Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1"

Transkript

1 Ejendomsudviklingen rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg Ager = Agger el. husbond (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år Niels Madsen, fæster under Rys Niels Madsen Agger overdrager fæstet til Anders Graversen Niels MA er vidne ved arveskifte skylder til Rys. pr : 18 rd pr : rd 1792 N.M. skylder til Rys. indtil : rd eller?, beløb 1792 fæsteskifte (1793) de to døtre får deres arvedel, Maren 200 rd, i forbindelse med fæsteskifte 6 1 Nogle skifter mv. før 1787 er medtaget, ligeledes matriklen af årstallet ved ejerskifte eller lån er året for underskrift eller købekontrakt. Hvis tinglæsningsåret er et andet, står det i parentes 3 der står ejer eller fæster hvis det fremgår af dokumentet, ellers husbond, dvs. familieoverhovedet, jf. folketælllingen 4 + = långiver, = lån. Ved boopgørelse medregnes som gæld løn til tjenestefolk, men ikke begravelses- og skifteomkostninger. Det hele er indregnet som passiv under skiftet 5 dvs. positiv eller negativ 6 tienderettighed indføres kun under den pågældende ejendom, ikke under kirken. Gælder dog ikke de 9 kirkeejeres køb af tiende. Frasalg af tiendeparter ved andres ejendomme indføres kun under kirken og den pågældende ejendom (dens køb)

2 Ejendomsudviklingen rtf, s.2 el. husbond Agger 1796 fæster Anders Graversen Agger værdi pr.td.: 250 rd feb.1801 husbond: Anders Gravesen, 47 år skat af Fønss: 7rd19sk 1803 (1806) Fønss sælger til Anders Gravesen 1300 rd ejer Anders G Anders G rd (1832) Anders G.a. køber tiender 440 rd 1812 Anders Agger til gode 40 rd eller?, beløb 1804 brand 800 rd 1796 efter indsidder i Agger Niels Madsen køber tiender 7 boet opgøres og deles ikke, da de to døtre hver har fået deres arvedel: Anders G. over arv og gæld 8 kilden til skatten 1802 er Oppebørselsregistre for Ringkøbing amtsstue. Bondejord 1802 (B21-157) og Præster og degne.1802( B21-156) 9 heri huslod 1 og 2.Af Agger eller hvad?

3 Ejendomsudviklingen rtf, s.3 Agger el. husbonde 1813 til svigersønnen Jens Christensen Agger: aftægt + overtage lånet på 750 rbd SV Agger 1814 rest = 750 rbd SV Agger 1815 Jens Chr. Agger og Anders Gravesen Agger vidner ved arveskifte Agger 1816 Anders G.A vidne ved. aug.1822: arveskifte 1818 Jens A. vidne ved auktion 1822 (1821) Jens A. vidne ved auktion 1823 ejer: Jens Chr. vidne ved auktioner 1818 Jens A. køber på auktion (15 rbd NV eller? Beløb 1813 auktion over hendes gangklæder rbd 1823 brand: 960 rbd (før 1280) 1813 Jens Christensen Aggers kone død. Intet skifte set

4 Ejendomsudviklingen rtf, s.4 el. husbonde Agger 1824 Jens Agger vidne ved auktion og ved fogedforretning 1825 sognefoged Jens Agger vidne ved auktioner aftægtsmand Anders G. ændrer testamente Agger 1826 sognefoged Jens Agger vidne og værge ved arveskifte, vidne ved auktioner og fogedforretning. Køber lod på auktion 1827 sognefoged Jens Agger vidne ved testamente eller? Beløb 1826 køber på auktion parcel nr. 3 af Østergaard ( ) for 22 rbd S

5 Ejendomsudviklingen rtf, s.5 el. husbonde Agger 1828 sognefoged Jens Agger værge ved arveskifter. Skifteforvalter Agger 1829 sognefoged Jens Agger værge ved arveskifte og ved testamente Agger 1830 sognefoged Jens Agger vidne ved arveskifte eller? Beløb 1830 Jens Agger sælger parcel nr.3 af Østergaard, , til forrige ejer for 25 rbd rs

6 Ejendomsudviklingen rtf, s.6 el. husbonde Agger 1831 sognefoged J.A. vidne ved arveskifte, testamente og auktion Agger 1832 Jens Agger værge ved arveskifte. Vidne ved auktion. Vurderer matr.nr. 6 gl ny: sognefoged Jens A. værge ved arveskifte, vidne ved do 1834, feb. gårdmand og sognefoged Jens Chr. Agger 1844 Jens Christensen gl.skat Jens Agger til gode 35 rbd S eller? Beløb skifte efter Anders Graversen + 29 rbds har tiender 10 Jens Agger havde i 1813 overtaget gården mod aftægtskontrakt. Anders ejendele tilfaldt de 8 nevøer og niecer. Andrers må nu være 78 år. Blandt hans ejedel var et utinglyst skøde på tiender, dat

7 Ejendomsudviklingen rtf, s.7 el. husbonde Aggerhuus feb fæster, tømrer Niels Lauritsen eller? Beløb

8 Ejendomsudviklingen rtf, s.8 el. husbonde Bierg (Berg) 1785 Mads Pedersen, fæster 4.sept (1787) stormskade helt Peder Madsen Bergh Varelmann fæster under Rys (1799) Varelmann, hidtil i fæste, 1800 rd inkl. Vestergaard feb : daglejer Jacob Davidsen 1785 skylder til 6 fra 2 til 12 rd 1787 skylder til Rys pr : 10 rd pr : rd eller? - Beløb 1785 skifte: ind- og udbo + besætning rd efter Mads Pedersen og Kiersten Jensdatter 114rd 11 som passiv ved opopgørelsen anføres mangler ved besætningen og brøstfældige bygninger 12 står opført under Vestergaard uden selvstændigt nummer 13 står i folketællingslisten under Vestergaard

9 Ejendomsudviklingen rtf, s.9 Bierregaard (gård nr.43) rest ½. 1822, aug. Bierremark (nr.40) ½ el. husbond 1802 Varelmann lov til udstykning 1822 Thomas Jensen (Vestergaard) eller?, beløb i parcellerne nr.1: ½ nr.2: ½ nr.3: nr.4: ½

10 Ejendomsudviklingen rtf, s.10 Bergs udstykning parcel (nr.1) af Bierg ½ Vandborgbjerg ½+ Berg ½ el. husbonde 1812 Jens Jensen Skou 1813 ejer Knud Jacobsen Borup 1812 skylder i alt 644rd 1813 Knud Jacobsen 100 rbdsv 1820 KJ skylder præstetiende ( rbd) Knud Jacobsen 14 skylder skat for 1.halvår 1823, udpantes for 5 rbd 1828 (1830) Christen Eskildsen til Peder Eskildsen 50 rbd rs eller? - Beløb 1812 arveskifte ind-og udbo 147rd besætn. 152 rd Stedet 1100rd 1813 huset: 140 rbdsv jorden: 200 rdbsv 1812 efter Jens Jensen Skou + 722rd har tiender 14 I Auktionsforretninger står der kun Knud Jacobsen, ikke ejendommens navn, men i 1824 er der kun det navn under Vandborgbjerg

11 Ejendomsudviklingen rtf, s.11 Stedet Bjerre ½ Stedet Bierre Vandborgbjerg ½ el. husbonde 1830 Peder Eskildsen til Søren Simonsen 200 rbd rs 1831 Søren Simonsen Snabe Bjerghuus feb 1834 husmand Søren Simonsen Haultoft 15 Matr. Nr. 64 Gl ¼ Ny: ¼ 1844 ejer Søren Simonsen gl. skat Søren Simonsen 160 rbd rs 1831 betalt 100 rbd S eller? - Beløb 1830 har tiender 1831 har tiender 15 usikkert om matrikelnummeret hører til Bjerghuus, men det er den eneste ejendom det kan passe nogenlunde med, selv om den hedder Haultoft i Matrikelfortegnelsen. Se også Hiousel, som nok er nr. 68 i matrikelfortegnelsen. Både nr. 64 og nr. 68 grænser op til nr.67, parcel nr.4 af Berg.

12 Ejendomsudviklingen rtf, s.12 Bergs udstykning Hiousel, = Houselhuus (parcel nr.3) ½ Bergs udstykning Bierrehuus /Hiousel, ½ Houselhuus ½ med parcel nr.4 i alt: ½ el. husbonde 1802 Knud Jacobsen 140 rd 1804 ejer Knud Jacobsen 1805 Knud Jacobsen Borup/Bjerg 1812 Knud Jacobsen 1813 (1814) Henrik Gregersen Strande 66 rbd, 4m NV = 400 rd 1802 Knud Jacobsen 60 rd 160 rdt 16 skylder i alt 215 deraf skatter for? rd 1812 skylder i alt 699rd 1813 (1819) H.G.S rbdsv 1807 Knud Jacobsen betalt 60 rd eller? - Beløb 1804 brand 60 rd 1805 arveskifte løsøre 48 besætning 15 stedet 220 i alt 283 rd 1812 arveskifte ind-og udbo 83 rd besætn. 150 rd salget af stedet 950 rd efter Maren Nielsdatter, gift med K.J rd 1812 efter Maren Laursdatter, g. med Knud J. +383rd 16 Knud Jacobsen og Hendrich Gregersen låner tilsammen 160 rd af enkekassen. Ved skiftet 1805 skylder han enkekassen 90 rd. Ved omskrivningen ejer HG både parcel 3 og 4. Ved lånet 1813 (1819) skylder HG 160 rbd til enkekassen 17 ifølge skiftet har Knud J. solgt stedet med fratrædelse Men jeg har først set skødet læst 1814 og dat. 1813

13 Ejendomsudviklingen rtf, s.13 Hiousel (parcel nr. 3 af Berg) Houltofthuus! 18 ( = Hiousel) (parcel nr.3) ½ el. husbonde 1819 (1820) Poul Poulsen V. Dahlgaard 225rbdS ½ 1820 Poul Poulsen V. Dahlgaard Housel nr.57. aug ½ Haultoft (= Houltoft) Matr. Nr Gl.: Ny: ½ 1822 Poul Dahlgaard 1844 ejer Simon Nielsen gl.skat lånet fra 1802 (parcel 3 og 4) 160rd = 160 rbd SV 1819 H.G.S rykkes for renter af lånet fra 1813 har 1820 H.G.S betalt rbdsv eller? - Beløb 1820 skifte efter P.P.D s kone 60 SV har tiender har tiender 18 rykkes får betaling af lån på hans to steder Houltofthuus og Foldtoft tilsammen ½. Mon skriveren ikke har blandet Hiouselhuus og Houltofthuus sammen? 19 usikkert om matrikelnummeret hører til Hiousel, men det er den eneste ejendom det kan passe nogenlunde med, selv om den hedder Foltoft i Matrikelfortegnelsen. Nr. 64 er beboet af Søren Simonsen både i 1834 og i 1844 og må derfor være parcel nr. 1 af Berg, kaldet Bjerrehuus el. lign. Både nr. 64 og nr. 68 grænser op til nr.67.

14 Ejendomsudviklingen rtf, s.14 Bergs udstykning Faaltoft = Faaltofthuus = Foldtofthuus (parcel nr. 4) el. husbonde 1802 Hendrich Gregersen Strand 175 rd 1804 ejer Henrik G Poul Poulsen V. Dahlgaard 100rbd S 1802 Hendrich Gregersen Strand 102 rd 160rd? (1819) se parcel nr rd = 160 rbd SV 1819 se parcel nr Henrick G. S. betalt 102 rd eller? - Beløb 1804 brand 100 rd se V.Dahlgaard se V.Dahlgaard 1820 (skifte efter P.P. D s kone) 100 SV har tiender 20 Knud Jacobsen og Hendrich Gregersen (parcel. nr. 3) låner tilsammen 160 rd af enkekassen. De omskrives også samlet men da ejer HG også begge parceller

15 Ejendomsudviklingen rtf, s.15 Foeltoft (nr.56).aug el. husbonde 1822 Henrich Gregersen (beboer) Foeltoft, Stedet 1824 beboet af Henrik Gregersen Strand, ejet af Poul Dahlgaard Foeltoft Foltoft (Foeltoft) matr.nr gl ny ¾ feb.1834 daglejer, indsidder Jens Andersen 35 år 1844 Niels Andersen Søegaard gl.skat 1824 udpantning. Skylder 2 års afgift ( ), i alt rbd S + omkostninger på 2-3-1rbdS eller? - Beløb 21 det er muligvis denne parcel af Bjerg. Der er mange Foltoft i matriklen, men nr.67 kommer nærmest i hartkorn med dette sted

16 Ejendomsudviklingen rtf, s.16 Htk Bergs udstykning parcel nr ½ Grydsbekshuus, nr.74. aug ½ 22 Grysbeckhuus, = parcel nr. 5 af Bjerg ½ Grydsbeckhus el. husbonde 1803 (1830) Peter P. Kruuse 1803 (1832) Varelmann til Peder P.Kruuse 130 rd 1814 arv efter broderen Henrick Pedersen Kruuse 1822 Knud Jacobsen 1826/1827 husmand Peder Pedersen Kruse værge ved arveskifte 1832/33 Datteren Maren Cathrine arver stedet år? ejer: Christen Nielsen 1803 (1830) Peter Pedersen Kruse 150 rd C = 150 rbd SV 1832 gæld: 186 rbd s skat for 1.halvår 1832: eller? - Beløb 1832 arveskifte løsøre: 24 rbd s 1 ko: stedet: år? brand: skifte efter Peder P.Kruuse og hustru Margrethe Madsdatter 30 rbd s 22 der må være købt jord til!. Ejer/ passer ikke med foregående og efterfølgende, så Knud Jacobsen har måske også et andet sted hvor han bor? Hartkorn passer med matriken Til gengæld optræder stedet ikke i folketællingen 1834

17 Ejendomsudviklingen rtf, s.17 Htk Grysbækhuus = Bjerre el. Vandborgbjerg matk.nr gl ½ ny el. husbonde 1844 Christen Nielsen gl.skat 6-29 eller? - Beløb 23 OBS se også Langbosen, matr. nr. 43.

18 Ejendomsudviklingen rtf, s.18 Htk el. husbonde Blaaberg juli 1787 Jens Sørensen fæstebonde, 42 år Blaaberg Jens Sørensen fæster under Rys Jens Sørensen Jens Sørensen fæster i el. 97 fæster Laurs Jørgensen 1798 Fønns og Sch. ejere 1787 skylder til Rys: pr : 4-0-2rd pr : rd 1792 Jens S. skylder til Rys. indtil ½ rd gæld til Rys: 104rd +? til andre eller? - Beløb Ind- og udbo + besætning: 79rd fæste 1796 efter Jens Sørensen mindst 35 rd

19 Ejendomsudviklingen rtf, s.19 Htk Blaaberg Blaaberg værdi pr.td. 150 rd ¾ Blaaberg Blaaberg 1804 ejer el. husbond feb.1801 beboer Laurs Jørgensen 1801 Varelmann 280rd 1801 Christen Christensen 350 rd 1802 skat af Christen Christensen 1rd 82 sk 1803 Niels Larsen Bierum 299 rd Niels Laursen 1810/11 Niels B. vidne ved arveskifte 1801 Christen Christensen 200 rd 1803 Niels Larsen 250 rd 1810 (1813) Niels Larsen 600 rd betalt 200 rd eller?, beløb 1804 brand 300 rd 1802 (1803) Huslod af Øde Nørberg, ¾, til Niels Larsen Bierum (Blaaberg) for 100 rd

20 Ejendomsudviklingen rtf, s.20 Htk Blaaberg ¾ el. husbond 1813 ejer Niels Larsen eller?, beløb 1813 bygninger: 555rbd jorden 320 rbd = 603 rbd SV! ¾ 1818 lån gården 500 rbd indbo 90 rbd udboe 150 k-k-kvægtiender 160rbd i alt 900 rbds Blaaberg ¾ =. aug.1822 (nr.38) 1822 Niels Larsen Blaaberg dør ¾ 1826 (1827) Christen Henriksen 100 rbd S Blaaberg feb gårdmand Christen Henricksen skylder i alt 388 rbd S, deraf skatter enken Karen Marie Blaaberg 290rbd r.s 1826 (1827) Christen H. 200 rbd rs 1822 betalt 600 rd DC (= 270 rbd SV) 1827 betalt 290rbd rs 1822: løsøre 41 rbd S, besætning 31, gården med tiender skifte efter Niels Larsen B 27 rbd S har tiender har tiender har tiender har tiender

21 Ejendomsudviklingen rtf, s.21 Htk Blaabierre matk. nr.13 gl ¾ ny el. husbond 1844 Chr. Henriksen gl.skat eller?, beløb

22 Ejendomsudviklingen rtf, s.22 Htk Blaaberg Indsidder. el. husbond år 1796 Poul Olesen eller? - Beløb gæld 20 rd Tøj og redskaber: rd 1796 efter Poul Olesen 18 rd Blaaberghuus feb Karen Marie Nielsdatter

23 Ejendomsudviklingen rtf, s.23 Brendgaard (Brændgaard) Brendgaard el. husbonde 4.sept (1788) stormskade: af laden Peder Laursen juli 1787 Peder Laursen selvejerbonde 42 år Jens Erichsen 24 selvejer 1795 Peder Laursen B. vidne ved arveskifte 1798 Peder Laursen husbond feb. 1801: husbond Peder Laursen 1798 Peder Laursen rd rd rd eller? - Beløb 1798 brand: 490 rd 1798 (1806) 25 9 køber k-k-kog k-tiender dvs. også kirken 9000 rd 24 Det står der i Hartkornsspecifikationer Det er nok den tidligere ejer. Jens E.står slet ikke under Brendgaard i Folketællingen Se udslettelse af lån i de 9 er ifølge skødet: Jens Munksgaard, Niels Jensen Quistgaard, Peder Laursen Brendgaard, Christen Larsen Mægbeck, Jens Pedersen Muusholm, Peder Olufsen Damgaard, Poul Dahlgaard, Niels Jensen Flyvesgaard og Christen Madsen Bruunsgaard. Dvs. at Poul Dahlgaard har erstattet Christen Madsen Munksgaard ved det endelige køb.

24 Ejendomsudviklingen rtf, s.24 Brendgaard ½ værdi pr. td : 300 rd el. husbonde 1802 skat af Peder L. 7rd 70½ sk eller? - Beløb 1802 (1804) de 9 kirkeejere køber Quistgaard og lod af Øde Nørberg, i alt 750 rd

25 Ejendomsudviklingen rtf, s.25 Brendgaard ½ ½ Brendgaard (Brændgaard) ½ el. husbonde 1804 ejer: Peder Laursen 1806 (1806) Peder Laursen sælger til Gravers Christensen For 4000 rd ½ 1808 (1813 ejer Gravers Christensen 1810 Gravers B. vidne ved arveskifter 1805 (1806) kirkeejerne 6000 rd 1808 (1813) Gravers Chr. 855 rd. = 680 rbd SV 1810 G.B. har 25 rd til gode 1806 betalt 600 rd. lånt 1771 af Jens Erichsen 1808 P. L. fået 499 rd kirkeejerne betalt 6000 rd eller? - Beløb rd = 790 rbdsv 1804 køb af ½ (20 rd) og ½ (46 rd) 1806 (1807, 1808) de 9 sælger Q (780 rd) og lodden af ØN (93 rd ) Har tiender

26 Ejendomsudviklingen rtf, s.26 el. husbonde Brendgaard 1814 Gravers B. vidne ved arveskifte 1815 Gravers B. vidne ved arveskifte 1818 Gravers B. vidne ved auktion Brendgaard 1819 Gravers B vidne ved fogedforretning Brendgaard 1820 Gravers C rbdsv Brændgaard.aug ½, (nr.8) 1821 Gravers C. B. værge ved arveskifte 1822 Gravers Christensen 1821 Peder Christian Lynge p.t. i B rbd rs Gravers B. til gode 80 rbd S (med 2 andre) + til gode 50 rbds 1819 betalt 680rbd S eller? - Beløb

27 Ejendomsudviklingen rtf, s.27 el. husbonde Brændgaard 1823 Peder Christian Nielsen i B. i V rbd sølv Brendgaard 1825 Gravers Christensen B Gravers B køber på auktion (0-1-8) 1829 Gravers Chr. B. vidne ved arveskifte Gravers Chr Gravers B. vidne ved arveskifte 1825 Gravers skylder skat for 2.halvår 1824 (udpantes for 36 rd),.betaler 1828 Gravers Christensen 100 rbd rs 1825 Peder Christian Lyngs får 400 rbd rs eller? - Beløb 1830 på gr. af lånet fra har tiender til gården feb gårdmand Gravers Christensen B., 62 år

28 Ejendomsudviklingen rtf, s.28 Brændgaard matr. nr.15 gl ½ ny ½ el. husbonde 1844 Niels Nielsen gl.skat eller? - Beløb

29 Ejendomsudviklingen rtf, s.29 Bruunsgaard = Brunsgaard Bruunsgaard el. husbonde (1787) stormskade ¼ juli 1787 Mads Christensen, fæstebonde, 65 år 1785 fæster Mads Christensen B. værge ved arveskifte 1788 Christen Madsen fæster under Rys ny fæster Christen Madsen 1798 Christen Madsen fæster. Søn af Mads Chr. B feb husbond: Chresten Madsen 1787 skylder til Rys. pr : 14 rd eller? - Beløb fæsteskifte 1798 (1806) 9 26 køber k-k-k- og k-tiender dvs. kirken 9000 rd 26 de 9 er ifølge skødet: Jens Munksgaard, Niels Jensen Quistgaard, Peder Laursen Brendgaard, Christen Larsen Mægbeck, Jens Pedersen Muusholm, Peder Olufsen Damgaard, Poul Dahlgaard, Niels Jensen Flyvesgaard og Christen Madsen Bruunsgaard. Dvs. at Poul Dahlgaard har erstattet Christen Madsen Munksgaard ved det endelige køb.

30 Ejendomsudviklingen rtf, s.30 Bruunsgaard = Brunsgaard værdi pr td rd Bruunsgaard = Brunsgaard el. husbonde 1802 skat af Fønss: 6rd 67 sk 1803 (1806) Fønss sælger til Christen Madsen 1100 rd gårdmand Jens Brunsgaard formynder ved arveskifte Bruunsgaard 1804 ejer: Ch.M.B Bruunsgaard testamente mellem Jens Chr.B og Zidsel Jensdatter 1805 (1806) kirkeejerne 6000 rd 1806 Christen M. 400 rd. eller? - Beløb 1804 brand 500 rd 1802 (1804) de 9 kirkeejere køber Quistgaard og lod af Øde Nørberg, i alt 750 rd 1806 (1807, 1808) de 9 sælger Q (780 rd) og lodden af ØN (93 rd)

31 Ejendomsudviklingen rtf, s.31 el. husbonde Bruunsgaard 1812 kirkeejerne betalt 6000 rd lånet på 400 rd betalt 1813 Christen Jensen B. dør Bruunsgaard 1816 Jens Christian B. vidne ved arveskifte 1813 Chr. J.B 400rbd SV Brunsgaard 1819 Jens Christian Pedersen B rbdS 1821 (1830) Jens Chr. P.B (1830) Jens Chr.P.B rbd rs 1818 Sidsel Jensdatter af B enke efter Chr. betalt 400 rbdsv, lånt 1813 eller? - Beløb 1813 Chr. J.B. testamente: intet skifte

32 Ejendomsudviklingen rtf, s.32 Brunsgaard.aug (nr.55) el. husbonde 1822 (1821) Jens Chr. B. kirkeværge ejer Brunsgaard 182(4?) (1826) Jens Chr. B med én i Dybe rbd rs 1825 (1830) Jens Chr.P.B Jens Chr. B. Bruunsgaard 1827 Jens Christian Pedersen B Jens Chr.B (1830) Jens Chr. P.B rbd rs 1826 og 1827 Jens Chr. B tilgode 219 rbds 1827 Jens Chr.B sælger løsøre på auktion: + (184?)rbd S 1828 Jens Chr.B til gode 40 rbds fået noget af de 200 rbd rs eller? - Beløb 1826 dødsfald boet 1200 rbds 1826 Zidsel Jensdat. gift med Jens testamente = intet skifte 1827 Zidsel Marie Christensdatter gift med Jens testamente = intet skifte 27 pengene var udlånt til ejeren af et sted i Ferring. Det blev solgt ved offentlig auktion, og Jens Ch.-P. fik ikke hele sit beløb. Det siges ikke hvormeget han fik.

33 Ejendomsudviklingen rtf, s.33 el. husbond Bruunsgaard 1830 fået 160 rbd S (med den anden långiver) Bruunsgaard matr.nr.33 gl ny ¾ 1831 Jens Chr.B vidne ved auktion 1833 Jens Chr. B feb gårdmand Jens Chr. Peders. B Jens Christian Pedersen gl.skat (1832) rbd S rbd rs 1833 konen fået arv på 160 rbd rs eller? - Beløb 1831 barn dør 1833 barn dør

34 Ejendomsudviklingen rtf, s.34 (Brunsnak?) = (Bruusmarkhuus?) se under Østergaards udstykning el. husbonde eller? Beløb

35 Ejendomsudviklingen rtf, s.35 Dahl ( Dalen) se under Præstegården el. husbond eller? - Beløb

36 Ejendomsudviklingen rtf, s.36 Dahlgaard, Vester Dahlgaard. Nr el. husbonde 1785 Poul Pedersen D: værge ved arveskifte juli 1787 Poul Poulsen fæstebonde 25 år 1792 Poul Poulsen Dahlgaard husbonde 1788 Poul Poulsen Fæster under Rys baroniets budfoged PP vidne ved arveskifte 1787 skylder Rys: pr : rd pr : do 1792 skylder Rys. til : 17 rd eller? Beløb 1792 medarving efter søsteren Else P, gift med Niels T. Halgaard

37 Ejendomsudviklingen rtf, s.37 el. husbonde Dahlgaard, V PD værge ved arveskifte 1797/98 budfoged PPD vidne ved arveskifte eller? Beløb 1798 (1806) 9 28 køber k-k-kog k-tiender dvs. også kirken 9000rd 28 de 9 er ifølge skødet: Jens Munksgaard, Niels Jensen Quistgaard, Peder Laursen Brendgaard, Christen Larsen Mægbeck, Jens Pedersen Muusholm, Peder Olufsen Damgaard, Poul Dahlgaard, Niels Jensen Flyvesgaard og Christen Madsen Bruunsgaard. Dvs. at Poul Dahlgaard har erstattet Christen Madsen Munksgaard ved det endelige køb. Det vides ikke hvornår han er trådt i stedet.

38 Ejendomsudviklingen rtf, s.38 Dahlgaard, Vester værdi pr.td : 300 rd el. husbonde feb. 1801: husbond: Poul Poulsen, fæster. Ejer: F og S 1802 Poul Poulsen 750 skat af Poul P.: 4rd 15 sk 1803 P.P. formynder ved arveskifte ? 1804 ejer P.P (1808 og 1832) P.P.D 1805 vidne ved arveskifte 1802 Poul Poulsen 600 rd (Enkekassen) 1805 (1806) kirkeejerne 6000 rd eller? Beløb 1804 brand 550 rd 1802 (1804) De 9 kirkeejere køber Quistgaard og lod af Øde Nørberg, i alt 750 rd 1804 (1808 og 1832) køber ½ af parcel nr. 7 af Maagaard, i alt , i alt 188 rd

39 Ejendomsudviklingen rtf, s.39 Dahlgaard, Vester el. husbonde Poul D. værge ved arveskifte 1813 Poul D. vidne ved auktion 1814 Poul P.D. værge og vidne ved arveskifter 1815 Poul P.D værge ved arveskifte 1812 Poul Dahlgaard rd (privat) P.D. til gode 500 rd + 550rd 1813 (1819) Poul P. V.D rbdsv 1813 (1822) + 275rbdSV 1814 lån fra 1802 på 600 rdb = 600 rbd SV 1815 lån fra 1812 = 165rbdSV 1815 til gode 100rbd NV 1812 kirkeejerne betalt 6000 rd eller? - Beløb 1806 (1807, 1808) de 9 sælger Q. (780rd) og lodden af ØN (93 rd) 29 der står ikke hvilken Dahlgaard, men ved omskrivningen står der Poul Poulsen Dahlgaard. Fremgår også af udslettelsen

40 Ejendomsudviklingen rtf, s.40 Dahlgaard, Vester el. husbonde 1817 (1819) Poul P.D rbdsv Poul P.D. 100 rbdnv Dahlgaard, Vester 1819 (1820) ½ 1820 har: Faaltofthuus, Hiousel, ½ + parcel nr. 3 af Maagaard, Poul Poulsen D. vidne ved arveskifte og ved fogedforretning 1819 P.P. D. rykker for renter på lån fra 1813 rykkerforlig: Poul D. skal betale rbd 1820 P.P.D. 80 rbd rs 1820 har til gode 275 og uerholdelige 250 og 364 SV skylder i alt 1543 SV 1817 P-P-D betalt 600 rd (= 165 rbdsv) 1820 fået 445 rbd S (se Foeltoft) eller? - Beløb 1818 af tiender: konge: 100rbdS kirke: 80 rbd S kvæg 20 i alt 200 rbdsv 1820 arveskifte indbo klæder 101, besætning 157, V.D. 800 Faaltofthuus 100. Hiousel 50, parcel nr. 3 af Maagaard 60 alt i rbd SV efter Ane Magrethe Jensdatter, g. med P.P. 2 rbd SV 1819 (1820) parcel Hiousel af Berg ( ½ ) 225 rbds ink. tiender 1820 parcel Faaltofthuus af Berg ( ) 100 rbds 1818 har tiender 1820 har tiender af alle jorde 30 kursen er ved vurderingen100 rbdnv eller sedler = 80 rbd SV

41 Ejendomsudviklingen rtf, s.41 Dahlgaard, Vester Dahlgaard, V.. aug (nr.48) el. husbonde 1822 Poul Poulsen 1824 Poul Dahlgaard 1828 Poul P.D vidne ved arveskifte 1828 (1830) ejer Poul Poulsen af V.D (1824) Jens Poulsen rbd s 1821 (1824) Poul Dahlgaard + 80 rbd rs 1822 (1828) Poul D rdbs 1824 Poul Dahlgaard sælger hus i Vejlby på Harb rbds rykker for afgift af Foeltoft (1-3-8 til gode) 1828 til gode rbds 1828 (1832) Poul Dahlgaard rbd rs eller? Beløb 1828 (1830) 32 Poul Poulsen af V.D. udstæder fæstebrev til Poul Mikkelsen Quistgaard på hus, årligt rbdS 31 Jens Poulsen og Peder Christian Poulsen er sønner af Poul Poulsen. Fremgår af skiftet efter Poul Poulsen i må være Vester Dahlgaardhuus. Se skiftefrafald over Poul Mikkelsens kone i Fæstehus paa Vesterdahlgaard Mark 1828

42 Ejendomsudviklingen rtf, s.42 Dahlgaard, Vester +nu hele parcel nr. 7 (i alt ) el. husbond 1829 Poul D. værge ved arveskifte 1832 Poul P. D (1833) sælger hele parcel nr Poul Christian Poulsen Dalg. og Peder Christian Poulsen Dalg. (2 sønner) rbd rd rbd rs 1830 Poul D. fået 498rbd 3sk Sv + 80 rbd S eller? Beløb 1832 Poul P.D. køber ½ af parcel nr.7 af Maagaard for 25 rbd rs 1832 (1833) parcel nr.7 af Maagaard, Hytmose, til Poul Mikkelsen, 200 rbd rs

43 Ejendomsudviklingen rtf, s.43 Dahlgaard, Vester Dahlgaard, Vester matr. nr. 7 gl ny ½ el. husbond feb gårdmand Poul Poulsen D 71 år dør enken Kirsten Christensdatter 1844 Niels Christensen gl.skat 28-38½ eller? Beløb 1834 børnenes 33 arv vurderet til 320 rbd rs 1834 efter Poul Poulsen uskiftet bo (afkald) = intet skifte 33 børnene var Jens, Poul Christian og Peder Christian Poulsen, og en datter gift med afdøde Mads Erichsen (Høij?) i Engberg, alle myndige.

44 Ejendomsudviklingen rtf, s.44 Dahlgaard, Øster Dahlgaard nr eller værdi angives ikke el. husbonde juli 1787 Mads Christensen fæstebonde, 61 år 1788 Christen Madsen, fæster under Rys Christen Madsen ny fæster 1796 Christen Madsen vidne ved arveskifte feb.1801: husbond Kresten Madsen, fæster ejer: F og S 1802 skat af Fønns: 3 rd 78 sk Christen Madsen køber 750 rd 1787 skylder Rys: pr : rd pr : do 1792 Mads Chr. D. skylder Rys. indtil : 17rd Christen Madsen 600 rd 1792 betalt de 10 af de 17rd eller? - Beløb ved fæsteskifte

45 Ejendomsudviklingen rtf, s.45 Dahlgaard, Øster Dahlgaard, Øster el. husbonde 1804 ejer: Chr.M enken sælger til Margrethe Madsdatter, 1100 rd Niels Chr. D. gift med Margrethe Madsdatter vidne ved arveskifte Dahlgaard, Ø.. aug , (nr.49) 1822 Niels Chr. Christensen rd = 600 rbd SV 1816 Niels Christian Christensen 750 rbd NV 1825 betalt 750rbd NV eller? Beløb 1804 brand 400 rd 1811 efter Christen Madsen, (uskiftet bo 34 ) har tiender der er indleveret testamente, derfor intet skifte (B77B-183 fol.304) 35 det fremgik af det skøde der blev fremlagt ved skiftet efter Niels Chr.C. i Det har ikke stået i tingbogen ved tinglæsningen

46 Ejendomsudviklingen rtf, s.46 Dahlgaard, Øster Dahlgaard, Øster Dahlgaard, Øster mat.nr. 8 gl ny el. husbonde 1828 Niels Chr.Chr. dør 1829 ejer: Peder Villadsen, gift med enken Margrethe Madsdatter 1830 Peder Dalgaard vidne ved arveskifte feb gårdmand Peder Villadsen Dalgaard 46 år 1844 Peder Villadsen gl.skat 28-38½ 1828 skylder med sikkerhed i gård og tiender + 37 i renter deraf Desuden: skat 10 rbd sedler. 74 rbd S til 7 forskellige 1829 Peder Villadsen 600 rbd S 1829 betalt 600 rbd S eller? Beløb 1828 gård med tiender: 500 løsøre 75 besætning efter Niels Chr. Chr. 112rbd S mv. har tiender

47 Ejendomsudviklingen rtf, s.47 Dahlgaard, afbyggere mv, Dalgaardhuus? 36 Dahlgaard, Øster. Afbygger Dahlgaard. Huuse uden. nr.1 el. husbonde 1785 Mads Schou 37 vidne ved arveskifte juli 1787 Mads Nielsen, husmand, 70 år 1788 Mads Nielsen Schou. Hører til Rys. Dalgaardhuus 1796 afbygger og husmand Mads Nielsen Schou 1796 gæld ca. 18 rd eller? - Beløb 1796 skifte: ind- og udbo, klæder: 27rd 1796 efter Mads N.S. 7rd Dahlgaard. Huuse uden. nr. 2 Dahlgaard. Huuse uden. nr Maren Nielsens datter. Hører til Rys Jens Thomsen Ørum. Hører til Rys. 36 ang. Dahlgaardhus eller afbygger: det er usikkert om de hører under Vester eller Øster Dahlgaard og senere er blevet selvstændige og hvor mange husedet drejer sig om. Derfor er de samlet her 37 der er ikke andre Mads Schou i Ejendomsudviklingen. Ved samme skifte er Poul Pedersen Dahlgaard værge

48 Ejendomsudviklingen rtf, s.48 Dahlgaard, afbyggere mv. 1. afbygger (jordløs hus) el. husbonde feb. 1801: enke Else Kristiansdatter eller? - Beløb 2. afbygger (jordløs hus) feb. 1801: daglejer Laurs Olufsen Dahlhuus, Store (hus med jord) feb.1801 selvejer Peder Olesen

49 Ejendomsudviklingen rtf, s.49 Dahlgaard, Ø. indsidder 1816/17 indsidder Mads Jensen Bruunsgaard 1816/17 efter Karen Madsdatter gift med Mads J.B ca. 13rbd det opgives ikke om det er i NV eller SV

50 Ejendomsudviklingen rtf, s.50 Dalgaardhuus, Vester et Fæstehuus på Vesterdahlgaard Mark el. husbonde 1820 indsidder Søren Andersen Østergaard fæstehusmand Poul Mikkelsen 1828 (1830) 40 Poul Poulsen af V.D. udstæder fæstebrev til Poul Mikkelsen Quistgaard på hus, årligt rbdS 1820 skylder i alt 149 NV og 30SV eller? - Beløb 1820 skifte Klæder og indbo SV 1 ko SV 1820 efter Søren A.Ø rbd V og ca.2rbd.sv 1828 skiftefrafald efter Ingeborg Laursdatter gift med Poul Mikkelsen Dalgaardhuus 1831 Poul Mikkelsen 1831 skiftefrafald efter datteren Mariane Dalgaardhuus Vester? feb væver Ane Marg. Christensdatter 39 Søren har 1817 købt parvel nr. 3 af Gammelgaard, men ikke kunnet betale, så handelen går nu endeligt tilbage. Han skylder bl.a. Poul Dahlgaard 5 rbd SV for Fæste Aar 40 Der er i 1834 kun nævnt 2 fæstere: af Aggerhuus og af Dalen, beboet af andre.

51 Ejendomsudviklingen rtf, s.51 el. husbonde Damgaard juli 1787 Peder Olufsen, fæstebonde, 42 år vurderingsmand ved stormskade Damgaard Peder Olesen. Fæster under Rys husbond: Peder Olesen D. vidne ved arveskifte 1792: husbond: Peder Olesen (= Olufsen, Olsen) 1793 P.Olufsen D 1792 Peder Damgaard + 70 rd 1792 (1797) Peder Olesen rd 1793 (1794) Peder Damgaard Peder O D Peder Damgaard fået 70 rd eller? Beløb

52 Ejendomsudviklingen rtf, s.52 el. husbonde Damgaard 1796 POD værge ved arveskifte 1798 Peder OD ejer eller fæster Damgaard feb. 1801: husbond: værdi pr. td.: 300 rd Peder Olesen 1802 skat af Peder Olesen: 7rd 69 sk gårdmand Peder D. værge og vidne ved arveskifte 1796 (1797) Peder Olesen rd 1805 (1806) kirkeejerne 6000 rd 1801 Peder O.D. fået 498rd 1804 Peder O.D. fået 198 rd eller? Beløb 1802 (1804) De 9 kirkeejere køber Quistgaard og lod af øde Nørberg, i alt 750 rd 1798 (1806) 41 9 køber k-k-kog k-tiender dvs. også kirken 9000 rd 41 de 9 er ifølge skødet: Jens Munksgaard, Niels Jensen Quistgaard, Peder Laursen Brendgaard, Christen Larsen Mægbeck, Jens Pedersen Muusholm, Peder Olufsen Damgaard, Poul Dahlgaard, Niels Jensen Flyvesgaard og Christen Madsen Bruunsgaard. Dvs. at Poul Dahlgaard har erstattet Christen Madsen Munksgaard ved det endelige køb. 42 Peder må ved skatteansættelsen være blevet selvejer, men jeg har ikke kunnet finde noget skøde på overtagelsen af fæstegården

53 Ejendomsudviklingen rtf, s.53 Damgaard el. husbonde 1806 selvejer Peder D. vurderingsmand ved skifte Damgaard 1806/1807 Peder D. værge ved arveskifter Damgaard Poul Christian Pedersen 1200 rd Damgaard 1811 (1814) Poul Chr. D. vidne ved arveskifte 1820 ejer: P.C.P Vidne ved fogedforretning Peder Damgaard rd = 280 rbd SV 1819 Poul Chr. D + 240rS 1812 kirkeejerne betalt 6000 rd eller? Beløb 1820 brand 1100 rbd 1807 (1808) de 9 sælger Q. (780 rd) og lodden af Øde N. (93 rd) 43 Pigen Anne Margrethe Damgaard i Vandborg låner i 1813 (1814) penge til udensogns

54 Ejendomsudviklingen rtf, s.54 Damgaard.aug (nr.43) el. husbonde 1822 Poul Chr. D. vidne ved arveskifte 1825 Poul Chr. D. vidne ved auktioner, ved fogedforretning og ved testamente 1831 Poul Damgaard 1832 Poul Chr. D. Damgaard feb gårdmand Poul Chr. Pedersen D. 54 år Damgaard matk.nr.30 gl ny ¼ 1844 Poul Christian Pedersen gl.skat 52-71½ eller? Beløb 1831 barn dør 1832 køber marskeng, , i Harboøer for 150 rbd rs

55 Ejendomsudviklingen rtf, s.55 el. husbonde Degneboligen juli 1787 Hans Friderich. Braae. sognedegn 42 år tdr.. = 8 td.land, værdi pr td.land 62½ rd feb.1801: degn Hans Braae, 57 år Johan 19 år 1802 skat af degnen Braae: 88 sk 1803 Braae værge ved arveskifte 1805 Braae vidne ved arveskifte 1806 degne og skoleholder embedet til sønnen J.F.B degnen Braae vidne ved auktion 1787 skylder for køb på auktion 1789 Braae skylder for køb på auktion 1806 Hans Fr. skylder ca. 180 rd eller? Beløb 1806 ved død løsøre 88 rd besætning 33 rd 1806 efter Hans Fr. Braae ca. 80 rd 44 aftrædelseskontrakt dat , vurdering efter hans død dat , intet skifte. Været degn i V. i 31 år

56 Ejendomsudviklingen rtf, s.56 el. husbonde Degneboligen 1814 degnen Braae vidne ved auktion 1818 kirkesanger Frederik Braae vidne ved auktioner Degneboligen 1819 sognedegn J.F. Braae vidne ved auktion 1821 degnen Braae vidne ved auktion.aug (priv.) (nr.3) 1822 licitation over degnebolig og skoleværelse 1826 Braae vidne ved auktion Degneboligen 1826 og 1827 kirkesanger B degnen Braae ejer Seiling 1827 Braae vidne ved testamente og auktion 1826 og 1827 B. til gode 140 rbd sedler eller? Beløb

57 Ejendomsudviklingen rtf, s.57 el. husbonde Degneboligen 1830 kirkesanger og skolelærer Johan Frederik Braae Degneboligen feb kirketjener og skolelærer Johan Frederik Braae. 52 år Degneboligen mat.nr. 3 gl ny ½ (begge priv.) skolejord 1844 F. Braae gl.skat: 1-54 eller? Beløb 1830 efter moderen degneenke Johanne Marie Braae aftægtskontrakt = intet skifte

58 Ejendomsudviklingen rtf, s.58 Dragesboel (Dragesbøll) Dragesboel el. husbonde juli 1787 Peder Jensen, fæstebonde, 42 år 1788 Peder Jensen, fæster under Rammegaard feb.1801 (1813): husbond Peder Jensen F og S sælger til Peder Hansen (!) 510 rd) værdi pr. td.: 250 rd 1802 skat af Peder Jensen: 2 rd 83 sk (1830) ejer Peder Jensen Peder Jensen dør eller? Beløb 1800 brand: 360 rd 1807 (1830) Peder Jensen køber tiender til Dragesboel 225rd 45 ifølge kongelig bevilling af må enken sidde i uskiftet bo til hun gifter sig igen

59 Ejendomsudviklingen rtf, s.59 Dragesboel Dragesboel Dragesbøl (nr.41).aug el. husbonde 1810 enken Inger Marie Jensdatter 1813 husbond Laust Christensen A Laurs Christensen 1826 Laust Dragesbol køber på auktio (0-3-1 rbd S) Jens Pedersen rbd rs 1810 skylder skat: 10 rd 1813 Laust Christensen Aggerskou 270 rbdsv 1830 aftægtskontrakt = 280rbd S eller? Beløb 1810 arveskifte løsøre: 115rd besætn. 105 rd gård ink. tiender 1000 rd 1813 O: 360rd = 580 rbdsv lån bygninger: 332 rbd SV jorden: 500 rbd SV i alt 832 rbdsv 1830 arveskifte gård med tiender og besætning: 400 rbds 1810 efter Peder Jensen rd 1830 efter Inger Marie Jensdatter gift med Laust Chr. har tiender har tiender 46 Jens er Inger Marie Jensdatters søn og altså Lausts stedsøn

60 Ejendomsudviklingen rtf, s.60 el. husbonde Dragesboel 1831 Jens Pedersen Dragesboel 1832 gårdmand Jens Pedersen D. Dragesbol feb gårdmand Jens Pedersen D. Dragesboel matk.nr. 11 gl ny ¾ 37 år 1844 Jens Pedersen gl.skat modtaget konens arv på 50rbd rs m.v rbd S 1831 betalt 270 rbd S eller? Beløb 1832 barn død har tiender

61 Ejendomsudviklingen rtf, s.61 el. husbonde Dybbemark feb 1834 husmand og smed Ephraim Nielsen eller? Beløb

62 Ejendomsudviklingen rtf, s.62 Fattighuset se Fælledhus el. husbonde eller? Beløb

63 Ejendomsudviklingen rtf, s.63 el. husbonde Feldhuus feb Almisselem Jens Andersen eller? Beløb

64 Ejendomsudviklingen rtf, s.64 Flyvesgaard ( Flyvels) Flyvesgaard el. husbonde juli 1787 Niels Jensen, fæstebonde, 36 år 1788 Niels Jensen Fæster under Rys. og Ram Niels Jensen eller? - Beløb 1798 (1806) 9 48 køber k-k-k- og k-tiender dvs. også kirken 9000 rd td.. er under Rysssensteen, er kirkeskyld til Rammegaard 48 de 9 er ifølge skødet: Jens Munksgaard, Niels Jensen Quistgaard, Peder Laursen Brendgaard, Christen Larsen Mægbeck, Jens Pedersen Muusholm, Peder Olufsen Damgaard, Poul Dahlgaard, Niels Jensen Flyvesgaard og Christen Bruunsgaard. dvs at Poul Dahlgaard har erstattet Christen Madsen Munksgaard ved det endelige køb.

65 Ejendomsudviklingen rtf, s.65 el. husbonde Flyvesgaard feb fæster Niels Jensen værdi pr. td.: 300 rd 1802 skat af Fønss: 5 rd 16 sk Niels Jensen husbond 1805 (1806) kirkeejerne 6000 rd eller? Beløb 1802 (1804) de 9 kirkeejere køber Quistgaard og lod af Øde Nørberg, i alt 750 rd 1806 (1807, 1808) de 9 sælger Q (780rd) og lodden af ØN (93 rd )

66 Ejendomsudviklingen rtf, s.66 Flyvesgaard landgilde 16 rd Flyvesgaard el. husbonde 1807 Fønss sælger til brd. Skønau 1809 Niels Jensen sælger til Berthel Pedersen Knudesgaard 600 rd (1831) Bertel P. K. til Niels Jensen 600 rd Flyvesgaard (nr.63).aug ½ 1816 gårdmand Niels Jensen Flyvers. vidne ved arveskifte 1822 Niels Jensen 1826 Niels Flyves køber på auktion (2-4-4) år? Niels Jensen 600 rd 1809 BPK 600 rd 1812 kirkeejerne betalt 6000 rd eller? - Beløb år? (ejer: NJ) brand efter Mette Olesdatter gift med Niels J. testamente dvs. uskiftet bo

67 Ejendomsudviklingen rtf, s.67 el. husbonde Flyvesgaard feb Gårdmand Niels Jensen F. 84 år Flyvesgaard mat.nr. 32 gl ½ ny ½ 1844 Niels Jensen gl.skat 36-5 eller? - Beløb

68 Ejendomsudviklingen rtf, s.68 Foeltoft se Bergs udstykning el. husbonde eller? Beløb

69 Ejendomsudviklingen rtf, s.69 Fuglsang Fuglsang Fuglsang el. husbonde 1785 Jens Pedersen Schodborg køber (1788) stormskade: Jens Pedersen juli 1787 Jens Pedersen, selvejerbonde 32 år 1788 Jens Pedersen, selvejer til Rasmus Pedersen 298 rd. Fuglsang i Muusholm 1785 JP 299 rd rd 1789 JP rykkes for 15 rd. Forlig 1791 (1792) Peder Olufsen 50 rd eller? Beløb 1793 Peder Sørensen F. betalt 50 Fuglsang 1798 brand: 290 rd feb. 1801: husbond Jens Nielsen

70 Ejendomsudviklingen rtf, s.70 Fuglsang (gård nr.24) værdi pr. td.: 150 rd fragår: rest Fuglsang el. husbonde 1802 skat af Jens Nielsen 2 rd 61½sk JN lov til udstykning 1803 Jens Nielsen Fuglsang 1811 Jens F. vidne og værge ved arveskifte 1813 Jens Nielsen Fuglsang 1814 Niels Nielsen? 1803 Jens Nielsen 400 rd 1814 Niels Nielsens 50 lån på 400 rd fra 1803 = 400 rbd SV eller? - Beløb O 1813: 290rdb= 460rbdSV 1802 lov til nr , nr.2: , nr. 3: salg af parcel nr. 1 (Øster Fælled, ) og nr. 2 (Nordre Fælled, ) til Jens Madsen 96 rd 49 Sælges åbenbart sammen med Lille Houdam. I 1811 er begge ejet af Jens Madsen ejer af gården Houdam i Hou sogn, jf. testamente mon det ikke er en fejlskrivning for Jens Nielsen?

71 Ejendomsudviklingen rtf, s.71 el. husbonde Fuglsang 1817 Jens Nielsen 51 Fuglsang nr aug Jens Nielsen Fuglsang (1826) Christen Knudsen, svigersøn 300 rbd rs. aftægtskontrakt Christen Knudsen 360 rbd rs eller? - Beløb har tiender Fuglsang Christian F. vidne ved arveskifte 1831 Christen Knudsen 1832 Christen Knudsen vidne ved arveskifte og forlover ved vielse 1832 Christen Knudsen 340 rbd rs 1826 betalt 400 rd 1832 betalt 340 rbd rs 1831 aftægtsmand Jens Fuglsang, intet skifte: CK. arver i følge aftægtskontrakt er Johann Gotfredsen, en omvandrende lærer, død i Fuglsang. Jens Nielsen har betalt begravelsen. 52 aftægtskontrakten fremgik af skiftet ved Jens død, men værdi blev ikke opgivet

72 Ejendomsudviklingen rtf, s.72 el. husbonde Fuglsang feb gårdmand Christen Knudsen F. 39 år Fuglsang, mat. nr.23 gl.ht ny ½ 1844 Christen Knudsen gl.skat eller? - Beløb

73 Ejendomsudviklingen rtf, s.73 Fuglsang Afbygger ( hus med jord) Fuglsang. aug Fuglsanghuus (parcel nr. 1 og 2?) el. husbonde feb Kristen Olesen 1822 Jens Madsen Houdam feb husmand og daglejer Peder Jensen 43 år eller? Beløb

74 Ejendomsudviklingen rtf, s.74 Fælledhus (jordløst) el. husbond feb.1801: almisselem Michel Poulsen daglejer Jens Andersen Fattighuset feb almisselem Johanne Jensdatter med 2 børn eller? - Beløb ua. brand 80 rbd

75 Ejendomsudviklingen rtf, s.75 Faaltoft (= Faaltofthuus = Foldtofthuus) Foeltoft se under Bergs udstykning el. husbonde eller? Beløb

76 Ejendomsudviklingen rtf, s.76 el. husbond Galtmose (1787) stormskade: Galtmose juli 1787 Mads Olufsen, fæstebonde, 50 år Galtmose Mads Olesen. Fæster under Rys Mads Olesen G fæster Mads Olesen G 1796 Ole Jensen ny fæster 1787 ingen gæld ved skiftet skylder Rys. pr : rd pr : rd + 2 td 4 skp rug (eller byg?) 1792 Mads O.G skylder til Rys. indtil : rd td byg 1795 skylder i alt 114 rd deraf landgilde mv. fra før 1790 til nu: 47 rd 1796 (1797) Ole J.G. betalt gælden til Rys i stedet for indfæstning eller? Beløb 1787 skifte Ind- og udbo: ca. 21 rd. besætning ca. 52rd skifte ind-og udbo: ca. 24 rd besætning 52 rd 1796 fæsteskifte 1787 efter Kirsten Chr. Kielder + 73 rd, efter Mads Olesen G. 38 rd

77 Ejendomsudviklingen rtf, s.77 Galtmose Galtmose værdi pr td.: 150 rd el. husbonde feb.1801 husbond: Ole Jensen, fæster ejer: F og S 1802 Ole Jensen Dyboe køber 650 rd skat af Ole J.D.: 3 rd 94½ sk 1802 Ole Jensen 600 rd Galtmose 1804 ejer: Ole J. Galtmose 1811 Ole Jensen betalt 600 rd 1813 (1814) fragår (1814) ejer Peder Christian Jensen eller? Beløb 1804 brand : 350 rd 1813 (1814) Peder Chr. Jensen sælger til David Nielsen (Lille Katkier), 100 rbdnv, inkl. tiender har k-k-k-k tiender

78 Ejendomsudviklingen rtf, s.78 Galtmose Galtmose Galtmose ( ) el. husbonde 1816 Peder Christian Jensen sælger til Peder Mikkelsen Bendgaard 150rbd SV og (!) rbdnv 1816 (1818) opholdskontrakt fra Peder Mik. til faderen Mikkel Pedersen 1817 Peder M. B. 600 rbdnv 1818 Peder M rbdNV forlig om rbdnv (gæld) 112 rbdnv forlig om 80rbdNV (gæld) Galtmose 1821 Peder M. betalt 112 rbdnv Galtmose, nr.42.aug Peder Mikkelsen 1822 Peder M. Bendsgaard 351 rbd rs 230½ rbd rs 1822 Peder MB betalt 600 rbd NV eller? Beløb 1817 har k-k-k- og k tiender 1818 har k-k-kog k- tiender 1822 har k-k-k-og k tiender

79 Ejendomsudviklingen rtf, s.79 Galtmose Galtmose el. husbonde 1823 Juli: Peder Mikkelsen G. Aug. auktion: solgt til Christen Thomsen og Jens Adam Christiansen 595 rbd S 1823 (1825) (købekontrakt Jens Adam i Houvinkel og Christen Thomsen af Snabe i Hou sælger til Bertel Laursen, Engberg 500 rbd S 1826 beboeren Bertil Laursen Bertel G. køber på auktion ( rbd rs) 1823, juli udpantning skylder Chr.Th., og Jens Adam H. i alt ca. 628 rbds (lån på ca renter: ca 22 + ca.24 ). Dertil omkostninger. Ialt gæld på rbd S BL sælger løsøre og besætning på auktion rbd S eller? - Beløb 1823, juli gården: 400 rbd tiender: ind-og udbo: 23 rbd S 1823 har tiender 1823 (1825) har tiender

80 Ejendomsudviklingen rtf, s.80 el. husbonde Galtmose 1828 Peder Galtmose vidne ved arveskifte 53 Galtmose Galtmose, matr. nr.20 gl ny ¾ 1830 Bertil Galtmose vidne ved arveskifte 1831 (1833) udslettelse af købekontrakt fra 1823 (1825) 1833 Peder Mikkelsen Galtmose til Bertel Laursen Galtmose 400 rbd rs feb gårdmand Bertel Lauritsen Galtmose,46 år 1844 Bertel Laursen gl.skat Bertil Laursen 400 rbd rs 1831 (1833) betalt 251 og 230 ½ rbd S 1833 udslettelse af opholdskontrakt fra 1816 (1818) eller? - Beløb har tiender 53 der står intet om at han bor på Galtmose eller titel

81 Ejendomsudviklingen rtf, s.81 Galtmose, afbygger el. husbond juli 1787 Christen Christensen, almisselem, 63 år feb enke, almisselem Kirsten Kristensdatter eller? Beløb

82 Ejendomsudviklingen rtf, s.82 Htk parcel af Galtmose el. husbond 1813 (1814) Peder Chr. Jensen sælger til David Nielsen (Lille Katkier) for 100 rbdnv, inkl. tiender (1829) David Nielsen Katkier til Jens Poulsen Dahlgaard 50 rbd rs Galtmosehuus feb Husmand og tømrer Jens Poulsen Dalgaard eller? Beløb 1827 (1829) har tiender

83 Ejendomsudviklingen rtf, s.83 el. husbonde Gammelgaard Oluf Jensen G Peder Andersen +? 1767 el.1757 (1783) Anders Christensen (Peders arvedel for 150 rd.) (1788) stormskade: ¾ ejer: Chr.A.Mægbeck juli 1787 Bennet Gregersdatter, inderste, 36 år eller? beløb

84 Ejendomsudviklingen rtf, s.84 Gammelgaard Gammelgaard el. husbonde 1788 Christen Andersen selvejer (og Søren A.M.?) 1789 Søren A.M. 300 rd for ½ part 2 x ½! ejere: 1793 (1795) Søren og 1788 se Mægbeck 1789 se Mægbeck (lån til Søren) 1793 (1795) se Mægbeck Christen Ander. 2 x ½! 1796 se Mægbeck ejer: værdi: 600 rd Christen A. fra 1798 se Mægbeck eller? - Beløb 1797 se Mægbeck

85 Ejendomsudviklingen rtf, s el. husbond 55 år Gassihals 1804 ejer: Henrick Pedersen 1808 husmand Henrik Kruse (gift med Maren ½ 1813 Henrick Pedersen Kruse til Jens Chr. Mortensen Gammelgaard 250rbdSv Gassihals ½ 1814 Jens Chr. Mortensen Gammelgaard, husmand 56 eller? beløb 1804 brand 60 rd 1808 arveskifte vurderes ikke (bliver enige) 1814 arveskifte klæder rbd SV efter Maren Christensdatter hendes søn Anders Peiter Christensen får 60 rd + 5rd +tøj 1814 efter aftægtsmand Henrick P. Kruuse ½ rbd SV har tiender 54 årstallet ved ejerskifte eller lån er året for underskrift eller købekontrakt. Hvis tinglæsningsdagen er et andet år, står det i parentes 55 der står ejer eller fæster hvis det fremgår af dokumentet, ellers husbond, dvs. familieoverhovedet, jf. folketælllingen 56 + = långiver, = lån. 57 dvs. positiv eller negativ

86 Ejendomsudviklingen rtf, s.86 Gassihals ½ Gassihals, nr.21.aug ½ el. husbond år 1822 Jens Chr. Mortensen 1817 (1819) Jens Chr. G. 200 rbd sedler Jens Chr.M. 80 rbd r S 1826 Chr. Mortensen 1826 Chr.Mortensen skylder skat for 1.halvår 1826 betaler Gassihals skylder skat for 1.halvår 1827 betaler feb husmand og skrædder Jens Chr. Mortensen, 53 år eller? beløb har k-k-k-og k tiender

87 Ejendomsudviklingen rtf, s.87 Grydsbech, Grydsbek, Grysbek (= Lundsgaard) Grydsbech el. husbond år juli 1787 Søren Lund, birkedommer, 48 år 1788 birkedommer Lund, selvejer og fæster under Rammegaard købekontrakt 59 mellem Søren Lund og Anders Nielsen Hauschou 1789 forskrivning på 375 rd til Søren Lund 150 rd Søren Lund 174 rd 299 rd 800rd husbond: Søren Lund feb husbond Søren Lund 1791 Søren Lund betalt 150 rd + 174rd rd eller? - beløb 1797 brand 1789 Søren Lund sælger for 75 rd sit sted i Flynder, købt i td.. er i selveje, mens er kirkeskyld til Rammegaard 59 oplysning fra tingbogen. Den er ikke fundet i pantebogen. Søren Lund lader til at have gården til sin død, men købekontrakten angik måske hans køb af den i sin tid: Der er samtidig en bunke retssager mod ham bl.a. for gæld

88 Ejendomsudviklingen rtf, s Grydsbek Fønss: værdi angives ikke Søren Lund: , værdi pr.td.: 250 rd rest: (parcel nr.1) Grydsbek ( ½) 62 el. husbond 1802 skat af Fønss: 28 sk og af Søren Lund: 5 rd 30 sk 1803 Søren Lund dør, 63 år Mad Lund lov til udstykning 1807 Søren Blok af Volder i Ramme sælger til David Sørensen 2400 rd 1806 boet betalt 800 rd. eller? - Beløb 1806 i parcel nr. 2: udstykning David Sørensen 700 rd 300 rd 300 rd 1807 lån Bygninger: 1000 rd jorden: 1500 rd i alt 2400 rd! Grysbeck 1808 (1811) 1808 (1811) 63 Fønss sælger til Søren Bloch jordlod, , 50 rd 60 oplysning fra kirkebogen. Skiftet er desværre ikke fundet 61 vurderingen er skrevet af. De tilfredse lodsejere er Mad. Lund og Mogens Strande. Betyder det at han har købt parcel nr.2? 62 ved skødet står , ved lånene ½ eller har åbenbart været i fæste under Rammegaard tidligere, men brugt under Grysbeck.

89 Ejendomsudviklingen rtf, s.89 el. husbond Grydsbeck 1812 Hans Olesen Kallisøe af Lundsgaard 1812 David Lundsgaard vidne ved arveskifte Grydsbek gårdmand David Grydsbeck vidne ved udpantning 1819 ejer: David Sørensen (forhen: Callesen) 1820 David G. formynder ved arveskifte 1812 David Grysbek til gode 50 rd rd = 700 rbd Sv 1820 (1821) David S. G. 300 rbd rs 1812 David S lån på rd betalt eller? - Beløb 1819 brand: 1400rbd før: 1230rbd? Lundsgaard, nr.6. aug David Sørensen Grydsbeck David S. 200 rbd rs har tiender

90 Ejendomsudviklingen rtf, s.90 el. husbond eller? - Beløb

91 Grydsbek 1825 David S.G 600 rbd rs Grydsbek Grydsbek eller Lundsgaard (1830) C.B. Claudi 1000 rbd S 1829 (1831) Bernt Claudi 1829 C.B. Claudi (testamente) 1831 C.B. Claudi testamente feb translatør og strandopsynsmand Christopher Bernt Claudi 35 år 1826 David Sørensen 600 rbd rs 1825 betalt 700 rd= 700rbd SV 1826 betalt 600 rbd S 1828 betalt 300 rbd S 900 rbd S 1829 vurdering for at optage lån skifte 64 : 2300rbdS (bygninger og jorden: 1000 besætning og løsøre: 500 1/5 pant i tiende i Humlum: 200) 1830 Claudi 600 rbd S rbd S 1830 betalt 600 rbd rs 1831 betalt 200 rbd S efter Cathrine Claudi gift med Claudi rbds Ejendomsudviklingen rtf, s (1831) køber vestre del af parcel nr.2 af Maagaard, , for 192 rbds 64 Gårdens tiender ejes åbenbart ikke mere, for de står ikke nævnt i skiftet 65 sikkerhed i tiender

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner Ejendomme 1787-.rtf, s.1 ( 24 ) Ejendomme 1787- Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 1 / 1788 Hartkornsspecifikati oner 1801. 2 Husstande, steder n. Ejendomme? (nr.71, Anders Olesen i 0-6-0-1¼ Engberg)

Læs mere

Folketællingen Husbond Hans kone. Deres børn Deres børn. Tjenestefolk Tjenestefolk. Husbond. Hans kone. tjenestepige Mand.

Folketællingen Husbond Hans kone. Deres børn Deres børn. Tjenestefolk Tjenestefolk. Husbond. Hans kone. tjenestepige Mand. Gård-hus: Navn: Stilling: Ald er: Præste Benjamin Fogh Christiane Eines Gundline Petrine Niels Laursen Karen Nielsdatter Karen Jacobsen Laurs Andersen tjenestefolk Gård hus med jord, Præste Degneboligen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Peder Laursen, 42 år, selvejerbonde

Peder Laursen, 42 år, selvejerbonde Folketælllingen177. Vandborg Sogn Opstilling alfabetisk efter steder Stedet (Gården) med Familier 1 Agger (12) Blaaberg () Brendgaard (26) Bruunsgaard (3) Dalgaard, Vester (21) Dalgaard, Øster (20) Afbygger

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling 1834 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1834 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1834 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet 8-5-1996 af Ejnar Buhrkal, Vindelevgaard 79, 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketælling Sdr. Felding 1855

Folketælling Sdr. Felding 1855 Folketælling Sdr. Felding 1855 Navn Ald G/ug. Stilling Fødested 1 Nedertarp en gaard Niels Mortensen 52 gift gårdmand, husfader her i sognet Maren Christensen 50 gift hans kone Skarrild Abelonne Marie

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger.

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. , matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. Ft.1855 Kirkensgaardhus/ Wilhelm Conrad Nielsen, 26 år, født i Ferring, gift, husfader, væver. Ane Jensen, 32 år, født i Vandborg, gift, hans kone.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Folketælling 1801 Sønder Felding Sogn

Folketælling 1801 Sønder Felding Sogn Folketælling 1801 Sønder Felding Sogn Almindelig anmærkning - Gamle og unge, Gaard- og Huusmænd, Koner, Piger, Karle og Børn her i Sognet giør strømpebinderie til en Næringsvei. Gaarsvig Jens Svendsen

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere