Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017"

Transkript

1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014

2 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi Send al post fra kommunen som Digital Post Lav snitflader til Min Side på borger.dk og etablér en track and trace-service Gør de ønskede henvendelseskanaler til de nemmeste at bruge Etablér et kontaktcenter, der kan hjælpe med selvbetjening uden for normal åbningstid Skab mulighed for selvbetjening fra mobile enheder samt giv mulighed for brug af sociale medier, hvor det er hensigtsmæssigt Inkludér, inddrag og gå i dialog borgere, forening og virksomheder Tilvejebring en handlingsplan for kommunens telefonservice Monitorér henvendelseskanalerne Kommunikér positivt og tydeligt Udvikle servicekultur Uddan ledere og medarbejdere... 9 Henvendelseskanaler...9 Implementering...10 Bilag: Baggrunden for kanalstrategi

3 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 3 Formål Kanalstrategi 2.0 anviser de overordnede mål og indsatser for Aarhus Kommunes arbejde med at sikre, at kommunen anvender de billigste og mest hensigtsmæssige henvendelseskanaler i mødet med borgerne, foreningerne og virksomhederne. Kanalstrategi 2.0 bidrager endvidere til at inkludere flere borgere i den digitale udvikling, blandt andet gennem indgåelse af strategiske partnerskaber, folkeoplysning og gennem krav om anvendelse af digitale henvendelseskanaler. Kanalstrategi 2.0 omhandler tidsrummet Visionen Aarhus Kommune vil med kanalstrategi 2.0: Sikre, at kommunen i mødet med borgerne, foreningerne og virksomhederne anvender de henvendelseskanaler, der efter en nærmere afvejning er bedst og billigst Sikre samspil mellem henvendelseskanalerne Styrke kvaliteten og tilfredsheden med kommunens ydelser Styrke digitaliseringsgraden og dialogen med borgere, foreninger og virksomheder Inkludere flere borgere i den digitale udvikling og dermed medvirke til at gøre flere borgerne selvhjulpne. Aarhus Kommune vil leve op til alle centralt fastsatte mål og aftaler for den offentlige sektor, herunder Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, og vil være blandt de bedste kommuner, når der måles på resultaterne af kommunernes digitaliseringsindsatser. Nedenfor er opstillet 11 mål og indsatser, som alle vurderes at have særlig strategisk betydning. Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi 1. Send al post fra kommunen som Digital Post Al post fra kommunen skal kunne sendes til borgernes, foreningernes og virksomhedernes digitale postkasse Aarhus Kommune skal implementere den fuldmagtsløsning Digitaliseringsstyrelsen udvikler til digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post, således at flere borgere kan benytte digitale selvbetjeningsløsninger og modtage Digital Post. Hver magistratsafdeling er ansvarlig for, at post fra afdelingen til borgere, virksomheder og foreninger sendes til vedkommendes digitale postkasse, og at afdelingen kan modtage digital post fra borgere, virksomheder og foreninger. BA er ansvarlig for infrastrukturelementer, der gør det muligt at sende Digital Post. Størstedelen af posten fra Aarhus Kommune kan i dag sendes digitalt. Senest 1. november 2014 skal al post, der har et format, der gør det muligt, sendes digitalt.

4 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 4 Handlingsplanen for Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (punktet Optimering af Digital Post og Fjernprint ) samt Den Fælleoffentlige Digitaliseringsstrategi under punktet Effektiv digital kommunikation med borgerne : Frem mod 2015 forventes det, at 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder også bliver det. Tilsvarende forventes det, at de offentlige myndigheder i 2015 modtager op mod 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne digitalt. 2. Lav snitflader til Min Side på borger.dk og etablér en track and traceservice Magistratsafdelingerne skal udvikle snitflader fra deres fagsystemer til Min Side på borger.dk, så borgerne kan tilgå personificerede oplysninger i tilknytning til mulighed for digital selvbetjening Magistratsafdelingerne skal i fællesskab etablere en track and trace -service, så borgere, foreninger og virksomheder kan se status for egne sager i kommunen. Hver magistratsafdeling er ansvarlig for snitflader fra egne systemer. En tværmagistratslig arbejdsgruppe arbejder p.t. på at få skabt klarhed over, hvilke systemer i kommunen, der vil kun levere information til Min Side samt levere information til en track and trace-service. Arbejdsgruppen og Styregruppen for borgerservice vil komme med anbefalinger til på hvilke områder, det vil være mest hensigtsmæssigt at få etableret en track and trace-service samt snitflader til personificerede oplysninger på Min Side. Styregruppen for borgerservice behandler arbejdsgruppens forslag til strategi for track and trace i oktober Handlingsplanen for Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (punktet Kommunalt indhold på Min Side på borger.dk ), Aftale om styring, struktur og samarbejdskultur samt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi under punktet Effektiv kommunikation med borgerne : Borger.dk udstiller de fællesoffentlig selvbetjeningsløsninger og sikrer via myndighedernes brug af borger.dk s Min Side, at borgerne får en personaliseret indgang til det offentlige. Borger.dk s funktionalitet og brugervenlighed vil løbende blive forbedret, ligesom Min Side vil blive forbedret. Min Side vil i sammenhæng med information og vejledning, stille personlige data til rådighed og derved understøtter den størst mulig grad af selvbetjening såvel til brug af selvbetjeningsløsninger som ved at borgeren finder svar på de eventuelle spørgsmål som borgeren derfor ikke behøver at rette henvendelse til myndigheden om. Aftale om styring, struktur og samarbejdskultur : Foreninger og borgere har i inddragelsesforløbene også foreslået, at borgerne skal have bedre muligheder for at følge sager og klager igennem systemet. Konkret er det foreslået, at kommunen skal tilbyde en automatiseret track and trace -service, hvor borgere kan logge ind eller få automatisk advis om, hvor langt en sag er i systemet. En sådan service kendes bl.a. fra e-handel og postdistribution. Forligspartierne er enige om, at der skal etableres en track and trace -service. Borgmesterens Afdeling er ansvarlig for implementeringen.

5 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 5 3. Gør de ønskede henvendelseskanaler til de nemmeste at bruge Magistratsafdelingerne skal sikre, at NemID er den generelle adgangsnøgle for borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere til løsninger, der kræver validering De henvendelseskanaler, magistratsafdelingerne ønsker, borgerne, foreningerne og virksomhederne skal benytte, skal også være de nemmeste at bruge for borgerne m.fl., således at alle borgere, foreninger og virksomheder, der er i stand til at anvende disse kanaler, også ønsker at bruge dem i stedet for andre kanaler Hjemmesidens udviklingsplan skal integreres med kanalstrategi 2.0 Kanaler, magistratsafdelingerne ikke ønsker, at borgerne skal benytte for en given henvendelsestype, skal lukkes Magistratsafdelingerne kan med fordel gøre en særlig indsats for at markedsføre digitale selvbetjeningsløsninger på områder, hvor digital selvbetjening vil blive obligatorisk på et senere tidspunkt Magistratsafdelingerne skal sikre, at selvbetjeningsløsningerne lever op til Aarhus Kommunes fælles minimumsstandarder for selvbetjeningsløsninger Magistratsafdelingerne skal sikre, at kommunens digitale selvbetjeningsløsninger udvikles og modnes samt sikre bedre integration mellem selvbetjeningsløsninger og fagsystemer Magistratsafdelingerne skal sikre, at selvbetjeningsløsningerne brugertestes. Magistratsafdelingerne skal stille krav til leverandørerne af selvbetjeningsløsninger om, at løsningerne er brugertestet og brugervenlige samt at selvbetjeningsløsningerne løbende brugertestes og tilrettes efter resultaterne af disse tests. Implementeres af hver magistratsafdeling. Handlingsplanen for Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (punktet Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling ) samt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi under punktet Effektiv kommunikation med borgerne : Borgerne skal kende de digitale muligheder og være trygge ved, at det er en god og sikker måde at kommunikere med det offentlige på En digital selvbetjeningsløsning kan betragtes som velfungerende, effektiv og brugervenlig, når den på samme tid: a) Er enkel og effektiv at bruge og formidlet i et klart og letforståeligt sprog for borgere, virksomheder og for det offentlige b) Er let at finde c) Giver mulighed for gennemførsel af sikre digitale transaktioner d) Er tilgængelige for eksempelvis personer med handicap. 4. Etablér et kontaktcenter, der kan hjælpe med selvbetjening uden for normal åbningstid Borgerservice skal sikre, at der etableres en service, der kan hjælpe borgerne med selvbetjeningsløsninger uden for normal åbningstid. Borgerservice. Den Digitale Hotline er i drift i et samarbejde mellem 19 kommuner og Region Midtjylland efter initiativ af Aarhus Kommune.

6 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 6 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi under punktet Effektiv digital kommunikation med borgerne : For at støtte op om de offentlige myndigheder gennemføres i 2012 og 2013 et pilotprojekt, hvor der etableres et fælles kontaktcenter, der kan hjælpe borgerne uden for almindelig arbejdstid, og som samtidig afklarer hvordan en sådan support i givet fald bedst kan tilrettelægges. Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (Digitaliseringsstyrelsen): Der igangsættes et projekt om etablering af fællesoffentligt telefonsupport, der både teknisk og indholdsmæssigt kan støtte op om implementering af bølgeplanen for obligatorisk selvbetjening. Det er målet, at telefonsupporten med udvidet åbningstid kan tilbyde en service, som går på tværs af stat, regioner og kommuner og på tidspunkter, der passer de fleste borgere i hele landet. Telefonsupporten vil tilbyde hjælp til selvbetjening, svare på både indholdsmæssige og tekniske spørgsmål og give gode råd til, hvordan man kommer videre. Telefonsupporten vil således ikke sagsbehandle, men sørge for, at borgeren eksempelvis får igangsat en sag via digital selvbetjening, hvis det er det, som henvendelsen drejer sig om. 5. Skab mulighed for selvbetjening fra mobile enheder samt giv mulighed for brug af sociale medier, hvor det er hensigtsmæssigt Magistratsafdelingerne skal sikre, at borgere, foreninger og virksomheder skal kunne betjene sig selv fra mobile enheder, tablets og smartphones Magistratsafdelingerne skal sikre, at sms skal kunne bruges i kontakten med borgere, foreninger og virksomheder, hvor dette er hensigtsmæssigt Magistratsafdelingerne skal sikre, at sociale medier skal kunne bruges i kontakten med borgere, foreninger og virksomheder, hvor dette er hensigtsmæssigt Magistratsafdelingerne skal sikre, at der gøres en særlig indsats for at anvende teknologier, der tilgodeser mundlighed (oplæsning, indtaling af besked etc.), idet digital inklusion også vedrører borgere, der har svært ved skriftlighed og det danske sprog. Implementeres af hver magistratsafdeling, evt. i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen for den del, der vedrører borger.dk. Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi under punktet Effektiv kommunikation med borgerne : Borgernes Min Side på Borger.dk og den digitale postkasse skal kunne tilgås fra mobile klienter, så der er mobil adgang til relevante selvbetjeningsløsninger. Hermed vil borgere sikkert og enkelt kunne tage alle deres dokumenter modtaget fra det offentlige med på mobilen eller tablet pc en. Derfor udvikles en mobil version af Min Side og den digitale postkasse, som samtidigt vil kunne danne grundlag for udstilling af andre offentlige digitale services til mobile enheder via fællesoffentlige standardkomponenter og fælles infrastruktur Mobile klienter (smartphones, tablet computere etc.) rummer et uudnyttet potentiale for digital selvbetjening i såvel den private sektor som i det offentlige. Derfor udvikles NemID og NemLogin til mobile platforme,

7 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 7 så borgere og virksomheder kan betjene sig Selv sikkert og enkelt fra mobile klienter. Infrastrukturen opbygges med henblik på, at de første pilotprojekter for mobil selvbetjening kan etableres i Inkludér, inddrag og gå i dialog borgere, forening og virksomheder Magistratsafdelingerne skal gøre en særlig indsats for at inkludere borgere, der har det svært med digitalisering Magistratsafdelingerne skal sikre, at forandring og effektivisering sker gennem dialog og inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder Magistratsafdelingerne skal sikre, at udvikling og effektivisering sker i samarbejde med andre kommuner, KL, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, KOMBIT m.fl., hvor dette er hensigtsmæssigt. Implementeres af hver magistratsafdeling. Et politisk og administrativt ønske om at flest mulige borgere inkluderes i den digitale udvikling, bl.a. gennem uddannelse og medbetjening samt Aftale om styring, struktur og samarbejdskultur : Bl.a.: Aarhus Kommune skal være en lydhør og åben organisation. Kommunen skal møde borgere, virksomheder og foreninger ligeværdigt. Der skal være gennemsigtighed og tydelige demokratiske processer i Aarhus Kommune. Borgere, foreninger og virksomheder skal inddrages tidligt. Omgivelserne skal møde åbne forvaltninger, der indbyder til brede og engagerende politiske processer. Byrådet er valgt til at repræsentere og varetage borgernes interesser. Det samlede byråd er demokratisk garant for, at beslutningerne træffes ud fra hensyn til helhed, afbalancerede interesser og fremsyn. Samtidig er det en vigtig del af det lokale demokrati, at borgerne oplever muligheder for indflydelse på såvel langsigtede og vidtrækkende beslutninger som på nære og dagligdags udfordringer. 7. Tilvejebring en handlingsplan for kommunens telefonservice Magistratsafdelingerne skal skabe forudsætninger for at flytte borgerhenvendelser fra personligt fremmøde og s til telefonisk betjening og for at sikre, at borgernes, foreningernes og virksomhedernes telefoniske henvendelser i endnu i højere grad kan straksafklares, f.eks. gennem bedre it-understøttelse i et fælles kontaktcenter. Der skal derfor udarbejdes en handlingsplan for kommunens telefonservice Magistratsafdelingerne skal sikre, at stemmestyret omstilling videreudvikles, så rene omstillinger til en medarbejder eller afdeling i endnu højere grad foretages af borgeren selv ved brug af stemmestyring. Borgerservice efter mandat fra direktørgruppen. Forslag til handlingsplan for kommunens telefonservice forventes at foreligge inden udgangen af Der inddrages eksterne konsulenter i arbejdet.

8 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 8 Et ønske fra direktørgruppen om en analyse af telefonien i Aarhus Kommune 8. Monitorér henvendelseskanalerne Magistratsafdelingerne skal sikre, at anvendelsen af henvendelseskanalerne monitoreres systematisk, så der er klarhed over borgernes, foreningernes, virksomhedernes samt kommunens kanalanvendelse. Disse opgørelser skal så vidt muligt ske automatisk Magistratsafdelingerne skal sikre, at der anvendes business cases og at effektiviseringsgevinster dokumenteres. Hver magistratsafdeling. Handlingsplanen for Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (punktet Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling ) samt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, hvor det forudsættes, at anvendelsen af de digitale kanaler dokumenteres. 9. Kommunikér positivt og tydeligt Magistratsafdelingerne skal sikre, at det er tydeligt for borgerne, foreningerne og virksomhederne, hvordan de skal henvende sig til kommunen, herunder hvilke kanaler de skal benytte og hvilket serviceniveau, herunder sagsbehandlingstid, de kan forvente Magistratsafdelingerne skal gøre en indsats for at oplyse om og markedsføre NemID, Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger Magistratsafdelingerne skal i kommunikationen lægge vægt på de muligheder, digitalisering giver, herunder at flere borgere får mulighed for at blive selvhjulpne, og at man kan betjene sig selv, når og hvornår man vil. Implementeres af hver magistratsafdeling. Aftale om styring, struktur og samarbejdskultur : Forligspartierne er enige om, at kommunens kommunikation til borgerne skal gentænkes. Kommunikationen skal være mere målrettet og tilpasset borgere, foreninger og virksomheder. Måden at inddrage borgere, virksomheder og foreninger på skal også gentænkes. De skal opleve gennemsigtighed og lydhørhed i den politiske proces. 10. Udvikle servicekultur Magistratsafdelingerne skal sikre, at virksomheder og andre, der henvender sig til Aarhus Kommune oplever en servicekultur, hvor kommunens medarbejdere bestræber sig på at give god service Magistratsafdelingerne skal sikre, at organisationsstrukturer og kulturer understøtter de kanalstrategiske mål, herunder fokusere på, at opgaver og ansvar placeres entydigt, således at de kanalstrategiske mål fremmes

9 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 9 Magistratsafdelingerne skal sikre bred forankring i organisationerne af de kanalstrategiske mål og indsatser. Implementeres af hver magistratsafdeling. Aftale om styring, struktur og samarbejdskultur : Borgere og virksomheder skal møde en kommune med en stærk servicekultur, hvor der udvises fleksibilitet, lydhørhed og er fokus på borgernes og virksomhedernes behov. Også når borgere møder et afslag eller er utilfredse med servicen, skal der være åbenhed og lydhørhed. Aarhus Kommune lærer af sine fejl og bruger dem til at udvikle sine tilbud og gøre servicen endnu bedre. 11. Uddan ledere og medarbejdere Magistratsafdelingerne skal sikre øget viden om digitalisering blandt ledere og medarbejdere, bl.a. gennem uddannelse til digitale ambassadører Magistratsafdelingerne skal sikre, at der arbejdes strategisk med uddannelse af ledere og medarbejdere. Hver magistratsafdeling. Handlingsplanen for Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling) samt følger af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Henvendelseskanaler Borgere, foreninger og virksomheder, der søger generel information, skal som hovedregel finde denne på aarhus.dk, borger.dk eller virk.dk. Interaktionshenvendelser (der f.eks. vedrører oplysninger om status for en igangværende sag eller oplysninger registreret af kommunen eller en anden myndighed) skal som hovedregel ske ved at borgeren, foreningen eller virksomheden finder oplysningerne på borger.dk s Min Side, eller ved telefonisk henvendelse til kommunen. Transaktionshenvendelser (dvs. henvendelser, der fører til en ændring i borgerens, foreningens eller virksomhedens status, f.eks. registrering af flytning, udstedelse af pas, ansøgning om byggetilladelse etc.) skal som hovedregel ske gennem en digital selvbetjeningsløsning.

10 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 10 Tabel: Primære, sekundære og uhensigtsmæssige kanaler efter typer af henvendelser Primær kanal Sekundær kanal Uhensigtsmæssige kanaler Informationshenvendelser aarhus.dk, borger.dk eller virk.dk Telefon Brev, og personlig henvendelse Interaktionshenvendel- Min Side eller tele- Digital Post Brev, og ser fon personlig henvendelse Transaktionshenven- Digital selvbetje- Medbetjening, Brev, delser ningsløsning på telefon, evt. per- aarhus.dk, bor- sonlig betjening ger.dk eller virk.dk hvis lovkrav eller efter aftale Herudover er der kommunikation/henvendelsestyper, hvor det personlige møde er en forudsætning for eller en vigtig del af opgaveløsningen. Det drejer sig f.eks. om dialogbaseret eller relationsopbyggende kommunikation, hvor det personlige møde er en vigtig kanal. Implementering Kanalstrategi 2.0 er en rammestrategi, hvor de konkrete initiativer som udgangspunkt besluttes og gennemføres i de enkelte magistratsafdelinger. Det forudsættes, at magistratsafdelingerne opsætter egne mål og indsatser for egen magistratsafdeling. De tværgående mål er forpligtende for alle magistatsafdelingerne. Det er væsentligt, at magistratsafdelingerne samarbejder om initiativer, der går på tværs af magistratsafdelingerne, ikke mindst infrastrukturrelaterede initiativer, som f.eks. Digital Post Borger.dk og virk.dk Selvbetjening på kommunens hjemmeside Grunddata/åbne data Virksomhederne som målgruppe

11 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 11 Bilag: Baggrunden for kanalstrategi 2.0 Baggrund Udarbejdelse af kanalstrategi 2.0 er igangsat på baggrund af direktørgruppens beslutning af den 12. oktober Borgerservice og Styregruppen for borgerservice er af direktørgruppen blevet bemyndiget til at udarbejde forslag til kanalstrategi 2.0. Direktørgruppen har ønsket, at den nye kanalstrategi skal have et højt ambitionsniveau, også i forhold til de målsætninger, som er udmeldt på landsplan i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Indsatsen bør især fokuseres på områder med stor volumen, og hvor der er udsigt til at opnå størst effekt. Direktørgruppen fremhævede endvidere, at det bør overvejes, om nogle af de eksisterende kanaler skal lukkes, såfremt man vil have borgerne over på digitale henvendelser, så der kan opnås en billigere opgaveløsning. Kanalstrategi 2.0 muligheder og udfordringer Kanalstrategi 2.0 er et svar på en række af de muligheder og udfordringer, som kommunen står over for de kommende år. Herunder kan nævnes: 1. Presset på kommunens økonomi, der stiller krav om effektiviseringer og omprioriteringer 2. Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, der bl.a. stiller krav om, at 80 % af ansøgninger og anmeldelser til kommunen skal komme ind via digital selvbetjening fra 2015 og en forventet effektiviseringsgevinst i kommunerne på ca. 1 mia. årligt fra Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening, der indføres i fire bølger i perioden samt Digital Post, der bliver obligatorisk for virksomheder i 2013 og for alle borgere fra Digitalisering giver kommunerne mulighed for at flytte betjeningen af de fleste borgere til digitale henvendelseskanaler på en række henvendelsestyper. Dermed giver digitalisering mulighed for at omprioritere ressourceforbruget fra dyr personlig betjening til billigere digital selvbetjening, samtidig med at det store flertal af borgere ikke vil opfatte dette som en serviceforringelse. Borgere, der mangler forudsætninger for at benytte de digitale tilbud, vil fortsat kunne hente hjælp, f.eks. i Borgerservice. Et formål med kanalstrategien er således også at forbedre kommunens borgerservice for det store flertal af borgere, idet borgerne kan betjene sig selv ved brug af de digitale løsninger, hvor og når det passer dem bedst. Aarhus Kommunes kanalstrategi, Kanalstrategi for Aarhus Kommune , blev vedtaget af byrådet i januar Kanalstrategien har været et relevant redskab for magistratsafdelingerne, bl.a. fordi den angiver få, overordnede og klare mål for udviklingen i anvendelsen af henvendelseskanalerne. Kanalstrategien vurderes tværgående at have været en strategisk og organisatorisk løftestang for effektivisering og digitalisering. Siden vedtagelsen af kanalstrategien er der tilføjet en række målsætninger for yderligere digitalisering i de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier og handlingsplaner. Disse har alle peget i samme retning som kommunens kanalstrategi, og har været et godt supplement til denne, og har stillet yderligere krav til kommunen. Der vil i de kommende år blive stillet krav til kommunerne om yderligere effektivisering. Der vil derfor fortsat være behov for en ambitiøs kanalstrategi for Aarhus Kommune.

12 Styregruppen for borgerservice juni 2014 Side 12, juni 2014 Byrådet Direktørgruppen Magistratsafdelingerne Styregruppen for Borgerservice Styregruppen for it Kommunikationsstyregruppen Forår 2013 Drøftelse Inddragelse Drøftelse Drøftelse Drøftelse September 2013 Drøftelse Drøftelse Borgerinddragelse Inddragelse/ fokusgruppeinterviews Høring interesseorganisationer m.fl. Oktober 2013 Drøftelse November 2013 Drøftelse December 2013 Inddragelse Drøftelse Inddragelse Inddragelse Januar 2014 Høring Februar 2014 Høring Marts 2014 April 2014 Maj 2014 Drøftelse/ Vedtagelse Drøftelse/ udarbejdelse af endeligt forslag August 2014 Oktober 2014 Forventet vedtagelse af kanalstrategi Drøftelse samt forventet vedtagelse Drøftelse/ udarbejdelse af endeligt forslag

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

e2012 Kommunerne har en plan

e2012 Kommunerne har en plan e2012 Kommunerne har en plan Astrid Marie Starck KL s Center for borgerbetjening og it-politik Microsofts Kommuneseminar 2009 22-10-2009 Effektivisering gennem digitalisering Har vi hørt den før? 500.000.000

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Inkludere flere borgere i den digitale udvikling, og dermed medvirke til, at gøre flere borgerne selvhjulpne.

Inkludere flere borgere i den digitale udvikling, og dermed medvirke til, at gøre flere borgerne selvhjulpne. Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Svar på Esben L. Kullbergs forespørgsel vedr. digitalisering og udsatte borgere Spørgsmål 1: Hvilke initiativer er der sat i gang i hhv. socialforvaltningen

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere