MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006"

Transkript

1 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006

2 FORMAND Peter Søndergaard 8900 Randers Fabersvej NÆSTFORMAND Per Hartmann Fjordvej Havndal KASSERER Eli Schrøder Hadsundvej 5A 9550 Mariager Jan Vinstrup Torvegade 12, 1.th 8900 Randers Kim Bennicke Digtervænget Mariager Jørn og Ena Præst Pedersen Lucernevej Randers KAPSEJLADS OG MAS-NYT Alice og Johan Mathiasen Teglgade 17P 9550 Mariager HAVNEUDVALG Per Hartmann Peder Koch Fuglsangsgade Mariager Jens Lund Frydensbjergvej Mariager UNGDOMSUDVALG Jan Holm Christensen Frejasvej Spentrup KLUBUDVALG Per og Else Hartmann WEBMASTER Frank Madsen Hattemagervej Randers

3 NYT FRA FORMANDEN I skrivende stund er det snevejr og det fryser, men i flg. kalenderen nærmer sæsonen sig. Bestyrelsen har haft svært ved at komme i kontakt med Rita. Vi ville gerne sikre os, at hun også i år ville være havnefoged og stå for rengøring af toiletter m.v. Helt tilfældigt mødte jeg Rita for kort tid siden. Hun oplyste, at hun har fået konstateret en kronisk sygdom, og at det er årsagen til, at vi ikke kunne komme i dialog med hende. Rita skal have tak for sin store indsats sidste år og et ønske om god bedring. Desværre må vi nok til at se os om efter en anden havnefoged. lagt sidste hånd på et idé-katalog, der bl.a. indeholder en projektbeskrivelse om Info-centre v. Ø. Hurup og Als Odde Flere fjordbøjer Gode offentlige slæbesteder Åbne og venlige havnemiljøer. Endvidere er der forslag om Sejlture for mindre grupper Etablering af nye stisystemer Samarbejde med turisterhvervet. Mød op til arbejdsdagen den og til standerhejsning den kl. 14:00 Peter Søndergaard Klubben havde lørdag den 25. februar 2006 arrangeret bustur til bådudstilling i Belle Centret. Desværre måtte min kone og jeg melde afbud, men det forlyder, at de ca. 35 medlemmer, der deltog, havde en god tur. Der har over vinteren været afholdt flere møder angående det påtænkte udvidede samarbejde mellem fjordklubberne. Der er ved at blive 3

4 HAVNEUDVALGET Tiden er kommet, temperaturen stiger, fuglene synger, solens stråler varmer vores kolde vinterkroppe, og alle medlemmerne i vores fælles Sejlklub venter kun på en ting nu, - den fælles arbejdsdag på havnen hvor sejler vennerne igen ses efter en hård vintersæson. Nu ska` der tages fat igen. Vores både er stadig på land, og miljøet omkring vores skønne klubhus skal gøres sæsonklar til en forrygende kommende sommer, Mariager Sejlklub har brug for netop din hjælp. Arbejdsdagen venter på havnen lørdag den 1 april kl. 0830, og det er ikke en Aprilsnar, så husk at møde op. Vi starter som sædvanligt med fælles morgenkaffe, hvor vi deler de forskellige arbejdsopgaver ud til de fremmødte medlemmer. Når opgaverne er fordelt, vil de forskellige kriterier for udførelsen blive forelagt, og som det har været gennemført de sidste år med succes, vil det blive efter princippet selvstyrende grupper. De sidste år har det været kutyme, at medlemmerne mødte talstærkt op, for at vise det sammenhold der skal til, for at klubånden kan vedligeholdes og højnes. Lad os gøre det igen!.når medlemmerne har påtaget sig en opgave, skal den bare være færdiggjort til en bestemt dato. Medlemmer kan derfor indpasse dette i deres normale daglige tilværelse, og selv bestemme, hvornår arbejdet skal udføres. Havneudvalget vil i dette tilfælde være tovholder på opgaverne, og skal tilse, at alt går planmæssigt. For at I kan være forberedt på hvilke arbejdsopgaver der kan være aktuel for netop dig, listes de hermed op, så du kan planlægge hvor du kan yde dit bidrag og forbedringer for klubben. ARBEJDSOPGAVER: Mågeværn monteres med faste stålvirer ( senest 1 april ) Broerne afrenses (senest 1 april) Havefliser lægges færdig omkring klubhuset. Vandslanger monteres (senest 1 april) Redningskranse kontrolleres 4

5 Redningsstiger monteres på A+B-Broen nu! Legeplads klargøres & rengøres til sommeren (senest 8 April) Rengøring af klubhuset samt Sejler stuen & toiletter (senest 1 April) Oprydning generelt på området Oprydning i værkstedet (senest 1 april) Mastekran klargøres til sommeren (senest 7 April) Haveborde samt bænke afvaskes & stilles frem (senest 1 April) Presenning afmonteres på maste-skuret. (senest 1 April) Stikkontakter/lys på broerne efterses (senest 7 April) Rammeslagshold til nye pæle. (senest 1 April) Oprydning bagved værksted mod vejen Cykler efterses og repareres. Optimistjoller klargøres til sommeren ( JH melder tilbage efter behov ) Joller/Følgebåde efterses. (JH melder tilbage efter behov ) Kompressor / luftslanger efterses og afprøves. Vandsystem på havnen klargøres (senest 1 April) Styring af el-varme i klubhus skal monteres. (senest 7 April) Projektører med sensor monteres på A+B broen Håndtag/låsetøj på jolleskuret sikres. (senest 1 April) Lås monteres på rum v/køkkenet i klubhus. (senest 7 April) Beton ved jollebroen mod stenmole Samtidigt er det stadig meget vigtigt, at medlemmerne møder op, og viser, at de er klar til at tage deres del af de forskellige arbejdsopgaver til gavn for Mariager Sejlklub og ikke mindst dem selv! Mød frisk op og lad det være en dag, hvor fællesskabet udvikles til gavn for alle medlemmer i Mariager Sejlklub. Vigtigt! På arbejdsdagen bedes I huske selv at medbringe håndværktøj til de forskellige opgaver. Mv. Jan 5

6 REFERAT FRA GENERALFORSAM- LING D. 10. NOVEMBER 2005 VALG AF DIRIGENT Erik Ibsen blev foreslået, men Benny Thomassen modsatte sig, da han mente at ovennævte var partisk. Da der ikke var forslag til andre blev det som sædvanen tro, og Erik kunne derfor konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne i Mariager Sejlklub. Bjørn & Johan blev enstemmigt valgt som stemmetællere, hvis dette blev aktuelt. 42 medlemmer var fremmødt FORMANDENS BERETNING V/PETER SØNDERGÅRD: Velkommen til årets generalforsamling. Året i år har budt på lidt af hvert. Op- og nedture. Første optur var da Jan Holm af Dansk Sejlunion blev udnævnt til årets ungdomsleder. Hertil kom, at rederiet Torm forærede MAS en 29`jolle. Disse tiltag kom i kølvandet på en lang række sejre på kapsejladsbanerne, Nedturen kom, da bestyrelsen måtte se sig nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål, at få et medlem ekskluderet. Iflg. vedtægterne kræver eksklusion kvalificeret flertal, og der manglede én stemme i at eksklusionen blev en realitet. Dette medførte, at den samlede bestyrelse fratrådte, et noget kontant skridt der var besluttet i forvejen, dels for at vise fuld opbakning til Jan Holm og dels for over for medlemmerne, at vise alvoren i situationen. En kreds af medlemmer tog initiativ til underskriftsindsamling for derved at tvinge den nyvalgte formand, Per Kristensen, til at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Et meget betydeligt antal medlemmer skrev under og 16 dage senere blev der afholdt endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor hele den gamle bestyrelse blev genvalgt. På denne generalforsamling blev den nuværende bestyrelse beskyldt for uorden i sagerne, samt for, at MAS var et fallitbo. Disse beskyldninger har medført, at vi i bestyrelsen har valgt Kim Jensen fra revisionsfirmat Kvist & Jensen, Hadsund, til at lave regnskabet som uvildig person. Per er 6

7 tilstede her i aften som privatperson, og vil være parat til at gennemgå regnskabet i detaljer. Det er bestyrelsens håb, at vi med dette tiltag og den dermed forbundne ekstra omkostning kan få disse beskyldninger manet i jorden en gang for alle, således at vi fremover undgår denne merudgift. Den tidligere bestyrelse, der fungerede i 16 dage, har via indskud, kontingenter m.v. modtaget ca kr hidrørende fra deres regeringsperiode, men har nægtet at udbetale dette beløb til den nuværende bestyrelse. Revisor Kim Jensen vil nærmere redegøre herfor under gennemgangen af regnskabet, og så bliver det op til medlemmer at afgøre, om vi skal anse beløbet for tabt eller udtage stævning mod den tidligere bestyrelse. Denne vil hæfte solidarisk for beløbets betaling, så pengene skulle med meget stor sikkerhed kunne inddrives. Helt generelt håber bestyrelsen meget, at der bliver ro i klubben, - herunder arbejdsro til Jan Holm. Jeg tror, at vi p. t har en træt ungdomsleder, der trænger til en vinterpause. Det gør ikke noget, hvis så bare batterierne bliver ladet op til foråret. Fjordsamarbejdet Den meget spændende vision er, om klubberne så til gengæld kunne få en eller anden form for, om ikke havn, så mole eller lignende ved Als Odde, med mulighed for overnatning. Endvidere er der visioner om, f.eks. hvert 4- år, at afvikle en form for Fjord Regatta med alle hånde tilbud til vands og til lands. Det arbejdes der på i øjeblikket, og jeg informerer ud, når jeg ved noget konkret. Til sidst det sædvanlige pip til medlemmerne. Lad være med at have en varmeblæser/elvarmer kørende i båden i vinter halvåret. Det er meget dyrt i strøm, og det er ikke rimeligt, at klubben skal betale denne udgift. Det er i orden, at I nogle gange over vinteren lader batterierne op. En god lader slår selv fra, når batterierne er opladet, så strømforbruget er beskedent. Formandsberetning blev godkendt. 3 medlemmer stemte i mod HAVNEUDVALGET V/PER HARTMANN: I Havneudvalget har vi afholdt 2 møder, hvor vi arbejdede med opfølgning på de ting, som vi syntes har haltet lidt. Det var dejligt at se, alle de folk mødte op på arbejdsdagen. 7

8 46 FRISKE MEDLEMMER med værktøj der gik til den på de uddelegerede arbejdsopgaver. Dagen sluttede med en lille, men flot tilrettelagt frokost i klubhuset arrangeret af vores piger. Nye ting i klubben som er blevet lavet er f.eks. optimistbroen. Årets DM nærmede sig, og en kerne af personer, Gert, John, Erik, Niels Jacob og Per tog initiativ til en flot og solid bro. Arbejdsdagen er et tilløbsstykke, hvor der mødte 46 personer frem til gavn for deres klub. Arbejdsopgaver blev uddelt under det fælles morgenbord. Store som små opgaver, men alle gav deres bidrag. Til foråret er der et større projekt, der hedder afstivere på bro A + B. Til dette blev der oprettet et hold på 12 medlemmer, så vi kan arbejde på samlebånd, og på denne måde få arbejdet gjort hurtigt færdigt. Samtidigt skal der slåes pæle i til foråret, da klubben i Kongsdal ikke kunne være behjælpelig med dette før i år 2006, da deres energi var opbrugt. Mågeværn, fliser rundt om klubhuset, og så håber vi på, at vi kan indvie vores nye grill til sommeren Havneudvalget vil arbejde med en olieplads ved vores containere, men der skal først indhentes op lysninger fra kommunen vedr. pladsens indretning. Bjørn forespurgte om de ødelagte pæle i havnen, og disse vil blive reetableret i foråret, hvor et rammeslagshold på 6 personer skal hjælpe vores venner fra Kongsdal. Havneudvalgets beretning blev godkendt. FESTUDVALGET V/ELSE HARTMANN: Sct. Hans d. 23 juni var der bål på plænen ved klubhuset, samt fyret op i grillen af de 18 fremmødte medlemmer. Lidt familiesejlads på Fjorden med klubbåde, har der også været tid til. Den 11 juni var der grillfest med 35 medlemmer, hvoraf de 15 var børn. Til Efterårsfesten er der tilmeldt 42 personer, så forventningerne er store til denne dag. Fælles bustur til Bella Centret i februar måned, når bådmessen løber af stablen er arrangeret, - er der nogle der er interesseret, som endnu ikke har tilmeldt sig, kontakt Else Hartmann. Efterårsfesten blev et kanon engagement. 42 deltagere i festtøj klar til en aften med sange, lodtrækning, dans og musik sammen med sejlervennerne 8

9 REGNSKAB V / ELI SCHRØDER: Se vedlagte samt det udleverede regnskab på generalforsamlingen. Hanne fra vores ungdomsafd. Har været en stor hjælp til bogføring af de mange poster i regnskabet. Regnskabet blev fremvist af Kim Jensen fra revisionsfirmat Kvist & Jensen, Hadsund. Dette blev godkendt med enkelte spørgsmål vedr. indtægter, arbejdsbidrag og driftstilskud. Per Kristensen stemte i mod KAPSEJLADSUDVALGET V/ JOHAN: God sæson, men der er stadig plads til flere både ved træningssejladserne. Fjorden Rundt blev aflyst pga. for få tilmeldinger, men satser på gennemførelse næste år. Afslutning på året var med skipperlabskovs og præmieoverrækkelse i den store stil. UNGDOMSAFDELING /VJAN HOLM Beretningen blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT, DEPOSITUM, ENGANGSBELØB, LEJE OG DRIFTSBIDRAG: Beløbene for de enkelte af ovenstående blev anbefalet som gældende for næste sæson, men bestyrelsen vil komme med et oplæg / forslag til næste generalforsamling, hvor der er taget forbehold for evt. Prisstigninger, da vores prisniveau trænger til et løft. BEHANDLING AF INDKOMNE FOR- SLAG: 1. Johan: Master skal afrigges, stag-vanter-salinghorn må ikke lægges i masteskuret, så der ikke opstår skader på materiellet rent fysisk. Forslag godkendt, og vedtægtsændring skal redigeres til næste generalforsamling 2. John: Olieplads opsamlersted til gammel olie og batterier ved containere. 3. Benny: Hvorfor denne plads, tag selv olien med retur til lossepladsen i returdunkene. 4. John: Oprydning på Klostermarken vil gøre området pænt! 5. John: Vil gerne have arbejdsopgaver på vores køkkendisk, så det kan ses, hvem der har ansvaret for de forskellige tildelte opgaver. 9

10 6. Benny: Havnepenge opkræves ikke i maj/september, - der mistes penge fra ca. 50 både 7. Ove Rasmussen: Vinterpladser oprettes til store både 8. Per Kristensen: Vil gerne have ajour ført medlemsliste ophængt i klubhuset. 9. John: Havneudvalg skal være aktive på havnen Der vil blive arbejdet videre med disse øvrige forslag i Havneudvalget. VALG AF FORMAND Formand Peter Søndergaard blev genvalgt med akklamation. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM- MER Jan C Vinstrup var på valg, og blev genvalgt, da bestyrelsen anbefalede genvalg til ny periode. Gerhard Mex valgte at takke af, og bestyrelsen anbefalede Kim Bennicke der blev valgt HAVNEUDVALGET Gerhard Mex & Torben Ferløv trådte ud, og bestyrelsen anbefalede Peder Kock & Jens Lund der blev valgt VALG AF REVISORER Bestyrelsen anbefalede Erik Ibsen samt Dan Petersen som blev valgt. Jørn Præst blev glad for tilbuddet om suppleant, og sprang velvilligt til med glæde. VALG AF UDVALG Festudvalg & Kapsejladsudvalg fortsætter uændret. EVT Erik: Projektører med lysrelæ monteres på Bro A & B, så tyveriforsøg kan minimeres. Benny: Hvorfor afmonterer Ungdomsafd. ikke motorerne på følgebådene, når de er færdige med brug af disse. Ove Rasmussen: Strøm på Bro A, spænding falder til 206 Volt! Marie: Skilte vedr. hundeluftning opsættes Vores hjemmeside med Mariager Sejlklub er under opbygning ved Frank Madsen som Webmaster Peter: takkede af, og fortalte, at det var imponerende som Mariager Sejlklub havde udviklet sig fra et dødsbo til en sund drevet klub med et forrygende årsoverskud. Referant Jan C Vinstrup Dirigenten takkede for god ro & orden 10

11 REGNSKAB FOR 07/ / / /06 SEJLKLUBBEN Indtægter: Kontingenter , , Havnepenge etc , , Tilskud ,41 0, Renter 8.623, , Leje/sponsor-indtægter ungdom , , , , Udgifter Arrangementer , , Drift af joller, ungdom , , Forsikringer, ungdom , , Vedligeholdelse både 0,00 236,00 Nyanskaffelser 0, , Kontorartikler og porto , , Blomster og gaver 2.494, , Telefon 1.350, , Klubstandere/mærkater 5.250, , Kontingent Dansk Sejlunion 9.317, , Kontingent andre 800, , Løn havnefoged / rengøring ,00 0, Rengøring, toiletter etc , , Prioritetsrenter , , Andre renter 177,51 126,93 Ejendommens drift Vandafgift 6.366,70 0, Forsikringer 9.195, , Indv. vedligeholdelse 1.919, , Udv. vedligeholdelse , , El-afgift , , Ejendomsskat 8.505, , , ,

12 HAVNEANLÆGGET Indtægte Pladsleje , , Indskud 7.000, , , , Udgifter: Træ (brædder, stolper etc.) 0, , Renovation 6.422, , Vedligehold, i øvrigt 7.142, , Anskaffelser 454, , Lejeudgift 3.133, , Afskrivning inventar, joller ,00 0, Afdrag på lån 0, ,32 - Tab kontingenter ,00 0, , , Differencer primo -179, ,94 Årets overskud , , Aktiver Bygninger Bogført værdi , ,00 Forbedringer , ,63 Lystbådehavnen Havneanlægget , ,00 Forbedringer 7.267, ,00 Rammeslag 5.000, ,00 Inventar Klubhuset , ,71 Afskrivninger ,00 Klubjoller , ,00 Afskrivninger ,00 Tilgodehavender , ,00 Likvide beholdninger Kassebeholdning 0,00 0,00 Spk. Kronjylland 0, ,16 Østjydsk Bank , ,47 Østjydsk Bank, drift , ,73 Aktiver i alt , ,70 12

13 . Passiver Egenkapital Sejlklubben , ,43 Havnen , ,00 Årets resultat , ,89 Egenkapital i alt , ,32 Gæld Depositum, pladser , ,00 Realkreditlån 2014, 6,11% , ,99 Skyldige omkostninger , ,39 Gæld i alt , ,38 Passiver i alt , ,70 Mariager, den 10. november 2005 Peter Søndergaard Per Hartmann Eli Schrøder Gerhard Mex Jan Vinstrup Revisionspåtegning Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret Mariager Sejlklubs årsregnskab for perioden 1/ / Det er vores opfattelse, at resultatopgørelse og balance giver et retvisende billede af Sejlklubbens indtægter og udgifter. Vi har fået forevist de ønskede kvitteringer og bilag for perioden, endvidere har vi sammenholdt indestående i pengeinstitut med kontoudskrifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Erik Ibsen Dan Petersen 13

14 Bro A 33 Peter Søndergaard 32 Finni Larsen 31 Kim Bennicke Karin Vinstrup Peder Kock Jørgen Chr. Jørgensen Ove Rasmussen Bjarne Bak Tonny Olesen Allan Killian Benny Thomassen Jihn Møller Søren Poulsen Frank Madsen O.B. Svejstrup Jens Lund Jan Larsen Niels-Jacob Mygir Lasse Støttrup Per Hartmann Erling Pedersen 43 Poul Mikkelsen 44 Finn Jensen 44b 19 Torben Færløv Anders Jacobsen Eli Schrøder Jørn Præst Pedersen Torben Jensen Bo Mortensen Gerhard Mex Lars Steenfeldt Torben Jacobsen Dan Petersen Gert Lundberg Erik Ibsen John Fly Johan Mathiasen Flemming Hansen Per Kristensen Bjarne Christensen Søren Nyborg Jens Vendelbo Hans Jensen 06 Søren Andresen Bjarne Seidelmann 03 Flemming V. Olsen 02 Jørgen Jeppesen 01 14

15 Bro B 75 Erling Gudnitz Benny Daugholm Bjørn Iversen Lars Malling Carl Conradsen Aage Nielsen Gert Mailand Jørgen Kruse Ole Juul Jensen Jens Peter Møller Hans Jørn Karlskov Kjeld Nielsen Kasper Herlevsen Bjarne Bach Per Møller Ib Rennisson Henning Christensenj Kim J. Christensen Lars Børresen Jørgen Vestergaard Jakob Jakobsen Knud Erik Pedersen Hanne Johansen Gert Larsen Flemming Madsen Hedehuset Arne Vilslev Per Kristensen Thorvald Christensen Flemming V. Olsen Claus Wolsing D 93 E 94 F 95 Klubbens Plads G MEDLEMSÆNDRINGER: INDMELDELSER UDMELDELSER Allan Killian Keld Nielsen Frank Madsen Bent Høgh Rasmussen Jørgen Jeppesen Mogens Krogh 15

16 BELLACENTERET RUNDT 34 Mariagersejlere gennemførte Bellacentret rundt på messen Showboat Stemningen var helt i top, da 34 morgenfriske medlemmer af Mariager Sejlklub lørdag d. 25. februar 2006 startede kl fra klubhuset med Sønderbæk Turistfart med kursen sat mod årets store bådudstilling Boatshow 2006 i København. om sommertogter m.v. i bussen, og Else og Per agerede hhv. stewardesse og steward i bedste servicerende stil med kaffe. the, rundstykker og en lille en til halsen! Messen var den hidtil største, og uanset der var 6 timer til rådighed i Bella Centret, inden busafgang retur mod Mariager, krævede det en god planlægning for at komme rundt i hallerne og se alle stande med både og udstyr af alverdens slags. Så det var en flok trætte sejlere, der efter en lang men spændende dag vendte hjem til klubhuset igen ved tiden. Netbaad.com (Egå Bådudstyr) havde sponseret 50 adgangsbilletter til Bellacentret svarende til antal sæder i bussen, men desværre måtte 16 bussæder altså stå tomme også selvom vi havde givet tilbud om deltagelse videre til de øvrige sejlklubber i Mariager fjord. Men vi, der deltog, fik en rigtig hyggelig fælles tur, hvor der blev drøftet alt fra forårsklargøring og bådpleje til kapsejlads og planer Det blev en dejlig dag, hvor der blev indkøbt mangt og meget bådtilbehør til den forestående sæson, og enkelte medlemmer kunne på hjemvejen da også fortælle om drømmene om (måske?) at anskaffe sig en af de spritnye både, der var med på udstillingen! 16

17 KAPSEJLADSUDVALGET Så er det sommer igen for en sejler, sådan slutter Mariager Sejlklubs vintersang. Hvor glæder vi os til, isen skal slippe sit tag og vi kan få gjort klar og komme på vandet og.nemlig ja: ud at sejle træningssejladser om onsdagen. I sidste sæson kom der nye til dejligt, vi håber, det gentager sig i år. Vi kan kun opfordre alle med sejl til at komme og være med. Vi starter onsdag, den 3. maj med skippermøde kl I foråret sejler vi efter bådenes TA mål og efter ferien sejler vi efter bådenes LYS-tal Efter hver sejlads er der hygge i klubhuset med varme pølser Sæsonen slutter med præmieoverrækkelse, fælles spisning og ikke mindst masser af hygge. De seneste to sæsoner er det ikke lykkedes at afvikle F-jorden Rundt, vi har derfor i år valgt ikke at invitere til denne sejlads, men på opfordring af de andre fjordklubber, har vi lovet at holde den 19. august fri, ifald der fra græsrødderne skulle opstå et ønske om at sejladsen afvikles. Alice og Johan 17

18 Havnefoged Søges i sejlersæsonen Da vores tidligere havnefoged uheldigvis er blevet ramt af sygdom, søges der en ny havnefoged til de kommende sæsoner i Mariager Sejlklub. Som havnefoged skaffer du plads til vores gæstesejlere. Du er den øverste myndighed på havneområdet og sørger for, at regler og bestemmelser bliver overholdt. Arbejdet vil efter individuel aftale bestå i servicering af vores sejlende gæster, opkrævning af havnepenge om morgenen samt aftenen. Hvis der er interesse for det, kan der også komme rengøring af vores badefaciliteter på tale. Introduktion i jobbet vil blive gennemført efter behov Aflønning efter aftale Mindre havnekontor til rådighed Perioden er 1 Maj 31 August Jobbet kan søges af alle, - folke/førtidspensionister, studerende, etc. Henvendelse til Peter Søndergård tlf

19 HVORNÅR VAR DET NU DET VAR? 19

20 20

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2007

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2007 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2007 Formand Peter Søndergaard 8900 Randers Fabersvej 56 86411700 petersondergaard@mariagersejlklub.dk Næstformand Per Hartmann Fjordvej 21 8970 Havndal

Læs mere

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub April 2008

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub April 2008 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub April 2008 FORMAND Kim Bennicke Digtervænget 26 9550 Mariager 98 54 14 05 NÆSTFORMAND Per Hartmann Fjordvej 21 8970 Havndal 86 47 65 04 21 90 27 01 KASSERER Peder

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2010

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2010 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2010 FORMAND Jan Vinstrup Lynghøjvej 5 9500 HOBRO 87969106 20450669 NÆSTFORMAND John Møller Nis Petersensvej 4 96680036 KASSERER Jørn Præst Lucernevej

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2011 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2009

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2009 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2009 FORMAND Jan Vindstrup Torvegade 12, 1. th 8900 Randers 87969106 20450669 NÆSTFORMAND John Møller Nis Petersensvej 4 9550 Mariager 96680036 KASSERER

Læs mere

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2013 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2014 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

MAS - NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013

MAS - NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013 MAS - NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013 FORMAND Jan Vinstrup Lynghøjvej 5 9500 Hobro 87969106 20450669 kjgrandcru@hotmail.com BESTYRELSEN NÆSTFORMAND Jan Weir Christiansen Kirkegade 5

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015

Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 1 Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub afholdt den 26. februar 2015 Formand Ole Meredin Petersen: Bød velkommen og bad generalforsamlingen om at mindes de klubmedlemmer som afgik

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere