Brandfolkenes Organisation nr.5 / oktober 2004 / årgang 82

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.5 / oktober 2004 / årgang 82"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.5 / oktober 2004 / årgang 82

2 INDHOLD: På vagt med Akutbil NBS Götebrog LEDER Lønkaos Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Gennem de sidste fire måneder, har der hersket et stort kaos i forbindelse med lønudbetalingen i Københavns Kommune. Jeg vil ikke bruge så meget tid på, at beskrive forholdene her, men blot konsatere, at sagen selvfølgelig er indbragt af FOA både i Arbejdsretten og i tjenestemandsretten. Til gengæld er det værd at tænke lidt over, at politikerne på Københavns Rådhus, nærmest står i kø for at fortælle, at det ikke er deres ansvar. Hvis politikerne ikke er valgt til at tage ansvar, hvad er det så vi vælger dem til??? At man i borgerrepræsentationen vælger at udlicitere lønanvisningen til et privat firma, fritager ikke for ansvar, det er kun opgaven, ikke ansvaret, som udliciteres og det er vigtigt at fastholde. Men på trods af alt det kaotiske så er hele sagen et skoleeksempel på, hvad det er vi som fagforening forsøger at advare imod, når vi taler imod udlicitering. Man kan så i sit stille sind håbe på, at dette eksempel vil være i frisk erindring ved et kommende valg, således at offentligt ansatte ikke stemmer på partier, som har udlicitering som fremtidsideologi. Hvad venter De på? Gasudslip station T Ny Brandchef på Vestegnen...9 Paramediciner, del Trykkammerbehandling Læserbrev BI-NEWS Senior-nyt Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Bo A. Jensen Formand for Brandfolkenes Organisation Redaktør: Brian Vittrup Telefon Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Design, produktion og tryk: Datagraf Auning A/S ISSN Forside: Ildløs på RGS 90 d. 14/9 Foto: Gert Jensen nr. 5 /oktober 2004 / Løssalg kr. 30,00 Abonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 25/ Næste nummer udkommer 20/

3 På vagt med Akutbil. Af: redaktør Brian Vittrup Klokken er Der er vagtskifte på akutbilen i Græsted. De næste 24 timer er det akutredder Peter Madvig, som har vagten. Brandmandens redaktør er med som observatør. Akutbilen i Græsted har base på præstegården, hvor der er indrettet opholdsfaciliteter til redderen. Enheden i Græsted betjener et areal, som har indbyggere; i sommerperioden stiger tallet til Frederiksborg Amt råder over 6 døgnbemandede akutbiler, som er strategisk placeret rundt om i amtet. Den første akutbil så dagens lys i 1996 og blev oprettet med henblik på at få nedsat den daværende responstid. I dag har akutbilerne fortsat til opgave at komme hurtigt frem for at kunne yde en basal førsteindsats inden ambulancens ankomst. Men i takt med udviklingen på det præhospitale område, har amtets præhospitale ledelse indført øgede kompetencer til akutredderne, således at akutredderen i dag er i stand til at iværksætte behandlinger, som i andre amter ellers kræver lægelig tilstedeværelse. Således løser akutbilerne i Frederiksborg Amt opgaver, som normalt udføres af lægeambulancer i andre amter. De 6 akutbiler kører ture om måneden. Fakta om larynxmasker Larynxmasken består af et rør med en oppustelig vulst. Den oppustelige vulst lukker af for oesophagus således at patienten ikke kan aspirere og er derved med til at skabe større sikkerhed for frie og beskyttede luftveje. Sikkerhedsmæssigt er larynxmasken placeret mellem en almindelig ansigtsmaske og endotracheal intubation. Akutredder Peter Madvig modtager overlevering fra den afgående vagt, akutredder Lars Christensen. Efter endt overlevering er det tid til at foretage kontrol af køretøj og udstyr. Dette kan af naturlige årsager være en længerevarende opgave, da man jo ikke som på en almindelig ambulance er to mand, men kun én, til at kontrollere udstyr og køretøj. Akutbilen medbringer samme udstyr som en almindelig ambulance. Derudover medbringer den udstyr til brug for de øgede kompetencer, som akutredderne i Frederiksborg Amt er uddannet i blandt andet larynxmasker (se Fakta om larynxmasker ). Efter endt morgenkontrol og morgenkaffe er det tid til dagens gøremål. Da akutgruppen i Frederiksborg Amt er en selvstyrende enhed, har mandskabet en række opgaver, de skal udføre på deres vagter mellem turene. En af opgaverne er til stadighed at holde sig ajour med nye tiltag og retningslinjer inden for faget og amtet. Alle akutreddere i Frederiksborg Amt kommer årligt til en række test, som er en forudsætning for at kunne fortsætte i gruppen. Derfor bliver en del af tiden mellem turene brugt til at læse fagligt lærestof. Fortsættes side 4 og 5 nr. 5 / oktober 2004 / 3 På vagt med Akutbil

4 Fortsat fra side 3 - På vagt med Akutbil Kommunikation: Alle oplysninger om ture og meldinger om patienttilstand vises på en skærm i bilen. Adresseoplysninger kan overføres direkte til bilens GPS, som derfor øjeblikkeligt kan starte vejvisning, uden at chaufføren behøver at indtaste oplysninger. Skærmen til højre i billedet indeholder oplysninger om turens art; den lille skærm til venstre er bilens GPS. Af øvrigt kommunikationsudstyr medbringes en mobilradio til vagtcentralen, mobiltelefon og skadestedsradio. En anden opgave, der bruges meget tid på, er samarbejdet med offentlige myndigheder, heriblandt politiet, og specielt politiets alarmcentral. Man har, for at give politiet en større forståelse for akutbilens funktion, indført en ordning, som betyder, at hver gang der ansættes nye medarbejdere til politiets 112-modtagelse, så kommer disse nye medarbejdere med ud på en vagt med akutbilen, så de kan se og opleve akutbilens funktion. Denne ordning har været til stor gavn for begge parter og ikke mindst til stor gavn for amtets borgere, da dette har medvirket til en mere hensigtsmæssig brug af akutbilerne. Klokken cirka kommer dagens første tur. Meldingen er bevidstløs mand på gaden. Akutbilen er fremme i løbet af 4 minutter. Ved ankomsten kan Peter konstatere, at der er tale om en beruset mand, som er faldet på gaden og har slået hovedet, men er vågen. Ambulancen ankommer og transporterer patienten til skadestuen. Akutbilen er herefter klar til nye opgaver. Klokken cirka kommer dagens anden tur. Meldingen er brystsmerter. Da Peter Madvig modtager adresseoplysninger, gør han vagtcentralen opmærksom på, at det oplyste gadenavn kan være to forskellige steder i kommunen, men oplysningerne fra alarmcentralen er sparsomme, så Peter må sætte sin lid til, at det er den adresse, som ligger tættest på det oplyste bynavn. Ved ankomsten til den oplyste adresse må Peter desværre konstatere, at det ikke er her patienten forefindes. Vagtcentralen har i mellemtiden modtaget yderligere oplysninger, og akutbilen kan nu sætte kursen mod den korrekte adresse. Vi ankommer til patienten sammen med ambulancen. Grundet de forkerte adresseoplysninger nåede akutbilen ikke frem før ambulancen denne gang. Men da akutbilen nu alligevel er her, og Peter har en højere kompetence end de tilstedeværende ambulancefolk, foretager Peter en undersøgelse af patienten, mens ambulancemandskabet giver ilt og påsætter 12-afledet EKG. Efter endt undersøgelse og behandling beslutter Peter, at ambulancen kan transportere patienten til hospitalet uden ledsagelse af akutredderen. Da der ikke er behov for at følge denne patient til hospitalet, bruger Peter noget tid, efter at ambulancen er kørt, med at forklare de pårørende, hvor patienten køres hen, og hvordan de kan komme i kontakt på den pågældende hospitalsafdeling. Også her kan akutbilen yde en service ud over den sædvanlige. ADVOKAT KELD PEDERSEN Telefon Telefax Valhøjvej 12, 2500 Valby Retsager/Straffesager, Erstatningssager, Køb/Salg af fast ejendom Testamenter og Ægtepagter, Dødsbobehandling 4 nr. 5 / oktober 2004 / På vagt med Akutbil

5 Almindelige ambulancer har sjældent tid nok til at sætte de pårørende ind i situationen, da det har højere prioritet at få patienten kørt på hospitalet. Men i de situationer, hvor akutredderen ikke følger patienten, har denne mulighed for at underrette og vejlede de pårørende. Tur-antallet på denne vagt skal vise sig at være et stykke under gennemsnittet. Således køres vagtens tredje og sidste tur først klokken Meldingen er endnu engang brystsmerter, men som andre steder i landet så er meldingerne ikke altid lig med de faktiske forhold. Den pågældende patient visiteres, efter nærmere undersøgelser, til lægevagten. 24 timer er gået. 24 timer med en akutbil i et amt, som har store visioner for fremtidens ambulancefolk. Visioner, som allerede nu med øgede kompetencer på akutbilerne er ved at blive indført. Visioner, som man kunne ønske ville vinde større indpas i resten af landet. Visioner, som kan være medvirkende til, at fremtidens patienter hurtigt kan få hjælp af relevant uddannet personale, og som samtidig er bæredygtige samfundsøkonomisk. Til sammenligning kan nævnes, at en akutbil med en paramediciner koster under en femtedel af en lægeambulance. Læs mere på: Fakta om akutbiler og akutreddere En akutbil er en enmandsbetjent enhed, som betjenes af en specialuddannet ambulancebehandler. Bilen medbringer som minimum udstyr af samme omfang som en ambulance det vil sige ilt, defibrillator, EKG, sug, spineboard, frigørelsesværktøj, håndslukkere, et udvalg af medicin, udstyr til anlæggelse af intravenøs adgang, væske til IV, samt hvad der ellers forefindes på en ambulance. Akutbilen er dog ikke udstyret med en patientbåre, da den ikke har til formål at transportere patienter, men alene har til opgave at kunne bringe en akutredder (speciel ambulancebehandler) til patienten. Grundet længere køreafstande vil en almindelig ambulance således ankomme efter akutbilen og deltage i den videre behandling samt transport af patienten. Såfremt der er tale om en kritisk patientsituation, vil akutredderen følge patienten under ambulancetransporten for at kunne behandle undervejs. En akutredder er en specialuddannet ambulancebehandler, som ud over sin ambulancebehandleruddannelse på niveau II har gennemgået en supplerende uddannelse udarbejdet af den præhospitale leder i amtet en uddannelse, som blandt andet sætter ham i stand til at anlægge larynxmasker. Alle akutreddere i Frederiksborg Amt kører udelukkende akutbil. Årsagen er den, at man fra den præhospitale ledelse ønsker, at akutredderne, der oftest alene skal iværksætte den indledende og som regel livreddende hjælp, også skal være dem med højest kompetence og erfaringsgrundlag, hvilket bedst opnås ved fasttilknytning til akutgruppen. Akutgruppen i Frederiksborg Amt har ca. 25 akutreddere fordelt på amtets 6 akutbiler. nr. 5 / oktober 2004 / På vagt med Akutbil 5

6 Göteborg var i år vært for Nordiske Brandfolks Studiedage (NBS), værterne have arrangeret et bredt program som jeg her i det efterfølgende vil give en kort beskrivelse af. Nordiske Brandfolks Studiedage nr. Årets NBS (Nordiske Brandfolks Studiedage) løb af stablen i uge 22 fra den 24. til den 28. maj. Traditionen tro bød programmet på både faglige og sociale arrangementer. Af faglige arrangementer kan blandt andet nævnes en meget grundig gennemgang af den nye svenske brandmandsuddannelse en uddannelse, som tager cirka 2 år, og som kræver en gymnasial baggrund. Sigtet med uddannelsen er at sætte brandmanden i stand til at kunne udføre en lang række forebyggende opgaver. Netop forebyggelse er en stor del af den nye svenske brandmandsuddannelse. Som man lidt populært forklarede ved gennemgangen, så har man flyttet fokus fra indsats til forebyggelse ud fra devisen om, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Man måtte dog indrømme, at selv om man satser meget på forebyggelse, så er man fortsat nødsaget til at kunne foretage indsats, da det jo er praktisk umuligt at forebygge alt. Kort fortalt er det hensigten, at det forebyggende arbejde skal foretages af den lokale sprøjte, som kører på tilsyn, men fortsat ligger til udrykning. Som ved tidligere NBS-arrangementer bød også dette på en række oplysninger om løn og arbejdsvilkår i blandt andet værtslandet, men det kan være svært at sammenligne to landes lønninger, grundet forskellige skattesystemer og forskelle i afgifter. Til gengæld kan man som brandmand i Danmark godt misunde deres pensionssystem, som betyder, at en brandmand med 30 års anciennitet kan gå på pension som 58-årig med 73 % af sin slutløn i pension. Men man har jo lov at håbe på, at de kommende overenskomstforhandlinger vil bringe os et stykke af vejen. Göteborg er hjemsted for Volvos lastvognsfabrik, og da Volvo er leverandør af ildløskøretøjer, havde værterne indlagt et besøg på fabrikken. Besøget startede i et større auditorium, hvor der var en gennemgang af Volvos lastvognsprogram, og i den forbindelse havde man kørt en Volvo-sprøjte ind i auditoriet, således at alle kunne studere dette køretøj nærmere. Besøget hos Volvo bød også på en gennemgang af produktionslinjen, hvor man så tilblivelsen af en lastbil fra start til slut. Sidst men ikke mindst var der lejlighed til at prøvekøre et bredt udsnit af Volvos nyeste lastbiler. Jeg tror, jeg taler på de flestes vegne, når jeg siger, at dette absolut ikke var kedeligt. Traditionen tro bød årets NBS på en lang række sociale arrangementer. Deltagerne kom således på en spændende havnerundfart, som bød på indslag om Göteborgs historie. Som indledning til denne rundfart var NBS inviteret til en let frokost med Göteborgs borgmester som vært. Af andre hyggelige arrangementer kan nævnes venskabsaften, men det vil være for omstændeligt at beskrive denne her, så derfor bringer vi i stedet et par billeder derfra (se fotos). Nordiske Brandfolks Studiedage afholdes på Færøerne i Hør i din lokale klub, hvordan du kommer med. Af: redaktør Brian Vittrup Foto: Gert Jensen 5 / oktober 2004 /

7 Hvad mon de venter på? Skal der tilskadekomne eller døde brandfolk til, før politikerne vågner op til deres ansvar? Dette spørgsmål står brandfolkene i Odensen tilbage med, efter flere voldelige episoder. Af redaktør Brian Vittrup Vollsmose er et boligområde i Odense, som er kendt for de fleste i Danmark kendt fra medierne for deres integrationsproblemer. Der har igennem flere år været tilbagevendende beretninger i pressen om, hvordan disse integrationsproblemer fra til tid til anden har resulteret i voldelige sammenstød mellem politiet og andengenerationsindvandrere. Både lands- og kommunalpolitikere har stået frem med udsagn om, at man agtede at gøre alt, hvad der skulle til for at løse denne konflikt, og det seneste billede, vi har set fra området, er da også noget så fredeligt som et kongeligt besøg; nemlig da det nygifte kronprinsepar, i forbindelse med deres rundrejse i Danmark, aflagde Vollsmose et besøg. Mediernes fremstilling af dette besøg gav indtryk af, at tidligere tiders voldelige konflikter i Vollsmose-området var ved at være en saga blot, eller måske ønskede man at vise, at de politiske tiltag i området var slået igennem og havde haft en positiv virkning på integrationsproblemerne. Men virkeligheden er desværre en anden. Så sent som i august måned måtte brandfolk fra Odense Brandvæsen afbryde deres arbejde, i forbindelse med en bilbrand, da de blev mødt af aggressive unge; unge med anden etnisk baggrund, som kastede med sten og brandbomber. Situationen var som følger: Det er efter midnat. Alarmen lyder hos Odense Brandvæsen. Meldingen er ild i bil på parkeringsplads i Vollsmose-området. Ved ankomst til stedet trækkes der en højtryksslange ud fra sprøjten til brug for slukning. Med er desuden 3-4 patruljevogne. Idet brandmandskabet skal begynde slukningen, dukker der pludselig unge mennesker frem fra et nærliggende buskads, hvor de åbenbart havde gemt sig. Disse unge mennesker, alle af anden etnisk herkomst, påbegynder en massiv stenkastning mod både brand- og politifolk. Der bliver desuden kastet indtil flere brandbomber. En af disse brandbomber lander blot få meter fra en af brandfolkene. På dette tidspunkt har brandfolkene søgt tilflugt bag sprøjten, som bliver ramt af flere sten. Grundet den udtrukne højtryksslange er det ikke umiddelbart muligt for brandfolkene at forlade området. De tilstedeværende politifolk er desværre ikke opmærksomme på, at brandfolkene ikke kan komme væk, idet de selv forlader stedet. Det lykkes dog heldigvis brandfolkene i dækning af sprøjten at undgå at blive ramt af sten og samtidig få rullet højtryksslangen op, hvorefter de kan forlade stedet. Umiddelbart uden for boligområdet mødes man med politiet. Her drøfter brandfolkene og politiet, om man igen skal forsøge at slukke den pågældende brand, men det går dog hurtigt op for mandskabet, at de stenkastende unge har forfulgt dem ud af området, hvor de igen kaster med sten. Brandfolkene beslutter herefter at lade ildebrand være ildebrand og returnere til brandstationen. I dag sidder brandfolkene i Odense tilbage med en række frustrationer. Frustrationer, som handler om, hvorfor disse unge har et så stort had til brandvæsenet, hvorfor er politikerne blevet så tavse, hvornår sker det igen, og hvornår ender det med, at brandfolk kommer alvorligt til skade under disse angreb. Odense Brandvæsen har i dag truffet en række foranstaltninger for at beskytte mandskabet samt mindske risikoen for lignende hændelser. Blandt andet er alle ruder i brandvæsenets køretøjer blevet udstyret med en sikkerhedsfilm, som skal forhindre, at sten kan kastes igennem ruderne. Der køres ikke længere med reduceret udrykning til Vollsmoseområdet uanset meldingens art. Nærpolitiet i Vollsmose vurderer sikkerhedsniveauet fra dag til dag, hvilket betyder, at når nærpolitistationen i Vollsmose lukker om eftermiddagen, så går der en situationsmelding til alarmcentralen. En situationsmelding, som fortæller, om brandvæsenet kan køre i området uden politibeskyttelse. Men alle disse foranstaltninger ændrer ikke ved den utryghed, som brandfolkene nærer, for som de udtrykker det: Ikke nok med at vores arbejde i sig selv til tider kan være farligt, men i Vollsmose skal man også kigge sig over skulderen af frygt for udefrakommende angreb. Denne beretning er blot én blandt mange hændelser, som brandfolkene i Odense har oplevet. Andre beretninger fortæller om: Brandmand ramt i hovedet af sten kastet igennem åbent vindue på sprøjten, en halv fortovsflise smidt ud fra etageejendom landet 2 meter fra brandmand, og endelig chikane-kørsel, hvor man kører meget tæt på brandfolkene samt på køretøjerne under udrykning. Tillidsmand for brandfolkene i Odense siger: Vores ledelse har været meget lydhør, og vi har haft en god dialog, blandt andet i relation til de trufne sikkerhedsforanstaltninger. Værre er det dog med de ansvarlige politikere, som tilsyneladende har valgt at lukke øjnene og lade, som om intet er hændt. Hvad mon de venter på? Skal der tilskadekomne eller døde brandfolk til, før de vågner op til deres ansvar? nr. 5 / oktober 2004 / 7

8 Gasudslip på Tomsgården Af: redaktør Brian Vittrup At jobbet som brandmand til tider kan være farligt, er alle brandmænd klar over. Men at det pludselig gik hen og blev livsfarligt blot at opholde sig på brandstationen, var en grim overraskelse for brandfolkene i Københavns Brandvæsen på Tomsgårdens Brandstation. Onsdag den 18. august klokken ca blev Tomsgårdens mandskab kaldt til området Hulgårdsplads ved Frederikssundsvej (cirka 200 meter fra brandstationen), hvor nogle beboere havde lugtet gas. Der blev foretaget udluftning på adressen, og brandvæsenet tilkaldte gasværkerne (Københavns Energi), som overtog det videre forløb. Herefter returnerede brandfolkene til Tomsgårdens Brandstation på Frederikssundsvej. I løbet af natten udviklede flere af brandfolkene symptomer som hovedpine og svimmelhed. Omkring klokken cirka oplevede en af de involverede brandmænd, at han pludselig ikke kunne kontrollere sin motorik. Det lykkedes ham dog at få tilkaldt en kollega. På dette tidspunkt havde ingen mistanke om forgiftning. Flere brandfolk havde da godt nok kunnet konstatere gaslugt, men man slog det hen med, at lugten sikkert stammede fra aftenens tidligere udrykning. Så da en brandmand pludselig ikke kunne kontrollere sine bevægelser, frygtede man, at han havde fået en hjerneblødning, og det var da også med denne mistanke, at han med ambulance blev indbragt til Bispebjerg Skadestue. Bispebjerg Skadestue kan konstatere, at den pågældende brandmand er kulilteforgiftet. På dette tidspunkt tror man, at forgiftningen stammer fra udrykningen til Hulgårdsplads tidligere på aftenen. Vagthavende brandinspektør foranlediger derefter, at alt personel, som har deltaget i denne udrykning indbringes til Bispebjerg Skadestue for nærmere 8undersøgelse. På dette tidspunkt nr. 5/ oktober 2004 / konstaterer lægerne på Bispebjerg Skadestue, at den først indbragte brandmand har en så stor koncentration af kulilte i blodet, at han er i livsfare. Han overføres herefter til Rigshospitalet for behandling i trykkammer. Det viser sig dog, at det udelukkende er mandskab fra Tomsgårdens Brandstation, som er forgiftet. Herefter iværksætter vagthavende brandinspektør i samarbejde med Københavns Energi en undersøgelse med gasmålingsudstyr på Tomsgårdens Brandstation. Disse målinger viser, at der i dele af brandstationens opholdsrum er en stor koncentration af kulilte, stammende fra bygas. Koncentrationen er så stor, at brandstationen evakueres, og vagtcentralen informeres om, at der ikke kan afsendes køretøjer fra Tomsgården. Imens søger medarbejdere fra Københavns Energi efter årsagen til den høje koncentration af bygas. I mellemtiden (omkring klokken 05.00) overflyttes yderligere 6 mand fra Bispebjerg Skadestue til Rigshospitalet for behandling i trykkammer for kulilteforgiftning, således at der i alt er sendt 7 mand til trykkammer-behandling. Københavns Energi konstaterer, at gassen stammer fra det brud på gasledningen, som man tidligere på vagten havde været kaldt ud til på Hulgårdsplads (cirka 200 meter derfra). Den udsivede gas havde i forbindelse med bruddet ophobet sig i en større mængde i en luftlomme under vejen, hvorfra den havde løbet i de kabelbrønde, som fremfører brandvæsenets telekabler, de 200 meter, og på den måde fundet vej ind på selve brandstationen. Der er ingen tvivl om, at havde tidsforløbet været længere, så havde vi i dag manglet mindst én kollega, men heldigvis gik det ikke så galt. Men hvordan kunne det komme sig så vidt? Det spørgsmål har mange af de involverede brandmænd stillet sig selv, og de kommer alle til samme konklusion: Selvom vi jo lugtede gas på stationen, så slog vi det hen med, at lugten sikkert bare sad i vores tøj, ligesom man oplever efter ildløs. Vi havde nok også lidt den opfattelse, at på brandstationen har man helle, her sker os ikke noget, for havde vi haft den samme lugtfornemmelse på en udrykning, så havde vi jo reageret helt anderledes. Men tanken om, at det kunne være på brandstationen, strejfede os aldrig. Klokken cirka torsdag den 19. august kunne den sidste brandmand forlade trykkammeret på Rigshospitalet. Alle er i dag ved godt mod og tilbage i tjeneste. Efterfølgende er de pågældende kabelkasser blevet tætnet, og man har opsat gasalarmer på stationen. Samtidig har alle lært, at uheld ikke kun kan opstå i forbindelse med udrykning. Læs desuden afdelingslæge Henrik Rottenstens artikel om behandling i trykkammer. Side 14

9 Ny Brandchef Den 24. august fik Vestegnens Brandvæsen ny brandchef. Fagbladet har mødt brandchefen til en snak om fortid og fremtid. Af redaktør Brian Vittrup Baggrund Vestegnens nye brandchef, Poul A. Poulsen, er 44 år og kommer fra en stilling i Falcks redningskorps, hvor han har været i 17 år. Poul startede i 1987 som redder hos Falck i Lyngby, hvor han både fungerede som ambulancebehandler, ildløsmand og erhvervsdykker. I 1997 blev Poul A. Poulsen udrykningsleder (brandmester) på Falcks station i Tåstrup. I år 2000 blev han udnævnt til stationsleder for samme station en stilling, som han bestred frem til starten på sit nye job som brandchef i Vestegnens Brandvæsen. Fortid I sin tid som stationsleder har Poul A. Poulsen deltaget i og iværksat mange forskellige tiltag. Blandt andet har han været iværksætter af et sikkerhedskursus til private virksomheder. Kurset havde til hensigt at uddanne en slags lokal indsatsleder på større virksomheder. Ideen kendes i dag lidt fra hjælperøgdykker-konceptet, som findes i Københavns Brandvæsen. Fælles for begge kurser er, at de tilsigter, at der på en given arbejdsplads findes en eller flere personer, som i tilfælde af brand kan hjælpe brandvæsnerne med vejvisning til brandsted m.m. Social ansvarlighed Et andet projekt, som Poul A. Poulsen brugte meget tid på som stationsleder, var det, som man kan kalde social ansvarlighed over for lokalområdet og medarbejderen. Taler man om social ansvarlighed i lokalområdet, taler man f.eks. om at gå i dialog med utilpassede unge i nærområdet og eventuelt forsøge at give jobtræning. Det er et projekt, der blandt andet har resulteret i, at Poul A. Poulsen blev formand for bestyrelsen i et partnerskabsprojekt i Tåstrupgård et område, som har haft mange integrationsproblemer. En anden del af social ansvarlighed er i relation til medarbejderne i virksomheden: Tager virksomheden hånd om sine medarbejdere, hvis disse kommer ud i fysiske eller psykiske problemer? Hvad gør virksomheden for at fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet, hvis vedkommende ikke længere kan passe sit nuværende arbejde eventuelt grundet en arbejdsskade? Kan virksomheden så hjælpe den pågældende medarbejder med at finde nyt arbejde? Hertil fortæller Poul A. Poulsen om et netværksprojekt i Tåstrup, som han var initiativtager til. Det var et projekt, som gik ud på, at de lokale virksomhedsledere fik større kendskab til hinanden og derigennem bedre kunne hjælpe, hvis en af dem stod med en medarbejder, som havde behov for en anden type arbejde, eller man kunne benytte netværket til at udveksle erfaringer med integration af indvandrere på arbejdspladsen. Alt dette resulterede i, at Falck i Tåstrup i 2004 modtog virksomhedsprisen for at være den mest rummelige virksomhed i Tåstrup. Fremtid Men hvilke planer har Poul A. Poulsen så for Vestegnens Brandvæsens fremtid? Jo, først og fremmest er der en del administrative processer, der skal ryddes op i og bringes i orden, udtaler den nye brandchef. Derudover skal brandvæsenet have langt større fokus på medarbejderens trivsel på arbejdspladsen; vi skal have indført regelmæssige personaleog udviklingssamtaler, som har til hensigt at afdække, om medarbejderen trives i sit job, eller om han/hun skal have nye opgaver; eller måske har medarbejderen ideer, som kan bruges til udvikling af arbejdspladsen. Og netop når snakken falder på udvikling, så er det vigtigt for den nye brandchef at understrege, at fremtiden i Vestegnens Brandvæsen byder på udvikling frem for afvikling. Vestegnens Brandvæsen skal være blandt landets bedste brandvæsener, udtaler den nye chef, og her tænker jeg ikke på slangeudlægninger og hurtige responstider, men snarere på brandvæsenet som virksomhed en virksomhed, som bygger på medarbejdernes engagement. For selv om vi ikke har svært ved at rekruttere nye medarbejdere, så har jeg et stort ønske om at kunne fastholde dem, vi har, med baggrund i, at den enkelte er tilfreds med brandvæsenet som arbejdsplads. Vi skal have en arbejdsplads, som har plads til medarbejderen igennem hele livet. I den forbindelse nævner brandchefen, at han er imponeret over det engagement, brandfolkene i Vestegnen lægger for dagen, og at det er mit ansvar som chef at kunne leve op til dette engagement, samt fastholde og motivere vores medarbejdere, så disse bliver endnu gladere for deres arbejde i væsenet, udtaler Poul A. Poulsen. Handlingsplan Poul A. Poulsen har mange visioner for Vestegnens fremtid, men først og fremmest skal der udarbejdes en handlingsplan. Den vil blive fuldt tilgængelig for den enkelte medarbejder, så alle kan se, hvor Vestegnens Brandvæsen er på vej hen. Det er hensigten, at handlingsplanen skal gælde for en periode på et år og have baggrund i den kontrakt, som bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen udarbejder. Handlingsplanen for 2005 kommer til at ligge klar i december måned, og det er så meningen, at der hvert år udarbejdes en handlingsplan for det kommende år. Sidst men ikke mindst så mener den nye brandchef, at: Succes kommer gennem årelangt arbejde, med en vis kontinuitet i ledelsen. Jeg er derfor ikke enig med mange andre ledere, som mener, at chefer skal skiftes ud med 3-4 års interval. Sagt på en anden måde så regner jeg med at skulle være her i Vestegnens Brandvæsen mange år ud i fremtiden. nr. 5 / oktober 2004 / 9

10 Paramediciner, del 3. Af: Kim Dalgaard, 677 Københavns Brandvæsen Opsummering: Jeg har i dette blad tidligere skrevet to artikler omhandlende prøveuddannelsen for ambulancebehandlere med særlig kompetence - niveau 3, hvorpå jeg selv har deltaget. Uddannelsen er afviklet henover foråret og sommeren 2004, med deltagelse af 12 elever. I den første artikel beskrev jeg forløbet frem til uddannelsesstart, herunder modtagelse af pensum mv. I den anden artikel beskrev jeg så selve uddannelsesforløbet. I denne artikel vil jeg beskrive den tid, der er gået fra vi var til eksamen og frem til i dag. For oplysningens skyld, er det nødvendigt at nævne, at man i de faglige organisationer FOA og SID s fælles organ, Dansk Ambulanceråd, er blevet enige om i fremtiden at benævne disse ambulancebehandlere; paramedicinere. Dette har der været meget debat om, bl.a. i lægekredse. Undertegnede vil ikke gå meget dybere ind i denne, men blot erindre om, at der ikke er en entydig definition på titlen paramediciner. I de lande, hvor titlen bruges, er det en benævnelse, der påhæftes de ambulancefolk, der har det 0 nr. 5 / oktober 2004 / højeste uddannelsesniveau. Disse uddannelsesniveauer varierer meget, og det er ikke svært at finde ambulancetjenester, hvor der er meget tæt sammenlignelighed i de kompetencer, den enkelte paramediciner har i forhold til den danske niveau 3 uddannelse. Eksamen: Torsdag d. 3. juni oprandt dagen så, hvor vi elever skulle bevise, at vi havde formået at tilegne os den viden, som uddannelsesbeskrivelsen lagde op til. Vi var alle utrolig spændte, som det hører sig til, når man skal til eksamen. Styregruppen, der var nedsat af skolen, og som havde lavet et større arbejde i forbindelse med uddannelsen, var selvklart også spændte. Vi var alle aftenen før mødt frem på hotellet i Silkeborg, hvor vi tidligere havde været indkvarteret, under selve teoridelen. Her fik vi ridset op hvorledes eksamensdagen ville blive afviklet. Vi blev delt op i to hold, således at det ene hold blev eksamineret mundtligt om formiddagen, mens det andet hold afviklede skriftlig eksamen, og vice versa om eftermiddagen. Censor ved den mundtlige eksamen, var den præhospitale leder i H:S, overlæge Freddy Lippert. Eksaminatorer var lederne af lægeambulancen i Århus og Ålborg, overlæge Troels M. Hansen og overlæge Poul Hansen. Desuden medvirkede supervisor Hans Lumholdt, fra Falck. Sidstnævnte var med som elevernes garant for at de ikke blev stillet spørgsmål om ting, som ikke var gennemgået i undervisningen. Hans Lumholdt havde fulgt hele teoridelen fra sidelinien i klassen, som medlem af styregruppen, og desuden fungeret som praktisk gris og bindeled. Hans var fuldkommen neutral under hele uddannelsesforløbet i forhold til sin ansættelse. Jeg selv lagde ud med den mundtlige eksamen. Til den mundtlige eksamen trak man en opgave, og derefter fik man 20 minutters forberedelse, og så 20 minutter til fremlæggelse, uden brug af hjælpemidler, opslagsværk mv. Da den primære del af uddannelsen beskæftigede sig med de medicinske patienter, som vi ambulancefolk typisk møder, blev jeg noget klam i håndfladerne, da jeg trak en case, hvor jeg skulle beskrive, hvorledes jeg ville behandle en ca. 40-årig lystfisker, som var hevet op af Limfjorden, i bevidstløs tilstand med en kropstemperatur på 27 C. Min opgave var at beskrive behandling fra start til aflevering på lokal skadestue - herunder melding til skadestuen. Jeg fik at vide, at patienten havde asystoli, når man opkoblede defibrillatoren. Behandlingen inkluderede basal ambulancebehandling med hypotermi-indpakning mv. Derudover, vigtigst af alt, den medicinske hjertestopbehandling. Der var nogle underspørgsmål af anatomisk og fysiologisk art, der ligeledes skulle besvares. Jeg skulle endvidere forestille mig at patienten senere skulle overflyttes til et mere avanceret behandlingssted, for hypotermi-patienter, og igen fik patienten hjertestop, men nu ventrikelflimmer. Igen skulle behandlingen beskrives fra start til ankomst hospital. Lige pludseligt føltes 20 minutter som meget kort tid. Jeg havde jo ventet en helt anden type case i retning af et hjertetilfælde, astmatilfælde eller en sukkersygepatient. Men ak, det skulle være en opgave, som ikke just er dagligdag for

11 os københavnere, hvilket jeg da også indledte med at fortælle de herrer ved det grønne bord, med et noget anstrengt smil. De første minutter efter jeg fik opgaven, bankede mit hjerte så hurtigt og kraftigt, at jeg var bange for selv at ende som patient. For første gang til en eksamen af ambulancemæssig karakter troede jeg, at jeg skulle dumpe, ikke forstået sådan, at jeg aldrig har været nervøs ved eksamen, ej heller at opgaven var umulig at beskrive, men tidspresset var enormt, set i lyset af de ting, der skulle beskrives og fremlægges. Det gik dog godt, ikke til 13 - eller 11 for den sags skyld, men ok. Her var det ganske enkelt bare et spørgsmål om at bestå! Til den skriftlige prøve havde man 2 timer, og heller ikke her blev der tilladt brug af hjælpemidler, andet end blyant og papir. Der var 8 hovedspørgsmål af essay-typen, som alle havde 3-5 underspørgsmål. Altså ikke multiple choice, som vi ambulancefolk ellers er vant til. 15 minutter til hvert hovedspørgsmål var for al for lidt tid. De fleste af opgaverne gik på medicinske patienter, hvor man skulle beskrive behandling; hvilke medikamenter man ville inddrage i sin behandling, samt en beskrivelse af indikationer, kontraindikationer og bivirkninger. Man blev spurgt om udstyr, der skulle anvendes til intubation, da uddannelsen jo blandt andet sætter paramedicineren i stand til at fungere som lægeassistent. Desuden nogle spørgsmål til udstyr, der bruges til længere overflytninger af patienter fra et hospital til et andet. Uddannelsen sigter, jf. bekendtgørelsen, også mod at anvende paramedicinere til at observere patienter under disse overflytninger, for at friholde læger og sygeplejersker, på de i forvejen tyndt besatte sygehuse, rundt omkring i det ganske land. Nogle spørgsmål omkring farmakologi generelt blev det også til Aldrig har jeg skrevet så meget, så hurtigt og så grimt, som til denne eksamen. Men det må alligevel være lykkedes, at gøre mig forståelig på de 13 tætskrevne sider jeg afleverede. Desværre blev der dryppet lidt malurt i bægeret på denne forløsningens dag, for os elever, som havde været i gang siden slutningen af januar. To elever bestod ikke den skriftlige eksamen, og to andre bestod ikke den mundtlige. En lidt kedelig beståelsesprocent, som desværre manede visses fordomme i jorden, der spåede at vi, der deltog på prøveforløbet, ikke kunne dumpe. Det skal dog lykkeligvis siges, at alle fire nu er reeksamineret, og alle er kommet igennem uddannelsesforløbet med et eksamensbevis i hånden. Evalueringen af prøveuddannelsen: Som tidligere nævnt i anden artikel, er uddannelsen blevet evalueret af det eksterne konsulentfirma Cue Consult. Denne evaluering foregik ved hjælp af udleverede testskemaer, som vi elever skulle afkrydse før starten på den teoretiske del og efter denne. Samme skema blev udleveret, da vi returnerede til skolen for at blive eksamineret. Således blev skemaet udfyldt før og efter den teoretiske del på skolen og endvidere efter vi havde haft lejlighed til at søge supervision på lægeambulancerne og hospitalerne, hvor vi var i praktik. Disse skemaer skulle afdække, hvor meget vi som elever havde rykket os under hele forløbet. Et generelt evalueringsskema, med mulighed for at skrive mere generelle kommentarer blev ligeledes udleveret. Jeg må tilstå, at mit første indtryk af evalueringsformen var præget af skepsis. Dette fordi jeg mener en evaluering, af en prøveuddannelse som denne, også bør følges op med nogle mundtlige interviews. Jeg må dog konstatere, at de ting som evalueringsrapporten fra Cue Consult afdækker, stemmer overens med de ting vi elever har påpeget som værende uhensigtsmæssige. Evaluering i H:S Den præhospitale leder i H:S fremsatte meget tidligt krav om at få evalueret de nye kompetencer i praksis. Dette for at belyse, hvorledes vi to fra Københavns Brandvæsen handlede og udnyttede kompetencerne i konkrete patientsituationer. Opgaven blev pålagt korpslægen, som udarbejdede instrukser, evalueringsskemaer og disponeringsvejledning mv. Det blev meddelt at evalueringsforløbet, som blev tidsfastsat til 3 måneder, skulle afvikles omkostningsfrit for H:S. Brandvæsenet, som entreprenør, ønskede ej heller at stille økonomiske ressourcer til rådighed. Derfor blev der tale om det muliges kunst, idet man udstationerede Kenneth Lübcke og undertegnede, på henholdsvis 2. og 4. rode på Hovedbrandstationens ambulance (der er kun én døgnambulance på stationen). På de dage, hvor vi var på vagt, omdøbtes ambulancen fra H2 til H1. Dette for at lette arbejdet med at disponere fra vagtcentralens side. Meningen med forløbet var så at vi kun skulle disponeres til niveau 3 relevante ture i alle distrikter, undtaget Dæmningen og Tomsgården. Niveau 3 relevant vil sige ture, hvor vi kunne anvende vores medicinske kompetencer, dette især ved hjertetilfælde, astma, lungeødem, sukkersyge, kramper, overdoser af narkotika / medicin og smertestilling generelt. På hver tur, hvor ambulance H1 blev sendt, blev lægeambulancen medsendt. Lægens primære funktion var at evaluere undertegnede og Kenneth, og kun skride ind, hvis det var lægefagligt uforsvarligt. Dette var ligeledes en del af kravet fra den præhospitale leder. Jeg må tilstå, at jeg første gang, jeg blev bekendt med planerne for forløbet rynkede noget på øjenbrynene da jeg jo mente at vi allerede var eksamineret én gang. For så- nr. 5 / oktober 2004 / 11 Fortsættes side 12

12 Af: Tom Mikkelsen 235, Københavns Brandvæsen Udskiftning af defibrillatorer. I 2009 skal alle ambulancer være udstyret med medikoteknisk udstyr, som kan foretage 12-afledet EKG samt transmittere dette til f.eks. en kardiologisk afdeling for vurdering med henblik på visitation. I Københavns Brandvæsen er det Ambulancebrugergruppen, som tager sig af den slags projekter. Man har fra ledelsens side besluttet, at man vil udskifte alle defibrillatorerne i årsskiftet 2004/2005. Redningsskolen har afsat tid på næste års vedligeholdelses-kurser til en omskoling. Så med det praktiske på plads mangler vi jo bare at finde den rette model, og så er vi køreklar i slutningen af 2005 om alt går vel. Jagten på den rette model startede ved, at vi inviterede 4 producenter til at fremvise deres produkter. Derefter valgte vi 3, som vi ville afprøve. Der blev lavet evalueringslister, og alle produkter er blevet grundigt afprøvet over en længere periode. Umiddelbart kan maskinerne det samme forskellene er af mere fysisk art såsom vægt, størrelse, samt brugervenlighed. Den endelige afløser er endnu ikke fundet. Men et par ting tør jeg godt spå om. Vi får et meget bedre hjælpemiddel til brug præhospitalt. Vi får mulighed for at tage et 12-afledet EKG, som der kan stilles en diagnose ud fra. Ved hjælp af direkte kontakt til en læge på eksempelvis Rigshospitalet kan vi køre direkte til den rigtige afdeling. I alle de afprøvede modeller er der elektronisk blodtryksmanchet og saturationsmåler. Desværre bliver vægten på vores nye defibrillator lidt højere. En afprøvning som denne kan ikke foregå uden en del goodwill, og i den forbindelse vil jeg gerne takke de tålmodige kollegaer, som har deltaget i projektet. Fortsat fra side 11 dan føltes det rent faktisk; at være til eksamen på hver eneste tur. Omvendt kunne jeg godt se at det var relevant at få belyst, hvor meget og hvorledes kompetencerne kunne bruges. Overordnet set gik det rigtig godt. Lægerne skulle efter hver tur udfylde en evaluering, med afkrydsning af en række faste overordnede rubrikker for alle ture, og så rubrikker specifikt for den pågældende patientkategori. Det kræver ikke den store fantasi, at forestille sig en interessekonflikt, da vi skulle evalueres af lægerne på den enhed, der måske kunne se os som en konkurrent overfor en stor del af patientkategorierne. Størstedelen af disse evalueringer gav dog ikke årsag til hævede øjenbryn hos hverken korpslægen eller os forsøgskaniner. Dog var der enkelte evalueringer, som medførte at vi måtte tage en faglig debat med den pågældende læge, der havde udfyldt evalueringen for at få afdækket eventuelle fejl og/ eller andre uhensigtsmæssigheder i behandlingsøjemed Vi endte op med at køre ca. 370 ture i alt i perioden, heraf er ca. 80 % skønnet som værende niveau 3 relevante. 2Jeg mener klart vi har bevist, at nr. 5 / oktober 2004 / vi i størstedelen af tilfældene, har kunnet magte opgaven, men vi har absolut også lært en del af forløbet, herunder hvornår man må erkende sine egne kompetencegrænser. Der har været få ture, hvor jeg har vendt mig om til lægen og meddelt, at jeg ikke anede, hvad patienten specifikt fejlede, men at jeg under alle omstændigheder ville indlægge denne. Her har jeg ikke mødt overlegne kommentarer, tværtimod. I evalueringsforløbet har vi fået lov at administrere en del intravenøs medicin, hvilket har været fagligt berigende at opleve effekten af. Vi har optaget 12-afledet EKG og overført pr. telemedicin til cardiologerne på Rigshospitalet. Vi har stået i komplekse behandlingssituationer og fået lov at styre forløbet helt til grænsen af, hvad vi kunne magte. Vi har generelt været bakket op af gode forstående kolleger, både på primærambulancen og på lægeambulancen. Samtidig ros til vagtcentralen for på fin vis at have løftet opgaven med at skulle disponere anderledes i perioden. Jeg er ikke tvivl om at der mangler nogle ordentlige arbejdsredskaber i det daglige for bedre at kunne disponere og henvise til anden relevant hjælp, men min generelle opfattelse er at viljen er til stede. Der skal ikke være tvivl om, at det har været nogle hårde måneder. At blive kigget over skulderen af en erfaren anæstesilæge hver gang - også om natten - har virkelig krævet nogle ressourcer. Jeg er dog også blevet en del mere erfaren på mange områder, især når vi taler de lidt mere vanskelige patienter, hvor en formodet diagnose og dermed behandling, ikke ligger lige til højrebenet. Fremtiden?: Det er nu op til H:S, at afgøre, hvilken fremtid niveau 3 har i København. H:S vil få forelagt en evalueringsrapport fra Korpslæge Henning Brinkenfeldt, som beskriver hele evalueringsforløbet på st. H. Min personlige mening er at niveau 3, som supplement til den præhospitale sektor, klart har en berettigelse set fra en samfundsøkonomisk vinkel. Har du i øvrigt spørgsmål til uddannelsen mv., er du velkommen til at kontakte mig på Christianshavns brandstation, 4.rode.

13

14 TRYKKAMMERBEHANDLING I forbindelse med gasulykken på Tomsgårdens Brandstation og den efterfølgende behandling af mandskabet i trykkammer, fortæller afdelingslæge Henrik Rottensten her om baggrunden og effekten af brugen af trykkammer-behandling. Af: Afdelingslæge Henrik Rottensten Foto 2 4 nr.5 HISTORIE Behandling under forhøjet tryk har været kendt og anvendt i lang tid. Der er i et manuskript fra det 13. århundrede en tegning af Alexander den Store, der bliver nedsænket i Bosporusstrædet i en glaskiste. Der bliver dog anvendt levende lys, hvilket nok ikke kan anbefales, såfremt man har lyst til at gentage turen. I nyere tid (i det 20. århundrede) er verdens største kammer (se foto 1) med 5 etager og 60 soveværelser blevet bygget. Dette kammer blev dog aldrig rigtig anvendeligt og blev til skrotjern i I 1970 erne skete der en kraftig udbygning af beha ndlingsfaciliteterne, og HyperBar Oxygenbehandling (HBO) blev mere anvendt. Rigshospitalet begyndte fra ca. midten af 70 erne at anvende trykkammer, først et monokammer (se foto 3), men fra juni 1998 det nuværende kammer med plads til 8 siddende eller 2 liggende patienter (se foto 2). Foto 1 RATIONALE Ilt under højt tryk har siden 1937 været brugt til behandling af dykkersyge. Før dette blev der anvendt atmosfærisk luft under tryk. Men der har også været anvendt hyperbar behandling til behandling af andre sygdomme og tilstande. Kulilte-forgiftning blev første gang behandlet hos et menneske i I de følgende år blev der flere indikationer, specielt med henblik på behandling af infektioner og iltmangel. I 1956 blev der foretaget hjertekirurgi i trykkammer for at øge den periode, der kunne opereres uden blodcirkulation. / oktober 2004 / HBO-behandlingens effekter er: Perfusion kontra diffusion. Højt kapillær iltindhold, sikrer højt vævs iltindhold. Hurtig respons er vigtig, fra iskæmien er opstået. Indikationer for HBO er: Hvis man ser på effekten af HBO-behandlingen som beskrevet ovenfor, kan man omsætte dette til behandling af blandt andet følgende akutte tilfælde: CO-/CN-forgiftning (øger iltning af væv mindsker sene neurologiske følger). Ved forgiftning med kulilte ser man en blokering af iltomsætningen, specielt i de mest forbrugende væv, dvs. hjerte, hjerne, lever og nyrer. Disse effekter er ikke kun afhængige af kulilten, men også af processer der er startet af kulilten. Der ses alle de symptomer, som man kan se ved blodpropper i hjerne eller hjerte, fra diskrete til massive. Forgiftningen ses både i en akut og i en kronisk form. Den kroniske form kan opstå med samme symptomer som den akutte men indtil flere uger senere. Begge typer kan behandles effektivt med HyperBar Oxygen. Foto 3

15 BEHANDLING De fleste elektive behandlinger i trykkammer sker ved et tryk på 2,5 ATA (svarende til 15 meters vanddybde). Der bliver typisk givet 30 behandlinger med pause på hverdage og helligdage. Ved akutte behandlinger bliver der behandlet ved 2,8 ATA (svarende til 18 meters vanddybde), og antallet af behandlinger er variabelt. Ved kulilteforgiftning bliver der behandlet 5 gange inden for de første 48 timer, og man lader sig herefter styre af kliniske fund og ikke af eventuelle målte værdier. Ved kulilte-forgiftning behandles alle, der har eller må være mistænkt for at have en sværere forgiftning. For at forebygge sene skader behandles disse personer 3 gange inden for det første døgn. Ved infektioner forsøges der behandlet 3 gange inden for de første 24 timer, skiftende med kirurgisk behandling. Dette fortsættes, indtil der ikke er aktiv infektion (billede infektioner). Dykkersyge-behandling sker efter andre retningslinjer, og behandlingsdybden kan kortvarigt være 50 m, og tiden kan variere betydeligt, idet man lader sig styre af symptomerne. Der er registreret behandlinger på op til 112 timer, hvilket dog er yderst sjældent. Tomsgårdens mandskab i trykkammer UDVIKLING Ud over de klassiske indikationer for HBObehandling er der nye områder under udvikling. Især påvirkningen af immunsystemet er et område, hvor der forskes intensivt. Der har været en del interesse for de stoffer i blodet, der kan beskytte mod udviklingen af dykkersyge, og man har talt om en pille til forebyggelse. Derudover er der store projekter i gang vedrørende sår hos sukkersyge patienter, hvor anden behandling er forsøgt, og trykkammerbehandling betragtes som sidste mulighed. Denne øgning i behandlingsindikationer kan også ses i antallet af behandlede patienter, der er stigende, og der er heller ikke udsigt til fald eller stagnation i patienttallet. nr. 5 / oktober 2004 / 15

16 Det åbenlyse løn-røveri Af: Jesper Broneè, formand for Brandfolkenes Klub København I øjeblikket foregår et af danmarkshistoriens største røverier for åbent tæppe, nemlig røveriet af vores løn- og pensionskroner, som vores arbejdsgiver, Københavns Kommune, begår. Min påstand i denne sag er, at 90 % af alle ansatte i udrykningen ved Københavns Brandvæsen vil være offer for dette omfattende og udspekulerede røveri den dag, de afgår fra brandvæsenet. Og hvorfor så det? Jo, fordi det siden den første lønkørsel leveret af fa. Accenture har været umuligt for medarbejderne at kontrollere deres lønseddel uden hjælp fra regnskabssagkyndige, og når først der er kommet en forklaring, og eventuelle fejl i løn/tillæg/ pensionsordninger er blevet opdaget og rettet, så er pengene først til disposition hos medarbejderen EFTER månedens sidste bankdag altså FOR SENT! De penge, som her mistes i form af manglende renteindtægter (nogle personers mening er, at det drejer sig om ørebeløb), fordi Læserbrev pengene er til disposition for sent, kommer vi næppe nogensinde til at se. Det er en påstand fra min side en påstand, som jeg har fremsat fra første dag, og som jeg ikke på noget tidspunkt fraviger, med mindre jeg får sikkerhed for, at SAMTLIGE brandmænds lønsedler er blevet gennemgået af en revisor! For at få et beløb sat på disse små svindelnumre har Brandfolkenes Klub København nu sat en revisor på sagen, og vi har bedt denne revisor gennemgå 3 brandmænds lønsedler for fejl. Ligeledes vil disse 3 brandmænd få gennemregnet deres årsopgørelser, når vi når frem til årsskiftet. Det er desværre en langvarig proces, men i mine øjne den eneste mulighed, vi har, for at få et overblik over tyveriets reelle størrelse. Jeg undrer mig over, at andre organisationer ikke har fokuseret på dette; men for de fleste andre drejer dette lønkaos sig mere om, at man vil have den rette løn til tiden, hvilket selvfølgelig også er vigtigt. MEN københavnske brandfolk SKAL også have de penge igen, som i mine øjne bliver stjålet af kommunen i øjeblikket. B.K.K. vil følge denne sag på nærmeste hold; og vi lukker ikke sagen, før ALLE vores medlemmer har fået deres penge. For at anskueliggøre problematikken i denne sag kan jeg fortælle, at på det sidste fællesmøde på Københavns Rådhus virkede kommunens embedsmænd ganske uforstående over for vores krav om løn, for som de sagde, så længe vi forsøger at løse problemet, så kan man ikke forlange mere! Jo, man kan: Vi forlanger, at vores medlemmer bliver behandlet anstændigt, og at vores medlemmer ikke alene får hele deres løn, men at de også får sikkerhed for, at den dag, de går på pension, så får de ALLE deres opsparede penge til rådighed PÅ ØREBELØBET. Af Tommy Jepsen 5061, Frederiksberg Brandvæsen Frederiksberg og Københavns Brandvæsners sundhedspolitik! At brandfolks helbred har indflydelse på brandvæsnernes økonomi, hører vi ofte specielt når vores ledelse taler om sygefraværsstatistikker. Derfor bør brandfolkenes sundhedstilstand have en interesse hos vores ledelse. Den 19. juni 2004 bragte Berlingske Tidende en artikel omhandlende mænds generelle sundhedstilstand. Det fremhæves i artiklen, at mænds sundhedstilstand bedres, såfremt arbejdspladsen tilbyder månedlige sundhedstjek i arbejdstiden. Begrundelsen var: Mænd finder det pibet at søge læge ved de første symptomer i sygdomsforløbet. Mænd kommer af denne grund ofte for sent i gang med at modtage behandling. Men hvad gør man i brandvæsnerne? Ser man historisk på det, så har man faktisk tidligere haft muligheden for at kunne komme til et årligt lægetjek i arbejdstiden. Blandt andet blev alle ansatte ved Frederiksberg Brandvæsen tidligere tilbudt en årlig undersøgelse af lungerne en ordning, som af ukendt årsag er ophørt. At en kollega så rent faktisk efter ordningens ophør døde af lungekræft, er jo sørgeligt, men ikke desto mindre sandt. Så min opfordring til vores arbejdsgiver er: Genindfør muligheden for at komme til lægetjek, i arbejdstiden. Dette kunne jo endda ligefrem resultere i et faldende sygefravær samt være et synligt tegn på, at vores arbejdsgiver interesserer sig for sine medarbejderes ve og vel. 6 nr Tommy Jepsen /oktober 2004 /

Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2004 / årgang 82 LEDER Præhospital milepæl Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation INDHOLD 100 års jubilæum.......... 3 På døgnvagt i Chigaco....... 4

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 4: Bizart sammenhold Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Brandfolkenes Organisation

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr. 2 / April 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: Ny vagtcentral i Gentofte Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Traditionen tro er foråret

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2012 / årgang 90 DANISH Side 4: Egoisme! -No go... Indhold:

Læs mere

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.4 / September 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: FORSIDEN Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Nye tider Den 1. juli 2009 stoppede

Læs mere

Midt i bladet lige til at tage ud TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET BRANCHEVEJLEDNING

Midt i bladet lige til at tage ud TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET Midt i bladet lige til at tage ud Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2005 / årgang

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2011 / årgang 89 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2011 / årgang 89 FORSIDEN Leder Af: Jesper Bronée Formand

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang

Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang 2 Redderen 34. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Brandpunkt. På vej mod en fælles sejr for pensionsområder

Brandpunkt. På vej mod en fælles sejr for pensionsområder Brandpunkt Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 5/2010 Working Conditions and Health Safety Issues for Firefigthers Der er under EPSO ved at blive u darbejdet en 50 siders brochure om Health

Læs mere

Redderen. Nr. 6 August 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 6 August 2014 37. årgang Redderen Nr. 6 August 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2012 / årgang 90 DANISH Side 4: Fagbevægelsen Indhold:

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83

Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83 Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83 INDHOLD LEDER Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation NBS indledning........ 3 Dagene ved NBS........ 4-11 Arbejdsulykker..........12

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5

Fængselsfunktionæren 5 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj 2009 Nr. 5-2009 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Mange langstidssyge fængselsbetjente 15 Større magt til afdelingerne på Københavns Fængsler 16 Millionunderskud

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2012 / årgang 90 DANISH Indhold: Side 4: 75 år med NBS

Læs mere

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2010 / årgang 88

Brandmanden. Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2010 / årgang 88 Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side 5: Rapport om Dehns Palæ Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Forhandlingsretten

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Historier fra Hjertet

Historier fra Hjertet Historier fra Hjertet 3 hjertepatienters personlige erfaringer og oplevelser med det, at få diagnosen Prinzmetal Variant Angina eller det Kardiologiske Syndrom X Copyright 2010 www.prinzmetal.dk Alle rettigheder

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere