Materialeundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materialeundersøgelser"

Transkript

1 Materialeundersøgelser

2 Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer, vurderer konsekvenser og foreslår strategier til at udbedre problemerne. Med eget laboratorium kan vi tilmed fastlægge konstruktioners tilstand og omfang i nedbrydning/ problem. ISO 9001-certificeret laboratorium Betonlaboratoriet er ISO 9001-certificeret og består også af et mobilt laboratorium betonbilen med udstyr til undersøgelser in-situ. Alle faser I forbindelse med as-built-verifikation, drift og vedligehold, eftersyn og tilstandsvurdering af betonkonstruktioner udfører vi alle faser i undersøgelsen - lige fra visuel inspektion til specialundersøgelser, hvor vi vurderer bygværkernes bæreevne og sikkerhed. Dermed sikrer vi sammenhæng og konsekvens i de tekniske vurderinger samtidig med, at vi opnår en hurtig og rationel arbejdsgang. Det sparer både tid og penge. Mikroskopfoto af beton som er skadet af tidlig frost. DS/EN ISO 9001 certifikat

3 3 Betonlaboratorium COWI huser egne laboratoriefaciliteter på hovedkontoret i Lyngby, hvor vi analyserer hærdnet beton og bestemmer: kloridindhold kloridindtrængningsparametre (diffusion og migration) sulfatindhold karbonatiseringsdybde frit vandindhold, vacuum mætningsgrad og kritisk vandmætningsgrad (frostsikkerhed) relativ fugtighed elektrisk modstand strømmåling (potentiostat) og strukturanalyse. Laboratoriet råder over software til databehandling bl.a. i forbindelse med elektrokemisk potentiale-måling (EKP-måling), korrosions-hastighedsmåling (galvanopuls og lineær polarisationsmodstand) og levetidsestimering. Laboratoriet i Lyngby er forsynet med et stort udvalg af udstyr til mange typer undersøgelser. Mikroskopfoto af luftindblandet, homogen beton. Strukturanalyse Med COWIs mikroskoper udfører vi mikro- og makroanalyser på tyndslib, planslib og borekerner. Analyserne kan bl.a. omfatte en vurdering af: Kapillarporøsitet (v/c-forhold) Tilslagsmængde, -type, og reaktivitet Luftporeindhold og -fordeling Cementtype og -mængde Indhold af flyveaske og mikrosilica Karbonatiseringsdybde Revner, herunder revner med revnevidde under 0,1 mm Overfladen, herunder overfladebehandling mv. Fugtbetingede omdannelser i cementpastaen Alkalikiselreaktioner og kemiske omdannelser i cementpastaen herunder havvands- og sulfatangreb Støbeskel Styrkeestimering ved punkttælling.

4 4 Endoskoper Betonlaboratoriet har tre endoskoper - heriblandt et IPLEX-digitalt videoendoskop med et 7,5 m langt fjernstyret kabel med en diameter på 6 mm, der kan efterse skjulte konstruktionsdele uden omfattende afmonteringer. Med stereohovedet monteret på IPLEX-endoskopet er det muligt præcist at måle eksempelvis revner, fugt og korrosion på indersiden af rør og lagtykkelser af svært tilgængelige glidelejer. En-doskopet er udstyret med et højopløsningskamera og en digital videooptager til levende film, så under-søgelserne kan dokumenteres. Korrosionsmonitering COWI kan måle indstøbt korrosionsmonitering og udføre kontrol af katodiske beskyttelsesanlæg. Ved måling med korrosionsmoniteringen bestemmer vi det elektrokemiske potentiale, korrosionsstrøm, elek-trisk modstand, relativ fugtighed og temperatur. I særlige tilfælde suppleres målingerne med korrosions-hastighedsmåling på overfladen eller på indbyggede sonder (LPR-prober). Herudfra kan vi beregne det katodiske anlægs effektivitet. Ved måling med korrosions-monitering og kontrol af katodiske beskyttelsesanlæg kan vi udføre målingen som en øjebliksmåling, eller vi kan opsamle data via en datalogger over en længere periode. COWI har desuden en række anlæg med fjernovervågning, der kan kontrollere og styre anlæggenes ydelse samt indhente og lagre data direkte til f.eks vores kontor i Lyngby. Med datalogger opsamles målinger af korrosionsstrømme på indstøbte korrosionsceller. Endoskop. Foto: Morten Larsen Klargøring til udboring af kerner.

5 5 Dæklagsmåling. Undersøgelse af om der er bagstøbt tilstrækkeligt bag tunnelsegmenter (impulse response metoden). Betonbil Betonbilen har udstyr til undersøgelser i marken, herunder: prøveudtagning (borekerner og støvprøver) til videre analyse i laboratoriet dæklagsmåling klorid-måling (RCT-test) EKP-måling inkl. modstandsmåling korrosionshastighedsmåling ved en galvanopulsmåling (GPM) ophugning karbonatiseringstest aftræks- og vedhæftningsmåling ultralyds- og Impulse Responsemåling. lagtykkelsesmålere (stål) EKP-målingen er en ikke destruktiv målemetode. Med EKP-målingen udfører vi potentiale- og modstandsmåling af armerede betonkonstruktioner. Ved målingen bestemmer vi armeringens korrosionstilstand. Måleresultaterne bliver kalibreret imod ophugninger til inspektion af armeringen. Med galvanopulsudstyr (GPM) kan vi tillige bestemme armeringens korrosionshastighed og hermed mere præcise restlevetider (restbæreevner). Impulse Respons-udstyret bruger vi bl.a. til at finde delamineringer i betonkonstruktioner, hulrum bag vægge/betonplader, vedhæftningssvigt af asfaltbelægninger, stenreder osv. Det vil sige et udstyr der kan bruges såvel i forbindelse med en as-built situation som senere i bygværkets levetid. Betonbilen med dens udstyr bruges også til at undersøge stålkonstruktioner, herunder bl.a. ultralydsmå-ling til registrering af defekter, måling af malingslagstykkelse, revneundersøgelse (magnetoflux) samt endoskopi-undersøgelser. Galvanopulsmåling på bro.

6 6 As-built dokumentation COWI tilbyder ekspertbistand til at planlægge, implementere og fortolke fuldskalaforsøg og specielle undersøgelser. Vi kan eksempelvis verificere om betonkonstruktioner er i overensstemmelse med de-signforudsætninger, har den krævede as-built - kvalitet og tilfredsstiller øvrige funktionskrav. Innovation I forbindelse med udvikling af nye katodiske beskyttelsessystemer og betonsammensætninger planlæg-ger vi projekt specifikke undersøgelser, som vi bruger som grundlag for vores vurdering af de nye sy-stemers effektivitet og holdbarhed. Inspektion med brug af lift. Måling af effektivitet af katodisk beskyttelse. Støbning med stålfibre.

7 7 Reparation Hvor reparation er nødvendig, udfører vi design, tekniske specifikationer, kontraktdokumenter og tilsyn med reparationsarbejderne. Forud for projekteringen ligger et grundlag i form af undersøgelser af ned-brydningen (mekanismer, hastighed og omfang). Den ønskede holdbarhed tages i regning ved projekte-ringen og den aktuelle reparationsmetode og omfang vælges ud fra flere alternative metoder, så den op-timale tekniske såvel som økonomiske løsning findes. Vores nationale og internationale erfaring omfatter også detailprojektering af katodiske beskyttelsesanlæg til konstruktioner, såvel af beton som stål. Når drift- og vedligeholdelsesfunktionerne skal styrkes, tilbyder vi D&V-programmer og undervisning af bygherrens medarbejdere. Reparation med offeranoder. Måling af tværsnit på rusten armering. Injicering af revne.

8 Revneregistrering. Levetidsdesign COWI designer betonkonstruktioners holdbarhed ud fra fastlagte levetidskrav, det omgivende miljø og vores kendskab til nedbrydningsmekanismer og hastigheden nedbrydning foregår med. Vi udfører de-signet i forlængelse af en teknisk økonomisk vurdering af forskellige holdbarhedsstrategier i forhold til omkostninger i hele bygværkets forventede levetid (Life Cycle Cost analyser). Af mulige holdbarheds-strategier kan nævnes: rustfri stål armering, design af dæklag (mht. kvalitet og tykkelse), skinarmering, overfladebeskyttelse, katodisk beskyttelse mm. COWI har også erfaring med miljørigtig projektering. Kort om COWI COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores 3500 medarbejdere hver især er det på deres. COWIs Hovedkontor COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Kontakt: Jens Sandager Jensen Esbjerg COWIs danske kontorer d-07c

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Rapport nr. : D2 1 Udarbejdet af : Erik Stoltzner (Vejdirektoratet), Peter H. Møller (Rambøll), Jesper stærke Clausen (Rambøll), Asger Knudsen (Rambøll)

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Dansk Betondag 2005. Torsdag den 15.september på Munkebjerg Hotel ved Vejle og ekskursion fredag den 16.september

Dansk Betondag 2005. Torsdag den 15.september på Munkebjerg Hotel ved Vejle og ekskursion fredag den 16.september Dansk Betondag 2005 Torsdag den 15.september på Munkebjerg Hotel ved Vejle og ekskursion fredag den 16.september Indhold Bygningsingeniøruddannelsen på DTU med speciel vægt på beton som byggemateriale....

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri Sensorer i bygninger Fugt i boliger og byggeri Rapport nr. : D1 Redaktør : Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Dato : Oktober 2010 Forord Innovationskonsortiet SensoByg er dannet i 2007. Formålet har

Læs mere

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed

Reparation af beton. Løsninger til retablering af betons holdbarhed Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed 2 Reparation af beton Løsninger til retablering af betons holdbarhed Indhold 03 _ Master Builders Solutions fra BASF 04 _ Reparations-

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Vejtekniske målinger. Marts 2015

Vejtekniske målinger. Marts 2015 Vejtekniske målinger Marts 2015 Vejtekniske målinger Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret i 2006 og 2014 Titel: Vejledning i kontrol af

Læs mere

WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber

WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber WORKSHOP 300 studerede støber havegriller UDDANNELSE mere betonviden til ingeniørstuderende DANSK OPFINDELSE måler betons flydeegenskaber ADDITIVER nu også til betonvarer 4 2005 NOVEMBER 22. ÅRGANG Hold

Læs mere

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner 1 1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner Et nyt sæt af DS/EN-standarder der træder i kraft i de kommende år 1 Comité Européen de Normalisation (CEN) På sigt vil

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Vejledning i dimensionering af 1 Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af Version 2-3 September 2006 Vejledning i dimensionering af 2 Forord Denne vejledning er blevet til på foranledning af Dansk

Læs mere

Svejsning 6 NDT TEMA: December 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk

Svejsning 6 NDT TEMA: December 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk 6 December 2014 41. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT LEDER Som et af mange eksempler på, hvad der kan være med til at øge behovet for NDT prøvning er

Læs mere

INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK

INDHOLD. LEDELSESBERETNING FORCE Technology på vej ud af krisen Nøgletal OM FORCE TECHNOLOGY FORRETNINGSOMRÅDER FRA ÅRET DER GIK ÅRSBERETNING 2013 INDHOLD LEDELSESBERETNING 2 FORCE Technology på vej ud af krisen 3 Nøgletal 5 OM FORCE TECHNOLOGY 6 FORRETNINGSOMRÅDER 8 FRA ÅRET DER GIK 14 FORCE Technology har åbnet nyt grønt testcenter

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

Vi kender vejen. Vejteknisk Institut i 75 år

Vi kender vejen. Vejteknisk Institut i 75 år Vi kender vejen Vejteknisk Institut i 75 år 1928-2003 Vores vej Vejenes historie har lange forløb. Vejteknisk Institut har været med siden 1928. Først som Dansk Vejlaboratorium, i mange år som Statens

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Betons Bæredygtige Fordele

Betons Bæredygtige Fordele Betons Bæredygtige Fordele Marts 2011. Forord 3 1. Beton er bæredygtig kvalitet 4 Beton - verdens mest anvendte byggemateriale 6 Betons bidrag til bæredygtigt byggeri 6 Miljørigtige betonkonstruktioner

Læs mere

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING Som funktion af temperaturen EMCON A/S OG VIA UNIVERSITY COLLEGE Udarbejdet af: Gitte Normann Munch-Petersen & Christian Munch-Petersen 10. januar 2013 Indhold 1 Forord...

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

Svejsning 6. December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT

Svejsning 6. December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT 6 December 2012 39. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: NDT LEDER Et tidsmæssigt sammenfald af krise og globalisering har medført dramatiske og spændende ændringer

Læs mere

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION BETON FOR FREMTIDEN Tema om nyere betontyper, som vinder indpas i stigende grad BETONREKORDER PÅ STRIBE Fields i Ørestaden er stort på alle måder HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER Nyt fyldningsmateriale

Læs mere