FUNDSi\llÆS S. G'l - : AVISE FORHISTORIE AT BESTEM ,...-- "-...- Al: role SIG SMl: A2: R. FI : EKSTER...r: SKR[ITER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDSi\llÆS S. G'l - : AVISE FORHISTORIE AT BESTEM ,...-- "-...- Al: role SIG SMl: A2: R. FI : EKSTER...r: SKR[ITER"

Transkript

1 ( MAPPEA8 MOMENTER I REGNBUENS PRAKSISHISTORIE:, REGNBUESKRIFfER FOR KRITISKE PSYIJLbGER 20. OKTOBER APRIL 1994 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN SOLIDARlTETSHUSET TIL REGNBUEN VEDR NOGLER I DEC 93 PSYKOLOGI UD FRA ET MARXISTISK UDG/\''1GSPUNKT I 30. DEC 93 TUBORG-FONDEN DUF-FONDEN FONDE! PROGRAMMER UDEN ANSØGNINGSFRIST "OM SELVFORDØMMELSE SOM OPLEVET MODST/\,'ID" I ET EMP. PARADOKS SKEMA VED /\''/HOLDELSE I RETSGRUPPEN STØTTEERKLÆRING TIL DE KÆMPENDE I MEXICO I JAN 94 PAPIRER TIL ARBEJDSSEKRETARlATET VEDR JOBTRÆNINGSPLADSER I JAN 94 POSITIVT SVAR FRA ARBEJDSSEKRETARlATET I MARTS 94 TIL REGNBUEN -ET FARVELBREV I JAN 94 HEJ KALLE I BREV JAN 94 FRIGIV HASHEN I UBRUGT LÆSERBREV J/\''194 EKSKURSION I DEN RODE TRÅDS FORHOLD TIL TERRORISME I!NDPUT J/\,'1 94 KRITISKE OPLEVELSER FRA BERLIN I!NDPUT FEB KRIPSY-SE>\1INAR: SEMINAROPFORDRING I!NDPUT FEB KRIPSY-SEMINAR: LEJEKONTRAKT PÆDAGOGSEMiNARET I HILLEROD 20. KRlPSY-SEMINAR PROGRAM 20. KRIPSY-SEMINAR: "REFORMIERUNG UND GEWALT DERPSYCHOLOGIE" 20. KRIPSY-SEMINAR: PlRANHA: "STREIK UND VERALLGFMEINERTE HF." 20. KRIPSY-SEMINAR. "PIRANHA" - SONDERAUSGABE ALTER>'1ATIV PSYKOLOGISK RÅDGIVNING I INDPUT, ANNONCE JANUAR 94 "NATTEN ER VORES" I 8 MARTS 94 KVINDEDAG "ODE TIL PRESS" I INFORMATION l L MARTS 94 "ONDETS ROD" I KRONIK OM NATIONALISME VI ERLING BIOL, POL AGG 93 UDKAST TIL RGB-PRÆSENTATION I FOLDER I SOLIDARlTETSHUSET MARTS 94 ANSOGNINGER TIL CIKADEN OG BUMZEN I APRIL 94 - EJ BRUGT. K-ERE INFORMATION: "DE LEHMA."IN ske EKSPERIMENTER I APRIL 94 AFSLAG FRA INFORMATION KÆRE POLITIKEN: : "DE LEHMfu'lN'ske EKSPERIMENTER I MAJ 94.._--t'",==---=-= SVAR FRA POLITIKEN KÆRE REGNBUE-PERSONER: BREV FRA!NDirr INDPUT-TEKST VEDR DE AU DISPOSITION TIL'TEKST TIL TEKSTEN TIL BOGEN OM DE 18 MAJ 1994: MOD EUROPA U BIB I REGNBUEN: MAJ EI- E3 : FAGKRlTJK I OPGAVE 1978 DI : FAGPOLITIK (ragrm. p 1983 Sludenlcrhusel,_ Psykolog Foremngen, - Socialistisk Forum. Kritisk Psykologisk Foru div. org.) 1981 FORHISTORIE "-...- ) AT BESTEM Al: role SIG SMl: A2: R FUNDSi\llÆS S S T, H FI : EKSTER...r: SKR[ITER G'l - : AVISE SPRINGET: -It1- GI- : PRESS.

2 ' i ;,:r!j7i';:mi!at)}t',,:;,;i$!i0;ii'"'lii' ' i/'{t1!,ilif,1ii'ic,':'"i::,. l,.'.,.".,...: '..,, '.:.','.,.. :',.,',.'.. ','..,:.',.:....,.'.".:.,.,., :.1,.,.,.. "."','.. '.,..':',.:. ::,'.'.:....' ,'., '...:..:.....;,..,: ,,.',' ' :,:.'.... :...,...:... '.. :':,.. :. :,;,." li;' "7Jl6'Gf4';bf;k'j<' :;'E;'de';i;:)2;,: ::rj;ir:deel, "' I., AiIOD.: 'EU'110', Dl' UNIO':HEN :r ::;.{:J;::..::;::?:{;::/:i;ff};;ti.\' C<C,'.', iii majmad,enng: mooesen gangomniåneden tii'ooget Vii fy'., ff',1ji I'; i O I'. forskellige aktiviteter vi hverisæi!jar gang i,.:., " ',.,,. ". ', " ", " 'r, ' AutoKo: de sidte mandg i hver måned kj ,.',". '. ' ','. KAFA-X,l!Iådrd,gade 12., ' ', " ":"'\:",I,.:'_";:::::':"-:'::'\'";,'_';:":-"/" _,,',.',4, _.,t.',: Til daglig k"';' d; rime,'og unge fia' den mere '. Ir': Spn':iskevn*etløj,følgende steder:.:...'. '.,1::'.-.'sO...lidaritetu.. set,. Griff,enfeldlsgad 41, tlf: ,i: '\:::, Her bor,bl.a.. Rebel-Kbh, Regnbuen og By-Økploglsk, ""'.". " ",:.:. o:;;ellu;:'ede;$f"di7.. """ '... {, FORrT t rlvo'rgai'i t rrrt LIV ' 7as.i:t..x.:::(..Sg:ol;i9n;e t;, :::.,\1,. ". t t. ' '.'. t. Fascishsk Aktion og andre autonome. "., UngdOlnibul!ustiiatia,tlf: I,C,'...,' - I' - Baldersgade 22, Folkkøkken'f"edag 19.00, '.' - Autonomt Info, Elinegade 27, hver fredag mellem 15,00og'18,OO'.,I,.,',.. " ',,- '?.. B(E;R'ER:.itiAMP IGEN:!.' ;1..8.M" A'i,J."I(!'J.':.,,... :. I, "..J D..'. <,_:,.. _..,:.:.. '..,,'.' '''''i\ :åei;:: ;rll;;oe::f::;:j ) 'manifesiere, at Vi ikke' har givet op overfor Europa-' l Unionen og,mdre ai.idhteter..' :.,'...' '..' r Vi -vil 'på jorhånd affeje' enhver tvivl: 'vi. t N I ". ;." planlægger og opfo.d;er ikke U/'nogen forme for' V... '.... '.',;."...,.. "ktioner på Nørrebrp, Viønsker.ingen kon,/i'ontationer.. ;... I'.. " 1-;,i'a;ti;:/:æ;!E;=;t;::;,:;ft:P:it!r...,EM'... gd!est.ot1lvenijtsiger vi ogsi1:på!orhdnd: hvis,.i,:.. :..., D.. 'M.".1'0' 'I '...'.. politiet a':'griber;ijjbsvarevi oi :'..,.... l....'..,.'....'. ", ::1E;,::S:l:;r: "..' f th R. HAVNSTORV -KLlt61.Ø I IT_l[;;:,- ",-.r,..,.' O'N, ST sveiferbrot6rvku1b;o' :'%JEr{1;;rsy:, skfhijstqrykl.\?:qb l UNGDOMSHUSET'; ".",.:./,,,:.. ' '. " _0"," '. 1'\::. " '; :.,,'o '.'., ";," '-".-',, -,....,>. '.0., ",' '. ",.. "'i!.',,",

3 :'':: >'<.:',.:' "i'/' ':".';.;:i,,i',".\.. " ":':,;'"" Dnl 8."majb6lisererPoJiiil<ernes t0ta1ei!!iiiigel på respekt forbefojiåiirigens Iiteilipg og riske(;,;. ''''..'. ".Efter.eiNEJ til en europli'isk nicinden2, julli' '1992..'f9rtsatle p?litikeme'\ip!tvi:,ed )n <J.at. forfø.lge ".politistal.y -'" ;'.' >".' ',',,'I:,. " "i -,": ".";:',,,,", -;- <,"'i: -.",....:'....," l" " :,, '" '."'" o,: '... '. '-., ;, \ ' ' ". : '.','.',,-'. :':i ' "" '."..'! i:>;:"-,:.... '".. ;":':'-;< ' :,";. :): '.., '.::;':"..,.. "'.,G::.',. '...',.....'.,f:. '."(',,,, )C,.,:,,':.;J:.A.r. i. ;, >' :,.;}. 0': \::,., :'v" "'J:'<'''':r,'".:'/l'.:;>.:.: ',. '._.,.,'"'" ' -, (.'... :,")ngeriansvadigepolitikere haråbe'nbartviljen. elierinodet.tilfor alvor at Sætte en stopper for.. politikorpsets 'ijletoder. Det 'er'en fr1jgsilillltiori, s.om. flere garigehar fliet dele af Daprilarktil at ligne en.,.\ ',.' '.',.,.'. ><,y ',.', '. '. deres egne rriåfper ble'i"udskrevet:eri nyiifstertmmg,,,' 'De',;J8. i;,aie dforqgs6e ;'kedagjor ' ibeflkrljngenhyds1ei'forkert førsleg,m,g.;..' I;.. Jcari,jJe,kod politiets inag/og PQlitisk roiieisamnndet '.... :',Allden gang blev Europa-lJllioneri pak1<et mdl" ' ; ". ;., , ;Edingburi-iiJlaien;So'meflestepOlitikereQe irite! '..,... FOR OPRØR ihavde rriedogen'union' iilgør:,:j)nldte':>,... t " : S()ciallstiskeFøU\.ep'rii påstodend;lå:'a(et )'ja", ti,l. _,.:; Deta; etop""r,.' di"h'ndri:derafv)'ede Ullions '..,.. nlodscindrtfor e.sidenspæn:ede.nøebrogå'deog I. Edin:gbg' Yref."nej" iilui<in: De(Val: d.\ilge......'tændte bål i gaderne...'.,.,.'t, 'l' nienneskr;der'stølede jlli kun 8 af'yælgernecdn 1&,.'.'....' i 8,rna] 1993 v ikke førs!e'gangnørrebrogade.'. måjgik indjofepiu9n;\./\.;;',.'.:;i. ;i<:'..'. J..daMedd iaffinieriom oprør.! '1944 kjoi(je, nørreboerne' '"...,Men'13 'iriånedrsenere liomsandjletln.fte1!1. " Detdris1<e \'j" tiiedingburg betodat Den}:uropæi&ke..,oprør mod deri nazistiske besættelsesmagt; ogi 1980.,.' førte forsvaret af børnenes byggelegeplads til Bygger:,union cn,j:erd,tsoll1v '\cijllpetrædeoff)cilti krllit"..'opsianden.pg DanmarkhlUoplevet nlange flere oprør'; lnieddanmarksom filedlem! "::',.....'.,.'.. '.i Vi'; accepterer' aldrig i Eur'ojHJ-Unionens.. lige ha Slaget 'på Fælleden i 1871, Grøntlorvei,l918, '. Nakskov!931 og til nyere tid: havnearbejdem 1983,. ''-Ji"ellig'eIse:,...i nægtei:åi følge deres blutningerog Påske-konfliktenl98S og Ryesgade-{)pstJinden i u,ider(ægge i;cs'ij.ere5 po/itik. :...'. ': '",..'.. Trods'store forskelle, Så har aile disse oprør. meget til fælll;soprør er, når mange mennesker sammen reagerer p ydmygelser og urimeligheder, når man viser.at magthaverne er gået for vidt, at der er en grænse. befolkninger' >de(.hele vedrører. Et. system, storindustriens!obbyorgailisationer' defillitivt begraver -. problemer,. og at mange utilfredse mennesker ønsker at demokratie!. Et.;Symem; hvor ingen' almindelige ' det de gør oprør mod. Oprører rigtigt... centrale heslutllinger om samfundets udvikling. ',',... '.' '. ResUiti.te\ert Europa,der underlægges en. ',FOR'SELVORGANISERING.' r 'Den.Ei!iopæiske Union 'er et elitestyret og uigennsk.udiit.symeiri;hvor lukkede forsamliiiger af rnagtfuld\,korriiriis.ære,r beslutter hen over.hovedet på de. enit";;kerr enchal\c\' for 'medbestemm'ils\, i de. visiomløs.væksljioli,:'nle '. prægei".:' af, ';,:fun<!jmietitale.. problemer:' som, massearhejdsløshed og's9cial ridstodthed, politisk afmagt,. fremrriedhac!.. -og ; katastrofelignende miljmilstande.. Unions-Politikerne: påstår; atc!isse problemer vil løse sill.'. Selv hvis Vi fortsælterud af sainnie spor, bare iet hurtlgereiempo::mere væst, m,ere effe1<tivitei;mere '-entraliserlng;'na;';;ojlisering og ensretitinj( " ' ' " Nen: ri 5/dr;"dj og gåryore$egeveje; De kan proppe deresc!ni6nskrdtop!:'. 0;' hvor. Oprørsynliggør" sndets u1øs!e sociale og politiske gre noget ved det ogbåber påen anden udvikling end -'..',., kapitalistisk'samfund.er,men oprr. eneskaber ilckc'iangsigtede foranilringer. 'Deifor er den' røde tråd idet"at >Være.dutonom:. det selvorgalliserede liv, Seivorgalliririg og' autonorllivii. kortog godt sige; altage magtenoversit eget liv, istedet :, : for at overlade udviklingen til politikere og Pengenes ;. magt. At.væe' autonorner at have tillld til tgræsrodder ogfoel,ige'organisatiorier kaii'udvikle.visioner.og samarbejde, Som!>an )<a. en bt:drc fremtid med udgangspliitkt irriel!riekeriesegn\,drøriteog behov.: Vi. tror pli, ai det er muligt atbyggee(liv på rriere..,. "',. ':.' '..:'. " 'basisdemokfatl ;'og : indflydeisepåeiisarhejdeog MODPOlhIST:AT."'0 lokåiitlilj0,på socialt og globaltansvai og på respekt. IJ 18.. n;;;j\deå;bl;'il,rtennskerdt ned,af '.' rianu:\,oillkiing.:,,:, "';: :.; _",.'. politiipørrebro:.slpidalvefne,#.dertjoreløbige '''''';.'::i''ijro!g,,at d ii}'tier \Oganisee. sig og ;'.' kulmirtatlon'jit.en.iliiirigå):ig,opti'apllirig:af.p<llit\e!s "..'. fof ". gøre rriodstariiliiit gå i offensiven modde magtforboldog..".,wj;bit!ef}';ail:';, "::l::;;nu::s::pe:::::.yj::'=:! :'.. i",."mgweri!tt:jei,;!,#,;,(2&jdel.,' " -,*1l!igge1!l) 3(,Folkets Park jiå NQuet?io;' rydlling!u :: D3rirtiiU:k;1regeiIrigen,,::og:Qet.. :meste.!u.,pn,:\1 en. ;. ChriStiania; 'og.meget mere hvis vi vil, hvis vi tø(,tage, ak.!;6epn:rp.ofl!!j:iv4(i::!ii:i14)!!,n' '.... ;:{. 'c111mcenog ho1de sånimeri..::,:l.i,'.'. I.. ; ;':... '",.,... o,efu.:æ?g4e;'.ni,\'4.4ern;r,,;'17(1?,e.:. < \::':ii':'i,{,:. i.:.,... og flere af, dern,øjibg,fæn$lft,; udel\ser'i. " {.DeriniOdharskydenerneikkehaftenenetekonsel\vens,. '," '.-for>- polttlef som Qrg'anisåtion "e ler for Ut:Ut'LJente som.. " --l. ' :; ' ""'J' I, -,...,1' ' "'1 '. ".:;:;::'!t:..,.' :'J.'."."'>.'!"'I'("ii' '.1,. k,,'tia'.,'" '1":1'" ".,,' ',,' ".,.:,. ",;,,;,,: ;;\,:",;.'.;, ';"" ',, ':" ".:,1;.",..' \>''''',..'',.!ii:,i. (, ' -',.'." ',I "..)::."",' 'Mx..: : ",'.I.>'!.". r. '. > 4, r..'.. :.:II ':.,... ',.' ',i-'t',l'(,}."," {'I; '\'" ' \-,'_ 'c,-:-,.', d'ij,"; 'L :i"'!.';.'- ",,\,J,.," t,'l.'.i, L.",'-1.,--'." 'J',,.. I ;l,direktepttienneser'\"'i(;i\'j '( ",_,l ',',:,....,.L' \'J';' i,ol \ f <",:>;,1" :' 'ol L,',r, \." I" '/;''lil, ' ;';:\ lr!,<,':-c:,,!\t.:-f,n l'i<':,,; L;'h,Ir,. - '.. :,.,... "'A'. }j'...,;,. f ",1,",',0;1;, j,'j;.:fj.ay f,,'"_',- "l/.'jr"'j<,',.,,.,';", l;-',,"'" I, " ')',. \. ",I,. ",,I't'r"'"',',".t',,\<!.,;, \,,.,; ;,J, A. ',<'.1 "_... :J,:' '.";I'f..;t,,.1 "J\,,""'' (1 "<' - 1.,'o.. ':, ' -1,."".) '". "I"I '".. <,\'.',,(,,t '.." ""P1t,11',,'" ".. r<,j.':.,j.',1j,(/>,>;i'i 'l,',,'.,, Il'" '"+1. J '-".. Pl'" :.'lf1,( ' ;' "l lo","\,,f \,-,, r ".' r' I(..J,.. ;;"'l '",fir '1,',t'l\IJf ' ",,"'.{V-:if." ' '1)"{'" " t",', t t'",i.'.... \.;'...'",r,,,- et,,l. "l',!,..,\',li"'l" \I ',, i. 1' ;, """r:..;'..iit:!i'i-l.,'#,,"',;i. ' \11,"., \'\ '",.,1'".r"'k...I:'r rjl" ',i;:;.""'i..',\, 'i''l'..p'j"}t.jtcj" J',' 'l, ";{;,1]:;;;,:,.1' '?i;r;:i'".., ','''',.,",c, '; ;;.',,');:,;' 'b.,-",

4 REGNBUEN er en alternativ psykologisk rådgivning for mennesker i krise og nød. Vi er organiseret som et arbejdskollektiv af psykologer og psykologistuderende. Det teoretiske fundament er den Kritiske Psykologi, foregrebet af Karl Marx: i 1840-erne og i sine grundtræk udviklet på "Freie Universitiit" i Berlin i starten af l970-erne. Den Kritiske Psykologi er udviklet ud fra intentionen om en videnskab om mennesket som subjekt for sit eget liv gennem samarbejdet med andre om produktionen af de fælles livsfornødenheder. KRITISKE PSYKOLOGER OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGNBUEN. EN GAMMEL GYSER. I begyndelsen af 1970-erne kom det i Heidelberg i Tyskland til en voldsom konfrontation mellem en patientforening af progressive psykiatere og psykiatriske patienter på den ene side, og den borgerlige statsmagt på den anden side. Patientforeningen, der havde givet sig selv navnet "Socialistisk Patient Kollektiv" (SPK), og som lovformeligt havde til huse på en Universitetsklinik, blev tidligt om morgenen d. 2l.juli 1971 stormet af 300 svært bevæbnede betjente med hunde. SPK blev fordrevet fra deres lokaler, medens politiet beslaglagde behandlingsprotokoller og alt inventar, samtidig med at man arresterede et stort antal patienter. Det beslaglagte materiale er aldrig siden blevet frigivet, og ligeså har den borgerlige statsmagt siden gjort alt, hvad den kunne for at forhindre, at information om SPK kom frem i lyset. I 1976 stormede politiet således også forlaget Trikont, og beslaglagde hvad der var af materiale omhandlende SPK. Til hi"torien hører også, at SPK blev sat i forbindelse med skudepisoder mellem politi og ukendte bilister, hvor den eneste sammenhæng var, at Skudepisoderne havde fimdet sted i nærheden af en SPK-patients bopæl. Men dette var nok til, at SPK blev set som en integreret del af Rote Arme Fraktion, og derfor var at stemple som terroristisk Nogle samti dige avisoverskrifter lød således: "By-guerillagrup pe omkring SPK-Iægen dr. Huber", "Nervesyge studenter råber på omstyrtelse", "Med ord og vå ben: aggression som terapi", og "Kriminel for ening. Attentat planlagt"! I det efterfølgende "retsopgør" i blev flere patienter idømt fængselsstraffe på op til 3 år, medens en fremtrædende psykiater i SPK fik 4 1/2 års fængsel for "misbrug aflægelig autoritet". Hans "forbrydelse" var, at han som ansvarlig psykiater havde sagt fra over for, at al hans tid skulle gå med interne kollegarnøder, og at han havde involveret sig i det direkte arbejde med klienter, hvor han forsøgte at hjælpe til med en løsning af deres problemer ved at gå ind i en ligeværdig dialog. Derved havde han nemlig "via sin behandling politiseret, forført og kriminaliseret de af ham afhængige patienter efter et by-guerillagruppe- mønster". REGNBUEN var beliggende i Studen terhuset i Indre By, København, fra sin start i 1984 og indtil politistormen d.20.oktober Idag ligger Regnbu en på Nørrebro. NUTIDSHISTORIE, Historien om Socialistisk Patient Kollektiv i Tyskland er lærerig, også hvad angår danske forhold. Her knap 25 år efter gentog den samme historie sig i København: D. 20. oktober 1993 stormede over 100 svært bevæbnede betjente med hunde Studenterhuset, og alt materiale, herunder fortrolige k1ientpapirer, tilhørende de antj-raclstiske og socialistiske grupper - Rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende Mod Racisme blev ulovligt beslaglagt. Beslaglæggelsen blev foretaget af Lars-Erik Allin, der var Universitetets jurist og Universitetets kontaktperson til Politiets Efterretningstjenste (PET), og som senere også afslørede af have kontakter i Forsvarets Efterretningstjenste (FE). Grupperne blev samtidig udlagt som terrorister, og som kriminelle' autonome' elementer, der illegalt havde taget magten i Studenterhuset med det formål med våben at omstyrte samfundet. En overskrift i "avisen" Ekstra Bladet lød således: "Vi_ skyder med automatvåben". Og der var ikke den forbrydelse, som grupperne ikke havde begået: økonolnisk svig, opgivelse af falske navne, produktion af våben,

5 autonome socialister. Men eftersom borgerlige statsmagter - på tværs af landegrænser - har så travlt med denne art kriminalisering, må der også spørges til, hvad der gør sådanne "fremmedlegemer" som os farlige. Hvad er det for en hemmelighed, hvad er det for en viden, man er så bange for skal få tag i en stadig større gruppe af undertrykte og udbyttede mennesker i dagens samfund? Svaret synes at være: når der opstår en kontakt mellem faglige og politiske sammenhænge, hvor der arbejdes for udvidelse af demokratiet; når viden sættes i sammenhæng med handling med henblik på forandringer af de grundlæggende magtstrukturer; og når der gåes imod "magten tæt på kroppen" ved at sige Nej til den stærkes ret og Ja til kollektive sammenhænge, hvor mennesker sammen søger at gøre verden beboelig. KRITISK PSYKOLOGI. Det er et almindeligt kendt faktum, at psykologien som fag, profession og videnskabelig disciplin er i krise, og indtil nu altid har været det. Det udtryk ker sig på den måde, at der findes et hav af forskel lige og konkurrerende psykologiske skoler om samme psykologiske fænomener, og som alle kan bekræftige sig selv. Dette kaldes også for "psyko logiens videnskabelige vilkårlighed". Et sådant arbejde med psykologien set som en historisk videnskab blev påbegyndt på "Freie Universitet" i Berlin i starten af 1970-eme. Det foregik gennem anvendelsen af"den historiske metode" fra Marx. Og arbejdet er blevet fulgt op rundt omkring i verden. Herunder også i København. Det menneskesyn, der fremkommer, er mennesket som et samfundsmæssigt væsen, der ved at skabe sine egne livsbetingelser, samtidig skaber sin egen menneskelige natur. Det er endvidere muligt at vise, at menneskets psykiske processer - følelser, tanker, bevidsthed mv spontant virker i retningen af delagtighed i den fælles produktion af de samfundsmæssige livsfornødenheder, og hvor det er udelukkelse fra medindflydelse på relevante livsbetingelser, der er den dybeste grund til angst og til udviklingen af psykiske forstyrrelser. FREMFOR AT TÆNKE HISTO RISK INDENFOR PSYKOLOGIEN er det stadig god tone at efterplapre vores "civilisations" filosofiske grundlægger - Aristoteles - der i Antikken stadfæstede slaven som "talende redskab", og derved indstiftede ulighed som grundforhold mellem mennesker. PSYKOLOGIENS AKTUELLE VI DENSKABELIGHED: Sammenlignes psykologien og fx. fysikken med hensyn til videnskabelighed, så består den psy kologiske videnskab af flere og konkur rerende udgaver af tyngdelove. Så længe denne vilkårlighed hersker, bliver udbredelsen af, hvad der er anvendelig psykologi - og dermed også hvad der ikke er det - bestemt ud fra de givne personlige og magtmæssige muligheder for at sætte sin egen private opfattelse igennem. En overvindelse af "psykologiens videnskabelige vilkårlighed" er imidlertid mulig, når der tænkes historisk: hvordan er mennesket opstået ud af naturhistorien, og hvilke livsnødvendigheder har stået i centrum for den historiske proces, hvor både samfimdet og mennesket som naturligt samfundsmæssigt væsen opstår. RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGNBUEN. Rådgivningsgruppen Regnbuen er udsprunget af den fagkritiske tradition på psykologistudiet i København i starten af l980-eme, der aktivt beskæftigede sig med den Kritiske Psykologi. Man satte sig som mål at yde sit bidrag til en psykologi om det sanseligt virksomme menneske, som dette sammen med andre udvikler sine livsbetingelser, lever, og herigennem bidrager til skabelsen af de fælles livsfornødenheder. En sådan psykologi er kritisk i dobbelt forstand: Den er kritisk over for de betingelser, som kapitalismen tilbyder mennesket, idet disse ikke fremmer, men hæmmer livsmuligheder ved kun at stille menneske op overfor menneske i et konkurrenceforhold; Og den er kritisk overfor den traditionelle psykologi, der som et faktum sætter, at mennesket er udleveret til sit samfundsmæssige liv, med kapitalismen som menneskets højeste stade.

6 tro på, når vi så hvordan det etablerede system disrespekterede sine klienter. Desuden blev det sagt, at vi tog arbejde fra andre socialarbejdere og behandlere - hvad det også var svært at tro på, idet utroligt mange gik forgæves alle steder, eller i måneder stod på venteliste, for så senere - efter i en visitationsamtale at have krænget alt personligt ud - ofte at blive afvist med, at problemerne enten ikke var store nok eller at de var for komplicerede! I arbejdet med en psykologi om det sanseligt virksomme menneske - i stedet for kun at studere mennesket som objekt, som tingsliggjort - viste det sig også, at "psykologiens videnskabelige vilkårlighed" ikke var så vilkårlig endda. Al traditionel psykologi løb sammen på det punkt, at den omhandlede, hvordan mennesket kunne og skulle tilpasse sig til dets rammer, der endog blev opfattet som grundlæggende upåvirkelige. Og særligt tydeligt var dette indenfor området af psykologisk og psykiatrisk behandling af mennesker, der er havnet i en nødstedt situation. Undersøgelser viste også, at den traditionelle psykologi bestræbte sig på at tilpasse mennesket yderligere til de betingelser, som de i forvejen led under at være udleveret til. Den traditionelle psykologi viste sig endvidere at være både arbejderklasse- og kvindefjendsk. "Menneskets egen sanselighed eksisterer først for det som menneskdig sanselig hed i kraft afmedmennesket".. Karl Marx Man satte sig derfor for i praksis at udvikle et alternativ til den bestående orden. En gruppe studerende arbejdede i flere år på at etablere en psykologisk praksis, der reelt og solidarisk kunne støtte mennesker i krise og nød, og herigennem trænge angst og psykiske problemer tilbage. Dette projekt kom til at hedde Regnbuen. Men på trods af de velmenende intentioner, der lå heri, lød der mange protester. Som studerende skulle man ikke tro, at man kunne noget; og man ville helt sikkert gøre mere skade end gavn - hvad vi havde svært ved at REGNBUENS standpunkt ift psykolo gisk hjælp er, at den skal være gratis og et retskrav, således at den, der har be hov herfor, også bliver det tilbudt. Det te er generelt ikke tilfældet idag, men dette standpunkt bryder også med ka pitalismen, der kun investerer og be skæftiger sig med mennesket, når der er privat profit og nedkæmpelse af so cialt oprør mod udbytning i syne. Samtidig må hjælpen ydes gennem ud viklingen af faglige kollektiver og ikke via enkeltstående privatpraktiserende psykologer, der bare kan skalte og val te med deres psykologiske opfattelse efter forgodtbefindende. Fra starten af rådgivningsarbejdet har vi arbejdet med udviklingen af en videnskabelig' teori om terapi', dels for selv at kunne samle erfaringer op, dels for systematisk at kunne give vores erfaringer videre til andre i andre behandlingssammenhænge. Og just iilden stonnen j:i Studenterhuse;:t var vi n;' et så langt med vores teoretiske arbejde, at vi også kunne dokumentere, at vores arbejdsprincipper havde en værdi, der rakte ud over, hvad en borgerlig tilgang til overvindelsen af psykiske problemer og forstyrrelser kunne fremvise. Der ligger på dette område noget paradoksalt i, at vores dokumentation indeholdt den kritik af os selv, at der, hvor vi ikke havde været gode nok i det direkte rådgivningsarbejde, det var når vi var stødt på fascistiske logikker i brugernes eget livsrum, eventuelt mange år tilbage. Vi stod derfor overfor at gøre dette til genstand foi Tornyet teoretisk praksis: hvor havde vi været og hvor var vi stadig blinde, og hvad kunne vi gøre til

7 overvindelse af disse menneskefjendske logikker, når vi fremover måtte støde på dem? Men så var det, vi selv blev ramt heraf som gruppe - med den uoverskuelige overlevelseskamp, dette kræver. Da vi ikke ser det politiske som et valg, men som en konsekvens af at tage sit arbejde på ordet som genstand for faglig virksomhed, og fremme dets samfundsmæssige udvikling, står vi nu med, at vi ikke frit kan vælge, om vi vil tage denne overlevelseskamp kollektivt eller ej. Der er valgt for os - og vi har valgt at tage udfordringen op som et socialpsykologisk problem, omhandlende muligheder og betingelser for fagpolitisk anti-fascistisk arbejde. Vi vil søge at studere magten, som denne produceres i det små, hvor mennesker splittes og bliver hinandens fjender, for at forandre og fjerne magten i det globale. TERAPEUTISKE ARBEJDSPRINCIPPER. De principper som selve rådgivningsarbejdet fra sin start af har fungeret igennem kan koges ned til to: for det første at arbejde på brugerens præmisser, og for det andet at have total åbenhed omkring, hvad der styrer vores tilgang til det materiale, der fra vores side bringes ind i rådgivningssituationen. Vi går her ud fra, at man som berørt af krise og nød fundamentalt må gives mulighed for selv at være subjekt i sin egen rådgivningsproces, ellers kan man ikke bruge rådgivningen til at udvikle sit eget liv - og uden denne medbestemmelse, og det hermed forbundne kvalitative mod- og medspil, er rådgivning i bedste fald nytteløs, men uetisk, og i værste fald direkte undertrykkende. Disse arbejdsprincipper fra vores side står i direkte modstrid med nok 99% af al anden autoriseret behandling indenfor det psykologiske område. For her er det sådan, at personer med psykiske problemer anskues som havende disse af mangel på sygdomsindsigt - og behandlingen går så ud på at bibringe dem denne sygdomsindsigt, af hvis mangel de uerkendt lider, og som også er skyld i deres sociale problemer. Behandleren ved her bedst - og på den andens vegne! Et sådant behandlingsideal fra det etablerede systems side - et ideal omhandlende behandleren som "urørlig og autoritær" - kan da også kun bruges af personer i krise og nød i samme grad som de frivilligt og gennem tvang tilpasser sig behandlingens formål - et formål behandleren suverænt selv fastsætter. Det er da også vores klare opfattelse, at den udviklingsstøtte, som det trods alt er muligt at få indenfor det traditionelle behandlingssystem, den hviler på de behandlere, der aktivt bryder med behandleren som "urørlig og autoritær". Men gør behandleren dette - og gøres det åbent og solidarisk som psykiaterne i Socialistisk Patient Kollektiv gjorde det - så er det også, at behandleren lægges for had indenfor for egen faggruppe, og systemets lange repressive og beskidte fingre begynder nu at rode efter noget at marginalisere og udstøde een med. En sådan solidarisk omgang med sine klienter er med andre ord en farlig systemundergravende ting. SOM EN AFSLUTNING. Som arbejdskollektiv har vi altid skrevet så meget vi kunne om vores arbejde. At oparbejde viden og dokumentere er en del af projektet. Små notitser om vigtige erfaringer og store teoretiske artikler men kun sjældent er det også blevet optaget i aviser og fagblade. Og til dato er der ingen fagperson, der nogen sinde er gået ind i en kritisk granskning afvores terapeutiske arbejde, hvad vi er kede af for vi vil også kunne lære af kritik. Men sandheden er nok den, at etablerede sammenhænge har håbet, at vi ville afgå ved døden i det stille. Og det gør alternative projekter da også tit, og som regel senest når de når fem års alderen - med mindre de søger en tilpasning til dem, som de startede med kritisk at tage afstand fra. Men vi har overlevet - nu på 9.ende år - og nok først og fremmest på grund af vores organisationsprincip og den historiske indfaldsvinkel til arbejdet. Fra starten af er der blevet sagt Nej til magthierarkier og Ja til samarbejde på basis af indholdsmæssig afklaring og fælles berøringsflader. Og dette 'autonome' princip selvstyre, og på egne kræfter beroende arbejde - er også nødvendig, hvis det skal blive muligt at komme derhen, hvor de væsentlige træk i det, man arbejder med, kan få lov at træde frem og udvikle sig ud fra sig selv. Det er ikke muligt at tvinge udvikling igennem, men det muligt, at de principper, der bærer menneskeligt samvær, er principper, der fremmer selvbestemmelse, det sandt menneskelige i dets kollektive egenart - for selvbestemmelse er kun mulig som en kollektiv proces.

8 DE 'AUTONOME'. Dette forår kommer de 'Autonome' med en bog. Den er planlagt til at udkomme den 18. maj 1994, på årsdagen efter at politiet for første gang i fredstid skød vildt ind i en menneskemængde. Bogen fortæller om politikudvikling fra et autonomt standpunkt, om historien bag, om militans og om presse, ligesom 12 grupper indenfor miljøet præsenterer deres arbejdsfelt og virkemåde. I det følgende bringes Regnbuens indlæg. Og det bringes, fordi vi finder det vigtigt at få diskuteret, hvad det er for en psykologi, der idag er behov for, og under hvilke organisatoriske forhold en sådan psykologi bedst udvikles. Endelig også en opfordring til at købe og læse bogen i sin helhed, når den udkommer. Og til at blande sig i det politiske liv, også fra et fagligt standpunkt. Mange hilsener Regnbuen I Karsten, Anne, Kalle, Jesper, Birgitte, Jan, Søren

9 ind INDPUT, Foreningen af lærere og studerende ved ps; gislucliel. put Njalsgade 94, DK-2300 Kabermavn S. TIL Fax. 32 Q Giro april 1994 Kære Kalle og Jesper. Vi takker for Jeres indlæg til Indput. Vi vil meget gerne trykke det, men eftersom " har meget stof for tiden, tillader vi os eventuelt at udskyde det en uge eller to. Desuden vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi helst modtager indlæg på diskette. For det første fordi vi på den måde har mulighed for at sætte teksterne i et rimeligt homogent layout (som vi har ambitioner om at opnå). For det andet - og dette er ikke mindst relevant i forhold til Jeres ordrige fonnuleringer - fordi vi på den måde kan sætte det, således at det ikke fylder alt for mange sider i bladet, og dermed for meget i vores budget. Vi vil derfor bede Jer for fremtiden at indlevere indlæg på diskette, idet vi ikke regner med, at det vil være til besvær for Jer. Jeres diskette far 1 selvfølgelig igen efter deadline. l skal blot komme forbi efter den. Venlig hilsen /- I! /"/"," < '--- Indput ved Estrid Sørensen Kære Indput vi Estrid. Tak for svaret. Og vedlagt indlæg Der er vedlagt tre udgaver, alle på 1 - INDLED OG TEKST. Disse s par stavefejl. De kan næppe konve pga den første bredde ramme, De 2 - Så har jeg bixet med at få dem ændres i overhovedet - og den kan diverse linieskift pga.., at rammerne 3 - Og endelig TEKST2, hvor de "sprog", fordi vi har erstattet ramm udskrift. Alle tre udgaver er vedlagt. Perso

10 -.-. _.-- --_.. -._ _---, -" '-'".--_._ o --.- '0--- _._..... _,. f... (),J"4- :. "';:'i«& k}j,h... ;-," ":. -."'".h- r.dl ''''.,. ttii ".;,d.! "-I." &z ";'JU"-l) 'f-p, :'!J;',j. SKITSE TIL REGNBUEl'!IS KAPITEL I BOGPROIEKTET: furt.u 1/ I'.J-:.h.h,., VV\U-t-.ywg '9,,q,,".9... )- ',, 'vctv-1 tw,/l-i", Videnskab og p:iykologi: udgangspunktet for en kritik afsåvel samfund som psykologi -> praksis. -p) vfltk '-'l Kritik afden'borgerlige psykologi/samfundsvidenskab: kontrol fra ffiagtstandpunkt, ;,\ r1a.(.. )Mt. generaliserende naturalisering omkring den borgerlige normalitet, systemets tvang over den enkelte, der arbejder heri.!.,:...u.c(.\-\,. '-,::, Kritisk psykologi: Marxisme, fra ethvert jeg's standpunkt vs. magtens standpunkt, 'D menneskets samfundsmæssige natur. konkurrencesamfundet, opportunisme som foeform til (-\.l(,i.{., l rfj kj.lt '.1' psykisk lidelse, politisk: autonomi, kollektivitet, plural marxisme. Arbejde for ud...iliingen af en solidarisk videnskab såvej praktisk som teoretisk. Ikke ud fra '-V:L.cf'./ " ve,,;o&, 'J\ \ " målforestillinger på nogens vegne, men gennem solidariske processer. Forsøg på netværker W'aU,,: k omkring autonom studiepraksis., Studenterhuset... ':,\ C Problemstillinger i rådgivningsarbejdet: mystificering, personalisering, tilpasningsproblemer. y:'c<l \l i ',l [ rcv(-f.i' lt.-lt.ll et ;:;, Psykologiske problemer -> sociale problemstillinger. -> ej lappeskrædderi, men afdækning.:'j 3? af socialelsalnfundsmæssige betingelser for lidelse hhv. handleevnelmuligheder.,-; w.. Problemstillinger i rådgivningsarbejdet: institutionelt niveau. Begrænsninger for vores egen c:\ '1(.}\.-l.1.l-11A.-;..i4 ia.a,.u:.. Å..=.,..::>, indgåen, skranker: Psykologforeningen, studiet, fremtiden for os. r,' (.. ',',.-.. ;.!.- \ /rl.l.-ec. I -C:'j <"!'J.. ;: Problemstillinger om magt og frihed, fascisme (Mødt i Studenterhuset, men også som 'T, ' bredere udtryk, (eks, i (socialpolitik): privatisering af sygehusvæsen, biologisering af I..L. I C " " tlu''- " )[.L-\.-...-l.-tl:.. ' f '/l-l JS es:: V;, lidelse, tvangsarbejde, studieadfærdsreguiering).lukningcn afstudenterhuset. afsamfundet'. J l w'--... Det autonome miljø: på kanten, kritik 0& muligj.1eder. 1-f'-",r.).J)#.Pl< : jrt( i vk.-'\.j"h<-.,f.æ.i f't. [,t;'w; u vwi..._:.-l-!--ll-'-1 Autonomi: revolution og demokrati. 'Samfundsrnæssiggørelse t;; [)..c''''-'... tl.--,.t-.et.,. 'i I c Ct.I..IJ.,... Ll... tl..?... tl'"... C1..l,..y I...:...Jl c -z'.. \),.,!'låf,f; e-- rrlf 2b 0':", } rz ctj XI. "L0C v:..-!'-k{j., df.rv hl',fl-. Vt,h)<Lcc,,""'-\hiAL,(",.,.od. }e" i""""", i I,. t.,,{. t..\".,»_ c...{.. L;-U...! ul,..ø.:lj..vw:() CLJ "f'4(,... /'2 J, '*H\..1.,', ",J ""; Ih.,,;tlLhle l ;et&. II \ l! /"",r (""j (.,L.'jJ LL.MC-: '" rj:. uid-3' cj-t D<-""kb""'J e v; -; -: v"" t'., Va.L,'Jzilv.".",L>"[v>lLt-L'3L...:...o{,J:... cu) I ",j, 1M,cV"'..!'uU.l! ci.t", f _(NW)",»0'f1 ci-0h otl Jæ-wlL Mt..J-IVU.-. ija-wj )\, D,.J,trot0 :.>t.., l2<-w,,/p... ",JA,;'...-)c [I,-,}l-t..-"L. '. ') i'- il' '.k _ (tao e-t;.{,. - vthlj,;liæc,,1 ><'""'.....;...u..:l... I\J im.,-vj)tl<. I L.,&d: Ctt C\.l-lujcL< 7L.t" A.h.f(-I." );'H"'V"';'''h' " '&:'J'(}{J<..}Lc; I 'il..q;l1 tl.. LJ. Kontakt til andre grupper på niveauet af socialpolitiske løsningsforsøg.

11 28.april 1994 ii, ii ii " ii Kære Regnbue-personer. På sidste regnbue-møde rejste jeg problemet om, hvordan der kan arbejdes med de konflikter, der aktuelt er tilstede i gruppen og for vores praksis. Det blev så til en snak om, at på den ene side står konflikterne os i vejen overfor at udvikle en fælles praksis eller flere sammenhængende praksis' er for fremtiden, på den anden side kan konflikterne ikke løses uden udviklingen af nogle forestillinger om fremtiden, omhandlende hvor Regnbuen skal hen. Sm sådan står man derfor overfor en "lås". Og opgaven må være at bryde denne op. :1 Mit forslag hertil er, at vi diskuterer hver enkelts udkast til problembestemmelse. Dvs tager udgangspunkt i hvordan hver enkelt spontant eller formidlet lokaliserer problemer og konflik :1 ter i grupper, og hvor første skridt er at gruppen bruger sin energi på at tydeliggøre de enkelil tes problembestemmelser. Og det vil så først være efter en tydeliggørelse af de forskellige - og "!;!' eventuelt konfliktende - problembestemmelser, at der gås nærmere ind i en analyse og konfliktløsning de involverede personer imellem. Jeg vil godt selv lægge ud. Jeg har kopieret tre breve, som jeg har skrevet til Anne. Det første er skrevet sidste sommer, de andre to i marts i år. Det er breve, der også befinder sig i mappen for "Interne faglige noter". Jeg synes dog ikke, at hovedproblemet for Regnbuen er mig, min relation til Anne, eller omvendt Annes relation til mig eller Anne selv. Men der ligger en konflikt her i dette felt, som må finde en løsning. Og hvis ikke konflikten løses af os selv som personer, så løser konflikten såmænd sig selv - gennem yderligere personalisering og lateralisering (Holzkamps ord for splitting, og det kun at tænke sort/hvid eller ven/fjende). Jeg vil foreslå en diskussion af brevene - med udgangspunkt i at tydeliggøre mit standpunkt. Så må Anne i en senere og anden omgang skrive til og/eller mundtligt bruge gruppen til at få tydeliggjort sit standpunkt. Kalle

12 I.,tI'U...l l 1A.I!i.n Aktieselskabet Redaktionen Telefon Telex: Dagbladet Politiken Rådhuspladsen 37 Giro Telegramadresse: Politiken 1785 København V Reg. nr Telefax: Jan Ole Jørgensen Solidaritetshuset, Griffenfeltsgade 41, 2200 København N 10. maj 1994 Kære Jan Ole Jørgensen på grund af den store tilgang af stof til debatsiderne har jeg desværre ikke haft mulighed for at placere Deres artilcel, hvorfor jeg med beklagelse må returnere den. Med venlig hilsen _""<:::--.. Esben Odbjergjho DEBATREDAKTØR

13 Kære Politiken.. Vi synes i skal bringe nedenstående som arlikel i avisen. Som et apropos til den verserende debat om hash - hvor oplysning om stoffets reel/e virke og substans, ikke vægtespå en 'indholdsmæssig måde, og slet ikke fra et selvoplevet perspektiv. Og detle må med, skal vi lære at hnndtere det på en samfundsmæssig måde. Teksten er sidst offentliggjort i "Seculum Primum", Dansk Psykologisk Forlag 1987, s Jdange hilsener RatlgjYJJillgsg1'Jlppen Regnhuen Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade-ll 2200 kobenhavn N Tlf.' Vedlagt på diskette følgende: DOKUMENT OM PLANTEGIFTEN HASHIS. Mange har ikke prøvet at ryoe hash - selvom de fleste, der deltager i diskussionen nok har. Her er nogle tanker tb een, der 'ryger" for første a[lo. Det foregik i LeipLig i 1886, som en del afet psykologisk eksperiment. Et hah.1 ar elier - september 1886 grundlagde han Psykologisk Laboratorium på Københavns Universitet. AF ALFRED LEHI\'IANN, Rejsebrev fra 17. januar 1886, Leipzig. "Endnu et forsøg af højst ejendommelig art må jeg ikke glemme at omtale Hos amerikaneren, DrJames Me.Keen Cattell, hvis navn de kender fra studierne, sad vi en aften tre mand, en student Lange, finlænderen mag.neigliek. som arbejdede sammen med mig, og ende'ig jeg. CatteJl kom tit at omtale noie forsøg, som han havde ziort alene, nemlig over forskel1ige giftstoffers indflydelse pa bevidstheden, og særlig fremhævede han plantegiften Hasehiseh, som højst mærkelig i sine \irkninger. Det blv da aftalt, at vi tre, som ikke havde prøvet dette før, skulle komme til Cattell den meste aften og indtage en passende dosis; C. ville da forblive ædru og iagttage de objektive fænomener. Som sagt så gjort. Jeg havde imidlertid cgd lyst til at være iagttager, Dg spis.t derfor rigtig dygtig til aften, inden jeg gik hjemmefra. Dette skulle efter C s sigende gøre giftens virkninger langsorrunere og svagere, hvorfor han udtrykkelig havde frarådet at spise noget. Stoffet blev indtaget i form af piller, 9 stk pr mand, men med mit fortsæt tro, så Vidt muligt at være iagttager, eskamoterede jeg de 6 ned i vestelommen o spiste kun de tre. KJ. var da 6.30, og vi satte os derpå til at spille et i Amerika yndet Kortspil. som C. læne os. KJ. 8 erklærede de to andre, at nu var det dem umuligt at erindre en eneste smule af spillets re.gler; de havde glemt hven ord, der var sagt oem. Jeg var fuldstændig normal. C. Iod aem læse op af en bog; i begyndelsen lyklcedes det; om trent kl kunne de ikj{e mere kende bogstaverne. AJle disse læseforsøg foregik under en ustandselig latter, der naturligvis også smittede os ædru, men fra de to andres side var latteren rent sygelig. De erklæreae, at hvert ord, der blev sagt, ja egentlig ethvert sanseindtryk ligefrem tvang dem til at le. Kl. 9 kunne de ikke mere tale rent, de stammede og midt i en sætning slap tråden tillige begyndte de at delirere, talte om elektriske lys, farver på væggene, dyr, der løb om i stuen osv. Pulsen var normal, men stærk hjertebanken og det hvide ge; L sank hen i en fuldstændig ham, og et fof3øg på at få ham til livlig, men bevægede sig yderst Henad kj. 10 viste han stærke br faldt han i Søvn_ Ligetil dette øjeblik havde jeg fkl neoskrive alle iagttagelser og un som N. var faldet i søvn, blev de til lampen, men j det samme følle mio næsten ikke muligt at løfte d le den subjektive række af de fæn get. Da C. så mig stå stille på gu kom miså komiske, at jeg brast fandt hele verden grundkomisk S delig "vollstandige Ideenflueht". sige en sætning til ende, fordi ma Og når jeg stoppede op, forekom le tidssansen var i uorden. Jeg ku og talte i korte sætninger. men d syntes at tænke ganske klart. Og dette tidsrum kunne mit ene Jeg men det var for det fornuftige Jeg var dog langtfra ubehage1if1. Tilm jeg, så vånede jeg og havoe alle moment, ovor jeg var næsten ful ne øjne, som var rode som de an varede kun ganske kort, så faldt gange i løbet af2 timer. K andre sov, men kunne med mege respektive bopæle af C. Den næste dag havde vi ikke sp fornøjeligt lys, så vi lo af alting. træk uden at komme i seng. Dette forsøg anser jefor højst i heden h!js idioter og torskelj'!ie g meget hl alle, som ønsker at Ken Når stoffet ikke tages i for stor d lægernes sigende næsten grænsen turde efter min erfaring være tilst

14 , Dagbladet Informati Store K on 4 København K pg. C. Telex Telefon In{:m 14 I.AIS 126 ongensgade 40 o Telefax Postgiro (red.) (adm.) J,T CJ>A- f- 2»/y d!j 1- k,''v' / /'1 00.fff CAÆij (ll;f,j - /)' f chj2--j f '-( I/\./Jr- /J, j aj j/i I i' I =v f"'fa' u_r cfjøyl-i-- J C\. V--"

15 :\ IHfS/-I Kære Information. Vi synes i skal hringe nedenstående som ariikel; avisen Som et apropos til den verserende debat om hash - iwor oplysning om stoffets reelle virke og suhstans ikke vægtes på en ind holdsmæssig måde, og s/el ikke fra et selvople...et perspektiv. Og dette må med, JTVis vi skal lære at håndtere del på en swnjundsmæssig måde. Mange hilsener """"'. r..,d.. 1"..1)[ t,..,/,. Rådgivningsgruppen Regnbuen SolidarJletshuset, Griffell/eldsgade -Il 2200 københavn N TIf: v e/;l,hw il,)" ""OM" I v k4j.l r:dri -+"a-v r \ ">U;;>h<", P":-",,, O..,": f%'" r-..."'<j ';$', S.ll-U) \!I DOKUMENT OM PLANTEGIFTEN HASHIS. Mange har ikke prøvet at ryge hash - selvom de fleste, der deltager i diskussionen nok har Her er nogle tanker fra een, der 'ryger' for første gang. Det foregik i Leipzig i 1886, som en del af et psykologisk eksperiment. Et haj...1 år efter - september grundlagde han Psykologisk Laboratorium på Københavns Universitet. AF ALFRED LEHMANN, Rejsebrev fra 17. januar 1886, Leipzig. "Endnu et forsøg afhøjst ejendommelig art må jeg ikke glemme at omtale. Hos amerikaneren, Dr.James Mc.Keen Cattell, hvis navn de kender fra studierne, sad...i en aften tre mand, en student Lange, finlænderen mag.neigiiek, som arbejdede sarrunen med mig, og endelig jeg. Cattell kom til at omtale nogle forsøg, som han havde gjort ajene, nemlig over forskellige giftstoffers indflydelse på bevidstheden, og særlig fremhævede han plantegiften Haschisch, som højst mærkelig i sine virkninger. Det blev da aftajt, at vi tre, som ikke havde prøvet dette før. skulle komme til Cattell den næste aften og indtage en passende dosis; C. ville da forblive ædru og iagttage de objekjive fænomener. Som sagt så gjon. Jeg havde imidlertid også lyst til at være iagttag.;!" og spiste derfor rigtig dygtig til aften, inden jeg gik hjemmefra. Dette skulle efter C's igende gøre giftens virkninger langsommere og svagere, hvorfor ban udtrykkelig havde frarådet at spise noget. Stoffet blev indtaget i form afpiller, 9 stk pr mand, men med mit fortsæt tro, så vidt muligt at være iagttager, eskamoterede jeg de 6 ned i vestelommen og spiste kun de tre. Kl. var da 6.30, og vi satte os derpå til at spille et i Amerika yndet kortspil, som C. lærte os. Kl. 8 erklærede de to andre, at nu var det dem umuligt at erindre en eneste smule af spillets regler; de havde glemt hvert ord, der var sagt dem. Jeg var fuldstændig normaj. C. lod dem læse op af en bog; i begyndelsen lykkedes det; omtrent kl kunne de ikke mere kende bogstaverne. Alle disse læseforsøg foregik under en ustandselig latter, der naturligvis også smittede os ædill, men fra de to andres side var latteren rent sygelig. De erklærede, at hvert ord, der blev sagt, ja egentlig ethvert sanseindtryk ligefrem tvang dem til at le. Kl. 9 kunne de ikke mere tale rent, de stammede og midt i en sætning slap tråden; tillige begyndte de at delirere, talte om eleliriske lys, farver på væggene. dyr, der løb det hvide i øjnene var rosenrødt. døs, så at han ikke svarede på, h kring viste sig frugtesløs. N. var han havde blylodder på føddern uden nogen opkastning. Så faldt Ligetil dette øjeblik havde jeg fø alle iagttagelser og understøtte X S3Vll, blev der så underligt mørk følte jeg. hvorledes alt blodet løb fra jorden. l løbet af 2 timer ge hvis ydre virkninger jeg hidtil h "Føler de noget" og disse ord fo halv times tid, lo af alt, og fand farver og dyr og endelig "vollsta umuligt at sige en sætning til en ten. Og når jeg stoppede op, fo tidssansen var i uorden. Jeg kun korte sætninger. men det var al ganske klart. Og dertil kom i et ene Jeg høre, at det andet VT,oY umuligt at tage ordet fra det an den ikke kontinuerlig. I enkelte fornemmelser og så kom et gans ne føle min puls, undersøge mine havde følt Men det varede kun lede måske gange i løbet de andre sov, men kunne med m tive bopæle afc. Den næste dag havde vi ikke sp lys, så vi Io af alting. Men vi så seng. Dette forsag anser jeg for højst idioter og forskellige grupper af ønsker at kende noget til "Geist stor dosis, skal det ikke være f for, hvad et sundt menneske kan til at opleve alt"

16 KÆRE B;]i-!ZEN 5. april 1994 TIL CI7:ADEN. Jeg skriver til rådgivningssatl kan låne cafeen n højest dreje sig o vi skr_iver til j e:=-. fordi vi har et nrobl2m om olads i Solidaritetshuset til råcgivningssamtaler i- Regnbuen. -og vi vil drfor hør"" om det er muligt at 1.3.n8 et rum OPl)8 på f'rste sal hos jer. nogle timer om ugen. om dagen. Det vil allerhøjest d=eje sig om J gange 2 timer og nogen uge= slet ingell tid. Som situationen er Solidaritetshuset. time. om der er et stadigt mere. Og d blivløst nogt, til at bygge en dø vil gå nogen måne Som situationen ET nu. er der mere og mere pres på lok31erne i Solidaritetshuset. Og cet er uklart fra dag t{l daq. fra time til time. om der er et lokale ledigt. Og denne usikkerhed pesseros stadigt mere. Og darfor også dette brev til jer. Problemet vil blive løst nog&t. måskr helt, når vi i Regnbuen frskaffet penge til at bygge en crtil et møderum i Solidaritetshuset. men der vil gå nogen måneder hermed. Nu ved vi ikke, hvor meoet I kender tilos. Oa skal derfor nævne. at :ile;jnbuen er en alternativ psykologisk -rådgivning. der på frivilligt gru:i1dl3.g forestås "E\f psykologar oq psykologistuderende rpt er vi 71, samt at rådgivingecer gratis for brugere. Vi hr inqen indtgter. ud over den SU. bistand og A-kassO!. som de enkelte i Regnbuelever af_ Manqe hilsener Regnbuen I Kalle <1A-1/ cl- t)-{-1c:e Ui I (J c II ara1 9)/

17 DEN PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING "REGNBUEN" - OG GRUPPEN AF KR! t'. SKE PSYKOLOGER. Regnbuen er et fagpolitisk arbejdskollektiv af psykologistuderende/psykuloger, Ofif den 1985 har ydet gratis og anonym rådgivning. Vi er løbende involveret i ca. 15 'brugerfor1øb' - og har desværre ikke ressourcer til flere, hvorfor vi ofte ser os tvunget til at afvise henvendelser. Brugerforløb tager udgangspunkt i problemerne, som de ser ud fra brugerens standpunkt. h.::r fra forsøger bruger og rådgiver i fællesskab at udvikle en forståelse af problemet, c::r eflthån den giver brugeren mulighed for at handle sig ud af problemerne. Ud over de konkrete rådgivningsfor1øb mødes alle i Regnbuen en gang ugentligt til wprvlsi on', hvor vi diskuterer problemstillinger fra de enkelte brugerforløb. Supervisionen er ';.!'. fur brugeren af rådgivning. Herudover tager vi løbende forskellige psykologiske og politiske temaer op. Vi har valgt at arbejde, som vi gør, dels fordi vi ønsker at bidrage til ordentlige løsninger af de nød- og krisesituationer, som mennesker omkring os stilles i, dels for at videreudvikle en soli darisk psykologi - en psykologi, som ikke består af eksperters redskaber overfor klienter, men som er en viden, mennesker og kollektiver kan bruge til at udvikle og løse de problemer, 'de står over for. Vi arbejder på grundlag af den "kritiske psykologi", som er en marxistisk tilgang til psykologien. Centralt i denne tilgang til psykologien ligger, at psykisk lidelse ikke er noget, der kommer 'indefra', men tværtimod er resultatet af elendige livsbetingelser og 'Sociale pro cesser, der er gået galt. Derfor er det også en del af vores arbejde at udvikle en for,ståelse af, hvorledes sociale og samfundsmæssige processer kan skabe menneskelig lidelse - og at arbejde på at forandre og udvikle disse samfundsmæssige betingelser. Kort sagt: at sprængeprdtit::", status- og konkurresamfundet til fordel for et demokratisk og solidarisk samfund - kommunis men - hvor mennesker slår sig sammen for at gøre verden beboelig.. Vi var indtil politiets storm på Studenterhuset d.20.oktober 1993 del af Studenterhuset. Og den sag, der kom ud af dette, tager her i 1994 stadig mange af vores ressourcer. Hvilket med fører mindre til det direkte rådgivningsarbejde. Men ved henvendelse og mangel på rådgiv ningsressourcer er vi behjælpelig med at finde frem til andre støtteinstanser. Som rådgivningsgruppe har vi tavshedspligt, og kan kontaktes hver onsdag ki på tlf:

18 KRONIKEN I POLITIKEN I Tirsda.g 31. august 1993 Ondets rod AfERLING BJOL Nationalismen stikker dybt og har rødder larwt tilbage. llzke blotpå Balkan. Professor Erling Bjøl skriver om natiurwli:;mens virus, der kan være dødelig, hvis den ikke bekæmpi's. Huft {n'mdrager eryaringf?rfru mange besøg i det tidligere Jugoslavien og beklager, at Vesteuropa har taget sit hi..toriskeansvarfor let. sind er det i m..nncskenes sind forsvar kolog Otto Klineberg har sagt.' En DA KRIGE er opt3et l mennesken%,i Eller som den amerikanske sociajpsysind for fredi.'fi må DpbY!,.'1;'es, bl;d det j natiou re't5"bmrund, d.,r forene I le derfor være en hovedopgave [Dr I rinde/se og fæl'lols "vr iqc mod sipe Un.."eo" HtirtelsesdoknmenL Det skul., fælles vrangforestillinger om sin op-' FN'f; kulturorgani!'nlion ilt rense sin.. tit'n(' I;,t" frell\mllhnd og i hævnjy:;j" nel, "j ha oplevet de sid.tp tr(l1re Et af d.;;:;;r;;reprojekter b cv /ir, viser, at Unesco, mildt sa!,"t, ikke da ugsj W nuch..nan" Ol: H. CllrllIib har kun not kj","" npn opgave. det I1k under\lgl';sl.'af, hv\lnlan m'tinnerol' stillet. Indtil 1969 blev nationalismen {lp!'(lller hinanden, D" ",fdækkede nog holnt nede med h/ird hånd i østeuropa. le fundamentale strukturer i national l den kominun:sti.ske ideologi...u cl"r ismen. FUl herligdson >le ens gen et. VlErd,,,r, som,attes højere end den 'urpe.llj'b'lo og toru!,,! tor andre. nallonaje selvbestemmelse. lnterna. '. "'"-._. ---._.....,...-_.._._.. _!i(male "ar Rlle kommunisters fælles slagsang. r Vesteuropa!:Ilev ne.tionhlismen holcll i tømme af fælles frygt for supermagten i øst. FØRSTE GANG, jeg traf medlemmer <lftitos p;lrtisanbevælse,var i e'terhet Efter Italiens sammenhrud havde den kommunistiak leeede partisanhær fliet gurlt f<.lt1fæ"le især j dct etnisk blandede og geografisk util(engelige 80>lni.,,,. Der var både serher.., krooter, slovener, bosniske muslimer og endda..lbanere og italienere i Titos styrker. De bekæmpede både de kroatiske fasriter. nstasiierne, og de serbiake nationalister, cetnikkerne, der df!"uden slog-es indbyrdeli på det h'tusumste. Do jeg hes(lgte Jng06lavien lige efter krigen, VIlI" landet endnu præget ar eftervirkningerne efter den trekantede borsf"rkrig i krigen. Men du j"g vendte til!;jage i 1953, fik man indtryk ar, at en jugoslavisk nation V>lr opstiict under fem års ydertryk fra Stalin. Endnu to år efter, d..jeg kom till:!lnrlf't under KhhIsjtjovs og Bnlganins cunos "a-rejse til Bc,ogr..d Qnmistænksom hed over for Moskva jugoslaverne i kroppen Si gik der meillge Ar. I 1973 bl!!v jeg inviteret derned, Jugoslaverne h...de åbenbart af min deltagelse i el projek: ved del ll\lfske NubeJinstimt fejluhotl!,"t sluttet, at jeg kunne gllre noget Jor nt Tiw sknlle få fredsprisen. Gensynet med landet var chokerende. Relo;:imet havde ndvikle, sig til et autoritært ug urokkeligt pamjj('rvælde, hvori vet" rajler fru frihedskampen havde sat sig fcojt og brcdt på magten. lrlealisme vor blevet erstattet af kynisme, De havde mange sammen. Det kunne stadig deres ungdoms revolutidnære fn.sddisae demrgogpr!lom fraser, derlegitimerede deres magtmo Milosevic og F TIdj nopol, i mundloll, rne" bev..rclsdn..r på AlIp. ra!dslerne a rg deres egne privilegier i tankerne. under.!i1iden verdenskrig blev Det k.ommunistiske reg:ime korrup_ vet for fuld udblæsning me tion og magtmisbrug havde dybt kom ningsløs udnyttelse af fjern promitteret internaftona!jsmens ide. nøjagtig!lkrækpropllganda. M Knn sildan kan jeg forklare den natio undre sig OVer, jeg har i det najistj"b> lan.j!.tlsme, der har grebet gjort det, lit hadet til andre lundet efter kommnni$mens summen grupper har kunnet overl.,v", s hrud. års bestræbelser pa at slc.abe slavisk nation, uv.,r at de ung BADE DEN serbiske og den kn::atiske len ug ctnl)c.,ntr;",,,,,,,n smell",,[n hl'" hølclen nr>rskll ombll.t<,1dc sker, der ikke var født i 1 nation&1isme havde liere gange stuk overtaget de hddho!dninge7, ket hovedet opunder Tito og var blevet udviklet nnder anden verden håndfast dukket. Det gionle d.,res for nu myrder 1ø. pa hinanden. S kæmpere til martyrer. Frihedslængse vhld StOltenberg, der engllng j Eri natiotl belragter ikke auid andre 'lalionr med 3am"'c blil<, Som den wn '''g selu. Her U en 1laTl(uk opfalletbf: af dall9ke morine.o/dater omkring dr "bf/cl ----_.,-

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Udtalelser om Gaderummet vedrørende at få det skidt af behandlingen i Gaderummet, medicinstop, blive psykotisk og smadre sin lejlighed. PDF-udgave. Af Kalle

Læs mere

KAMPEN OM SUBJEKTET! - eller slavens subjekt. på en person, der bliver offer herfor. Denne person er vidnet.

KAMPEN OM SUBJEKTET! - eller slavens subjekt. på en person, der bliver offer herfor. Denne person er vidnet. KAMPEN OM SUBJEKTET! - eller slavens subjekt. Der var et plænernøde mellem mig, der ønskede en snak,' og så dig og din sammenhæng. I var tre ialt der deltog, hvor du sad i midten. Her hørte jeg din højre

Læs mere

Initiativgruppen Gaderummet

Initiativgruppen Gaderummet Initiativgruppen Gaderummet Arsberetning 1997 side 1 Følgepapir 1: Status og indhold i Gaderummet-Regnbuen. side 12 a _uakast til ansøgning til Socialdirektoratet. Københavns Kommune side 13 b _Brev til

Læs mere

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen Før kastede han med stole - om mere kærlighed i mindre kaos Side 4-5 ADHD-foreningens Rejsehold med ADHD-bussen Side 8-11 Svært barn har mange navne - ADHD i et historisk

Læs mere

Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen

Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen INDLEDNING.... 3 METODE... 4 HISTORIK OG PARADIGMESKIFT... 5 AFGRÆNSNING OG BEGREBSAFKLARING... 7 PROBLEMFELTER...

Læs mere

GADERUMMETS TILSYN, TILSYNSRAPPORT AF 8.NOVEMBER.2006, OMHANDLENDE TILSYN 2.JUNI 2006 OG 15.AUGUST 2006.

GADERUMMETS TILSYN, TILSYNSRAPPORT AF 8.NOVEMBER.2006, OMHANDLENDE TILSYN 2.JUNI 2006 OG 15.AUGUST 2006. GADERUMMETS TILSYN, TILSYNSRAPPORT AF 8.NOVEMBER.2006, OMHANDLENDE TILSYN 2.JUNI 2006 OG 15.AUGUST 2006. Tilsynet for Københavns Kommune har sendt deres tilsynsrapport om Gaderummet til kommentering. Jeg

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

GI - BRUGEROPSUM / SUP BR. RGB APRIL 91 BREV FRA OG TIL P, 3 STK - NY ROD I RGB / RGB OKT 91. I n 1 DIGTE TIL U / SUP.

GI - BRUGEROPSUM / SUP BR. RGB APRIL 91 BREV FRA OG TIL P, 3 STK - NY ROD I RGB / RGB OKT 91. I n 1 DIGTE TIL U / SUP. m FAGUGE NOTER FORL0BSBESTEBHEISE VEDR. D / REF BR. RGB JAN 86 UDTXUISE VEDR. KOLLEGIEPUU>C / BR. RGB MARTS 87 AT ARBEJDE LIVSHISTORISK / SUP GR. OKT 86 SELVTILUDSGRUPPEN I RGB - HEJ INGE / REP BR. RGB

Læs mere

pete~~c{}gt BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997

pete~~c{}gt BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997 BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997 Vedlagt kopi af brev til Gaderummet. M~q[enlig hilsen B V~NYELSESSELSKABET pete~~c{}gt

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere

LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER. Demostration. Høring. Ekstern LAP pris!

LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER. Demostration. Høring. Ekstern LAP pris! Demostration Høring Ekstern LAP pris! LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER SOMMER 2012 NR.2 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Leder 03 Havearbejde og depression

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller..

Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller.. Kvalitativ forskningsmetode, hold 3, onsdag, v. Liv Os Stiilan Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller.. afleveret d. 04.12.02. på Københavns Universitet, Amager af studerende:

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Torben Christiansen Svend Erik Sørensen Herluf Maribo Psykiatrisk hjemmestøtte Psykiatrisk

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

LMSNYT NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD

LMSNYT NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE JULI 2008 / NR. 25 / 8. ÅRGANG I SØGELYSET Vi er nu et stykke inde i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Søren Ventegodt. Livskvalitet. at erobre livets mening og blive rask igen. Forskningscentrets Forlag

Søren Ventegodt. Livskvalitet. at erobre livets mening og blive rask igen. Forskningscentrets Forlag Livskvalitet Søren Ventegodt Livskvalitet at erobre livets mening og blive rask igen Forskningscentrets Forlag LIVSKVALITET AT EROBRE LIVETS MENING OG BLIVE RASK IGEN 1. udgave, 1. oplag 1995 Søren Ventegodt

Læs mere

Verdensborger i Danmark

Verdensborger i Danmark Verdensborger i Danmark et projekt om unge efterskoleelevers forestillinger om demokrati Center for Ungdomsforskning 2002 Forord Uden de store drømme mister vi evnen til at nytænke virkeligheden. Med disse

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere