BOOK-IT Vejledning Personaleklient Københavns Kommunes skoler Version september 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOOK-IT Vejledning Personaleklient Københavns Kommunes skoler Version 1.1 - september 2003"

Transkript

1 Vejledning Personaleklient Københavns Kommunes skoler Version september 2003 Københavns Kommune Center for Undervisningsmidler

2 Personale klient Vejledning Hjælpefunktioner 3 Bruger af BOOK-IT: 3 Udlån 4 Udlån - ctrl + u 4 Ændre lånetider 4 Aflevering - ctrl + r 5 Forny - ctrl + o 5 Reservere 5 Booke 7 Lånere 9 Søg låner - ctrl + f 9 Opret låner - ctrl + n 9 Slette låner 10 Søgning 10 Opsætning af filter 10 Søge eksempler 10 Resultat 11 Registrering af materialer 12 Beholdningsregistrering 12 Midlertidig registrering 13 Kvik katalogisering av-midler, egne materialer, emnekasser 13 Omregistrering af materialer 15 Slette materialer 15 Masseret - katalog 16 Masseret - lånere 17 Udskriv klasseliste 17 Find fratrådte elever 18 Rykkere 18 Statistik 20 System administrator 21 1

3 Bilag 22 Bilag 1:Låne tider - Udlånskategorier 22 Bilag 2: Lånerkategorier 22 Bilag 3: Skolekoder 23 Bilag 4: Afdelinger 24 Bilag 5: Placeringer 25 2

4 Hjælpefunktioner Dette er tænkt som en kort vejledning til de mest almindelige arbejdsopgaver i BOOK- IT. For en udførlig manual henvises til BOOK-ITs hjælpetekster som udarbejdes og vedligeholdes af leverandøren. Hjælpeteksterne kan findes under menupunktet Hjælp Indhold - der åbnes op med en indholdsfortegnelse, og der er mulighed for at søge på hjælp om bestemt emne i søgefeltet i øverste højre hjørne: Skriv emne! BOOK-IT giver specifik hjælp til netop den funktion der arbejdes med ved funktionstast F1 Vedlagt denne vejledning er en oversigter over standard låne tider, afdelinger- og placeringskoder se bilag. Bruger af BOOK-IT: Personaledelen af BOOK-IT er beregnet til brug for Pædagogisk centers personale. Skolens øvrige lånere og brugere skal i videst muligt omfang bruge den almindelige adgang via OPAC en. Der udleveres et personlig brugernavn + password til hver skolebibliotekar/centerteam medlem. De udleverede passwords vil have adgang til de funktioner som er relevante for centerteamet. Password er personlige og det enkelte Pædagogiske Center skal give besked til BOOK-IT system administrator (se sidste afsnit) når personer fra centerteamet stopper. Der arbejdes med disse menuer/værktøjer: Samtlige skoler har desuden fået udleveret et brugernavn og password som kan bruges til selvbetjening. Hér vil det være muligt at udlåne, aflevere og forny Desuden er det muligt at få et password til medhjælpere, som kun vil have ret til at udlåne og aflevere samt søge i basen. 3

5 Udlån Udlån - ctrl + u BOOK-IT Udlån startes via hovedmenuen: Udlån Udlån, eller via ikonet:. eller ved genvejstasten ctrl + U (udlån). Herefter åbnes udlånsbilledet: Lånerstregkoden scannes ind, alternativt kan der søges på lånerens navn, fødselsdato mv. Der kan kun søges på lånerinstitution, hvis låneren er oprettet som kontaktperson på en institution, f.eks. SFO eller lign. Efter scanning af lånerkort fremkommer selve udlånsbilledet: Materialernes stregkoder scannes ind Der kan arbejdes med forskellige låne tider for materialerne. Men som standard er låne tiden: Taskebøger: 10 mdr. Andet materiale: 30 dage Yderligere info om låne tider se bilag 1 låne tider. Ændre lånetider Hvis lånetiden skal ændres skal ændringen angives INDEN stregkoden skannes! Skriv ønsket låne tid, og ret tidsenhed til dage, timer eller dato. Dato angives: ÅÅÅÅMMDD Marker for evt. kvittering. Kvittering: Som udgangspunkt udskrives ikke kvitteringer hvis man ønsker fast kvittering kontaktes systemadministrator. Hvis man i enkelte tilfælde ønsker kvittering markeres i feltet, og der kan vælges en kort kvittering (som indeholder de materialer der netop er udlånt eller en lang kvittering som indeholder samtlige materialer låneren har hjemme). Kvittering udskrives på PC ens standard netværksprinter. 4

6 Aflevering - ctrl + r Udlån startes via: hovedmenuen Udlån aflevering ikonet:. eller ved genvejstasterne ctrl + R (retur). Marker for evt. kvittering. Kvittering: Som udgangspunkt udskrives ikke kvitteringer hvis man ønsker fast kvittering kontaktes systemadministrator. Hvis man i enkelte tilfælde ønsker kvittering markeres i feltet, og der kan vælges en kort kvittering (som indeholder de materialer der netop er udlånt eller en lang kvittering som indeholder samtlige materialer låneren har hjemme). Kvittering udskrives på PC ens standard netværksprinter. Forny - ctrl + o Fornyelse startes ved hovedmenuen Udlån - Forny, via ikonet : genvejstasten ctrl + O (om igen). Når materialet- /materialerne er bippet, aktiveres Forny beslutning med retur eller via musen, og følgende skærmbillede fremkommer: Anvend foreslået lånetid, eller ret! eller ved Hvis materialet er forsinket/hjemkaldt forhindrer systemet udlån. NB! I det tilfælde markeres den/de pågældende linier, hvorefter tasten Ret markering aktiveres. Derved fjernes stop-signalet og materialet kan fornyes ved knappen Forny aktiv låner. Reservere Der reserveres i BOOK-IT fra søgebilledet. Der kan reserveres flere steder fra: 1. Fra søgeresultatet (2. fane i søgebilledet) ved at markere den/de ønskede titler 2. Fra katalogposten (3. fane i søgebilledet den gule beskrivelse af bogen) 3. Fra bestands oversigten (4. fane i søgebilledet) se nedenstående figur 5

7 Reservér knap Når Reserver knappen markeres, åbnes et låner-søgebillede, hvor låner angives (typisk vha. stregkode), derefter åbnes selve reserveringsbilledet: Der kan angives en dato for seneste interesse, og der er mulighed for at skrive en note på reserveringen. Hvis der markeres i boxen Titelres. reserveres et vilkårligt ex. af bogen (hvis der er flere eksemplarer i biblioteket). Hvis der markeres i boxen Exemplarres reserveres præcis det markerede stregkodeeksemplar. Disse felter ændres kun hvis der er lånesamarbejde på tværs af skolerne I søgebilledets 6. fane er det muligt at se reserveringskøen for et udvalgt materiale. Herfra kan der ændres på rækkefølgen, ved at markere den låner der ønskes flyttet og derefter anvende op/ned pilene ud for skolenavnet, ligesom reserveringen kan slettes eller ændres. Hvis der etableres lånesamarbejde mellem skolerne, er det også muligt at se en evt. reserveringskø på det udvalgte materiale på en anden skole. Find den ønskede skole i drop-down boxen med skolenavn! 6

8 Booke Der bookes via hovedmenuen Udlån Booking - Booke herfra kan der foretages bookinger. Bookinger foretages for den enkelte låner, så første step er at angive lånernr. Derefter vælger man at foretage en ny booking eller arbejde videre med en eksisterende. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DER HÉR KUN SØGES I DE MATERIALER SOM SKOLEN HAR DEFINERET SOM BOOKINGBARE dvs. som standard de materialer som har udlånskategorierne Bookes, AV-udstyr eller klassesæt. Pga. den begrænsede søgning er søge tiden noget længere end ved almindelig søgning. På 2. faneblad ses søgeresultatet, her defineres også den periode materialet ønskes booket. På 3. faneblad markeres den/de ønskede materialer 7

9 På 4. faneblad fremgår det for hver enkelt eksemplar af titlen, hvornår og til hvem den er booket. 5. faneblad giver en oversigt over den aktuelle bookings periode, samt udvalgte materialer.. 8

10 Lånere Søg låner - ctrl + f Lånere søges via hovedmenuen Udlån lånere søg låner, ikonet eller genvej ctrl + f Lånere kan søges på flere data. Hurtigste og hyppigste er via lånernr.. eller cpr.-nr. Søges der på f.eks. navn, kan der forekomme flere lånere der opfylder søgekriteriet dermed vil alle de matchende lånere listes, herfra vælges dén man ønsker. Der kan kun søges på institution, hvis der er tale om f.eks. SFO, naboskole e.lign. som er oprettet som institution det er ikke skolen/enheden der kan søges hér. Opret låner - ctrl + n Elever oprettes automatisk via udtræk fra det centrale elevregister. Men øvrige lånere skal oprettes og vedligeholdes af skolebiblioteket. Lånere oprettes via: hovedmenuen Udlån lånere opret låner, ikonet:. eller ved genvejstasterne ctrl + N Der skal angives fornavn, efternavn, lånerkategori (se bilag 2) og for elever cpr-nr. og lånergruppe lig skolekode + klasse. F.eks. aal 8V for 8V Aalholm skole. Efter angivelse af disse grunddata, kan yderligere oplysninger tilføjes under lånerinformation. Det er vigtigt at tilføje den rigtige lånerkategori, da der kan tilknyttes rettigheder til disse lånerkategorier. Kun elever markeres hér Låner nr Det er muligt at tildele flere lånernumre til samme låner, ligesom lånernr. kan spærres, f.eks. hvis lånerkort er stjålet. PIN kode tildeles på knappen Ret PIN-kode... PIN-kode består af 4 cifre. Låneren skal bruge PIN-kode for at reservere, se lånte materialer eller forny materialer via OPAC. Låneren kan selv ændre PIN-koden via OPAC. 9

11 Slette låner Låneren slettes via skærmbilledet Låner information (se ovenfor), ved at markeres knappen Slet konto lånere der skylder materialer kan ikke umiddelbart slettes, før materialerne er afleveret eller kasseret. Klasselister udskrives via funktionen Masse-ret lånere se dette afsnit. Søgning Da BOOK-IT er en fælles database er der mulighed for at søge blandt alle skolernes samlinger, men i det daglige vil man arbejde med et filter, der gør at man søger i egen skoles materialer. Dette filter sættes op én gang for alle, gemmes og vil så være gældende indtil man aktivt ændrer på det. Filteret sættes op i søgebilledet. Søgning startes ved hovedmenuen Katalog - søgning, via ikonet : genvejstasten ctrl + E. eller ved Opsætning af filter Filteret opsættes i søgebilledets venstre del kaldet indstillinger. Der kan vælges mellem flere filtre, men i det daglige arbejdes med afdeling og vis bestand I øverste drop-down box vælges først Afdeling, i underste box vælges fulde skolekode, f.eks. k + gvs for Grøndalsvænget. Markér knappen Tilføj, derefter vises filtret/indstillingen i den underste box: Nuværende indstillinger. Derefter vælges i øverste drop-down box begrænsningen Vis bestand og i underste box endnu engang skolekode. Til sidst vælges Gem og dernæst Egen. Herefter vil dette filter være gældende hver gang søgebilledet åbnes af den pågældende bruger. Hvis man har brug for at slette filteret, markeres i boxen Indstillinger og derefter på knappen Slet. Hvis filteret slettes eller ændre, uden at ændringen efterfølges af markeringen Egen, vil denne ændring forsvinde når søgebilledet lukkes! Søge eksempler Det/de termer man ønsker at søge på skrives i søgefeltet. Dét der tidligere er søgt på fremgår i det store felt Søgehistorik tallet efter ordet angiver hvor mange titler der findes - antallet af hits! 10

12 Hvis der søges uden at angive en feltkode (f.eks. /ti) søges der i bla. titel, forfatter, noter, serietitel, emneord mv. Nedenstående tabel viser eksempler på de hyppigste søgninger: Søg Resultat pippi Søger Pippi i alle felter Jul* Søger alle ord der starter med jul. Maskering midt i ord med? pr.bogstav Pippi/ti Søger Pippi i titel Pippi/ti 2002/år Søger Pippi i titlen og udgivet i 2002 Rifbjerg/fo Søger Rifbjerg som forfatter 06/ix eller 07/ix Søger bøger med lixtal 6 eller 7 916/dk Søger på DK5-kode 91.6 (middelalderen) sk/dk Søger på skønlitteratur 1 og 3 Søger hits både med søgesæt 1 og søgesæt 2. Hér skal angives og! Ved søgning i stregkode husk markering i feltet Søg på etiket Søgning på ISBN (kan angives uden -) Der kan søges på enkelte ord, eller der kan søges kombineret-søgning. Hvis man skriver flere ord med mellemrum skal hits ene indeholde samtlige ord, dvs. samme resultat som hvis man skriver og mellem ordene. Ønsker man blot at ét eller enkelte af ordene er indeholdt søges med eller. Man kan udelukke et begreb fra sin søgning ved at anvende ikke f.eks.: heste ikke ridning, så får man hits på alle de materialer der omhandler heste men ikke en eneste af dem om ridning! Hvis man ønsker at søge alle sine taskebøger eller alle klassesæt, defineres dette via opsætningen i filter-indstillinger. Den ønskede afdeling defineres afd.kode= k+skolekode+afd.kode,der vælges afd. t for taskebøger og afd. ks for klassesæt. Her er søgt på Grøndalsvænget (gvs) taskebøger, i søgefeltet angives * hvilket søger alt i afd. 11

13 Registrering af materialer Som udgangspunkt sørger CU teknisk afdeling for at de materialer skolerne skal registrere findes i basen. Derfor er proceduren: at skolen finder beskrivelsen (katalogposten) af sit materiale i den fælles base derefter knyttes en beholdningsregistrering for hver af skolens eksemplarer af den pågældende titel. Beholdningsregistrering Materialet findes i den samlede base. Når der søges i den fælles database efter nyt materiale, skal man først slå filteret fra (se afsnittet Søgning ), således at feltet: Nuværende indstillinger er tomt. Derefter søges der lettest ved at søge på materialets ISBN. I søgefeltet angives ISBN efterfulgt af /nr. f.eks.: /nr ISBN kan også angives uden bindestreg. Findes der kun 1 match på ISBN (oftest tilfældet) åbner BOOK-IT direkte på katalogposten: Beholdningsregistrering Herfra aktiveres knappen Beholdning og materialet registreres: KAN udfyldes SKAL udfyldes Fjern mark. 12

14 Først vælges mellem Nyansk. for nyanskaffelse (oftest tilfældet) eller Retrobeholdingre hvis der er tale om registrering af materiale der tidligere har været kasseret, men efterfølgende dukker op. Der angives afd.kode= k+skolekode+afd.kode, f.eks. kgvsb for Grøndalsvænget basissamling. En oversigt over skoler + afdelingskoder fremgår af bilag Hvis materialet har en placering f.eks. stort format, letlæsning eller krimi angives dette i næste felt. I både afd. og placering er det muligt enten at skrive koden i det lille felt, eller bladre i drop-down boxen. Når man registrerer materiale som ikke har standard lånetid på 30 dage skal der angives udlånskategori. Dvs. f.eks. taskebøger skal registreres både i taskebogssamling OG med lånekategori taskebog. Det er udlånskategorien, der styrer låne tiden. For en oversigt over lånekategorier se bilag 1. Husk at fjerne markering i feltet udskriv biblioteksetiket I feltet Etiketnr. angives stregkoden, derefter retur (forbi feltet ekstra etiket ). Derefter vil eksemplaret fremgå af nederste felt: Registrerede eks. Evt. yderligere eksemplarer af samme materiale registreres blot ved at angive stregkoden. Hvis der skal registreres materiale som ikke findes i basen, kontaktes CU, teknisk afdeling som sørger for at materialet kommer i basen. Midlertidig registrering Hvis der er behov for at udlåne et nyt materiale som endnu ikke er registreret der enten ikke er tid til at foretage en beholdningsregistrering, eller katalogposten ikke er kommet fra CU endnu så er der en mulighed for at foretage en midlertidig beholdningsregistrering. Den aktiveres fra udlånsbilledet og forudsætter kun en stregkode på materialet. Forsyn materiale med stregkode og gennemfør udlån. Når stregkoden ikke genkendes af BOOK-IT gives mulighed for midlertidig registrering: Her skal som minimum angives en titel, hvorefter materialet kan udlånes. Ved senere aflevering, vil BOOK-IT foreslå at den midlertidige registrering slettes, hvorefter en rigtig beholdningsregistrering kan foretages. Kvik katalogisering av-midler, egne materialer, emnekasser Hvis der er tale om av-midler, emnekasser eller egne materialer som f.eks. bøger børnene har forfattet i emneuger e.lign. kan dette materiale registreres uden at CU lægger katalogposten i basen. Til dette benyttes funktionen Kvik katalogisering. Fra hovedmenuen katalog kvik katalogisering derefter vælges en maske der passer til materialet. I masken udfyldes de enkelte felter. Herved skaber I en katalogpost, som måske også skal genbruges af andre. Her angives derfor IKKE placeringsinformation og lign. som kun gælder for et enkelt eksemplar. 13

15 Eksempel på av-maske: Eksempel på en diverse maske, brugt til registrering af elev produceret materiale: Emneord adskilles med, Eksempel på maske til emnekasse: Angiv relevant klassemærke eller sk Et par minutter efter at posten er gemt, vil den kunne findes i den fælles base (husk af fjerne filter før der søges), derefter foretages en almindelig beholdningsregistrering som anført ovenfor. 14

16 Omregistrering af materialer Hvis man ønsker, at omregistrere enkelte eksemplarer, benyttes nedenstående fremgangsmåde. Hvis man ønsker, at omregistrere mange ens eksemplarer benyttes funktionen Katalog Masseret. (se pågældende afsnit) Vælg hovedmenuen Katalog Beholdningsreg., eller ikonet i værktøjslinien. Markér radioknappen Om-registrering. Angiv den nye afd. kode og evt. placering og udlånskategori. Afvigelser på eksemplaret, f.eks. udlånskategori, følger med ved omregistreringen. Hvis afvigelsen, skal fjernes skal = i de gule felter slettes. Indlæs stregkode + retur. Materialets titels vises kort i det gule titelfelt, og rykker derefter ned i feltet Registrerede eks. Slette materialer Materiale kan slettes på flere måder. Hvis det drejer sig om mange eksemplarer benyttes Katalog Masseret (se afsnit senere). Ved et eller få eksemplarer benyttes hovedmenuen Katalog Kassere, her angives hvorvidt eksemplaret ønskes kasseret midlertidig eller endeligt. Ved midlertidig kassering, fjernes eksemplaret fra OPAC, så lånerne ikke støder ind i det, men fremgår i katalogen. Angiv/skan stregkode på aktuelle eksemplarer. Desuden kan materialer kasseres fra skærmbilledet eksemplar information via knappen Kassér. 15

17 Masseret - katalog Funktionen masseret kan benyttes til at søge materialer frem ved at kombinere flere søgekriterier. Derefter er det muligt at redigere i et, flere eller alle eksemplarer. For en udførlig beskrivelse af funktionen henvises til BOOK-ITs hjælpetekster. Dette er blot et enkelt eksempel: Brug hovedmenuen Katalog masseret. Her kan udvælges de eksemplarer man ønsker at redigere, ved at udfylde de relevante felter: Hér er søgt på CU s klassesæt: Fra søgeresultatet kan udvælges den/de eksemplarer som man ønsker at rette. Markér de relevante eksemplarer vha. musen. Hvis enkelte eksemplarer ønskes markeret tryk ctrl samtidig med klik på linien, hvis flere efter hinanden ønskes markeret, klik på den øverste og dernæst tryk shift samtidig med klik på den sidste i rækken. Dernæst kan de markerede linier rettes ved at ændre i én eller flere af de nederste felter. Hvis placering skal ændres vælges først korrekt afdeling. Tryk dernæst på Rediger knappen 16

18 . I ovenstående eksempel rettes de eksemplarer i klasse-sæt samlingen, som mangler korrekt udlånskategori. Masseret - lånere Funktionen Masse-ret lånere, kan bruges til fremsøgning af lånere udfra flere kriterier. Bla. til at udskrive klasselister. Udskriv klasseliste Via hovedmenuen Udlån masse-ret lånere aktiveres funktionen. For udskrift af klasseliste søges på enhed=skole og lånergruppe=klasse. Fra fanebladet søgeresultatet aktiveres print-knappen. Herefter udskrives klasseliste, der evt. kan benyttes til stregkoder. 17

19 Find fratrådte elever Elever opdateres løbende via træk fra det centrale elevregister. Derved lægges nye elever i systemet, hvorefter skolen blot tildeler et låner-nr. (se oprettelse af låner). Når eleverne fratræder, og IKKE har mellemværender, vil de blive slettet. De elever der f.eks. mangler at aflevere materiale, får markeringen 2 i feltet: CPR-kode. Via masse-ret lånere, kan disse elever søges frem med mellemrum, hvorefter skolen tager stilling til hvorvidt materialerne skal rykkes, eller de kasseres, hvorefter eleven skal slettes! Fratrådte elever tildeles cpr-kode 2 Fra faneblad Søgeresultat kan de enkelte låneres oplysninger findes frem, evt. bøger afleveres og derefter kasseres, hvis man ikke regner med at få materialet igen, og ikke vil rykke yderligere. Derefter slettes låneren. Rykkere Rykkere udskrives for den enkelte skole, med de intervaller skolen ønsker. Dette gøres via hovedmenuen Udlån rykkere generer. Her vælges hvilket rykker niveau der skal udskrives, samt for hvilken enhed: Dernæst udskrives de genererede rykkere fra menupunkt: Udlån Udskriv/send nye udskrifter/send ud. Også hér vælges rykkerniveau. 18

20 Herefter åbnes en internet-side og programmet Adobe Reader. Hvis man ønsker at udskrive rykkerne aktiveres print funktionen. Alternativt kan man nøjes med den markering en rykker giver på låneren, og så give lånerne besked i det daglige når de kommer. Markeringen er i form af gult signal på låneren 19

21 Statistik Der er mulighed for at trække forskellige statistikker i BOOK-IT. Der skelnes overordnet mellem 3 forskellige typer: 1. Driftsstatistik der viser data om udlån, aflevering mv. 2. Eksemplar statistik der giver information om materialer og mængde 3. Lånerstatistik baseret på lånere, lånergrupper mv. I alle 3 typer findes flere statistikker statistik profiler. Statistikker trækkes via hovedmenuen Administration Statistik. Statistikken udarbejdes som standard for den enhed man er tilknyttet, for dags dato. Anden dato angives inden udarbejdelsen. Nedenstående er eksempel på eksemplarstatik beholdningsprofil, der giver information om antal eksemplarer i Grøndalsvængets afdelinger: Statistikken kan printes via knappen Udskriv, eller overføres til Excel via knappen Regneark For at få udlånstal, vælges Eksemplarstatistik som opgives på udlånssteder, dvs. skranke og OPAC for lån/fornyelser via OPAC siden: På samme vis kan der trækkes tilvækst og kassationsstatistikker m.m. 20

22 System administrator CU varetager funktionen som systemadministrator. System administrator sørger for bla: udlevering af passwords ændring af låne tider og udlånskategorier for den enkelte skole opretter afdelinger og placeringer vedligeholder vejledningsmateriale udsender/koordinerer system information System administrator er: Helen Bruus, tlf eller

23 Bilag Bilag 1: Lånetider - Udlånskategorier BOOK-IT BOOK-IT arbejder med udlånskategorier som styrer låne tiden på det enkelte materiale. Det er udlånskategoien og IKKE afdelingen der styrer låne tiden, dvs. materiale i taskebogsamlingen skal også have udlånskategorien taskebog for at have korrekt lånetid. Derved sikres at f.eks. taskebøger der er registreret i depot, specialcenter osv. stadig får en korrekt lånetid. Standard lånetid 30 dage. Det gælder for alt materiale som ikke er tildelt en af følgende udlånskategorier: Udlånskategori Lånetid Bookes Taskebog 330 dage Klassesæt 2 måneder + AV-udstyr 1 uge + Bookes 30 dage + Lærervejledning 1 år Lommeregner 1 år Klassebibliotek 6 måneder Syv dg. 7 dage Tre mdr. 3 måneder Stationært Udlånes ikke Det er muligt for den enkelte skole at bestemme standard låne tider for de enkelte udlånskategorier. De ovenstående låne tider gælder, hvis ikke andet er aftalt med systemadministrator. Bilag 2: Lånerkategorier Lånekategori Lånetid reservere booke Elever 30 dg. + Lærere 30 dg. + + Andet personale 30 dg. + Praktikanter 30 dg. Fritidsordning 30 dg. Forældre 30 dg. Andre skoler 30 dg. Fratrådte elever 30 dg. Klasser 30 dg. Specialcenter 30 dg. Der kan tilknyttes rettigheder til de enkelte lånerkategorier, ovenstående viser standard rettigheder. Det er muligt for den enkelte skole at ændre disse rettigheder, f.eks. har en del skoler længere låne tid for lærere. 22

24 Bilag 3: Skolekoder BOOK-IT Alsgades Skole als Klostervængets Skole klo Amager Fælled Skole afs Korsager Skole kor Bavnehøj Skole bav Langelinieskolen lan Bellahøj Skole bel Lundehusskolen lun Bispebjerg Hospital, afd. F bhf Lykkebo Skole lyk Bispebjerg Hospital, Skolen afd. F5 bhs Matthæusgades Skole mat Bispebjerg Skole bis Ny Carlsberg Vejens Skole nyc Blågårdskolen blg Nyboder Skole nyb Brønshøj Skole brh Oehlenschlægersgades Skole oeh Center for Informatik cfi Peder Lykke Skolen pls Center f spec.undv.f Voksne (CSV) csv Randersgades Skole rag Christianshavns Skole chr Rigshospitalet, Børneafd rhb Den Classenske Legatskole dcl Rødkilde Skole roe Det Kgl. Opfostringshus dko Rådmandsgades Skole raa Dyvekeskolen dyv Sankt Annæ Gymnasium sag Ellebjerg Skole elb Sjællandsgades Skole sgs Enghave Plads Skole eps Skolen i Charlottegården cha Engskolen eng Skolen på Islands Brygge sib Frederiksgård Skole frg Skolen på Kastelsvej spk Frederikssundsvejens Skole frs Skolen ved Sundet svs Furesøkolonien fur Sortedamskolen sor Gerbrandskolen ger Stevnsgades Skole stv Grundtvigskolen gru Strandparkskolen stp Grøndalsvængets Skole gvs Strandvejsskolen str Hanssted Skole han Sundbyøster Skole sbo Havremarkens Skole hav Sundpark Skole sup Heibergskolen hei Sølvgades Skole soe Heimdalsgades Overbygningsskole hgo Sønderbro Skole sbs Hellig Kors Skole hks Terrasserne ter Hillerødgades Skole hil Tingbjerg Skole tbs Holbergskolen hos Ungdomsskolen i Utterslev uiu Husum Skole hus Utterslev Skole uls Hyltebjerg Skole hyl Valby Skole val Højdevangens Skole hvs Vanløse Skole van Jagtvejens Skole jvs Vibenshus Skole vib Kallehave Strand kal Vigerslev Allés Skole vas Katrinedals Skole kds Voldparkens Skole vol Kigkurren Sprogcentret kig Øresundsskolen oer Kigkurren Fælledvej kif Øster Farimagsgades Skole oef Kildevældsskolen kil Østrigsgades Skole oes Kirkebjerg Skole kib Ålholm Skole aal Kirsebærhavens Skole kir 23

25 Bilag 4: Afdelinger basissamling klassesæt taskebog 10 er administration artikulation av baglokale billedkunst biologi børne bibliotek børnehaveklasse cafe dansk dansk 2. sprog depot edb engelsk fransk fremmedsprog fysik geografi historie hjemkundskab håndarbejde håndbogssamling idræt indskoling kantine kopirum laboratoriet ledelse lærerbibliotek lærerværelse læseklasse matematik medie m-klasserne musik natur/teknik orientering pædagogiske værksted religion samfundsfag skoleblok a skoleblok b skoleblok c skoleblok d skoleblok e skoleblok f skolevejleder b ks t ti a ar av bag bk bi bø bh ca da das d e en fr fs f g hi hj h hb i is kan k lab led l lv lkl ma me mk m nt or pv re sa ba bb bc bd be bf sv sløjd specialcenter spor 1, edb sprogcenter stationen studiecentret studiet taleklasserække tegnsprog tysk undervisningsmidler vejledere videosamling voksen bibliotek værkstedet Ålborg materialer s sp set sc sta stc stu tkl ts ge u vjl vid v vrk åm 24

26 Bilag 5: Placeringer abc-bøger antologi arabisk bevægelse billedbog billedkunst billedmateriale biografier biologi bison blandet materiale blindskrift bog + bånd indskoling bog + bånd mellem bog + bånd store bogsæt cd cd-rom CU dansk dansklærerforeningen bogpakker data/edb depot des det enstrengede system dias digte dingo diverse drama dvd dyr engelsk eventyr faghæfter fantasy fiction fransk fremmedsprog frilæsning geografi grundbog gruppe gys gåder handicap heste historie hjemkundskab hobby hund & kat ab an ar bv bi bk bm bio bl bis bl br bbi bbm bbs bs cd cdr cu da db e dep des di dt din div dr dvd d en ev fh fa fic fr fs fl g grb gr gys gå ha he hi hj ho hk 25

27 husdyr hd højtider hoj håndarbejde har håndbog haa idræt i ikt ikt indskoling is it it julebøger jul kataloger kat kataloger kat kinesisk ki klassesæt k klassikere kl kogebog kb kommunikation kom kontoret pædagogisk kc center kopimappe ko krimi kr krimi ungdom kru kroppen k kultur kul kurdisk ku kæledyr kd laborativt materiale lab lejrskole ls let ungdomsbog lu letlæsning < lix 10 lxb letlæsning < lix 15 lxc letlæsning < lix 20 lxd letlæsning < lix 5 lxa letlæsning blå lx letlæsning blå + prik lbp letlæsning brun llb letlæsning fag < lix 10 lxf letlæsning fag > lix 10 lxg letlæsning grøn lg letlæsning gul ly letlæsning gul + prik lgp letlæsning hvid lz letlæsning lilla lla letlæsning meget let lm letlæsning over lix 20 lxe letlæsning rød lro letsort lso lix lix lommeregner lr lydbog lb lydbog moderat indlæsning lbm lydbånd lyd lærervejledning lv læsekursus lk læselet ll 26

28 læselet voksne magna print makkerbøger blå makkerbøger dingo makkerbøger grøn makkerbøger rød makkerbøger sorte matematik mellem mellem - let musik musikkassette mystik narko natur natur/teknik noveller nybygning oplæsning ordbøger perception phyton pjecer polo prøver skriftlige fra undervisningsmin. psykologi pædagogik pædagogisk hjørne rapporter rim & remser rulleskab 05 rulleskab 18 rulleskab 19 rulleskab 45 rulleskab 47 rulleskab20 sagn samfundsfag sangbog satelitten science fiction serbokroatisk sex små småbørnsbog sorg & følelser specialundervisning spil stor bog store stort format maxi tal-bøger taskebøger llv mag mb md mg mr ms ma ml mt m mus mys no na nt nv ny op ord per pyt pj po pu ps pae phj rap rr r5 r18 r19 r45 r47 r20 sg sa sng sat sf se sex lil sm sof spc sp st str stx tal t 27

29 tegneserie te temakasser tk tidsskrifter tds ttt ttt tværgående materialer tv tyrkisk ty tysk ge udstoppede dyr ud udtale udt undervisningsvejledninger uvl ungdomsbog un urdu ur uv-forløb uv video vi voksen vo 1. klasse kla 10. klasse klj 2. klasse klb 2-5 klasse tfk 2-sprog ts 3. klasse klc 4. klasse kld 5. klasse kle 6. klasse klf 7. klasse klg 8. klasse klh 9. klasse kli 28

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler.

Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Uddannelses- og Ungdomsudvalget 16-11-2005 Undersøgelse af religiøst engagement på københavnske skoler. Ungdoms- og Voksenområdet Skolens navn Skolens svar 1. Metropolitanskolen Skolen oplever, at nogle

Læs mere

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal

Er du... Procent Antal. Hvilken skole går du på? Procent Antal Er du... Dreng 49% 179 Pige 51% 186 100% 365 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0% 0 Den

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201

Er du... Procent Antal Dreng 51% 102 Pige 49% 99 Total 100% 201 1 Er du... Dreng 51% 102 Pige 49% 99 100% 201 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284

Er du... Procent Antal Dreng 46% 132 Pige 54% 152 Total 100% 284 1 Er du... Dreng 46% 132 Pige 54% 152 100% 284 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450

Er du... Procent Antal Dreng 55% 248 Pige 45% 202 Total 100% 450 1 Er du... Dreng 55% 248 Pige 45% 202 100% 450 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221

Er du... Procent Antal Dreng 48% 107 Pige 52% 114 Total 100% 221 1 Er du... Dreng 48% 107 Pige 52% 114 100% 221 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233

Er du... Procent Antal Dreng 52% 121 Pige 48% 112 Total 100% 233 1 Er du... Dreng 52% 121 Pige 48% 112 100% 233 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Vibenshus Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Vibenshus Skole-skolerapport Dreng 51.3% 158 Pige 48.7% 150 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport

Københavnerbarometer Peder Lykke Skolen-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Peder Lykke Skolen-skolerapport Dreng 48.5% 166 Pige 51.5% 176 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport

Københavnerbarometer Lergravsparkens Skole-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Lergravsparkens Skole-skolerapport Dreng 53.3% 163 Pige 46.7% 143 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015

Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 Børne- og Ungdomsudvalget behandlede

Læs mere

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:

Områder og tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Vedr. områdeinddeling 1. marts 2014 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. Det vil fortsat være muligt at invitere et andet/andre bestyrelsesmedlemmer (herunder formand og

Læs mere

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015

Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Vedr. områdeinddeling 1. september 2015 Der er til hvert område tilknyttet to til tre bestyrelsesmedlemmer. For de 5 områder er der endvidere angivet, hvem der er Områdetillidsrepræsentant (OTR). Udover

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget KREVI og undervisningseffekt på københavnske skoler Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget ønskede

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 58% 122 Pige 42% 90 10 212 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 5 108 Pige 5 109 10 217 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj Skole

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret

Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Uddannelsesparathedsvurdering for 8. klasse for skoleåret 2015-16 Fakta vedr. uddannelsesparathedsvurderingen

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015

Udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til BUU Udvikling i lærernes for kalenderår 2014 til 2015 Siden implementeringen af folkeskolereformen har forvaltningen

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Københavnerbarometer 2009

Københavnerbarometer 2009 Københavnerbarometer 2009 04-09-2009 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Dreng 57% 166 Pige 43% 125 100% 291 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj

Læs mere

Center for Undervisningsmidler København Frederiksberg Kørselsskema 2007 i skolenummerorden

Center for Undervisningsmidler København Frederiksberg Kørselsskema 2007 i skolenummerorden 1 Skolenr Skolenavn Dag 011 Den Classenske Legatskole onsdag 014 Sølvgades Skole fredag 015 Nyboder Skole fredag 016 Øster Farimagsgades Skole fredag 017 Christianshavns Skole fredag 033 Guldberg Skole

Læs mere

Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser

Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser Børne- og Ungdomsforvaltningen, 21. november 2007 Bilag 1. Den ny budgetmodel for folkeskoler modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og udmøntning af besparelser Indholdsfortegnelse: I. Den ny budgetmodel

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288

Er du... Procent Antal Dreng 45% 129 Pige 55% 159 Total 100% 288 1 Er du... Dreng 45% 129 Pige 55% 159 100% 288 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH

KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH KATALOGSØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune 2000 Adgang til CU s katalog på Internettet kan man få via CU s hjemmeside: www.cu.dk eller følgende

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 21.11.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 11. Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 (2012-138979) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 11. Skolernes

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport

Københavnerbarometer 2013. Skolen ved Sundet-skolerapport Københavnerbarometer 2013 Skolen ved Sundet-skolerapport Dreng 49.2% 194 Pige 50.8% 200 Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 04.12.2013, kl. 12:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 (2013-0225944) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 7. Skolernes maksimale

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Personalerettet Mobilløsning AXIELL Danmark A/S 2015-01-08 Version 9.11 Copyright 2015 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Forudsætninger... 3 4 Start

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag Den 7. oktober 2011

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2015-10-26 Version 9.11.30 Copyright 2015 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Søgning i dokumentationen... 5 4 Menu... 5 4.1 Søgning...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x

Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyheder og ændringer i ElevWeb 27.0x Nyt på forsiden Søgeforsiden er blevet besmykket med en række bøger. Bøgerne fylder fortsat mest i katalogerne, men via Avanceret søgning kan der let indskrænkes til

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Hermed orienteres udvalget om de københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016.

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere