Inspirationsmateriale til folkeskolelærere, der ønsker at arbejde med lydkunst i fag som billedkunst, dansk og musik og den tværfaglige projektopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til folkeskolelærere, der ønsker at arbejde med lydkunst i fag som billedkunst, dansk og musik og den tværfaglige projektopgave"

Transkript

1 Lydhør Inspirationsmateriale til folkeskolelærere, der ønsker at arbejde med lydkunst i fag som billedkunst, dansk og musik og den tværfaglige projektopgave Formålet med undervisningen i medier er, at eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse skal udvikle deres færdigheder i at forstå og bruge medier. Gennem arbejdet med forskellige medier skal eleverne erhverve sig indsigt i formidling og få mulighed for at bruge medierne som personligt udtryksmiddel. (Fælles Mål 2009 Medier. Faghæfte 32)

2 Lydhør Hvorfor arbejde med lydkunst i undervisningen? 2 er et inspirationsmateriale til folkeskolelærere, som ønsker at inddrage lydkunst i fag som billedkunst, dansk og musik enten på skolen eller på museet. Lydhør handler om at lytte og om at være åben over for lyde og lydkunstens mange udtryksformer. I Lydhør finder du en række elevop - gaver, der er inspireret af lydkunstneres arbejdsprocesser. Nogle opgaver kræver et minimum af udstyr og er særligt egnet for de mindste klassetrin, mens andre opgaver er mere teknikbårede og henvender sig til mellemtrinnet og udskolingen. Alle opgaver indeholder en aldershenvisning, beskrivelse, formål, praktiske krav, fremgangsmåde og afrunding. Opgaverne er opdelt i 5 temaer og kan aldersdifferentieres: 1 Sprog, musik og lyd. Vrøvledigt (1.-3. klasse) s. 4 Cut-up-digt (4.-9. klasse) s. 6 2 Fortælling og lyd. Tegn musikken et partitur (1.-6. klasse) s. 8 3 På sporet af lyden. Stedets historie og identitet (1.-6. klasse) s. 10 Mit sted lydcollage (4.-9. klasse) s Krop, stemme og lyd. Kroppen som instrument (4.-9. klasse) s Billeder og lyd. Giv lyden form (1.-9. klasse) s. 16 Lyde er en del af vores verden på en anden måde end billeder og visuelle indtryk. Mens billeder ofte står foran os og optager vores opmærksomhed, omgiver lyden os hele tiden. Børn og unge bombarderes dagligt med store mængder af lyd gennem medier som fjernsyn, film, mobiltelefon og internet. Gennem arbejdet med selv at producere lyd enten på skolen eller på museet lærer de at forholde sig skabende, reflekterende og kritisk til lydmediet. Det er også derfor, der i trinmålene i flere af folkeskolens fag står, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til selv at udtrykke sig i forskellige medier, bl.a. lyd. Mange lydkunstnere sætter fokus på noget, der normalt undslipper vores opmærksomhed og på den måde udfordrer vores oplevelse af verden. Igennem kunsten viser de en anden indgang til livsvilkår og aktuelle problemstillinger, f.eks. klima, forurening, kulturforskelle, identitet etc. Det er således oplagt at inddrage arbejdet med lydkunst både i billedkunst, dansk og musik, men også i et tværfagligt projektarbejde og projektopgaven i 9. klasse, hvor der lægges vægt på inddragelse af digitale medier og andre formidlingsformer. Her kan et lydbillede være med til at beskrive et tema eller en problematik: et historisk sted, et geografisk område, et nutidsbillede af en etnisk minoritet, klimaændringer etc.

3 Hvad er lydkunst? Lydkunst handler om at få os til at lytte og har fokus på lydens mange udtryks - former. Lydkunstnerens materiale spænder fra reallyde i vores nære og fjerne omgivelser kropslyde, bilstøj, ringelyde, maskinlyde, vindens susen i træerne osv. til kunstige teknologiske lyde, som kunstneren f.eks. skaber ved hjælp af forskellige computerprogrammer. Kunstneren bearbejder (mikser og sampler) lydene på ny og kan blande dem med andre medier eller udtryksformer såsom skulptur, video, musik og performance. Herved skaber kunstneren en lydinstallation eller en lydskulptur. I oplevelsen af lydværker virker lyden omsluttende, hvilket giver en meget sanselig og krops - lig kunstoplevelse, hvor lydene skaber stemninger og associationer. Lydkunst egner sig godt til at beskrive eller fremkalde en særlig stemning af et bestemt sted, en by, en forlystelse, et rum med en aktivitet eller en situation. Lydkunst sætter fokus på støj eller stilhed, hvilket får beskueren til at være bevidst om sin lyttesans og omgivelserne. kunstneriske bearbejdelse, hands on og udforskning af lydkunsten, der er i centrum. Det er vigtigt, at lærerne understøtter det procesorienterede arbejde og undervejs hjælper grupperne videre. Ved hvert kapitel er der en række hjælpespørgsmål, som kan være igangsættende eller perspektiverende for en samtale. Hvilke redskaber skal du bruge? Nogle af opgaverne kræver en del teknik, mens andre kun kræver få genstande. De fleste opgaver kræver som minimum en cd-afspiller, papir og blyant. Til de mere teknikbårede opgaver anbefaler vi at benytte lydredigeringsprogrammet Audacity. Efter en kort introduktion fra læreren kan elever fra og med 4. klasse selv arbejde med programmet. På side 19 er der en udførlig step by step-vejledning til Audacity. Gruppearbejde og lærerrolle Mange af opgaverne er baseret på elevarbejde i små grupper. Formålet er, at eleverne sammen diskuterer og udvikler idéer til at afprøve og eksperimentere med forskellige lydlige udtryksformer. Det er de kreative læreprocesser, dvs. elevernes 3

4 Sprog, musik og 4 Vrøvledigt (1.-3. klasse) Denne opgave handler om forholdet mellem sprog, lyd og musik. I små grupper skal eleverne arbejde med sprogets lyde, danne ord og sætninger, eksperimentere med rytme og styrke og sammen skabe et lyddigt. Formål Formålet med øvelsen er at give eleverne en forståelse af sprogets og stemmens muligheder og slægtskab med musik. Samtidig kan den del af musikken, som er sprogbærende sange, rim og remser være med til, at børnene udvikler sig sprogligt og begrebsmæssigt. Det musikalske univers kan således åbne for det sproglige, og omvendt. Praktisk Del eleverne i grupper på ca. 3 elever. Kopier arket med ord på side 22 til hver gruppe. Alle grupper skal bruge en saks, limstift, papir og blyant. Fremgangsmåde Start med at introducere et vrøvledigt, eleverne kender. Nogle elever kender måske Benny Andersens remse Oen doen deen eller Ene mene ming mang vrøvlevers, der leger med sproglyde, nedbryder det logiske indhold og sætter tingene på hovedet. Ofte er det ord uden betydning (i sproglig forstand), men som derimod lyder som et stykke musik. Vers rytmen er klar, og rimene iørefaldende. Oen doen deen. Mammer futter feen. Futter feen Mammer deen. Oen doen deen. Ene mene Ming mang. Kling klang. Ose bose bakker dej. Eje veje væk. Okker gokker gummiklokker, Erle perle pif paf puf. Gruppen klipper ordene fra papirarket ud og samler alle ordene i en hat, kasse eller lignende. I kan også selv lave ord eller klippe ord ud fra aviser og blade. Bagefter skiftes eleverne til at trække et ord fra hatten. Når alle elever har trukket ca. 10 ord, skal de sætte dem sammen til et digt eller en tekst. Det behøver ikke være sprogligt forståeligt, men kan f.eks. være ord, der rimer, har samme rytme osv. Eleverne klistrer ordene op på et A4-ark. Ordene behøver ikke stå på linjer. De kan f.eks. hoppe rundt på papiret, danne en rundkreds eller en anden figur. Når digtet er på plads, skal gruppen fremføre det mundtligt for resten af klassen. Afrunding Grupperne fremfører vrøvledigtene et ad gangen for hele klassen og diskuterer digtene. Var der en passage, I lagde særligt mærke til? Var der et ord, I særligt godt kunne lide? Hvordan var rytmen og tempoet? Hvordan var fremførelsen?

5 lyd Kurt Schwitters: Ursonate Dadaisterne Børneremserne har et klart slægt skab med kunsten, f.eks. dada ismen, som er en inter - national kunstbevægelse, der udfoldede sig i årene Hvor børneremserne ofte er kende tegnet ved rim og struktureret rytme, var dadaistisk poesi ofte kendetegnet ved op hævelse af orden, som f.eks. hos lydkunst - neren Kurt Schwitters. I Schwitters Ursonate (1932) leger og eksperimen - terer han med sprogets lyde. Afspil evt. Kurt Schwitters Ursonate for eleverne. 6X7E2i0KMqM&feature= related Hjælpespørgsmål Hvordan kan I forme jeres digt på papiret? I en cirkel, eller skal ordene stå oven på hinanden? Hvordan skal digtet læses op? Af en enkelt person eller af hele gruppen? På hvilken måde kan I inddrage kroppen i oplæsningen? Kan I evt. fordele jer i rummet, mens I læser op, gemme jer eller stå i en klump? Er der et ord, som skal siges kraftigt, svagt, hurtigt eller langsomt? Og skal der evt. være pauser i jeres oplæsning? 5

6 Sprog, musik og Cut-up-digt (4.-9. klasse) Denne opgave handler om forholdet mellem sprog, lyd og musik. I mindre grupper skal eleverne lave deres eget lyddigt og derefter redigere det på computeren. Formål Formålet med denne øvelse er at give eleverne en forståelse af sprogets muligheder og slægtskab med musik. Eleverne skal selv indspille og redigere deres digt f.eks. gentage vers og strofer, rykke rundt på ord, klippe, indlægge pauser etc. og bliver således fortrolige med en kreativ proces. Praktisk Del eleverne i grupper på ca. 3 elever. Kopier arket med ord på side 22 til hver gruppe. Hver gruppe skal have adgang til en computer, et headset og en mikrofon. Fremgangsmåde Gruppen klipper ordene fra papirarket ud og samler alle ordene i en hat, kasse eller lignende. Bagefter skiftes eleverne til at trække et ord fra hatten. Når alle elever har trukket ca. 10 ord, skal de sætte dem sammen til et digt eller en tekst. Det behøver ikke være sprogligt forståeligt, men kan f.eks. være ord, der rimer, har samme rytme osv. Bagefter skal eleverne optage digtet og redigere det på computeren. Følg Step by step-vejledning til Audacity på s. 19. I denne aktivitet kan eleverne klippe deres lyd op i små bidder, rykke rundt på rækkefølgen og afprøve effekter som Gentage og Forstærk. Afrunding Grupperne afspiller cut-up-digtene et ad gangen for hele klassen og diskuterer digtene. Var der en passage I lagde særligt mærke til? Var der et ord, I særligt godt kunne lide? Hvordan var rytmen og tempoet? Musikudtryk Inden for klassisk musik benytter man italiensk som fagsprog, når tempo, dynamik, stemning osv. skal angives. Her er et par eksempler: 6 f (forte kraftigt) ff (fortissimo meget kraftigt) p (piano svagt) pp (pianissimo meget svagt)

7 lyd Hjælpespørgsmål Hvordan skal digtet læses op? Af en enkelt person eller af hele gruppen? Skal nogle af ordene siges kraftigt, svagt, hurtigt eller langsomt? Skal et ord gentages eller for stærkes? Hvor skal der være pauser i jeres digt? Hvordan kan I notere jeres beslutninger på papiret? Cut-up-digte Cut-up er en litterær genre, også kendt som fishbowling, hvor en tekst klippes op tilfældigt og omarrangeres for at skabe en ny tekst. Teknikken blev rendyrket i 50 erne og 60 erne af folk som William S. Burroughs og Brion Gysin, der også videreførte den til lydbånd og film. (www.afsnitp.dk) På Afsnit P, som er et net-tidsskrift og virtuelt udstillingsrum for litteratur, poesi, billedkunst, fotografi, grafik m.m., kan I Iæse og høre The Cut-Ups fra 1966 af William S. Burroughs og Brion Gysin. Se æv æv bæv klip klap På Ubuweb, som er et netarkiv for eksperimenterende lyd, video, musik og tekst, kan I se og høre flere cut-updigte af Brion Gysin og William S. Burroughs. Se f.eks. klip klap kliiip klaaap kliiip klaaap klip klap kliiip klaaap? æv bæv klip klap æv bæv klip klap floooooooo ooooop klip klap kliiip klaaap? æv bæv klip klap kliiip klaaap 7

8 Fortælling og lyd Tegn musikken et partitur ( klasse) Denne opgave handler om musikkens be vægelse, udstrækning og fortællestruktur. Eleverne skal undersøge, hvilken fortælling lyden rummer, og selv arbejde med musik og lyd som en form for historiefortælling. Formål Formålet med opgaven er, at eleverne stifter bekendtskab med musik og lyd - sekvenser som lydbillede og fortælling. Eleverne får en fornemmelse af musikkens bevægelse og udstrækning og af, at musikken ligesom et eventyr også fortæller historier. Derudover er det målet at introducere partiturbegrebet som et visuelt billede på musikkens indhold og bevægelse. Praktisk Øvelsen kræver papir, blyant samt et stykke musik. Det kan være lydkunst, et klassisk musikværk, filmmusik eller ny kompositionsmusik, som læreren selv finder eller beder eleverne om at tage med hjemmefra. Opgaven laves fælles i klassen og kræver, at lydværket kan afspilles, så alle kan høre det. Fremgangsmåde Eleverne introduceres for musikken som bevægelse og udstrækning, og det at lyden kan ses som en fortælling med en begyndelse, midte og slutning. Alt efter klassetrin drages der en parallel til et eventyr, en historie eller en film. Tegn eksempelvis et eventyrs handlingsforløb på tavlen, så eleverne forstår, hvordan lyd og musik ofte arbejder med et klart handlingsmønstrer: begyndelse, midte og slutning. Tegn lyden! Eleverne skal nu selv forsøge at tegne musikkens/lydens fortælling. Afspil lydsekvensen for eleverne, og bed dem om at tegne den bevægelse, som de oplever i lydværket. Spil værket igen. Denne gang skal eleverne fortælle en lille historie ud fra deres partitur og lydværket. De kan evt. tegne eller skrive handlingen oven på partiturets bevægelser. Afrunding Eleverne præsenterer deres tegninger for hinanden, og i fællesskab opsummeres begrebet partitur. 8

9 Partitur Et partitur er et visuelt udtryk eller en opskrift på musikkens bevægelse og indhold. Et traditionelt partitur viser, hvordan musikstykket skrider frem, handlingen og hvilke instrumenter der er med i stykket. Et partitur kan også bestå af andet end noder og blive et mere kunstnerisk udtryk med billeder, tegn eller instruktioner til værkets handling. Forslag til internetsider: 9

10 På sporet af lyden Stedets historie og identitet (1.-6. klasse) Det er ikke kun med øjnene, men også med ørerne, man kan opleve et sted eller et rum. Ens lydbillede er med til at gøre en opmærksom på, om man er udenfor eller indenfor, om man står i et stort eller lille rum. I denne opgave skal eleverne arbejde med et udvalgt sted og de lyde, som karakteriserer det. Det kan f.eks. være en gade, et torv, en station, en skole, et butikscenter eller lignende. Formål Formålet med opgaven er, at eleverne undersøger og bearbejder lyde fra udvalgte steder og derved får en fornemmelse af, hvordan lyd skaber forskellige oplevelser af rum. Derudover stifter eleverne bekendtskab med begreberne real - lyd og effektlyd, og hvordan afstande påvirker lydbilledet. Praktisk Eleverne inddeles i grupper på ca. 3 elever. Hver gruppe udstyres med en USBmikrofon, mobiltelefon eller anden lyd - optager. Tal med eleverne om optagelses - afstande (se infoboks s. 11). 10 Reallyd og effektlyd Reallyd Reallyde er alle de lyde, der hører med i vores omverdens lydbillede. De virker naturlige og passer til situationen, f.eks. trafik, fodtrin og en bildør, der smækker. Effektlyde Effektlyde er lyde, som man som regel tilfører sit lydbillede efterfølgende, og som enten skal forstærke særlige lyde, den lyttende gerne skulle blive opmærksom på, eller skal forstærke en stemning eller følelse i lydbilledet, f.eks. et bankende hjerte, spark og slag eller et knirkende gulvbræt.

11 Fremgangsmåde Grupperne skal hver især udvælge et sted, som de synes, har nogle karakteristiske lyde. Når stedet er fundet, skal de sammen optage lydene på stedet. Eleverne optager 5-10 lyde, hvor de skal afprøve de fire optagelsesafstande. Det er en god idé at have en totaloptagelse, og samtidig er det spændende at gå helt tæt på en detalje, der laver en karakteristisk lyd. Optag hver lyd i sekunder. Introøvelse Start evt. gruppearbejdet med en lille øvelse, hvor eleverne sidder eller står i en rundkreds med lukkede øjne og skal være helt stille i mindst 1 minut. Hvilke lyde hører de både dem tæt på og langt væk? Kan de ud fra lydene fornemme, hvor de er? Afrunding Grupperne afspiller lydbillederne et ad gangen for hele klassen og diskuterer det samlede lydbillede. Hvad får lyden dig til at tænke på? Ser du billeder for dig, når du hører lyden? Kommer du til at tænke på begivenheder i dit eget liv? Er der lyde, du genkender som særligt stedspecifikke? Er der en lyd, du aldrig før har lagt mærke til? Hvilke lydpassager- og billeder husker du som særligt gode/mindre gode? Hjælpespørgsmål Hvordan lyder din gade? Har den sin egen lyd? Hvor tæt på skal mikrofonen være? Mikrofonens afstand til lydkilden har stor betydning for det lydbillede, I skaber. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, hvor langt væk eller tæt på man optager lyden. Total: Mikrofonen har stor afstand til lyd - kilden. Lydoptagelsen skaber et helhedsbillede af stedet. Optager vi i en gade, kan vi både høre mennesker, der taler tæt på, biler, der kører længere væk, og en politisirene i det fjerne. Halvtotal: Mikrofonen er tættere på lydkilden. Lydoptagelsen tager et udsnit af lydbilledet. Vi kan ikke høre de fjerne lyde. Nær: Mikrofonen er tæt på lydkilden, og lydoptagelsen er fokuseret på et begrænset udsnit af lydbilledet, f.eks. fodtrin. Hvilken stemning fremkalder lyden hos dig? Hvordan lyder stilhed/støj? Har I fundet en lyd, som I ikke har lagt mærke til før? Hvad fortæller lydbilledet om stedet? Ultranær: Mikrofonen er så tæt på lydkilden, som den kan komme, og vi får en næsten abstrakt lydoptagelse, f.eks. stenenes knasen under skosålerne. 11

12 På sporet af lyden Mit sted lydcollage (4.-9. klasse) I denne opgave skal eleverne selv udvælge et sted, som har betydning for dem. Her skal de i mindre grupper optage lyde fra det sted og efterfølgende redigere det på computeren, hvor de kan gentage, klippe, forstærke og arbejde med lyde i flere lag. Formål Formålet med øvelsen er, at eleverne arbejder med få, men karakteristiske lyde fra et specifikt sted. De skal eksperimentere med lyden vha. effekter og skabe et mere abstrakt lydbillede. Praktisk Eleverne inddeles i grupper på ca. 3 elever. Hver gruppe udstyres med en USBmikrofon, mobiltelefon eller anden lyd - optager. Tal med eleverne om optagelses - afstande (se infoboks s. 11). Hver gruppe skal have adgang til en computer og et headset. Fremgangsmåde Eleverne skal udvælge deres særlige sted og optage deres steds karakteristiske lyde. Det kan f.eks. være baggrundslyde, som næsten altid er til stede, men som vi normalt ignorerer, f.eks. et lyssignals bib-lyd, motorstøj fra en rulletrappe eller elevator, køleskabets brummen, computerens afkølingsblæser osv. Derefter skal eleverne hjem og bearbejde deres lyde på computeren. Følg Step by step-vejledning til Audacity s. 19. I denne aktivitet kan eleverne, ud over at Gentage, afprøve effekter som Forstærk og Justér toneleje. Under Effekter kan de også arbejde med Ekko og skabe rumklang. Til sidst kan eleverne skabe et mere komplekst lydbillede ved at lade lydene flytte sig fra den venstre kanal til den højre. Forslag til internetsider: 12

13 Hjælpespørgsmål Afrunding Grupperne afspiller deres lydbilleder et ad gangen for hele klassen og diskuterer lydbilledet af det særlige sted, de har udvalgt. Hvad får lydbilledet dig til at tænke på? Hvilke billeder ser du for dig, når du hører lydbilledet? Kommer du til at tænke på begivenheder i dit eget liv? Er der lyde, du genkender som særligt stedspecifikke? Hvilke lydpassager- og billeder husker du som særligt gode/mindre gode? Er der en lyd, som er særligt kendetegnende for mit sted? Hvilken stemning fremkalder lyden hos dig? Hvilke lyde kan være baggrundslyd? Skal en af lydene optræde flere gange? Hvilke lyde skal høres samtidigt? Er der en lyd, som skal optræde en gang og være meget svag, eller skal alle lydene have lige stor vægt? 13

14 Krop, stemme og lyd Kroppen som instrument (4.-9. klasse) Denne opgave handler om forholdet mellem musik og krop. Hvordan lyder kroppen, og hvilke lyde kan den frembringe? Eleverne skal lave et musisk forløb, hvor de bruger både deres egen stemme, lyde frembragt af kroppen, hverdagsgenstande og evt. musikinstrumenter. De samler og bearbejder deres lyde på computeren. Formålet Formålet med opgaven er, at eleverne får indsigt i, at instrumenter kan forstås bredt og være både klassiske instrumenter (såsom fløjte, violin etc.), hverdagsgenstande (koste, spande, aviser etc.) og lyde frembragt af kroppen (trampe, klappe, knipse, fløjte etc.). En indsigt, som både udvider elevernes musikforståelse og gør dem fortrolige med kroppen som instrument. Introøvelse Eleverne står i en rundkreds og finder på skift en lyd, som udelukkende kommer fra kroppen (f.eks. klappe, trampe, slå på brystet, fløjte, puste, knipse). Læreren eller en elev styrer aktiviteten som en slags koncert. Snak sammen om, hvilke hverdagsting I kan bruge som instrument til at lave musik med. I kan evt. se en stomp-performance på YouTube. Stomp 14 Stomp betyder tramp og er en performanceform, hvor udøverne bruger stemmen, kroppen og hverdagsting (koste, spande, aviser, skraldespandslåg m.m.) til at lave enkle rytmer og iscenesætte en let koreografi. Se f.eks.

15 Afrunding Eleverne afspiller deres lydværk. Lad de andre grupper gætte, hvilke instrumenter, genstande og kropsdele der blev brugt i stykket. Snak om de forskellige lyde og om instrumentbegrebet. Hjælpespørgsmål Praktisk Eleverne inddeles i grupper på ca. 3 elever. Hver gruppe udstyres med en USBmikrofon, mobiltelefon eller anden lyd - optager. Hver gruppe skal have adgang til en computer og et headset. Hvilke lyde kan I lave med stemmen og kroppen? Hvilke hverdagsting kan I bruge? Hvordan skal rytmen/bevægelsen være i jeres lydværk? Hvilken lyd skal man først høre, og hvor lang tid skal den vare? Skal lyden komme igen med en fast rytme? Fremgangsmåde Grupperne optager lyde frembragt af stemmen, kroppen og hverdagsting med USB-mikrofon eller diktafon. Husk også at gå tæt på med mikrofonen. Optag den enkelte lyd i 5-10 sekunder. Brug 20 min. på at optage alle lyde. Følg derefter Step by step-vejledning til Audacity på s. 19. I denne aktivitet kan eleverne afprøve effekter som Justér hastighed, Justér toneleje og Ekko. Skal nogle lyde afspilles samtidigt? Kulminerer lydbilledet et sted i handlingen? Hvilke effekter i Audacity vil I eksperimentere med? Lav evt. et partitur (se infoboks s. 9), hvor I samler jeres idéer. 15

16 Billeder og lyd Giv lyden form (1.-9. klasse) Lyd og billeder er tæt forbundne. Lyd kan fremkalde billeder, skabe associationer, få os til at tænke på bestemte ting og huske oplevelser som f.eks. en ferie eller et barndomssted. I denne opgave kan I forene et af jeres lydværker fra de forrige sider med en skulptur. Formål Formålet med opgaven er at give lyden form igennem en skulptur. Det kunne også være andre udtryksformer som maleri, performance eller installation. Derved får eleverne en forståelse af, hvordan lyd er med til at fremkalder billeder og er tæt forbundet med en taktil og sanselig følelse. 16

17 Praktisk Inddel eleverne i små grupper på ca. 3 elever. Kopier arket Lydens udtryk på side 23 til hver elev. Find skrot og skrammel og ting fra naturen. Det kan være skotøjsæsker, vinpropper, mælkekartoner, dåser, sugerør, perler, piberensere, metal - tråd, vat, stof, foliebakker, stanniol, elpærer, glas, æggebakker, toiletruller, grene, kogler, blade m.m. Derudover skal I bruge en limpistol til hver gruppe, malertape, akrylfarver og pensler. Til at afspille elevernes lydværker kan I bruge enten MP3-afspillere, computere med højtalere eller anden musikafspiller. Fremgangsmåde Vælg en af hæftets lydopgaver til at lave et lydværk. Når grupperne har lavet et lydværk, skal de lytte til deres lydværk og overveje, hvordan deres lydværk kan se ud. Start med øvelsen Lydens udtryk (kopiark). Hver gruppe lytter til deres lydværk, mens de laver øvelsen. I gruppen diskuterer eleverne deres oplevelser ved at sammenligne deres svar. Snak sammen om, hvorfor den enkelte i gruppen valgte netop den overflade, den form, den farve etc. Hvor er der sammen - fald, og hvor er der forskel? Eleverne diskuterer også, hvordan deres oplevelser kan udtrykkes i en skulptur. Nu kan de gå i gang med skulpturarbejdet. Find materialer, der i farve, overflade m.m. passer til oplevelsen af lyden, og lav en skulptur. Udstilling og afrunding Lav en udstilling, f.eks. på en af skolens gange eller i et værksted. Eleverne kan forene deres lyd med skulpturen eller modellen ved at afspille lyden med små højtalere, der står under en sokkel eller et bord. Læg lyden på en MP3-afspiller, som kan tilsluttes højtalere, eller læg lyden på et USB-stik, som kan afspilles på en bærbar computer tilsluttet højtalere. Både Windows Media Player, VLC og Quick Time Player (det program, computeren bruger til at afspille lyd eller film) kan loope, gentage og sløjfe, hvis man ønsker, at lyden skal køre i ring. Mange skoler har også større USB-afspillere med integrerede højtalere. Eleverne giver hinanden respons. 17

18 Godt at vide før du går i gang med redigerings - programmet Audacity: 18 Audacity: Audacity er et lydredigeringsprogram og ikke sværere, end at elever fra 4. klasse kan lære at bruge programmet. Med Audacity kan man optage lyd, åbne lydfiler, arbejde med lydeffekter og mixe det hele sammen. Audacity kan åbne lydfilformater som WAV, MP3, AU, AIFF og AU. Du kan gemme som WAV og MP3. Programmet er et gratis program og kan hentes på Du kan finde en god manual på skolekonsulenternes hjemmeside under menupunktet IT. Du kan finde videomanualer til Audacity på LærIT: Det er en god idé selv at lave et lille pilotprojekt, før man introducerer programmet for eleverne. Og første gang du skal arbejde med Audacity med en klasse, er det en god idé at alliere sig med skolens IT-vejleder. Computere: Når du arbejder med Audacity, skal programmet være installeret på den lokale computers harddisk. Man kan ikke få det fulde udbytte af programmet på et klient/ server-system (også kaldet tynde klienter). Det er godt at have 1 computer til hver gruppe, alternativt kan eleverne skiftes. Lydoptager: I kan bruge små diktafoner, MP3-optagere, USB-mikrofoner eller elevernes mobiltelefoner. Nogle lydoptagere kan endda indstilles til lyde tæt på og langt væk. Du kan også undersøge, om dit lokale CFU (Center for Undervisningsmidler) har udstyr, I kan låne. Lydkonvertering: Hvis din diktafon eller mobiltelefon optager i et lydfilformat, som Audacity ikke kan importere, må du konvertere lydfilerne, f.eks. i gratisprogrammet FormatFactory. Programmet kan hentes på Headset: Sidder flere grupper i samme rum, er det en god idé at bruge headset og evt. split-stik (så to elever kan sidde ved samme computer med hver sit headset). Effekter: I Audacity findes en masse effekter: I kan gentage en lyd, forstærke den, gøre den lavere, fade lyden ind og ud, gøre den hurtigere og langsommere, indlægge pauser og meget, meget mere. Kunsten kan bestå i at begrænse sig. Lydbiblioteker: Der findes flere hjemmesider, hvor I kan hente lyde fra nettet, f.eks. Elever som hjælpelærere: Eleverne er ofte meget fortrolige med nye medier. Vær ikke bange for at tage dem med på råd. Der vil formentlig sidde et par elever, som hurtigt kan overskue programmet og dets muligheder. Brug dem som hjælpelærere.

19 Step by step -vejledning til Audacity Sådan overfører du lydfiler til computeren Sæt mikrofonen/diktafonen i computerens USB-indgang, og flyt lydfilerne over i en ny mappe på computeren. Giv elever - ne tid til at lytte til deres lydfiler, og bed dem om at give dem et passende navn. Grupperne snakker om, hvilke lyde der vil være gode at have med i deres lydbillede. Slet dem, de ikke vil bruge. Sådan henter du og redigerer dine lydfiler i Audacity Når eleverne er blevet fortrolige med deres lyde, skal de i gang med at redigere dem. Åbn Audacity. Start med at gemme jeres projekt. Klik i menupunktet Fil og Gem projekt som... i jeres egen mappe. Under menupunkt Fil : Klik på Importer og Lyd, og vælg en eller flere af jeres lyde fra jeres mappe. Dine lyde bliver nu lagt i hver sit lydspor. Nu skal I rykke rundt på lydene i de forskellige lydspor, så de ikke afspiller samtidigt. Vælg Tidforskydningsværktøjet, og ryk rundt på lydene i de forskellige lydspor. Prøv derefter at afspille det sam - lede lydbillede ved at trykke på den grøn - ne pil Afspil. Du kan også klippe i den enkelte lyd, indlægge pauser, gøre lyden lavere, gentage, fade ind og fade ud og meget mere. Vælg Markeringsværktøj, og marker det stykke af lyden, du ønsker at redigere, ved at holde musen nede. Vælg Saksen, hvis du ønsker at klippe det væk, vælg Kopier, hvis du skal bruge stykket flere gange osv. Vælg menupunktet Effekt og f.eks. Udtoning, hvis lyden skal fade ud, forstærk, hvis lydstyrken skal være højere eller lavere. Husk at gemme undervejs. Sådan optager du med mikrofon direkte i Audacity Hvis du vil optage direkte i Audacity med mikrofon, skal du sætte Input til Mikrofon. Øverst helt ude til højre kan du og - så skrue op og ned for lydoptagelsens lydstyrke. Tilslut mikrofon til stik på computeren. Mikrofonen kan være selvstændig eller en del af et headset. Klik på den røde Optag -knap. Vent et kort øjeblik, 1-2 sekunder, med at tale det gør det mere enkelt at lave en god redigering senere. Lav en lydprøve. Hvis lyden er for høj eller lav, skal du skue ned eller op for mikrofonen vha. skyderen øverst til højre. Indtal f.eks. dit digt eller dele af det. Klik på den gule Stop -knap. Gentag proceduren, hvis du skal indlæse mere. Hver indtaling vil ligge i hver sit spor. Nu kan du rykke rundt på lydene i de forskellige lydspor og redigere lydene. 19

20 Fremgangsmåde, når du vil skabe rum i Audacity Du kan skabe et mere komplekst lydbillede og rum ved at lade lydene flytte sig fra den venstre kanal til den højre, og ved at eksperimentere med ekko og lydstyrke. Til venstre for dit lydspor kan du vha. en skyder bestemme, hvilke lyde der skal høres i venstre kanal (V), og hvilke der skal høres i højre (H). Under menupunktet Effekter og Forstærk kan du ændre lydstyrken, hvis nogle lyde skal være tæt på (højere) og andre langt væk (lavere). Under Effekter kan du også arbejde med Ekko og skabe rumklang. Afspil Stop Optag Markeringsværktøj Venstre/højre kanal Lydspor Input mikrofon 20

21 Sådan gemmer du dit lydbillede Når lydbilledet er færdigt, skal det gemmes. Under menupunktet Fil skal du klikke på Eksportér og gemme projektet som en MP3-fil i gruppens mappe. Forskydningsværktøj Lydstyrke mikrofon Klippe Kopiér 21

22 KOPIARK: Vrøvledigt æv tam sol bæv syv klip snik tyv klap snak flyv næse 22 tale sok gys sale Sputnik moppe av øre loppe hav høre op dulle slam flop tulle bam lam mutter bing slik væk bum nak knæk tik kam knirke tak ak

23 KOPIARK: Lydens udtryk Lytte- og associationsøvelse - Lyt til værket, og giv det en årstid, temperatur osv. Årstid:... Temperatur:... Overflade:... Stemning:... Lugt:... Smag:... Farve:... Form:... Kropsdel:... 23

24 Lydworkshop på museet I denne workshop arbejder vi med lyd, musik og fortælling. Forløbet tager udgangspunkt i museets skiftende udstillinger med billede- og lydkunst. Her un - dersøger vi værkerne og skærper lytte - sansen. Udstyret med mikrofoner skal eleverne undersøge forskellige lydkilder på museet og gå på opdagelse efter byens mange lyde. Lydkilderne og elevernes lydoptagelser er centreret omkring en fortælling, som de i grupper selv komponerer. Til sidst præsenteres alle lydfortællingerne til en koncert i museets værksted. Tilmeld dig vores lærernetværk! Tilmeld dig vores lærernetværk og modtag nyheder om undervisning og inspirationsdage. Du får fire gange om året tilsendt et nyhedsbrev, der fortæller om kommende og aktuelle udstillinger her under undervisningstilbud og baggrundsmaterialer. Tilmeld dig museets lærernetværk hos: Målgruppe: klasse (aldersdifferentieres) Varighed: 3 timer Værkstedsdage: tirsdag, onsdag eller torsdag kl Pris: 700 kr. Museet for Samtidskunst Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Booking og information: Laura Elkjær, / tlf Åbningstider: Tirsdag-fredag kl Lørdag-søndag kl Mandag lukket. Grupperne modtages i Palæets hovedbygning. Medbragt mad kan spises på museet. Se museets øvrige tilbud på Undervisning og værkstedsarbejde tirsdag til torsdag kl Undervisningsinstitutioner har gratis adgang. Tekst / redaktion: Jette Sundbøll & Tanya Lindkvist Layout: Kristin Wiborg/ Skoletjenesten på Sjælland Illustrationer: Jette Sundbøll

DEN FLYVENDE LYDKUFFERT. Undervisningstilbud om lyd og musik til 0. klasse. Lærervejledning, aktivitetsbeskrivelse og baggrundsmateriale

DEN FLYVENDE LYDKUFFERT. Undervisningstilbud om lyd og musik til 0. klasse. Lærervejledning, aktivitetsbeskrivelse og baggrundsmateriale DEN FLYVENDE LYDKUFFERT Undervisningstilbud om lyd og musik til 0. klasse Lærervejledning, aktivitetsbeskrivelse og baggrundsmateriale indhold Kufferten indeholder 4 Elevernes første møde med kufferten

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon

Læs mere

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity Den digitale Underviser Lydfiler: Audacity Sabine Kramer maj 2014 Indholdsfortegnelse side Optag med Audacity.. 3 Gem og eksportér i MP3 format.... Indtal og klip en lydfil (metode 1)... 5 6 Indtal og

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen.

Grundlæggende lydredigering Side 1. Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Grundlæggende lydredigering Side 1 Lyd redigering Hvis du ikke allerede har programmet så se bagerst i denne manualen. Denne vejledning er lavet med Audacity 1.3 beta, men de forskellige udgaver ligner

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd En workshop for 4. og 5. klasse Indhold Introduktion til projekt Kladdehæftet Mobiltelefonen til optagelse af billede og lyd. Computer til

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 5:Lydfiler (for viderekomne) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Indtal og klip en lydfil - metode 1 (punkt 1-10) 3 Importér og klip en lydfil metode 2

Læs mere

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster Indskoling Opgaverne til indskolingen tager udgangspunkt i historien om familien Bang, som for de helt mindste elever skal læses op. Aske på 12 år fortæller historien, som handler om, hvordan han sammen

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Lars Kynde i hans forskellige værksteder. Derefter skal de lytte til et uddrag af værket Elefanthjerte, der spilles på

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART OPLEV KUNSTEN Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner en mangfoldighed af tilgange

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Program: Kl.13.00 13.10 Velkomst Kl. 13.10 14.00 Fælles mål og målstyret undervisning Kl. 14.00 14.15

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING

REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING REPORTAGE FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLING PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Vejledning til Audacity, version beta 1.3.7

Vejledning til Audacity, version beta 1.3.7 Vejledning til Audacity, version beta 1.3.7 Teknisk forberedelse: 1. Programmet Audacity kan frit downloades fra nettet. En simpel søgning på navnet vil angive en netside med den nyeste version. Programmet

Læs mere

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk Øjnene der ser Dette undervisningsmateriale er udviklet af Louisiana Børnehus til projektet Afrika for børn. Materialet er gratis og frit tilgængeligt på www.afrikaforbørn.dk Skulpturer set med forskellige

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted

Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af et stykke musik, nemlig satsen Havmanden kalder som er 1. sats i værket Agnetes latter. De skal gøre det uden at kende

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Få dine billeder til at tale

Få dine billeder til at tale Få dine billeder til at tale Programmet CrazyTalk laver tegnefilm ud af dine portrætbilleder. Programmet synkroniserer endda læberne på portrætter, så de passer med lydsporet. Journalist Morten Skeldal

Læs mere

DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet

DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet DET HANDLER OM DIG Samtidskunst Iscenesættelse Identitet 7.-10. klasse HVEM ER JEG? HVEM er jeg? HVORFOR er jeg? Hvordan er jeg SKABT, og HVORDAN skaber jeg mig selv? Store spørgsmål, mange svar! køn Sammenlign

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Tankegangen. Her finder du: Formål De fem temaer Sådan gør du Mere viden om værkerne Undervisningsform Ideer til undervisningen

LÆRERVEJLEDNING. Tankegangen. Her finder du: Formål De fem temaer Sådan gør du Mere viden om værkerne Undervisningsform Ideer til undervisningen Tankegangen Formål Formålet med Tankegangen er at præsentere fem temaer, der giver inspiration til tematisk billedarbejde og billedsamtaler. Gennem komparative billedvisninger og tankevækkende spørgsmål

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Jeppe Just Christensen i sit værksted. Derefter skal de først lytte til Song no. 2 (varighed 6:33) og efterfølgende opleve

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Otto Frello Workshop på Varde Museum

Otto Frello Workshop på Varde Museum Otto Frello Workshop på Varde Museum Workshoppen er udviklet og afprøvet af Skanderup Efterskole 9:00 Ankomst Varde Museum. Vi bærer materialer ind og gør klar (Nb: husk, bestil særåbning fra kl. 9:00

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år Mærkning / Annoncering Tilladt for alle Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 11 år Tilladt for børn over 15 år Program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Konverter og rip med FormatFactory

Konverter og rip med FormatFactory Konverter og rip med FormatFactory Side 1 Konverter og rip med FormatFactory http://www.formatoz.com/ FormatFactory er et fremragende lille gratisprogram der kan konvertere lyd og videoformater fra et

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå er et musik- og teaterprojekt for dagplejere og deres børn i Aarhus Kommunes Dagpleje. Projektet er kendetegnet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet.

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet. HUSET OVERFOR Filminfo: Instruktør: Ask Hasselbalch, Four Hands Film / Filmværkstedet, 2009. Filmens historie: I 'Huset overfor' udfordrer to drenge hinanden til at gå på opdagelse i det uhyggelige hus

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole Denne udstilling henvender sig til mellemskoling, dvs. klassetrinnene 2.-5. klasse og til fagene Dansk,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere