Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie"

Transkript

1 24 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. Karré 15 Mogens Hansen P. Knudsens Gade 72, i kld. Fra mandag - fredag Kl Telefonisk Kl Personlig henv. Træffes også onsdage Kl Tlf. kontor Tlf. privat Telefonsvarer på kontor. for karréerne 1, 2 og 15. Redaktionen ønsker alle en fortsat god sommerferie Nødnumre for karré Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf Karré 1. STOFA Tlf dag Tlf aften weekend. Sprængte vandrør: Karré 1, 2 og 15. Blikkenslagernes Kooperative A/S: Tlf Karré 1 og 2. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Karré 15. Laybourn/EL. Døgnvagt Tlf Tilstoppede kloakrør: Karré 1, 2 og 15. Albertslund Kloakservice: Tlf Såfremt De tilkalder hjælp, skal De førstkommende hverdag underrette Deres varmemester i dennes kontortid.

2 Nyheds-avisen Udgives af: Redaktions-gruppen AKB Frederiksholm Hørdumsgade København SV Telefon Telefonsvarer Redaktion: Ansvarshavende Redaktør Irja Perslow Free Lance Journalister: Erik Eltong Helle Visby Korrektur: Valter Hellstrøm Layout: Bjørn Høeg (Homedesign) Trykkeri: Tønder Tryk 2 Nyheds-avisen udkommer først på måneden undtagen i januar og juli måned. Stof til næste nummer af Nyheds-avisen modtages indtil den 22. juli 2002 Bladet kan ikke påtage sig ansvar for manuskripter m.v., der indsendes uopfordret. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller forkorte indhold. Lisbeths Systue Alle former for reparationer og forandringer. Ring og aftal tid Træffes bedst om morgenen mellem 8-9 Tlf Ejendomskontor Karré Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: Telefax: Kontor og telefon er åbne: Mandag - fredag Kl , torsdag tillige Kl Ejendomsleder Karré : Frank Klausen 23 Karréernes kontaktpersoner Karré 1. Claus Gadegaard Hørdumsgade 13, 2. tv. Tlf Karré 2. Irja Perslow Hørdumsgade 29, st. tv. Tlf Karré 15. Bjørn Høeg P. Knudsens Gade 80, 2. tv. Tlf svarer AKB s Hovedkontor Boligselskabet AKB Tomsgårdsvej København NV Telefon Telefax Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag Kl Torsdag kl Fredag kl Der kan træffes aftale om personlig henvendelse uden for den daglige åbningstid.

3 22 LÆSERUNDERSØGELSE! Kvarterløftdag Borgbjergsvej Den grønne Nerve 3 LÆSER DU NYHEDSAVISEN Redaktionen har fundet ud af, at vi kan spare mange penge ved ikke at dele bladet ud til de beboere, der er ligeglad med NYHEDS- AVISEN. Derfor introducerede vi denne læserundersøgelse i sidste nummer af Nyhedsavisen! HVIS DU IKKE læste om denne undersøgelse, har du lige en chance på falderebet! Hvis du svarer på læserundersøgelsen, vil du fremover fortsat modtage bladet! Nedenstående kupon skal afleveres i brevkassen til NYHEDS- AVISEN senest den 18. august Brevkassen sidder i væggen mellem Hørdumsgade 63 og 65. Læserundersøgelsens resultat vil blive bragt i septembernummeret! Ja, jeg læser Nyhedsavisen, jeg mener den er God Ligegyldig Ubrugelig men jeg vil godt læse den fremover! Jeg bor: Gade Nr. Etage HUSK NU: Senest den 18. august i Hørdumsgade 63 til 65 Under denne overskrift var der lørdag den 1. juni fra kl indvielse af den nye plads på Borgbjergsvej med korsang og messingorkester. Samtidig skete der i P. Knudens Gade ud for nummer 16 en voldsom Trafikulykke, hvor en motorcyklist forulykkede. Endnu engang har det vist sig at den øgede trafik i P. Knudsens Gade medfører uheld. Med udsigt til at trafikken fremover vil undgå Borgbjergsvej, er det på tide at de ansvarlige myndigheder gør noget for at begrænse trafikken og dæmper hastigheden i P. Knudsens Gade. Både ved Enghavevej og Sjælør Boulevard er der plads til en rundkørsel, der kan være med til at fjerne en del af de gener der er ved at føre motorvejen gennem et tæt befolket område med skole, ældreboliger og institutioner. Afdelingsbestyrelsen Karré 15. Til orientering så vil urafstemningen om husdyrhold i karré 15 blive afholdt i august måned, når folk er kommet hjem fra ferie og eventuelle regler er færdiggjort. Miljø- Beboerrådgiver Toni Matz Kvarterløftsekretariatet Wagnersvej 19 Tlf

4 4 Ordinært Regnskabsmøde AKB. Karré 101. Allan Winter Bøg blev valgt til dirigent, Bent Nilsson til referent og Karina Molin Kristensen & Lars Stahlhut-Nielsen blev valgt til stemmeudvalget. Der var 16 stemmeberettigede tilstede. Beretning for perioden fra regnskabsmødet år 2001 til regnskabsmødet år 2002: Formanden omtalte badeværelsesrenoveringens store elforbrug, diverse fejl, mangler og den manglende slutrengøring, der under tiden bliver diskuteret med AKB-BYG. Der har været afholdt byggemøder angående udskiftning af vinduer i karréen. AKB-BYG har udpeget en vinduestype til karré 2, karré 1 har ønsket muligheden for andre varianter som der efterfølgende skal stemmes om. Administrationsudvalget har antaget en 4. ejendomsleder på bekostning af, at en HKer der er gået på efterløn. Ejendomslederen skal kun deltage ved hvert andet afdelingsbestyrelsesmøde. Ejere og lejere i karré 1 & 2 har haft flere fællesmøder med et godt resultat. Der er ved at blive indhentet tilbud på nyt antenneanlæg fra TDC og Antenneforeningen. Der vil komme mere information ud til samtlige beboere, når tilbuddene er bestyrelsen i hænde. Formandens beretning blev godkendt. Den nye Ejendomsleder Frank Klausen, blev præsenteret. Orientering ved arkitekt Anders omkring udformning af nye vinduer og blandt dem skal der udvælges 1 variant. Orientering om afdelingens økonomi ved Gitte Beese Larsen, viste et overskud på ca. kr.: ,00, der er fordelt på andre konti for at nedbringe gælden på dem. Regnskabet blev taget til efterretning med afdelingsbestyrelses skriftlige kommentarer. 21 Ansøgningsskema til en uges ferie på Fakse Ladeplads, Samsø eller Lolland Western Camp Dato:... Navn:... Adresse:.... Karré... Telefon:... Antal børn og alder:... Antal voksne:..... Jeg/vi ønsker uge nr.... Alternativ uge... Ugen går fra lørdag kl. 12 til lørdag kl. 12 Fakse Ladeplads... Samsø..... Lolland.... Andre oplysninger Kuponen afleveres i brevsprækken i Koordinationsudvalgets lokaler Borgbjergsvej 38, st. th.

5 20 SAMSØ-FAKSELADEPLADS-LOLLAND Så er det tid til at tænke på sommerferie igen. Som de forrige år vil der igen være et tilbud om en uges ferie i vores campingvogne. Du/I kan i år vælge mellem Samsø, Fakse Ladeplads og som noget nyt Western Camp nær Rødby på Lolland Tilbuddet gælder for alle der bor i Frederiksholm Karré Campingvognene er fuldt udstyret med dyner og service til 5 personer. Sengelinned og håndklæder skal I selv medbringe. Der vil i år ligesom tidligere år blive en mindre brugerbetaling. 200,- kr. for alle over 18 år, børn er gratis. Gæster skal I selv betale for. At holde campingferie er en primitiv, men sjov form for ferie. Der er ikke toilet, bad eller rindende vand i vognene og køkkenfaciliteterne er små, men på alle 3 campingpladser er der fælles køkken og fine toilet og badeforhold. I skolernes sommerferie vil familier med skolesøgende børn få fortrinsret, men ugerne er mange, så mon ikke der kan blive en uge til alle. Feriesæsonen starter i uge 18, og første uge går fra lørdag den 27. april 2002 til lørdag den 3. maj Ugen går fra lørdag kl. 12 til lørdag kl. 12. Sæsonen slutter i september, eller alt efter vejret. For yderligere oplysning ring til: Susanne Forno på telefon eller Maibritt Knudsen på telefon Ansøgningsskema kan rekvireres i pavillonen på Mozarts Plads Fortsat fra side 4. Afstemning omkring nye vinduer med koblede rammer, der er den dyreste variant, stemte 10 ja & 20 nej som herefter er forkastet. Vinduer med 3 sprosser stemte 10 ja & 20 nej der også blev forkastet. Herefter er typen med 1 sprosse den variant der vil blive opført og det er samtidig den variant der kan holdes inden for den fastsatte huslejestigning. Forslag om renholdelse af haver for fremtidige beboere godkendt med 1 stemme imod. Forslag om forhøjelse af indskud til det dobbelte, blev enstemmigt vedtaget. Forslag om forhøjelse af bidrag til Samsø gruppen forhøjes fra kr. 500,00 til kr. 1000,00 blev vedtaget. Forslag om annullering af aftenåbent på varmemesterkontoret blev vedtaget. På valg til bestyrelsen var Allan Winther Bøg, der ønskede genvalg, blev vedtaget. 5 Bestyrelsen består herefter af: Claus Gadegaard Hørdumsgade 13, Allan Winther Bøg Hørdumsgade 1, Karina Molin Kristensen Hørdumsgade 21. Som suppleanter valgtes Lisbeth K. Nielsen Hørdumsgade 9 & Peter S. Rasmussen Hørdumsgade 5. Ønsker til reparationer og vedligeholdelse i forbindelse med budget 2003 blev nævnt, maling af køkkentrapper, løsning af problemer i det fælles vaskeri. Badeværelsesproblematikken blev berørt periferisk og 1 års besigtigelse er stillet i udsigt. Under eventuelt blev der gjort opmærksom på barnevogne der er efterladt i kælder efter fraflytning. Ikke alle har kælder og loftrum til rådighed, ejendomsadministrator undersøger. Formanden afsluttede mødet kl. 21:25.

6 6 19 Referat fra Generalforsamling i Gårdlauget i Karré 2 mandag den 22. april 2002 Til stede var bestyrelsen, den afgående ejendomsleder Gitte Beese Larsen samt den nye ejendomsleder, Frank Klausen, AKB. Det er trist at konstatere, at der heller ikke i år var nogen beboere, som havde fundet det nødvendigt at møde op, så der var enighed om at gå let hen over de forskellige punkter på dagsordnen. Beretning: Den nye renovationsordning fungerer ikke optimalt. Det vil der blive fulgt op på ved afdelingens generalforsamling den 7. maj Boldburet har fået ny belægning, og der er lavet indgang i siden. Det larmer dog stadig, når der skydes på mål. Frank Klausen mener, at en gummi-membran ved portene kan klare problemet, og det bliver ordnet snarest. Beretning, regnskab 2001, budget 2003 samt endeligt budget 2002 blev godkendt. Valg. Bestyrelsen blev: Formand: Hanne Angermann, P. Knudsens Gade 26. Valgt for 1 år. Bestyrelsesmedlem: Majbritt Nissen, Hørdumsgade 29. Valgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem: Bente Nielsen, P. Knudsens Gade 26. Valgt for 2 år. 1. suppleant: Mogens Juul Pedersen, P. Knudsens Gade 24. Valgt for 1 år. 2. suppleant: Jette Jønsson, Hørdumsgade 41, Valgt for 1 år. Eventuelt Gitte Beese Larsen oplyste, at hun fratræder ved afdelingens generalforsamling den 7. maj, hvorefter Frank Klausen tager over. Mødet sluttede kl. 19:40 Hanne Angermann referent. boldbur eller at rive det ned. Der blev stemt om Ja/nej til nedrivning. Beslutning: Det blev vedtaget at boldburet nedrives. B. Finansiering af køkkenudskiftning. Bestyrelsen foreslår, at der hvert år kan udskiftes et antal køkkener. Finansieringen kaldes lån af egne midler. Lånet forrentes ikke, men tilbagebetales over 10 år. Det betyder en huslejestigning for den enkelte, som afgrænses til denne periode. Ved fraflytning inden for de 10 år overtages lånet af ny lejer. Afdelingen vil miste renteindtægt for det lånte beløb, som henlæggelserne reduceres med. Selv om dette vedtages kan den enkelte stadig selv finansiere sit køkken gennem almindelig råderet. Beslutning: Forslaget blev vedtaget. C.Maling af Hoved- og kælderdøre. Dette forslag blev ligeledes vedtaget. 7. Eventuelt Her blev spørgsmål som bedre renholdelse taget op. Formanden sagde, at det kunne man sagtens få, hvis man ville betale for det. Hvorfor står lågerne altid åbne var et andet spørgsmål. Bestyrelsen mente, at lågerne var sat i stand (nye hængsler og hjul til aflastning) så de faktisk godt kan lukkes. I øvrigt indeholder gårdprojektet udskiftning af hele stakittet. Store vandpytter i P. Knudsens Gade er kommunens sag, som de er blevet gjort opmærksom på. Hvis der parkeres motorcykler i gårdene, kan det meldes til administrationen, som så vil gøre noget ved sagen. Dirigenten takkede for god ro og orden. Steen Eriksen Referent

7 18 5. Indkomne forslag fra beboerne I alt tre forslag handlede om husdyrhold i forskellige udformninger. Et forslag var opdelt i to: 1 (Kanin og kat og 2) Hund. Dette kan være problematisk i juridisk forstand. Flere AKB afdelinger har tilladt beboerne at have kat, men ikke hund. Men der foreligger ikke domme fra disse afdelinger, hvor beboere faktisk er blevet sat ud, fordi de havde en hund. Diskussionen på mødet viste, at der var et ønske om urafstemning om husdyr generelt. I øvrigt skal der indgå et forslag til regelsæt om registrering og ordensregler. Et udvalg skal forberede dette regelsæt. Afstemningen viste et klart flertal for at holde denne afstemning. På Bjørn Høegs forslag arrangeres urafstemningen eventuelt af advokat Irene Dahl. 6. Forslag fra bestyrelsen A. Vedrørende boldburet. 1. Total renovering 2. Nødtørftig renovering 3. Nedrivning Dirigenten skitserede afstemningstemaet: Ja eller nej til nedrivning, som det mest vidtgående. Diskussionen omhandlede de forskellige nuancer i sagen om gene fra boldspil, brugere ude fra, behovet for et boldbur. Spørgsmålet om boldburet kunne ligge et andet sted lå uden for de stillede forslag og valget af en anden placering kunne vise sig vanskelig. Bjørn Høeg nævnte et tilbud, som var indhentet fra Ishøj Hegn kr. for nedrivning af buret og opsætning af et nyt. Firmaet kunne ikke anbefale renovering, da det ville værre en dårlig investering. Der var enighed om at man enten skulle opsætte et nyt 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afd Tirsdag den 7. maj 2002 Der var fremmødt 4 lejemål. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 2. Bestyrelsens beretning siden sidste afdelingsmøde. 3. Godkendelse af regnskab Orientering om renovering af tag. 5. Orientering om maling samt udskiftning af vinduer. 6. Indkomne forslag fra beboerne. 7. Indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af formand. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 10.Valg af suppleanter 11.Eventuelt. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. Peter Andersen fra LLO blev foreslået som dirigent og valgt enstemmigt. Han takkede for valget og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt varslet. Peter Andersen præsenterede følgende person, som var med som gæst: Fra arkitektfirmaet Witraz: Anders Andersen Der var ingen forslag fra salen om valg af referent, og dermed blev ejendomsleder Frank Klausen valgt som referent. Der blev ikke foretaget valg til stemmeudvalg. Ad. 2: Bestyrelsens beretning siden sidste afdelingsmøde. Formanden beklagede den manglende afhjælpning af badeværelsesrenoveringen, og fandt det pinligt, at de påtalte mangler endnu ikke var udbedret. Endvidere blev der orienteret om maling af hovedtrapper, samt indhent-

8 8 17 ning af pris på nyt linoleum til trapperne. Der er indgået aftale med TDC vedrørende kabel TV. Opstart forventes omkring 1 juni Hver beboer vil få brev vedrørende tilslutningsmuligheder. Formanden havde talt med bestyrelsen i karré 1 omkring skure i gård og låse på vaskeri. Afventer svar herfra. Vedrørende affaldssortering skal der fra beboernes side ske en opstramning. Der bliver fra servicemedarbejdernes side brugt unødvendig tid til oprydning i affaldsskurene. Badeværelsesrenoveringen blev livligt diskuteret, og der kom fra de fremmødte beboere mange beklagelser over den manglende opfølgelse af mangelafhjælpningen fra Ingeniørfirmaet E.K. Jørgensen. Det skal undersøges om der kan placeres en indhegning/skur i Hørdumsgade, hvor storskrald kan afleveres, da det bliver placeret bag blomsterkasser og lignende steder. Beretningen blev vedtaget enstemmigt. Ad. 3: Godkendelse af regnskab Ejendomsleder Gitte Beese Larsen fremlagde regnskabet for Der var ingen spørgsmål til dette. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Ad. 4: Orientering om renovering af tag. Orienteringen om renovering af tag blev fremført af Anders Andersen fra arkitektfirmaet Witraz. Anders Andersen orienterede om licititation der blev afholdt den 16. april Byggefirmaet Artex blev billigst, og tilbuddet holdes indenfor budgettet. Renoveringen af taget er en levetidsforlængelse, hvor ødelagte sten på saddeltaget bliver udskiftet. Skotrender, tagrender og nedløb udskif- 4. Fremlæggelse af regnskab for 2001 til godkendelse. Ejendomsleder Gitte Beese Larsen gennemgik lagkagefordelingen i regnskabet. De samlede udgifter er på 12,5 millioner kr. Det mindste stykke af lagkagen er kapitaludgifter på 2 %. Variable udgifter på 21 % går til ejendomskontoret og ejendomsfunktionærer, hvor bestyrelsen har besluttet at udbetale overarbejde. Til udførelse af mindre vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er der brugt mindre end budgetteret. Det gælder også afdelingsbestyrelsen, som har brugt mindre på kurser. De store vedligeholdelsesarbejder og fællesfondsarbejde er finansieret af henlæggelser, så det ikke påvirker driftsregnskabet. Ekstraordinære udgifter på 18 % er gået til afdrag og renter på lån til vedligeholdelse. Offentlige og andre faste udgifter med 39 % er til el, vand og ejendomsskatter. Der har været et øget vandforbrug, mens der er sparet på el. Der har været tab ved fraflytning, fordi der er stor udskiftning af beboere. Der er overskud på kr., hvoraf er en sparet ydelse på lån til vinduesmaling, som først er optaget i Overskud bruges til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, til fællesfondsarbejde og til tab ved fraflytning. Spørgsmål og kommentarer fra beboerne: Hvad er problemet med fraflytninger? Svar: Der er flere fraflyttere end tidligere. Hvis en lejer må sættes ud, koster det et lejetab, pga. ventetid i boligretten. Er der særlige problemer med lejere, som kommunen sætter ind? Svar: Nej, kommunen er forpligtet til at dække restancer og fejl og mangler for dem. Hvad er fællesfondsarbejde? Svar: Fællesfondsarbejde afhjælper slid og ælde inde i lejligheden, som beboeren ikke kan klandres for. Beslutning: Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

9 I P. Knudsens Gade 62 lægges 3 små værelser sammen til 1 lejlighed. Det koster kr. I næste års budget forventes vaskeprisen sat op med 1 kr. til 13 kr., blandt andet fordi vandforbruget stiger. Nogle af vaskemaskinerne skal snart udskiftes. Bjørn kommenterede bestyrelsens egne forslag, som behandles under punkt 6.. Om boldburet er der ikke nogen enig indstilling fra bestyrelsen. 16 Om finansiering af køkkener kan beboeren låne af afdelingen og afbetale over 10 år. Hvis det vedtages, bliver et konkret projekt udformet. Maling af hoved- og kælderdøre blev udskudt, da vinduerne blev malet. Da regnskab for vinduerne er afsluttet, er der behov for en ny beslutning. Maling finansieres af henlæggelser. Spørgsmål og kommentarer fra beboerne: Hvad er Web-speed? Svar: Det er internetforbindelse gennem antennesystemet. Hvorfor sætter man ikke bare vandmålere op for at kontrollere vandforbrug? Svar: Der skal tre målere i hver lejlighed. Installation og aflæsning koster penge. Når vandledninger udskiftes skal installation af målere forberedes, men er endnu ikke obligatorisk for os. Hvorfor ikke bruge overskud til nye køkkener? Kan det ikke lade sig gøre at få et udspecificeret vaskeregnskab, så vi kan se hvor stort overskuddet egentligt er. Svar: Bestyrelsen lovede at komme med et sådant, når det kunne lade sig gøre. Svar: Afdelingen har en del arbejder under planlægning, som er vigtige. Blandt andet faldstammer og elinstallationer. De beboere, som ønsker nyt køkken kan få muligheden gennem bestyrelsens forslag. Afstemning: Beretningen blev enstemmigt godkendt. 9 tes. På mansardtaget fjernes PU-skummet. Der laves nyt undertag og tagstenene lægges på igen. Der vil blive lagt nye tagsten på gårdsiden og de gamle tagsten på gadesiden. I forbindelse med tagrenoveringen skal loftrummene ryddes af beboerne, hvilket gav anledning til en del spørgsmål. Der kom forslag omkring evt. opstilling af container, så der samtidigt kunne foretages en oprydning. Større effekter kan evt. placeres i tørrerummene, og adgang hertil skal ske ved henvendelse til varmemesteren. Anders Andersen orienterede om, at det er beboernes egen indboforsikring der skal dække i tilfælde af skader. Entreprenørens forsikring dækker kun skade på bygningerne. Ad. 5: Orientering om maling samt udskiftning af vinduer. Anders Andersen fremviste tegninger over de forskellige typer vinduer som udskiftes, og orienterede om omfanget i henhold til licitationen. Ved udskiftning af vinduerne vil der indvendigt blive afsluttet med en liste. Ved evt. større reparation aftales dette i hvert enkelt tilfælde. Løsningen omkring vinduesudskiftningen i P. Knudsens Gade 24 og 44 er indeholdt i licitationen. Der blev orienteret omkring tidsplan, varslingssystem og nøgleaflevering. Etape 1: P. Knudsens Gade er referenceopgange og forventes opstartet ca. 1. juni Opstart afventer endelig godkendelse fra kommunen. Vinduer som ikke udskiftes bliver snedkergennemgået. Tætningslister udskiftes efter behov. Punkterede ruder udskiftes. Vinduer malerbehandles. Vinduerne på gadesiden skal males hvide ifølge plandirektoratet i Københavns Kommune. Vinduerne i gården bliver malet grønne/hvide. Anders Andersen undersøger placering af vinduesbeslag, og om disse kan placeres efter ønske. Endvidere skal det undersøges, om der må monteres låse på terrassedørene ( flugtveje).

10 10 Ad. 6: Indkomne forslag fra beboerne. Ingen forslag. Ad. 7: Indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen. Ingen forslag. Ad. 8: Valg af formand. Irja blev genvalgt. Ad. 9: Valg af bestyrelsesmedlem. Zorka blev genvalgt. Ad. 10: Valg af suppleanter. Birger blev genvalgt. Ad 11: Eventuelt. Birger orienterede om, at beplantningen som hænger udover hegnene til haverne skal klippes. Irja oplyste, at der bliver opstillet nyt køkken i afdelingsbestyrelsens lokale. Ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen kan lokalerne lejes/lånes. Mødet sluttede kl Referat af Regnskabsmøde i karré maj 2002 Formand Bjørn Høeg bød velkommen til beboermødet, hvor 50 lejemål var repræsenteret. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Bjørn foreslog Stig Erichsen som dirigent. Denne blev valgt. Dirigenten foreslog Steen Eriksen som referent. Denne blev valgt. Tre beboere blev valgt til stemmeudvalget. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev oplæst og godkendt. 3. Afdelingens beretning for den forløbne periode Bjørn Høeg nævnte, at Web-speed med internet og gennem antenneanlægget, som beboerne vedtog for et år siden, nu er en realitet. AKB - København var længe om beslutningen, og leveringstiden fra TDC har også været for lang. Alle har fået brev om, hvordan man kan blive tilsluttet. Hvis der er interesse kan man henvende sig til bestyrelsen så vi eventuelt kan oprette en gruppe, der gerne vil hjælpe hinanden med at bruge EDB. Bjørn præsenterede den nye ejendomsleder Frank Klausen. Bemandingen på ejendomskontoret på Mozarts Plads er ændret fra 3 ejendomsledere og 3 HK-assistenter til henholdsvis 4 ejendomsledere og 2 HK. Dette betyder at lønudgiften til ejendomskontoret øges med kr. i Karré 15 bidrager med ca kr. Kommunens afdeling Grønne Gårde har holdt licitation over det projekt, som har været behandlet siden sidste efterår. Projektet omfatter karréfronten ud mod P. Knudsens Gade og en del arbejder i Hørdumsgade. Licitationen viser, at projektet ikke kan gennemføres fuldt ud for det bevilgede beløb på 3,5 mio. kr. Vi regner med snart at høre fra Grønne Gårde. Som forberedelse til arbejder i gårdene har afdelingen fået foretaget TV-undersøgelse af kloakkerne.

11 14 11 Rabarberkage Klub 81, som vi kalder den, har til huse i nogle gode lokaler i P. Knudsens Gade 126 i kælderen. Indgang i gavlen. Vi spiller hver onsdag aften fra klokken og alle over 16 år kan blive medlem. Så kom ned og prøv, det er faktisk en hyggelig måde, at lære nye mennesker at kende. Hvis du har problemer med at finde os, så kan du ringe til: Formand: Bo Christensen eller Næstformand: Nina Døj Hovedstadens Røde Kors søger frivillige til TELEFONTJENESTE. Telefontjenesten fungerer som tryghedsopkald til ældre og ensomme og du skal blot ringe til en ensom person en gang om dagen. 100 gram kokosmel 250 gram mel 250 gram sukker 3 tsk. bagepulver 1/ 2 kg rabarber 1 spk. vaniljesukker 3 hele æg 1 æggehvide Kokosmel, mel, sukker, bagepulver og vaniljesukker blandes. Røres sammen med æg og æggehvide til en dej. Rabarberne renses og skæres i mindre stykker. Rabarberne blandes i dejen. Dejen kommes i en lille bradepande 30x 45 cm, der er beklædt med bagepapir. Bages i ca min. ved 175 grader. Kan serveres med kold flødeskum Eller den fedtfattige model: Fromage frais rørt med vaniljesukker. Helle Visby Interesseret? Ring til Aktivitetsleder: Leif Pedersen på Tlf eller Hovedstadens Røde Kors: og spørg efter Leif Pedersen.

12 12 MÅNEDENS CITAT Det fantastiske i denne verden er ikke så meget, hvor vi befinder os, men i hvilken retning vi bevæger os. Oliver Wendell Holmes Det var hr. Hansen, der skulle ind i banken for at ordne nogle pengesager. Han havde imidlertid det problem, at han var døvstum. Så da han henvendte sig ved lugen, prøvede han med bedste overbevisning at fægte med armene, så kassereren kunne forstå, hvad han ville. Da dette ikke lykkedes, tager han et kondom op af den ene lomme og en chokolade frø op af den anden - putter frøen ned i kondomet, og vifter med det. Da bliver det for meget for fru Jørgensen bag lugen. Hun henvender sig til bankdirektøren og fortæller, at der står en nar med et kondom med en chokolade frø i. Da siger bankdirektøren: "Ahh, det er bare Hansen, der vil have et overtræk på en tusse"! 13 Besøgstjenesten i Kgs. Enghave vokser stadig! Derfor søger vi igen frivillige besøgsvenner. Du behøver ikke at have erfaring, men kan blot henvende dig hos lederen af besøgstjenesten, Anne Marie Carlsen, som er sognemedhjælper ved Bavnehøj og Frederiksholms kirker. Daglig træffetid mellem kl Tlf.: eller Du kan også henvende dig til: Sund By butikken Enghavevej København SV. Tlf.: Mandag - onsdag kl torsdag kl Fredag kl Skriv til Nyheds-avisen og få din mening frem Kom med en god historie, en god vittighed, eller du kan også komme med en madopskrift, som du gerne vil dele med andre, samt selvfølgelig ris og ros. Karl Åge er til middag hos et ægtepar, og mens de sidder og spiser ligger hunden under bordet. Pludselig skal Karl Åge slå en ordentlig skid. Han sidder lidt og tænker over hvad han skal gøre, og bliver så enig med sig selv om at langsomt lade den sive ud og håbe på, at hunden får skylden. Konen løfter på dugen og siger vredt til hunden "Så er det vist på tide at du kommer ud derfra" Hunden bliver dog liggende og efter et stykke tid lader Karl Åge veltilfreds med at hunden fik skylden endnu en ildelugtende skid slippe ud. "Så er det ud hund", råber konen "inden Karl Åge skider dig ihjel"..! Sidste frist for aflevering til bladet er den 22. juli Du kan også aflevere dit brev eller din artikel på nedenstående adresse: Nyheds-avisen: Hørdumsgade i brevkassen på væggen. Eller pr. til

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 12 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk GODT MØDE ALLE SAMMEN Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2

www.nyheds-avisen.dk GODT MØDE ALLE SAMMEN Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør: 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: 16 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør: 12 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen:

Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Træffes

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 16 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf Karré 1. STOFA Tlf dag Tlf aften- weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2 og 15. TeleDanmark Tlf Karré 1. STOFA Tlf dag Tlf aften- weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Træffes

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Nyheds-avisen. Karréernes kontaktpersoner. Ejendomskontor Karré 1-2-15 Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: 36 30 37 07 Telefax: 36 44 11 01

Nyheds-avisen. Karréernes kontaktpersoner. Ejendomskontor Karré 1-2-15 Mozarts Plads 1A 2450 København SV Telefon: 36 30 37 07 Telefax: 36 44 11 01 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen: 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend.

Varmemestre. Antenneudfald: Karré 2, 8 og 15. TeleDanmark Tlf. 80 80 40 50 Karré 1. STOFA Tlf. 43 99 45 88 dag Tlf. 38 17 10 32 aften weekend. Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag fredag Kl. 8.30 9.30 Træffes

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen:

Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: 16 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen:

Varmemestre Nødnumre for karré for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv også vores Webside på adressen: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 15 Karré 1 og 2 Prøv vores nye Webside på adressen: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Sprængte vandrør: 16 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

ADVARSEL PAS PÅ VI HAR TRICKTYVE I VORES KARRÈER. WWW.Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2.

ADVARSEL PAS PÅ VI HAR TRICKTYVE I VORES KARRÈER. WWW.Nyheds-Avisen.dk. Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 1 og 2. 16 1 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den 16.09.2013 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og refe rent. 2. Godkendelse afforretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør:

Varmemestre. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15. Karré 1 og 2. for karréerne 1, 2 og 15. Antenneudfald: Fejl på El forsyningen: Tilstoppede kloakrør: 20 Varmemestre 1 Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere