Oppun1pning af grundvand firedobles

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oppun1pning af grundvand firedobles"

Transkript

1 7.maj årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren Comet ansøgte i sidste uge Mijøkontroen i Københavns kommune om tiadese ti en firedobing af den mængde grundvand, som seskabet pumper op for at tørhode udgravningerne ved Artierivej. For kun en måned siden måtte Mijøkontroen øge den tiadte oppumpning fra 30 ti 50 m3/time, fordi der strømmede mere vand ti udgravningen end forventet. Grundejerforeningen Isands Brygge havde netop dokumenteret, at fundamenterne under bygningerne på Bryggen er angt mere sårbare overfor ændringer i grundvandsniveauet end antaget af Comet, så Mijøkontroen skærpede samtidig kravene ti Comet om at registrere bygningernes tistand og ændringer i grundvandsniveauet. Men nu har Comet ansøgt om tiadese ti oppumpning af intet mindre end 200 m3/time. Den hidtidige tiadese omhander nemig kun udgravningen nord for Njasgade, og nu ska man i gang med at grave syd for Njasgade, hvor Isands Brygges station ska anægges. Derfor ønsker seeg Statskontroeret økoogisk ØKOLOGISK SAGTER V/ AJao Bo Anage!brogade København S Teefon O 23 Mobi skabet den gædende tiadese erstattet af en samet tiadese for begge områder. For at forebygge en drastisk grundvandssænkning vi seskabet imidertid nu etabere en såkadt vandmur: I samme takt som vandet pumpes væk i den ene side af udgravningen, erstattes det med havnevand, som infitreres i grundvandsmagasinet på den anden side af udgravningen. VIkår afvises Med denne metode vi pumpningen iføge Comet set ikke påvirke grundvandsniveauet vest for Artierivej. Derfor afviser seskabet nu het at opfyde de krav, som Mijøkontroen stiede i sidste måned. Comet skue såedes inden 7 dage indsende et kort over udbredesen af grundvandssænkningen. Da det ikke skete, indskærpede Mijøkontroen, at kravet skue overhodes. Ikke desto mindre hedder det nu i den nye ansøgning: "Kort over den forventede grundvandssænkningstragt er ikke reevant, eftersom infitreringssystemet vi udigne grundvandssænkninger". Tisvarende skue Comet inden 14 dage have kortagt ae bygninger, som kunne bive berørt af grundvandssænkning, og registreret deres tistand. Seskabets kommentar herti er, "at bygningsregistreringen ikke har samme reevans, som hvis der ikke bev foretaget infitrering afvand". Faktisk hedder det om hee den gædende tiadese: "Deres brev af 8. apri 1998 med indehodende tiadese på basis af Comets daværende strategi må derfor betragtes som irreevant". Et spi om ansvar Samtidig med Gomets afvisning af kravet om bygningsregistrering, har Ørestadsseskabet, som Comet arbejder for, paradoksat nok tibudt Grundejerforeningen Isands Brygge at samarbejde om en mere vidtgående bygningsregistrering end den, Mijøkontroen kræver af Comet - og timed betae udgifterne (se artiken side 3). Men ser man på risikoen for ansvarspådragese, er Storkonfikten på arbejdsmarkedet har også ramt arbejdet med boring og udgravning ti minimetroen. Samtige Comets mere end 400 arbejdere har nedagt arbejdet under konfikten. Imens hoder funktionærer gang i de pumper, der ska hode udgravninger og maskiner fri for indtrængende grundvand. paradokset måske ikke så stort endda: Såænge tiadesen ti oppumpning er betinget af, at Comet registrerer bygningernes tistand og øbende overvåger risikoen for skader, har seskabet et kart retsigt ansvar for de skader, som eventuet aigeve opstår. Ved et friviigt samarbejde med bygningernes ejere vi man derimod - afhængigt af de nærmere aftaer - kunne frasige sig skadesansvaret med henvisning ti, at ejerne har været indforstået. Mijøkontroen har endnu ikke haft muighed for at tage stiing ti den nye ansøgning fra Comet. Kontorchef Jan Huus Vestergaard siger dog ti Bryggebadet, at sagen nu har antaget en sådan karakter, at den ska foreægges poitikerne i kommunens mijøudvag, før der kan træffes en afgørese. max LÆSS/DE3 Indbrudsforsøg i sikbutik For anden gang på tre måneder bev Bryggens Konfekture udsat for overfad. Denne gang sap gerningsmændende dog ikke afsted med byttet. SIDE2 KimLarsen Danmarks mest popuære kunstner gennem tiden, Kim Larsen, drager nu på en ie forårsturne med orkestret Kim Larsen & Kjukken. Miniturneen starter i Gime 19. maj, og forsaget er i fud gang. SIDE4 Amsterdam og Bryggen 28. maj ska Bryggens borgere tage stiing ti Amsterdamtraktaten. Vi giver en introduktion ti dette svære vag og opfordrer æserne ti at komme med deres besyv. SIDE60G 7 Kordegn fyder 50 Bryggens kordegn, Christian Lind biver 50 år tirsdag den 12. maj SIDE9 Leifsgade 9 Tf Om storkonfikten stadig raser mens dette æses, tør vi ikke spå om. Men gadebiedet i bydeen var i sidste uge præget af den største arbejdskonfikt i 13 år. Såedes også på SAS-hoteet ved Artierivej. Gastronomer, opvaskere, rengøringspersonae, tjenere... I det hee taget medemmer af Restaurations- og Bryggeriforbundet på SAS-hoteet har sat deres aftryk på konfiktugen. Fra tidig morgen ti sen aften har medemmerne bokeret indgangene og opfordret everandørerne om at vise deres respekt for den ovige konfikt og undade at evere varer ti det konfiktramte hote. Bokaden bev iværksat efter at de ansatte bev ockoutet og har gennem hee ugen forøbet fredeig og særdees udramatisk. tkj Den opmærksomme æser har forhåbentig set at det er skoekasserne der står for udformningen afbørnesiderne. I dette nummer er det 3.v der står for øjerne. SIDE 11 Femøresæson i gang Masser af heavy-meta ved Amager Strand SIDE 12

2 BRYGGEBLADET Røveriforsøg mod sikbutikken- igen 7. maj 1998 Næste nummer udkommer 20. maj Deadine for indæg: fredag før udgivesesdagen. Kommende udgiveser: torsdag d. 4/6, 18/6 Torsdag den 30. apri ved 21-tiden kom tre unge mænd ind i Bryggens Konfekture i Egisgade. Butikken var fud af kunder, men da det fornemmedes at. noget var under optræk, bev poitiet aarmeret. De tre mænd forod butikken, men da poitiet ankom, befandt de sig ige i nærheden, og ved siden af dem å en pisto. Poitiet anhodt de tre unge, der er meem år. Under afhøringen erkendte to af dem, at Bryggens Konfekture var tænkt som må for et røveriforsøg, og at de begge var med ved det fudbyrdede væbnede røveri mod samme butik den 22 februar i år. Under ransagning af de tre unges hjem - de bor ae i København - fandt poitiet knive, attrappistoer, gas- og peberspray Den 16 årige detager i røveriforsøget erkendte også et væbnet Røveri i Vaby, hvor en 17 årig ekspedient bev truet med en pisto ti at udevere dagens omsætning. De tre anhodte bev.maj fremstiet i grundovsforhør i dommervagten og efterføgende varetægtsfængset i 27 dage. Poitiet betragter sagen som særdees avorig. - Her er ikke tae om drengestreger. De unge har for ængst overskredet grænsen for, hvad man kan se igennem fingre med. Ekspedienten i Bryggens Konfekture er stadig meget rystet. Pigen er 18 år, og hun var også på arbejde under røveriet i februar, siger Kaj Jensen Paner om udbygning af og omkring Sojakagegrunden :--u haster det meget med 1t få bygget en ny skoe på Isands Brygge, især efter 1t jeg overhørte overbortmester Jens Kramer Mikcesen fremkomme med en 1dtaese på SIH & SIKs ejegertmøde ørdag den 8. apri 1998 "... at det nu ;er ud ti at panerne med 1d- og ombygningen på Sojakagegrunden er fadet på pads". Der vi bive opført boiger på seve Sojakagegrunden, og der satses på at sioerne ud mod havnen ska omdannes ti penthouseejigheder i sti med sioen på Vesterbro. ydermere ska der bygges uksus-ejigheder ud i seve havnebassinet, at sammen noget som har været skitseret i fere dagbade. Med denne fremtidssatsning må vi nok indse, at befokningstaet her på Bryggen vi bive meget forøget med den større søgning ti skoer, fritidsordninger, børnehaver samt andre nærfaciiteter ti føge Vigiver dig kar besked... Ligt' nu handes der boigt'r som adrig før. boigpnsernr er steget støt de senere år - ogs prisen på dit hus eer ejighed. Hos Reagruppen udarocjdcr d gerne et grati VurdrringsBc, is med sag for øje. Det giver dig markedets mest reaistike sagpris og dit kontantt' overskud ved sag. Derfor kan jeg som sociademokrat på Bryggen ikke gå med ti, at man i medierne for tiden kan æse om, hvordan der agiteres for at der ska og kun ska bygges en ny skoe het ude på Homen, endda meget angt væk fra Bryggen. Bryggeboerne er ti dags dato bevet spist af med den ene appeøsning efter den anden, især når det gæder en bedre skoe på stedet. J eg kunne også nævne at jeg brænder for at der biver bygget sportsfaciiteter og svømmeha her på Bryggen, og hvorfor ikke... Bryggen er trods at en byde i udviking... eer hvad? Jeg henstier herfor ti kommunen, og råber samtidig jer Bryggeboer op så i er opmærksomme på og føger med i - om poitikkerne nu også tænker på Bryggen med det resutat ti føge, at der også kan bive bygget en het ny og større skoe på Bryggen som vi gøre at børnene kan færdiggøre deres skoegang på en og samme skoe, og at man i stedet gør brug af den game skoe ti fritidskub og børnehavekasse, seve gymnastiksaen vi kunne benyttes som en ænge eftertragtet sports- og mødeha for de omkringboende. Hvis vi i fæesskab kan enes om at hjæpe hinanden begge sider i kredsen på Christianshavn som her på Bryggen er meget nået, og jeg er sikker på at vi i fæesskab kan få etaberet så mange gode kræfter, at vi sammen kan få et rigtig godt resutat ud af siddet. Rudi Sommerund Isands Brygge 23, 2. th. O. (XX) kroner ti din fornøjese Få gratis og uforpigtende din boig vurderet inden den 31. maj 1998 og detag automatisk i odtrækningen om s ga\'ckort a kroner. Lodtrækningen finct'r St<'d den.. juni 199R Vinderne får naturigvis direkte x-sked KORSMAN N Statsautoriserede ejendomsmægere MOE H. C. Ander ens Bouevard I Gade sodater fra Baonparken på sejtur ca. ued Leifsgade. (ca. 1900) Opfydning af Bryggen De ædste bygninger på Bryggen er Baonparken, som bev bygget Omkring bev areaet fra Artierivej og ti Langebro fydt op med jord fra forskeige steder fra Sjæand. Det bev ti en 975 m ang kaj fra broen og i 1905 bev de første b e bo e Is e s ej end om m e bygget ned mod havnen. Oprindeig skue der ikke bygges beboesesejendomme ved havnen. Man havde tænkt sig en godsbanegård og industribygninger, men Christianshavns Opagspadser, som bev dannet 1902, havde aerede panagt at bygge beboesesejendomme på den nyig opfydte store grund. I øbet af bev der bygget 200 boiger i de tre store bygninger Langebrohus, Isandsborg, Haradsborg og Saga A, som å på hjørnet af Artierivej/Njasgade. Husk, huis I har rwget materiae om Isands Brygge, så som bieder, fim, postkort, husejekontrakter, regninger, rekamer - ALT fra Bryggen har interesse - så uenigst kentakt Inger Christmas: eer Sussie Paddison, Lokahistorisk Forening, Srwrresgade 3, tf

3 7. maj 1998 BRYGGEBLADET Husejere og Ørestadsseskab i diaog Grun dejerforeningen dog forbehoden over for et egentigt samarbejde om de videre undersøgeser af sammenhængen meem grundvand og bygningsskader Enighed og atter enighed, står der i referatet. Parterne kom tisyneadende hinanden et stort skridt nærmere, da bestyresen for Grundejerforeningen Isands Brygge sammen med sin advokat og sine teknikere for to uger siden mødtes med repræsentanter for Ørestadsseskabet og seskabets teknikere for at drøfte sammenhængen meem oppumpningen af grundvand på metrobyggepadsen og muige skader på Bryggens ejendomme. Der var såedes enighed om - at grundejerforeningens undersøgeser af jordag og fundering udgør en korrektion af de hidtidige opysninger herom, og at de er af væsentig betydning for vurdering af risikoen for bygningsskader i området, - at etabere et samarbejde, som indebærer, at grundejerforeningens teknikere får fud indsigt og øbende informationer fra Ørestadsseskabet om forhod vedrørende oppumpning og anægsarbejder, der har betydning for vurdering af risikoen, - at Ørestadsseskabets teknikere efter samråd med grundejerforeningens teknikere udarbejdere en pan for bygningsregistrering, - at der tiretteægges faste periodiske møder meem parterne, først og fremmest på teknikerpan, - at Ørestadsseskabet betaer for den registrering, som kræves efter ovgivningen eer af myndighederne, eer som i øvrigt anses for nødvendig, herunder den registrering som grundejerforeningens teknikere aerede har udført, samt - at Ørestadsseskabets teknikere ophører med at titage sig adgang ti grundejerforeningens pejeboringer uden at spørge om ov først. Kode fødder Siden mødet bar grundejerforeningen imidertid trukket føehornene idt ti sig. Man er ikke interesseret i at indgå kompromisser for samarbejdets skyd, og efter hvad Bryggebadet erfarer har man derfor tidigere på ugen bedt Ørestadsseskabet om en præcis tikendegivese af, hvike undersøgeser seskabet vi medvirke ti. Endvidere ønsker foreningen en uvidig kontro af undersøgeserne. Og endeig ønsker man en kar tikendegivese fra Ørestadsseskabet af, at seskabet betae; for udbedring af bygningsskader, der opstår som føge af grundvandssænkning eer anægsarbejdet i øvrigt. max Læs også artiken herunder og forsideartiken! Baggrund: Grundvand og fundamenter Mijøkontroen i Københavns kommune gav i 1997 entreprenørseskabet Comet, som anægger Københavns kommende metrobane for Ørestadsseskabet, tiadese ti at pumpe grundvand væk for at tørhode udgravningen ved Artierivej nord for Njasgade. Der er to grundvandsreservoirer - et i de øvre jordag, kadet det sekundære magasin, og et i de dybereiggende kakag, kadet det primære magasin. En betonvæg rundt om udgravningen forhindrer tistrømning fra det sekundære magasin, men i det primære magasin er det nødvendigt at pumpe vand væk for at forhindre oversvømmese. På grund af hydrauisk forbindese meem de to magasiner medfører pumpningen, at grundvandsniveauet i det sekundære magasin sænkes. Sænkningen er tragtformet - dvs. størst ige ved udgravningen og aftagende, jo ængere væk fra udgravningen man kommer. Spørgsmået er, hvor meget grundvandet sænkes under Bryggens ejendomme, og hvike konsekvenser det kan have. En af betingeserne for tiadesen ti oppumpning var derfor, at Comet - udover øbende at hode øje med grundvandssænkningen - på forhånd skue registrere de bygninger, der kunne bive påvirket, og undersøge deres funderingsforhod. Comet foretog imidertid ikke egentige undersøgeser, men antog bot, at Bryggens bygninger var soidt funderet, og meddete, at der i øvrigt ikke vie ske nogen væsentig sænkning af grundvandet. Bryggen bev i sin tid anagt på inddæmmet havbund og strand, hvorpå der bev fydt bandet materiae i et ag på op ti et par meter. Nye undersøgeser bestit af Grundejerforeningen Isands Brygge viser nu, at bygningernes fundamenter i de feste tifæde ikke er ført ned ti de bæredygtige ag, men hvier direkte på opfydningsmateriaet. Normat står grundvandet højt i området. Da opfydningsmateriaet devis er organisk, vi det sætte sig (synke sammen), hvis grundvandet pudseigt sænkes udover de normae sæsonvariationer. Iføge de nye undersøgeser vi en oppumpning af det hidtidige omfang og af den varighed, som Comet forventer (frem ti udgangen af 1999), medføre revner i bygningernes fundamenter og bærende vægge. Som det fremgår af forsideartiken, har Comet i forbindese med en ansøgning om tiadese ti også at pumpe grundvand syd for Njasgade - og herved firedobe oppumpningen - nu annonceret, at man vi bruge en ny metode, som angiveigt het vi forhindre sænkninger i det sekundære magasin. Metoden går ud på at infitrere havnevand i det primære magasin på den ene side af udgravningen i samme takt som grundvandet pumpes ud på den anden side. Ti gengæd afviser Comet af denne årsag at opfyde det stiede vikår om kortægning af truede bygninger, fordi man med denne metode betragter vikåret som irreevant. Om Comet også denne gang opnår Københavns kommunes - Ørestadsseskabets hovedaktionærs - bå stempe ti at kø på, vi de kommende uger vise. Om Bryggens bygninger tager skade, vi de kommende år vise. Læs forsideartiken og artiken herouer Bryggens Børneateier har nwdtaget kroner af Dansk Ungtroms Fæesråd. De kroner bruges ti et gøgerprojekt som indgår i Københ avns Sommerunderhodning for Børn. Resten bruges ti et okat KLONK-projekt. Anæg af veje ved Ørestad Station i gang Ørestadsseskabet har netop skrevet kontrakt på to anæg i Ørestaden. Det drejer sig for det første om Kanavejsbroen, som gør det muigt at genskabe Kanavejens stiforbindese over Øresundsforbindesens motorvej og jernbane. Jørgen Bad t NS har vundet entreprisen på bygning af den cirka 100 meter ange bro. Kontrakten er på ca. 12 mio. kroner. For det andet bar Ørestadsseskabet skrevet kontrakt med Per AarsJeff AIS om etabering af en 2- sporet adgangsvej ti kontro- og vedigehodesescenteret for Metroen. Entreprisen indehoder desuden en regnvandspumpestation, som ska Øresta d. Kontrakten er på sikre afvanding af veje og ca. 16 mio. kr. og omfatter padser i den sydige de af også etabering af en forpads med adgangsveje umiddebart nord for Øresundsforbindesen. ØKOLOGISK SPINAT Bryggens grønne guide, Agenda-gruppen og Bryggebadet ønsker ae et godt forår. Vi har en forårsgave ti ae med have eer atankasse: GRATIS FRØ! Kip kuponen ud og hent spinat ( new zeaandske) frø og få en dejig sommerspise. Vi har også opskrifter. Bryggens g.rønne guide, Beboerhjørnet, Leifsgade 7 Vi har tyvstartet på genbrugsprojektet og opstiet en vannkompostbehoder i gården bag Beboerhjørnet Du er vekommen ti at afevere dit grønne affad her- så angt padsen rækker. Vi kan også fortæe dig, hvad der må komme i, hviken behoder du kan bruge derhjemme osv. TEMA: KOMPOST HVOiFO!? Loka kompostering sparer mijøet for de stoffer, der opstår når det grønne affad brændes af, og som forurener uften og fyder ossepadserne. Desuden spares transport af dette tunge,»vådec affad, der udgør 15-25% af den samede affadsmængde. HVOiPAM? Erfaringer fra Vesterbro viser, at det godt kan ade sig gøre at kompostere sit grønne affad i baggården. kompostbehoderen fader materiaet sammen ti ca. 1/4 og biver ti fin mudjord. HVAP? At frugt- og grønsagsaffad samt afskårne bomster og pottepanter kan komposteres. Kaffegrums og -fitre, tebade og poser, brødgrød- og kagerester, nødde- og æggeskaer, savsmud og ham - kort sagt At»organisk affad«undtagen det animaske. Det vi sige, at pap og papir, der er forurenet med madrester og derfor ikke må komme ti genbrug, også godt må komme i komposten. Det er ettere at hode kompostspanden ren, hvis den fofes med et par sider avis før brug. Past- eer voksbeagt papir, f.eks. mæke- og jucekartoner, samt støvsugerposer, cigaretskod og rockwoo hodige potterester må ikke komme i komposten. HVORHEN? første omgang kan vi bruge komposten som jordforbedringsmidde i bedene i de enkete karreer, ti træpantninger i bydeen osv. Pt.»importerer«vi kompostjord ti Bryggen når der ska pantes noget. På ængere sigt er det mået, at komposten ska tibage ti andbruget. En meemstation kunne være de koonihaver omkring Bryggen, der trænger ti noget ny jord. HVAP KAM JEO GØiE? Vi håber sevføgeig, at ae Bryggens boigforeninger vi bak.ke op om projektet. Det er et friviigt og gratis tibud om et bedre mijø, som den enkete boigforening kan give videre ti sine beboere ved at detage. Hvis du synes, at din karre ska være med, så sig det ti bestyresen for din andes-, ejer- eer ejerforening. HVO RMÅ!? For at få samet noge erfaringer om b.a. affadsmængder og affadets sammensætning starter et mindre anta boigforeninger på affadssortering og kompostering omkring 1. september På basis af erfaringerne herfra starter projektet i ae interesserede for eninger omkring 1.apri1999. Det vir1<er måske angsommeigt- vi synes, at det er vigtigt at forberede projektet grundigt, både mht. inddragese af boigforeninger og borgere og i forhod den bedst muige praktiske organisering. Btyggens G.nbnJgsprojed er e beboerstyret mijøinitiativ fra Brtggens grønne guide og Agendagruppe. De gtjr ud pa at give ae byggeboere muighed tor en bedre behanding ean hvød der; dagig tae går under betegnesen e Ifad : F re brugsgenstande og tøj ti grønt affad, pap, meta, past og farigt affad U gavn for defæes m/qø og boigoroningernes økonomi. ENSUNDHAVE Grøn guide Susanne Ogstrup hoder opæg om mijøvenig have: hvordan hoder jeg min jord sund? hvordan undgå skadedyr og ukrudt? LØRDAIJ D. 16. MAJ KL. 14 HAVEFOREN/NIJEN FASTE BArrER/ FOR$AMLINIJ$HU$ET Arr.: Bryggens grønne guide, Agenda-gruppen og Haveforeningen Faste Batteri 3

4 4 BRYGGEBLADET 7. maj 1998 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor: t f Cafe: t f Fax: t f SØJV(]))f.(} tf. 17. aj /(f. 15 fri entre Caifin 1(vartetten TIRSDAB. 19/5 døre åbner k. 20 tiuj8øe 1 København!!! b. -nuøn aøiivi' IIIII: ii's C DREAM CITI"s CD "SYRE'' sæges for :\0 kr. i Caffen!! :Menu i :Maj a 3 o!(r. i (JimCe 's Cafe man 11. o/egetari.s/i_1?._t muf1jemme6agt (IJrød tir 12. fforårsgrytfe (qri.s oo qrøttsaoer) ons 13. Vanens 'Fis!(, tor 14. 1fai(,R!6øf, (8ernaise og Stegte '(ftrtoj{er fre 15. Jføns i f.sparoes man 18. SfjniJ, SpiTLat oo 1:(prtojfer tir 19. ItaiensR! '(pd6o[{er mu[?asta ons 20. IDanens Pis!(, fre 22. LammeÆ..,otefetter cs A rstidens grøntsaner man 25. 'Krytfret 7(;yCing med 7(frtojfef6åtfe tir 26. (1Jo6otie (Lam) med Spinat ons 27. Vagens PisÆ.., tor 28. (['asta Surprise fre 29. Æ{Jge{.ane med P fæs!(, oo 1{,uo6rod maj; er Gime ukket Stote Bededag, d. 8/5 -Kristi Hiørtief.arts d. 21/5 o Pinse, d. 3J/5:.. G Åbent hver dag k Søndag k SPORT FRITID KUTUR Det sker på bibioteket 28.maj Bibioteket har stadig pjecer med information om Amsterdam-traktaten, og der er også via internet adgang ti information og debat på websiden www. fokeafstemning. Månedens fim Onsdag 13. maj k er der atter fim for de små fra ca 3 år. Denne gang ska vi møde mudvarpen, der ønsker sig bukser med ommer. Men det er ikke så et at få fat i. Mors We vidbasse er en dejig fim baseret på Barbro Lindgrens biedbog, om den tåmodigt overbærende mor, der udsættes for mange prøveser af sin usædvanigt påhitsomme unge. Endeig får vi endnu Kim Larsen & Kjukken tibage i Kjøbenhavn!!! Danmarks mest popuære kunstner gennem t iden, Kim Larsen, drager nu på en ie forårsturne med orkestret Kim Larsen & Kjukken. Miniturneen starter i Gime. Orkestret har ikke været i København i meget angt tid - og det varer efterføgende meget ænge igen efter studiearbejde - så grib chancen her! Kim Larsen & Kjukken har senest nydt stor succes ved opsætningen på Odense Teater af Kim Larsens egen fortokning af H.C. Andersens eventyr "Rejsekam.meraten", der i månedsvis gik for udsogte huse. Kim Larsen & Kjukken's seneste CD - der bærer orkestrets navn, sæger stadig godt i butikkerne, igesom hee to opsamingsabums, der bev udsendt sidste år, gik som varmt brød. Kjukken består af guitaristen Karsten Skogvaard, bassisten Bo Grybot og trommesageren Jesper Rosenqvist - der med stor musikaitet og scenisk overskud bakker den fokekære kunstner op. Orkestret arbejder for tiden på en engesksproget pade, og det biver en Søndag d. 17. maj, k. 15 i Gime's Cafe- fri entre Kassisk Matine Caiin K vartetten engang muighed for at gyse med Afons Aberg i tegnefimen,.ajfons Åberg og uhyret«. Fimene vises i Girnes ie sa. Ung og skøn Er et ie kataog med smagsprøve på forskeige medier og bøger især for de årige. Her er forsag ti gode bøger om kærighed, stjernetegn, trends, mad m.m. som du kan åne. Sevføgeig er der en masse gode internetadresser - hvis du vi vide mere. skøn banding af disse het nye ting, Kjukkens sangkataog samt Kim Larsens mange træffere gennem tiden, man vi komme ti at høre, når den mest sægende danske artist gennem tiden spier op ti forårskoncert. Fakta: I en opgørese i Poitiken i år, kunne man æse at Kim Larsen med sogte eksemparer af "Midt om Natten", sogte af "Forkædt som voksen" og sogte af "Yummi Yummi" besidder 1., 2., og 7. padsen på isten over de mest sogte pader i Danmark gennem tiden! Ve mødt! Tirsdag d. 19/5, døre åbner k. 20 i Gime, biet: Gimes Cafe O. Entre: 130 kr. - ingen gebyr. Caiin Kvartetten består af Sophia og Cara Bæk (vioin) Stine Hasbirk (bratch) og Therese Å strand (ceo). Kvartetten, der netop har haft stor succes i TV, bev dannet i 1993 og året efter udvagt af Det Kongeige Danske Musikkonservatorium ti at spie ved "Dansk Kuturår" i Luxemburg. Senere samme år detog de ved Den Internationae Musikfestiva i Rimini, Itaien. I Danmark har Caiin Kvartetten spiet i adskiige musikforeninger og b.a. optrådt ved Lerchenborg Summerfestiva, på Gyptoteket og Copenhagen Summeresti va. Caiin Kvartetten har studeret hos Knud Frederiksen fra Den Danske Kvartetten og Simon Rowand-Jones fra Chiingirian Kvartetten, som detaget i fere kammermusikkurser rundt om i Europa. Musikerne i Caiin Kvartetten er stadig under uddannese i henhodsvis København, London og Frankfurt. Caiin Kvartettens repertoire spænder fra wienerkassisk musik ti kompositioner fra vort århundrede. Ti søndagsmatineen i Giroe består repertoiret af værker af Haydn, Beethoven og Sjostakovitj. Caiin er ketisk og betyder kvinde.

5 7. maj 1998 BRYGGEBLADET 5 Pejepanen som den bev præsenteret i februar 1998 Pejepanen som den bev præsenteret i apri1998 Pejepanens nye funktioner Nøgeta vedr. areaudæg: H: Nyttehaver a ca. 150 m2 C: Campingpads V: Vandrerhjem, evt. udvidese N: Naturskoe v. Artierivej M: Fyttet materiaepads. Parkad. 1: siands Brygges Skoe B: Bodbaner K: Kondibane B: Bodspi ; , 1 N: Naturskoe j) /itt " S: Naturstøttepunkter /f') M: Ny materiae og depotpads #J t'. 0 """'' """' """" mandskabs / redskabsbygningør.,.._.,.,,.,,,._:."' J : Havneparken m. nye broer, i(j, redskabs og kubbygninger, i -f : joepadser, sommerrestaura,cj!r.' } kiosk og toietter!r, W '.. i :,i' :r REK.REA TIVE ANLÆG t {)()Q ; Betydeige ændringer i pejepansforsag I februar sendte Parkafdeingen det første forsag ti en pejepan for Amager Fæed ti høring i føgegruppen, hvor en række andsdækkende interesseorganisationer samt okarådene på Isands Brygge og Sundby har sæde. Pejepanen skue sikre en bevarese og pefe af Fæedens værdifude fora, fauna og træbevoksning - og forbedre vækstog evevikår for dyr, fuge og insekter ikke mindst på de opfydte områder, der udgør ca 2/3 af Amager Fæed. Samtidigt skue pejepanen øge den andskabeige variation og rekreative anvendeighed. I den sammenhæng skue der indarbejdes forsag ti rekreative anæg (nyttehaver, sportsanæg, camping o.ign.). Atsammen i overensstemmese med de anvisninger som igger i fredningsbestemmeserne. Fæeden som park De mest kontroversiee emner i panen var omfanget og pacering af rekrative anæg på Fæeden. Bodbaner, nyttehaver, campingpads osv. åd sig dybt ind på de store åbne areaer - og disse anæg vie næppe sikre og forbedre evevikår for andet evende end mennesker og deres særinteresser. Hvad angår øgningen af den andskabeige variation og rekreative anvendeighed, opererede pejepansforsaget med at ægge et jævnende (tyndt) jordag ud på store dee at det arrede terræn, udsåning af græs- og frøbandinger, og mindre fædning i træbevoksning bandt andre steder ud mod Ørestadsområdet, hvor man også ønskede et par udsigtspateau'er opbygget. Som det mest synige og markante indsag i andskabeig variationsøvese var forsaget om at udstyre den åbne sette med tre høje på hver 10 meter, dækkende over et area på ca. 400x400 m. De såkadte Centrae Høje skue tjene som udsigtspunkter ti byen, Ørestaden og Vesta mager. At De centrae Høje i endnu højere grad skue dække kommunens behov for at deponere forurenet jord nævnte man ikke i pejepansforsaget; men indrømmede i det efterføgende møde i føgegruppen. En hård medfart Og man kan konstatere at pejepansforsaget kom under en hård kritik især fra Friuftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyresen. Generet var føgegruppen enige om at fjerne ae foresåede anæg, bodfæeder og nyttehaver på Fæeden øst for Lossepadsvej - og istedet anvise disse anæg ti området vest for vejen, hvor der i forvejen er mange rekreative anæg. Campingpadsen ønskede man anagt i umiddebar forbindese med Vandrehjemmet. Kun nyttehaverne bag poitihundehuset og Naturskoen ved Artierivej accepterede føgegruppen, igesom areaet ti skoens udbygning/idræts pads. Såedes viste det sig at føgegruppen hodt sig tæt ti fredningsmyndighedernes bestemmeser og hensigter. Eer som Henrik Knuth-Winterfedt fra Skov- og naturstyresen opsummerede, styresens hodning: 'Den foreiggende pejepan er i kar strid med fredningen og dens intentioner. Panen tegner biedet af en bypark, hvorimod det i fredningen udtrykkeigt siges, at der ønskes et naturområde.' Og han pegede desuden på, at der ska skabes en bedre forbindese ti Ørestaden ( b.a.ved at fjerne bodfæederne mod syd), at de centrae bodfæeder ikke bør anægges, at de foresåede høje muigvis kunne tiades ved en dispensation, men at en sådan også skue søges, at campingpadsen måtte fyttes da den foresåede pacering ukker kien mod Vestamager af. Endeig mente Skov- og Naturstyresen generet, at de rekreative aktiviteter og anæggene ti dem ska skæres ned. Pejepanenes videre skæbne Det foreøbige resutat af pejepansforsagets møde med føgegruppen og en hav snes skriftige indsigeser kan ses på det hosstående kort fra apri. Trods den massive modvije fasthoder parkafde ingen (kommunen) sine Centrae Høje-affadsdepoter, men eers har man rettet sig efter efter kritikken. Men endnu venter resu tatet af en sidste høring, der bev afhodt sidst i apri. Mens fora og faun2 igenu foder sig ud ti gæde og gavn for insekter,fug e og dyr - og tobende na turnydere, venter v: spændt på hvike rekreative og variationsfiffige titag, der udtænkes i konto rerne. Biver naturen de1 vigtigste? h

6 6 BRYGGEBLADET 7. maj 1998 Stort debatmøde Debatmøde i Amager Bio den 11. maj med P er Kaaund, S, og Karen Sunds, Fokebevægesen Det er mere end bot uenigheder om hodningen ti Amsterdam-traktaten der skier Per Kaaund, Sociademokratiet, og Karen Sunds Fokebevægesen, når de to debattører mødes ti det store debatmøde om den nye EUtraktat i Amager Bio på mandag aften d. 11. maj. Det er den 38-årige økonomistuderende Karen Sunds som repræsentant for både de mange kvinder, der er skeptiske overfor unionen og hun er også repræsentant for den kommende genera ti o n af poitikere. Hun står overfor den poitisk erfarne Per Kaaund der også kan repræsentere de midadrende mænd, der atid får skyd for, at de i stort ta stemmer ja ti EU. Men det er også repræsentanter for to poitiske strømninger der på EUspørgsmået kæmper om de samme vægere. Det er Sociademokratiets medem af Foketingets Euro p- audvag og formand Nordisk Råds Europaudvag contra medemmet af Fokebevægesens Forretningsudvag og suppeant ti Fokebevægesens to padser i Europa-Paramentet som netop er hentet hjem via mange sociademokratiske vægere. Temaet er at hvad en tviv måtte ønske at få svar på, men det igger i uften at de centrae emner biver spørgsmået om at Amsterdam-traktaten betyder mere Union og optagesen af de østeuropæiske ande. - Det afgørende er at traktaten giver muigheder for udvidese med åe østeropæiske ande. Og her har vi en muighed for at spie en roe, udtaer Per Kaaund op ti det store debatmøde. Og han fortsætter: - Herudover er der spørgsmået om beskæftigrejse, som kommer med i traktaten og det er i det hee taget en bedre traktat end Maastricht-traktaten sev om der ikke er den Det stemmer vi om Bryggebadet har gennemgået noge hoved-. punkter j. den nye EUtraktat - Ainstefdat) traktaten - som vi ska stemme om den 28. m: *EU får e); såkadt feksibiitet indbygget så et ferta afande kan udbygge Unionen uden ae ande er med, bot det opfyder Unionens måsætninger.som for ek sempe en (æues forsvarspoit'ik. Dermed fjernes reet også Danmarks muigheder for med et fremtidigt nej at stoppe u,nionsprocessen. hvor EU ønsker mere, feibarbejdstider, bandt andet t form: af mere detid... Unionen overtager nu het den fæes ude og sikkerhedspoitik, her- ' under ;miitære spjrgsmå. EU begynder opbygningen af sit eget udenrgsjinisterium som ska anaysere den poitiske situation i verden og vurdere hvor Unionen eventuet bør hande samt hvordan. * EU begynder med Amsterdam-traktaten at udforme en fæes forsvarspoitik, og spørgsmået om EU ska have et fæes forsvar biver over adt ti regeringscheferne at bestemme på et EUtopmøde, hvorfor det er sidste gang danskerne biver spurgt om det. * Grænserne meem EUandene ska afskaffes store forske. Bortset fra det med at EU nu kan udvides med øst-andene. Det synspunkt afviser Karens Sunds pure: - Traktaten har intet med udvidesen af EU med de østeuropæiske ande at gøre. De kan ige så godt optages under Mastrichttraktaten. Faktisk gøres det sværere med Amsterdam-traktaten. - Derimod ska man stemme nej fordi med Amsterdam-traktaten biver Unionsprocessen sat op i et højere gear for de ande der kan føge med. Og det biver sidste gang Danmark stemmer om hee unionsprojektet. - Det aervigtigste er at Amsterdam-traktaten giver mere Union, bandt andet på grund af feksibiiteten som reet fjerner veto-retten. Mødets arrangør er»ama'r si'r nej i maj«. Amager Bio igger på Øresundsvej 6, og mødet starter k inden fem åt, samtidig med at den fæes ydre.nre gøres ti EUaiiggende. Hviket bandt andet omfatter reger om asy og indvadring. *'EU' poiti, Europo, får udvidet sine beføjeser så det styrker sin over<rdnede TOe i forhod det nationae poiti. For ek sempe får Europo muighed for via det nationae poiti at efterforske sager i medemsstaterne samt sev detage i efterforskningen. Europo skaigeedes same trådene omkring ankagemyndighederne i EU-kri J?ina-se'. * Der tages skridt ti at»harmonisere(( andenes stråfferetsige reger gen nem bindenede rammeaftaer. Ligesom der ska udarbejdes fæes reger for* ' hvad der er kriminet samt:bvoroan der straffes i forhod ti "9isse typer afkriminaitet.: Få fod på Amsterdam-traktaten! Bryggen og traktaten Vagkampen ti den næste afstemning er aerede i gang. Det traditionee afstemningssted, Skoen på Isands Brygge ægger denne gang, den 28. maj, okaer ti EU-afstemingen om den såkadte Amsterdamtraktat. Mange er aerede stået af. Vi på redaktionen vi dog ikke svigte vores okae fokeopysningsansvar og vi derfor på denne side fokusere på afstemningen og dens konsekevenser for os. Artikerne giver dig en introduktion ti hvad vi ska stemme om og hvad vaget egentig hander om. Skue du få yst ti at bande dig i diskussionen, når Bryggebadet ige at komme på gaden endnu en gang inden afstemningen. Vi modtager gerne indæg. Men skån os for indæg der er produceret efter det såkadte»møgsprednings-princip<<. (Indæg med meterange fosker som er rettet mod at ige fra kubbadet ti Aktuet). Lokae æserbreve prioriteres højt. Skue du have yst ti at detage i et debatmøde kan du uden at gå forgæves møde op ti et eer fere af nedenstående arrangementer: (Se ramme). Fest siger nej Der er angt meem tihængere af Amsterdamtraktaten her på Bryggen, hvis Bryggebadets minirundspørge bare giver et tinærmesesvis rigtigt fingerpeg. For at vejre stemningen bandt kendte personer, har vi spurgt syv tifædige medemmer eer suppeanter af okarådet om deres personige hodning ti Amsterdamtraktaten. Og ingen af dem er på nuværende tidspunkt overbevist om at de vi stemme ja den, 28. maj. Tre yi stemme nej, to er stadig i tviv, en har ikke stemmeret og en vi ikke detage i rundspørgen. For meget Union - Jeg har været konsekvent nej-siger siden 1972 hvor vi stemte første gang, udtaer Gertrud Eggers. - Het tibage i 1972 så jeg udvikingen hen imod Unionen eer Europas Forenede Stater om du vi, og det synspunkt har jeg hodt fast ved. - J eg har ikke fordybet mig i Amsterdam-traktaten, men jeg har fugt EUdebatten, og efter min mening er der for meget Union. Overvejer stadig - Jeg har ikke afsuttet mine overvejeser, siger Birger Pedersen. - Det er ikke bare et enket spørgsmå, men fere ting som gør at jeg stadig ikke har taget endeig stiing. - Jeg har den iggende på mit bord, men jeg har ikke fået den æst endnu. Ti gengæd har jeg fugt med i aviserne. Nej tak - Jeg stemmer nej tak, opyser Myrna Pfug-Jensen. Arkivfoto Arrangementer Mandag den 11. maj: Amager Bio, Øresundsvej Ja eer Nej Per Kaaund S contra Karen Sunds, Fokebevægeisen Arr.: Ama'r si'r nej i maj Onsdag den 13. m: Hovedbibioteket Tårnby Hoger K Niesen SF contra Marianne Jeved Radikae Arr.: SF Amager Mandag den 25. maj: Sociademokratiets okaer, Geisersgade Birthe Weiss S contra Lis Jensen, Fokebevægesen Arr.: Ama'r si'r nej i maj - Det gør jeg fordi det biver de store som rager ti sig, mens der ikke biver ti de små. Det er igesom med varehusene ude i de game købstæder som får det hee, mens der ikke biver noget ti de småhandende. Og så kan de store ikke en gang enes. Jeg tror ikke at det nytter noget med internationae aftaer på det område. Tviv om mijøet - Jeg har ikke taget endeig stiing, men er meget tøvende, konstaterer Anders Jacobsen. - Jeg er i gang med at æse traktaten, og årsagen ti at jeg tøver er bandt andet afsnittet om mijøgarantien som biver forringet i traktaten, så vidt jeg kan æse. Men samtidig er der masser af grønne organisationer der siger at totat set biver mijøet forbedret. '

7 7-maj =B::..:R:..:..Y.:...:G=-G==E=-B=LA:..:.:::.D=ET...: Børne-have i Beboerhjørnet I næste uge vi børneinstitutionerne på Isands Brygge få besøg af Bryggens grønne guide og Bryggens Børneateier. Den grønne guide og børneateieret vi gerne have hjæp ti at dyrke noge bomsterpanter, som senere ska vokse rundt om egepadsen midt på Bryggen. Børnene får jord, frø og spirerbakker, og sår bomsterne. Når de små panter kommer op, ska noge af bakkerne hen og stå i Beboerhjørnet hos den grønne guide. Hun vi så fortæe børnene noget om panter, og når bomsterne er kar, panter bør- nene dem ved egepadsen. Vi håber, at mange børn vi være med. Pyssen i naj Der kommer atter nye udstiinger på Pyssen i maj måned Asser Carstensen, 78 årig autodidaktisk maer udstier maerier og akvareer efter fri fantasi. Asser Carstensen, der bor Ved Stationen 19, kom ti Kastrup for over 70 år siden, idet han som syvårig i 1927 kom fra fødebyen Sikeborg. Maeren Pov Koind udstier 40 oiemaerier med motiver fra Amager, men i særdeeshed fra Dragør og St. Mageby. Heraf noge af titerne: Amagerværket, Christianshavn, Homen, Kastrup havn, Tårnby kirke, Uerup, Bachersminde, Fæesgård, Baggegården; Strandinien, Fogdens pads, Dragør havn, Raagårds mindre, Sdr. og Ndr. Krinkegade. Pov Koind bor på Frederiksberg, født i Uddannet på Kunsthåndverkskoen fra , hvor han var eev af Bizzi Hører. I 1948 ophodt Pov Koind sig ved Camberwe Schoo of Art i London. Efter 46 år som sevstændig rekametegner har Pov Koind nu tid ti at tage ud i det fri med maerkassen. Koind føte sig titrukket af Amagers særige, stærke ys, det åbne fade andskab med vid udsigt. Kontrasten meem det åbne and med spredte gårde, smukke bygninger og Dragørs smae gader har fascineret maeren. Bent Stawski fra Ambra ae 36 udstier noget af sin store saming modeer af okomotiver og dampmaskiner. Han har arbejdet over 40 år i SAS. Han har været maskinarbejder og bev mester på smedeog maskinværkstedet, har atid bygget modeer, men da han gik på efterøn bev der rigtig tid ti at arbejde i kæderen under huset, DEBAT OM AMSTERDAMTRAKTATEN -ja eer hva'? Husets cafe, Øresundsvej 6 Amager Kuturpunkt hvor han har indrettet et veassorteret værksted, som en ambitiøs modebygger har brug for. Der vises også en udstiing om den nye ufthavn, den kommende jernbane indti København og Tårnby station. Victor Juu Madsens udstiing af gamme egetøj, grammofoner, radioer mv. er bevet meget besøgt. Derfor fortsætter den i maj måned. Søndag den 109. maj k hoder forhv. vicebrandchef Pou Brohom (se omtaen andet sted i badet) foredrag med edsagende ysbieder om dansk fyvninghistorie og Københavns ufthavn. Kom og hør om Pou Brohoms store viden om uftfarten, da han er en meget interessant foredragshoder. Der er gratis adgang. Heinrich Ehrenreich Torsdag d. 14. maj k. 19 VISIONER OM EUROPA Debat meem fhv. minister, MF for Sociademokratiet Birte Weiss og MF for SF Pernie Frahm. Mandag d. 18. maj k. 19 MILJØET, EU OG INTERNATIONALT nedning ved sekretariatseder i Det Økoogiske Råd Christian Ege, debatopæg ved medem af Foketinget for SF, Anni Svanhot. -man ka' også sige nej i maj! Arrangør: SF Sundby Gratis adgang Husets cafe tibyder ø, vand, kaffe, sandwich, kager, vin, dagens ret m.v. ti rimeige priser. COTE D' AZUR Tæt og fost k""otet. Stuetæppe fremst;et i 00% poyamid med onfismudsbehonding. Tæppet hor høj / mønsjet effekt. Få i 3 forvøf. Bt&dde co. 400 cm. Nom>O/pri> pr. kvm. 248,. G Garant!:...;,,. ;, 1.'; "'i,.-/.:a:.', Uttrup Tæpper Arerivoj København S T1f i.BNINGSTIOER TOISOAG FRfAG I.ØIOAG ANG BRYGGENS BOWLING CENTER BOWL & SPIS FRA KR. 95,- Spørg efter brochure! Bestiing senest 2 dage før minimum 4 personer. Ae ska væge samme menu. Gæder fredag k & ørdag k Ret ti prisændringer forbehodes Bestiing tf HUSK... FREDAGSTILBUD BOWL/NC AD LIBITUM Spi at det du vi om fredagen k kr. 80,- pr. person Fredag k : 1/ 2 iter fadø kr. 20, - (gæder indti 29/5) Åbningstider: man.-tors fre ør søn Isands Brygge 83E 2300 København S tf fax

8 .Ja BRYGGEBLADET 7. maj Vores kære mor og svigermor Erna Lønnrot * sov stie ind d efter kort tids sygdom Birthe og Peter Lønnrot Bisættesen har fundet sted Caro Petersen * t På famiiens vegne Ove, Inge og Guri Bisættesen har fundet sted Begravese O Bisættese Ae aftaer træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravesesforretning Amagerbrogade 155 siands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Københavns Koininune får parkeringshenvisningssystein Opmærksomme trafikanter på vej over Langebro ind mod City har bidt mærke i en ny type parkeringsskite. Et nyt h envisningssystem er ved at bive taget i brug. At køre forgæves t i et optaget parkeringshus har de feste biister med ærinde i den indre by nok opevet. Men nu er der håb forude: I den indre by etaberes et het nyt P-henvisningssystem. Skite viser, hvor mange edige padser, som netop nu er i de 7 P-huse, der indti videre har timedt sig systemet. Henvisningsskitene er opdet i et gradueringssystem, såedes at der fra de store indfadsveje ved Søerne, Kavebod Brygge og Oso Pads gives information om antaet af edige parkeringspadser i de timedte P-huse i indre by, City. Ved Vodgaderne rundt om middeaderbyen vi der nærmest bive henvist ti 3 områder City Nord, City Vest og City Øst, som hver indehoder et ti fere P-huse. Når biisterne kommer ind i et området, vi de bive henvist direkte ti de enkete P-huse med angivese af den aktuee status for edige padser i det pågædende P-hus. I hvert P-hus hodes der ad eektronisk vej nøje rede på antaet af ind- og urkørende bier. Disse opysninger agres i en styrecomputer, som hermed konstant ajourfører antaet af edige padser i hvert P-hus og videresender disse informationer ti de enkete henvisningsskite. Formået med systemet er at reducere den P søgende trafik og dermed give et bidrag ti et bedre GUNNAR MADSEN Tf Bitf Fax Medem af Københavns Maeraug mijø i byen. Samtid er det naturigvis også en forde for biisterne, at de kan køre direkte ti et P-hus med edige padser. P-henvisningssystemet er udført i tæt samarbejde med P-husejerne, som i dag har timedt i at P-padser ti systemet. * C i ty Øst Tisvarende systemer findes i andre europæiske storbyer og her hjemme har b.a. Arhus, Aborg, Odense og Koding gode erfaringer med systemet. Det håber vi også at få i København, når systemet ibrugtages endeigt i jui måned Å. Danske Bank T P Frie p. + P Frie p. IJium +P Frie p. GUDSTJENESTER Bededag 8/5 k. 11 : "' Heene Dam. Sønd. 10/5 k. 11 : Heene Dam. Sønd. 17/5 k. 11: Heene Dam. Torsd. 21/5 k. 11: Hans Anker Jørgensen. Sønd. 24/5 k. 11 : Heene Dam. Sønd. 21/5 k. 11: Kr.himf. Hans Anker Jørgensen. -s- SÅDAN GØR MAN DAB OG NAVNGIVELSE Der foretages anmedese herom på kirkekontoret Fødsesattest medbringes. Anmedesen Ska foretages inden barnet er 1/2 år. VIELSE Der træffes aftae om tidspunkt med den præst, man ønsker ska foretage viese. Prøvesesattest fra bopæskommunens bryupskontor afeveres ti kirkekontoret sammen med opysning om navn og adresse på 2 viesesvidner. BEGRAVELSE BISÆTTELSE Der kontaktes et bedemandsfirma, der træffer de nødvendige aftaer for handingens forøb, tid og sted samt hviken præst, der ska medvirke. PERSONLIGE SAMTALER Kirkens præster er ahid ti rådighed for personige samtaer "" under absout tavshedspigt. Hans Anker Jørgensen tff Heene Dam th / priv Forårsfest Onsdag den 13. maj er det sidste ondagsmøde i kirken i dette forår. Derfor hoder vi forårsfest, hvor Hans Tausens Børnekor kommer og underhoder. Desuden medvirker Tonny Heebek, der er tubaist i Sjæands Symfoniorkester. Han er en forrygende musiker på sit instrument, HANS TAUSENS KIRKE så vi kan gæde os ti på onsdag. Dirigent og pianist er kirkens organist, Britta Bugge Madsen. Eftermiddagen begynder k. 14 med en kort gudstjeneste i kirken. Det vi være muigt at købe bietter ti skovturen 2. pinsedag på mødet. Skovturen 1998 Skovturen fra Hans Tausens Kirke finder iår sted mandag den. juni (2. Pinsedag), hvor der indedes med Gudstjeneste k. 11 hvor Heene Dam prædiker. Da der har været kritik af den måde, hvorpå de sidste 2 skovturen er arrangeret, har vi taget dette ti efterretning, så spisningen ikke foregår i mødesaen. 'furen går iår først ti Sophienhom v. Bagsværd Sø, hvor der venter en dejig frokostpatte i Cafeteriet. Drikkevarer er for egen regning. Efter frokosten kører bussen af små og hyggeige veje mod Nord, hvor vi på vejen får rig ejighed ti at se at det ysegrønne. Næte stop er Frederiksborg Sot i Hierød, hvor der enten er ejighed ti at se museet eer at gå en tur i den dejige park. Kaffe og agkage venter i Sotskroen k. ca , og her sutter vi sæsonen af og ønsker hinanden en rigtig god sommer. At dette fås ti den meget favorabe pris å 100 kr. Biet kan købes fra d. 7. maj enten på Kirkekontoret eer ved møder og Gudstjenester. Sidste frist for timeding er fredag d. 29. maj k. 13. Wassiy Kandinsky 1911 Kordegn Christian Lind fyder 50 år AJe, der har tid og yst, er vekommen ti fødsesdagsreception ørdag den 16. maj k i kirkens mødesa, hvor der vi være idt ti både ganen og sjæen, da der i øbet af dagen vi være div. underhodning med sang og musik samt optræden. Gratuationsiste vi være fremagt hos pastor Heene Dam uge før, hvis nogen ønsker at tegne sig på. Læs i øvrigt artike andet sted i badet. KIRKEBIL Gangbesværede kan få køreejighed ti kirken. Hen senestdagenfør på tf KIRKENS KONTOR Kordegn Christian Lind, Hafdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage k samt tirsd. k Lørd. k SOGNE-OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen, Snorresgade 9, 2300 Kbh. S. Tf Træffes på bopæen: onsc. + fred. k & tors. k Træffes Kbhvn.s Universitet Amager: irs. + tors. k , tf Sognepræst Bjarne Fabritius Petersen har orov ti KST. SOGNEPRÆST Heene Dam Østerbrogade 102,21000 tf. privat Træffes i kirken man , Tirsd., onsd. og torsd Tf KIRKET J ENER Peter Hermansen Træffes bedst k Tf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirsten Hjorth, Bergthorasgade 3, 5. tv. Tf Arb KIRKEVÆRGE Ark. Peter Pedersen Snorresgade 3, 2300 Kbh. S. Ti

9 7. maj 1998 m æ rkedage tak tiykke m e d dagen Kære Freja Hjerteig tiykke med de 13 år den Vi håber du får en dejig dag, en dejig sommer og et dejigt år. Kærig hisen Mie og mor. Bryggens bedste fotohander CaiSørensen fyder sammen med butikken 90 år. Reception tirsdag d. 12. maj k Vi ier med et tiykke med butikkens 30 år og Cais 60 år. Bryggebadet. Kendt ansigt fyder 80 år Et af bydeens kendte skikkeser, Kirsten Bagge fyder 80 år d Kirsten Bagge har boet i Egisgade siden 1939, og er nærmest fast "inventar" i bydeens gadebiede. Kirsten Bagge er kendt som et åbent hjæpsomt menneske, der adrig skåner sig sev for at hjæpe andre. Tidigt oppe - og sent i seng - med et gad smi - godt humør. En stor so. Vi ønsker et stort tiykke med dagen. Kærigst Anker, Charotte, Rasmus, Line og BRYGGEBLADET Christian Lind 50 år HVAD ANTYDER? Nu har Nies Heveg Petersen - i hvert fad ikke offentigt - sagt det samme om Venstres nye formand Anders Fogh Rasmussen. (Poitiken) BEROLIGENDE Vi betragter ikke børnehaver som ivstruende. (LO's næstformand i TV Avisen) K J eg mener, at den danske mode, som vi hærger sådan om - uha, det er ve nok dejigt. (LO's næstformand i TV Avisen) SINE STEDER ENDNU LÆNGERE Ude i andet var der både panik og spænding at spore i ansigterne på de hundredetusindvis af danskere, der i går dannede meterange køer i supermarkederne. (Poitiken) ROBOTSØGES Eektronisk redaktionssekretær ti Poitiken. (Overskrift i stiingsannonce) navn gade nr. Bryggens kordegn, Christian Lind biver 50 år tirsdag den 12. maj. Christian Lind er en kendt person i Brygge biedet. Ikke bot når han cyker frem og tibage ti kirken, men også når han går rundt på Bryggen for at same ind ti kirkens bazar eer den årige sogneskovtur. I kirken er han manden, der som kordegn, kasserer og sekretær for menighedsrådet, sørger for at ae trådene sames, så kirkens dagige iv kan fungere. Gennem sin store arbejdsindsats og pigtopfydenhed skaber han muighed for det, der er så vigtigt for ham, menighedens iv og vækst. Han er i en ganske særig grad et engageret menneske, som adrig kan være igegad. Bag det venige og underfundige smi gemmer der sig megen humor og et brændende hjerte, ikke mindst for den kirke han er kordegn i. Han esker når der er iv i kirken på Bryggen; men gudstjenesten er for ham atid det centrae punkt, hvorfra ivet udgår. Med sit une og sin sans for menneskets mangfodighed er han med ti at gøre Hans Tausens kirke ti et sted, hvor ae kan føe sig hjemme. Men med i biedet af ham hører også hans mangeårige erfaring og kendskab ti kirken. Han er opvokset som præstesøn, har studeret teoogi i en årrække og begyndte aerede i 1977 som kordegn i Fredens kirke og Nazaret kirke. I en periode fungerede han også som kordegn i Heerup kirke inden han i 1990 kom ti Hans Tausens kirke. Han kender kirken indefra, og hvis der er noget han ikke ved, undersøger han det tibunds. Derfor er ban god at spørge ti råds. Det har hans koeger benyttet sig af og i en ang årrække vagt ham ti tiidsrepræsentant for kordegnene i København. Dette arbejde har han stadset i år for udeukken- de at ade sin arbejdsindsats komme Hans Tausens kirke ti gode. Kære Christian, hjerteig tiykke med den store dag ønsker vi dig! Ae i og omkring Hans Tausens Kirke. Lørdag den 16. maj er der reception i Hans Tausens kirke meem k. 13. og 17. Optagese af hisner ti mær1<e- og fodsesdage er gratis. Skriv tydeigt! Sties ti Bryggebadet (se adresse side 2) senest søndagen før k. 16. Bieder vi bive returneret- ved mødsendeise af adresseret og frankeret svar1<uvert :-...: { ( t: """" ' ti,...!v - ' t) 1 ' 'J ; ty q.,- J.(.. c ; R f -\. ;).: ,. o(.. ),; { r.,. ) h 7... (j.; if q $ ' v ) J 6. ti 1- t! e - =, - 'f :: :r!:,. ( 1!1 J "7' # - 1-< H..; ( {f,.;,. i tf 17 B F 7 ( f o. ;;;;;;; "" { s.,.. ';1" ' e (t " '!?... t V r t;;... e ') -! E',! -ti' c: /) f'... ':." :;) " E t;- ' K f!!=-. IIf t) - o- i"- ( - i- A '7' f,;) ;;!t M - v q " Vinder Kryds og tværs-vinder af Bryggebadet nr. 8 bev: Tanja Denise Christiansen Hafdansgade 53, 2. tv. Detagese Krydsen afeveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 17. maj k. 16. Bandt de korrekte øsninger trækkes od om et gavekort på 100 kr. ti EDEKA v Per Toft, siands Brygge 25, hvor præmien i øvrigt kan afhentes.. 'Fit/r- In n.. ; IC &i.o, 001" 1fOtF. IQ ' OP t_, H<!>...,_ \f F:] 15& &A-T <J.... øw-v TtJtnF....._ f;c.: 'H. T- III>"'- Q{. s asr 014 O' NU :.; -.ttptto su.s.....,.er (;UD 'rid M Lon' Gaf F'/5 1tOICALf TJÆ Utf'f'- A-U """'"' TO '1St fin(', t "(S firs-t St'\'YICtf' tomt!r<ul.iu' - r DIP4!W.H'It ' \ / 11U/" TF IU"'' o- h.l..,..",.,.,... - tati'yt s '*" SIW J, , , - Jo(t : ;.!>-. PI' ICOtt &.Mf'... IG.eo "mf..Str? 'L. $"'IS L ' =::Ii -.:..,;.. '-' f\iq'... _,.,... ""

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 30. oktober 1997 5. årgang nr. 18 BRYGGEBLADET Kirsebæralleen plantes nu i Havneparken Fredag d. 7. november tager borgmester Bente Frost det første spadestik til plantningen af 134 træer langs Havneparken

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen 31.maj 2000 8.årgang nr. 11 BRYGGEBLADET Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen Støt dig selv Indlagt i dette blad finder du et girokort til Lokalrådet/Bryggens

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand

2000BRYGGEBLADET. hvori disse betragtninger kunne læses, er organ for Ejendomsforeningen Danmark, hvis bestyrelsesformand 2000BRYGGEBLADET 15. november 8.årgang nr. 19 Ny uro om Ejendomsselskabet Norden Ejendomsselskabet jeudan vil bruge købet af stor aktiepost i Norden til at gennemtvinge en fusion. Erhvervsadvokat kalder

Læs mere

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand 1 O. april 1997 5. årgang nr. 7 BRYGGEBLADET Endnu ingen penge fra Norden til Havneparken Skinnerne ryddes, muren bygges men hvor langt vil kirsebæra lleen nå Solen er så småt ved at bebude forår i Havneparken,

Læs mere

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen.

BRYGGEBLADET. går til indsamlingen. 28. oktober 1993 1. årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Skoleudvidelse på vej Skolen på lsiands Brygge vil være fuldt udbygget til 1 O. klasse inden år 2000 I en samtale med skole- og kulturborgmester 1bm Ahlberg

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig 15.december 1999 7.årgang nr. 21 I alt 66 børn i børnehaveog fritidshjems-alderen skal i fremtiden helt over på Amager Fælled Vej for at komme til deres institution. Det bliver resultatet af, at selskabet

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere