HSU HR OG ORGANISATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSU HR OG ORGANISATION"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ OG SAMARBEJDE NØRREGADE 10 Referent: Karen Boesen POSTBOKS KØBENHAVN K Til stede: Fra ledelsessiden: Rektor Ralf Hemmingsen (formand), prorektor Lykke Friis, dekan John Renner Hansen (Science), dekan Ulf Hedetoft (Hum), universitetsdirektør Jørgen Honoré, vicedirektør Lisbeth Møller, dekan Kirsten Busch Nielsen (Teo), dekan Troels Østergaard Sørensen (Samf), prodekan Jørn Vestergaard (Jura), dekan Ulla Wewer (Sund). Fra medarbejdersiden: Ingrid Kryhlmand (næstformand, HK-Kontor), Peter B. Andersen (DM- VIP), Ole Bested (Dansk Metal), Dorte Brix (HK-Lab), Jette Fugl (BF), Signe Møller Johansen (DM-AC-TAP), Anders Milhøj (DJØF-VIP), Lars Palmgren-Salomonsson (Dansk Metal), Allan Randrup Thomsen (FAS), Leif Søndergaard (DM-VIP), Tina Wandall (Dbio). Fraværende med afbud: Prodekan Thomas Bjørnholm, Joan Lykkeaa (HK-Lab), Thomas Vils Pedersen (DM-VIP). Desuden deltog: Vicedirektør Anni Søborg under punkt 4 og vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen under punkt 8.4. DIR MOB REF: KAMA

2 Ad 2. Godkendelse af dagsorden Referatet af mødet den 27. november 2013 var endnu ikke forhåndsgodkendt og sendes i stedet ud til skriftlig godkendelse. Med hensyn til oversigten over opfølgningspunkter, er der aftalt møde den 19. december vedr. TR-listen. Overstregninger betyder, at opgaven er løst. Signe Møller Johansen spurgte til status for arbejdsgruppen for opslag af TAP-stillinger. Lisbeth Møller svarede, at der arbejdes på sagen og at hun vender tilbage hurtigst muligt. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad 3. Aktuel økonomi 3.1 Status for arbejdet med budget 2014 Jørgen Honoré sagde, at HSU fik en grundig gennemgang af budgettet på mødet den 27. november Forslagene til rettelser fra HSU er udført og budgettet er sendt til bestyrelsen til drøftelse på møde den 10. december. Budgettet ligger tilgængeligt på bestyrelsens hjemmeside. Ingrid Kryhlmand sagde, at set i lyset af de meningsudvekslinger der var på HSU mødet den 27. november, foreslår medarbejdersiden at HSU i starten af 2014 drøfter, hvordan budgetter skal behandles i SU på de forskellige niveauer i organisationen. Det er vigtigt at få sat nogle snitflader på plads. Rektor accepterede dette forslag. Ad 4. Studiefremdriftsreformen indhold og konsekvenser Lykke Friis sagde at KU har som mål, at sætte de studerende mere i centrum. Som en konsekvens af de studerendes kritik af KU s forslag til begrænsning af studietiden har ledelsen besluttet, at der ikke iværksættes yderligere initiativer her og nu. KU afventer bekendtgørelsen og afklaringer fra ministeriet og håber der er klarhed inden jul. Lykke Friis sagde yderligere, at der i januar 2014 er afsat tid til at udarbejde en indfasningsplan i samarbejde med de studerende. Problemstillingen skal også drøftes i Senatet. KU skal naturligvis overholde landets love. Der bliver tale om en række initiativer med fokus på gulerod i stedet for pisk. Det drejer sig bl.a. om flere timer, fokus på pædagogik, forbedring af studiemiljøet, mere studievejledning, flere sommerskoler mv. I 2015 gøres boet op og hvis ikke disse initiativer virker, så må vi se på hvilke initiativer, der så er behov for. Det kan bl.a. være de orlovsregler og studieaktivitetsregler, der blev foreslået i det arbejdspapir, som prodekanerne har udarbejdet, og som fandt vej til Universitetsavisen, inden Ledelsesteamet havde haft mulig for at drøfte det. Lykke Friis fortalte, at KU står overfor en kolossal udforing med at reducere studietiden med 7,6 måneder i KU står til at miste godt 300 mio. om året fra Hvis ikke der gøres noget, kan det resultere i dårligere studier SIDE 2 AF 14

3 og fyringer. Der er tale om en omvendt fartbøde. Der skelnes ikke mellem om de studerende bliver forsinket, fordi de holder orlov på sofaen eller om forsinkelsen skyldes, at de har prioriteret at studere i udlandet eller tager orlov til forskning. Lykke Friis fortalte videre, at lovkravene skal implementeres. Hvis loven skulle udskydes eller ændres, skal den genforhandles i Folketinget. KU skal være klar til fra 1. september 2014, at tvangsmelde de studerende til eksamener svarede til 60 ECTS om året. KU skal desuden kunne håndtere, at de studerende kan få overført point fra kurser/eksaminer, de har taget på andre universiteter. Alt i alt er der et betydeligt handlingspres på KU. Behovet for systemunderstøttelsen er også betydelig. KU har tilkendegivet overfor ministeriet, at universitetet har brug for en samlet overgangsordning. Vi er nødt til at vente på svar, før vi kan udarbejde en samlet indfasningsplan. Vi må desuden håbe, at det virker med gulerodsmodellen. Tina Wandall spurgte, hvad det modsatte af den omvendte fartbøde vil være. Betyder det, at KU vil miste penge lige meget hvad vi gør. Det må være en politisk opgave at fortælle ministeriet, at hvis vi presser de studerende for hårdt, så får vi større frafald. Lykke Friis svarede, at hun er enig i betragtningen om, at det kan give større frafald. KU har regnet på, at strammes reglerne alt for meget, så er resultatet et øget frafald. Ledelsen prøver også at tage det op politisk. KU er dog det universitet, som generelt står dårligst i forhold til gennemførelsesprocenten. KU har også forsøgt at argumentere for, at der skal skelnes mellem nye studerende og studerende, der allerede er i gang. Studerende som er i gang og har planlagt deres studier, fx udenlandsophold, bliver også straffet. Leif Søndergaard sagde, at det ikke kun er de studerendes opgave, at arbejde for at ændre loven. Rektorkollegiet har vel også en stor opgave. KU har desuden en opgave med at støtte de studerende, som af forskellige grunde har svært ved at gennemføre deres uddannelse til tiden. Anders Milhøj sagde, at HSU selvfølgelig ikke har mulighed for at ændre loven, men det er vigtigt, at KU står sammen om at gøre det bedre. Anders Milhøj sagde yderligere, at den mail, som er sendt til de studerende om reformen, også burde være sendt til medarbejderne. Anders Milhøj sagde endvidere, at HSU for en uge siden hørte, at der skal ansættes flere VIP ere, og at det er vanskeligt, fordi det skal være udenlandske stjerneforskere. Hvordan hænger det samme med fremdriftsreformen? Det virker ikke som om KU prioriterer gennemførelsen med denne retorik, når KU har egne forskere gående, som kan undervise fra dag 1. Anders Milhøj sagde yderligere, at bedre pædagogik ikke er løsning på alt. Det kan godt være, at der skal undervises mere, men at tvinge erfarne undervisere på kurser i pædagogik er ikke vejen frem. Som vejleder er det desuden en udfordring, at skulle sige til den studerende du skal aflevere dit speciale nu og ikke vente en måned eller to til du kan en topkarakter. SIDE 3 AF 14

4 Lykke Friis takkede for de gode kommentarer. Lykke Friis sagde, at hun er enig med Leif Søndergaard i, at KU har pligt til at gøre opmærksom på også politisk hvor fremdriftsreformen skaber problemer. Det har KU også gjort, men stod lidt alene på broen. KU arbejder på en samlet overgangsordning. Det er ikke realistisk at tro, at Rektorkollegiet kan få ændret en lov, som er vedtaget for forholdsvis nylig. Med hensyn til mailen til de studerende, sagde Lykke Friis, at den også kunne være sendt til medarbejderne. Hun forklarede, at mailen indeholdt oplysninger om, at der er vedtaget en lov om studiefremdrift og hun ikke havde forudset, at den ville skabe så meget furore. Med hensyn til pædagogik er der ingen medarbejdere, der vil blive tvunget på kurser i pædagogik. KU fortsætter med de initiativer, der allerede er iværksat på dette område. Ingrid Kryhlmand spurgte, om KU har set på, hvad det i praksis betyder, at universiteterne har et kollektivt ansvar for at opfylde fremdriftsreformen. Kan det betyde at vores 7,6 måneder bliver forøget? Lykke Friis svarede, at der er skruet en snedig model sammen, som betyder, at hvis søster begår noget forkert, så straffes mor og far også. Hvis KU ikke opfylder kravene, vil det altså komme til at koste de øvrige universiteter penge. Signe Møller Johansen sagde, at hun godt kan få ondt i maven på sine kollagers vegne. Det er i stor udstrækning AC-TAP, der har den personlige kontakt med de studerende. Der er allerede et stort pres på administrationen omkring, hvordan skal den nye situation håndteres. Der vil blive brug for mange ressourcer til at løses den. Medarbejderne efterspørger konkrete handlingsanvisninger til at håndtere situationen med fremdriftsreformen. Signe Møller Johansen spurgte desuden til - I forhold til indfasning af reformen om det er sådan, at hvis KU ikke kommer op i omdrejninger, vil reformen blive dyrere med tiden, og om der er lavet risikovurderinger af det? Signe Møller Johansen sagde desuden, at der er stor forskel på studier og deres gennemførelsestid på KU. Har ledelsen gjort sig tanker om, hvem man særligt gerne vil have til at gennemføre til tiden, og om der er forskellige målgrupper, der kræver forskellige indsatser? Lykke Friis gav Signe Møller Johansen ret i, at administrationen og ikke mindst studievejledninger og administrationer er spændt hårdt for. Problemet er, at så længe KU ikke har bekendtgørelsen, kan vi ikke give de studerende fyldestgørende svar. Derfor må vi vente indtil bekendtgørelsen foreligger og i mellemtiden kommunikere, så godt vi kan. Lykke Friis er fuldt bevidst om, at det må være ekstremt frustrerende ikke at kunne give de studerende fyldestgørende svar. Med hensyn til økonomien i reformen er det korrekt, at det vil koste KU penge, når vi implementerer reformen langsommere end prodekanernes idékatalog lagde op til. Forslagene fra prodekanerne er taget af bordet for nu, men ikke smidt ud. Forslagene kan blive taget op igen, hvis gulerødderne ikke virker. SIDE 4 AF 14

5 Ingrid Kryhlmand sagde, at der bør gives handlingsanvisninger til medarbejderne, fordi der sidder kollegaer, som ikke kan svare på spørgsmål om reformen, som de studerende stiller. Det gælder både VIP og TAP. Rektor sagde, at det er en god idé at kommunikere om reformen hvad ved vi og hvad ved vi ikke lige nu. Anni Søborg sagde, at der løbende lægges opdaterede informationer på KUnet. Ad. 5. Drøftelse af intern kommunikation på KU opfølgning på Højberg-rapporten Rektor fortalte, at rapporten er blevet til på hans foranledning, idet han har ønsket at få et fagligt, og uafhængigt, blik på KU s kommunikation, bl.a. på baggrund af resultaterne fra APV https://intranet.ku.dk/kommunikation/nyheder/documents/ku_udredning_ FINAL _korrekturlæst_opsat.pdf Lykke Friis fortalte, at rapporten favner meget bredt. Rapporten er blevet drøftet et par gang i LT, og der er enighed om at rapportens konklusioner skal behandles i de relevante spor og søjler, fx studiesøjlen og LUKU. Der vil ikke være noget, der komme til at hedde et Højberg-spor. Noget af det vigtigste, som rapporten fremhæver, er kommunikationen med de studerende. Overordnet set bruger KU ikke de rette redskaber til denne kommunikation. Området skal fremadrettet løftes meget bedre end i dag. Med hensyn til ledelseskommunikation fremhæver rapporten at det bl.a. er uklart, hvem der beslutter hvad og på hvilke niveauer beslutningerne træffes. Det handler bl.a. om, at LT skal kunne melde klarere ud, bl.a. skal referater være på plads. Det handler dog ikke kun om skriftlig kommunikation. Her er Jesper Højbergs metafor om ølkassen central. Der skal arbejdes på, at etablere kommunikationsformer, hvor ledelsen kommer i mere direkte dialog med medarbejderne. Kommunikationen med KU s stakeholders behandles også i rapporten. Lykke Friis fortalte, at rapporten anbefaler, at KU skal blive bedre til at kommunikere med de mest interessante interessenter. Det gælder både lokalt og centralt. Det er vigtigt, at der er en fælles fortælling om KU. På KU rækker vi efter stjernerne. Det er vigtigt med den fælles fortælling for at KU kan målrette sin kommunikation, og vi kan vide hvilke bolde vi skal løbe efter kommunikationsmæssigt. Rektor sagde, at Jesper Højberg selv siger, at han er overrasket over, hvor mange af de medarbejdere på KU, som han har haft kontakt med, der har sagt, at der er brug for en fælles fortælling om, i hvilken retning KU skal gå. i. Ord som muligheden for udfoldelse af talent og sigte mod nye erkendelser er vigtige i den sammenhæng, og formuleringer i den genre er fornuftige. Ingrid Kryhlmand sagde, at vi har en fælles historie på KU, og stadige genfortællinger gør at man husker den. Det er vigtigt, at KUnet ikke bliver det SIDE 5 AF 14

6 eneste sted historien fortælles. Jesper Højberg pointe om ølkassen er vigtig i den sammenhæng. En fælles historie skal ud og leve i organisationen. Tina Wandall sagde at vi i den sammenhæng skal huske, at historien også skal fortælles på engelsk, hvis de 10% af KU medarbejdere, der ikke taler dansk, skal have mulighed for at være med. Signe Møller Johansen sagde, at hun har bidt mærke i, at Jesper Højberg advarer mod slogans. Hun kan godt lide rapportens anbefaling af, at det i stedet er vigtigt at have en fælles fortælling at spille bold op ad. Og at det er en mulighed for den enkelte medarbejder for selv at skrive sig ind i fortællingen. Hun er desuden enig i, at meget ledelseskommunikation på KU foregår via . Information skal være tilgængelig på KUnet, men ølkassen skal i højere grad i brug. Med hensyn til talent sagde Signe Møller Johansen, at der også er brug for talentfulde TAP ere. Hvis KU skal have de bedste VIP ere og de bedste studerende, er vi også nødt til at have de bedste TAP ere. Rektor sagde, at det er han enig i, og at det er vigtigt at signalere til omverden, at det er interessant at være på KU, også for TAPmedarbejdere. Anders Milhøj sagde, at det er svært at kommunikere til mange mennesker via , der nærlæses af en hel masse kværulanter. Der er behov for en eller anden kommunikationskanal, som er mindre formel. Det handler ikke kun om at den øverste ledelse møder op på stormøder, men også om at de lokale institutledelser er oppe på ølkassen. Leif Søndergaard sagde, at der er brug for kommunikation i øjenhøjde og for at have en reel dialog ledelse og medarbejdere imellem. Leif Søndergaard sagde, at han undrer sig over, at det har været nødvendigt at få en ekstern konsulent til at gennemføre analysen af KU s kommunikation. Hvorfor har KU s mange interne kommunikationsmedarbejder ikke kunne løses denne opgave? Rektor svarede, at det kunne de også godt, men at han har ønsket, at få et eksternt blik på området. Der er handler også om rollefordelingen mellem niveauerne i KU s interne kommunikation. Hvem løber med fx med nyhederne inden for forskningen er det institut-, fakultets- eller det centrale niveau? Jesper Højberg kender universitetet, men har ingen bindinger til KU. Han har derfor kunnet hæve sig over eventuelle bindinger det ville have været sværere for interne medarbejdere. Leif Søndergaard sagde, at man kan få det indtryk af rapporten, at kommunikationsmedarbejderne ikke mødes og drøfter fælles problemstillinger. Rektor svarede, at der ikke har været en afklaring af de indbyrdes roller mellem kommunikationsmedarbejderne på de forskellige niveauer. Der findes udmærkede netværk bl.a. et forskningskommunikationsnetværk, og kommunikationscheferne mødes ligeledes. SIDE 6 AF 14

7 Signe Møller Johansen sagde, at hun har bidt mærke i, at rapporten nævner digitale platforme. I den forbindelse er det vigtigt at se på, om medarbejderne på KU har de nødvendige kvalifikationer. Er det en spidskompetence for få medarbejdere eller er vi alle sammen nødt til kunne noget. Rektor svarede at det helt bestemt er sådan, at alle medarbejdere skal have visse kompetencer i forhold til digitale platforme. Lykke Friis sagde, at Tina Wandalls bemærkninger om kommunikation på engelsk er meget relevant. Fx findes KU s selvbetjening kun på dansk, og for engelsktalende studerende er den næsten umulig at finde og anvende. Det er ikke godt nok. I forhold til at satse på talentfulde TAP ere er det i høj grad med i overvejelserne. I forhold til Leif Søndergaards bemærkninger om kommunikation i øjenhøjde sagde Lykke Friis, at når det drejer sig om de studerende, er KU også nødt til at opruste på de sociale medier. Det er der, hvor de studerende er. Ad 6. Opfølgning på konference for samarbejdsudvalg Rektor sagde, at det var en vældig god konference, hvor der blev bragt mange gode punkter op. HR & Organisation vil sammenfatte de mange input i et idékatalog. Når det foreligger i starten af 2014 skal HSU drøfte, hvordan vi kommer videre herfra. Hvad skal HSU selv arbejde videre med og hvad skal HSU eventuelt anbefale de decentrale enheder at arbejde videre med. Forslaget om at afholde en temadag/et temaseminar for HSU i første halvår 2014 skal også drøftes nærmere. Ingrid Kryhlmand sagde, at seminaret har fået meget ros både formen og afviklingen. Det var en god måde at gøre det på, så det ikke kun bliver envejskommunikation. Med hensyn BS Christiansen var der flere end hun havde regnet med, der syntes, at han var rigtig god. Ingrid Kryhlmand sagde, at hun har lagt mærke til flere ideer, som der kan arbejdes videre med. Bl.a. ønsket om at gå mere i dybden med SU-aftalen, fx på en workshop. HSU kan overveje om det skal være et initiativ i Rektor foreslog at planlægningsgruppen, der stod bag konferencen, på baggrund af idékataloget fra HR og Organisation kommer med et bud på hvad de næste skridt er, til HSU i januar/februar Ingrid Kryhlmand svarede at det er en god idé. Ole Bested sagde, at det er vigtigt at arbejdet går i gang snarest, så vi ikke kommer for langt ind i 2014, før der kan igangsættes nogen initiativer. Rektor gentog, at der skal komme et udspil fra arbejdsgruppen i januar/februar SIDE 7 AF 14

8 Ingrid Skovsmose uddelte tegnernes sammenfatning af seminaret. Den vil blive lagt på KUnet, hvor der oprettes en side til Samarbejdets år Sammenfatningen sendes desuden i papirudgave til alle samarbejdsudvalg. SIDE 8 AF 14 Ad 7. Drøftelse af rapport om brug af engelsk som administrativt sprog på KU Rektor sagde, at der er gennemført et grundigt og godt arbejde i forbindelse med rapporten. Kirsten Busch Nielsen, der var formand for arbejdsgruppen, fortalte at baggrunden for rapporten er, at mens der har været et stort fokus på internationalisering, så har fokus på KU beslutning om parallelsproglighed i administrationen været mindre belyst. Derfor blev der for et år siden nedsat en gruppe til at arbejde med denne problemstilling. Gruppen har bl.a. på baggrund af fokusgruppeinterview og APV undersøgt, hvordan situationen med parallelsproglighed er i organisationen. Det har været vanskeligt klart at definere administration, men i denne sammenhæng er det defineret som det, der ikke er forskning og undervisning. Den korte melding fra arbejdsgruppens undersøgelser er, at medarbejderne savner klarhed over hvad parallelsproglighed betyder. Administrativt sprog er ikke kun et sprog som administrationen bruger. Kirsten Busch Nielsen fortalte yderligere, at arbejdsgruppen har arbejdet med at beskrive hvad målet for parallelsproglighed skal være. Målet for kommunikationen på og fra universitetet er at den uden barrierer kan ske på danske og/eller engelsk, og at der anvendes det sprog, som i situationen er mest hensigtsmæssig. Arbejdsgruppen forstår det som målrettet parallelsproglighed. Kirsten Busch Nielsen fortalte, at arbejdsgruppen er fremkommet med seks anbefalinger til hvordan KU kan nå målet (se bilag 7B side 2): Rapporten har været drøftet LT og sendes nu ud til høring i organisationen, med svarfrist den 21. januar (Høringsfristen er efter mødet ændret til 21. februar 2014) Rektor sagde, at HSU har mulighed for at komme med en første melding nu. Når høringsfristen er slut besluttes det, hvordan den endelige handlingsplan skal se ud. Ingrid Kryhlmand sagde, at medarbejdersiden måske har noget de gerne vil sige om rapporten, som ledelsen ikke nødvendigvis er enig i. Medarbejdersiden vil derfor gerne have mulighed for at drøfte rapporten på sit kontaktudvalgsmøde i januar. Rektor svarede, at det er fint at få skriftlige kommentarer fra medarbejdersiden.

9 Ingrid Kryhlmand sagde, at side 15 i rapporten er en vigtig side med mål, anbefalinger, handlingsplaner og ressourceopgørelse. Hun var meget enig i, at vi på en eller anden måde skal have mere styr på, hvornår vi gør hvad og hvorfor. Vi skal finde ud af den økonomiske formåen. Især på de decentrale niveauer kan beslutninger om parallelsproglighed blive omgjort på grund af økonomien. Der er brug for meget klare retningslinjer for, hvornår og hvordan noget oversættes. Måske burde KU have et fælles oversættelsesbureau. Rektor sagde, at han er enig i synspunktet om fælles retningslinjer. Det er vigtigt at undgå dobbelt oversættelser og at det, der oversættes, skal være læseligt på engelsk. Ingrid Kryhlmand fortalte, at Thomas Vils Pedersen har undersøgt i Samarbejdssekretariatet om der findes retningslinjer for afholdes af SU-møder på engelsk. Samarbejdssekretariatets svar var, at hvis et SU-medlem beder om at mødet afholdes på dansk, så skal mødet det.. Rektor sagde, at det er en drøftelse og beslutning, der må ligge lokalt. Tina Wandall fortalte, at på hendes institut oversættes referaterne af samarbejdsudvalgsmøder til engelsk. Leif Søndergaard sagde, at det er fint med parallelsproglighed og at han har mange kollegaer, som ikke taler dansk. Hvis KU skal gennemføre parallelsproglighed skal det være konsekvent, så alt skriftligt materiale findes på både dansk og engelsk. Som kollegaer vil vi gerne have, at de engelsktalende kollager involverer sig mere i deres arbejdsplads. Hvis alt skal oversættes vil det kræve en hel del oversættelsesressourcer. I TR-funktionen er det vigtigt, at bekendtgørelser og regler er oversat til engelsk. Rektor svarede, at det ikke er realistisk at oversætte alt, og at KU må handle efter et rationalitetsprincip. Ledelsen må arbejde for at vigtige bekendtgørelser og regler oversættes, bl.a. ved at lægge pres på ministeriet. Hvis det ikke lykkes, er det er en mulighed, at Danske Universiteter sørger for at oversætte nationale dokumenter. Hvis ingen af disse muligheder lykkes, så må KU beslutte, hvad vi så gør. I kraft af regeringens internationaliseringsstrategi forventer vi dog at ministeriet gør noget. Leif Søndergaard sagde, at ministeriet indtil videre har været noget tilbageholdende med oversættelser. Det er efter hans mening vigtigt at hjemmesider på dansk og engelsk er rimelig ens. I modsat fald kan det nemt blive meget forvirrende. KU har også en stor gruppe kinesiske medarbejdere, som taler ualmindeligt dårligt engelsk og har brug for mere hjælp. Der er også en problemstilling med, at vi som medarbejdere nok behersker vores fagsprog på engelsk, men når det kommer til personalepolitik og bekendtgørelser, så er det svært at kende de præcise ord. SIDE 9 AF 14

10 Anders Milhøj sagde, at det i det daglige arbejde kan være svært at vide, hvad der præcist er brug for. Det handler ikke kun om sproglige barrierer, men også om kulturelle forskelle. Det starter med det første brev, som den udenlandske medarbejder modtager fra KU. Nogle opfatter det som en lejlighed til at blive forgyldt, at lønnen er til forhandling. Anders Milhøj sagde, at en del af sprogbarriererne forsvinder med den ældre generation, som fx kun i meget begrænset omfang har haft engelsk i gymnasiet. Signe Møller Johansen sagde, at det ikke kun er et generationsproblem. Der har været stillet forslag om, at ledelsen skal spørge medarbejderne ved MUS, om de mener, at de har de nødvendige engelskkvalifikationer. Betyder det så, at der skal sættes et minimumsniveau for medarbejdernes engelskkvalifikationer? Der er brug for en vurdering af, hvilke minimumskvalifikationer medarbejderne har brug for. Rektor svarede, at tanken om MUS er god. Der skal ikke fastsættes et specifikt niveau for alle medarbejderes engelskkundskaber, men det skal for den enkelte medarbejder overvejes om velkommende har en rolle, hvor der er behov for engelsk. Rektor sagde, at som det næves i rapporten, er det vigtigt, at vi alle sammen er rimelige tolerante i forhold til den enkeltes niveau på engelsk. Det er vigtigt at vi støtter hinanden i, at man kan være famlende i forhold til udtalelse og ordforråd. Lisbeth Møller sagde, at HR-gruppen under Danske Universiteter, gør meget for at få ministeriet og især Moderniseringsstyrelsen til at oversætte relevant materiale. På KU har vi også selv oversat en del og anført, at det er en uautoriseret oversættelse. Lisbeth Møller er enig i, at vi er nødt til at målrette breve til de engelsktalende medarbejdere, og det sker bestemt også. Derudover har vi engelske hjemmesider, der har et andet indhold end den danske, fordi der er forskellige behov. Rektor afsluttede drøftelsen med at sige, at der er muligheder for at komme med bemærkninger til rapporten indtil den 21. januar 2014, herunder bemærkninger fra medarbejdernes kontaktudvalg. SIDE 10 AF 14 Ad 8. Meddelelser 8.1. Gensidig orientering fra ledelse og medarbejdersiden i HSU, bl.a. Studiemiljøplan for KU Rektor orienterede om studiemiljøplanen. Bestyrelsen ville i starten af 2013 gerne have en plan for det fysiske studiemiljø. I forbindelse med Lykkes ansættelse forslog hun en bredere plan for udvikling af studiemiljøet. Der præsenteres således en samlet plan for studiemiljøet for bestyrelsen den 10. december. Lykke Friis fortalte, at hun har været på rundtur på fakulteterne og talt med fagrådene og de studerende. Resultaterne af den netop afsluttede undervis-

11 ningsmiljøvurdering skal desuden indgå i det samlede billede af studiemiljøet. Lykke Friis fortalte yderligere, at resultatet af rundturen på fakulteterne bl.a. viser, at hvad angår det fysiske studiemiljø, så savner de studerende hjemstavnslokaler for deres studieretning, hvor de kan føle, at de hører til og hvor de fx kan afholde sociale arrangementer. For så vidt angår det psykosociale studiemiljø nævner de studerende bl.a. et studiestartsforløb på kandidatstudiet. Det kan være med at skabe noget fælles gejst og holdånd. Hvad angår det digitale studiemiljø efterspørger de studerende it-systemer, der hænger sammen og imødekommer deres behov for information. Ingrid Kryhlmand sagde, at et digitalt studiemiljø skal tænkes sammen med de administrative it-systemer. Både medarbejdere og studerende har brug for gode it-platforme. Hun efterlyste øget brug af de sociale platforme. KU er nok nødt til at komme ind i det 21. århundrede og være mere aktiv på denne front. Rektor fortalte, at der er nedsat en gazellegruppe bl.a. om udvikling af en app, hvor de studerende kan få opdaterede oplysninger om undervisningen. Anders Milhøj roste mange dele af studiemiljøplanen, og at den slår hul på it-problematikken. På side 6 under fysisk undervisningsmiljø står der noget om maksimal udnyttelse af de eksisterende lokaler. Det der menes er vel, at den ledige kapacitet i lokalerne kan bruges til sociale aktiviteter. Desuden nævnes ensomhed blandt internationale studerende. Anders Milhøj sagde, at danske studerende også kan være ensomme. Jørgen Honoré fortalte, at der er ved at blive udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi for KU. Den bliver synlig i HSU inden påske. Udgangspunktet er, at det bliver en mere brugerdrevet digitalisering. Der vil blive set på, hvordan vi kan gennemføre initiativer i en realistisk rækkefølge. Leif Søndergaard sagde, at mentorordningen for internationale studerende kan udvides til også at omfatte danske studerende. Man kunne også overveje at etablere en slags lektiecafe, som kunne hjælpe på studiefremdriften. Jette Fugl sagde, at hun husker tilbage til 90 erne, hvor alle sagde, at alt ville blive nemmere med nettet. At finde materiale og være kildekritisk er i stedet blevet mere komplekst end tidligere. Der er ting, som ikke kan forenkles. Udviklingen går så hurtigt, så de digitale løsninger vi finder, hurtigt bliver forældet. Lykke Friis sagde, at studerende, når de kommer fra gymnasiet, refererer til KU s it-systemer som ikke at være på et acceptabelt fagligt niveau. Lykke Friis sagde endvidere, at der skal de studerende opleve et reelt løft. De skal bruge tiden på faglige udfordringer, ikke på alt det praktiske omkring studiet, der kan klares med en app. Med hensyn til gazellegruppen har den vist SIDE 11 AF 14

12 sig snarere at være en flodhest den løber langsomt i starten, men skal nok komme op i fart. Når det lykkes at udvikle en app skal den nok komme andre til gavn. Med hensyn til mentorer, så starter vi med de udenlandske studerende, men Lykke Friis nævnte, at ordningen vil kunne udvides til også at gælde de danske studerende. Rektor takkede for orienteringen og sagde at planen forhåbentlig får tilslutning i bestyrelsen den 10. december. SIDE 12 AF 14 Ad 8.2. Nyt fra Personalepolitisk Udvalg Kirsten Busch Nielsen fortalte, at der planlægges møde i PPU den 30. januar eller den 6. februar. Der er efterfølgende aftalt møde den 6. februar Ad 8.3. Orientering fra bestyrelsen Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden sidst. Ad 8.4. Orientering om anvendelse af lærlinge ved bygningsvedligeholdelse Rektor fortalte, at KU kun i meget begrænset omfang er bygherre, og det har betydning for vores mulighed for at påvirke anvendelsen af lærlinge på bygningsarbejder. Anders Boe Hauggaard-Nielsen fortalte, at KU heldigvis har mange byggesager, men det er, som rektor sagde, kun en lille del hvor vi selv er bygherre. Forhåbentlig bliver det ændret snart. Universitetet har dog mulighed for at indgå rammeaftaler med rådgivere, så de i deres kontrakter med byggefirmaer, kan stille krav om ansættelse af lærlinge. KU har lænet sig op af retningslinjer udarbejdet af Københavns Kommune. Ole Bested sagde, at han godt kunne tænke sig at se de retningslinjer, som Anders Boe Hauggaard-Nielsen nævner. De bør ligne KU s egne retningslinjer for elever og lærlinge. Medarbejderne deltager gerne i drøftelse af denne problemstilling. Anders Boe Hauggaard-Nielsen svarede, at det godt kan lade sig gøre. Ingrid Kryhlmand sagde, at hun vil foreslå at emnet tages op i HSU s Campusfølgegruppe. Rektor svarede, at det er et udmærket forslag som han gerne vil tilslutte sig. Ad 8.5. Sygefraværsstatistik for 3. kvartal 2013 Rektor sagde, at sygefraværsstatistikken ikke indeholder foruroligende oplysninger. Ingrid Kryhlmand sagde, at medarbejdersiden tager statistikken til efterretning.

13 SIDE 13 AF 14 Ad 8.6. Orientering fra HR&O, herunder orientering om oversigt over antal årsværk for 2. kvartal 2013, samt KU s anvendelse af medarbejdere på særlige vilkår Måling af trivsel og tilfredshed Lisbeth Møller fortalte, at målingen af trivsel og tilfredshed nu er afsluttet. Den samlede svarprocent blev for medarbejderne 70 % og for de studerende 27%. Samlet set er vi meget tilfredse med svarprocenterne. For medarbejderne er svarprocenten en smule højere end ved APV 2012, hvor svarprocenten var 66%. HSU er inviteret til præsentationsmøde den 16. januar. Optælling af årsværk Lisbeth Møller fortalte, at der er gennemført en optælling af årsværk. VIP er adskilt fra de øvrige medarbejdergrupper. Timelønnede medarbejdere er ikke optalt, da de ikke automatisk kommer med i det træk fra ISOLA, som tallene stammer fra. Eksterne lektorer er med, men ikke andre D-VIP. D-TAP er ikke med. I bilag 4b skal laves en opdeling i det, som man ude i verden kalder faculty. Der arbejdes dog stadig på opdelingen. Dorthe Brix sagde, at det er ærgerligt, at vi ikke kan få en opgørelse over studentermedhjælpere også set i lyset af fremdriftsreformen. Dorthe Brix spurgte om vi kan regne med at få tallene på et tidspunkt. Lisbeth Møller svarede, at der arbejdes med opgaven, men at det er en kompliceret opgave, da tallene ikke umiddelbart kan trækkes fra samme kilde som de øvrige data. Tina Wandall sagde, at hun gerne vil have haft opdelingen i TAP AS og TAP FU. Det er frustrerende at TAP FU skal findes i VIP total. Lisbeth Møller svarede, at det er den måde vi har opgjort tallene på tidligere, men at bemærkningen tages med og TAP FU vil blive opgjort i TAPgruppen. Lisbeth Møller sagde, at opgørelsen af job på særlige vilkår er en særlig udfordring. Hver gang der kommer en ny ordning, kommer der nye koder mv. Anders Milhøj bad om en opdeling af job på særlige vilkår i VIP og TAP. Ingrid Kryhlmand sagde, at medarbejderne gerne vil have mulighed for at drøfte optællingen i kontaktudvalget. De havde ikke nået det til dette møde. Signe Møller Johansen spurgte, om der er tradition for at drøfte job på særlige vilkår, og hvordan disse medarbejdere klare sig på KU, i HSU. Lisbeth Møller svarede, at en tilbundsgående drøftelse af det skal tages i de lokale SU.

14 Rektor konkluderede, at emnet tages op igen, når medarbejderne har haft mulighed for at drøfte problemstillingen på deres kontaktudvalgsmøde, såfremt man ønsker sagen genoptaget. SIDE 14 AF 14 Ad 9. Eventuelt Rektor takkede for et godt og engageret samarbejde i 2013, og ønskede alle en god jul og et godt nytår. Sidst, men ikke mindst, takkede rektor Peter B. Andersen for samarbejdet. Peter B. Andersen deltog i sit sidste HSU-møde. Møde sluttede kl. 12:29.

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Karen Boesen TLF 35 32 26 26

Karen Boesen TLF 35 32 26 26 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - F O R H Å N D S G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum HSU HR ARBEJDSMILJØ & SAMARBEJDE Møde afholdt: 9. oktober 2013 Sted: Udvalgsværelse

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 29. februar 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 29. februar 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose. Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 11. APRIL 2012 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 29. februar 2012 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Ingrid Skovsmose FAX MOB Til stede: Fra

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

HSU: Udvalg og arbejdsgrupper oversigt januar 2013

HSU: Udvalg og arbejdsgrupper oversigt januar 2013 HSU: Udvalg og arbejdsgrupper oversigt januar 2013 PersonalePolitisk Udvalg (PPU) Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Dekan TEO ( formand ) Sven Frøkjær, Prodekan SUND Troels Østergaard Sørensen, Dekan SAMF Marianne

Læs mere

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU FSU GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12 Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

Fra medarbejdersiden: Karen Boesen, Lisbeth Østerby, Karen-Marie Ellersgaard, Uffe Bo Petersen, Signe Møller Johansen og Jørgen Ditlevsen

Fra medarbejdersiden: Karen Boesen, Lisbeth Østerby, Karen-Marie Ellersgaard, Uffe Bo Petersen, Signe Møller Johansen og Jørgen Ditlevsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 31. OKTOBER 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 24. oktober 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 8. juni 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 8. juni 2012. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose. Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 9. JULI 2012 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 8. juni 2012 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Ingrid Skovsmose FAX MOB Til stede: Fra ledelsessiden:

Læs mere

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T - Å B E N T 14. MARTS 2012 Forum 61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 13. marts 2012 kl. 11.15-14.00 Sted: Københavns Universitet,

Læs mere

Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net

Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T LT HSU S A G S N O T A T 19. APRIL 2011 Vedr.: Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ OG SAMARBEJDE Sagsbehandler:

Læs mere

Til stede: A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Stig Andersen (driftschef)

Til stede: A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Stig Andersen (driftschef) KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU EKSTRAORDINÆRT MØDE I FSU/LSU-DRIFTSCENTRET GODKENDT MØDEREFERAT 5. DECEMBER 2008 Forum: Ekstraordinært møde i FSU FSU og LSU/Driftsafdelingen Møde

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 2. HSU-møde den 13. april. pkt. 3.2 bilag A

Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 2. HSU-møde den 13. april. pkt. 3.2 bilag A Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 2 HSU-møde den 13. april pkt. 3.2 bilag A S A G S F R E M S T I L L I N G 7. ARPIL 2016 Opgørelse til HSU over tilpasninger efter afsluttet partshøringsfase

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 13. december kl

Møde afholdt: Tirsdag den 13. december kl DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 14. DECEMBER 2011 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: Tirsdag den 13. december kl. 13 14.45 Sted: Referent:

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1 Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi 2018-2023 Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 1 13-10-2017 2 Et samlet og fokuseret KU, der arbejder i samme retning Ny

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Udvalgsværelse 4, Nørregade 10, 1017 København K (indgang via port A Frue Plads)

Udvalgsværelse 4, Nørregade 10, 1017 København K (indgang via port A Frue Plads) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET O P S A M L I N G 12. MARTS 2014 Forum Dialogforum REKTORSEKRETARIATET Mødedato: Sted: 12. marts 2014 kl.16.00 Udvalgsværelse 4, Nørregade 10, 1017 København K

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 30. september 2010. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose.

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 30. september 2010. Sted: Udvalgsværelse 1. Ingrid Skovsmose. Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 10. NOVEMBER 2010 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 30. september 2010 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Ingrid Skovsmose FAX MOB Til stede:

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

56. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 26. oktober 2011 kl Sted: Københavns Universitet, udvalgsværelse 1. Steen Ulrich, Anne Holme

56. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 26. oktober 2011 kl Sted: Københavns Universitet, udvalgsværelse 1. Steen Ulrich, Anne Holme KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT ÅBENT 27. OKTOBER 2011 Forum 56. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 26. oktober 2011 kl. 11.15-14.00 Sted: Københavns Universitet, udvalgsværelse 1 NØRREGADE

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 77. d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00. Møde afholdt: Sted: Udvalgsværelse 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets bestyrelse GODKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT 10. APRIL 2015 Forum Bestyrelsesmøde nr. 77 REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: d. 17. marts 2015 kl.9.15-15.00 NØRREGADE

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Mikado House - lokale Montecristo

Mikado House - lokale Montecristo D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fakultetets Samarbejdsudvalg M Ø D E R E F E R A T 16. APRIL 2015 Forum FSU Møde afholdt: Fredag, den 10. april 2015

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden

REFERAT. Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden Møde tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 10-12 Aarhus: 1445/019 (Parterre), Emdrup: A112 LSU-møde AU Viden REFERAT Deltagere: Lars Moseholm (formand), Trine Juhl Sørensen, Lisbeth Holm Rasmussen, Gina Bay, Jette

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Fællesmøde HSU og AMKU HR&O / ARBEJDSMILJØ & Henrik Kehler TLF

Fællesmøde HSU og AMKU HR&O / ARBEJDSMILJØ & Henrik Kehler TLF KØBENHAVNS UNIVERSITET HSU AMKU MØDEREFERAT 11. MARTS 2015 Forum Fællesmøde HSU og AMKU HR&O / ARBEJDSMILJØ & Møde afholdt: Onsdag den 21. januar 2015 Sted: Udvalgsværelse 3 SAMARBEJDE NØRREGADE 10 1165

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 22. juni 2010 kl

Møde afholdt: Tirsdag den 22. juni 2010 kl DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 23. JUNI 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent: Mødesal

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 5. november 2013 kl. 14.00-15.00 D347 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 22. januar 2010 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 22. januar 2010 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU GODKENDT MØDEREFE RAT 26. JANUR 2010 Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 22. januar 2010 kl. 10-12 Sted: 10.1.30 Referent:

Læs mere

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent:

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU M Ø D E R E F E R A T 28. JANUAR 2014 Forum FSU JOURNALNR. 015-0002/14-4000 Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 Sted: Referent: 15B.0.07 Susanne Kirst

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 6. JUNI 2011 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 5. maj 2011 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Medlemmerne af INSS institutråd MØDEREFERAT 1. MAJ 2016 Forum INSS institutråd Møde afholdt 28. april 2016, kl. 13-15 Sted Rasmus

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077 Dato: 13. juni 2017 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl. 13.00-15.15 i mødelokale 077 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

60. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 27. januar 2012 kl Sted: Københavns Universitet, udv. 1. Steen Ulrich og Anne Holme.

60. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 27. januar 2012 kl Sted: Københavns Universitet, udv. 1. Steen Ulrich og Anne Holme. KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 30. JANUAR 2012 Forum 60. bestyrelsesmøde. REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 27. januar 2012 kl. 9.15-14.00. Sted: Københavns Universitet, udv. 1. NØRREGADE 10 1017 KØBENHAVN

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. november 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen (afbud), Mette Mejlvang, Claus Holm Medlemmer

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 19. april 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 26. APRIL 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 19. april 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 76. d. 27. jan kl Møde afholdt: Det Juridiske Fakultet.

Københavns Universitets bestyrelse. Forum Bestyrelsesmøde nr. 76. d. 27. jan kl Møde afholdt: Det Juridiske Fakultet. Københavns Universitets bestyrelse GDOKENDT MØDEREFERAT - ÅBENT 6. MARTS 2015 Forum Bestyrelsesmøde nr. 76 REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: Sted: d. 27. jan. 2015 kl.14-16 Det Juridiske Fakultet NØRREGADE

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

Fakultetets SamarbejdsUdvalg. Ekstraordinært møde i FSU HR OG PERSONALEAFDELINGEN. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 10.

Fakultetets SamarbejdsUdvalg. Ekstraordinært møde i FSU HR OG PERSONALEAFDELINGEN. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 10. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET Fakultetets SamarbejdsUdvalg MØDEREFERAT 11. DECEMBER 2015 Forum Ekstraordinært møde i FSU HR OG PERSONALEAFDELINGEN Møde afholdt: Torsdag den 10. december

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Medlemmer og suppleanter i FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: 1. februar 2007 kl. 10.00-12.00. Sted: Fakultetssekretariatet

Medlemmer og suppleanter i FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: 1. februar 2007 kl. 10.00-12.00. Sted: Fakultetssekretariatet D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Medlemmer og suppleanter i FSU M Ø D E R E F E R A T ( G O D K E N D T ) Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Brev fra rektor Til alle KU s ansatte. Organisation og strategi. Kære ansatte ved Københavns Universitet

Brev fra rektor Til alle KU s ansatte. Organisation og strategi. Kære ansatte ved Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Brev fra rektor Til alle KU s ansatte Organisation og strategi 13. JUNI 2006 Kære ansatte ved Københavns Universitet REKTOR Universitetet står overfor at skulle

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 11. marts 2014

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 11. marts 2014 Dato: 21. marts 2014 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 11. marts 2014 I mødet deltog: Henrik Pedersen, Inger Rose Hansen, Eva

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

a. Fra Arbejdsmiljøgruppen Den 21. oktober 2015 blev der holdt et konstituerende møde i Arbejdsmiljøgruppen

a. Fra Arbejdsmiljøgruppen Den 21. oktober 2015 blev der holdt et konstituerende møde i Arbejdsmiljøgruppen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 25. OKTOBER 2015 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 22. oktober

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 2. marts 2010 kl

Møde afholdt: Tirsdag den 2. marts 2010 kl DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 8. MARTS 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: Tirsdag den 2. marts 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent: Mødesal

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096 Dato: 7. april 2016 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14.00-16.15 i mødelokale 096 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Møde i Ph.d.-udvalget. Forum. Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 15B.0.07. Sted: Mia Dabelsteen. Referent:

Møde i Ph.d.-udvalget. Forum. Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 15B.0.07. Sted: Mia Dabelsteen. Referent: P H D S C H O O L K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. NOVEMBER 2015 Forum Møde i Ph.d.-udvalget PHD SCHOOL Møde afholdt: 21. Oktober 2015 kl. 10.00-11:45 KAREN BLIXENSVEJ

Læs mere

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes

Læs mere

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 28. APRIL 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Møde afholdt: 25. april 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere