OBS! Mødet afholdes på Roskilde øst (NBI) i Laboratoriet (K1.36). Frokosten indtages i DMU s kantine som sædvanligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS! Mødet afholdes på Roskilde øst (NBI) i Laboratoriet (K1.36). Frokosten indtages i DMU s kantine som sædvanligt."

Transkript

1 Chefmøde Tirsdag den 20. maj 2008 kl Punkt 01 - Dagsorden OBS! Mødet afholdes på Roskilde øst (NBI) i Laboratoriet (K1.36). Frokosten indtages i DMU s kantine som sædvanligt. Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: KIB/FORS 15. maj ) Meddelelser a) Opfølgning fra tidligere chefmøder. Bilag v. FORS/KIB b) Skriftlige meddelelser. Bilag v. FORS/KIB i) Konference vedr. 10-året for vedtagelsen af Århuskonventionen ii) Orientering om fælles introduktionskurser for nye medarbejdere i DMU iii) Evaluering af praktikordning for klasser iv) Orientering om forskningsstøtteenheden v) FI/EuroCenter-informationsmøde om FP7 s 3. call vi) Orientering om Alter-Net vii) viii) Orientering om projekt vedr. nye miljøfremmede stoffer Orientering om høringen Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? c) Gensidig orientering om Succeshistorier 3) Personale 4) Økonomi og diverse Q1-opdateringer a) Q1 - Økonomisk afrapportering. Bilag ved SEK/MASH eftersendes b) Q1 Investeringsoversigt. Bilag v. SEK/MASH - eftersendes c) Q1 - NOVANA. Bilag v. FORS/LMS d) Q1 - IT/Dataprojekt. Bilag v. FORS/LMS e) Q1 - PURE opdatering. Bilag v. FORS/KIB f) Q1 - Rapportpipeline. Bilag v. SEK/SSJE g) Statestik vedr. CapNordic. Bilag v. SEK - eftersendes 5) Oplæg til møder mellem MIM og DMU 6) KFT. Orientering v. LMO/SBI 7) Initiativer til uddannelser v. AU. Bilag v. FORS/LOW 8) Orientering vedr. undervisning på Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, AU. Bilag v. FEVØ/KNI 9) Oversigt over DSF-ansøgninger. Bilag v. FORS/PVM 10) Afslutning af caféprojektet Vurdering af virkning af projekter på natur og miljø. Bilag v. FORS/PNJ 11) Fremtidige emner til Miljøbiblioteksbøger. Bilag v. SEK/JCP 12) Vedr. Formulering af kontrakttekst angående ophavsret og rettigheder til at udnytte resultaterne i aftaler mellem DMU og Miljøstyrelsen. Bilag v. SEK/BL 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_01_dagsorden.doc

2 Chefmøde 20. maj 2008 Dagsorden 13) Udskiftning af DMU s leverandør på telefoni- og datakommunikationsområdet. Bilag v. IT/SDC 14) Indkaldelse til Halvårsstatus. Bilag v. SEK/FORS - eftersendes 15) Procespapir for fremtidige chefmøder. Bilag v. FORS/KIB - eftersendes 16) Evt. 2/2

3 Chefmøde Tirsdag den 20. maj 2008 Punkt 2 a - Opfølgning fra tidligere chefmøder Bilag Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib/fors 13. maj 2008 Opfølgningsliste fra chefmøder Fra Chefmøde den 24. januar 2008 Ad pkt. 9. Informationsplan JCP redegjorde for DMU s plan for formidling og kommunikation Cheferne godkendte: - planen vedr. mini-kampagner - de arktiske aktiviteter skal dog sammentænkes - at DMU s informationsudvalg nedlægges og at drøftelser i den forbindelse i stedet tages op ved chefmøderne Ansvarlig afd./person og evt. deadline SEK/JCP Cheferne JCP bemærkede at en Miljøbiblioteksbog om Drivhusgasser, som SYS vil udarbejde, mangler på oversigten over Miljøbiblioteksbøger i Følgende blev bemærket til punktet om udnyttelse af DMU s hjemmeside: NK: Job-siden bør være nemmere at komme til. HLO: Den engelske del bør forbedres. KNI: Hjemmesiden skal målrettes DMU s kunder i højere grad man bør i den forbindelse. tænke kommunerne ind i hjemmesiden, så forvaltningsdelen træder klarere frem. LOW: Hjemmesiden bør være mere fremadrettet, så man tydeligt kan se fremtidige arrangementer og ikke kun beskrivelse af arrangementer der HAR fundet sted. JCP går videre med de fremkomne forslag, og det blev besluttet specifikt at tage udviklingen af DMU s hjemmeside op på et af de kommende chefmøder (når der foreligger forslag til ny AU-hjemmeside-struktur). Fra Chefmøde den 5. marts 2008 Ad pkt. 9. Klima herunder PEER-initiativet SBI orienterede om, at AU s Klimasekretariat har igangsat to konferenceinitiativer: En i november, der markerer 10-året for Århus-konventionen (DMU indgår i planlægningen) og en i marts med titlen Climate Changes, Sustainability and the Post-2012 Regime. For sidstnævnte konference deltager KNI, FS og Mads Forchhammer i en 1/3G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_a_Opfoelgning_chefmøde_april_08.doc KNI, FS og

4 Bilag til pkt. 2a ved chefmødet den 20. maj 2008 arbejdsgruppe, der skal formulere et af konferencens temaer (Theme 2: Biodiversity and ecosystems under climate change - impacts, feedbacks and adaptation possibilities). En beskrivelse af temaet med potentielle foredragsholdere vil blive forelagt chefkredsen. Fra Chefmøde den 9. april 2008 Ad pkt. 2. Meddelelser 2a) Opfølgning fra tidligere chefmøder Opslag af samfinansieringsstipendier Der er endnu ingen afklaring på processen omkring koordineringen af ansøgninger til de af FI udbudte samfinansierede stipendier. Phd.-skolen v. NAT holder møde d.d. (9/4 2008) og behandler dette emne. LOW informerer chefkredsen om udfaldet af mødet og koordinerer processen for så vidt angår ansøgninger i samarbejde med NAT, DJF og SAM. Mads Forchhammer LOW Ansøgninger gennem forskerskoler, der ikke har ophæng på AU koordineres af DMU s kontaktpersoner selv. LOW vil i øvrigt forsøge at kombinere erhvervs-ph.d.-ansøgninger med samfinansieringsstipendierne. Kampagne for tiltrækning af specialestuderende LOW og JCP indkalder til et møde på tværs af afdelingerne i Roskilde mhp. at tilrettelægge en besøgsdag, hvor studerende kan besøge DMU s forskellige afdelinger. HS opfordrede i øvrigt til at afdelingerne vedligeholder hjemmesiderne med ideer til speciale-projekter. 2b) Skriftlige meddelelser Process for Natur- og Miljøovervågningen TMI orienterede om, processen for revisionen af NOVANA/DEVANO. Afklaringen vedr. organiseringen af revisionen sker 1. maj, de politisk/administrative behov forventes omkring 1. juni og koncernledelsen forventes at godkende et revideret budget omkring 1. oktober. LOW og JCP LBI TMI meddelte desuden, at DHI nu har sendt deres endelige rapport vedr. deres bud på udførelse af overvågningsopgaverne. Det blev aftalt at DMU vil reagere overordnet på DHIs rapport ved at præge projektgruppens rapport med synspunkter. [Til orientering har Lilian van der Bijl, FORS udarbejdet udkast med DMU s overordnede kommentarer. Udkastet sendes til chefkredsen for eventuelle yderligere bemærkninger.] Lilian van der Bijl vil vende tilbage, når der foreligger yderligere i sagen. Forskerbesøg fra DPU Ideen om at arrangere et møde mellem DPU og DMU blev bakket op af afdelingerne. PVM fortsætter dialogen m. DPU om dette. Ad pkt. 6. DMU s Klimaaktiviteter IMPACT PVM JM/HLO 2/3

5 Bilag til pkt. 2a ved chefmødet den 20. maj 2008 SBI informerede om bilaget vedr. projektet IMPACT, et projekt støttet af Nordisk Kulturfond, som kobler klima, kunst, og teknologi, og hvor en kunstner tilknyttes et klimaorienteret projekt. Kunstnerens udgifter bliver betalt af Alexandra Instituttet. Kunstneren Janine Randerson fra New Zealand, har udtrykt interesse i at blive koblet til bl.a. projektet CLIMAITE (TERI) og projektet vedr. Satellite tracking of animals (AM). JM og HLO giver SBI besked om hvorvidt der er interesse for at indgå i projektet. Andre interesserede afdelinger kan ligeledes meddele dette til SBI. Ad pkt. Evt OBH orienterede om, at nye projektlederkurser er på vej til efteråret. OBH orienterer chefkredsen når konkrete oplysninger om kurserne foreligger. OBH 3/3

6

7 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde Tirsdag den 20. maj 2008 Punkt 2b Skriftlige meddelelser Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Direktionen/sekretariatet/chefkredsen har skriftlige meddelelser vedrørende: Ref.: kib 15. maj 2008 i) Konference vedr. 10-året for vedtagelsen af Århuskonventionen... 2 ii) Orientering om fælles introduktionskurser for nye medarbejdere i DMU iii) Evaluering af praktikordning for klasser iv) Orientering om Forskningsstøtteenheden v) FI/EuroCenters introduktionsmøde til FP7 s 3. call vi) Orientering om Alter-Net vii) Orientering vedr. projekt om nye miljøfremmede stoffer viii) Orientering om høringen Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? /17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

8 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 i) Konference vedr. 10-året for vedtagelsen af Århuskonventionen Programmet for Konferencen The Role of Information in an Age of Climate Change er ved at være udarbejdet. Seneste udkast kan ses nedenfor: 2/17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

9 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 The Role of Information in an Age of Climate Change An International Conference to mark the 10th Anniversary of the Aarhus Convention 3/17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

10 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj November 2008 University of Aarhus, Denmark The Role of Information in an Age of Climate Change November 2008 University of Aarhus, Denmark An International Conference to mark the 10th Anniversary of the Aarhus Convention 1. Background Ten years ago, in June 1998, 35 States and the European Community at a pan European ministerial conference signed the UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision making and Access to Justice in Environmental Matters in Aarhus. To celebrate this, the French Presidency of the European Union, the Danish Ministry of Climate and Energy, European Environment Agency, the United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE), the Municipality of Aarhus, and the University of Aarhus will jointly host a conference. The National Environmental Research Institute (NERI), Aarhus University, and the Climate Secretariat, Aarhus University, together manage the practical organisation of the conference. The conference brings together leading scientists; policy makers; authorities; NGO s; stakeholders from business and business organisations etc. to discuss how to promote public participation in addressing climate change and its effects and in developing adequate responses, by facilitating feedback, debate and partnership in climate change activities and in governance. 2. Partners: 4/17

11 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 ECE) French Embassy: French Presidency of the EU Danish Ministry of Climate and Energy United Nations Economic Commission for Europe (UN European Environment Agency (EEA) Aarhus Municipality University of Aarhus (AU) 3. Objective The conference will address synergies across the first two pillars of the Aarhus Convention and examine the broader implications of these interactions for an advanced implementation of Article 6 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the New Delhi work programme on Article 6 of UNFCCC. The conference will focus in particular on the role of public access to environmental science based information and public participation as provided under regulatory instruments facilitated by the Aarhus Convention that are crucial to local, regional and global success of the UNFCCC. Key topics of the conference are: The importance of scientific based environmental information and findings as a basis for political awareness as well as for the public awareness on climate issues; The importance of public participation as a procedural system by which accepted scientific environmental information is necessarily an integrated part of decision making on adaptation and mitigation policies, and public participation as a means by which political and social values and tradeoffs are incorporated into political decisions; Access to environmental information that can provide synergy between mitigation measures and adaptation needs. 4. Outcome No formal declaration is expected; the outcome of the conference will be a statement from the organisers. 5. Practicalities Date: November 2008 Venue: Aarhus University 5/17

12 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Duration: 2 day Format: Major key note speech to open Presentations covering the key themes by invited High level panel discussion Reception Speakers: Limited number only (10) Language: Audience: 200 podcasts ) International outlook, high profile English Open to all interested (i.e. no registration fees) max. Presentations should be filmed and streamed Presentations should be available for download (as 6/17

13 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Day 1: Thursday 13 November Environmental Information and Public Participation Time Session Speaker 12:30 13:00 Registration (incl. Coffee) 13:00 13:10 Welcome Rector Lauritz B. Holm Nielsen, University of Aarhus, 13:10 13:30 Opening address 1 Ambassador Mrs. Bérengère Quincy, Ambassade de France au Danemark 13:30 13:50 Opening address 2 Danish Minister of Climate and Energy, Connie Hedegaard 13:50 14:10 Opening address 3 Executive Director Jacqueline McGlade, EEA 14:10 14:45 Break (coffee and tea) 14:45 16:45 Access to environmental information 14:45 15:00: Member of the Danish Parliament and Former Minister of the Environment and Energy Svend Auken (the Danish chair for the conference in 1998) on the topic of: The ambitions behind the legal rights on access to information and public participation in Aarhus Convention and the need for such rights in the implementation of UNFCCC 15:00 15:15: Dr., Marc Pallemaerts, Professor of European Environmental Law, University of Amsterdam & Université Libre de Bruxelles on the topic of: Greater access to environmental information on climate change initiatives, policies and results and the importance of ownership to information 7/17 15:15 15:30: Hanne Bach, Director of Reseach, NERI/Arhus University on the topic of The need for involvement of scientist together with other

14 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 part of the public in the decision making process 15:30 15:45: Dr. Henrik Balslev, Professor of Biological Science, University of Aarhus on the topic of Depth and breadth of coverage, applicability and usefulness of the scientific environmental data on the consequences of climate change with examples from the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 16:00 16:15 Coffee break 16:15 17:00 Panel discussion 17:00 17:15 Wrap up 18 Reception at the Aarhus City Hall 15:45 16:00: Speaker Confidentiality and assess to information a balancing of interest in the handling of energy efficiency and other means in the climate change policy Richard Klein (Stockholm Environmental Institute)? 8/17

15 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Day 2: Friday 14 November Public participation 8:30 9:00 Good morning (incl. coffee) 9:20 11:20 Public Participation 9:00 9:20 Keynote Opener Jeremy Wates, Secretary of the Aarhus Convention, UNECE, Geneva on the topic of Improving synergies between the Aarhus Convention and the UNFCCC by access to environmental information, 9:20 9:35: Jerzy Jendroska, Member of the Aarhus Convention Compliance Committee on the topic of Public participation and access to information on climate data as part of the governance at the local level 9:35 9:50: Dr., Jonas Ebbesson, Professor of Environmental Law, University of Stockholm; Member of the Aarhus Convention Compliance Committee on the topic of Public participation as a legal instrument and the importance of the convention in the fulfilment of the UNFCCC 9:50 10:05: Dr. Laurance Tubiana, Professor, Director of the Institute for Sustainable Development and International Relations (ID DRI), Paris on the topic of NGO s participation in the decision making process and its practical impact on the development of adaptation 10:05 10:20 John Hontelez (Secretary-General, EEB) on the topic of Democracy and the importance of real access to climate related environmental information, 9/17

16 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj :20 10:35: Nicole Notat, President of Vigeo, Paris on the topic of Companies corporate social responsibility and their interest in participation in the decision making on climate issues 10:35 11:00 Coffee break 11:00 11:30 Panel discussion 11:30 12:00 Wrap up Executive Director Jacqueline McGlade, EEA 12:00 12:15 Closing Remarks? 12:15? Lunch 10/17

17 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 ii) Orientering om fælles introduktionskurser for nye medarbejdere i DMU Som en udløber af personalekonferencen har SEK afholdt fælles medarbejderintroduktion, i form af to pilotkurser. Både kursernes form og indhold er i store træk blevet vel modtaget af såvel oplægsholdere som deltagere. SEK er klar til at gå i en mere regelmæssig driftsfase med introduktionskurser. Som udgangspunkt afholdes kurserne fire gange årligt, to gange i Roskilde og to gange i Jylland. De væsentligste overskrifter på kurset er: DMUs historie og strategi v/ Henrik Sandbech Introduktion til nøglefunktioner og personer (IT afd., Informationssektionen, Økonomisektionen) Præsentation af et videnskabeligt tema som er aktuelt i DMU. Fælles refleksion over temaet at være ny i DMU. Kurserne afholdes med nogle lokale tilpasninger af bl.a. introduktion til sikkerhed/beredskab og bibliotekarerne. I øvrigt falder medarbejderintroduktionen i 3 faser, som også kan bruges til at belyse arbejdsdelingen mellem SEK og afdelingerne. Fase 1 er perioden fra man tilbydes ansættelse og til man faktisk tiltræder. I denne perioder påhviler den primære informationsopgave SEK. Det vil bla. ske gennem et velkomstafsnit på hjemmesiden, hvor nyansatte vil modtage logon-information sammen med ansættelsesbrevet. Indholdet er primært information om DMUs organisation, personalepolitikker, kørselvejledninger, information om AU osv. Fase 2 begynder når man tiltræder. Her træder introduktion til opgaver og nære kollegiale relationer i forgrunden og derfor er den primære informationsopgave i sagens natur afdelingernes. SEK vil dog formidle viden og erfaringer, som opsamles på selve introduktionskurserne. Kursuslederen opnår stor indsigt i hvordan nye medarbejdere oplever at blive modtaget, og det er vigtigt at denne viden stilles til rådighed for afdelingerne. Fase 3 er selve introkurset og eventuelle opfølgningsaktiviteter i form af mere specialiserede workshops, rettet mod forskellige grupper. Det kan 11/17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

18 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 være kortere workshops i PURE, Capnordic eller Bazaren, hvor indholdet skal tilpasses forskellige målgrupper. SEK er tovholder i fase 3. Rollen som kursusleder vil blive varetaget på skift af Søren Skovsgaard, Lizzi Edlich og Mette Bjørnlund. Det overordnede ansvar for udvikling af kurset og dets form og indhold er dog fortsat placeret hos Søren Skovsgaard. iii) Evaluering af praktikordning for klasser De involverede nøglepersoner i Roskilde-afdelingerne har holdt et evalueringsmøde efter at der er gennemført to hold praktikanter efter den nye ordning med åbent opslag af hold á 4 elever to gange årligt som er slået op på vores hjemmeside: Der havde første gang, hvor ordningen var meget ny, været to elever, anden gang fire. Eleverne havde været entusiastiske - flere var kommet langvejs fra efter at have fundet opslaget på dmu.dk - og havde ikke kendt hinanden forlods. Det er en forudsætning for gennemførelsen, at cheferne fortsat bakker op om, at medarbejderne bruger tid på opgaven. Det blev aftalt at fortsætte med hold á 4 elever, idet de dog deles i grupper på to når de skal i laboratoriet. Der lægges vægt på en kombination af "sikre vindere", dvs. simple og robuste forsøg, kombineret med evt. feltbesøg. Vi vil også holde fast i at slutte af med at lade eleverne skrive en lille artikel til hjemmesiden som et konkret udbytte af opholdet. iv) Orientering om Forskningsstøtteenheden Forskningsstøtteenheden (FSE) ved Århus Sygehus har i en periode også serviceret AU's hovedområder (altså kun 8000C). Denne service udvides nu (finansieret centralt af AU) til hele det nye AU. Enheden kan tilbyde hjælp til alle faser vedr. ansøgninger, dvs. idefasen (sparring med forskere, afsøgning af mulige bevillingsgivere), ansøgningsfasen (tjek af formalia vedr. ansøgninger, budgetlægning, partnersøgning, feedback på projektbeskrivelse etc.), projektforberedelse (re- 12/17

19 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 budgettering, forberedelse af kontraktforhandlinger). FSE tilbyder at stå for projektadministration på større f.eks. EU-projekter, hvor AU er koordinator. Det forudsættes at administrationen betales over projekterne. En større database over bevillingsgivere er under etablering, hvorefter alle forskere ved AU vil kunne logge sig et forskningsintranet og få adgang til relevant og opdateret information om finansieringsmuligheder, deadlines, vilkår osv. Der arrangeres 3 informationsmøder (Roskilde, Silkeborg og Kalø), hvor FSE vil præsentere sig selv og deres servicetilbud. Vedlagt oversigt over fondsmuligheder til køb af apparatur udarbejdet af FSE. v) FI/EuroCenters introduktionsmøde til FP7 s 3. call I anledning af, at der til sommer offentliggøres nye indkaldelser på flere fagområder under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7), arrangerer Forsknings- og Innovationsstyrelsen v/eurocenter en række informationsmøder, som har til formål at orientere danske forskningsinstitutioner, virksomheder samt øvrige interessenter om mulighederne for at søge støtte til fælleseuropæiske projekter indenfor de forskellige programmer. På det tema-område, som under FP7 har fået navnet Miljø (inklusiv klimaforandringer) planlægges i dagene den 27. og den 28. august 2008 to møder af en eftermiddags varighed. Det ene af møderne skal foregå i hovedstadsregionen; det andet forventes at blive placeret i Jylland. DMU varetager at være FIST samarbejdspartner ved begge af disse arrangementer, hvor mødet den 27. august foregår på DMU i Roskilde og mødet den 28. august kommer til at foregår på Aarhus Universitet i forbindelse med det naturvidenskabelige fakultet. Programmet vil i grove træk komme til at se således ud: Uformel opstart klokken med sandwich og vand. Formel opstart klokken Arrangement slut senest klokken /17

20 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Dagsorden: Velkomst v/vært/samarbejdspartner for arrangementet (5 min) Præsentation af dagens program - med plads til forventnings-input fra deltagerne v/eurocenter (max 15 minutter) FP7 kort fortalt v/eurocenter (10 minutter) Grundig og overbliksskabende gennemgang af de faglige aspekter af den aktuelle indkaldelse v/komm-rep eller anden fagkompetent ressourceperson (60 minutter) Pause (15 min) Hvorfor overhovedet være med i et EU-projekt? v/erfaren FPprojektdeltager - eller alternativt evaluator - (15 minutter) Regler for deltagelse samt konstruktive overvejelser omkring strategisk konsortieopbygning v/ EuroCenter (30 min) Hvad kan EuroCenter hjælpe med? v/eurocenter (10 min) Økonomi i FP7 ansøgningerne - why and how v/vært for arrangementet (20 min) Tak for i dag og indsamling af evalueringsskemaer v/eurocenter vi) Orientering om Alter-Net Indledning Alter-Net er et FP6 Network of Excellence, som har til formål at skabe durable institutional integration of European biodiversity research capacity. Alter-Net er et konsortium ledet af CEH med ca. 23 partnere, incl. DMU. Flemming Skov, VIBI er DMU s ankerperson og TMI er medlem af Alter-Nets Council. VIBI, SYS, TERI og FEVØ har været involveret i projekter/aktiviteter i Alter-Net. Afslutning af NoE-projektet Alter-Net I maj 2008 annonceres et nyt internationalt tidsskrift på science-policy grænsefladen (INBO, Belgien). SYKE (Finland) vil i Alter-Net s sidste fase (2008/09) lede et tværdisciplinært bioenergi-biodiversitet pilotprojekt. Paul Henning Krogh, TERI er DMU s kontaktperson. Der afholdes en international konference marts Videreførsel af Alter-Net Alter-Net kan givetvis blive en vigtig strategisk platform for tværfaglig biodiversitetsforskning bl.a. på grund af LTER-Europe, som er et net- 14/17

21 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 værk af ca. 100 biodiversitetsforskningssites over hele Europa. DMU er pt. ikke med i LTER-Europe, men arbejder på at etablere en dansk infrastruktur for biodiversitetsforskning og ecoinformatics, der dels skal linkes til det europæiske ESFRI projekt (gennem LifeWatch) og dels til GBIF, der er det internationale netværk for biodiversitetsdata. Der søges midler hertil fra Globaliseringsfonden (ansøgningsfrist 6. maj 2008). Især for VIBI har området høj prioritet, og VIBI vil tilvejebring i størrelsesordenen 1 årsværk/år i de kommende år. DMU støtter derfor videreførslen af Alter-Net. Der er udarbejdet et Memorandum of Understanding (MoU) om et forpligtende samarbejde mellem de deltagende institutioner som forventes underskrevet efteråret Kerneaktiviteterne i det fremtidige Alter-Net bliver beskrevet i en række appendices til MoU, og omfatter: Internal communication (Alter-Net web-site) Common research strategy Communication and knowledge transfer Common training programme Data sharing policy LTER-Europe Life Watch Interdisciplinary research. Der skal etableres et sekretariat til at sikre den nødvendige koordination og derudover forventes de deltagende institutioner at medvirke aktivt/være lead i de konkrete aktiviteter. Et vigtigt aspekt er videreførsel af LTER-Europe netværket, for DMU s vedkommende etablering af 1-2 LTER sites. Finansiering Et foreløbigt skøn over behovet for ressourcer (in cash) er pr. år. De største poster er sekretariat ( ), LTER-Europe ( ) og sommerskole ( ). Det nuværende Alter-Net konsortium er en blanding af små og store organisationer, bemidlede og mindre bemidlede og dækkende hele EU. Minimumskriteriet for medlemskab er, at man deltager i council møder og aktivt bidrager til arbejdet i en eller flere af kerneaktiviteterne. Finansieringen in cash foreslås tilvejebragt ved at de større institutioner betaler ca hver, medens de mindre institutioner betaler efter evne. 15/17

22 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 PEER-institutionerne forventes at have en betydelig rolle, da alle bortset fra ISPRA er med. Der bliver lavet et beslutningsgrundlag til PEERmødet august 2008, hvor det foreslås, at hver institution bidrager med in cash pr. år i en femårig periode forudsat tilfredsstillende årlige evalueringer. Det foreslås videre, at PEER løbende diskuterer og præger arbejdet og udøver sin indflydelse via sine repræsentanter i Alter- Net s council og management board. vii) Orientering vedr. projekt om nye miljøfremmede stoffer DMU bliver medlem af NORMAN. NORMAN er i dag et EU-projekt med det primære formål at etablere et netværk af institutioner, som arbejder med forekomst og miljømæssig effekt af nye miljøfremmede stoffer i miljøet med henblik på udveksling af viden. EU-projektet afsluttes august 2008 og videreføres derefter som et permanent netværk af betalende medlemmer. NORMAN bidrager til erfaringsudveksling gennem: Databaser med rapporter, måleresultater og GC-MS spektre for nye stoffer Møder o Ekspertgruppe møder (10-15 deltagere) om udvalgte emner o Workshops ( deltagere) o Information om diverse møder og information om anmodning om forslag til EU-forskningsprogrammer Nyhedsbreve med resume af nyeste viden om udvalgte stoffer QA/QC aktiviteter Formidling fra NORMAN: Databaser og anden information om og fra NORMAN findes på NORMAN sender mail til den nationale kontaktperson, når der er nyt. Susanne Boutrup, FORS er kontaktperson for Danmark, og sørger i den forbindelse for at videresende NORMAN-informationer til relevante personer. Susanne vil fremover være DMUs kontakt person. For at få det optimale ud af medlemskabet opfordres medarbejdere, som arbejder med miljøfremmede stoffer til at kontakte Susanne for at komme på NOR- MAN-maillisten. 16/17

23 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 viii) Orientering om høringen Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Teknologirådet har udarbejdet et katalog, som samler de overordnede forslag til initiativer (herunder DMU s), som blev fremsat på henholdsvis høringen den 15. maj 2007 og seminaret den 4. april Kataloget kan ses på følgende link: Til øvrig orientering har Miljø- og Planlægningsudvalget rejst spørgsmål til ministeren om de initiativer, som er beskrevet i kataloget: m/356/index.htm 17/17

24

25 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Større fonde der giver støtte til apparatur indenfor det naturvidenskabelige område Navn A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Esplanaden København K Tlf m Mette Olsen Brødrene Hartmanns Fond Brødrene Hartmanns Fond Klampenborgvej Kgs. Lyngby Tlf onden.dk Familien Hede Nielsens Fond Direktør Leif Hede Nielsen, Holmboes Alle 1, 11., Postboks 509, 8700 Horsens, tlf Foretrukne områder Videnskabelige formål, særlig lægevidenskaben. Sociale, humanitære, videnskabelige formål. Uddannelse. Alt efter bestyrelsens beslutning. Apparatur. Større forskningsproj. + enkeltpersoners konf. deltagelse ell. lign. Hjemmeside k n.dk Om ansøgningen Bør indeholde: formål og baggrund for projektet projektets ansvarlige institutioner/personer budget samt for institutioner senest reviderede årsregnskab finansieri ngsplan; heri indbefattet oplysning om egenfinansiering, offentlige bidrag, evt. bidrag fra andre fonde samt øvrige finansierings-kilder Projektet skal være præget af kvalitet, være af blivende værdi og tillige fremadrettet Fonden ser gerne, at en ansøgning er vedlagt en anbefaling fra de ansvarlige på den pgl. afd. Alle ansøgere får svar inden for 4-6 uger Ansøgningsskema Nej; Nej; Nej; Ansøgningsfrist Løbende Ingen Ingen Kommentarer Store portioner Der ydes normalt ikke støtte til løbende drift, administration, eller enkeltpersoners uddannelse 3 mio. til rådighed Uddelte i 2006 beløb af kr. Ingen oplysninger Fonden giver aldrig støtte til løn, pc eller OH. Gerne apparatur 16. maj 2008 Side 1/4

26 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Navn Foretrukne områder The John and Birthe Har hidtil især støttet Meyer Foundation køb af apparatur men (Direktør Søren Drost- andet kan også Nissen) komme på tale. The John and Birthe Projektets indhold er Meyer Foundation afgørende. Lyngbyvej 20, 3. sal 2100 København Ø Tlf Fax Toyota Fonden Toyota Fonden, Dynamovej 10, 2730 Herlev, Tlf Hjemmeside Ansøgningsskema Om ansøgningen Nej; Max. 2 sider i 5 eks.(lægmandssprog). Ved apparaturansøgning SKAL der vedlægges et pristilbud (i 1 eks). CV (max 1 s.) og protokol kan vedlægges (i 1 eks.)kortfattet. Vedlæg ét pristilbud, hvis der søges til køb af apparatur. Der kan evt. vedlægges én supplerende redegørelse i form af protokol, notat m.v. Medsend ikke omfangsrig dokumentation af medforfatterskab til artikler el. lign. Kun apparatur Nej; Indsend projektbeskrivelse og budget. Begge i 2 eks. Projektbeskrivelsen skal kunne forstås både af læger og ikke-læger Ansøgningsfrist Kommentarer mio. Ansøgninger under vil ikke blive prioriteret og mio. pr. år Fondsbestyr. består af formand, en læge og en advokat 16. maj 2008 Side 2/4

27 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Navn Foretrukne områder Tuborgfondet Tuborgfondets formål Tuborg Fondet er at virke for Gamle Carlsberg Vej 10 samfundsgavnlige 2500 Valby formål, særlig til Telefon: støtte for dansk erhvervsliv. Yder ikke støtte til tidsbegrænsede aktiviteter (forskningsproj. mv.) kun til varige anskaffelser eg. hosp.udstyr, apparatur el.lign. Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Jens Jordahn Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K Tlf Fax Beckett Fonden c/o Advokatfirmaet Varming & Riise-Knudsen Østergade 24 A, 1. sal Postboks 2226, 1018 København K. Telefon: (tirsdag og fredag kl. 9-16) Fax: Til læreanstalter og hospitaler, hvor der foregår videnskabelig forskning. Også til indkøb af apparatur og instrumenter. Fonden støtter bl.a. forskning i og konkrete aktiviteter til fremme af naturbeskyttelse i ind- og udland. Hjemmeside Ansøgningsskema Om ansøgningen Ansøgningsfrist Kommentarer Ja; løbende 17 mio pr år 2 måneders behandlingstid Nej; Opslag i UfL Nej; Ansøgning med eventuelle bilag indsendes til fondens sekretariat i 4 eksemplarer (1 original og 3 kopier). Ansøgninger modtages ikke pr. e- mail. 4 gange årligt (1.2, 1.5, 1.8, 1.11.) 9 mio. kr 16. maj 2008 Side 3/4

28 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Navn Foretrukne områder Augustinus Fonden Virker for almen Amaliegade 47 velgørende og 1256 Kbh. K humane, Tlf kunstneriske, videnskabelige og deslige formål. Forskning generelt. Hjemmeside Ansøgningsskema Om ansøgningen Nej Nej; Projektbeskrivelse, bugdet, cvr og se nr Ansøgningsfrist Løbende Kommentarer 16. maj 2008 Side 4/4

29 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4c Q1 - NOVANA Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Q1 - NOVANA 2008 Indledning Notatet omhandler Q for NOVANA-aktiviteter (eksklusive projekterne i relation IT og data ifm. Kommunalreformen og Nye FDCopgaver ift. fælles databaser, som findes under dagsordenens punkt 4 d). Forbruget sammenlignes dels med gennemsnitsforpligtelsen i for NOVANA og med budgettet for I gennemsnitsforpligtelsen er der taget højde for de reduktioner, der er kommet i NOVANA som konsekvens af overflytning af en række koordineringsopgaver til Miljøministeriet og en reduktion i grundet en 5 % effektvisering i bevilling på overflyttede opgaver fra amterne. I tabel 2 og 3 er basisforbruget opgjort til kostpris, dvs. uden overhead på løn. Der har ikke været nogen PL-regulering ift Sags nr.: Ref.: LMS 13. maj 2008 I forbindelse med NOVANA indgår visse udviklingsaktiviteter, der er finansieret via en fælles pulje under NOVANA, som FORS har administreret. Nye udviklingsaktiviteter vil fra 2008 blive administreret af Miljøministeriet og disse indtægter bliver eksterne. Tilsammen betyder disse aktiviteter, at aktiviteten øges ift. de rent basisfinansierede NOVANA aktiviteter, men uden det netto bør øge det samlede basistræk. Status Der budgetteres i 2008 med at anvende ca. 4,6 mio. inklusiv overhead (9 %) mere basis end den revidere NOVANA forpligtelse for Basisforbruget uden overhead budgetteres til ca. 2,5 mio. kr. eller godt 8 % over forpligtelsen. Der budgetteres med 2 årsværk (5 %) flere årsværk og 0,5 mio. kr. (5 %) mere drift end gennemsnits forpligtelsen for En andel af det ekstra årsværks og driftsforbrug modsvares af en indtægt på knap 1,3 mio. kr. fra overvågningsudviklingsprojekter, mens der er en netto udgift på godt 1,4 mio. kr. i intern handel (som burde være ca. i 0). Den manglende balance i intern handel stammer primært fra de marine område (1,2 mio. kr.) For alle delområder undtagen landovervågning (22 % lavere) og ferskvand (6 % lavere) budgetteres med et højere basisforbrug inkl. overhead end gennemsnitsforpligtelsen for : baggrundsovervågning og LMPIV (3 %): marine områder (20 %), arter og terrestriske naturtyper (17 %) samt for koordinering, udviklings opgaver m.v. (30 %). 1/9 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_c_Q1 NOVANA_maj08.doc Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr

30 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 Der er umiddelbart følgende forklaringer på et budgetterede merforbrug: FORS har udgifter til udviklingsprojekter, der var aftalt i , på ca. 1,5 mio. kr., hvor basis og midler hertil fra amterne er modtaget i , men hvor projekterne først får restindtægter i , da projektafslutninger er forsinket MAR har overført opsparede NOVANA-ressourcer fra tidligere år, som forbruges bl.a. i 2008 Der er i forudsætningerne for NOVANA regnet med en årsværkspris inkl. overhead på kr. (tabel 5), mens den faktiske årsværkspris er kr. højere, hvilket med 46 årsværk giver et merforbrug af basis inkl. overhead på næsten 1,9 mio. kr. Der igangsættes i løbet af 2008 en omfattende revisionsproces af overvågningsprogrammet, som vil kærve en større ressourceindsats. I forhold til arter og terrestriske naturtyper er de aktiviteter, som ikke er finansieret af NOVANA/DEVANO programmer ift. tidligere år trukket ud af opgørelsen over NOVANA-aktiviteter. Pr. 1. april er der anvendt ca. 22 % af budgettet, fordelt på 25 % af de budgetterede årsværk og 15 % af den budgetterede drift. Sammenlignet med fordeling af opgaverne i løbet af året, er der anvendt en ret stor andel af årsværkene ift. ferskvand (33 %) og arter og terrestriske naturtyper (34 %) (tabel 3 og 4). Status for timeforbruget er som gennemsnit en smule højt ift. den forventede fordeling af NOVANA-arbejdsopgaver hen over Indstilling Det indstilles at chefkredsen: kort drøfter status for forbruget pr , herunder afvigelse fra gennemsnitsforpligtelsden beder forskningscheferne sikre at der fra 1. maj i afdelingerne er oprettet projekt xx-2431: Revision af NOVANA med NOVANA etikette, hvor timer vedr. revision af NOVANA skal konteres tager status til efterretning. 2/9

31 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 Bilag 4-c Q for NOVANA Intro til tabellerne Opgørelsen for NOVANA omfatter: Tabel 1: per områder under NOVANA hvad DMU har forpligtiget sig til i gennemsnit pr. år at anvende (2008-priser) som gennemsnit for perioden efter justering for overførsel af en række koordineringsopgaver i 2007 til Miljøministeriet og en mindre reduktion for 5 % effektivisering på overførte amtsopgaver i 2008 (venstre del af tabel). I højre del af tabel hvad afdelingerne rent faktisk har haft af løn og driftsudgifter i Overhead er inkluderet i lønudgifterne Tabel 2: per områder under NOVANA hvad DMU har forpligtiget sig til i gennemsnit pr. år at anvende (som i tabel 1), men hvor lønudgifterne er uden overhead og i højre del af tabellen, hvad afdelingerne rent faktisk har haft af løn og driftsudgifter i 2007 Tabel 3: per aktivitet under NOVANA 2008-budgetter sammenholdt med tidsforbrug og drift Lønudgifter uden overhead Tabel 4: per område forbruget af timer og konteret indtægt og intern handel samt basisforbrug i procent af 2008-budgettet Tabel 5: sammenligning af forudsatte årsværkspriser i NOVANA med de anvendte i arbejdsprogrammet for Det skal bemærkes at timer til projekt IT- og data ifm. Kommunalreformen ikke er medtaget i opgørelsen over NOVANA projekter. 3/9

32 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4c Q1 - NOVANA NOVANA-forpligtelse DMU forbrug pr Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn inkl. OH Drift Basis Årsværk Løn inkl. OH Drift Basis ex. indtægter Indtægter Intern handel 1 Basis inkl. indtægter Afvigelse ift. budget Baggrundsovervågning 10, , LMP IV 11, , Landovervågning 1, , Ferskvand 6, , Marine områder 6, , Arter/terrestriske naturtyper 2 5, , Koordinering, udvikl. opg., køb kons. data m.v. 3 2, , I alt , Tabel 1: Samlede NOVANA-forpligtelse som gennemsnit for i 2007-priser (venstre halvdel) sammenholdt med forbrug pr Minus ved intern handel betyder en intern indtægt fra anden afdeling. Tabel noter: 1) Summen for intern handel kan ikke forventes at blive 0, da der i løbet af året indgås konkrete aftaler om bl.a. tværgående indsatser som betyder af afdelingerne kan mangle nogle af de interne indtægter, som bl.a. FORS har budgetteret som intern overførsler (udgifter). Afvigelser kan også skyldes at interne indtægter er blevet bogført som interne eller først medtaget det efterfølgende år. 2) I forhold til NOVANA-forpligtelsen har fordelingen mellem årsværk og drift været et skøn. I forhold til tidligere år, er der nu kun medtaget udgifter som er direkte relatret til NOVANA-programmet. Der indgår endvidere 1 mio. kr. i 3) Dette omfatter den overordnede tværgående, koordinerende opgaver som DMU har i relation til NOVANA, restmidler til F&U tværgående indsatser, midler til køb af visse fælles eksterne data under NOVANA (som klimadata, CHR og GLR-data m.v.), Standat-sekretariatet samt drift til ekstern konsulent (natsommerfugle, flagermus) samt tilskud fugleovervågning til DOF. Størstedelen af driftsudgifterne falder i 2. halvår blandt kontraktafregninger, køb af data m.fl. 4/9 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_c_Q1 NOVANA_maj08.doc

33 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 NOVANA-forpligtelse Forbrug primo Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn eks. OH Drift Basis eks. OH Årsværk Løn eks. OH Drift Basis ex. indtægter Indtægter Intern handel 1 Basis eks. OH Afvigelse ift. budget Baggrundsovervågning 10, , LMP IV 11, , Landovervågning 1, , Ferskvand 6, , Marine områder 6, , Arter/terrestriske naturtyper 2 5, , Koordinering, udvikl. opg., køb kons. data m.v. 3 2, , I alt , Tabel 2: Som tabel 1, men hvor lønudgifterne er uden overhead. 5/9

34 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn eks. OH DMU budget 2008 Forbrug primo Drift Indtægter Intern Basis eks. Årsværk Løn eks. handel OH OH Drift Indtægter Intern handel Basis eks. OH ATMI i alt: 21, , Baggrundsovervågning: 13, , NOVANA Center for luftdata 2, , NOVANA Stationspasning 0, , NOVANA analyser og metoder 1, , NOVANA BOP-FDC 2, , NOVANA BOP Stationsnetværk 6, , NOVANA BOP naturovervågning 1, , LMPIV 7, , NOVANA LMP 7, , FEVØ i alt: 8, , Landovervågning: 1, , Landovervågning - LOOP 1, , LOOP konsulentopgaver 0, , Ferskvand (vandløb, søer, hydrometri): 6, , Fagdatacenter aktiviteter 5, , NOVANA Screening pesticider 0, , Kvalitetssikring modellering NOVANA 0, , Fagmøder FEVØ 0, , Ny metode havbelastning 0, , Næringsstofreduktion - Havbelastning 0, , Habitatsdir. mosetyper:økohyd. forudsætninger 0, , Koordinering 0, , Standat 0, , MAR i alt 7, , Marine områder: 7, , /9

35 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA Forureningsovervåg. på havområde 1, , Fagdatacenter og edb-udvikling 3, , Afstrømningsdatabase 0, Overvågning af bundfauna 0, , Overvågning miljøfarlige stoffer 0, , Overvågning biologiske effekter 0, , Stenrevsovervågning (KDA) 0, , Overvågning modellering 0, , AM i alt 0, , Arter/terrestriske naturtyper 0, , Sæltællinger i indre danske farvande 0, , TERI i alt 1, , Arter/terrestriske naturtyper 1, , Økohydrologi-tværg. NOVANA-projekt 0, Fagdatacenter, biodiversitet 1, , VIBI i alt 5, , Arter/terrestriske naturtyper 5, , Økohydrologi-tværg. NOVANA-projekt 0, , Fagdatacenter, biodiversitet 2, , Feltstationer (Tipperne) 0, , Overvågning skarv 0, , Overvågning fugle i Vadehavet 0, , Tøndermarsken 0, , Rødliste 0, , Midvinter Fugletællinger 0, , Vandfugletællinger 0, , FORS inkl. gennemløb 1, , Koord., udvikl. opg., fælles data m.v.: 1, , NOVANA Eksterne ydelser 0, , NOVANA Interne ydelser 0, , Standat 0, , NOVANA 1, , /9

36 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 I alt DMU 45, , Tabel 3: Budgetterede NOVANA aktiviteter fordelt på afdeling og NOVANA-områder sammenlignet med time- og driftsforbruget pr Lønudgifter er uden overhead. 8/9

37 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4c Q1 - NOVANA Årsværk Drift Indtægt Intern handel Basis i alt Forbrug i % af budget Forbrug i % af budget Konteret i % af budget Konteret i % af budget Forbrug i % af budget Baggrundsovervågning LMP IV Landovervågning Ferskvand Marine områder Arter/terrestriske naturtyper Koord., udv. opg., køb kons. + data m.v I alt Tabel 4: Forbruget pr i procent af 2008-budgettet for NOVANA-områderne. Område NOVANA-forudsætning Faktisk årsværkspriser Baggrundsovervågning LMP IV Landovervågning Ferskvand Marine områder Arter/terrestriske naturtyper Koord., udv. opg., køb kons. + data m.v Gennemsnit Tabel 5: Årsværkspriser inkl. 116 % overhead (i kilo kr.) i NOVANA-beregningsforudsætninger (2007-niveau) sammenlignet med de faktisk anvendte årsværkspriser i arbejdsprogrammet for I DMU s takstblad for 2007 er der følgende takster: Forskningschefer: Seniorforsker: Forsker: 849 EDB-medarbejder: 725 Laborant/TAB: 651 9/9 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_c_Q1 NOVANA_maj08.doc

38

39 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4d Q1 - IT og data Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Q1-2008: Projekt IT og data ifm. Kommunalreformen og Nye FDCopgaver ift. fælles databaser m.v. Sags nr.: Ref.: LMS 14. maj 2008 Indledning Punktet omfatter Q1-status pr for de to projekt relateret til IT og data ifm. Kommunalreformen : Selve investeringsplanen projekt xx-8002 IT og data ifm. Kommunalreformen som overordnet omhandler etableringen af de fælles databaser vedr. natur, vandløb, søer, havet og luften samt fagsystemerne vedr. landbrugsdata (AGRI) og hydrometri (ODA) (tabel 2) Projekt xx-8001 Nye FDC-opgaver ifm. fællesdatabaser m.v., som dels omhandler drift, vedligeholdelse og færdiggørelse og efterfølgende videreudvikling af de fælles databaser, ekstra kvalitetssikringsopgaver o.l. (tabel 3) Det er tidligere beskrevet at etableringen af de fælles databaser især i forhold til overfladevand er blevet udskudt grundet en række udefra kommende faktorer. Det betyder, at de driftsopgaver, der skulle laves under projekt xx-8001 i 2007 og staren af 2008 har været af beskedent omfang. Til gengæld er nogle af timerne fra dette projekt anvendt til de ekstra opgaver, der har været med at bidrag til at sikre amternes data, afhjælpe fejl og mangler i de fagsystemer som amternes data blev overført til og merarbejde for de lange opstartsforløb ift. overfladevandsområdet, standardiseringsarbejde i fælles offentlig regi m.v. Opgaver og ressourceforbruget er derfor vurderes under et for xx-8001 og xx-8002 i 2007 og 2008 og det vil også være tilfældet i 2008, hvor en stor del af arbejdet med at færdiggøre de fælles databaser på overfladevand, luftområdet og naturområdet vil foregå. Status Projekt xx-8002 (investeringsplanen): Der er pr stort set anvendt det antal budgetterede timer for perioden men kun 52 % af driftsbudgettet (tabel 2). Der er endnu nogle konsulenttimer (dvs. som forventes at skal købes som en ekstern ydelse) som ikke er disponeret samt en mindre reserve af ufordelte timer til løsning af uforudsete opgaver/opgaver der kræver ekstra ressourcer. Nogle af konsulenttimerne er allerede disponeret under igangværende kontrakter og vil 1/8 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_d_Q1 it og data_maj08.doc Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr

Globaliseringens klimatiske udfordringer

Globaliseringens klimatiske udfordringer Globaliseringens klimatiske udfordringer Indlæg den 3.9.2008 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Klimasekretariatet Aarhus Universitet www.klima.au.dk Regionens globaliseringsstategi Hvor påvirker

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Chefmøde 1. september 2006 Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia

Chefmøde 1. september 2006 Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia Chefmøde 1. september Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia Danmarks Miljøundersøgelser Sekretariatet J.nr.: 042/101-0005 Ref.: ssje+jcp 25. august Mandag den 4. september starter DMU implementeringen

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces.

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces. Chefmøde den: 30. september 2010 Røsnæs Hotel og kursuscenter REFERAT Til stede: Henrik Sandbech (HS), Jesper Madsen (JM), Niels Kroer (NK), Bo Riemann (BRI), Flemming Skov (FS), Christian Kjær (CKJ),

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital Budgetlægning Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter Amager og Hvidovre Hospital, Københavns Universitet 1 På Amager Hvidovre Hospital er forskningen en del af hverdagen >500

Læs mere

EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi

EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi v. Nina Espegård Hassel & Lisbeth Gregersen EuroCenter Forsknings- og Innovationsstyrelsen ISSH Netværket, Århus 29. januar 2009 Hvad skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Department of Computer Science Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Christen Artagnan Sørensen DIKU Research Support Udvalgte muligheder for tilskud til samarbejder Tilskud til ansættelse

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

NorthPestClean. - Et demonstrationsprojekt

NorthPestClean. - Et demonstrationsprojekt NorthPestClean - Et demonstrationsprojekt Morten Bondgaard, Region Midtjylland LIFE+ information Session 2011, Slagelse d. 25. marts 2011 25-03-2011 www.northpestclean.dk 1 Indhold Høfde 42 Valg af program

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere