- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011"

Transkript

1 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni

2 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet i perioden indsæt dato Forslaget til planstrategien har været i offentlig høring indsæt dato Og endelig godkendt af Faxe Byråd indsæt dato Billedreferencer indsæt hvem TV-2 reference Grafisk tilrettelæggelse indsæt hvem Tryk indsæt hvem Oplag indsæt antal eksemplarer Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Tlf.:

3 Forord Faxe Kommune er et område i udvikling. Vi har modet til at satse og prøve noget nyt, også selvom vi er ramt af finanskrise og en stram økonomi. De første resultater kan vi se allerede nu og vi har mange gode historier at fortælle. Et kig tilbage på den foregående planstrategi viser, at vi har haft held med at sætte handling bag vores ord. For netop nu er en række af de initiativer der er omtalt i den første strategi, ved at tage form. Det gælder Faxe Sundhedscenter, Vibeengskolen, Campus for ungdomsuddannelser såvel som Eco Park Rønnede. Fire store opgaver, som alle har markant betydning for vores fremtid. Den tendens skal fortsætte. Byrådet har derfor valgt at sætte udvikling højt på den politiske dagsorden i de kommende år, og den nye planstrategi skal fungere som et langsigtet og strategisk politisk dokument, der kan sætte ramme og retning for vores indsats. Sundhed, uddannelse og erhverv er de tre områder, som vi i særlig grad skal markere os på. Byrådet vil gerne takke de mange der har bidraget til den nye planstrategi. Alle har arbejdet konstruktivt og vi ser frem til også i fremtiden at udvikle det gode samarbejde. Det gælder ikke mindst, når vi skal arbejde med at nå de mål, vi nu har sat. For vi ønsker at løfte i flok. Det står i vores nye vision og det er et ønske, som er gået igen i hele den proces, vi nu har været igennem. Vi har en fælles tro på, at det er i samarbejde, at vi kan nå de bedste resultater, og det er en ånd, vi skal værne om og i fællesskab udvikle. Til glæde for hele Faxe Kommune. På Byrådets vegne underskrift Knud Erik Hansen Borgmester Borgmesterfoto 3

4 Indhold Forord Indhold Vision Indledning Faxe Kommune Byrådets tre nye indsatsområder og sammenhængskraften Sundhed Uddannelse Erhverv Proces og deltagere Fra ord til handling Revision af Kommuneplan 4

5 - dit liv, din fremtid, dit job Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv Vision Faxe Kommune er en bæredygtig kommune, med sunde borgere, et sundt miljø og en sund økonomi. Faxe Kommune hænger godt sammen. Vi er med i front, når det gælder initiativer for sundhed, uddannelse og erhvervsliv. Vi er derfor en attraktiv kommune for tilflyttere, nye virksomheder og turister - og vi har plads til flere! 5

6 Indledning Hvad er en planstrategi? Planstrategien er Faxe Kommunes overordnede, strategiske grundlag. Den udtrykker byrådets vision for alle, der bor og arbejder i Faxe Kommune. Planstrategien er målskiven for kommunens indsatser og handlen. Det er her byrådet beskriver, hvad der skal fokuseres på i årene frem, og i hvilken retning Faxe Kommune skal udvikles. Ifølge loven skal byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Hvordan processen omkring udarbejdelsen løses er valgfrit. Vi mener, at de bedste resultater opnås ved at inddrage borgere og interessenter. 23 a. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt til lokale kulturmiljøråd. Planlovens kapitel 6 Fra før til nu Dette er Faxe Kommunes anden planstrategi. Den første kom i 2008, efter at vi havde brugt kommunens første leveår til at udarbejde den i fællesskab og på tværs af alle nye enheder. Visionen dengang var Vi gør afstanden kort. Det blev en omfattende sag, med 8 indsatsområder og 69 målsætninger, der blev brugt som værktøj til at gøre de tre tidligere kommuner Fakse, Haslev og Rønnede til én kommune Faxe Kommune. Nu er tiden en anden. Vi er ikke længere en ny kommune. Derfor har Byrådet ønsket at skabe en mere fokuseret strategi. En strategi med kun 3 indsatsområder, og 5 målsætninger for hver. Når den overordnede planstrategi er godkendt, arbejdes der videre med at gennemføre de visionære ideer, så vi sikrer, at ord bliver til handling. 6

7 Læsevejledning Planstrategi 2011 for Faxe Kommune består af: Byrådets vision for Faxe Kommune tankerne bag alt hvad vi arbejder for med planstrategien og måden vi gør det på. Beskrivelse af Faxe Kommune hvem er vi, hvad har vi, hvad kan vi og vilkår for udvikling. Valg af indsatsområder hvordan gør vi, sammenhængskraft som overordnet tværgående metode. Indsatsområderne Sundhed, Uddannelse og Erhverv her beskrives målsætningerne inden for de valgte indsatsområder, hvad vil vi arbejde for at opnå indenfor de tre områder. Kommuneplan 2013 om revision af kommuneplanen samt kommune- og lokalplanlægning siden den seneste revision af kommuneplanen. Vi trækker en sti tilbage til sidste planstrategi og lægger en ny sti ud til fremtiden. 7

8 Faxe Kommune Faxe Kommune er et område i udvikling. Vi har meget at byde på og er centralt placeret. Vi er tæt på motorvejen og dermed tæt på både København og hele Øresundsregionen. De fleste store byer på Sjælland kan nås på mindre end en time, og med den kommende Femern Bælt forbindelse til Tyskland, er vi samtidig kommet tættere på Europas midte. Faxe Kommune har gode togforbindelser. Her er direkte tog til blandt andet Næstved, Køge og Roskilde, og i det nationale perspektiv er der udsigt til bedre forhold på Lille Sydbanen og en Nybygningsløsning mellem Ringsted og Køge. Det bliver dermed lettere og hurtigere at komme til og fra hovedstadsområdet, og faktisk kan rejsetiden fra Haslev til København komme ned på kun 35 minutter. Geografi Areal: 404,54 km² Antal borgere: (1. jan. 2011) Store skovarealer: 21,78 km² skov Strande i topklasse: 29 km kystlinje Faxe Kalkbrud: 900 års kalkproduktion = 1 km² Sjællands højeste punkt: 122,9 meter 100 søer og 165 km vandløb Foreningsliv Pr. 1. januar 2011 har vi 96 folkeoplysende foreninger, med i alt medlemmer, hvoraf de er under 25 år. 8

9 Vi bor smukt. I en varieret natur og med et rigt udvalg af boligtilbud. Her er både idylliske landsbymiljøer og større handelsbyer, hvor man kan få det meste. Her er kystlinje, rent vand, store skovområder og et smukt kuperet kulturlandskab, med opdyrket land, historiske slotte og mange herregårde. Vi har desuden det helt enestående Faxe Kalkbrud, som både er en turistattraktion i verdensklasse og en stor råstofressource. Erhverv 4000 virksomheder 400 nye virksomheder pr. år 518 beskæftiget i landbruget Flest beskæftiget indenfor industri, produktion, service, samt byggeri og anlæg Stor pendling: cirka pendler ud, ind Mål: At skabe flere lokale arbejdspladser Potentiale for at rekruttere arbejdskraft lokalt Faxe Kommune byder også på et aktivt erhvervsliv. Mange nye virksomheder ser hvert år dagens lys, og med et stort potentiale for turisme er mulighederne mange. Vores handelsliv har tradition for samarbejde og for at stå bag mange spændende arrangementer hvert år, og med en aktiv lokalbefolkning og en bred vifte af forenings- og kulturtilbud er her tilbud for enhver smag. Vi tænker grønt og klimavenligt, både i det store og i det små. Derfor vil vi udvikle et nyt erhvervsområde, Eco Park Rønnede, som skal tiltrække nye virksomheder med en særlig grøn profil. Og i Haslev er vi ved at opføre en helt ny og moderne folkeskole i et klimavenligt og bæredygtigt byggeri, med solfangere og solceller på taget. Vi er stolte over den aktive indsats der gøres på kommunens skoler, for at fremme god læring og trivsel, og på sigt styrke kommunens uddannelsesniveau. Vi har 11 spændende folkeskoler, med hver deres identitet og kultur. Og med et kommende Campus for ungdomsuddannelser i Haslev sættes der for alvor trumf på udviklingen. Ved at samle en række uddannelsestilbud i en fælles struktur skal det blive lettere at tiltrække og fastholde flere unge i en ungdomsuddannelse. Uddannelse Størstedelen af ungegruppen i Faxe Kommune (omkring 75 %) er afklarede, hvilket betyder, at de er på rette vej i forhold til uddannelse eller job. En gruppe på omkring % af de unge er uafklarede, hvilket her defineres som at være en gruppe unge, der bevæger sig i en gråzone, hvor de enten ikke har taget stilling til uddannelse eller job, eller af en eller anden grund har fortrudt det valg de oprindeligt har truffet. En lille gruppe på 2-5 % har brug for yderligere hjælp, da deres situation desuden er præget af andre problemer end manglende uddannelse eller job. Men vi bygger ikke bare nyt. Vi genbruger også det vi har, og giver det nyt liv. Det gælder for eksempel i Faxe by, hvor vi er i færd med at udvikle et nyt, lokalt sundhedscenter. Her skal de tilbud, som borgerne oftest har behov for, være samlet, og det der ikke kræver et specialiseret sygehus, skal i stedet kunne håndteres lokalt. Faxe Kommune har sammen med Region Sjælland fået 24,9 millioner kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til opgaven. Kommunen har generelt fokus på at skabe mulighed for, at borgerne bliver sunde og tilbyder en række gratis individrettede sundhedstilbud. Sunde rammer medtænkes i mange beslutninger, så det bliver nemmere for borgerne at træffe sunde valg. 9

10 Sundhed 83 % af borgerne i Faxe Kommune mener, at de har et godt, vældig godt eller fremragende helbred. Det er til trods for, at 58 % har mindst én kronisk sygdom og kun 12 % af borgerne har sunde vaner med hensyn til både rygning, alkohol, fysisk aktivitet og mad. 40 % af borgerne i Faxe Kommune bevæger sig for lidt, det vil sige mindre end 30 minutter om dagen på moderat høj intensitet. Samtidig spiser mange for lidt frugt, grønt og fisk, og for meget fedt og sukker. 18 % er svært overvægtige i Faxe Kommune hvilket er lidt over gennemsnittet i Region Sjælland. 24 % af borgerne i Faxe Kommune ryger dagligt, 77 % af dem som ryger dagligt, vil gerne stoppe, og 54 % ønsker hjælp hertil. 12 % af borgerne i Faxe Kommune lever op til alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at drikke under genstandsgrænsen, spise sundt, bevæge sig dagligt i 30 minutter samt ikke at ryge. Faxe Kommune er underlagt de samme samfundsmæssige udfordringer som mange andre kommuner i Danmark. Den globale, økonomiske krise har stor indflydelse på vores fremtid, og selv om vi måske er kommet over det værste, går det stadig kun langsomt fremad. En række økonomiske forudsætninger er ændret markant, og det generelle billede er, at de offentlige finanser er under pres. I Danmark, såvel som i Faxe Kommune fødes der færre børn, til gengæld lever vi længere. Hvis denne udvikling fortsætter, vil vi med tiden komme til at mangle arbejdskraft, og vi vil få flere på offentlig forsørgelse. Der vil altså fortsat være økonomiske udfordringer, også i Faxe Kommune. Samtidig og i modstrid hermed ser vi en tendens til, at de danske borgere får flere og højere forventninger til den kommunale service. Forventninger, der med en presset økonomi er svære at indfri. Der er derfor behov for at se på, hvordan den kommunale velfærd kan organiseres på en ny og anderledes måde, så der i større grad kan skabes overensstemmelse mellem den kommunale service og borgernes forventninger. En del af løsningen kan være at tænke mere i fællesskaber. Vi ser for eksempel en tendens til at flere og flere opgaver løses i civilsamfundet, hvor man hjælper andre, og i større grad end tidligere involverer sig i hinandens liv og levevilkår. 10

11 Byrådets tre nye indsatsområder Byrådet har vurderet kommunen med kritiske øjne, hvad er vi gode til, og hvor kan vi gøre en ekstra indsats for at højne niveauet. Vi har også set på vores omverden for at vurdere, hvilke samfundstendenser og konkrete påvirkninger der er særlig vigtige for kommunens udvikling. Det giver tilsammen et godt grundlag for at vurdere, hvad der vil være fornuftigt at satse på i de kommende år. Når vi udvælger nogle områder, hvor vi vil gøre en særlig indsats, betyder det ikke, at de andre områder helt vælges fra. Vi har fortsat de samme opgaver at løse, men hvis vi vil give udviklingen et løft på nogle særlige områder, må vi også sætte ekstra fokus og bruge ekstra kræfter på netop disse områder. De valg vi træffer afhænger i høj grad af de samfundstendenser, vi er midt i. Det fremgår tydeligt, når vi ser på Faxe Kommunes planstrategi 2008 og Hvor kommunens første planstrategi er udarbejdet i perioden inden den økonomiske lavkonjunktur, har vi nu flere års erfaring med nedskæringer med os, når vi udarbejder denne nye planstrategi. Det har en betydning i forhold til de valg vi må tage, vi må i høj grad være endnu mere økonomisk ansvarlige for at få strategien til at lykkes. Samtidig må vi satse for at vinde fremtiden! Der er en bekymring for, at udviklingstendenserne peger mod øget ulighed, en gruppe af borgere har uddannelse, job med gode indkomster, sundt helbred og sociale netværk, mens en anden gruppe er præget af manglende uddannelse, arbejdsløshed, sygdom og ensomhed. Vi ser derfor en særlig vigtig kommunal opgave i at sætte ind med forebyggelse og sundhedsfremme, uddannelse samt ikke mindst fremme af erhvervslivet. Vi vil gøre en ekstra indsats for at få de grundlæggende vilkår bedret for alle borgere, og samtidigt hæve niveauet for dem, der har det sværest. Vi vil gøre en særlig indsats for: Sundhed Uddannelse Erhverv 11

12 Sammenhængskraft - Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv For at vi kan få størst mulig nytte og effekt af vores arbejde med de tre indsatsområder, og på alle vores serviceområder, skal alting koordineres og hænge sammen i en helhed på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft. På det menneskelige plan har vi i Faxe Kommune gode traditioner for at samarbejde og hjælpe hinanden. Det er en tendens, vi som kommunal myndighed aktivt vil støtte. Vi vil blive endnu bedre til at se muligheder og bakke op om de initiativer, der tages fra borgernes, erhvervslivets og andre interessenters side. På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får bedre mulighed for at komme rundt. Samtidigt vil vi arbejde for flere teknologiske løsninger for at servicere vores borgere bedre og undgå at forurene klimaet med alt for megen transport. Den individualistiske livsstil og de værdier, der er knyttet hertil, har i mange år været fremherskende. Men nu ser det ud til, at der i stigende grad tænkes i fællesskaber. Vi går i retning af øget involvering og opgaveløsning i civilsamfundet. Vi hjælper hinanden mere. Den danske befolkning har høj grad af tillid til deres medmennesker og generelt overskud at dele ud af. Vi har med andre ord forudsætningerne i orden i forhold til at skabe god social kapital. Det vil vi gerne understøtte. Folk i Faxe Kommune er kendetegnet ved aktivitet og engagement det gælder borgere såvel som erhvervsliv. Der er en opblomstring af flere små virksomheder, og handelslivet har tradition for samarbejde og arrangementer. Kommunens borgere har for en dels vedkommende boet her i generationer, hvilket i sig selv bidrager med et stort kendskab og engagement. Der bliver taget godt imod tilflyttere og én måde at blive integreret, er at deltage i det rige foreningsliv. Det, vi som politikere oplever som kommunale opgaver og et fornuftigt serviceniveau, stemmer dog ikke altid overens med det, borgerne oplever og mener. Faktisk tegner der sig en generel tendens til, at danskerne får stadig flere og højere forventninger til den kommunale service. Forventninger vi kan have svært ved at indfri, særligt i perioder med nødvendige nedskæringer og hvor de kommunale medarbejdere oplever at have mindre tid til at servicere den enkelte borger. Vi må derfor blive mere tydelige i forhold til deling af ansvar - hvem gør hvad. Vi har en forventning om, at vi alle vil det fælles bedste. Derfor må vi arbejde sammen for at opstille 12

13 realistiske mål og for sammen at nå disse mål. Det kan godt lade sig gøre, hvis vi er imødekommende og afstemmer forventningerne overfor hinanden. Langt de fleste borgere og offentlige institutioner, er efterhånden dus med nye teknologiske løsninger. Når den enkelte borger bliver bedre til at betjene sig selv på kommunens hjemmeside og på borger.dk, bliver der til gengæld bedre tid til at tage sig af henvendelser, der ikke kan løses af den enkelte selv. Der gives dermed rum til mere kvalitetsskabende arbejde. Vi har meget at byde på i Faxe Kommune, og vi vil gerne tilbyde mere. Borgerne ønsker sig flere mødesteder, kulturhus, udviklingshus, vækstfabrik og meget mere. Men stederne skal bruges aktivt for at kunne løbe rundt. Borgerne i kommunen vil gerne hinanden, men dels skal vi være opmærksomme på de tilbud og muligheder, der findes indenfor kommunegrænsen, dels skal vi kunne komme dertil og hjem igen. Vi skal være bedre til den interne branding, så det naturlige valg falder på at benytte serviceydelser, indkøbsmuligheder, kultur og fritidstilbud i kommunen, frem for uden for kommunen. Det kan dog være vanskeligt at komme fra øst til vest og retur, hvis ikke man har bil og kørekort. Den offentlige trafik er derfor et oplagt sted at sætte ind, for at holde på vores unge og vores børnefamilier. Vi må skele til den omgivende verden se til Europa som vi er en del af, også med hensyn til konkurrencedygtighed og levevilkår. Større enheder og større afstande er noget af det fremtiden byder på. Det kræver nytænkning og nye løsninger. Illustrationsforslag Kanten, et eksempel på samarbejde mellem kommunen og private aktører, danner ramme om både Geomuseum Faxe og en topmoderne biograf. Geocenteret samarbejder med kommunens skoler om spændende læringsmiljøer. Biografen blev kåret til Årets Biograf i

14 Sundhed - dit liv I Faxe kommune har vi gode forudsætninger for et sundt liv. Her er frisk luft og god plads at boltre sig på, både i skov og på strand og i byernes grønne områder. Vi har mange klubber og foreninger, hvor man kan dyrke forskellig motion. Samtidig har vi nogle store udfordringer at arbejde med. Samfundsudviklingen har i årevis fokuseret på at gøre alting så nemt som muligt. Indkøb er samlet i supermarkeder, hvor der er større fokus på at maden skal være billig og let at tilberede, end på at den skal være sund. Vi bevæger os mindre end tidligere. Turen til indkøb, job og børneinstitutioner foregår ofte i bil. Vi ser heldigvis tendenser til en modreaktion. Det er blevet smart at være sund, så vi har medvind, når vi arbejder med at højne vores medborgeres sundhed. Vi oplever en generel lyst til at ændre livsstil til det bedre, og borgerne er positive, når det for eksempel gælder tiltag for børnene, bedre mad og legepladser i institutionerne. Rigtig mange vil altså gerne leve det sunde liv - men det er lettere for nogle end for andre. Målsætninger Vi vil gøre det lettere for alle at vælge det sunde alternativ Vi satser på sundhedsfremme og forebyggelse frem for helbredelse Vi vil have familie og venner med i et samarbejde om sunde vaner Vi vil styrke samarbejder på tværs og støtte det gode, sunde liv og den frivillige indsats Vi har fokus på trivsel hele livet for alle borgere Strukturel forebyggelse Strukturel forebyggelse handler om at gøre det sunde valg let ved at øge mulighederne for at træffe sunde valg. Strukturel forebyggelse foregår gennem styring, regulering og rammer, som har til formål at skabe et sundhedsfremmende miljø. Styring via politikker, regulering via tilpasning af handle- og valgmuligheder, for eksempel ved rygeforbud og alkoholbevilling, og rammer omfatter både de fysiske omgivelser, for eksempel cykelstier og naturlegepladser, og den mulighed der er for at etablere et sundhedsfremmende miljø, for eksempel motionstilbud på kommunens uddannelsessteder, eller udbud om sund og billig kantinemad. For at styrke sundheden og gøre det let for alle at vælge det sunde alternativ vil byrådet synliggøre de eksisterende tilbud, vi har i kommunen. Det handler dels om at tænke sundheden med, når der skal træffes beslutninger og udvikles nyt dels om målrettet information og positiv dialog - om at fodre lysten til et sundere liv og om at gøre tilbuddene endnu bedre. Desuden vil vi arbejde videre med at forbedre infrastrukturen og tilgængeligheden. Byrådet mener, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Derfor vil vi satse på den tidlige indsats. Det gælder de fysiske såvel som de sociale indsatser, og det handler om både at støtte den enkelte til at ændre vaner og om øget strukturel 14

15 Sundhed på tværs At have sunde borgere er en bred opgave, der forudsætter, at Faxe Kommune samarbejder på tværs af forvaltninger. Sunde borgere skabes af de rigtige rammer og betingelser, hvor der tænkes i helheder. Sundhed skal i større udstrækning tænkes som middel til at nå mål i andre forvaltningsområder eksempelvis ved at tænke organisation og struktur så der skabes sunde rammer på tværs. Sundhed skal blive en løftestang, ikke en barriere. Sundhedsfremmende indsatser kan bidrage til at løfte nogle af kerneopgaverne for andre forvaltningsområder end sundhedsområdet alene, og sundhedsperspektivet kan kvalificere indsatser og dermed bidrage til en mere effektiv anvendelse af kommunens midler. Rehabilitering handler om, at opnå funktions- og mestringsevne, selvstændighed og mulighed for at deltage i sociale relationer. forebyggelse. Vi ser både samfundet og familierne som centrale i dette arbejde, og vi ønsker at tænke i nye måder, hvorpå også familien inddrages. Vi tænker sundhed bredt og på tværs i Faxe Kommune. Vi har et fælles ansvar, også når det gælder sundhed. Vi støtter forældre, foreningsliv og den frivillige indsats. Det frivillige arbejde og foreningsarbejdet har stolte traditioner i kommunen. Det skal være let at byde ind med frivillig hjælp, når det passer den frivillige, for eksempel som besøgsven, idrætstræner eller lignende. Vi er nået langt, og vi har yderligere øget fokus på trivsel og på rehabilitering af vores ældre medborgere. Vi vil stræbe efter at tilbyde aktive rehabiliteringstilbud frem for passive. Det lange liv skal også være det gode liv. Vores ældre medborgere skal fortsat have en aktiv rolle at spille, for der er brug for dem, de er fremtidens væsentligste ressource i det frivillige arbejde. Illustrationsforslag Faxe Sundhedscenter 15

16 Uddannelse - din fremtid I fremtidens globalt orienterede verden bliver der stadig større krav til kompetencer og uddannelse. Der er derfor behov for at have fokus på livslang læring. Med de samfundstendenser vi ser, vil der i fremtiden blive færre arbejdspladser til ufaglærte. Vi må altså anerkende betydningen af uddannelse, og skabe interesse herfor, så flere unge gennemfører en uddannelse. Målsætninger Vi vil kunne tilbyde alle i Faxe Kommune en bred vifte af uddannelsesmuligheder - erhvervsfaglige eller boglige, korte eller lange uddannelser Vi vil sikre, at alle uddannelsestilbud er kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet Vi vil styrke skolernes samarbejde med forældrene for at vi kan blive bedre til at sætte ind med tidlig indsats og forebyggelse Vi vil skabe gode læringsmiljøer for de unge med bedre sammenhæng mellem uddannelse og fritid Vi vil styrke og udvide samarbejder mellem uddannelsesinstitutionerne og med erhvervslivet Alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vi skal undgå frafald undervejs i skoleforløbet og støtte samarbejde og fælles ansvar. Vi skal blive endnu bedre til den tidlige indsats og fokusere mere på forebyggelse af manglende uddannelse, sociale problemer og kriminalitet. Nøglen til at lykkes med at give børn og unge de bedste vilkår senere i livet, ligger i et frugtbart og konstruktivt forældresamarbejde. Det er derfor vigtigt at have alle forældre med så tidligt som muligt. Forældre og skoler skal i fællesskab samarbejde om børns udvikling og læring. Vi vil skabe bedre overgange og samarbejde mellem institutionstyper, og det skal være attraktivt at benytte og arbejde i Faxe kommunes skoler/sfo/institutioner. Læring betyder, at eleven har et højt udbytte af skolens faglige undervisning og relaterede læringsprocesser. Alle elever skal tilbydes alsidige læringsmiljøer lige fra daginstitution til skole, og læringsmiljøerne må gerne bygge på forskellige tilgange. Skoler og institutioner skal på hver deres egen måde skabe motivation og kreative tilgange til læring. Det kan blandt andet ske ved at tilbyde alternative undervisningsformer i udskolingsmiljøer ud fra den enkelte skoles profil, kompetencer og traditionelle kernefag. Det betyder blandt andet, at vi vil opkvalificere ledere og medarbejdere, så de i endnu højere grad 16

17 kan understøtte forskellige læreprocesser, sådan at undervisningen udvikles, så flest mulige børn udvikler deres kompetencer. Vi vil udvikle projekter med og i lokalsamfundet, med henblik på at styrke børns og unges udvikling og læring. Vi satser på en bæredygtig folkeskole i dens bredeste betydning - og på at stimulere børnene i indskolingen og i udskolingen. Vi medtænker de muligheder der er for at bevare og udvikle, for eksempel i Campus for ungdomsuddannelser. Bæredygtig folkeskole handler om at der skal være overensstemmelse mellem faglighed, metodisk udvikling og økonomi. Vi ønsker udbredt involvering af de unge. Derfor vil vi understøtte en ungekultur til de unge efter skole - og styrke ungepolitikken. Det handler i høj grad om at forbedre uddannelsesmiljøerne for de unge, for eksempel ved etablering af ungdomsboliger og trafikal infrastruktur. Der skal være bedre sammenhæng mellem studiemiljø og fritidsmiljø. Job, miljø og kultur skal indtænkes i studiemiljøet, så de unge bliver i eller vender tilbage til kommunen. Inklusion kendetegnes som en proces, hvori det lykkes en skole eller en daginstitution at få barnet til at føle sig godt tilpas og som en del af et større fællesskab. Samtidig med at barnet udvikler sig fagligt og socialt. Illustrationsforslag Vibeengskolen Campus for ungdomsuddannelser 17

18 Erhverv - dit job Erhvervslivet i Danmark ændres hurtigt - nærmest fra dag til dag, og ingen kan med sikkerhed sige, hvad vi skal leve af i fremtiden. Lige som vi troede, at al produktion flytter til østen, kommer der meldinger om tyske, kinesiske og indiske virksomheder, der placerer produktion i Danmark. Samtidig flyttes udviklingsafdelinger fra Danmark den anden vej. Faxe Kommune har et stort potentiale for at skabe nye arbejdspladser ud fra dette brogede billede af globale tendenser særligt når man ser på kommunens placering på kanten af hovedstadsområdet og tæt på den kommende Femern Bælt forbindelse. Målsætninger Vi vil gøre det let for virksomheder at få råd og vejledning i Faxe Kommune Vi vil skabe én indgang til Faxe Kommune for erhverv og turisme Vi vil synliggøre og udvikle vores fortrin og markedsføre dem bedre Vi vil styrke samarbejdet på tværs i Faxe og med nabokommunerne Vi vil fremme innovation og iværksætteri ikke mindst inden for viden og kreative erhverv Faxe er Sydsjællands bedste erhvervskommune Faxe er Sydsjællands bedste sted at drive virksomhed. Her er erhvervsvenligheden, målt på statistiske data og virksomhedernes tilfredshed med kommunen, nemlig højere end i de øvrige sydsjællandske kommuner. Kommunen indtager således en 28. plads på landsplan samlet set, og i syv af de 12 kategorier er kommunen placeret i den bedste tredjedel. Lokalt Erhvervsklima 2010, DI I DIs landsdækkende undersøgelse fremhæves den overordnede erhvervsvenlighed i Faxe, brugen af private leverandører og arbejdskraften som positiv, mens de kommunale rammevilkår, kommunens image og den kommunale sagsbehandling trækker ned i det samlede billede, her kan med fordel gøres en ekstra indsats. Rammebetingelser De kommunale rammevilkår for erhvervslivet dækker over en bred vifte vilkår, som virksomhederne i kommunen står overfor i deres daglige drift. Det gælder både let målelige rammevilkår som størrelsen på de kommunale skatter og afgifter, eller opgørelser over antallet af erhvervsbygninger i kommunen. Det gælder samtidig andre rammevilkår, som er vanskeligere at opgøre. Det kan eksempelvis være virksomhedernes muligheder for at komme i dialog med politikere eller kommunale embedsmænd, eller kvaliteten af dialogen mellem virksomheder og kommunal administration, som også dækker over oplevelsen af at blive hørt. 18

19 Erhvervsprofilen i Faxe Kommune er præget af enkelte store virksomheder og en mangfoldighed af mindre virksomheder inden for en række brancher. Landbruget fylder også godt på erhvervskortet, ligesom vi har et stort potentiale indenfor turisme og oplevelsesøkonomi i vores enestående natur og kulturlandskab. Vi vil gerne have flere arbejdspladser til Faxe. Derfor skal det være let for nye virksomheder at få råd og vejledning, så de hurtigt kan blive hjulpet videre. Vi forestiller os en slags VIPservice, så der er én indgang for erhvervslivet en hånd i hånd guide. Vi arbejder for at gøre sagsbehandlingen hurtigere - uden at sætte kvaliteten over styr, blandt andet ved at fastlægge klarere spilleregler, så beslutningerne bliver letforståelige, fair og enkle. Turisme Antal overnatninger Camping: Øvrige overnatninger: Kommercielle overnatningsformer 114 mio. kr. Engangsrejsende og ikke kommercielle overnatningsformer 128 mio. kr. Turismeskabt beskæftigelse 313 årsværk Turismen kan blive et af vores vigtigste erhverv. Her ligger stadig et stort potentiale og venter. Vi vil i højere grad sammentænke erhverv og turisme, eventuelt ved at skabe en samlet organisation. På den måde kan vi samle ressourcerne om markedsføring og om at skærpe profilen for Faxe Kommune. Kalkbruddet, strandene og Feddet - skovene og godserne, samt alle de kulturelle arrangementer er alt sammen guldgruber, vi skal værne om, videreudvikle og markedsføre. Turismen er et erhverv, som ikke bare skaber arbejdspladser. Der skabes også fordele som kommunens egne borgere kan drage nytte af hvis vi, eksempelvis får synliggjort cykelruter og ved samme lejlighed udbygger dem. Udvikling af erhvervslivet er en blandt mange opgaver, som Faxe Kommune ikke kan løfte alene. Vi kan ikke skabe innovation og nye arbejdspladser, men vi kan samarbejde og skabe rammer herfor, og vi kan støtte alle, der gerne vil gøre et stykke arbejde her i kommunen - både når det gælder eksisterende og nye virksomheder. Illustrationsforslag - Eco Park Rønnede 19

20 Proces og deltagere Dette forslag til planstrategi er udarbejdet i første halvår 2011, med forventet endelig vedtagelse i byrådet efter offentlig høring, i november Byrådet besluttede i november 2010 at udarbejde en ny planstrategi, hvor byrådet selv i høj grad ville være pennefører på produktet. Der har derfor været tale om en proces hvor byrådet løbende har haft oplæg og workshops, alene og med interessenter. I processen har byråd, såvel som borgere og andre interessenter ytret ønske om en ny vision. En fælles vision for både organisationen og geografien Faxe Kommune. Den nye vision hænger naturligt sammen med planstrategien, idet det er her, der tegnes et billede af, hvor vi vil hen - man kan se hele planstrategien som et udtryk for Faxe Kommunes vision. Ud over byråd og administration har en lang række repræsentanter og interessenter bidraget til udarbejdelsen af planstrategien: Repræsentanter for tandplejen, sundhedsplejen, sygeplejen, træningsenheden, idrætskonsulent, sundhedskonsulent, kultur og fritidskonsulent, praksiskoordinator, dag og aktivitetscentre på ældreområdet, Ældrerådet, forældre og ledelsesrepræsentanter for kommunens skoler og for dag, klub og børneinstitutionsområdet, Gymnasiet og Ungdomsrådet, center for afklaring om arbejdsmarkedstilbud, Faxe Erhvervsråd, Faxe Handelsråd, Faxe Turistbureau, Camping, Landboforeningen i Rønnede, Faxe Handelsråd samt LO Midtsjælland. 20

21 Fra ord til handling Dette var ordene, dette er den strategi byrådet har tegnet for Faxe Kommunes udvikling. Vi satser på sundhed, uddannelse og erhverv, og vi gør det sammen. Vi vil sammen med borgere, interessenter og på tværs af forvaltningen blive endnu bedre til at få ting til at ske, så det ikke bliver ved ordene. Ordene her er meget overordnede. Det er en politisk vision for, hvor vi gerne vil hen. Den næste udfordring bliver at blive enige om, hvordan vi kommer dertil. Derfor ligger der i umiddelbar forlængelse af planstrategien, en proces for udarbejdelse af konkrete planer for målsætningerne, indenfor sundhed, uddannelse og erhverv. Vi forventer at kunne udgive tre foldere, hvor planerne for det videre arbejde beskrives, i begyndelsen af

22 Kommuneplan 2013 Planstrategien skal indeholde byrådets beslutning om enten 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode. Planstrategien skal også indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, og den skal indeholde byrådets vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen. Hvor nogle kommuners planstrategier systematisk gennemgår udviklingstendenser indenfor hvert af de fysiske temaer, der skal medtages i kommuneplanen, har Faxe Kommune valgt en mere helhedsorienteret tilgang. Strategien fokuserer på de indsatsområder, som byrådet har valgt, og som er blevet bearbejdet på de afholdte workshops mellem byrådet og interessenter. De valgte indsatsområder og mål afspejler de områder, hvor kommunen ser de største og mest aktuelle opgaver i de kommende år. Revision af kommuneplanen Byrådet har besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, men med særlig fokus på det åbne land. Arbejdet med plantemaerne i det åbne land (primært jordbrug, landskab og natur) vil også omfatte landsbyer og kulturmiljøer. Ved at revidere planen i sin helhed bliver der lejlighed til at justere emner som f.eks. nye byvækstarealer og planens del med rammer for lokalplanlægning. Baggrunden for denne beslutning er en gennemgang af de mange krav, staten stiller til kommuneplanlægningen. Statens krav er sammenholdt med indholdet i Faxe Kommuneplan 2009 og med en vurdering af, hvor der forventes behov for en ny planlægningsmæssig indsats. I arbejdet med Kommuneplan 2009 var den primære fokus på at smelte fem gamle planer sammen til én plan samt på byernes udvikling. Plantemaerne for det åbne land er videreført stort set uændrede fra regionplanerne. Der er behov for at gennemføre en ensartet planlægning i hele kommunen. Derfor blev det besluttet ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009, at dette plantema skulle revideres i starten af planperioden. En foreløbig gennemgang af statens krav til kommuneplanlægningen viser, at der bør arbejdes med følgende emner i den kommende kommuneplan: Nye opgaver i kommuneplanen: Placering af landbrugets driftsbygninger Biogasanlæg Statens vandplan og Natura 2000-plan Trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik Anvendelsen af vandløb, søer, kystvande Risiko for oversvømmelse 22

23 Centrale plan-temaer fra KP2009, der kræver en større revision: Retningslinjer for: - jordbrugsmæssige interesser - landskabelige bevaringsværdier - naturbeskyttelsesinteresser - økologiske forbindelser - potentielle naturområder - et samlet naturnetværk - landzoneadministrationen - kulturhistoriske bevaringsværdier Muligheder for byggeri ved landsbyer Kortlægning af støjområder Emner, der kan ajourføres: nye arealer til byzone nye byudviklingsområder og den fremtidige vejbetjening områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byvækst virksomheder med særlige beliggenhedskrav adgang til det åbne land, naturen og kysten, herunder stier skovrejsningsområder lavbundsarealer der kan genoprettes til vådområder Planstrategiens vision og indsatsområder skal afspejles i kommuneplanen, og strategiens mål skal konkretiseres i de relevante afsnit, så sammenhængen mellem planstrategi og kommuneplan er tydelig og operationel. Kommuneplanen vil blive udarbejdet i dialog med Byråd og udvalg. Kommunens borgere, organisationer og virksomheder samt nabokommuner og andre myndigheder vil få mulighed for at bidrage aktivt til planlægningen. Målet er, at kommuneplanen skal være endeligt vedtaget af Byrådet inden sommeren Kommune- og lokalplanlægning siden den seneste revision af kommuneplanen Kommuneplan 2009 blev vedtaget i oktober Nedenstående oversigt viser de kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget endeligt eller som forslag siden forrige planstrategi. Tillæg til kommuneplanen: Nr. 2 Forslag - Erhverv, Eco Park Rønnede etape 1 Nr. 3 Forslag dagligvarebutik i Dalby Nr. 4 Forslag Vibeengskolen i Haslev Nr. 5 Forslag Faxe Vest, boliger i Godthåbsdalen i Faxe 23

24 Lokalplaner: Boliger på Thornfjeldsvej i Faxe Boliger på Hertelsvej i Faxe Forslag Faxe Vest, boliger i Godthåbsdalen i Faxe Dagligvarebutik på Odinsvej i Faxe Boligområde i den nordlige del af Orup Lægårdens Camping ved St. Spjellerup Forslag stenknusning ved Faxe Kalkbrud A Boliger ved Søgård Troelstrupområdet i Haslev Ny sognegård ved Haslev Kirke Boliger ved Bråbyvej i Haslev Forslag Vibeengskolen i Haslev Skuderløse landsby Boliger på Teestrup Bygade Boliger ved Førslev Kirke Forslag Eco Park Rønnede - 1. etape Bycenter og boligområde i Rønnede Nye boldbaner og boliger i Kongsted By Boliger og institution i Dalby Forslag - dagligvarebutik i Dalby Forslag Servicecenter Stop 37 Byggeaktiviteten tog en kraftig opbremsning i slutningen af 2007, og har været meget lav frem til Søjlerne i figuren herunder viser antallet af nyopførte boliger i hele kommunen i perioden I perioden blev der i gennemsnit opført 262 nye boliger om året. I 2010 var tallet helt nede på 41 boliger. Forventningen til 2011 er 96 nye boliger et højt tal, der dog omfatter opførelse af 45 kommunale ældre- og handicapboliger. Kurven i samme figur viser, hvor mange kvadratmeter erhvervsbyggeri der blev opført i samme periode. Her er tendensen den samme med et markant lavere niveau i 2009/10. Byggeaktivitet i Faxe Kommune Nye boliger - antal Erhvervsbyggeri - m² Kilde: Danmarks Statistik Den lave byggeaktivitet har påvirket antallet af nye lokalplaner. Ovenstående liste indeholder en række bolig-lokalplaner, der blev igangsat inden finanskrisen og 24

25 færdiggjort under krisen. Derudover indeholder listen kun enkelte lokalplaner for nye boligområder. Erhvervsområdet Eco Park i Rønnede og Vibeengskolen i Haslev er to af Faxe Kommunes helt store projekter - både når det gælder planlægning, økonomi og i sidste ende kommunens udvikling. Begge projekter kan ses som en konsekvens af de senere års store bosætning i Faxe-området. Flere tilflyttere medfører behov for investering i de kommunale institutioner, og grundlaget for at tiltrække virksomheder og arbejdspladser er samtidig øget. Endelig viser listen over gennemførte og igangværende planer, at der er stor aktivitet på dagligvareområdet og anden privat service. Inden for det seneste år er der planlagt for dagligvarebutikker fire steder i kommunen. Nedenstående skema viser hovedtal fra Faxe Kommunes befolkningsprognose Hele prognosen kan findes på kommunens hjemmeside Folketal_ultimo Udvikling fra året før Mænd Kvinder Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Tilflyttet ny bolig - indefra Tilflyttet ny bolig - udefra % tilflyttet udefra Nye parcelhuse Nye rækkehuse Nye etageboliger Nye ungdomsboliger Nye ældreboliger Nye boliger i alt

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Faxe Kommuneplan 2013

Faxe Kommuneplan 2013 Vedtaget af byrådet den 11. december 2014 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Redaktion og layout: Center for Erhverv og Udvikling Forsidefotos: Billede nr.

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling Odder Kommune KOMMUNEPLAN 2004-2015 Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Byrådets fokusområder

Byrådets fokusområder Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Kommuneplanforslaget består af følgende: Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere