Indholdsfortegnelse. Brugervejledning til SAVE V Teknik og Miljø. januar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Teknik og Miljø. januar 2006"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund og formål Systemets historiske forudsætninger Systemets grundelementer Bygningsdata Historik Vejnavne Ejerlavsnavne Registranttekster Fotos Systemets betjening Systemkrav Roller og administration Rollen som administrator Rollen som bruger med skriveret Rollen som almindelig bruger Administration Oprettelse af ny bruger Nedlæggelse af bruger Logon Aflæsning af data Historik-måde og normal måde Søgning Billedvisning Toppanelet Registranttekster GIS-kortvisning Opslag i Netborger Opslag hos Told & Skat Opslag i Min Grund Justering af data Justering af bygningsoplysninger Billedtrilknytning Upload af nyt billede Redigering af billedtilknytning Nyt billede Billedet flyttes frem Billedet flyttes bagud Billedet arkiveres Log Specifikationer og supplerende teknisk information Side 1

2 Forord Den foreliggende version af SAVE-systemet, version 5.01, der hermed frigives til brug, er en internet-on-line-udgave af en tidligere netværks-udgave med tilsvarende funktionalitet, som igen var baseret på en endnu tidligere oprindelig og mere enkel udgave programmeret af Janni Gade, der nu ikke længere er tilknyttet projektet. Nuværende programmør med ansvar for vedligeholdelse og videreudvikling af systemet er undertegnede, Søren Blaabjerg, der siden februar 1999 har været ansat i Informatikafdelingen. I den foreliggende form, som tilsigter helt at afløse den forrige, er løsningen integreret i et større hjemmesidekompleks vedrørende byfornyelse i Århus som helhed. Udover konstruktion af en helt ny brugergrænseflade er der sideløbende hermed foretaget en omfattende renovering af datagrundlaget, og i det omfang det har været teknisk muligt, er mulighederne for sammenkøring med aktuelle stamdata i centrale registre blevet udnyttet. To forskellige brugergrænseflader I modsætning til den forrige udgave opereres der nu med to væsensforskellige brugergrænseflader, men med det samme datagrundlag. Den ene vedrører den offentligt tilgængelige del og den anden den del, der er til rådighed for de af kommunens medarbejdere, der har ansvaret for vedligeholdelse af databasen. regelmæssige intervaller replikeres til den aktuelle offentligt tilgængelige internet-server. I den offentligt tilgængelige udgave repræsenter oplysningerne kun en delmængde af de samlede oplysninger i SAVE-databasen med hovedvægt på de respektive bygningers bevaringsværdier, mens de fuldstændige oplysninger er til rådighed i og kan redigeres via den administrative udgave. Under udviklingen af applikationen det tilstræbt at gøre den programmet så fejlfri og betjeningsvenlig som overhovedet muligt. Det kan dog ikke kategorisk udelukkes, at der undertiden vil kunne findes fejl, enten i databseoplysningerne eller selve applikationen. Disse bedes venligst rapporteret, så snart de opdages, så der hurtigst muligt kan blive fulgt op på dem. Bemærk, at nye revisioner, der produceres efter mindre fejlrettelser og justeringer vil blive forsynet med fortløbende versionsnummerering: 5.02, 5.03, 5.04 osv., mens eventuelle mere gennemgribende omarbejdninger vil resultere i helt nye hovedversionsnumre: 6.- osv.. Disse versionsnumre vil til enhver tid optræde i browserens titelbjælke, og kan bruges som reference i forbindelse med eventuel fejlrapportering Af sikkerhedsmæssige grunde opererer den administrative version udelukkende på en server placeret inden for kommunenens firewall, mens den offentligt tilgængelige version tilgår en kopi af den aktuelle database, der med Side 2

3 1. Baggrund og formål SAVE-databasen er en database med registrering af bygningsoplysninger for bygninger i Århus opført før I databasen indgår bedømmelser af de enkelte bygningers respektive kvaliteter samt en konkluderende bevaringsværdibedømmelse udfra en vurdering af bygningens aktuelle tilstand og udseende. I bedømmelsen indgår følgende 5 faktorer: Arkitektur Kultur Miljø Originalitet Tilstand For hver af disse kan der være anført en karakter spændende fra 1 9 (lavest = bedst), og der er også for hver bygning registreret en konkluderende karakter med samme skala for bevaringsværdien som helhed. Hvor det har været muligt at komme til at fotograere, er de tekstuelle informationer suppleret med aktuelle fotos, og for en del af bygningernes vedkommende er oplysningerne suppleret med såkaldte registranttekster, fremstillet ved hjælp af OCRscanning af en tidligere publiceret samlet registrering af ældre bygninger i Århus. Målet med systemet er i forbindelse med byggesagsbehandling på en nem og hensigtsmæssig måde så vidt muligt at sikre, at væsentlige arkitektoniske og/eller kulturhistoriske kvaliteter ikke går tabt i forbindelse med ombygning, tilbygning eller renovering Systermets historiske forudsætninger. Systemets database (nu i SQL-server-format) er dannet uafhængigt af SAVE-systemet og rummer nu dels data, der dynamisk hentes ind fra oplysninger i BBR, ESR og KRR, dels registreringsdata indsamlet i forbindelse med fremstilling af Kommuneatalas Århus ( ). Bemærk specielt, at ikke alle oplysninger i databasen er offentligt tilgængelige via SAVE! 2. Systemets grundelementer 2.1. Bygningsdata De systematiske bygningsdata er registreret i databasen savedata. Det er imidlertid ikke alle bygningsoplysningerne her, der kan læses af SAVE i den aktuelle udgave. Det gælder f.eks. detaljerede oplysninger om tagmateriale, ydervægsmateriale o.l.. Vil man studere disse oplysninger, må man altså alternativt bruge SQL-server direkte til at læse/redigere i stedet for SAVE. Hvilke bygningsdata der er med, fremgår af følgende skærmdumps fra applikationen: : Side 3

4 Typisk skærmdump fra programmets administrative del før scroll Side 4

5 Samme som ovenstående efter scroll Side 5

6 Samme bygningsopslag som før her vist i den offentligt tilgængelige version Side 6

7 Historik Applikationen er ved opstart indstillet til at tilgå den primære og aktuelt vedligeholdte SAVE-database, men det er imidlertid også muligt fra applikationens administrative del at søge i historiske data, dvs. inklusive bygninger, der enten er nedrevet eller ombygget til ukendelighed i en sådan grad, at det har været nødvendigt at slette dem i SAVE-registeret Vejnavne I SAVE-databasen indgår en vejnavnetabel, der forbinder de vejkodenumre, der er registreret i bygningstabellen med de tilhørende vejnavne. NB. Bemærk, at ved historik er det altid de vejnavne, der gælder, som var aktuelle på bygningens optagelsestidspunkt i SAVE-registeret, hvorimod der ellers altid er tale om en dagsaktuelt opjusteret vejnavneliste! 2.3. Ejerlavsnavne I SAVE-databasen indgår som ved vejnavne en ejerlavstabel, der forbinder de ejerlavsnumre, der er registreret i bygningstabellen med de tilhørende ejerlavsnavne. NB. Bemærk, at ved historik er det altid de ejerlavsnavne, der gælder, som var aktuelle på bygningens optagelsestidspunkt i SAVE-registeret, hvorimod der ellers altid er tale om en dagsaktuelt opjusteret ejerlavsnavneliste! 2.4. Registranttekster Registrantteksterne indgår ikke i selve databasen, men er uafhængige tekstfiler placeret i tilknytning til databasen. Det er kombinationen af vejkode og husnr, der identificerer, hvilken registranttekst, der er tilknyttet den enkelte bygning Fotos Fotos, der er farvebilleder i jpg-format er som ovenstående gemt som uafhængige filer i tilknytning til databasen. Der kan være op til 10 fotos tilknyttet en enkelt bygning. Hvis, der ikke er nogen fotos tilknyttet en bygning i SAVE-registeret, vil det som regel fremgå af en meddelelse på skærmen, hvad årsagen er. På hoved-skærmbilledet kan man se miniatureudgaver af billederne, såfremt der er nogen, og de kan så enkeltvis fås at se i fuld størrelse. Billederne kan Side 7

8 udskrives separat, når de er i maksimeret tilstand. Det er en kombination af ejendomsnr og bygningsnr, der identificerer, hvilke billeder, der hører til en bestemt bygning. 3. Systemets betjening 3.1. Systemkrav 1. Systemet er optimeret til en skærmopløsning på 1024 x 768 pixels og fuld farvedybde (24-32 bit farver). 2. Systemet er færdigtestet med browseren Internet Explorer V og styresystemet Windows fra firmaet Microsoft i udgaverne Windows 2000 og Windows XP. Som minimum kræves en browser, der understøtter frames. 3. Der kræves ingen særlige plugin s eller specielle indstillinger, for at man kan bruge applikationen, som den er. Dog kan man fra applikationen linke til en særlig kortvisningsapplikation uafhængig af SAVEapplikationen, -også i Århus Kommunes regi - baseret på AUTODESK MAPGUIDE. Til denne kræves installation af en særlig viewer-plug-in. Indlæsning heraf er imidlertid gratis og sker fuldautomatisk, første gang man benytter denne eksterne facilitet Roller og administration Applikationen opererer med 3 forskellige rettighedsklasser. Den offentligt tilgængelige udgave kræver ingen logonprocedure, så til denne har alle, der ønsker det, fri adgang. Til administrative udgave hører en logon-procedure, hvis resultat er bestemmende for ens rolle. Der er her to mulige roller, rollen som administrator og rollen som bruger med skriveret: Logon-formularen Side 8

9 Rollen som administrator (I) Denne rolle, som der kun er én person ad gangen, der kan besidde, giver ret til følgende: Administration Når man er logget på som administrator, kan man umiddelbart oprette og nedlægge brugere med forfatterrettigheder: 1. At oprette nye registrerede brugere 2. At slette eksisterende brugere 3. At redigere samtlige data i SAVE-databasen og de dertil hørende hjælpefiler 4. At tilføje, arkivere og omarrangere tilknyttede fotos 5. At læse overalt i SAVE-databasen Rollen som bruger med skriveret (II) Denne rolle giver ret til følgende: 1. At redigere samtlige data i SAVE-databasen og de dertil hørende hjælpefiler. 2. At tilføje, arkivere og omarrangere tilknyttede fotos 3. At læse overalt i SAVE-databasen, såvel i aktuelle som i historiske data. Funktionsvalg for administrator Vælg funktion ved at trykke på en af ovenstående knapper Oprettelse af ny bruger (I) Rollen som almindelig bruger (III) Denne rolle giver kun adgang til at læse i SAVE. Til gengæld kræves det ikke, at man er registreret som bruger. Formular for tilføjelse af ny bruger Udfyld ovenstående formular og afslut ved at trykke på Ok! Side 9

10 Nedlæggelse af bruger (I) Skift af password (I) Sker via nedlæggelse af bruger og derefter fornyet oprettelse Vælg på drop-down-listen den bruger, der skal nedlægges Logon Når man starter den administrative udgave af applikationen, åbnes logon-formularen automatisk, og den udfyldes derefter med det tildelte brugernavn, hvorefter man trykker på Ok. Hvis begge dele er indtastet korrekt, sker der et af to. Hvis man er logget på som administrator, går man fra logonformularen videre til et funktionsvalg-panel, hvor man kan vælge, enten om man vil oprette eller nedlægge registrerede brugere, eller om man vil læse og eventuelt redigere i databasen. På panelet er der også en afkrydsningsboks for historik-måde. Hvis man er logget på som forfatter, omfatter funktionsvalg-panelet kun muligheden for at afkrydse historiktjekboksen, før der gås videre til læsning og eventuel redigering i databasen. Funktionspanelet med historik-boks afkrydset Side 10

11 3.4. Aflæsning af data Historik-måde og normal måde Når man søger med historik (I+II), betyder det, at man søger i samtlige poster, der har været i databasen fra start og med de data, der dengang var aktuelle. Det betyder f.eks., at data vedrørende bygninger, der nu er nedrevet, fortsat er med, ligesom bygninger, der er ændret i en sådan grad, at de ikke længere hører hjemme i SAVE-registeret også fortsat er med i historik-visningen. I modsætning hertil søger man ved normal søgning i et dynamisk vedligeholdt view, hvor bygningernes stamdata er hentet fra centrale offentlige registre ud fra de respektive bygningers bygnings-cpr Søgning (I+II+III) Ved start søger man først på de veje, der forekommer i SAVE og dernæst på de husnumre på den valgte vej, der forekommer i SAVE. Når den ønskede kombination er udpeget, trykkes på Søg-knappen, og applikationens datavindue kommer til syne med de relevante oplysninger. Når bygningen er fundet, kan man ud over denne søgemetode vælge at søge specifikt enten på eventuelle andre husnumre på samme vej, der forekommer i SAVE, eller på eventuelle andre bygninger på samme ejendom, der forekommer i SAVE Billedvisning Foruden de relevante tekstuelle oplysninger vil der, hvis der er fotos tilknyttet, være miniaturebilleder ( thumbnnails ) af hvert af disse. Er der flere end ét, vises thumbnail-billederne nummereret i prioriteret rækkefølge. Vil man se et af billederne i fuld størrelse, skal man blot klikke med musen på den pågældende thumbnail. Når man er færdig med at se på billedet eller eventuelt udskrive eller kopiere det, klikker man blot et sted på billedet, og billedvinduet lukkes Toppanelet (I+II+III) Via toppanelet er der adgang til supplerende oplysninger, Der kan vælges mellem Registranttekster, GIS-kortvisning, Netborger-oplysninger, Told & Skat-oplysninger og Min Grund-oplysninger. Side 11

12 Maksimeret billedvisning i SAVE Side 12

13 Typisk eksempel på visning af registranttekst Side 13

14 Eksempel på GIS-kortvisning Side 14

15 Eksempel på opslag i Netborger Side 15

16 Eksempel på opslag i Told & Skat Side 16

17 Eksempel på opslag i Min Grund Side 17

18 Registranttekster Registranttekster er tekster med supplerende bygningsoplysninger lagret som selstændige tekstfiler i tilknytning til databasen. Ikke alle registerede bygninger har imdlertid sådanne registranttekster tilknyttet GIS-kortvisning Man kan her få den valgte bygnings placering vist præcist på en kortskitse. Det er muligt at zoome ind eller ud på kortet og panorere op eller ned, til højre eller venstre efter behag. Zoom- og panoreringsknapperne Opslag i Netborger Der linkes til web-stedet Netborger.dk med opslag direkte på den valgte ejendom Opslag hos Told & Skat Der linkes til Told og Skats s Ejendomsvurdreingsoplysninger Opslag i Min Grund Der linkes til web-stedet der rummer diverse supplerende ejendomsoplysninger. For at få adgang til de fulde oplysninger, kræves det, at man er logget på Justering af data Justering af bygningsoplysninger (I+II) Bygningernes stamdata kan ikke ændres via SAVE. For de øvrige felter gælder det, at der for hver enkelt af felterne kan aktiveres en redigeringsfunktion. Effekten af sådanne justeringer vil umiddelbart slå igennem på redigeringsskærmbilledet. Ud over at justere de normale oplysningsfelter er det også muligt at angive, om bygningen eventuelt er blevet nedrevet eller ændret i en sådan grad siden den oprindelkige registrering, at den ikke længere hører hjemme i SAVEregisteret. Når der trykkes på Rediger, kommer der (normalt) et pop-op-vindue på skrærmen, hvori man kan indtaste den ønskede justering. Side 18

19 Billedtilknytning (I+II) Der er ingen speciel funktion til ændring af et billede. Er der behov for at finjustere et eksisterende billede, kopieres det pågældende billede til en passende arbejdsmappe, hvorefter det behandles i et grafikprogram. Derefter slettes den oprindelige billedtilknytning, og den nye version tilknyttes som nyt billede Upload af nyt billede (I+II) Det første man skal gøre ved tilknytning af et nyt billede er at uploade det til serveren. Tryk på Upload nyt billede og brug filinput-ruden til at pege dig frem til det ønskede billede. Der kan eventuelt successivt uploades flere billeder efter hinanden. I så tilfælde danner de en LIFO-stak (Last In First Out) Redigering af billedtilknytning (I+II) Tryk på Rediger billeder. Dernæst kan du vælge et billednummer i rækken af eksisterende billeder samt den ønskede operation. Mulighederne omfatter: 1. Nyt billede 2. Billedet flyttes frem i rækkefølgen 3. Billedet flyttes bagud i rækkefølgen 4. Billedet arkiveres Nyt billede (I+II) Det førstkommende billede på stakken hentes ind med en placering svarende til det valgte nummer, samtidigt med at eventuelle eksisterende billeder med eksisterende numre fra og med dette nummer rykker en plads bagud. Er der ingen billeder i forvejen, får det nye billede automatisk nr Billedet flyttes frem i rækkefølgen (I+II) Billedet med det valgte nummer rykker én plads frem i rækkefølgen, mens det aktuelt foranstående rykker en plads tilbage Billedet flyttes bagud i rækkefølgen (I+II) Billedet med det valgte nummer rykker én plads bagud i rækkefølgen, mens det aktuelt bagvedstående rykker en plads frem Billedet arkiveres (I+II) Billedet med det valgte nummer er nu ikke længere tilgængeligt via SAVE-applikationen, men gemt med sit bygnings_id-nr, så det senere kan genfindes, såfremt der skulle opstå behov for det. Samtidigt udgår billedet af den aktuelle billedrækkefølge, og eventuelle efterfølgende billeder rykker en plads frem. Side 19

20 4. Log (automatisk) Hver gang der sker en eller anden form for justering af indholdet i SAVE registreres det automatisk i en særlig logfil. Logfilen, der har navnet savelog.txt og er placeret samme sted på serveren som de scripts, der afvikler applikationen. Logfilen har form af en simpel tekstfil, hvortil der løbende tilføjes nye linier, én for hver justering. I logfilen kan man læse følgende oplysninger: 1. Hvornår der er blevet ændret 2. Arten af ændringen 3. Hvilken bruger, der har foretaget ændringen Når/hvis logfilen er blevet for stor til at være håndterlig, gemmes/arkiveres den med et nyt navn (med datoangivelse), og applikationen starter så automatisk fofra med en ny logfil. Side 20

21 5. Specifikationer og supplerende teknisk information Art Specifikation Applikationen Opstartfiler: Save_ret.htm og Index.htm Placering/web-adresser: Save_ret.htm: Index.htm: Database og billeder replikeres regelmæssigt til: Index.htm: Oprettelse/vedligeholdelse Applikationen er udviklet og vedligeholdes ved hjælp af Microsoft Visual Interdev 6.0. Forfatter: Århus Kommune, Magistratens 2. afdeling, Informatikafdelingen v/søren Blaabjerg. Databasearkitektur v. Peter Schack Madsen Systemkrav Adgangskontrol Applikationen er optimeret til afvikling under Microsoft Internet Explorer version 6.0 eller senere. Kun registrerede brugere har adgang til at rette i de registrerede data samt til at ændre i de respektive billedtilknytninger. Ved opstart logger man på med sit tildelte brugernavn og password, og hvis dette kan genkendes af systemet har man ret til at justere i data og billedtilknytninger. Nye brugere kan kun oprettes af systemets administrator. Side 21

22 Skærmopløsning Skærmfarver Database Der anbefales en skærmopløsning på min pixels i bredden. Der anbefales mindst 24 bit farvedybde (True Colour). Datakilde: Sqlsave (SQL-server) UserID: save Password: save Tabeller: Savevejnavn_a Saveadresser_a Ejerlav_a Savedata (vedligeholdes via applikationen) Brugere (vedligeholdes via applikationen) Views (dannet ved sammenkøring med centrale registeroplysniger) Savevejnavn Saveadresser Ejerlav Savebygnings_view Side 22

23 Fotos Type og typenavn: jpg. Navn: BygningsID: 13 ciftre + bygningsnr.: 2 cifre +. + evt. fotonummer: 2 cifre +. hvis, der er flere fotos af samme bygning. Hvis bygningsnummeret er på mindre end 2 cifre, er der foranstllet et 0. Det samme gælder fotonummereringen. Fotostørrelse: ca. 800 x 600 pixels i enten stående eller liggende format. Placering: /billeder/sidste 3 cifre af bygnings-id/ Arkiverede billeders placering og navngivning: Som anvendte billeder, men med tilføjelsen an foran typeangivelsen, hvor n er et nummer, som ved første arkivering er 1, ved anden arkivering af samme billednummer 2 og så fremdeles. Registranttekster Type og typenavn:.txt. Navn: ejendomsnr.: 6 cifre + bygningsnr.: 2 cifre, begge med evt. foranstillede nuller. Placering: /registranter Transaktionslog Alle justeringstransaktioner gemmes fortløbende i tekstfilen savelog.txt, der er placeret i script-mappen. Format: Side 23

24 Dato + klokkeslæt + feltnavn + ændring + ansvarlig Administration Brugergrænseflader tilpasset de respektive rettighedsklasser administreres fra applikationen. Rettighedsklasse I: administratorrettigheder med fuld skrive- og læseret overalt. (kun én brugerid med tilhørende password). Rettighedsklasse II: fuld skrive- og læseret i databasen Rettighedsklasse III: læseret i de registrerede bygningers stamdata samt de registrerede bevaringsværdi-oplysninger Rettighedsklasse III kræver ikke logon og er således iensbetydende med den del af applikationen med tilhørende data, hvortil der er offentlig adgang. Side 24

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gør det muligt at bruge formularer i virksomheden. Vælg dokumenterne på berøringsskærmen, og tryk på Start. er en softwareløsning, der indeholder funktioner til lagring og behandling af fortrykte

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel.

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel. VPN VPN adgang til ASB s netværk er i øjeblikket en software-baseret PPTP-løsning, hvorfor opsætningen nemt kan foretages af den enkelte bruger i Windows. Nedenstående vejledning er gældende for den danske

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database?

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? For at kunne forbinde Untis på din computer til serveren, hvor Untis Multiuser er placeret, skal der oprettes en ODBC-forbindelse på din

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens - LEVER 2014-1-IT01-KA200-002618 LEVER værktøj til anerkendelse

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

BiBop. BogInfo i Bogportalen. Vejledning til installation og opsætning. Boghandelens IT 1

BiBop. BogInfo i Bogportalen. Vejledning til installation og opsætning. Boghandelens IT 1 BiBop BogInfo i Bogportalen Vejledning til installation og opsætning Boghandelens IT 1 Systemkrav Sikkerhedsniveauet på Bogportalen kræver at dit styresystem skal være Windows 7 eller nyere og din browser

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015

Introduktion til Geokoderen v. 1.6 10. december 2015 Introduktion til Geokoderen (v.1.6) Indhold For brugere... 2 Om Geokoderen... 2 Adgang til Geokoderen... 2 Fremsøgning af ejendom... 2 Ændring af koordinater for BBR s bygninger... 3 Opdeling, samling

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere