Nummer 4 September 2013 ADHD-foreningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 4 September 2013 ADHD-foreningen"

Transkript

1 Nummer 4 September 2013 ADHD-foreningen TEMA: BEHANDLING AF ADHD Læs Astrid Krags indlæg Side 4-5 Eliminationsdiæt og ADHD Side 13 ADHD og comorbiditet Side 8 Børn og medicin i Folketinget Side 24

2 Nummer 4 August 2013 ADHD-foreningen Læs Astrid Krags indlæg Side 4-5 Eliminationsidræt og ADHD Side 13 ADHD og comorbiditet Side 8 Børn og medicin i Folketinget Side 22 3 Leder august 2013 Jette Myglegaard, formand UDGIVET AF ADHD-foreningen Pakhusgården Odense C Tlf.: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Anja Jakobsen Redaktionen modtager gerne artikler til bladet på mail: Artiklerne i bladet står for forfatternes egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale og til at publicere det på ADHD-foreningens hjemmeside: www. adhd.dk TRYK Glumsø Bogtrykkeri A/S ISSN Oplag: 8300 Sundhedsminister Astrid Krags indlæg her i bladet vidner om stor forståelse og god vilje til at skabe forbedringer for mennesker, der lever med ADHD og lignende udfordringer. Det er meget prisværdigt og naturligvis en stor glæde at læse, og det lever fuldstændig op til den imødekommenhed, jeg har mødt ved møder med ministeren. Det må på en eller anden måde være et tegn på, at der kan være forbedringer på vej. Indimellem bliver jeg i tvivl. Jeg skriver sådan, fordi jeg jævnligt oplever en virkelighed, der ikke helt lever op til tankerne og ordene fra ministeren. En sundhedsstyrelse, der gennem masser af år har set passivt til på stigningen i medicinforbruget, blot for senest at udråbe ADHD som en modediagnose, hvor ord som overbehandling blev forbundet med diagnosen. Samtidig igangsættes endeligt - omend temmelig haltende - arbejdet med udarbejdelse af kliniske retningsliner på området. Et arbejde, som retteligt er tillagt overordentlig stor betydning, og som i kraft af den retorik, der er skabt omkring diagnosen ADHD, forventes at medvirke til at stoppe overbehandlingen. Det er rigtig ærgerligt. Ligesom det er ærgerligt, at det er vores oplevelse i foreningen, at den skabte retorik medvirker til, at sundhedsfaglige er tiltagende tilbageholdende med at stille diagnosen og dermed sikre, at den rette hjælp iværksættes. Det er ærgerligt for de mennesker, der har brug for en sundhedsmæssig indsats, og ærgerligt for samfundet som helhed, der kunne få gavn og glæde af disse mennesker som bidragydere. Jeg håber virkelig, at de kliniske retningslinier kan medvirke til en bedre og mere ensartet udredning og behandling af ADHD. Men det er endnu ikke set at sådanne med et slag forandrer praksis. Det tager tid, og heldigvis findes der masser af sundhedsfaglige personer derude, som hver dag yder et seriøst og dygtigt stykke arbejde og medvirker til, at mennesker med ADHD oplever sig hørt, set og hjulpet. Alligevel blev en ung mand, der var flyttet, og derfor skulle møde til konsultation i den nye lægepraksis for at få udskrevet medicin mødt med ordene: Nå, er du en af de heldige, der har vundet den diagnose! Det er i den grad mangel på respekt, og derfor gør det mig glad, at ministeren i sit indlæg gør op med retorikken. En anden virkelighed er ministerens udvalg for Sundhed og Forebyggelse, der tillader en så usaglig høring som tilfældet var omkring Medicinsk behandling af børn. I kan se læserbrev af Camilla Lydiksen her i bladet på side 19. Det er virkelig bekymrende, hvis ministeriets forslag til indsatser skal bygge på et så useriøst grundlag. Det er heldigvis vanskeligt at se sammenhæng i Astrid Krags indlæg og de indslag, der blev bragt til torvs på høringen. Dette gør, at jeg vælger at tro på, at Astrid Krag som minister for Sundhed og Forebyggelse, vil gøre sit yderste for at sikre en ordentlig og anerkendende tone i sundhedsarbejdet centralt, som kan give afsmittende effekt lokalt. Og at videnskabelige og veldokumenterede resultater vil blive lagt til grund for den indsats, der tilrettelægges for mennesker med ADHD. Det har de fortjent. Så kære Sundhedsminister: Mange tak for indlægget og jeg glæder mig meget til at byde dig velkommen til vores årlige ADHD-konference den september. DEADLINE for blad nr. 5/ september Udkommer oktober. TEMA: BEHANDLING AF ADHD Forsidefoto: Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF) I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Mennesket fremfor diagnosen...4 Læserbrev...23 ANNONCETEGNING Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet Projekt seksualpolitik...6 ADHD og comorbiditet...8 Eliminationsdiæt og ADHD...13 Sammen er vi stærkere...17 Direktørens klumme...19 Kunsten at kunne høre det usagte...21 Børn og medicin i folketinget...24 ADHD-indsaten på folkemødet...26 Pinsecamp Socialrådgiverens side...31 Lokalafdelinger...33 ADHD-foreningen...45

3 4 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD Mennesket fremfor diagnosen Af Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse (SF) Samfundet skal kunne rumme børn, unge og voksne med ADHD, og vi skal huske på ikke at stirre os blinde på diagnosen og medicinen, men også have øje for de andre måder, hvor på vi kan hjælpe mennesker med ADHD og lignende udfordringer. Mennesker med ADHD er lige så forskellige som alle andre mennesker, nogle skal have meget støtte og behandling andre meget mindre. Derfor skal vi indrette vores indsats, så det er det enkelte menneskes individuelle behov, der tilgodeses. Sundhedsvæsenet skal dels være gearet til at udrede og behandle ADHD, dels være gearet til at samarbejde med de andre sektorer, hvis indsatser også er vigtige i forhold til den komplekse størrelse ADHD er. Så det enkelte menneske med ADHD ikke alene ses ud fra den sundhedsfaglige dimension, men også fra den socialfaglige dimension og fx i forhold til skole og arbejde. Og så hele indsatsen hænger sammen. Der er funktioner, som er specielt udfordrende for børn og voksne med ADHD, og som kan gøre en hverdag i skolen eller på arbejdspladen udfordrende. Nøgleordene i en sammenhængende indsats for mennesker med ADHD er derfor rummelighed og inklusion. Igennem de seneste år har flere fået stillet en ADHD-diagnose, og forbruget af ADHDmedicin er vokset. For nylig viste tal fra Statens Serum Institut, at antallet af danskere, der får udskrevet ADHD-medicin er steget til godt Det er en ganske betydelig stigning på området, som er sket igennem de sidste ti år. For mig er danskernes brug af piller og anden medicin et vigtigt fokusområde - for vi skal ikke ukritisk give medicin til hverken vores børn eller os selv. Mennesker, der har gavn af ADHD-medicin, og som netop oplever, at medicinen bliver en hjælp til at få en hverdag til at hænge sammen skal selvfølgelig tilbydes medicinsk behandling. Men vi altså fagpersoner skal samtidig løbende genoverveje den medicinske behandling og se på andre behandlingsmuligheder. I den forbindelse er det særligt afgørende, at lægerne udviser omhu og i nogle tilfælde tilbageholdenhed i deres brug af receptblokken. Og samtidig skal vi være bevidste om, at medicinen sjældent bør stå alene. Regeringen har fokus på indsatsen for mennesker med ADHD. I maj lancerede min ministerkollega fra socialområdet en solid national ADHD-handlingsplan. Og Sundhedsstyrelsen er i fuld gang med at udarbejde nationale kliniske retningslinjer, der skal skabe mere ensartet praksis i sundhedsvæsenets diagnostik og behandling af ADHD. Stigningen i antallet af personer, der får diagnosen ADHD, stigningen i antallet af voksne, som får ADHD-medicin, samt de forskelle, der på landsplan er i både antallet, der får diagnosen og i udskrivningen af medicin tyder på et behov for at sikre ensartet kvalitet i diagnostik og behandling på tværs af landet. Det skal retningslinjerne være med til at sikre. Det skal være sådan, at alle oplever høj kvalitet i indsatsen, og at den sker ud fra den viden, der fagligt er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Den arbejdsgruppe, der i Sundhedsstyrelsen udformer de kommende retningslinjer, ser derfor ikke alene på den medicinske behandling, men også på andre muligheder for indsatser. For mennesker med ADHD vil et tværfagligt og velkoordineret samarbejde mellem sundhedsvæsenet, det sociale område, undervisningsområdet og beskæftigelsesområdet være afgørende for et liv med kvalitet og indhold. For som jeg indledte med, så kan manglende hjælp til mennesker med ADHD have konsekvenser - ikke blot for den enkelte, men også for familien. Den familie, hvis barn fx har vanskeligheder i skolen og i samværet med andre børn, ved, at det påvirker hele familiens trivsel. Og i dag ved vi, at børn med ADHD har større risiko for at få problemer senere i livet end andre. Fx kan de have svært ved at gennemføre en uddannelse og med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Oveni det oplever mange at have svært ved at skabe og fastholde netværk og venskaber, og nogle oplever social isolation. Derfor er det vigtigt med en tidlig og helhedsorienteret indsats, som både retter sig mod den enkelte, men også mod familien, så vi forebygger, at en

4 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD 5 ADHD-diagnose får store sociale konsekvenser. Det kalder på, at vi arbejder sammen på tværs af fagområder og sektorer og ikke mindst sikrer, at udgangspunktet for al indsats er patientens egne ressourcer og behov. Den nye nationale ADHD-handleplan peger på konkrete sociale indsatser og en række centrale aspekter vedrørende kommunernes organisering, som kan understøtte tilrettelæggelsen af den samlede indsats på området. Og med udgangspunkt i fx større inklusion kan kommunerne sikre flere en hverdag, der fungerer. For mig er samfundets vores institutioners indsats vigtig, men den kan ikke stå alene. Vi skal alle sammen gøre os umage og ikke stigmatisere eller sætte mærkater på mennesker med eksempelvis ADHD. Vi må fx ikke kalde ADHD eller andre sygdomme for modediagnoser. At stigningen i diagnoserne er bekymrende, gør ikke ADHD og de udfordringer der deraf følger mindre reelle for mennesket bag diagnosen. Jeg tager hatten af for de indsatser, der sker udenfor det etablerede system. Fx Enaf-os-kampagnens og ADHD-foreningens indsats for netop at fjerne tabuer og afstigmatisere vores tilgang til mennesker med psykiske problemstillinger. ADHD-foreningens arbejde med at udbrede viden om ADHD er med til at sikre mere forståelse og rummelighed i vores samfund og dermed med til at skabe grundlaget for inklusion. Regeringen har nedsat et psykiatriudvalg, der meget snart afleverer deres rapport omkring indsatsen på hele det psykiatriske område. Jeg glæder mig meget til at læse deres anbefalinger og ved, at der bl.a. vil være fokus på en sammenhængende indsats på tværs af fagområder. For det menneske, der har en psykisk sygdom, handler mulighederne for et godt liv ikke alene om at få en diagnose og få medicin. Det handler også om anden støtte og hjælp fra samfundet det offentlige og det civile - til det enkelte menneske og til familien, så hverdagen med uddannelse, arbejde og fritidsliv kan hænge sammen. Det er mit og regeringens udgangspunkt, når det gælder indsatsen for mennesker med ADHD.

5 6 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD Projekt seksualpolitik Har dit barns specialskole en seksualpolitik? Projekt Seksualpolitik på specialskoler har gennem de sidste tre år arbejdet for, at landets ca. 180 specialskoler skal lave en seksualpolitik. En seksualpolitik kan nemlig være med til at forebygge overgreb og sikre elevernes ret til en sund seksualitet på specialskolerne. Undersøgelser viser, at børn og unge med handicap har 2-3 gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, samt at mange af disse overgreb finder sted blandt eleverne på specialskolerne. Der er derfor al mulig grund til at skabe fokus på seksualitet på landets specialskoler. Projektet har været medvirkende til, at 43% af specialskolerne i Danmark har en seksualpolitik, og flere er på vej. Projektets afsluttende evaluering giver nogle bud på, hvilke gode resultater en seksualpolitik kan medføre på skolerne, og her kan du læse nogle af hovedpointerne. Større åbenhed om seksualitet og overgreb På de medvirkende skoler har medarbejderne en opfattelse at, at der er kommet større åbenhed om at tale om seksualitet og overgreb. Dette er en nødvendig forudsætning for at håndtere elevernes seksualitet og mistanker om overgreb korrekt. En manglende åbenhed kan medføre, at tegn og signaler på overgreb bliver overset eller at medarbejdere imellem mistænker hinanden for upassende adfærd, hvilket kan have alvorlige konsekvenser. Personalet oplever sig bedre kvalificerede På de skoler, der har udarbejdet en seksualpolitik, føler personalet sig meget bedre kvalificeret til at håndtere seksualitet og overgreb. Dette er naturligvis til gunst for eleverne, der nu bliver mødt på en mere kvalificeret måde, både når det gælder deres helt naturlige seksuelle udvikling, og når det gælder bekymrende adfærd eller mistanker om overgreb. Fagligt baserede beslutninger En seksualpolitik kan være med til at højne

6 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD 7 Projekt Seksualpolitik på specialskoler er et projekt opstartet af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter (SUS). Projekt Seksualpolitik på specialskoler arbejder for at landets specialskoler skal lave en seksualpolitik. En seksualpolitik kan sikre, at børn på specialskoler ikke bliver udsat for eller begår seksuelle krænkelser mod andre, og at de får mulighed for at udvikle en sund seksualitet. Projektets afsluttende evaluering giver nogle bud på, hvilke gode resultater en seksualpolitik kan medføre på skolerne, og herunder kan du læse nogle af hovedpointerne. Projekt Seksualpolitik er afsluttet juni fagligheden omkring seksualitet på specialskolen, således at alle beslutninger om seksualitet træffes på et fagligt grundlag. Alternativet er, at alle medarbejdere hver især træffer forskellige beslutninger, som baserer sig på hver enkelts personlige holdninger, moral eller ubevidste opdragelsesminder. Ensartethed i støtten til det enkelte barn Det er vigtigt, især på specialskoler, at eleverne møder den samme tilgang fra omgivelserne, også når det gælder seksualiteten. Hvis en elev får modstridende informationer fra forskellige medarbejdere på skolen, kan det skabe forvirring, som er svær at tackle for et barn med begrænset funktionsevne. Med en seksualpolitik kan man sikre, at alle medarbejdere ved, hvordan de skal reagere på en elevs seksuelle udtryksformer. Sikring af rettigheder og tryghed i forhold til såvel børn som personale En seksualpolitik kan være med til at skabe klarhed omkring rettigheder og pligter for både elever og personale. Det kan være godt for eleverne, at de ved, hvordan de skal forholde sig til kæresteforhold, kys og kæleri, samt onani, samt hvad de kan og ikke kan deltage i. Det samme kan gøre sig gældende for personalet. Hvis der er klarhed omkring forventninger og rettigheder, vil det også skabe tryghed for personalet i det daglige samvær med eleverne og dermed et højnet arbejdsmiljø. Flere skoler tilbyder seksualundervisning De medvirkende skoler er blevet mere opmærksomme på at tilbyde (den lovpligtige og obligatoriske!) seksualundervisning til deres elever, også gerne fra de tidligste klasser. Seksualundervisningen er utrolig vigtig for børn på specialskoler, da de her lærer vigtige ting om kroppen, grænser, relationer, følelser, seksualitet, onani og meget mere. Det er en viden der er vigtig at få fra fagpersoner, da børnene på specialskoler sjældent evner at opsøge denne viden selv, som andre børn måske er i stand til. Seksualundervisningen er derfor et vigtigt grundlag for at sikre, at også specialskoleelever får en god og sund seksualitet, fri for overgreb. Eleverne er blevet mere bevidste om egne grænser! De medvirkende skoler fortæller, at gennem den vigtige seksualundervisning, er eleverne blevet mere bevidste om deres egne og andres grænser. Dette er en vigtig forudsætning for et godt og sundt seksualliv, fri for overgreb. En medvirkende skole beskriver, at der kysses mindre på skolen, da de børn der ikke ønsker at blive kysset er blevet bedre til at sige fra. Andre skoler beskriver, at eleverne kan sidde tættere, da der er et mere afslappet samvær efter seksualpolitikken er kommet til. Gennem seksualundervisningen og det generelle fokus på seksualitet og grænser bliver eleverne bedre til at sige nej og støtte hinanden i forhold til grænsesætning. Specialskolerne arbejder med retten til en seksualitet Mange af de deltagende skoler har været optagede af at forebygge overgreb, samt at lave en plan for, hvordan man reagerer i tilfælde af, at der forekommer et overgreb. Mange skoler husker dog også denne vigtige vinkel: Alle mennesker har en seksualitet, som er et vigtigt og væsentligt aspekt af tilværelsen, så derfor har vi som skole også en forpligtelse til at hjælpe og støtte vores elever til en god og sund seksualitet. Der handles korrekt og hensigtsmæssigt i overgrebssituationer En seksualpolitik og tilhørende beredskabsplan kan sikre, at alle medarbejdere er helt sikre på, hvordan de skal reagere, hvis de bliver opmærksomme på et overgreb begået på eller af en elev. En manglende beredskabsplan kan medføre usikkerhed og tvivl omkring procedurer, hvilket i værste fald kan medføre, at der slet ikke bliver handlet på en eventuel mistanke eller viden om overgreb, til stor skade for alle implicerede parter. Besøg projektets hjemmeside på

7 8 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD ADHD og comorbiditet Af Mogens Brødsgaard, praktiserende speciallæge i psykiatri, Aarhus Artiklen er tidligere bragt i BestPractice nr. 19, november 2012 I BestPractice Psykiatri/neurologi nr. 18, september 2012, blev der bragt tre artikler om ADHD: Medikamentel behandling af ADHD hos voksne af professor Per Hove Thomsen, Når angst dækker over ADHD af overlæge Psykiatriske comorbide lidelser ved ADHD Misbrug af alkohol, hash og CNSstimulantia Angst Depression (inkl. vinterdepression) Bipolar affektiv sindslidelse Tvangstanker og handlinger (OCD) Diverse personlighedsforstyrrelser som: Paranoid-, dyssocial-, histrionisk- og narcissistisk personlighedsstruktur. Emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline typen Aspergers syndrom og andre lidelser inden for autismespektrumforstyrrelser Ludomani Stress Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) Flemming Tived og ADHD hos voksne en forstyrrelse eller sygdom, eller ingen af delene af speciallægekonsulent Torsten Bjørn Jacobsen. Som en naturlig følge af den artikelserie bringes her en oversigt af de forskellige former for comorbiditet ved ADHD. ADHD er vel nok den diagnose, der bedst samler de psykiatriske og neurologiske specialer. Lidelsen er som udgangspunkt en opmærksomheds-sygdom, hvor der i ca. to tredjedele af alle tilfældene også er hyperaktivitet og impulsivitet, mens der i ca. en tredjedel af tilfældene udelukkende er uopmærksomhedssymptomer. Der er meget sjældent udelukkende hyperaktivitets- og impulsivitetssymptomer. Symptomerne er godt beskrevet i Per Hove Thomsens artikel. Drejer det sig udelukkende om uopmærksomhedssymptomer,kaldes det populært for ADD, taget fra den amerikanske litteratur. I denne artikel vil ADHD være en fællesbetegnelse for ADHD og ADD. Ser man derimod i Sundhedsstyrelsen vejledning vedrørende behandling med centralstimulantia, kaldes det Hyperkinetisk forstyrrelse. Der er således flere forklaringer på, at der er så megen usikkerhed omkring denne diagnose. Ca. 85% har comorbid lidelse ADHD skal betragtes som et syndrom, og på den baggrund kan man tale om både comorbiditet og cosyndromalitet. Definitionen på comorbiditet er, at lidelsen findes som en sygdom i sig selv, hvorimod cosyndromalitet Neurologiske comorbide lidelser ved ADHD Søvnproblemer Tics Gilles de la Tourettes syndrome Dyslexi Dyscalculi Dysgrafi Dyspraxi Narkolepsi Ekstremt hurtigsnakkende Indlæringsbesvær beskriver symptomer, der kan forekomme, men ikke indgår i de sædvanlige diagnostiske kriterier for ADHD. Somatiske comorbide lidelser ved ADHD Fibromyalgi Kroniske smertetilstande Kronisk træthedssyndrom Hypermobile led Rest-less legs Ekstrem fedme Spiseforstyrrelser (bulimi,anoreksi)

8 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD 9 Det er meget vigtigt og nyttigt at have kendskab til de comorbide lidelser. For det første kan det være en af disse lidelser, der får personen til at søge læge, og lægen skal så få idéen til at undersøge for eventuel ADHD. For det andet skal man være opmærksom på eventuelle comorbide lidelser, når man har stillet diagnosen ADHD, da disse ofte også kan behandles. De comorbide lidelser findes primært inden for psykiatrien og neurologien, men også inden for somatikken. Ca. 85% af personer med ADHD har én comorbid lidelse, og 65% har mindst to. Det er således muligt med adskillige comorbide lidelser. Faktisk er comorbide lidelser nærmere reglen end undtagelsen. De cosyndromale symptomer kendetegner sig ved at være symptomer, der kan forekomme hos nogle personer med ADHD, uden at de er med i de diagnostiske kriterier. ADHD er tidligere meget passende blevet betegnet som en katekolamin-hypotese. Rent neurofysiologisk er lidelsen relateret til de dopaminerge og noradrenerge nervebaner, hvor der er understimulation til blandt andet prefrontale cortex. Somatisk set er der imidlertid også påvirkninger af karsystemet og bronchierne. Hos personer med ADHD forekommer ofte astmatiske gener. ADHD en arvelig lidelse ADHD er som udgangspunkt en medfødt lidelse. Arveligheden er over 80%. I tillæg til dette ser man af og til, at begge forældre har ADHD, eller at en af forældrene har en anden svær psykisk lidelse. Derudover kan der forekomme kromosom-mutationer under den videre udvikling af fosteret. Miljømæssige faktorer under graviditeten som tobak, alkohol og andre former for kemiske påvirkninger har stor indflydelse. Det viser sig nu også, at ekstremt overvægtige kvinder har en væsentlig øget risiko for at få børn med ADHD.

9 TEMA: BEHANDLING AF ADHD 11 TEMA: BEHANDLING AF ADHD Præmature fødsler og perinatale komplikationer kan også medføre ADHD. Svære traumatiske oplevelser i den tidlige barndom, som for eksempel opvækst i krigshærgede områder, incest og så videre, kan medføre ADHD-lignende syptomer. Det samme gælder for svære hovedtraumer og andre former for påvirkninger af hjernen. Det kan passende kaldes erhvervet -ADHD, men er ikke en officielt godkendt diagnose endnu. Selv svær belastningsreaktion (PTSD) kan opfylde symptomerne på ADHD. Man kan ofte se effekt ved behandling af de nævnte tilfælde med den gængse medikamentelle ADHD-behandling. Problemer i ungdomsårene Der er allerede nu forlydender om, at diagnosen ADHD (F 90.0) vil rykke op i hierarkiet til de organiske psykiske lidelser (F.00) i det kommende ICD-11-diagnosesystem. Dette giver god mening ved en udredning, idet man så først skal udrede for ADHD, inden man begynder at undersøge for de affektive lidelser, angsttilstande og personlighedsforstyrrelser. Som beskrevet i de tre ADHD-artikler i den ovenfor nævnte BestPractice udgivelse, medfører ADHD ofte mange problemer i barndommen. Det øger selvfølgelig risikoen for at udvikle en personlighedsforstyrrelse i løbet af teenage-årerne, som så manifisterer sig i den tidlige voksenalder og persisterer resten af livet. Det drejer sig om personer med en stærkt øget følsomhed og ofte også øget psykisk sårbarhed: Derfor er der også en større risiko for at udvikle angst af forskellige Adfærdsmæssige symptomer ved ADHD Oppositionel og trodsig adfærd Forstyrrende opførsel Kriminalitet Færdselsulykker Vanvidskørsel Slagsmål i trafikken (road-raging) Overdreven brug af stimulerende nydelsesmidler som tobak, kaffe og koffeinholdige produkter.cola-light produkter og andre læskedrikke, der er sødet med aspartam (Nutrasweet) forstærker ADHD-symptomerne, da aspartam indeholder phenylalanin, som hæmmer transporten af tyrosin og tryptophan over blod-hjerne-barrieren. Det medfører fald af produktionen af dopamin, noradrenalin og serotonin i hjernen. typer og depression end for normalbefolkningen. De selvmedicinerer sig med diverse stimulantia med misbrug til følge. Alt dette forklarer flere af de comorbide tilstande. Ved udredning af ADHD er det ofte nødvendigt at behandle eksempelvis angst og depression først, inden man indleder ADHD-behandlingen. Misbruget forsvinder relativt hurtigt i takt med, at behandlingseffekten sætter ind, specielt hvis det kun drejer sig om alkohol og hash. Der er i psykiaterkredse uenighed om behandlingsstrategien, såfremt personen er aktivt misbrugende. Mange med Asperger syndrom har ADHD Det er meget vigtigt at have et godt kendskab til comorbiditet og cosyndromalitet, når man skal udrede og behandle personer med ADHD. I denne artikel er beskrevet de hyppigste lidelser og symptomer. Der er primært fokuseret på lidelserne hos unge og voksne, og kun i mindre grad hos børn, hvor der henvises til den børnepsykiatriske litteratur. Der er imidlertid også store kønsmæssige forskelle, men lidelserne forekommer hos begge køn. I forbindelse med udredning til socialforvaltningerne er det vigtigt at prioritere diagnoserne i den rigtige rækkefølge. For eksempel skal Asperger syndromet prioriteres over ADHD, da dette rangeres højere. Det skal her bemærkes, at ca. 50% af Aspergerpatienterne også har ADHD, dog overvejende ADD, mens ca. 10% af alle med ADHD har Asperger-lignende træk. Differentialdiagnoser For at gøre at gøre forvirringen vedrørende ADHD-udredningen total, så ligner differential-diagnoserne og de comorbide lidelser hinanden, så her nævnes de hyppigste differentialdiagnoser: Depressioner Bipolar affektiv sindslidelse Generaliseret angst Misbrug Personlighedsforstyrrelser Søvnforstyrrelser (narkolepsi, søvnapnø) Stofskiftelidelser (blandt andet phenylketonuri) Neurologiske lidelser Toksiske psykoser OCD-lignende tilstande Diagnostisk udfordring ved ADD Den vanskeligste ADHD-person at diagnosticere er den stille ADD-person, der har OCD (overdreven ordenssans) som comorbiditet og måske også er meget intelligent. Personen, der oftest er en kvinde, ender ofte med en falsk-negativ ADHD-diagnose. Det har meget store konsekvenser for disse personer, der har en funktionel forstyrrelse, og det påvirker deres liv både familiemæssigt, jobmæssigt og livskvaliteten generelt. Det er derfor meget vigtigt, at man har undersøgt en person omhyggeligt, inden man afviser diagnosen - og man skal selvfølgelig være ekstra omhyggelig, hvis andre i familien har diagnosen, specielt hvis det er en af forældrene eller søskende. Konklusion Det overordnede problem nu om dage er, at ADHD nærmest er blevet en politisk diagnose: Lægerne ønsker ikke at stille diagnosen, fordi den er så besværlig at behandle, da man som førstevalg skal bruge CNS-stimulerende præparater ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning. Anbefalet litteratur: Thomas E. Brown: ADHD comorbidities. Handbook for ADHD complications in children and adults. American Psychiatric Publishing, Inc Sarah Hendrickx: The adolescent and adult neuro-diversity. Handbook. Asperger Syndrome, ADHD, dyslexia, dyspraxia and related conditions. Jessica Kingsley Publishers ADHD opmærksomhedssygdommen hos børn og unge. PsykiatriFondens Forlag Thomsen PH, Damm D: Et liv i kaos. Om voksne med ADHD. Hans Reitzels Forlag J. J. Sandra Kooij: Adult ADHD. Diagnostic assessment and treatment. Pearson assessment and information B.V Joel L. Young: ADHD grown up. A guide to adolscent and adult ADHD. W.W. Norton & Company, Inc Brian B. Doyle: Understanding and treating adults with ADHD. American Psychiatric Publishing, Inc Cosyndromalitet Hyperfokusering Endokrinologiske påvirkninger som øget varmeproduktion, der viser sig i form af beklædningsfrie arme ved kulde (og ofte demonstreres fine tatoveringer) Kuldskærhed

10 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD 13 Eliminationsdiæt og ADHD Af Thomas Cardel Bachelor of Science in Psychology Artiklen er et uddrag af forfatterens bacheloropgave Eliminationsdiæt & ADHD I bacheloropgaven præsenteres nuværende evidens for effekten af eliminationsdiæt på ADHD-specifikke symptomer. Fundene fra studierne omhandlende eliminationsdiæt viser, at metoden kan være en reel behandlingsmetode for personer med ADHD. Bacheloropgaven kan bestilles på adressen: ADHD er en af de hyppigste diagnoser inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis diagnosesystemet DSM-IV (1) benyttes, findes en prævalens på omtrent 3-5% blandt skolebørn. Færre studier har undersøgt prævalensen af diagnosen Hyperkinetisk Forstyrrelse man opererer med i ICD-10, men de få studier der er udført, finder en prævalens på omkring 1-2% (2). Der er dog stor variabilitet i de forskellige undersøgelser af prævalensen af ADHD. ADHD er i høj grad et genetisk betinget handicap, men mange miljømæssige faktorer har en indflydelse på udviklingen af ADHD. Diagnosens præcise ætiologi er stadigt usikker, hvilket gør at vores antagelser om ADHD stadigt, i et omfang, er på et spekulativt plan. Derfor er det vigtigt ikke kun at beskrive den genetiske arkitektur af ADHD, men også fokusere på i hvilket omfang miljøet kan influere på udviklingen af ADHD (3). Psykosociale og biologiske påvirkninger, der anses for væsentlige for ætiologien, er stress for fosteret under graviditet, hypoxi og dysfunktionalitet i familien. Klinikere tilskriver ikke kosten særlig betydning, på trods af at det miljømæssige element har substantiel påvirkningskraft på andre komplekse genetiske lidelser som astma og eksem, hvilket har fået en gruppe af forskere til at fremsætte en teori om, at ens kostvaner kan være ét vigtigt elementer i en multifaktoriel kausal modelbeskrivelse af ADHD (3). I perioden fra er antallet af børn, der er i farmakologisk behandling for ADHD, vokset fra 1136 til børn i alderen 0-14 år (4). Det er sket samtidig med, at forskere strides om, hvad der rent faktisk kan være årsagen til, at stadig flere børn får diagnosen ADHD. Det stærkt stigende forbrug af psykostimulantia, specielt methylphenidat (herunder præparatet Ritalin) vækker bekymring for, om patienterne bliver overdiagnosticeret. Specielt da langtidsbivirkningerne ved brug af ADHD-medicin er ukendte (5). Samtidig kender man ikke konsekvenserne ved at give børn farmakologisk behandling mod ADHD, mens deres hjerne stadig er under udvikling og er sårbar (5). Men man har dog allerede observeret alvorlige bivirkninger ved den medicin, der anvendes til behandling af ADHD. Således har Lægemiddelstyrelsen modtaget 183 rapporter om bivirkninger, hvoraf halvdelen betegnes som alvorlige, og har ført til hospitalsindlæggelse, viser en opgørelse (6). Desuden virker medicinen ikke på op mod 30 % af de patienter, som man forsøger at behandle medikamentelt (7). Derfor er der i høj grad behov for at finde alternativer til den farmakologiske behandling af ADHD. Eliminationsdiæten Ideen bag eliminationsdiæten er at få identificeret, hvilke fødevarer, som personen er overfølsom overfor. Her udelukker man mistænkte fødevarer typisk i 4-8 uger, og introducerer så forsøgspersonen for en af de mistænkte fødevarer af gangen - denne fase kaldes provokation. Forsøgslederen registrerer så, hvorvidt der er en reaktion på de enkelte fødevarer eller ej. De fødevarer, der ikke er en reaktion på, bliver et tilladt element i kosten. Dette er den sikreste måde at registrere overfølsomhed på, idet overfølsomhed eller intolerance giver forsinkede og uspecifikke symptomer. Derfor kan det være svært at detektere, hvilke fødevarer personen har en overfølsomhed for. Fasen med den meget restriktive diæt, er ikke ment som en vedvarende behandlingsmetode, men som et værktøj til at identificere de individspecifikke fødevareoverfølsomheder. Overfølsomhed eller intolerance er noget andet end allergi, hvor kroppen reagerer meget stærkt på ét eller flere stoffer. allergiprøverne undersøges der, om der er dannet antistoffer af IgE typen. Man har en objektiv indikator for, hvornår en person har allergi, imens den nuværende evidens for at det kan dokumenteres, at en person er overfølsom, gennem objektive tests er omstridt (8). De undersøgte studier viser en effekt af kostinterventioner - flere af disse studier, har påvist en effekt, der er sammenlignelig med effekten af ADHD-medicin (9-14). I de studier, jeg har undersøgt, oplever mellem 24-82%, af forsøgspersonerne en signifikant forbedring under diæten målt på relevante psykometriske skalaer. Men der er en række metodologiske problemer med studierne, som er væsentlige at notere. Eksempelvis at

11 TEMA: BEHANDLING AF ADHD TEMA: BEHANDLING AF ADHD forsøgsdeltagerne selv henvendte sig i alle på nær et studie - hvilket kan afføde en forventningseffekt. Desuden er det kun det ene studie, hvor bedømmerne er blindede det kan ligeledes skabe en forventningseffekt. Den manglende blinding er forklaret med, at det er forældrene og lærerne, der skal hjælpe med at administrere diæten. Den manglende blinding kan have skabt en psykologisk effekt, i stedet for en reel effekt af selve interventionen - men det virker dog ikke som om, at det er tilfældet. Idet mange af dem, der oplevede en forbedring på eliminationsdiæten, i høj grad oplever tilbagefald i den dobbeltblindede reintroduktionsfase. Det indikerer en sammenhæng mellem kostens sammensætning og ADHD. Provokationsfasen fremkaldte tilbagefald i en signifikant grad i de fire studier, der havde denne fase, for op mod 79% af forsøgsdeltagerne (9-11). Eliminationsdiæt er en meget radikal intervention, hvilket understøttes studiernes høje frafaldsrater på op imod 76% (10). Der især synes høje, når man tager studiernes korte interventionsperiode på højst 5 uger i betragtning. Det vil være hensigtsmæssigt med en mindre radikal standardiseret diæt, der designes således at personer med ADHD kan udføre diæten på egen hånd. Det skal fastslås hvor mange elementer diæten behøver at indeholde. Den nuværende evidens peger på, at eliminering af en enkelt substans, eller en enkelt gruppe af substanser ikke er tilstrækkeligt (8,15). Den nuværende forskning indikerer, at en diæt måske skal individiuelt afstemmes, således som man er normal praksis for nuværende, hvis man vil have den optimale effekt af kostinterventioner, idet der er variation i hvilke elementer den enkelte reagerer på (9). Alle de undersøgte studier anbefaler især diæt i de tilfælde, hvor patienten ikke har haft gavn af medikamentel behandling. Den anbefaling understøttes af fund, der viser at en lille gruppe i deres studie fik en signifikant effekt af diæt, men ikke af medicin (16). Medicin og diæt er dog ikke nødvendigvis hinandens modsætninger, men psykostimulantia giver mindre appetit, hvilket kan gøre det vanskeligt at omlægge kost sammen med medicinering. Måske er diæten særligt egnet til voksne med ADHD, da de har mindre effekt af farmakologisk behandling. (5). Det er vigtigt at få udviklet en gældende teori for sammenhængen mellem ADHD og eliminationsdiæt, således man kan beskrive ADHD ens ætiologi mere akkurat. Samt få udviklet objektive test for fødevareoverfølsomheder, for nemmere at kunne identificere de personer med kostinduceret ADHD, der vil kunne få gavn af en diæt. Der er grund til at være forsigtig optimist på baggrund af fundene fra de undersøgte studier - eliminationsdiæt er en reel behandlingsmetode til personer med ADHD. De lovende resultater har fået forskere til at argumentere for, at eliminationsdiæter er den mest lovende kostintervention i behandlingen af ADHD (17). De fremtidige studier må gerne have en længere varighed, så man kan se, om effekten varer ved over tid? Eliminationsdiæt er i denne undersøgelse defineret som en meget restriktiv diæt, der eliminerer en gruppe af fødevaresubstanser. Eliminationsdiæterne har enten en positiv liste med en lang række lødige fødevarer, man gerne må indtage; kalkun og lam, to slags kulhydrater: ris og kartofler, kål og gulerødder æble og banan. Derudover olie, salt, vand og æblejuice - eller en lang negativliste, med en række fødevarer som man ikke må indtage; mælkeprodukter, hvede, soja, majs, gær, citrusfrugter, æg, chokolade, peanuts, kunstige farvestoffer og konserveringsmidler. De fødevarer man ekskluderer, er nogle, der associeres med allergiske reaktioner. Metoden er sammenlignelig med den, hvor man identificerer fødevareallergier (9). Overfølsomhed eller intolerance er bundet til en familie af antistoffer kaldet IgG, der giver forsinkede og uspecifikke symptomer. Derfor kan det være svært at opdage, hvilke fødevarer personen har en overfølsomhed for. Forventningseffekt er en effekt, der ikke tilvejebringes af en given intervention, men af forvent-ningen af at den givne intervention virker. Det er med andre ord, et udtryk for en effekt der fremkommer af psykologiske mekanismer. Litteraturreferencer: 1. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical ManuaMental Disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author. 2. World Health Organisation. (1992). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th rev.). Geneva: WHO 3. Pelsser, L.M., Buitelaar, J.K., Savelkoul, H.F. (2009). ADHD as a (non) allergic hypersensitivity disorder: a hypothesis. Pediatr Allergy Immunol 2009 Mar;20(2): Lægemiddelstyrelsen.(2012b). MEDSTAT. MEDSTAT [Online] / [cited /04]; Available from:http://www.medstat.dk/. 5. Aagaard, L., Hansen E.H. (2011). The occurrence of adverse drug reactions reported for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications in the pediatric population: a qualitative review of empirical studies.neuropsychiatr Dis Treat, : p Lægemiddelstyrelsen. (2012a). Bivirkningsindberetning for Methylphenidat. [Online] 2012; Available from:http://ext.laegemiddelstyrelsen.dk/dap/filer/methylphenidat.pdf. 7. Erenbjerg, A.M. (2010). At leve med ADHD. Danmark, Dansk Psykologisk Forlag. 8. Nørby, K., Kost og hyperaktivitet.(2007). Danmark, CET Forlag 9. Boris, M., & Mandel, F.S. (1994). Foods and additives are common causes of the attention deficit hyperactive disorder in children. Ann Allergy 1994 May;72(5): Carter, C.M., Urbanowicz, M., Hemsley, R., Mantilla, L., Strobel, S., Graham, P.J., et al.(1993). Effects of a few food diet in attention deficit disorder. Arch Dis Child 1993 Nov;69(5): Egger, J., Carter, C.M., Graham, P.J., Gumley, D., Soothill, J.F. (1985). Controlled trial of olig-oantigenic treatment in the hyperkinetic syndrome. Lancet 1985 Mar 9;1(8428): Pelsser, L.M., Frankena, K., Toorman, J., Savelkoul, H.F., Pereira, R.R., Buitelaar, J.K.(2009). A randomised controlled trial into the effects of food on ADHD. Eur Child Adolesc Psychiatry 2009 Jan;18(1): Pelsser, L.M., Toorman,J.,Savelkoul, H.F., Pereira, R.R., Haagen, T.A., Rommelse, N.N., et al. (2011). Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial.lancet, (9764): p Rapp, D.J. (1978). Does diet affect hyperactivity? J Learn Disabil 1978 Jun;11(6): Wender, E.H.(1986). The food additive-free diet in treatment of behaviour disorders: a review. Exp Behav Pediatr 1986 ; 7: Schmidt, M.H., Mocks, P., Lay, B., Eisert, H.G,, Fojkar, R., Fritz-Sigmund, D., et al. (1997). Does oligoantigenic diet influence hyperactive/conduct-disordered children--a controlled trial. Eur Child Adolesc Psychiatry 1997 Jun;6(2): Andersen, L.B.B., Rytter, M.J.H, Houmann,T., Bilenberg, N., Hvolby, A.,Lauritzen, L., et al. (2012). Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn. Institut for Human Ernæring, April 2012: p

12 17 Sammen er vi stærkere Meld dig ind i ADHD-foreningen nu og få hele år 2014 med i prisen Er du ikke allerede medlem, eller kender du én, du vil glæde med et medlemskab, er tiden inde til at tegne et medlemskab nu. Du vil så allerede i efteråret få glæde af alle de gode arrangementer og kurser, der afholdes for medlemmer i lokalafdelingerne. Priser for medlemskab: Individuelt medlem kr. 300,- Husstandsmedlemskab kr. 500,- Støttemedlemskab kr. 1200,- Bliv medlem på ADHD-foreningens hjemmeside: klik på bjælken Bliv medlem Vi glæder os til at byde dig velkommen i ADHD-foreningen. Vi har brug for din støtte Kun 19% af vore samlede indtægter i ADHDforeningen kommer fra offentlige instanser, derfor har vi brug for netop din hjælp og støtte. Fuldt fradrag Når du støtter ADHD-foreningen, kan du trække hele dit bidrag fra på din selvangivelse. Bemærk, at beløbet skal være indbetalt i ADHD-foreningen er godkendt af myndighederne (iht. Ligningslovens 8A) og skal indberette fradragsberettigede bidrag (mellem kr. 50 kr ) til SKAT. Dette kræver, at vi har dit CPR-nummer. Derfor beder vi dig oplyse dit CPR-nummer til ADHD- foreningen i forbindelse med donationer. Hvordan bruges mit bidrag? Hver gang du støtter ADHD-foreningen med f.eks. 100 kr., går 30 kr. til uddannelsesarbejde, 31 kr. til udviklingsarbejde, 19 kr. til arbejdet i lokalafdelinger, 10 kr. til kommunikation og oplysning, 3 kr. til rådgivning/telefonservice, 2 kr. til fortalerarbejdet samt 5 kr. til administration. Støt os Sådan kan du støtte ADHD-foreningens fremtidige arbejde: På i butikken under støt os, kan du give dit støttebidrag direkte Netbankoverførsel til konto: , husk at påføre navn og CPRnummer. Støt ADHD-foreningen når du køber blomster Send blomster og støt ADHDforeningen gennem Euroflorist: ADHD synliggør det usynlige handicap! Send en buket med smukke roser og støt samtidig ADHD-foreningens arbejde. Når du køber buketten er du med til at synliggøre et usynligt handicap, som berører både børn, unge og voksne. 10% af blomsterværdien går ubeskåret til ADHD-foreningen. Kære medlem Vi vil meget have din mailadresse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig. Hvis du har en mailadresse, bedes du derfor sende den til Birgit Løvendahl på mail: Tak for hjælpen.

13 19 Direktørens klumme Det ville klæde lægefaglige at tage deres egen medicin Direktør Camilla Louise Lydiksen Når lægefaglige taler om overmedicinering og overdiagnosticering, men ikke kan føre videnskabeligt bevis for påstandene, er det uredeligt. Konsekvensen af uredeligheden er, at vores beslutningsgrundlag risikerer at savne saglighed og i yderste konsekvens ikke fører til den bedste behandling af eksempelvis ADHD. I mandags holdt Folketingets Sundhedsog Forebyggelsesudvalg en høring på Christiansborg om brugen af medicin til børn med psykiatriske lidelser, herunder ADHD. Høringen lagde op til at belyse tre temaer; 1) udviklingen på det børnepsykiatriske område, 2) gavnlige og skadelige virkninger ved medicinering af børn med psykiske lidelser og 3) alternative behandlingsløsninger. Tre allestedsnærværende temaer vi aldrig kan vide nok om. Problemet var desværre at temaerne ikke blev belyst nuanceret, sagligt og med den ordentlighed som den slags alvorligheder kræver. I stedet bar oplæggene præg af at ville tvinge en bestemt dagsorden og holdning igennem. Ud over at der blev sat spørgsmålstegn ved selve ADHD diagnosen, forblev fortolkningen af medicinens fordele og ulemper i behandlinger af diagnosen luftig, subjektiv og til dels uden evidens. Vendinger som den gigantiske overmedicinering og overdiagnosticering blev anvendt flittigt sammen med udtalelser som vi mangler evidens for medicinens bivirkninger og langtidseffekt. Disse vendinger blev anvendt sammen med udtalelser om, at der er evidens for, at medicinen rister hjernen. Kerneproblemet er, at lægefaglige og de lærde, som var med på høringen, overhører en af videnskabens helt elementære discipliner; at kunne føre bevis for at påstandene har rod i virkeligheden. Det kræver påtale og krav om redelighed. Jeg er meget enig i, at mere og bedre forskningsbaseret viden om medicin og andre indsatsers effekt er påkrævet. Særligt i forhold til langtidseffekterne. Jeg tror, vi alle er enige i, at vi ønsker mere evidens for virkningerne af de forskellige indsatser, der findes, så vi kan sikre, at den indsats vi tilbyder, har den forventelige gavnlige effekt. Men hvis jeg skal godtage påstande om overdiagnosticering og overmedicinering, må jeg bede om evidens for dette. Og hvis ikke man kan fremvise tal, der underbygger sådanne påstande, så skal man være varsom med at lufte dem offentligt. Jeg efterspurgte disse tal fra panelet, men desværre lod oplægsholderne spørgsmålet stå ubesvaret hen. Jeg forsøgte at få afklaret mit spørgsmål i den efterfølgende pause, men igen var det ikke muligt, at få evidens for udtalelserne. Jeg har også efterfølgende efterspurgt belæg for påstandene og er blevet mødt med larmende tavshed. Jeg indrømmer, at jeg er ved at være træt af diskussionerne om den markante stigning i diagnosticering og medicinforbrug i forhold til ADHD. Det er efterhånden blot tomme ord, og til dato har ingen af de mange debattører på området været i stand til at præsentere et alternativ til gavn for dem, det handler om, og for samfundet. Vi har haft ti år til at reagere på stigningen. Ingen gjorde noget, og nu giver alle hinanden skylden og bruger energien på at holde sit eget vidensfelt frem som bedste og indimellem universelle løsning. Sådan kommer vi ingen vegne. Lad os nu hellere begynde en ordentlig dialog, hvor vi fokuserer både på fordele og ulemper ved alle typer indsatser inklusive medicinen. Der er et presserende behov for at finde bedre løsninger, der sikrer veldokumenteret diagnosticering fulgt op med veltilrettelagte og individuelle behandlingsforløb. Det kan ikke debatteres. Men alt andet lige, kommer vi ikke til at se samme stigning i diagnosticeringer fremadrettet, og derfor forekommer det mig besynderligt, at der på intet tidspunkt i debatten blev talt om, hvordan vi hjælper og tilrettelægger indsatsen for de ca som i dag ifølge IRF får medicin som behandling af ADHD. Hvad skal vi gøre anderledes, når vi nu ved, at vi ikke yder den optimale indsats? For når jeg taler med vores medlemmer, kan jeg ikke genkende den verden, der blev beskrevet ved høringen. Jeg har aldrig mødt en forælder, som synes, det er lykken, at deres barn får en stærkt stigmatiserende diagnose og som uden forbehold stopfodrer deres barn med stærk medicin. Tværtimod møder jeg rigtig mange, som tøver og er bekymrede på deres barns vegne. Og som desperat søger efter andre løsninger. Så lad os dog diskutere alternativer og være fremsynede og løsningsorienterede i stedet for at råbe op om mængden af diagnoser og antallet af piller. Jeg vil gøre mit til, at mandagens høring ikke kommer til at stå alene i forhold til den viden, vores folketingspolitikere bliver præsenteret for og derfor siden lovgiver ud fra. 28. maj 2013 Offentliggjort i Politiken 30. maj 2013

14 21 Kunsten at kunne høre det usagte Af Bettina Smed Foto: Anders Dinsen En 24-årig mand træder ind ad min dør. I sit korte liv har han allerede haft stor erfaring med sådan nogen som mig. Han er blevet sendt på kursus af det lokale jobcenter, og han har ikke glædet sig! Han har prøvet det mange gange før. Rigtig mange gange. Han er visiteret til fleksjob, men har været igennem utallige afklaringsforløb, optræningspraktikker, revalidering og så videre. I de medsendte papirer kan jeg se, at han har social angst, ADHD og borderlineproblematikker, og at han har mødt et hav af fagpersoner i sit korte liv. Han sætter sig i stolen over for mig, og jeg møder hans tomme øjne uden liv. Jeg får fornemmelsen af, at vores møde blot er noget, han skal have overstået. Som mødet skrider frem, går det op for mig, at den unge mand gør sig umage for at tilfredsstille min spørgelyst. Som om, han ved, at jo bedre han klarer opgaven, jo hurtigere slipper han ud af mit kontor. Han lirer listen af diagnoser op for mig, efterfulgt af den meget lange række af tiltag og aktiviteter, som han er påbegyndt, men ikke har gennemført. Ting der ikke er lykkedes. Jeg kan høre, at han har gjort det mange gange før. Han kigger ned i bordpladen, imens han nulrer sin snor i hættetrøjen. Jeg spekulerer på, hvad det gør ved et menneske ikke at lykkes. Gad vide om de mange forskellige ting, som han har prøvet er noget, som han selv har villet? Eller er det mon blot andres gode idéer, som han har lagt liv til. Jeg ser på ham. Han virker desillusioneret og opgivende. Det er som om, jeg ikke kan nå ham, og jeg mærker, hvordan det rører mig dybt inde. Jeg kender følelsen af, at have givet op. Af ikke at slå til. Af ikke at blive forstået og ikke forventet noget af. Ikke noget positivt i hvert fald. Jeg spekulerer på, om den unge mand mon har opgivet at blive hørt af os professionelle, eller om det er de mange dårlige oplevelser på arbejdsmarkedet, og i skolen der har efterladt sig denne sindstilstand. Ikke et øjeblik slår det mig, at det måske er et spørgsmål om diagnose. En diagnose, der giver ham så store udfordringer, at der ikke er en plads til ham i samfundet. Igennem mit arbejdsliv er jeg igen og igen blevet bekræftet i, at vi alle har noget at bidrage med. Nogle kan ét, andre kan noget andet. Men klart står det for mig, at når mennesker mødes på en måde, hvor der lyttes til deres tanker, idéer og kunnen, er det helt utroligt, hvad der kan ske. Det gælder om at finde energien, og høre det, der ikke bliver sagt. Derfor må man være ydmyg og gøre sig umage. Man må være klar over, at det enkelte menneske er den, der kender sig selv og sine ressourcer bedst. Bevidst eller ubevidst. Men man må også kunne være en god sparring, udfordre det enkelte menneskes opfattelse af sig selv og være villig til at lede efter nærmeste udviklingszone. Så vil man måske, og kun måske være så heldig at se et menneske vokse og blomstre og gå veje som ingen på forhånd havde forestillet sig. At kende til det svære Mit eget liv har været belagt med udfordringer, siden jeg var ganske lille. Jeg er vokset op med en alkoholisk og voldelig far, og en psykisk syg mor, som igennem det meste af livet har været ramt af angst og svære depressioner og som har forsøgt selvmord flere gange. Ja, min opvækst ikke været som de flestes. Jeg har boet på børnehjem, været udsat for seksuelle overgreb på den institution, hvor jeg boede. Og jeg har oplevet et svigt i form af incest, begået af min egen far. Jeg kender til ensomhed, angst, depression, desillusion, dårligt selvværd, magtesløshed og lysten til at slutte livet. At blive sat i bås, blive kortlagt og diagnosticeret af andre. Men jeg kender også til at overraske både andre og mig selv. Ensfarvede tøjklemmer Jeg lever i dag et liv, som mange vil kunne misunde mig. Jeg har det godt. Jeg er gift med den mand, jeg har kendt siden, jeg var 18 år gammel og vi har to dejlige, velfungerende børn. Jeg har et job, hvor jeg trives, og jeg har drevet min egen virksomhed med 30 ansatte, igennem de sidste 12 år. Jeg tror på det positive og lyse i livet og på, at meget kan lade sig gøre. Men jeg er også et menneske, der kun hænger vasketøj op med den samme farve klemmer. Og i farve- og størrelsesorden. Jeg stiller servicen i snorlige stabler i skabene, og jeg er meget sort/hvid i min måde at leve livet på. Når jeg bliver presset, kan jeg stadig finde på at tælle fliser på gaden, eller gøre de samme ting lidt for mange gange i træk. Jeg er et menneske, der ofte vågner om natten og tænker, Gad vide hvornår folk finder ud af, at jeg ikke kan en sk... Og så er jeg er min egen værste fjende på de dårlige dage. Styrken i forskelligheden Jeg er et menneske, som har brug for at være i kontrol. Som kæmper med dårligt selvværd, angsten for ikke at slå til, og som har erkendt, at jeg ikke er som alle andre. Men hvem er egentlig det? For er vi ikke alle sammen forskellige på godt og ondt. Er det ikke netop det, der er styrken, hvis vi bare giver plads til forskellighederne. Mine særheder kan være ulemper i mange sammenhænge, men de er også fordele i mindst ligeså mange. At starte forfra Jeg kigger på den unge mand over for mig. Bliver med et meget bevidst om, at jeg ikke ved, hvem han er. Jeg tror, at jeg kender til

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen

nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen nummer 1 februar 2012 ADHD-foreningen Før kastede han med stole - om mere kærlighed i mindre kaos Side 4-5 ADHD-foreningens Rejsehold med ADHD-bussen Side 8-11 Svært barn har mange navne - ADHD i et historisk

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger af seksuelle overgreb Handlingsplan vedrørende Senfølger af seksuelle overgreb 2012-2016 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling November 2012 Alle har ret til livskvalitet Hvad er rimeligt for et menneske

Læs mere

LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER. Demostration. Høring. Ekstern LAP pris!

LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER. Demostration. Høring. Ekstern LAP pris! Demostration Høring Ekstern LAP pris! LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER SOMMER 2012 NR.2 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Leder 03 Havearbejde og depression

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr.

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr. efterår 2010 nr.3 årgang 12 Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark Sommerlejr 2010 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon

Læs mere

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2014 TEMA Mænd og depression Dobbelt så mange kvinder som mænd, får diagnosen depression. Primært fordi mænds symptomer på depression bliver overset, mener eksperter.

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 4. Dec. 2002

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 4. Dec. 2002 www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 4. Dec. 2002 NYE BØGER: ANGST BERØRER 20% AF BEFOLKNINGEN EFTERÅRETS PSYKIATRI- UGE 200.000 DANSKERE LIDER AF HYPOKONDRI ANGSTBEHANDLING

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere