Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til at søge medarbejdere i Europa"

Transkript

1 Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen

2 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge en multinational, flersproget arbejdsstyrke for at blive konkurrencedygtig på et globalt marked? Søger du særlige kvalifikationer eller erfaringer, som du ikke kan finde på det lokale eller nationale arbejdsmarked? Søger du at dække en meget sæsonafhængig efterspørgsel efter arbejdskraft? Uanset grunden til at din virksomhed eller organisation ønsker at ansætte folk fra det europæiske arbejdsmarked, har Eures-netværket ekspertisen, oplysningerne og midlerne til at hjælpe dig. Denne brochure giver dig som arbejdsgiver en præsentation af Eures-netværket og de tjenester, man tilbyder i forbindelse med ansættelser og jobmobilitet. Vi du vide mere, har du også adgang til Eures-portalen for jobmobilitet på Hvor kan man søge arbejdskraft, som ikke har brug for en arbejdstilladelse? I henhold til princippet om»fri bevægelighed for arbejdstagere«har alle borgere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) ( 1 ) ret til at arbejde i ethvert andet EØS-land uden arbejdstilladelse. For de 10 medlemsstater, der nu tiltræder Den Europæiske Union, kan der gælde restriktioner for de første to til fem år efter udvidelsen, afhængig af de oprindelige medlemsstaters nationale lovgivning og politik og af de bilaterale aftaler, der indgås med de enkelte nye medlemsstater. I praksis betyder dette, at ved ansættelse af arbejdstagere fra en af de nye medlemsstater, skal de have en arbejdstilladelse i denne overgangsperiode. Når restriktionerne i den nationale lovgivning er ophørt, kan de oprindelige medlemsstater ikke kræve en arbejdstilladelse som forudsætning for adgang til arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne vil dog stadig kunne udstede arbejdstilladelser til arbejdstagere fra de nye medlemsstater med henblik på overvågning og statistik. Du kan få mere at vide om de specifikke overgangsordninger for de nye medlemsstater på Eures-portalen for jobmobilitet (http://europa.eu.int/eures) eller på arbejdsformidlingen i dit land. Hvilke fordele kan vi forvente ved rekruttering i Europa? EØS udgør et enormt ansættelsespotentiale, da området dækker 25 medlemsstater i EU plus Island, Liechtenstein og Norge. Ved at gå ind på det europæiske arbejdsmarked kan du medvirke til at forbedre din konkurrenceevne og til at afhjælpe specifikke flaskehalse med hensyn til job eller kvalifikationer. Virksomheder med en flersproget, multikulturel arbejdsstyrke er f.eks. langt bedre i stand til at udnytte alle de fordele, som EU s/eøs s indre marked kan tilbyde. Med mere end 450 millioner indbyggere udgør det udvidede EU det største indre marked i verden. Den fælles valuta, hurtigere og billigere transport, fjernelse af den indre grænsekontrol bidrager alt sammen til fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og mennesker. ( 1 ) Følgende lande er medlem af EØS: Belgien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Schweiz har en bilateral aftale med EU om fri bevægelighed for personer og deltager i Eures-netværket.

3 2 For arbejdsgivere udgør den øgede interesse hos jobsøgende for at arbejde i udlandet og fjernelsen af hindringer for jobmobilitet en mulighed, som skal udnyttes. Det kan også være, at du står over for mangel på arbejdskraft i din sektor. I nogle lande kan sundhedsog it-sektoren f.eks. ikke opfylde efterspørgslen efter arbejdskraft på det regionale og nationale arbejdsmarked. Rekruttering fra andre regioner kan hjælpe med til at overvinde dette underskud. Andre sektorer, f.eks. landbrug eller turisme, har en stærk sæsonafhængig efterspørgsel efter arbejdskraft, som kun kan afhjælpes ved at ansætte folk fra andre regioner eller et andet land. Hvad er Eures-portalen for jobmobilitet? Eures-portalen for jobmobilitet er en af de mest hyppigt brugte sider på Europa-serveren EU s portalside. Hvis du er arbejdsgiver med hjemsted i et af EØS-landene (eller Schweiz), kan du bede det lokale arbejdsformidlingskontor eller Eures-rådgiveren om at opslå dine ledige stillinger online og således give dig direkte adgang til jobsøgende i hele Europa. Databasen er også forbundet med listen over ledige stillinger i de offentlige arbejdsformidlinger i hele EØS. Du kan som alternativ vælge selv at søge online på cv erne. Mere end jobsøgende, der søger arbejde i et andet land, har allerede fremlagt deres cv online. Du kan derfor søge efter den specielle profil, du har brug for, og henvende dig direkte til ansøgerne. Eures-portalen for jobmobilitet fungerer også som adgang til en lang række oplysninger vedrørende jobmobilitet. Den giver adgang til en database om leve- og arbejdsvilkår i hver af medlemsstaterne og giver link til andre web-portaler om overførsel og gennemsigtighed med hensyn til kvalifikationer og uddannelse eller videregående uddannelser i Europa. Hvorledes kan Eures ellers hjælpe os til at få adgang til det europæiske arbejdsmarked? De offentlige arbejdsformidlinger i EØS-staterne har ansvaret for at give oplysninger til de arbejdsgivere, som vil ansætte arbejdstagere fra andre lande, og til jobsøgende, som søger arbejde i udlandet. Man kan få adgang hertil via Eures-portalen for jobmobilitet. Herudover har Eures et personligt netværk af uddannede specialister, som kan give ajourførte og praktiske oplysninger til jobsøgende og arbejdsgivere. Der findes mere end 700 Eures-rådgivere i alle 28 EØS-lande og i Schweiz, som også deltager i Eures-netværket. Man kan finde sin lokale Eures-rådgiver gennem Eures-portalen for jobmobilitet. Eures-rådgivere tilbyder tre grundlæggende tjenester: information, vejledning og formidling mellem jobsøgende og arbejdsgivere i Europa. De har specialiseret ekspertise inden for praktiske, juridiske og administrative spørgsmål i forbindelse med geografisk mobilitet og jobmobilitet. De har også adgang til en række informationsredskaber, herunder en database med detaljerede oplysninger om leve- og arbejdsvilkår

4 3 i alle medlemsstater såsom oplysninger om arbejdsmarkedet, boligforhold, uddannelse, leveomkostninger, sundhed, sociallovgivning, skatteforhold, muligheder for videreuddannelse, sammenlignelighed mellem eksamensbeviser mv. Eures-vejledere kan tilbyde en individuel service til arbejdsgivere med specifikke ansættelsesbehov. Måske ønsker du at ansætte arbejdstagere med særlige kvalifikationer, eller du har brug for at søge sæsonarbejdere i hele Europa. Eures-rådgiverne kan hjælpe dig med at definere din ansættelsesstrategi, give støtte til udarbejdelsen af annoncer og om nødvendigt oversætte dem. Frem for alt har de adgang til et netværk af rådgivere i 28 andre lande, som kan reagere hurtigt på alle specifikke forespørgsler om ansættelse af medarbejdere. Vi befinder os tæt ved den nationale grænse.kan Eures hjælpe os med at overvinde hindringer for rekruttering i nabolandene? For at udnytte arbejdskraftmulighederne i det lokale område kan arbejdsgivere i grænseregioner også forsøge at ansætte folk fra nabolande. Dette kan imidlertid indebære administrative, skattemæssige eller juridiske problemer for arbejdstagerne som følge af forskellene i national praksis og mellem national lovgivning. Eures-netværket har etableret partnerskaber på tværs af grænserne for at bidrage til at overvinde disse hindringer. Der findes mere end 20 sådanne partnerskaber i hele EØS, som hver især samler arbejdsformidlingerne og organisationer, såsom fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og lokale organer. Inden for disse partnerskaber udveksler de forskellige organer oplysninger om ledige job i den tværnationale region og muligheder for erhvervsfaglig uddannelse og hjælper således med til at åbne regionale arbejdsmarkeder i grænseområder. Du kan henvende dig til din lokale Eures-rådgiver for at få mere at vide om det tværnationale partnerskab i din region eller for at få hjælp til løsninger på spørgsmål vedrørende rekruttering og mobilitet. Hvorledes kommer vi i gang? Eures tilbyder en omkostningseffektiv og virksom tjeneste, der kan hjælpe dig med at ansætte folk i hele Europa. For at starte skal du først se på jobmobilitetsportalen (http://europa.eu.int/eures), hvor du kan søge efter din lokale arbejdsformidling og/eller Eures-rådgiver. De kan give individuel rådgivning om din ansættelsesstrategi eller spørgsmål om jobmobilitet, normalt uden omkostninger for dig som arbejdsgiver (afhængigt af betingelserne hos de enkelte Eures-medlemmer). Du kan så blive registreret og annoncere dine ledige stillinger online eller søge i online-databasen for cv er efter en egnet ansøger.

5 4 labour market? En europæisk arbejdsstyrke til telefonservice En it-virksomhed i Irland besluttede at gøre brug af Eures-tjenesten for at ansætte folk fra det europæiske arbejdsmarked til firmaets telefonservice. Virksomheden tilbyder en lang række former for telefonservice til kunder i Irland og udlandet. De ansatte skal klare spidsbelastninger med kort varsel og kunne tilbyde kunderne international sprogekspertise. Eures-netværket har støttet virksomhedens ansættelseskampagne ved at offentliggøre de ledige stillinger på jobsøgningen online. Eures-portalen for jobmobilitet besøges af hundredetusinde jobsøgende fra hele Europa og er specielt populær blandt unge, der har afsluttet skolen, unge studerende eller nyuddannede kandidater, der søger arbejdserfaringer i udlandet for at forbedre deres kvalifikationer. Flere hundrede ansatte er blevet fundet på denne måde. Byggeindustrien ansætter folk fra udlandet Et samarbejdsprojekt mellem arbejdsformidlingen i Norge og Tyskland har bidraget til at dække den norske byggeindustris efterspørgsel efter arbejdskraft. Projektet begyndte i 2001, da den norske arbejdsformidling tog initiativ til at tage problemet med den generelle mangel på faglærte arbejdere i byggesektoren op. Arbejdsformidlingerne iværksatte nationale uddannelsesprogrammer for ufaglærte og gjorde også brug af Eures-netværket for at finde områder med ledig arbejdskraft og for at hjælpe arbejdsgivere med at ansætte folk fra andre EØS-lande. Efter et besøg i det nordøstlige Tyskland enedes de tyske og norske arbejdsformidlinger om at starte et pilotprojekt, hvor tyske jobsøgende fik ti ugers sprogundervisning og senere et arbejde i en norsk virksomhed. Udgifterne blev delt ligeligt mellem den tyske arbejdsformidling, den norske arbejdsformidling og arbejdsgiveren. Tre norske arbejdsgivere deltog i en jobbørs i Tyskland sammen med norske Eures-rådgivere på stedet for at give oplysninger om leve- og arbejdsvilkår i Norge. Jobbørsen tiltrak mere end 300 jobsøgende, som alle var højt kvalificerede og havde erfaringer i byggeindustrien. Foreløbigt blev 12 jobsøgende udvalgt, og det første sprogkursus startede i januar Et nyt sprogkursus med 15 deltagere startede i august Alle 27 deltagere blev ansat uden problemer, og tilbagemeldingerne fra de norske virksomheder var yderst positive. En virksomhed fortsætter med at ansætte folk fra udlandet uden hjælp fra Eures ved at bruge de kontakter og erfaringer, man havde fået i projektet.

6 04 05 For flere oplysninger om Eures, kontakt: KE DA-D Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold Kontor A.3 Eures B-1049 Bruxelles Eller besøg vores websted på

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Indhold. Forord 3. 3 Forord

Indhold. Forord 3. 3 Forord På arbejde i Europa 2 Indhold Forord 3 3 Forord 4 Jobsøgning i Europa 5 Jobsøgning fra Danmark 6 Jobsøgning på internettet 9 Job i EU-systemet 11 Byt job i den offentlige sektor 12 Praktikophold for elever

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Dit Europa, dine rettigheder. En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked

Dit Europa, dine rettigheder. En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked Dit Europa, dine rettigheder En praktisk guide for borgere og virksomheder om deres rettigheder og muligheder i EU s indre marked Kend dine rettigheder og brug dem! Ring gratis 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

iværksættere Erasmus for unge Fem år med et springbræt til virksomhedsstart og vækst Udarbejdet af

iværksættere Erasmus for unge Fem år med et springbræt til virksomhedsstart og vækst Udarbejdet af Fem år med Erasmus for unge iværksættere DA et springbræt til virksomhedsstart og vækst Indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV er Udarbejdet af Erasmus for unge iværksættere Støtte til iværksætteri

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Copyright 2013 FAOS Printed in Denmark, juni 2013

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union

Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union Oplæg til den fælles CoESS- / UNI Europakonference Tredje Europæiske Konference for Private Sikkerhedstjenester

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Kampen om de største talenter fortsætter

Kampen om de største talenter fortsætter Kampen om de største talenter fortsætter Undersøgelse af rekruttering og jobsøgning i 2011 Resultater, tendenser og anbefalinger Kampen om talenter fortsætter Introduktion Indhold I oktober 2011 foretog

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere