ScanBed 750TM Brugermanual (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScanBed 750TM Brugermanual (DK)"

Transkript

1 Invacare ScanBed 750 TM Brugermanual (DK)

2 Quality Declaration Congratulations with your new bed Invacare ScanBed 750 TM from Invacare EC-Høng A/S. Your new bed is devices. -marked in accordance with directive 93/42/EEC concerning medical Invacare ScanBed 750 TM is developed and constructed with consideration for the user and others handling or assisting at the bed. Furthermore, the bed is developed in accordance with the European Standard EN Invacare ScanBed 750 TM is supervised and quality controlled throughout the entire production process, and the finished bed is inspected by our finished goods control. Identification label and QA-mark are located on the bed confirming that the finished goods control has approved the bed. Please read the entire user s manual before using the bed. Invacare EC-Høng A/S is certified according to ISO 9001 and ISO For and on behalf of Invacare EC-Høng A/S: Brian Mundeling R & D Manager

3 DK KVALITETSDEKLARATION Tillykke med Deres nye seng Invacare ScanBed 750 TM fra Invacare EC-Høng A/S. Deres nye seng er CE - mærket og lever op til alle krav i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger. Sengen er udviklet og konstrueret under størst mulig hensyntagen til brugeren samt alle andre, der enten håndterer sengen eller hjælper til ved sengen. Invacare ScanBed 750 TM er udviklet under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige krav i den Europæiske Standard EN Hver seng har gennem hele produktionsforløbet været overvåget og kontrolleret, og den færdige seng er blevet inspiceret af vores færdigvarekontrol. Typeskilt og QA-mærke påsættes sengen som dokumentation for, at færdigvare kontrollen har godkendt sengen. Før ibrugtagning af Deres seng skal De gennemlæse brugermanualen grundigt. Invacare EC-Høng A/S er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO DE QUALITETSDEKLARATION Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Pflegebett Invacare ScanBed 750 TM von Invacare EC-Høng A/S. Ihr neuer Pflegebett ist gemäß der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte CE-gekennzeichnet. Der Invacare ScanBed 750 TM wurde unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Benutzer und Pflegepersonal entwickelt und in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN 1970 konzipiert und hergestellt. Während des gesamten Herstellungsprozesses unterliegt der Invacare ScanBed 750 TM einer ständigen Qualitätskontrolle und wird im Anschluss nochmals durch unsere Endkontrolle geprüft. Das Typenschild und QA-Kennzeichen sind am Bett angebracht, um die Abnahme durch unsere Qualitätskontrolle zu bestätigen. Bitte lesen die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie den Bett in Gebrauch nehmen. Invacare EC-Høng A/S ist zertifiziert nach ISO 9001 und ISO NL KWALITEITSGARANTIE Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe bed ScanBed 750 TM van Invacare EC- Høng A/S. Invacare ScanBed 750 TM is CE - gecertificeerd en goedgekeurd conform richtlijn 93/42/EEC betreffende medische hulpmiddelen. Invacare ScanBed 750 TM is ontwikkeld en geconstrueerd met inachtneming van de behoeften van de gebruiker en verzorgers. Invacare ScanBed 750 TM is ontwikkeld in overeenstemming met de Europese Standaard EN Gedurende het gehele productieproces is het ScanBed 750 TM bed gecontroleerd op kwaliteitsaspecten en het complete bed is na productie zorgvuldig gecontroleerd. Het productlabel en de QA-markering zijn op het bed bevestigd om aan te tonen dat de bedden zijn gecontroleerd en goed zijn bevonden door de afdeling productcontrole. Wij verzoeken u vriendelijk de gehele gebruikershandleiding te lezen voordat u het bed in gebruik neemt. Invacare EC-Høng A/S is ISO 9001 en ISO gecertificeerd. IT DICHIARAZIONE DI QUALITÀ Complimenti per aver scelto il letto Invacare ScanBed 750 TM prodotto da Invacare EC-Høng A/S. Il vostro nuovo letto è marcato CE - ai sensi della Direttiva 93/42/EEC relativa ai dispositivi medici. Il letto è stato progettato e costruito con un occhio di riguardo per gli utilizzatori e per i loro assistenti. Invacare ScanBed 750 TM è stato realizzato nel rispetto della Normativa Europea EN Il letto è stato oggetto di accurate verifiche qualitative durante l intero processo produttivo; una volta completato è stato controllato dal nostro servizio prodotti finiti. Un apposita targhetta e la marcatura QA sono state apposte sul letto a conferma dell avvenuta verifica e accettazione del prodotto da parte del servizio qualità. Prima di utilizzare il letto vi invitiamo a leggere integralmente il manuale d uso. Invacare EC-Høng A/S è un azienda certificata ai sensi della Normativa ISO 9001 e ISO ES DECLARACIÓN DE CALIDAD Enhorabuena por su nueva cama Invacare ScanBed 750 TM de Invacare EC-Høng A/S. Su nueva cama cuenta con el marcaje CE - de acuerdo a la directiva 93/42/EOF que hace referencia a los aparatos médicos. Invacare ScanBed 750 TM ha sido diseñada y fabricada teniendo en cuenta a los usuarios y las personas que los asisten. La cama Invacare ScanBed 750 TM ha sido diseñada de acuerdo a la normativa Europea EN El proceso de producción del modelo Invacare ScanBed 750 TM ha sido supervisado en su totalidad y su calidad inspeccionada, por nuestro control de producto acabado. La cama cuenta con una placa y marca CE que confirma que la misma ha sido inspeccionada por el control de producto acabado. Por favor lea el manual antes de utilizar la cama. Invacare EC-Hong A/S es una empresa certificada ISO 9001 e ISO FR DÉCLARATION DE QUALITÉ Félicitations! Vous avez choisi votre nouveau lit Invacare ScanBed 750 TM de Invacare EC-Høng A/S. Votre nouveau lit est marqué CE conformément à la directive 93/42/EEC concernant les dispositifs médicaux. Invacare ScanBed 750 TM a été développé et construit en considérant systématiquement les besoins de l utilisateur et des tierces personnes lors de la manipulation du lit ou de son utilisation. Invacare ScanBed 750 TM a été développé conformément au Standard Européen NF EN 1970 et NF EN Invacare ScanBed 750 TM a été supervisé et contrôlé tout au long du process de fabrication et le lit achevé a été inspecté par le contrôle des produits finis. La plaque d identification et la marque QA sont placées sur le lit attestant que le contrôle des produits finis a approuvé le lit. Le lit répond aux exigences de l analyse de risques de la norme NF EN Nous vous remercions de lire le Manuel de l Utilisateur dans son intégralité avant d utiliser le lit. Invacare EC-Høng A/S est certifiée ISO 9001 et ISO PT DECLARAÇÃO DE QUALIDADE Parabéns pela sua nova cama Invacare ScanBed 750 TM da Invacare EC-Høng A/S. A cama tem a marca CE - em conformidade com a directiva 93/42/EEC referente a aparelhos médicos. A cama foi concebida e desenhada, tendo em consideração o seu utilizador e o seu(s) assistente(s), que o ajudarão a manipular a cama. A cama foi concebida em conformidade com o Standard Europeu EN Durante todo o processo de fabrico e produção, a cama Invacare ScanBed 750 TM foi supervisionada e a sua qualidade controlada, sendo o produto final inspeccionado e testado pelo nosso controlo de qualidade. As etiquetas e a marca QA, são colocadas na cama, após a aprovação final da cama, confirmando e garantindo a conformidade com o nosso controlo de qualidade. Por Favor, leia atentamente este manual de utilizador antes de utilizar a sua cama. A Invacare EC-Høng A/S está certificada em conformidade com ISO 9001 e ISO

4 Indholdsfortegnelse Brugerdel Generelt Betjening af SB Teknisk del Information Ved modtagelse af SB750 på opstillingsstedet Montage af tilbehør Adskillelse/samling af SB Ledningsføring Bestillingsnumre på tilbehør Vedligehold og eftersyn Specielt for senge med akkumulator back-up Serviceskema Fejlsøgning i det elektriske system Smøreskitse Rengøring Tekniske specifikationer Elektriske data Vægt Bortskaffelse DK

5 Brugerdel De har valgt en Invacare EC-Høng s SB750 plejeseng. Sengen er udviklet til brugere over 12 år til pleje i hjemmet og på plejehjem. Sengen forener stabil konstruktion og ergonomisk design med nem adskillelse og betjening. Sengen sikrer ved hjælp af et unikt ryglæns-tilbageføringssystem en god liggekomfort for brugeren og ideelle vilkår for plejeren ved nemmere forflytning. For at optimere liggekomforten anbefaler Invacare EC-Høng A/S, at en 12 cm madras anvendes. 1. Generelt SB750 opfylder alle krav til maximum afstande. Der må dog gøres opmærksom på, at hvis sengen bliver brugt til mindre personer, er der en risiko for at glide ud igennem åbningerne for enden af sengehestene eller igennem åbningerne imellem sengehestene og liggefladen. Sengen må ikke bruges af patienter under 12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til eller er mindre end en gennemsnits 12-årig. Sengen med sengehest må ikke benyttes af personer, der vejer under 45 kg, er under 150 cm s højde eller er urolige og konfuse, medmindre: en faglig vurdering og accept er foretaget, eller et korrekt monteret sikkerhedsovertræk til sengehestene bliver anvendt. Ved brug af sengehest og tilhørende overtræk er det vigtigt, at både sengehest og overtræk monteres som angivet - i modsat fald er der fare for klemning / kvælning mellem liggeflade, sengehest og gavle. Hvis sengen anvendes af urolige eller konfuse personer, kan der med fordel anvendes en ACP-boks, til låsning af håndbetjeningen, og/eller tværprofil til placering under sengens bendel. Denne tværprofil vil så modvirke, at bendelen kan sænkes under overrammens niveau, og dermed mindske åbningen mellem bendel og gavl. Efterlad altid sengen i laveste position - dermed mindskes effekten af eventuelle faldulykker fra liggefladen. Invacare EC-Høng A/S påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sættes sammen på anden vis end som angivet i denne brugsanvisning.

6 2. Betjening af SB750 Sengen kan være udstyret med denne type håndbetjening (Soft Control): Højdeindstilling af seng OP/NED Siddeindstilling, uanset hvilken stilling den starter fra Liggefladen i vandret, uanset hvilken stilling den starter fra Ud af sengen knappen - Rejser ryglænet og bringer lårdelen i vandret DK Hæver lårdelen og bringer rygdelen i vandret Indstilling af bendel OP/NED (findes ikke på senge med 3-delt liggeflade og manuel indstilling af bendel) Eller med denne type håndbetjening (HB 70): OP/NED Siddeindstilling Ryglæn Bendel - elektrisk (findes ikke på senge med 3-delt liggeflade og manuel indstilling af bendel) Lårdel Højdeindstilling af seng

7 Betjening af bendel på senge med gas fjedre Løft i udløserhåndtaget med den ene hånd samtidig med at bendelen hæves til den ønskede stilling med den anden hånd. Slip udløserhåndtaget. Bendel - manuel Udløserhåndtag Efterlad altid sengen i laveste position. Derved sikres imod klemning ved utilsigtet sænkning af liggefladen. Der kan ske alvorlig skade på person, der opholder sig under sengen, mens sengens højde justeres. Betjening af bremsehjul Betjening af hjul uden centralbremse Når sengen er anbragt det rette sted, skal mindst et hjul i hovedende og et hjul i fodende være bremset. 1) Brems: Træd på pedalen. 2) Udløs bremsen: Træd på pedalen. 2) 1) Betjening af hjul med centralbremse Når sengen er anbragt det rette sted, skal den være bremset. 1) Brems: Fra neutral stilling trædes på den røde pedal. 2) Udløs bremsen: Træd på den grønne pedal til neutral position. Betjening af det retningsstyrede hjul SB750 med centralbremse kan være udstyret med et retningsstyret hjul. Det retningsstyrede hjul betjenes fra centralbremsepedalen. 1) Aktiver retningsstyret: Fra neutral stilling trædes på den grønne pedal. 2) Deaktiver retningsstyret: Træd på den røde pedal til neutral position. Sengehjulene kan under nogle forhold sætte mærker på enkelte typer gulv - f.eks. ubehandlede eller dårlige trægulve. Hvis der opstår tvivl, anbefaler Invacare at der lægges en beskyttelses plade mellem hjul og gulv.

8 Betjening af BRITT II/III/IV træsengehest Låsepaler Gavltræet kan være forberedt til, at sengehesten kan låses i halv højde og i topposition. Normalt er der kun mulighed for at låse sengehesten i topposition. Op: Træk op i øverste træstav til kliklyd høres fra låsepalen. Ned: Løft op i øverste træstav, pres derefter de 2 låsepaler mod hinanden. Sænk sengehesten. Løft op Udløs Sænk DK Betjening af metalsengehest Op: Træk/løft i øverste rør på metalsengehesten - mod den ende, hvor låsesystemet sidder. Ned: Tryk udløserknappen ned, mens der trækkes i det øverste rør på metalsengehesten - væk fra udløsersystemet. Der er klemrisiko af fingre ved montage og betjening af metalsengehestene. Det skal sikres, at låsesystemet er gået korrekt i indgreb, ved at trække/skubbe den øverste overligger. Ændring af galgehåndtagets højde Snoren løsnes som vist på billede A, hvorefter galgehåndtaget kan justeres til den ønskede højde. Klem snorene sammen som vist på billede B og kontroller, at snoren er fastlåst i snorlåsen ved at trække ned i galgehåndtaget. Galgen skal sidde, så galgehåndtaget er inde over sengen. Hvis galgen drejes ud over sengens side og galgen benyttes - kan sengen vælte. A B

9 Teknisk del Invacare EC-Høng A/S er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 og ISO Dette sikrer vore kunder, at produkter produceret hos Invacare EC-Høng A/S altid leveres i en ensartet kvalitet. Gennem hele produktionen kvalitetkontrolleres vore emner og produkter af operatørerne. Når produktet er færdigmonteret, foretages slutafprøvning. Operatøren, der foretager denne slutafprøvning - som bl.a. indeholder kontrol af alle bevægelige dele, motorer/gasfjedre og hjul, kvitterer ved at sætte sit personlige QA-nummer på produktet. QA XXX Hvis produktet ikke lever op til Invacare EC-Høng s fastsatte kvalitetskrav, vil produktet blive kasseret. Skulle der mod forventning opstå problemer med det leverede produkt, bedes henvendelse rettet til Invacare leverandøren. 3. Information Læs hele den tekniske del igennem, inden sengen tages i brug eller serviceres. Al angivelse af højre og venstre forudsætter, at man ligger på ryggen i sengen. Vær opmærksom på, at der kan forekomme afsnit i denne brugsanvisning, der ikke er relevant for Deres seng. SB750 er CE-mærket i henhold til Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. SB750 er testet uden anmærkninger hos HMI i h.t. EN SB750 er testet og godkendt i henhold til NF (Norme Francaise). SB750 er testet og godkendt i henhold til EN :93 af UL Demko. SB750 sengens motorer og styring er godkendt jævnfør EN 60601: SB750 har gennemgået risikoanalysen i henhold til EN SB750 er klassificeret i h.t. ISO 9999:2007. Max. patientvægt: 200 kg. Styring, håndbetjening og motorer er IP 66 tætnet. Låsekam skal anvendes på styring, da Invacare EC-Høng ellers ikke kan garantere for tætheden. Der kan være risiko for elektromagnetisk påvirkning mellem sengen og andre elektriske produkter. For at mindske eller undgå elektromagnetisk påvirkning skal afstanden mellem sengen og andre produkter øges, evt. skal apparatet afbrydes. Invacare EC-Høng A/S påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sættes sammen på anden vis end som angivet i denne brugsanvisning. Hvis sengens funktioner ændrer sig, skal den omgående sendes til eftersyn, se Serviceskema, afsnit 12. SB750 skal opbevares i et frost frit rum, hvor luftfugtigheden er 10-80%. 10

10 4. Ved modtagelse af SB750 på opstillingsstedet Af hensyn til dannelse af kondens må sengen ikke anvendes, før denne har opnået en temperatur på C. Kontroller om sengen er beskadiget. Hvis sengen er beskadiget, se da leveringsbetingelserne. Hvis sengen leveres adskilt, skal den samles. Se afsnit 7 Adskillelse/samling af SB750. Kontroller at sammenkoblingen mellem liggeflade og understel er korrekt låst (se illustration). Låst pal/snaplås DK Kontroller at alle stik til motorer og håndbetjening er korrekt monteret i styringen i henhold til de påtrykte symbolangivelser. Ulåst pal/snaplås Sengen skal være bremset, når der arbejdes med patient i sengen. Fjern stikproppen fra stikkontakten inden sengen flyttes. Ledningen skal holdes fri af gulvet og sengens hjul under transport. Tilslut SB750 til netspændingen. For bedre arbejdsstilling: Kør sengens højde ca. halvt op. Se afsnit 2 Betjening af SB750. Monter tilbehør: Gavltræ, sengeheste, galge og fenderruller - på sengen. Se afsnit 6 Montage af tilbehør. 11

11 Standardsengens dele 1. Unbraconøgle 2. Ryglæn 3. Sædedel V motor, bendel eller gasfjeder, bendel 5. Lårdel V motor, lårdel 7. Bendel 8. Overramme-fod 9. Bremsepedal, hvis sengen har centralbremse 10. Bremse, hvis sengen har bremsehjul 11. Hjul 12. Understel V motor, ryglæn 14. Saksearme 15. Overramme-hoved 16. Styring Tilbehør Akkumulatorboks Gavlbeslag Gavltræ Træsengehest Metalsengehest Fingerskrue Galge Fenderrulle Betjening af indbygget liggefladeforlænger For at anvende liggefladeforlængeren skal unbraconøgle bruges. Unbraconøglen sidder indvendigt på tværrøret i hovedenden. 1. Træsengehesten afmonteres sengen (se afsnit 6). 2. Skru de 2 skruer under siderøret til fastholdelse af gavlbeslaget af ved hjælp af unbraconøglen. 3. Træk gavlbeslaget 16 cm ud, monter og spænd de 2 skruer igen. 4. Løs de 2 skruer, der sidder under madrasstyret på bendelen, træk madrasstyret ud til stop og spænd de 2 skruer igen. 5. Ilæg madrasstykke. Nødsænkning af liggefladedele Nødsænkning af liggefladedele kan være aktuel ved f.eks. strøm- eller motorsvigt. Sengens højdeindstillingsfunktion kan IKKE nødsænkes! Stikket fjernes fra netspændingen, inden en liggefladedel nødsænkes. Liggefladedelene kan nødsænkes ved at fjerne rørsplitten på den aktuelle motor/gasfjeder. Der skal minimum være 2 personer til at nødsænke en liggefladedel. De 2 personer fastholder liggefladedelen i den låste position. Den ene person trækker rørsplitten ud. Begge personer sænker langsomt liggefladedelen til denne er helt nede. 12

12 5. Montage af tilbehør De værktøjer, der skal bruges til montage/demontage af tilbehør på SB750, er henholdsvis en unbraconøgle og en skiftenøgle. Unbraconøglen sidder indvendigt på tværrøret på overramme-hoved. Til montage/demontage af alle typer gavlbeslag anvendes unbraconøglen. Montage af madrasstyr Madrasstyr klemmes ned Placeres mellem 3. og 4. lamel Placeres mellem 3. og 4. lamel over madrasramme. på ryglæn. på bendel. DK Montage af gavlbeslag (Hvis gavlbeslagene ikke er monteret ved leveringen) 1. Monter de 2 små gavlbeslag i hovedenden skru fast med unbracoskruer. 2. Monter de store/det sammensvejste gavlbeslag i fodenden skru fast med unbracoskruer. Montage af PIGGY og ODA gavltræ Pres gavltræet ned i U-profilerne. Montage af FLEX III/KARIN III gavltræ Fastgør gavltræet til gavlbeslagene med de medfølgende bolte og fastspænd med unbraconøgle. Montage af SANNE III gavltræ Hakkerne i beslagene på begge sider af gavltræet trykkes ind over tappene på gavlbeslaget og trykkes ned, hvorved låsepalen springer ind og fastlåser pladen. Det skal sikres, at låsepalen er helt inde. Demontage af SANNE III gavltræ Træk låsepalen ud og drej den en halv omgang, så den bliver ude. Dette gøres i begge sider. Træk op og ud - og gavltræet er demonteret. Montage/demontage af metalsengehest Montage: Monteres iht. mærkning på sengehesten. Sengehesten spændes fast med 2 fingerskruer. Demontage: De to fingerskruer løsnes og metalsengehesten løftes af. 13

13 Montage af BRITT II/III/IV sengehest 1. Kør sengen ca. 1/3 op. 2. Afmonter beskyttelsestape ved låsepalerne i hver ende af sengehesten. 3. Monter en ende ad gangen. Løft i nederste træstiver og før metalbøjlen op i gavlskinnen (A). 4. Låsepalen på sengehesten trykkes ind med en finger (B). 5. Sengehesten føres op i gavlen indtil fjederpalen i gavlen springer ud og forhindrer sengehesten i at falde ud af gavlen. Punkterne 3-5 gentages ved montage af den anden ende af sengehesten. Demontage af BRITT II/III/IV sengehest 1. Kør sengen ca. 1/3 op. Sænk sengehesten. 2. Afmonter en ende ad gangen. Løft i nederste træstiver til fjederpalen i gavlen er synlig. 3. Tryk fjederpalen ind med en nøgle eller en skruetrækker (C). 4. Hold om nederste træstiver. Sænk sengehesten indtil metalbøjlen er fri af gavlskinnen. Punkterne 2-4 gentages ved demontage af den anden ende af sengehesten. A B C Montage af galge Fjern plastproppen i det galgerør, galgen ønskes monteret i. Monter galgen - fingerskrue SKAL anvendes. Galgerør med plastprop Fingerskrue Montage af fenderrulle Monter bøsning i fenderrulle skru fast under gavlbeslag med skrue. Fenderruller kan ikke monteres på SANNE gavltræ. Montage af tværprofil under bendel Liggefladens bendel løftes op og profilet monteres samt fastspændes som vist. Bendelsbegrænseren placeres her Begge skruer spændes Korrekt monteret bendelsbegrænser 14

14 6. Adskillelse/samling af SB750 Adskillelse Sørg for at hjulene er bremset. 2. Afmonter alt tilbehør. 3. Kør sengen til den afmærkede højde, således at knasterne på henholdsvis understellets kulisse og saksen er placeret over for hinanden. 4. Tag stikproppen ud af stikkontakten. 5. Fjern beskyttelseskam fra styringen. 6. Afmonter stik fra ryg-, lår- og benmotor og kontroller at kablerne er fri af understellet. 7. Afmonter de 2x2 fingerskruer i siderørene. 7. DK 8. Træk overramme-hoved ud af indskuddene i siderørene til stop og sænk det ned til gulvet Udløs de 2 låsebeslag/snaplåse på overramme-fod ved at trække låsepalen ud og dreje den til højre Vip overramme-fod ned og løft den væk fra understellet. Tag overramme-hoved væk fra understellet Understellet kan nu tilsluttes netspændingen og køres helt ned. 15

15 Samling 1. Sørg for at hjulene er bremset. 2. Tilslut netspænding til understellet. 3. Kør sengen til den afmærkede højde, således at knasterne (se illustration 3 på side 15) på henholdsvis understellets kulisse og saksen er placeret over for hinanden. 4. Løft overramme-fod op, således at de to låsebeslag/snaplåse fanger ind i tappene på saksen (4.1). 4.1 Det skal sikres, at låsepalen er klikket ind og låst (4.2), hvorefter overramme-fod føres til vandret Stil overramme-hoved foran understellet og sænk overramme-hoved ned, således at plastgliderne fanger ind i kulissen Løft overramme-hoved og skub det ind over indskuddene til stop Skru de 2x2 fingerskruer i siderørene Monter stik fra ryg-, lår- og benmotor i styringen, se afsnit 8 vedr. ledningsføring. 9. Monter diverse tilbehør. 16

16 7. Ledningsføring Ledningerne monteres nedefra og op igennem spor i akselende på motoren. DK Ledningerne føres op under lamellerne. Ledningerne monteres igennem kabelbøjle og videre herfra ned i styringen. Disse fotos viser en seng med 2 motorer til liggefladen. Efter montering kontrolleres ledningsmonteringen ved at køre sengens motorer ud i alle yderpositioner. Når alle ledninger er korrekt monteret, er der ikke nogen risiko for klemning af ledninger. Det er almindeligt, at ledningerne efter kort tids brug slappes en smule. 17

17 ACP Boks (tilbehør) Håndbetjeningen kan låses ved at aktivere omskifteren på ACP boksen placeret i hovedenden at sengen. Det bør kontrolleres om låsefunktionen er aktiveret korrekt ved at betjene håndbetjeningens knapper. Åben Låst Afmontering af.. låsering Udskiftning af håndbetjening Den hvide låsering på ACP boksen trykkes ind hvorefter håndbetjeningens kabel kan trækkes ud. 18

18 8. Bestillingsnumre på tilbehør Varebetegnelse Dimensioner Bestillingsnr.: GAVLTRÆ SANNE III (bøg) cm SANNE III (bøg) cm SANNE III (bøg) cm SANNE III (bøg) cm SANNE III (kirsebær / bøg) cm SANNE III, forhøjet og sænket (bøg) *) cm SANNE III, forhøjet og sænket (bøg) *) cm SANNE III, forhøjet og sænket (bøg) *) cm SANNE III, forhøjet og sænket (bøg) *) cm *) Benyttes med LILLI III træsengehest FLEX III (bøg) cm FLEX III (bøg) cm PIGGY (bøg / U-profiler) cm PIGGY (bøg / U-profiler) cm ODA (bøg / U-profiler) cm ODA (bøg / U-profiler) cm Gavltræ findes i andre udførelser end ovennævnte - kontakt Invacare DK SENGEHESTE Scala Basic Metalsengehest (fældbar) Scala Basic Plus Metalsengehest (fældbar med plastindlæg) Scala Medium Metalsengehest (fældbar) Scala Decubi Metalsengehest (fældbar) Metalsengehest 5539, forlænget (fældbar med løse fingerskruer) D0/L+R BRITT IV træsengehest (højde cm, bøg) BRITT IV træsengehest (højde cm, kirsebær) BRITT IV træsengehest (højde cm, hvidpigmenteret) BRITT III træsengehest (bøg) BRITT III træsengehest, kort (bøg) BRITT III træsengehest (kirsebær) BRITT III træsengehest, kort (hvidpigmenteret) BRITT III træsengehest (hvidpigmenteret) BRITT II træsengehest, forlænget (bøg) BRITT II træsengehest, forlænget (kirsebær) BRITT II træsengehest, forlænget (hvidpigmenteret) LILLI III træsengehest (bøg) LILLI III træsengehest (kirsebær) LILLI III træsengehest, forlænget (bøg) Dækrør ved brug af liggefladeforlænger D0 STØTTEGREB Støttegreb x30 cm D0 Støttegreb x50 cm D0 Støttegreb x80 cm Støttegreb x30 cm Støttegreb x95 cm GALGE Galge D0 Bendelsbegrænser Bendelsbegrænser (hindrer, at bendel kan sænkes under overrammens niveau)

19 Varebetegnelse Dimensioner Best. nr.: TRANSFUSIONSSTATIV Drop stativ d0 Holder til drop stativ (til montering i galgerør) FENDERRULLER Fenderruller (1 stk.) mm Fenderruller (1 stk.) mm Fenderruller (1 stk.) mm Fenderruller (1 stk., opret stående) mm d0 MADRASSER Dacapo Basic (38 kg/m 3 koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Basic (38 kg/m 3 koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Basic (38 kg/m 3 koldskum, inkontinensbetræk) x183x Dacapo Basic (38 kg/m 3 koldskum, inkontinensbetræk) x183x Dacapo Basic Heavy user (3 lags 50/50/38 kg/m 3 koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Basic Heavy user (3 lags 50/50/38 kg/m 3 koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Combi (2 lags 50/38 kg/m 3, Viskoelastisk/koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Combi (2 lags 50/38 kg/m 3, Viskoelastisk/koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Square (2 lags 50/38 kg/m 3, Organic skum/koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Square (2 lags 50/38 kg/m 3, Organic skum/koldskum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Top (50 kg/m 3, Viskoelastisk skum, inkontinensbetræk) x200x Dacapo Top (50 kg/m 3, Viskoelastisk skum, inkontinensbetræk) x200x Til forlængede senge findes mulighed for tilkøb af indskudsmadrasser i tilpassede mål. LAVBYGNINGSSÆT Lavbygningsæt med Ø75 mm bremsehjul D0 SENGEHEST BETRÆK Scala Cover til Britt III, IV og Lilli III træsengehest Scala Cover til Britt III træsengehest, kort Scala Cover til Britt II og Lilli III træsengehest, forlænget Scala Cover til Britt III, IV og Lilli III træsengehest, net Scala Cover til Britt II og Lilli III træsengehest, net, forlænget Scala Cover til metal side rail, Basic Scala Cover til metal side rail, forhøjet Scala Cover til metal side rail, forlænget Safety Cover til Britt III, IV og Lilli III træsengehest Safety Cover til Britt III træsengehest, kort Safety Cover til Britt II og Lilli III træsengehest, forlænget

20 9. Vedligehold og eftersyn Service og vedligehold af SB750 sengen må kun udføres af trænet/uddannet personale. Ved normal daglig drift skal service ifølge serviceskema ske efter 2 års anvendelse, derefter hvert andet år. Ved genanbringelse af sengen bør serviceskema følges. Ved anvendelse af Flex og Karin gavle som er af blødt materiale, er det nødvendigt at efterspænde 6-kants skruerne ved anden tidsintaval end angivet i serviceskema. Bemærk! Overrammen skal understøttes, mens der foretages serviceeftersyn for at hindre utilsigtet sænkning. Det anbefales at der foretages en kontrol af motorernes arbejdsevne og mekaniske tilstand, 1 gang årligt. Motorer, håndbetjening og styring Al service i forbindelse med ovenstående sker ved ombytning/udskiftning af den/de defekte dele. DK 10. Specielt for senge med akkumulator back-up Hvis denne seng er udstyret med akkumulator back-up, vil der sidde en ekstra kasse ved siden af styringen. Forebyggende vedligehold Akkumulatorerne skal udskiftes senest efter 4 års brug. Eventuelt tidligere afhængigt af brugsmønsteret. Hyppig og kraftig afladning mindsker levetiden. Det anbefales at afprøve akkumulatorfunktionen mindst én gang årligt. Akkumulatorerne tager ikke skade ved kontinuerlig tilslutning til netspændingen. Udskiftning af akkumulatorer Akkumulatorerne må kun udskiftes sætvis med originale akkumulatorer eller mekanisk og elektrisk kompatible typer. Akkumulatorsæt leveres under varenr.: (12V - 1,2 Ah) Akkumulatorerne skal være nye eller vedligeholdelsesladede minimum hver 6. måned. Akkumulatorerne, som udgør et sæt, skal være forsynet med identiske produktionskoder. Inden isætning sikres, at akkumulatorsættet er koblet korrekt sammen - jævnfør tegning (i akkumulatorrummet på styringen) - og at ingen af konnektorerne er løse. Advarsel Udtjente eller defekte akkumulatorer kan danne knaldgas ved forsøg på opladning. Akkumulatorrummet er forsynet med en udluftning, som sikrer en korrekt og nødvendig udluftning af akkumulatorrummet. Denne udluftning må ikke blokeres eller afdækkes, idet der kan opstå overtryk med eksplosionsfare til følge. Bortskaffelse Kasserede akkumulatorer kan returneres til Invacare eller bortskaffes ligesom bilakkumulatorer. 21

21 11. Serviceskema Service og vedligehold af SB750 må kun udføres af trænet/uddannet personale S/N (placeret på liggefladen): Dato: Init.: Låseringe, rørsplitter og plast-fixeringsring er kontrolleret. Skruesamlinger er spændt efter. Svejsninger er efterset. Sengehestens låse- og bevægesystem er afprøvet. Hjulbefæstigelsen er efterspændt. Brems på hjul er kontrolleret. Højdereguleringens motor er kontrolleret. Ryglænets motor er kontrolleret. Lårdelens motor er kontrolleret. Bendelens gasfjeder/motor er kontrolleret. Ledningsføringer er korrekt ophængt og ubeskadigede. Stik er ubeskadigede. Lakskader er repareret. Smøring udført efter smøreskitse. NB! Træ sengehestens glidersystem må ikke smøres med olie, da træstavene vil ellers gå trægt. Tilbehør er efterset. I lande, hvor Invacare har eget salgsselskab, er der mulighed for at tegne servicekontrakt. Endvidere kan Invacare tilbyde kurser i eftersyn og vedligeholdelse af SB750. Reservedelsliste og ekstra brugsanvisninger kan rekvireres hos Invacare EC-Høng. 22

22 12. Fejlsøgning i det elektriske system NB! Kontroller først, at netspænding er tilsluttet. Motorstik ikke forbundet Ingen motorlyd Relæ-lyd Defekt motor Motor kører ikke Ingen relæ-lyd Defekt styring Defekt håndbetjening Motorlyd Stempelstang bevæger sig ikke Defekt motor DK 13. Smøreskitse Det anbefales at smøre SB750 i henhold til nedenstående plan: 1. Lejer for løftearme - smøres med olie 2. Lejer for motorer/gasfjeder - smøres med olie 3. Glidere og kulisser - smøres med fedt 4. Aksel og ruller for saks - smøres med olie/fedt Til smøring anvendes medicinsk ren olie, f.eks. KEW-WO 50, bestillingsnr.: og fedt, bestillingsnr.:

23 14. Rengøring SB750 tåler ikke rengøring i vaskeanlæg eller vandstrålebaseret rengøring. Ved rengøring af sengen anvendes almindelige desificerende rengøringsmidler. Efter vask aftørres sengen. Brug aldrig syrer, baser eller opløsningsmidler. Sørg for at sengens stikprop er trukket ud af stikkontakten. Sengens ryglæn og ben-/lårdel kan lægges helt frem over liggefladen, hvilket letter rengøring og adgang til styring. Specielt vedr. rengøring af håndbetjening, styring og motorer IP 66: Vaskes med børste og vand. Vandet må godt være under tryk, men der må ikke spules direkte på eldelene med en højtryksrenser eller damprenser 15. Tekniske specifikationer WxL A B C D E 85x x x Alle mål er opgivet i cm. Alle vinkler er opgivet i grader. Alle mål og vinkler er opgivet uden tolerancer. Invacare forbeholder sig retten til at ændre på ovenstående mål og vinkler uden forudgående varsel. Max. patientvægt: 200 kg Rumtemperatur: C 90x x x Transport og opbevarings forhold: Temperatur mellem -30 og 40 C Luftfugtighed mellem 10 og 80 % RH 24

24 16. Elektriske data Tilslutningsspænding: 230 V AC/50 Hz. Max. strømforbrug: 1,5 A. Intermittent (periodisk brug af motorerne): 10% max. 6 minutter/time. Max. akkumulatorkapacitet: 1,2 Ah. Tæthedsklasse: IP 66. Effekt: 0 VA. Lydtryk: 48 db (A). Dobbeltisoleret, klasse II, type B. Vekselstrøm: Jævnstrøm: Max. last (SWL) (Patient + madras + sengehest + galge + evt. andet tilbehør). = 235 kg DK Patienten er ikke adskilt fra jord og chassis. Styringen har ingen afbryder, hvorfor stikproppen er eneste adskillelse fra netspændingen. 25

25 17. Vægt Mål Vægt 85x200 90x x x200 Overramme-hoved, med liggeflade 25 kg 34 kg 36 kg Overramme-fod, med liggeflade 25 kg 36 kg 39 kg Understel 40 kg 40 kg 42 kg Samlet seng excl. tilbehør 90 kg 110 kg 117 kg Gavltræ (SANNE III/FLEX III/KARIN III) 6 kg/stk. 7 kg/stk. 8 kg/stk. Træsengehest (BRITT II/BRITT III) 7 kg/stk. 7 kg/stk. 7 kg/stk. Træsengehest (BRITT IV) 8 kg/stk. 8 kg/stk. 8 kg/stk. Gavltræ (ODA/PIGGY) 6 kg/stk. - - Metalsengehest 7 kg/stk. 7 kg/stk. 7 kg/stk. Galge 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 18. Bortskaffelse Dette product er fremstillet af en miljøbevidst producent, som opfylder normerne i Waste Electrical og Electronic Equipment (WEEE) direktiv 2002/96/CE. Dette produkt kan indeholde stoffer, der kan være skadelige for miljøet, hvis de ikke bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Symbolet, den»overkrydsede skraldespand«, er placeret på dette produkt for at opfordre til genbrug, hvor det er muligt. Tag venligst miljøansvar og genbrug dette produkt gennem din lokale genbrugsstation, når dets levetid er omme. 26

26 Kunde salg og service Danmark INVACARE A/S Sdr. Ringvej 37 DK-2605 Brøndby Phone: Fax: Sverige & Finland INVACARE AB Fagerstagatan 9 / Box 66 S Spånga Phone: Fax: Norge & Island INVACARE AS Grensesvingen 9 Postbox 6230 Etterstad N-0603 Oslo Phone: Fax: Belgien & Luxemburg INVACARE N.V. Autobaan 22 B-8210 Loppem, Brügge Phone: Fax: Holland INVACARE B.V. Celsiusstraat 46 NL-6716 BZ Ede Phone: Fax: Tyskland INVACARE AQUATEC GmbH Alemannenstrasse 10 D Isny Phone: Fax: Frankrig INVACARE Poirier S.A.S Route de St. Roch F Fondettes Phone: Fax: Italien INVACARE MECC SAN S.R.L. Via dei Pini 62 I Thiene (VI) Phone: Fax: Storbrittanien & Irland INVACARE LTD South Road Bridgend Industrial Estate UK-Bridgend, CF31 3PY Phone: Fax: Spanien INVACARE S.A. C/Areny S/N Poligon Industrial de Celrà E Celrà (Girona) Phone: Fax: Schweiz MOBITEC REHAB AG Benkenstrasse 260 CH-4108 Witterswil Phone: Fax: Portugal INVACARE Lda Rua Estrada Velha 949 P Leca do Balio Phone: /47 Fax: Australien INVACARE Australia Pty Ltd 1 Lenton Place, North Rocks NSW 2151 Phone: Fax: New Zealand INVACARE NZ 4 Westfield Place, Mt. Wellington Auckland Phone: Fax: Østrig MOBITEC MOBILITÄTSHILFEN GmbH Herzog Odilostrasse 101 A-5310 Mondsee Phone: Fax: Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: Version: 10 Date: Manufacturer: INVACARE EC-Høng A/S Østergade 3 DK-4270 Høng

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK)

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls User s manual (DK) Invacare EC-Høng A/S Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Ved modtagelse

Læs mere

Invacare Universal Low

Invacare Universal Low Invacare Universal Low User's Manual (GB) Brugermanual (DK) Bruksanvisning (SE) Brukerveiledning (NO) Bedienungsanleitung (DE) Gebruiksaanwijzing (NL) Manual d utilisation (FR) Manual del usuario (ES)

Læs mere

Invacare Tilbehør til senge

Invacare Tilbehør til senge Oda gavl Aftagelig gavl i hvidpigmenteret bøg. Oda gavl Aftagelig gavl i bøg. Fås til 85 og 90 cm brede senge Piggy gavl Aftagelig gavl i hvidpigmenteret bøg. Piggy gavl Aftagelig gavl i bøg. Fås til 85,

Læs mere

Invacare Octave TM. Brugermanual (DA)

Invacare Octave TM. Brugermanual (DA) Invacare Octave TM Brugermanual (DA) Indholdsfortegnelse 1. Generel information...3 2. Betjening af Octave TM...7 3. Ved modtagelse af Octave TM på opstillingsstedet...11 4. Adskillelse af dele...14 5.

Læs mere

Invacare ScanBed 750 TM

Invacare ScanBed 750 TM Invacare ScanBed 750 TM User Manual (GB) Brugermanual (DK) Bruksanvisning (SE) Brukerveiledning (NO) Käyttöohje (FI) Bedienungsanleitung (DE) Gebruiksaanwijzing (NL) Manuel d utilisation (FR) Manual del

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Invacare Shark & Shark B11 Styreboks Brugervejledning

Invacare Shark & Shark B11 Styreboks Brugervejledning Invacare Shark & Shark B11 Styreboks Brugervejledning Hvordan kan jeg komme i kontakt med Invacare? Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, bedes du først kontakte en autoriseret Invacare -forhandler.

Læs mere

HS Seng. Model 800, 801, 810, 811. Brugervejledning (DK) Rev.03 Maj 2015. Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk

HS Seng. Model 800, 801, 810, 811. Brugervejledning (DK) Rev.03 Maj 2015. Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk Model 800, 801, 810, 811 (DK) Rev.03 Maj 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 1.1. Produktbeskrivelse... 4 1.1.1. Identifikation... 5 1.2. Produktformål... 6

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Senge tilbehør Behovstilpasninger

Senge tilbehør Behovstilpasninger Godkendt i henhold til IEC 60601-2-52 Behovstilpasninger Til s sortiment af senge tilbyder vi et bredt tilbehørsprogram. Gennem anvendelse af tilbehør optimeres muligheden for at tilpasse plejesengen,

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

RYGSKJOLD FOR TOILET. Brugervejledning (DK) Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Rev.1.

RYGSKJOLD FOR TOILET. Brugervejledning (DK) Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Rev.1. RYGSKJOLD FOR TOILET (DK) Rev.1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...3 2. Produkt oversigt...4 3.

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha, Delta og Kappa Madrasser Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Bruksanvisning RotoCare

Bruksanvisning RotoCare Bruksanvisning RotoCare Betjeningsvejledning til RotoCare Fjernbetjeningen har den fordel, at man kan aktivere flere taster samtidigt. På den måde kan sengens indstillinger tilpasses den enkelte bruger.

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha Alpha, Delta og Kappa Madrasser Delta Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Kappa Brugermanual henvender sig til teknikere, ergoterapeuter og andet

Læs mere

Montering af ryg: Fortsættes på side 2

Montering af ryg: Fortsættes på side 2 Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Standard. (1/3) Montering af hjul: For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene monteres på igen. Sørg for

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

HipTurner. Manual dansk

HipTurner. Manual dansk HipTurner Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering...

Læs mere

2Hold MaNext Comfort nual dansk Dansk manual Version 2 2010

2Hold MaNext Comfort nual dansk Dansk manual Version 2 2010 2Hold Manual Next dansk Comfort Dansk manual Version 2 2010 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering...5 3. Håndtering/Materiale... 6 4. Størrelser/Rengøring... 7 3

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Elektrisk indstillelig plejeseng ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

Butterfly. Manual dansk

Butterfly. Manual dansk Butterfly Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Invacare Softform. This manual must be given to the user of the product. Before using the product, read this manual and save it for future reference!

Invacare Softform. This manual must be given to the user of the product. Before using the product, read this manual and save it for future reference! Invacare Softform EN Mattresses User Manual DE Matratzen Gebrauchsanweisung FR Matelas Manuel d utilisation ES Colchones Manual del usuario IT Materassi Manuale d uso NL Matrassen Gebruiksaanwijzing PT

Læs mere

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug.

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Solar/175 Personløfter Brugermanualen Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Jazz 510/610 Tværstang

Jazz 510/610 Tværstang Jazz 510/610 Tværstang da Ganghjælpemidler Servicemanual 1 Generelt IdaI 1.1 Om denne manual Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige anvisninger om håndtering og samling.

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Cementblander, 180 liter Varenr.:

Brugsanvisning. Cementblander, 180 liter Varenr.: Brugsanvisning Cementblander, 180 liter Varenr.: 90 18 936 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! nden installering og brugen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30)

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K VELA Tango 100S med gas højderegulering VELA Tango 100ES med el-højderegulering b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 E S / 1 0 0 S w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning.........................................................

Læs mere

Swan Manual dansk Version 2 2010

Swan Manual dansk Version 2 2010 Swan Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 4-5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Dolphin. Manual dansk

Dolphin. Manual dansk Dolphin Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning

EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning Lejer EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning 1 og konstruktion Hæve-/sænkefunktion To-delt undersøgelsesleje. i koldskum, beklædt med slidstærkt betræk i lysblå farve. Hæve-/sænkefunktion kan fås enten

Læs mere

Multiglide Frotté. Manual dansk. (Popolette)

Multiglide Frotté. Manual dansk. (Popolette) Multiglide Frotté Manual dansk (Popolette) Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 Illustration

Læs mere

M2 Multi-tip. Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion. HMN a/s

M2 Multi-tip. Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion. HMN a/s M2 Multi-tip Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion M2 Multi-tip M2 Multi-tip er HMN s unikke badestol, som lever op til fremtidens krav til bade/toiletstole. Den

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

MultiGlide/Spilerglide. Manual dansk

MultiGlide/Spilerglide. Manual dansk MultiGlide/Spilerglide Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration 8 Illustration 9

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

E-Board. Dansk manual

E-Board. Dansk manual E-Board Manual Next dansk Comfort Dansk manual Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering...

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. 2 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere