Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling"

Transkript

1 Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6 AKTIV service 7 TTS-tallet 7 Resultater for omstillingen 8 Tilgængelighed til hovednummeret 18 Hvem der svarer på hovednummeret 9 Gennemsnitlige ventetider i omstillingen 10 Præsentationer i omstillingen 11 AKTIV service når omstillingen afslutter 12 Resultater for lokalnumrene under ét 13 Tilgængelighed til lokalnumrene via hovednummeret 13 Tilgængelighed til de direkte numre 14 Hvem der svarer på lokalnumrene 15 Gennemsnitlige ventetider før svar på lokalnumrene 16 Præsentationer ved svar på lokalnumrene 17 AKTIV service når opkaldene besvaret på lokalnumrene 18 Side 2

3 Ledelsesresumé Landsskatteretten har udarbejdet en telefonpolitik, der indeholder en række konkrete retningslinjer, som gælder for både omstillingsmedarbejderne og medarbejderne i afdelingerne. Denne målings resultater vil blive vurderet op imod telefonpolitikken. Hvor telefonpolitikken evt. ikke rummer konkrete retningslinier, vil Teleminds standarder være gældende. Måleparametrene, der er anvendt i denne måling, er ikke mindst udvalgt med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt repræsentanten eller klageren (herefter brugerne) kun behøver at ringe til Landskatteretten én gang for at få klaret et ærinde. I hvor høj grad Landskatteretten lever op til dette ideal bedømmes med Teleminds TTS-tal. Udover at signalere professionalisme og et højt serviceniveau overfor omverdenen, kan der, som det vil fremgå af det følgende, være store ressourcemæssige besparelser i at efterlevet ideale om ét opkald pr. ærinde. Tilgængeligheden til Landsskatterettens omstilling er god. 95% af opkaldene på Landsskatterettens hovednummer besvares af en omstillingsmedarbejder. Billedet skæmmes kun af nogle få opkald, der forbliver ubesvarede. Tilgængeligheden til lokalnumrene er ikke tilsvarende god. Når der ringes til en medarbejder via hovednummeret, lider tilgængeligheden en del under, at omstillingen standser mange opkald, fordi den efterspurgte medarbejder er fraværende. Ved opkald på medarbejdernes direkte numre, er problemet især, at rigtig mange opkald havner i omstillingen. Landsskatteretten kan overveje, om det er hensigtsmæssigt, at omstillingen så ofte må agere telefonpasser for medarbejderne, eller om det var mere passende, at kollegerne i afdelingerne i højere grad passede telefoner for hinanden. Eftersom omstillingen ikke virker overbelastet, er der udfra en ren kapacitetsbetragtning ikke noget i vejen for, at omstillingen fortsat ofte(st) har rollen som telefonpasser for alle Landsskatterettens medarbejdere. Et andet perspektiv på omstillingens rolle som telefonpasser er det servicemæssige. At omstillingsmedarbejderne ofte ender som afslutter af et opkald til Landskatteretten betyder, at servicevanerne blandt omstillingsmedarbejderne får stor betydning for den samlede telefonservice i Landsskatteretten. Heldigvis efterlever omstillingsmedarbejderne oftest Landsskatterettens telefonpolitik og tilbyder brugeren AKTIV service, når han ikke træffer den, han søger. Det er ikke mindst derfor (dog ikke alene derfor), at Landsskatteretten ved denne måling opnåede et pænt og nogenlunde tilfredsstillende TTS-tal: 2009 Landsskatterettens samlede TTS-tal 84% Et TTS-tal på 84% taler ikke nødvendigvis for sig selv. Men når konsekvenserne af tallet medtænkes, fremgår det tydeligt, hvorfor det er værd at optimere organisationens totale telefonservice og forsøge at opnå et så højt TTS-tal som overhovedet muligt. Med et opnået TTS-tal på 84% vil man nemlig alt andet lige skulle ringe til Landsskatteretten 119 gange for at få klaret 100 ærinder, hvorved en betydelig mængde opkald trækker unødigt på organisationens ressourcer. På næste side illustreres og beskrives de forskellige årsager til Landsskatterettens opnåede TTS-tal ved denne måling. Side 3

4 Illustration af Landsskatterettens TTS-tal Optaget Afbrudt Ubesvaret Att. person Omstillingen yder AKTIV service pga. fravær Omstillingen yder AKTIV service pga. optaget Kollega yder AKTIV service Telefonsvarer yder AKTIV service Retur til omstillingen, der yder AKTIV service Omstillingen yder ikke AKTIV service ved fravær Omstillingen yder ikke AKTIV service ved optaget Kollega yder ikke AKTIV service Telefonsvarer yder ikke AKTIV service Retur til omstillingen, der ikke yder AKTIV service Lykkelige kald Ulykkelige kald 0,0% 1,0% 3,0% 48,0% 6,0% 1,0% 13,0% 0,5% 15,5% 4,5% 0,5% 2,5% 0,0% 4,5% 84,0% 16,0% Diagrammet er i den ideelle verden helt grønt. Hvor den blå del af diagrammet illustrerer problemer med tilgængelighed og teknik, illustrerer den røde del de kulturmæssige problemer omkring manglende service. Da TTS-tallet udtrykker, at vi ENTEN kommer igennem til den, vi spørger efter, ELLER modtager en AKTIV service fra omstillingen eller den kollega/telefonsvarer, vi havner hos, illustrerer den grønne del af diagrammet således Landsskatterettens TTS-tal. De forskellige måleparametrer og procenttal er angivet i tabellen ovenover diagrammet. Diagrammet peger umiddelbart på nogle specifikke indsatsområder: I den røde del, de relativt mange opkald, hvor omstillingsmedarbejderne ikke tilbyder brugeren AKTIV service. Her ligger et stort forbedringspotentiale. Havde omstillingsmedarbejderne konsekvent tilbudt os AKTIV service ved denne måling, ville TTS-tallet alene af den grund have været oppe på 93,5%. I den blå del er det de ubesvarede opkald, der skiller sig mest uheldigt ud. Som det vil fremgå af rapporten, er det primært i omstillingen, vi oplever ubesvarede opkald. Ovenstående tolkning af diagrammet peger især på et behov for at uddanne omstillingsmedarbejderne til konsekvent at tilbyde AKTIV service, når de afslutter opkald. En anden tolkning vender blikket mod det faktum, at omstillingsmedarbejderne oftere end den efterspurgte medarbejders kolleger ender som dem, der skal sørge for, at brugeren tilbydes AKTIV service og dermed kun behøver at ringe én gang til Landsskatteretten for at få klaret sit ærinde, selvom den efterspurgte medarbejder ikke træffes. Landsskatteretten kan overveje, om denne fordeling af serviceopgaven er hensigtsmæssig eller om medarbejderne i afdelingerne er bedre egnede (eller de rette) til at yde brugeren service, når han ikke kan træffe den efterspurgte medarbejder? Side 4

5 Servicevaner / ressourcer Antager vi, at en organisation med et TTS-tal på 84% har indgående opkald, hvoraf blot 1/2-delen (50.000) er navneopkald, risikerer den pga. manglende AKTIV service og manglende tilgængelighed at modtage unødige genkald. Jf. KMDs analyse om, hvad et opkald koster for en offentlig organisation, kan organisationen risikere at bruge kr ,- udelukkende pga. manglende AKTIV service og problemer med tilgængelighed. For Landsskatteretten er der derfor fortsat et stort potentiale i at efterleve kravet om at yde AKTIV service og idealet om ét opkald pr. ærinde. Side 5

6 Facts om målingen og begrebsdefinitioner Vi har foretaget i alt 200 opkald til Landsskatteretten i perioden 02. november til 19. november, Opkaldene er foretaget via og via medarbejdernes direkte numre fordelt til den nedenstående analyseenhed: Analyseenhed Via omstillingen Via direkte numre Hele huset 100 opkald 100 opkald Opkaldene blev gennemført som navneopkald. Det vil sige, at vi i det enkelte opkald spurgte efter en tilfældigt udvalgt, navngiven medarbejder. I de tilfælde, hvor vi herefter kom i kontakt med den pågældende medarbejder, gav vi os til kende. I de tilfælde, hvor vi ikke kom i kontakt med vedkommende, gav vi os ikke til kende, men registrerede i stedet, hvad der skete. Brug af smileys Vores mening om de enkelte delresultater er tilkendegivet ved hjælp af de nedenstående smileys. Resultatet er godt Resultatet er ikke specielt godt men heller ikke decideret dårligt Resultatet er dårligt Side 6

7 AKTIV service I vurderingen af serviceniveauet blandt Landsskatterettens medarbejdere anvender vi begrebet AKTIV service. Ydes der AKTIV service, kan den, der ringer, lægge røret på efter det første opkald uden at skulle foretage sig yderligere, selvom han ikke kommer i kontakt med den medarbejder, han spørger efter. AKTIV service yder man ved enten at tilbyde at tage imod en besked, at få den kollega, der spørges efter til at ringe tilbage, at tilbyde sin egen hjælp eller at tilbyde at stille om til en anden, der kan hjælpe. Også en telefonsvarer (en voic eller et mobilsvar) kan yde AKTIV service, hvis den giver mulighed for at indtale en besked. TTS-tallet TTS-tallet (Total Telefon Service) er et succestal, som udtrykker, hvor stor en andel af det samlede antal opkald, der ender lykkeligt. Det vil sige, at man enten kommer i kontakt med den person, man spørger efter, eller bliver tilbudt AKTIV service af omstillingspersonalet, kollegerne i afdelingerne eller af medarbejdernes telefonsvarere. Manglende tilgængelighed (f.eks. fordi der meldes optaget på hovednummeret, eller fordi opkaldet ikke bliver besvaret) samt mangelfuld service i de situationer, hvor den, man spørger efter, ikke er at træffe, trækker altså TTS-tallet ned. Et TTS-tal på 100% er idealet. Et TTS-tal på 90% er dog også udtryk for en rigtig god telefonservice. Side 7

8 Resultater for omstillingen Tilgængelighed til hovednummeret Optagettone på nummeret 0% Afbrudt forbindelse 0% Intet svar af omstillingsmedarbejder eller automatisk velkomst indenfor 60 sekunder 5% Intet svar af omstillingsmedarbejder indenfor 90 sekunder efter automatisk velkomst. 0% Besvaret af en omstillingsmedarbejder 95% Tilgængeligheden til Landsskatterettens omstilling er god. Hele 95% af de opkald, Telemind fortog via Landsskatterettens hovednummer, blev besvaret af en omstillingsmedarbejder. Kun nogle få ubesvarede opkald skæmmer billedet en smule. Nedenstående tabel viser, hvornår Telemind oplevede, at et opkald til Landsskatterettens omstilling forblev ubesvaret: Intet svar ved opkald på hovednummer :11: :49: :16: :08: :52:12 Side 8

9 Hvem der svarer på hovednummeret Besvaret af en omstillingsmedarbejder umiddelbart 92% Først besvaret af en automatisk velkomst. 8% Når man ringer på Landsskatterettens hovednummer, bliver opkaldet for det meste besvaret af en omstillingsmedarbejder umiddelbart. Af og til møder man først en automatisk velkomst. Den begrænsede brug af automatisk velkomst indikerer, at hensigten er, at det kun skal aktiveres, når der reelt er kø på de indgående linjer. Side 9

10 Gennemsnitlige ventetider i omstillingen Før automatisk velkomst kobles til Før kontakt med en omstillingsmedarbejder efter automatisk velkomst Før kontakt med en omstillingsmedarbejder uden automatisk velkomst Før omstillede opkald returnerer til omstillingen Før direkte opkald besvares i omstillingen 6 sek. 25 sek. 7 sek. 22 sek. 23 sek. Den gennemsnitlige ventetid, før den automatiske velkomst kobles til, er ganske kort. Det samme er tilfældet for den gennemsnitlige ventetid, før omstillingesmedarbejderen besvarer opkald, uden at brugeren først har hørt en automatisk velkomst. Når en automatisk velkomst aktiveres, er ventetiden som regel lidt længere. Velkomsten er i disse situationer med til at forbederede den, der ringer, på, at der kan forekomme ventetid. At den gennemsnitlige ventetid er længere, når den automatiske velkomst kobles til, er samtidig med til at bekræfte, at velkomsten kun bruges i de tilfælde, hvor der reelt er kø på de indgående linjer - fint! Side 10

11 Præsentationer i omstillingen Opkald via hovednummer: Landsskatteretten, det er omstilling 39% Ved opkald retur til omstillingen: Det er omstillingen 56% Ifølge Landsskatterettens telefonpolitik skal præsentation i omstillingen lyde: Landsskatteretten, det er omstillingen. Ved denne måling lød den sådan i 39% af tilfældene. I de resterende tilfælde indholdt præsentationen oftest kun Landsskatteretten eller Det er omstilling. Ved returløb foreskriver Landsskatterens telefonpolitik, at præsentationen i omstillingen lyder: Det er omstillingen. Sådan lød den i 56% af tilfældene ved denne måling. I de resterende tilfælde lød den oftest: Landsskatteretten eller Hallo. Side 11

12 AKTIV service når omstillingen afslutter Når att.personen er fraværende 57% Når der er optaget på lokalnummeret 67% Når omstillede opkald returnerer til omstillingen 83% Når direkte opkald ender i omstillingen 75% Ifølge Landsskatterettens telefonpolitik skal den, der ringer, tilbydes AKTIV service, såfremt han ikke træffer den, han søger. Når omstillingen afslutter et opkald og tilbyder AKTIV service, består den AKTIVE service for det meste i et tilbud om, at der bliver lagt en besked til den efterspurgte medarbejder. Desværre tilbyder omstillingensmedarbejderne ikke konsekvent AKTIV service. Et par eksempler fra opkaldene: TM: Omstillingen: Jeg skulle tale med MM. Han er her ikke idag. Han er først tilbage igen d. 16. november. Oplysninger som denne er selvfølgelig bedre end slet ingenting. Men telefonpolitikkens krav om altid at yde AKTIV service følges ikke, og brugeren må foretage mindst et opkald mere, hvis han vil have klaret sit ærinde. Ved denne måling var omstillingen bedst til at huske at tilbyde AKTIV service, når et opkald kom retur efter et forgæves omstillingsforsøg. Værst stod det til, når omstillingsmedarbejderne standsede opkald, fordi den efterspurgte medarbejder var fraværende. Samlet set tilbød omstillingsmedarbejderne AKTIV service i 70% af de tilfælde, hvor de afsluttede opkald. Det er et ikke helt tilfredstillende resultat. Betydningen af den inkonsekvente brug af AKTIV service i omstillingen for Landsskatterettens samlede telefonservice fremstår tydligere, når det samtidig tages i betragtning, at telefonpasseropgaven oftest tilfalder en omstillingensmedarbejder frem for en kollega til den efterspurgte medarbejder jf. diagrammet nederst på siden. Faktisk kunne en helt konsekvent brug af AKTIV service i omstillingen have løftet Landsskatterettens TTS-tal op på hele 93,5% jf. tabellen og diagrammet i ledelsesresuméet. Forholdet mellem omstillingen og kolleger som afslutter 33% Omstillingen afslutter Kollega afslutter 67% Side 12

13 Resultater for lokalnumrene under ét Tilgængelighed til lokalnumrene via hovednumrene Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 22% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnummeret 3% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til et lokalnummer 0% Ubesvaret efter 60 sekunder efter omstilling til et lokalnummer 0% Retur til omstillingen efter omstilling til et lokalnummer 13% Andel opkald via hovednumrene besvaret på et lokalnummer 62% Omstillingen standser relativt mange opkald, fordi den efterspurgte medarbejder er fraværende. Det er isoleret set ok, men det har eller kan ofte have en række konsekvenser. For det første kan det betyde, at omstillingens ressourcer bliver for knappe, fordi de både skal servicere brugerne samtidig med, at de skal kunne nå at besvare alle indgående opkald. Denne målings resultater indikerer, at kapaciteten og opgaverne i Landsskatterettens omstillingen matcher mængden af indgående opkald jf s. 8 og 10. For det andet betyder det, at den samlede telefonservice i Landsskatteretten i høj grad kommer til at afhænge af servicevanerne i omstillingen. Landsskatteretten kan overveje, om det er hensigtsmæssigt, at så mange opkald standses i omstillingen, eller om det vil være mere passende at sende flere opkald ud i afdelingerne og lade en kollega til den efterspurgte medarbejder varetage telefonpasseropgaven. Et emne til debat. Ved denne måling kom bekymrende mange opkald retur til omstillingen efter et forgæves omstillingsforsøg. En mulig forklaring herpå er, at omstillingsmedarbejderne glemmer at tjekke medarbejdernes tilgængelighed (f.eks. ved kalenderopslag), før de stiller opkald videre. En anden mulighed er, at medarbejderne ikke sørger for at få viderestillet eller passet deres telefon, opdatere kalender og på anden vis indikere, at de ikke er tilgængelige. Telemind har vurderet, at det indsamlede datamateriale hverken kan be- eller afkræfte en af de fremsatte hypoteser. Det ændre dog ikke ved, at det virker rodet og uprofessionelt, at så mange opkald kommer retur til omstillingen efter et forgæves forsøg på at stille om til en medarbejder. Side 13

14 Tilgængelighed til de direkte numre Optagettone på direkte nummer 0% Forbindelsen afbrudt 2% Ubesvaret efter 60 sekunder 1% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 27% Direkte opkald besvaret i en afdeling 70% Tilgængeligheden til de direkte numre lider under, at rigtig mange opkald ender i omstillingen efter et antal ring på lokalnumrene. Oftest er ventetiden, før omstillingen svarer, kort, hvilket indikerer, at mange medarbejdere aktivt vælger at viderestille deres telefon til omstillingen, når de ikke selv kan besvare opkald jf. diagrammet nederst på siden. En konsekvens heraf er, at omstillingen ofte ender med at få telefonpasseropgaven og dermed ansvaret for, at brugeren tilbydes AKTIV service. Landsskatteretten kan overveje, om denne praksis er den mest hensigtsmæssige, eller om kollegerne i afdelingerne i højere grad bør passe telefoner for hinanden. Tid før direkte opkald returnerer til omstillingen 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 5 sek sek sek sek sek. > 25 sek. Side 14

15 Hvem der svarer på lokalnumrene Att.personen 74% Kollega i afdelingen 25% En telefonsvarer 1% Knap 3/4 af de opkald, der ved denne måling blev besvaret på et lokalnummer, blev besvaret af den søgte medarbejder. I de resterende tilfælde kom brugeren næsten hver gang i gennem til en kollega. Kun én gang oplevede vi at komme igennem til en telefonsvarer. Side 15

16 Gennemsnitlige ventetider før svar på lokalnumrene Når att.personen svarer Når en kollega svarer Når en telefonsvarer svarer 9 sek. 23 sek. 30 sek. Den gennemsnitlige ventetid før att.personen svarer på lokalnummeret er rigtig flot: kun 9 sekunder. Knap så godt ser det ud, når en kollega passer telefon for den søgte medarbejder. Den ene gang, vi kom igennem til en telefonsvarer, gik der 30 sekunder, før den blev aktiveret. Side 16

17 Præsentationer ved svar på lokalnumrene Præsentation med fulde navn 87% Personligt indtalt velkomst på telefonsvarer 100% Ifølge Landsskatterens telefonpolitik skal medarbejderne præsenterer sig med deres fulde navn. Ved denne måling gjorde de det i 87% af tilfældene. Det er ikke helt tilfredsstillende. På den ene telefonsvarer, vi kom igennem til, var velkomsten indtalt af telefonens indehaver. Side 17

18 AKTIV service når opkaldene besvares på lokalnumrene Når en kollega svarer 84% Når en telefonsvarer svarer 100% Som det fremgår af s. 12, tilfalder telefonpasseropgaven ved att.personens fravær oftest en omstillingsmedarbejder. Dog er det også af stor vigtighed, at medarbejderne i afdelingerne følger Landsskatterens telefonpolitik og tilbyder AKTIV service, når de passer hinandens telefoner. Det gjorde de heldigvis oftest ved denne måling, som det fremgår af tabellen øverst på siden. Desværre kiksede det af og til. Et par eksempler fra opkaldene: TM: Kollega: TM: Kollega: Træffer jeg NN? Hun arbejder her ikke mere. Jeg skulle tale med MM. Han er ikke tilbage før d. 1. december. Prøv at kontakte hovedkontoret. Sådanne oplysninger er bedre end ingenting, men telefonpolitikken efterleves ikke og brugeren må ringe mindst en gang mere, hvis han vil have klaret sit ærinde. Servicevanerne blandt medarbejderne i afdelingerne spiller en betydelig rolle for den samlede telefonservice i Landsskatteretten. Hvis medarbejderne i afdelingerne havde tilbudt os AKTIV service, hver gang de passede telefoner for hinanden, ville det have løftet TTS-tallet op på 87% jf. tabellen og diagrammet på side 4. Side 18

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet

Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet af Thorkil Thorsen April 2011 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Metoder og evalueringsdesign... 3 Rapportering... 4 Resultater... 5 De

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere