Opstilling af Power Mac G4. Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder til Power Mac G4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstilling af Power Mac G4. Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder til Power Mac G4"

Transkript

1 apple Opstilling af Power Mac G4 Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder til Power Mac G4

2 K Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog eller dele heraf må ikke kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Apple. Apple-logoet er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande. Brugen af Apple-logoet på tastaturet til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse fra Apple Computer kan krænke varemærkerettighederne samt være konkurrenceforvridende og i strid med dansk lovgivning. Alle oplysningerne i dette hæfte var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. fejl opstået under oversættelse og trykning. Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA AirPort, Apple, Apple-logoet, AppleStore, AppleShare, AppleTalk, Final Cut Pro, FireWire, FireWire-logoet, Mac, Macintosh, QuickTime og Sherlock er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande. DVD Studio Pro, Finder, imovie, ipod, Power Mac og SuperDrive er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. AppleCare er et servicemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Digital imagery copyright 2001 Photodisc, Inc. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. og kan være registreret i USA og andre lande. PowerPC og PowerPC-logoet er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation og benyttes i henhold til en licensaftale. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortroligt materiale Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt indeholder software udviklet af University of California, Berkeley, og dets bidragydere. Alle andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Omtale af tredieparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Frigivet samtidig i USA og Canada.

3 Indhold 1 Opstilling 7 Anbringe computeren og skærmen 7 Jordforbinde computeren 8 Har du brug for hjælp? 12 Når du ikke bruger computeren 13 Justere skærmen 13 Grundlæggende oplysninger om computeren 14 Porte og stik - udvidelsesmuligheder 16 Inden i Power Mac - computerens interne udvidelsesmuligheder 18 Hvad nu? 20 2 Introduktion til computeren 21 Sidste nyt 21 Om Mac OS X 22 Sherlock - Internetdetektiven 24 itools - gratis Internettjenester til Macintosh-brugere 26 Apple.com - udgangspunktet på World Wide Web 28 QuickTime - lyd og video via Internet 30 imovie - fremstil og rediger digitale film 32 idvd - Opret og brænd dine egne DVD'er 34 itunes - digital musik på Macintosh 36 Softwareopdatering - sørg for, at Macintosh opdateres automatisk 38 Brugerkreds - én computer, flere brugere 40 Mac-hjælp - svar på alle spørgsmål om Macintosh 42 3

4 3 Arbejde med operativsystemet 43 Om Mac OS X 43 Bruge Classic i Mac OS X 44 Skifte operativsystem 44 Har du brug for hjælp? 46 4 Bruge computeren 47 Bruge Apple Pro-tastaturet og Apple Pro-musen 48 Slutte en ekstra skærm til computeren 50 Bruge USB-enheder 51 Bruge FireWire-enheder 53 Bruge det optiske drev 55 Bruge modemet 58 Oprette forbindelse til et Ethernet-netværk 59 Bruge et trådløst AirPort-netværk 61 Indstille computeren til vågeblus, så den bruger mindre energi 63 Slutte SCSI-enheder til computeren 64 Overføre data mellem to Macintosh-computere 64 Bruge computeren som server uden en skærm 65 5 Installering af udstyr i computeren 67 Åbne computerens kabinet 68 Installere hukommelse 71 Installere interne lagringsenheder 73 Installere et PCI-udvidelseskort eller udskifte et AGP-kort 81 Installere et AirPort-kort 85 Udskifte batteriet 86 6 Fejlfinding 87 Softwareproblemer 89 Problemer med skærmen 90 Tilbagekopiere software til computeren 92 Appendiks A Specifikationer 95 4 Indhold

5 Appendiks B Sikkerhed, vedligeholdelse og ergonomi 101 Vigtige oplysninger om sikkerhed 101 Generel vedligeholdelse 103 Gode råd om ergonomi og sikkerhed 104 Indhold 5

6

7 K A P I T 1E L 1 Opstilling Tillykke med den nye Power Mac G4. Power Mac G4 er en komplet udstyret computer med de nyeste teknologier, f.eks. FireWire, USB, understøttelse af trådløse netværks- og Internetforbindelser med AirPort og det nyeste operativsystem til Macintosh, Mac OS X. Dette kapitel indeholder oplysninger om opstilling af computeren og skærmen. Anbringe computeren og skærmen Du kan løfte computeren i dens håndtag. Hvis skærmen er tung, skal du sørge for at bruge en korrekt arbejdsstilling, når du stiller skærmen op. Anbring computeren og skærmen på en sådan måde, at: m Udstyret står på en solid, plan overflade m Stikkene på netledningen ikke presses imod en væg eller en anden genstand m Ventilationshullerne på bagsiden eller undersiden af computeren og skærmen ikke er blokeret m Der er plads til, at det optiske drev kan åbnes Vigtigt: Du kan kun afbryde strømmen til computeren og skærmen ved at tage netledningerne ud af strømforsyningen. Sørg for, at netledningerne er inden for rækkevidde, så du nemt kan afbryde strømmen til computeren og skærmen. 7

8 Jordforbinde computeren 1. Sørg for, at spændingskontakten på bagsiden af computeren er indstillet korrekt. m Hvis der ikke er en spændingskontakt på computeren, indstilles spændingen automatisk. m Hvis der er en spændingskontakt på computeren, skal du sørge for, at spændingskontakten er indstillet korrekt til det spændingssystem, som computeren skal tilsluttes. Spændingskontakten skal indstilles korrekt, så computeren ikke bliver beskadiget. Hvis der er en spændingskontakt bag på computeren, skal du sørge for, at den er indstillet korrekt. Hvis du skal ændre øre det med en lille skruetrækker. Sæ V, og p er V. ændingen er, hvis netspændingen 8 Kapitel 1

9 Land Bermuda, Canada, Filippinerne, Jamaica, Japan, Mexico, Puerto Rico, Saudi-Arabien, Taiwan, USA, Venezuela Netspænding 115 Bahrain, Brasilien, Frankrig, Indonesien, Italien, Libanon, Peru, 115 eller 230 Spanien, Sydkorea 1 Argentina, Australien, Belgien, Bosnien og Hercegovina, Chile, Danmark, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Egypten, Finland, Forende Arabiske Emirater, Grækenland, Grønland, Holland, Island, Indien, Iran, Irland, Israel, Jordan, Kina (folkerepublikken inkl. Hong Kong), Kroatien, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nepal, New Zealand, Nordirland, Norge, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland og Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG), Schweiz, Serbien og Montenegro, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Yemen, Østrig I disse lande anvendes der forskellige netspændinger. Spørg elselskabet, hvilken netspænding der benyttes i det pågældende område. 2. Sæt stikket på netledningen ind i det forsænkede netstik mærket med symbolet bag på computeren, og sæt den anden ende af netledningen ind i en jordet stikkontakt eller en strømskinne. Netstik Stikkontakt Opstilling 9

10 3. Tilslut skærmkablerne som vist på illustrationen nedenfor: Vigtigt: Afhængigt af skærmen kan der kan evt. være flere ledninger, som skal tilsluttes. Der findes flere oplysninger om opstilling i dokumentationen til skærmen. USB-porte Skærmporte Skærmkabel Skærmkortet er udstyret med et ADC-stik (Apple Display Connector) til en flad Apple-skærm og et VGA-stik til de mest almindelige skærme. ADC-skærmport VGA-skærmport Hvis skærmen er udstyret med et DB-15-stik, kan du evt. købe et mellemstik (Mac til VGA) hos en Apple-forhandler og sætte det i VGA-porten på kortet og derefter slutte skærmkablet til mellemstikket. Der findes flere oplysninger om tilslutning af en ekstra skærm i kapitel 4, Bruge computeren. 10 Kapitel 1

11 4. Slut evt. computeren til Ethernet-netværket, og sæt en telefonledning i modemporten. Modemport Ethernet-port 5. Sæt tastaturkablet i en af USB-portene ( ) på computeren eller skærmen. Sæt kablet til musen i en USB-port på tastaturet. Anbring ingen genstande i fordybningen til højttaleren. Hvis du rører ved højttaleren, kan den blive beskadiget. USB-porte p Tastatur Mus kan være dækket af klar plast som beskyttelse under transport. Du kan fjerne plasten. Opstilling 11

12 Du kan evt. øge tastaturets vinkel ved at slå foden ud. 6. Tænd computeren ved at trykke på afbryderknappen ( ) foran på computeren. Med visse skærme kan du også tænde computeren ved at trykke på afbryderknappen på skærmen. m Hvis skærmen skal tændes separat, skal du bruge afbryderknappen på skærmen. Har du brug for hjælp? Hvis der ikke vises noget på skærmen, eller computeren ikke starter korrekt, kan du afprøve nedenstående muligheder: m Er netledningen til Macintosh forbundet korrekt? Hvis du bruger en strømskinne, skal du sørge for, at den er tændt. m Er tastaturkablet og skærmens kabel forbundet korrekt? m Lyser kontrollampen i afbryderknappen på forsiden af computeren og skærmen? Hvis det ikke er tilfældet, er strømforsyningen til computeren eller skærmen afbrudt (måske er computeren eller skærmen slukket). m Er skærmen tændt? Er skærmens lysstyrke og kontrast indstillet korrekt? Juster evt. skærmens lysstyrke og kontrast. m Start computeren igen. Hold afbryderknappen foran på computeren nede i ca. 5 sekunder, indtil computeren slukker. Tryk på knappen igen for at starte computeren. m Hvis der vises et blinkende spørgsmålstegn, når computeren startes, eller computeren afgiver en række biplyde, henvises til kapitel 6, Fejlfinding, på side Kapitel 1

13 Når du ikke bruger computeren Computeren er indstillet til at gå på vågeblus, når den ikke har været brugt i et stykke tid. Når computeren er på vågeblus, bruger den meget lidt energi. Du afbryder vågeblus ved at trykke på en vilkårlig tast. Du kan sætte computeren på vågeblus, når du vil, eller indstille den til aldrig at gå på vågeblus. Der findes flere oplysninger om vågeblus i Indstille computeren til vågeblus, så den bruger mindre energi på side 63. Hvis du ikke skal bruge computeren i flere dage, kan du evt. slukke den. Du slukker computeren ved at vælge Luk ned på Apple-menuen (K). Vigtigt: Du skal kun bruge afbryderknappen på en strømskinne eller trække stikket ud, hvis computeren hverken kan slukkes med afbryderknappen eller med kommandoen Luk ned. Dokumenter og System-software kan blive beskadiget, hvis computeren ikke lukkes ned korrekt. Justere skærmen Hvis du vil justere indstillinger til skærmen, skal du vælge Systemindstillinger på Applemenuen (K). Klik derefter på Skærm. Der findes oplysninger om fejlfinding til skærmen i Problemer med skærmen på side 90. Der findes oplysninger om vedligeholdelse af skærmen i Vedligeholdelse af skærmen på side 104. Mac-hjælp indeholder flere oplysninger om brugen af skærmen. Opstilling 13

14 Grundlæggende oplysninger om computeren Optisk drev Zip-drev (ekstraudstyr) Afbryderknap/ kontrollampe P Omstartknap Programmørknap Knappen Skub ud Højttaler 14 Kapitel 1

15 Optisk drev Computeren er udstyret med et CD-RW-drev, et DVD-ROM-/CD-RW-drev eller et SuperDrive. Alle tre typer drev kan læse CD-ROM-diske, Photo CD er, almindelige audio- CD'er og andre typer diske. Et DVD-ROM-/CD-RW-drev og et SuperDrive kan også læse DVD-diske, afspille DVD-film og arkivere musik, dokumenter og andre data på CD-R- og CD-RW-diske. Et SuperDrive kan også skrive til tomme DVD-R-diske. Du åbner det optiske drev ved at trykke på knappen Skub ud (C) på Apple Pro-tastaturet. Zip-drev (ekstraudstyr) Opbevar data og sikkerhedskopier på udskiftelige Zip-diske. Hvis du har købt et Zip-drev, er det installeret her. Afbryderknap/indikatorlampe Brug denne knap til at starte computeren og afbryde vågeblus. Hvis computeren er tændt, går den på vågeblus, når du trykker på afbryderknappen. Kontrollampen lyser hvidt, hvis computeren er tændt. Den blinker, hvis computeren er på vågeblus. P Med nogle Apple-skærme kan du også tænde og slukke computeren samt sætte den på vågeblus ved at røre eller trykke på afbryderknappen på skærmen. Omstartknap Tvinger computeren til at starte igen. Du skal kun bruge omstartknappen, hvis du ikke kan starte computeren på nogen anden måde, f.eks. ved at vælge Start igen på Apple-menuen (K) i Mac OS X eller på Specielmenuen i Mac OS 9. Der findes flere oplysninger om brug af omstartknappen i kapitel 6, Fejlfinding, på side 87. Programmørknap Afbryder computerens normale funktion. Denne knap bruges kun ved opdatering af firmware. Der findes oplysninger om brug af knappen i dokumentationen til firmwareopdateringen. C Højttaler Den forsænkede interne højttaler sikrer optimal lydkvalitet. Lad ikke nogen genstande røre ved højttaleren. Knappen Skub ud Knappen Skub ud på Apple Pro-tastaturet åbner det optiske drev og skubber CD'er og DVD'er ud. På visse tastaturer kan du også bruge F12 til at skubbe diske ud og åbne det optiske drev. Opstilling 15

16 Porte og stik - udvidelsesmuligheder f Stik til hovedtelefoner Til lås til dæksel Minijackstik til Apple-højttalere W Intern modemport (ekstraudstyr) FireWire-porte (2) Netstik USB-porte (2) G Ethernet-port ADC-skærmport VGA-skærmport (Plads 1: AGP) F Port til sikkerhedslås Dæksler foran udvidelsespladser (Plads 2 5: PCI) 16 Kapitel 1

17 f Stik til hovedtelefoner Tilslut hovedtelefoner, højttalere med ekstern strømforsyning eller andet lydudstyr. På Apples websted på adressen kan du se, hvilke højttalere der kan tilsluttes. Minijackstik til Apple-højttalere Slut Apple Pro-højttalere til Macintosh, så du kan afspille musik og lyd fra multimedier, spil, audio-cd'er osv. Der findes oplysninger om brug af højttalere i Justere lyden ved afspilning af DVD'er og audio-cd'er på side 55. FireWire-porte Bruges til tilslutning af FireWire-enheder, f.eks. digitale videokameraer, scannere og harddiske. Med FireWire kan data overføres hurtigt mellem alle enhederne. USB-porte Tilslut ydre USB-enheder, f.eks. tastaturer, mus, printere, scannere, højttalere, USBmikrofoner og USB-samlingspunkter. Skærmen er måske også udstyret med USB-porte til tilslutning af USB-enheder. F W G Skærmporte Tilslut skærme med ADC-stik (Apple Display Connector) eller standardskærme med VGAstik. Lås og port til sikkerhedslås Du kan montere en sikkerhedslås i Macintosh. Når du tager dækslet af, kan du sætte et sikkerhedskabel eller en lås i, så dækslet på computeren ikke kan åbnes. Spørg forhandleren, hvilken type sikkerhedslås der kan bruges. Intern modemport Slut det interne modem til en telefonlinie. Netstik Til tilslutning af computerens netledning. Port til parsnoet 10/100/1000 Ethernet Slut computeren til et hurtigt Ethernet-netværk, så du har adgang til fælles ressourcer på netværket, f.eks. printere og servere, og kan udveksle data med andre brugere via netværket. Dæksler ud for udvidelsespladser (4) Der kan installeres op til fire ekstra PCI-udvidelseskort i Macintosh. Der kan installeres ekstra udvidelseskort i plads nr. 2, 3, 4 og 5. I visse konfigurationer er der installeret et Ultra160 LVD SCSI-kort i en af disse pladser. Opstilling 17

18 Inden i Power Mac - computerens interne udvidelsesmuligheder Drevholder 3 Plads 2 5: 33 MHz PCI-pladser (4) Plads 1: AGP-plads (kort installeret) Drevholder 2 SDRAM-pladser (3) Drevholder 1 Stik til AirPort-kort Batteri 18 Kapitel 1

19 Drevholdere Du kan installere ekstra harddiske i disse drevholdere i computeren. Der kan installeres to ATA-diske i en enkelt U-formet drevholder (plads tre). Hvis du bruger SCSI-diske, kan du installere op til tre SCSI-diske i drevholderne. Stik til AirPort-kort Til tilslutning af et AirPort-kort, så computeren kan kommunikere via et trådløst netværk. PCI-udvidelsespladser Du kan udvide Power Mac G4 ved at installere PCI-kort i disse pladser. Der kan f.eks. installeres et SCSI PCI-kort og tilsluttes en scanner, harddiske, Zip-diske og andre SCSIenheder. AGP-plads Til et AGP-grafikkort, som sikrer, at skærmen kan behandle grafik hurtigt. Afhængigt af grafikkortet kan du tilslutte skærme med ADC-stik (Apple Display Connector) eller standardskærme med VGA-stik. SDRAM-pladser Du kan installere ekstra hukommelse i form af tre DIMM-enheder (Dual Inline Memory Modules) i hukommelsespladserne. Computerens hukommelse kan udvides til 1536 MB (1,5 GB). Batteri Computeren er udstyret med et batteri, som sjældent skal udskiftes. Hvis der sommetider er problemer med at starte computeren, og datoen er forkert, skal du måske udskifte batteriet i computeren. Du kan få flere oplysninger i Udskifte batteriet på side 86. Opstilling 19

20 Hvad nu? m Der findes en oversigt over computerens softwarefunktioner i kapitel 2, Introduktion til computeren, på side 21. m Der findes oplysninger om operativsystemerne til Macintosh, inklusive oplysninger om hvordan du skifter mellem Mac OS X og Mac OS 9, i kapitel 3, Arbejde med operativsystemet, på side 43. m Du kan få flere oplysninger om brug af modem, netværkstilslutning og andre hardwarefunktioner i kapitel 4, Bruge computeren, på side 47. m Der findes oplysninger om installering af ekstra diske, hukommelse og PCI-kort og udskiftning af computerens sikkerhedsbatteri i kapitel 5, Installering af udstyr i computeren, på side 67. m Indstillingsassistenten hjælper dig med at registrere den nye computer hos Apple. Du kan også registrere computeren, Apple-skærmen og software fra Apple på Apples websted på følgende adresse: 20 Kapitel 1

21 K A P I T 2E L 2 Introduktion til computeren Dette kapitel indeholder alle de oplysninger, du har brug for, når du skal i gang med at afprøve computerens muligheder. Kapitlet indeholder en gennemgang af computerens software samt specielle Internettjenester, som kan benyttes med Macintosh-computere. Computeren leveres med to operativsystemer installeret: Mac OS X og Mac OS 9. Hvis computeren er indstillet til at starte fra Mac OS X, kan du indstille computeren til at starte fra det operativsystem, du foretrækker. Derefter kan du nemt skifte mellem de to operativsystemer. Du kan få flere oplysninger om operativsystemerne og om, hvordan du vælger det operativsystem, computeren skal starte fra, i Kapitel 3, Arbejde med operativsystemet, på side 43. Mac OS X indeholder avancerede funktioner, som du kan bruge, når du vil etablere forbindelse til Internet, se video, søge efter oplysninger, købe ind og opdatere software automatisk. Med Power Mac G4 får du også nogle af de nye og spændende multimedieprogrammer fra Apple. Tilslut et digitalt kamera, og fremstil film på computeren med imovie, brænd en DVD med flere imovie-film og digitale fotografier vha. idvd (kræver et SuperDrive), eller afspil og optag digital musik med itunes. Apple tilbyder også en række gratis Internettjenester, f.eks. lagerplads på Internet, en personlig Mac.com-adresse samt værktøjer til fremstilling af hjemmesider, oprettelse af imovie-biograf og meget mere. Bemærk: Da Apple ofte frigiver nye versioner og opdateringer til System-software, programmer og websteder, er illustrationerne i denne håndbog måske ikke helt magen til dem, du ser på skærmen. Sidste nyt På Apples websted findes henvisninger til teknisk support, sidste nyt fra Apple, gratis software og kataloger med software og hardware til Macintosh: Der findes også håndbøger til mange Apple-produkter på AppleCares websted om service og support på adressen 21

22 Om Mac OS X Apple-menuen Brug denne menu, når du skal ændre indstillinger, åbne de sidst brugte emner og lukke computeren ned. Dialog Dialoger til arkivering og udskrivning hører sammen med dokumentvinduer. Knap Hvis en knap blinker, kan du trykke på Enter eller Retur i stedet for at klikke på Dock Klik på et symbol i Dock for at åbne emnet eller gøre det aktivt. Nogle symboler i Dock viser også status for et program. Statussymboler Se status for Systemindstillinger i menulinien Værktøjslinien i Finder Klik her for at åbne mapper, arkiver og henvisninger på computeren. Vindue med knapper Klik på en knap for at lukke vinduet, gøre det større eller gøre det mindre og anbringe det i Dock. 22 Kapitel 2

23 Det kan du gøre Mac OS X indeholder en effektiv og elegant ny grænseflade til computeren. Med Mac OS X behøver du ikke at bekymre dig om, hvor megen hukommelse et program skal have, og du behøver heller ikke at starte computeren igen, hvis der opstår problemer i et program. Ud over Mac OS X-programmerne kan du bruge de kendte Mac OS 9-programmer i Mac OS X takket være Classic. Kapitel 3, Arbejde med operativsystemet, på side 43 indeholder flere oplysninger om Classic. Mac OS X kan også arbejde med Java - og UNIX-baseret software. Vejledning Systemindstillinger er "kommandocentralen", hvor du vælger alle computerens indstillinger - lige fra skrivebordets udseende til netværksindstillinger. Finder og Dock giver dig nem adgang til mapper, programmer, dokumenter og andre emner på computeren og netværket. Håndbogen Velkommen til Mac OS X, som fulgte med computeren, og Mac-hjælp på Hjælpemenuen indeholder flere oplysninger om funktionerne i Mac OS X. Gode råd Tilpasse Finder Hvis du vil vælge et billede eller en farve til skrivebordet, skal du vælge Systemindstillinger på Apple-menuen (K). Klik derefter på Skrivebord. Du kan trække et billede til billedområdet eller vælge det i samlingen Apple-baggrundsbilleder. Tilpasse Dock Du kan ændre størrelse på symbolerne i Dock og slå forstørrelse til, så symbolerne bliver tydeligere, når du peger på dem. Vælg Dock på Apple-menuen (K), og vælg derefter Dockindstillinger. Du kan også åbne Systemindstillinger på Apple-menuen (K) og klikke på Dock. Hold orden på skrivebordet Du får bedre overblik over skrivebordet, hvis du gør åbne vinduer små, så de anbringes i Dock. Hvis du dobbeltklikker på titellinien eller klikker på minimeringsknappen (den midterste knap i øverste venstre hjørne), anbringes vinduet i Dock. Du åbner vinduet igen ved at klikke på symbolet for vinduet i Dock. Flere oplysninger Håndbogen Velkommen til Mac OS X, som fulgte med computeren, indeholder oplysninger om tilpasning og brug af Mac OS X. Introduktion til computeren 23

24 Sherlock - Internetdetektiven Sherlock-kanaler Søg efter personer, køb ind, læs nyheder og find info om Apple via Internet. Søg Skriv, hvad du søger efter, og klik på knappen Søg. SøgestederŁ De søgesteder, som Sherlock bruger ved søgning på Internet. Sherlock-symbol Klik på symbolet for Sherlock i Dock. 24 Kapitel 2

25 Det kan du gøre Sherlock er din personlige søgedetektiv og indkøbsassistent på Internet. Med Sherlock 2 kan du nemt finde personer, nyheder og næsten alt andet. Du kan købe bøger og musik, besøge auktioner, finde de billigste priser og se, om produkterne er på lager. Vejledning 1. Opret forbindelse til Internet. 2. Åbn Sherlock ved at klikke på symbolet for Sherlock i Dock. Du kan også vælge Find på Arkivmenuen, når du skal finde arkiver på computeren. 3. Vælg en Sherlock-kanal. 4. Skriv, hvad du leder efter, og klik på knappen Søg. Gode råd Opret en personlig søgekanal i Sherlock 1. Vælg Ny kanal på Kanalmenuen. 2. Vælg et navn, en kanaltype og et symbol. 3. Hent tilbehør til Sherlock, og træk dem til listen over søgesteder. Du kan også holde Alternativtasten nede og trække tilbehør fra andre søgelister til symbolet for den nye kanal. Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger om brugen af Sherlock, hvis du åbner Mac-hjælp og søger efter Sherlock. På webstedet om Sherlock (www.apple.com/dk/sherlock) kan du hente ekstra tilbehør og finde ud af, hvordan du opretter Sherlock-tilbehør. Introduktion til computeren 25

26 itools - gratis Internettjenester til Macintosh-brugere E-post Få din egen e-postadresse på Mac.com. Det er nemt, og du kan bruge alle de kendte e-postprogrammer. icards Send et elegant icard der findes et til enhver lejlighed. Vælg et færdigt fotografi, eller opret et personligt kort vha. fotografier fra idisk. idisk 20 MB plads på Apples Internetserver helt gratis. Velegnet til fotografier, film og andre arkiver, der skal udveksles via Internet. Hvis 20 MB ikke er nok, kan du købe ekstra plads. HomePage Opret et personligt websted i tre lette trin. Opret et fotoalbum, publicer imovie-film eller publicer dit CV. Alle brugere i hele verden har adgang til dit websted på Internet. 26 Kapitel 2

27 Det kan du gøre itools er en helt ny type Internettjeneste til Macintosh-brugere. Med itools kan du sende og modtage e-post eller elektroniske postkort til vennerne, sikre børnene mod uønsket materiale på Internet samt udveksle fotografier og film. Du kan endda oprette dit eget websted. Vejledning 1. Opret forbindelse til Internet. 2. Besøg 3. Klik på fanen itools, og klik derefter på knappen Free Sign Up. Gode råd Overfør billeder til idisk, og brug dem på personlige icards Du kan sende icards med personlige motiver på. Arkiver billederne som GIF- eller JPEGarkiver, og kopier dem til mappen Pictures på idisk. Billederne vises herefter som valgmuligheder, når du opretter et icard vha. mulighederne i Create Your Own. Hvis du starter med en HomePage-skabelon, kan du oprette en webside på få minutter HomePage indeholder en websideskabelon, som du kan tilpasse med tekst og billeder. Lærere kan f.eks. bruge HomePage-undervisningsskabeloner til publicering af nyheder fra klassen, hjemmeopgaver og oplysninger til forældrene. Du kan også bruge HomePagefotoalbummet og imovie-skabeloner, hvis du vil udveksle billeder og film med familie og venner. Opret en henvisning til idisk I stedet for at åbne idisk med en webbrowser kan du vælge idisk på menuen Flyt. Du kan også føje et symbol for idisk til værktøjslinien i Finder. Vælg Indstil værktøjslinie på Vismenuen, og træk symbolet for idisk til værktøjslinien i Finder. Klik derefter på OK. Bruge itools til at styre andre brugeres adgang Indstil computeren, så hvert enkelt familiemedlem kan logge ind. I Brugerkreds - én computer, flere brugere på side 40 findes oplysninger om, hvordan du indstiller computeren til flere brugere. Introduktion til computeren 27

28 Apple.com - udgangspunktet på World Wide Web Macintosh Products Guide Oplysninger om hardware- og Oplysninger om hardware- og softwareprodukter til Macintosh. Se softwareprodukter til Macintosh. Se efter Mac-symbolet (på engelsk). efter Mac-symbolet (på engelsk). Apple-software Søg efter software fra Apple Søg efter software fra Apple til Macintosh (på engelsk). til Macintosh (på engelsk). The Apple Store store.apple.com store.apple.com Køb Apples nyeste Køb Apples nyeste hardware og software samt hardware og software samt tilbehør (på engelsk). tilbehør (på engelsk). 28 Kapitel 2

29 Mac OS X Sidste nyt om verdens mest avancerede operativsystem. Sidste nyt fra Apple Find de nyeste softwareopdateringer til Macintosh, software fra tredieparter, nye QuickTime-film og oplysninger om store Apple-arrangementer. Apple-support Oplysninger om AppleCare Protection Plan, uddannelsesprogrammer og produktsupport samt adgang til softwareopdateringer, Apple Knowledge Base og tekniske oplysninger. Introduktion til computeren 29

30 QuickTime - lyd og video via Internet Lydstyrke QuickTime TV Klik her for at se de QuickTime TV-kanaler, som computeren kan modtage. Symbol for QuickTime Klik på symbolet for QuickTime i Dock. 30 Kapitel 2

31 Det kan du gøre Ud over at afspille video og musik på computeren kan du med QuickTime se direkte og båndede udsendelser via Internet. Arkiver de kanaler, som du tit ser, ved at trække dem til listen over QuickTime-favoritter ( ). Vejledning 1. Opret forbindelse til Internet. 2. Åbn QuickTime Player ved at klikke på programmets symbol i Dock. Du kan også dobbeltklikke på QuickTime Player i mappen Applications. 3. Vælg en kanal, eller vælg en mulighed på QuickTime Player-menuen. QuickTime TV bruger streaming via Internet, så du kan se video, høre musik og hente oplysninger via Internet uden at arkivere data på harddisken. Du kan se QuickTime-favoritterne ( ), hvis du vælger Favoritter på QTV-menuen. Vælg derefter Vis favoritter på undermenuen. Gode råd Tilføj flere QuickTime TV-kanaler Besøg og klik på QuickTime TV-henvisningen. Der kan du se alle de tilgængelige QuickTime TV-kanaler. Når du ser en QuickTime TV-kanal (QTV ), kan du føje den til Favoritlisten i QuickTime Player med et enkelt klik. Hvis du opdaterer til QuickTime Pro, kan du: m Afspille video på fuld skærm og ændre størrelse på filmvinduet. m Oprette streaming-film. m Arbejde med 30 lyd-, video- og billedformater, inklusive Flash. m Oprette, åbne, redigere og arkivere film og lyd - lige så nemt, som når du kopierer og indsætter. Flere oplysninger Internetvideo er blot en af de mange muligheder i QuickTime. QuickTime-hjælp indeholder flere oplysninger. Hvis du vil hente flere kanaler og have oplysninger om opstilling af en Internet Streaming-server, kan du besøge webstedet om QuickTime på adressen Introduktion til computeren 31

32 imovie - fremstil og rediger digitale film imovie-skærmł Se din film, eller se video direkte fra en tilsluttet videooptager. Skift funktionł Skift mellem import fra et kamera og redigering. Opslagstavle Når du har importeret klip og vil bruge dem i filmen, skal du trække dem fra opslagstavlen til klipfremviseren. Klipfremviser Tidslinie Brug klipfremviseren og tidslinien ved sammensætning og redigering af film. Betjeningspanel Brug disse knapper, når du afspiller film i imoviefremviseren. Spillelinie Brug spillelinien, når du vælger dele af videoklip. Redigering Klik på disse knapper for at åbne vinduerne til justering og valg af lyd, videoeffekter, titler (tekst) og overgange. Klik på knappen Klip, hvis du vil se klippene på opslagstavlen. Videospor Mulighed for at arbejde med lyd i videoklip. Lydspor Mulighed for at arbejde med lydoptagelse, musik og lydeffekter. Afspilningsmærke Repræsenterer det billede, der vises i imovie-fremviseren. Flyt afspilningsmærket, hvis du vil se, hvor billederne i en film vises. 32 Kapitel 2

33 Det kan du gøre imovie er et brugervenligt program til redigering af digital video. Med imovie og et digitalt kamera kan du fremstille og redigere film. Importer video fra kameraet, rediger klip, tilføj overgange, titler, lydeffekter og musik. Overfør derefter filmen til et videobånd i kameraet, eller fremstil en QuickTime-film. Du kan endda give andre adgang til QuickTime-filmene, hvis du anbringer dem på idisk eller din hjemmeside på World Wide Web. Computeren leveres med imovie til Mac OS X og Mac OS 9. Vejledning 1. Optag video, og slut kameraet til computerens FireWire-port. 2. Åbn imovie i mappen imovie (ligger i mappen Applications). 3. Klik på knappen Importer for at importere klip til opslagstavlen, og føj dem derefter til filmen ved at trække dem til klipfremviseren. 4. Sæt filmen sammen, og rediger den i klipfremviseren og på tidslinien. 5. Tilføj overgange, titler, lys og musik. 6. Vælg Eksporter på Arkivmenuen, når du er færdig. Gode råd Lad familie og venner få glæde af de film, du fremstiller med imovie Eksporter filmen som QuickTime-webfilm og kopier filmen til idisk. Opret herefter din egen imovie-biograf med HomePage, så andre kan se filmen på Internet. Flere oplysninger Der findes flere oplysninger om imovie i imovie Tutorial og imovie-hjælp. Du kan få de sidste nye oplysninger om imovie, inklusive imovie-opdateringer, tilbehør og en liste over kompatible digitale videokameraer på webstedet om imovie på adressen Introduktion til computeren 33

34 idvd - Opret og brænd dine egne DVD'er Temaer Vælg en baggrund til DVD'en. Vælg et af de indbyggede temaer, eller fremstil dit eget. FlereŁ menuerł Klik på knappen Mappe for at tilføje flere DVDmenuer. Film Du tilføjer en film ved at trække den til idvd. Du kan bruge film, du har oprettet i imovie. Brænd Indsæt en DVD-Rdisk, og klik på Brænd. Du kan arbejde på computeren, mens DVD'en oprettes i baggrunden. Lysbilledshow Klik på Lysbilledshow, og træk stillbiilleder til idvd. Der kan være tusindvis af billeder på en en DVD. Eksempel Klik på Eksempel for at se, hvordan DVD'en vil komme til at se ud. 34 Kapitel 2

35 Det kan du gøre Hvis Power Mac G4 blev leveret med et SuperDrive, kan du med idvd brænde DVD'er på tomme DVD-R-diske. På den måde kan du lægge imovie-film, digitale fotografier og andre QuickTime-arkiver på en DVD, som kan afspilles på de fleste almindelige DVD-afspillere. Vejledning 1. Hvis du bruger imovie eller Final Cut Pro, skal du eksportere filmene som QuickTime-film. idvd-hjælp indeholder oplysninger om, hvordan du klargør film til idvd. 2. Åbn programmet idvd i mappen idvd, som ligger i mappen Applications (Mac OS 9). 3. Sammensæt DVD'en. Træk filmarkiverne fra Finder til idvd-vinduet. 4. Klik på Tema, og vælg et udseende til DVD'en. 5. Afspil idvd-projektet vha. fjernbetjeningen. 6. Når du er klar til at brænde DVD'en, skal du klikke på knappen Opret DVD. Gode råd Ændre udseendet af DVD'en Du kan ændre DVD'ens udseende ved at vælge forskellige idvd-temaer og importere dine egne billeder. Du kan oprette et specielt billede til en knap eller baggrund ved at trække billedet til en knap eller til baggrund. Klik på Tema, hvis du vil ændre designelementer på DVD'en, f.eks. knappernes facon, titlernes udseende og knapteksterne. Flere oplysninger idvd-hjælp og webstedet om idvd på adressen indeholder flere oplysninger om brug af idvd. Introduktion til computeren 35

36 itunes - digital musik på Macintosh Bibliotek Din samling af sange importeret fra dine egne audio-cd'er elle hentet fra Internet. Det er let at søge efter musik ipod Synkroniser med ipod, og opdater sange og spillelister automatisk. Radiomodtager Lyt til Internetradio med jazz, rock, snak og meget mere. Audio-CD'er Afspil en audio-cd på computeren, og importer sangene til biblioteket. Equalizer Juster lyden i 10- bånds EQ. SøgŁ Skriv en del af en titel itunes viser alle sange med lignende titler. Spilleliste Opret en personlig spilleliste med sange fra biblioteket. Organiser musikken efter humør, kunstner m.m. Skub ud EffekterŁ Lad itunes vise et fantastisk lysshow, som automatisk skifter og pulserer i takt med musikken. Lad øjnene nyde de spændende farver og mønstre, når du hører musik. 36 Kapitel 2

37 Det kan du gøre Med itunes kan du f.eks. importere sange fra musik-cd'er som MP3-arkiver, oprette et itunes-bibliotek, lytte til Internetradio. Opret spillelister, overfør musik til en transportabel MP3-afspiller, eller opret CD'er med musik, som du selv har valgt, på CD-R-diske. Computeren leveres med itunes i en version, der er optimeret til Mac OS X, og en version til Mac OS 9. Vejledning 1. Åbn itunes i mappen itunes (ligger i mappen Applications). 2. Sæt en musik-cd i det optiske drev. 3. Klik i afkrydsningsfeltet ud for de sange, der skal importeres. 4. Klik på knappen Importer. Sangene konverteres til MP3-format og arkiveres i itunesbiblioteket. Gode råd Opret spillelister med dine yndlingssange En spilleliste er en liste over sange med en bestemt rækkefølge. Klik på knappen Ny spilleliste, og træk sangene fra itunes-biblioteket til spillelisten. Gør itunes-vinduet større eller mindre, eller åbn itunes fra skrivebordet Du kan folde itunes-vinduet sammen, så du kun kan se betjeningsknapper og statusoplysninger. Klik i zoomfeltet i øverste højre hjørne af itunes-vinduet. Du kan også få adgang til itunes fra itunes-emnet på Kontrollinien (i Mac OS 9) eller fra Dock (i Mac OS X). Søge efter CD-oplysninger på CDDB itunes opretter automatisk forbindelse til CDDB-databasen på Internet for at søge efter oplysninger om de enkelte sange på CD'en. Oplysningerne arkiveres i itunes-biblioteket. Slut computeren til dit stereoanlæg Brug et mini-til-rca-kabel (medfølger ikke) til at forbinde porten til hovedtelefoner (f) med lydindgangene på stereoanlægget. Flere oplysninger itunes-hjælp og webstedet om itunes på adressen indeholder flere oplysninger om brug af itunes. Introduktion til computeren 37

38 Softwareopdatering - sørg for, at Macintosh opdateres automatisk Opdater software Vælg, hvor ofte computeren skal se efter softwareopdateringer fra Apple. Opdater nu Klik her for at hente evt. softwareopdateringer til Apple-software. Vælg den Apple-software, der skal opdateres, på den viste liste. 38 Kapitel 2

39 Det kan du gøre Softwareopdatering henter og installerer automatisk de nyeste softwareversioner og andre forbedringer fra Apple via Internet. Med Softwareopdatering kan du hurtigt finde evt. programopdateringer på Apples Internetserver. Du kan endda vælge, at Macintosh skal hente og installere softwareopdateringer fra Apples server med bestemte intervaller. Vejledning 1. Opret forbindelse til Internet. 2. Åbn Systemindstillinger, og klik på Softwareopdatering. 3. Klik på Opdater nu, og vælg den software, der skal opdateres. Klik derefter på Installer. Gode råd Planlæg softwareopdatering Hvis du har en Internetforbindelse, som altid er åben, kan du planlægge, at computeren automatisk ser efter softwareopdateringer på et bestemt klokkeslæt og på bestemte ugedage. Hvis du skal etablere forbindelse, hver gang du skal bruge Internet, og forbindelsen ikke er åben, ser Softwareopdatering efter opdateringer, næste gang du etablerer forbindelse. Installer ny software automatisk Du kan vælge, at Macintosh skal se efter og installere evt. ny software en gang om ugen. Planlæg, hvornår computeren skal se efter softwareopdateringer, og fjern hakket i afkrydsningsfeltet Spørg mig, før der installeres ny software. Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger om brug af Softwareopdatering, hvis du søger efter Softwareopdatering i Mac-hjælp. Du kan få de seneste oplysninger om Mac OS på webstedet om Mac OS på følgende adresse:www.apple.com/dk/macos. Introduktion til computeren 39

40 Brugerkreds - én computer, flere brugere Brugere I vinduet Brugere i Systemindstillinger kan du tilføje brugerkonti. Brugermappe (Home) Hver bruger har sin egen mappe. Indstillinger til Finder, Dock, itools og Mail samt andre indstillinger opbevares i hver enkelt brugers mappe, så alle brugere kan bruge deres egne indstillinger i Mac OS X. Fælles mappe Andre brugere har adgang til den offentlige mappe, hvis Arkivdeling er slået til i vinduet Deling. 40 Kapitel 2

41 Det kan du gøre Flere brugere kan være fælles om den samme computer og bevare personlige indstillinger, hvis de logger ind på forskellige brugerkonti. Hver bruger kan vælge sine egne indstillinger, f.eks. bogmærker og skrivebordsoversigter, og opbevare sine dokumenter i en speciel brugermappe (Home). Alle brugerne har adgang til en fælles mappe (Shared) på computeren. Den første brugerkonto, der oprettes, er en administratorkonto. Administratorer bruger specielle tilladelser: De kan f.eks. give nye brugere adgang til computeren, installere software og ændre computerens generelle indstillinger. Bemærk: Hvis du har glemt adgangskoden, kan du nulstille administratorens adgangskode med CD'en Mac OS X. Start fra CD'en Mac OS X, og vælg Nulstil adgangskode på Installermenuen. Opbevar CD'en på et sikkert sted. Med CD'en kan alle brugere få ubegrænset adgang til computeren. Vejledning 1. Du opretter en ny bruger ved at vælge Systemindstillinger på Apple-menuen (K) og klikker på Brugere. Klik derefter på Ny bruger. 2. Skriv oplysninger om den nye bruger. Du kan evt. give brugeren administratorrettigheder. 3. Luk vinduet. Gode råd Sikre computeren Du kan vælge, at brugerne skal skrive en adgangskode for at få adgang til computeren, hvis skærmskåneren er startet. På den måde sikres computeren, hvis en bruger har logget ind og forlader computeren uden at logge ud. Åbn Systemindstillinger, klik på Skærmskåner, og klik på Aktivering for at vælge intervallet, før skærmskåneren starter. Vælg derefter "Brug adgangskoden til min brugerkonto". Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger om indstilling af brugerkonti Mac OS X, hvis du søger efter brugere i Mac-hjælp i Mac OS X. Introduktion til computeren 41

42 Mac-hjælp - svar på alle spørgsmål om Macintosh Søg Har du et spørgsmål? Skriv det her, og klik på Spørg. 42 Kapitel 2

43 K A P I T 3E L 3 Arbejde med operativsystemet Operativsystemet styrer computerens skrivebordsmiljø, som definerer, hvordan emnerne på skrivebordet skal vises, og hvordan du kan arbejde med dem. Hvert operativsystem har sin egen grænseflade. Om Mac OS X Computeren er indstillet til at starte fra Mac OS X, så du kan få glæde af de avancerede teknologier, f.eks. den nye elegante grænseflade, de fantastiske grafikfunktioner og den forbedrede stabilitet og ydeevne. Mac OS X tager sig af de interne processer i computeren, så du kan koncentrere dig om det, du arbejder med. Du behøver ikke at starte computeren igen, hvis der opstår problemer med et program. Mac OS X lukker blot det pågældende program ned, så du uden afbrydelser kan arbejde videre med de andre programmer. Mac OS X tildeler automatisk den mængde virtuel hukommelse, som programmerne kræver for at arbejde effektivt. Hvis du vil vide mere om Mac OS X, skal du læse håndbogen Velkommen til Mac OS X, som følger med computeren. Velkommen til Mac OS X indeholder en beskrivelse af funktionerne i Mac OS X samt oplysninger om, hvordan du i Mac OS X udfører opgaver, som du kender fra Mac OS 9. Hvis der opstår problemer, når du bruger Mac OS X, kan du læse afsnittet om tips til fejlfinding sidst i håndbogen Velkommen til Mac OS X eller vælge Mac-hjælp på Hjælpemenuen i Mac OS X. Vigtigt: Da Mac OS X er installeret på computeren, behøver du ikke at følge installeringsvejledningen i Velkommen til Mac OS X. Følg i stedet vejledningen i at logge ind og bruge Mac OS X i håndbogen Velkommen til Mac OS X. Der findes flere oplysninger om Mac OS X på Apples websted på adressen 43

44 Oplysninger om software og Mac OS X Hvis du vil have oplysninger om, hvilke programmer der er kompatible med Mac OS X, kan du besøge Apples websted på følgende adresse: guide.apple.com/macosx/ Bruge Classic i Mac OS X Ud over Mac OS X-programmer kan du bruge de kendte Mac OS 9-programmer i Classic. Classic arbejder i baggrunden med funktioner og programmer til Mac OS 9. Når du starter Classic, afvikles Mac OS 9-programmerne i Mac OS X, men de udnytter ikke Mac OS X- funktionerne som f.eks. den nye grænseflade. Du skal blot åbne et Mac OS 9-program eller dobbeltklikke på symbolet for et dokument, der er oprettet i et Mac OS 9-program. Hvis Classic ikke er startet, starter det automatisk. Da Classic afvikles i baggrunden, selvom der ikke er nogen åbne Classic-programmer, kan Mac OS 9-programmer og -dokumenter åbnes hurtigt. Du kan indstille computeren, så Classic startes automatisk, når du logger ind i Mac OS X. Vælg Systemindstillinger på Applemenuen (K), klik på Classic, og vælg Start Classic efter log ind på denne computer. Du slutter Classic ved at klikke på Afbryd i vinduet Classic i Systemindstillinger. Du kan også vælge Afbryd på Apple-menuen (K). Vælg derefter Classic på listen, og klik på Afbryd. Vigtigt: Fjern ikke Mac OS 9 fra computeren. Classic fungerer kun, hvis Mac OS 9 er installeret. Skifte operativsystem Visse funktioner og programmer er endnu ikke optimeret til Mac OS X og Classic og virker derfor bedst, hvis du starter computeren fra Mac OS 9. Du kan indstille computeren til at starte fra Mac OS 9 eller skifte operativsystem, lige så tit du vil. 44 Kapitel 3

45 Mac OS X: Indstille computeren til at starte fra Mac OS 9: 1. Vælg Systemindstillinger på Apple-menuen (K), og klik på Startdisk. Bemærk: Apple frigiver tit nye versioner og opdateringer til System-software. Derfor svarer versionsnumrene på Mac OS X og Mac OS 9 i denne håndbog måske ikke til de versioner, der er installeret på computeren. 2. Vælg mappen Mac OS 9 som startdisk. Hvis symbolerne er utydelige, skal du klikke på hængelåsen nederst i vinduet og skrive det brugernavn og den adgangskode, du har skrevet i Indstillingsassistent. Håndbogen Velkommen til Mac OS X indeholder oplysninger om, hvordan du logger ind som administrator. 3. Start computeren igen. Arbejde med operativsystemet 45

46 Mac OS 9: Indstille computeren til at starte fra Mac OS X: 1. Vælg Kontrolpaneler på Apple-menuen (K), og vælg Startdisk. 2. Dobbeltklik på harddisken med Systemmappen i kontrolpanelet Startdisk, og vælg Mac OS X- systemet som startdisk. Hvis du klikker på trekanten ud for harddisken, kan du se, hvilke systemer der er installeret. 3. Start computeren igen. Bemærk: Apple frigiver tit nye versioner og opdateringer til System-software. Derfor svarer versionsnumrene på Mac OS X og Mac OS 9 i denne håndbog måske ikke til de versioner, der er installeret på computeren. Har du brug for hjælp? Du kan få flere oplysninger om Macintosh og dens funktioner, hvis du vælger Mac-hjælp på Hjælpemenuen og klikker på de understregede emner. Du kan også skrive et spørgsmål i søgefeltet og trykke på Retur. 46 Kapitel 3

47 K A P I T 4E L 4 Bruge computeren Dette kapitel indeholder instruktioner i brugen af computerens vigtige funktioner, inklusive tastatur, mus, modem, FireWire-porte, USB-porte og netværk. Oplysningerne omfatter: m Bruge Apple Pro-tastaturet og Apple Pro-musen på side 48 m Slutte en ekstra skærm til computeren på side 50 m Bruge USB-enheder på side 51 m Bruge FireWire-enheder på side 53 m Bruge det optiske drev på side 55 m Bruge modemet på side 58 m Oprette forbindelse til et Ethernet-netværk på side 59 m Bruge et trådløst AirPort-netværk på side 61 m Indstille computeren til vågeblus, så den bruger mindre energi på side 63 m Slutte SCSI-enheder til computeren på side 64 m Overføre data mellem to Macintosh-computere på side 64 m Bruge computeren som server uden en skærm på side 65 47

48 Bruge Apple Pro-tastaturet og Apple Pro-musen Visse taster på Apple Pro-tastaturet er programmeret til bestemte opgaver. Brug knappen Skub ud til at skubbe diske ud af det optiske drev. Tryk på Skru op og Skru ned for at justere lydstyrken, eller tryk på Lydløs for at slå lyden fra. Du kan også justere lysstyrken på en Appleskærm vha. knapperne til lysstyrke. Lysstyrke ned Lysstyrke op - Skru op Skub ud Funktionstaster Skru ned Lydløs Bemærk: Hvis du bruger et tastatur fra en anden producent end Apple, kan du skubbe diske ud af det optiske drev ved at trykke på F12. Indstille funktionstaster (Mac OS 9) I Mac OS 9 kan du indstille ledige funktionstaster (F7 F12) på Apple Pro-tastaturet til at åbne bestemte programmer, f.eks. webbrowseren, e-postprogrammet eller dokumenter, som du tit bruger. Når der er flere programmer åbne, kan du skifte mellem dem med funktionstaster. Første gang du trykker på en af funktionstasterne, vises en dialog, hvor du kan vælge, hvilken tast der skal bruges til et program eller et dokument. Du kan skifte funktionstast til et program i kontrolpanelet Tastatur. Bemærk: Du kan ikke indstille funktionstaster i Mac OS X. 48 Kapitel 4

49 Bruge Apple Pro-musen Du flytter markøren på skærmen ved at flytte musen på et passende underlag, f.eks. skrivebordet, en måtte eller en anden overflade, der ikke er helt glat. Hvis underlaget er for glat, er det sværere at styre markøren. Du klikker på et emne ved at trykke en gang på musen, indtil du mærker et klik. Du dobbeltklikker på et emne ved at trykke på musen to gange hurtigt efter hinanden. Hvis der ikke er plads til at flytte musen længere, og du vil holde knappen nede, mens du løfter musen, skal du tage fat om musen i begge sider og holde knappen nede, mens du løfter musen. Du kan justere det tryk, der kræves for at klikke med musen, ved at dreje ringen i bunden af musen. Hvis du drejer ringen den ene vej, skal du trykke hårdere for at klikke, og hvis du drejer ringen den anden vej, skal du trykke svagere for at klikke. Drej ringen til +, hvis trykket skal være stærkere, drej den til 0, hvis det skal være normalt, og drej den til 3, hvis det skal være lettere. Flere oplysninger om tastatur og mus Mac-hjælp indeholder flere oplysninger om indstilling af tastatur og funktionstaster. Vælg Mac-hjælp på Hjælpemenuen, og søg efter tastatur eller mus. Bruge computeren 49

50 Slutte en ekstra skærm til computeren Du kan slutte to skærme til grafikkortet og bruge begge skærme samtidig. Når der er tilsluttet en ekstra skærm, kan du vælge, om du vil se det samme billede på den indbyggede skærm og den eksterne skærm (dublering af skærmbillede), eller om den eksterne skærm skal bruges som en udvidelse af Mac OS-skrivebordet (udvidet skrivebord). Du skal bruge et skærmkabel til hver skærm, du tilslutter. Bruge flere skærme: 1. Sluk skærmene, og sluk computeren. 2. Slut skærmkablet fra hver skærm til portene på grafikkortet. 3. Tænd skærmene, og start computeren. Hvis du vil justere indstillinger til skærmen, skal du vælge Systemindstillinger på Applemenuen (K). Klik derefter på Skærm. Vigtigt: Du opnår det bedste resultat ved skærmdublering, hvis du indstiller begge skærme til den samme opløsning og det samme antal farver. Som standard arbejder computeren med "udvidet skrivebord", når den starter. Hvis du vil bruge skærmdublering, skal du slå Skærmdublering til vha. skærmsymbolet på menulinien i Mac OS X. Du kan skifte mellem skærmdublering og udvidet skrivebord ved at trykke på Kommandotasten (x) og F1. Flere oplysninger om skærme Der findes flere oplysninger om tilslutning af skærmen i kapitel 1, Opstilling. Mac-hjælp indeholder flere oplysninger om konfiguration af en ekstern skærm. Vælg Machjælp på Hjælpemenuen, og søg efter skærm. 50 Kapitel 4

51 Bruge USB-enheder Power Mac G4 er udstyret med USB-porte, som kan bruges til tilslutning af mange typer eksterne enheder, f.eks. printere, digitale kameraer, mikrofoner, spilleplader, joystick, tastatur, mus og lagringsenheder. Med USB er det nemt at tilslutte eksternt udstyr. Så snart du har tilsluttet enheden, er den klar til brug. Du behøver ikke at genstarte computeren. USB-porte (2) Hvis du vil bruge en USB-enhed til computeren, skal du slutte enheden til computeren og installere evt. software eller blot indstille computeren, så den kan arbejde med den pågældende enhed. Herefter indlæser computeren automatisk den korrekte software, når du tilslutter enheden. Bemærk: Computeren leveres med software til mange USB-enheder. Som regel behøver du ikke at installere den software, der følger med enheden. Hvis Power Mac G4 ikke kan finde den korrekte software, når du tilslutter en USB-enhed, bliver du bedt om at søge efter softwaren på Internet. Bruge computeren 51

Din brugermanual APPLE POWER MAC G4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3677813

Din brugermanual APPLE POWER MAC G4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3677813 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugerhåndbog til Power Mac G5 Indeholder oplysninger om opstilling af samt udvidelsesmuligheder og fejlfinding til Power Mac G5

Brugerhåndbog til Power Mac G5 Indeholder oplysninger om opstilling af samt udvidelsesmuligheder og fejlfinding til Power Mac G5 Brugerhåndbog til Power Mac G5 Indeholder oplysninger om opstilling af samt udvidelsesmuligheder og fejlfinding til Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

17" PowerBook G4. Introduktion. Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder. PowerBook G4

17 PowerBook G4. Introduktion. Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder. PowerBook G4 17" PowerBook G4 Introduktion Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til PowerBook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Introduktion til ibook G4 Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til ibook G4

Introduktion til ibook G4 Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til ibook G4 Introduktion til ibook G4 Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I

Læs mere

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Mac mini Brugerhåndbog. om fejlfinding til Mac mini

Mac mini Brugerhåndbog. om fejlfinding til Mac mini Mac mini Brugerhåndbog Indeholder opstillingsvejledning og oplysninger om fejlfinding til Mac mini K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om

Læs mere

Hvilke funktioner har ibook?

Hvilke funktioner har ibook? N år du har indstillet ibook og fulgt vejledningen på skærmen for at oprette en Internetkonto, hvad er så det næste? Denne håndbog indeholder oplysninger om brugen af ibook: 2 Funktioner 4 Det grundlæggende

Læs mere

Velkommen til Panther Find ud af, hvad du kan gøre med Mac OS X og Mac OS X-programmer

Velkommen til Panther Find ud af, hvad du kan gøre med Mac OS X og Mac OS X-programmer Velkommen til Panther Find ud af, hvad du kan gøre med Mac OS X og Mac OS X-programmer apple Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple-logoet er et varemærke tilhørende

Læs mere

ipod Øvelser Indeholder øvelser i, hvordan du overfører musik til ipod, spiller musik og lagrer arkiver på ipod

ipod Øvelser Indeholder øvelser i, hvordan du overfører musik til ipod, spiller musik og lagrer arkiver på ipod ipod Øvelser Indeholder øvelser i, hvordan du overfører musik til ipod, spiller musik og lagrer arkiver på ipod apple Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple,

Læs mere

Introduktion til 17" PowerBook G4 Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til PowerBook G4

Introduktion til 17 PowerBook G4 Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til PowerBook G4 Introduktion til 17" PowerBook G4 Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til PowerBook G4 K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Mac Pro Brugerhåndbog

Mac Pro Brugerhåndbog Mac Pro Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til Mac Pro apple Apple Inc. 2007 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om

Læs mere

12" PowerBook G4 Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til PowerBook G4

12 PowerBook G4 Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til PowerBook G4 12" PowerBook G4 Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til PowerBook G4 K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden. Velkommen til Mac mini. www.apple.com/dk/macmini Hurtig Thunderbolt I/O Tilslut enheder og skærme med stor ydeevne. Hjælpcenter thunderbolt SD-kortplads

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

MacBook Pro Brugerhåndbog

MacBook Pro Brugerhåndbog MacBook Pro Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook Pro K Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Din brugermanual APPLE POWERBOOK G4 15 INCH http://da.yourpdfguides.com/dref/3674425

Din brugermanual APPLE POWERBOOK G4 15 INCH http://da.yourpdfguides.com/dref/3674425 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual APPLE MAC PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673850

Din brugermanual APPLE MAC PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden. Sig hej til din Mac mini. www.apple.com/dk/macmini Finder Gennemse arkiver på samme måde som musik med Cover Flow. Mac-hjælp finder Mail Administrer

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

imac G5 Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling og brug af, udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til imac G5

imac G5 Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling og brug af, udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til imac G5 imac G5 Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling og brug af, udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til imac G5 K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I

Læs mere

Din brugermanual APPLE MAC MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3677570

Din brugermanual APPLE MAC MINI http://da.yourpdfguides.com/dref/3677570 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Sig hej til din MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie overalt i verden. Mac-hjælp

Læs mere

Din brugermanual APPLE APPLE TV 1ST GENERATION http://da.yourpdfguides.com/dref/3677213

Din brugermanual APPLE APPLE TV 1ST GENERATION http://da.yourpdfguides.com/dref/3677213 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Sig hej til din MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie overalt i verden. Mac-hjælp

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Din brugermanual APPLE IMAC http://da.yourpdfguides.com/dref/3673437

Din brugermanual APPLE IMAC http://da.yourpdfguides.com/dref/3673437 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Tillykke, du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden.

Tillykke, du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Tillykke, du og din MacBook Pro er som skabt til hinanden. Velkommen til MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget FaceTime HD-kamera Foretag videoopkald til den nyeste ipad, iphone, ipod touch

Læs mere

Tillykke!DuogdinMacBookAir ersomskabttilhinanden.

Tillykke!DuogdinMacBookAir ersomskabttilhinanden. Tillykke!DuogdinMacBookAir ersomskabttilhinanden. Indbygget isight-kamera Videochat med op til tre venner overalt i verden samtidig www.apple.com/dk/macbookair Mac-hjælp isight Finder Gennemse indholdet

Læs mere

Tillykke! Du og din MacBook er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din MacBook er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din MacBook er som skabt til hinanden. Indbygget isight-kamera Videochat med op til tre venner overalt i verden på samme tid. www.apple.com/dk/macbook Mac-hjælp isight Musik Spotlight Find

Læs mere

Tillykke! Du og din imac er skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din imac er skabt til hinanden. Tillykke! Du og din imac er skabt til hinanden. Sig hej til din imac. www.apple.com/dk/imac Indbygget isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie overalt i verden. Mac-hjælp isight Finder Bennemse

Læs mere

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere.

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Sidst ændret: 17. November 2008 Hardware: Systemet består af: * 2 skærme, hvor den venstre et vigtigst. * Mac Pro computer * Ekstern scratch disk

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Velkommen til MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget FaceTime HD-kamera Foretag videoopkald til den nyeste ipad, iphone, ipod touch elller

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik

Indholdsfortegnelse. 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik ipod Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik 13 Bruge ipod 13 Betjene ipod 20 Tilslutte og afmontere ipod 25 Organisere og overføre

Læs mere

ipod nano Brugerhåndbog

ipod nano Brugerhåndbog ipod nano Brugerhåndbog 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod nano i grundtræk 4 Kast et blik på ipod nano 5 Bruge betjeningsmulighederne på ipod nano 9 Bruge menuerne på ipod nano 12 Om den interne højttaler

Læs mere

Din brugermanual APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET

Din brugermanual APPLE POWERBOOK G4 GIGABIT ETHERNET Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Tillykke! Du og din imac er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din imac er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din imac er som skabt til hinanden. Sig hej til din imac. www.apple.com/dk/imac Indbygget isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie overalt i verden. Mac-hjælp isight Finder

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ipod photo Brugerhåndbog

ipod photo Brugerhåndbog ipod photo Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Hvad du behøver for at komme i gang 8 Indstille ipod photo til at afspille musik 13 Bruge ipod photo 13 Betjene ipod photo 20 Tilslutte og

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

idvd Introduktion Bliv fortrolig med idvd-vinduet og betjeningsmulighederne i det, og lær, hvordan du kan oprette din egen dvd

idvd Introduktion Bliv fortrolig med idvd-vinduet og betjeningsmulighederne i det, og lær, hvordan du kan oprette din egen dvd idvd Introduktion Bliv fortrolig med idvd-vinduet og betjeningsmulighederne i det, og lær, hvordan du kan oprette din egen dvd 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til idvd 3 Hvad du lærer 4 Før

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ipod nano Brugerhåndbog

ipod nano Brugerhåndbog ipod nano Brugerhåndbog 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Om ipod nano Kapitel 1 6 ipod nano i grundtræk 6 Kast et blik på ipod nano 7 Bruge betjeningsmulighederne på ipod nano 11 Bruge menuerne på ipod nano

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser Copyright. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden.

Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden. Tillykke! Du og din Mac mini er som skabt til hinanden. Sig hej til din Mac mini. www.apple.com/dk/macmini Finder Gennemse arkiver på samme måde, som du gennemser musik med Cover Flow. Mac-hjælp finder

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brugervejledning. Version 1.0

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brugervejledning. Version 1.0 Sound Expert 128 PCI Brugervejledning Version 1.0 Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

WINDOWS 7 FOR SENIORER

WINDOWS 7 FOR SENIORER Hvis du har Windows 7 på din computer, er dette hæfte noget for dig. Hæftet er fyldt med eksempler og illustrationer, der gør det nemt for dig at følge anvisningerne, når du selv sidder ved computeren.

Læs mere

iweb Introduktion Bliv fortrolig med iweb, og lær, hvordan du opretter dit eget websted.

iweb Introduktion Bliv fortrolig med iweb, og lær, hvordan du opretter dit eget websted. iweb Introduktion Bliv fortrolig med iweb, og lær, hvordan du opretter dit eget websted. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Hvad du lærer 4 Før du begynder 4 Hvad du har brug

Læs mere

Din brugermanual APPLE POWERBOOK G4 17 INCH

Din brugermanual APPLE POWERBOOK G4 17 INCH Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere