Referat Byrådet. Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet. Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00"

Transkript

1 Referat Byrådet : Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Annette Frøhling (1. suppleant - Ø) Kristina Kongsted (1. suppleant - C) Fraværende: Philip Læborg Haldis Glerfoss Byrådssalen, Rådhuset Orientering : Forsyning Helsingør - årsrapport 2014 v/ Jacob Brønnum, Orientering : 17, stk. 4 udvalg - Tryghed og forebyggelse v/ Katrine V. Dencker m.fl. Sagsoversigt 01. Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet...5

2 04. Sammenlægning af Helsingør Ungdomsskole og 10. klasseskolen Øresund Udvidelse af gruppetilbuddet Månerne i Børnehuset Abildvænget Anvendelse af den tidligere institution Vestergården Projektplan for konkurrenceudsættelse af plejehjem og hjemmepleje Genåbning af 3 midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård Status på til- og ombygning af Teglhuset Godkendelse af forslag til lokalplan 3.40 Sct. Georgs Vej 15 A-D, Espergærde - forslag til kommuneplantillæg og afgørelse om miljøvurdering Økonomisk Nyhedsbrev marts - april Anvendelse af resterende midler i særtilskudspuljen Forsyning Helsingør - årsrapport 2014 og generalforsamling Godkendelse af regnskab for 2014 for Nordsjællands Brandvæsen Høring af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) Forslag om at Helsingør Kommune ikke skal benytte selskaber uden dansk overenskomst ved flyvning Forhøjelse af vederlag til medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn Ændring af medlem til skolebestyrelse Underskriftskompetence i Helsingør Kommune Underskriftsbemyndigelser ved dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser Anlægsregnskab - renovering af atletikstadion ved Rønnebær Allé Meddelelser Lukket - Leje af lokaler Lukket - Salg af kommunal ejendom Lukket - Retssag - orientering...77 Bilagsliste...78

3 3 01. Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28712 Byrådet Sagsfremstilling Haldis Glerfoss (Ø) har den 16. maj 2015 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 1. suppleanten, Annette Frøhling, er indkaldt i stedet for Haldis Glerfoss (Ø) og har meddelt, at hun deltager i mødet. Philip Læborg (C) har den 23. maj 2015 meldt afbud på grund af studier. 1. suppleanten, Kristina Kongsted, er indkaldt i stedet for Philip Læborg (C) og har meddelt, at hun deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Haldis Glerfoss (Ø) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Annette Frøhling er indkaldt som rette stedfortræder for Haldis Glerfoss (Ø). 3. at det godkendes, at Philip Læborg (C) har lovligt forfald. 4. at det godkendes, at Kristina Kongsted er indkaldt som rette stedfortræder for Philip Læborg (C). Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss Indstillingerne blev godkendt.

4 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4053 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss Dagsordenen blev godkendt.

5 5 03. Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15193 Byrådet Kort resume af høringssvarene Børnehuset Fyrtårnet og Børnehuset Bøgen - Indsigelse vedr. sammenlægning Forældrebestyelsen Kringlen, høringssvar Indsigelse-Krible Krable Referat BU-møde om ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Institutionsfortegnelse med ca. antal børn Høringsbrev Høringsnotat Oversigt over høringssvar Notat vedr. institutioner med ny fælles ledelse Organisatorisk sammenlægning Notat af pdf Afstemningsnotat - oversigt over organisatoriske sammenlægninger, forslag og afstemningsresultater Indledning/Baggrund På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 2. marts 2015 besluttede et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) at godkende indstillingerne 1. at det eftersendte notat og centrets indstillinger om ændring af ledelsesstrukturen på 0-5 års området drøftes. 2. at forslaget sendes i høring i samtlige bestyrelser og A-MED med en høringsfrist til den 26. marts 2015 kl at sagen genoptages på mødet den 13. april med den bemærkning, at høringsforslaget deles op i 2 høringsnotater, så forslag vedr. institutioner i Espergærde og kapaciteten i Espergærde udskilles i et separat notat. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne på grund af en generel holdning om ikke at lukke daginstitutioner. Sagen er derfor blevet delt op i to dele. Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet og Kapacitetstilpasning i Espergærde. Den eventuelle besparelse, der er beskrevet i sagen vedrørende Kapacitetstilpasning i Espergærde, indgår som en del af den samlede besparelse på ny ledelsesstruktur. I denne sagsfremstilling beskrives Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommune har som en del af sin vision at ville være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Et af målene er at tiltrække 800 nye familier

6 6 inden 2020, ved bl.a. at fremme muligheden for at erhverve en attraktiv bolig og have dagtilbud og skoler af høj kvalitet. Dette afspejles blandt andet ved, at der på 0-5 års området har været iværksat en ambitiøs indsats for at udvikle den faglige kvalitet i tilbuddet med eks. læreplansarbejde, sprogarbejde, udvikling af institutioner med forskellige faglige profiler og ikke mindst diplomuddannelse i ledelse af alle ledere. Sagsfremstilling Notat af omhandlende forslag til fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet har været sendt i høring hos samtlige bestyrelser og A-med med høringsfrist den 26. marts 2015 kl. 12. Efterfølgende er der på baggrund af et ønske fra en bestyrelse udsendt et notat af 18. marts 2015 vedrørende organisatorisk sammenlægning til samtlige bestyrelser og A-med. 1. Følgende forslag har været i høring: Forslag 1: At vuggestuen Kringlen, Gl. Banegårdsvej 27 og børnehaven Mariahjemmet, Nygade 6C organisatorisk sammenlægges pr. 1. august Begrundelse: Begge dagtilbud ligger under den grænse for et bæredygtigt dagtilbud, som i 2012 blev besluttet til at være minimum 60 børn. Der vil med sammenlægningen opnås ét bæredygtigt dagtilbud. Børn fra vuggestuen Kringlen fortsætter ofte i børnehaven Mariahjemmet. Ved en sammenlægning vurderes det, at det vil resultere i en styrket ledelse og økonomisk fleksibilitet. Børn og forældre vil profitere af en sammenlægning specielt i forhold til overgangen fra vuggestue til børnehave. Forslag 2: At vuggestuen Kringlen, Gl. Banegårdsvej 27, børnehaven Mariahjemmet, Nygade 6C og børnehuset Sommerlyst, Allegade 25 organisatorisk sammenlægges pr. 1. august Begrundelse: Da der i centrum er tale om 3 mindre børneinstitutioner, vurderes det, at det vil resultere i en styrket ledelse og økonomisk fleksibilitet. Forslag 3: At børnehusene Krible Krable, Hymersvej 14 og Himmelblå, Gefionsparken 24 organisatorisk sammenlægges pr. 1. august Begrundelse: Børnehusene Krible Krable og Himmelblå ligger fysisk i nærheden af hinanden, og vil opnå en styrket ledelse og en økonomisk fleksibilitet. Forslag 4: At børnehusene Blæksprutten, Sporegangen 19 og Mælkebøtten, Hovmarken 10 organisatorisk sammenlægges pr. 1. august Begrundelse: En sammenlægning af institutionerne skal sikre én fælles pædagogisk tilgang til områdets børn og forældre, ligesom den skal sikre en ensartet indsats overfor børn i

7 7 udsatte positioner. Børnehusene Blæksprutten og Mælkebøtten ligger fysisk som naboer.og der vil derfor være grundlag for at arbejde tæt sammen i hverdagen. Forslag 5: At børnehusene Fyrtårnet, Klyveren 2-4, Bøgen, Staget 3 og Snekkersten, Løntoften 4 organisatorisk sammenlægges til én institution pr. 1. august Begrundelse: En sammenlægning af institutionerne skal sikre en fælles pædagogisk tilgang til områdets børn og forældre, ligesom den skal sikre en ensartet indsats overfor børn i udsatte positioner. Forslag 6: At børnehuset Tusindfryd, Orøvej 11 og børnehuset Møllen, Vingen 2 organisatorisk sammenlægges pr. 1. august Begrundelse: Byrådet besluttede den 24. juni 2014, at børnehuset Møllens afdeling på Sejerøvej nedlægges pr. 31. maj På grund af det faldende børnetal vil man ved en organisatorisk sammenlægning opnå én bæredygtig institution med styrket ledelse og økonomisk fleksibilitet. Forslag 7: At børnehusene Søstjernen, Kræmmervej 1 og Hornbæk, Drachmannsvej 6 sammenlægges organisatorisk pr. 1. august Begrundelse: Børnehuset Hornbæk har efter store skiftedag 16 børn indmeldt, hvilket ikke er økonomisk rentabelt, selvom der frem til 31. december 2015 er 10 børn på ventelisten. Alle børnene vil ikke kunne rummes i Børnehuset Søstjernen efter store skiftedag, hvorfor det det vil være nødvendigt at fastholde Børnehuset Hornbæks bygning, indtil sammenflytningen sker i Det vil være nødvendigt fortsat at tildele ekstra ressourcer, for at kunne holde åbningstiden i Børnehuset Hornbæk, selvom institutionerne sammenlægges organisatorisk. Forslag 8: Netværksledelse indført i alle dagtilbuddene Dagtilbuddene er opdelt i 5 distrikter, hvor der er et tæt og godt samarbejde mellem institutionerne, men med netværksledelse kan vi styrke strategisk, pædagogfaglig-, personale- og administrativ ledelse og opnå effektiviseringsgevinster og stordriftsfordele Det foreslås, at der pr. 1. januar 2016 indføres netværksledelse, som et forpligtende samarbejde, mellem de tilbageværende ledere på 0-5 års området. Det vil være muligt at indlemme de selvejende dagtilbud på lige fod med de kommunale i netværksledelse. Perioden frem til 1. januar 2016 skal bruges på at forberede alle ledere på den nye forpligtende netværksledelsesmodel samt at give tid til de nye institutioner til at arbejde internt inden netværksledelse igangsættes. Desuden skal de ansvarsområder, der skal være forpligtende samarbejde omkring i netværksledelsen, beskrives. Dette vil ske i et samarbejde mellem lederne og Centeret. Der skal forhandles med de selvejende institutioners bestyrelser, ligesom driftsoverenskomsten skal udvides med en allonge vedrørende forpligtelsen til at indgå i

8 netværkene. 8 Netværksaftalen skal ligeledes indgå i Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner. Det foreslås, at netværkssamarbejdet evalueres i foråret Der er indkommet høringssvar fra samtlige institutioner. Kort resumé er vedlagt sagen. I alle integrerede institutioner betaler forældrene vuggestuetakst til den måned, hvor barnet fylder 3 år uanset, hvor barnet går i institutionen. I forhold til forslag 1 foreslås det, at forældre, hvor børnene eventuelt overflyttes til børnehaveafdelingen (Mariahjemmet), før de fylder 3 år, betaler børnehavetakst, fordi det ikke er muligt at tilbyde børnene frokost i børnehaven. Det samme kan gøre sig gældende i forslag 8, såfremt børn fra Søstjernen overflyttes til 2 års gruppen i Hornbæk børnehave. Økonomi/Personaleforhold Der er i forbindelse med budget 2015 vedtaget en besparelse på 1 mio. kr. i 2015 og en besparelse på 2 mio. kr. i 2016 og årene frem som følge af ny ledelsesstruktur. Som en del af den samlede besparelse på ny ledelsesstruktur skal medregnes en eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten med Børnehaven Stokrosen, som udspringer af en kapacitetstilpasning i Espergærde. Dette er beskrevet nærmere i sagen Kapacitetstilpasning i Espergærde, som er fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 13. april Der vil i forbindelse med ændringen af ledelsesstrukturen og sammenlægninger blive tale om en reducering af lederstillinger. Lederne vil blive forsøgt omplaceret til eventuelle ledige lederstillinger. I opsigelsesperioden vil de berørte ledere blive tilbudt relevante ledige stillinger på lige fod med det, der gælder for personale i kommunens jobbank. Eventuelt ledige lederstillinger kan først opslås eksternt, når de har været tilbudt de berørte ledere. Der vil ligeledes blive tale om lønudgifter i opsigelsesperioden. Nedenfor er opstillet den økonomiske besparelse/udgift i forhold til det enkelte forslag. Alt efter hvilket forslag der besluttes, vil økonomien være afhængig heraf. Tabel 1: Besparelseskonsekvenser ved de forskellige forslag, i 2015 niveau, helårseffekt. Berørte institutioner Besparelse Nettobesparelse Reduceret forældrebetaling (25 %) Mindreudgift til søskende- og fripladstilskud 1. Mariahjemmet, Kringlen Mariahjemmet, Kringlen, Sommerlyst Krible Krable, Himmelblå Blæksprutten, Mælkebøtten Fyrtårnet, Bøgen,

9 Snekkersten 9 6. Møllen, Tusindfryd Søstjernen, Hornbæk Tabel 2: Udmøntning af besparelser pr. budgetår, i 2015 niveau netto (ex. søskendetilskud, ex. fripladser) Berørte institutioner 1. Mariahjemmet, Kringlen Mariahjemmet, Kringlen, Sommerlyst Krible Krable, Himmelblå Blæksprutten, Mælkebøtten Fyrtårnet, Bøgen, Snekkersten Møllen, Tusindfryd Søstjernen, Hornbæk Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 1. at alle høringssvar forelægges til orientering. 2. at der tages stilling til forslagene at såfremt forslag 1 besluttes vedrørende en organisatorisk sammenlægning af vuggestuen Kringlen og børnehaven Mariahjemmet, skal forældre til børn i børnehaveafdelingen fortsat betale børnehavetakst. 4. at såfremt forslag 7 besluttes vedrørende organisatorisk sammenlægning af børnehuset Søstjernen og Hornbæk børnehave, skal forældre til børn i

10 10 børnehaveafdelingen fortsat betale børnehavetakst. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Christian Holm Donatzky (B) fremsatte følgende forslag til organisatoriske sammenlægninger: 1: Vuggestuen Kringlen og Børnehaven Mariahjemmet 3: Børnehuset Krible Krable og Børnehuset Himmelblå 4: Børnehuset Blæksprutten og Børnehuset Mælkebøtten 5: Børnehuset Fyrtårnet og Børnehuset Bøgen, dvs. IKKE Børnehuset Snekkersten 6: Børnehuset Møllen og Børnehuset Tusindfryd 7: Børnehuset Søstjernen og Børnehuset Hornbæk Herudover fremsatte Christian Holm Donatzky (B) følgende forslag: at Børnehuset Tusindfryd sikres normering svarende til 40 børns reglen indtil ny tildelings model iværksættes formentligt ved årsskiftet 2015/16. Dette for at åbningstiden kan fastholdes trods organisatorisk sammenlægning med Børnehuset Møllen. at Børnehaven Hornbæk sikres normering svarende til 40 børns reglen indtil ny tildelings model iværksættes formentligt ved årsskiftet 2015/16. Dette for at åbningstiden kan fastholdes trods organisatorisk sammenlægning med Børnehuset Søstjernen. Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslagene. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale forslagene. Katrine Vendelbo Dencker (O) undlod at stemme. Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelboe Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslag 8 om, at der arbejdes videre med indførelse af netværksledelse. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale forslaget. Ad 3 og 4: Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelboe Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingerne. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne. Beslutninger Økonomiudvalget den Forældrebestyrelsen i vuggestuen Kringlen har fremsendt supplerende bemærkninger til deres høringssvar. Børnehuset Fyrtårnet samt Børnehuset Bøgen har fremsendt en samlet indsigelse til sammenlægning af de to institutioner. Børnehuset Krible Krable har fremsendt indsigelse til den foreslåede sammenlægning af Krible Krable og Himmelblå. Høringssvar/indsigelser blev omdelt.

11 11 Rettelse til Børne-og Uddannelsesudvalgets referat den Allan Berg Mortensen (Ø) stemte for Ad 2, punkt a og b på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde og ikke mod som det fremgår af protokollen. Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2, punkt 1 og 3-7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Ib Kirkegaard (O) og Henrik Møller (A) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling. Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling. Ad 2, punkt a og b: Indstillingen anbefales. Ad 2, punkt 8: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 3 og 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger. Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger. Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Morten Westergaard For Morten Westergaard (C) var Kristina Kongsted mødt. Der er omdelt afstemningsskema til alle. Bente Borg Donkin (F) foreslog, at sagen sendes tilbage til fagudvalget med henblik på fornyet beregning. For forslaget stemte 13: 1(L), 6(A), 2(Ø), Katrine Vendelbo Dencker (O), Freja Södergran (O), 1(F), Johannes Hecht-Nielsen (V). Imod forslaget stemte 12: 9(C), 1(B), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V). Forslaget blev vedtaget. Supplerende sagsfremstilling Byrådet besluttede den 27. april at sende sagen tilbage til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget. Center for Dagtilbud skal supplere sagsfremstillingen med økonomiske beregninger og konsekvenser af forligstekst af 26. april 2015 mellem Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre:

12 12 At der skal spares 2 millioner kroner på en ny ledelsesstruktur. At besparelsen skal udmøntes qua ny ledelsesstruktur. At det sikres, at der ikke bliver mindre voksentid som følge af de organisatoriske sammenlægninger. At beslutningen betyder, at der stadig er daglig pædagogisk ledelse på de enkelte matrikler. At der ikke kan lukkes afdelinger/daginstitutioner som konsekvens af den ny ledelsesstruktur. At de eksisterende institutioner bevarer selvstændige budgetter. Ordningen evalueres med institutionslederne i forbindelse med introduktion af ny tildelingsmodel, som derefter lægges op til politisk behandling. At personalet fastholder deres nuværende ansættelsesforhold i de eksisterende institutioner. Center for Dagtilbud og Skoler har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet notat af 30. april 2015 med 2 modeller samt supplerende økonomiske beregninger: Model 1 - Organisatorisk sammenlægning Model 2 - Forligsteksten af 26. april 2015 Supplerende Økonomiske beregninger Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 1. at der tages stilling til model 1 eller 2. at der tages stilling til model 2 eller 3. at der tages stilling til en alternativ udmøntning af den årlige besparelse på 2 mio. kr. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Allan Berg Mortensen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag: Enhedslisten foreslår, at budgetbesparelsen på 2 millioner på daginstitutionsområdet på ny ledelsesstruktur aflyses, og at der i stedet spares 4,2 millioner på ikke at eftergive de berørte daginstitutioner deres gæld. For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø), imod stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Lisbeth Læssøe (C). Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme. Forslaget blev ikke vedtaget. Et flertal i udvalget ønskede at stemme om det oprindelige forslag, med afstemning for hvert af punkterne 1 til 7 i de efterfølgende præciseringer af notat af 30. april 2015: Forslag til organisatoriske sammenlægninger: 1: Vuggestuen Kringlen og Børnehaven Mariahjemmet 3: Børnehuset Krible Krable og Børnehuset Himmelblå 4: Børnehuset Blæksprutten og Børnehuset Mælkebøtten 5: Børnehuset Fyrtårnet og Børnehuset Bøgen, dvs. IKKE Børnehuset Snekkersten 6: Børnehuset Møllen og Børnehuset Tusindfryd 7: Børnehuset Søstjernen og Børnehuset Hornbæk

13 13 8: Netværksledelse indført i alle dagtilbuddene Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslagene. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale forslagene. Herudover: a) at Børnehuset Tusindfryd sikres normering svarende til 40 børns reglen indtil ny tildelings model iværksættes formentligt ved årsskiftet 2015/16. Dette for at åbningstiden kan fastholdes trods organisatorisk sammenlægning med Børnehuset Møllen. b) at Børnehaven Hornbæk sikres normering svarende til 40 børns reglen indtil ny tildelings model iværksættes formentligt ved årsskiftet 2015/16. Dette for at åbningstiden kan fastholdes trods organisatorisk sammenlægning med Børnehuset Søstjernen. Forslagene anbefales. Præciseringer: 1. At der skal spares 2 mio. kr. på en ny ledelsesstruktur. Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslagene. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale forslagene. 2. At besparelsen skal udmøntes qua ny ledelsesstruktur. Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslagene. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale forslagene. 3. At det sikres, at der ikke bliver mindre voksentid som følge af de organisatoriske sammenlægninger. Forslaget anbefales. 4. At beslutningen betyder, at der stadig er daglig pædagogisk ledelse på de enkelte matrikler. Det betyder, at der fremover vil være én leder og to souschefer (det vil sige en souschef pr. matrikel/afdelinger). Det vil koste ca kr. Forslaget anbefales. 5. At der ikke kan lukkes afdelinger/daginstitutioner som konsekvens af den ny

14 ledelsesstruktur. 14 Det er kun Byrådet, der kan lukke institutioner og matrikler/afdelinger. Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Allan Berg Mortensen anbefaler forslaget. Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale forslaget 6. I de institutioner, der har gæld og som sammenlægges med en anden institution, nulstilles gælden, og det overskud, der måtte være i institutioner fastholdes. Den samlede gæld, der eftergives er 4.2 mio. kr. Ved at have fælles budget og den medfølgende effektivisering af administrationen (jfr. model 1), vil der kunne frigives 3 timers ekstra gulvtid pr. uge. pr. samlet institution jfr. ressourceanalysen. Og der kan spares 2 mio. kr. ved at 12 institutioner organisatorisk sammenlægges til 6. Besparelsen er på 2 mio. kr., da der i det oprindelige forslag var en besparelse på kr., og når man fratrækker løn til to souschefer vil der skulle fratrækkes kr. I den kommende nye tildelingsmodel vil der ske en konsekvensrettelse i forhold til den ledelsestid, der reelt er. Der vil fremover være én samlet bestyrelse for den sammenlagte institution, og der skal være ligelig repræsentation af forældrerepræsentanter fra de to afdelinger i bestyrelsen. Et flertal bestående af Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler forslaget. Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale forslaget. 7. At personalet fastholder deres nuværende ansættelsesforhold i de eksisterende institutioner. Det betyder, at medarbejderen som udgangspunkt fremover vil være tilknyttet en fast børnegruppe og have fast tjenestested i den ene afdeling i den nye sammenlagte institution. Men i ferieperioder, fravær osv. vil det være en del af ledelsesretten, at medarbejderne skal kunne hjælpe til i den anden afdeling. Denne model vil også fremover give en større mulighed for at tilpasse til de svingende børnetal. Forslaget anbefales. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillinger, forslag og præciseringer fremgår af vedlagte afstemningsskema. Ad indstilling 2: Forslag til organisatoriske sammenlægninger: Forslagene 1, 3-4, og 6-8 anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht- Nielsen (V) og Ib Kirkegaard (O). Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale

15 indstillingerne. 15 Forslag 5: Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Ib Kirkegaard (O). Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingerne. Forslag 2: Forslaget kan ikke anbefales. Forslagene: a) og b): Forslagene anbefales. Indstilling nr. 3-4: Indstillingerne anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Ib Kirkegaard (O). Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingerne. Præciseringerne 1-2: Præciseringerne 1-2 anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Ib Kirkegaard (O). Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingerne. Præcisering 3: Præciseringen anbefales. Præcisering 4: Præciseringen anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht- Nielsen (V), Ib Kirkegaard (O) og Haldis Glerfoss (Ø). Imod stemte Jan Ryberg (L). Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme. Præcisering 5: Præciseringen anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Ib Kirkegaard (O), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L) og Bente Borg Donkin (F). Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale præciseringen. Præcisering 6: Præciseringen anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht- Nielsen (V) og Ib Kirkegaard (O). Haldis Glerfoss (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale præciseringen. Præcisering 7: Præciseringen anbefales af et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Johannes Hecht- Nielsen (V), Ib Kirkegaard (O) og Haldis Glerfoss (Ø). Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingerne.

16 16 Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss Kristina Kongsted deltog i stedet for Philip Læborg (C). Annette Frøhling deltog i stedet for Haldis Glerfoss (Ø). Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at budgetbesparelsen på 2 millioner på daginstitutionsområdet på ny ledelsesstruktur aflyses, og at der i stedet spares 4,2 millioner på ikke at eftergive de berørte daginstitutioner deres gæld. Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4. For stemte C (9), O (3), V (2), B (1) og A (6). Imod stemte Ø (2), F (1) og L (1). Indstillinger, forslag og præciseringer fremgår af vedlagte afstemningsskema. Ad indstilling 2: Forslag til organisatoriske sammenlægninger: Forslagene 1, 3-4, og 6-8 blev godkendt med 21 stemmer mod 4. For stemte: C (9), O (3), V (2), B (1) og A (6). Imod stemte: Ø (2), F (1) og L (1). Forslag 5: Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling blev godkendt med 21 stemmer mod 4. For stemte: C (9), O (3), V (2), B (1) og A (6). Imod stemte: Ø (2), F (1) og L (1). Forslag 2: Forslaget blev ikke godkendt. Forslagene: a) og b): Forslagene blev godkendt. Indstilling nr. 3-4: Forslagene blev godkendt. Præciseringerne 1-2: blev godkendt med 21 stemmer mod 4. For stemte: C (9), O (3), V (2), B (1) og A (6). Imod stemte: Ø (2), F (1) og L (1). Præcisering 3: Præciseringen blev godkendt. Præcisering 4: Præciseringen blev godkendt. Præcisering 5: blev godkendt med 23 stemmer mod 2. For stemte C (9), O (3), B (1), A (6), Ø (2), F (1) og L (1). Imod stemte V (2). Præcisering 6: Præciseringen blev godkendt med 21 stemmer mod 4.

17 17 For stemte C (9), O (3), V (2), B (1) og A (6). Imod stemte Ø (2), F (1) og L (1). Præcisering 7: Præciseringen blev godkendt.

18 Sammenlægning af Helsingør Ungdomsskole og 10. klasseskolen Øresund Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8562 Byrådet Bilag Organisering af 10. klasseskolen Øresung og Ungdomsskolen Anbefaling HU-bestyrelse sammenlægning.docx Høringssvar Ungdomsskolens A-MED Høringssvar 10. klasseskolen skolebestyrelse Høringssvar 10. klasseskolen A.MED Brev til BU fra C-MED om sammenlægningen Indledning/Baggrund Helsingør Ungdomsskole og 10. klasseskolen Øresund foreslår, at de to skoler lægges organisatorisk sammen med virkning pr. 1. august Center for Dagtilbud forelægger derfor den frivillige sammenlægning af de to skoler til Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse. Retsgrundlag Folkeskoleloven Lov om Ungdomsskoler Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionsmålet Livslang læring, hvor det bl.a. er formuleret, at alle skal opleve høj faglighed i dagtilbud og skoler, attraktive og kreative læringsmiljøer samt gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv på begge sider af Øresund. Sagsfremstilling En organisatorisk sammenlægning af Ungdomsskolen og 10. klasseskolen Øresund er et af de forslag, der er kommet frem i processen med evalueringen af den samlede skolestruktur i Helsingør Kommune. Center for Dagtilbud og Skoler har udarbejdet en række anbefalinger på baggrund af evalueringsrapporten, som Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 13. april Anbefalingerne er i høring frem til den 20. maj 2015, og sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 8. juni På den baggrund har skolelederne på de to skoler drøftet scenarier og muligheder ved en sammenlægning af de to skoler. Skolelederne har inddraget øvrige ledere, medarbejdere på begge skoler, A-MED og bestyrelsesformænd. Der er bred tilslutning til en frivillig sammenlægning af de to skoler med følgende begrundelse: Skolerne ønsker at medvirke til en proces, der skaber et endnu bedre og helhedsorienteret tilbud til de unge i målgruppen En sammenlægning vil give muligheder for at forstærke kommunens 10. klassestilbud, der er udfordret af vigende elevtal og dermed uholdbar økonomi Driften af de to skoler kan effektiviseres administrativt og ved mere fleksibel brug af medarbejderressourcer. Denne umiddelbare tilkendegivelse vil blive fulgt op af yderligere dialog og en involverende proces med alle interessenter, hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med

19 sammenlægningen. 19 Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at der kan laves en stærkere 10. klasse ved at udnytte ressourcerne bedre. En sammenlægning af de to skoler giver nye muligheder for at genopstå som et nyt tilbud med en tydeligere faglig profil, hvor begge skolers styrker og kompetencer udnyttes både fagligt, personligt og socialt. En sammenlægning vil give plads til holddeling, valgfag og undervisning på tværs af skoletilbud. Ved at skabe en ny kultur med det bedste fra det almene 10. klassestilbud og den brede vifte i ungdomsskolens fritidsundervisning (herunder samarbejdet med folkeskolen omkring Åben Skole) vurderer Center for Dagtilbud og Skoler, at der kan skabes et nyt attraktivt 10. klassetilbud for de unge i Helsingør og Fredensborg Kommune. 1. Hvorfor beslutning nu? Da vejledningsprocessen for 9. klasseeleverne begynder den 1. oktober 2015 med hensyn til skoleåret 2016/2017 er det nødvendigt, at 10. klassetilbuddet er endeligt beskrevet senest denne dato. På den måde sikres, at 10. klassetilbuddet kan præsenteres på lige fod med andre uddannelser, og vejledere, elever og forældre kan få vejledning om 10. klasseskolens tilbud. Samtidig står et stærkt ønske fra skolerne om, at der gives en politisk godkendelse af den frivillige sammenlægning allerede nu, så sammenlægningen kan træde i kraft 1. august 2015 i forbindelse med starten på det nye skoleår. På baggrund af dette, og den positive indstilling hos ledelse, medarbejdere og bestyrelser, vurderer Center for Dagtilbud og Skoler, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der tages politisk stilling til eventuel sammenlægning nu, selvom det kan anføres, at evt. sammenlægning bør afvente den samlede politiske behandling af evalueringen af skolestrukturen og den sammenhængende dag Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i juni. 2. Ny organisering 10. klasseskolen Øresund har fungeret siden august Fra august 2007 har det været et samlet 10. klassetilbud til unge i Fredensborg og Helsingør Kommune. Efter en dialog med Fredensborg Kommune står det klar, at de ikke har tanker om at oprette et 10. klassetilbud selv. Elevtallet på 10. klasseskolen Øresund i skoleåret 2014/15 er 158 og pr. april måned forventes der et elevtal på 140 for det kommende skoleår. Helsingør Ungdomsskole har hovedsæde i Helsingør, hvor der er samlet administration, almen ungdomsskole samt hele tilbuddet omkring Dagskolen (Internationale Ungdomsklasser, A-KL, kombinerede ungdomsuddannelse (KUP), kommende uddannelsesparate (KUU), sommerkurser og ene-undervisning). Begge skoler har adresse på Rasmus Knudsenvej Med den foreslåede sammenlægning vil det betyde, at skolerne den 1. august 2016 er fuldt sammenlagt og dermed er én organisation med flere skoletilbud. 10. klasseskolen vil være en del af det samlede tilbud i Dagskolen. Skoletilbuddene er planlagt og koordineret i fællesskab, og de unge vil få en oplevelse af at gå på én skole. Medarbejderne er nu én personalegruppe i Dagskolen og kan opleves i mere end ét tilbud. Forslag til den nye organisering er illustreret i bilaget. 3. Processen kan se ud som følger Udvikling af skoleåret 2016/17 påbegyndes (10 kl. og ungdomsskolen i samarbejde)

20 20 Proces omkring ny organisering påbegyndes (ledelse og medarbejdere) med henblik på en afklaring og ikrafttrædelse på lederniveau den 1. januar Det nye 10. klassetilbud er klart til udbud Den fysiske sammenlægning påbegyndes Endelig organisering på plads og nyt skoleår begynder Hvis det besluttes, at de to skoler skal sammenlægges, vil Center for Dagtilbud og Skoler udarbejde en mere detaljeret procesplan i samarbejde med Personaleservice og lederne på de to skoler. Økonomi/Personaleforhold Ved at sammentænke, reorganisere og optimere det samlede undervisningstilbud på 10. klasseskolen Øresund og Helsingør Ungdomsskole vurderes det, at der vil kunne hentes en effektiviseringsgevinst på ca kr. i 2016 og en effektiviseringsgevinst på kr. i 2017 og frem. Det vurderes, at der vil kunne ske effektiviseringer på holdstørrelser, vikardækning, ekstern opgaveløsning, lederopgaver, administration og koordinatorfunktioner. Det vil kunne betyde, at der skal en personalemæssig tilpasning i antallet af medarbejdere, og hvis dette ikke kan imødekommes ved naturlig afgang, kan det resultere i afskedigelser. 10. klasseskolen Øresund er i den situation, at der er vigende elevtal, fordi flere elever søger EUD10. Det vigende elevtal betyder, at skolens økonomi og tilskud presses. Center for Dagtilbud og Skoler vurderer derfor, at der enten ikke kan bevares det brede udvalg af linjer eller at der skabes et voksende underskud, hvis der fastholdes samme serviceniveau. Der er således behov for at tænke nyt, hvis vi skal fastholde den kommunale almene 10. klasse som et attraktivt tilbud. Kommunikation/Høring I forbindelse med evalueringen af skolestrukturen er der sendt materiale i høring, hvor der blandt andet præsenteres tanker om en sammenlægning af 10. klasseskolen Øresund og Helsingør Ungdomsskole. Til trods for dette skal der ske en ekstra høring i A-MED og bestyrelser på Helsingør ungdomsskole og 10. klasseskolen Øresund, hvis der igangsættes en proces med sammenlægning af de to skoler. Der skal desuden ske en høring i Fredensborg Kommune som der i dag er samarbejde omkring 10. klasse med. Sagen skal i Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at der sker en sammenlægning af 10. klasseskolen Øresund og Helsingør Ungdomsskole ud fra ovennævnte proces gældende fra 1. august Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingen anbefales med den bemærkning, at effektiviseringsgevinsten på 0,5 mio.kr. i 2016 og 1 mio.kr. i 2017 indgår som en del af den manglende 1 % besparelse på udvalgets område ift. budgetforliget for budget Det forudsættes, at der herudover er afsat beløb til sammenlægningsaktiviteter. Beslutninger Økonomiudvalget den

21 21 Et flertal af økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling. Jan Ryberg (L) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss Kristina Kongsted deltog i stedet for Philip Læborg (C). Annette Frøhling deltog i stedet for Haldis Glerfoss (Ø). Borgmesteren stillede ændringsforslag, hvorefter det tilføjes, at Fredensborg Kommune inddrages i udviklingen af det nye sammenlagte tilbud. Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med den foreslåede tilføjelse.

22 Udvidelse af gruppetilbuddet Månerne i Børnehuset Abildvænget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/22798 Byrådet Indledning/Baggrund Gruppetilbuddet Månerne blev etableret i Børnehuset Abildvænget til ca. 6 børn på baggrund af Byrådets beslutning den 25. august Byrådet besluttede: At dagplejen for særligt sårbare børn nedlægges pr. 30. september 2014 At der pr. 1. oktober 2014 etableres et gruppetilbud til ca. 6 særligt sårbare børn i Børnehuset Abildvænget med 2 fuldtidspædagoger og 2 dagplejere, som kan tage hånd om de børn, der i perioder på grund af deres særlige situation vil være forhindret i at benytte gruppetilbuddet. Personalet er ansat i Børnehuset Abildvænget. At visitationen til gruppetilbuddet sker efter de samme regler, som til dagplejen for særligt sårbare børn. At ordningen evalueres Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at tilbuddet bør udvides med yderligere 6 pladser og foreslår, at centeret udarbejder et driftsønske til Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af budget Retsgrundlag Dagtilbudsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Visionen 2020 Tidlig indsats, fokusområdet tidlig indsats og en inkluderende kultur. Sagsfremstilling Gruppetilbuddet for sårbare børn blev i oktober 2014 etableret til ca. 6 børn i alderen 0-2 år. Formålet med at oprette et tilbud for en mindre afgrænset børnegruppe var at tage hånd om en gruppe særligt sårbare børn ved bl.a. at mindske smitterisiko, jo færre børn des færre bakterier, og at skabe et roligt, trygt og nært miljø. Præmature børn er ofte meget sansesarte og har derfor svært ved for megen uro og ofte også overfor høje lyde. I en almindelig vuggestuegruppe/større gruppe af børn ses ofte, at gråd kan smitte blandt børnene, og det reagerer især sansesarte børn meget voldsomt på. Tilbuddet har nu været i gang i ca. et halv år, og erfaringerne er gode. Centret vurderer, at der er tale om et fagligt kvalitetsløft i tilbuddet for de sårbare børn. Tilbuddet er velfungerende, og der arbejdes målrettet med at forberede børnene på at kunne sluses ud i et alment tilbud. Lederen får positive tilbagemeldinger fra forældrene. Kapacitet Center for Dagtilbud og Skoler skønnede ved oprettelsen af tilbuddet, at tilbuddet skulle kunne rumme ca. 6 børn. Centret tog udgangspunkt i det skønnede behov, der var i kommunen på det tidspunkt.

23 23 Der er på nuværende tidspunkt fem børn på venteliste til en plads i tilbuddet, og der er flere ansøgere til visitationsudvalget om en plads i tilbuddet. Centret har ikke ændret i kriterierne for visiteringen til tilbuddet, men vurderer, at flere børn vil have gavn af tilbuddet end først antaget. Der er ikke tale om, at der er kommet flere sårbare børn, men børnene har tidligere været i en almindelig institution med støtte, hjemme eller er tilflyttere. Centeret vurderer derfor, at behovet er lidt større end først skønnet, og foreslår derfor at udvide kapaciteten på tilbuddet. Til store skiftedag i maj måned, er der ledige m 2 til udvidelse af månegruppen. Der vil derfor være mulighed for at udvide gruppetilbuddet med ca. 6 pladser i et grupperum, som er beliggende ved siden af det nuværende månetilbud. Der vil således fremadrettet kunne være to grupper med ca. 6 børn i hver i det samlede tilbud. Der vil være 2 pædagoger og 1 medhjælper (tidligere dagplejere) i hver gruppe. Personalet i de to grupper vil arbejde tæt sammen om børnene. I børnehuset Abildvænget vil man opnå en stor ekspertise med de sårbare børn, opnå en vidensdeling og overlapning af personale, som børnene kender ved ferier, sygdom m.m. Forældrene vil ligeledes kunne drage nytte af hinandens erfaringer m.m. Såfremt tilbuddet ikke udvides, vil konsekvensen være, at børnene skrives på en venteliste. Nogle af børnene vil af hensyn til forældrenes arbejde være nødt til at starte i en almindelig institution med støtteforanstaltninger for at overflytte til Månerne, når/hvis der bliver plads. Dette vil være en vanskelig proces for de sårbare børn. Økonomi/Personaleforhold Ved oprettelsen af det nuværende gruppetilbud besluttede Byrådet, at der skulle ansættes 2 fuldtidspædagoger og 2 dagplejere finansieret af budgetområdet 515. Ved udvidelse af gruppetilbuddet i Børnehuset Abildvænget vil der skulle ansættes 2 fuldtidspædagoger. Udgiften hertil anslås årligt til ca kr. I 2015 kan udgiften afholdes af børnehuset Abildvænget pga. et mindreforbrug. Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at der udarbejdet et budgetforslag i forbindelse med budget , hvor der ansøges om kr. årligt. Kommunikation/Høring Børnehuset Abildvænget og Handicaprådet, såfremt sagen indgår som et budgetønske. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 1. at gruppetilbuddet Månerne udvides med yderligere ca. 6 børn i Børnehuset Abildvænget. 2. at udgiften på kr. afholdes af børnehuset Abildvænget i at Center for Dagtilbud og Skoler udarbejder et budgetforslag på udgiften på kr., som dermed indgår som et budgetønske til Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af budget på mødet den 8. juni. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Sagen udsat til næste møde. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1: Indstillingen anbefales. Ad 2: Indstillingen anbefales med ny indstilling: at udgiften afholdes af børnehuset

24 Abildvænget i 2015 Ad 3: Indstillingen godkendt. 24 Beslutninger Økonomiudvalget den Ad 1-2: Et flertal af Økonomiudvalget, Beneikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø), Ib Kirkegaard (O), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingerne. Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss Kristina Kongsted deltog i stedet for Philip Læborg (C). Annette Frøhling deltog i stedet for Haldis Glerfoss (Ø). Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt.

25 Anvendelse af den tidligere institution Vestergården Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7919 Byrådet Indledning/Baggrund Økonomiudvalget behandlede på sit møde den (sag nr. 9), en ansøgning fra Boliggården om nedrivning af den tidligere daginstitution Vestergården, beliggende Blichersvej 1 i Helsingør. Økonomiudvalget besluttede, at det skulle undersøges om bygningen kan anvendes til ungehus eller flygtninge. I nærværende dagsorden belyses muligheden for at etablere et ungehus i bygningerne, eller muligheden for at huse flygtninge. Retsgrundlag Principper for Økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Visionens målsætning om, at Helsingør skal være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier, understøttes af gode tilbud for børn og unge. Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede på sit møde den (punkt 9), ansøgning fra Boliggården om tilladelse til at nedrive den tidligere daginstitution Vestergården. Bygningen har siden lejemålet blev fraflyttet, været ramt af indbrud og ulovligt ophold, som har medført store ødelæggelser på såvel bygning som udeområder. Boliggården vurderer ikke, at bygningen kan anvendes til erhverv eller ombygges til boliger. Økonomiudvalget besluttede, at det først skal undersøges, om bygningen kan anvendes til flygtningeboliger eller eventuelt til et ungehus. 1. Anvendelse til ungehus Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at en istandsættelse af ejendommen, så den kan anvendes til ungehus, vil koste ca. 1,0 mio. kr. Center for Økonomi og Ejendomme har kontaktet Boliggården omkring deres beregninger af udgifter til en ombygning. Boliggården oplyser, at de ikke har lavet konkrete beregninger på en renovering eller ombygning af ejendommen, da de vurderer, at den er i for dårlig stand til at en renovering kan betale sig. Boliggården kan godt lave en beregning på en ombygning, men kræver dog en nærmere afdækning af eventuelle brugeres behov og ønsker. Brugergruppen omring etablering af et ungehus, har besøgt Blichersvej 1. De unge som er med mener placeringen er for langt fra centrum, og vil foretrække, at der arbejdes med andre løsninger. 2. Anvendelse til flygtninge Center for Job og Uddannelse vurder ikke, at bygningen er velegnet til formålet. Bygningen

26 26 er i meget dårlig stand og det vil kræve en større ombygning at gøre den brugbar til formålet. Skal Helsingør Kommune ombygge en institution til brug for flygtninge, har kommunen egne institutioner som er tomme og kan ombygges, hvorved huslejen spares. Det vurderes, at en ombygning vil koste ca. 1,0 mio. kr. Da det er til beboelse, vil ombygningen skulle leve op til bygningsreglementet. Det kan være, at udgiften bliver endnu højere, hvis der arbejdes videre med sagen og udarbejdes et gennemarbejdet projekt. Center for Job og Uddannelse har et stort behov for boliger til flygtning lige nu. En ombygning af Vestergården vil tage tid og ikke løse de aktuelle udfordringer. Økonomi/Personaleforhold Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at der vil være følgende udgifter ved en indretning af Vestergården til ungehus, eller til brug for flygtninge. 1. Istandsættelse Bygningen er fra 1959, og har været anvendt som daginstitution. Det betyder, at den klimamæssigt er langt fra nutidig standard, og at der blandt andet skal ændres på indretningen, bl.a. børnetoiletter, som skal skiftes. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at der skal renoveres for ca. 1,0 mio. kr. Bygningen er stærkt præget af hærværk, og det har ikke været muligt at foretage en mere grundig gennemgang af bygningen. Boliggården har oplyst, at de ikke har lavet beregninger på, hvad en ombygning vil koste, da deres faglige vurdering er, at det ikke kan betale sig. Boliggården har oplyst, at huslejen årligt vil være på kr. Hertil kommer forbrug, som afhænger af aktiviteterne. Der er ikke taget stilling til udgifter til inventar, da brugernes ønsker på nuværende tidspunkt ikke er afdækkede. 2. Faste udgifter Bygningen er på 703 m². Boliggården vil leje den ud for kr. pr. år, svarende til 475 kr./m². Hertil kommer udgifter til el, vand, varme etc. Disse udgifter afhænger af brugen, og bygningens stand, hvorfor det estimeres at blive på kr. pr. år. Tallet kan vise sig at være større. Ungehus: Husleje Forbrugsudgifter * Øvrig drift personale etc ** I alt *estimat ** halvtidsmedarbejder Projektgruppen har besøgt stedet med en gruppe unge. De unges holdning er, at ejendommens placering ikke er optimal i forhold til bus og togforbindelser m.m. Flygtningeboliger: Husleje Forbrugsudgifter *

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 19:15 Sluttidspunkt: Kl. 22:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Referat Byrådet : Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Referat Byrådet

Referat Byrådet Referat Byrådet 2014-2017 : Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning

Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning 1 Nr. : Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/13601 Byrådet Etablering af dagligvarebutik ved Hornbækvej

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 18. maj 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere