Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden"

Transkript

1 Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde i højden.

2 Danish designed and engineered Alulock anbefaler alle virksomheder at udarbejde en arbejsmiljøpolitik for anvendelse af stiger og arbejdsbukke/platforme på virksomhedens arbejdsplads Alulock anbefaler, at indføre en sikker arbejdsmetode med tydelige regler for hvordan stiger og arbejdsbukke/ platforme skal anvendes på virksomhedens arbejdspladser. Baggrunden for vores anbefaling, er, at fejlagtig anvendelse af stiger og arbejdsbukke/platforme står højt på listen over faldulykker i statistikken. Alulock anbefaler, at reglerne implementeres på jeres arbejdsplads med en skærings-dato for ikrafttrædelse. Det er vigtigt, at reglerne gælder alle som udfører arbejde i højden på jeres arbejdspladser. Og at stiger og arbejdsbukke/platforme kun anvendes i det omfang, at der ikke er andre alternativer til udførslen af den aktuelle arbejdsopgave. Alulock anbefaler, at følge anvisningerne, for, hvornår hvilken type produkt skal anvendes. Det ser vi som en klar retningslinje for at opnå et bedre valg når det gælder arbejdsmiljøet. Alulock anbefaler, at kassere produkter, som ikke kan leve op til kravene angivet heri, og at virksomheden forbyder indkøb af produkter, som ikke kan leve op til disse krav. Det er en god idé, at udmelde en skæringsdato for, hvornår produkter som ikke lever op til virksomhedens krav, skal være væk fra jeres arbejdspladser. Alulock anbefaler virksomheder, at gøre en stor indsats i virksomheden, for at forebygge arbejdsulykker, og bør have en klar vision om nul-tolerance i forhold til arbejdsulykker. Alulock anbefaler, at virksomheden stiller store krav til sine leverandører, om at levere produkter som opfylder kravene i denne vejledning, og som er villig til at følge jeres regler og anvisninger. Stil krav til dem om, at, de skal bidrage aktivt til, at jeres virksomhed når målet, om en sikker arbejdsplads. Stil krav til produkterne Alle produkter til udførsel af arbejde i højden, skal have tydelig markering for: - Godkendelse og certifikatnummer - Produktions år / måned - Identifikationskode / varenr. - Anvisning af korrekt / ukorrekt anvendelse - Max. belastning - Antal personer på stigen - Brugervejledning på brugerens sprog (dansk) Produkter til fritstående anvendelse skal være udstyret med en låseanordning, sådan at de kan fæstnes ved stigens øverste punkt ved anvendelse. Produkterne skal have trin som har skridsikker overfladebehandling. Alulock anbefalerergonomiske trin med min. 80 mm. dybde. Max. vægt for produkter der skal bæres ved flytning: 15 kg. Ellers skal produktet kunne flyttes på anden måde evt. ved en hjulanordning. OBS! Produkter af aluminium og glasfiber skal være godkendte for udførsel af enkelt el-arbejde. Ved arbejde med højspænding, kræves særskilte rutiner og anden udrustning. Stigelængder Alulock anbefaler ikke anvendelse af alle typer stiger med en total længde på 5 meter. Arbejdsplatforme Ved faste arbejdsrutiner i højden, skal virksomheden være opmærksom på, at implementere ordentlige og sikre adgangsforhold for medarbejderne. Platformen må have korrekt ergomonisk indretning, så ryg og led skånes ved længerevarende arbejdsopgaver. Alulock anbefaler at virksomheden etablere en adgangsvej - typisk en trappe med 45 graders hældning og min. 200 mm. dybe trin. Herved har medarbejderen sikker angang - også med materialer i hånden. Ved lodret højde over 2 meter, må adgangsvejen være forsynet med gelænder på trappedelen. Trinstigning bør ligge mellem cm. Ligeledes må arbejdsplatformen være med gænder, knæog fodlister, således at risikoen for faldulykker elimineres fuldstændigt. En ordentlig arbejdsstilling opnås med en platformhøjde på 1,5 meter under arbejdsstedet.

3 Danish designed and engineered Produktvejledning til indretning af arbejdsplads ved stationært arbejde i højden Ved indretning af arbejdspladser til stationært arbejde i højden, er der flere ting som bør tages med i overvejelserne. - Korrekt arbejdsstilling. Platformen bør ikke være placeret mere end 1,5 meter under arbejdsniveau. - Adgangsvejen til platformen bør ikke være mere en 45 grader. - Materialet som anvendes til fremstilling bør have skridsikker overflade, og i et materiale, som er bestandigt i forhold til det omgivende miljø. - Arbejdsplatformen skal være stabil - Max. vægt pr. komponent: 15 kg. - Er platformen flytbar, bør hele konstruktionen være let at styre, og være fremstillet med hjul som modsvarer underlaget. Ved større platforme anbefaler vi, at, platformen fremstilles med et centralt låsesystem, som sikre at alle hjul låses i éen arbejdsgang. Ved disse løsninger er det typisk et arbejdsredskab som designes, tegnes, beregnes og specielfremstilles til det specifikke arbejdsmiljø og brug. Her vises eksempler på løsninger med speciel indretning

4 Danish designed and engineered Årlig kontrol af stiger og disses tilbehør Ved indkøb af stiger og disses tilbehør, er det vigtigt, at stigen mærkes med fortløbende nummer, og registreres i virksomhedens logbog for værktøj. Det er vigtigt, at disse numre er synlige, og ikke kan fjernes. Efterfølgende skal der udføres kontrol min. 1 gang årligt, hvor følgende dele af stigens og platformen kontrolleres: 1) Alle stiger gennemgåes min. 1 gang årligt af en stigesagkyndig person, og følgende kontrollers: A) Trin B) Vanger C) Buler / slag D) Ledløshed E) Beslag F) Stigesko G) Fysisk afprøvning af stigens funktion og virkemåde. Endvidere skal det kontrolleres at stigen er tydeligt mærket med oplysninger om leverandøren, stigens tilladte belastning og længde samt advarsler mod farlig og forkert anvendelse af stigen. 2) Ovenstående 7 punkter gennemgåes for hver stige og indføres i kontrolbog eller elektronisk database, som opbevares i virksomheden. Kontrolbogen forevises på forlangende til Arbejdstilsynet, hvorved at det kan dokumenteres, at værktøjet er efterset, og fundet i orden eller kasseret. 3) Er der stiger, man er i tvivl om, kontakt Alulock på tlf. +(45) Husk at brugsanvisninger skal være tilgængelige ved anvendelse af stigen. Læs mere om brug af transportable stiger i Arbejdstilsynets vejledning B Årlig kontrol af platforme - stationære og flytbare Ved indkøb af platforme og disses tilbehør, er det vigtigt, at platformen mærkes med fortløbende nummer, og registreres i virksomhedens logbog for værktøj. Det er vigtigt, at disse numre er synlige, og ikke kan fjernes. Efterfølgende skal der udføres kontrol min. 1 gang årligt, hvor følgende dele af platformens konstruktion kontrolleres: A) Trin B) Vanger C) Buler / slag D) Ledløshed E) Beslag F) Stigesko G) Fysisk afprøvning af platformens funktion og virkemåde H) Svejsninger I) Samlinger med bolte og møtrikker. Endvidere skal det kontrolleres at platformen er tydeligt mærket med oplysninger om leverandøren, platformens tilladte max. belastning, max. antal personer på platformen samt mærkninger ved særlige hensyn i forhold til sikker anvendelse af platformen. Ved større flytbare platforme kontrolleres særligt hjulenes befæstigelse og låsbarhed i sig selv eller centralvirkende låsesystem. Det skal endvidere kontrolleres, at hjulenes overfladebelægning er intakt, samt at hjulenes bæreevne stemmer overens med platformens max. belastning. Hjul skal være stemplet med max. belastning. Fastmonteret platforme skal have kontrolleret at alle befæstigelsespunkter er intakte - dette afprøves med momentnøgle. Ved enhver tvivl ved eftersyn og kontrol af arbejdsplatformen, bør der rettes henvendelse til producenten. Ovenstående punkter gennemgåes for hver platform og indføres i kontrolbog eller elektronisk database, som opbevares i virksomheden. Kontrolbogen forevises på forlangende til Arbejdstilsynet, hvorved at det kan dokumenteres, at værktøjet er efterset, og fundet i orden eller kasseret. Husk at leverandørens anvisninger for korrekt brug og kontrol af det pågældende arbejdsredskab, skal være tilgængelig på arbejdsplatformen.

5 Danish designed and engineered Produktvejledning til arbejdsopgaver af kortere varighed udført i højden Specifikke krav til produkter inddelt i ståhøjder Niveau 1: Platformshøjde op til 0,5 meter. Niveau 2: Platformshøjde op til 1,25 meter. Niveau 3: Platformshøjde mellem 1,25 2,00 meter. Niveau 4: Platformshøjde 2,00 meter og derover Se hvilken type produkter Alulock ikke anbefaler at anvende på side 7. Niveau 1: Platformshøjde op til 0,5 meter. Arbejdsbuk / arbejdsplatform Alulock anbefaler, at produktet som minimum lever op til følgende krav: Antal trin: Platformstørrelse: Trinafstand: Trindybde: Trin: Afslutninger: Max. 2 trin inkl. platform. Der skal være trin på begge sider af platformen, og sikkerhedsbøjle minimum 65 cm. fra platformen. Min. 60 x 30 cm. Max. 280 mm. Min. 80 mm. Alle med skridsikker overfladebehandling Alle platforme skal være forsynet med skridsikre stigesko Alu-buk / arbejdsplatform, model WPB med sikkerhedsbøjle Produktspecifikationer Trinafstand: 235 mm. Trin: 80 mm. med skridsikker overfladebelægning EN14183 Platformstørrelse: 60 x 30 cm. Max. belastning: 150 kg. Godkendelse: EN14183 Produktet lever op til niveau 1 Varenr. WPB Arbejdshøjde, ca. meter 2,5 Antal trin 2 x 2 Højde til platform, cm. 50 Vægt, kg. 5,5

6 Danish designed and engineered Niveau 2: Platformshøjde op til 1,25 meter. Trappestige / arbejdsplatform Alulock anbefaler, at produktet som minimum lever op til følgende krav: Platformstørrelse: Trinafstand: Trindybde: Trin: Gelænder: Afslutninger: Min. 270 x 270 mm. Max. 250 mm. Min. 80 mm. Alle med skridsikker overfladebehandling Højde min. 65 cm. fra platform Alle stiger skal være forsynet med skridsikre stigesko Kendetegn ved hobbyprodukter: Hobbyprodukter er typisk fremstillet ved samlinger med popnitter. Trappestige, model SL 30 Produktspecifikationer: Trinafstand: 235 mm. Trin: 80 mm. med skridsikker overfladebehandling. Platformstørrelse: 270x270 mm. Max. belastning: 150 kg. Godkendelse: EN131 Produktet lever op til niveau 2 EN131 Varenr. sl30/4 sl30/5 Arbejdshøjde, m. 2,44 2,67 Antal trin 4 5 Højde til platform, m. 0,94 1,17 Vægt, kg. 8 9 Niveau 3: Platformshøjde mellem 1,25 2,00 meter. Trappestige / arbejdsplatform Alulock anbefaler, at produktet som minimum lever op til følgende krav: Platformstørrelse: Trinafstand: Trindybde: Trin: Gelænder: Afslutninger: Godkendelse: Min. 400 x 250 mm. Max. 250 mm. Min. 80 mm. Alle med skridsikker overfladebehandling Der skal være gelænder på 3 sider af platformen Alle stiger skal være forsynet med skridsikre stigesko EN131 Mobil arbejdsplatform i aluminium Produktspecifikationer: Trindybde: 83mm. Trinstørrelse: 200 x 550 mm. Platformstørrelse: 620 x 520 mm. Gelænder, højde: 1 meter. Max. belastning: 150 kg. Godkendelse: EN131 Produktet lever op til niveau 3 Varenr. AP / 4 AP / 5 AP / 6 AP / 7 AP / 8 Arbejdshøjde, m. 2,44 2,67 2,90 3,13 3,36 Højde til platform, m. 0,94 1,17 1,40 1,63 1,86 Transport, længde 2,15 2,40 2,65 2,90 3,15 Antal trin Vægt, kg EN 131

7 Danish designed and engineered Niveau 4: Platformshøjde 2,00 meter og derover Arbejdsplatforme Alulock anbefaler, at produktet som minimum lever op til følgende krav: Platformstørrelse: Min. 600 x 500 mm. Trinafstand: Max. 250 mm. Trindybde: Min. 80 mm. Trin: Alle med skridsikker overfladebehandling Gelænder: Der skal være gelænder på 3 sider af platformen Afslutninger: Alle stiger skal være forsynet med skridsikre stigesko EN 131 Produktet lever op til niveau 4 Varenr. AP / 9 AP / 10 AP / 12 AP / 14 AP / 16 AP / 17 Arbejdshøjde, m. 3,60 3,83 4,29 4,76 5,22 5,45 Højde til platform, m. 2,10 2,33 2,79 3,26 3,72 3,95 Transport, længde 3,40 3,65 4,15 4,65 5,15 5,40 Antal trin Vægt, kg Hvilken type stiger og platforme må ikke anvendes i virksomheden Alulock anbefaler at virksomheden har en klar definition af, hvilke produkter, som ikke er godkendt til anvendelse i virksomheden, uden skriftlig godkendelse fra virksomhedens ansvarlige på arbejdsmiljøområdet og sikkerhedsrepræsentanten. Det kunne være produkter, som: - Er fremstillet og designet til privat anvendelse. F.eks. lette trappestiger - Er fremstillet i træ eller med trin i træ - Kan fejlanvendes. F. eks. wienerstiger og kombinationsstiger - Er fremstillet med platform mindre end 270 x 270 mm. - Er fremstillet med trin på den ene side, og uden gelænderbøjle. Stiger fremstillet et træ Stiger med for lille platform og beregnet som husholdningsprodukt Multi-stiger med forskellige anvendelsesmuligheder - risiko for fejlanvendelse

8 Danish designed and engineered Noter D a n i s h d e s i g n e d a n d e n g i n e e r e d Copyright Beskrivelser, billeder og tekniske data må kun gengives ved tydelig kildeangivelse Alulock. I alle andre tilfælde må beskrivelser, billeder og tekniske data ikke anvendes, eller på anden måde distribueres, uden skriftlig tilladelse fra Alulock ApS. Alulock ApS Rugvænget 17 DK-4100 Ringsted Fax. +(45) Sikkerhedsvejledning 2012_12.indd

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21

Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Liko Originalsejl Høj Ryg, model 20 og 21 Brugsanvisning Dansk 7DK160173-02 Produktbeskrivelse Liko Originalsejl Høj Ryg er en standardmodel, som er konstrueret til at kunne tilpasse sig til brugeren uden

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere