Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej PLUS Vejledning til ansøgere"

Transkript

1 Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved hjælp af et kort ligesom en skattejagt. Der er omtrent 200 steder i landet, hvor Find vej i Danmark tilbyder en anderledes tur i det fri. Med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet ønsker vi nu at udbygge tilbuddet med nye muligheder. I denne vejledning kan du læse hvad der gives støtte til, og hvordan du og din klub får del i puljen. Find vej i Danmark har vist sig at være en eminent måde at vise omverdenen hvad orientering er, og på den måde åbne sporten op for flere. Og det er også det vi vil med Find vej PLUS. Vi skal nå ud til endnu flere med flere tilbud, rettet mod flere forskellige. Og vi skal holde gang i ilden og følge med tiden. får et fornyet udseende, og bliver bygget op så den kan læses fra mobiltelefon, eller andre mobile enheder. Den får såkaldt responsivt design, som altså automatisk tilpasses den skærmstørrelse den åbnes på. Det er især vigtigt fordi alle landets 200 Find vej ruter nu ligger kodet ind, så man kan bruge mobiltelefonen som kontrolkort på turen. Posternes unikke kontrolkodebogstaver skrives ind på mobiltelefonen og kan føres direkte over i Hall of Fame. Hall of Fame er en rangliste over de personer der har fundet flest poster i landet. Det er en sjov måde at konkurrere mod venner eller klubkammerater, og 1. pladsen har fundet over 5000 poster, gennem de senere år. Den nye findveji.dk giver også mulighed for at lægge opgaver ind på posterne, som brugeren modtager, og skal besvare, via sin mobiltelefon. Det kan være spørgsmål som Hvad betyder den olivengrønne farve syd for posten her? eller fx en matematiklærer kan lave en bane med matematikspørgsmål. Alle som ønsker det, og som kan godkendes af DOF, kan nemlig få adgang til at oprette disse quizbaner. Det betyder at klubberne kan opnå et stærkt samarbejde med fx kommunens 1

2 skoler, eller naturcentrene, hvor man kan vælge at give naturvejlederne adgang til at oprette ture i systemet. Klubberne kan også oprette baner til brug i bl.a. børne- og ungdomstræningen, med mere eller mindre orienteringstekniske opgaver. Oprettelse af sådanne mobil-quiz er gratis for klubber under DOF og indtil videre også for godkendte samarbejdspartnere. I det følgende uddybes modellen yderligere, sammen med de tre andre Find vej modeller, som kan støttes økonomisk med Find vej PLUS puljen. Fælles gælder at de anførte støttebeløb er vejledende, og hvis I har andre behov, er der mulighed for tilpasninger. Støtten uddeles efter først til mølle princippet, og der er indtil videre ikke loft over hvor mange projektpakker hver klub kan søge. Kombineres modellerne kan der gives støtte til hver delmodel i jeres projekt. Sæt da flere krydser i ansøgningsskemaet Find vej PLUS som kan findes her: Hvad støttes? Der er fire forskellige modeller, projektpakker, som uddybes enkeltvis nedenfor: 1. Foto-orientering 2. Oplevelsespakke 3. Mobil-quiz 4. Tur-app (Travel Tales) Der er altså ingen midler til pæle, skilte eller korttilskud, men til overbygninger og nyudviklinger. Men med de nye muligheder i hånden, er der god chance for at fx kommunen vil være med til at finansiere materialeudgifter til pæle og skilte, som danner grundlag for nogle af modellerne. I linket her findes en udførlig vejledning i at etablere et Find vej projekt, med faste poster. Foto-orientering Ikke alle projekttyper kræver de faste poster. I en foto-orientering bruger man eksisterende elementer i bybilledet eller landskabet, som poster. Det kan være statuer, en vejrhane, et særligt vindue el.lign. Elementerne fotograferes og billederne sættes ind i folderen sammen med kortet, eller trykkes på bagsiden af kortet og nummereres med bogstaver. Øvelsen for brugeren går så ud på at knytte de enkelte fotos til de givne lokaliteter. For at det ikke skal blive for nemt, især for lokale, kan man vælge at bruge nærbilleder. Fotoorienteringen kan laves over temaer som ex arkitektur eller kunst i bybilledet, suppleret med små beskrivelser ved hver post. 2

3 Der skal bruges: Et kort (helst et rigtigt orienteringskort) med poster indtegnet Et antal fotografier, ét pr. post (fx 16 foto-poster er et godt antal) hver nummeret med et bogstav En kort tekst til hver post med beskrivelse af fx kulturen, naturen eller historien bag posten En kort forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i folderen. Det hele sendes sammen med jeres logo til DOF. En foto-orientering støttes med 4000 kr. til tryk af folder og kort. DOF bistår med redigering og layout. Klubben og dens eventuelle samarbejdspartnere leverer kort, billeder og tekst. Foto-orienteringen kan kombineres med Mobil-quizzen, så billedets bogstav fungerer som den kontrolkode som kan udløse et quizspørgsmål på mobiltelefonen. Den kan også kombineres med såvel Find vej Tur-app en som Oplevelsespakken som beskrives i det følgende. Oplevelsespakken Til alle projekter laves en folder der forklarer hvad turen går ud på, og som gengiver kortet eller et udsnit af kortet. Med oplevelsespakken gøres folderen til en flersidet turguide med plads til mere uddybende tekst, med naturbeskrivelser eller kulturhistorie, fotografier osv. I pakken indgår selvfølgelig også kortet samt kontrolkort mv, og pakken kan sælges for et rimeligt beløb. Hvis jeres projekt ønsker at udgive mere specifikke turpakker familiepakker, skolepakker eller måske en firmapakke er dette også en mulighed. Fælles gælder, at der som minimum skal være et udsnit af kortet som lægges til fri download, så der også er et tilbud som kan tilgås uden videre, via findveji.dk Der skal bruges: Et orienteringskort med poster indtegnet Faste poster med Find vej kode skilte Et foto, i høj opløsning, til hver post En beskrivelse af kulturen, naturen eller historien bag hver post, fx 150 ord. Kontrolkort, baneforslag, helst indtegnet på kort, og postbeskrivelser (altid i tekst) En forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i hæftet/folderen. Det hele sendes sammen med jeres logo til DOF. Sælges oplevelsespakken skal minimum én bane tegnes ud på et kort/kortudsnit, som lægges til download på findveji.dk Oplevelsespakken tager udgangspunkt i faste poster, og kan derfor oplagt kombineres med en mobilquiz, såvel som med Tur-app en (se nedenfor). Ved kombination med mobil-quiz udvælges en bane af 3

4 poster som der lægges opgaver på, og denne bane gengives på et kort/i en folder for sig selv, og lægges med i oplevelsespakken, samt lægges til download på findveji.dk. Oplevelsespakken kan også indeholde en foto-orientering, hvis en del af kortet dækker et byområde, eller der er mange kulturspor i skoven. Oplevelsespakken kan støttes med 8000 kr. til tryk af hæfte/folder og kort. DOF bistår med redigering og layout. Klubben og dens eventuelle samarbejdspartnere leverer kort, billeder og tekst. Mobil-quiz Mobil-quizzen er allerede omtalt indledningsvis, og kan som nævnt anvendes på såvel faste poster, som på en foto-orientering. Brugeren starter turen via et link på findveji.dk, på den underside der hører til det givne område, hvor også link til det tilhørende kort osv. ligger. Når første post på turen er fundet indtastes postens kontrolbogstavkode, hvorefter en opgave, et quizspørgsmål dukker op på mobilskærmen. Man kan konkurrere flere sammen på samme mobil, eller som hold mod hinanden på flere mobiler. Når man har gennemført turen får man en status over hvem det havde flest rigtige, og hvor lang tid man var undervejs. Man er således i kontakt med hjemmesiden findveji.dk under hele turen, og det kræver derfor er der er mobildækning. Da det oftest er meget små datamænger der skifter hænder har vi endnu ikke oplevet manglende dækning som et problem, men det er dog værd at være opmærksom på. Vælger man at lægge et link til en videofilm, eller tungere lydfiler og billeder ind i sin mobil-quiz kan det være nødvendigt med mere stabil dækning, da det kræver et stærkere signal at kunne trække sådanne tungere datamænger ud på mobilen. Mobil-quizzen målretter sig primært mod familier og til undervisningsbrug, men afhængig af opgavernes karakter og sværhedsgrad, kan en mobil-quiz bane målrettes forskellige brugergrupper. Klubben får adgang til at oprette quiz baner i systemet, på deres egne Find vej i Andre relevante grupper, som lærere og naturvejledere, eller andre af klubbens lokale samarbejdspartnere, kan også tilbydes deres egen log-in mulighed, så de selv kan oprette ture. Vejledning til oprettelse af quiz baner kommer ud sammen med lanceringen af den nye ultimo april Turen præsenteres på vanlig vis i en folder med kortudsnit, med banen indtegnet, og hvor der gives en forklaring og en QR kode, der fungerer som link til at starte turen på mobilen. Folderen kan stilles i en folderkasse ved start, eller bruges som PR på biblioteker, skoler osv. 4

5 Der skal bruges: Et kort (helst et rigtigt orienteringskort) med poster indtegnet En opgave eller et quizspørgsmål til hver post En kort forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i folderen. Det hele sendes sammen med jeres logo til DOF. Mobil-quizzen er gratis at oprette for klubber under DOF, og der støttes med 3000 kr. til tryk af folder. DOF bistår med redigering og layout. Klubben og dens eventuelle samarbejdspartnere leverer kort, billeder og tekst. Inspiration/hjælp til opgaver og quizspørgsmål kan fås hos DOF. Find vej Tur-app (Travel Tales) I modsætning til mobil-quizzen kræver denne mobil-applikation ikke at der er mobildækning mens du er afsted, men blot at der er god dækning der hvor du henter app en ned på din telefon. App en består et lille program, som gør din smartphone i stand til at afspille lydklip, som udløses automatisk, når du bevæger dig ind i en radius af fx 10 meter fra et givent indkodet GPS koordinat. Den består således samtidig af de lydfiler, som er kodet sammen med de valgte GPS koordinater. Det betyder at den godt kan blive lidt tung, altså fx op i mod 25 MB da lydfiler ofte vejer op i mod 2 MB hver. Det kan tage tid at hente ned på en langsom forbindelse, og derfor er det smart at opfordre brugeren til at hente Tur-app en ned på mobiltelefonen hjemmefra. Man skal fortsat have orienteringskortet i hånden, så man skal alligevel en tur forbi printeren med mindre klubben/arrangøren vælger at stille en folder ud, med kortudsnit og bane indtegnet. Da telefonen gør brug af sin GPS kræver det er der er hul igennem op til satellitterne. Det kan derfor give vanskeligheder hvis man lægger en af sine usynlige lydposter under meget tæt løvdække. En postplacering der kan fungere om vinteren kan således være uegnet om sommeren. Det er dog en problematik der arbejdes med, og allerede er væsentligt mindre relevant. Tur-app en kan bruges til at lave et anderledes orienteringsløb, hvor man får oplysninger når man finder posten. I træningsøjemed kan det være oplysning om hvilken post man nu skal finde, eller hvilke øvelser, eller hvilket fokus man skal have, hen i mod den næste post. 5

6 Som et tilbud rettet ud af klubben, mod offentligheden, egner app en sig fantastisk til at give en anderledes orienteringsoplevelse. Hver post (lydpost) kan byde på en fortælling fx om hvad der gemmer sig af kulturspor i skoven, eller hvilken natur man møder. Det kan også være et kursus i aflæsning af orienteringskortets signaturer der gives. Man kan sagtens selv indtale sine lydfiler, som ikke må være meget længere end 1 minuts varighed. App en skal bruge dem i formatet.mp3. Man kan også, med støtte fra Find vej PLUS puljen, vælge at få dem bearbejdet professionelt på et lydstudie. Så skal man levere et manuskript, som man måske kan få hjælp af den lokale naturvejleder, eller andre samarbejdspartnere til. DOF kan også bistå med vejledning og hjælp. Der skal bruges: En licens til at anvende Travel Tales (gratis for Orienteringsklubber, kontakt DOF) Et kort (helst et rigtigt orienteringskort) med poster indtegnet Et lydklip til hver post, evt. blot en tekst hvis professionel indtaling ønskes En kort forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i folderen. Det hele sendes sammen med jeres logo til DOF. Se særskilt dokument for vejledning til hvordan I selv kan opsætte Find vej Tur-app s (Travel Tales). Hver klub kan oprette så mange ture de vil, gratis, med licens til Travel Tales. Professionelt udarbejdede lydfiler koster ca kr. pr. stk. og hvert projekt kan få ca. 10 lydfiler. Er der brug for flere er det også en mulighed. Turen præsenteres på vanlig vis i en folder med kortudsnit, med banen indtegnet, og hvor der gives en forklaring og en QR kode, der fungerer som link til at starte turen på mobilen. Folderen kan stilles i en folderkasse ved start, eller bruges som PR på biblioteker, skoler osv. Tryk af folder støttes med 3000 kr. Hvordan søger man? Hent ansøgningsskema Find vej PLUS på siden her Udfyld skemaet og indsend det til Projektet løber til udgangen af 2015, så af hensyn til regnskabsafslutning skal jeres lokale projekter være afregnet 1. oktober Inspiration og vejledning kan fås hos Anne Marie V. Kamilles,

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin

Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin Introduktion Før du kan komme i gang skal du have et log ind til systemet. Det får du ved at sende en mail til amk@do-f.dk Hvad er

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand

NYE VEJE I ORIENTERING. Hvor skal vi hen? Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene. Helge Søgaard takker af Farvel til en formand M A G A S I N F O R D A N S K O R I E N T E R I N G S - F O R B U N D 01 februar 2014 63. årgang Hvor skal vi hen? NYE VEJE I ORIENTERING Hjemme hos Steen Frandsen Manden bag kortene Helge Søgaard takker

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul Grønne Danmark Produkt og skiltemodul 2006 TP Consult Denne vejledning består dels af generelle beskrivelser af funktionerne i både skiltemodulet og produktmodulet, dels af enkle øvelser i at anvende dem.

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere