Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m."

Transkript

1 Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Apotekerbevilling kan kun meddeles en person, der: 1. er myndig og ikke under lavværgemål, 2. ikke er under konkurs, 3. har bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller tilsvarende udenlands eksamen, som er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeren til opfyldelse af overenskomster med andre lande eller direktiver vedtaget af EU og 4. gennem forudgående beskæftigelse har gjort sig egnet til at lede driften af et apotek. Procedurer ved meddelelse af apotekerbevilling. Efter apotekerlovens 67 beskikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for 4 år ad gangen tre konsulenter efter indstilling fra Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen og Pharmadanmark. Ansøgning om en apotekerbevilling indsendes til Lægemiddelstyrelsen, der afgiver en begrundet indstilling til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om de efter styrelsens opfattelse tre bedst egnede i nummerorden. Forinden indstilling afgives, rådfører Lægemiddelstyrelsen sig med de tre konsulenter. I 67, stk. 4 står, "at konsulenterne skal alene udtale sig om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet eller ikke egnet til at drive det pågældende apotek eller lede det pågældende sygehusapotek. Lægemiddelstyrelsens indstilling skal hvile på et kendskab til ansøgerne suppleret med tilførsel af viden udefra. Dette sker i form af en samlet, mundtlig drøftelse mellem Lægemiddelstyrelsen og konsulenterne. Ved disse drøftelser foretages en vurdering af de enkelte ansøgeres faglige og ledelsesmæssige, herunder personlige, kvalifikationer. Bedømmelsen af ansøgernes egnethed foretages i relation til den ledige bevilling. Det er Lægemiddelstyrelsen, der har ansvaret for indstillingen, der skal indeholde en bedømmelse og en prioritering af de efter styrelsens opfattelse 3 bedst egnede ansøgere til den ledige bevilling. Lis Ekner 01/08 Side 1 af 5

2 Sygehusapotek Eneste formelle krav er nævnt i apotekerlovens 15, stk. 4. punkt 4: at ansøgeren har bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende udenlands eksamen, som er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til opfyldelse af overenskomster med andre lande eller direktiver vedtaget af EU. Procedure ved besættelse af sygehusapotekerstillinger Ansøgning fremsendes til sygehusejeren, der indhenter en udtalelse om ansøgerens egnethed fra Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen fremsender navn på den der indstilles til konsulenterne fra Pharmadanmark og Farmakonomforeningen samt den konsulent, der er udpeget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter indstilling fra sygehusejerne. Ved vurderingen af ansøgernes egnethed indgår såvel arten som omfanget af den opgave, der skal løses på det pågældende sygehusapotek. Det er den enkelte sygehusejer, som efter indhentet udtalelse om ansøgerens egnethed hos Lægemiddelstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om ny sygehusapoteker. Retningslinier for Farmakonomforeningens forfremmelseskonsulent Forfremmelseskonsulentens vurdering skal ske ud fra følgende kriterier (uprioriterede) og kvalifikationskrav. administrativ, økonomisk og praktisk indsigt i apoteksdrift. personlige og ledelsesmæssige egenskaber med evne til at skabe et engagerende og motiverende samarbejdsklima, herunder at udnytte medarbejdernes viden, erfaring og kreativitet i det daglige arbejde. ansvarlighed i forhold til medarbejdernes fortsatte uddannelse, udvikling og trivsel. samarbejdsevner med respekt for indgåede overenskomster og aftaler om samarbejdsudvalg, teknologi og arbejdsmiljø og inddragelse af medarbejderne i beslutninger vedrørende arbejdsansvars- og kompetencefordeling. faglige kundskaber dokumenteret gennem uddannelse, forsøgs- og projektarbejde samt ansættelse på fagligt udviklende arbejdssteder med henblik på at sikre apotekets og medarbejdernes fortsatte faglige udvikling. Lis Ekner 01/08 Side 2 af 5

3 karriereforløbet skal dokumentere evner til at samarbejde i apotekssektoren og med den øvrige sundhedssektor med henblik på at fremme og styrke servicen og rådgivningen i forhold til forbrugeren Farmakonomforeningen ønsker at arbejde for, at der tages personlige hensyn ved meddelelse af en bevilling for at sikre det bedste mulige udgangspunkt for samarbejdet mellem apotekeren og medarbejderne. Retningslinier for forfremmelsesarbejde Forfremmelseskonsulenten beskikkes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter indstilling fra hovedbestyrelsen. Hun må ikke samtidig være medlem af hovedbestyrelsen, men gerne have andre tillidsposter i foreningen. Forfremmelseskonsulenten refererer til foreningens formand. Forfremmelseskonsulenten søger viden og oplysning om en ledig bevilling ved at besøge det pågældende apotek før eller umiddelbart efter bevillingen er opslået ledig. Besøget kan ske i et samarbejde mellem de to andre organisationers forfremmelseskonsulenter. Forfremmelseskonsulenten kontakter foreningens tillidsrepræsentant på det ledige apotek/sygehusapotek inden besøget, og har under besøget kontakt med denne og den øvrige farmakonomgruppe. Når ansøgningsfristen til en ledig bevilling er udløbet modtager forfremmelseskonsulenten ansøgningerne fra Lægemiddelstyrelsen. Foreningen modtager samtidig listen over ansøgere, og sender den (stemplet FORTROLIGT) samme dag til tillidsrepræsentanten på det ledige apotek evt. filial. Forfremmelseskonsulenten stiller sig til rådighed for en personlig samtale med ansøgerne, som selv skal anmode om en samtale, der finder sted i foreningens lokaler. Det er foreningens mål, at samtaler med ansøgerne i fremtiden foregår i et fællesskab mellem de tre forfremmelseskonsulenter og ansøgeren. Forfremmelseskonsulenten kan søge oplysninger om ansøgeren fx hos foreningens tillidsrepræsentant, men kun efter ansøgerens accept. Lis Ekner 01/08 Side 3 af 5

4 Vurdering af ansøgerne sker på et møde med Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler. Mødet holdes som regel få uger efter ansøgningsfristens udløb. Foreningen informerer forfremmelseskonsulenten om den endelige afgørelse om en apotekerbevilling. Interne regler ved forfremmelsesarbejdet Forfremmelseskonsulenten er omfattet af foreningens regler for betalt frihed/fagligt ombud. Forfremmelseskonsulenten modtager månedligt honorar på 16 timer på sidste skalatrin fagligt ombud/betalt frihed. månedligt kommunikationstilskud i lighed med hovedbestyrelsen mødepenge efter gældende regler ved møder i Lægemiddelstyrelsen og møder med ansøgerne. rejsegodtgørelse efter foreningens gældende regler Forfremmelseskonsulenten modtager følgende blade m.v.: TR-INFO, Farmaci og pharma afgørelse om apotekerbevilling Meddelelse om opgivne bevillinger Forfremmelseskonsulenten modtager følgende vedr. apoteksstruktursager: Lægemiddelstyrelsens brev til høring i organisationerne, Farmakonomforeningens svar til Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelstyrelsens indstilling til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriets afgørelse. Sekretariatet sørger for i et samarbejde med forfremmelseskonsulenten for det praktiske i forbindelse med forfremmelsesarbejdet fx telefonservice, lokaler og traktement. Vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 21. april 1994 med opdateringer senest januar Lis Ekner 01/08 Side 4 af 5

5 Lis Ekner 01/08 Side 5 af 5

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

Vedtægter for Næstved F ri Skole

Vedtægter for Næstved F ri Skole Side 1 af 9 1 Vedtægter for Næstved F ri Skole Havrebjergvej 3, Rislev, 4700 Næstved www.naestved-fri-skole.dk Vedtaget 29. marts 2008 Og den 14. april 2008. Indhold 1 H jemsted s. 2 2 Formål s. 2 3 Bestyrelse

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere