INTERB. Udsyn UILD. magasinet. nr. 5 marts Af direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERB. Udsyn UILD. magasinet. nr. 5 marts 2008. Af direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden."

Transkript

1 INTERB UILD magasinet nr. 5 marts 2008 Udsyn Af direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus Høeg Hagen 1

2 Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri Byggeerhverv med internationalt udsyn De seneste års høje aktivitetsniveau har medvirket til øget internationalisering af byggeerhvervet. Når det gælder handel med byggevarer, er Danmark godt med. Men der er behov for, at alle medvirker til, at spillereglerne overholdes. Efter flere år med konstant fremgang for beskæftigelse og omsætning tyder meget på, at aktivitetsniveauet vil aftage en smule i både 2008 og Der forventes ikke en hård opbremsning i aktiviteten. Den seneste konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri viser, at produktionsværdien vil falde fra rekordniveauet i 2007 på 215 mia. kr. til 206 mia. kr. i 2008 for yderligere at falde til 196 mia. kr. i Produktionsværdien i 2009 vil dermed ligge på niveau med produktionsværdien i 2006, der jo var ganske pæn. Der har således ubetinget været tryk på kedlerne i byggeriet de seneste år. Opgaverne er strømmet ind hos bygge- og anlægsvirksomhederne, som har medført stor efterspørgsel på byggevarer og arbejdskraft. En afledt effekt af det høje aktivitetsniveau har været, at byggeerhvervet for alvor er blevet internationalt orienteret. Øget import og eksport af byggevarer Den rekordhøje beskæftigelse i bygge- og anlægsvirksomhed i 2007 på over er bl.a. klaret ved, at ganske mange medarbejdere er kommet til Danmark fra udlandet. Ved udgangen af 2007 var der ca udenlandske medarbejdere beskæftiget i Danmark, hvortil skal lægges næsten selvstændige fra de nye EU-lande i Østeuropa. Byggeerhvervet har også vendt blikket mod udlandet, når det gælder byggematerialer. Tal fra Danmarks Statistik Import/eksport af byggematerialer fra , indekseret løbende priser (Indeks år 2000=100) viser, at såvel import som eksport af byggematerialer steg markant fra 2004 til Tager man et kig på tallene i en større sammenhæng, viser det sig endda, at byggevareeksporten stiger mere end den samlede danske eksport. Der blev i 2007 importeret byggematerialer for 46,6 mia. kr. Det er en stigning på 14,5% i forhold til I 2007 blev der samtidigt eksporteret byggematerialer for Import Eksport Figuren viser en indekseret udvikling af værdien af import/eksport af Varer fortrinsvis til direkte anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed i alt opgjort i løbende priser.» 2

3 » godt 42,7 mia. kr. en stigning på 14%. Der er altså tale om en stor stigning i handlen til gavn for konkurrencen og fremtidige afsætningsmuligheder. CE-mærkning har hjulpet på vej Den markant øgede import og eksport af byggevarer er blevet hjulpet godt på vej af det europæiske standardiseringsarbejde. Jo flere standarder der er for byggematerialer, jo nemmere er det at handle over grænserne. Det tog mere end 10 år før det første byggemateriale blev CE-mærket og fik rejsepas til alle lande i EU. Det var cement, som blev CE-mærket i år Siden da er fulgt mere end 460 af de i alt 600 produktstandarder, der skal være med til at skabe et europæisk marked for byggevarer. Det er positivt for Danmark, at vi med raske skridt implementerer de europæiske regler. Det vil styrke det danske byggeerhverv, der får bedre muligheder, når det gælder såvel import som eksport af byggevarer. For at styrke byggevarehandel på tværs af landegrænserne og implementeringen af harmoniserede produktstandarder samt sikre en hurtig og effektiv indarbejdelse af de kommende europæiske konstruktions normer også kaldet Eurocodes har Erhvervs- og byggestyrelsen etableret Branchepanelet for byggevarer. Branchepanelet skal være med til at fjerne barrierer for byggevarehandel; men også sikre, at handlen med byggevarer foregår efter reglerne, og at de byggevarer, der importeres, er CE-mærkede og lever op til kravene i den danske byggelovgivning. Effektiv markedskontrol Der er desværre flere eksempler på, at der importeres og anvendes byggevarer, der ikke lever op til kravene i den danske byggelovgivning. Det aktualiserer behovet for en effektiv markedskontrol. Fra 1. januar 2008 har Erhvervs- og byggestyrelsen indført en aktiv markedskontrol, hvor der via en opsøgende stikprøvekontrol i handelsleddet sker en overvågning af de byggevarer, der importeres og anvendes. Stikprøvekontrollen vil ikke stå alene. Byggeerhvervet forventes også at bidrage til, at de byggematerialer, der anvendes, lever op til kravene. Ifølge bekendtgørelse nr. 118 af 13. marts 2002 om CE-mærkning, påhviler det ethvert led i omsætningen dvs. producenter, importører, grossister og forhandlere at medvirke til markedskontrollen. Herudover er der mulighed for at rette henvendelse til Erhvervs- og byggestyrelsen, hvis der i konkrete byggeprojekter er mistanke om, at der anvendes byggevarer, som ikke lever op til kravene. Endelig vil en forestående ændring af byggeloven give mulighed for at offentliggøre sager, hvor de danske krav ikke er overholdt. Indsatsen for at skabe et velfungerende europæisk marked for byggevarer er dermed afbalanceret der arbejdes for at åbne for handel inden for Europa samtidig med, at der sættes fokus på, at kravene overholdes. En indsats, der kræver byggeerhvervets aktive medvirken. Protektionisme Men der er desværre fortsat en negativ side af historien om det europæiske marked. Nationale krav forhindrer fortsat den frie bevægelighed. Det gælder fx nationale krav om afprøvning. Hertil kommer, at CE-mærket er implementeret forskelligt i de enkelte EU-lande. For eksempel benytter Sverige og England CE-mærket på en anden måde, end vi gør, idet det er frivilligt at CE-mærke for producenter, der alene sælger på hjemmemarkedet i disse lande. Og på det store tyske marked stortrives protektionisme. Byggevarer skal nemlig for at finde vej til de tyske byggepladser igennem prøvninger fastlagt i de enkelte delstater. Unægtelig en barriere for at få etableret et stort og velfungerende marked for byggevarer i Europa. EU-kommissionen har for at imødegå protektionistisk adfærd varslet, at byggevaredirektivet søges ophøjet til en forordning, der ikke kan fraviges i de enkelte medlemslande. Et fornuftigt skridt, der dog først får effekt om tre til fire år, når forordningen har været den lange vej gennem EU-systemet. Indtil da må vi glæde os over de fremskridt, der er gjort, og over det begyndende internationale MARKEDSKONTROL MED EFFEKT En ny og aktiv markedskontrol har allerede givet effekt. I konkrete sager er der afsløret fx spånplader, der var CE-mærket med for højt indhold af formaldehyd. En nærmere undersøgelse af CE-mærket viste sig at dække over Chinese Export. I en anden sag er der afsløret konstruktions-krydsfinér fra Brasilien, der ikke overholdte måltolerancerne i den harmoniserede standard. Pladerne blev fjernet fra markedet. udsyn BYGGEVAREINFO.DK i det danske byggeerhverv. Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside dk samler information om, hvordan man importerer og eksporter byggematerialer samt informerer om love, regler og standarder på området. Håndværkere og entreprenører kan stille spørgsmål enten direkte på hjemmesiden eller via en telefonservice. BRANCHEPANELET FOR BYGGEVARER Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside dk samler information om, hvordan man importerer og eksporter byggematerialer samt informerer om love, regler og standarder på området. Håndværkere og entreprenører kan stille spørgsmål enten direkte på hjemmesiden eller via en telefonservice. 3

4 Perfekte rammer for en god snak mellem fagfolk InterBuild-selskaberne Lilleheden, Palsgaard Træ og Høeg Hagen & Co. var tilfredse med udbyttet af deltagelsen på Byggeri 2008 i Fredericia Vores store fælles messestand var det perfekte sted at byde velkommen til en god snak mellem fagfolk, og der var i bogstavelig forstand run på alle de fire dage, Byggeri 2008 i Fredericia varede. Messestanden var i sig selv et lille billede på, hvad virksomhederne i InterBuild har at tilbyde sine kunder. Sådan lød det samstemmende fra de tre InterBuild-selskaber Lilleheden, Palsgaard Træ og Høeg Hagen & Co. efter deltagelsen i Byggerimessen.» 4

5 Billeder fra fire hektiske messedage med masser af god snak blandt fagfolk.» Standen var med cafeen på 1. sal det perfekte udgangspunkt for en god snak om vores relationer til kunderne. Vi er meget tilfredse. Messen er en chance for at møde op imod 80 procent af vores kunder på kun fire dage. Vi synes især, det var perfekt, at vi havde fået opbygget en fælles stand, som i sig selv indbød til en faglig snak. Blandt andet kunne vi præsentere vores kunder for en 25 x 150 mm. kl. 2 klinkbeklædning, der matcher fremtiden brandkrav. Den fås i henholdsvis lærk, trykimprægneret eller malet, fortæller Per Fisker fra Høeg Hagen & Co. Tilfredshedundersøgelse Høeg Hagen & Co. benyttede lejligheden til at gennemføre en udersøgelse blandt de mange besøgende kunder. De blev bedt om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål om deres tilfredshed om salg, levering, reklamationer, priser, m.v. Svarmaterialet er nu ved at blive bearbejdet med henblik på at skabe endnu bedre relationer til kunderne. Ingen pessimisme Salgschef Dorthe Sprøgel Lilleheden: Det var meget vellykket. Standen var med cafeen på 1. sal det perfekte udgangspunkt for en god snak om vores relationer til kunderne. Og så var det naturligvis også rart at konstatere, at der på trods af en nedgang ikke er nogen form for pessimisme at spore i markedet, der ser ud til at stabilisere sig på et pænt niveau. Mange forespørgsler Det er også mit indtryk, at vores gæster var rimeligt optimistiske og fortrøstningsfulde. Der er ikke så meget fart på, som vi har oplevet de sidste par år, men mængden af forespørgsler antyder, at der er udsigt til fortsat pæn aktivitet over et bredt felt såvel inden for det private parcelhusbyggeri, erhvervsbyggeri og offentlige byggeri. Det var det glade budskab fra messen, og mødet med de mange kunder, som vi ikke har mulighed for at have direkte kontakt til i hverdagen, var bare alle tiders, fordi vi havde fået etableret nogle gode rammer på standen, siger salgschef Klaus S. Berthelsen, Palsgaard Træ. Racerkører vandt wellnessophold Udover servering i cafeen fik gæsterne på InterBuild-standen også mulighed for at deltage i en lille sjov social aktivitet. Her drejede det sig om at afprøve sine evner til at køre stærkt og sikkert i en racerbil. Det foregik i en lejet simulator, og konkurrencen var noget af et hit blandt de besøgende. Førstepræmien i Daytona-ræset var et gavekort til et wellnessophold, og det blev vundet af Laurits Tollestrup fra 10-4 i Hørning. Racerbilssimulatoren var et hit blandt de besøgende på InterBuild-standen. 5

6 Tagkonstruktionen i FunHouse tager sig flot ud med en bue på midten og fladt tag på begge sider. FunHouse i limtræ Limtræet udgør den bærende konstruktion i en ny stor oplevelseshal for børn på TopCamp Nordstrand i Frederikshavn. Lilleheden A/S Eneste leverandør af af CE-mærket limtræ TopCamp Nordstrand Frederikshavn er blandt de bedste campingpladser i Danmark, og nu lægger den smukt beliggende plads nye alen til sin popularitet blandt børnefamilierne med byggeriet af aktivitetshallen FunHouse. Der er tale om et m 2 stort legeland for hele familien. Bygningen indrettes blandt andet med et kæmpe softplayområde i tre etager, en 14 meter lang rutchebane, boldkanoner, hoppeborg og café. Nørgaard Arkitekt, Ole Møgelmose Rådgivende Ingeniør og Larsen og Tamborg A/S har stået for projektet. 11 limtræsbuer Lillehedens leverance til byggeriet omfatter 11 limtræsbuer med spændvidde på 14 meter og en dimension på 140x433 mm, inklusiv ståltrækstang og lige spær med et spænd på otte meter på hver side af buerne. Limtræet er understøttet af betonvægge og søjler. Tagkonstruktionen dækker i alt m 2, og bygningsformen består af en bue på midten og fladt tag på hver side. Færdigt samlesæt Derudover har Lilleheden leveret vindafstivning i form af stålkryds i både tag og facade og trykstænger i limtræ, svejsede stålbeslag til samling af buer og spær samt fastgørelse på beton. Et færdigt samlesæt klar for montage. Voksende marked Campingferie er en utrolig populær ferieform, ikke mindst blandt børnefamilierne, der imidlertid også stiller store krav til pladsernes faciliteter. Der skal være mange aktiviteter for børnene. Det er det nye FunHouse på TopCamp Nordstrand et godt eksempel på. Vi er glade for at være med i byggeriet og ser muligheder for at deltage i lignende byggerier af aktivitetscentre og badelande på campingpladser både herhjemme og i udlandet i de kommende år, siger projektingeniør Camilla Nielsen. Team Lilleheden 6 Christian Esbensen Direktør Tlf Dorthe Sprøgel Salgschef Tlf Johan Juul Larsen Ekstern sælger Tlf Hanne Gammelgaard Salgsassistent Tlf Tove Christiansen Salgsassistent Tlf Bettina B. Olsen Salgselev Tlf.: Jytte Andersen Sekretær/Salgsassistent Tlf Klaus B. Thomsen Projektchef Tlf Camilla Nielsen Projektingeniør Tlf

7 Sådan kommer det nye havecenter til at se ud efter arkitektens streg. Nyt havecenter med limtræ naturligvis XL-Byg Ebeltoft ny Tømmerhandel åbner sit nye flotte havecenter mod skudehavnen 1. april Vi sælger jo i forvejen træ, så det var helt naturligt for os at vælge limtræ som den bærende konstruktion, da vi besluttede os for at bygge et nyt havecenter på 1100 kvadratmeter. Sådan siger tømmerhandler Torben Jørgensen, Ebeltoft ny Tømmerhandel, der er medlem af XL-BYG-kæden. Flot helhedsindtryk Tagkonstruktionen består af lige bjælker i en ensidig taghældning. Bjælkerne er synlige, når man går rundt i centret og bidrager til det flotte helhedsindtryk af et gennemtænkt byggeri. Den samlede leverance fra Lilleheden omfatter 18 hele rammer og 10 halve rammer. Rammerne er stabile i eget plan. Det sikres med en såkaldt momentstiv hjørnesamling mellem rammehoved og det lave rammeben. Dimensionen på rammehovedet er 160x1000mm, og rammebenene er henholdsvis 160x600 mm og 160x400 mm. Tagkonstruktionen dækker i alt 1100 m 2 og indeholder 90 m 3 limtræ. Leverancen omfattede desuden tilhørende beslag for fastgørelse af limtræ på betonfundamenter og beslag til indbyrdes samling af limtræselementerne. Vi ønskede os en bygning, der både indvendig og udvendig ville tage sig flot ud og også passe ind i omgivelserne. Derfor bad vi Årstiderne Arkitekter i Silkeborg om at udarbejde et forslag, som vi efterfølgende valgte, fortæller Torben Jørgensen. I samspil med havnemiljøet Bygningen indgår med sine træbeklædte facader og vinduer i et naturligt samspil med den for stedet karakteristiske skudehavnsbebyggelse og andre bygninger i havnemiljøet. Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Tømrerfirmaet Thorkil Brour har stået for udførelsen af byggeriet. Tredobler arealet Vi har i forvejen et byggemarked med havecenter, men med nybyggeriet tredobler vi arealet og etablerer samtidig 50 ekstra parkeringspladser. I centret kan man købe alt til haven bortset fra planter. Familien Danmark rykker i stigende grad udendørs med aktiviteterne, og vi håber og forventer, at der i de kommende år vil komme en betydelig vækst i salget af produkter til haven, siger Torben Jørgensen. Tagkonstruktionen i havecentret består af lige limtræsrammer med ensidig taghældning. Morten Simonsen Projektkonsulent Tlf: Palle Fuglsang Bygningskonstruktør Tlf: Henrik Rasmussen Projektingeniør Tlf Thomas Otto Nielsen Projektingeniør Tlf

8 Kløvbjælker er svaret på nye isoleringskrav Anvendelse af kløvbjælker er det perfekte svar på de nye isoleringskrav på 300 mm i byggeriet. Det har resulteret i stor stigning i salget af kløvbjælker hos Lilleheden, der har investeret i en to-klinget båndsav til en rationel produktion af de tynde dimensioner. Højden på traditionel spærtræ er normalt max 250 mm, og derfor er det nødvendigt at påføre en ekstra klods for at kunne leve op til isoleringskravet. Det undgår man helt ved anvendelse af vores kløvbjælker i limtræ. Desuden er det en stor fordel, at man kan få limtræet i nøjagtig den længde, man ønsker sig. Vi fingerskarrer bjælkerne, så de kan leveres i længder helt op til 24 meter, siger salgschef Dorthe Sprøgel. Stor efterspørgsel Bjælkerne fra Lilleheden er især efterspurgte til kassetter og spærkonstruktioner i det voksende antal typehuse. Isoleringskravet på 300 mm er ikke noget problem, fordi bjælkerne kan skæres i bredden, limes i højden og skarres i længden. Bjælkerne skarres sammen i længder på op til 24 meter og limes herefter i højder på helt op til 500 mm. Den to-klingede båndsav på Lilleheden kløver sidst men ikke mindst limtræsbjælkerne i tre dele i bredder mellem 34 og 56 mm. Tegningen viser, hvordan en limtræs bjælke bliver flækket i tre dele. Stor volumen Rationel produktion af kløvbjælker forudsætter stor volumen. Det har Lilleheden hidtil kun haft i England, men meget tyder på, at den nu også kommer i Danmark. Han kører på salgsjagt Morten Simonsen skal skabe kontakten til de relevante samarbejdspartnere, så limtræ i stigende grad bliver taget med i overvejelserne, når et byggeri planlægges Han får hele Danmark som sin arbejdsplads. Han skal på salgsjagt efter nye byggeprojekter, hvor limtræ kan anvendes, han skal have fingeren på pulsen og vide, hvad der er på vej, og han skal ud og skabe de rigtige kontakter. 37-årige Morten Simonsen er Lillehedens nye key acount projektkonsulent. Han skal fastholde og videreudvikle kundeporteføljen med særlig fokus på store og mellemstore byggerier, og han glæder sig meget. Ønskejob Det er et ønskejob for mig. Jeg har gode erfaringer med at skabe kontakter, etablere en dialog og udvikle et godt samar- bejde, og det bliver meget interessant og spændende at være med til at bringe limtræ endnu mere ind i billedet i fremtidens byggerier. Det er jo et fantastisk materiale, der pynter i ethvert byggeri, siger Morten Simonsen. Bred baggrund Den nye projektkonsulent har en bred faglig baggrund. Han er uddannet tømrer og byggetekniker. Han har været selvstændig tømrermester og kommer til jobbet hos Lilleheden fra en stilling som projektkonsulent i vinduesfabrikken Ideal Combi. Da han så stillingsopslaget fra Lilleheden på internettet, var han imidlertid ikke i tvivl om, at der her var et job for ham. Netværk Alle dele af jobbet er spændende og udfordrende. Jeg ser frem til at komme i gang og skabe mig et overblik over, hvad der rører sig i markedet, og hvad der er på vej af byggerier. Det drejer sig blandt andet om at skaffe mig viden om hvilke ideer, der arbejdes med i såvel den private sektor som i stat, regioner og kommuner. Jeg skal ud at etablere kontakter og opbygge et netværk og skabe langsigtede relationer, der forhåbentlig vil betyde, at Lilleheden edenen og limtræ helt naturligt bliver en del af overvejelserne, veje erne når der planlæg-lægges byggeprojekter, siger Morten Simonsen om det store opsøgende benarbejde, der ligger foran ham. Morten Simonsen får hele Danmark som arbejdsplads. 8

9 Jarl Timber bliver ny superleverandør Det store svenske savværk, der er en del af Norvik-gruppen, lagerfører fra 1. april ca m 3 reglar og spærtræ med en leveringstid på 2-3 dage til Høeg Hagens danske kunder Høeg Hagen & Co. A/S Køb trælast og plader over nettet! Den nordiske gran er dominerende i Jarl Timbers sortiment. Jarl Timber har en årlig produktion på omkring m 3 savet træ. En del af Norvik Det er en traditionsrig og velrenommeret samarbejdspartner, Høeg Hagen & Co. har fået. Jarl Timber AB ligger i Småland midt i det svenske skovrige. Savværket blev startet tilbage i 1946 og var indtil i fjor familieejet. Det blev i oktober i fjor købt af Norvik og blev dermed en del af Norvik Timber Industries, NTI. Jarl Timber AB i svenske Småland bliver Høeg Hagens nye superleverandør af reglar og spærtræ og kommer dermed til at bidrage væsentlig til firmaets vækst i de kommende år. Aftalen mellem Jarl Timber og Høeg Hagen & Co er blevet til i kølvandet på et leverandørtræf i november i fjor. Her blev kontakten etableret, og vi aftalte, at vi skulle drøfte et set up for samarbejdet i begyndelsen af det nye år. Disse drøftelser har nu resulteret i en god aftale, og vi har store forventninger til samarbejdet. Det betyder blandt andet, at vi kan tilbyde en meget bredere palette inden for spærtræ, siger salgschef Lars Thorlund. Markedføres på Samarbejdet indbærer, at Jarl Timber fra 1. april konstant vil lagerføre ca m 3 reglar og spærtræ, som passer perfekt til det danske marked. Varerne ligger på lager i Sverige og bliver markedsført på Høeg Hagen & Co s hjemmeside til konkurrencedygtige priser og med en leveringstid på 2-3 dage. Fordelen er, at vi ved hjælp af en effektiv transportlogistik kan levere direkte til vores kunder, uden at varerne behøver at komme omkring vores danske lager. Vi bliver dermed mere konkurrencedygtige, og Jarl Timber får sine varer ud til en større kundekreds end hidtil, siger Lars Thorlund. Den nordiske gran af høj kvalitet har igennem alle årene været totalt dominerende i Jarl Timbers sortiment, og 85 procent af produktionen går til eksport. England aftager den største andel, men der eksporteres også betydelige mængder til Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Japan. Høeg Hagen & Co s nye svenske samarbejdspartner har en markant miljøprofil og er kendt for et godt samarbejde med skovejere, kommuner, transportører og kunder. Jarl Timber har en årlig produktion på omkring m 3 savet træ og en omsætning på over 30 mio. euro. 9

10 Polsk kvinde slår til i typisk mandeverden Beata Anna Górna har altid været vant til at kæmpe for at nå sine mål, og hun har gjort al skepsis til skamme i løbet af de to et halvt år, hun har været Høeg Hagens & Co s salgskonsulent på Sjælland Der var nogle, der rynkede øjenbrynene, og tænkte: det går aldrig, da Beate Anna Górna for godt to år siden gjorde sin entre i den typiske mandeverden hos sjællandske tømmerhandlere og trælaster. Men det gik, og det gik godt. Beata gik til opgaven med mod og entusiasme, og det er i høj grad blevet værdsat blandt kunderne. Beata Anna Górna nelt mandejob. Det er klart, at jeg blev set ekstra an, fordi jeg var kvinde og så oven i købet polsk. Det kan man måske sige er lidt uretfærdigt, men på den anden side var det også en udfordring for mig, og jeg var forberedt på den. Heldigvis var langt de fleste kunder meget imødekommende og hjælpsomme. Jeg blev vist rundt i mange af virksomhederne. Jeg sugede til mig og tilegnede mig konstant ny viden om det marked, jeg skulle operere på. Det har været en fantastisk spændende og interessant tid, fortæller Beata, der i dag betjener 120 tømmerhandlere og trælaster. Men hvem er Beata, og hvordan kom en polsk kvinde i kontakt med Høeg Hagen & Co. og blev ansat i et traditionelt mandejob? 39-årige Beata Anna Górna er født og opvokset i Poznan og var som barn og teenager vant til at kæmpe for det, hun ville opnå. Det var i den periode, hvor det var helt almindeligt, at polakkerne stod i kø i timevis for at få de daglige fornødenheder. Hun fik en universitetsuddannelse i inter- Og det er også dem, der skal have hovedparten af æren for, at det er lykkedes for mig at slå igennem i et traditionational turisme og lærte tre sprog foruden polsk, nemlig russisk, engelsk og tysk. De blev senere udvidet med dansk, da hun flyttede til Danmark for snart 20 år siden. Veluddannet I Danmark fortsatte Beata med at uddanne sig. Først lærte hun sproget. Herefter læste hun til markedsøkonom på Niels Brock i København og efterfølgende udenrigshandel på Handelshøjskolen. Med denne kombination af økonomi, handel og sprogkundskaber begyndte hun at søge job i eksportsektoren og havde specielt blikket rettet mod Østeuropa på grund af sit kendskab til polsk og russisk. Hun fik job hos Sisu A/S med ansvar for salg af møbelkomponenter i de fleste af landene i Østeuropa. Det var på en af disse rejser, hun ved en tilfældighed kom i kontakt med Høeg Hagen & Co. Et tilfældigt møde i Moskvas lufthavn Det er faktisk en meget sjov lille historie. Jeg sad i restauranten i Moskvas lufthavn, da tre mænd slog sig ned ved nabobordet. Det var direktør Henrik Skou, salgschef Lars Thorlund og indkøber Svend Erik» 10

11 » Beata Anna Górna blev hurtigt accepteret i mandeverdenen hos de sjællandske tømmerhandlere og trælaster. Her ses hun sammen med produktchef i trælast Erik Buck, t.v. og afdelingschef i trælast Jesper Olsen i forbindelse med et besøg hos Horneman Brøndby. Ny mand i trælastafdelingen» Jessen fra Høeg Hagen & Co. De havde tydeligvis kommunikationsproblemer med tjeneren, hvorfor jeg tilbød min assistance, idet jeg jo kunne tale både dansk og russisk. Jeg forklarede tjeneren, hvad det danske selskab kunne tænke sig. Kort efter var der mad på bordet, og så gik snakken. Jeg husker, at der var en god stemning. Jeg fortalte om mig selv og min baggrund, og de fortalte om deres. Vi udvekslede visitkort og sagde tak for hyggeligt samvær, og det var så det, fortæller Beata. Sidder du på din pind! Men det var det ikke helt. Et halvt år senere manglede Høeg Hagen & Co. nemlig en ekstra salgskonsulent til at betjene det hastigt voksende sjællandske marked, og så dukkede Beata op i erindringen hos Høeg Hagen-folkene. Det førte til fra Lars Thorlund: Kære Beata Sidder du på din pind? Venlig hilsen Lars Thorlund Lars Thorlund, tænkte jeg. Var det ikke en af dem fra Moskva. Jeg dykkede ned i rejsemappen fra april 2005, fandt Lars Thorlunds visitkort og ringede ham op. Jeg kan huske, at han gik lige til sagen: Vi lever jo i et frit land, hvor det er tilladt at spørge direkte. Er du interesseret i at blive salgskonsulent for Høeg Hagen & Co. på Sjælland og bistå os ved hjælp af dine sprogkundskaber i forbindelse med indkøb? Tænk over det! Tænkte hurtigt og takkede ja Og jeg skal love for, at jeg tænkte, og jeg takkede ja, ikke mindst på grund af Lars Thorlunds entusiasme og udtrykte vilje til at bakke mig op. Jeg havde stor erfaring med kundekontakt, og jeg vidste, at jeg kunne klare jobbet, når jeg havde fået tilegnet mig viden om træ. Jeg tog imod udfordringen og gik herefter omgående på biblioteket for at finde al relevant litteratur om træ. Jeg fik hurtigt en god basisviden, der blev suppleret med viden om processen fra rod til produkt. Jeg var med på savværker og med på kundebesøg, og efterhånden følte jeg mig klædt godt på til opgaverne, fortæller Beata om den første tid hos Høeg Hagen & Co. Flid og kamp Herefter gjaldt det om at få oprettet et tillidsfuldt samarbejdsforhold til kundekredsen, og den del lykkedes også over al forventning. Det skyldes ikke mindst, at Beata er en meget flittig medarbejder, der følger op på tingene og så at sige kæmper for sine kunder. Jeg satte mig naturligvis for at gøre mit yderste for at skaffe det, kunderne gerne ville have. Det har ikke været lige let altid i de sidste par år. Men holdningen hos Høeg Hagen & Co. er jo, at det skal kunne lade sig gøre, og det er da også som oftest lykkedes, siger Beate, der foruden sin hurtigt tilegnede faglighed har det fortrin, at hun er en usædvanlig venlig og imødekommende person. Trælast på internettet Stærke tilbud på klinkbeklædning HØEG HAGEN & CO. A/S Høeg Hagen & Co. har ansat Nicolai Frederiksen som salgskonsulent inden for trælast i det syd- og sønderjyske område samt Fyn. Nicolai Frederiksen er udlært hos Voetmann i Åbenrå og har i de seneste år været ansat hos BYGMA i Hasselager. Nicolai Frederiksen Kl. 2 beklædning 25x150 mm trykimprægneret fyr/klink m. fer og not 2150 kr. pr. m 3 Havnen 10, 7620 Lemvig Tlf.: Fax: Team Høeg Hagen Henrik M. Skou Direktør Mobil: Lars Thorlund Salgschef Mobil: Torben Rokkjær Lagerchef Tlf Mobil: Kjeld Kristensen Sælger Tlf Mobil: Per Fisker Sælger Mobil: Beata Anna Górna Salgskonsulent Mobil: Nicolai Frederiksen Salgskonsulent Mobil: Ricki Kjeldsen Salgs- og indkøbschef plader Mobil:

12 Østen krydsfiner med 1½ mm yderfiner med pæn og ren overflade. Komplet program i plader og krydsfiner Den nye Premium sporplade bliver lagerført og solgt i formatet 1220x2440 mm i tykkelser på ni og 12 mm. Høeg Hagen & Co. introducerer Premium sporplade og ny Østen krydsfiner med tykkere yderfiner, og væksten fortsætter med uformindsket styrke Ny salgskonsulent i pladeafdelingen Kent Winther er blevet ansat som salgskonsulent i pladeafdelingen hos Høeg Hagen & Co. Kent Winter er udlært hos STARK i Kolding og har efterfølgende været ansat hos Davidsen i Haderslev i en årrække. Det nye forretningsområde hos Høeg Hagen & Co. er blevet en succes med vækst og udvidelse af sortimentet med nye attraktive produkter. Det er også baggrunden for Kent Winthers ansættelse. Han skal betjene kunderne i Syd- og Sønderjylland og på Fyn. Kent Winther Siden Høeg Hagen & Co. i sommeren 2006 trådte ind på plademarkedet er der fortløbende blevet introduceret nye produkter, og med den nye sporplade Premium har Høeg Hagen & Co. et komplet program, der naturligvis fortløbende vil blive suppleret i takt med udviklingen af nye produkter. Premium sporpladen bliver lagerført og solgt i formatet 1220 x 2440 mm i tykkelser på 9 og 12 mm. Foruden den nye sporplade præsenterer Høeg Hagen & Co. også en ny Østen krydsfiner med tykkere yderfiner. Vores Østen krydsfiner Bitangor er blevet populær blandt mange af vores kunder, og nogle har efterspurgt en vare med en tykkere yderfiner. Den har vi fundet i form af en finer med 1,5 mm. yderfiner. Det betyder, at vi på vores hjemmeside nu tilbyder to typer Østen krydsfiner. Den kendte Bitangor og den nye med teksten 1,5 mm yderfiner, siger salgschef Ricki Kjeldsen. Minipakker er et superalternativ For at imødekomme kundeønsker introducerer Høeg Hagen & Co. nu også minipakker inden for nogle varegrupper. Indtil videre drejer det sig om støbefiner og de to typer Østen krydsfiner. Minipakkerne betyder, at kunderne ikke behøver at bestille en hel pakke af en bestemt tykkelse. Nu kan de nøjes med 20 plader pr. pakke. Det er en stor hjælp til kunderne. Minipakkerne er et superalternativ til store pakker på den ene side og dyre køb i anbrud på den anden, siger Ricki Kjeldsen om det nye initiativ. Lagerføring for kunderne Det er vores målsætning at lagerføre re for kunderne, som dermed for en lille meromkostning får frigjort en masse lagerplads og får reduceret deres kapitalbinding. Det kan ske, hvis vi fra dag til dag kan levere de produkter, kunderne ønsker. Dermed kommer vi reelt til at fungere som deres lager efter samme princip, som Høeg Hagen & Co. har opbygget med stor succes inden for trælastområdet, siger Ricki Kjeldsen videre og påpeger, at lagerføringen bliver gjort ekstra attraktiv med Høeg Hagen & Co s indpakningsservice. Nye strøer og solid indpakning Vi forsyner alle de pakker, vi tager hjem på lager med nye og højere strøer, så de er lettere og hurtigere at håndtere for truckførere på lagrene. Desuden sikrer vi os, at indpakningen med folie og jernbånd er i orden, siger Ricki Kjeldsen, der kan glæde sig over, at væksten i pladesalget fortsætter. Vi har ramt rigtigt. Kunderne kan lide vores koncept. Vi har oplevet kontinuerlig vækst siden starten, og februar måned har været den hidtil bedste for afdelingen, siger Ricki Kjeldsen.» 12

13 Der er travlt på pladelageret i Vejen. Her er det emballagekrydsfiner der er på vej til trælasten.» Høeg Hagen & Co s sortiment inden for plader og krydsfiner: MDF-plader OSB-plader Spånplader Støbekrydsfiner Tagkrydsfiner Gulvkrydsfiner, B/C-krydsfiner Østen krydsfiner Østenkrydsfiner med 1,5 mm yderfiner Emballagekrydsfiner Sporplade Fermacell fibergips Plader på internettet Premium sporplade Premium sporplade 9mm 35kr./m 2 format 1220 x 2440 mm 12 mm 45 kr./m 2 HØEG HAGEN & CO. A/S Havnen 10, 7620 Lemvig Tlf.: Fax:

14 Klar til sæsonen med nye fordele til forhandlerne PLUS opfordrer sine kunder til at orientere sig på hjemmesiden og være klar til at tage imod det stigende antal nethandlere, der har fundet vej frem til byggemarkedet via PLUS A/S Design til haven Find den rigtige løsning Interessen for nethandel er stærkt stigende. I sæsonen har PLUS omkring 2000 besøgende på sin hjemmeside, og det forhold skal udnyttes til et øget salg. PLUS er klar til sæsonen med nye fordele til forhandlerne. Vi har forberedt os grundigt til sæsonen og forventer en betydelig stigning af salget via nettet. Trenden er, at familien Danmark i stigende grad orienterer sig på nettet. Her kan de i ro og mag søge og finde de produkter, der passer dem, og vi skal så sørge for, at de også kan få dem så let og problemfrit som muligt. Derfor har vi både udvidet og forbedret vores hjemmeside og blandt andet gjort vejen til bestilling betydeligt kortere, siger salgschef Hanne Larsen. Let at finde sin forhandler Fra åbningssiden kan man klikke sig direkte videre til oplysninger, priser og køb på de enkelte produkter. Ligeledes kan man fra forsiden hurtigt finde frem til den nærmeste forhandler. Man indtaster blot sit postnummer og får herefter et hurtigt overblik over de nærmeste forhandlere. Her kan man også se, hvilke forhandlere, der har etableret en PLUS-udstilling, hvor man kan se produkterne live. Udstillinger er en god idé Vi har igennem de seneste måneder udleveret over 200 PLUS-udstillingshuse med 10 forskellige hegnstyper, samt redskabsrum og legehuse. Hvis man har orienteret sig og fået lyst til nogle af disse produkter via besøg på vores hjemmeside, er det klart, at man vil søge til en forhandler, hvor man kan se produkterne nærmere efter i sømmene, hvis man er lidt i tvivl. Derfor kan vi naturligvis kun opfordre forhandlerne til at etablere en udstilling. Dertil kommer, at det naturlig- Salgschef Hanne Larsen: Forhandlerne skal være klædt på til at møde kunder, der møder frem med viden fra deres besøg på vores hjemmeside.» Team Plus 14 Lars Højsgaard Direktør Tlf Hanne Larsen Salgschef Forhandlersalg DK Tlf Tina Svendsen Salgsassistent Sælger Jylland DK Tlf Jens Schumacher Sælger Fyn/Sjælland/ Sverige Mobil: Lis Toft Salgsassistent Tlf Lene F. Stærmose Salgsassistent Tlf Mona Ravn Salgsassistent Tlf Lis Fog Salg & Support Tlf Jesper Hansen Carport salg DK Tlf Pia Bangsbo Konceptsalg/Marketing Tlf

15 » vis er afgørende vigtigt, at forhandlerne rne orienterer sig grundigt om vores hjemmmeside, så de er klædt på til at møde e de kunder, der kommer med viden hjemmemefra, siger Hanne Larsen. Nye attraktive leveringsvilkår Med de nye tiltag hjælper PLUS sine forhandlere med at markedsføre produkterne, og i forbindelse med de nye e-handelstiltag tilbyder PLUS også sine forhandlere nye attraktive leveringsvilkår i form af direkte levering til privatkunder med kranaflæsning. Carporte, redskabsrum, brænderum, pavilloner og legehuse kan fremover leveres direkte til slutkunderne for 550,00 kr. ekskl. moms og alle øvrige produkter for 250, 00 kr. ekskl. moms. Flere fordele I forbindelse med afgivelse af en ordre på hjemmesiden bliver slutkunderne gjort tydeligt opmærksom på, hvad det koster ekstra at få leveret varen direkte hjem. De nye leveringsvilkår er en stor fordel for forhandlerne, der dermed får mulighed for at yde en service med hurtig og let levering uden lagerbinding og tidskrævende håndtering. I de tilfælde, hvor forhandlerne selv har den ønskede vare på lager, kan de tilbyde kunden at spare fragten. Også udsalg på nettet I forbindelse med opgraderingen af hjemmesiden introducerer PLUS nu også netsalg af restvarer og udgåede varer, der»plus introducerer nu også netsalg af restvarer og udgåede varer, der kan bestilles og leveres efter de samme principper som alle andre varer.«kan bestilles og leveres efter de samme principper som alle andre varer. Foruden ovennævnte e-handelstiltag understøtter PLUS sine forhandlere med markedsføring af sine produkter i de trykte medier. Således er der sendt en række pressemeddelelser ud til diverse dagblade og ugeblade. I april- og majudgaven bliver der indrykket annoncer i Idé Nyt, og på annonceres der online med havehegn, carporte og haveredskaber. Find din rigtige PLUS løsning - og indret spændende udendørs rum. Se meget mere på: design til haven PLUS-annoncen i Idé Nyt. 15

16 De malede hegn er blevet meget populære PLUS forventer et boom i salget af grundmalede hegn som f. eks. den nye serie Vinesse og vedhæfter vejledning i slutbehandling og vedligeholdelse på hvert eneste hegn Alt tyder på et boom i salget af grundmalede PLUS-hegn i den forestående sæson. Interessen er meget stor, og hos samtlige forhandlere er der stor fokus på produkterne. PLUS forventer et boom i salget af grundmalede hegn som f. eks. Vinesse. Sådan siger salgschef Hanne Larsen, der forventer en fordobling af salget i forhold til sidste sæson. Interessen for de malede produkter er en stor fordel for PLUS, der igennem lang tid har investeret i udviklingen af en effektiv grundbehandling. Det er blandt andet sket i et nært samarbejde med Gori. I malerafdelingen hos PLUS foregår behandlingen automatisk i et specialfremstillet sprøjteanlæg. I første behandling får træet en grundolie, der er tilsat midler mod svamp og råd. Derefter tørres elementerne, og så får det en gang maling, før det til sidst tørres igen. Det foregår i ét flow gennem anlægget. Den effektive grundbehandling sikrer såvel udseendet som holdbarheden, uden at det går ud over miljøet. Kæmpefordel men ikke nok Hanne Larsen understreger, at grundbehandlingen fra fabrikkens malerafdeling i Vejen er en kæmpefordel, men den bør ikke stå alene, hvis man vil sikre sit hegn en lang levetid og et smukt udseende. Derfor bliver hvert eneste hegn også forsynet med følgende udførlige vejledning vedrørende såvel slutbehandling og efterbehandling: Produkterne leveres grund behandlede med et vandigt træbeskyttelsesmiddel tilsat aktivstoffer. For at udbedre evt. transportmærker mm. og for optimal holdbarhed skal produkterne straks efter montering slutbehandles med træbeskyttelse. Hertil anbefales PLUS lasurfarve. Der er travlhed i malerafdelingen i Vejen op til sæsonen. Holdbarheden af overflade behandlingen er meget afhængig af hegnets placering og påvirkning af vind og vejr. Knastgennemslag og andet udtræk i form af gullige pletter kan forekomme. Dette er helt naturligt, og kan afhjælpes ved hjælp af slibning og ef terbehandling med PLUS lasurfarve. Harpiks kan trænge igennem træet som små dråber, og når de er krystalliseret på over fladen, kan de let fjernes med en let afslibning og efterbe handling med PLUS lasurfarve. Før efterbehandling anbe faler vi at ren gøre produk terne omhyggeligt for støv og snavs. Er træet nedslidt, slibes det ned til frisk træ. Bart træ grundes med Gori 11/12 trægrunder, der be skytter træet i dybden mod råd og svamp. Derefter er træværket klar til overflade behandling med PLUS lasurfarve. 16

17 DK Spær på FM-Søkjær huse DK Spær leveret, hvor de hører hjemme, og hvor håndværkerne skal montere dem. Palsgaard Træ A/S Viden om Spær Elementer Kviste HQL-limtræ DK Spærs samarbejde med én af landets helt store typehusfirmaer, FM-Søkjær A/S, går mange år tilbage og er at godt eksempel på, hvordan tætte faglige relationer mellem leverandør og kunde er til fordel for begge parter i det daglige arbejde, simpelthen fordi man kender hinanden godt. FM-Søkjær A/S er en stor kunde for os, og de er i konstant udvikling, fordi de har et godt koncept, fortæller afdelingsleder Steffen Meldgaard fra DK Spær. Samarbejdet går tilbage til den gang, DK Spær leverede til FM-Huse. Da der så i 2002 blev fusioneret med Søkjær Huse, blev det jo med ét slag en væsentlig større kunde, men samarbejdet fortsatte, og i dag leverer vi stort set hver dag spær til firmaet. Det vigtige i et sådant samarbejde er, at vi som leverandører kan leve op til de krav, der stilles. Her er det naturligvis en selvfølge, at det er kvalitet hele vejen igennem og vel at mærke til de rigtige penge. Men endnu en vigtig ting spiller ind: vi skal levere spær til tiden. Hvis der er bestilt spær til klokken 10, skal de være på byggepladsen klokken 10 og ikke klokken 11. Tidsplanerne er stramme, og når der er afsat en dag til at montere spær, skal de også monteres denne dag, for næste dag skal der ske noget nyt. "Det er jo ikke et læs paller" I samarbejdet mellem leverandør og kunde er det også vigtigt, at der efterhånden opstår personlige relationer. Det er de samme fra de to virksomheder, der snakker sammen om opgaverne, og derfor forstår de også hinanden og taler samme sprog. DK Spær kan komme med input og bruge virksomhedens mange års opsparede viden og erfaringer på en måde, så de kommer kunden til gode. Det gælder hele vejen igennem til spærene leveres på pladsen. Her er det samme chauffører, der kører, og som kan være behjælpelig med at få leveret spærrene korrekt på den måde, der er mest praktisk for montørerne. At levere spær er jo ikke som at komme med nogle paller og så læsse dem af, siger Steffen Meldgaard. "Vi køber hele pakken" Direktør Michael Mortensen, FM-Søkjær, er enig: Hvis spærrene blot blev læsset af ude ved vejen, kunne vi jo lige så godt købe dem ethvert andet sted. De skal op på huset, hvor de skal monteres, og hvis vi skal til at have fat i en anden lastbil med kran, bliver det hurtigt både dyrere og mere besværligt. Vi stiller specielle krav til vore underleverandører. Man kan sige, at de skal kunne levere lidt mere end selve leverancen. Vi skal kunne regne med vores leverandører. På samme måde går det jo ikke, hvis spærrene ikke er ensartede. Det kan godt ske, at de så er lidt billigere, men hvis vi så skal have en tømrer på, er den besparelse jo hurtigt væk. Så vi ser på helheden, når vi vurderer priser. Det er hele pakken, vi køber. Og de krav, vi stiller til vore underleverandører, kan DK Spær leve op til. Ellers havde samarbejdet ikke varet så længe, siger direktøren. 600 huse om året FM Huse blev grundlagt i 1971 og Søkjær Huse blev oprettet i Med fusionen mellem de to firmaer i 2002 blev der oprettet en slagkraftig virksomhed, og i 2006 blev typehusproducenten landsdækkende ved opkøb af Interbyg-koncernen. Firmaet leverer efter sit helt eget koncept der blandt andet betyder, at der ikke skal falde nogle penge, før køberen får nøglen i hånden. Det handler om gensidig tryghed og tillid. FM-Søkjær har mere end 100 grundmodeller i typehuse, og de kan hver især tilpasses den enkelte families ønsker og behov. FM-Søkjær og Interbyg opfører hvert år ikke færre end 600 huse. 17

18 Elementer på plads i Fællesbo i Herning Palsgaard i Egernsund leverer elementer til tag og facade i entreprenørfirmaet CC Contractor boligbyggeri Byggeriet i Snejbjerg med elementer fra Palsgaard. Et spændende byggeri med gode lejligheder, der står klar til indflytning i maj. (Foto: Conny Mathiasen). I Snejberg ved Herning lå der en gang et mejeri, men det lukkede i 2004, og siden er der sket meget. Først blev der opført et butikscenter ud til hovedgaden, og nu er 20 boliger ved at blive gjort færdige oven på butikkerne. Fra midt i maj kan de blive ramme om familieliv midt i byen og tæt på det hele. Det er Fællesbo, der er bygherre og CC Contractor, der er hovedentreprenør. Og Palsgaard i Egernsund har leveret elementer til såvel tag som facader, i alt 3500 kvadratmeter. Dertil kommer elementer til skel mellem lejligheder: - Vi købte grunden af Arla Foods og opførte i første omgang butikkerne, der stod færdige til jul Boligforeningen Fællesbo har købt byggeretten af os, og nu kommer boligerne så, let forsinket. Da vi i sin tid opførte butikkerne, forberedte vi byggeriet af boliger oven på, så de bærende linjer mv. var på plads, fortæller projektleder Poul Nielsen fra CC Contractor. En spændende opgave Entreprenørvirksomheden valgte Palsgaard i Egernsund til at levere elementer, og det har været en spændende opgave, siger afdelingsleder Niels Peter Beck- Hansen, Palsgaard i Egernsund. - Vi skulle jo tilpasse os nogle givne forhold, der allerede var der i virkelighedens verden, så det har været en anderledes opgave. Ud over 1500 kvadratmeter elementer til tag og 1040 kvadratmeter elementer til facade har vi leveret til 234 kvadratmeter lejlighedsskel. Dette tal skal faktisk ganges med to, idet der er tale om en lyddæmpende dobbeltkonstruktion og dermed lydisolerende, fortæller afdelingslederen. De 20 boliger bliver lyse og rummelige, og med dagligvarebutikker lige nedenunder, kan det ikke være nemmere til indkøb. Lejlighederne bliver på knap 70 Ny brochure VIDEN OM er titlen på en ny salgs-brochure fra Palsgaard Træ. Fordele og anvendelsesområder for produkterne spær, elementer, kviste og HQL-limtræ præsenteres kort og præcist og suppleres af billeder og tekniske illustrationer. Brochuren kan rekvireres ved at sende en mail til og kan også ses på kvadratmeter og godt 80 kvadratmeter, og alle boliger bliver med egen altan. Der bliver fælles tagterrasse, hvor beboerne kan nyde udsigten til den øvrige del af den gamle mejerigrund. CC Contractor har desuden planer om et fritliggende boligbyggeri som supplement til byggeriet oven på butikscentret. Det bliver et selvstændigt byggeri, men der er endnu ikke sat tid på, hvornår det opføres. Viden om Spær Elementer Kviste HQL-limtræ Team Palsgaard HAMPEN: EGERNSUND: 18 Gert Nordingsgaard Direktør Tlf Mobil: Cartsen Kildevang Produktchef elementer Tlf Mobil: Klaus S. Berthelsen Salgschef spær Tlf Mobil: Joachim Rasmussen Afdelingschef Tlf Mobil: Helle Meldgaard Jensen Sælger HQL Limtræ Tlf Mobil: Karina Kammersgård Salgsassistent elementer Tlf Michael R. Madsen Sælger kviste Tlf Mobil: Ronni Morel Sælger spær Tlf Michael Simper Ekstern sælger - spær Tlf Niels Peter Beck-Hansen Afdelingsleder Tlf Mobil:

19 Efteruddannelse sikrer kvalitet og effektivitet Medarbejderne hos Palsgaard Træ i Frederikshavn har været fem dage på skolebænken og tilegnet sig ny viden om moderne spærproduktion Spærkonstruktionerne bliver mere og mere avancerede og indviklede i takt med de nye teknik,- tegne- og beregningsmuligheder. Efterspørgslen efter specielle løsninger er stærkt stigende, og veluddannede medarbejdere er forudsætningen for at kunne levere dem i høj kvalitet til en fornuftig pris. - Det er baggrunden for, at vi har haft samtlige medarbejdere i produktionen på et fem dages intensivt kursus. Indholdet er udviklet i samarbejde med EUC Nord, der har stor erfaring med uddannelse i såvel videndeling som ergonomi, fortæller afdelingsleder Flemming Andreasen. Medarbejderne på skolebænken i EUC Nord i Frederikshavn. Stort pensum Medarbejderne var fire dage på skolebænken på EUC. Her var de igennem et meget koncentreret forløb, hvor de blandt andet fik indsigt i forholdet mellem kunde og leverandør, krav og forventninger, tilrettelæggelse af arbejdsgange, produktionsflow, kvalitetssikring, udvidet kendskab til spær, herunder opbygning, afstivning, m.v., tegningslæsning ved hjælp af IT, måltagning, 2D og 3D og øvelser i, hvordan man kan søge oplysning og finde svar ved hjælp af edb. Undervisningen i ergonomi blev henlagt til fabrikken i Gærum, hvor medarbejderne fik elementær viden om kroppens opbygning og fik afprøvet rigtige arbejdsstillinger og løfteteknikker. Tiltag til forbedringer I forbindelse med gruppearbejde lærte medarbejderne, hvor vigtig kommunikation er, når der skal samarbejdes. Det blev også afprøvet i praksis, idet deltagerne gennemførte forløb, hvor de drøftede og samarbejdede om reelle tiltag til forbedringer. Det udmøntede sig blandt andet Mange moderne spærkonstruktioner ser ud som denne med skrå loft, der drejer om hjørner. Det stiller store krav til den statiske opbygning og fordrer nøjagtigt producerede spær. i et konkret forslag til sikring af en mere effektiv pakning og læsning af de enkelte ordrer. På lignende måde blev der diskuteret forskellige andre tiltag, der kan bidrage til øget effektivitet. - Jeg oplevede en utrolig positiv og samarbejdsvillig gruppe medarbejdere, der var meget interesserede i at byde ind med gode råd, der kan forbedre og effektivisere arbejdsgangen, siger kursusinstruktør Finn Pedersen, EUC Nord om forløbet. TAASINGE TRÆ: PRECON: BISCO: GÆRUM: DK-SPÆR: Lauritz Rasmussen Direktør Tlf Per Bo Larsen Salgschef Tlf Per Hollænder Salgskonsulent Tlf Torben Nielsen Sælger spær Bygningskonstruktør Tlf Per Orris Direktør Dipl.-ing Tlf Mobil: Henning Christiansen Salg Tyskland og Danmark Tlf Mobil: Flemming Andreasen Afdelingsleder Tlf Steen Aaen Pedersen Sælger Tlf Steffen Meldgaard Afdelingsleder Tlf Mobil:

20 Unik messestand Konstruktionen er i sig selv et billede på, hvad InterBuild-virksomhederne har at byde på - Ingeniør fra Palsgaard Træ vandt storbyrejse for sin spærkonstruktion Konkurrence Og så til den flotte spærkonstruktion, der er resultatet af en konkurrence blandt medarbejdere hos Palsgaard Træ. Spærrerne er udført i styrkesorteret konstruktionstræ C18 og C24 fra svenske skove og samlet med tandplader fra Mitek. Manden bag spærkonstruktionen er ingeniør Finn Ehmsen fra Bisco, der vandt en intern konkurrence i Palsgaard Træ om det bedste forslag til en tagkonstruktion. Asymmetrisk taghældning Resultatet af hans arbejde blev blandt andet et flot asymmetrisk taghældning på hovedspæret, hvor der er indbygget en rundbuekvist og en A-kvist i konstruktionen for at skabe mest mulig luft, lys og rum. Konstruktionen fik mange roser med på vejen, og Finn Ehmsen var også ganske godt tilfreds med resultatet. En realistisk løsning - Jeg er uddannet tømrer og ingeniør og syntes, at det kunne være sjovt og udfordrende at skabe en løsning, der på den ene side var speciel og på den anden side også realistisk. Jeg ville ikke lave et fantasiprojekt til lejligheden, men noget som fagfolkene på messen kunne identificere sig med og forholde sig til, fortæller Finn Ehmsen, der også i sit daglige virke hos Palsgaard arbejder med løsningsforslag til specielle problemstillinger. InterBuilds messestand tog sig flot ud på Byggeri 2008 i Fredericia. Den unikke messestand var et fantastisk blikfang for InterBuild-virksomhederne Palsgaard Træ, Høeg Hagen & Co og Lilleheden på Byggeri 2008 i Fredericia. Med sin placering lige inden for døren kunne de tusindvis af besøgende ikke undgå at blive opmærksom på, at der her var lavet noget særligt for fagfolk. Og så var den oveni købet til salg for højestbydende. En halv snes interesserede afgav bud. Hvad vinderen vil udnytte konstruktionen til er endnu ikke klart, men den rummer mange muligheder. Den udgør den bærende del og giver et glimrende indtryk af limtræets mange anvendelsesmuligheder. Dele af konstruktionen er beklædt med klink, malet klink, sibirisk lærk og trykimprægneret fyr med fer og not. To robuste trapper forbinder stuen og 1. sal, hvor der er lagt et flot eksklusivt gulv med Thermowood-terassebrædder i bedste finsk kvalitet. På 1. sal var der i messedagene indrettet en 50 kvadratmeter stor café, hvor medarbejdere og gæster kunne få sig en god faglig snak og samtidig have en fin udsigt over udstillingshallen. Finn Ehmsen vandt med sit forslag et weekendophold for to personer til Berlin, London eller Paris med fly og hotel betalt. Dommerkomiteen, der valgte Finn Ehmsens projekt blandt syv indsendte forslag, bestod af direktør Christian Esbensen, Lilleheden, salgschef Lars Thorlund, Høeg Hagen & Co og salgschef Klaus Berthelsen, Palsgaard Træ. 1. sal med udsigt Konstruktionen er opført i 2 plan. Grundplanen på 9 x 12 meter er en limtræskonstruktion bestående af remme og søjler. Ingeniør Finn Ehmsen havde tegnet forslaget til messestandens specielle tagkonstruktion. Udgiver: InterBuild Postboks Silkeborg Tlf Internet: Ansvarshavende: Koncerndirektør H.C. Esbensen Redaktion: Pressebureauet Silkeborg Torvet 9, 8600 Silkeborg Tlf Internet: Tryk: 20

INTERBUILD. Limtræs-vingerne er landet. magasinet. nr. 2 juni 2007. Kundeinformation fra:

INTERBUILD. Limtræs-vingerne er landet. magasinet. nr. 2 juni 2007. Kundeinformation fra: INTERBUILD nr. 2 juni 2007 magasinet Limtræs-vingerne er landet Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af Direktør Bjarne Lund Hansen, Træbranchens Oplysningsråd Høeg Hagen 1 UDSYN CE-mærkning

Læs mere

INTERBUILD. Bæredygtig fremtid. magasinet. nr. 1 marts 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. Plus. Høeg Hagen

INTERBUILD. Bæredygtig fremtid. magasinet. nr. 1 marts 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. Plus. Høeg Hagen INTERBUILD nr. 1 marts 2007 magasinet Bæredygtig fremtid Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus Høeg Hagen 1 UDSYN Velkommen i InterBuild magasinet Af koncerndirektør H. C. Esbensen Udsyn handler

Læs mere

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen INTERBUILD nr. 4 december 2007 magasinet Utzon i limtræ Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen Høeg Hagen 1 Byggeriet i fremtiden det går ned og op Af

Læs mere

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune Nr. 17 marts 2012 Prismodtager er allerede i gang med nye projekter... Krisen er det rigtige afsæt for et nyt center... Holbæk solgt til jyderne... Samarbejde mellem konkurrenter... Jagten på uniqueness...

Læs mere

Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Virksomheder tøver med import af byggematerialer Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m.

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. En række artikler skrevet af journalist Merete Holm i samarbejde med LO, april 2000 Indholdsfortegnelse Farvel til det vante interview med redaktør

Læs mere

Sammen er vi bedst. Læs bl.a. om: TEMA: ERHVERV PÅ MORS. Gamle dyder og stram styring bag succes 4. Økologiske muslinger gav eksport-boom

Sammen er vi bedst. Læs bl.a. om: TEMA: ERHVERV PÅ MORS. Gamle dyder og stram styring bag succes 4. Økologiske muslinger gav eksport-boom Sammen er vi bedst Læs bl.a. om: Gamle dyder og stram styring bag succes 4 Økologiske muslinger gav eksport-boom 9 TEMA: ERHVERV PÅ MORS Nykøbings handlende laver fest i gaden 13 2 Sammen er vi bedst Mors

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 7 September 2003 1 28 20 8 LEDER 5 FORSPILDTE MULIGHEDER Jens Klarskov kritiserer i lederen regeringen for ikke at inddrage de branchesagkyndige i beslutningerne om bygge- og anlæsbranchen

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri

magasin for byggeri, anlæg og industri 8. årgang nr 5 september 2010 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 EUROPAS SKÆVESTE BYGNING 2 FORTIDEN ER FREMTIDENS BYGGERI 2 NYE ADVARSELS-SYMBOLER PÅ VEJ UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER INDENFOR BYGGERI

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd 6. årgang nr 5 august 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Malermester holder traditionerne i hævd 2 Ingen klimaindsats uden byggeriet 2 Udnyt konjunkturerne Arbejdsmiljø Branchen skal

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

home Erhverv er i markedet og kender priserne Side 4-5 Maj-Juni 2005 Guldfeldt A/S side 12-13 Plus Office side 16-17

home Erhverv er i markedet og kender priserne Side 4-5 Maj-Juni 2005 Guldfeldt A/S side 12-13 Plus Office side 16-17 Maj-Juni 2005 Guldfeldt A/S side 12-13 Plus Office side 16-17 Peder Svansø Gæsteskribent side 26-27 home Erhverv er i markedet og kender priserne Side 4-5 Business Nyt udsendes til samtlige virksomheder,

Læs mere