BOOK-IT Vejledning Personaleklient Københavns Kommunes skoler Version september 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOOK-IT Vejledning Personaleklient Københavns Kommunes skoler Version 1.1 - september 2003"

Transkript

1 Vejledning Personaleklient Københavns Kommunes skoler Version september 2003 Københavns Kommune Center for Undervisningsmidler

2 Personale klient Vejledning Hjælpefunktioner 3 Bruger af BOOK-IT: 3 Udlån 4 Udlån - ctrl + u 4 Ændre lånetider 4 Aflevering - ctrl + r 5 Forny - ctrl + o 5 Reservere 5 Booke 7 Lånere 9 Søg låner - ctrl + f 9 Opret låner - ctrl + n 9 Slette låner 10 Søgning 10 Opsætning af filter 10 Søge eksempler 10 Resultat 11 Registrering af materialer 12 Beholdningsregistrering 12 Midlertidig registrering 13 Kvik katalogisering av-midler, egne materialer, emnekasser 13 Omregistrering af materialer 15 Slette materialer 15 Masseret - katalog 16 Masseret - lånere 17 Udskriv klasseliste 17 Find fratrådte elever 18 Rykkere 18 Statistik 20 System administrator 21 1

3 Bilag 22 Bilag 1:Låne tider - Udlånskategorier 22 Bilag 2: Lånerkategorier 22 Bilag 3: Skolekoder 23 Bilag 4: Afdelinger 24 Bilag 5: Placeringer 25 2

4 Hjælpefunktioner Dette er tænkt som en kort vejledning til de mest almindelige arbejdsopgaver i BOOK- IT. For en udførlig manual henvises til BOOK-ITs hjælpetekster som udarbejdes og vedligeholdes af leverandøren. Hjælpeteksterne kan findes under menupunktet Hjælp Indhold - der åbnes op med en indholdsfortegnelse, og der er mulighed for at søge på hjælp om bestemt emne i søgefeltet i øverste højre hjørne: Skriv emne! BOOK-IT giver specifik hjælp til netop den funktion der arbejdes med ved funktionstast F1 Vedlagt denne vejledning er en oversigter over standard låne tider, afdelinger- og placeringskoder se bilag. Bruger af BOOK-IT: Personaledelen af BOOK-IT er beregnet til brug for Pædagogisk centers personale. Skolens øvrige lånere og brugere skal i videst muligt omfang bruge den almindelige adgang via OPAC en. Der udleveres et personlig brugernavn + password til hver skolebibliotekar/centerteam medlem. De udleverede passwords vil have adgang til de funktioner som er relevante for centerteamet. Password er personlige og det enkelte Pædagogiske Center skal give besked til BOOK-IT system administrator (se sidste afsnit) når personer fra centerteamet stopper. Der arbejdes med disse menuer/værktøjer: Samtlige skoler har desuden fået udleveret et brugernavn og password som kan bruges til selvbetjening. Hér vil det være muligt at udlåne, aflevere og forny Desuden er det muligt at få et password til medhjælpere, som kun vil have ret til at udlåne og aflevere samt søge i basen. 3

5 Udlån Udlån - ctrl + u BOOK-IT Udlån startes via hovedmenuen: Udlån Udlån, eller via ikonet:. eller ved genvejstasten ctrl + U (udlån). Herefter åbnes udlånsbilledet: Lånerstregkoden scannes ind, alternativt kan der søges på lånerens navn, fødselsdato mv. Der kan kun søges på lånerinstitution, hvis låneren er oprettet som kontaktperson på en institution, f.eks. SFO eller lign. Efter scanning af lånerkort fremkommer selve udlånsbilledet: Materialernes stregkoder scannes ind Der kan arbejdes med forskellige låne tider for materialerne. Men som standard er låne tiden: Taskebøger: 10 mdr. Andet materiale: 30 dage Yderligere info om låne tider se bilag 1 låne tider. Ændre lånetider Hvis lånetiden skal ændres skal ændringen angives INDEN stregkoden skannes! Skriv ønsket låne tid, og ret tidsenhed til dage, timer eller dato. Dato angives: ÅÅÅÅMMDD Marker for evt. kvittering. Kvittering: Som udgangspunkt udskrives ikke kvitteringer hvis man ønsker fast kvittering kontaktes systemadministrator. Hvis man i enkelte tilfælde ønsker kvittering markeres i feltet, og der kan vælges en kort kvittering (som indeholder de materialer der netop er udlånt eller en lang kvittering som indeholder samtlige materialer låneren har hjemme). Kvittering udskrives på PC ens standard netværksprinter. 4

6 Aflevering - ctrl + r Udlån startes via: hovedmenuen Udlån aflevering ikonet:. eller ved genvejstasterne ctrl + R (retur). Marker for evt. kvittering. Kvittering: Som udgangspunkt udskrives ikke kvitteringer hvis man ønsker fast kvittering kontaktes systemadministrator. Hvis man i enkelte tilfælde ønsker kvittering markeres i feltet, og der kan vælges en kort kvittering (som indeholder de materialer der netop er udlånt eller en lang kvittering som indeholder samtlige materialer låneren har hjemme). Kvittering udskrives på PC ens standard netværksprinter. Forny - ctrl + o Fornyelse startes ved hovedmenuen Udlån - Forny, via ikonet : genvejstasten ctrl + O (om igen). Når materialet- /materialerne er bippet, aktiveres Forny beslutning med retur eller via musen, og følgende skærmbillede fremkommer: Anvend foreslået lånetid, eller ret! eller ved Hvis materialet er forsinket/hjemkaldt forhindrer systemet udlån. NB! I det tilfælde markeres den/de pågældende linier, hvorefter tasten Ret markering aktiveres. Derved fjernes stop-signalet og materialet kan fornyes ved knappen Forny aktiv låner. Reservere Der reserveres i BOOK-IT fra søgebilledet. Der kan reserveres flere steder fra: 1. Fra søgeresultatet (2. fane i søgebilledet) ved at markere den/de ønskede titler 2. Fra katalogposten (3. fane i søgebilledet den gule beskrivelse af bogen) 3. Fra bestands oversigten (4. fane i søgebilledet) se nedenstående figur 5

7 Reservér knap Når Reserver knappen markeres, åbnes et låner-søgebillede, hvor låner angives (typisk vha. stregkode), derefter åbnes selve reserveringsbilledet: Der kan angives en dato for seneste interesse, og der er mulighed for at skrive en note på reserveringen. Hvis der markeres i boxen Titelres. reserveres et vilkårligt ex. af bogen (hvis der er flere eksemplarer i biblioteket). Hvis der markeres i boxen Exemplarres reserveres præcis det markerede stregkodeeksemplar. Disse felter ændres kun hvis der er lånesamarbejde på tværs af skolerne I søgebilledets 6. fane er det muligt at se reserveringskøen for et udvalgt materiale. Herfra kan der ændres på rækkefølgen, ved at markere den låner der ønskes flyttet og derefter anvende op/ned pilene ud for skolenavnet, ligesom reserveringen kan slettes eller ændres. Hvis der etableres lånesamarbejde mellem skolerne, er det også muligt at se en evt. reserveringskø på det udvalgte materiale på en anden skole. Find den ønskede skole i drop-down boxen med skolenavn! 6

8 Booke Der bookes via hovedmenuen Udlån Booking - Booke herfra kan der foretages bookinger. Bookinger foretages for den enkelte låner, så første step er at angive lånernr. Derefter vælger man at foretage en ny booking eller arbejde videre med en eksisterende. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DER HÉR KUN SØGES I DE MATERIALER SOM SKOLEN HAR DEFINERET SOM BOOKINGBARE dvs. som standard de materialer som har udlånskategorierne Bookes, AV-udstyr eller klassesæt. Pga. den begrænsede søgning er søge tiden noget længere end ved almindelig søgning. På 2. faneblad ses søgeresultatet, her defineres også den periode materialet ønskes booket. På 3. faneblad markeres den/de ønskede materialer 7

9 På 4. faneblad fremgår det for hver enkelt eksemplar af titlen, hvornår og til hvem den er booket. 5. faneblad giver en oversigt over den aktuelle bookings periode, samt udvalgte materialer.. 8

10 Lånere Søg låner - ctrl + f Lånere søges via hovedmenuen Udlån lånere søg låner, ikonet eller genvej ctrl + f Lånere kan søges på flere data. Hurtigste og hyppigste er via lånernr.. eller cpr.-nr. Søges der på f.eks. navn, kan der forekomme flere lånere der opfylder søgekriteriet dermed vil alle de matchende lånere listes, herfra vælges dén man ønsker. Der kan kun søges på institution, hvis der er tale om f.eks. SFO, naboskole e.lign. som er oprettet som institution det er ikke skolen/enheden der kan søges hér. Opret låner - ctrl + n Elever oprettes automatisk via udtræk fra det centrale elevregister. Men øvrige lånere skal oprettes og vedligeholdes af skolebiblioteket. Lånere oprettes via: hovedmenuen Udlån lånere opret låner, ikonet:. eller ved genvejstasterne ctrl + N Der skal angives fornavn, efternavn, lånerkategori (se bilag 2) og for elever cpr-nr. og lånergruppe lig skolekode + klasse. F.eks. aal 8V for 8V Aalholm skole. Efter angivelse af disse grunddata, kan yderligere oplysninger tilføjes under lånerinformation. Det er vigtigt at tilføje den rigtige lånerkategori, da der kan tilknyttes rettigheder til disse lånerkategorier. Kun elever markeres hér Låner nr Det er muligt at tildele flere lånernumre til samme låner, ligesom lånernr. kan spærres, f.eks. hvis lånerkort er stjålet. PIN kode tildeles på knappen Ret PIN-kode... PIN-kode består af 4 cifre. Låneren skal bruge PIN-kode for at reservere, se lånte materialer eller forny materialer via OPAC. Låneren kan selv ændre PIN-koden via OPAC. 9

11 Slette låner Låneren slettes via skærmbilledet Låner information (se ovenfor), ved at markeres knappen Slet konto lånere der skylder materialer kan ikke umiddelbart slettes, før materialerne er afleveret eller kasseret. Klasselister udskrives via funktionen Masse-ret lånere se dette afsnit. Søgning Da BOOK-IT er en fælles database er der mulighed for at søge blandt alle skolernes samlinger, men i det daglige vil man arbejde med et filter, der gør at man søger i egen skoles materialer. Dette filter sættes op én gang for alle, gemmes og vil så være gældende indtil man aktivt ændrer på det. Filteret sættes op i søgebilledet. Søgning startes ved hovedmenuen Katalog - søgning, via ikonet : genvejstasten ctrl + E. eller ved Opsætning af filter Filteret opsættes i søgebilledets venstre del kaldet indstillinger. Der kan vælges mellem flere filtre, men i det daglige arbejdes med afdeling og vis bestand I øverste drop-down box vælges først Afdeling, i underste box vælges fulde skolekode, f.eks. k + gvs for Grøndalsvænget. Markér knappen Tilføj, derefter vises filtret/indstillingen i den underste box: Nuværende indstillinger. Derefter vælges i øverste drop-down box begrænsningen Vis bestand og i underste box endnu engang skolekode. Til sidst vælges Gem og dernæst Egen. Herefter vil dette filter være gældende hver gang søgebilledet åbnes af den pågældende bruger. Hvis man har brug for at slette filteret, markeres i boxen Indstillinger og derefter på knappen Slet. Hvis filteret slettes eller ændre, uden at ændringen efterfølges af markeringen Egen, vil denne ændring forsvinde når søgebilledet lukkes! Søge eksempler Det/de termer man ønsker at søge på skrives i søgefeltet. Dét der tidligere er søgt på fremgår i det store felt Søgehistorik tallet efter ordet angiver hvor mange titler der findes - antallet af hits! 10

12 Hvis der søges uden at angive en feltkode (f.eks. /ti) søges der i bla. titel, forfatter, noter, serietitel, emneord mv. Nedenstående tabel viser eksempler på de hyppigste søgninger: Søg Resultat pippi Søger Pippi i alle felter Jul* Søger alle ord der starter med jul. Maskering midt i ord med? pr.bogstav Pippi/ti Søger Pippi i titel Pippi/ti 2002/år Søger Pippi i titlen og udgivet i 2002 Rifbjerg/fo Søger Rifbjerg som forfatter 06/ix eller 07/ix Søger bøger med lixtal 6 eller 7 916/dk Søger på DK5-kode 91.6 (middelalderen) sk/dk Søger på skønlitteratur 1 og 3 Søger hits både med søgesæt 1 og søgesæt 2. Hér skal angives og! Ved søgning i stregkode husk markering i feltet Søg på etiket Søgning på ISBN (kan angives uden -) Der kan søges på enkelte ord, eller der kan søges kombineret-søgning. Hvis man skriver flere ord med mellemrum skal hits ene indeholde samtlige ord, dvs. samme resultat som hvis man skriver og mellem ordene. Ønsker man blot at ét eller enkelte af ordene er indeholdt søges med eller. Man kan udelukke et begreb fra sin søgning ved at anvende ikke f.eks.: heste ikke ridning, så får man hits på alle de materialer der omhandler heste men ikke en eneste af dem om ridning! Hvis man ønsker at søge alle sine taskebøger eller alle klassesæt, defineres dette via opsætningen i filter-indstillinger. Den ønskede afdeling defineres afd.kode= k+skolekode+afd.kode,der vælges afd. t for taskebøger og afd. ks for klassesæt. Her er søgt på Grøndalsvænget (gvs) taskebøger, i søgefeltet angives * hvilket søger alt i afd. 11

13 Registrering af materialer Som udgangspunkt sørger CU teknisk afdeling for at de materialer skolerne skal registrere findes i basen. Derfor er proceduren: at skolen finder beskrivelsen (katalogposten) af sit materiale i den fælles base derefter knyttes en beholdningsregistrering for hver af skolens eksemplarer af den pågældende titel. Beholdningsregistrering Materialet findes i den samlede base. Når der søges i den fælles database efter nyt materiale, skal man først slå filteret fra (se afsnittet Søgning ), således at feltet: Nuværende indstillinger er tomt. Derefter søges der lettest ved at søge på materialets ISBN. I søgefeltet angives ISBN efterfulgt af /nr. f.eks.: /nr ISBN kan også angives uden bindestreg. Findes der kun 1 match på ISBN (oftest tilfældet) åbner BOOK-IT direkte på katalogposten: Beholdningsregistrering Herfra aktiveres knappen Beholdning og materialet registreres: KAN udfyldes SKAL udfyldes Fjern mark. 12

14 Først vælges mellem Nyansk. for nyanskaffelse (oftest tilfældet) eller Retrobeholdingre hvis der er tale om registrering af materiale der tidligere har været kasseret, men efterfølgende dukker op. Der angives afd.kode= k+skolekode+afd.kode, f.eks. kgvsb for Grøndalsvænget basissamling. En oversigt over skoler + afdelingskoder fremgår af bilag Hvis materialet har en placering f.eks. stort format, letlæsning eller krimi angives dette i næste felt. I både afd. og placering er det muligt enten at skrive koden i det lille felt, eller bladre i drop-down boxen. Når man registrerer materiale som ikke har standard lånetid på 30 dage skal der angives udlånskategori. Dvs. f.eks. taskebøger skal registreres både i taskebogssamling OG med lånekategori taskebog. Det er udlånskategorien, der styrer låne tiden. For en oversigt over lånekategorier se bilag 1. Husk at fjerne markering i feltet udskriv biblioteksetiket I feltet Etiketnr. angives stregkoden, derefter retur (forbi feltet ekstra etiket ). Derefter vil eksemplaret fremgå af nederste felt: Registrerede eks. Evt. yderligere eksemplarer af samme materiale registreres blot ved at angive stregkoden. Hvis der skal registreres materiale som ikke findes i basen, kontaktes CU, teknisk afdeling som sørger for at materialet kommer i basen. Midlertidig registrering Hvis der er behov for at udlåne et nyt materiale som endnu ikke er registreret der enten ikke er tid til at foretage en beholdningsregistrering, eller katalogposten ikke er kommet fra CU endnu så er der en mulighed for at foretage en midlertidig beholdningsregistrering. Den aktiveres fra udlånsbilledet og forudsætter kun en stregkode på materialet. Forsyn materiale med stregkode og gennemfør udlån. Når stregkoden ikke genkendes af BOOK-IT gives mulighed for midlertidig registrering: Her skal som minimum angives en titel, hvorefter materialet kan udlånes. Ved senere aflevering, vil BOOK-IT foreslå at den midlertidige registrering slettes, hvorefter en rigtig beholdningsregistrering kan foretages. Kvik katalogisering av-midler, egne materialer, emnekasser Hvis der er tale om av-midler, emnekasser eller egne materialer som f.eks. bøger børnene har forfattet i emneuger e.lign. kan dette materiale registreres uden at CU lægger katalogposten i basen. Til dette benyttes funktionen Kvik katalogisering. Fra hovedmenuen katalog kvik katalogisering derefter vælges en maske der passer til materialet. I masken udfyldes de enkelte felter. Herved skaber I en katalogpost, som måske også skal genbruges af andre. Her angives derfor IKKE placeringsinformation og lign. som kun gælder for et enkelt eksemplar. 13

15 Eksempel på av-maske: Eksempel på en diverse maske, brugt til registrering af elev produceret materiale: Emneord adskilles med, Eksempel på maske til emnekasse: Angiv relevant klassemærke eller sk Et par minutter efter at posten er gemt, vil den kunne findes i den fælles base (husk af fjerne filter før der søges), derefter foretages en almindelig beholdningsregistrering som anført ovenfor. 14

16 Omregistrering af materialer Hvis man ønsker, at omregistrere enkelte eksemplarer, benyttes nedenstående fremgangsmåde. Hvis man ønsker, at omregistrere mange ens eksemplarer benyttes funktionen Katalog Masseret. (se pågældende afsnit) Vælg hovedmenuen Katalog Beholdningsreg., eller ikonet i værktøjslinien. Markér radioknappen Om-registrering. Angiv den nye afd. kode og evt. placering og udlånskategori. Afvigelser på eksemplaret, f.eks. udlånskategori, følger med ved omregistreringen. Hvis afvigelsen, skal fjernes skal = i de gule felter slettes. Indlæs stregkode + retur. Materialets titels vises kort i det gule titelfelt, og rykker derefter ned i feltet Registrerede eks. Slette materialer Materiale kan slettes på flere måder. Hvis det drejer sig om mange eksemplarer benyttes Katalog Masseret (se afsnit senere). Ved et eller få eksemplarer benyttes hovedmenuen Katalog Kassere, her angives hvorvidt eksemplaret ønskes kasseret midlertidig eller endeligt. Ved midlertidig kassering, fjernes eksemplaret fra OPAC, så lånerne ikke støder ind i det, men fremgår i katalogen. Angiv/skan stregkode på aktuelle eksemplarer. Desuden kan materialer kasseres fra skærmbilledet eksemplar information via knappen Kassér. 15

17 Masseret - katalog Funktionen masseret kan benyttes til at søge materialer frem ved at kombinere flere søgekriterier. Derefter er det muligt at redigere i et, flere eller alle eksemplarer. For en udførlig beskrivelse af funktionen henvises til BOOK-ITs hjælpetekster. Dette er blot et enkelt eksempel: Brug hovedmenuen Katalog masseret. Her kan udvælges de eksemplarer man ønsker at redigere, ved at udfylde de relevante felter: Hér er søgt på CU s klassesæt: Fra søgeresultatet kan udvælges den/de eksemplarer som man ønsker at rette. Markér de relevante eksemplarer vha. musen. Hvis enkelte eksemplarer ønskes markeret tryk ctrl samtidig med klik på linien, hvis flere efter hinanden ønskes markeret, klik på den øverste og dernæst tryk shift samtidig med klik på den sidste i rækken. Dernæst kan de markerede linier rettes ved at ændre i én eller flere af de nederste felter. Hvis placering skal ændres vælges først korrekt afdeling. Tryk dernæst på Rediger knappen 16

18 . I ovenstående eksempel rettes de eksemplarer i klasse-sæt samlingen, som mangler korrekt udlånskategori. Masseret - lånere Funktionen Masse-ret lånere, kan bruges til fremsøgning af lånere udfra flere kriterier. Bla. til at udskrive klasselister. Udskriv klasseliste Via hovedmenuen Udlån masse-ret lånere aktiveres funktionen. For udskrift af klasseliste søges på enhed=skole og lånergruppe=klasse. Fra fanebladet søgeresultatet aktiveres print-knappen. Herefter udskrives klasseliste, der evt. kan benyttes til stregkoder. 17

19 Find fratrådte elever Elever opdateres løbende via træk fra det centrale elevregister. Derved lægges nye elever i systemet, hvorefter skolen blot tildeler et låner-nr. (se oprettelse af låner). Når eleverne fratræder, og IKKE har mellemværender, vil de blive slettet. De elever der f.eks. mangler at aflevere materiale, får markeringen 2 i feltet: CPR-kode. Via masse-ret lånere, kan disse elever søges frem med mellemrum, hvorefter skolen tager stilling til hvorvidt materialerne skal rykkes, eller de kasseres, hvorefter eleven skal slettes! Fratrådte elever tildeles cpr-kode 2 Fra faneblad Søgeresultat kan de enkelte låneres oplysninger findes frem, evt. bøger afleveres og derefter kasseres, hvis man ikke regner med at få materialet igen, og ikke vil rykke yderligere. Derefter slettes låneren. Rykkere Rykkere udskrives for den enkelte skole, med de intervaller skolen ønsker. Dette gøres via hovedmenuen Udlån rykkere generer. Her vælges hvilket rykker niveau der skal udskrives, samt for hvilken enhed: Dernæst udskrives de genererede rykkere fra menupunkt: Udlån Udskriv/send nye udskrifter/send ud. Også hér vælges rykkerniveau. 18

20 Herefter åbnes en internet-side og programmet Adobe Reader. Hvis man ønsker at udskrive rykkerne aktiveres print funktionen. Alternativt kan man nøjes med den markering en rykker giver på låneren, og så give lånerne besked i det daglige når de kommer. Markeringen er i form af gult signal på låneren 19

21 Statistik Der er mulighed for at trække forskellige statistikker i BOOK-IT. Der skelnes overordnet mellem 3 forskellige typer: 1. Driftsstatistik der viser data om udlån, aflevering mv. 2. Eksemplar statistik der giver information om materialer og mængde 3. Lånerstatistik baseret på lånere, lånergrupper mv. I alle 3 typer findes flere statistikker statistik profiler. Statistikker trækkes via hovedmenuen Administration Statistik. Statistikken udarbejdes som standard for den enhed man er tilknyttet, for dags dato. Anden dato angives inden udarbejdelsen. Nedenstående er eksempel på eksemplarstatik beholdningsprofil, der giver information om antal eksemplarer i Grøndalsvængets afdelinger: Statistikken kan printes via knappen Udskriv, eller overføres til Excel via knappen Regneark For at få udlånstal, vælges Eksemplarstatistik som opgives på udlånssteder, dvs. skranke og OPAC for lån/fornyelser via OPAC siden: På samme vis kan der trækkes tilvækst og kassationsstatistikker m.m. 20

22 System administrator CU varetager funktionen som systemadministrator. System administrator sørger for bla: udlevering af passwords ændring af låne tider og udlånskategorier for den enkelte skole opretter afdelinger og placeringer vedligeholder vejledningsmateriale udsender/koordinerer system information System administrator er: Helen Bruus, tlf eller

23 Bilag Bilag 1: Lånetider - Udlånskategorier BOOK-IT BOOK-IT arbejder med udlånskategorier som styrer låne tiden på det enkelte materiale. Det er udlånskategoien og IKKE afdelingen der styrer låne tiden, dvs. materiale i taskebogsamlingen skal også have udlånskategorien taskebog for at have korrekt lånetid. Derved sikres at f.eks. taskebøger der er registreret i depot, specialcenter osv. stadig får en korrekt lånetid. Standard lånetid 30 dage. Det gælder for alt materiale som ikke er tildelt en af følgende udlånskategorier: Udlånskategori Lånetid Bookes Taskebog 330 dage Klassesæt 2 måneder + AV-udstyr 1 uge + Bookes 30 dage + Lærervejledning 1 år Lommeregner 1 år Klassebibliotek 6 måneder Syv dg. 7 dage Tre mdr. 3 måneder Stationært Udlånes ikke Det er muligt for den enkelte skole at bestemme standard låne tider for de enkelte udlånskategorier. De ovenstående låne tider gælder, hvis ikke andet er aftalt med systemadministrator. Bilag 2: Lånerkategorier Lånekategori Lånetid reservere booke Elever 30 dg. + Lærere 30 dg. + + Andet personale 30 dg. + Praktikanter 30 dg. Fritidsordning 30 dg. Forældre 30 dg. Andre skoler 30 dg. Fratrådte elever 30 dg. Klasser 30 dg. Specialcenter 30 dg. Der kan tilknyttes rettigheder til de enkelte lånerkategorier, ovenstående viser standard rettigheder. Det er muligt for den enkelte skole at ændre disse rettigheder, f.eks. har en del skoler længere låne tid for lærere. 22

24 Bilag 3: Skolekoder BOOK-IT Alsgades Skole als Klostervængets Skole klo Amager Fælled Skole afs Korsager Skole kor Bavnehøj Skole bav Langelinieskolen lan Bellahøj Skole bel Lundehusskolen lun Bispebjerg Hospital, afd. F bhf Lykkebo Skole lyk Bispebjerg Hospital, Skolen afd. F5 bhs Matthæusgades Skole mat Bispebjerg Skole bis Ny Carlsberg Vejens Skole nyc Blågårdskolen blg Nyboder Skole nyb Brønshøj Skole brh Oehlenschlægersgades Skole oeh Center for Informatik cfi Peder Lykke Skolen pls Center f spec.undv.f Voksne (CSV) csv Randersgades Skole rag Christianshavns Skole chr Rigshospitalet, Børneafd rhb Den Classenske Legatskole dcl Rødkilde Skole roe Det Kgl. Opfostringshus dko Rådmandsgades Skole raa Dyvekeskolen dyv Sankt Annæ Gymnasium sag Ellebjerg Skole elb Sjællandsgades Skole sgs Enghave Plads Skole eps Skolen i Charlottegården cha Engskolen eng Skolen på Islands Brygge sib Frederiksgård Skole frg Skolen på Kastelsvej spk Frederikssundsvejens Skole frs Skolen ved Sundet svs Furesøkolonien fur Sortedamskolen sor Gerbrandskolen ger Stevnsgades Skole stv Grundtvigskolen gru Strandparkskolen stp Grøndalsvængets Skole gvs Strandvejsskolen str Hanssted Skole han Sundbyøster Skole sbo Havremarkens Skole hav Sundpark Skole sup Heibergskolen hei Sølvgades Skole soe Heimdalsgades Overbygningsskole hgo Sønderbro Skole sbs Hellig Kors Skole hks Terrasserne ter Hillerødgades Skole hil Tingbjerg Skole tbs Holbergskolen hos Ungdomsskolen i Utterslev uiu Husum Skole hus Utterslev Skole uls Hyltebjerg Skole hyl Valby Skole val Højdevangens Skole hvs Vanløse Skole van Jagtvejens Skole jvs Vibenshus Skole vib Kallehave Strand kal Vigerslev Allés Skole vas Katrinedals Skole kds Voldparkens Skole vol Kigkurren Sprogcentret kig Øresundsskolen oer Kigkurren Fælledvej kif Øster Farimagsgades Skole oef Kildevældsskolen kil Østrigsgades Skole oes Kirkebjerg Skole kib Ålholm Skole aal Kirsebærhavens Skole kir 23

25 Bilag 4: Afdelinger basissamling klassesæt taskebog 10 er administration artikulation av baglokale billedkunst biologi børne bibliotek børnehaveklasse cafe dansk dansk 2. sprog depot edb engelsk fransk fremmedsprog fysik geografi historie hjemkundskab håndarbejde håndbogssamling idræt indskoling kantine kopirum laboratoriet ledelse lærerbibliotek lærerværelse læseklasse matematik medie m-klasserne musik natur/teknik orientering pædagogiske værksted religion samfundsfag skoleblok a skoleblok b skoleblok c skoleblok d skoleblok e skoleblok f skolevejleder b ks t ti a ar av bag bk bi bø bh ca da das d e en fr fs f g hi hj h hb i is kan k lab led l lv lkl ma me mk m nt or pv re sa ba bb bc bd be bf sv sløjd specialcenter spor 1, edb sprogcenter stationen studiecentret studiet taleklasserække tegnsprog tysk undervisningsmidler vejledere videosamling voksen bibliotek værkstedet Ålborg materialer s sp set sc sta stc stu tkl ts ge u vjl vid v vrk åm 24

26 Bilag 5: Placeringer abc-bøger antologi arabisk bevægelse billedbog billedkunst billedmateriale biografier biologi bison blandet materiale blindskrift bog + bånd indskoling bog + bånd mellem bog + bånd store bogsæt cd cd-rom CU dansk dansklærerforeningen bogpakker data/edb depot des det enstrengede system dias digte dingo diverse drama dvd dyr engelsk eventyr faghæfter fantasy fiction fransk fremmedsprog frilæsning geografi grundbog gruppe gys gåder handicap heste historie hjemkundskab hobby hund & kat ab an ar bv bi bk bm bio bl bis bl br bbi bbm bbs bs cd cdr cu da db e dep des di dt din div dr dvd d en ev fh fa fic fr fs fl g grb gr gys gå ha he hi hj ho hk 25

27 husdyr hd højtider hoj håndarbejde har håndbog haa idræt i ikt ikt indskoling is it it julebøger jul kataloger kat kataloger kat kinesisk ki klassesæt k klassikere kl kogebog kb kommunikation kom kontoret pædagogisk kc center kopimappe ko krimi kr krimi ungdom kru kroppen k kultur kul kurdisk ku kæledyr kd laborativt materiale lab lejrskole ls let ungdomsbog lu letlæsning < lix 10 lxb letlæsning < lix 15 lxc letlæsning < lix 20 lxd letlæsning < lix 5 lxa letlæsning blå lx letlæsning blå + prik lbp letlæsning brun llb letlæsning fag < lix 10 lxf letlæsning fag > lix 10 lxg letlæsning grøn lg letlæsning gul ly letlæsning gul + prik lgp letlæsning hvid lz letlæsning lilla lla letlæsning meget let lm letlæsning over lix 20 lxe letlæsning rød lro letsort lso lix lix lommeregner lr lydbog lb lydbog moderat indlæsning lbm lydbånd lyd lærervejledning lv læsekursus lk læselet ll 26

28 læselet voksne magna print makkerbøger blå makkerbøger dingo makkerbøger grøn makkerbøger rød makkerbøger sorte matematik mellem mellem - let musik musikkassette mystik narko natur natur/teknik noveller nybygning oplæsning ordbøger perception phyton pjecer polo prøver skriftlige fra undervisningsmin. psykologi pædagogik pædagogisk hjørne rapporter rim & remser rulleskab 05 rulleskab 18 rulleskab 19 rulleskab 45 rulleskab 47 rulleskab20 sagn samfundsfag sangbog satelitten science fiction serbokroatisk sex små småbørnsbog sorg & følelser specialundervisning spil stor bog store stort format maxi tal-bøger taskebøger llv mag mb md mg mr ms ma ml mt m mus mys no na nt nv ny op ord per pyt pj po pu ps pae phj rap rr r5 r18 r19 r45 r47 r20 sg sa sng sat sf se sex lil sm sof spc sp st str stx tal t 27

29 tegneserie te temakasser tk tidsskrifter tds ttt ttt tværgående materialer tv tyrkisk ty tysk ge udstoppede dyr ud udtale udt undervisningsvejledninger uvl ungdomsbog un urdu ur uv-forløb uv video vi voksen vo 1. klasse kla 10. klasse klj 2. klasse klb 2-5 klasse tfk 2-sprog ts 3. klasse klc 4. klasse kld 5. klasse kle 6. klasse klf 7. klasse klg 8. klasse klh 9. klasse kli 28

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

6. Skolebibliotekarens Portal

6. Skolebibliotekarens Portal 6. Skolebibliotekarens Portal Indhold Skolebibliotekarens Portal... 4 Skolebibliotekarens Portal er startet... 4 Lær gennem øvelse... 5 Søgeskærmen kan nedbrydes... 5 Anbefalede søgeveje... 5 Søg lokalt

Læs mere

Septimana HVORDAN GØR JEG & FAQ

Septimana HVORDAN GØR JEG & FAQ HVORDAN GØR JEG & FAQ INDHOLD 1. HVORDAN GØR JEG... 1 1.1. HOW CAN I SELECT ENGLISH AS LANGUAGE... 1 1.2. LOGIN UDEN AT TASTE BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE (QUICKLOGIN)... 2 1.3. JEG HAR GLEMT MIT PASSWORD...

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves Udlån FUJITSU SERVICES A/S Vigtige detaljer som skal fremhæves, 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. VÆRKTØJSFELT... 5 2.1 Lånerværktøjsfelt... 5 2.2 Eksemplarværktøjsfelt... 6 3. LÅNER... 7

Læs mere

1. Lånerregistrering

1. Lånerregistrering 1. Lånerregistrering Indhold Lånerregistrering... 4 Spar tid genbrug data... 4 Skolesekretæren passer lånerregistret?... 4 Lånerregistrering - et alt-i-et værktøj... 4 Lånerregistrering - arbejdsskærm...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Køb materialer. Maj 2012

Køb materialer. Maj 2012 Køb materialer Maj 2012 2 Køb materialer... 1 Start af Køb materialer... 4 Opstartsvinduet... 4 Indkøbsprojekter... 5 Indkøb baseret på materialevalgslister... 5 Titel fra resultatliste til indkøbsprojekt...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det?... 4 1.1 Opdateringer... 4 1.1.1 Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering... 4 1.2 Arbejdsfordeling

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere