Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgervejlederfunktionen. Afrapportering"

Transkript

1 Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007

2 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november Der er til borgervejlederen udarbejdet servicemål og servicekvalitet. Af disse fremgår bl.a. at borgervejlederen har følgende opgaver: Vejledning i forståelse af information og afgørelser fra den kommunale organisation Rådgivning om juridiske rettigheder og eventuelle yderligere klagemuligheder Rådgivning og vejledning om yderligere tiltag, når sager er gået i hårknude samt sikring af fortsat dialog parterne imellem Uddybning af indholdet i kommunens vedtagne beskrivelser af serviceniveauer, kvalitetsstandarder, svartider og lignende Henvisning/formidling af kontakt til rette instans; dvs. enheder og medarbejdere i den kommunale administration Disse opgaver er præsenteret for overordnede ledere i Holbæk Kommune med opfordring til at videreformidle til alle medarbejdere. Dette er bl.a sket på baggrund af usikkerhed hos kommunens ansatte i relation til borgervejlederfunktionens indhold. Fysisk har funktionen fundet sted fra Administrationscentret, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk indtil 16. marts 2007 og fra denne dato udøves funktionen fra Rådhusvej 1, 1. sal tv. (Politistationen), hvor der er etableret permanent kontor. Åbningstiden for personlige henvendelser er daglig fra 10 14, hvor der tillige kan bestilles tid til samtale udenfor åbningstiden. Da adgangsforholdene til kontoret ikke er god for gangbesværede, kan det aftales at borgeren ekspederes på Jernbanevej 6 hvor der er elevator, alternativt at mødet finder sted i borgerens hjem. Møde i borgerens hjem er i 2007 sket 2 gange. Funktionen varetages af: Borgervejleder Torben Rasmussen - Telefon: Sekretær Linda Schäffer Telefon: Der annonceres ugentlig i dagspressen om funktionen. Der er i 2007 afgivet kvartalsvis afrapportering. I de foretagne registreringer er optalt de emner der er blevet rejst, idet en borgerhenvendelse i nogle tilfælde indeholder flere emner. 2

3 I 2007 har der på denne baggrund været rejst i alt 539 sager. Månedsvis er de fordelt som nedenstående Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Mange af henvendelserne har været præget af vejviseropgaver, idet mange borgere har haft mange problemer med at komme igennem til kommunens sagsbehandlere. Som det blev anført i første kvartalsafrapportering ville det være nødvendigt at indskærpe og opprioritere medarbejdernes kultur i forbindelse med anvendelse af de elektroniske kommunikationshjælpemidler. Der blev i løbet af april kvartal taget initiativ til forbedring af den telefonservice der ydes borgerne, hvilket har resulteret i udarbejdelse af en telefonservice, der imødekommer de mange problemer der især har været i starten. Denne service blev fuldt integreret den 15. august 2007 og den vil såvel indadtil i organisationen som udadtil forbedre oplysningerne om den enkelte medarbejders fravær m.v. Dette initiativ vil virke selvforstærkende og mindske antallet af borgere der til stadighed irriteres over den service der gives. Det må imidlertid stadig konstateres at nogle borgere ikke i tilstrækkeligt omfang bliver kontaktet på baggrund af afgivne telefonbeskeder eller mails. En del henvendelser især i første halvår må også tilskrives kommunesammenlægningen idet mange sager har været berostillet i 2. halvår 2006 og afventet dannelsen af de nye organisationer. Herudover har den interne organisering ikke været på plads fra start af Holbæk kommune. Flere borgere henvender sig i stigende grad for at få hjælp til udarbejdelse af klager over manglende bevillinger især på hjælpemiddelområdet. På det grundlag har der 3

4 været flere tilfælde af samtaler som grundlag for indgivelse af klager til Statsforvaltningen. I løbet af 2007 har byrådet på baggrund af enkelte sager besluttet, at en sådan hjælp skal indgå i borgervejlederens arbejdsopgaver. Denne praksis er ikke mindst dannet på baggrund af praksis i andre kommuner med borgervejleder/rådgiverfunktion. Ifølge servicemål 1.6 om besvarelse af henvendelser fra borgere fremgår byrådets mål om besvarelser af såvel telefoniske som skriftlige henvendelser. Yderligere kendskab til og indskærpelse af dette servicemål blandt kommunens medarbejdere vil virke selvforstærkende og dermed mindske antallet af forespørgsler fra borgerne om deres sager. Flere sagsbehandlere efterlever ikke disse regler, hvorfor disse bør indgå i enhedernes drøftelse af besvarelser. Effektiv efterlevelse mindsker antallet af henvendelser generelt. Sagerne der er rejst fordeler sig på kommunens enheder som nedenstående. Byråd 10 Direktion 6 Jura & Ejendomme 13 Økonomiafdelingen 7 Udviklingsafdelingen 20 Kommunikation 1 Arbejdsmiljøafdelingen 1 Teknik & Miljø 49 Socialcenter 113 Borgerservice 152 Jobcenter 63 Vej og Park 8 Ressourcecentret 4 Hjemmeplejen 4 Pleje og Omsorg 7 Bo- & Servicecenter 1 Forsyningsafdelingen 12 Tandplejen 4 Enhedsinstitutioner for børn 15 It-afdelingen 1 Borgervejledningen 1 Bibliotek 2 Løn & personale 4 Andre myndigheder 41 I alt henvendelser i Til brug for de nødvendige registreringer og indhold i sagerne benyttes kommunens ESDH system (Elektronisk Sags- og Dokument Håndteringssystem) Acadre. Der oprettes kun sager der forventes at have et længevarende tidsperspektiv og som har et omfattende indhold. 4

5 De rejste sager har været af vidt forskelligt omfang. De spænder fra manglende pasning af grønne områder, miljøtilsyn, udstykning, hjælpemidler i form af rollatorer og minicrossere, genoptræning, hjemmehjælp og visitation, tilkendelse af førtidspension, problemer af forløb for borgere i beskæftigelsessituationer, takstfastsættelse i daginstitutioner, manglende information til borgere, postfordeling, udgivelse af vejvisere, digital signatur, boligydelse, sygedagpenge, skoleskift og meget mere. I det omfang der rejses spørgsmål/afklaring af sager i enhederne anmodes som oftest om tilbagemelding. Dette sker ikke altid og det kan derfor være usikkert om henvendelsen har resulteret i handling fra enhederne. Dette skal derfor effektiviseres og systematiseres. Henvendelserne fra borgerne sker som oftest via telefon og anvendelse af mail. De borgere der har ønsket deres sager drøftet har været meget tilfredse med den service byrådet har besluttet, hvorefter det har været muligt uddybende at få forklaret fremsendte afgørelser eller som ovenfor anført at få hjælp til vurdering og viderebringelse til ankeinstanser. Et par sager har medført skuffelse fra borgere der har følt at deres sager har haft et indhold der efter deres opfattelse, burde have været afgjort på en anden måde. Funktionen og dermed forløbet har været meget positivt. Kommunikationen med de forskellige enheder er aftalt individuelt og har medført et godt samarbejde med alle enheder. Der er i efteråret 2007 besluttet at danne et netværk mellem borgervejledere/rådgivere. Indtil nu har Faxe, Guldborgsund, Høje-Tåstrup, Kalundborg, København, Næstved og Sønderborg etableret funktionen. København har dog haft funktionen fra Der vil blive afholdt 3 møder årligt på skift i kommunerne, hvor erfaringsudveksling og drøftelse af faglige tiltag kan diskuteres. Herudover er der etableret et samarbejde med Ombudsmandsinstitutionen og det er aftalt at der afholdes et årligt møde som indgår i et af ovennævnte møder. Holbæk den 8. april 2008 Torben Rasmussen/ borgervejleder Linda Schäffer sekretær 5

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering oktober kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering oktober kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering oktober kvartal 2009 Antal henvendelser til borgervejlederfunktionen 4. kvartal Samlet

Læs mere

Borgerrådgiverens halvårsstatus for perioden 1. september 2014-28. februar 2015

Borgerrådgiverens halvårsstatus for perioden 1. september 2014-28. februar 2015 Borgerrådgiverens halvårsstatus for perioden 1. september 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Etablering af en borgerrådgiverfunktion... 3 2.1 Formålet med borgerrådgiverfunktionen...

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014 - Borgerrådgiverens årsberetning September 2013 august 2014 Indholdsfortegnelse FORORD 2013/2014:... 6 RESUME:... 8 FORMÅLET MED ÅRSBERETNINGEN... 12 1. STATISTIK... 12 1.1 Opmærksomhedspunkter ved læsning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere