Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster"

Transkript

1 Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan

2 Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne løse en opgave. Ikke fordi vi ikke har evnerne til det, men fordi vi ikke tror nok på os selv og vores evner. Denne ressources beskrives især ved Albert Banduras begreb self-efficacy. En forudsætning for overhovedet at arbejde med denne ressource, er troen på, at et menneske kan ændre sig selv og sin situation. Forskere peger på at mennesker kan kontrollere egne tankeprocesser, motivation og handling, hvilket medfører at det også i stand til at ændre sig selv og sin situation. Som nævnt kan man risikere ikke at kunne løse en opgave, fordi man ikke tror nok på sig selv og sine evner på trods af, at man har den nødvendige viden. Jeg kan ressourcen afhænger af den konkrete situation eller opgave og er ikke en generel egenskab som f.eks. selvtillid. En person kan eksempelvis godt have en jeg kan følelse i svømning uden at have det i løb. Troen på sig selv i den specifikke situation har indflydelse på handlingen, fordi den er bestemmende for, hvor store anstrengelser man gør sig, hvor lang tid man holder ud, hvor megen modgang man kan kapere, om ens tankemønstre er nedbrydende eller opbyggende, hvor meget stress og depression man oplever i forsøget på at leve op til omgivelsernes forventninger, og hvordan man oplever resultatet af ens handling. Forskning viser at der især af følgende tilgange kan styrke jeg kan ressourcen. Disse er: Erfaring Ved at undersøge ens tidligere erfaring og gøre sig bevidst om de temaer, der lykkedes og de situationer der styrker kan man styrke følelsen af at kunne Modellering Ved at være nysgerrig på andre, på deres styrker og det vi kalder best principle, kan man indsamle værdifuld og nyttig viden der styrker ens jeg kan kapacitet Omgivelsernes pres Omgivelserne kan betyde alt i udviklingens af følelsen af at kunne. Er gruppens kultur kendetegnet ved en stærk kollektiv fornemmelse af at kunne vil dette smitte den enkelte. Samtidig kan gruppens forventninger og positiv opbakning også styrke følelsen af at kunne Fysiologi og tilstand Kroppen og vores generelle følelsesmæssige tilstand påvirker vores følelser af at kunne. Et generelt godt humør kendetegnet ved flere positive følelser styrker vores følelse af at kunne. Vores krop spiller ind i denne del og temaer som søvn, fysisk og kropsholdninger er også relevante indgangsvinkler.

3 Jeg kan At kunne betyder for mig Hvis jeg bliver 5% mere bevidst om det jeg kan, så Hvis jeg kigger lidt mere på mine tidligere succeser så Mine rollemodeller minder mig om at Mine omgivelser hjælper mig til at

4 Artwork by Ruth Crone Foster Jeg tror

5 Jeg tror Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på fremtidens muligheder og måden vi tolker på gode og dårlige hændelser i nutiden. Med udgangspunkt i Martin Seligmans forskning i fleksibel optimisme arbejder man med en tilgang, der ikke betyder at mere optimisme altid er godt men afhænger af situationen. Samtidig gør Martin Seligman også op med optimisme som en enstrenget idé hvor man enten er mere eller mindre optimistisk. I stedet bygger han på ideen om forklaringsstile, der siger at vores tro på fremtiden afgøres af hvordan vi tolker nuværende problemer og muligheder. I denne tilgang tolker vi hændelser ud fra tre dimensioner, der i dette eksempel tager udgangspunkt i en situation hvor en medarbejder oplever sig uretfærdigt behandlet. 1. MIG eller ANDRE/ANDET En Mig-tolkning gør at medarbejderen bebrejder sig selv og øger graden af pessimisme ved at beskylde sig selv for behandlingen. En Andre-tolkning gør at medarbejderen bebrejder noget eksternt for problemet og distancerer dermed sig selv fra problemet. Denne tolkning fremmer optimismen 2. ALTID eller MIDLERTIDIGT En altid-tolkning gør at medarbejderen gør behandling til noget permanent. Sådan har det altid været og sådan vil det altid forblive. Denne tolkning øger pessimismen. En Midlertidigt-tolkning gør at medarbejderen afgrænser hændelsen til noget her og nu. Det går over og fremtiden bringer noget andet med sig. Denne tolkning fremmer optimismen 3. GENERELT eller SPECIFIKT En generel-tolkning gør at medarbejderen generalisere problemet således at problemet vokser i omfang. Denne tolkning øger pessimismen. En specifik-tolkning gør at medarbejderen ser hændelsen som en enkeltstående situation, der ikke hænger sammen med andre områder. Forskning viser at især følgende tilgange kan styrke jeg tror ressourcen At tale om tolkninger ud fra ovenstående dimensioner Bevidsthed er nøgleordet og ofte er vi ikke bevidste om hvordan vi tolker på hændelser i vores tilværelse. Alternativ tænkning Betyder at kigge på, tale om og undersøge alternativer til problemet. Det handler om at stille sig spørgsmålet om denne hændelse kan tolkes på en anden måde.

6 Jeg tror At tro på fremtiden betyder for mig at Hvis jeg bliver 5% mere optimistisk, så Hvis jeg bliver lidt mere bevidst om mine pessimistiske tanker så Når jeg møder modgang tænker jeg at Fremtiden betyder

7 Artwork by Ruth Crone Foster Jeg vi

8 Jeg vil Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores handlekraft, som med udgangspunkt i forskning og drivkraftsmodellen (hope-theory på engelsk) formuleret af Charles Snyder. Handlekraft udgøres af såvel tanker som følelser og består af tre primære elementer. 1. Målorienterede tanker Mål er ting, resultater, erfaringer og udbytter vi forestiller og ønsker os i vores tanker. Mål defineres ofte i et spektrum gående fra sikre til næste umulige mål. 1. Strategier og tilgange til at nå målene Strategier og tilgange afspejler det mentale rutenet der guider en på vej til målet. Forskning viser at et grad af mening og motivation forbundet med målet afgør hvorvidt man udvikler gode strategier og tankegange. 1. Motivation til at bruge den nødvendige energi til at nå målene. Motivationen er drivkraften, der gør at man flytter sig. Den afhænger i høj grad af målet og påvirkes i høj grad af motivationskilden. Kommer motivationen ude fra i form af trusler eller belønning eller kommer motivationen inde fra som et resultat af værdier og styrker? Forskning viser at især følgende tilgange kan styrke jeg vil ressourcen Målsætning og fremtidsvurdering At kigge ind i fremtiden og vurdere hvor man ønsker at bevæge sig hen. At tale om disse målsætninger i fællesskab med andre hæver motivationen for at nå dem Indre motivation At kæde mål og middel sammen med de udførende parters værdier og styrker fremmer graden af indre motivation igennem en øget selvbestemmelse. Denne motivation skaber større fastholdelse og kreativitet i udviklingen af strategier og tilgange til at nå målet. Delmål Aktuelle og meningsfyldte delmål i dagligdagen hænger sammen med flow, der igen hænger sammen med kreativitet og motivation. At tale om hvordan mål kan nedbrydes til indsatser der er mere overskuelige øger handlekraften Fælles mål At løse mål i fællesskab med andre fremmer ens handlekraft ved at skabe en slags kollektiv drivkraft mod et mål. Gruppen bevæger sig i samme retning og mere motiveret påvirker mindre motiverede i en konstant vekselvirkning.

9 Jeg vil At ville betyder for mig Hvis jeg bliver 5% mere motiveret så Hvis jeg tænker lidt mere over hvad der betyder mest for mig Mine 3 vigtigste mål pt. er... Det vigtigste jeg kan gøre for at nå mine mål er

10 Artwork by Ruth Crone Foster Jeg styrkes

11 Jeg styrkes Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores evne til at håndtere tilbageskridt. Denne ressource bygger i høj grad på tanker om modstandskraft og beskriver hvorvidt vi styrkes af de forhindringer vi møder på vejen. Ens modstandskraft og kapacitet til at blive styrket af forhindringer skal ses som en proces mere end som personlighedstræk. Forskning viser i langt overvejende tilfælde at modstandskraft især er et udtryk for menneskers evne til at interagere med deres omgivelser og tilskynde de processer der fremmer trivsel og robusthed. I forståelsen af modstandskraft er især to dimensioner relevante. Den ene defineres af modstandens styrke altså hvor stort et pres man møder og hvilke risici man tilskriver dette pres. Den anden dimension vedrører positive tilpasning og handler om de tanker og tilstande der sikrer at situationen mestres. Evnen til at komme igen og blive styrket afhænger derfor af personens og gruppens evne til at forstå risici så nøgtern og præcist som muligt samt at styrke evnen til positive tilpasning. Forskning viser at især følgende tilgange kan forbedre jeg styrkes ressourcen Samvær og relationer Andre mennesker har stor betydning vores muligheder for forbedre vores modstandskraft og komme styrket ud af kriser. Selvom det ofte er svært at knytte sig til andre, når man er I underskud er det lige netop andre og deres anerkendelse der giver troen på at man kan komme videre. Mindfulness og bevidst nærvær Når vi måder kriser eksploderer disse ofte I et virvar af negative følelser og frustrationer. Evnen til at anerkende disse følelser, men uden at lade sig overrumple af dem kan styrkes igennem mindfulness træning. Værdier og fokus på styrker Kendskabet og dyrkelsen af ens værdier og styrker kan medføre større robusthed. Når ens omverden lader til at gå imod en og eksterne ressourcer er svære at identificere kan det hjælpe at sætte fokus på vores egne værdier og styrker, der er eviggyldige mindre påvirkelige.

12 Jeg tror At tro på fremtiden betyder for mig at Hvis jeg bliver 5% mere optimistisk, så Hvis jeg bliver lidt mere bevidst om mine pessimistiske tanker så Når jeg møder modgang tænker jeg at Fremtiden betyder

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring

Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring Kjeld Fredens & Anette Prehn (2012) Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring den 21-01-2013 kl. 7:57 Søren Moldrup side 1 af 11 sider 1. Introduktion Kierkegaard skrev, at livet forstås baglæns,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere