-margin (%) 32,6 32,0-1 Omfatter installationsafgifter og TDC TV. Udvalgte operationelle data YouSee Ænd ring i % Kundebase (1.000) TDC Tv-kunder ,2 heraf YouSee Plus ,6 Internetkunder ,7 Fastnetkunder ,4 Mobilbredbåndskunder Samlet kundebase ,4 ARPU (DKK/måned) Internet, fastnet ,2 Tv i alt ,1 YouSee Clear ,8 Ekstra ARPU, YouSee Plus ,4 ARPU i alt ,3 Andre KPI'er Homes passed (1.000) ,9 Penetration (%) RGU per kunde (#) 1,54 1,50 - Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (0,6) 1 Digitalt tillægsprodukt. EBITDA i YouSee steg med DKK 99m eller 18,0% til DKK 649m i 1. halvår Bruttoavancestigningen blev delvist opvejet af øgede andre eksterne omkostninger og lønomkostninger primært pga. erhvervelsen af A+. Korrigeret for erhvervelser steg YouSees EBITDA med 16,1% eller DKK 90m. 9 Inklusive Privats tv-kunder. Side 15 af 39

16 Stærk fremgang i Sunrise med stigende omsætning og EBITDA Sunrise Sunrise er den næststørste integrerede teleudbyder i Schweiz. Sunrise har egen mobilinfrastruktur og en fastnetinfrastruktur baseret på rå kobber i dele af Schweiz og opererer som tjenesteudbyder i de områder, der endnu ikke er dækket af Sunrises fastnetinfrastruktur. Sunrise opnåede solid vækst inden for selskabets kerneområder i form af mobiltelefoni og internet (flere bredbåndskunder delvist opvejet af færre dial upkunder), der voksede med henholdsvis 4,6% og 2,0% sammenlignet med 1. halvår Stigningen blev delvis opvejet af et fald i antallet af fastnetkunder, hvilket resulterede i en stigning på 0,7% i Sunrises samlede kundebase. Omsætningen steg med DKK 315m eller 6,5% sammenlignet med 1. halvår Korrigeret for valutakursudsving og reducerede mobiltermineringspriser steg omsætningen med DKK 134m eller 2,7%. Væksten i omsætningen skyldes hovedsageligt mobiltjenester, hvilket kan henføres til flere postpaidkunder samt fastnettelefoni som følge af stigende omsætning i engrossalg. Udviklingen blev delvist opvejet af færre PSTN-kunder med et lidt højere ARPU. Korrigeret for valutakursudsving var der et lille fald i omsætningen fra internettjenester som følge af færre dial up-kunder og lavere omsætning fra andre internettjenester. xdslindtjeningen forblev stabil, hvilket kan henføres til en større kundebase modsvaret af et lavere ARPU. Bruttoavancen steg med DKK 234m eller 7,8%. Korrigeret for valutakursudsving steg bruttoavancen med DKK 102m eller 3,2%. Den højere bruttoavance skyldes hovedsageligt flere mobilkunder med abonnement samt færre xdsl-omkostninger pga. migrering af kunder til Sunrises egen infrastruktur baseret på rå kobber og dermed lavere omkostninger. Udvalgte hovedtal Sunrise markedsføringsomkostninger og besparelser på outsourcing. Lønomkostninger forblev stabile pga. et uændret antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Ænd ring i % Omsætning ,5 Fastnettelefoni ,5 Mobiltjenester ,4 Internettjenester ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.887) (1.806) (4,5) Bruttoavance ,8 Andre eksterne omkostninger (1.399) (1.370) (2,1) Personaleomkostninger (472) (455) (3,7) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,0 EBITDA-margin (%) 27,9 24,7 - Udvalgte operationelle data Sunrise Ænd ring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (10,4) Mobilkunder ,6 Internetkunder ,0 Samlet kundebase ,7 ARPU (CHF/måned) Fastnettelefoni 43,6 39,6 10,1 Mobil (tale) 46,1 46,3 (0,4) Bredbånd 37,5 39,8 (5,8) Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (0,5) EBITDA voksede med DKK 239m eller 20,0%. Væksten i EBITDA kan henføres til gunstige valutakursudsving og engangsposter vedrørende fortjeneste fra salg af aktiver. Korrigeret for ovennævnte steg EBITDA med DKK 155m eller 12,4%. Organisk vækst i EBITDA skyldes primært en højere bruttoavance. Stigningen i andre eksterne omkostninger og lønomkostninger kan fuldt ud henføres til valutakursudsvingene. Opgjort i lokal valuta faldt andre eksterne omkostninger med 1,8% primært pga. færre Side 16 af 39

17 Væsentlige koncernbegivenheder Generalforsamling 2010 TDC s ordinære generalforsamling 2010 blev afholdt den 4. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann, Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe. Endvidere valgtes to nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer: Søren Thorup Sørensen, der er cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School og statsautoriseret revisor. Endvidere har han gennemført et Advanced Management Programme ved Harvard Business School. Søren Thorup Sørensen er adm. direktør i KIRKBI. Lars Rasmussen, der er BSc fra Aalborg Universitet og har en EMBA fra SIMI og er bestyrelsesmedlem i Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S. Lars Rasmussen er adm. direktør i Coloplast A/S. I henhold til forslag fra Bestyrelsen blev selskabets vedtægter ændret. Ændringerne omfattede en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra tre til otte til tre til ti, og antallet af direktionsmedlemmer blev ændret fra to til syv til to til otte. Endvidere blev det vedtaget at ændre aktiestørrelsen fra DKK 5 til DKK 1 med virkning fra den 10. maj Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Med virkning fra den 1. april 2010 kan begge selskaber iht. 'Non-Equity Partner Market Agreement bedre betjene deres respektive kunder i Norden og internationalt. Sunrise Communications S.A. Den 3. juni 2010 udsendte TDC en pressemeddelelse om, at France Telecom og TDC havde afsluttet deres analyse af de videre muligheder efter de schweiziske konkurrencemyndigheders forbud mod fusionen af Orange Communications S.A. ( Orange ) og Sunrise Communications S.A. ( Sunrise ) den 22. april Som resultat heraf besluttede man at opsige aftalen om den foreslåede fusion. Den appel, der var indgivet til myndighederne, ville ligeledes blive trukket tilbage. Det er vores konklusion, at mulighederne for at få lov til at gennemføre fusionen ikke er til stede, og derfor ønsker vi ikke længere at forfølge dette spor. Vi vil i stedet koncentrere os fuldt ud om den fortsatte udvikling af Sunrise, forklarede TDC s koncernchef og adm. direktør Henrik Poulsen. Sunrise har leveret stærke resultater gennem de seneste kvartaler og har en solid position på det schweiziske marked med et godt momentum og stigende markedsandele. Denne position vil vi nu udbygge gennem investeringer og et målrettet markedsfokus, der skal sikre attraktive produkter og tjenester til alle vores schweiziske kunder, sagde Henrik Poulsen. Efterfølgende ændring af bestyrelsen Den 25. juni 2010 meddelte TDC A/S, at Oliver Haarmann havde informeret bestyrelsen om, at han ønskede at fratræde som medlem af bestyrelsen. Oliver Haarmann, som er Managing Director i Kohlberg Kravis Roberts & Co., har været bestyrelsesmedlem siden februar Henrik Kraft, der har været suppleant for Oliver Haarmann siden marts 2008, indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen. Henrik Kraft er Director i Kohlberg Kravis Roberts & Co. Partnerskab med Vodafone Den 30. marts 2010 udvidede TDC det strategiske nordiske partnerskab med Vodafone til også at omfatte Sverige og Norge udover den eksisterende aftale omfattende Danmark. Den 17. juni 2010 meddelte TDC A/S, at Sunrise havde udpeget Oliver Steil som ny adm. direktør for selskabet med virkning fra den 17. juni Oliver Steil er 38 år og har en uddannelse som elektroingeniør. Oliver Steil er tidligere chief commercial officer og adm. direktør i debitel AG ( ). Efter han forlod debitel har han været partner i telekommunikationsafdelingen hos McKinsey & Co. Han arbejdede også for McKinsey & Co i perioden (som partner fra 2004), inden han tiltrådte hos debitel. Den hidtidige adm. direktør i Sunrise Communications S.A., Christoph Brand, er fratrådt for i stedet at tiltræde som adm. direktør og medejer af den schweiziske it-virksomhed Adcubum AG. Side 17 af 39

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Koncernårsrapport 2014

Koncernårsrapport 2014 Koncernårsrapport 2014 Introduktion Introduction Koncernårsrapport Koncernårsrapport For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig offentliggør TDC Group en koncernårsrapport, som ikke indeholder

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere