OBS! Mødet afholdes på Roskilde øst (NBI) i Laboratoriet (K1.36). Frokosten indtages i DMU s kantine som sædvanligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS! Mødet afholdes på Roskilde øst (NBI) i Laboratoriet (K1.36). Frokosten indtages i DMU s kantine som sædvanligt."

Transkript

1 Chefmøde Tirsdag den 20. maj 2008 kl Punkt 01 - Dagsorden OBS! Mødet afholdes på Roskilde øst (NBI) i Laboratoriet (K1.36). Frokosten indtages i DMU s kantine som sædvanligt. Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: KIB/FORS 15. maj ) Meddelelser a) Opfølgning fra tidligere chefmøder. Bilag v. FORS/KIB b) Skriftlige meddelelser. Bilag v. FORS/KIB i) Konference vedr. 10-året for vedtagelsen af Århuskonventionen ii) Orientering om fælles introduktionskurser for nye medarbejdere i DMU iii) Evaluering af praktikordning for klasser iv) Orientering om forskningsstøtteenheden v) FI/EuroCenter-informationsmøde om FP7 s 3. call vi) Orientering om Alter-Net vii) viii) Orientering om projekt vedr. nye miljøfremmede stoffer Orientering om høringen Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? c) Gensidig orientering om Succeshistorier 3) Personale 4) Økonomi og diverse Q1-opdateringer a) Q1 - Økonomisk afrapportering. Bilag ved SEK/MASH eftersendes b) Q1 Investeringsoversigt. Bilag v. SEK/MASH - eftersendes c) Q1 - NOVANA. Bilag v. FORS/LMS d) Q1 - IT/Dataprojekt. Bilag v. FORS/LMS e) Q1 - PURE opdatering. Bilag v. FORS/KIB f) Q1 - Rapportpipeline. Bilag v. SEK/SSJE g) Statestik vedr. CapNordic. Bilag v. SEK - eftersendes 5) Oplæg til møder mellem MIM og DMU 6) KFT. Orientering v. LMO/SBI 7) Initiativer til uddannelser v. AU. Bilag v. FORS/LOW 8) Orientering vedr. undervisning på Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, AU. Bilag v. FEVØ/KNI 9) Oversigt over DSF-ansøgninger. Bilag v. FORS/PVM 10) Afslutning af caféprojektet Vurdering af virkning af projekter på natur og miljø. Bilag v. FORS/PNJ 11) Fremtidige emner til Miljøbiblioteksbøger. Bilag v. SEK/JCP 12) Vedr. Formulering af kontrakttekst angående ophavsret og rettigheder til at udnytte resultaterne i aftaler mellem DMU og Miljøstyrelsen. Bilag v. SEK/BL 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_01_dagsorden.doc

2 Chefmøde 20. maj 2008 Dagsorden 13) Udskiftning af DMU s leverandør på telefoni- og datakommunikationsområdet. Bilag v. IT/SDC 14) Indkaldelse til Halvårsstatus. Bilag v. SEK/FORS - eftersendes 15) Procespapir for fremtidige chefmøder. Bilag v. FORS/KIB - eftersendes 16) Evt. 2/2

3 Chefmøde Tirsdag den 20. maj 2008 Punkt 2 a - Opfølgning fra tidligere chefmøder Bilag Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib/fors 13. maj 2008 Opfølgningsliste fra chefmøder Fra Chefmøde den 24. januar 2008 Ad pkt. 9. Informationsplan JCP redegjorde for DMU s plan for formidling og kommunikation Cheferne godkendte: - planen vedr. mini-kampagner - de arktiske aktiviteter skal dog sammentænkes - at DMU s informationsudvalg nedlægges og at drøftelser i den forbindelse i stedet tages op ved chefmøderne Ansvarlig afd./person og evt. deadline SEK/JCP Cheferne JCP bemærkede at en Miljøbiblioteksbog om Drivhusgasser, som SYS vil udarbejde, mangler på oversigten over Miljøbiblioteksbøger i Følgende blev bemærket til punktet om udnyttelse af DMU s hjemmeside: NK: Job-siden bør være nemmere at komme til. HLO: Den engelske del bør forbedres. KNI: Hjemmesiden skal målrettes DMU s kunder i højere grad man bør i den forbindelse. tænke kommunerne ind i hjemmesiden, så forvaltningsdelen træder klarere frem. LOW: Hjemmesiden bør være mere fremadrettet, så man tydeligt kan se fremtidige arrangementer og ikke kun beskrivelse af arrangementer der HAR fundet sted. JCP går videre med de fremkomne forslag, og det blev besluttet specifikt at tage udviklingen af DMU s hjemmeside op på et af de kommende chefmøder (når der foreligger forslag til ny AU-hjemmeside-struktur). Fra Chefmøde den 5. marts 2008 Ad pkt. 9. Klima herunder PEER-initiativet SBI orienterede om, at AU s Klimasekretariat har igangsat to konferenceinitiativer: En i november, der markerer 10-året for Århus-konventionen (DMU indgår i planlægningen) og en i marts med titlen Climate Changes, Sustainability and the Post-2012 Regime. For sidstnævnte konference deltager KNI, FS og Mads Forchhammer i en 1/3G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_a_Opfoelgning_chefmøde_april_08.doc KNI, FS og

4 Bilag til pkt. 2a ved chefmødet den 20. maj 2008 arbejdsgruppe, der skal formulere et af konferencens temaer (Theme 2: Biodiversity and ecosystems under climate change - impacts, feedbacks and adaptation possibilities). En beskrivelse af temaet med potentielle foredragsholdere vil blive forelagt chefkredsen. Fra Chefmøde den 9. april 2008 Ad pkt. 2. Meddelelser 2a) Opfølgning fra tidligere chefmøder Opslag af samfinansieringsstipendier Der er endnu ingen afklaring på processen omkring koordineringen af ansøgninger til de af FI udbudte samfinansierede stipendier. Phd.-skolen v. NAT holder møde d.d. (9/4 2008) og behandler dette emne. LOW informerer chefkredsen om udfaldet af mødet og koordinerer processen for så vidt angår ansøgninger i samarbejde med NAT, DJF og SAM. Mads Forchhammer LOW Ansøgninger gennem forskerskoler, der ikke har ophæng på AU koordineres af DMU s kontaktpersoner selv. LOW vil i øvrigt forsøge at kombinere erhvervs-ph.d.-ansøgninger med samfinansieringsstipendierne. Kampagne for tiltrækning af specialestuderende LOW og JCP indkalder til et møde på tværs af afdelingerne i Roskilde mhp. at tilrettelægge en besøgsdag, hvor studerende kan besøge DMU s forskellige afdelinger. HS opfordrede i øvrigt til at afdelingerne vedligeholder hjemmesiderne med ideer til speciale-projekter. 2b) Skriftlige meddelelser Process for Natur- og Miljøovervågningen TMI orienterede om, processen for revisionen af NOVANA/DEVANO. Afklaringen vedr. organiseringen af revisionen sker 1. maj, de politisk/administrative behov forventes omkring 1. juni og koncernledelsen forventes at godkende et revideret budget omkring 1. oktober. LOW og JCP LBI TMI meddelte desuden, at DHI nu har sendt deres endelige rapport vedr. deres bud på udførelse af overvågningsopgaverne. Det blev aftalt at DMU vil reagere overordnet på DHIs rapport ved at præge projektgruppens rapport med synspunkter. [Til orientering har Lilian van der Bijl, FORS udarbejdet udkast med DMU s overordnede kommentarer. Udkastet sendes til chefkredsen for eventuelle yderligere bemærkninger.] Lilian van der Bijl vil vende tilbage, når der foreligger yderligere i sagen. Forskerbesøg fra DPU Ideen om at arrangere et møde mellem DPU og DMU blev bakket op af afdelingerne. PVM fortsætter dialogen m. DPU om dette. Ad pkt. 6. DMU s Klimaaktiviteter IMPACT PVM JM/HLO 2/3

5 Bilag til pkt. 2a ved chefmødet den 20. maj 2008 SBI informerede om bilaget vedr. projektet IMPACT, et projekt støttet af Nordisk Kulturfond, som kobler klima, kunst, og teknologi, og hvor en kunstner tilknyttes et klimaorienteret projekt. Kunstnerens udgifter bliver betalt af Alexandra Instituttet. Kunstneren Janine Randerson fra New Zealand, har udtrykt interesse i at blive koblet til bl.a. projektet CLIMAITE (TERI) og projektet vedr. Satellite tracking of animals (AM). JM og HLO giver SBI besked om hvorvidt der er interesse for at indgå i projektet. Andre interesserede afdelinger kan ligeledes meddele dette til SBI. Ad pkt. Evt OBH orienterede om, at nye projektlederkurser er på vej til efteråret. OBH orienterer chefkredsen når konkrete oplysninger om kurserne foreligger. OBH 3/3

6

7 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde Tirsdag den 20. maj 2008 Punkt 2b Skriftlige meddelelser Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Direktionen/sekretariatet/chefkredsen har skriftlige meddelelser vedrørende: Ref.: kib 15. maj 2008 i) Konference vedr. 10-året for vedtagelsen af Århuskonventionen... 2 ii) Orientering om fælles introduktionskurser for nye medarbejdere i DMU iii) Evaluering af praktikordning for klasser iv) Orientering om Forskningsstøtteenheden v) FI/EuroCenters introduktionsmøde til FP7 s 3. call vi) Orientering om Alter-Net vii) Orientering vedr. projekt om nye miljøfremmede stoffer viii) Orientering om høringen Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? /17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

8 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 i) Konference vedr. 10-året for vedtagelsen af Århuskonventionen Programmet for Konferencen The Role of Information in an Age of Climate Change er ved at være udarbejdet. Seneste udkast kan ses nedenfor: 2/17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

9 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 The Role of Information in an Age of Climate Change An International Conference to mark the 10th Anniversary of the Aarhus Convention 3/17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

10 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj November 2008 University of Aarhus, Denmark The Role of Information in an Age of Climate Change November 2008 University of Aarhus, Denmark An International Conference to mark the 10th Anniversary of the Aarhus Convention 1. Background Ten years ago, in June 1998, 35 States and the European Community at a pan European ministerial conference signed the UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision making and Access to Justice in Environmental Matters in Aarhus. To celebrate this, the French Presidency of the European Union, the Danish Ministry of Climate and Energy, European Environment Agency, the United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE), the Municipality of Aarhus, and the University of Aarhus will jointly host a conference. The National Environmental Research Institute (NERI), Aarhus University, and the Climate Secretariat, Aarhus University, together manage the practical organisation of the conference. The conference brings together leading scientists; policy makers; authorities; NGO s; stakeholders from business and business organisations etc. to discuss how to promote public participation in addressing climate change and its effects and in developing adequate responses, by facilitating feedback, debate and partnership in climate change activities and in governance. 2. Partners: 4/17

11 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 ECE) French Embassy: French Presidency of the EU Danish Ministry of Climate and Energy United Nations Economic Commission for Europe (UN European Environment Agency (EEA) Aarhus Municipality University of Aarhus (AU) 3. Objective The conference will address synergies across the first two pillars of the Aarhus Convention and examine the broader implications of these interactions for an advanced implementation of Article 6 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the New Delhi work programme on Article 6 of UNFCCC. The conference will focus in particular on the role of public access to environmental science based information and public participation as provided under regulatory instruments facilitated by the Aarhus Convention that are crucial to local, regional and global success of the UNFCCC. Key topics of the conference are: The importance of scientific based environmental information and findings as a basis for political awareness as well as for the public awareness on climate issues; The importance of public participation as a procedural system by which accepted scientific environmental information is necessarily an integrated part of decision making on adaptation and mitigation policies, and public participation as a means by which political and social values and tradeoffs are incorporated into political decisions; Access to environmental information that can provide synergy between mitigation measures and adaptation needs. 4. Outcome No formal declaration is expected; the outcome of the conference will be a statement from the organisers. 5. Practicalities Date: November 2008 Venue: Aarhus University 5/17

12 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Duration: 2 day Format: Major key note speech to open Presentations covering the key themes by invited High level panel discussion Reception Speakers: Limited number only (10) Language: Audience: 200 podcasts ) International outlook, high profile English Open to all interested (i.e. no registration fees) max. Presentations should be filmed and streamed Presentations should be available for download (as 6/17

13 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Day 1: Thursday 13 November Environmental Information and Public Participation Time Session Speaker 12:30 13:00 Registration (incl. Coffee) 13:00 13:10 Welcome Rector Lauritz B. Holm Nielsen, University of Aarhus, 13:10 13:30 Opening address 1 Ambassador Mrs. Bérengère Quincy, Ambassade de France au Danemark 13:30 13:50 Opening address 2 Danish Minister of Climate and Energy, Connie Hedegaard 13:50 14:10 Opening address 3 Executive Director Jacqueline McGlade, EEA 14:10 14:45 Break (coffee and tea) 14:45 16:45 Access to environmental information 14:45 15:00: Member of the Danish Parliament and Former Minister of the Environment and Energy Svend Auken (the Danish chair for the conference in 1998) on the topic of: The ambitions behind the legal rights on access to information and public participation in Aarhus Convention and the need for such rights in the implementation of UNFCCC 15:00 15:15: Dr., Marc Pallemaerts, Professor of European Environmental Law, University of Amsterdam & Université Libre de Bruxelles on the topic of: Greater access to environmental information on climate change initiatives, policies and results and the importance of ownership to information 7/17 15:15 15:30: Hanne Bach, Director of Reseach, NERI/Arhus University on the topic of The need for involvement of scientist together with other

14 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 part of the public in the decision making process 15:30 15:45: Dr. Henrik Balslev, Professor of Biological Science, University of Aarhus on the topic of Depth and breadth of coverage, applicability and usefulness of the scientific environmental data on the consequences of climate change with examples from the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 16:00 16:15 Coffee break 16:15 17:00 Panel discussion 17:00 17:15 Wrap up 18 Reception at the Aarhus City Hall 15:45 16:00: Speaker Confidentiality and assess to information a balancing of interest in the handling of energy efficiency and other means in the climate change policy Richard Klein (Stockholm Environmental Institute)? 8/17

15 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Day 2: Friday 14 November Public participation 8:30 9:00 Good morning (incl. coffee) 9:20 11:20 Public Participation 9:00 9:20 Keynote Opener Jeremy Wates, Secretary of the Aarhus Convention, UNECE, Geneva on the topic of Improving synergies between the Aarhus Convention and the UNFCCC by access to environmental information, 9:20 9:35: Jerzy Jendroska, Member of the Aarhus Convention Compliance Committee on the topic of Public participation and access to information on climate data as part of the governance at the local level 9:35 9:50: Dr., Jonas Ebbesson, Professor of Environmental Law, University of Stockholm; Member of the Aarhus Convention Compliance Committee on the topic of Public participation as a legal instrument and the importance of the convention in the fulfilment of the UNFCCC 9:50 10:05: Dr. Laurance Tubiana, Professor, Director of the Institute for Sustainable Development and International Relations (ID DRI), Paris on the topic of NGO s participation in the decision making process and its practical impact on the development of adaptation 10:05 10:20 John Hontelez (Secretary-General, EEB) on the topic of Democracy and the importance of real access to climate related environmental information, 9/17

16 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj :20 10:35: Nicole Notat, President of Vigeo, Paris on the topic of Companies corporate social responsibility and their interest in participation in the decision making on climate issues 10:35 11:00 Coffee break 11:00 11:30 Panel discussion 11:30 12:00 Wrap up Executive Director Jacqueline McGlade, EEA 12:00 12:15 Closing Remarks? 12:15? Lunch 10/17

17 Bilag til pkt. 2b ved chefmødet den 20. maj 2008 ii) Orientering om fælles introduktionskurser for nye medarbejdere i DMU Som en udløber af personalekonferencen har SEK afholdt fælles medarbejderintroduktion, i form af to pilotkurser. Både kursernes form og indhold er i store træk blevet vel modtaget af såvel oplægsholdere som deltagere. SEK er klar til at gå i en mere regelmæssig driftsfase med introduktionskurser. Som udgangspunkt afholdes kurserne fire gange årligt, to gange i Roskilde og to gange i Jylland. De væsentligste overskrifter på kurset er: DMUs historie og strategi v/ Henrik Sandbech Introduktion til nøglefunktioner og personer (IT afd., Informationssektionen, Økonomisektionen) Præsentation af et videnskabeligt tema som er aktuelt i DMU. Fælles refleksion over temaet at være ny i DMU. Kurserne afholdes med nogle lokale tilpasninger af bl.a. introduktion til sikkerhed/beredskab og bibliotekarerne. I øvrigt falder medarbejderintroduktionen i 3 faser, som også kan bruges til at belyse arbejdsdelingen mellem SEK og afdelingerne. Fase 1 er perioden fra man tilbydes ansættelse og til man faktisk tiltræder. I denne perioder påhviler den primære informationsopgave SEK. Det vil bla. ske gennem et velkomstafsnit på hjemmesiden, hvor nyansatte vil modtage logon-information sammen med ansættelsesbrevet. Indholdet er primært information om DMUs organisation, personalepolitikker, kørselvejledninger, information om AU osv. Fase 2 begynder når man tiltræder. Her træder introduktion til opgaver og nære kollegiale relationer i forgrunden og derfor er den primære informationsopgave i sagens natur afdelingernes. SEK vil dog formidle viden og erfaringer, som opsamles på selve introduktionskurserne. Kursuslederen opnår stor indsigt i hvordan nye medarbejdere oplever at blive modtaget, og det er vigtigt at denne viden stilles til rådighed for afdelingerne. Fase 3 er selve introkurset og eventuelle opfølgningsaktiviteter i form af mere specialiserede workshops, rettet mod forskellige grupper. Det kan 11/17 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_02_b Skriftlige meddelelser.doc

18 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 være kortere workshops i PURE, Capnordic eller Bazaren, hvor indholdet skal tilpasses forskellige målgrupper. SEK er tovholder i fase 3. Rollen som kursusleder vil blive varetaget på skift af Søren Skovsgaard, Lizzi Edlich og Mette Bjørnlund. Det overordnede ansvar for udvikling af kurset og dets form og indhold er dog fortsat placeret hos Søren Skovsgaard. iii) Evaluering af praktikordning for klasser De involverede nøglepersoner i Roskilde-afdelingerne har holdt et evalueringsmøde efter at der er gennemført to hold praktikanter efter den nye ordning med åbent opslag af hold á 4 elever to gange årligt som er slået op på vores hjemmeside: Der havde første gang, hvor ordningen var meget ny, været to elever, anden gang fire. Eleverne havde været entusiastiske - flere var kommet langvejs fra efter at have fundet opslaget på dmu.dk - og havde ikke kendt hinanden forlods. Det er en forudsætning for gennemførelsen, at cheferne fortsat bakker op om, at medarbejderne bruger tid på opgaven. Det blev aftalt at fortsætte med hold á 4 elever, idet de dog deles i grupper på to når de skal i laboratoriet. Der lægges vægt på en kombination af "sikre vindere", dvs. simple og robuste forsøg, kombineret med evt. feltbesøg. Vi vil også holde fast i at slutte af med at lade eleverne skrive en lille artikel til hjemmesiden som et konkret udbytte af opholdet. iv) Orientering om Forskningsstøtteenheden Forskningsstøtteenheden (FSE) ved Århus Sygehus har i en periode også serviceret AU's hovedområder (altså kun 8000C). Denne service udvides nu (finansieret centralt af AU) til hele det nye AU. Enheden kan tilbyde hjælp til alle faser vedr. ansøgninger, dvs. idefasen (sparring med forskere, afsøgning af mulige bevillingsgivere), ansøgningsfasen (tjek af formalia vedr. ansøgninger, budgetlægning, partnersøgning, feedback på projektbeskrivelse etc.), projektforberedelse (re- 12/17

19 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 budgettering, forberedelse af kontraktforhandlinger). FSE tilbyder at stå for projektadministration på større f.eks. EU-projekter, hvor AU er koordinator. Det forudsættes at administrationen betales over projekterne. En større database over bevillingsgivere er under etablering, hvorefter alle forskere ved AU vil kunne logge sig et forskningsintranet og få adgang til relevant og opdateret information om finansieringsmuligheder, deadlines, vilkår osv. Der arrangeres 3 informationsmøder (Roskilde, Silkeborg og Kalø), hvor FSE vil præsentere sig selv og deres servicetilbud. Vedlagt oversigt over fondsmuligheder til køb af apparatur udarbejdet af FSE. v) FI/EuroCenters introduktionsmøde til FP7 s 3. call I anledning af, at der til sommer offentliggøres nye indkaldelser på flere fagområder under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7), arrangerer Forsknings- og Innovationsstyrelsen v/eurocenter en række informationsmøder, som har til formål at orientere danske forskningsinstitutioner, virksomheder samt øvrige interessenter om mulighederne for at søge støtte til fælleseuropæiske projekter indenfor de forskellige programmer. På det tema-område, som under FP7 har fået navnet Miljø (inklusiv klimaforandringer) planlægges i dagene den 27. og den 28. august 2008 to møder af en eftermiddags varighed. Det ene af møderne skal foregå i hovedstadsregionen; det andet forventes at blive placeret i Jylland. DMU varetager at være FIST samarbejdspartner ved begge af disse arrangementer, hvor mødet den 27. august foregår på DMU i Roskilde og mødet den 28. august kommer til at foregår på Aarhus Universitet i forbindelse med det naturvidenskabelige fakultet. Programmet vil i grove træk komme til at se således ud: Uformel opstart klokken med sandwich og vand. Formel opstart klokken Arrangement slut senest klokken /17

20 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 Dagsorden: Velkomst v/vært/samarbejdspartner for arrangementet (5 min) Præsentation af dagens program - med plads til forventnings-input fra deltagerne v/eurocenter (max 15 minutter) FP7 kort fortalt v/eurocenter (10 minutter) Grundig og overbliksskabende gennemgang af de faglige aspekter af den aktuelle indkaldelse v/komm-rep eller anden fagkompetent ressourceperson (60 minutter) Pause (15 min) Hvorfor overhovedet være med i et EU-projekt? v/erfaren FPprojektdeltager - eller alternativt evaluator - (15 minutter) Regler for deltagelse samt konstruktive overvejelser omkring strategisk konsortieopbygning v/ EuroCenter (30 min) Hvad kan EuroCenter hjælpe med? v/eurocenter (10 min) Økonomi i FP7 ansøgningerne - why and how v/vært for arrangementet (20 min) Tak for i dag og indsamling af evalueringsskemaer v/eurocenter vi) Orientering om Alter-Net Indledning Alter-Net er et FP6 Network of Excellence, som har til formål at skabe durable institutional integration of European biodiversity research capacity. Alter-Net er et konsortium ledet af CEH med ca. 23 partnere, incl. DMU. Flemming Skov, VIBI er DMU s ankerperson og TMI er medlem af Alter-Nets Council. VIBI, SYS, TERI og FEVØ har været involveret i projekter/aktiviteter i Alter-Net. Afslutning af NoE-projektet Alter-Net I maj 2008 annonceres et nyt internationalt tidsskrift på science-policy grænsefladen (INBO, Belgien). SYKE (Finland) vil i Alter-Net s sidste fase (2008/09) lede et tværdisciplinært bioenergi-biodiversitet pilotprojekt. Paul Henning Krogh, TERI er DMU s kontaktperson. Der afholdes en international konference marts Videreførsel af Alter-Net Alter-Net kan givetvis blive en vigtig strategisk platform for tværfaglig biodiversitetsforskning bl.a. på grund af LTER-Europe, som er et net- 14/17

21 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 værk af ca. 100 biodiversitetsforskningssites over hele Europa. DMU er pt. ikke med i LTER-Europe, men arbejder på at etablere en dansk infrastruktur for biodiversitetsforskning og ecoinformatics, der dels skal linkes til det europæiske ESFRI projekt (gennem LifeWatch) og dels til GBIF, der er det internationale netværk for biodiversitetsdata. Der søges midler hertil fra Globaliseringsfonden (ansøgningsfrist 6. maj 2008). Især for VIBI har området høj prioritet, og VIBI vil tilvejebring i størrelsesordenen 1 årsværk/år i de kommende år. DMU støtter derfor videreførslen af Alter-Net. Der er udarbejdet et Memorandum of Understanding (MoU) om et forpligtende samarbejde mellem de deltagende institutioner som forventes underskrevet efteråret Kerneaktiviteterne i det fremtidige Alter-Net bliver beskrevet i en række appendices til MoU, og omfatter: Internal communication (Alter-Net web-site) Common research strategy Communication and knowledge transfer Common training programme Data sharing policy LTER-Europe Life Watch Interdisciplinary research. Der skal etableres et sekretariat til at sikre den nødvendige koordination og derudover forventes de deltagende institutioner at medvirke aktivt/være lead i de konkrete aktiviteter. Et vigtigt aspekt er videreførsel af LTER-Europe netværket, for DMU s vedkommende etablering af 1-2 LTER sites. Finansiering Et foreløbigt skøn over behovet for ressourcer (in cash) er pr. år. De største poster er sekretariat ( ), LTER-Europe ( ) og sommerskole ( ). Det nuværende Alter-Net konsortium er en blanding af små og store organisationer, bemidlede og mindre bemidlede og dækkende hele EU. Minimumskriteriet for medlemskab er, at man deltager i council møder og aktivt bidrager til arbejdet i en eller flere af kerneaktiviteterne. Finansieringen in cash foreslås tilvejebragt ved at de større institutioner betaler ca hver, medens de mindre institutioner betaler efter evne. 15/17

22 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 PEER-institutionerne forventes at have en betydelig rolle, da alle bortset fra ISPRA er med. Der bliver lavet et beslutningsgrundlag til PEERmødet august 2008, hvor det foreslås, at hver institution bidrager med in cash pr. år i en femårig periode forudsat tilfredsstillende årlige evalueringer. Det foreslås videre, at PEER løbende diskuterer og præger arbejdet og udøver sin indflydelse via sine repræsentanter i Alter- Net s council og management board. vii) Orientering vedr. projekt om nye miljøfremmede stoffer DMU bliver medlem af NORMAN. NORMAN er i dag et EU-projekt med det primære formål at etablere et netværk af institutioner, som arbejder med forekomst og miljømæssig effekt af nye miljøfremmede stoffer i miljøet med henblik på udveksling af viden. EU-projektet afsluttes august 2008 og videreføres derefter som et permanent netværk af betalende medlemmer. NORMAN bidrager til erfaringsudveksling gennem: Databaser med rapporter, måleresultater og GC-MS spektre for nye stoffer Møder o Ekspertgruppe møder (10-15 deltagere) om udvalgte emner o Workshops ( deltagere) o Information om diverse møder og information om anmodning om forslag til EU-forskningsprogrammer Nyhedsbreve med resume af nyeste viden om udvalgte stoffer QA/QC aktiviteter Formidling fra NORMAN: Databaser og anden information om og fra NORMAN findes på NORMAN sender mail til den nationale kontaktperson, når der er nyt. Susanne Boutrup, FORS er kontaktperson for Danmark, og sørger i den forbindelse for at videresende NORMAN-informationer til relevante personer. Susanne vil fremover være DMUs kontakt person. For at få det optimale ud af medlemskabet opfordres medarbejdere, som arbejder med miljøfremmede stoffer til at kontakte Susanne for at komme på NOR- MAN-maillisten. 16/17

23 Punkt 2b Skriftlige meddelelser ved chefmødet d. 20. maj 2008 viii) Orientering om høringen Biodiversitet 2010 hvordan når vi målene? Teknologirådet har udarbejdet et katalog, som samler de overordnede forslag til initiativer (herunder DMU s), som blev fremsat på henholdsvis høringen den 15. maj 2007 og seminaret den 4. april Kataloget kan ses på følgende link: Til øvrig orientering har Miljø- og Planlægningsudvalget rejst spørgsmål til ministeren om de initiativer, som er beskrevet i kataloget: m/356/index.htm 17/17

24

25 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Større fonde der giver støtte til apparatur indenfor det naturvidenskabelige område Navn A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Esplanaden København K Tlf m Mette Olsen Brødrene Hartmanns Fond Brødrene Hartmanns Fond Klampenborgvej Kgs. Lyngby Tlf onden.dk Familien Hede Nielsens Fond Direktør Leif Hede Nielsen, Holmboes Alle 1, 11., Postboks 509, 8700 Horsens, tlf Foretrukne områder Videnskabelige formål, særlig lægevidenskaben. Sociale, humanitære, videnskabelige formål. Uddannelse. Alt efter bestyrelsens beslutning. Apparatur. Større forskningsproj. + enkeltpersoners konf. deltagelse ell. lign. Hjemmeside k n.dk Om ansøgningen Bør indeholde: formål og baggrund for projektet projektets ansvarlige institutioner/personer budget samt for institutioner senest reviderede årsregnskab finansieri ngsplan; heri indbefattet oplysning om egenfinansiering, offentlige bidrag, evt. bidrag fra andre fonde samt øvrige finansierings-kilder Projektet skal være præget af kvalitet, være af blivende værdi og tillige fremadrettet Fonden ser gerne, at en ansøgning er vedlagt en anbefaling fra de ansvarlige på den pgl. afd. Alle ansøgere får svar inden for 4-6 uger Ansøgningsskema Nej; Nej; Nej; Ansøgningsfrist Løbende Ingen Ingen Kommentarer Store portioner Der ydes normalt ikke støtte til løbende drift, administration, eller enkeltpersoners uddannelse 3 mio. til rådighed Uddelte i 2006 beløb af kr. Ingen oplysninger Fonden giver aldrig støtte til løn, pc eller OH. Gerne apparatur 16. maj 2008 Side 1/4

26 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Navn Foretrukne områder The John and Birthe Har hidtil især støttet Meyer Foundation køb af apparatur men (Direktør Søren Drost- andet kan også Nissen) komme på tale. The John and Birthe Projektets indhold er Meyer Foundation afgørende. Lyngbyvej 20, 3. sal 2100 København Ø Tlf Fax Toyota Fonden Toyota Fonden, Dynamovej 10, 2730 Herlev, Tlf Hjemmeside Ansøgningsskema Om ansøgningen Nej; Max. 2 sider i 5 eks.(lægmandssprog). Ved apparaturansøgning SKAL der vedlægges et pristilbud (i 1 eks). CV (max 1 s.) og protokol kan vedlægges (i 1 eks.)kortfattet. Vedlæg ét pristilbud, hvis der søges til køb af apparatur. Der kan evt. vedlægges én supplerende redegørelse i form af protokol, notat m.v. Medsend ikke omfangsrig dokumentation af medforfatterskab til artikler el. lign. Kun apparatur Nej; Indsend projektbeskrivelse og budget. Begge i 2 eks. Projektbeskrivelsen skal kunne forstås både af læger og ikke-læger Ansøgningsfrist Kommentarer mio. Ansøgninger under vil ikke blive prioriteret og mio. pr. år Fondsbestyr. består af formand, en læge og en advokat 16. maj 2008 Side 2/4

27 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Navn Foretrukne områder Tuborgfondet Tuborgfondets formål Tuborg Fondet er at virke for Gamle Carlsberg Vej 10 samfundsgavnlige 2500 Valby formål, særlig til Telefon: støtte for dansk erhvervsliv. Yder ikke støtte til tidsbegrænsede aktiviteter (forskningsproj. mv.) kun til varige anskaffelser eg. hosp.udstyr, apparatur el.lign. Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Jens Jordahn Plesner Svane Grønborg Esplanaden København K Tlf Fax Beckett Fonden c/o Advokatfirmaet Varming & Riise-Knudsen Østergade 24 A, 1. sal Postboks 2226, 1018 København K. Telefon: (tirsdag og fredag kl. 9-16) Fax: Til læreanstalter og hospitaler, hvor der foregår videnskabelig forskning. Også til indkøb af apparatur og instrumenter. Fonden støtter bl.a. forskning i og konkrete aktiviteter til fremme af naturbeskyttelse i ind- og udland. Hjemmeside Ansøgningsskema Om ansøgningen Ansøgningsfrist Kommentarer Ja; løbende 17 mio pr år 2 måneders behandlingstid Nej; Opslag i UfL Nej; Ansøgning med eventuelle bilag indsendes til fondens sekretariat i 4 eksemplarer (1 original og 3 kopier). Ansøgninger modtages ikke pr. e- mail. 4 gange årligt (1.2, 1.5, 1.8, 1.11.) 9 mio. kr 16. maj 2008 Side 3/4

28 Bilag til pkt. 2 b ved chefmødet den 20. maj Navn Foretrukne områder Augustinus Fonden Virker for almen Amaliegade 47 velgørende og 1256 Kbh. K humane, Tlf kunstneriske, videnskabelige og deslige formål. Forskning generelt. Hjemmeside Ansøgningsskema Om ansøgningen Nej Nej; Projektbeskrivelse, bugdet, cvr og se nr Ansøgningsfrist Løbende Kommentarer 16. maj 2008 Side 4/4

29 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4c Q1 - NOVANA Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Q1 - NOVANA 2008 Indledning Notatet omhandler Q for NOVANA-aktiviteter (eksklusive projekterne i relation IT og data ifm. Kommunalreformen og Nye FDCopgaver ift. fælles databaser, som findes under dagsordenens punkt 4 d). Forbruget sammenlignes dels med gennemsnitsforpligtelsen i for NOVANA og med budgettet for I gennemsnitsforpligtelsen er der taget højde for de reduktioner, der er kommet i NOVANA som konsekvens af overflytning af en række koordineringsopgaver til Miljøministeriet og en reduktion i grundet en 5 % effektvisering i bevilling på overflyttede opgaver fra amterne. I tabel 2 og 3 er basisforbruget opgjort til kostpris, dvs. uden overhead på løn. Der har ikke været nogen PL-regulering ift Sags nr.: Ref.: LMS 13. maj 2008 I forbindelse med NOVANA indgår visse udviklingsaktiviteter, der er finansieret via en fælles pulje under NOVANA, som FORS har administreret. Nye udviklingsaktiviteter vil fra 2008 blive administreret af Miljøministeriet og disse indtægter bliver eksterne. Tilsammen betyder disse aktiviteter, at aktiviteten øges ift. de rent basisfinansierede NOVANA aktiviteter, men uden det netto bør øge det samlede basistræk. Status Der budgetteres i 2008 med at anvende ca. 4,6 mio. inklusiv overhead (9 %) mere basis end den revidere NOVANA forpligtelse for Basisforbruget uden overhead budgetteres til ca. 2,5 mio. kr. eller godt 8 % over forpligtelsen. Der budgetteres med 2 årsværk (5 %) flere årsværk og 0,5 mio. kr. (5 %) mere drift end gennemsnits forpligtelsen for En andel af det ekstra årsværks og driftsforbrug modsvares af en indtægt på knap 1,3 mio. kr. fra overvågningsudviklingsprojekter, mens der er en netto udgift på godt 1,4 mio. kr. i intern handel (som burde være ca. i 0). Den manglende balance i intern handel stammer primært fra de marine område (1,2 mio. kr.) For alle delområder undtagen landovervågning (22 % lavere) og ferskvand (6 % lavere) budgetteres med et højere basisforbrug inkl. overhead end gennemsnitsforpligtelsen for : baggrundsovervågning og LMPIV (3 %): marine områder (20 %), arter og terrestriske naturtyper (17 %) samt for koordinering, udviklings opgaver m.v. (30 %). 1/9 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_c_Q1 NOVANA_maj08.doc Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr

30 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 Der er umiddelbart følgende forklaringer på et budgetterede merforbrug: FORS har udgifter til udviklingsprojekter, der var aftalt i , på ca. 1,5 mio. kr., hvor basis og midler hertil fra amterne er modtaget i , men hvor projekterne først får restindtægter i , da projektafslutninger er forsinket MAR har overført opsparede NOVANA-ressourcer fra tidligere år, som forbruges bl.a. i 2008 Der er i forudsætningerne for NOVANA regnet med en årsværkspris inkl. overhead på kr. (tabel 5), mens den faktiske årsværkspris er kr. højere, hvilket med 46 årsværk giver et merforbrug af basis inkl. overhead på næsten 1,9 mio. kr. Der igangsættes i løbet af 2008 en omfattende revisionsproces af overvågningsprogrammet, som vil kærve en større ressourceindsats. I forhold til arter og terrestriske naturtyper er de aktiviteter, som ikke er finansieret af NOVANA/DEVANO programmer ift. tidligere år trukket ud af opgørelsen over NOVANA-aktiviteter. Pr. 1. april er der anvendt ca. 22 % af budgettet, fordelt på 25 % af de budgetterede årsværk og 15 % af den budgetterede drift. Sammenlignet med fordeling af opgaverne i løbet af året, er der anvendt en ret stor andel af årsværkene ift. ferskvand (33 %) og arter og terrestriske naturtyper (34 %) (tabel 3 og 4). Status for timeforbruget er som gennemsnit en smule højt ift. den forventede fordeling af NOVANA-arbejdsopgaver hen over Indstilling Det indstilles at chefkredsen: kort drøfter status for forbruget pr , herunder afvigelse fra gennemsnitsforpligtelsden beder forskningscheferne sikre at der fra 1. maj i afdelingerne er oprettet projekt xx-2431: Revision af NOVANA med NOVANA etikette, hvor timer vedr. revision af NOVANA skal konteres tager status til efterretning. 2/9

31 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 Bilag 4-c Q for NOVANA Intro til tabellerne Opgørelsen for NOVANA omfatter: Tabel 1: per områder under NOVANA hvad DMU har forpligtiget sig til i gennemsnit pr. år at anvende (2008-priser) som gennemsnit for perioden efter justering for overførsel af en række koordineringsopgaver i 2007 til Miljøministeriet og en mindre reduktion for 5 % effektivisering på overførte amtsopgaver i 2008 (venstre del af tabel). I højre del af tabel hvad afdelingerne rent faktisk har haft af løn og driftsudgifter i Overhead er inkluderet i lønudgifterne Tabel 2: per områder under NOVANA hvad DMU har forpligtiget sig til i gennemsnit pr. år at anvende (som i tabel 1), men hvor lønudgifterne er uden overhead og i højre del af tabellen, hvad afdelingerne rent faktisk har haft af løn og driftsudgifter i 2007 Tabel 3: per aktivitet under NOVANA 2008-budgetter sammenholdt med tidsforbrug og drift Lønudgifter uden overhead Tabel 4: per område forbruget af timer og konteret indtægt og intern handel samt basisforbrug i procent af 2008-budgettet Tabel 5: sammenligning af forudsatte årsværkspriser i NOVANA med de anvendte i arbejdsprogrammet for Det skal bemærkes at timer til projekt IT- og data ifm. Kommunalreformen ikke er medtaget i opgørelsen over NOVANA projekter. 3/9

32 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4c Q1 - NOVANA NOVANA-forpligtelse DMU forbrug pr Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn inkl. OH Drift Basis Årsværk Løn inkl. OH Drift Basis ex. indtægter Indtægter Intern handel 1 Basis inkl. indtægter Afvigelse ift. budget Baggrundsovervågning 10, , LMP IV 11, , Landovervågning 1, , Ferskvand 6, , Marine områder 6, , Arter/terrestriske naturtyper 2 5, , Koordinering, udvikl. opg., køb kons. data m.v. 3 2, , I alt , Tabel 1: Samlede NOVANA-forpligtelse som gennemsnit for i 2007-priser (venstre halvdel) sammenholdt med forbrug pr Minus ved intern handel betyder en intern indtægt fra anden afdeling. Tabel noter: 1) Summen for intern handel kan ikke forventes at blive 0, da der i løbet af året indgås konkrete aftaler om bl.a. tværgående indsatser som betyder af afdelingerne kan mangle nogle af de interne indtægter, som bl.a. FORS har budgetteret som intern overførsler (udgifter). Afvigelser kan også skyldes at interne indtægter er blevet bogført som interne eller først medtaget det efterfølgende år. 2) I forhold til NOVANA-forpligtelsen har fordelingen mellem årsværk og drift været et skøn. I forhold til tidligere år, er der nu kun medtaget udgifter som er direkte relatret til NOVANA-programmet. Der indgår endvidere 1 mio. kr. i 3) Dette omfatter den overordnede tværgående, koordinerende opgaver som DMU har i relation til NOVANA, restmidler til F&U tværgående indsatser, midler til køb af visse fælles eksterne data under NOVANA (som klimadata, CHR og GLR-data m.v.), Standat-sekretariatet samt drift til ekstern konsulent (natsommerfugle, flagermus) samt tilskud fugleovervågning til DOF. Størstedelen af driftsudgifterne falder i 2. halvår blandt kontraktafregninger, køb af data m.fl. 4/9 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_c_Q1 NOVANA_maj08.doc

33 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 NOVANA-forpligtelse Forbrug primo Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn eks. OH Drift Basis eks. OH Årsværk Løn eks. OH Drift Basis ex. indtægter Indtægter Intern handel 1 Basis eks. OH Afvigelse ift. budget Baggrundsovervågning 10, , LMP IV 11, , Landovervågning 1, , Ferskvand 6, , Marine områder 6, , Arter/terrestriske naturtyper 2 5, , Koordinering, udvikl. opg., køb kons. data m.v. 3 2, , I alt , Tabel 2: Som tabel 1, men hvor lønudgifterne er uden overhead. 5/9

34 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 Afdeling, område, aktivitet Årsværk Løn eks. OH DMU budget 2008 Forbrug primo Drift Indtægter Intern Basis eks. Årsværk Løn eks. handel OH OH Drift Indtægter Intern handel Basis eks. OH ATMI i alt: 21, , Baggrundsovervågning: 13, , NOVANA Center for luftdata 2, , NOVANA Stationspasning 0, , NOVANA analyser og metoder 1, , NOVANA BOP-FDC 2, , NOVANA BOP Stationsnetværk 6, , NOVANA BOP naturovervågning 1, , LMPIV 7, , NOVANA LMP 7, , FEVØ i alt: 8, , Landovervågning: 1, , Landovervågning - LOOP 1, , LOOP konsulentopgaver 0, , Ferskvand (vandløb, søer, hydrometri): 6, , Fagdatacenter aktiviteter 5, , NOVANA Screening pesticider 0, , Kvalitetssikring modellering NOVANA 0, , Fagmøder FEVØ 0, , Ny metode havbelastning 0, , Næringsstofreduktion - Havbelastning 0, , Habitatsdir. mosetyper:økohyd. forudsætninger 0, , Koordinering 0, , Standat 0, , MAR i alt 7, , Marine områder: 7, , /9

35 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA Forureningsovervåg. på havområde 1, , Fagdatacenter og edb-udvikling 3, , Afstrømningsdatabase 0, Overvågning af bundfauna 0, , Overvågning miljøfarlige stoffer 0, , Overvågning biologiske effekter 0, , Stenrevsovervågning (KDA) 0, , Overvågning modellering 0, , AM i alt 0, , Arter/terrestriske naturtyper 0, , Sæltællinger i indre danske farvande 0, , TERI i alt 1, , Arter/terrestriske naturtyper 1, , Økohydrologi-tværg. NOVANA-projekt 0, Fagdatacenter, biodiversitet 1, , VIBI i alt 5, , Arter/terrestriske naturtyper 5, , Økohydrologi-tværg. NOVANA-projekt 0, , Fagdatacenter, biodiversitet 2, , Feltstationer (Tipperne) 0, , Overvågning skarv 0, , Overvågning fugle i Vadehavet 0, , Tøndermarsken 0, , Rødliste 0, , Midvinter Fugletællinger 0, , Vandfugletællinger 0, , FORS inkl. gennemløb 1, , Koord., udvikl. opg., fælles data m.v.: 1, , NOVANA Eksterne ydelser 0, , NOVANA Interne ydelser 0, , Standat 0, , NOVANA 1, , /9

36 Bilag til pkt. 4 c ved chefmødet den 20. maj 2008 Chefmøde 16. maj 2007 Punkt 4d - Q4 - NOVANA 2006 I alt DMU 45, , Tabel 3: Budgetterede NOVANA aktiviteter fordelt på afdeling og NOVANA-områder sammenlignet med time- og driftsforbruget pr Lønudgifter er uden overhead. 8/9

37 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4c Q1 - NOVANA Årsværk Drift Indtægt Intern handel Basis i alt Forbrug i % af budget Forbrug i % af budget Konteret i % af budget Konteret i % af budget Forbrug i % af budget Baggrundsovervågning LMP IV Landovervågning Ferskvand Marine områder Arter/terrestriske naturtyper Koord., udv. opg., køb kons. + data m.v I alt Tabel 4: Forbruget pr i procent af 2008-budgettet for NOVANA-områderne. Område NOVANA-forudsætning Faktisk årsværkspriser Baggrundsovervågning LMP IV Landovervågning Ferskvand Marine områder Arter/terrestriske naturtyper Koord., udv. opg., køb kons. + data m.v Gennemsnit Tabel 5: Årsværkspriser inkl. 116 % overhead (i kilo kr.) i NOVANA-beregningsforudsætninger (2007-niveau) sammenlignet med de faktisk anvendte årsværkspriser i arbejdsprogrammet for I DMU s takstblad for 2007 er der følgende takster: Forskningschefer: Seniorforsker: Forsker: 849 EDB-medarbejder: 725 Laborant/TAB: 651 9/9 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_c_Q1 NOVANA_maj08.doc

38

39 Chefmøde 20. maj 2008 Punkt 4d Q1 - IT og data Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Q1-2008: Projekt IT og data ifm. Kommunalreformen og Nye FDCopgaver ift. fælles databaser m.v. Sags nr.: Ref.: LMS 14. maj 2008 Indledning Punktet omfatter Q1-status pr for de to projekt relateret til IT og data ifm. Kommunalreformen : Selve investeringsplanen projekt xx-8002 IT og data ifm. Kommunalreformen som overordnet omhandler etableringen af de fælles databaser vedr. natur, vandløb, søer, havet og luften samt fagsystemerne vedr. landbrugsdata (AGRI) og hydrometri (ODA) (tabel 2) Projekt xx-8001 Nye FDC-opgaver ifm. fællesdatabaser m.v., som dels omhandler drift, vedligeholdelse og færdiggørelse og efterfølgende videreudvikling af de fælles databaser, ekstra kvalitetssikringsopgaver o.l. (tabel 3) Det er tidligere beskrevet at etableringen af de fælles databaser især i forhold til overfladevand er blevet udskudt grundet en række udefra kommende faktorer. Det betyder, at de driftsopgaver, der skulle laves under projekt xx-8001 i 2007 og staren af 2008 har været af beskedent omfang. Til gengæld er nogle af timerne fra dette projekt anvendt til de ekstra opgaver, der har været med at bidrag til at sikre amternes data, afhjælpe fejl og mangler i de fagsystemer som amternes data blev overført til og merarbejde for de lange opstartsforløb ift. overfladevandsområdet, standardiseringsarbejde i fælles offentlig regi m.v. Opgaver og ressourceforbruget er derfor vurderes under et for xx-8001 og xx-8002 i 2007 og 2008 og det vil også være tilfældet i 2008, hvor en stor del af arbejdet med at færdiggøre de fælles databaser på overfladevand, luftområdet og naturområdet vil foregå. Status Projekt xx-8002 (investeringsplanen): Der er pr stort set anvendt det antal budgetterede timer for perioden men kun 52 % af driftsbudgettet (tabel 2). Der er endnu nogle konsulenttimer (dvs. som forventes at skal købes som en ekstern ydelse) som ikke er disponeret samt en mindre reserve af ufordelte timer til løsning af uforudsete opgaver/opgaver der kræver ekstra ressourcer. Nogle af konsulenttimerne er allerede disponeret under igangværende kontrakter og vil 1/8 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2008\05_Maj\Klar\Pkt_04_d_Q1 it og data_maj08.doc Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU Februar 2010 Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariat Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Postboks 358 4000 Roskilde Tlf.: 46 30 12 00 Arbejdsprogram

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG ÅRSBERETNING 2014 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries CBS Copenhagen Business

Læs mere

AUFF har nu bedt om, at AU (via Talentbåndet) blot indstiller tre kandidater til årets AUFF priser.

AUFF har nu bedt om, at AU (via Talentbåndet) blot indstiller tre kandidater til årets AUFF priser. Møde den: 18. marts 2014 Møde: Møde i Talentbåndet Punktejer: Svend Hylleberg Eventuel gæst: Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds)

Læs mere

0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM

0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM 0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM Titel: Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 1999 Udgiver: Danmarks

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance

Læs mere

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning Fondsguide Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning September 2011 I ndholdsfortegnelse: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Konsulentundersøgelse af Global Green Growth Institute (GGGI s) resultater og udfordringer - i lyset af principper for dansk udviklingsbistand

Konsulentundersøgelse af Global Green Growth Institute (GGGI s) resultater og udfordringer - i lyset af principper for dansk udviklingsbistand Folkekirkens Nødhjælp, Ibis CARE Danmark og MS/ActionAid Konsulentundersøgelse af Global Green Growth Institute (GGGI s) resultater og udfordringer - i lyset af principper for dansk udviklingsbistand Endelig

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen.

Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen. Dialogbaseret miljøsamarbejde, regionale miljønetværk organiseret i Key2Green og nye tilsynstrukturer efter kommunalreformen Key2Green Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere