EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion"

Transkript

1 EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

2 Hvorfor typegodkendelse? Som led i bestræbelserne på at sikre fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser er der indført et omfattende EF-typegodkendelsessystem for motorkøretøjer ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om godkendelse af motor- og påhængskøretøjer samt tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheder. De tekniske krav til en række sikkerheds- og miljøelementer er blevet harmoniseret på fællesskabsplan for at forhindre, at de er forskellige fra én medlemsstat til en anden, og for gennemgående at sikre et højt niveau for færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse. Helbilsgodkendelse er for mange kommet til at stå som noget komplekst og unødvendigt teknisk bøvl, som man gør klogest i at gå uden om. Det er uheldigt, da fordelene klart overstiger ulemperne, og da konceptet repræsenterer nye muligheder snarere end nye udfordringer. Ikke mindst for de kompetente danske opbyggere, som med typegodkendelse kan opnå store muligheder på eksportmarkederne. Idéen er også, at køretøjer skal konstrueres, fremstilles og samles på en måde, så risikoen for personskade er mindst mulig. Fabrikanterne bør sikre, at deres køretøjer opfylder de relevante krav i direktivet 2007/46/EF samt de nationale krav og bestemmelser for lastvogne og påhængskøretøjer. For den enkelte danske opbygger giver typegodkendelse nye forretningsmuligheder. Ikke mindst, hvis man gerne vil øge sin eksportandel. Ingen tvivl om, at EF-typegodkendelse er kommet for at blive. Faktisk vil direktiv 2007/46/EF om typegodkendelse af køretøjer med stor sandsynlighed blive omdannet til et decideret regulativ, som alle skal følge. Og så er det jo bedre at være på forkant end at være tvunget til implementering på et tidspunkt, hvor alle andre for længst har gjort det. VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

3 Hvem berører det? Direktivet påvirker enhver virksomhed, som fremstiller eller opbygger lastvogne og påhængskøretøjer, eller som leverer komponenter hertil. Ligeledes påvirkes branchens organisationer samt den enkelte vognmand i forhold til finansiering og på lang sigt konkurrenceevnen. Typegodkendelsen er ikke kun essentiel, hvis man vil eksportere. Allerede i dag kan det nemlig være problematisk at få finansieret ikke-godkendte køretøjer til brug på hjemmemarkedet, fordi køretøjernes gensalgsværdi er tvivlsom, når de ikke er fremtidssikrede. Desuden står vores nabolande i kø for at levere godkendte opbygninger. Det kan hurtigt blive udbredt i stor stil at importere færdigopbyggede køretøjer, der på vejen fra fabrikken har været omkring store udenlandske opbyggere, som er helt på det rene med reglerne for helbilsgodkendelse. VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

4 CoC og CoP CoC (Certificate of Conformity; typeattest) Et CoC-certifikat er en producenterklæring om overensstemmelse med EF-typegodkendelse. Formålet med dette dokument er at sikre fri bevægelighed for varer inden for EU, specielt for de varer, som er genstand for typegodkendelse og registrering. Certifikatet indeholder oplysninger om køretøjet og dets identifikationsnummer, typegodkendelsesnummer, tekniske specifikationer og andre data. o Komplet godkendelse af køretøj ved udstedelse af typeattest o Enkel dokumentation for simple chassistyper o For mere komplekse opbygninger vil mange dele være omfattet, fx belysning, udstødninger, sideafskærmning, træktraverser og gavlsæt, bagkofangere, trækstænger og trækøjer til påhængsvogne mv. CoP (Conformity of Production; certificering af produktionen) Et CoP-certifikat dokumenterer ensartethed og imødekommelse af fastsatte standarder i produktionen. Den påkrævede dokumentation kan opnås gennem implementering af et anerkendt kvalitetsstyringssystem, der stiller særlige krav til kontrolplaner, som fx ISO 9001:2000-serien og ISO/TS16949 eller ved at påvise ensartethed og imødekommelse i produktionen gennem en kvalitetshåndbog og kontrolplaner, der bør være detaljerede nok til at dokumentere, at relevante direktiver og/eller regler overholdes. o Omfatter produktionsfaciliteter og processer o Individuelle komponenter kan blive berørt, hvis de anses som afgørende for sikkerheden eller har indflydelse på godkendelse af basiskøretøjet VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

5 De tre alternativer Faktisk er det ikke så svært endda. Der findes tre alternativer, hvoraf fortrinsvis to er relevante i. I mange tilfælde er den mindst omfattende godkendelsestype IVA tilstrækkelig. Ønsker man at eksportere sine opbygninger, er godkendelsestypen NSSTA derimod aktuel. Og for de få opbyggere, der producerer serier i meget stor volumen, er ECWVTA det relevante alternativ. ECWVTA er ikke alene et stykke europæisk lovgivning, der erstatter adskillige nationale love i hele EU; men samtidig også en guide for opbyggere og komponentleverandører, som baner vej for en ensartet proces for certificering af basiskøretøjer, karrosserier, køretøjsmonteret udstyr og komponenter. Chassiset er også tænkt ind. Der findes tre alternativer under ECWVTA. For alternativ 1 og 2 kræves et certifikat for produktionsprocessen (CoP). Det forudsætter, at en uvildig, akkrediteret myndighed godkender virksomhedens kvalitetsstyring. For alternativ 3 kræves intet CoP, da hvert enkelt færdigopbygget køretøj skal godkendes særskilt. Er man certificeret i henhold til ISO 9001/2, vil dét spare tid og penge ved alternativ 1 og 2. Og er man ikke allerede ISO-certificeret, kan certificering være et godt udgangspunkt for at arbejde videre med disse alternativer. Alternativ 3 vil være passende for mange, som alene bygger køretøjer, der skal indregistreres i. Det stiller krav til, at opbyggernes leverandører kan forevise certifikater og test af de leverede komponenter, som er omfattet af direktivet eller den nationale lovgivning. Godkendelse iht. alternativ 1 er generelt gyldig i hele Europa, og der pågår lige nu et arbejde med også gøre alternativ 2 generelt gyldigt på europæisk niveau. Ønsker man at eksportere eksempelvis til Norge, Sverige eller Storbritannien bør man derfor overveje enten alternativ 1 eller 2. VBG GROUP SALES A/S står gerne til rådighed med rådgivning. VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

6 Alternativ 1: ECWVTA (European Community Whole Vehicle Type Approval) o Anvendes af OEM er og opbyggere i forbindelse med chassiser og konceptopbyggede køretøjer o Anvendes ved store serier og standardkøretøjer, som ikke kræver individuel inspektion, men registreres alene med baggrund i CoC og produktion i henhold til CoP o Krav om certificering af alle systemer og komponenter o Giver adgang til samtlige EU-lande uden fremvisning til syn. Det betyder også, at udenlandske produkter med ECWVTA-mærke får tilsvarende adgang til det danske marked o Aktuelt for danske opbyggere, der producerer serier i meget stor volumen Alternativ 2: NSSTA (National Short Series Type Approval) o Anvendes ved serier mindre end 250 enheder pr. år og produceret med baggrund i CoP, hvor kun den første enhed er fremvist til inspektion o Kræver ressourcer og kompetencer på et vist niveau samt stiller en række krav til dokumentation og anvendte komponenter o Køretøjet er ikke automatisk godkendt i resten af Europa men ofte kan godkendelse opnås efter ansøgning o Et godt udgangspunkt for at få køretøjet godkendt i de europæiske lande, man ønsker at eksportere til o Aktuelt for danske opbyggere med eksport eller eksportambitioner Alternativ 3: IVA (Individual Vehicle Approval) o Sammenligneligt med den løsning, som anvendes af branchen i dag o Der gennemføres individuel inspektion af hvert enkelt færdigopbygget køretøj o Køretøjet er ikke automatisk godkendt i resten af Europa o Knap så store krav til dokumentation. Dog vil det nemmeste være at anvende allerede certificerede komponenter med certifikater til dokumentation for anvendelse, montering og styrke o Et godt første skridt for danske opbyggere, der ønsker konkurrencefordele og at holde trit med skærpede kundekrav på det nationale marked VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

7 Uanset om man vælger ECWVTA, NSSTA eller IVA, er det en fordel at benytte certificerede produkter. Certifikaterne for VBG s produkter dokumenterer, at de opfylder alle krav. Det betyder, at monteringen er godkendt, så længe den er sket i henhold til monteringsvejledningen. Og vi står altid til rådighed med hjælp og for nærmere dialog. VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

8 Forpligtelser og ansvar Med direktiv 2007/46 får opbyggerne en producents muligheder, men også en producents pligter. Således skal man tilsikre, at køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder opfylder de relevante krav i direktivet samt de relevante nationale regler, herunder også om CE-mærkning og godkendelse. Producenten skal kunne dokumentere opfyldelse på en sådan måde, at der er en vis sporbarhed omkring konstruktion og anvendte komponenter. Alle er nu i princippet komponentleverandører; og som VBG GROUP SALES A/S tolker det, giver direktiv 2007/46 garanti for, at det færdige produkt er lovligt. Den af komponentleverandørerne, som ikke overholder kravene iht. direktiv 2007/46, påtager sig i princippet ansvaret for den samlede, færdige enhed. VBG GROUP SALES A/S Telefon Fax VAT.no DK

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke Danske Translatører har med forundring registeret, at en række partier bag Vækstpakke 2014 ønsker at

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement.

Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement. Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup www.implement.dk SWIFT DABADKKK Iban DK3030003450018236 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

NYE MULIGHEDER, NYE VEJE TIL FORDEL FOR DIN FORRETNING

NYE MULIGHEDER, NYE VEJE TIL FORDEL FOR DIN FORRETNING NYE MULIGHEDER, NYE VEJE TIL FORDEL FOR DIN FORRETNING MED EU HELBILSGODKENDELSE (ECWVTA) NYE MULIGHEDER FORUDE Hvad er ECWVTA? Siden april 2009 har EU arbejdet med ny lovgivning, der vil sikre fælles

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv Udbudshåndbog Udbudshåndbog Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser...

Læs mere