Ejerforeningen Henrik Steffens Vej Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl. 19."

Transkript

1 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej Frederiksberg C Frederiksberg, den 16. marts 2009 Dagsorden til ordinær generalforsamling mandag den 23.marts 2009 kl Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården gennem kælderen, (Følg opslagene) 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning for 4. Årsregnskab for til godkendelse 5. for 2009 til godkendelse 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisorer 10. Eventuelt Vel mødt! Bestyrelsen

2 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej Frederiksberg C Oversigt over forslag fra medlemmerne og bestyrelsen; Bestyrelsen har valgt ikke at fremkomme med nogen forslag, da vi i året 2009 vil arbejde videre på en mere langsigtet plan, for kommende nyetableringer, renoveringer mv. på vores ejendom, dette for at skabe os et overblik over kommende udgifter og prioriteringer. FORSLAG Nye altaner INDHOLD Forslagsstiller: Jesper Hufeldt, nr tv Motivering: Se vedlagte materiale Forventet pris: Se vedlagte materiale

3 REGNSKAB Ejerforeningen Henrik Steffens Vej Indtægter Driftsbidrag Varmebidrag Grundfond Kabel TV Diverse indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter Vicevært Håndværkere Have & materialer Administration El og vand Varme Ejendomsskat Forsikringer Kabel TV Internet Diverse udgifter Driftsudgifter i alt Opskrivninger mm Resultat før facaderen Facaderenovering mv Resultat AKTIVER Lejlighed BØ Tilgodehavener Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Forudbetalinger Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt

4 DRIFT Drift Bidrag Resultat Primo Ultimo VARME Fjernvarme Bidrag Resultat Primo Ultimo KABEL TV Kabel TV Bidrag Resultat Primo Ultimo GRUNDFOND Træk på grundfond Bidrag Resultat Primo Ultimo

5 EJERFORENINGSBIDRAG pr. lejlighed kvartal Drift Varme Grundfond Ekstra bidrag 0 0 I alt eksklusiv Kabel TV kvartal Drift Varme Grundfond Ekstra bidrag 0 0 I alt eksklusiv Kabel TV kvartal Drift Varme Grundfond Ekstra bidrag 0 0 I alt eksklusiv Kabel TV kvartal Drift Varme Grundfond Ekstra bidrag 0 0 I alt eksklusiv Kabel TV I alt pr. lejlighed Drift Varme Grundfond Ekstra bidrag 0 0 I alt I alt Drift Varme Grundfond Ekstra bidrag 0 0 I alt

6 Kabel TV og 2. Kvartal Pris/kvartal Pris/kvartal Grundpakke Mellempakke Fuldpakke og 4. Kvartal Pris/kvartal Pris/kvartal Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Kabel TV bidrag i alt 2009 Antal Grundpakke 4 4 Mellempakke 2 3 Fuldpakke Samlet årlig bidrag , ,0 EF bidrag/kvartal 1. & 2. kv Grundpakke Mellempakke Fuldpakke & 4. kv Grundpakke Mellempakke Fuldpakke

7 ALTANDRØMME Side 1 af 4

8 Forslag om nye altaner på Henrik Steffens Vej Ved generalforsamlingen sidste år fremlagde Jesper Hufeldt forslag om nye altaner. Der var i ejerforeningen umiddelbar interesse for at gå videre med ideen og arbejdsgruppen kan her præsentere et mere konkret forslag. Dette forslag skal vi stemme om på generalforsamlingen den 23. marts Forslaget går primært på at få større altaner for lejlighederne Sal. For at kunne tilbyde stuelejlighederne en mulighed, er der indhentet separat tilbud på "fransk altan". Såfremt der ikke er ønske fra en eller flere stuelejligheder om "fransk altan" er dette ikke en begrænsning for de øvrige lejligheders ønske om større altan. Såfremt en stuelejlighed ikke ønsker "fransk altan" men heller ikke vil modsætte sig ønsket fra ejendommens øvrige medlemmer om nye og større altaner, skal stemmen blot lyde ja til altaner og nej til "fransk altan". For lejlighederne på sal er der indhentet tilbud for etablering af nye altaner. Som udgangspunkt har vi fået tilbud på altaner der er 1,5x3 m = 4,5 m2. Se størrelsesforhold på illustrationen nedenfor. Det samlede tilbud fra Altan.dk er vedlagt forslaget. Her ses størrelsesforholdet med eksisterende og ny altan. Arbejdsgruppen har udvalgt en model der er enkel og passer til ejendommen. Tilsvarende altaner er netop blevet opsat på Den Grønne Sti (Se billederne nedenfor). Vi har valgt gelænder i aluminium frem for træ (mindre vedligeholdelse). Derimod har vi valgt at der bør være trægulve på altanen. Side 2 af 4

9 Såfremt der forinden generalforsamlingen måtte være spørgsmål til arbejdsgruppen, er alle medlemmer velkommen til at kontakte Jesper Hufeldt på telefon ALLE SPØRGSMÅL ER MEGET VELKOMMEN. Side 3 af 4

10 FINANISERINGSFORSLAG fra Danske Bank Der vil i forbindelse med etablering af altaner kunne være mulighed for at optage fælles lån via ejendommen i ejerforeningen, såfremt dette kan accepteres og godkendes af foreningens bestyrelse. Det vil også være muligt at betale sin andel kontant og dermed ikke være en del af et sådant lån. Ud fra det finansieringsforslag vi har modtaget fra Danske Bank, kunne det se ud som angivet nedenfor for et medlem af ejerforeningen. Finansieringen er tilbudt til en rente på 7,5%. Altanlejligheder Hovedstol: ,- Månedlig ydelse før skat: (samlet afdrag på fælles lån) / 24 (lejligheder) = 525 pr lejlighed. Stuelejligheder Hovedstol: ,- Månedlig ydelse før skat: (samlet afdrag på fælles lån) / 6 (lejligheder) = 325 pr lejlighed. Side 4 af 4

11 Sorø den 11. marts 2009 EF Henrik Steffens Vej 3-7 c/o Jesper Hufeldt Henrik Steffens Vej 3, 2. tv Frederiksberg C Vedr.: EF Henrik Steffens Vej 3-7 Udskiftning af 24 stk. altaner. Ifølge aftale fremsender jeg hermed opdateret tilbud og beskrivelse af det aftalte altanprojekt. Sagsnavn Henrik Steffens Vej 3-7. Tilbudsnr Antal 24 stk. model A1. Størrelse 20 stk x 3000 mm. + 4 stk x 2700 mm. Bund Aluminium. Rækværk Tremmer i aluminium. Håndliste Aluminium. Ophængning Indspændte gavlprofiler samt lange trækstænger. Samlet tilbudssum: Kr ,00 ekskl. moms For tilbudet, som er gældende i 3 måneder fra tilbudsdato, gælder følgende: Bilag 1, som er en detaljeret beskrivelse af tilbuddet indeholdende en specifikation af entreprisesummen, forudsætninger for arbejdets udførelse samt en estimeret tidsplan. Medsendte produktblade/ tegninger med illustration af de valgte elementer og løsninger. Altan.dk s Almindelige Forretningsbetingelser, herunder AB92 og Dansk Byggeris Standardforbehold. Med venlig hilsen Altan.dk a/s Thomas Dalkær Accept Ovennævnte tilbud accepteres hermed: For bygherre: Dato: Underskrift:

12 Bilag 1 Indhold af tilbud: Myndighedsprojekt Udarbejdelse og indsendelse af myndighedsprojekt indeholdende tegninger og statiske beregninger med henblik på opnåelse af byggetilladelse. Byggeplads * Arbejdsplatform med mastekran. * Materiale- og værktøjscontainer. * Skurvogn med toilet- og opholdsfaciliteter. * Containere til bortkørsel af byggeaffald. * Etablering af byggestrøm. Nedrivning af altaner Altaner 24 stk. eksisterende altaner og bærejern vil blive nedtaget og bortskaffet. Huller i facaden vil blive tilmuret med nye facadesten. Antal 24 stk. altaner model A1. Størrelse (bundmål) 20 stk x 3000 mm. og 4 stk x 2700 mm. Bund (tegning AB100) 100 mm. lukket aluminiumsbund. Der er mulighed for at pålægge hårdttræsgulv mod tillæg. Rækværk (tegning A121). Rækværk med tremmer i aluminium placeret mellem stolper. Tremmer skæres over bund. Håndliste (tegning H20) Håndliste i aluminium, profil nr. 20. Farve Rækværk og håndliste i sort (RAL 9005). Bund og ophængningsstål er ikke lakeret. Ophængning (forventet) (tegning F140 og F160) Bundens gavlprofiler indspændes i murværket. På øverste etage (4. sal) benyttes lange trækstænger, der fastgøres i etageadskillelsen udefra (udveksling i bjælkelaget). Der er regnet med i alt 12 stk. udvekslinger. Bemærk: Den angivne ophængningsmetode beror på en udvendig besigtigelse og tilgængelige tegninger af ejendommen. Den endelige ophængningsmetode og økonomiske omfang kan først endeligt fastslås ved udarbejdelse af statiske beregninger samt kortlægning af de faktiske forhold i ejendommen. Det anbefales at afsætte et rådighedsbeløb til dækning af evt. merudgifter (5 10 % af entreprisesummen). Afvanding Der er en svag hældning på bunden væk fra facaden, så afvanding foregår over forkant.

13 Franske altaner/ trappenedgange Ved stuelejlighederne er der mulighed for at etablere ny 3-fags dør som enten fransk altan eller med trappenedgang til gård (se tilvalgspriser i tilbudsliste). Specifikation: Tilbudsliste: Stk. Pris Ekskl. moms Inkl. moms Nedtagning af eksist. altaner Pr. stk Altaner, inkl. montering Pr. stk Udveksling i bjælkelag, udefra Pr. stk Tegninger og statiske beregninger Pr. stk Byggeplads, til- og afrigning Pr. stk Byggeplads, drift Pr. dag I alt Tillægs-/ tilvalgspriser: Arbejdsplatform/ materialer over tag Pr. hejs Hårdttræsgulv Pr. m Hårdttræshåndliste Pr. lbm Forhøjet gavl (1800 mm.) Pr. stk fags dør, fransk altan, inkl. montering Pr. stk fags dør, trappenedgang, inkl. montering Pr. stk Rækværk med perforeret aluplade (A2) Pr. lbm Rækværk med perf. aluplade og pyntelister (A3) Pr. lbm Rækværk med glas i ramme (A4) Pr. lbm Rækværk med glas i klemmebeslag (A4) Pr. lbm Rækværk med glat aluplade (A5) Pr. lbm Pris i alt inkl. tilvalgspriser Forudsætninger * Det forudsættes at projektet kan godkendes af myndigheder og statiker. Merudgifter til evt. omprojektering er ikke indeholdt i tilbuddet. * Der forudsættes frie og egnede tilkørselsforhold for arbejdsplatform og materialer. Evt. hejs over tag mod tillæg (se tilbudsliste). * El- og telefonledninger på facaden, der sidder hvor døre og altaner skal monteres, skal være fjernet inden opstart. * Evt. flytning af radiatorer samt diverse malerarbejde er ikke medregnet. * Forbrug af strøm og vand betales af bygherre. * Afgifter til kommunen vedrørende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt evt. parkeringstilladelser betales af bygherre.

14 Estimeret tidsplan (fra indgåelse af aftale) * Intern overdragelse: 1 uge * Tegninger og statiske beregninger: 6-8 uger * Myndighedsbehandling: uger (afhængig af kommune) * Opmåling: 1-2 uger * Produktion af altaner: uger * Montage: 9-11 uger.

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund...

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme Altan drømme 2006 Drømmer du om din egen altan? Indhold Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: En altan øger livskvaliteten og den indre ro Side 4 Altanen gennem 100 år Side 5 Vi realiserer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren. Historisk materiale. Det følgende materiale er ét samlet PDF dokument med alle dokumenter fra generalforsamlingen: Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Julespareforeningen af 1940 d. 22. oktober

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere