Oppun1pning af grundvand firedobles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oppun1pning af grundvand firedobles"

Transkript

1 7.maj årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren Comet ansøgte i sidste uge Mijøkontroen i Københavns kommune om tiadese ti en firedobing af den mængde grundvand, som seskabet pumper op for at tørhode udgravningerne ved Artierivej. For kun en måned siden måtte Mijøkontroen øge den tiadte oppumpning fra 30 ti 50 m3/time, fordi der strømmede mere vand ti udgravningen end forventet. Grundejerforeningen Isands Brygge havde netop dokumenteret, at fundamenterne under bygningerne på Bryggen er angt mere sårbare overfor ændringer i grundvandsniveauet end antaget af Comet, så Mijøkontroen skærpede samtidig kravene ti Comet om at registrere bygningernes tistand og ændringer i grundvandsniveauet. Men nu har Comet ansøgt om tiadese ti oppumpning af intet mindre end 200 m3/time. Den hidtidige tiadese omhander nemig kun udgravningen nord for Njasgade, og nu ska man i gang med at grave syd for Njasgade, hvor Isands Brygges station ska anægges. Derfor ønsker seeg Statskontroeret økoogisk ØKOLOGISK SAGTER V/ AJao Bo Anage!brogade København S Teefon O 23 Mobi skabet den gædende tiadese erstattet af en samet tiadese for begge områder. For at forebygge en drastisk grundvandssænkning vi seskabet imidertid nu etabere en såkadt vandmur: I samme takt som vandet pumpes væk i den ene side af udgravningen, erstattes det med havnevand, som infitreres i grundvandsmagasinet på den anden side af udgravningen. VIkår afvises Med denne metode vi pumpningen iføge Comet set ikke påvirke grundvandsniveauet vest for Artierivej. Derfor afviser seskabet nu het at opfyde de krav, som Mijøkontroen stiede i sidste måned. Comet skue såedes inden 7 dage indsende et kort over udbredesen af grundvandssænkningen. Da det ikke skete, indskærpede Mijøkontroen, at kravet skue overhodes. Ikke desto mindre hedder det nu i den nye ansøgning: "Kort over den forventede grundvandssænkningstragt er ikke reevant, eftersom infitreringssystemet vi udigne grundvandssænkninger". Tisvarende skue Comet inden 14 dage have kortagt ae bygninger, som kunne bive berørt af grundvandssænkning, og registreret deres tistand. Seskabets kommentar herti er, "at bygningsregistreringen ikke har samme reevans, som hvis der ikke bev foretaget infitrering afvand". Faktisk hedder det om hee den gædende tiadese: "Deres brev af 8. apri 1998 med indehodende tiadese på basis af Comets daværende strategi må derfor betragtes som irreevant". Et spi om ansvar Samtidig med Gomets afvisning af kravet om bygningsregistrering, har Ørestadsseskabet, som Comet arbejder for, paradoksat nok tibudt Grundejerforeningen Isands Brygge at samarbejde om en mere vidtgående bygningsregistrering end den, Mijøkontroen kræver af Comet - og timed betae udgifterne (se artiken side 3). Men ser man på risikoen for ansvarspådragese, er Storkonfikten på arbejdsmarkedet har også ramt arbejdet med boring og udgravning ti minimetroen. Samtige Comets mere end 400 arbejdere har nedagt arbejdet under konfikten. Imens hoder funktionærer gang i de pumper, der ska hode udgravninger og maskiner fri for indtrængende grundvand. paradokset måske ikke så stort endda: Såænge tiadesen ti oppumpning er betinget af, at Comet registrerer bygningernes tistand og øbende overvåger risikoen for skader, har seskabet et kart retsigt ansvar for de skader, som eventuet aigeve opstår. Ved et friviigt samarbejde med bygningernes ejere vi man derimod - afhængigt af de nærmere aftaer - kunne frasige sig skadesansvaret med henvisning ti, at ejerne har været indforstået. Mijøkontroen har endnu ikke haft muighed for at tage stiing ti den nye ansøgning fra Comet. Kontorchef Jan Huus Vestergaard siger dog ti Bryggebadet, at sagen nu har antaget en sådan karakter, at den ska foreægges poitikerne i kommunens mijøudvag, før der kan træffes en afgørese. max LÆSS/DE3 Indbrudsforsøg i sikbutik For anden gang på tre måneder bev Bryggens Konfekture udsat for overfad. Denne gang sap gerningsmændende dog ikke afsted med byttet. SIDE2 KimLarsen Danmarks mest popuære kunstner gennem tiden, Kim Larsen, drager nu på en ie forårsturne med orkestret Kim Larsen & Kjukken. Miniturneen starter i Gime 19. maj, og forsaget er i fud gang. SIDE4 Amsterdam og Bryggen 28. maj ska Bryggens borgere tage stiing ti Amsterdamtraktaten. Vi giver en introduktion ti dette svære vag og opfordrer æserne ti at komme med deres besyv. SIDE60G 7 Kordegn fyder 50 Bryggens kordegn, Christian Lind biver 50 år tirsdag den 12. maj SIDE9 Leifsgade 9 Tf Om storkonfikten stadig raser mens dette æses, tør vi ikke spå om. Men gadebiedet i bydeen var i sidste uge præget af den største arbejdskonfikt i 13 år. Såedes også på SAS-hoteet ved Artierivej. Gastronomer, opvaskere, rengøringspersonae, tjenere... I det hee taget medemmer af Restaurations- og Bryggeriforbundet på SAS-hoteet har sat deres aftryk på konfiktugen. Fra tidig morgen ti sen aften har medemmerne bokeret indgangene og opfordret everandørerne om at vise deres respekt for den ovige konfikt og undade at evere varer ti det konfiktramte hote. Bokaden bev iværksat efter at de ansatte bev ockoutet og har gennem hee ugen forøbet fredeig og særdees udramatisk. tkj Den opmærksomme æser har forhåbentig set at det er skoekasserne der står for udformningen afbørnesiderne. I dette nummer er det 3.v der står for øjerne. SIDE 11 Femøresæson i gang Masser af heavy-meta ved Amager Strand SIDE 12

2 BRYGGEBLADET Røveriforsøg mod sikbutikken- igen 7. maj 1998 Næste nummer udkommer 20. maj Deadine for indæg: fredag før udgivesesdagen. Kommende udgiveser: torsdag d. 4/6, 18/6 Torsdag den 30. apri ved 21-tiden kom tre unge mænd ind i Bryggens Konfekture i Egisgade. Butikken var fud af kunder, men da det fornemmedes at. noget var under optræk, bev poitiet aarmeret. De tre mænd forod butikken, men da poitiet ankom, befandt de sig ige i nærheden, og ved siden af dem å en pisto. Poitiet anhodt de tre unge, der er meem år. Under afhøringen erkendte to af dem, at Bryggens Konfekture var tænkt som må for et røveriforsøg, og at de begge var med ved det fudbyrdede væbnede røveri mod samme butik den 22 februar i år. Under ransagning af de tre unges hjem - de bor ae i København - fandt poitiet knive, attrappistoer, gas- og peberspray Den 16 årige detager i røveriforsøget erkendte også et væbnet Røveri i Vaby, hvor en 17 årig ekspedient bev truet med en pisto ti at udevere dagens omsætning. De tre anhodte bev.maj fremstiet i grundovsforhør i dommervagten og efterføgende varetægtsfængset i 27 dage. Poitiet betragter sagen som særdees avorig. - Her er ikke tae om drengestreger. De unge har for ængst overskredet grænsen for, hvad man kan se igennem fingre med. Ekspedienten i Bryggens Konfekture er stadig meget rystet. Pigen er 18 år, og hun var også på arbejde under røveriet i februar, siger Kaj Jensen Paner om udbygning af og omkring Sojakagegrunden :--u haster det meget med 1t få bygget en ny skoe på Isands Brygge, især efter 1t jeg overhørte overbortmester Jens Kramer Mikcesen fremkomme med en 1dtaese på SIH & SIKs ejegertmøde ørdag den 8. apri 1998 "... at det nu ;er ud ti at panerne med 1d- og ombygningen på Sojakagegrunden er fadet på pads". Der vi bive opført boiger på seve Sojakagegrunden, og der satses på at sioerne ud mod havnen ska omdannes ti penthouseejigheder i sti med sioen på Vesterbro. ydermere ska der bygges uksus-ejigheder ud i seve havnebassinet, at sammen noget som har været skitseret i fere dagbade. Med denne fremtidssatsning må vi nok indse, at befokningstaet her på Bryggen vi bive meget forøget med den større søgning ti skoer, fritidsordninger, børnehaver samt andre nærfaciiteter ti føge Vigiver dig kar besked... Ligt' nu handes der boigt'r som adrig før. boigpnsernr er steget støt de senere år - ogs prisen på dit hus eer ejighed. Hos Reagruppen udarocjdcr d gerne et grati VurdrringsBc, is med sag for øje. Det giver dig markedets mest reaistike sagpris og dit kontantt' overskud ved sag. Derfor kan jeg som sociademokrat på Bryggen ikke gå med ti, at man i medierne for tiden kan æse om, hvordan der agiteres for at der ska og kun ska bygges en ny skoe het ude på Homen, endda meget angt væk fra Bryggen. Bryggeboerne er ti dags dato bevet spist af med den ene appeøsning efter den anden, især når det gæder en bedre skoe på stedet. J eg kunne også nævne at jeg brænder for at der biver bygget sportsfaciiteter og svømmeha her på Bryggen, og hvorfor ikke... Bryggen er trods at en byde i udviking... eer hvad? Jeg henstier herfor ti kommunen, og råber samtidig jer Bryggeboer op så i er opmærksomme på og føger med i - om poitikkerne nu også tænker på Bryggen med det resutat ti føge, at der også kan bive bygget en het ny og større skoe på Bryggen som vi gøre at børnene kan færdiggøre deres skoegang på en og samme skoe, og at man i stedet gør brug af den game skoe ti fritidskub og børnehavekasse, seve gymnastiksaen vi kunne benyttes som en ænge eftertragtet sports- og mødeha for de omkringboende. Hvis vi i fæesskab kan enes om at hjæpe hinanden begge sider i kredsen på Christianshavn som her på Bryggen er meget nået, og jeg er sikker på at vi i fæesskab kan få etaberet så mange gode kræfter, at vi sammen kan få et rigtig godt resutat ud af siddet. Rudi Sommerund Isands Brygge 23, 2. th. O. (XX) kroner ti din fornøjese Få gratis og uforpigtende din boig vurderet inden den 31. maj 1998 og detag automatisk i odtrækningen om s ga\'ckort a kroner. Lodtrækningen finct'r St<'d den.. juni 199R Vinderne får naturigvis direkte x-sked KORSMAN N Statsautoriserede ejendomsmægere MOE H. C. Ander ens Bouevard I Gade sodater fra Baonparken på sejtur ca. ued Leifsgade. (ca. 1900) Opfydning af Bryggen De ædste bygninger på Bryggen er Baonparken, som bev bygget Omkring bev areaet fra Artierivej og ti Langebro fydt op med jord fra forskeige steder fra Sjæand. Det bev ti en 975 m ang kaj fra broen og i 1905 bev de første b e bo e Is e s ej end om m e bygget ned mod havnen. Oprindeig skue der ikke bygges beboesesejendomme ved havnen. Man havde tænkt sig en godsbanegård og industribygninger, men Christianshavns Opagspadser, som bev dannet 1902, havde aerede panagt at bygge beboesesejendomme på den nyig opfydte store grund. I øbet af bev der bygget 200 boiger i de tre store bygninger Langebrohus, Isandsborg, Haradsborg og Saga A, som å på hjørnet af Artierivej/Njasgade. Husk, huis I har rwget materiae om Isands Brygge, så som bieder, fim, postkort, husejekontrakter, regninger, rekamer - ALT fra Bryggen har interesse - så uenigst kentakt Inger Christmas: eer Sussie Paddison, Lokahistorisk Forening, Srwrresgade 3, tf

3 7. maj 1998 BRYGGEBLADET Husejere og Ørestadsseskab i diaog Grun dejerforeningen dog forbehoden over for et egentigt samarbejde om de videre undersøgeser af sammenhængen meem grundvand og bygningsskader Enighed og atter enighed, står der i referatet. Parterne kom tisyneadende hinanden et stort skridt nærmere, da bestyresen for Grundejerforeningen Isands Brygge sammen med sin advokat og sine teknikere for to uger siden mødtes med repræsentanter for Ørestadsseskabet og seskabets teknikere for at drøfte sammenhængen meem oppumpningen af grundvand på metrobyggepadsen og muige skader på Bryggens ejendomme. Der var såedes enighed om - at grundejerforeningens undersøgeser af jordag og fundering udgør en korrektion af de hidtidige opysninger herom, og at de er af væsentig betydning for vurdering af risikoen for bygningsskader i området, - at etabere et samarbejde, som indebærer, at grundejerforeningens teknikere får fud indsigt og øbende informationer fra Ørestadsseskabet om forhod vedrørende oppumpning og anægsarbejder, der har betydning for vurdering af risikoen, - at Ørestadsseskabets teknikere efter samråd med grundejerforeningens teknikere udarbejdere en pan for bygningsregistrering, - at der tiretteægges faste periodiske møder meem parterne, først og fremmest på teknikerpan, - at Ørestadsseskabet betaer for den registrering, som kræves efter ovgivningen eer af myndighederne, eer som i øvrigt anses for nødvendig, herunder den registrering som grundejerforeningens teknikere aerede har udført, samt - at Ørestadsseskabets teknikere ophører med at titage sig adgang ti grundejerforeningens pejeboringer uden at spørge om ov først. Kode fødder Siden mødet bar grundejerforeningen imidertid trukket føehornene idt ti sig. Man er ikke interesseret i at indgå kompromisser for samarbejdets skyd, og efter hvad Bryggebadet erfarer har man derfor tidigere på ugen bedt Ørestadsseskabet om en præcis tikendegivese af, hvike undersøgeser seskabet vi medvirke ti. Endvidere ønsker foreningen en uvidig kontro af undersøgeserne. Og endeig ønsker man en kar tikendegivese fra Ørestadsseskabet af, at seskabet betae; for udbedring af bygningsskader, der opstår som føge af grundvandssænkning eer anægsarbejdet i øvrigt. max Læs også artiken herunder og forsideartiken! Baggrund: Grundvand og fundamenter Mijøkontroen i Københavns kommune gav i 1997 entreprenørseskabet Comet, som anægger Københavns kommende metrobane for Ørestadsseskabet, tiadese ti at pumpe grundvand væk for at tørhode udgravningen ved Artierivej nord for Njasgade. Der er to grundvandsreservoirer - et i de øvre jordag, kadet det sekundære magasin, og et i de dybereiggende kakag, kadet det primære magasin. En betonvæg rundt om udgravningen forhindrer tistrømning fra det sekundære magasin, men i det primære magasin er det nødvendigt at pumpe vand væk for at forhindre oversvømmese. På grund af hydrauisk forbindese meem de to magasiner medfører pumpningen, at grundvandsniveauet i det sekundære magasin sænkes. Sænkningen er tragtformet - dvs. størst ige ved udgravningen og aftagende, jo ængere væk fra udgravningen man kommer. Spørgsmået er, hvor meget grundvandet sænkes under Bryggens ejendomme, og hvike konsekvenser det kan have. En af betingeserne for tiadesen ti oppumpning var derfor, at Comet - udover øbende at hode øje med grundvandssænkningen - på forhånd skue registrere de bygninger, der kunne bive påvirket, og undersøge deres funderingsforhod. Comet foretog imidertid ikke egentige undersøgeser, men antog bot, at Bryggens bygninger var soidt funderet, og meddete, at der i øvrigt ikke vie ske nogen væsentig sænkning af grundvandet. Bryggen bev i sin tid anagt på inddæmmet havbund og strand, hvorpå der bev fydt bandet materiae i et ag på op ti et par meter. Nye undersøgeser bestit af Grundejerforeningen Isands Brygge viser nu, at bygningernes fundamenter i de feste tifæde ikke er ført ned ti de bæredygtige ag, men hvier direkte på opfydningsmateriaet. Normat står grundvandet højt i området. Da opfydningsmateriaet devis er organisk, vi det sætte sig (synke sammen), hvis grundvandet pudseigt sænkes udover de normae sæsonvariationer. Iføge de nye undersøgeser vi en oppumpning af det hidtidige omfang og af den varighed, som Comet forventer (frem ti udgangen af 1999), medføre revner i bygningernes fundamenter og bærende vægge. Som det fremgår af forsideartiken, har Comet i forbindese med en ansøgning om tiadese ti også at pumpe grundvand syd for Njasgade - og herved firedobe oppumpningen - nu annonceret, at man vi bruge en ny metode, som angiveigt het vi forhindre sænkninger i det sekundære magasin. Metoden går ud på at infitrere havnevand i det primære magasin på den ene side af udgravningen i samme takt som grundvandet pumpes ud på den anden side. Ti gengæd afviser Comet af denne årsag at opfyde det stiede vikår om kortægning af truede bygninger, fordi man med denne metode betragter vikåret som irreevant. Om Comet også denne gang opnår Københavns kommunes - Ørestadsseskabets hovedaktionærs - bå stempe ti at kø på, vi de kommende uger vise. Om Bryggens bygninger tager skade, vi de kommende år vise. Læs forsideartiken og artiken herouer Bryggens Børneateier har nwdtaget kroner af Dansk Ungtroms Fæesråd. De kroner bruges ti et gøgerprojekt som indgår i Københ avns Sommerunderhodning for Børn. Resten bruges ti et okat KLONK-projekt. Anæg af veje ved Ørestad Station i gang Ørestadsseskabet har netop skrevet kontrakt på to anæg i Ørestaden. Det drejer sig for det første om Kanavejsbroen, som gør det muigt at genskabe Kanavejens stiforbindese over Øresundsforbindesens motorvej og jernbane. Jørgen Bad t NS har vundet entreprisen på bygning af den cirka 100 meter ange bro. Kontrakten er på ca. 12 mio. kroner. For det andet bar Ørestadsseskabet skrevet kontrakt med Per AarsJeff AIS om etabering af en 2- sporet adgangsvej ti kontro- og vedigehodesescenteret for Metroen. Entreprisen indehoder desuden en regnvandspumpestation, som ska Øresta d. Kontrakten er på sikre afvanding af veje og ca. 16 mio. kr. og omfatter padser i den sydige de af også etabering af en forpads med adgangsveje umiddebart nord for Øresundsforbindesen. ØKOLOGISK SPINAT Bryggens grønne guide, Agenda-gruppen og Bryggebadet ønsker ae et godt forår. Vi har en forårsgave ti ae med have eer atankasse: GRATIS FRØ! Kip kuponen ud og hent spinat ( new zeaandske) frø og få en dejig sommerspise. Vi har også opskrifter. Bryggens g.rønne guide, Beboerhjørnet, Leifsgade 7 Vi har tyvstartet på genbrugsprojektet og opstiet en vannkompostbehoder i gården bag Beboerhjørnet Du er vekommen ti at afevere dit grønne affad her- så angt padsen rækker. Vi kan også fortæe dig, hvad der må komme i, hviken behoder du kan bruge derhjemme osv. TEMA: KOMPOST HVOiFO!? Loka kompostering sparer mijøet for de stoffer, der opstår når det grønne affad brændes af, og som forurener uften og fyder ossepadserne. Desuden spares transport af dette tunge,»vådec affad, der udgør 15-25% af den samede affadsmængde. HVOiPAM? Erfaringer fra Vesterbro viser, at det godt kan ade sig gøre at kompostere sit grønne affad i baggården. kompostbehoderen fader materiaet sammen ti ca. 1/4 og biver ti fin mudjord. HVAP? At frugt- og grønsagsaffad samt afskårne bomster og pottepanter kan komposteres. Kaffegrums og -fitre, tebade og poser, brødgrød- og kagerester, nødde- og æggeskaer, savsmud og ham - kort sagt At»organisk affad«undtagen det animaske. Det vi sige, at pap og papir, der er forurenet med madrester og derfor ikke må komme ti genbrug, også godt må komme i komposten. Det er ettere at hode kompostspanden ren, hvis den fofes med et par sider avis før brug. Past- eer voksbeagt papir, f.eks. mæke- og jucekartoner, samt støvsugerposer, cigaretskod og rockwoo hodige potterester må ikke komme i komposten. HVORHEN? første omgang kan vi bruge komposten som jordforbedringsmidde i bedene i de enkete karreer, ti træpantninger i bydeen osv. Pt.»importerer«vi kompostjord ti Bryggen når der ska pantes noget. På ængere sigt er det mået, at komposten ska tibage ti andbruget. En meemstation kunne være de koonihaver omkring Bryggen, der trænger ti noget ny jord. HVAP KAM JEO GØiE? Vi håber sevføgeig, at ae Bryggens boigforeninger vi bak.ke op om projektet. Det er et friviigt og gratis tibud om et bedre mijø, som den enkete boigforening kan give videre ti sine beboere ved at detage. Hvis du synes, at din karre ska være med, så sig det ti bestyresen for din andes-, ejer- eer ejerforening. HVO RMÅ!? For at få samet noge erfaringer om b.a. affadsmængder og affadets sammensætning starter et mindre anta boigforeninger på affadssortering og kompostering omkring 1. september På basis af erfaringerne herfra starter projektet i ae interesserede for eninger omkring 1.apri1999. Det vir1<er måske angsommeigt- vi synes, at det er vigtigt at forberede projektet grundigt, både mht. inddragese af boigforeninger og borgere og i forhod den bedst muige praktiske organisering. Btyggens G.nbnJgsprojed er e beboerstyret mijøinitiativ fra Brtggens grønne guide og Agendagruppe. De gtjr ud pa at give ae byggeboere muighed tor en bedre behanding ean hvød der; dagig tae går under betegnesen e Ifad : F re brugsgenstande og tøj ti grønt affad, pap, meta, past og farigt affad U gavn for defæes m/qø og boigoroningernes økonomi. ENSUNDHAVE Grøn guide Susanne Ogstrup hoder opæg om mijøvenig have: hvordan hoder jeg min jord sund? hvordan undgå skadedyr og ukrudt? LØRDAIJ D. 16. MAJ KL. 14 HAVEFOREN/NIJEN FASTE BArrER/ FOR$AMLINIJ$HU$ET Arr.: Bryggens grønne guide, Agenda-gruppen og Haveforeningen Faste Batteri 3

4 4 BRYGGEBLADET 7. maj 1998 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: t f Cafe: t f Fax: t f SØJV(]))f.(} tf. 17. aj /(f. 15 fri entre Caifin 1(vartetten TIRSDAB. 19/5 døre åbner k. 20 tiuj8øe 1 København!!! b. -nuøn aøiivi' IIIII: ii's C DREAM CITI"s CD "SYRE'' sæges for :\0 kr. i Caffen!! :Menu i :Maj a 3 o!(r. i (JimCe 's Cafe man 11. o/egetari.s/i_1?._t muf1jemme6agt (IJrød tir 12. fforårsgrytfe (qri.s oo qrøttsaoer) ons 13. Vanens 'Fis!(, tor 14. 1fai(,R!6øf, (8ernaise og Stegte '(ftrtoj{er fre 15. Jføns i f.sparoes man 18. SfjniJ, SpiTLat oo 1:(prtojfer tir 19. ItaiensR! '(pd6o[{er mu[?asta ons 20. IDanens Pis!(, fre 22. LammeÆ..,otefetter cs A rstidens grøntsaner man 25. 'Krytfret 7(;yCing med 7(frtojfef6åtfe tir 26. (1Jo6otie (Lam) med Spinat ons 27. Vagens PisÆ.., tor 28. (['asta Surprise fre 29. Æ{Jge{.ane med P fæs!(, oo 1{,uo6rod maj; er Gime ukket Stote Bededag, d. 8/5 -Kristi Hiørtief.arts d. 21/5 o Pinse, d. 3J/5:.. G Åbent hver dag k Søndag k SPORT FRITID KUTUR Det sker på bibioteket 28.maj Bibioteket har stadig pjecer med information om Amsterdam-traktaten, og der er også via internet adgang ti information og debat på websiden www. fokeafstemning. Månedens fim Onsdag 13. maj k er der atter fim for de små fra ca 3 år. Denne gang ska vi møde mudvarpen, der ønsker sig bukser med ommer. Men det er ikke så et at få fat i. Mors We vidbasse er en dejig fim baseret på Barbro Lindgrens biedbog, om den tåmodigt overbærende mor, der udsættes for mange prøveser af sin usædvanigt påhitsomme unge. Endeig får vi endnu Kim Larsen & Kjukken tibage i Kjøbenhavn!!! Danmarks mest popuære kunstner gennem t iden, Kim Larsen, drager nu på en ie forårsturne med orkestret Kim Larsen & Kjukken. Miniturneen starter i Gime. Orkestret har ikke været i København i meget angt tid - og det varer efterføgende meget ænge igen efter studiearbejde - så grib chancen her! Kim Larsen & Kjukken har senest nydt stor succes ved opsætningen på Odense Teater af Kim Larsens egen fortokning af H.C. Andersens eventyr "Rejsekam.meraten", der i månedsvis gik for udsogte huse. Kim Larsen & Kjukken's seneste CD - der bærer orkestrets navn, sæger stadig godt i butikkerne, igesom hee to opsamingsabums, der bev udsendt sidste år, gik som varmt brød. Kjukken består af guitaristen Karsten Skogvaard, bassisten Bo Grybot og trommesageren Jesper Rosenqvist - der med stor musikaitet og scenisk overskud bakker den fokekære kunstner op. Orkestret arbejder for tiden på en engesksproget pade, og det biver en Søndag d. 17. maj, k. 15 i Gime's Cafe- fri entre Kassisk Matine Caiin K vartetten engang muighed for at gyse med Afons Aberg i tegnefimen,.ajfons Åberg og uhyret«. Fimene vises i Girnes ie sa. Ung og skøn Er et ie kataog med smagsprøve på forskeige medier og bøger især for de årige. Her er forsag ti gode bøger om kærighed, stjernetegn, trends, mad m.m. som du kan åne. Sevføgeig er der en masse gode internetadresser - hvis du vi vide mere. skøn banding af disse het nye ting, Kjukkens sangkataog samt Kim Larsens mange træffere gennem tiden, man vi komme ti at høre, når den mest sægende danske artist gennem tiden spier op ti forårskoncert. Fakta: I en opgørese i Poitiken i år, kunne man æse at Kim Larsen med sogte eksemparer af "Midt om Natten", sogte af "Forkædt som voksen" og sogte af "Yummi Yummi" besidder 1., 2., og 7. padsen på isten over de mest sogte pader i Danmark gennem tiden! Ve mødt! Tirsdag d. 19/5, døre åbner k. 20 i Gime, biet: Gimes Cafe O. Entre: 130 kr. - ingen gebyr. Caiin Kvartetten består af Sophia og Cara Bæk (vioin) Stine Hasbirk (bratch) og Therese Å strand (ceo). Kvartetten, der netop har haft stor succes i TV, bev dannet i 1993 og året efter udvagt af Det Kongeige Danske Musikkonservatorium ti at spie ved "Dansk Kuturår" i Luxemburg. Senere samme år detog de ved Den Internationae Musikfestiva i Rimini, Itaien. I Danmark har Caiin Kvartetten spiet i adskiige musikforeninger og b.a. optrådt ved Lerchenborg Summerfestiva, på Gyptoteket og Copenhagen Summeresti va. Caiin Kvartetten har studeret hos Knud Frederiksen fra Den Danske Kvartetten og Simon Rowand-Jones fra Chiingirian Kvartetten, som detaget i fere kammermusikkurser rundt om i Europa. Musikerne i Caiin Kvartetten er stadig under uddannese i henhodsvis København, London og Frankfurt. Caiin Kvartettens repertoire spænder fra wienerkassisk musik ti kompositioner fra vort århundrede. Ti søndagsmatineen i Giroe består repertoiret af værker af Haydn, Beethoven og Sjostakovitj. Caiin er ketisk og betyder kvinde.

5 7. maj 1998 BRYGGEBLADET 5 Pejepanen som den bev præsenteret i februar 1998 Pejepanen som den bev præsenteret i apri1998 Pejepanens nye funktioner Nøgeta vedr. areaudæg: H: Nyttehaver a ca. 150 m2 C: Campingpads V: Vandrerhjem, evt. udvidese N: Naturskoe v. Artierivej M: Fyttet materiaepads. Parkad. 1: siands Brygges Skoe B: Bodbaner K: Kondibane B: Bodspi ; , 1 N: Naturskoe j) /itt " S: Naturstøttepunkter /f') M: Ny materiae og depotpads #J t'. 0 """'' """' """" mandskabs / redskabsbygningør.,.._.,.,,.,,,._:."' J : Havneparken m. nye broer, i(j, redskabs og kubbygninger, i -f : joepadser, sommerrestaura,cj!r.' } kiosk og toietter!r, W '.. i :,i' :r REK.REA TIVE ANLÆG t {)()Q ; Betydeige ændringer i pejepansforsag I februar sendte Parkafdeingen det første forsag ti en pejepan for Amager Fæed ti høring i føgegruppen, hvor en række andsdækkende interesseorganisationer samt okarådene på Isands Brygge og Sundby har sæde. Pejepanen skue sikre en bevarese og pefe af Fæedens værdifude fora, fauna og træbevoksning - og forbedre vækstog evevikår for dyr, fuge og insekter ikke mindst på de opfydte områder, der udgør ca 2/3 af Amager Fæed. Samtidigt skue pejepanen øge den andskabeige variation og rekreative anvendeighed. I den sammenhæng skue der indarbejdes forsag ti rekreative anæg (nyttehaver, sportsanæg, camping o.ign.). Atsammen i overensstemmese med de anvisninger som igger i fredningsbestemmeserne. Fæeden som park De mest kontroversiee emner i panen var omfanget og pacering af rekrative anæg på Fæeden. Bodbaner, nyttehaver, campingpads osv. åd sig dybt ind på de store åbne areaer - og disse anæg vie næppe sikre og forbedre evevikår for andet evende end mennesker og deres særinteresser. Hvad angår øgningen af den andskabeige variation og rekreative anvendeighed, opererede pejepansforsaget med at ægge et jævnende (tyndt) jordag ud på store dee at det arrede terræn, udsåning af græs- og frøbandinger, og mindre fædning i træbevoksning bandt andre steder ud mod Ørestadsområdet, hvor man også ønskede et par udsigtspateau'er opbygget. Som det mest synige og markante indsag i andskabeig variationsøvese var forsaget om at udstyre den åbne sette med tre høje på hver 10 meter, dækkende over et area på ca. 400x400 m. De såkadte Centrae Høje skue tjene som udsigtspunkter ti byen, Ørestaden og Vesta mager. At De centrae Høje i endnu højere grad skue dække kommunens behov for at deponere forurenet jord nævnte man ikke i pejepansforsaget; men indrømmede i det efterføgende møde i føgegruppen. En hård medfart Og man kan konstatere at pejepansforsaget kom under en hård kritik især fra Friuftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyresen. Generet var føgegruppen enige om at fjerne ae foresåede anæg, bodfæeder og nyttehaver på Fæeden øst for Lossepadsvej - og istedet anvise disse anæg ti området vest for vejen, hvor der i forvejen er mange rekreative anæg. Campingpadsen ønskede man anagt i umiddebar forbindese med Vandrehjemmet. Kun nyttehaverne bag poitihundehuset og Naturskoen ved Artierivej accepterede føgegruppen, igesom areaet ti skoens udbygning/idræts pads. Såedes viste det sig at føgegruppen hodt sig tæt ti fredningsmyndighedernes bestemmeser og hensigter. Eer som Henrik Knuth-Winterfedt fra Skov- og naturstyresen opsummerede, styresens hodning: 'Den foreiggende pejepan er i kar strid med fredningen og dens intentioner. Panen tegner biedet af en bypark, hvorimod det i fredningen udtrykkeigt siges, at der ønskes et naturområde.' Og han pegede desuden på, at der ska skabes en bedre forbindese ti Ørestaden ( b.a.ved at fjerne bodfæederne mod syd), at de centrae bodfæeder ikke bør anægges, at de foresåede høje muigvis kunne tiades ved en dispensation, men at en sådan også skue søges, at campingpadsen måtte fyttes da den foresåede pacering ukker kien mod Vestamager af. Endeig mente Skov- og Naturstyresen generet, at de rekreative aktiviteter og anæggene ti dem ska skæres ned. Pejepanenes videre skæbne Det foreøbige resutat af pejepansforsagets møde med føgegruppen og en hav snes skriftige indsigeser kan ses på det hosstående kort fra apri. Trods den massive modvije fasthoder parkafde ingen (kommunen) sine Centrae Høje-affadsdepoter, men eers har man rettet sig efter efter kritikken. Men endnu venter resu tatet af en sidste høring, der bev afhodt sidst i apri. Mens fora og faun2 igenu foder sig ud ti gæde og gavn for insekter,fug e og dyr - og tobende na turnydere, venter v: spændt på hvike rekreative og variationsfiffige titag, der udtænkes i konto rerne. Biver naturen de1 vigtigste? h

6 6 BRYGGEBLADET 7. maj 1998 Stort debatmøde Debatmøde i Amager Bio den 11. maj med P er Kaaund, S, og Karen Sunds, Fokebevægesen Det er mere end bot uenigheder om hodningen ti Amsterdam-traktaten der skier Per Kaaund, Sociademokratiet, og Karen Sunds Fokebevægesen, når de to debattører mødes ti det store debatmøde om den nye EUtraktat i Amager Bio på mandag aften d. 11. maj. Det er den 38-årige økonomistuderende Karen Sunds som repræsentant for både de mange kvinder, der er skeptiske overfor unionen og hun er også repræsentant for den kommende genera ti o n af poitikere. Hun står overfor den poitisk erfarne Per Kaaund der også kan repræsentere de midadrende mænd, der atid får skyd for, at de i stort ta stemmer ja ti EU. Men det er også repræsentanter for to poitiske strømninger der på EUspørgsmået kæmper om de samme vægere. Det er Sociademokratiets medem af Foketingets Euro p- audvag og formand Nordisk Råds Europaudvag contra medemmet af Fokebevægesens Forretningsudvag og suppeant ti Fokebevægesens to padser i Europa-Paramentet som netop er hentet hjem via mange sociademokratiske vægere. Temaet er at hvad en tviv måtte ønske at få svar på, men det igger i uften at de centrae emner biver spørgsmået om at Amsterdam-traktaten betyder mere Union og optagesen af de østeuropæiske ande. - Det afgørende er at traktaten giver muigheder for udvidese med åe østeropæiske ande. Og her har vi en muighed for at spie en roe, udtaer Per Kaaund op ti det store debatmøde. Og han fortsætter: - Herudover er der spørgsmået om beskæftigrejse, som kommer med i traktaten og det er i det hee taget en bedre traktat end Maastricht-traktaten sev om der ikke er den Det stemmer vi om Bryggebadet har gennemgået noge hoved-. punkter j. den nye EUtraktat - Ainstefdat) traktaten - som vi ska stemme om den 28. m: *EU får e); såkadt feksibiitet indbygget så et ferta afande kan udbygge Unionen uden ae ande er med, bot det opfyder Unionens måsætninger.som for ek sempe en (æues forsvarspoit'ik. Dermed fjernes reet også Danmarks muigheder for med et fremtidigt nej at stoppe u,nionsprocessen. hvor EU ønsker mere, feibarbejdstider, bandt andet t form: af mere detid... Unionen overtager nu het den fæes ude og sikkerhedspoitik, her- ' under ;miitære spjrgsmå. EU begynder opbygningen af sit eget udenrgsjinisterium som ska anaysere den poitiske situation i verden og vurdere hvor Unionen eventuet bør hande samt hvordan. * EU begynder med Amsterdam-traktaten at udforme en fæes forsvarspoitik, og spørgsmået om EU ska have et fæes forsvar biver over adt ti regeringscheferne at bestemme på et EUtopmøde, hvorfor det er sidste gang danskerne biver spurgt om det. * Grænserne meem EUandene ska afskaffes store forske. Bortset fra det med at EU nu kan udvides med øst-andene. Det synspunkt afviser Karens Sunds pure: - Traktaten har intet med udvidesen af EU med de østeuropæiske ande at gøre. De kan ige så godt optages under Mastrichttraktaten. Faktisk gøres det sværere med Amsterdam-traktaten. - Derimod ska man stemme nej fordi med Amsterdam-traktaten biver Unionsprocessen sat op i et højere gear for de ande der kan føge med. Og det biver sidste gang Danmark stemmer om hee unionsprojektet. - Det aervigtigste er at Amsterdam-traktaten giver mere Union, bandt andet på grund af feksibiiteten som reet fjerner veto-retten. Mødets arrangør er»ama'r si'r nej i maj«. Amager Bio igger på Øresundsvej 6, og mødet starter k inden fem åt, samtidig med at den fæes ydre.nre gøres ti EUaiiggende. Hviket bandt andet omfatter reger om asy og indvadring. *'EU' poiti, Europo, får udvidet sine beføjeser så det styrker sin over<rdnede TOe i forhod det nationae poiti. For ek sempe får Europo muighed for via det nationae poiti at efterforske sager i medemsstaterne samt sev detage i efterforskningen. Europo skaigeedes same trådene omkring ankagemyndighederne i EU-kri J?ina-se'. * Der tages skridt ti at»harmonisere(( andenes stråfferetsige reger gen nem bindenede rammeaftaer. Ligesom der ska udarbejdes fæes reger for* ' hvad der er kriminet samt:bvoroan der straffes i forhod ti "9isse typer afkriminaitet.: Få fod på Amsterdam-traktaten! Bryggen og traktaten Vagkampen ti den næste afstemning er aerede i gang. Det traditionee afstemningssted, Skoen på Isands Brygge ægger denne gang, den 28. maj, okaer ti EU-afstemingen om den såkadte Amsterdamtraktat. Mange er aerede stået af. Vi på redaktionen vi dog ikke svigte vores okae fokeopysningsansvar og vi derfor på denne side fokusere på afstemningen og dens konsekevenser for os. Artikerne giver dig en introduktion ti hvad vi ska stemme om og hvad vaget egentig hander om. Skue du få yst ti at bande dig i diskussionen, når Bryggebadet ige at komme på gaden endnu en gang inden afstemningen. Vi modtager gerne indæg. Men skån os for indæg der er produceret efter det såkadte»møgsprednings-princip<<. (Indæg med meterange fosker som er rettet mod at ige fra kubbadet ti Aktuet). Lokae æserbreve prioriteres højt. Skue du have yst ti at detage i et debatmøde kan du uden at gå forgæves møde op ti et eer fere af nedenstående arrangementer: (Se ramme). Fest siger nej Der er angt meem tihængere af Amsterdamtraktaten her på Bryggen, hvis Bryggebadets minirundspørge bare giver et tinærmesesvis rigtigt fingerpeg. For at vejre stemningen bandt kendte personer, har vi spurgt syv tifædige medemmer eer suppeanter af okarådet om deres personige hodning ti Amsterdamtraktaten. Og ingen af dem er på nuværende tidspunkt overbevist om at de vi stemme ja den, 28. maj. Tre yi stemme nej, to er stadig i tviv, en har ikke stemmeret og en vi ikke detage i rundspørgen. For meget Union - Jeg har været konsekvent nej-siger siden 1972 hvor vi stemte første gang, udtaer Gertrud Eggers. - Het tibage i 1972 så jeg udvikingen hen imod Unionen eer Europas Forenede Stater om du vi, og det synspunkt har jeg hodt fast ved. - J eg har ikke fordybet mig i Amsterdam-traktaten, men jeg har fugt EUdebatten, og efter min mening er der for meget Union. Overvejer stadig - Jeg har ikke afsuttet mine overvejeser, siger Birger Pedersen. - Det er ikke bare et enket spørgsmå, men fere ting som gør at jeg stadig ikke har taget endeig stiing. - Jeg har den iggende på mit bord, men jeg har ikke fået den æst endnu. Ti gengæd har jeg fugt med i aviserne. Nej tak - Jeg stemmer nej tak, opyser Myrna Pfug-Jensen. Arkivfoto Arrangementer Mandag den 11. maj: Amager Bio, Øresundsvej Ja eer Nej Per Kaaund S contra Karen Sunds, Fokebevægeisen Arr.: Ama'r si'r nej i maj Onsdag den 13. m: Hovedbibioteket Tårnby Hoger K Niesen SF contra Marianne Jeved Radikae Arr.: SF Amager Mandag den 25. maj: Sociademokratiets okaer, Geisersgade Birthe Weiss S contra Lis Jensen, Fokebevægesen Arr.: Ama'r si'r nej i maj - Det gør jeg fordi det biver de store som rager ti sig, mens der ikke biver ti de små. Det er igesom med varehusene ude i de game købstæder som får det hee, mens der ikke biver noget ti de småhandende. Og så kan de store ikke en gang enes. Jeg tror ikke at det nytter noget med internationae aftaer på det område. Tviv om mijøet - Jeg har ikke taget endeig stiing, men er meget tøvende, konstaterer Anders Jacobsen. - Jeg er i gang med at æse traktaten, og årsagen ti at jeg tøver er bandt andet afsnittet om mijøgarantien som biver forringet i traktaten, så vidt jeg kan æse. Men samtidig er der masser af grønne organisationer der siger at totat set biver mijøet forbedret. '

7 7-maj =B::..:R:..:..Y.:...:G=-G==E=-B=LA:..:.:::.D=ET...: Børne-have i Beboerhjørnet I næste uge vi børneinstitutionerne på Isands Brygge få besøg af Bryggens grønne guide og Bryggens Børneateier. Den grønne guide og børneateieret vi gerne have hjæp ti at dyrke noge bomsterpanter, som senere ska vokse rundt om egepadsen midt på Bryggen. Børnene får jord, frø og spirerbakker, og sår bomsterne. Når de små panter kommer op, ska noge af bakkerne hen og stå i Beboerhjørnet hos den grønne guide. Hun vi så fortæe børnene noget om panter, og når bomsterne er kar, panter bør- nene dem ved egepadsen. Vi håber, at mange børn vi være med. Pyssen i naj Der kommer atter nye udstiinger på Pyssen i maj måned Asser Carstensen, 78 årig autodidaktisk maer udstier maerier og akvareer efter fri fantasi. Asser Carstensen, der bor Ved Stationen 19, kom ti Kastrup for over 70 år siden, idet han som syvårig i 1927 kom fra fødebyen Sikeborg. Maeren Pov Koind udstier 40 oiemaerier med motiver fra Amager, men i særdeeshed fra Dragør og St. Mageby. Heraf noge af titerne: Amagerværket, Christianshavn, Homen, Kastrup havn, Tårnby kirke, Uerup, Bachersminde, Fæesgård, Baggegården; Strandinien, Fogdens pads, Dragør havn, Raagårds mindre, Sdr. og Ndr. Krinkegade. Pov Koind bor på Frederiksberg, født i Uddannet på Kunsthåndverkskoen fra , hvor han var eev af Bizzi Hører. I 1948 ophodt Pov Koind sig ved Camberwe Schoo of Art i London. Efter 46 år som sevstændig rekametegner har Pov Koind nu tid ti at tage ud i det fri med maerkassen. Koind føte sig titrukket af Amagers særige, stærke ys, det åbne fade andskab med vid udsigt. Kontrasten meem det åbne and med spredte gårde, smukke bygninger og Dragørs smae gader har fascineret maeren. Bent Stawski fra Ambra ae 36 udstier noget af sin store saming modeer af okomotiver og dampmaskiner. Han har arbejdet over 40 år i SAS. Han har været maskinarbejder og bev mester på smedeog maskinværkstedet, har atid bygget modeer, men da han gik på efterøn bev der rigtig tid ti at arbejde i kæderen under huset, DEBAT OM AMSTERDAMTRAKTATEN -ja eer hva'? Husets cafe, Øresundsvej 6 Amager Kuturpunkt hvor han har indrettet et veassorteret værksted, som en ambitiøs modebygger har brug for. Der vises også en udstiing om den nye ufthavn, den kommende jernbane indti København og Tårnby station. Victor Juu Madsens udstiing af gamme egetøj, grammofoner, radioer mv. er bevet meget besøgt. Derfor fortsætter den i maj måned. Søndag den 109. maj k hoder forhv. vicebrandchef Pou Brohom (se omtaen andet sted i badet) foredrag med edsagende ysbieder om dansk fyvninghistorie og Københavns ufthavn. Kom og hør om Pou Brohoms store viden om uftfarten, da han er en meget interessant foredragshoder. Der er gratis adgang. Heinrich Ehrenreich Torsdag d. 14. maj k. 19 VISIONER OM EUROPA Debat meem fhv. minister, MF for Sociademokratiet Birte Weiss og MF for SF Pernie Frahm. Mandag d. 18. maj k. 19 MILJØET, EU OG INTERNATIONALT nedning ved sekretariatseder i Det Økoogiske Råd Christian Ege, debatopæg ved medem af Foketinget for SF, Anni Svanhot. -man ka' også sige nej i maj! Arrangør: SF Sundby Gratis adgang Husets cafe tibyder ø, vand, kaffe, sandwich, kager, vin, dagens ret m.v. ti rimeige priser. COTE D' AZUR Tæt og fost k""otet. Stuetæppe fremst;et i 00% poyamid med onfismudsbehonding. Tæppet hor høj / mønsjet effekt. Få i 3 forvøf. Bt&dde co. 400 cm. Nom>O/pri> pr. kvm. 248,. G Garant!:...;,,. ;, 1.'; "'i,.-/.:a:.', Uttrup Tæpper Arerivoj København S T1f i.BNINGSTIOER TOISOAG FRfAG I.ØIOAG ANG BRYGGENS BOWLING CENTER BOWL & SPIS FRA KR. 95,- Spørg efter brochure! Bestiing senest 2 dage før minimum 4 personer. Ae ska væge samme menu. Gæder fredag k & ørdag k Ret ti prisændringer forbehodes Bestiing tf HUSK... FREDAGSTILBUD BOWL/NC AD LIBITUM Spi at det du vi om fredagen k kr. 80,- pr. person Fredag k : 1/ 2 iter fadø kr. 20, - (gæder indti 29/5) Åbningstider: man.-tors fre ør søn Isands Brygge 83E 2300 København S tf fax

8 .Ja BRYGGEBLADET 7. maj Vores kære mor og svigermor Erna Lønnrot * sov stie ind d efter kort tids sygdom Birthe og Peter Lønnrot Bisættesen har fundet sted Caro Petersen * t På famiiens vegne Ove, Inge og Guri Bisættesen har fundet sted Begravese O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravesesforretning Amagerbrogade 155 siands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Københavns Koininune får parkeringshenvisningssystein Opmærksomme trafikanter på vej over Langebro ind mod City har bidt mærke i en ny type parkeringsskite. Et nyt h envisningssystem er ved at bive taget i brug. At køre forgæves t i et optaget parkeringshus har de feste biister med ærinde i den indre by nok opevet. Men nu er der håb forude: I den indre by etaberes et het nyt P-henvisningssystem. Skite viser, hvor mange edige padser, som netop nu er i de 7 P-huse, der indti videre har timedt sig systemet. Henvisningsskitene er opdet i et gradueringssystem, såedes at der fra de store indfadsveje ved Søerne, Kavebod Brygge og Oso Pads gives information om antaet af edige parkeringspadser i de timedte P-huse i indre by, City. Ved Vodgaderne rundt om middeaderbyen vi der nærmest bive henvist ti 3 områder City Nord, City Vest og City Øst, som hver indehoder et ti fere P-huse. Når biisterne kommer ind i et området, vi de bive henvist direkte ti de enkete P-huse med angivese af den aktuee status for edige padser i det pågædende P-hus. I hvert P-hus hodes der ad eektronisk vej nøje rede på antaet af ind- og urkørende bier. Disse opysninger agres i en styrecomputer, som hermed konstant ajourfører antaet af edige padser i hvert P-hus og videresender disse informationer ti de enkete henvisningsskite. Formået med systemet er at reducere den P søgende trafik og dermed give et bidrag ti et bedre GUNNAR MADSEN Tf Bitf Fax Medem af Københavns Maeraug mijø i byen. Samtid er det naturigvis også en forde for biisterne, at de kan køre direkte ti et P-hus med edige padser. P-henvisningssystemet er udført i tæt samarbejde med P-husejerne, som i dag har timedt i at P-padser ti systemet. * C i ty Øst Tisvarende systemer findes i andre europæiske storbyer og her hjemme har b.a. Arhus, Aborg, Odense og Koding gode erfaringer med systemet. Det håber vi også at få i København, når systemet ibrugtages endeigt i jui måned Å. Danske Bank T P Frie p. + P Frie p. IJium +P Frie p. GUDSTJENESTER Bededag 8/5 k. 11 : "' Heene Dam. Sønd. 10/5 k. 11 : Heene Dam. Sønd. 17/5 k. 11: Heene Dam. Torsd. 21/5 k. 11: Hans Anker Jørgensen. Sønd. 24/5 k. 11 : Heene Dam. Sønd. 21/5 k. 11: Kr.himf. Hans Anker Jørgensen. -s- SÅDAN GØR MAN DAB OG NAVNGIVELSE Der foretages anmedese herom på kirkekontoret Fødsesattest medbringes. Anmedesen Ska foretages inden barnet er 1/2 år. VIELSE Der træffes aftae om tidspunkt med den præst, man ønsker ska foretage viese. Prøvesesattest fra bopæskommunens bryupskontor afeveres ti kirkekontoret sammen med opysning om navn og adresse på 2 viesesvidner. BEGRAVELSE BISÆTTELSE Der kontaktes et bedemandsfirma, der træffer de nødvendige aftaer for handingens forøb, tid og sted samt hviken præst, der ska medvirke. PERSONLIGE SAMTALER Kirkens præster er ahid ti rådighed for personige samtaer "" under absout tavshedspigt. Hans Anker Jørgensen tff Heene Dam th / priv Forårsfest Onsdag den 13. maj er det sidste ondagsmøde i kirken i dette forår. Derfor hoder vi forårsfest, hvor Hans Tausens Børnekor kommer og underhoder. Desuden medvirker Tonny Heebek, der er tubaist i Sjæands Symfoniorkester. Han er en forrygende musiker på sit instrument, HANS TAUSENS KIRKE så vi kan gæde os ti på onsdag. Dirigent og pianist er kirkens organist, Britta Bugge Madsen. Eftermiddagen begynder k. 14 med en kort gudstjeneste i kirken. Det vi være muigt at købe bietter ti skovturen 2. pinsedag på mødet. Skovturen 1998 Skovturen fra Hans Tausens Kirke finder iår sted mandag den. juni (2. Pinsedag), hvor der indedes med Gudstjeneste k. 11 hvor Heene Dam prædiker. Da der har været kritik af den måde, hvorpå de sidste 2 skovturen er arrangeret, har vi taget dette ti efterretning, så spisningen ikke foregår i mødesaen. 'furen går iår først ti Sophienhom v. Bagsværd Sø, hvor der venter en dejig frokostpatte i Cafeteriet. Drikkevarer er for egen regning. Efter frokosten kører bussen af små og hyggeige veje mod Nord, hvor vi på vejen får rig ejighed ti at se at det ysegrønne. Næte stop er Frederiksborg Sot i Hierød, hvor der enten er ejighed ti at se museet eer at gå en tur i den dejige park. Kaffe og agkage venter i Sotskroen k. ca , og her sutter vi sæsonen af og ønsker hinanden en rigtig god sommer. At dette fås ti den meget favorabe pris å 100 kr. Biet kan købes fra d. 7. maj enten på Kirkekontoret eer ved møder og Gudstjenester. Sidste frist for timeding er fredag d. 29. maj k. 13. Wassiy Kandinsky 1911 Kordegn Christian Lind fyder 50 år AJe, der har tid og yst, er vekommen ti fødsesdagsreception ørdag den 16. maj k i kirkens mødesa, hvor der vi være idt ti både ganen og sjæen, da der i øbet af dagen vi være div. underhodning med sang og musik samt optræden. Gratuationsiste vi være fremagt hos pastor Heene Dam uge før, hvis nogen ønsker at tegne sig på. Læs i øvrigt artike andet sted i badet. KIRKEBIL Gangbesværede kan få køreejighed ti kirken. Hen senestdagenfør på tf KIRKENS KONTOR Kordegn Christian Lind, Hafdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage k samt tirsd. k Lørd. k SOGNE-OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen, Snorresgade 9, 2300 Kbh. S. Tf Træffes på bopæen: onsc. + fred. k & tors. k Træffes Kbhvn.s Universitet Amager: irs. + tors. k , tf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har orov ti KST. SOGNEPRÆST Heene Dam Østerbrogade 102,21000 tf. privat Træffes i kirken man , Tirsd., onsd. og torsd Tf KIRKET J ENER Peter Hermansen Træffes bedst k Tf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirsten Hjorth, Bergthorasgade 3, 5. tv. Tf Arb KIRKEVÆRGE Ark. Peter Pedersen Snorresgade 3, 2300 Kbh. S. Ti

9 7. maj 1998 m æ rkedage tak tiykke m e d dagen Kære Freja Hjerteig tiykke med de 13 år den Vi håber du får en dejig dag, en dejig sommer og et dejigt år. Kærig hisen Mie og mor. Bryggens bedste fotohander CaiSørensen fyder sammen med butikken 90 år. Reception tirsdag d. 12. maj k Vi ier med et tiykke med butikkens 30 år og Cais 60 år. Bryggebadet. Kendt ansigt fyder 80 år Et af bydeens kendte skikkeser, Kirsten Bagge fyder 80 år d Kirsten Bagge har boet i Egisgade siden 1939, og er nærmest fast "inventar" i bydeens gadebiede. Kirsten Bagge er kendt som et åbent hjæpsomt menneske, der adrig skåner sig sev for at hjæpe andre. Tidigt oppe - og sent i seng - med et gad smi - godt humør. En stor so. Vi ønsker et stort tiykke med dagen. Kærigst Anker, Charotte, Rasmus, Line og BRYGGEBLADET Christian Lind 50 år HVAD ANTYDER? Nu har Nies Heveg Petersen - i hvert fad ikke offentigt - sagt det samme om Venstres nye formand Anders Fogh Rasmussen. (Poitiken) BEROLIGENDE Vi betragter ikke børnehaver som ivstruende. (LO's næstformand i TV Avisen) K J eg mener, at den danske mode, som vi hærger sådan om - uha, det er ve nok dejigt. (LO's næstformand i TV Avisen) SINE STEDER ENDNU LÆNGERE Ude i andet var der både panik og spænding at spore i ansigterne på de hundredetusindvis af danskere, der i går dannede meterange køer i supermarkederne. (Poitiken) ROBOTSØGES Eektronisk redaktionssekretær ti Poitiken. (Overskrift i stiingsannonce) navn gade nr. Bryggens kordegn, Christian Lind biver 50 år tirsdag den 12. maj. Christian Lind er en kendt person i Brygge biedet. Ikke bot når han cyker frem og tibage ti kirken, men også når han går rundt på Bryggen for at same ind ti kirkens bazar eer den årige sogneskovtur. I kirken er han manden, der som kordegn, kasserer og sekretær for menighedsrådet, sørger for at ae trådene sames, så kirkens dagige iv kan fungere. Gennem sin store arbejdsindsats og pigtopfydenhed skaber han muighed for det, der er så vigtigt for ham, menighedens iv og vækst. Han er i en ganske særig grad et engageret menneske, som adrig kan være igegad. Bag det venige og underfundige smi gemmer der sig megen humor og et brændende hjerte, ikke mindst for den kirke han er kordegn i. Han esker når der er iv i kirken på Bryggen; men gudstjenesten er for ham atid det centrae punkt, hvorfra ivet udgår. Med sit une og sin sans for menneskets mangfodighed er han med ti at gøre Hans Tausens kirke ti et sted, hvor ae kan føe sig hjemme. Men med i biedet af ham hører også hans mangeårige erfaring og kendskab ti kirken. Han er opvokset som præstesøn, har studeret teoogi i en årrække og begyndte aerede i 1977 som kordegn i Fredens kirke og Nazaret kirke. I en periode fungerede han også som kordegn i Heerup kirke inden han i 1990 kom ti Hans Tausens kirke. Han kender kirken indefra, og hvis der er noget han ikke ved, undersøger han det tibunds. Derfor er ban god at spørge ti råds. Det har hans koeger benyttet sig af og i en ang årrække vagt ham ti tiidsrepræsentant for kordegnene i København. Dette arbejde har han stadset i år for udeukken- de at ade sin arbejdsindsats komme Hans Tausens kirke ti gode. Kære Christian, hjerteig tiykke med den store dag ønsker vi dig! Ae i og omkring Hans Tausens Kirke. Lørdag den 16. maj er der reception i Hans Tausens kirke meem k. 13. og 17. Optagese af hisner ti mær1<e- og fodsesdage er gratis. Skriv tydeigt! Sties ti Bryggebadet (se adresse side 2) senest søndagen før k. 16. Bieder vi bive returneret- ved mødsendeise af adresseret og frankeret svar1<uvert :-...: { ( t: """" ' ti,...!v - ' t) 1 ' 'J ; ty q.,- J.(.. c ; R f -\. ;).: ,. o(.. ),; { r.,. ) h 7... (j.; if q $ ' v ) J 6. ti 1- t! e - =, - 'f :: :r!:,. ( 1!1 J "7' # - 1-< H..; ( {f,.;,. i tf 17 B F 7 ( f o. ;;;;;;; "" { s.,.. ';1" ' e (t " '!?... t V r t;;... e ') -! E',! -ti' c: /) f'... ':." :;) " E t;- ' K f!!=-. IIf t) - o- i"- ( - i- A '7' f,;) ;;!t M - v q " Vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebadet nr. 8 bev: Tanja Denise Christiansen Hafdansgade 53, 2. tv. Detagese Krydsen afeveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 17. maj k. 16. Bandt de korrekte øsninger trækkes od om et gavekort på 100 kr. ti EDEKA v Per Toft, siands Brygge 25, hvor præmien i øvrigt kan afhentes.. 'Fit/r- In n.. ; IC &i.o, 001" 1fOtF. IQ ' OP t_, H<!>...,_ \f F:] 15& &A-T <J.... øw-v TtJtnF....._ f;c.: 'H. T- III>"'- Q{. s asr 014 O' NU :.; -.ttptto su.s.....,.er (;UD 'rid M Lon' Gaf F'/5 1tOICALf TJÆ Utf'f'- A-U """'"' TO '1St fin(', t "(S firs-t St'\'YICtf' tomt!r<ul.iu' - r DIP4!W.H'It ' \ / 11U/" TF IU"'' o- h.l..,..",.,.,... - tati'yt s '*" SIW J, , , - Jo(t : ;.!>-. PI' ICOtt &.Mf'... IG.eo "mf..Str? 'L. $"'IS L ' =::Ii -.:..,;.. '-' f\iq'... _,.,... ""

10 BRYGGEBLADET 7. maj 1998 Guve fra /im-z Ae former for guvafsibning og -beægning Gunøgsgade København 8 Tf Kun uddannede fagfoie L Juie's Køreskoe v/ J. Schmidt MIK køreærer Speciae ordbinde og nervøse Garanti for ankenævn Med em af Dansk Køreærerunion Eget teoriokae på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få titsendt en brochure TLF Mens de unge knøse stadig trænede på Køvermarken. Nu ska de ikke så angt. TV- VIDEO Sag og reparation Udejning fra 80,- kr. pr. md....:- musikanæg ti fest udejes..-; Larsen Teknik FAGREGISTER ANT1K B)'ggens Antik & Genbrug Købogsa(g Reytqavi<sgade 2, st APOTEK Isands Brygges Apotek siands Brygge man tirs: 9.00-t 7.30 ons.-fre: Jør; BAGER Brdr. SØrenseo$ Eftf. Egisgade Bryggebageren Isafjordsgade 1 _, Bryggebageren Lensgade BANK Amagerbanken Isands Brygge BEGRAVELSE Bryggens Begravesesforretning Amage!brogade 155 Isands Brygge 13 "_ BLOMSTER Bomstørci1!1en LeifsgadeS Maou Boms;tør Thorshavnsgade BOGHANDE Bryggens Bog- og Papifande siands Brygge fax: BOWUNG Bryggens Bowing Center Isands Brygge 83E BUSKØRSEL Tåmby Bustrafik Gunøgsgade CAFE Gafå Isbjørnen Reykjaviksgade GateMokken siands Siygge CYK,LER Bryggens Cyker Isafjordsgade 1 o Stor succes med Brygge-udstiing DYRLÆGE Bryggens Dyrekinik Egisgade EJENDOMSMÆGLER Nyboig vi Steen Kofoed Amagerbrogade Reagruppen Korsmann H.C. Andersens Bouevard 42, 1553 v EJENDOMSSELSKAB E'jOOdomsseskabe Hiiffek & Rydrnann Gunøgsgade fac Teefontid: mand.-tors. k Persordig henv. tors.d. 1 ().12 NordenAJS Todbodgade 53-SS 1253 København K ELEKTRIKER Kining EL køb Isafjordsgade FARVEHANDE O. Nøbys Eftf.!safjordsgade FOTO Jas! Foto siands Brygge Nja Foto VIdeo Njasgade FRISØRSALON Fak for Har Njasgade Kip2000 sfaods B.ygge 1 B Saoo Semhard Erik v/jefe Eriksen Njasgade GENBRUG Genbryggen Reykjaviksgade 2, kd. GARMESTER Jinwny Berger Artierivij GULVSERVICE A-Z Guvservee Gunøgsgade 35, kd. (Bryggens guvmand) HOTEL Hote Copenhagen Bed & Breakfast Egisgade I(ONFEKTURE B)'ggens Konfekture Egisgade KØBMAND EDEKA.MaJI<ed/ PerTot Egisgade KØRESKOLE Juie's Køreskoe Gunegsgade MALER Maermes1er Harry Jensen AppedoomAå 2, 2791 Dragør Maermes1er Byme Reykjaviksgade MURER PoUefirmaet Leif Johnsoo NS Strandodsvej MØBLER 5 Eiffe Egi$gade PIZZERIA GRILL Bjømegrien Reykjaviksgade Mama's Pizza Leisgade REJSER Svante Rejser Fyrejser ti hee verden Jhorshavnsgade SMØRREBRØD " T.S. Smørrebrød Isands B)'gge TANDLÆGE Jørgen Frank & Søren Batsted siands Bygge Udstiingen "Bryggen gennem 100 år" på Pyssen, Amager Strandvej 350, sa, arrangeret af Bryggens Lokahistoriske Forening og Arkiv er bevet en pubikumssucces. Derfor er udstiingen forænget ti og med den 7. juni, da ny udstiing ska rykke ind i okaerne. Der er muighed for at købe forskeige pubikationer om Bryggen. Der er åben hver ørdag-søndag fra k Gratis adgang. 7. maj 1998 TV-SERVICE Have T v-service & Larsen Teknik Sag, reparation & udejning TÆPPER Uttrup Tæpper Artierivej UDLEJNING B)'ggens Udejning Egisgade 37, kd VINDUESPOLERING A.A.A Fint's Poering v/ Michae Fint Niesen Hafdansgade 36, 3. th, vvs WS Pou Martinsen Gunøgsgade ØKOLOGISKE VARER SUnd-Bixen Engandsvej TII'S.-Ire , ør. 1().14 FAGREGISTER Optagese i fagregisteret 300 kr. tor 10 udgiveser (31ekstinier) Ekstra inier: 60 kr.pr. inie Piser exc. moms Henv.: Leisgade Gudnedajer ti ae Den nye fodbodbane - på den grønne egepads ved Artierivej - bev indvidet den 25 apri. Og det skue markeres med et brag af et stævne hvor Sundby, Hvidovre, AB og Hekas ungdom satte hinanden stævne med hee syv kampe på programmet. Og når vi siger ungdom, mener vi virkeig Ungdom. Nemig purke i 8, 9 og 10 års aderen, som nu dan ner grundstamme i de respektive kubbers fremtidspanægning. Dagens første kamp startede k..oo og med spieængde på 2 x 15 minutter for de små årgange iog 2 x 20 minutter for de større gike det sag i sag frem ti k Pris ti AexAndreasen Vinderen af stævnet bev ikke noget bestemt hod. FORENINGER & INSTITUTIONER DAGtNSTUTIONER Anna Pousens menighedsb.emehave Gunøgsgade aryggehuset Artierivej 71 O Bryggens Bøtne- og Ungdomscenter Artmerivej 71 C Bømeave Thorshavnsgade tnstitutiooeo a!yq9e1 Snonesgade (!e(wi)ads) Krudtugen Aiefwj 7A Røde Kors børnea'æn angebrogade SnurretOQpen (vuggestue) Snorresgade 1 o rhorshave' Thorshavnsgade 23 B Vuggestue ArtieriveJ n B Vuggestue Thorsbavnsgade 23 A SOCIALCENTER Sociacenter Amagertxo Njasgade 13 J Aex Andreasen drivkræften bag ar rangementet siger: "Vi er enormt gade for den nye bane, og det skue fejres TMd dette uenskabsstæune. At det netop var et venskabsstævne vide vi markere TMd at over række gudtmdajer ti ae detagende spiere. Sponsoreret af DK-sTMden og Bryggebageren ". Aex Andreasen fik sig også en positiv overraskese på seve dagen. Han bev nemig begavet med Amagerbadets månedige pris: Månedens Tusse. En pris der uddees ti driftige edere/idrætspersoner der gør et godt stykke arbejde i okaområdet. En pris Bryggebadet ier med ønske tiykke ti. Den nye bodbane ved den grønne egepads biver brugt fittigt og er bevet modtaget med stor tifredshed bandt bydeens BIBUOTEK Njasgade 15 Åbent man tirs.1g-16 oos. & tors ,!re ør.1g FORENINGER Bodkubbeo Heka Egisgade Bryggens PensiOIIistforening, Gime v/ Eva Pousen Bryggens PensiOIIistkub Artierivej 71 C Dartdubben Biømebanderi Aierivej ISands Brygges okaistoriske Forening v/ Sie ';j((fison SoQrresgaøe siands Brygges Lokarad Leifsgade LejetfOeningen siands Brygge Leifsgade Thoro Spejderne siands Brygge Atierivej KIRKE Hans Tausens Kie Hafdansgade 6 Kr<ek011tor: (dagigt k. 11H3. tirsdag iig_e k ) aktive og potentiee fodbodspiere. Fere okapoitiske kræfter frygter dog at bodbanens eksistens også kan bive brugt som en "sovepude" af poitikerne på Rådhuset. Aex Andreasen siger herti: "Isands Brygge har ingen idrætsfaciiteter, og opkridtningen af området ved egepadsen kan ikke betegnes som et seriøst forsøg på at øse dette probem. Det er kun en midertidig foranstatning som er et paster på såret så ui ikke ska ti Køvermarken huer gang der ska trænes. Men ige så snart ui biver 11 mand kan ui ikke være på banen. Vi arbejder stadig på at få ordentige sportsforhod på Bryggen", sutter Aex Andreasen. Tkj _,. 7. maj 1998 KULTURINSTITUTIONER Bryggens Børneateier Thorshavnsgade / Købenavns Kuturkasse Gunøgsgade Medborgerhuset Gime - Tho!saVnsgade (kontor) (cae) SKOLER Dansk Fygtniogehjæi!s Sprogskoe Kigk.Irren Gøgerskoen J ØrkenOftet Kigkunena !kOntor) e. Kibeohavns Kvindedaghejskoe Kigkurren 6 O (kortor) (ekm,) Skoen på ISands Brygge Artierivej FRIVI.GT ARBEJDE Bryggens Friform Formiding af rivujtgt arbejde på bitioteketorsdagek FORENINGER /INSTUT10tER Optagese er gratis. Henv.: Bryggebadet, Leisgade

11 7. maj 1998 Heste-råd Du må adrig vise hesten at du frygter den, fordi den kan mærke det. Vis heere at du bestemmer over den, det er dig der bestemmer. Hvis du giver en hest mad så gør det på fad hånd, eers bider den dig i fingeren. Du må adrig gå bag en hest, man ved adrig hvad den kan finde på. Hvordan man sader op Aerførst går du ind og henter ridetøj. Saden på højre arm og hovedtøj på venstre skuder. Inde hos hesten FØrst tager man saden op på hasen og gider den ned indti den stopper, og så går du over på den anden side og ser over på den anden side og ser om gjorden igger rigtigt. Så går du over på den anden side igen og spænder gjorden, og så tager du grimen og sætter den på hav grime og så tager du hovedtøjet og tager bidet ind i munden og spender grimen af og går over i venstre side. Når du er færdig med ridetimen trækker du ind i staden, og så spænder du grimen på hav grime og spænder hovedtøjet op og tager det af. Så tager du grimen på, og så går du ind med ridetøjet. Når du er færdig ska du rense hove, og når du renser hove må du ikke røre ved trekanten inden i hoven, eers gør det ondt på hesten. Christe og Nina Maria U gens vitser Der gik to sandkorn ude i en ørken. Så sagde den ene ti den anden: - Du, nu må du ikke bive bange, men jeg tror at vi er omringet. Der var to nyfødte børn. Så sagde den ene ti den anden: - Hvad er du? - Jeg er en pige. - Hvad er du? - jeg er en dreng. Hvordan ved du det? Og så øftede han dynen og sagde: - Se, jeg har bå sokker på. Der å to tissemænd på en strand. Så sagde den ene ti den anden: - Jeg går ud og bader. O.k., så biver jeg her og passer på pungene. Der var tre tosser. De vie vædde om hvem af dem der kunne stå i en myretue ængst. Den første kunne stå i den i et minut, den anden kunne stå i den i to minutter og den tredje kunne står i den en he time. Så sagde den ene: - Hvordan kunne du står i den i så ang tid? - Jeg dræbte bare en af dem, og så gik resten ti begravese. Ida og Marie Det var en svensker en kineser og en russer der var på vampyrjagt. Pudseig så de en grotte hvor der stod "Pas på vampyren"! Først gik svenskeren derind. 3-4 sek. efter kom han springende ud og sagde av min pik den bed mig. Så gik russeren ind. 3-4 sek. efter kom han også springende ud og råbte: "Av min pik, den bed mig"! Så gik kineseren derind. 7-8 sek. efter kom vampyren springende ud og sagde: "Av min tand"! Lidt efter kom kineseren ud og sagde: "tjing tjang tjung min pik er avet af beton"! Remi og Wiiam 3.v Løs kryds og tværsen og afever den i Beboerhjørnets dørsprække, Leifsgade 7, senest søndag den 7. maj k. 16. Husk at skrive dit navn og din adresse her: Bandt de rigtige øsninger trækker vi od om et gavekort på 100 kr. ti Bryggens Bog- og PapirhandeL Vinderen får gavekortet tisendt. Vmder af krydsen i nr. 8 bev: Aex Ritchie, 5.v, Skoen på Isands brygge BRYGGENS - BOGo OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S TU'. " os BRYGGEBLADET Michae Jackson J ackson FIVE optod i Amerika i starten af 60'erne og bestod af fem søskende hvoraf den yngste var Michae Jackson. M.J. bev hurtigt den mest kendte for sin dans og sang. I dag kender vi ham som SUPERSTAR Mads.3.V...:....ø.-- Bowing Hej, jeg er en pige på ti år og hedder Sara, og jeg går ti bowing hver torsdag. Det er sjovt og man kan ære meget af det og jeg har snart gået ti det et år. En dag skue jeg ti bowing og jeg avede fire strike ige efter hinanden, men i at avede jeg otte strike. Sara 3.v Gode råd ti dyreeskere Man ska sørge for at de får nok mad og vand. Husk det nu! Og sørg for at dit dyr har det godt og sørg for at dit dyr ikke er for ensom og husk at vi har skrevet! Fodbodens hete Der var engang en smuk prinsesse. En dag gik hun ud for at pukke bomster i skoven. Hver gang hun havde pukket en bomst, fandt hun en endnu smukkere ængere inde i skoven. Pudseig fadt hun over noget. Der ød et brø. Det var skovtro- ' den. Han å atid med sin store næse ige over jorden, når han skue sove ti middag. Prinsessen bev taget t i fange og fik kun vand og brød i to uger, men på sottet var der tre drenge, de hed Brian Laudrup, Jonas Them, Joachim Bjørkund, de spiede for Gasgow Rangers. Brian var dansker og spiede for det danske andshod, og de andre var svenskere. De tog ud ti skovtroden og sparkede bodene i hovedet på skovtroden og befriede hende. Svømning Hej, vi er to piger som hedder Sara og Ditte-Marie. Vi er ti og ni år og går ti svømning. Vi kan godt ide at gå ti det. Noge gange kan man godt komme ti stævner, og så kan man vinde medajer. En dag var Ditte Marie ti et stævne, hun kom på en andenpads. Sara og Ditte-Marie 3.v Godmorgen juice 4 Appesiner 2 ss sukker 3. v's børneside b d vand i. Pres saften ud af appesinerne. 2. Band appesinsaft, sukker og vand. Danny & Thomas Pizza Campofranco Dej: 2 d hvedeme 1/Spk gær d vand ts sat Fyd 200 g fåede tomater _ ts oregano sat peber 2 ss oie 100 g skinke 50 g mozzarea-ost 3 ss revet parmesan-os " _, Opøs gæren i vandet. Tisæt me og sat. Æt ti dejen biver gat og smidig. Lad den hvie 1/2 time. Bekæd en smurt form med dej. Læg tynde osteskiver oven på dejen. Mos de fåede tomater og band dem med oregano, sat, peber, tynde strimer skinke og oie. Læg fydet oven på. Drys revet parmesan-ost over. Bag pizzaen i 25min. ved 200 gr. Can & Andreas Chokoadesovs 125 g kogechokoade knækkes i små stykker og ægges i en gryde med en ie smue vand. Den sættes over varmen og koges ti en ind grødagtig masse. Brug hest et piskeris, så det ikke brænder på. Hæd en iter mæk i - og gør det i små portioner. Pisk hee tiden. Varm det ige ti kogepunktet, men undgå hest at chokoaden koger, for så undgår--..c du at få skind p!,. Nies.

12 .1:- BRYGGEBLADET Femøren ægger ud medden hårderock Det tunge skyts køres i stiing ti koncerten 7. juni Ikke bare musikken biver meta-tungt på denne sæsonens første femørekoncert. Men det er også noge tunge og soide navne arrangørerne denne gang har fået i hus. To verdensstjerner, et kendt engesk og et kendt dansk -navn sørger for at ambitionsniveauet for resten af sæsonens skrues het op fra starten af. USA-stjerner Van Haen (US) kommer i sin tredje inkarnation som USA's utimativt største rockband, med en af verdens absout bedste guitarister i spidsen. Det 20 år game band består i år af: Eddie Van Haen - guitar/... voka Aex Van Haen - trommer Michae Tyrone - bas Nyt medem er Gary Cherone - voka (tidigere Extreme) Efter Davis Lee Roth og Sammy Hager som sanger har Van Haen med Gary Cherone fået nyt bod ti en omfattende verdensturne - som omfatter 5-øren (første gang i Danmark siden succesen i Roskide 95). Deres seneste abum - Van Haen III - markerer at Van Haen med ny sanger er nået endnu et skridt opad i gruppens karriere. Det er faktisk muigt for de bedste at bive bedre. With a ittie hep Joe Cocker (UK) som spier k. 16 har siden det het store gennembrud i 1968 med Beates'"With A Littie Hep from my Friends" været på banen med en af verden største stemmer. Atid med et opbud af særdees kompetente musikere. Det seneste abum, "Across from Midnight", pacerer endog Joe Cocker i den musikaske nutid, og hans hidti mest omfattende europæiske tur i sommeren '98 omfatter ikke mindre end 40 koncerter i Tyskand aene! 'furneen omfatter hedigvis 5-øren d. 7. juni - så Musikforeningen 5-øren ægger ud med noget nær det bedst muige arrangement ved sæsonens start. Bruce Diekenson (UK) k. 18. Kommer fra Sheffied (som Joe Cocker m.f.), og har været centrat navn i Iron Maiden. Atså er det Meta på - og som han sev siger om det seneste abum: "I'm not going to say this is the best abum I've ever done, because that's your job. Big Fat Snake (DK) starter den nye sæson på femøren og der er ikke grund ti at sige mere end at nævne at det 6 og seneste abum; Fames har fået suveræne anmedeser. Mange hævder at Big Fat Snake er Danmarks bedste iveband med den formidabe sanger Anders Bichfedt i front for et særdees stærkt hod At sammen for en entre på 120 kr. (+gebyr i forsag). -entre i døren biver 160 kr. Mon ikke 5-øren biver fydt den dag?. Saga A ca Fotokonkurrence I forbindese med Nja Foto 30 års fødsesdag udskrives der i samarbejde med Lokahistorisk Arkiv, bibioteket på Isands Brygge og Bryggebadet en fotokonkurrence. Hvem har det ædste ukendte foto eer postkort fra Bryggen?. præmie: Gavekort '.kr. 1000, præmie: Gavekort kr. 500,- 3. præmie: Gavekort kr. 300,- 4. og 5. præmie: Fotomappe præmie: Engangskameraer. Biederne bedes indeveret hos Nja Foto senest d. 29. august 98. Biederne vi herefter bive bedømt af et udvag bestående af: Cai Sørensen, Nja Foto, Bibbe Jakobsen, Bibioteket Isands Brygge, Sussie Paddison, Lokahistorisk Arkiv, og Torben Hesinghoff, Bryggebadet. Samtige bieder vi bive udstiet på Bibiotektet på Isands Brygge. Konkurrencebetingeser Ae bryggeboere kan detage. Ae konkurrencedetagere afgiver ophavsret på indeveret fotomateriae ti Bryggebadet. Ti efteråret afhodes en fotokonkurrence om det bedste Bryggen-her-og-nufoto. Sender direkte fra Skt. HansTorv TV2 har købt rettighederne ti direkte transmission fra begivenhederne på Skt. Hans Torv på Nørrebro den 28. maj. Hovedarrangøren ønsker ikke at opyse, hvor meget saget har indbragt, men direktør Anne-Mette Møer over seerne fud vauta for pengene. - Vi vi i hvert fad gøre at, hvad der står i vores magt for at sikre en spændende opevese ved skærmene, siger hun. I det autonome mijø er man stærkt utifreds med, at man ikke har fået de i indtægten. Iføge en pressemeddeese fra autonome tasmænd opfatter man sig her som uofficiee medarrangører og vi nu tage sin detagese op ti fornyet overvejese. Tasmændene udeukker ikke, at der kan bive tae om et sevstændigt arrangement et het andet sted, men ønsker foreøbig ikke at offentiggøre nærmere detajer. EUSIDE6-7 ' 20 KR. VALGFRI SOL ' ' Isafjordsgade 5 J Dag Aften Wteknd H Have TV Service Bergthorasgade 41 23GbSundby a!ø! at F,itrnsyn Video FatStærker * Computm KØBENHAVNS BORGERREPRÆSENTATION Møde i maj En vintergæ{, en sommernar en fug foruden vinger... Kom og se - foråret s pi r er på voden DANSK HWKOST at J<it k. IO 17 MOR<;N\>IA h1njaw Id IO H BHU.\:C to',rh borj 1 nnkmjw k1 JO H M!!J!JA(; ak Juw k. IX U W \'1 htn Uf!t'115 VL<.i:TARRET tjt Jaae og DAGI:NS HIT s' n on\tag Bastion!n +LJJVI!D C 1\ L U 1\ I f- S 1\ U P 11. N T Lae \t tk t tthtah,hos' n"\ qd.jdt u 14:!- "uht nh;:n-n \ Tdt on.\1 H "4(1.\h( ni t- d.tj,:' }\1. IU-24. hd(" tud.

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Jord på legepladser undersøges

Jord på legepladser undersøges 22. maj 1997 5. årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Jord på egepadser undersøges Efter fund af foruren et jord i koonih aver er turen nu kommet ti hømenes ~phodsareaer I sidste måned bev koonihaveejerne i haveforeningerne

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Oprydning på sojakagen i gang i år

Oprydning på sojakagen i gang i år 15. januar 1998 6. årgang nr.1 BRYGGEBLADET Oprydning på sojakagen i gang i år Fjernese af kviksøvforurening ventes at vare de næste 10-15 år Leder og æserindæg. SIDE2&3 Sådan så det ud da koranægget bev

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

Ørestaden glemte moms

Ørestaden glemte moms 1 O. september 1998 6. årgang nr. 15 Ørestaden gemte moms Endnu et par nye kapiter er i ved at skrives ind i "The newer ending story" aias Ørestadens gæd ti staten. Trafikministeren biver nu inddraget

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet (Grupperådet er forædrebestyresen for spejderne) Vi håber, I har haft en

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

80.000 tons forurenet jord skal fjernes

80.000 tons forurenet jord skal fjernes 24. februar 1994 2. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET ARVEN EFrER SOJAKAGEN 80.000 tons forurenet jord ska fjernes A t sojakagefabrikken har fi været årsag ti omfattende forurening af sine omgiveser med især kviksøv

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

Nye åbningstider. Fra den 2. januar 1996 ændres åbningstiderne på lsiands Brygge Posthus og vil herefter være:

Nye åbningstider. Fra den 2. januar 1996 ændres åbningstiderne på lsiands Brygge Posthus og vil herefter være: 14. december 1995 3. årgang nr. 21 BRYGGEBLADET Ørestad før skoe Mangende skoeudbygning ed i overordnet p anægning Under den store ørestadshøring i Gime kastede Oe Henzen fra de Konservative en bombe af

Læs mere

Stædighed betaler sig

Stædighed betaler sig 1. årgang nr. 11 BRYGG-EBLADET I sidste uge ankom et skib ti Isands Brygge på en noget usædvanig måde. Stædighed betaer sig Stædig ejer sparer beboere for 154.000 i 1994 og tjener sev 27.000 At sev det

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

tilfælde ophæver gebyr for den opfølgende kontrol. Debat om offentliggørelse

tilfælde ophæver gebyr for den opfølgende kontrol. Debat om offentliggørelse 13. august 1998 6. årgang nr. 13 BRYGGEBLADET Pizzariarazzia Levnedsmiddekontroen har besøgt næsten ae Bryggen s spisesteder og fundet hygiejneprobemer hos de feste 'ved årtusindskiftet ska restauranterne

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Socialcenter Amagerbro presset

Socialcenter Amagerbro presset 1997B RYG G E B LA D E-T 5. 13. årgang november nr.19 Sociacenter Amagerbro presset Person aet protester er over d årige ar bejdsforhod Tåmodigheden hos personaet på Sociacenter Amagerbro er ved at sippe

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

LLO, Norden, A/S Østervold og beboere for at kunne beregne konsekvenserne af en eventuel overtagelse, og. 18x27cm. 25,-

LLO, Norden, A/S Østervold og beboere for at kunne beregne konsekvenserne af en eventuel overtagelse, og. 18x27cm. 25,- 15. december 1994 2. årgang nr. 21 Tre ejendomme sogt Ejendomsseskabet N orden sæger ud af sine ejendomme på Bryggen Lørdag d. 3. december fik beboerrepræsentanterne i tre ejendomme en pressemeddeese,

Læs mere

BRYGGEBLADET. Splittelse om. historisk havneparkbygning

BRYGGEBLADET. Splittelse om. historisk havneparkbygning 27. februar 1997 5. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Spittese om. historisk havneparkbygning Truser om nedrivning ti sommer Tre repræsentanter fra Coumbus Fim, som har ti huse i det historiske gue bindingsværkshus

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 19. årgang Marts 2000. Hole-in-one på 11. hul. Læsside 6

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 19. årgang Marts 2000. Hole-in-one på 11. hul. Læsside 6 GOLF i Ebetoft Medemsbad 19. årgang Marts 2000 Hoe-in-one på 11. hu. Læsside 6 GOLF i Ebetoft GOLF i Ebetoft Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand Tf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mai:

Læs mere

Beboerforeningen i fuldsving

Beboerforeningen i fuldsving 1. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Husejechok i vente Beboerne i to ejendomme rystet over varse om kæmpe husejestigning i forbindese med instaering af fjernvarme Tirsdag den 11. maj bev 400 beboere revet vodsomt

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Vi vi gerne sige vekommen ti vore nye nye bæveredere Gitte og Per og håber,

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Siden sidste bad har grupperådet hodt et møde, første de hodt vi sammen

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

Ekstraregning til nye andelshavere

Ekstraregning til nye andelshavere 22. august 2001 9. årgang nr. 13 Ekstraregning ti nye andeshavere Noge beboere ska tibagebetae boigstøtte modtaget efter 1. apri. "Det er desværre ikke en aprisnar. Vi er meget kede af den uhedige situation

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 apri - juni 2011 Bæverne gir den gas ti spejderfesten Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Generaforsaming Der bev afhodt generaforsaming for

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016

Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigesespoitik 03-06 Indsatspan 03 Indedning Beskæftigesespoitik 03-06 beskriver den overordnede poitik og strategi på baggrund af de væsentigste udfordringer på beskæftigesesområdet i Ringsted kommune

Læs mere

For fritidshjemmene og klubbernes vedkommende er der lagt op til, at der skal indføres en fast

For fritidshjemmene og klubbernes vedkommende er der lagt op til, at der skal indføres en fast 26.november1998 B 6. årgang nr. 20 RYG G E B LA D ET Uro på daginstitutionerne Onsdag den 18. november, afbodt pædagogerne i København fagig dag. Daginstitutionerne var ukket, og forædrerne måtte se sig

Læs mere