Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling"

Transkript

1 Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6 AKTIV service 7 TTS-tallet 7 Resultater for omstillingen 8 Tilgængelighed til hovednummeret 18 Hvem der svarer på hovednummeret 9 Gennemsnitlige ventetider i omstillingen 10 Præsentationer i omstillingen 11 AKTIV service når omstillingen afslutter 12 Resultater for lokalnumrene under ét 13 Tilgængelighed til lokalnumrene via hovednummeret 13 Tilgængelighed til de direkte numre 14 Hvem der svarer på lokalnumrene 15 Gennemsnitlige ventetider før svar på lokalnumrene 16 Præsentationer ved svar på lokalnumrene 17 AKTIV service når opkaldene besvaret på lokalnumrene 18 Side 2

3 Ledelsesresumé Landsskatteretten har udarbejdet en telefonpolitik, der indeholder en række konkrete retningslinjer, som gælder for både omstillingsmedarbejderne og medarbejderne i afdelingerne. Denne målings resultater vil blive vurderet op imod telefonpolitikken. Hvor telefonpolitikken evt. ikke rummer konkrete retningslinier, vil Teleminds standarder være gældende. Måleparametrene, der er anvendt i denne måling, er ikke mindst udvalgt med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt repræsentanten eller klageren (herefter brugerne) kun behøver at ringe til Landskatteretten én gang for at få klaret et ærinde. I hvor høj grad Landskatteretten lever op til dette ideal bedømmes med Teleminds TTS-tal. Udover at signalere professionalisme og et højt serviceniveau overfor omverdenen, kan der, som det vil fremgå af det følgende, være store ressourcemæssige besparelser i at efterlevet ideale om ét opkald pr. ærinde. Tilgængeligheden til Landsskatterettens omstilling er god. 95% af opkaldene på Landsskatterettens hovednummer besvares af en omstillingsmedarbejder. Billedet skæmmes kun af nogle få opkald, der forbliver ubesvarede. Tilgængeligheden til lokalnumrene er ikke tilsvarende god. Når der ringes til en medarbejder via hovednummeret, lider tilgængeligheden en del under, at omstillingen standser mange opkald, fordi den efterspurgte medarbejder er fraværende. Ved opkald på medarbejdernes direkte numre, er problemet især, at rigtig mange opkald havner i omstillingen. Landsskatteretten kan overveje, om det er hensigtsmæssigt, at omstillingen så ofte må agere telefonpasser for medarbejderne, eller om det var mere passende, at kollegerne i afdelingerne i højere grad passede telefoner for hinanden. Eftersom omstillingen ikke virker overbelastet, er der udfra en ren kapacitetsbetragtning ikke noget i vejen for, at omstillingen fortsat ofte(st) har rollen som telefonpasser for alle Landsskatterettens medarbejdere. Et andet perspektiv på omstillingens rolle som telefonpasser er det servicemæssige. At omstillingsmedarbejderne ofte ender som afslutter af et opkald til Landskatteretten betyder, at servicevanerne blandt omstillingsmedarbejderne får stor betydning for den samlede telefonservice i Landsskatteretten. Heldigvis efterlever omstillingsmedarbejderne oftest Landsskatterettens telefonpolitik og tilbyder brugeren AKTIV service, når han ikke træffer den, han søger. Det er ikke mindst derfor (dog ikke alene derfor), at Landsskatteretten ved denne måling opnåede et pænt og nogenlunde tilfredsstillende TTS-tal: 2009 Landsskatterettens samlede TTS-tal 84% Et TTS-tal på 84% taler ikke nødvendigvis for sig selv. Men når konsekvenserne af tallet medtænkes, fremgår det tydeligt, hvorfor det er værd at optimere organisationens totale telefonservice og forsøge at opnå et så højt TTS-tal som overhovedet muligt. Med et opnået TTS-tal på 84% vil man nemlig alt andet lige skulle ringe til Landsskatteretten 119 gange for at få klaret 100 ærinder, hvorved en betydelig mængde opkald trækker unødigt på organisationens ressourcer. På næste side illustreres og beskrives de forskellige årsager til Landsskatterettens opnåede TTS-tal ved denne måling. Side 3

4 Illustration af Landsskatterettens TTS-tal Optaget Afbrudt Ubesvaret Att. person Omstillingen yder AKTIV service pga. fravær Omstillingen yder AKTIV service pga. optaget Kollega yder AKTIV service Telefonsvarer yder AKTIV service Retur til omstillingen, der yder AKTIV service Omstillingen yder ikke AKTIV service ved fravær Omstillingen yder ikke AKTIV service ved optaget Kollega yder ikke AKTIV service Telefonsvarer yder ikke AKTIV service Retur til omstillingen, der ikke yder AKTIV service Lykkelige kald Ulykkelige kald 0,0% 1,0% 3,0% 48,0% 6,0% 1,0% 13,0% 0,5% 15,5% 4,5% 0,5% 2,5% 0,0% 4,5% 84,0% 16,0% Diagrammet er i den ideelle verden helt grønt. Hvor den blå del af diagrammet illustrerer problemer med tilgængelighed og teknik, illustrerer den røde del de kulturmæssige problemer omkring manglende service. Da TTS-tallet udtrykker, at vi ENTEN kommer igennem til den, vi spørger efter, ELLER modtager en AKTIV service fra omstillingen eller den kollega/telefonsvarer, vi havner hos, illustrerer den grønne del af diagrammet således Landsskatterettens TTS-tal. De forskellige måleparametrer og procenttal er angivet i tabellen ovenover diagrammet. Diagrammet peger umiddelbart på nogle specifikke indsatsområder: I den røde del, de relativt mange opkald, hvor omstillingsmedarbejderne ikke tilbyder brugeren AKTIV service. Her ligger et stort forbedringspotentiale. Havde omstillingsmedarbejderne konsekvent tilbudt os AKTIV service ved denne måling, ville TTS-tallet alene af den grund have været oppe på 93,5%. I den blå del er det de ubesvarede opkald, der skiller sig mest uheldigt ud. Som det vil fremgå af rapporten, er det primært i omstillingen, vi oplever ubesvarede opkald. Ovenstående tolkning af diagrammet peger især på et behov for at uddanne omstillingsmedarbejderne til konsekvent at tilbyde AKTIV service, når de afslutter opkald. En anden tolkning vender blikket mod det faktum, at omstillingsmedarbejderne oftere end den efterspurgte medarbejders kolleger ender som dem, der skal sørge for, at brugeren tilbydes AKTIV service og dermed kun behøver at ringe én gang til Landsskatteretten for at få klaret sit ærinde, selvom den efterspurgte medarbejder ikke træffes. Landsskatteretten kan overveje, om denne fordeling af serviceopgaven er hensigtsmæssig eller om medarbejderne i afdelingerne er bedre egnede (eller de rette) til at yde brugeren service, når han ikke kan træffe den efterspurgte medarbejder? Side 4

5 Servicevaner / ressourcer Antager vi, at en organisation med et TTS-tal på 84% har indgående opkald, hvoraf blot 1/2-delen (50.000) er navneopkald, risikerer den pga. manglende AKTIV service og manglende tilgængelighed at modtage unødige genkald. Jf. KMDs analyse om, hvad et opkald koster for en offentlig organisation, kan organisationen risikere at bruge kr ,- udelukkende pga. manglende AKTIV service og problemer med tilgængelighed. For Landsskatteretten er der derfor fortsat et stort potentiale i at efterleve kravet om at yde AKTIV service og idealet om ét opkald pr. ærinde. Side 5

6 Facts om målingen og begrebsdefinitioner Vi har foretaget i alt 200 opkald til Landsskatteretten i perioden 02. november til 19. november, Opkaldene er foretaget via og via medarbejdernes direkte numre fordelt til den nedenstående analyseenhed: Analyseenhed Via omstillingen Via direkte numre Hele huset 100 opkald 100 opkald Opkaldene blev gennemført som navneopkald. Det vil sige, at vi i det enkelte opkald spurgte efter en tilfældigt udvalgt, navngiven medarbejder. I de tilfælde, hvor vi herefter kom i kontakt med den pågældende medarbejder, gav vi os til kende. I de tilfælde, hvor vi ikke kom i kontakt med vedkommende, gav vi os ikke til kende, men registrerede i stedet, hvad der skete. Brug af smileys Vores mening om de enkelte delresultater er tilkendegivet ved hjælp af de nedenstående smileys. Resultatet er godt Resultatet er ikke specielt godt men heller ikke decideret dårligt Resultatet er dårligt Side 6

7 AKTIV service I vurderingen af serviceniveauet blandt Landsskatterettens medarbejdere anvender vi begrebet AKTIV service. Ydes der AKTIV service, kan den, der ringer, lægge røret på efter det første opkald uden at skulle foretage sig yderligere, selvom han ikke kommer i kontakt med den medarbejder, han spørger efter. AKTIV service yder man ved enten at tilbyde at tage imod en besked, at få den kollega, der spørges efter til at ringe tilbage, at tilbyde sin egen hjælp eller at tilbyde at stille om til en anden, der kan hjælpe. Også en telefonsvarer (en voic eller et mobilsvar) kan yde AKTIV service, hvis den giver mulighed for at indtale en besked. TTS-tallet TTS-tallet (Total Telefon Service) er et succestal, som udtrykker, hvor stor en andel af det samlede antal opkald, der ender lykkeligt. Det vil sige, at man enten kommer i kontakt med den person, man spørger efter, eller bliver tilbudt AKTIV service af omstillingspersonalet, kollegerne i afdelingerne eller af medarbejdernes telefonsvarere. Manglende tilgængelighed (f.eks. fordi der meldes optaget på hovednummeret, eller fordi opkaldet ikke bliver besvaret) samt mangelfuld service i de situationer, hvor den, man spørger efter, ikke er at træffe, trækker altså TTS-tallet ned. Et TTS-tal på 100% er idealet. Et TTS-tal på 90% er dog også udtryk for en rigtig god telefonservice. Side 7

8 Resultater for omstillingen Tilgængelighed til hovednummeret Optagettone på nummeret 0% Afbrudt forbindelse 0% Intet svar af omstillingsmedarbejder eller automatisk velkomst indenfor 60 sekunder 5% Intet svar af omstillingsmedarbejder indenfor 90 sekunder efter automatisk velkomst. 0% Besvaret af en omstillingsmedarbejder 95% Tilgængeligheden til Landsskatterettens omstilling er god. Hele 95% af de opkald, Telemind fortog via Landsskatterettens hovednummer, blev besvaret af en omstillingsmedarbejder. Kun nogle få ubesvarede opkald skæmmer billedet en smule. Nedenstående tabel viser, hvornår Telemind oplevede, at et opkald til Landsskatterettens omstilling forblev ubesvaret: Intet svar ved opkald på hovednummer :11: :49: :16: :08: :52:12 Side 8

9 Hvem der svarer på hovednummeret Besvaret af en omstillingsmedarbejder umiddelbart 92% Først besvaret af en automatisk velkomst. 8% Når man ringer på Landsskatterettens hovednummer, bliver opkaldet for det meste besvaret af en omstillingsmedarbejder umiddelbart. Af og til møder man først en automatisk velkomst. Den begrænsede brug af automatisk velkomst indikerer, at hensigten er, at det kun skal aktiveres, når der reelt er kø på de indgående linjer. Side 9

10 Gennemsnitlige ventetider i omstillingen Før automatisk velkomst kobles til Før kontakt med en omstillingsmedarbejder efter automatisk velkomst Før kontakt med en omstillingsmedarbejder uden automatisk velkomst Før omstillede opkald returnerer til omstillingen Før direkte opkald besvares i omstillingen 6 sek. 25 sek. 7 sek. 22 sek. 23 sek. Den gennemsnitlige ventetid, før den automatiske velkomst kobles til, er ganske kort. Det samme er tilfældet for den gennemsnitlige ventetid, før omstillingesmedarbejderen besvarer opkald, uden at brugeren først har hørt en automatisk velkomst. Når en automatisk velkomst aktiveres, er ventetiden som regel lidt længere. Velkomsten er i disse situationer med til at forbederede den, der ringer, på, at der kan forekomme ventetid. At den gennemsnitlige ventetid er længere, når den automatiske velkomst kobles til, er samtidig med til at bekræfte, at velkomsten kun bruges i de tilfælde, hvor der reelt er kø på de indgående linjer - fint! Side 10

11 Præsentationer i omstillingen Opkald via hovednummer: Landsskatteretten, det er omstilling 39% Ved opkald retur til omstillingen: Det er omstillingen 56% Ifølge Landsskatterettens telefonpolitik skal præsentation i omstillingen lyde: Landsskatteretten, det er omstillingen. Ved denne måling lød den sådan i 39% af tilfældene. I de resterende tilfælde indholdt præsentationen oftest kun Landsskatteretten eller Det er omstilling. Ved returløb foreskriver Landsskatterens telefonpolitik, at præsentationen i omstillingen lyder: Det er omstillingen. Sådan lød den i 56% af tilfældene ved denne måling. I de resterende tilfælde lød den oftest: Landsskatteretten eller Hallo. Side 11

12 AKTIV service når omstillingen afslutter Når att.personen er fraværende 57% Når der er optaget på lokalnummeret 67% Når omstillede opkald returnerer til omstillingen 83% Når direkte opkald ender i omstillingen 75% Ifølge Landsskatterettens telefonpolitik skal den, der ringer, tilbydes AKTIV service, såfremt han ikke træffer den, han søger. Når omstillingen afslutter et opkald og tilbyder AKTIV service, består den AKTIVE service for det meste i et tilbud om, at der bliver lagt en besked til den efterspurgte medarbejder. Desværre tilbyder omstillingensmedarbejderne ikke konsekvent AKTIV service. Et par eksempler fra opkaldene: TM: Omstillingen: Jeg skulle tale med MM. Han er her ikke idag. Han er først tilbage igen d. 16. november. Oplysninger som denne er selvfølgelig bedre end slet ingenting. Men telefonpolitikkens krav om altid at yde AKTIV service følges ikke, og brugeren må foretage mindst et opkald mere, hvis han vil have klaret sit ærinde. Ved denne måling var omstillingen bedst til at huske at tilbyde AKTIV service, når et opkald kom retur efter et forgæves omstillingsforsøg. Værst stod det til, når omstillingsmedarbejderne standsede opkald, fordi den efterspurgte medarbejder var fraværende. Samlet set tilbød omstillingsmedarbejderne AKTIV service i 70% af de tilfælde, hvor de afsluttede opkald. Det er et ikke helt tilfredstillende resultat. Betydningen af den inkonsekvente brug af AKTIV service i omstillingen for Landsskatterettens samlede telefonservice fremstår tydligere, når det samtidig tages i betragtning, at telefonpasseropgaven oftest tilfalder en omstillingensmedarbejder frem for en kollega til den efterspurgte medarbejder jf. diagrammet nederst på siden. Faktisk kunne en helt konsekvent brug af AKTIV service i omstillingen have løftet Landsskatterettens TTS-tal op på hele 93,5% jf. tabellen og diagrammet i ledelsesresuméet. Forholdet mellem omstillingen og kolleger som afslutter 33% Omstillingen afslutter Kollega afslutter 67% Side 12

13 Resultater for lokalnumrene under ét Tilgængelighed til lokalnumrene via hovednumrene Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 22% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnummeret 3% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til et lokalnummer 0% Ubesvaret efter 60 sekunder efter omstilling til et lokalnummer 0% Retur til omstillingen efter omstilling til et lokalnummer 13% Andel opkald via hovednumrene besvaret på et lokalnummer 62% Omstillingen standser relativt mange opkald, fordi den efterspurgte medarbejder er fraværende. Det er isoleret set ok, men det har eller kan ofte have en række konsekvenser. For det første kan det betyde, at omstillingens ressourcer bliver for knappe, fordi de både skal servicere brugerne samtidig med, at de skal kunne nå at besvare alle indgående opkald. Denne målings resultater indikerer, at kapaciteten og opgaverne i Landsskatterettens omstillingen matcher mængden af indgående opkald jf s. 8 og 10. For det andet betyder det, at den samlede telefonservice i Landsskatteretten i høj grad kommer til at afhænge af servicevanerne i omstillingen. Landsskatteretten kan overveje, om det er hensigtsmæssigt, at så mange opkald standses i omstillingen, eller om det vil være mere passende at sende flere opkald ud i afdelingerne og lade en kollega til den efterspurgte medarbejder varetage telefonpasseropgaven. Et emne til debat. Ved denne måling kom bekymrende mange opkald retur til omstillingen efter et forgæves omstillingsforsøg. En mulig forklaring herpå er, at omstillingsmedarbejderne glemmer at tjekke medarbejdernes tilgængelighed (f.eks. ved kalenderopslag), før de stiller opkald videre. En anden mulighed er, at medarbejderne ikke sørger for at få viderestillet eller passet deres telefon, opdatere kalender og på anden vis indikere, at de ikke er tilgængelige. Telemind har vurderet, at det indsamlede datamateriale hverken kan be- eller afkræfte en af de fremsatte hypoteser. Det ændre dog ikke ved, at det virker rodet og uprofessionelt, at så mange opkald kommer retur til omstillingen efter et forgæves forsøg på at stille om til en medarbejder. Side 13

14 Tilgængelighed til de direkte numre Optagettone på direkte nummer 0% Forbindelsen afbrudt 2% Ubesvaret efter 60 sekunder 1% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 27% Direkte opkald besvaret i en afdeling 70% Tilgængeligheden til de direkte numre lider under, at rigtig mange opkald ender i omstillingen efter et antal ring på lokalnumrene. Oftest er ventetiden, før omstillingen svarer, kort, hvilket indikerer, at mange medarbejdere aktivt vælger at viderestille deres telefon til omstillingen, når de ikke selv kan besvare opkald jf. diagrammet nederst på siden. En konsekvens heraf er, at omstillingen ofte ender med at få telefonpasseropgaven og dermed ansvaret for, at brugeren tilbydes AKTIV service. Landsskatteretten kan overveje, om denne praksis er den mest hensigtsmæssige, eller om kollegerne i afdelingerne i højere grad bør passe telefoner for hinanden. Tid før direkte opkald returnerer til omstillingen 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 5 sek sek sek sek sek. > 25 sek. Side 14

15 Hvem der svarer på lokalnumrene Att.personen 74% Kollega i afdelingen 25% En telefonsvarer 1% Knap 3/4 af de opkald, der ved denne måling blev besvaret på et lokalnummer, blev besvaret af den søgte medarbejder. I de resterende tilfælde kom brugeren næsten hver gang i gennem til en kollega. Kun én gang oplevede vi at komme igennem til en telefonsvarer. Side 15

16 Gennemsnitlige ventetider før svar på lokalnumrene Når att.personen svarer Når en kollega svarer Når en telefonsvarer svarer 9 sek. 23 sek. 30 sek. Den gennemsnitlige ventetid før att.personen svarer på lokalnummeret er rigtig flot: kun 9 sekunder. Knap så godt ser det ud, når en kollega passer telefon for den søgte medarbejder. Den ene gang, vi kom igennem til en telefonsvarer, gik der 30 sekunder, før den blev aktiveret. Side 16

17 Præsentationer ved svar på lokalnumrene Præsentation med fulde navn 87% Personligt indtalt velkomst på telefonsvarer 100% Ifølge Landsskatterens telefonpolitik skal medarbejderne præsenterer sig med deres fulde navn. Ved denne måling gjorde de det i 87% af tilfældene. Det er ikke helt tilfredsstillende. På den ene telefonsvarer, vi kom igennem til, var velkomsten indtalt af telefonens indehaver. Side 17

18 AKTIV service når opkaldene besvares på lokalnumrene Når en kollega svarer 84% Når en telefonsvarer svarer 100% Som det fremgår af s. 12, tilfalder telefonpasseropgaven ved att.personens fravær oftest en omstillingsmedarbejder. Dog er det også af stor vigtighed, at medarbejderne i afdelingerne følger Landsskatterens telefonpolitik og tilbyder AKTIV service, når de passer hinandens telefoner. Det gjorde de heldigvis oftest ved denne måling, som det fremgår af tabellen øverst på siden. Desværre kiksede det af og til. Et par eksempler fra opkaldene: TM: Kollega: TM: Kollega: Træffer jeg NN? Hun arbejder her ikke mere. Jeg skulle tale med MM. Han er ikke tilbage før d. 1. december. Prøv at kontakte hovedkontoret. Sådanne oplysninger er bedre end ingenting, men telefonpolitikken efterleves ikke og brugeren må ringe mindst en gang mere, hvis han vil have klaret sit ærinde. Servicevanerne blandt medarbejderne i afdelingerne spiller en betydelig rolle for den samlede telefonservice i Landsskatteretten. Hvis medarbejderne i afdelingerne havde tilbudt os AKTIV service, hver gang de passede telefoner for hinanden, ville det have løftet TTS-tallet op på 87% jf. tabellen og diagrammet på side 4. Side 18

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune. Hovedresultater 93% 28 sek 75% 86% 13 sek 29% 50% 94% 66% Navneopkald 22. oktober 30.

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune. Hovedresultater 93% 28 sek 75% 86% 13 sek 29% 50% 94% 66% Navneopkald 22. oktober 30. Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Navneopkald 22. oktober 30. november 2007 Hovedresultater Andel opkald besvaret i omstillingen ved opkald via 8959 1000 Gennemsnitlig ventetid før svar ved opkald

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST TELEFON POLITIK DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST 2015 Telefonpolitikken fastlægger retningslinjerne for Guldborgsund Kommunes telefoniske betjening.

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

MYFONE TIL DIN ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT

MYFONE TIL DIN ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT MYFONE TIL DIN ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT RINGEPROFILER TIL DIN HVERDAG INDGÅENDE KALD Med personlige ringeprofiler opnår du fuld fleksibilitet - helt uden at røre en finger. Sidder

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Vejledning Brug af Cisco Jabber

Vejledning Brug af Cisco Jabber Vejledning Brug af Cisco Jabber Varde kommune 2015 Indholdsfortegnelse Login i Jabber... 4 Tilgængelighed... 5 Chat... 6 Skærmdeling... 7 Videosamtale... 8 Videomøde IKKE MULIGT ENDNU, MEN BESTILT VED

Læs mere

MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT

MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT RINGEPROFILER TIL DIN HVERDAG INDGÅENDE KALD UDGÅENDE KALD Med personlige ringeprofiler opnår du fuld fleksibilitet - helt uden at røre

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

MYFONE TIL ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT

MYFONE TIL ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT MYFONE TIL ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT RINGEPROFILER TIL DIN HVERDAG INDGÅENDE KALD UDGÅENDE KALD Med personlige ringeprofiler opnår du fuld fleksibilitet - helt uden at røre en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Presence Manager. Kom igang

Presence Manager. Kom igang Presence Manager Kom igang TeamView Presence Manager - Kom igang CONFIDENTIAL Scantalk 2012 2 Applikationens formål At sikre optimal service til kunder og partnere. Hver enkelt medarbejder forsynes med

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling.

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 5

Læs mere

Revolutionerende ligetil

Revolutionerende ligetil EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER Revolutionerende ligetil FIRMAFON.DK 71 99 99 99 Med Firmafon kan du på få minutter opsætte et telefonsystem med omstillingsbord og mobiltelefoni til din virksomhed.

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun en...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en.

ios App Manual Adgang for at komme ind i app en. ios App Manual Adgang Tryk på for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

i din virksomheds 3Kontakt løsning. På den måde har du adgang til de vigtigste funktioner i 3Kontakt for dig som bruger.

i din virksomheds 3Kontakt løsning. På den måde har du adgang til de vigtigste funktioner i 3Kontakt for dig som bruger. 3KONTAKT APP QUICKGUIDE Med 3Kontakt app kan du logge ind i din virksomheds 3Kontakt løsning. På den måde har du adgang til de vigtigste funktioner i 3Kontakt for dig som bruger. I denne guide gennemgår

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP SOM ADMINISTRATOR Maj2017_17436 Sådan anvender du Touchpoint som administrator I denne guide beskriver vi, hvordan du som administrator anvender app en til at indstille

Læs mere

iphone mobil app manual

iphone mobil app manual Indhold Introduktion... 3 Om app en... 3 Om manualen... 3 Installation... 3 Gå ind på App Store... 3 Log ind... 4 Indstillinger... 5 Indstillinger... 5 Telefonnummer... 5 Udgående id... 6 Udgående id tidsplan...

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

iphone mobil app manual Version

iphone mobil app manual Version iphone mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på App Store... 2 Log ind... 3 Indstillinger... 3 Indstillinger... 4 Telefonnummer... 5 Udgående id... 4 Vælg kontakter...

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

En guide til PBX Admin

En guide til PBX Admin En guide til PBX Admin PBX Admin brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse Emne... Side Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Vigtige informationer... 2 Aktivering af ændringer... 2 Vigtig

Læs mere

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG TOTAL UAFHÆNGIGHED Når dine kunder, kolleger eller samarbejdspartnere skal have fat på dig, kan det nogle gange være svært for dem at vide, hvilket telefonnummer

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 090122 Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: oktober År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Kvalitetskontrol 1 9 8 7 6 4 3 2 1 godkendte elementer 214 godkendte elementer 21 Ovennævnte diagram viser den procentvise

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc 1 Vers. 270217 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv... 4 Om manualen... 4 For at komme i

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere