Velkommen til Vikingeklubbens generalforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Vikingeklubbens generalforsamling 2012"

Transkript

1 Velkommen til Vikingeklubbens generalforsamling

2 Melodi: Melodi: OP AL DEN TING 1 I Sønderborg man ofte spør, hvad sker der mon derude bag væggen, ja - det rygtes gør: Folk smider deres klude. 2 En gruppe, større år for år, de bliver ikke narret. For kontingentet alle får, et helbred godt bevaret. 3 Et badehus sig rejste flot, på Østersøens vande. på gammel grund, og det var godt, vi alle måtte sande. 2

3 Melodi: Melodi: OP AL DEN TING 4 Kommunen ville rive ned, Den gule helt at fjerne, den plan en ussel skæbne led. For nu kom folk med hjerne. 5 En klub blev dannet, mange sled, til glæde for os alle. Trods modgang blev de bare ved, mø, viking vi os kalde. 6 Trods luksushus og magelighed, og læ for kolde vinde, så skal man selv ad trappen ned, for bølgeskvulp at finde. 3

4 Generalforsamlingen dagsorden pkt Valg af dirigent Bestyrelsens forslag - Hans Christensen 4

5 Generalforsamlingen dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Regnskab og efterfølgende års budget forelægges i revideret stand til godkendelse eller anden beslutning. 4. Fastsættelse af: Kontingent, indmeldelsesgebyr, pris på køb af nøgle i tiden Bestyrelsen foreslår ingen ændring/forhøjelse. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen. 5

6 Generalforsamlingen dagsorden (fortsat) 6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer hvoraf to Poul Kisling, Dagny Thuesen modtager genvalg. Tonni Schneider modtager ikke genvalg. Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Birthe Asmussen, Mølby 28 A. 7. Valg af revisor. Egon Adolphsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsens forslag: Erwin Andersen, Thorsvej Valg af to bestyrelses- og én revisorsuppleant. 9. Planlægning af Etape 3 - parkeringsforhold og Etape 4 solcelleanlæg. 10. Eventuelt: Nye medlemmer/ gæster/vigtige datoer. 6

7 Generalforsamlingen dagsorden pkt Formanden aflægger beretning. 7

8 Generalforsamlingen dagsorden pkt Regnskab og efterfølgende års budget forelægges i revideret stand til godkendelse eller anden beslutning. 8

9 Årsregnskab 2011 Regnskabsopstilling kontrolleret af: Bjarne Bruun Sørensen Statsautoriseret revisor 9

10 Årsregnskab 2011 Er revideret, kontrolleret og underskrevet af Egon Adolphsen - foreningens revisor Dagny Thuesen sekretær Tonni Schneider - bestyrelsesmedlem Martin Johnsen formand Kristian Knutzen kasserer Poul Kisling - bestyrelsesmedlem 10

11 Årsregnskab 2011 har følgende påtegning Regnskabet er revideret, bilag gennemgået. Bank- og kontantbeholdning samt EDB-aktiver er tilstede. 11

12 Driftsregnskab Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 INDTÆGTER Kontingent Indmeldelsesgebyr Kontingenter i alt Øvrige indtægter Salg af nøgler i alt Indtægter i alt fra medlemmer

13 Noter årsregnskab 2011 Medlemsstatus: Damer Herrer I alt Medlemsstatus pr Udmeldt, har ikke betalt kontingent Udmeldt, har betalt kontingent Indmeldelser i år Medlemsstatus pr Æresmedlemmer, kontingent fri Betalende medlemmer pr Betalt kontingent før udmeldelse Antal kontingentindbetalinger i

14 Noter årsregnskab 2011 Medlemsindbetalinger: Stk. Pris I alt Kontingentindbetalinger Indmeldelsesgebyr Salg af nøgler

15 Noter årsregnskab 2011 Medlemmer fordelt efter køn, vinterbadere og alder pr I alt I alt VB Mænd Kvinder Gennemsnitsalder: Mænd = 62,03 år Kvinder = 62,20 år 15

16 Driftsregnskab Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Ekstraordinære indtægter Fondsmidler og gaver Værdi af eget arbejde Ekstraordinære indtægter i alt INDTÆGTER I ALT

17 Generalforsamlingen - Etape 2 - gaver i 2010 og 2011 Værdien af gaver, eget arbejde og afregning af byggeri gennem Sønderborg Kommune Gaver og sponsorater i 2010 kr Gaver og sponsorater i 2011 kr Værdi af eget arbejde i 2011 kr kr Sønderborg Kommune (afregning af byggeri) kr kr

18 Generalforsamlingen - Etape 2 - gaver i 2010 kr ,- Penge til sauna: Reklamebanner er sponseret af: Fotofrisen er sponseret af: 18

19 Generalforsamlingen - Etape 2 - gaver i 2011 kr ,- Medlemmer kr Sønderborg Kommune kr Til indkøb af materialer kr Til indkøb af bænke kr Pengegave på kr Pengegave på kr

20 Driftsregnskab Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgifter - bygning Husleje Vand EL Varme Rengøring Forsikring Vedligehold, materiel, arbejde Ombygning Udgifter vedr. bygning i alt

21 Noter årsregnskab 2011 Vedligehold - materialer - arbejde i 2011 Budget Udgift Afvigelser EL, vand og varme Sommer- og vinterklargøring + arbejdshold Trapper Hajnet" DIV materialer DIV køb af nøgler til herreafdeling Brochure + flag

22 Noter årsregnskab 2011 Vedligehold - materialer - arbejde i 2012 El nyt lys Indgangsdør Brusebad Sommer- og vinterklargøring + arbejdshold Trapper Hajnet" DIV materialer Budget Udgift Afvigelser

23 Noter budget 2011 udgifter til sauna Uger dag Åbningstider Timer pr. dag Forbrug i kw Udgifter til el i kr. Mandag Tirsdag lukket 0 Onsdag Torsdag Fredag lukket 0 Lørdag Søndag Timer pr. uge 24 KW pr. uge 912 Udgifter pr. uge Udgifter pr. år 27 uger

24 Noter Hvornår skal sauna tændes I 2012? Vi har udarbejdet et spørgeskema, hvor medlemmerne får mulighed for vælge åbningstider for saunaen. 24

25 Noter Hvornår skal sauna tændes? I sauna sæsonen er saunaen åben 5 af ugens 7 dage med et samlet timetal på i alt 24 timer pr. uge. Afkryds de dage og de tidspunkter i neden viste skema, som passer dig bedst. Du må i alt afkrydse 5 dage/tidspunkter. Skemaet kan hentes på hjemmesiden eller i omklædningsrummet. Der er en kasse i omklædningsrummet, hvor du kan aflevere skemaet senest 1. august kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag kl kl kl kl kl kl Lukket på grund af rengøring kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Lukket på grund af rengøring kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Søndag Skemaet er udfyldt af: 25

26 Driftsregnskab Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgifter til arrangementer Generalforsamling Bestyrelse og arbejdshold Aktiviteter på badeanstalten års jubilæum + jubilæumsbog Udgifter til arrangementer i alt

27 Driftsregnskab Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Administration Papir, porto og medlemsinfo Telefon EDB + DGIforeningspakken Kontingent til DGI Gaver og blomster Administration i alt

28 Driftsregnskab Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Udgifter vedr. bygning i alt Udgifter til arrangementer i alt Udgifter til Administration i alt Driftsudgifter i alt

29 Driftsregnskab Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter til lån Finansielle poster i alt Årets resultat før afskrivning Afskrivninger Afskrivning på bygning på lejet grund Afskrivninger i alt ÅRETS RESULTAT I ALT

30 Status pr Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Aktiver Materielle anlægsaktiver Etape 1 Bygningens anskaffelsespris i Etape 2 Forventede anskaffelsespris i Bygningernes samlede anskaffelsespris Tidligere års afskrivninger Regnskabsårets afskrivning Materielle anlægsaktiver i alt

31 Status pr Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Tilgodehavender Debitortilgodehavende Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kassebeholdning Checkkonto Sydbank max Aftalekonto - Sydbank Likvide beholdninger i alt Aktiver i alt

32 Status pr Passiver Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Passiver Egenkapital Kapitalkonto primo Årets resultat Egenkapital i alt

33 Status pr Passiver Budget 2012 Budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Lang- og kortfristet gæld Skyldige omkostninger Lån Sydbank, primo Afdrag på lån - Sydbank Lån Sydbank, ultimo Rentefrit lån Sdbg Afdrag på lån Sdbg Rentefrit lån, ultimo Afdrags- og rentefrit lån Lang- og kortfristet gæld i alt Passiver i alt

34 Noter årsregnskab 2011 Ombygning af herre- og dameafdeling Budget og tidsplan vedtaget på GF 2010 Byggeri i flg. tilbud inkl. bygherreleverancer Eget arbejde Uforudsete byggeomkostninger Budget for Etape 2 med tidsplan Ombygning af herre- og dameafdeling i 2011 Nyt budget og ny tidsplan vedtaget på GF 2011 Byggeri i flg. tilbud inkl. bygherreleverancer Forventet besparelse Bygge- og indkøbsudgifter i Eget arbejde Byggepris før tilvalg af ekstra arbejde Yderligere besparelse i alt før ekstra arbejde Ekstra arbejde Realiserede byggeomkostninger i Realiserede besparelse i

35 Noter budget Kontingent Indmeldelsesgebyr Salg af nøgler Fondsmidler + eget arbejde INDTÆGTER I ALT

36 Noter budget (fortsat) Udgifter vedr. bygning i alt Udgifter til arrangementer i alt Administration i alt Renteindtægt Udgifter til lån, renter Udgifter i alt Driftsresultat før afdrag og afskrivning Afdrag på lån Budgetårets kassetilgang Kassetilgang i alt ultimo

37 Generalforsamlingen dagsorden pkt Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr samt pris på køb af nøgle i tiden Forslag: Bestyrelsens forslag: Ingen ændringer. 37

38 Generalforsamlingen dagsorden pkt Behandling af indkomne forslag Der er ikke fremsendt forslag til behandling 38

39 Generalforsamlingen dagsorden pkt Valg af tre bestyrelsesmedlemmer på valg er: Poul Kisling Dagny Thuesen Tonni Schneider Birthe Asmussen modtager genvalg modtager genvalg modtager ikke genvalg Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem Andre forslag? 39

40 Generalforsamlingen dagsorden pkt Valg af revisor: Egon Adolphsen - modtager ikke genvalg Bestyrelsens forslag: Erwin Andersen, Thorsvej 5, Sønderborg Andre forslag? 40

41 Generalforsamlingen dagsorden pkt Valg af to bestyrelsessuppleanter og én revisorsuppleant På valg er bestyrelsessuppleanterne : Bestyrelsen foreslår genvalg Janne Stentoft Viggo Asmussen Forslag som revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår: Ebbe Lintrup Andre forslag? 41

42 Generalforsamlingen dagsorden pkt. 9 Planlægning af Etape 3 - parkeringsforhold Vi har været i forhandling med Sønderborg Kommune siden 2010 Har i år fået lovning på ny cykelparkering i alt 30 stk. med mulighed for at udvide med 30 stk. Handicapparkering og flere parkeringspladser er ikke afsluttet. Forhandles stadig. 42

43 Generalforsamlingen dagsorden pkt. 9 Planlægning af Etape 4 - Solcelleanlæg Etableringsåret er ikke fastlagt - Anlægsudgifter og finansieringsplan pr Forventede byggeomkostninger: Monteringsbeslag Solcelleanlæg SHARP Inverter Danfoss Montering Byggeri i alt Planlagt finansiering Fondsmidler Prisfald/rabatter Foreningens egne midler

44 Generalforsamlingen dagsorden pkt. 9 Planlægning af Etape 4 - Solcelleanlæg Sponser aftale med OK benzin For hvert benzinkort vikingeklubbens medlemmer tegner modtager foreningen kr. 200,00 Hvis halvdelen af medlemmerne tegner et benzinkort = kr ,00 Et OK benzinkort giver kortejeren rabat på: Benzin El Gas og Mobil-telefoni 44

45 Generalforsamlingen dagsorden pkt Eventuelt: Nye medlemmer / gæster 45

46 Generalforsamlingen dagsorden pkt. 10 Nye medlemmer / gæster Alle medlemmer får ved indmeldelse følgende brev: Vedr.: Medlemsoptagelse. Hermed har vi fornøjelsen at tilbyde dig medlemskab af Sønderborg Vikingeklub. Kontingentperiode: Fra eller d.d. frem til 31/3. Medlemskabet er personligt hvilket betyder, at du ikke kan medtage gæster. Nøglebrikken er personlig og må ikke udlånes eller benyttes til at give adgang til ikke medlemmer. Klubbens vedtægter følger vedlagt. Åbning af dør udefra: Nøglebrikken skal berøre den sorte boks 46

47 Generalforsamlingen dagsorden pkt Eventuelt: Vigtige datoer Mandag 4.juni 2012 kl Måneskinsaften Lørdag 6.okt kl Efterår- vintersæson saunaen tændes Mandag 31.dec kl Nytårskur Torsdag 14.april 2013 kl Generalforsamling 2013 Andet? 47

48 Melodi: I SNE STÅR URT OG BUSK 1 Hvad krympe kan, det krympe gør, når man i isvand bader. Men dem, der prøvet har det før, sejt ned af trappen vader. 2 I vinterkulde, nordenvind, hvor næsedråben fryser; med læben blå og frossen kind, vi dypper os - men gyser. 3 Forårets komme gi r os lys og skræp fra skovens råger. Med et forsigtigt forårsgys, bassin på tværs vi vover. 48

49 Melodi: I SNE STÅR URT OG BUSK 4 Så sommersol nu er vi klar, hvor har vi ventet længe. På soldæk ned med numsen bar, gid aldrig det får ende. 5 Det er dog kun en stakket stund, før temp raturen falder. Vi vikinger vi venter kun på is og sne, der kalder. 6 Lad nu Den gule som blev blå, af medlemsskaren hyldes, af tykke, tynde, store, små, må den i fremtid fyldes. 49

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Vedtægterne er vedlagt, som de midterste sider, der forsigtigt kan trækkes ud. INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om 2014

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23.

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. Nordborg Golfklub 16. årgang Marts 2006 Nr. 1 Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. marts 2006 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

Formandens side Februar 2005

Formandens side Februar 2005 4293032 Formandens side Februar 2005 Hvert år når dagene bliver længere, kommer vi nærmere starten af den nye rosæson, og i skrivende stund er der kun 2 måneder til Standerhejsning, som afholdes d. 26

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent.

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere