Værd at vide når man flytter ind på Borchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide når man flytter ind på Borchen"

Transkript

1 Værd at vide når man flytter ind på Borchen

2 Indhold Indflytning...4 Husleje, PBS, depositum og forsikring...4 Protokol, post & opslagstavle...4 Leges og regulativer...4 Internet, tv og dørtelefon...5 Sekretæraften...5 Øl- & Vinkælderen...5 Embeder og ansvarsposter...5 Embedstitler...5 IC (Inspector Collegii, Inspektor)... 5 IH (Inspector Horti, Haveinspektor)... 5 ID (Inspector Domus, Husinspektor)... 5 BC (Bibliothecarius Collegii, Bibliotekaren)... 6 II (Inspector Innovationum)... 6 KI (Køkkeninspektor)... 6 RI (Radioinspektor)... 6 IT (Inspector Technices, Teknik inspector)... 6 Sekretær... 6 Øvrige ansvarsposter...6 Repræsentanter i Kollegiesamvirket (KS)... 6 Øl & Vinkælderen... 6 Post... 6 IH-hjælper... 6 Fondsudvalget... 6 Revisorer... 7 Støttefestkomitéen... 7 Arrangementer...7 Arbejdsdage... 7 Generalforsamlinger... 7 Fester og fejringer... 7 Grise, fremlejere & gæster...7 Sikkerhed...7 Brand og brandalarmer... 7 Forbindingskasse... 8 Gange og trapper... 8 Rengøring...8 Vask...8 Viskestykketjansen...8 Køkken & Bad...9 Køkkentjans... 9 Potter og pander... 9 Glas imod møl... 9 Krydderier & omnes... 9 Økoråd...9 Rengøring... 9

3 El- og varmeforbrug (radiatorer)... 9 Tøjvask og opvask... 9 Udlånsregler...10 Værktøj (ID) Malergrej (ID) Bøger fra biblioteket (BC) Aviser (BC) Det fine stel (KI) Fællesarealer Genbrugsordninger...10 Glas og flasker (IH) Tøj (KI) Farligt affald (ID) Storskrald (ID) Elektronik (ID) Genbrugsordningen (ID) Udflytning...11 Opsigelse Dødemiddag Efterladte effekter Fremsendelse af post Alumnebiblioteket Borchianersamfundet De Dødes Dag... 12

4 Indflytning Tillykke med optagelsen på Borchs Kollegium! Det næste, der sker, er, at ID (husinspektor, vil tage kontakt til dig vedrørende detaljer omkring indflytningen, tildeling af værelse og nøgler, dørkode og evt. lakering af værelsets gulv. Og mens du venter i spænding på flyttevognen, kan du f.eks. orienterer dig i denne lille introduktion til de praktiske aspekter af at bo på Borchen. Til at starte med er det nok at læse denne ene side resten skal du tidsnok få lejlighed til at slå op! Derudover kan du læse om kollegiet på Der er også en række andre skrifter, der er gode at kende, især Leges & Regulativer, som er kollegiets love og forordninger. Hvis du er i tvivl om nogen formelle aspekter af livet på Borchen, kan du slå op her. Desuden får alle nye alumner et eksemplar af Kollegiets Fundats og et eksemplar af Festskriftet for kollegiets 300-års jubilæum. Festskriftet er sjov læsning og giver en god fornemmelse for, hvad det er for et sted, du netop er blevet en del af. Velkommen til Borchs Kollegium! Husleje, PBS, depositum og forsikring Du skal hurtigst muligt tilmelde huslejebetaling til PBS for at undgå administrative problemer. Dette gøres ved din første indbetaling af husleje i banken. Du skal ved indflytning betale tre måneders husleje som depositum. Evt. intern gæld ved fraflytning (kollegieskat, fester, bibliotek, ølgæld eller bortkomne nøgler) dækkes af dette depositum. Borchen har en bygningsforsikring og en løsøreforsikring, der dækker brand, vandskade og tyveri på fællesarealer. Al anden forsikring herunder indbo og ansvarsforsikring skal du selv sørge for. Protokol, post & opslagstavle I læsestuen ligger husets Læsestue- og Ankeprotokol (protokollen) fremme. Alle beboere forventes at følge med i protokollen dagligt! Her skrives beskeder, meddelelser fra embedsholdere og anker, og her meddeler man også, hvis man er væk fra kollegiet i mere end et par dage. Enkelte alumner tilskrives Ad NN, og samtligt beboere tilskrives Ad omnes. Det er kotume, at beskeder kun fylder ¾ af sidens bredde for at give plads til svar og kommentarer. Embedsholdere ser dog bort fra denne regel. I musikstuen er der placeret dueslag til postopdeling, så her får du tildelt en plads. På opslagstavlen foran døren til musikstuen opslås diverse meddelelser, regninger og information. Leges og regulativer Beboerne på Borchen er underlagt et sæt love (Leges) og regler (Regulativerne). Lovene og reglerne er skrevet for at få huset til at fungere både i det daglige og på længere sigt for fremtidige generationer af borchianere. Det er en god ide at sætte sig ind i dem. Der ligger altid et opdateret eksemplar i biblioteket. I Leges og Regulativerne er embedsholderes og øvrige ansvarsposters opgaver udførligt beskrevet.

5 Internet, tv og dørtelefon Der er installeret internetstik på alle loca. For at komme på nettet skal du have en computer med netværkskort, ledninger, IT s Internet-guide samt have oplyst dit IP-nr. af IT. Kontakt IT for en introduktion til internet Kollegiet fører en -liste, så hvis du har en adresse, bedes du oplyse den til Inspektor. Kollegiet abonnerer på satellit-tv. Telefonsystemet er internt (fælles med Regensen og Elers), og man kan derfor ringe internt på firecifrede numre (se den omdelte telefonliste). Telefonen virker også som dørtelefon. For at åbne døren trykkes 5 døren kan ikke åbnes, før knappen slippes. Sekretæraften En gang om måneden arrangerer sekretæren en aften til betaling af husskat. P.t. betales der kr. 125,- pr. måned i husskat (inkl. biblioteksafgift). Desuden betales der for deltagelse i kollegiets fester hhv. kr. 75,- (skydefest & kroketfest), 150,- (sommerfest og julefest) for egen deltagelse og kr. 150,- pr. gæst til sommerfest og julefest. Betalingen falder bagud. Du har som regel også mulighed for at betale øl- og vinregning på sekretæraften. Tilmelding sker i protokollen. Øl- & Vinkælderen Borchen har en velfungerende Øl- & Vinkælder, hvor du kan købe øl, sodavand, vin og slik. Afregning sker månedligt bagud. Hvis du ikke betaler din regning uden at have en aftale, mister du retten til at benytte Øl- & Vinkælderen. Retten generhverves først ved fuld betaling af regning. Embeder og ansvarsposter På kollegiet er der en række opgaver der skal varetages for at kollegiet fungerer i det daglige. Derfor er en række embeder og poster på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Embedsholderne påtager sig ansvaret for løsningen af en række opgaver, men vil ofte have brug for at andre hjælper til. De fleste af opgaverne på Borchen er af sådan en karakter, at vi kun ved fælles anstrengelser kan løfte dem. Hvis en embedsholder er væk fra kollegiet i mere end et par dage, vil vedkommende ved opslag i protokollen konstituere ( konse ) en anden i sit sted. Embedstitler IC (Inspector Collegii, Inspektor) Det øverste embede på Kollegiet. IC varetager kollegiets daglige administration, holder styr på den interne økonomi og optagelse af nye alumner blandt mange andre ting. IH (Inspector Horti, Haveinspektor) Ansvarlig for haven. IH har at gøre med alt udendørs, samt en række fester. ID (Inspector Domus, Husinspektor) Ansvarlig for huset. ID holder styr på huset, står for ind- og udflytninger, fællesarealer og sommerfesten.

6 BC (Bibliothecarius Collegii, Bibliotekaren) Ansvarlig for bibliotek og musikstue. BC står for kollegiets bøger, spil, musik og film. II (Inspector Innovationum) Formand for fondsudvalget og ansvarlig for afvikling af byggesager. KI (Køkkeninspektor) Ansvarlig for køkkener, bade, toiletter, vaskerum og KI-rum. KI sørger for forsyninger til køkken, bad og toilet. og for at holde justits med vasketider og viskestykketjansen. RI (Radioinspektor) Ansvarlig for belysning og alt teknisk udstyr. RI har ansvaret for fjernsynet, satelit-forbindelsen, DVDog videoafspiller samt musikanlæg. IT (Inspector Technices, Teknik inspector) Ansvarlig for dørtelefon, internet og hjemmeside. Sekretær Sekretæren bistår IC i sit arbejde med at administrere kollegiet. Af hensyn til ordenens opretholdelse er beboere og gæsters gøren og laden i Borchens fællesarealer underkastet de relevante embedsmænds direktiver: Biblioteket (BC), TV-stuen (ID), Festsal (ID) og Haven (IH). I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af Inspektor. Øvrige ansvarsposter Repræsentanter i Kollegiesamvirket (KS) KS er vores økonomiske samarbejde og kontakt med de andre kollegier. I KS er Borchens repræsenteret ved Inspektor (med Sekretær som suppleant) og en valgt KS-repræsentant (med valgt suppleant). Øl & Vinkælderen Kelner ansvarlig for øl-ordningen Kelnerassistent hjælper Kelner Slikmutter (henh. Bolchefatter) ansvarlig for slikordningen Kyper vinansvarlig Post BC s højre hånd og kollegiets medium, dvs. ansvarlig for kontakten til afdøde alumner. IH-hjælper IH-hjælper assisterer IH med at varetage sit hverv. Fondsudvalget Fondsudvalget står for at rejse midler til kollegiets fortsatte vedligeholdelse og anskaffelser, der ikke kan dækkes i Kollegiesamvirke-regi eller indenfor kollegiets interne økonomi.

7 Revisorer De to valgte revisorer sørger for at holde embedsholdere i ørerne, så regnskaberne er i orden. Støttefestkomitéen Støttefestkomiteen afholder årligt to støttefester. Overskuddet går til støtte for det sociale liv på Borchen. Arrangementer Arbejdsdage Alle beboere har pligt til efter ID s, IH s og KI s anvisninger at deltage i hver af arrangementerne IDdag, Havedag og Hovedrengøring to gange om året (forår og efterår seks i alt). Disse dage arrangeres mellem KI, ID og IH og vil som regel være sammenfaldende (dvs. to-tre arrangementer pr. år). Generalforsamlinger Årlig (ordinær) først i oktober Halvårlig ordinær i maj måned Ekstraordinær IC s indkaldelse Se i øvrigt Leges. Fester og fejringer Ole Borchs fødselsdagsfest (BC) 7.april Sauterne (IH) Når Guldregnen blomstrer Skydefest (IH) I foråret ca. i maj Sommerfest (ID) Mellem slutningen af juni og august De Dødes Dag (Post) Sidste lørdag eller søndag i august De små kollegiers fodboldturnering og -fest sensommer afhængig af forsvarende mester. Kroketfest (IH) I efteråret ca. i september Romtoddy (IH) ved første snefald Julefest (IC) I december Støttefester (Støttefestkomité) forår (april) og efterår (oktober) Interkol-fest efter aftale mellem de små kollegier Grise, fremlejere & gæster Enhver alumne kan få lov til at have en person fast boende hos sig (en gris). Grise udnævnes af Inspektor og betaler husskat. Se Leges. Hvis du er bortrejst i en længere periode kan dit loca fremlejes. Se Leges. Du kan selvfølgeligt have gæster og holde selskaber, men skal du i den forbindelse låne fællesarealer, skal du spørge først. Se udlånsregler. Sikkerhed Brand og brandalarmer Borchen har intern varsling installeret, der udløses ved brandtryk. På alle etager findes brandtryk og vandpumper. Køkkenerne er forsynet med brandtæpper. Pulverslukker findes ved el-tavler og kulsyreslukker ved vaskekælder. Desuden er hvert loca forsynet med en røgalarm. Kontakt ID ved fejl og mangler, eller hvis røgalarm eller batteri skal skiftes. Misbrug og hærværk medfører erstatningskrav.

8 I tilfælde af brand: Aktiver brandalarm, varsko brandvæsen, bekæmp ilden og foretag livredning til brandvæsnet når frem, informér redningsmandskabet om sted og omfang. Værelser forlades med døre og vinduer lukkede, døre må ikke låses. Ved mistanke om falsk alarm skal Inspektor tilkaldes. Brandslukningsudstyr må aldrig blokeres og skal altid være fuldt operationelt. Alle konstaterede fejl og mangler meddeles til ID. Forbindingskasse Borchens forbindingskasse står i musikstuen. Fejl og mangler meddeles til ID. Gange og trapper Gangarealer og trapper skal af hensyn til sikkerheden (Brandregulativer) på alle tidspunkter holdes fri for alt andet end fodtøj (på skohylderne) og overtøj (på knagerne) til daglig brug. Branddøre må ikke forhindres i at lukke vha. stopklodser eller lignende. Rengøring Vi har rengøring ansat til at gøre rent på fællesarealer. Det er op til beboerne at holde orden og rydde op i disse områder. Hvis der ikke er ryddet op, bliver der ikke gjort rent. Hvert køkken har en køkkentjans, hvor alle beboere efter tur har ansvaret for oprydning og bestemte opgaver en uge ad gangen. Du står selv for rengøring i og omkring dit loca. Du kan låne husets støvsuger, der skal sættes tilbage i rengøringsskabet på 2. sal. Vask Vasketiderne er fra til Brug af vaskemaskinerne på alle andre tider er forbudt (og iøvrtigt irriterende for beboerne over vaskerummet!). Dosér vaskepulveret med måleskeen. Lad være med at overskride den anbefalede dosering (ca. ¾ ske til en fuld maskine) - tøjet bliver ikke renere, det skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Se økoråd. Alle BH er og lign. med metal, eller andet der kan skade maskinen, skal vaskes i vaskeposer. Tøj må ikke efterlades i tørrerummet udover den tid, det tager at tørre. Andres tørre tøj må fjernes fra tørresnorene, såfremt det lægges pænt på foldebordet. KI har ret til at placere uafhentet tøj der har ligget i tørrerummet over to uger i KI-rummets genbrugsafdeling. Viskestykketjansen Ca. to uger om året har du viskestykketjans. Du har tjansen hele ugen! Du kan følge, hvem der har viskestykketjansen på viskestykketjans-snoren i biblioteket. Efter endt viskestykketjans skriver man i protokollen, hvem der er den næste. Tjansen løber fra søndag til søndag og består i følgende: 1. Vask af kollegiets viskestykker, karklude og håndklæder (fra bøtten i ved linnedskabet). Efterfølgende foldes alt og lægges på plads i linnedskabet. 2. Oprydning og gulvvask af vaskerummet. 3. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i biblioteket. 4. Oprydning og aftørring af borde, lamper og vindueskarme samt vanding af blomster og planter i TVstuen.

9 Viskestykketjansen varer hele ugen. Sørg for at der er rene viskestykker til rådighed og at både tv-stuen og biblioteket er ryddelige. Køkken & Bad Hvert køkken fastsætter og holder selv justits med regler for køkken og bad. Køkkentjans Hver køkken har en turnusordning for rengøring af køkken. Se opslag i køkkenet. Potter og pander Kollegiet har to slags pander: Teflon-pander, der skal have sulfo, og de øvrige, som bliver ødelagt af sulfo. Glas imod møl Du skal købe patentglas til at opbevare mel, havregryn, cornflakes, sukker, nødder o.lign. i dette sikrer mod at møl og bananfluer hærger køkkenerne. Krydderier & omnes Kollegiet køber en række varer ind til fælles brug bl.a. krydderier. Hvis du køber disse varer og beholder bonen, kan du få beløbet refunderet hos Sekretæren. Spørg din flinke KI hvilke varer det drejer sig om. Økoråd Med så stor en husholdning som Borchen kan det godt betale sig at tænke økologisk over en række ting i hverdagen. Ganske vist betaler du ikke for disse ting, men kollegiernes samlede økonomi kan sagtens påvirkes. Hvis alle alumner tænker sig om undgår vi huslejestigninger. Se desuden Rengøring Et af de større problemer ved rengøring er overdosering. Alle rengøringsmidler i dag (inkl. opvaskemiddel og vaskepulver) er koncentreret, dvs. designet til at virke optimalt i et bestemt måleforhold til mængden af vand der skal bruges. Midlet bliver ikke mere effektivt af overdosering, snarere tværtimod! El- og varmeforbrug (radiatorer) Huset er ikke særligt godt isoleret i det hele taget hvilket giver en høj varmeregning. Luk radiatorerne når du lufter ud og skru ned når du ikke er hjemme i en længere periode. Sluk lyset efter dig og hold dørene lukket i fællearealer. Tøjvask og opvask Ovennævnte doseringsproblem gælder især vask. Som sagt bliver tøjet ikke renere, overdosering skader miljøet og det slider på tøj såvel som vaskemaskine. Fyld altid maskinen helt op. Lad være med bare at vaske et par shorts og en sok. Undgå skyllemiddel det er overflødigt og skader miljøet. Brug balje når du vasker op. Brug spray til opvaskemidlet.

10 Udlånsregler Du kan låne en række effekter på kollegiet med tilladelse fra den ansvarshavende embedsmand. Anmodninger om lån rettes til den relevante embedsholder i ankeprotokollen. Al udlån sker under erstatningsansvar. Sker udlån ud af huset kræves der særskilt aftale. Værktøj (ID) Kollegiet råder udover almindeligt værktøj blandt andet over en boremaskine, en rystepudser og en stiksav. Almindeligt værktøj kan lånes ved blot at tegne sig for lånet i værkstedets låneprotokol. Malergrej (ID) Maler du dit loca i kollegiets farver (hvid og grå) betaler kollegiet. Vælger du at male i andre farver, skal du selv betale og selv sørge for at bringe loca tilbage til kollegiefarver ved udflytning! Malergrej findes i værkstedet. Ofte vil der også være maling, lak og polyfilla. Spørg ID. Malergrej skal selvsagt rengøres efter brug, især pensler. Alle udlæg refunderes imod bon. Bøger fra biblioteket (BC) Bøger fra bibliotekets sæsonbibliotek og alumnebibliotek kan lånes med på værelser ved at låner tegner sig for lånet i bibliotekets låneprotokol. Lånetiden er en (1) måned. Bøger fra håndbiblioteket kan normalt ikke lånes for mere end en kort bemærkning. Der kan under ingen omstændigheder lånes bøger ud af Borchen. Aviser (BC) Kollegiet holder et antal aviser. Aviserne kan lånes og skal bringes tilbage til Læsestuen straks efter brug. Det fine stel (KI) Borchen råder over et stel (service, glas, mm.), som vi bruger til vores store fester. Da det er vigtigt at dette holdes så intakt som muligt, må det aldrig benyttes i køkkenerne til daglig. Stellet har plads i tvstuens reoler og kan kun lånes til specielle arrangementer ved skriftlig anmodning til KI. Fællesarealer Kollegiets have, bibliotek og festsal kan lånes af beboere til private arrangementer, fester, læsegruppemøder, etc. med tilladelse fra ansvarshavende embedsholder. Anmodning sker skriftligt i ankeprotokollen. Lånet træder først i kraft ved embedsholderens godkendelse af lånet. Når du låner et fællesareal skal det selvsagt gøres rent umiddelbart efter. Theca reserveres hos BC og Festsalen hos ID. Haven og TV-stuen kan benyttes til selskabeligheder, men kan vel at mærke ikke reserveres, idet alle beboerer naturligvis har brugsret til disse fascilitetet til alle tider. Genbrugsordninger Hvis du står og skal smide noget ud, så tænk dig lige om før du gør det - måske er der andre der kan bruge det og en del affald skal håndteres specielt. Glas og flasker (IH) Alt glas og pantløse flasker og dåser placeres i vores flaskecontainer ved cykelskuret, hvor det bliver afhentet.

11 Tøj (KI) Oprydning i vaskekælderen er et fast punkt på Viskestykketjansen og sker efter opslag i protokollen. Efter en fastsat periode (f.eks. 40 dage) bliver alt uafhentet tøj bliver lagt til side i KI-rummet, og kan senere bortskaffes ved intern auktion eller foræres til genbrug. Farligt affald (ID) Herunder malingrester, terpentin, klorin, sprit, lysstofrør, printerpatroner, engangs- og genopladelige batterier skal placeres i KI-rummet. Storskrald (ID) Kasseret indbo såsom møbler. Placering aftales med ID, hvis der opmagasineres eller efterlades storskrald. Elektronik (ID) Kasserede genstande forsynet med en ledning eller som drives af genopladelige batterier eller kører på solceller placeres udenfor affaldsrummet, seperat fra det øvrige affald. Genbrugsordningen (ID) Det har tidligere været praksis, at alt lige fra køkkengrej, tøj, gamle bøger og brugt elektronik blev sat i KI-rummet (lige overfor kældertrappedøren), hvor andre alumner så havde mulighed for at købe det. Med jævne mellemrum kunne rummet tømmes af en udvalgt nødhjælpsorganisation. Denne ordning er pt. inaktiv, men kan genoplives hvis stemningen bliver til det. Udflytning Opsigelse Opsigelse kan med mindst en (1) måneds frist ske til den sidste i en måned. Opsigelse skal meddeles IC skriftligt. Medmindre andet aftales betragtes opsigelsesdato som fraflytningsdato. Bemærk at dit loca skal være rømmet tre (3) dage før fraflytningsdato! Når du flytter fra Borchen bliver du udskrevet af alumnefortegnelsen og bliver erklæret afdød. Dødemiddag En afdød afholder en middag for kollegiets beboere på sin nye adresse. Efterladte effekter Hvis du efterlader noget umærket vil det højst sandsynligt blive smidt ud ved første oprydningsdag. Fremsendelse af post Husk at skrive din nye adresse i adressebogen eller meddele den til Post. Husk at udfylde flyttemeddelelse på posthuset. Den postansvarlige fremsender post forudsat at adressen er opdateret i adressebogen. Alumnebiblioteket Skulle du senere i dit liv og karriere udgive et værk, er der tradition for at sende et signeret eksemplar af værket til Borchens alumnebibliotek.

12 Borchianersamfundet Du kan holde dig ajour med livet på Borchen ved at melde dig ind i Borchianersamfundet og oplyse når du skifter adresse, tlf.nr. eller e-maiil til Post. De Dødes Dag Borchianersamfundet afholder hvert år sidste lørdag eller søndag i august De Dødes Dag. Her kan afdøde alumner møde hinanden og følge med i Borchens liv og tilstand.

Praktisk Introduktion Til Borchen

Praktisk Introduktion Til Borchen Praktisk Introduktion Til Borchen I denne introduktion finder du information om de praktiske aspekter af at bo på Borchen. Du skal også have udleveret en Internet- og telefonguide af IT. Der er en række

Læs mere

KVINDEREGENSENS HISTORIE...

KVINDEREGENSENS HISTORIE... Velkommen Hjertelig velkommen på Kvinderegensen. Vi håber du vil finde dig godt til rette som alumne bag husets tykke, røde mure. For at lette dette håber vi, at du vil tage dig tid til at læse disse få

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Velkommen til. Studentergaarden

Velkommen til. Studentergaarden Velkommen til Studentergaarden KÆRE GÅRDBOER Vi håber, at denne pjece vil være dig til hjælp ved de formelle og praktiske problemer, der kan opstå, når man flytter ind et nyt sted. Vi håber, at du vil

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Handelskollegiets infohæfte. Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg

Handelskollegiets infohæfte. Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg Handelskollegiets infohæfte Handelskollegiet B.S. Ingemannsvej 2 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Handelskollegiet i Sønderborg. Formålet

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Indhold. s. 1. s. 2-5

Indhold. s. 1. s. 2-5 Indhold Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Intro til Mødrehjælpen Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Budget Butikken Butiksudvalg og ledelse Fællesmøder for butikken

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere