Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret."

Transkript

1 Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen. 2) Økonomi. 3) Høringssvar. a) Opfølgning på budgetopfølgning Seniorudvalget. b) Antal private leverandører på personlig pleje og praktisk hjælp. c) Finansiering af manglende 2-aftale på Rehabiliteringsaftalen fra d) Ældreanalyse2014/15 plan for det videre arbejde. 4) Opfølgning af sidste referat. 5) Orientering fra formanden. 6) Orientering fra Nordgruppen, Regionsgruppen og Dansk Ældreråd. 7) Arrangementer mm. 8) Bordet rundt. 9) Eventuelt. 10) Næste møde. Ældrerådets deltagere. Birgit Vejby (BV), Birthe Olsen (BO), Ivan Gren (IG), Per Schultz (PS), Else Marie Fejerskov (EMF), Birte Høst (BH), Hanne Hallum (HH), Lars Larsen (LL), og Regnar Berdiin (RB). Mødet startede med, at Louise Colding Sørensen, formand for Hillerød Forsyning og medlem Teknik & Miljøudvalget orienterede om Hillerød Kommunes fremtidige nye Klima og Miljøpark, som skal etableres på Solrødgård, herunder hvordan den indrettes. Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Side 1 af 7

2 PS orienterede Louise Colding Sørensen om det uheldige i, at mange ældre har modtaget et brevkort om, at deres adgangsveje til deres skraldespande er af en sådan standard, at spandene ikke kan køres på plads efter tømning. PS mener at det kan signalere, at man ikke er hjemme, når spandene står ved vejen. Der blev også vendt et par spørgsmål, som omtales nedenfor. Stine bøgebjerg deltog i en del af mødet og besvarede spørgsmål til høringssagerne samt orienterede os om status i forvaltningen. Referat. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Økonomi. Der var ingen bemærkninger. Pkt. 3. Høringssvar. a) Opfølgning på budgetopfølgning Seniorudvalget. b) Antal private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. c) Finansiering af manglende 2-aftale på Rehabiliteringsaftalen fra d) Ældreanalyse 2014/15 plan for det videre arbejde. Efter at Stine Bøgebjerg havde besvaret spørgsmål til høringssagerne, blev forslagene til høringssvarene gennemgået og tilrettet. Side 2 af 7

3 Pkt. 4. Opfølgning af sidste referat. I sidste referat stod der under punkt 3 Høringssvar fejlagtigt "Pulje til løft af Ældrerådet." Der burde naturligvis have stået Ældresagen. Under punkt 8, "Bordet rundt" stod der i sidste referat, at BV fremover har kontakten til Lions Park. Dette er ikke korrekt, da det er EMF, som fremover har kontakten til Lions Park. BV orienterede Louise Colding Søren om følgende 2 problemer. Den hurtige trafik omkring Lions Park og den dårlige vejadgang fra Lions Park til den nærmeste dagligvareforretning på Irma Torvet. Bus 301holder ikke som lovet ved stoppestedet på Smedjevej ved undergangen til Kulsviervej. Ovennævnte 2 punkter skriver BV yderligere om til Louise Colding Sørensen. Refererende til dialogmødet, hvor vi fremlagde problemerne omkring kørsel for blinde og svagtseende, vil vi kontakte Handicaprådet for at høre om eventuelle tiltag. Dette er endnu ikke sket, men BV følger op. PS og BV med EMF som ordstyrer har afholdt det første Mød dit Ældreråd - Åbent Hus den 28. april i Grønnegadecentret. Der kom 6 borgere og vi følte, at det var en succes. Flere oplyste, at de kom for at møde Ældrerådet og høre nærmere om opgaverne, som vi beskæftiger os med. Nedenfor er oplistet spørgsmål og forslag, og hvem der er tovholder for løsningen. Vi vil løbende følge møderne op på hjemmesiden. Side 3 af 7

4 Dato Spørgsmål og forslag Løsning og tovholder Det blev foreslået, at man i Grønnegade BV bladet oplyser hvor mange, der er fritaget for at modtage digital post Forebyggende møder bør foregå, når BV der sker store socialbetingede ændringer i ens liv Manglende Flextrafik i Hillerød Kommune PS Telebus afskaffes den 13. december BV Utilfredshed over busaftalen i Hillerød Vest Bedre telefonservice på Rådhuset. BV Status Sagen er behandlet i Byrådet Det blev foreslået. at dem der er fritaget for, at modtage digital post bør kunne trykke på en tast for at komme direkte til personlig betjening. Flere føler, at der bliver talt ned til dem som er fritaget for at modtage digital post. BV har tilbudt at være ordstyrer og referent på de følgende møder Mød dit ældreråd. PS har fremsendt en oversigt til bemanding af møderne. Da Ældrerådet har 9 medlemmer, foreslog PS, at RB klarer et møde alene, da han har været medlem af samtlige Ældreråd, og derved har den største viden om Ældrerådets arbejde, men naturligvis kan RB bare sige til, hvis han gerne vil have en med til mødet. RB oplyste, at han ikke ønsker at deltage i Mød dit Ældreråd, da han ikke tror, at det bliver en succes. Mød dit Ældreråd evalueres vedudgangen af året. BV har tilmeldt BV, ELM, PS, IG, BO og LL til konferencen, den 1. juni på Christiansborg, der sætter fremtidens ældrepleje og seniorpolitik i fokus. BV vender tilbage med forslag til afgang fra Hillerød Station. Side 4 af 7

5 Vi har modtaget "Ældreguiden", og den er under omdeling. Som aftalt på sidste møde sendte BV Danske Ældreråds mailservice 3/2015 til Stine Bøgebjerg til orientering. Stine Bøgebjerg svarede, at kommunen tidligere har kørt projekter om det gode måltid på Bauneparken og på Sophienborg, men når ikke at søge i denne omgang, da fristen var dagen efter. For så vidt angår puljen til Aktive ældre, er den ikke rettet mod kommunen men mod enkeltpersoner. På sidste møde orienterede Stine Bøgebjerg om anskaffelsen af cykler, så de ældre kan blive kørt en tur. BV skrev til ST for at sikre sig, at der også bliver anskaffet cykelhjelme. Stine Bøgebjerg har svaret at det husker de. Pkt. 5. Orientering fra formanden. Afdelingschef Lars Rank er fratrådt sin stilling i Hillerød Kommune. PS, BO, Bh, ELF og BV deltog i repræsentantskabsmødet den 11. maj og konferencen den 12. maj. ELM orienterede om dagenes indhold herunder, at "Danske Ældreråd" fremlagde følgende udtalelse: "Fasthold ældremilliarden som øremærket tilskud." "Ældre Forum" har fremsendt årsberetning for 2014 og den blev omdelt. Ældreanalysen har været omtalt i avisen, og det har bestemt ikke været en positiv omtale. "Ældre Forum" har fremsendt rapport indeholdende resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen vedrørende "Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere." Side 5 af 7

6 Pkt. 6. Orientering fra Nordgruppen, Regionsgruppen og Dansk Ældreråd. BO og PS deltager i Nordgruppens møde den 9. juni. BV og PS deltager i Regionsgruppemødet er den 18. juni. Regionsældrerådet for Hovedstadsregionen har fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Materialet er fremsendt til orientering. Pkt. 7. Arrangementer. Efter mødet den 28. august har Helle Thyge inviteret os til Køkkenet/"Mad til hver dag" med rundvisning kl og derefter prøvesmagning. Tilbagemelding til BO om deltagelse. Pkt. 8. Bordet rundt. BV: Formand, Referent, Trafikområdet og Hjemmeplejen. BO: Næstformand, Hjemmeplejen, Mad til ældre, Skanselyet IG: Kasserer PS, Sekretær, Kultur, Frivillighedscentret, Boligområdet, Bordet rundt EMF: Plejecentrene, Boligområdet, Ålholmparken og Lions Park. BH: Skovhuset HH: Sophienborg, Bauneparken LL: Grønnegacenteret. Vi nåede ikke punktet Side 6 af 7

7 Pkt. 9 Eventuelt. RB ønskede følgende punkter anført, men ønskede ikke selv at undersøge punkterne og følge op. 1. BT har haft en artikel fra Karen Hækkerup med overskriften Bedre ældremad kan spare 1,5 mil. 2. Frederiksborg Amts Avis har haft en artikel om den store forskal der er på servicen på kommunens plejecentre. Pkt. 10. Næste møde. Fredag den 31. juli Kl. 9.00, Grønnegadecentret lokale Nellike. Venlig hilsen og rigtig god sommer Birgit Vejby Formand for Hillerød Ældreråd. Side 7 af 7

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD)

Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø (AF) Lars Daugaard (LD) Referat af bestyrelsesmøde Dato: 25.02.2014 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Klubhuset Alfred Larsen (AL), Erik Thuesen (ET), Knud Mogensen (KM), Jesper Duelund ( JDJ), Lars Appel (LA) og Anders Farsø

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Vi har brug for, at du spreder oplysninger

Vi har brug for, at du spreder oplysninger Netværk også i agurketiden Så er MedlemsNyt på banen igen efter en forrygende sommerferie med masser af sol og varme. Som du nok ved, har vi haft åbent her på kontoret hver dag hen over sommeren. Trods

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 11. januar 2015 REFERAT Møde 1-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Anders Kopping, Josée Linnemann,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet onsdag den 30. april 2014, Kl. 09.00-12.00 Frokost fra kl. 12.00-ca. 12.30 herefter rundvisning v/plejehjemsleder Rie Luxhøi. Mødet

Læs mere

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 NOTAT SHC - Team Myndighed 19-06-2012 Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere