Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie"

Transkript

1 24 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. Karré 15 Mogens Hansen P. Knudsens Gade 72, i kld. Fra mandag - fredag Kl Telefonisk Kl Personlig henv. Træffes også onsdage Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. for karréerne 1, 2 og 15. Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie Nødnumre for karré Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf Karré 1. STOFA Tlf dag Tlf aften weekend. Sprængte vandrør: Karré 1, 2 og 15. Blikkenslagernes Kooperative A/S: Tlf Karré 1 og 2. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Karré 15. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Tilstoppede kloakrør: Karré 1, 2 og 15. Albertslund Kloakservice: Tlf Såfremt De tilkalder hjælp, skal De førstkommende hverdag underrette Deres varmemester i dennes kontortid.

2 Nyheds-avisen Udgives af: Redaktions-gruppen AKB Frederiksholm Hørdumsgade København SV Telefon Telefonsvarer Redaktion: Ansvarshavende Redaktør Irja Perslow Free Lance Journalister: Erik Eltong Helle Visby Korrektur: Valter Hellstrøm Layout: Bjørn Høeg (Homedesign) Trykkeri: Tønder Tryk 2 Nyheds-avisen udkommer først på måneden undtagen i januar og juli måned. Stof til næste nummer af Nyheds-avisen modtages indtil den 22. juli 2002 Bladet kan ikke påtage sig ansvar for manuskripter m.v., der indsendes uopfordret. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller forkorte indhold. Lisbeths Systue Alle former for reparationer og forandringer. Ring og aftal tid Træffes bedst om morgenen mellem 8-9 Tlf Ejendomskontor Karré Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: Telefax: Kontor og telefon er åbne: Mandag - fredag Kl , torsdag tillige Kl Ejendomsleder Karré : Frank Klausen 23 Karréernes kontaktpersoner Karré 1. Claus Gadegaard Hørdumsgade 13, 2. tv. Tlf Karré 2. Irja Perslow Hørdumsgade 29, st. tv. Tlf Karré 15. Bjørn Høeg P. Knudsens Gade 80, 2. tv. Tlf svarer AKB s Hovedkontor Boligselskabet AKB Tomsgårdsvej København NV Telefon Telefax Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag Kl Torsdag kl Fredag kl Der kan træffes aftale om personlig henvendelse uden for den daglige åbningstid.

3 22 LÆSERUNDERSØGELSE! Kvarterløftdag Borgbjergsvej Den grønne Nerve 3 LÆSER DU NYHEDSAVISEN Redaktionen har fundet ud af, at vi kan spare mange penge ved ikke at dele bladet ud til de beboere, der er ligeglad med NYHEDS- AVISEN. Derfor introducerede vi denne læserundersøgelse i sidste nummer af Nyhedsavisen! HVIS DU IKKE læste om denne undersøgelse, har du lige en chance på falderebet! Hvis du svarer på læserundersøgelsen, vil du fremover fortsat modtage bladet! Nedenstående kupon skal afleveres i brevkassen til NYHEDS- AVISEN senest den 18. august Brevkassen sidder i væggen mellem Hørdumsgade 63 og 65. Læserundersøgelsens resultat vil blive bragt i septembernummeret! Ja, jeg læser Nyhedsavisen, jeg mener den er God Ligegyldig Ubrugelig men jeg vil godt læse den fremover! Jeg bor: Gade Nr. Etage HUSK NU: Senest den 18. august i Hørdumsgade 63 til 65 Under denne overskrift var der lørdag den 1. juni fra kl indvielse af den nye plads på Borgbjergsvej med korsang og messingorkester. Samtidig skete der i P. Knudens Gade ud for nummer 16 en voldsom Trafikulykke, hvor en motorcyklist forulykkede. Endnu engang har det vist sig at den øgede trafik i P. Knudsens Gade medfører uheld. Med udsigt til at trafikken fremover vil undgå Borgbjergsvej, er det på tide at de ansvarlige myndigheder gør noget for at begrænse trafikken og dæmper hastigheden i P. Knudsens Gade. Både ved Enghavevej og Sjælør Boulevard er der plads til en rundkørsel, der kan være med til at fjerne en del af de gener der er ved at føre motorvejen gennem et tæt befolket område med skole, ældreboliger og institutioner. Afdelingsbestyrelsen Karré 15. Til orientering så vil urafstemningen om husdyrhold i karré 15 blive afholdt i august måned, når folk er kommet hjem fra ferie og eventuelle regler er færdiggjort. Miljø- Beboerrådgiver Toni Matz Kvarterløftsekretariatet Wagnersvej 19 Tlf

4 4 Ordinært Regnskabsmøde AKB. Karré 101. Allan Winter Bøg blev valgt til dirigent, Bent Nilsson til referent og Karina Molin Kristensen & Lars Stahlhut-Nielsen blev valgt til stemmeudvalget. Der var 16 stemmeberettigede tilstede. Beretning for perioden fra regnskabsmødet år 2001 til regnskabsmødet år 2002: Formanden omtalte badeværelsesrenoveringens store elforbrug, diverse fejl, mangler og den manglende slutrengøring, der under tiden bliver diskuteret med AKB-BYG. Der har været afholdt byggemøder angående udskiftning af vinduer i karréen. AKB-BYG har udpeget en vinduestype til karré 2, karré 1 har ønsket muligheden for andre varianter som der efterfølgende skal stemmes om. Administrationsudvalget har antaget en 4. ejendomsleder på bekostning af, at en HKer der er gået på efterløn. Ejendomslederen skal kun deltage ved hvert andet afdelingsbestyrelsesmøde. Ejere og lejere i karré 1 & 2 har haft flere fællesmøder med et godt resultat. Der er ved at blive indhentet tilbud på nyt antenneanlæg fra TDC og Antenneforeningen. Der vil komme mere information ud til samtlige beboere, når tilbuddene er bestyrelsen i hænde. Formandens beretning blev godkendt. Den nye Ejendomsleder Frank Klausen, blev præsenteret. Orientering ved arkitekt Anders omkring udformning af nye vinduer og blandt dem skal der udvælges 1 variant. Orientering om afdelingens økonomi ved Gitte Beese Larsen, viste et overskud på ca. kr.: ,00, der er fordelt på andre konti for at nedbringe gælden på dem. Regnskabet blev taget til efterretning med afdelingsbestyrelses skriftlige kommentarer. 21 Ansøgningsskema til en uges ferie på Fakse Ladeplads, Samsø eller Lolland Western Camp Dato:... Navn:... Adresse:.... Karré... Telefon:... Antal børn og alder:... Antal voksne:..... Jeg/vi ønsker uge nr.... Alternativ uge... Ugen går fra lørdag kl. 12 til lørdag kl. 12 Fakse Ladeplads... Samsø..... Lolland.... Andre oplysninger Kuponen afleveres i brevsprækken i Koordinationsudvalgets lokaler Borgbjergsvej 38, st. th.

5 20 SAMSØ-FAKSELADEPLADS-LOLLAND Så er det tid til at tænke på sommerferie igen. Som de forrige år vil der igen være et tilbud om en uges ferie i vores campingvogne. Du/I kan i år vælge mellem Samsø, Fakse Ladeplads og som noget nyt Western Camp nær Rødby på Lolland Tilbuddet gælder for alle der bor i Frederiksholm Karré Campingvognene er fuldt udstyret med dyner og service til 5 personer. Sengelinned og håndklæder skal I selv medbringe. Der vil i år ligesom tidligere år blive en mindre brugerbetaling. 200,- kr. for alle over 18 år, børn er gratis. Gæster skal I selv betale for. At holde campingferie er en primitiv, men sjov form for ferie. Der er ikke toilet, bad eller rindende vand i vognene og køkkenfaciliteterne er små, men på alle 3 campingpladser er der fælles køkken og fine toilet og badeforhold. I skolernes sommerferie vil familier med skolesøgende børn få fortrinsret, men ugerne er mange, så mon ikke der kan blive en uge til alle. Feriesæsonen starter i uge 18, og første uge går fra lørdag den 27. april 2002 til lørdag den 3. maj Ugen går fra lørdag kl. 12 til lørdag kl. 12. Sæsonen slutter i september, eller alt efter vejret. For yderligere oplysning ring til: Susanne Forno på telefon eller Maibritt Knudsen på telefon Ansøgningsskema kan rekvireres i pavillonen på Mozarts Plads Fortsat fra side 4. Afstemning omkring nye vinduer med koblede rammer, der er den dyreste variant, stemte 10 ja & 20 nej som herefter er forkastet. Vinduer med 3 sprosser stemte 10 ja & 20 nej der også blev forkastet. Herefter er typen med 1 sprosse den variant der vil blive opført og det er samtidig den variant der kan holdes inden for den fastsatte huslejestigning. Forslag om renholdelse af haver for fremtidige beboere godkendt med 1 stemme imod. Forslag om forhøjelse af indskud til det dobbelte, blev enstemmigt vedtaget. Forslag om forhøjelse af bidrag til Samsø gruppen forhøjes fra kr. 500,00 til kr. 1000,00 blev vedtaget. Forslag om annullering af aftenåbent på varmemesterkontoret blev vedtaget. På valg til bestyrelsen var Allan Winther Bøg, der ønskede genvalg, blev vedtaget. 5 Bestyrelsen består herefter af: Claus Gadegaard Hørdumsgade 13, Allan Winther Bøg Hørdumsgade 1, Karina Molin Kristensen Hørdumsgade 21. Som suppleanter valgtes Lisbeth K. Nielsen Hørdumsgade 9 & Peter S. Rasmussen Hørdumsgade 5. Ønsker til reparationer og vedligeholdelse i forbindelse med budget 2003 blev nævnt, maling af køkkentrapper, løsning af problemer i det fælles vaskeri. Badeværelsesproblematikken blev berørt periferisk og 1 års besigtigelse er stillet i udsigt. Under eventuelt blev der gjort opmærksom på barnevogne der er efterladt i kælder efter fraflytning. Ikke alle har kælder og loftrum til rådighed, ejendomsadministrator undersøger. Formanden afsluttede mødet kl. 21:25.

6 6 19 Referat fra Generalforsamling i Gårdlauget i Karré 2 mandag den 22. april 2002 Til stede var bestyrelsen, den afgående ejendomsleder Gitte Beese Larsen samt den nye ejendomsleder, Frank Klausen, AKB. Det er trist at konstatere, at der heller ikke i år var nogen beboere, som havde fundet det nødvendigt at møde op, så der var enighed om at gå let hen over de forskellige punkter på dagsordnen. Beretning: Den nye renovationsordning fungerer ikke optimalt. Det vil der blive fulgt op på ved afdelingens generalforsamling den 7. maj Boldburet har fået ny belægning, og der er lavet indgang i siden. Det larmer dog stadig, når der skydes på mål. Frank Klausen mener, at en gummi-membran ved portene kan klare problemet, og det bliver ordnet snarest. Beretning, regnskab 2001, budget 2003 samt endeligt budget 2002 blev godkendt. Valg. Bestyrelsen blev: Formand: Hanne Angermann, P. Knudsens Gade 26. Valgt for 1 år. Bestyrelsesmedlem: Majbritt Nissen, Hørdumsgade 29. Valgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem: Bente Nielsen, P. Knudsens Gade 26. Valgt for 2 år. 1. suppleant: Mogens Juul Pedersen, P. Knudsens Gade 24. Valgt for 1 år. 2. suppleant: Jette Jønsson, Hørdumsgade 41, Valgt for 1 år. Eventuelt Gitte Beese Larsen oplyste, at hun fratræder ved afdelingens generalforsamling den 7. maj, hvorefter Frank Klausen tager over. Mødet sluttede kl. 19:40 Hanne Angermann referent. boldbur eller at rive det ned. Der blev stemt om Ja/nej til nedrivning. Beslutning: Det blev vedtaget at boldburet nedrives. B. Finansiering af køkkenudskiftning. Bestyrelsen foreslår, at der hvert år kan udskiftes et antal køkkener. Finansieringen kaldes lån af egne midler. Lånet forrentes ikke, men tilbagebetales over 10 år. Det betyder en huslejestigning for den enkelte, som afgrænses til denne periode. Ved fraflytning inden for de 10 år overtages lånet af ny lejer. Afdelingen vil miste renteindtægt for det lånte beløb, som henlæggelserne reduceres med. Selv om dette vedtages kan den enkelte stadig selv finansiere sit køkken gennem almindelig råderet. Beslutning: Forslaget blev vedtaget. C.Maling af Hoved- og kælderdøre. Dette forslag blev ligeledes vedtaget. 7. Eventuelt Her blev spørgsmål som bedre renholdelse taget op. Formanden sagde, at det kunne man sagtens få, hvis man ville betale for det. Hvorfor står lågerne altid åbne var et andet spørgsmål. Bestyrelsen mente, at lågerne var sat i stand (nye hængsler og hjul til aflastning) så de faktisk godt kan lukkes. I øvrigt indeholder gårdprojektet udskiftning af hele stakittet. Store vandpytter i P. Knudsens Gade er kommunens sag, som de er blevet gjort opmærksom på. Hvis der parkeres motorcykler i gårdene, kan det meldes til administrationen, som så vil gøre noget ved sagen. Dirigenten takkede for god ro og orden. Steen Eriksen Referent

7 18 5. Indkomne forslag fra beboerne I alt tre forslag handlede om husdyrhold i forskellige udformninger. Et forslag var opdelt i to: 1 (Kanin og kat og 2) Hund. Dette kan være problematisk i juridisk forstand. Flere AKB afdelinger har tilladt beboerne at have kat, men ikke hund. Men der foreligger ikke domme fra disse afdelinger, hvor beboere faktisk er blevet sat ud, fordi de havde en hund. Diskussionen på mødet viste, at der var et ønske om urafstemning om husdyr generelt. I øvrigt skal der indgå et forslag til regelsæt om registrering og ordensregler. Et udvalg skal forberede dette regelsæt. Afstemningen viste et klart flertal for at holde denne afstemning. På Bjørn Høegs forslag arrangeres urafstemningen eventuelt af advokat Irene Dahl. 6. Forslag fra bestyrelsen A. Vedrørende boldburet. 1. Total renovering 2. Nødtørftig renovering 3. Nedrivning Dirigenten skitserede afstemningstemaet: Ja eller nej til nedrivning, som det mest vidtgående. Diskussionen omhandlede de forskellige nuancer i sagen om gene fra boldspil, brugere ude fra, behovet for et boldbur. Spørgsmålet om boldburet kunne ligge et andet sted lå uden for de stillede forslag og valget af en anden placering kunne vise sig vanskelig. Bjørn Høeg nævnte et tilbud, som var indhentet fra Ishøj Hegn kr. for nedrivning af buret og opsætning af et nyt. Firmaet kunne ikke anbefale renovering, da det ville værre en dårlig investering. Der var enighed om at man enten skulle opsætte et nyt 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afd Tirsdag den 7. maj 2002 Der var fremmødt 4 lejemål. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 2. Bestyrelsens beretning siden sidste afdelingsmøde. 3. Godkendelse af regnskab Orientering om renovering af tag. 5. Orientering om maling samt udskiftning af vinduer. 6. Indkomne forslag fra beboerne. 7. Indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af formand. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 10.Valg af suppleanter 11.Eventuelt. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. Peter Andersen fra LLO blev foreslået som dirigent og valgt enstemmigt. Han takkede for valget og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt varslet. Peter Andersen præsenterede følgende person, som var med som gæst: Fra arkitektfirmaet Witraz: Anders Andersen Der var ingen forslag fra salen om valg af referent, og dermed blev ejendomsleder Frank Klausen valgt som referent. Der blev ikke foretaget valg til stemmeudvalg. Ad. 2: Bestyrelsens beretning siden sidste afdelingsmøde. Formanden beklagede den manglende afhjælpning af badeværelsesrenoveringen, og fandt det pinligt, at de påtalte mangler endnu ikke var udbedret. Endvidere blev der orienteret om maling af hovedtrapper, samt indhent-

8 8 17 ning af pris på nyt linoleum til trapperne. Der er indgået aftale med TDC vedrørende kabel TV. Opstart forventes omkring 1 juni Hver beboer vil få brev vedrørende tilslutningsmuligheder. Formanden havde talt med bestyrelsen i karré 1 omkring skure i gård og låse på vaskeri. Afventer svar herfra. Vedrørende affaldssortering skal der fra beboernes side ske en opstramning. Der bliver fra servicemedarbejdernes side brugt unødvendig tid til oprydning i affaldsskurene. Badeværelsesrenoveringen blev livligt diskuteret, og der kom fra de fremmødte beboere mange beklagelser over den manglende opfølgelse af mangelafhjælpningen fra Ingeniørfirmaet E.K. Jørgensen. Det skal undersøges om der kan placeres en indhegning/skur i Hørdumsgade, hvor storskrald kan afleveres, da det bliver placeret bag blomsterkasser og lignende steder. Beretningen blev vedtaget enstemmigt. Ad. 3: Godkendelse af regnskab Ejendomsleder Gitte Beese Larsen fremlagde regnskabet for Der var ingen spørgsmål til dette. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Ad. 4: Orientering om renovering af tag. Orienteringen om renovering af tag blev fremført af Anders Andersen fra arkitektfirmaet Witraz. Anders Andersen orienterede om licititation der blev afholdt den 16. april Byggefirmaet Artex blev billigst, og tilbuddet holdes indenfor budgettet. Renoveringen af taget er en levetidsforlængelse, hvor ødelagte sten på saddeltaget bliver udskiftet. Skotrender, tagrender og nedløb udskif- 4. Fremlæggelse af regnskab for 2001 til godkendelse. Ejendomsleder Gitte Beese Larsen gennemgik lagkagefordelingen i regnskabet. De samlede udgifter er på 12,5 millioner kr. Det mindste stykke af lagkagen er kapitaludgifter på 2 %. Variable udgifter på 21 % går til ejendomskontoret og ejendomsfunktionærer, hvor bestyrelsen har besluttet at udbetale overarbejde. Til udførelse af mindre vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er der brugt mindre end budgetteret. Det gælder også afdelingsbestyrelsen, som har brugt mindre på kurser. De store vedligeholdelsesarbejder og fællesfondsarbejde er finansieret af henlæggelser, så det ikke påvirker driftsregnskabet. Ekstraordinære udgifter på 18 % er gået til afdrag og renter på lån til vedligeholdelse. Offentlige og andre faste udgifter med 39 % er til el, vand og ejendomsskatter. Der har været et øget vandforbrug, mens der er sparet på el. Der har været tab ved fraflytning, fordi der er stor udskiftning af beboere. Der er overskud på kr., hvoraf er en sparet ydelse på lån til vinduesmaling, som først er optaget i Overskud bruges til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til fællesfondsarbejde og til tab ved fraflytning. Spørgsmål og kommentarer fra beboerne: Hvad er problemet med fraflytninger? Svar: Der er flere fraflyttere end tidligere. Hvis en lejer må sættes ud, koster det et lejetab, pga. ventetid i boligretten. Er der særlige problemer med lejere, som kommunen sætter ind? Svar: Nej, kommunen er forpligtet til at dække restancer og fejl og mangler for dem. Hvad er fællesfondsarbejde? Svar: Fællesfondsarbejde afhjælper slid og ælde inde i lejligheden, som beboeren ikke kan klandres for. Beslutning: Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

9 I P. Knudsens Gade 62 lægges 3 små værelser sammen til 1 lejlighed. Det koster kr. I næste års budget forventes vaskeprisen sat op med 1 kr. til 13 kr., blandt andet fordi vandforbruget stiger. Nogle af vaskemaskinerne skal snart udskiftes. Bjørn kommenterede bestyrelsens egne forslag, som behandles under punkt 6.. Om boldburet er der ikke nogen enig indstilling fra bestyrelsen. 16 Om finansiering af køkkener kan beboeren låne af afdelingen og afbetale over 10 år. Hvis det vedtages, bliver et konkret projekt udformet. Maling af hoved- og kælderdøre blev udskudt, da vinduerne blev malet. Da regnskab for vinduerne er afsluttet, er der behov for en ny beslutning. Maling finansieres af henlæggelser. Spørgsmål og kommentarer fra beboerne: Hvad er Web-speed? Svar: Det er internetforbindelse gennem antennesystemet. Hvorfor sætter man ikke bare vandmålere op for at kontrollere vandforbrug? Svar: Der skal tre målere i hver lejlighed. Installation og aflæsning koster penge. Når vandledninger udskiftes skal installation af målere forberedes, men er endnu ikke obligatorisk for os. Hvorfor ikke bruge overskud til nye køkkener? Kan det ikke lade sig gøre at få et udspecificeret vaskeregnskab, så vi kan se hvor stort overskuddet egentligt er. Svar: Bestyrelsen lovede at komme med et sådant, når det kunne lade sig gøre. Svar: Afdelingen har en del arbejder under planlægning, som er vigtige. Blandt andet faldstammer og elinstallationer. De beboere, som ønsker nyt køkken kan få muligheden gennem bestyrelsens forslag. Afstemning: Beretningen blev enstemmigt godkendt. 9 tes. På mansardtaget fjernes PU-skummet. Der laves nyt undertag og tagstenene lægges på igen. Der vil blive lagt nye tagsten på gårdsiden og de gamle tagsten på gadesiden. I forbindelse med tagrenoveringen skal loftrummene ryddes af beboerne, hvilket gav anledning til en del spørgsmål. Der kom forslag omkring evt. opstilling af container, så der samtidigt kunne foretages en oprydning. Større effekter kan evt. placeres i tørrerummene, og adgang hertil skal ske ved henvendelse til varmemesteren. Anders Andersen orienterede om, at det er beboernes egen indboforsikring der skal dække i tilfælde af skader. Entreprenørens forsikring dækker kun skade på bygningerne. Ad. 5: Orientering om maling samt udskiftning af vinduer. Anders Andersen fremviste tegninger over de forskellige typer vinduer som udskiftes, og orienterede om omfanget i henhold til licitationen. Ved udskiftning af vinduerne vil der indvendigt blive afsluttet med en liste. Ved evt. større reparation aftales dette i hvert enkelt tilfælde. Løsningen omkring vinduesudskiftningen i P. Knudsens Gade 24 og 44 er indeholdt i licitationen. Der blev orienteret omkring tidsplan, varslingssystem og nøgleaflevering. Etape 1: P. Knudsens Gade er referenceopgange og forventes opstartet ca. 1. juni Opstart afventer endelig godkendelse fra kommunen. Vinduer som ikke udskiftes bliver snedkergennemgået. Tætningslister udskiftes efter behov. Punkterede ruder udskiftes. Vinduer malerbehandles. Vinduerne på gadesiden skal males hvide ifølge plandirektoratet i Københavns Kommune. Vinduerne i gården bliver malet grønne/hvide. Anders Andersen undersøger placering af vinduesbeslag, og om disse kan placeres efter ønske. Endvidere skal det undersøges, om der må monteres låse på terrassedørene ( flugtveje).

10 10 Ad. 6: Indkomne forslag fra beboerne. Ingen forslag. Ad. 7: Indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen. Ingen forslag. Ad. 8: Valg af formand. Irja blev genvalgt. Ad. 9: Valg af bestyrelsesmedlem. Zorka blev genvalgt. Ad. 10: Valg af suppleanter. Birger blev genvalgt. Ad 11: Eventuelt. Birger orienterede om, at beplantningen som hænger udover hegnene til haverne skal klippes. Irja oplyste, at der bliver opstillet nyt køkken i afdelingsbestyrelsens lokale. Ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen kan lokalerne lejes/lånes. Mødet sluttede kl Referat af Regnskabsmøde i karré maj 2002 Formand Bjørn Høeg bød velkommen til beboermødet, hvor 50 lejemål var repræsenteret. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Bjørn foreslog Stig Erichsen som dirigent. Denne blev valgt. Dirigenten foreslog Steen Eriksen som referent. Denne blev valgt. Tre beboere blev valgt til stemmeudvalget. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev oplæst og godkendt. 3. Afdelingens beretning for den forløbne periode Bjørn Høeg nævnte, at Web-speed med internet og gennem antenneanlægget, som beboerne vedtog for et år siden, nu er en realitet. AKB - København var længe om beslutningen, og leveringstiden fra TDC har også været for lang. Alle har fået brev om, hvordan man kan blive tilsluttet. Hvis der er interesse kan man henvende sig til bestyrelsen så vi eventuelt kan oprette en gruppe, der gerne vil hjælpe hinanden med at bruge EDB. Bjørn præsenterede den nye ejendomsleder Frank Klausen. Bemandingen på ejendomskontoret på Mozarts Plads er ændret fra 3 ejendomsledere og 3 HK-assistenter til henholdsvis 4 ejendomsledere og 2 HK. Dette betyder at lønudgiften til ejendomskontoret øges med kr. i Karré 15 bidrager med ca kr. Kommunens afdeling Grønne Gårde har holdt licitation over det projekt, som har været behandlet siden sidste efterår. Projektet omfatter karréfronten ud mod P. Knudsens Gade og en del arbejder i Hørdumsgade. Licitationen viser, at projektet ikke kan gennemføres fuldt ud for det bevilgede beløb på 3,5 mio. kr. Vi regner med snart at høre fra Grønne Gårde. Som forberedelse til arbejder i gårdene har afdelingen fået foretaget TV-undersøgelse af kloakkerne.

11 14 11 Rabarberkage Klub 81, som vi kalder den, har til huse i nogle gode lokaler i P. Knudsens Gade 126 i kælderen. Indgang i gavlen. Vi spiller hver onsdag aften fra klokken og alle over 16 år kan blive medlem. Så kom ned og prøv, det er faktisk en hyggelig måde, at lære nye mennesker at kende. Hvis du har problemer med at finde os, så kan du ringe til: Formand: Bo Christensen eller Næstformand: Nina Døj Hovedstadens Røde Kors søger frivillige til TELEFONTJENESTE. Telefontjenesten fungerer som tryghedsopkald til ældre og ensomme og du skal blot ringe til en ensom person en gang om dagen. 100 gram kokosmel 250 gram mel 250 gram sukker 3 tsk. bagepulver 1/ 2 kg rabarber 1 spk. vaniljesukker 3 hele æg 1 æggehvide Kokosmel, mel, sukker, bagepulver og vaniljesukker blandes. Røres sammen med æg og æggehvide til en dej. Rabarberne renses og skæres i mindre stykker. Rabarberne blandes i dejen. Dejen kommes i en lille bradepande 30x 45 cm, der er beklædt med bagepapir. Bages i ca min. ved 175 grader. Kan serveres med kold flødeskum Eller den fedtfattige model: Fromage frais rørt med vaniljesukker. Helle Visby Interesseret? Ring til Aktivitetsleder: Leif Pedersen på Tlf eller Hovedstadens Røde Kors: og spørg efter Leif Pedersen.

12 12 MÅNEDENS CITAT Det fantastiske i denne verden er ikke så meget, hvor vi befinder os, men i hvilken retning vi bevæger os. Oliver Wendell Holmes Det var hr. Hansen, der skulle ind i banken for at ordne nogle pengesager. Han havde imidlertid det problem, at han var døvstum. Så da han henvendte sig ved lugen, prøvede han med bedste overbevisning at fægte med armene, så kassereren kunne forstå, hvad han ville. Da dette ikke lykkedes, tager han et kondom op af den ene lomme og en chokolade frø op af den anden - putter frøen ned i kondomet, og vifter med det. Da bliver det for meget for fru Jørgensen bag lugen. Hun henvender sig til bankdirektøren og fortæller, at der står en nar med et kondom med en chokolade frø i. Da siger bankdirektøren: "Ahh, det er bare Hansen, der vil have et overtræk på en tusse"! 13 Besøgstjenesten i Kgs. Enghave vokser stadig! Derfor søger vi igen frivillige besøgsvenner. Du behøver ikke at have erfaring, men kan blot henvende dig hos lederen af besøgstjenesten, Anne Marie Carlsen, som er sognemedhjælper ved Bavnehøj og Frederiksholms kirker. Daglig træffetid mellem kl Tlf.: eller Du kan også henvende dig til: Sund By butikken Enghavevej København SV. Tlf.: Mandag - onsdag kl torsdag kl Fredag kl Skriv til Nyheds-avisen og få din mening frem Kom med en god historie, en god vittighed, eller du kan også komme med en madopskrift, som du gerne vil dele med andre, samt selvfølgelig ris og ros. Karl Åge er til middag hos et ægtepar, og mens de sidder og spiser ligger hunden under bordet. Pludselig skal Karl Åge slå en ordentlig skid. Han sidder lidt og tænker over hvad han skal gøre, og bliver så enig med sig selv om at langsomt lade den sive ud og håbe på, at hunden får skylden. Konen løfter på dugen og siger vredt til hunden "Så er det vist på tide at du kommer ud derfra" Hunden bliver dog liggende og efter et stykke tid lader Karl Åge veltilfreds med at hunden fik skylden endnu en ildelugtende skid slippe ud. "Så er det ud hund", råber konen "inden Karl Åge skider dig ihjel"..! Sidste frist for aflevering til bladet er den 22. juli Du kan også aflevere dit brev eller din artikel på nedenstående adresse: Nyheds-avisen: Hørdumsgade i brevkassen på væggen. Eller pr. til

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen:

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: 16 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15.

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

33. årgang Nr. 7 September 2005

33. årgang Nr. 7 September 2005 33. årgang Nr. 7 September 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle har haft en strålende

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt

juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt juni 2014 11. årgang nr. 1 ASBO og SØBO planlægger fusion SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 11. årgang nr. 1. Juni udgaven 2014. Bladet udsendes 2 gange om året.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Afdelingerne i SAB har holdt deres årsmøder Læs mere på side 12-27 Fødselsdagsfest i Skovbyhus Med 130 tilmeldte blev festen en stor succes. Læs mere på side 6 6 7 23 29 Pavillioner til Trollemosen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere