Frederikshavn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune 1

2 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant for Frederikshavn Kommune: Søren Østergaard Jensen Energiansvarlig Bo Nieburh Frederikshavn Kommunes serverrum er beliggende i kælderen på rådhuset. Serverrummet er uden ydervægge. Figur 1 viser en plan over serverrummet med ca. placering af "rack'ne" med serverne samt andre installationer. Grundarealet af serverrummet er ca. 38 m², mens volumenet er ca. 143 m³. De tre køleanlægs fordampere er placeret i den ene ende af rummet lige over gulvet som vist på figur 2. Figur 3 viser rack ne med serverne og telefonsystemet. dør 8,2 m krydsfelt og switches rack køleanlæg 4,5 m bord med skærme telefonsystem rumhøjde 3,8 m Figur 1. Plan over serverrummet i Frederikshavn Kommune. Udover servere med diske indeholder serverrummet krydsfelt og switches samt bygningens telefoncentral. Serverrummet UPS er placeret i et teknikrum på den anden side af en gang, hvor de to køleanlægs kondensatorer også er placeret. I dette teknikrum er desuden placeret bygningens kølekompressor, som dog kun er i drift dage om året. Kondensatoren for det sidste køleanlæg er placeret i en cykelkælder. Figur 4 viser spotmålinger af lufttemperaturer ved besøget. Den blå farve viser første måling af temperaturer, mens rød farve viser anden måling af temperaturer ca. 15 minutter efter den første måling. Temperaturene i teknikrum, cykelkælder og udeluften blev målt mellem de to målinger. Temperaturmålingerne blev målt i ca. 1,2 m højde undtagen ved fordamperne, hvor temperaturerne blev målt i indtag og udblæsning. Figur 4 viser stor opblanding mellem kold luft fra fordamperne og varm luft fra udstyret i serverrummet. Tilluften til køleanlægget er koldere end tilluften til serverne. Køleeffektiviteten er derfor dårlig. Lufttemperaturerne varierer desuden meget over tid. 2

3 Figur 2. Serverrummets fordampere. rack med servere køleanlæg telefonanlæg Figur 3. Rack ne i serverrummet og bygningens telefonsystem. De høje temperaturer i cykelkælder, men specielt i teknikrummet (bygningens kølekompressor kørte ikke) forringer ligeledes effektiviteten af køleanlæggene. Luften til serverne suges ind gennem siden af rack ne. For de tre rack med glaslåger gennem en 30 mm spalte langs perimeteren mellem glas og ramme for lågerne. Den høje lufttemperatur til serverne er ikke udtryk for spareiver, men skyldes for lille kølekapacitet. Serverrummet servicerer 1000 brugere. Serverne kører i døgndrift. 3

4 8,2 m krydsfelt og switches dør 24,9 26,1 30,4 29,8 rack til fordamper 23, fra fordamper 12,5 27, , , ,1 25,5 24,7 23,6 23,9 1 10,8 rumhøjde 3,8 m bord med skærme telefonsystem 23, ,8 Temperaturer til kondensatorer: anlæg 1 og 2 (teknikrum): 29,6-30,6 anlæg 3: 26,7 Udelufttemperatur: 21,3 Figur 4. Målte spotværdier for lufttemperaturer i serverrummet. Der er i perioden august 2003 (begge dage inkl.) gennemført lufttemperaturmålinger i forbindelse med serverrummet hos Frederikshavn Kommune. Temperaturerne er målt med små Tinytag-dataloggere, der var indstillet til at tage en måling hvert kvarter. Temperaturen af luften til serverne er målt på en af lågerne til rack'ne som vist i figur 5. Temperaturen til det en af de tre køleanlægs fordamper er målt ved placeringen vist i figur 6. Desuden er temperaturen til køleanlæggenes kondensatorer målt. Den ene kondensator er opsat i en cykelkælder, mens de to andre er opsat i et teknikrum, hvor også bygningens kølekompressor er placeret se figur 7. Figur 8 viser resultatet af temperaturmålingerne. Figur 8 viser, at temperaturen til serverne var meget konstant omkring 23 C. Temperaturen til fordamperne var i gennemsnit ca. 2 K lavere end lufttemperaturen til serverne. Det skyldes, som vist i figur 2-3, at køleanlæggenes fordampere er placeret helt nede ved gulvet. Figur 8 viser, at det er en meget ineffektiv kølestrategi, der er valgt til serverrummet. Køleanlæggene burde være placeret oppe under loftet, og kold og varm luft burde ikke opblandes hvilket sker i stor udstrækning i øjeblikket. Mens lufttemperaturen til fordamperne er for lav, er lufttemperaturen til kondensatorerne derimod for høj, som figur 8 viser. Lufttemperaturen i teknikrummet svingede omkring 30 C, mens lufttemperaturen i cykelkælderen svingede omkring C, når porten til kælderen var lukket og omkring 21 C, når porten var åben. Udelufttemperaturen er desværre ikke blevet målt, men formodes at have været væsentlig lavere end lufttemperaturen til kondensatorerne specielt om natten. Det formodes, at udelufttemperaturen om natten var K lavere end den lufttemperatur, kondensatorerne var udsat for. Den højere lufttemperatur til kondensatorerne i forhold til, hvis de var placeret udenfor, leder til en forøgelse i køleanlæggenes elforbrug se næste afsnit: Serverrrumseftersyn køleteknisk del. 4

5 1,2 m Figur 5. Placeringen af temperatursensoren ved måling af lufttemperaturen til serverne. Figur 6. Placeringen af temperatursensoren for måling af lufttemperaturen til det ene køleanlægs fordamper. 5

6 Figur 7. Placeringen af temperatursensorerne for måling af lufttemperaturen til køleanlæggenes kondensatorer i cykelkælderen til højre og i teknikrummet til venstre. Frederikshavn Kommune lufttemperaturer lufttemperatur [ C] til servere til fordamper teknikrum cykelkælder dagnummer [2003] Figur 8. De målte lufttemperaturer De anvendte Tinytag-dataloggere er kombinerede temperatur- og luftfugtighedsmålere. Figur 9 viser temperaturen og fugtigheden af luften til serverne. Figur 9 viser, at luften til serverne er ret tør ofte under 35% rh. Serverleverandørerne anbefaler sædvanligvis en luftfugtighed på over 50% rh. 6

7 Frederikshavn Kommune luft til servere 40 lufttemperatur [ C] - luftfugtighed [%] temperatur luftfugtighed dagnummer [2003] Figur 9. Temperatur (samme som i figur 8) og luftfugtighed af luften til serverne. Nøgletal Hvis det antages, at 7,1 kw (se Serverrrumseftersyn køleteknisk del) er det gennemsnitlige effektforbrug i serverrummet, så er det årlige elforbrug (varmebelastning) i rummet 7, = kwh. Elforbrug til servere pr. brugere: / = 62,2 kwh server /bruger Varmebelastning pr. rumstørrelse: 7.1 / 143 = 0,05 kw belastning /m³ rum 7

8 Frederikshavn Kommune IT serverrum Frederikshavn Kommune Besøg den: 1/3-04 Kontakt person: Søren Lorentsen Rapport over netværk og server installation i serverrummet Frederikshavn Kommune har 4 rack med servere i serverrummet, 6 rack med krydsfelt og netværkskomponenter, et rack med forbindelse til skoler, institutionen m.m., en telefoncentral, et arbejdsbord med 4 Keyboard, Video og Mouse (KVM) koblet til switch bokse for serverbetjening samt en server på et bord. Serveren er placeret frit på gulvet i 4 rack. Alle servere og disklagre med undtagelse af en firewall fra Kommune Data (KMD) er leveret af Fujitsu Siemens. I rack 1 er der servere til styring og lagring af dokumenter, servere til skolerne samt servere til teknisk forvaltning med registrering, visning af kommunens ledningsnet samt energiregistrering og print. I rack 2 er der servere til visning af kort på web, selvaflæsning af målere, økonomi og post. I rack 3 er der servere til webhotel for byen, terminalservice med Citrix til 50 brugere, tandregulering, skolebibliotek, management system, vagtsystem og et Origo system til teknisk forvaltning. I rack 4 er der server med firewall til internetforbindelse og backup hos KMD, energimåling for teknisk forvaltning, skolebibliotek, map, fil og domain controller. Udstyret i krydsfeltet forsyner serverne og en del af arbejdsstationerne i bygningen med netværksforbindelse på 100 Mb/s. Der er yderligere 2 krydsfelter i bygningen. Derudover er der transmissionsudstyr til KMD og telefon- og datasystemer i ISDN og GSM nettene samt medieconvertere. Bag krydsfeltet er der placeret et rack med transmissionsudstyr til skoler og institutioner samt hjemmearbejdspladser. Der er installeret anlæg til brandslukning i serverrummet. Som management system anvendes Microsoft SMS. Levetiden på serverne og diskene forventes at være 6 år. Netværksudstyret forventes at kunne bruges i 12 år efter anskaffelsen. Effektfordeling og køling Effekten til serverrummet er målt af KeepFocus udstyret til 6,2 kw. Telefonanlægget er målt til at bruge 800 Watt, men her forventes en del af forbruget at ligge på telefonapparaterne og ikke i centralen i serverrummet. De 6,2 kw fordeles mellem server og noget af det centrale netværks- 1

9 Frederikshavn Kommune IT serverrum udstyr. Derudover forbruger det øvrige transmissionsudstyr m.m. en effekt, som er skønnet til at ligge på ca. 1,5 kw. Det samlede effektforbrug, som afsættes i serverrummet, skønnes til at ligge på ca. 8 kw. Beregningen af det skønnede effektforbrug under drift er gennemført i afsnittet med beregninger. Startstrømmen på serveren er væsentligt højere end driftsstrømmen. Strømmen til serverne er delt op i 6 sikringsgrupper. En del af serverne er udstyret med dobbelt strømforsyning, så det er muligt at sikre forsyningen til dem, selv om den ene gruppe skulle afbrydes. Serverne trækker køleluft ind gennem forsiden af racket og sender den opvarmede luft ud på bagsiden. Det varmeste område ligger bag på rack 1. Kølingen af serverne sker for en stor del gennem luftgennemstrømning og noget gennem kabinettets varmestråling og varmeudveksling til den omgivne luft. Ved at føle på serverne mærkes, at serverne, der ligger nederst i kabinettet, er de koldeste og de øverste er de varmeste. Temperaturen udvendig på bagenden af de øverste servere i rack 1 vurderes til at ligge på ca. 35 C. Leverandøren af serverne anbefaler, at åbninger mellem enhederne i racket dækkes med blindplader for at undgå, at den varme udblæsningsluft fra en server bruges af den næste server ovenover som køleluft. Der er kun få åbninger mellem enhederne i rackene og der er ikke monteret blindplader i den. Lågerne på bagsiderne af de 3 ældste rack er fjernet for bedre at kunne komme til enhederne. Fordi de mangler, kan den varme udblæsningsluft ikke trykkes frem til forsiden af enhederne. Hvis de monteres, er rackene sådan indrettet, at den varme luft kommer ud af toppen på rackene. Det nye rack 1 har en perforeret for- og bagside på racket, som luften kan passerer. Enhederne i krydsfeltet er monteret som 19 moduler i et stel, så der er åbent omkring dem på forsiden og bagsiden. De fleste af dem f.eks. 100 Mb/s hub erne køler på bagsiden ved at sende luft på tværs gennem kabinettet. Nogle enheder er lagt på hylder, hvor kølingen sker ved naturlig luftcirkulation og varmestråling. Alle enheder er monteret lavt i stellet, hvor der er koldest. I et rack bag krydsfeltet er der et stort antal enheder, som er lagt på hylder. Disse enheder køles gennem varmeudstråling og naturlig luft cirkulation. Enhederne føles ret varme og de er så varme, at de ikke tåler at blive stakket ovenpå hinanden. Rummet køles ned ved at blæse afkølet luft op mod loftet, hvor det blandes med den varme luft fra enhederne. Som vist under afsnittet med beregninger er der mulighed for, at enhederne bruger opblandet luft som køleluft. I serverrummet føles lufttemperaturen meget varieret afhængig af, hvor man placerer sig. Den kan på et relativt kort stykke midt i rummet skifte fra kølig til varm. Lufttemperaturen på returluften til køleren er den samme eller lidt lavere end temperaturen på køleluften til serverne. Effekt til pc er Der er opsat en elmåler, som viser el-forbruget til rådhusets pc er. I en periode omkring frokost tid blev effekten målt til 36 kw. Alle skærme er blevet skiftet til fladskærme. Problemet ved udskiftningen var, at der i organisationen ikke er sammenfald mellem enheden, som betaler strømforbruget og den enhed, der anskaffer skærme, men det blev løst. 2

10 Frederikshavn Kommune IT serverrum Statisk elektricitet Under inspektionen blev der observeret, at der hurtigt blev opbygget statisk elektricitet i serverrummet. Der var mange udladninger ved berøring af rack og stel. Da lufttemperaturen fra køleren er relativ lav i forhold til lufttemperaturen i serverrummet, vil fugtigheden i luften kondenserer på fordamperen og blive ledt ud af rummet. Hvis elektronikken i en enhed får en udladning af en person, kan det give fejl, som viser sig ved, at enheden efter nogle måneder bliver defekt. Faren for skade vil normalt kun være til stede, når der arbejdes på en åben enhed og personalet ikke bærer antistatisk afledning. Kølereserve i serverrummet Serverne er for størstedelen specificeret til at kunne arbejde med en omgivelsestemperatur på op til 40 C. For servere, der kun er 1U (44,5 mm) høje, er der ikke meget plads til køleluften. Derfor specificeres de til en omgivelsestemperatur på 35 C. Når rumtemperaturen er 25 C er der plads til en temperaturstigning på C. Med de temperaturer, der er i rummet, forventes der ikke at være meget varmetransport gennem gulv, vægge og loft til de omkringliggende lokaler. Hvis kølingen svigter totalt, og der ikke åbnes for døren, så den varme luft kan komme ud og en koldere luft kan komme ind, bliver varmen kun afledt gennem bygningen, som består af beton. Beton har rimelig god varmeledningsevne og med det relative store areal, som rummet har, vil varmen blive ført ud til omgivelserne. Bygningen indeholder også en stor varmefylde, så der vil gå nogle timer før temperaturstigningen falder til ro. Under forudsætning af, at cirkulationen af luften i rummet fortsætter, vil lufttemperaturen i serverrummet til en begyndelse stige med ca. 3 C/minut. Luften vil derpå begynde at opvarme massen i rummet samt bygningen. Lufttemperaturen vil formentlig falde til ro, når den er steget ca. 10 C. Så vil køleluften til serveren være ca. 35 C og udblæsningsluften ca. 45 C. Bygningsdelene vil blive opvarmet til C. I rummene omkring serverrummet forventes der at blive luftet ud, så temperaturen der kan holdes på ca. 25 C. Forslag til energibesparelse Alle enheder er sat til at køre i døgndrift. En del af enhederne har kommunens brugere på fra mandag til fredag i dagtimerne. Om aftenen kan der være få hjemmearbejdspladser på systemet og om natten tages der backup af dataindholdet. I weekenden er der nok færrest brugere på enhederne. I afsnittet med beregninger er der vist hvor meget, der kan spares ved at lukke ned i weekenden. Den service orienterede del af serverparken med web service overfor borgerne kan formentlig lukkes om natten. Informationssystemer til borgerne skal formentlig køre i døgndrift. 3

11 Frederikshavn Kommune IT serverrum It afdelingen har undersøgt, om de kunne få nogen gavn af at bruge Storage Area Network og server konsolidering, men investeringen har indtil videre været for stor i forhold til gevinsten. Energiforbruget vil formentlig være noget lavere med de teknikker, men det er ikke analyseret endnu. Driftsstabilitet Serverne med diske er sat op, så der er redundans i systemerne. På den ældre del af serverne kan blæserne skiftes under drift, når de melder fejl. Diskene kører med spejling eller stribe med paritet og kan skiftes under drift uden tab af data, når de melder fejl. På kritiske servere og diskenheder er der 2 strømforsyninger, som kan skiftes udefra. I perioden, når en ny server sættes op og bliver sat i drift, er der en del fejl. Når den først er kommet i stabil drift, har der ikke været problemer med den. Der har kun været få udskiftninger af diske under enhedernes driftsperiode. Når serverne og diske holdes i døgndrift, ved man ikke, om de kan tåle at blive slukket. Den typiske fejl efter nogle år er, at smøremidlet har ændret egenskaber og bliver meget sejt, når bevægelsen stopper. Derpå kan motoren ikke få rotationen i gang igen. Det er ikke unormalt, at f.eks. flere diske fejler på een gang. Er komponenten eller komponenterne kritiske for serverens funktion, skal den/de skiftes, før systemet kan startes op igen. De fleste, der passer servere, kender problemet og frygter det, men hvis serveren bliver stoppet noget hyppigere, kunne det være, at problemet har et mindre omfang, når det opstår. Et andet problem som kan opstå, hvis man slukker og tænder for enhederne jævnligt, er fejl i strømforsyningen. Den er godt nok designet til de store strømstød ved opstarten og temperatursvingninger under opvarmning og afkøling, men ingen andre end producenten ved, hvor mange gange den kan tåle det. Temperaturen i serverrummet kan have indflydelse på levetiden af enhederne. Indenfor elektronik er der en tommelfinger regel som siger, at en temperaturstigning på 10 C halverer levetiden. Det er mest kondensatorer, det går ud over. Hvis temperaturen i serverrummet til køling af servere er tæt på nedlukningsgrænsen for serverne, som er på C, vil små forstyrrelser på kølingen kunne stoppe serverne. Derfor holdes lufttemperaturen på C, så der på en varm sommerdag er lidt reserve på temperaturen, når en køler stopper for at blive afrimet. Beregninger På de efterfølgende sider er der vist, hvorledes effekten for enhederne er beregnet samt et simplificeret diagram over rumkølingen. Der er beregning af energiforbruget over den forventede levetid på enhederne, samt besparelsens størrelse ved anden form for drift. 4

12 Frederikshavn Kommune IT serverrum Siderne indeholder følgende: Skønnet effekt og el-forbrug i serverrummet i løbet af udstyrets levetid samt besparelsespotentiale Simplificeret diagram over luftstrømme i serverrum samt temperaturforhold i rummet og køleanlægget. Centrale servere i rack 1-skønnet forbrug Centrale servere i rack 2-skønnet forbrug Centrale servere i rack 3-skønnet forbrug Centrale servere i rack 4-skønnet forbrug Centrale krydsfelt og server betjening-skønnet forbrug SDSL udstyr i rack og telefonsystem-skønnet forbrug I de tilhørende regneark simuleres omkostningerne til el-forbruget med forskellige parametre som energiprisen, effektiviteten af UPS og køling samt levetiden på enhederne. Man kan også se, hvordan el-prisen fordeler sig over døgnet og ugen gennem udstyrets levetid. 5

13 Frederikshavn Kommune IT serverrum Skønnet effekt i serverrum Koblet på UPS rack Watt ja rack Watt ja rack Watt ja rack Watt ja Xfelt 930 Watt delvist telefon m.m Watt nej Samlet Watt Skønnet el-forbruget i serverrum med køling over udstyrets forventede levetid med en energipris på rack1 rack2 rack3 rack4 Xfelt telefon m.m. Samlet i døgndrift kr kr kr kr kr kr kr Besparelsespotentiale, hvis systemerne f.eks. lukkes i weekenden, er kr 1,5 kr pr kwh rack bord med server Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Skønnet effekt og el-forbrug i serverrummet i løbet af udstyrets levetid samt besparelsespotentiale. Målt med KeepFocus udstyret: Til UPS - 7,1 kw Fra UPS - 6,2 kw Til telefoncentral - 0,8 kw Lys + div - 0-0,6 kw 6

14 Frederikshavn Kommune IT serverrum Rumtemperatur 2 kw netværk 6 kw servere 15 6 kw kompressor og ventilatorer 25 Køler 5 Ventil fordamper 14 kw kondensator køler Der er set bort fra varmetransport til de omkringliggende rum. Rumtemperatur Køler fordamper Ventil 12 kw kondensator køler 45 2 kw netværk 6 kw servere 25 4 kw kompressor og ventilatorer Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Simplificeret diagram over luftstrømme i serverrum samt temperaturforhold i rummet og køleanlægget. Tallene i talboksene angiver temperaturen i C. Det øverste diagram viser den nuværende situation. I det nederste diagram er fordamperne flyttet og vendt. 7

15 Frederikshavn Kommune IT serverrum Effektforb. Watt - faktor Driftsform faktor kr/kwh Disk Døgn 1,00 Energipris 0,6 0,8 1 1,2 CPU Daglig 0,33 faktor Bundkort Aften 0,18 UPS 0,75 0,85 0,9 1 RAM Backup 0,21 Køling 0,5 0,6 0,7 0,8 Blæser Weekend 0,29 år PSU 0,7 0,8 Levetid Position Navn Rolle Disk CPU Bundkort RAM Blæser PSU Driftsfor UPS Køling Effektp Levetid El-pris "rack1" TPENERGISRV Database ,8 1 0,85 0, "rack1" LEDWEBSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack1" PRINTSRV Net/fil ,8 1 0,85 0, "rack1" TFSRV+storage DB?/fil ,8 1 0,85 0, "rack1" SKOLE WTSSRVJ Application ,8 1 0,85 0, "rack1" FORNAVSRV DB?/fil ,8 1 0,85 0, "rack1" INDEXSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack1" DOCSSRV Fil ,8 1 0,85 0, "rack1" APPLSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack1" SQLSRV Database ,8 1 0,85 0, "rack1" Samlet forbrug , kr Watt Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Centrale servere i rack 1-skønnet forbrug Type: Fujitsu Siemens Primergy servere Anskaffet: CPU type: Intel XEON Døgndrift Daglig Aften Backup Weekend El-pris i levetiden kr kr kr kr kr Service vindue: Opgradering Udskiftning Disk Kørsler: Databaser Backup Virus Rack 1 8

16 Frederikshavn Kommune IT serverrum Effektforb. Watt - faktor Driftsform faktor kr/kwh Disk Døgn 1,00 Energipris 0,6 0,8 1 1,2 CPU Daglig 0,33 faktor Bundkort Aften 0,18 UPS 0,75 0,85 0,9 1 RAM Backup 0,21 Køling 0,5 0,6 0,7 0,8 Blæser Weekend 0,29 år PSU 0,7 0,8 Levetid Position Navn Rolle Disk CPU Bundkort RAM Blæser PSU Driftsform UPS Køling Effektpris Levetid El-pris "rack2" MAP guide Application ,8 1 0,85 0, "rack2" COMA Application ,8 1 0,85 0, "rack2" KOMTT? ,8 1 0,85 0, "rack2" DDN DB/fil/net ,8 1 0,85 0, "rack2" NAV Application ,8 1 0,85 0, "rack2" POST DB/application ,8 1 0,85 0, "rack2" Samlet forbrug , , kr Watt Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Centrale servere i rack 2-skønnet forbrug Type: Fujitsu Siemens Primergy servere Anskaffet: 2000/1 CPU type: Intel PIII/XEON Døgndrift Daglig Aften Backup Weekend El-pris i levetiden kr kr kr kr kr Service vindue: Opgradering Udskiftning Disk Kørsler: Databaser Backup Virus Rack 2 9

17 Frederikshavn Kommune IT serverrum Effektforb. Watt - faktor Driftsform faktor kr/kwh Disk Døgn 1,00 Energipris 0,6 0,8 1 1,2 CPU Daglig 0,33 faktor Bundkort Aften 0,18 UPS 0,75 0,85 0,9 1 RAM Backup 0,21 Køling 0,5 0,6 0,7 0,8 Blæser Weekend 0,29 år PSU 0,7 0,8 Levetid Position Navn Rolle Disk CPU Bundkort RAM Blæser PSU Driftsform UPS Køling Effektpris Levetid El-pris "rack3" WEBHOTELSRVApplication ,8 1 0,85 0, "rack3" WTSRSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack3" WTSASRV Application ,8 1 0,85 0, "rack3" TANDSRV DB/fil/net ,8 1 0,85 0, "rack3" SKBIBSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack3" PROFILSRV DB/application ,8 1 0,85 0, "rack3" NYSMSSRV DB/application ,8 1 0,85 0, "rack3" VAGTSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack3" ORIGOSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack2" Samlet forbrug , kr Watt El-pris i levetiden Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Centrale servere i rack 3-skønnet forbrug Type: Fujitsu Siemens Primergy servere Anskaffet: 1998/2001 CPU type: Intel PII/PIII Døgndrift Daglig Aften Backup Weekend kr kr kr kr kr Service vindue: Opgradering Udskiftning Disk Kørsler: Databaser Backup Virus Rack 3 10

18 Frederikshavn Kommune IT serverrum Effektforb. Watt - faktor Driftsform Faktor kr/kwh Disk Døgn 1 Energipris 0,6 0,8 1 1,2 CPU Daglig 0,33 faktor Bundkort Aften 0,18 UPS 0,75 0,85 0,9 1 RAM Backup 0,21 Køling 0,5 0,6 0,7 0,8 Blæser Weekend 0,29 år PSU 0,7 0,8 Levetid Position Navn Rolle Disk CPU Bundkort RAM Blæser PSU Driftsform UPS Køling Effektpris Levetid El-pris "rack4" FIREWALL Application ,8 1 0,85 0, "rack4" EMSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack4" SKBIBWTS Application ,8 1 0,85 0, "rack4" MAPSRV DB/fil/net ,8 1 0,85 0, "rack4" FILSRV Fil ,8 1 0,85 0, "rack4" PRIMSRV Application ,8 1 0,85 0, "rack2" Samlet forbrug , kr Watt Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Centrale servere i rack 4-skønnet forbrug Type: Fujitsu Siemens Primergy servere samt KMD egenbygget server Anskaffet: 1998/9 CPU type: Intel PII Døgndrift Daglig Aften Backup Weekend El-pris i levetiden kr kr kr kr kr Service vindue: Opgradering Udskiftning Disk Kørsler: Databaser Backup Virus Rack 4 11

19 Frederikshavn Kommune IT serverrum 12

20 Frederikshavn Kommune IT serverrum Effektforb. Watt Driftsform Faktor kr/kwh Hub Døgn 1 Energipris 0,6 0,8 1 1,2 Switch Daglig 0,33 faktor Router ISDN Aften 0,18 UPS 0,75 0,85 0,9 1 Router xdsl Backup 0,21 Køling 0,5 0,6 0,7 0,8 ISDN Weekend 0,29 år PCM Levetid Media conv Position Beskrivelse KVM Hub Switch Router SDSL ISDN-30 PCM Media c. Driftsform UPS Køling Effektpris Levetid El-pris "rack1" Xfelt-KMD-GSM , "rack2" Xfelt PCM-MC , "rack3" Xfelt-Switch-mm , "rack4" Xfelt-hub-m.m ,85 0, "rack5" Xfelt-hub-m.m ,85 0, "rack6" Xfelt-hub-m.m ,85 0, "gulvet" KVM , "krydsfelt" Samlet kr Watt El-pris i levetiden Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Centrale krydsfelt og server betjening-skønnet forbrug Anskaffet Døgndrift Daglig Aften Backup Weekend kr kr kr kr kr 13

21 Frederikshavn Kommune IT serverrum Effektforb. Watt Driftsform Faktor kr/kwh Hub Døgn 1 Energipris 0,6 0,8 1 1,2 Switch Daglig 0,33 faktor Router Aften 0,18 UPS 0,75 0,85 0,9 1 SDSL Backup 0,21 Køling 0,5 0,6 0,7 0,8 Server Weekend 0,29 år Telefoncen Levetid Position Beskrivelse Server Hub Switch Router SDSL ISDN-30 Telefon DriftsformUPS Køling Effektpris Levetid El-pris Rack SDSL m.m , Server , TelefoncenCentral-bat , Telefoncentralen bliver ikke særlig varm. Det skønnes, at der kun afsættes 200 Watt i den. Resten forbruges af apparaterne. SDSL-tele Samlet kr Watt El-pris i levetiden Frederikshavn Kommune IT marts 2004 Rack med SDLS samt telefonsystem-skønnet forbrug Anskaffet Døgndrift Daglig Aften Backup Weekend kr kr kr kr kr rack server telefoncentral 14

22 Frederikshavn Kommune IT serverrum 15

23 Serverrumseftersyn - køleteknisk del Sted: Frederikshavn Kommune Dato: Besøgt af: Repræsentant for vært: Søren Østergaard Jensen og Claus S. Poulsen Bo Niebuhr (samt kortvarigt en repræsentant for det kølefirma der servicerer køleanlæggene) Beskrivelse af anlæg, herunder anlægstype og identifikation samt mærkeplade: Køleanlægget er opbygget af 3 splitanlæg med kondensator opstillet indendørs i kælderetage. To af indedelene er ens, ACSON RCM 30D-AFBA hver med en nominel ydelse på 8,79 kw, mens det tredje anlæg er et Airwell anlæg, hvor det ikke umiddelbart var muligt at finde mærkepladen. Anlæggenes udedele er monteret indendørs og to af udedelene er ældre anlæg placeret i kælderrum, hvor bygningens AC kompressor ligeledes er placeret. Bortledning af varmen fra dette rum sker gennem en mindre kanal med to små ventilatorer og tilluften kommer gennem en meget lille rist i døren se figur 2. Begge disse udedele er udstyret med en l'unité Hermétique kompressor model TAH 5540E med kølemidlet R22. Den tredje udedel er monteret i en større cykelkælder. Denne udedel er af nyere dato og er en Sanyo SPW-CR 254E8 med en nominel ydelse på 7,3 kw (R407C). Alle tre anlæg er monteret med en såkaldt sugetryksregulering (Danfoss KVP) som efter kølefirmaets oplysninger er monteret for at sikre, at der ikke dannes is på fordamperne. Disse ventiler har dog den uheldige egenskab rent energimæssigt, at de sænker det reelle sugetryk, og dermed bliver kølesystemets virkningsgrad drastisk reduceret. Figur 1: Køleanlæg - "udedel" til anlæg 1 og 2 er placeret i lille kælderrum med ventilatorer til aftræk 1

24 Figur 2: Billeder af rist for lufttilførsel til teknikrum, hvor anlæg 1 og 2's kondensatorer er placeret Figur 3: Billeder af anlæg 3's udedel placeret i cykelkælder Ved besigtigelsen blev det aftalt at bede en repræsentant for kølefirmaet, der normalt forestår sevice på anlæggene, deltage i en del af eftersynet. Efter en kort gennemgang af baggrund for valg af kølestrategi etc. blev der bl.a. målt fordampningstemperatur på de to gamle udedele - denne kunne registreres til ca. -19 C efter KVP-ventil og ca. -5 C før ventilen. Da kondenseringstemperaturen samtidig kan registreres til ca. +48 C kan det konkluderes, at kompressoren presses relativt meget. Opbygning af serverrum og beskrivelse af kølestrategi: Frederikshavns Kommunes serverrum er beliggende i kælderen på rådhuset. Serverrummet er uden ydervægge. Figur 5 viser en plan over serverrummet med ca. placering af rackene med serverne samt andre installationer. Grundarealet af serverrummet er ca. 38 m², mens volumenet er ca. 143 m³. De tre køleanlægs fordampere er placeret i den ene ende af rummet lige over gulvet som vist på figur 4 og 5. Ifølge kølefirmaet er denne placering af anlæggenes indedele valgt fremfor loftsmontering af hensyn til eventuelle kondensproblemer, som vil kunne få fatale følger, hvis afløb stoppes og vand drypper ned i serverne. 2

25 Figur 4: Billede de tre indedele i serverrummet (set fra oven anlæg 3, anlæg 1 og anlæg 2) dør 8,2 m 4,5 m krydsfelt og switches rack køleanlæg Anlæg 3 Anlæg 1 rumhøjde 3,8 m bord med skærme telefonsystem Anlæg 2 Figur 5: Plan over serverrummet i Frederikshavn Kommune. Udover servere med diske indeholder serverrummet også krydsfelt og switches samt bygningens telefoncentral. Serverrummets UPS er placeret i et teknikrum på den anden side af en gang, hvor de 3

26 to køleanlægs kondensatorer også er placeret. I dette teknikrum er desuden placeret bygningens kølekompressor, som dog kun er i drift dage om året. Kondensatoren for det sidste køleanlæg er placeret i en cykelkælder. Det er principielt tre uafhængige anlæg, der køler rummet, men deres drift har naturligvis indbyrdes betydning - se senere. 4

27 Fra målinger og beregninger haves følgende: Måleperiode: 5/2-04 til 11/2-04 Målt gennemsnitligt belastning: Målt gennemsnitligt elforbrug til køling: 7,1 kw 5,6 kw Målt gennemsnitlig temperatur til fordamper: 19,8 C Målt gennemsnitlig temperatur til kondensator: 28,0 C Målt effektivitet (tilført el til rum/tilført el til køleanlæg): 1,3 (-) Beregnet årligt energiforbrug til køling: ca kwh/år Note: Det årlige energiforbrug er estimeret med den i målingerne registrerede temperatur ved kondensatorerne. Beregnet besparelse i energiforbrug ved anvendelse af frikøling (*): ca kwh/år (*): nødvendig temperaturdifference mellem inde og ude = 8K - indeventilator "klarer" frikølingen. Beregnet besparelse i energiforbrug ved ændret styringsstrategi (**):ca kwh/år (**): on/off drift på indeventilator - ingen frikøling Figur 6-8 viser de målte temperaturer og elforbrug. Kondensatoren til anlæg 1 og 2 er placeret ved siden af hinanden se figur 1, derfor er der kun målt en lufttemperatur her. Temperaturen i teknikrummet, hvor kondensatoren til anlæg 1 og 2 er placeret svinger mellem 25 og 30 C, hvilket er betragteligt højere end udetemperaturen. Figur 8 viser, at det primært er anlæg 1 og 2, der sørgede for kølingen i måleperioden, hvilket er uheldigt, da kondensatoren i anlæg 3 har en væsentlig lavere omgivelsestemperatur omkring 15 C. Lufttemperaturen i cykelkælderen, hvor kondensatoren til anlæg 3 er placeret, kan dog også blive høj, som figur 8 under beskrivelsen af det Indledende besøg viser over 25 C. Fra figur 8 ses det, at effektforbruget før og efter UPS'en er henholdsvis 7,14 og 6,2 kw, hvilket giver en effektivitet for UPS'en på 87%, hvilket er ret lavt. Varmeafgivelsen fra UPS'en er 0,94 kw. Det er derfor godt, at UPS'en ikke er placeret i serverrummet, da det ville give anledning til et øget effektforbrug til køleanlæggene på 0,94/1,3 = 0,72 kw eller et årligt ekstra elforbrug til køling på kwh. Men UPS'en er placeret i samme teknikrum, som kondensatorerne til anlæg 1 og 2 og bidrager dermed til den høje lufttemperatur og dermed det øgede energiforbrug for disse to køleanlæg. 5

28 Frederikshavn Kommune temperatur [ C] kondensator anlæg 3 10 kondensator anlæg 2 serverrum 5 fordamper anlæg 1 fordamper anlæg 2 fordamper anlæg dagnummer [2004] Figur 6: Målte temperaturer hos Frederikshavn Kommune Frederiskhavn Kommune udelufttemperatur [ C] dagnummer [2004] Figur 7: Udelufttemperatur målt med bygningens CTS-anlæg. 6

29 Frederiskhavn Kommune effekt [W] hovedmåler edb efter UPS før UPS køleanlæg 1 køleanlæg 2 køleanlæg 3 telefon / lys dagnummer [2004] Figur 8: Målt strømforbrug til servere og andet i serverrum hos Frederikshavn Kommune 7

30 Observationer på stedet: Filtre renholdt (ja/nej): Kondensator renholdt (ja/nej): Ja Ja Montering af indedel korrekt (redegørelse): Køleanlæggets indedel vurderes korrekt monteret. Det vil under normale omstændigheder og af hensyn til fri luftbevægelse være formålstjenligt at montere en lofthængt udgave af indedelen, men dette er fravalgt af hensyn til eventuelle kondensproblemer. Den valgte løsning giver dog problemer, da der for to af indedelene (anlæg 2 og 3) tydeligt kan observeres kortslutning i luftstrømmen grundet blokering (se figur 5). Endvidere burde en løsning, hvor indedelene var centralt placeret i rummet været valgt. Blokering af luftstrøm: Hvis ja, angiv hvad der spærrer: Delvist Se ovennævnte redegørelse Montering af udedel korrekt (redegørelse): Anlæggenes udedele er alle placeret indendørs, og to af udedelene er oven i købet placeret i varmt teknikrum, hvor der står andet varmeproducerende udstyr. De to ældste udedele (anlæg 1 og 2) er monteret direkte mod væg i teknikrum, og ved besigtigelsen kunne der registreres meget høje kondenseringstemperaturer (ca. 48 C), bl.a. fordi luftstrømmen delvis blokeres som følge af den meget korte afstand til væggen. Der kunne på det ene anlægs trykrør måles temperaturer over 120 C, hvilket signalerer, at anlægget er rimeligt presset rent driftsmæssigt. Endvidere er denne indendørs placering meget uheldig. Ved eftersynet (februar måned) var der ca. 26 C i dette teknikrum, og det blev oplyst af kølefirmaet, at der om sommeren er langt over 30 C i dette rum. Det tredje anlægs udedel er placeret i større cykelkælder, men også her er temperaturen væsentligt højere end udenfor. Blokering af luftstrøm eller andet kritisk: Hvis ja, angiv hvad der spærrer: Ja Se ovennævnte redegørelse 8

31 Anlæggets styrestrategi (hvis muligt): Anlæggenes styrestrategi kan alene beskrives ud fra observationerne på stedet, samt fra de oplysninger kølefirmaet kunne give under eftersynet. Indeventilatorer kører konstant mens udeventilator kører synkront med kompressor. De tre køleanlægs drift er principielt uafhængig af hinanden. De to ACSON indedele kører dog med samme sætpunkt (21 C), mens det ældre Airwell anlæg kører med eget sætpunkt (ukendt, da skalaen ikke er temperaturinddelt). Ved besigtigelsen (og i måleperioden) kørte anlæg 1 kontinuert, mens anlæg 2 og 3 kørte on/off - anlæg 2 kørte med meget korte gangtider, hvilket nedsætter effektiviteten betragteligt. At anlæg 1 kørte kontinuert skyldes primært den måde luften fordeles på i rummet, da der for både anlæg 2 og anlæg 3 sker en kortslutning i luftstrømmen, hvor kold luft ledes retur til anlægget og dermed fremprovokerer et stop. Mangler anlægget kølemiddel (hvis muligt): Dette detekteres ved at observere skueglas og foretage spotmålinger på kølesystem (hvis muligt). Observationer noteres her: Dette kunne ikke umiddelbart registreres, da anlæggene ikke er forsynet med skueglas. 9

32 Konklusion på køle- og bygningsteknisk del af eftersyn Frikøling (er dette en mulighed) - kort redegørelse: Frikøling er en teknisk mulighed såfremt der enten anvendes vandbårent system, eller alternativt etableres luftkanalsystem (den førstnævnte løsning vurderes som mest interessant i dette tilfælde). Besparelsen ved anvendelse af frikøling beregnes til ca kwh eller ca. 66%, og da det nuværende elforbrug til køling er så relativt højt, bør investeringen til etablering af frikøling være rentabel. Efter besigtigelsen er det blevet oplyst, at der vil blive etableret kanalsystem fra taget, hvorfra det bliver muligt at suge kold luft ind i serverrummet og dermed etablere en simpel form for frikøling. Andre oplagte besparelsesmuligheder: Det vurderes ikke som muligt at stoppe indeventilatorerne i perioder, hvor kompressoren ikke kører, trods en beregnet besparelse på næsten 10%. Dette vil bl.a. give en usikker bestemmelse af indetemperaturen. Øvrige kommentarer til køleanlæg: Det må ud fra målingerne og ud fra kendskabet til de valgte anlæg og komponenter konkluderes, at måden køleanlæggene er monteret (udedel) samt den anvendte sugetryksregulering absolut ikke er hensigtsmæssig. Den målte effektivitet på ca. 1,3 er direkte ringe, og det må på det kraftigste anbefales, at anlæggenes udedele flyttes til en placering udendørs (besparelsespotentiale ca. 30%), samt at der samtidig etableres frikøling. Kommentarer vedr. den øvrige installation: Ingen. 10

33 JV (3) Serverrumseftersyn Organisationsanalyse Frederikshavn Kommune (FK) Interview-person: Energiansvarlig Bo Niebuhr (BH) Baggrund og beslutning for serverrummet Serverrummet blev etableret som en del af indførelsen af it i Frederikshavn Kommune for 25 år siden. Overordnede krav til serverrummet Hovedvægten af kravene ligger på it-sikkerheden. Der er ikke så stor fokus på energiforbruget, men it-afdelingen er dog begyndt at bruge energibesparelser som argument for at få nyt udstyr. Placeringen af serverrummet Serverrummet blev placeret, hvor der i forvejen var en telefoncentral. Her var der i forvejen føringsveje til kablerne. Opbygning og drift af serverrum, it-udstyr og køleanlæg It-afdelingen er centralt placeret som en stabsfunktion ved servicechefen, som ligger lige under kommunal-direktøren, og afdelingen servicerer de forskellige forvaltninger. Direktionen tager de overordnede beslutninger om blandt andet it-strategien, som itafdelingen derefter skal gennemføre. Forslag til strategi udfærdiges af it-afdelingen i sparring med eksterne samarbejdspartnere. It-chefen og it-afdelingen er dog meget aktive med at gennemføre undersøgelser og efterfølgende koordinere gennemførelsen af ændringer. Ligeledes er it-afdelingen ansvarlig for driften. Rådhusinspektøren er ansvarlig for indretning af rummet og køleanlægget og daglig drift, hvilket sker i samarbejde med it-afdelingen. Fokusen er blevet ændret efter Elsparefondens serverrumsprojekt, da de havde positive erfaringer med at bruge retningslinierne fra Teknologisk Institut, da en kondensator gik stykker. Efter ændringen blev elforbruget halveret på det ene anlæg. Der er i alt tre anlæg. Det betyder, at de selv er blevet mere opmærksom på muligheder for elbesparelser. De ønsker nu at gennemføre et projekt med Elsparefonden om frikøling. De bruger ikke så meget rådgivere udefra på it-området. De har for nyligt brugt Siemens til overordnet at vurdere it-strukturen, men på komponentniveau vælger de selv. For køleanlægget bruger de kølefirmaet som rådgiver ved valg af anlæg og ændringer. Firmaet har været en god sparringspartner, og de havde tidligere kommet med forslaget om at bruge udvendig kondensator, men det var ikke slået igennem. 1

34 Yderligere information og rådgivning fra for eksempel Elsparefonden BN mener, at de har fået meget støtte ved at deltage i pilotprojektet. Yderligere information og rådgivning ville være godt, hvis det er på energirådgiverniveau, hvor der er forslag om konkrete foranstaltninger, investeringer og besparelser for forskellige størrelse anlæg. Det kunne være på hjemmesiden, og det skulle være succes-historier, men hellere typiske besparelses-foranstaltninger. Det ville også være godt, hvis der er nogle standard-værktøjer til brug for vurdering af besparelsesmuligheder. Information om pilotanlæggene på Elsparefondens hjemmeside er en god idé, men ti anlæg er sikkert ikke nok. Der bør være flere som på så løsningsforslagene bliver konkrete. For FK har det fungeret godt med konsulenterne under eftersynet, men det er nok sværere for en kommune uden en energiansvarlig. I det tilfælde skal foranstaltningerne præciseres mere i rapporten med angivelse af specifikke forslag og besparelser. Informationen kunne formidles via offentlige møder, men det skulle så være under energispareudvalgene, hvor Elsparefonden kunne komme og præsentere forslagene. Derudover ville møder nok ikke have stor effekt, især i Jylland mener BN. Formidling gennem generelle it-blade er også en mulighed. Interesse i elbesparelser i serverrummet og barrierer Generelt FK er altid med på muligheder for at spare strøm - også i serverrum. It-driftssikkerheden er den største barriere ved mulige foranstaltninger. Itmedarbejderne blev hvide i hovedet ved snak om at slukke for servere i perioder. På samme måde var det ikke muligt at ændre placeringen af fordampere, da de ikke ville risikere, at vand drypper ned i serveren. It-afdelingen er dog åben over for mulige besparelser. BN har et budget for investeringer i besparelser, hvilket kan gøre det nemmere at gennemføre foranstaltninger. Frikøling BN mener, at den eneste barriere er den økonomiske side, dvs. hvor kort tilbagebetalingstiden er for foranstaltningen. Hvis Elsparefonden støtter, vil der være stor sandsynlighed for, at projektet gennemføres. 2

Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI Statens og Kommunernes Indkøbsservice - SKI 1 Indledende besøg Besøg d. 16/6-03 af: Repræsentant fra SKI: Søren Østergaard Jensen Anders Faksedahl Statens og Kommunernes Indkøbsservices serverrum er beliggende

Læs mere

Rambøll Informatik 1

Rambøll Informatik 1 Rambøll Informatik 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra Rambøll: Søren Østergaard Jensen Ole Ørskov Nielsen Et af Rambøll Informatiks kunde-serverrum blev besigtiget. Én klient ejer

Læs mere

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen RISØ 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet

Læs mere

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsen Indledende besøg Besøg d. 21/3-03 af: Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsens

Læs mere

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

vinduer 21,8 o C (ca. 1.2 m højde) rack UPS Plan over serverrummet hos Rigsrevisionen. De røde tal er temperaturer målt ved besøget.

vinduer 21,8 o C (ca. 1.2 m højde) rack UPS Plan over serverrummet hos Rigsrevisionen. De røde tal er temperaturer målt ved besøget. Rigsrevisionen 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Rigsrevisionen: Søren Østergaard Jensen Bo Brabrand og Ulf Aunsøe Rigsrevisionens serverrum er beliggende på 3 sal. Serverrummet

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen Kolding Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 6/3-03 af: Repræsentanter for Kolding Kommune: Søren Østergaard Jensen og Nadeem Niwaz Energiansvarlig Torben Chr. Andersen og it-chef Poul Ib Pedersen Kolding

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Forprojekt Teknologisk Institut Køling i serverrum Forprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Claus Schøn Poulsen Lars Rasmussen Center for Køle- og Varmepumpeteknik

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING Korrekt indretning og køling af serverrum Reducer energiomkostningerne Forøg effektiviteten Få sikrere drift Lad os rådgive om korrekt køling og indretning af serverrum

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Notat. Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr.. 102347. Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato 2010-04-28

Notat. Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr.. 102347. Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato 2010-04-28 Notat Sag Slots og Ejendomsstyrelsen Projektnr.. 102347 Projekt ENERGISCREENING hos Kirkeministeriet Dato 2010-04-28 Emne Serverrum og køl Initialer PVHA/pvha Fordeling: bsp@ses.dk prni@km.dk tli@km.dk

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Knud Albæks Vej 9 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106539 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Få en CUBE lavet med frit farvevalg og efter mål

Få en CUBE lavet med frit farvevalg og efter mål Indret dit serverrum med klimaskærm og opnå store besparelser på energiforbruget. Med en klimaskærm skabes en lukket CUBE, som adskiller kold- og varm luft. Cabinet System er totalleverandører af kundetilpassede

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Azaleavej 38 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Gåskærgade 26 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005148-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Titel Beskrivelse dato. måned år

Titel Beskrivelse dato. måned år Titel Beskrivelse dato. måned år Hvad er maskiner og processer Trykluftsanlæg Køleanlæg Vakuum Produktionsmaskiner Transportbånd, siloer og materialehåndtering Vakuum Trykluft - anvendelser Det mest in-effektive

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere