STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014"

Transkript

1 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering Der foreligger besvarelse fra 100 personer (33%), hvoraf 10 kun delvis har besvaret spørgsmålene har modtaget hjælp fra STADS kontoret. Det er meget tilfredsstillende, at godt halvdelen af besvarelserne (se Pkt. 2. brugerprofil) hidrører fra studiesekretærer/studienævnssekretærer og øvrige Det fremgår af pkt. 3, at mere end 50% bruger STADS mere end 1 time dagligt heraf 25% der anvender STADS mere end 3 timer. Disse brugere findes fortrinsvis på eksamenskontorerne samt i studieforvaltningen, mens lejlighedsvis brug forefindes ved studiesekretærer og øvrige. 4 brugere har angivet, at de ikke længere har behov for at bruge STADS og er blevet udmeldt Pkt. 4.: En række funktioner er endnu ikke omlagt til istads(+), hvorfor dele af studieforvaltning samt eksamenskontorer fortsat skal anvende estads eller begge programmer for at kunne løse deres opgave I Pkt. 5 er utilfredshedsangivelserne (2 besvarelser) nærmere uddybet. Der er angivet brugervenlighed samt gammeldags/besværligt. Det vurderes, at der refereres til estads I pkt. 6 spørges om frustrationsområder i STADS. Ventetider/svartider angives som det, der giver anledning til flest frustrationer. Der er ikke spurgt til, om det er istads eller estads, men ventetider opleves lange i istads (> 15 sek. Ved fremsøgning af data og i nogle tilfælde også ved skift af skærmbilleder) Under bemærkninger kommenteres (igen) brugervenlighed samt gammeldags uhensigtsmæssigheden i, at skulle anvende to systemer med samme datasæt for at kunne løse sin opgave (bl.a. gruppedannelse), manglende mulighed for umiddelbart overblik, ventetider samt periodevis ustabilitet som nogle af de gennemgående Pkt. 7 vedrører forbedringsområder i STADS. Ud over hvad der allerede er nævnt under pkt. 5 og 6 angiver 17 personer ønsket om bedre brugeruddannelse. Hvad der specifikt ønskes er ikke afklaret, da det ikke er angivet i bemærkningsfeltet. 1 Hvis nogle af spørgsmålene i den præsenterede spørgsmålsrække ikke er besvaret vil nogen svar været angivet..

2 I pkt. 8 angives, at 53 personer har fået hjælp fra STADS-kontoret. Generelt angives der tilfredshed/meget tilfredshed (88%) med den ydede faglige støtte (Pkt. 9). Som forbedringsområde angives, at det kan være svært at få hjælp via supporttelefon. Det går også igen i Pkt. 11, hvor der angives mangler ved den ydede service. 12 personer efterlyser vejledninger og 14 personer ønsker bedre telefonkontakt. I pkt. 10 efterlyses positive oplevelser ved den ydede service Specielt fremhæves kontorets professionalisme, servicevillighed og imødekommenhed Vurdering: Undersøgelsens informationer ligger meget på linje med sidste års resultat. Der er stadig behov for at forbedre telefonservice. En del af problemerne har vi ikke direkte indflydelse på, men kan kun bruge dem videre til STADS samarbejdet. Herunder transformation fra estads til istads, svartider samt integration med øvrige systemer og alle de uhensigtsmæssigheder, der opleves, når helheden kompliceres af, at der skal anvendes to systemer. Der er behov for en undersøgelse af, hvad der specifikt efterspørges af uddannelse samt hvilke vejledninger, der yderligere efterspørges. 2. Hvilken brugerprofil har du? (95 besvarelser) Under Andre brugere er angivet: 9 studienævnssekretærer 3 statistik 6 øvrige (kontorelev, 2 SN-formænd, karrierecenter, viceskoleleder, SN-administrator) Dvs. ca. 2/3 decentrale brugere og 1/3 centrale brugere ved studieforvaltning og eksamenskontorer

3 3. Hvor ofte anvender du STADS? ( 100 besvarelser) 3.1. Følgende brugere slettes fra STADS Kathrine Vognsen i16lhk 4. Hvad anvender du mest istads eller estads? (95 besvarelser) istads anvendes fortrinsvis ved studiesekretærer samt ved studiekontor (Optagelse). En række funktioner er endnu ikke omlagt til istads(+), hvorfor dele af studieforvaltning samt eksamenskontorer fortsat skal anvende estads eller begge programmer for at kunne løse deres opgave. 5. Hvor tilfreds er du med STADS, når du skal udføre dit arbejde (90 besvarelser)? 5.1. Utilfreds (uddyb dit valg) gammeldags system, besværligt at komme rundt Det er ikke tidssvarende eller brugervenligt!

4 5.2. Bemærkninger: Tilfreds, men dog er der områder som er blevet mere besværlige pga istads og pga printeropsætning, således at vi ikke kan sende protokoller direkte til sekretærernes printere,men først skal lave pdf-fil, som skal vedhæftes en mail. Ikke noget fantastisk system Tilfreds med I-stads men E-stads er lidt besværlig at arbejde med når man skal lave grupper til protokoller Jeg bruger ikke STADS ofte, så jeg glemmer hvordan jeg arbejder i det. Og når jeg så kommer ind i systemet oplever jeg det som ikke brugervenligt. I burde gøre det nemmere at udskrive en "pæn" studiejournal, som den der hedder AAUSTUD i udskrifterne e-stads kan volde problemer, ikke det nemmeste system at arbejde i Mange funktioner af browserafhængige. Den browser der er hurtigst har færrest funktioner - herunder også genvejstaster der virker. Hvis jeg brugte STADS mere end jeg gør tror jeg det ville være lettere at forstå. Der er mange funktioner som jeg ikke er bekendt med, eller glemmer imellem de gange jeg skal bruge oplysninger fra STADS. 6. Hvad kan gøre dig særlig frustreret, når du anvender STADS? 6.1. Hvad kan gøre dig særlig frustreret, når du anvender STADS? - Andet: (angiv hvad det er) Når ting, som tidligere fungerede, pludselig ikke fungerer mere Ukorrekte eller manglende oplysninger i stads :o) Manglende brugervenlighed trykke på de rigtige knapper for at navigere nogle gange kan ikke vises pdf-filen af en udskrift (studiejournal) - i stedet kommer noget data om studiejournalen. (brugerfejl) Man ikke kan kopiere ID nr. når man trækker stamblade At man ikke kan oprette grupper i istads For mange klik for at udføre en søgning/en opgave E-stads er lidt "gammelt" og besværligt at bruge ift I-stads Selvom at jeg kun anvender STADS i bestemte perioder er ventetid ALTID irriterende,,, Specielt I-stads er tidskrævende, bokse, der Skal vælges ja eller nej ved. Manglende muligheder for genvejstaster. For mange workarounds. At der er så mange forskellige koder når man skal have en liste over studerende, At man kun må lave grupper i ESTADS At nogle funktioner fortsat kun findes i den gamle version mangel på fleksibilitet at man ikke kan danne studiejournal fra menuen "studerende" hvis man fx er inde på en detaljeret studieordning. Mange klik for at få information + at bacheloroversigt (detaljeret studieordning) nogle gang er delt i to: 1./2. sem. og på en anden oversigt sem., nemmere hvis alle var på een og samme oversigt, som det er i ca. 75% af tilfældene Mit eget begrænsede kendskab At finde ud af hvad de enkelte udskrifter "kan" og hvad de dækker At man i estads ikke kan bruge musen det er tungt at arbejde med

5 Manglende overskuelighed/brugervenlighed Mange funktioner af browserafhængige. Den browser der er hurtigst har færrest funktioner - herunder også genvejstaster der virker. mange fejlindtastninger i data Det er svært at få oplysninger ud af systemet. F.eks. hvis man gerne vil vide hvor mange der har fået merit på et givent semester og en given studieretning. Password skal være det samme som når jeg logger på min AAU-profil. Irriterende at det skal ændres hele tiden. Som ved alle programmer der skal bruges - der går for lang tid imellem at de bliver brugt. 7. Angiv det/de områder, som du mener kan forbedres i STADS - og dermed forbedre din arbejdssituation? 7.1. Andet (angiv hvad) En mere sikker afvikling, men det ligger sikkert mere hos udviklerne Studiejournal og lign. der er mere overskuelig At man kan oprette grupper i istads Bedre se-adgang til studiesekretærer. Det er alt for begrænset, hvad vi sekretærer kan se på den enkelte studerende Løsninger fremfor workarounds fritekst Måske skulle I overveje, at fjerne de funktioner, som ingen alligevel bruger :-) At man kan oprette stadsgrupper i IStads. Større skærmbilleder med mulighed for at bruge flere funktioner, så man ikke skal skifte mellem så mange skærmbilleder Nemmere adgang til liste med udskrifter Flere informationer på skærmbillederne Elektroniske brugervejledninger Et skærmbillede, hvor udmeldelsesdato fremgår. at kunne danne grupper i ISTADS. at kunne ændre password i ISTADS. Forbedret overskuelighed i navigationen og skærmbillederne Samme funktioner uanset browser. Ved ikke Ville være rart at kunne se hvad der er dispenseret for undgå forkortelser af navne på f.eks. uddannelser. Brug uddannelsernes godkendte navne Rapport-delen funktioner flyttes til i-stads 7.2. Bemærkninger: Der er al for mange koder, kunne være fint med en mere brugervenlig version I I-stads Kunne tænke mig, at de funktioner, som i dag kun kan tilgås fra e-stads, kan overflyttes til i- stads

6 8. Har du modtaget service fra STADS-support eller en af STADS-kontorets medarbejdere (Pernille, Charlotte, Morten, Linh, Sara, Jørgen, Susie) i 2014? (53 angivelser) 9. Hvor tilfreds er du med den faglige hjælp, som STADS-kontoret har givet dig i 2014? (52 angivelser) 9.1. Utilfreds - angiv årsag: Ingen har været direkte utilfreds med den faglige hjælp 9.2. Bemærkninger Der er tit telefonsvarer på supporttelefonen generelt tilfreds, men der selvfølgelig forskel afhængig af hvem man taler med Det kan godt tage for lang tid at få hjælp, selv når man har brugt lang tid på at forklare problemet, skal der stadigvæk meget til, før at problemet løses. Har ikke fået svar på alle henvendelser fra Hvad synes du er specielt godt ved den service STADS kontoret leverer? De slipper ikke opgaven før den er løst, men er ofte pressede og det kan mærkes At STADS kontoret bruger meget humor i de situationer, hvor de ikke kan hjælpe. De gør deres bedste, selvom deres forhold ikke altid er optimale. synes de er hurtige til at svare og hjælpe Meget venlig og imødekommende - og frem for alt kompetent! Jeg synes de er hurtige til at respondere og de forsøger ihærdigt at hjælpe. Jeg må nok blot sande at jeg er svær at hjælpe lige i forbindelse med STADS :-) STADS kontoret er altid meget hjælpsom hvis der pludselig opstår et problem. Så findes der næsten altid en løsning på det :). De er grundige Glade og hjælpsomme:) xxxxxx(anonymiseret) tager sig altid god tid til at hjælpe en. Og han er altid nem at få fat på hvis man ringer eller skriver. De svarer hurtigt og er meget hjælpsomme. Hurtig service - gode informationsmails Det der bliver svaret hurtigt og præcist. De er altid søde og hjælpsomme Da jeg sidder tæt på er de søde til at hjælpe når man kigger forbi med et problem. Når der er et problem er der hurtigt nogen der løser det. De er gode til at finde en løsning, indenfor en rimelig tid. Kender de ikke svaret, finder de ud af det.

7 11. Er der noget du mangler i den service STADS kontoret leverer? Bemærkninger/kommentarer til valget: Jeg kunne godt ønske, at Stadskontoret havde åbningstid, som vi andre, så man ikke henviser forgæves på forskellige tidspunkter man ringer ofte forgæves Mangler mulighed for at trække lister på forskellige oplysninger, der allerede er i systemet Det er megafrustrerende, at det næsten altid er umuligt at komme i telefonisk kontakt via support-nummeret Det ville være hensigtsmæssigt at I får udarbejdet en form for skabelon til fejl, som EKs medarbejdere skal udfylde vedr. problematikker, således at begge parter er sikrer på, at alt er med. Mangler nogle vejledninger der ikke er så "omfangsrige", men kun har det mest nødvendige med. Sommetider mangler telefonen 9720 at blive besvaret. mere fyldestgørende beskrivelse af hvilke udskrifter der findes og hvad de kan bruges til. Ellers meget tilfreds! Flere brugervejledninger med genvejstaster Vejledningen til istads er meget overordnet, så når man ikke er "gammel" superbruger, kan man skulle bruge meget tid på at få den rigtige udskrift ud på den rette måde. Når eksptid starter kl. 12 får vi ofte henvendelser som skal til stadskontoret. Der er det svært at få fat i en stadsmedarbejder da de ofte først går til frokost kl Hvor tilfreds er du med den måde som STADS-medarbejderne optræder på? (51 angivelser) Utilfreds - angiv årsag: det afhænger meget af, hvem man får fat i, hvordan servicen er Bemærkninger (Ingen)

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK

BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK KVALITATIV UNDERSØGELSE AF BRUGERNE PÅ EFTERUDDANNELSE.DK Oktober 2014 Udarbejdet af Lars Jansen & Claus Dan Pedersen, Advice Digital STYRELSEN FOR IT OG LÆRING BRUGERTEST AF EFTERUDDANNELSE.DK KVALITATIV

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner Usability-test af www.praktikpladsen.dk 1.0 Af Julia Gardner Indhold 1 Sammenfatning...4 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans...4 1.2 Webstedets design og opbygning...4 2 Baggrund...6 2.1 Formål med

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets syn på jobcentre Til: LKR, OSO Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen viser, i hvilket

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk Udarbejdet af: Majbritt Bang Andersen Cand.scient.soc. 01-11-2013 1-11-2013 Rapporten

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere