MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006"

Transkript

1 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2006

2 FORMAND Peter Søndergaard 8900 Randers Fabersvej NÆSTFORMAND Per Hartmann Fjordvej Havndal KASSERER Eli Schrøder Hadsundvej 5A 9550 Mariager Jan Vinstrup Torvegade 12, 1.th 8900 Randers Kim Bennicke Digtervænget Mariager Jørn og Ena Præst Pedersen Lucernevej Randers KAPSEJLADS OG MAS-NYT Alice og Johan Mathiasen Teglgade 17P 9550 Mariager HAVNEUDVALG Per Hartmann Peder Koch Fuglsangsgade Mariager Jens Lund Frydensbjergvej Mariager UNGDOMSUDVALG Jan Holm Christensen Frejasvej Spentrup KLUBUDVALG Per og Else Hartmann WEBMASTER Frank Madsen Hattemagervej Randers

3 NYT FRA FORMANDEN I skrivende stund er det snevejr og det fryser, men i flg. kalenderen nærmer sæsonen sig. Bestyrelsen har haft svært ved at komme i kontakt med Rita. Vi ville gerne sikre os, at hun også i år ville være havnefoged og stå for rengøring af toiletter m.v. Helt tilfældigt mødte jeg Rita for kort tid siden. Hun oplyste, at hun har fået konstateret en kronisk sygdom, og at det er årsagen til, at vi ikke kunne komme i dialog med hende. Rita skal have tak for sin store indsats sidste år og et ønske om god bedring. Desværre må vi nok til at se os om efter en anden havnefoged. lagt sidste hånd på et idé-katalog, der bl.a. indeholder en projektbeskrivelse om Info-centre v. Ø. Hurup og Als Odde Flere fjordbøjer Gode offentlige slæbesteder Åbne og venlige havnemiljøer. Endvidere er der forslag om Sejlture for mindre grupper Etablering af nye stisystemer Samarbejde med turisterhvervet. Mød op til arbejdsdagen den og til standerhejsning den kl. 14:00 Peter Søndergaard Klubben havde lørdag den 25. februar 2006 arrangeret bustur til bådudstilling i Belle Centret. Desværre måtte min kone og jeg melde afbud, men det forlyder, at de ca. 35 medlemmer, der deltog, havde en god tur. Der har over vinteren været afholdt flere møder angående det påtænkte udvidede samarbejde mellem fjordklubberne. Der er ved at blive 3

4 HAVNEUDVALGET Tiden er kommet, temperaturen stiger, fuglene synger, solens stråler varmer vores kolde vinterkroppe, og alle medlemmerne i vores fælles Sejlklub venter kun på en ting nu, - den fælles arbejdsdag på havnen hvor sejler vennerne igen ses efter en hård vintersæson. Nu ska` der tages fat igen. Vores både er stadig på land, og miljøet omkring vores skønne klubhus skal gøres sæsonklar til en forrygende kommende sommer, Mariager Sejlklub har brug for netop din hjælp. Arbejdsdagen venter på havnen lørdag den 1 april kl. 0830, og det er ikke en Aprilsnar, så husk at møde op. Vi starter som sædvanligt med fælles morgenkaffe, hvor vi deler de forskellige arbejdsopgaver ud til de fremmødte medlemmer. Når opgaverne er fordelt, vil de forskellige kriterier for udførelsen blive forelagt, og som det har været gennemført de sidste år med succes, vil det blive efter princippet selvstyrende grupper. De sidste år har det været kutyme, at medlemmerne mødte talstærkt op, for at vise det sammenhold der skal til, for at klubånden kan vedligeholdes og højnes. Lad os gøre det igen!.når medlemmerne har påtaget sig en opgave, skal den bare være færdiggjort til en bestemt dato. Medlemmer kan derfor indpasse dette i deres normale daglige tilværelse, og selv bestemme, hvornår arbejdet skal udføres. Havneudvalget vil i dette tilfælde være tovholder på opgaverne, og skal tilse, at alt går planmæssigt. For at I kan være forberedt på hvilke arbejdsopgaver der kan være aktuel for netop dig, listes de hermed op, så du kan planlægge hvor du kan yde dit bidrag og forbedringer for klubben. ARBEJDSOPGAVER: Mågeværn monteres med faste stålvirer ( senest 1 april ) Broerne afrenses (senest 1 april) Havefliser lægges færdig omkring klubhuset. Vandslanger monteres (senest 1 april) Redningskranse kontrolleres 4

5 Redningsstiger monteres på A+B-Broen nu! Legeplads klargøres & rengøres til sommeren (senest 8 April) Rengøring af klubhuset samt Sejler stuen & toiletter (senest 1 April) Oprydning generelt på området Oprydning i værkstedet (senest 1 april) Mastekran klargøres til sommeren (senest 7 April) Haveborde samt bænke afvaskes & stilles frem (senest 1 April) Presenning afmonteres på maste-skuret. (senest 1 April) Stikkontakter/lys på broerne efterses (senest 7 April) Rammeslagshold til nye pæle. (senest 1 April) Oprydning bagved værksted mod vejen Cykler efterses og repareres. Optimistjoller klargøres til sommeren ( JH melder tilbage efter behov ) Joller/Følgebåde efterses. (JH melder tilbage efter behov ) Kompressor / luftslanger efterses og afprøves. Vandsystem på havnen klargøres (senest 1 April) Styring af el-varme i klubhus skal monteres. (senest 7 April) Projektører med sensor monteres på A+B broen Håndtag/låsetøj på jolleskuret sikres. (senest 1 April) Lås monteres på rum v/køkkenet i klubhus. (senest 7 April) Beton ved jollebroen mod stenmole Samtidigt er det stadig meget vigtigt, at medlemmerne møder op, og viser, at de er klar til at tage deres del af de forskellige arbejdsopgaver til gavn for Mariager Sejlklub og ikke mindst dem selv! Mød frisk op og lad det være en dag, hvor fællesskabet udvikles til gavn for alle medlemmer i Mariager Sejlklub. Vigtigt! På arbejdsdagen bedes I huske selv at medbringe håndværktøj til de forskellige opgaver. Mv. Jan 5

6 REFERAT FRA GENERALFORSAM- LING D. 10. NOVEMBER 2005 VALG AF DIRIGENT Erik Ibsen blev foreslået, men Benny Thomassen modsatte sig, da han mente at ovennævte var partisk. Da der ikke var forslag til andre blev det som sædvanen tro, og Erik kunne derfor konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne i Mariager Sejlklub. Bjørn & Johan blev enstemmigt valgt som stemmetællere, hvis dette blev aktuelt. 42 medlemmer var fremmødt FORMANDENS BERETNING V/PETER SØNDERGÅRD: Velkommen til årets generalforsamling. Året i år har budt på lidt af hvert. Op- og nedture. Første optur var da Jan Holm af Dansk Sejlunion blev udnævnt til årets ungdomsleder. Hertil kom, at rederiet Torm forærede MAS en 29`jolle. Disse tiltag kom i kølvandet på en lang række sejre på kapsejladsbanerne, Nedturen kom, da bestyrelsen måtte se sig nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål, at få et medlem ekskluderet. Iflg. vedtægterne kræver eksklusion kvalificeret flertal, og der manglede én stemme i at eksklusionen blev en realitet. Dette medførte, at den samlede bestyrelse fratrådte, et noget kontant skridt der var besluttet i forvejen, dels for at vise fuld opbakning til Jan Holm og dels for over for medlemmerne, at vise alvoren i situationen. En kreds af medlemmer tog initiativ til underskriftsindsamling for derved at tvinge den nyvalgte formand, Per Kristensen, til at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Et meget betydeligt antal medlemmer skrev under og 16 dage senere blev der afholdt endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor hele den gamle bestyrelse blev genvalgt. På denne generalforsamling blev den nuværende bestyrelse beskyldt for uorden i sagerne, samt for, at MAS var et fallitbo. Disse beskyldninger har medført, at vi i bestyrelsen har valgt Kim Jensen fra revisionsfirmat Kvist & Jensen, Hadsund, til at lave regnskabet som uvildig person. Per er 6

7 tilstede her i aften som privatperson, og vil være parat til at gennemgå regnskabet i detaljer. Det er bestyrelsens håb, at vi med dette tiltag og den dermed forbundne ekstra omkostning kan få disse beskyldninger manet i jorden en gang for alle, således at vi fremover undgår denne merudgift. Den tidligere bestyrelse, der fungerede i 16 dage, har via indskud, kontingenter m.v. modtaget ca kr hidrørende fra deres regeringsperiode, men har nægtet at udbetale dette beløb til den nuværende bestyrelse. Revisor Kim Jensen vil nærmere redegøre herfor under gennemgangen af regnskabet, og så bliver det op til medlemmer at afgøre, om vi skal anse beløbet for tabt eller udtage stævning mod den tidligere bestyrelse. Denne vil hæfte solidarisk for beløbets betaling, så pengene skulle med meget stor sikkerhed kunne inddrives. Helt generelt håber bestyrelsen meget, at der bliver ro i klubben, - herunder arbejdsro til Jan Holm. Jeg tror, at vi p. t har en træt ungdomsleder, der trænger til en vinterpause. Det gør ikke noget, hvis så bare batterierne bliver ladet op til foråret. Fjordsamarbejdet Den meget spændende vision er, om klubberne så til gengæld kunne få en eller anden form for, om ikke havn, så mole eller lignende ved Als Odde, med mulighed for overnatning. Endvidere er der visioner om, f.eks. hvert 4- år, at afvikle en form for Fjord Regatta med alle hånde tilbud til vands og til lands. Det arbejdes der på i øjeblikket, og jeg informerer ud, når jeg ved noget konkret. Til sidst det sædvanlige pip til medlemmerne. Lad være med at have en varmeblæser/elvarmer kørende i båden i vinter halvåret. Det er meget dyrt i strøm, og det er ikke rimeligt, at klubben skal betale denne udgift. Det er i orden, at I nogle gange over vinteren lader batterierne op. En god lader slår selv fra, når batterierne er opladet, så strømforbruget er beskedent. Formandsberetning blev godkendt. 3 medlemmer stemte i mod HAVNEUDVALGET V/PER HARTMANN: I Havneudvalget har vi afholdt 2 møder, hvor vi arbejdede med opfølgning på de ting, som vi syntes har haltet lidt. Det var dejligt at se, alle de folk mødte op på arbejdsdagen. 7

8 46 FRISKE MEDLEMMER med værktøj der gik til den på de uddelegerede arbejdsopgaver. Dagen sluttede med en lille, men flot tilrettelagt frokost i klubhuset arrangeret af vores piger. Nye ting i klubben som er blevet lavet er f.eks. optimistbroen. Årets DM nærmede sig, og en kerne af personer, Gert, John, Erik, Niels Jacob og Per tog initiativ til en flot og solid bro. Arbejdsdagen er et tilløbsstykke, hvor der mødte 46 personer frem til gavn for deres klub. Arbejdsopgaver blev uddelt under det fælles morgenbord. Store som små opgaver, men alle gav deres bidrag. Til foråret er der et større projekt, der hedder afstivere på bro A + B. Til dette blev der oprettet et hold på 12 medlemmer, så vi kan arbejde på samlebånd, og på denne måde få arbejdet gjort hurtigt færdigt. Samtidigt skal der slåes pæle i til foråret, da klubben i Kongsdal ikke kunne være behjælpelig med dette før i år 2006, da deres energi var opbrugt. Mågeværn, fliser rundt om klubhuset, og så håber vi på, at vi kan indvie vores nye grill til sommeren Havneudvalget vil arbejde med en olieplads ved vores containere, men der skal først indhentes op lysninger fra kommunen vedr. pladsens indretning. Bjørn forespurgte om de ødelagte pæle i havnen, og disse vil blive reetableret i foråret, hvor et rammeslagshold på 6 personer skal hjælpe vores venner fra Kongsdal. Havneudvalgets beretning blev godkendt. FESTUDVALGET V/ELSE HARTMANN: Sct. Hans d. 23 juni var der bål på plænen ved klubhuset, samt fyret op i grillen af de 18 fremmødte medlemmer. Lidt familiesejlads på Fjorden med klubbåde, har der også været tid til. Den 11 juni var der grillfest med 35 medlemmer, hvoraf de 15 var børn. Til Efterårsfesten er der tilmeldt 42 personer, så forventningerne er store til denne dag. Fælles bustur til Bella Centret i februar måned, når bådmessen løber af stablen er arrangeret, - er der nogle der er interesseret, som endnu ikke har tilmeldt sig, kontakt Else Hartmann. Efterårsfesten blev et kanon engagement. 42 deltagere i festtøj klar til en aften med sange, lodtrækning, dans og musik sammen med sejlervennerne 8

9 REGNSKAB V / ELI SCHRØDER: Se vedlagte samt det udleverede regnskab på generalforsamlingen. Hanne fra vores ungdomsafd. Har været en stor hjælp til bogføring af de mange poster i regnskabet. Regnskabet blev fremvist af Kim Jensen fra revisionsfirmat Kvist & Jensen, Hadsund. Dette blev godkendt med enkelte spørgsmål vedr. indtægter, arbejdsbidrag og driftstilskud. Per Kristensen stemte i mod KAPSEJLADSUDVALGET V/ JOHAN: God sæson, men der er stadig plads til flere både ved træningssejladserne. Fjorden Rundt blev aflyst pga. for få tilmeldinger, men satser på gennemførelse næste år. Afslutning på året var med skipperlabskovs og præmieoverrækkelse i den store stil. UNGDOMSAFDELING /VJAN HOLM Beretningen blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT, DEPOSITUM, ENGANGSBELØB, LEJE OG DRIFTSBIDRAG: Beløbene for de enkelte af ovenstående blev anbefalet som gældende for næste sæson, men bestyrelsen vil komme med et oplæg / forslag til næste generalforsamling, hvor der er taget forbehold for evt. Prisstigninger, da vores prisniveau trænger til et løft. BEHANDLING AF INDKOMNE FOR- SLAG: 1. Johan: Master skal afrigges, stag-vanter-salinghorn må ikke lægges i masteskuret, så der ikke opstår skader på materiellet rent fysisk. Forslag godkendt, og vedtægtsændring skal redigeres til næste generalforsamling 2. John: Olieplads opsamlersted til gammel olie og batterier ved containere. 3. Benny: Hvorfor denne plads, tag selv olien med retur til lossepladsen i returdunkene. 4. John: Oprydning på Klostermarken vil gøre området pænt! 5. John: Vil gerne have arbejdsopgaver på vores køkkendisk, så det kan ses, hvem der har ansvaret for de forskellige tildelte opgaver. 9

10 6. Benny: Havnepenge opkræves ikke i maj/september, - der mistes penge fra ca. 50 både 7. Ove Rasmussen: Vinterpladser oprettes til store både 8. Per Kristensen: Vil gerne have ajour ført medlemsliste ophængt i klubhuset. 9. John: Havneudvalg skal være aktive på havnen Der vil blive arbejdet videre med disse øvrige forslag i Havneudvalget. VALG AF FORMAND Formand Peter Søndergaard blev genvalgt med akklamation. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM- MER Jan C Vinstrup var på valg, og blev genvalgt, da bestyrelsen anbefalede genvalg til ny periode. Gerhard Mex valgte at takke af, og bestyrelsen anbefalede Kim Bennicke der blev valgt HAVNEUDVALGET Gerhard Mex & Torben Ferløv trådte ud, og bestyrelsen anbefalede Peder Kock & Jens Lund der blev valgt VALG AF REVISORER Bestyrelsen anbefalede Erik Ibsen samt Dan Petersen som blev valgt. Jørn Præst blev glad for tilbuddet om suppleant, og sprang velvilligt til med glæde. VALG AF UDVALG Festudvalg & Kapsejladsudvalg fortsætter uændret. EVT Erik: Projektører med lysrelæ monteres på Bro A & B, så tyveriforsøg kan minimeres. Benny: Hvorfor afmonterer Ungdomsafd. ikke motorerne på følgebådene, når de er færdige med brug af disse. Ove Rasmussen: Strøm på Bro A, spænding falder til 206 Volt! Marie: Skilte vedr. hundeluftning opsættes Vores hjemmeside med Mariager Sejlklub er under opbygning ved Frank Madsen som Webmaster Peter: takkede af, og fortalte, at det var imponerende som Mariager Sejlklub havde udviklet sig fra et dødsbo til en sund drevet klub med et forrygende årsoverskud. Referant Jan C Vinstrup Dirigenten takkede for god ro & orden 10

11 REGNSKAB FOR 07/ / / /06 SEJLKLUBBEN Indtægter: Kontingenter , , Havnepenge etc , , Tilskud ,41 0, Renter 8.623, , Leje/sponsor-indtægter ungdom , , , , Udgifter Arrangementer , , Drift af joller, ungdom , , Forsikringer, ungdom , , Vedligeholdelse både 0,00 236,00 Nyanskaffelser 0, , Kontorartikler og porto , , Blomster og gaver 2.494, , Telefon 1.350, , Klubstandere/mærkater 5.250, , Kontingent Dansk Sejlunion 9.317, , Kontingent andre 800, , Løn havnefoged / rengøring ,00 0, Rengøring, toiletter etc , , Prioritetsrenter , , Andre renter 177,51 126,93 Ejendommens drift Vandafgift 6.366,70 0, Forsikringer 9.195, , Indv. vedligeholdelse 1.919, , Udv. vedligeholdelse , , El-afgift , , Ejendomsskat 8.505, , , ,

12 HAVNEANLÆGGET Indtægte Pladsleje , , Indskud 7.000, , , , Udgifter: Træ (brædder, stolper etc.) 0, , Renovation 6.422, , Vedligehold, i øvrigt 7.142, , Anskaffelser 454, , Lejeudgift 3.133, , Afskrivning inventar, joller ,00 0, Afdrag på lån 0, ,32 - Tab kontingenter ,00 0, , , Differencer primo -179, ,94 Årets overskud , , Aktiver Bygninger Bogført værdi , ,00 Forbedringer , ,63 Lystbådehavnen Havneanlægget , ,00 Forbedringer 7.267, ,00 Rammeslag 5.000, ,00 Inventar Klubhuset , ,71 Afskrivninger ,00 Klubjoller , ,00 Afskrivninger ,00 Tilgodehavender , ,00 Likvide beholdninger Kassebeholdning 0,00 0,00 Spk. Kronjylland 0, ,16 Østjydsk Bank , ,47 Østjydsk Bank, drift , ,73 Aktiver i alt , ,70 12

13 . Passiver Egenkapital Sejlklubben , ,43 Havnen , ,00 Årets resultat , ,89 Egenkapital i alt , ,32 Gæld Depositum, pladser , ,00 Realkreditlån 2014, 6,11% , ,99 Skyldige omkostninger , ,39 Gæld i alt , ,38 Passiver i alt , ,70 Mariager, den 10. november 2005 Peter Søndergaard Per Hartmann Eli Schrøder Gerhard Mex Jan Vinstrup Revisionspåtegning Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret Mariager Sejlklubs årsregnskab for perioden 1/ / Det er vores opfattelse, at resultatopgørelse og balance giver et retvisende billede af Sejlklubbens indtægter og udgifter. Vi har fået forevist de ønskede kvitteringer og bilag for perioden, endvidere har vi sammenholdt indestående i pengeinstitut med kontoudskrifter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Erik Ibsen Dan Petersen 13

14 Bro A 33 Peter Søndergaard 32 Finni Larsen 31 Kim Bennicke Karin Vinstrup Peder Kock Jørgen Chr. Jørgensen Ove Rasmussen Bjarne Bak Tonny Olesen Allan Killian Benny Thomassen Jihn Møller Søren Poulsen Frank Madsen O.B. Svejstrup Jens Lund Jan Larsen Niels-Jacob Mygir Lasse Støttrup Per Hartmann Erling Pedersen 43 Poul Mikkelsen 44 Finn Jensen 44b 19 Torben Færløv Anders Jacobsen Eli Schrøder Jørn Præst Pedersen Torben Jensen Bo Mortensen Gerhard Mex Lars Steenfeldt Torben Jacobsen Dan Petersen Gert Lundberg Erik Ibsen John Fly Johan Mathiasen Flemming Hansen Per Kristensen Bjarne Christensen Søren Nyborg Jens Vendelbo Hans Jensen 06 Søren Andresen Bjarne Seidelmann 03 Flemming V. Olsen 02 Jørgen Jeppesen 01 14

15 Bro B 75 Erling Gudnitz Benny Daugholm Bjørn Iversen Lars Malling Carl Conradsen Aage Nielsen Gert Mailand Jørgen Kruse Ole Juul Jensen Jens Peter Møller Hans Jørn Karlskov Kjeld Nielsen Kasper Herlevsen Bjarne Bach Per Møller Ib Rennisson Henning Christensenj Kim J. Christensen Lars Børresen Jørgen Vestergaard Jakob Jakobsen Knud Erik Pedersen Hanne Johansen Gert Larsen Flemming Madsen Hedehuset Arne Vilslev Per Kristensen Thorvald Christensen Flemming V. Olsen Claus Wolsing D 93 E 94 F 95 Klubbens Plads G MEDLEMSÆNDRINGER: INDMELDELSER UDMELDELSER Allan Killian Keld Nielsen Frank Madsen Bent Høgh Rasmussen Jørgen Jeppesen Mogens Krogh 15

16 BELLACENTERET RUNDT 34 Mariagersejlere gennemførte Bellacentret rundt på messen Showboat Stemningen var helt i top, da 34 morgenfriske medlemmer af Mariager Sejlklub lørdag d. 25. februar 2006 startede kl fra klubhuset med Sønderbæk Turistfart med kursen sat mod årets store bådudstilling Boatshow 2006 i København. om sommertogter m.v. i bussen, og Else og Per agerede hhv. stewardesse og steward i bedste servicerende stil med kaffe. the, rundstykker og en lille en til halsen! Messen var den hidtil største, og uanset der var 6 timer til rådighed i Bella Centret, inden busafgang retur mod Mariager, krævede det en god planlægning for at komme rundt i hallerne og se alle stande med både og udstyr af alverdens slags. Så det var en flok trætte sejlere, der efter en lang men spændende dag vendte hjem til klubhuset igen ved tiden. Netbaad.com (Egå Bådudstyr) havde sponseret 50 adgangsbilletter til Bellacentret svarende til antal sæder i bussen, men desværre måtte 16 bussæder altså stå tomme også selvom vi havde givet tilbud om deltagelse videre til de øvrige sejlklubber i Mariager fjord. Men vi, der deltog, fik en rigtig hyggelig fælles tur, hvor der blev drøftet alt fra forårsklargøring og bådpleje til kapsejlads og planer Det blev en dejlig dag, hvor der blev indkøbt mangt og meget bådtilbehør til den forestående sæson, og enkelte medlemmer kunne på hjemvejen da også fortælle om drømmene om (måske?) at anskaffe sig en af de spritnye både, der var med på udstillingen! 16

17 KAPSEJLADSUDVALGET Så er det sommer igen for en sejler, sådan slutter Mariager Sejlklubs vintersang. Hvor glæder vi os til, isen skal slippe sit tag og vi kan få gjort klar og komme på vandet og.nemlig ja: ud at sejle træningssejladser om onsdagen. I sidste sæson kom der nye til dejligt, vi håber, det gentager sig i år. Vi kan kun opfordre alle med sejl til at komme og være med. Vi starter onsdag, den 3. maj med skippermøde kl I foråret sejler vi efter bådenes TA mål og efter ferien sejler vi efter bådenes LYS-tal Efter hver sejlads er der hygge i klubhuset med varme pølser Sæsonen slutter med præmieoverrækkelse, fælles spisning og ikke mindst masser af hygge. De seneste to sæsoner er det ikke lykkedes at afvikle F-jorden Rundt, vi har derfor i år valgt ikke at invitere til denne sejlads, men på opfordring af de andre fjordklubber, har vi lovet at holde den 19. august fri, ifald der fra græsrødderne skulle opstå et ønske om at sejladsen afvikles. Alice og Johan 17

18 Havnefoged Søges i sejlersæsonen Da vores tidligere havnefoged uheldigvis er blevet ramt af sygdom, søges der en ny havnefoged til de kommende sæsoner i Mariager Sejlklub. Som havnefoged skaffer du plads til vores gæstesejlere. Du er den øverste myndighed på havneområdet og sørger for, at regler og bestemmelser bliver overholdt. Arbejdet vil efter individuel aftale bestå i servicering af vores sejlende gæster, opkrævning af havnepenge om morgenen samt aftenen. Hvis der er interesse for det, kan der også komme rengøring af vores badefaciliteter på tale. Introduktion i jobbet vil blive gennemført efter behov Aflønning efter aftale Mindre havnekontor til rådighed Perioden er 1 Maj 31 August Jobbet kan søges af alle, - folke/førtidspensionister, studerende, etc. Henvendelse til Peter Søndergård tlf

19 HVORNÅR VAR DET NU DET VAR? 19

20 20

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2012

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2012 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Marts 2012 Formand Jan Vinstrup Lynghøjvej 5 9500 Hobro 87969106 20450669 Næstformand John Møller Nis Petersensvej 4 9550 Mariager 96680036 Kasserer Jørn Præst

Læs mere

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011

MAS NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011 MAS NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2011 s Formand Jan Vinstrup Lynghøjvej 5 9500 Hobro 87969106 20450669 Næstformand John Møller Nis Petersensvej 4 9550 Mariager 96680036 Kasserer Jørn Præst

Læs mere

MAS - NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013

MAS - NYT. Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013 MAS - NYT Medlemsblad for Mariager Sejlklub Oktober 2013 FORMAND Jan Vinstrup Lynghøjvej 5 9500 Hobro 87969106 20450669 kjgrandcru@hotmail.com BESTYRELSEN NÆSTFORMAND Jan Weir Christiansen Kirkegade 5

Læs mere

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang Kender du en, der er vild med vand? se side 25 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d. 24.3.2010... 9

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere