VEJEN MOD ENSARTET DOKUMENTATION ET SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE AKTØRER. Camilla Wiberg Danielsen Terminolog National Sundheds-it

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN MOD ENSARTET DOKUMENTATION ET SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE AKTØRER. Camilla Wiberg Danielsen Terminolog National Sundheds-it"

Transkript

1 VEJEN MOD ENSARTET DOKUMENTATION ET SAMARBEJDE MELLEM FORSKELLIGE AKTØRER Camilla Wiberg Danielsen Terminolog National Sundheds-it

2 Hvad er det vi gerne vil? Hvordan kan vi sikre bedre samarbejde? SNOMED CT en klinisk terminologi

3 FORSKELLIGE AKTØRER sundhedsfaglig viden model terminologi

4 HVAD SKAL DER SAMARBEJDES OM Beskrive og standardisere sundhedsfagligt indhold Beskrive den måde I gerne vil arbejde på Modeller Terminologi og klassifikationer

5 HVAD ER MÅLET En højt struktureret og tværfaglig elektronisk patientjournal Let integration til andre systemer Mulighed for udtræk af strukturerede data til ledelsesinformation, statistik og forskning

6 EN PATIENT EN JOURNAL MANGE BRUGERE Der er behov for - at data kan forstås af mange, også udenfor den primære kontekst - at data kan integreres i it-systemer og præsenteres på forskellig måde - at data kan anvendes til sekundære formål

7 KLASSIFIKATION OG TERMINOLOGI Terminologi kommer af latin: terminus = "grænse" eller "afgrænsning" + græsk: logos = "læren om". Ordet bruges om fagudtryk inden for et bestemt område fx sundhedssektoren, finanssektoren Et terminologisk begrebssystem, en ontologi er en model, der anvendes til at beskrive viden om et fagområdes begreber. Modellen viser de enkelte begrebers indbyrdes forhold, dvs. relationer mellem over- og underbegreber og sideordnede begreber. - præcisering af områdets begrebsapparat - begreb repræsenteret af en eller flere termer - definitioner baseret på karakteristiske træk Klassifikationssystem er et system til ordning af fænomener i klasser - anvendes til indeksering og søgning - klasse gengivet ved en notation + en tekst - kun teksten

8 SEMANTISK INTEROPERABILITET Når systemer går på tværs af - faggrupper - enheder - sektorer = behov for standardisering af begreber kortfattede, præcise, adskilte og fælles definitioner er nødvendige ved udveksling af sundhedsfaglige oplysninger, særligt i elektronisk form andre definitioner af et begreb kan holdes op mod og sammenlignes med standarden dokumentation, indberetning og udtræk kan behandles ud fra en fastlagt betydning, som sikrer fælles forståelse

9 BEGREB OG TERM begreb 1 Træk: plante har høj stamme, grene og blade karakteristiske træk begreb 2 Træk: materiale af træets ved individuelle genstande term 1 TRÆ term 2 TRÆ individuelle genstande træ udtryk

10 METODE ISO : Terminologisk arbejde Vokabular Del 1: Teori og anvendelse ISO 704: Terminologiarbejde Principper og Metoder Kan findes under menupunktet Hjælp

11 INTRODUKTION TIL SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms SNOMED CT blev udviklet af NHS og College of American Pathologists Read Codes Clinical Terms version 3 - SNOMED Reference Terminology (SNOMED RT ) Arbejdet påbegyndtes i 1965 ~ 50 år siden - I 2007 etableredes International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) som en dansk forening SNOMED CT er organiseret i 18 overordnede hierarkier med forskellig granularitet SNOMED CT er baseret, i klinikken, tværfaglig og multihierarkisk Klinisk S fund Belgien Australien Procedure Brunei Canada Observerbar N entitet Chile Denmark Legemsstruktur - anatomi Estland Organisme Holland O Hong Kong, Kina Stof Indien Island M Israel Farmaceutisk/biologisk produkt Litauen Prøve Malaysia Fysisk E genstand Malta New Zealand Fysisk kraft Polen Hændelse Portugal D Singapore Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Omgivelser og geografiske lokaliteter Social kontekst Særligt begreb C UK Uruguay Ekspliciterende værdi USA T Stadieinddeling og skalaer Journalelement April 2014 Kontekstafhængige kategorier

12 BEGREB TERM RELATION Begrebet repræsenterer et klinisk fænomen - Begreberne er organiseret i hierarkier - Hierarkierne kan bestå af et række underhierarkier Termer udtrykker begrebet - Et fuldt specificeret navn (FSN) - En anbefalet term (PT) - Synonyme termer - Samme PT kan findes i forskellige hierarkier. Så har de forskellig semantisk betydning det er ikke samme begreb! Relationer forbinder begreber - IS-A - Associative relationer

13 SNOMED CT-BEGREBER Begrebs ID Fuldt specificeret term Anbefalet dansk term Danske synonymer Diabetes mellitus (disorder) diabetes mellitus (sukkersyge), (diabetes) Whole body bone imaging (procedure) billeddiagnostisk undersøgelse af knogler i hele kroppen Cardiac valve structure (body structure) hjerteklap Employment agency (environment) jobcenter Begrebs ID Et ikke-betydningsbærende nummer, som ikke rummer nogen information om begrebet Fuldt specificeret term En entydig beskrivelse af begrebet inkl. hierarki Anbefalet dansk term En dansk kliniknær term Danske synonymer Et antal kliniknære udtryk eller lægmandstermer

14 OVERSÆTTELSE TIL DANSK Oversættelsesbureau Intern validering Redaktion - Sproglige retningslinjer - Principbeslutninger begreber/md.

15 RELATIONER Viser begrebets placering i hierarkiet Modellerer og definerer begreberne IS-A type-relation generisk relation Attributter trækspecifikationer børster ikke selv tænder IS-A fund vedr. evne til selv at børste tænder fortolker evne til selv at børste tænder har fortolkning kan ikke diabetes mellitus IS-A glykosestofskifteforstyrrelse IS-A sygdom i det endokrine system anatomisk lokalisation for fund endokrin struktur

16 SNOMED CT BEGREBSMODEL Kun et specifikt sæt af attributter kan anvendes til at definere begreber i et hierarki og ikke alle anvendes altid fx klinisk fund anatomisk lokalisation for fund associeret morfologisk forandring associeret med efter forårsaget af forårsagende agens sværhedsgrad clinical course tidspunkt for første registrering fortolker har fortolkning patologisk proces definitorisk manifestation debut finding method finding informer fx procedure anatomisk lokalisation for procedure morfologisk struktur involveret i procedure metode udstyr anvendt ifm. procedure tilgang stof der er direkte genstand for procedure prioritet fokus formål recipientkategori revisionsstatus route of administration surgical approach using substance using energy

17 LICENSFORHOLD SNOMED CT er gratis tilgængelig for udviklere af sundheds-it-systemer i Danmark Registreres som licenshaver hos NSI og får adgangskoder Adgang til filer med såvel international core som til den danske ekstension - danske begreber - danske oversættelser Sundhedsprofessionelle skal ikke have en licens de er dækket af leverandørens licens

18 UDGIVELSE AF SNOMED CT Den internationale del core udgives to gange årligt - juli - januar Den danske ekstension kan udgives efter behov

19 BROWSERE Se SNOMED CT-indhold ikke det samme som anvendes i leverandørens produkter - Browsere med dansk indhold - The SNOMED CT browser - HealthTerm - IHTSDO SNOMED CT Browser

20 FORESPØRGSLER OM NYT INDHOLD Kontakt NRC National Release Centre - Tilføjelse af nye begreber Tilføjelse af synonymer Ændring af eksisterende begreber

21 REFSET SNOMED CT er meget omfangsrigt og understøtter - alle specialer - alle typer sundhedsprofessionelle Et refset - er et udsnit af SNOMED CT - dækker et specifikt behov for begreber - kan være en gruppe begreber, termer og relationer udvalgt for at dække en særlig tilstand eller en bestemt kontekst - Sygepleje: fx 12 sygeplejefaglige problemområder, tilstande - Thoraxkirurgi: fx fund vedr. thorax - Klinisk mikrobiologi: fx mikroorganisme, fungus, virus

22 REFSET I APPLIKATIONER Kan gøre det lettere at navigere i SNOMED CT Kan begrænse udfaldsrummet i SNOMED CT Kan fungere som en favorit-liste for slutbrugeren Kan være nationale eller lokale Refset kan være store eller små Allergier Diagnoser Lateralitet Radiologiske producerer

23 ÆNDRINGER I SNOMED CT Dynamisk indhold - Ny faglig viden tilføjes - Dobbelttydige begreber fjernes - Dublet-termer fjernes Nye begreber tilføjes Eksisterende begreber ændres Begreber gøres inaktive - Kvalitetstjek fx ved oversættelse til nye sprog - Implementerings-initativer finder fejl - Sundhedsfaglig viden udvikles Termer tilføjes fx synonymer

24 ÆNDRINGER I SNOMED CT Fører til kaskade-ændring i - refset - forespørgsler - bindinger - mappinger Hvis et begreb gøres inaktivt i SNOMED CT skal det erstattes med et andet, hvis det benyttes i et eksisterende refset Et SNOMED CT begreb gøres inaktivt det slettes ikke

25 DOKUMENTATION

26 INTERNATIONALT PERSPEKTIV Implementation Special Interest Group (SIG) IHTSDO Affiliate Forum Member Forum Arbejdsgrupper fx - Pharmacy SIG - Organism & Infectious Disease Model Project - Nursing SIG https://csfe.aceworkspace.net/sf/projects/nursing_sig/

27 HVAD KAN SNOMED CT GØRE FOR SYGEPLEJERSKER? Standardiseret sprog i sygeplejen er en forudsætning for sikker kommunikation og understøttelse af planlægning, pleje og evaluering af sygeplejekvalitet Fælles terminologi kan understøtte identifikation, afdækning og dokumentation af hele sygeplejen (sygeplejediagnoser, observationer, interventioner, mål og resultater) Fælles terminologi giver - et fælles sprog af begreber og relationer, der præsist udtrykker klinisk viden - bidrager til kvalitet i plejen - understøtter patientforløb - understøtter forskning SNOMED CT samler NANDA, NIC, NOC og ICNP Der er mange solide internationale erfaringer ift. at anvende SNOMED CT til sygeplejedokumentation

28 SYGEPLEJEPROCESSEN Anvendelse af samme terminologi gør det ikke alene evaluering observation og vurdering Sundhedsfagligt indhold Model udførelse sygeplejediagnose planlægning

29 HVORDAN KOMMER MAN I GANG Hvad er formålet med at strukturere data? - En fælles sygeplejeklassifikation eller terminologi - Mulighed for udtræk af strukturerede data til ledelsesinformation, statistik og forskning - Integration til andre systemer Hvilket niveau vil I strukturere på? Hvilke områder vil I strukturere? - Standardisering af SFI: udredning, plejeplaner m.m. - Brugbare sygeplejediagnoser - Indsatser - Resultater Hvor er man i gang?

30 NATIONALE KRAV NSI Standardkatalog Udvekslingsformater Navngivningsstandarder - Mappinger - Subsæt

31

32 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Journalen, der skal kunne det hele

Journalen, der skal kunne det hele Elektronisk patientjournal Journalen, der skal kunne det hele Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse. Tanken er, at EPJ skal indeholde de vigtigste oplysninger om patienten

Læs mere

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER 2005 Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 1: Principper Bodil Nistrup

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002

National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 Forord En målrettet og effektiv anvendelse af moderne informationsteknologi er i dag en afgørende faktor for virksomheder og institutioner. Det gælder

Læs mere

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område Udviklingsseminar Fælles begreber og terminologi på det sociale område Dagens program Præsentation Nogle konkrete eksempler på begrebsarbejde på socialområdet Hvad er begrebsarbejde teori og øvelser Nogle

Læs mere

Foranalyse vedr. videreudvikling af SFI-materialet

Foranalyse vedr. videreudvikling af SFI-materialet Dato 5. februar 2007 RAPPORT Foranalyse vedr. videreudvikling af SFI-materialet Koncern IT Sundheds IT Borgervænget 7 2100 København Ø Version 1.0 Telefon (dir.): 4511 0157 Mobil: 2673 8999 E-mail: tdc@regionh.dk

Læs mere

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

ISSN: 1602-9259 LYKEION 11 LYKEION

ISSN: 1602-9259 LYKEION 11 LYKEION ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 11 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: 38153371, Fax: 38153820 Juli 2003, redaktion: Mogens Ehrich Dette nummer indeholder bl.a. materiale

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal. Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg

Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal. Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Historisk tilbageblik og aktuel udfordring...4 Et generationsskifte...5

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten.

Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt til funktionsevnevurdering af borgere ved udskrivelse fra hospital til fortsat rehabilitering. Evaluering af Anvendelse af ICF-Rapporten. ICF anvendt

Læs mere

KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING

KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING - dataudtræk fra GEPJ 2005 Nååå - du mener, om patienten har en tilstedeværelse med status: i gang? Kan du se, om patienten er indlagt?

Læs mere

Resultat af workshop diskussioner

Resultat af workshop diskussioner Resultat af workshop diskussioner Diskussionen var opdelt i tre grupper; Tvetydighed, Portabilitet og Generelitet. Denne inddeling præsenteres herunder. TVETYDIGHED Temaet for denne workshop var, at se

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Referencearkitektur. Lokalisering og Emneidentifikation

Referencearkitektur. Lokalisering og Emneidentifikation Referencearkitektur Lokalisering og Emneidentifikation April 2014 REVISIONER Dato Revision Kommentar 2014 04 2014.04 Referencearkitektur for Lokalisering og Emneidentifikation. Oplæg til høring og beslutning

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN. Udviklingstendenser 2005 2010

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN. Udviklingstendenser 2005 2010 TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN Udviklingstendenser 2005 2010 TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN UDVIKLINGSTENDENSER 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for

Læs mere

Begrebsmodellen i G-EPJ

Begrebsmodellen i G-EPJ Denne side er en arkiveret version af M-IT Online. Den eksisterer kun som reference, og links vil ikke blive opdateret. Begrebsmodellen i G-EPJ Hjælp Af Gert Galster Kliniske oplysninger skal struktureres

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education Indikatorer udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport indgår i et projekt støttet af EU s handlingsprogram

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere